Page 1

district 2170

district NEWS Augustus 2011

Voorwoord van de Gouverneur

« There is no pleasure like meeting an old friend except, perhaps, making a new one. » « Niets is zo aangenaam als een oude vriend te ontmoeten, behalve misschien een nieuwe te maken. » Deze volzin van Rudyard Kipling vat het thema van de maand augustus samen, de maand van het effectief. Inderdaad : Niets is zo aangenaam als een oude vriend te ontmoeten… Een persoon wordt ons voorgesteld bij zijn intronisatie in onze club. Wordt hij daardoor evenzeer onze vriend ? Neen, want zoals de misantroop van Molière zei : « … vriendschap vraagt een beetje meer mysterie, en het is ongetwijfeld haar naam profaneren door haar bij elke gelegenheid te gebruiken met licht en keuze wil deze unie geboren worden ; en vooraleer ons te binden, moeten wij elkaar beter leren kennen. » Wij moeten elkaar dus regelmatig ontmoeten, aan elkaar wennen alvorens wij de naam vriend met elkaar kunnen delen. Wij hebben alle kansen om dit te bereiken want Rotary brengt mensen met verschillende beroepen samen, mensen die een gemeenschappelijk ideaal delen. Het is één van de beste recepten van vriendschap. Toen Paul Harris de eerste club stichtte dacht hij niet onmiddellijk aan dienen. Hij beoogde vooral personaliteiten van de zakenwereld op éénzelfde plaats bijeen te brengen, om hen toe te laten banden te scheppen en kameraadschap en vriendschap te delen. De wil om te « dienen » zou pas later komen als logisch gevolg van deze vriendschap. Opdat de vriendschap zou kunnen duren moet die trouw zijn. Als een club de vriendschap wil opbouwen dan moet zij haar leden kunnen behouden. Hoe? Door ervoor te zorgen dat de leden zin hebben om mekaar terug te zien, om samen te delen, na te denken en te handelen. Daartoe hoort de club de bijeenkomsten aantrekkelijk en de commissies actief te maken. Zo zal elk lid met plezier naar zijn club gaan om er een oude vriend terug te zien. …behalve misschien een nieuwe vriend te maken… Aan de leden van zijn club een persoon voorstellen die men waardeert en erin geloven dat hij/zij zich zal integreren in de Rotary vriendenkring, dat betekent het om peter of meter te zijn. Ledenwerving bij Rotary betekent niet anders dan de mogelijkheid die de club aanbiedt om een petekind voor te stellen. Het is dus aan ieder van ons die deel uitmaakt van een club om in zijn omgeving te zoeken naar diegenen die de Rotary van morgen het best zullen kunnen vertegenwoordigen: jonge professionelen, mannen en vrouwen die een beloftevolle toekomst voor zich hebben, die hun beroepsleven met een gedreven ethiek aanvatten en getuigen van vrijgevigheid. Zoals iedereen in het beroepsleven zijn potentiële opvolger zorgvuldig uitkiest, zo moet een Rotariër ook handelen om zijn opvolgers bij zijn club te introduceren. Indien elk lid zich persoonlijk betrokken zou voelen bij het voortbestaan van de rotarische « familie », dan zouden wij niet meer spreken over recruteringsproblemen en hij/zij zou ruimschoots vergoed worden voor zijn/haar inspanningen want er bestaat geen vergelijkbaar genoegen dan een nieuwe vriend te maken. Laat ons terugkeren naar onszelf , en onszelf terugvinden wat wij het meest waarderen bij oude vrienden en wat wij zouden willen vinden bij een nieuwe vriend. Dan pas zullen wij in staat zijn te handelen en het effectief van onze club te dienen. Reach within to embrace Humanity

Uw Gouverneur Claude Arnold


Belangrijke data

Bezoek van de Gouverneur aan de clubs in augustus

Datum

Middag

Avond

AANWERVEN?...ZEI U AANWERVEN?

Naam van de club

19 augustus 2011 Rondvaart op de Maas Doelgroep: Comité

22/08/2011

x

ANTWERPEN-ZIMMERTOREN

3

23/08/2011

x

BRUXELLES - EUROPE

11

5 september 2011 Nieuwe Generaties en Rotaract Doelgroep: Voltallig comité

25/08/2011

x

HERNE - MARKVALLEI

5

MECHELEN

7

30/08/2011

x

30/08/2011

x

SINT - NIKLAAS

4

10 september 2011 Interdistrict Training Seminar D2170-16201630 Drug Prevention Doelgroep: Alle leden

31/08/2011

x

AALST - NOORD

5

ANTWERPEN - SCHELDE

3

08/09/2011

x

SINT - GILLIS STEKENE CAMASIACUM

4

3 oktober 2011 Rotary Foundation and future vision plan Doelgroep: Voltallig comité

12/09/2011

x

GENVAL

12

13/09/2011

x

LEUVEN

6

22 oktober 2011 Seminarie van de Rotary Foundation Locatie: Kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel Doelgroep: alle leden

13/09/2011

WAVRE - EUROPE

12

23 oktober 2011 (nog te bevestigen) Actie polio+ te Brussel Doelgroep: Alle leden 7 november 2011 Acties: Analfabetisme, water, honger, drug 19 november 2011 Seminar Day Membership Doelgroep: Alle leden 9 januari Beroepsactie en ethiek Doelgroep: Voltallig comité 6 februari 2011 Financiën Doelgroep: Voltallig comité

06/09/2011

x

x

14/09/2011

x

LOUVAIN - LA - NEUVE

12

20/09/2011

x

WATERLOO INTERNATIONAL

13

21/09//2011

x

WAASMUNSTER - DURMELAND

4

22/09/2011

x

ANTWERPEN-METROPOOL

2

BRUXELLES-ALTITUDE

9

BOOM - RUPEL

1

TIELT - WINGE - HAGELAND

6

22/09/2011

x

27/09/2011

x

27/09/2011

x

district 2170 : Statistieken Maandelijkse evolutie van het effectief van district 2170 (2006 - 2010) http://www.rotary-d2170.be/d2170/district/stats/?lang=nl

3 maart 2012 President Elect Training Seminar (PETS) Doelgroep: inkomende voorzitters Waar? Provinciehuis Antwerpen, 8.30-14.00 met sandwich lunch 24 maart 2012 Assembly Waar? Metropolis, Antwerpen, 8.30-14.30 met warme lunch

7 mei 2012 Jaaroverzicht en afscheidsdrink Doelgroep: Voltallig comité

NEWS district 2170

Belangrijke data - VERVOLG 6-9 mei 2012 Rotary International Convention (RIC) Rotary District D-2170 is in de weer met de coördinatie van de delegatie naar de Internationale Rotary Convention in Bangkok. Meer informatie hierover zal volgen in één van de volgende District News magazines

Deze nieuwe Rotariërs zijn gekozen op basis van hun integriteit, hun ethisch waardegevoel en hun voorbeeldfunctie in het professionele leven. Ze zijn expliciet aangesproken om lid te worden van onze vereniging. Dit gebaar is de sleutelactie van de ledenwerving: zijn eigen persoon inzetten door een toekomstig Rotariër te kiezen. Deze benadering jegens de andere is één van de meest altruïstische daden die een Rotariër kan stellen: hij/zij stelt voor om zijn/haar vriendschap te delen met de andere leden van de club. Dit resulteert in een prachtige wederzijdse verrijking die voor allen voordelig is.

bij elk nieuw contact is het de positieve actie van de Rotariër die deze vooruitgang mogelijk maakt. Zelfs voor een goed gestructureerde club, met zijn specifieke commissie voor ledenwerving, zal dit comité niet doeltreffend kunnen zijn als haar leden zich niet persoonlijk inzetten om nieuwe kandidaten te presenteren. U bent fier op Uw club, U wil de sfeer, de gemoedelijkheid en de rijkdom van de clubgeest delen, nodig dan Uw vrienden en relaties uit. De levendigheid van Uw club steunt op een evenwicht tussen aanwerving en fidelisatie: vind en behoud deze waardevolle dames en heren.

Maar elke keer moet men zich opnieuw engageren, moet men de handen uit de mouwen steken. Het is de Rotariër zelf die die het initiatief van het rekruteren moet nemen.

Deze boeiende taak doet een beroep op « elke » Rotarër, dus ook op U in het bijzonder. Het is aan elkeen van ons om de goede sfeer en de vriendschap te verzorgen om de assiduïteit en de interesses voor onze acties levendig te houden. Aarzel niet om Uw DGA’s , de leden van de district’s commissie of RBS te contacteren indien nodig. Wij staan te Uwer beschikking.

Elke club zou zich moeten verplichten om 3 à 4 nieuwe Rotariërs per jaar aan te werven. Het gaat, op termijn, om het overleven van de club. Elke uitbreiding verrijkt de club met een nieuwe persoonlijkheid, met de opening naar een andere mens en een ontdekking van een professioneel milieu dat misschien nog weinig gekend is. Maar

Elke dame of heer van kwaliteit heeft zijn plaats binnen Rotary. Het is Uw open geest en enthousiasme die U initiatief doet nemen om een nieuwe Rotariër voor te stellen. Indien U overtuigd bent van deze stap, zullen alle vrienden U erkentelijk zijn. Uw positieve ingesteldheid zal afstralen op alle Rotariërs.

Enkele bedenkingen voor ledenbehoud en –werving

11 februari 2012 District Team Training Session (DTTS) Doelgroep: Voltallig Comité Waar? MAS, 8.30-14.30, met warme lunch

2 april 2012 Rotary sensibilisatie Voltallig comité

Het is in 1905, bij het aantreden van het 5de Rotarylid dat men kan spreken van het begin van actieve ledenwerving. Sindsdien, hebben miljoenen mannen en vrouwen Rotary vervoegd.

Voor de conventie, gelieve Patrick Backx te contacteren via 2170dg20122013@rotary.belux.org Voor de pre-tour: Gelieve Marcel Zuckerman te contacteren via 2170ddgzone01@rotary.belux.org 16 juni 2012 Conferentie district

Ledenbehoud Zich concentreren op het ledenbehoud alvorens zich te concentreren op ledenwerving of op het creëren van nieuwe clubs. De beste Rotariërs eerder dan meer Rotarërs en clubs in betere gezondheid eerder dan nieuwe clubs. De sfeer van vriendschap verzorgen, de geest van de club bevorderen. De assiduïteit aanwakkeren, gewoon omdat men mekaar graag terug wil zien. De interesse van de leden aanwakkeren door, bij voorbeeld, maaltijden aan democratische prijzen en/of interessante conferenties aan te bieden. De familieleden van de Rotariërs laten deelnemen aan de Rotary-activiteiten. Partner’s nights of acties voor de kinderen organiseren. Rotary clubs uit de buurt uitnodigen Gemeenschappelijke clubvergaderingen en fusies met andere clubs organiseren. Deelnemen aan de vergaderingen van de zones voorgesteld door de adjunct district gouverneurs. De Rotary mail gebruiken, de Rotary webstek van het district en de websteks van de andere clubs evenals LinkedIn. RBS inschakelen om de Belgische clubs laten samen te werken en om een betere communicatie te verzekeren. Eenzelfde zakenethiek hanteren. Het ideale ledenaantal voor een Rotaryclub?

30 actieve leden, zonder twijfel. Dit wil zeggen 50 à 60 geregistreerde leden in totaal. Ledenwerving Een toekomstvisie voor Rotary hebben. Bestuderen wat een attractieve Rotary zou kunnen zijn voor toekomstige leden. Een beter beeld geven van Rotary in het algemeen en van onze clubs in het bijzonder door de interesse van de media aan te zwengelen. De communicatie verbeteren. De werking van Rotary begrijpen en aantonen dat diens structuur eenvoudig en democratisch is. Waardevolle kandidaten zoeken. Een lijst aanleggen van voormalige beursstudenten van de Rotary Foundation, van de SEP en Rotaraciens. Voormalige leden van de Ronde Tafel, van business clubs, en van ladies circles opsporen. De hulp van het district inschakelen om potentiële kandidaten in de zone te vinden. Het individueel engagement van de Rotarërs aanwakkeren voor de ledenwerving van de clubs. De leden zouden moeten, bij voorbeeld, hun opvolgers voorstellen in de zakenwereld. Constante motivatie van de leden door de voorzitter. Voorrang geven aan de rekrutering van dames Rotariërs en jongeren.

Reach within Humanity Philippe Slap DGN 2013-2014 Commission Membership Consulteer de 2 uitstekende studies uitgevoerd door DGA Pierre LECHAT en Pieter DE MAESSCHALCK op : http://www.rotary-d2170.be/d2170/ actions/commissions/membershipcommunication/?lang=nl De samenvattende vertaling van deze 2 teksten is terug te vinden in het verslag (NL/FR) van de vergadering van het district’s comité d.d. 01.08.2011.

Rotary’s Kernwaarden Weetje van de maand

Augustus 2011 RoTary ondersteunt de United Nations Millenium Development Goals De acht, tegen 2015 te bereiken doelstellingen zijn: 1 Extreme armoede en honger uit de wereld helpen 2 Een universele basisopleiding verzekeren 3 Gender-gelijkheid bevorderen en verzelfstandiging van vrouwen 4 Kindersterfte verminderen 5 Gezondheid van moeders verbeteren 6 HIV/AIDS, malaria en andere ziekten bestrijden 7 Duurzaamheid van het milieu verzekeren 8 Een globaal partnerschap voor ontwikkeling uitbouwen Meer informatie: thttp://www.beta.undp.org/ undp/fr/home/mdgoverview.html

Uit het Rotary Woordenboek - Begrip van de maand

Augustus 2011

De Council on Legislation (C.o.L.), de wetgevende vergadering van Rotary international die eens in de drie jaar samen komt, maakt het de Rotary clubs mogelijk om het beleid van onze vereniging te beïnvloeden. Elke drie jaar stuurt ons district een afgevaardigde naar de C.o.L. die, zoals een parlement, de voorgestelde projecten bestudeert en erover stemt. De volgende wetgevende vergadering zal plaats vinden te Chigago in april 2013. De C.o.L. afgevaardigden zijn in de loop van het Rotary jaar 2010-2011 verkozen en de uiterste datum om voorstellen tot amendementen of resoluties in te dienen is vastgesteld op 31 december 2011.

2

3

Voor meer uitgebreide informatie, gelieve de ADG van uw zone te contacteren of consulteer www.rotary.org/en/col.


comité D 2170 - errata

drakenbootfestival

THE GOVERNOR’s COUNCIL Past District’s GovernorIPDG

Guido Peleman

2170dg20102011@rotary.belux.org

THE ADMINISTRATION ADG ZONE 1

Marcel Zuckerman

2170ddgzone01@rotary.belux.org

ADG ZONE 2

Dirk De Jonghe

2170ddgzone02@rotary.belux.org

ADG ZONE 3

François Saverys

2170ddgzone03@rotary.belux.org

ADG ZONE 4

Paul Liekens

2170ddgzone04@rotary.belux.org

ADG ZONE 5

Pieter Demeeschalk

2170ddgzone05@rotary.belux.org

ADG ZONE 6

Paul Heeren

2170ddgzone06@rotary.belux.org

ADG ZONE 7

Eddie Wisse

2170ddgzone07@rotary.belux.org

ADG ZONE 8

Ludo Stockmans

2170ddgzone08@rotary.belux.org

ADG ZONE 9

Danielle Deneve

2170ddgzone09@rotary.belux.org

ADG ZONE 10

Philippe Vandevoorde

2170ddgzone10@rotary.belux.org

ADG ZONE 11

Philippe Doutrepont

2170ddgzone11@rotary.belux.org

ADG ZONE 12

Nathalie Huygebaert

2170ddgzone12@rotary.belux.org

ADG ZONE 13

Pierre Fayt

2170ddgzone13@rotary.belux.org

ADG ZONE 14

Jean-Pierre Gilson

2170ddgzone14@rotary.belux.org

ADG ZONE 15

Pierre Lechat

2170ddgzone15@rotary.belux.org

Zaterdag 10 september 2011 belooft een vrolijke dag te worden aan het Kattendijkdok (vlakbij het MAS) te Antwerpen, met volop animatie, muziek, standjes, eten en drinken, en een waar Drakenbootfestival!! Rotary club Antwerpen-West introduceert de drakenboten in Belgie ! Drakenboten zijn 12,5 m lange boten met prachtige drakenkoppen op de boeg. De bemanning bestaat uit twee rijen van acht personen die peddelen op het ritme van de trommelaar en op aanwijzingen van een stuurman. De races in het Kattendijkdok gaan over een afstand van 250 meter. . Wilt u met een team meedoen? Bedrijven kunnen door het evenement te sponsoren, een team inzetten. Voor stadsbuurten of verenigingen gelden aparte voorwaarden. De bijdrage voor deelname aan de drakenbootraces is beperkt tot € 600,- per Rotary team van 18 deelnemers. Deze zullen samen met hun familie een aangename dag kunnen doorbrengen. De opbrengst gaat naar een goed doel: de New Belgica. (URL : http:// www.newbelgica.org/ ) Die dag zal op de terreinen van het Festival ook een ShelterBox tent worden opgesteld. Er zullen eveneens vertegenwoordigers van Vacci & + en van, hopelijk, Polio+ en HSF aanwezig zijn. Hierdoor zal aan onze Rotarydienstverlening zeker de nodige aandacht worden besteed.

Websites: http://www.antwerpdragons.com/ http://www.rotary-d2170.be/d2170/2011/07/le-festival-dubateau-dragon/?lang=nl Organisation: Rotary Club d’Antwerpen-West / Cofra vzw. Sponsor principal : Port of Antwerp Marcel Zuckerman RC Antwerpen West ADG D2170 Zone 1 ANTWERPEN E-Mail zouki1@telenet.be Chairman ShelterBox D 2170 Mail: marcel@shelterboxbelux.org GSM+32 475.820.324

DE ROTARY FOUNDation De «Rotary Foundation» is een organisatie zonder winstoogmerk uitsluitend ondersteund door vrijwillige bijdragen van de clubs, van Rotariërs en van vrienden van de Foundation die de Foundation’s visie op een betere wereld ondersteunen. De volgende editie van «Rotary Foundation News» van district 2170 zal verschijnen in de eerste week van september. Veel ruimte zal gewijd worden aan de synthese van de samenwerking tussen de clubs en aan de structuur van de commissie tijdens het afgelopen werkingsjaar 2010-2011. Tegelijkertijd, zullen de programma’s van het jaar nieuwe werkingsjaar 2011-2012 toegelicht worden. De commissie, voortdurend in de weer om haar communicatie te verbeteren heeft zijn pagina op de webstek van het district op een meer gemoedelijke manier gestructureerd. De doelstelling blijft echter de clubs en de Rotariërs beter te informeren. De toegang tot de inhoud en de dossiers zullen makkelijker en vlotter bereikbaar zijn. Dit werk wordt voltooid op het einde van het eerste kwartaal van dit werkingsjaar. Bijzondere zorg zal besteed worden aan het actueel houden van de webinformatie.

Significante Bankrekeningen District 2170 IBAN BE62 0014 1829 1661 Rotary Foundation IBAN BE96 0012 2314 1405 ANAH/NVSG IBAN BE22 2600 1843 7547

Belangrijke links Rotary International www.rotary.org

D-2170

Rotary Belux www.rotary.belux.org

Rotary Foundation

Seminarie van de Rotary Foundation district 2170 De clubvoorzitters van de Commissie Foundation of van de Commissie Internationaal zijn uitgenodigd op het seminarie van de Foundation dat speciaal voor hen bedoeld is en dat plaats vindt in de voormiddag van 22 oktober 2011 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van Brussel

Alain Van de Poel, Philippe De Meuse

Vacci & Plus IBAN BE69 0010 7211 0078 HSF/ZZG IBAN BE46 0000 0000 3636

www.rotary-d2170.be/d2170/

www.rotary-d2170.be/d2170/

district/rotary-foundation/

Editoriaal Team Verantwoordelijke uitgever: Claude Arnold, Gouverneur Rotary D-2170 c/o Rotary Belux Services Wereldtentoonstellinglaan/ avenue de l’Exposition Universelle 68, B-1083 Brussel/Bruxelles www.rotary.belux.org Redactie: Miriam Roemers

Layout: Philippe Cooremans Bijdragen: Claude Arnold, Pieter de Maesschalck, Philippe Demeuse, Guy Hallet, Pierre Lechat, Eric Poirier, Georges Richard, Miriam Roemers, Philippe Slap, Alain Van de Poel, Marcel Zuckerman

Newsletter - Augustus 2011

district 2170

Newsletter Augustus D2170  

Newsletter D2170 08-2011

Advertisement