Page 1

Nummer 11 - juni 2013 - P 30 98 21

Pag. 1 Editoriaal

Pag. 2 Summer Convention

Pag. 3 Com preventie verslaving

Pag. 4-5 TRF GSE out India

Pag. 6 TRF GSE in India

Pag. 7-8-9-10-11-12 Rotary op zijn best !

Pag. 13 Giften

Pag. 14-15 agenda, personalia, belangrijk

Gouverneur Dirk Schockaert RC Eeklo Antwerpse Heirweg 60 9971 LEMBEKE 09 327 08 05 1620dg20122013@rotary.belux.org

Secretaris Robert Brees RC Gent-Noord Hoogpoort 48/A001 9000 GENT 09 230 04 17 1620secretary@rotary.belux.org

Penningmeester Luc Warreyn RC Nieuwpoort - Westhoek Ringweg 1 8670 KOKSIJDE 0495 50 37 13

Geachte Vrienden Rotariërs, Na de Spring convention in het Godshuis te Sint-Laureins , in het voorjaar van 2012, die voor het eerst een algemene opleidingsvergadering was, heb al de clubs bezocht met voornamelijk drie grote thema’s: 1) ” Peace Through Service” het jaarthema van de internationale president Sakuji Tanaka; 2) “ Het strategisch plan” met vooral het accent op de PR en de communicatie; 3) De Rotary foundation en het Future vision plan. Het onthaal was overal zeer aangenaam. Ik ontmoette er vele vrienden die al jaren het beste van zichzelf geven ten dienste van de club en van de vele sociale en humanitaire projecten, lokaal en internationaal. Ik ben er van overtuigd dat deze bezoeken én voor de clubs, én voor het district, nuttig waren om elkaar beter te leren kennen, begrijpen en waarderen. Ook de verschillende commissies van ons district hebben zich dit jaar bijzonder gedreven ingezet en op vele domeinen toch wel goede resultaten bereikt. Sta me toe er toch enkele te vermelden zonder volledig te willen zijn: Gedurende zes maanden werd met vijf humanitaire actiedomeinen van Rotary in de nationale luchthaven van Zaventem media campagne gevoerd; Ethiek werd terug bespreekbaar gemaakt en op de agenda geplaatst van veel clubs; De commissie 2020 ronde haar studie over de plaats en de aantrekkelijkheid van Rotary voor nieuwe leden af en zal ons op de aankomende Summer convention de resultaten daar van mededelen; Uitgaande van de commissie drugspreventie en in het verlengde van de reeds bestaande werking in ons district werd een internationale “ Rotarian Action Group Addiction prevention “ opgericht en daarvoor erkenning aangevraagd bij Rotary International; De commissie jeugd deed terug wat ze al jaren doet i.v.m. de verschillende jeugduitwisselingen; De verantwoordelijken voor de Rotary foundation overtuigden ons terug van het belang en de noodzaak van de Rotary foundation, zeker voor de medefinanciering van onze vele clubprojecten, alsook van de noodzaak om de eradicatie verder te blijven steunen. Ook het Future Vision Plan dat volgend jaar in werking treedt werd voorbereid; De commissie PR gaf verhoogde zichtbaarheid aan de clubs via een actiever gebruik van onze website en het maandblad van de gouverneur. Uiteraard er gebeurde nog zo veel meer: zo ook werd de zesde Gentse Rotaryclub Gent-Portus Ganda opgericht door jonge volwassen leden die vooral eigentijds en vernieuwend willen zijn. Als gouverneur kijk ik daar zeer tevreden op terug. Terzelfdertijd besef ik maar al te goed dat dit het resultaat is van de inzet van velen in de clubs en op het niveau van het district: de adjunct-gouverneurs, de commissievoorzitters en de commissieleden, de administratieve medewerkers en secretarissen, de vertalers, raadgevers, enz. Geachte Vrienden, op 15 juni eerstkomend organiseert mijn club Eeklo met veel inzet de Summer convention. Van harte nodig ik u allen uit om daar met velen aanwezig te zijn. Mijn clubvrienden van Eeklo doen alle moeite om daar voor mij een mooi afscheidsfeest van te maken en voor mijn opvolger Werner Braemscheute, lid van Rotaryclub Gent-Prinsenhof, een ideale start. Voor de organisatie van deze Summer convention wil ik mijn club Eeklo van harte bedanken. Ook wil ik mijn club extra bedanken voor de mooie kans en de grote steun waardoor ik een jaar lang uw gouverneur kon zijn. Van Werner weet ik dat hij goed voorbereid is, omringd door sterk gemotiveerde medewerkers en klaar staat om er aan te beginnen. Ik heb er het grootste vertrouwen in dat Werner het beste van zichzelf zal geven en er alles zal aan doen om zijn jaarthema “ Engage Rotary, Save lives “ waar te maken. Het gaat u allen goed. Leve Rotary, leve district 1620! Dirk Schockaert, gouverneur district 1620

1620treasurer@rotary.belux.org

Follow d1620 on


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 -2012 juni 2012 -2013 P- 30 -PP30 -98 30 P98 30 21 9821 98 2121


Nummer Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 -2012 juni 2012 2012 2013 - P- 30 -PP30 -98 30 P 98 30 21 9821 98 2121

Commissie preventie verslaving D1620 commissie preventie verslaving organiseert op 21/09 het 5de vormingsseminarie voor Rotarians en partners. Het seminarie gaat opnieuw door in de KBC gebouwen Havenlaan te Brussel. Als sprekers hebben reeds toegezegd Prof. Brice De Ruyver, voorzitter nationale cel drugbeleid en Jo Vandeurzen, Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Langs Waals-Brusselse kant lopen de besprekingen nog om een minister, die de verantwoordelijkheid draagt voor preventie verslaving, als spreker vast te leggen. De inschrijvingen lopen en kunnen via deze link:

http://www.rotarydrugprevention.be/


Nummer Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 10 -2012 juni 2012 2012 2013 - P- 30 -PP30 -98 30 P 98 30 21 9821 98 2121

The Rotary Foundation - GSE out India GSE Team RD 1620 naar RD 3100 Western Uttar Pradesh. Een lange tocht door een mysterieus, religieus, stoffig, dubbelzinnig, veelzijdig en vegetarisch land, India. Teamleader James Turcksin (RC Gent) en teamleden Griet Van Damme, gesponsord door RC Gistel, apothekeres, David De Vylder, gesponsord door RC Gent, leraar geschiedenis, Jolien Schelstraete, gesponsord door RC Gent Noord, marketeer en Pieter Van Bruyssel, gesponsord door Rc Eeklo, artistiek fotograaf. Van donderdag 31 januari tot en met vrijdag 1 maart zijn we met ons vijven even verdwenen uit het westelijk halfrond om ons onder te dompelen in het rotarisch leven van het Indisch subcontinent. Te oordelen naar verslagen van eerdere GSE teams hebben we wel degelijk één van de meest avontuurlijke uitwisselingen mogen meemaken die denkbaar zijn. Niet alleen de uitzonderlijk eenzijdige en zogenaamd vegetarische voeding, de onverstaanbare maar ook onleesbare taal zorgden voor deze cultuurschok, maar ook de overheersende invloed van de godsdienst en het nog steeds stevig geïnstalleerde en gerespecteerde kaste-systeem maakten van deze Aziatische trip een onvergetelijke ervaring. De Indische Rotariërs behoren zonder uitzondering allen tot de bovenste kaste, hebben allen niet gesyndikeerd huispersoneel, hebben allen 4 of 5 lucratieve beroepsactiviteiten, zijn allen bijzonder fier om Rotariër te zijn, maar doen ook allen zonder uitzondering een beroep op uiterst goedkope arbeidskrachten, waarvan er honderden miljoenen rondlopen in India. We legden dagelijks ettelijke kilometers af op de bijzonder gevaarlijke Indische wegen, bezochten tientallen hospitalen en (oog)klinieken, sommigen voor de volle 100% gesponsord door lokale Rotary Clubs, met of zonder de hulp van matching grants, woonden colleges bij in enkele van de duizenden hogescholen en universiteiten, waar de economische elite van morgen, of eerder overmorgen, wordt gevormd, bezochten haast alle rietsuiker raffinaderijen uit het district, en konden met eigen ogen alle stadia aanschouwen van de economische evolutie die Europa heeft doorgemaakt: van de middeleeuwse handenarbeid op het veld, over de kleine ambachten in de straten, de priester Daensachtige situaties in de ateliers en de fabrieken, tot de hypermoderne shopping malls, de brede boulevards en de heruitgevonden discipline van New Delhi. We hebben India beleefd als een land van tradities, van conservatisme, van handenarbeid en heel af en toe van pure uitbuiting. Met onze rotarische vrienden ter plaatse hadden we heel open gesprekken over politiek, over onderwijs, over etnische en religieuze kwesties, over evolutie en zelfs over revolutie. Binnenskamers kon alles worden gevraagd en vernomen, buitenshuis dienden we ons formeel en onderdanig op te stellen. Onze deelname aan de Spring Convention in Moradabad, een massa evenement die 3 volle dagen in beslag nam, in aanwezigheid van de Past R.I. President Kalyan Banerjee vormde zeker één van de hoogtepunten van onze GSE expeditie, waar de waarde van de rotarische vriendschap en openheid in alle kleuren en registers werden opengetrokken. Er zijn vriendschappen voor het leven gesloten, en de weinige negatieve herinneringen spitsen zich toe op een paar organisatorische lacunes, waar echter voldoende begrip kon worden voor betoond en die tenslotte met de mantel (de sari) der liefde kan worden toegedekt. Als de GSE in zijn huidige vorm niet verder kan blijven bestaan, roep ik toch alle verantwoordelijken op binnen het District en op internationaal niveau om ten spoedigste een gelijkaardige maar nog meer verfijnde variant in het leven te roepen. Er bestaat immers geen betere manier om totaal verschillende leefwerelden en culturen met elkaar te verzoenen. En dit in een echt rotarische sfeer. Jaye He! Jaye He! Jaye He! Jaye,Jaye,Jaye,Jaye He

James Turcksin Teamleader 2013 RD 1620 Belgium to RD 3100 India

Follow d1620 on


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 2012 - juni 2012 -2013 P- 30 -PP30 -98 30 P98 30 21 9821 98 2121

The Rotary Foundation - GSE out India


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 -2012 juni 2012 2013 - P- 30 -PP30 -98 30 P 98 30 21 9821 98 2121

The Rotary Foundation - GSE in India

Follow d1620 on


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - 11 Juli -2012 juni 2012 -2013 P- 30 -PP30 98 -30 P98 21 30 9821 98 21 21

Rotary op zijn best: RC Zeebrugge Oosthoek & RC Knokke-Oostkust Rotary en verkeersveiligheid De Rotary Clubs van Zeebrugge-Oosthoek en Knokke-Oostkust organiseerden voor het 36e opeenvolgende schooljaar de Jeugdverkeerswedstrijd Oostkust 2013. In samenwerking met de Provinciale Verkeerseenheid van de Federale Politie, cel educatie en preventie, werden alle lagere scholen van de zone tussen De Haan en Knokke-Heist uitgenodigd om de kinderen van het 6e leerjaar een verkeersopleiding te geven. Het initiatief werd 36 jaar geleden genomen door wijlen rotariĂŤr Otto Aengeneydt en tot op heden ononderbroken verder gezet. Verkeersregels worden op een originele manier bijgebracht door middel van verkeersparken die aansluitend in De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist worden opgesteld. Dit wordt gespreid over vier weken. De verkeerswedstrijd zelf bestaat uit praktische en theoretische proeven en voor de laureaten zijn mooie prijzen voorzien. Dit jaar konden 30 scholen en 700 leerlingen genieten van deze opleiding. De finale ging dit jaar door op woensdag 8 mei op het marktplein van Heist. Uit 68 finalisten werden 12 laureaten geselecteerd. Tussen de proeven door werden allerlei activiteiten voorzien die allen kaderen in de verkeersveiligheid. Niet alleen de politiediensten zetten hun beste beentje voor, maar dit jaar werkte ook het Sociaal Fonds Transport en Logistiek mee met twee vrachtwagens om het probleem van de dode hoek te illustreren. Het feit dat er mooie prijzen te winnen zijn motiveert de kinderen om hun uiterste best te doen. De laureaten en hun ouders werden nadien ontvangen op het gemeentehuis van Heist waar ze hun diploma en prijs mochten in ontvangst nemen. De diverse gemeentebesturen van de Oostkust verleenden hieraan hun medewerking. De kosten van deze organisatie zijn integraal ten laste van de twee clubs. Na 36 jaar heeft deze wedstrijd niets van zijn dynamisme ingeboet. De bezieler en organisator van de wedstrijd is rotariĂŤr Willy Hoppe van RC Zeebrugge-Oosthoek.

Follow d1620 on


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - 11 Juli -2012 juni 2012 -2013 P- 30 -PP30 -98 30 P98 30 21 9821 98 21 21

Rotary op zijn best: RC Eeklo

Follow d1620 on


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 -2012 juni 2012 2013 - P- 30 -PP30 -98 30 P 98 30 21 9821 98 2121

Rotary op zijn best: RC Eeklo

Follow d1620 on


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - 11 Juli -2012 juni 2012 -2013 P- 30 -PP30 -98 30 P98 30 21 9821 98 21 21

Rotary op zijn best: RC Oostende


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 -2012 juni 2012 2013 - P- 30 -PP30 -98 30 P 98 30 21 9821 98 2121

Rotary op zijn best: de 4 brugse Rc’s en RC Damme 9 brugse & damse jeugdverenigingen hebben een drugpreventiebeleidsplan Op 3 mei 2013 hebben 9 jeugdverenigingen een ‘gold label’ bekomen voor het realiseren van een drugpreventiebeleidsplan voor hun vereniging. In aanwezigheid van afgevaardigden van de deelnemende clubs , de professionele begeleiders , stedelijk jeugdverantwoordelijken werden de ‘Gold Labels ‘ uitgereikt . In 2010 hebben de 4 brugse Rc’s en RC Damme beslist om – onder stimulans van past--gouverneurs Bruno Morel en Guy Esselen , samen te werken rond het thema Drugpreventie. Na informele contacten met onderwijsinstanties , is geopteerd om een nieuwe en alternatieve piste te kiezen. Als doelgroep voor onze actie rond drugpreventie werd gekozen voor de jeugdvereniging. Een project werd uitgeschreven in samenwerking met professionals van De Sleutel en de jeugddienst van de Stad Brugge .Het project bestaat uit twee luiken. Luik 1( oktober) is een vormingstweedaagse voor 2 leden van de jeugdvereniging. Deze vorming bestaat uit informatie / kennisoverdracht over verslaving , legale en illegale drugs, wetgeving , preventie, begeleidingsdiensten en sociale vaardigheden . Een tweede dag is het doorlopen van een ‘Sleutelparcours ‘/ hindernissenparcours ( i.s.m. De Sleutel) met het oog op het heel concreet toepassen van sociale vaardigheden zoals teamwerking , groepsdynamiek , omgaan met moeilijke situaties … Deze vorming situeert zich binnen een methodiek van ‘ train the trainer ‘ Luik 2 behelst in eerste instantie het opmaken van een drugpreventiebeleidsplan voor hun jeugdvereniging. Dit kon gebeuren in overleg met- en met coaching van de drugcoördinator van de preventiedienst van de Stad Brugge . Dit werd door de 9 jeugdverenigingen gerealiseerd .Voorts is het doel via spelactiviteiten de visie en informatie ivm drugpreventie door te spelen aan alle jongeren van hun vereniging. Dit is een langere termijn project welke elk jaar met de (nieuwe en roterende ) leiding te realiseren is . Daarover diende de jeugdvereniging een rapport ( o.m. drugpreventiebeleidsplan ) te bezorgen aan de commissie Met het oog op het bereiken van de jeugdverenigingen hebben schepenen van jeugd en de jeugddiensten van beide steden een nuttige en faciliterende rol gespeeld . Met het oog op het stimuleren van deelname aan het project werd er door de initiatiefnemende Rotaryclubs een financiële incentive gegeven aan de deelnemende Jeugdverenigingen voor respectievelijk luik 1 en luik 2. Bij het afsluiten werd aan de gelauwerde verenigingen ook een board overhandigd alsmede opnaaibadges voor hun leden. Met het oog op een groter draagvlak werd de initieel gestarte Rotary- interclubcommissie in zijn tweede uitgave ( 2012 – 2013 ) uitgebreid met afgevaardigden van 2 brugse Innerwheelclubs en de Rotaractclubs van Brugge en Damme . De Rotaracters zijn ons o.m. behulpzaam geweest voor het gebruik van Facebook. De benaming van de commissie is - gezien de gemengde samenstelling – JEP geworden (‘ Joint Effort Project ‘ ) Het board en de badges hebben de vermeldingen : ‘ J.E.P en keep it gold ‘ met op de achtergrond het Rotary-wiel Dit project is een ‘groei- project ‘ De projectomschrijving en het verloop wordt elk werkjaar geëvalueerd en bijgestuurd . Doel is om dit na deze tweede uitgave verder te continueren Onze dank gaat uit naar de deelnemende jeugdverenigingen , de ondersteunde professionals , de stedelijke betrokken beleidsdiensten en de enthousiaste van de ‘samenwerkende clubs’ .Mogelijk is deze interclubsamenwerking een stimulans om dit verder uit te breiden .


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 -2012 juni 2012 2013 - P- 30 -PP30 -98 30 P 98 30 21 9821 98 2121

Rotary op zijn best: RC Brugge ‘t Vrije

Zoals elk jaar had Rc Brugge 't vrije een standplaats in de running village van ter groene poorte ter gelegenheid van de loopwedstrijd "dwars door brugge". de klemtoon van de externe communicatie lag dit jaar op de 5km wedstrijd, waarin rotary samenliep met een een 12tal minderbedeelden. de samenwerking verliep vlot tijdens de start-to-run trainingen, waarbij wij tevens zorgden voor de nodige loopschoenen en sportkledij. de actie kwam tot stand met de medewerking van omliggende rotary clubs en andere initiatieven. alle info lees je op www.tvrije.be/nl/dwars-door-brugge de foto toont alle lopers in rotary loopshirt bij de start, waar we ook DG Dirk mochten verwelkomen.


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 -2012 juni 2012 2013 - P- 30 -PP30 -98 30 P 98 30 21 9821 98 2121

26/05/2013


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 -2012 juni 2012 2013 - P- 30 -PP30 -98 30 P 98 30 21 9821 98 2121

Personalia

Welkom aan onze nieuwe leden

Transferts

Henri De Cock

Rc Charleroi “7”

49.00 Industriel, matériel

Emmanuelle Jaunart

Rc Mons

94.00 Télécommunication

Stefan Van Ende

Rc Zeebrugge-Oosthoek 95.80 Kleding

Niess Dirk Rc Brugge > Rc Damme

Vertrokken leden Ervé Matthys

Honorary

Rc Aalter

Eric Robert

Rc Braine-le-Comte

Stéphane Vander Eecken

Rc Gent

Philippe Waedemon

Rc Gent-Haven Gand-Maritime

Godfried Castrryck

Rc Knokke-Oostkust

Jacky De Maeyer

Rc Oostende

Frank Deschoolmeester Waeghe Luc

Rc Oostende Rc Zeebrugge-Oosthoek

Voor assistentie of bijkomende informatie over de PHF-aanvragen: YVES VANDERMARLIERE (Rotary Club Ieper) Email: 1620phfattributionnl@rotary.belux.org


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober - Juli 11 -2012 juni 2012 -2013 P- 30 -PP30 -98 30 P98 30 21 9821 98 2121

Belangrijk ! Summer Convention 15/06/2013 Rotary International Convention - Lisbon - Portugal 23/06/2013 >> 26/06/2013

Rekeningen D 1620:

BE94 0682 2929 7014

Rotary Foundation: BE83 0682 2929 7115 PolioPlus :

BE27 0682 5070 1173

EXCHANGE RATE 06/2013 1$ US = 0.77 EURO 1 EURO =1.29870130 $ US Redactie

DICO:

E-mail: 1620secretaryshipassistant@rotary.belux.org

Guido DUTOICT (Rc Renaix) E-mail: 1620dico@rotary.belux.org

Correspondent Nederlandstalige clubs Michel VANHOOREN (Rc Oostende ter Streep) Nieuwpoortsesteenweg 44/6 - 8400 Oostende - Tel: 059/70.06.58 - Fax: 059/31.91.51 E-mail: 1620newsletternl@rotary.belux.org

Follow d1620 on

Newsletter D1620 juni 2013  

Maandbrief district D1620 juni 2013

Newsletter D1620 juni 2013  

Maandbrief district D1620 juni 2013

Advertisement