Page 1

Nummer 6 - Januari 2013 - P 30 98 21

Pag. 1

Geachte Vrienden Rotariërs,

Editoriaal

Pag. 2 Spring Conventie 2013

Voor de meesten van U waren de voorbije dagen wellicht zeer aangenaam: vieren met familie, vrienden en kennissen en elkaar het beste wensen voor het Nieuwe Jaar 2013.

Pag. 3-4

Aannemelijk zal dit de volgende dagen nog even doorgaan op het werk, in de clubs en bij onze relaties.

Rotary op zijn best !

Ik zelf heb ook genoten van deze gezelligheid.

Pag. 5

Daarenboven ontving ik van velen attenties, schouderklopjes en mooie wensen.

Ziekenhuis Zonder Grenzen

Pag. 6

Dank U wel. Dat doet deugd en geeft kracht om samen met de ganse ploeg van adjuncten, commissievoorzitters en van de administratieve kern, verder te doen.

Giften

Dankbaar voor die ervaren vriendschap en steun bied ik dan ook namens gans de ploeg van het district wederkerig zeer gemeende wensen aan voor 2013 voor U en Uw Dierbaren. Moge het een jaar vol geluk en voorspoed zijn.

Pag. 7

Helaas niet voor iedereen rondom ons was er feest.

Personalia

Voor sommigen waren het dagen in eenzaamheid zonder warmte; voor anderen was het lijden, afzien en verder leven met beperkingen.

Pag. 8 Belangrijk - Rekeningen

Pag. 9 Agenda’s

Gouverneur Dirk Schockaert RC Eeklo Antwerpse Heirweg 60 9971 LEMBEKE 09 327 08 05 1620dg20122013@rotary.belux.org

Secretaris Robert Brees RC Gent-Noord Hoogpoort 48/A001 9000 GENT 09 230 04 17

Ieder jaar opnieuw stellen we vast dat er nog grote noden zijn en sommige toestanden schrijnend . Zo’n noden helpen lenigen is voor ons Rotariërs dan ook een blijvende bekommernis. Overeenkomstig onze Rotarische thema’s “ Doing good “, “ Service above self “ en ons jaarthema in het bijzonder “ Peace through service “ doen we dat zeker via de talrijke humanitaire projecten van uw clubs.Dank zij uw gedrevenheid weet ik dat dit ook dit jaar terug zal gebeuren. Maar toch, niettegenstaande al onze inspanningen blijft er nog veel werk te doen. Het is mijn overtuiging dat we extra hulp kunnen realiseren met de steun en de medewerking van onze omgeving op voorwaarde dat wij beter met hen communiceren over Rotary. Aldus zal men de Rotary beter leren kennen en begrijpen en beter geïnformeerd zijn omtrent onze projecten en onze goede doelen. Naar mate we daar in slagen zal Rotary ook aantrekkelijker zijn voor nieuwe leden. Dit is ook de bedoeling van de 5 filmspots die nu ongeveer sedert 6 maanden in de luchthaven van Zaventem regelmatig afgespeeld worden op 19 screens. 5 verschillende thema’s van Rotary worden er in beeld gebracht: Polio, geneeskundige hulp, drinkbaar water, analfabetisme en shelterbox.

1620secretary@rotary.belux.org

Deze en vele andere Rotary filmpjes zijn ook ter beschikking voor de communicatieactiviteiten van de clubs. Zie showcases op www.rotary.org en you tube op www.rotary.belux.org. Gebruik ze. Ook Vacci & Plus, de vzw ZZG en de vzw NVSG , 3 organisaties van Rotary Belux zijn nog vrij onbekend bij het grote publiek en kunnen dus best betrokken worden bij onze communicatie.

Penningmeester Luc Warreyn

Beste Vrienden door beter te communiceren zullen wij zeker meer kansen creëren om goed te doen. Ik reken er op dat u daar verder zal over nadenken en de opportuniteiten die de communicatie kan bieden meer dan in het verleden zal grijpen , dit ten dienste van anderen.

RC Nieuwpoort - Westhoek Ringweg 1 8670 KOKSIJDE 0495 50 37 13

Met Rotarische groeten,

Dirk Schockaert, Gouverneur district 1620

1620treasurer@rotary.belux.org

Follow d1620 on


Nummer Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober -6Juli - Januari 2012 2012 2012 - 2013 P- 30 -PP30 98 30 - P98 21 98 3021 21 98 21

Spring Conven e 2013 Goede vrienden Rotariërs,

Elk district kent per jaar 2 algemene vergaderingen : Lente en Zomervergadering. De lentevergadering 2013 van ons district 1620, zal zoals in 2012, een gecombineerde vergadering worden: Het biedt je inkomend gouverneur enerzijds de gelegenheid om het thema van het Rotaryjaar 2013/2014 toe te lichten. Dit thema wordt door de inkomend internationaal Voorzitter aan zijn gouverneurs meegegeven begin 2013 en ik wil dit graag met jullie delen. Daarnaast wil ik eigen accenten voor mijn werkjaar meegeven : dit zal ik vooraf met mijn ploeg hebben verkend en zal jullie met veel plezier hierin betrekken. Er is naast de opleiding van de inkomende voorzitters (PETS), een unieke gelegenheid voor alle vrienden Rotariërs om alle belangrijke onderdelen van een club te leren kennen : opleiding, informatie, Rotary 2020, uitwisseling van ervaringen en elkaar op dat vlak te inspireren , kortom inspirerende workshops. Dit geldt zowel voor de clubsecretaris, schatbewaarder, club meester, comitéleden, Rotary foundation verantwoordelijke (n), commissievoorzitters en hun leden die in de materie een significante bijdrage willen leveren, als en vooral voor onze leden nieuwkomers, die hier een uniek forum krijgen om zich omtrent Rotary en zijn werking te informeren. Tenslotte biedt een algemene vergadering aan alle Rotariërs zonder uitzondering de mogelijkheid om een aantal inzichten aan te scherpen en vooral te netwerken met collega’s uit andere clubs. Dit kost je enkel een mooie voormiddag in onze gezellige stad Gent, die ook voor de partners en uzelf de gelegenheid moet bieden na te genieten in een aangename omgeving.

Wanneer : 16 maart 2013 Waar? Hoge Artevelde School Gent Welkom vanaf 08u00 tot uiterlijk 14u00 Lunch wordt aangeboden door het district

Werner Braemscheute DGE 2013/2014

Follow d1620 on


Nummer Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober -6Juli - Januari 2012 2012 2012 - 2013 P- 30 -PP30 98 30 - P98 21 98 3021 21 98 21

Rotary op zijn best ! Rotary club Thuin - Thudinies Hulp aan patiënten met brandwonden in de regio van La Paz in Bolivië. Wanneer men de frequentie en de graad van de brandwonden in beschouwing neemt, dan is Bolivië, één der armste landen van Zuid-Amerika , bijzonder getroffen. Het betreft vooral huishoudelijke brandwonden waarvan helaas vooral kinderen slachtoffer zijn. Een schaarse ouderwetse infrastructuur en een gebrek aan gespecialiseerde zorgapparatuur leiden tot een groot aantal infecties en een hoog sterftecijfer. Dank zij belangrijke Belgische investeringen van de federale staat ( BTC ) en de « Fédération Wallonie-Bruxelles International ( WBI ) », in samenwerking met het « Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) » kon een project opgezet worden voor implementatie in het gemeentelijk hospitaal van El Alto van een nieuwe eenheid voor patiënten met zware brandwonden. De opleiding van het toekomstig ziekenhuispersoneel van deze dienst en de levering van uitrusting en verbruiksgoederen maken ook deel uit van het project. Zo zullen slachtoffers van zware brandwonden op een efficiëntere manier de specifieke zorgen kunnen ontvangen. De stad El Alto beschikte nog niet over een dergelijke infrastructuur. Eenmaal genezen is revalidatie voor de patiënt onontbeerlijk. Er doen zich nog complicaties voor, zoals littekens ; deze hebben vaak de neiging te krimpen en te zwellen. De behandeling bestaat erin elastische, zg. compressieve kledingstukken te dragen ; men spreekt van pressotherapie. Spijtig is deze behandeling niet beschikbaar noch in La Paz noch in El Alto, die samen meer dan 2 miljoen inwoners tellen (op een totaal van ongeveer 10 miljoen).

Dokter Jean-Philippe Fauville, diensthoofd van het centrum behandeling brandwonden van het GHdC, expertgeneesheer van WBI en lid Rotaryclub Thuin-Thudinie, heeft in oktober Dr Wilma Lopez de Benavides, voorzitster van een NGO die zich volledig inzet voor de revalidatie van patiënten met brandwonden. Deze NGO heet Fundacion Pro Centro Del Quemado en betrekt een nieuw gebouw in La Paz dat opgericht werd met de hulp van de militaire tak van de Amerikaanse ambassade ; actueel is er geen gereedschap in het gebouw.

Follow d1620 on


Nummer Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober -6Juli - Januari 2012 2012 2012 - 2013 P- 30 -PP30 98 30 - P98 21 98 3021 21 98 21

De Rotary club van La Paz Sur, district 4690, coördineert een groot Rotaryproject om deze NGO te helpen en vooral de patiënten, die een revalidatie behandeling zouden kunnen volgen. Op 29 oktober vond een vergadering plaats in de Rotary club van La Paz Sur in aanwezigheid van Drs. Lopez de Benavides, voorzitster van de NGO FPCQ en van Dr Fauville. Dank zij een warm onthaal van de voorzitter, Juan Edgar Gomez Mendoza en de internationaal verantwoordelijke, Eric Lacoste, was de vergadering zeer constructief.

Et Matching Grant project , voorgedragen door de Club Thuin-Thudinie , samen met de Club Enghien-Edingen , betreft de pressotherapie en zorgt voor de aankoop en levering van rollen compressieve weefsels en machines om klederen te vervaardigen . Daarbij is ook de opleiding van één maand voor twee Boliviërs in Chili voorzien ( Fondation COANIQUEM in Santiago ). Dr Jean-Philippe Fauville Rotary Thuin - Thudinie

Rotary club Gavere

Follow d1620 on


Nummer Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober -6Juli - Januari 2012 2012 2012 - 2013 P- 30 -PP30 98 30 - P98 21 98 3021 21 98 21 Indien u niet zo vertrouwd bent met ZZG, hierbij een geheugensteuntje dat nuttig kan zijn. ZZG Ziekenhuis Zonder Grenzen ZZG is een Rotary Belux - NGO (D.1620 +2170 +1630) opgericht in 1992 door RC Namur Confluent, op vraag van Rotary Internationaal. ZZG werd heel snel erkend door belangrijke internationale instanties (Rode Kruis, Verenigde Naties, Europese Unie…). Doel Het doel is om de meest berooide verzorgingscentra ter wereld beter uit te rusten en in eer te herstellen (Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Oosteuropa). ZZG verzamelt medisch, chirurgisch, paramedisch en ziekenhuismateriaal in België en het Groothertogdom Luxemburg, en verdeelt het gratis, indien nodig aangevuld met nieuw materiaal. ZZG draagt eveneens haar steentje bij in geval van rampen, zoals de tsunami of de aardbeving in Haïti. Regelmatig helpt ZZG de clubs bij het realiseren van hun humanitaire acties in het buitenland, door het schenken van materiaal. Om dit materiaal te verzamelen, dienen wij hospitalen en de medische beroepen aan te spreken om ons de uitrusting die zij vervangen te willen afstaan. Verwezenlijkingen In een tijdspanne van 20 jaar, heeft ZZG wereldwijd meer dan 600 humanitaire missies uitgevoerd. Allemaal met succes dankzij haar organisatie en de samenwerking van de plaatselijke Rotary clubs. De laatste jaren draait ZZG aan een ritme van ongeveer één missie per week semaine ! In 2011 : 48 missies (1 per week) naar 20 landen, ten voordele van 40 hospitalen, 58.900 kg medisch en ziekenhuismateriaal, 908 m³ voor een douanewaarde van 1.060.000 € (= 5.300.000 € nieuwwaarde!). Meer details op www.hsf.be. Jaarlijkse behoeften Het budget van ZZG bedraagt meer dan 150.000 €, hoofdzakelijk verdeeld over de volgende kosten logistiek personneel (inzameling, voorbereiding, expeditie, enz), aankoop van onontbeerlijk bijkomend materiaal, huur van een opslagplaats, nationaal transport (huur van vrachtwagens voor de ophaling van materiaal, brandstof). Jaarlijkse geldmiddelen ZZG haalt zijn geldmiddelen uit privégiften (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € ), en voornamelijk de giften van de Rotary Clubs, onontbeerlijk voor haar voortbestaan. Met toestemming van de districten, heeft men aan elke club een voorstel gedaan om jaarlijks, bij middel van haar sociale kas, het equivalent van 10 € /lid over te maken aan ZZG, zijnde slechts +/- 500 € per club. Besluit Rotary BeLux mag trots zijn op zijn NGO’s, net zoals hij dit kan zijn door actief en duurzaam bij te dragen, aan een deel van hun financiering. Yours in Rotary. Claude Simon Voorzitter ZZG Paul Coppens ondervoorzitter ZZG D.1620

Stéphane Huynen afg.-bestuurder en ondervoorzitter ZZG D.1630 Jules De Vleminck ondervoorzitter ZZG D.2170

Follow d1620 on


Nummer Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober -6Juli - Januari 2012 2012 2012 - 2013 P- 30 -PP30 98 30 - P98 21 98 3021 21 98 21

tot 27 december 2012


Nummer 2012 P Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober -6Juli - Januari 2012 2012 - 2013 P- 30 - P30 98 30 - P98 21 98 302121 98 21

Personalia Welkom aan onze nieuwe leden

IN MEMORIAM

Pierre Delcoigne

Rc Ath

03.30 Brasserie

Laurent Devreux

Rc Ath

27.80 Notariat

Yvan Rommel

Joëlle Delcampe

Rc Binche

23.00 Médecine dentaire

PHF

Joëlle Valembois

Rc Binche

23.00 Médecine dentaire

Rc Brugge ’t Vrije

Jean-François Deltenre

Rc Fleurus

80.70 Plas1ques

Bernard Moyaerts

Rc Fleurus

65.00 Honorary

Rik Buyle

Lorenzo Staelens

Rc Jabbeke

06.86 Radiothérapie-Oncologie

Rc Kluisbergen-Vlaamse Ardennen

Stéphane Leliaert

Rc Gent-Noord

33.00 Onderwijs

Pacal Leclair

Rc Gent-Prinsenhof

18.75 Onroerende goederen

Pierre Van Acker

Arlo Rathe

Rc Kortrijk-Groeninghe

03.00 Voeding

PHF 1*

Amaury Molnar

Rc Lessines

33.40 Enseignant

Rc Menen

Véronique Vermeiren

Rc Lessines

18.90 Représenta1on commerciale

Salvatore Chiave>a

Rc Mariemont

97.40 Garagiste

Mathias Deloof

Rc Menen

50.30 Toegepaste informa1ca

Guy Brutsaert

Rc Mouscron

42.30 Administra1ons locales

Dirk Auman

Rc We>eren

54.60 Brandweer

Nicolas Linkens

Rc We>eren

40.20 Bankwezen

Diederick Vandekerckhove Rc We>eren

43.30 Bedrijfsadviseur

PHF Vincent Deconinck Rc Diksmuide-Westkust PHF 1*

Vertrokken leden Dujardin Jean-Claude

Rc Binche

Claude Naviaux

Rc Charleroi

Michel Bauwin

Rc Charleroi-Sud

Guy Bon1nck

Rc Gent-Prinsenhof

Bernard Moyaerts

Rc Fleurus

John Neirynck

Rc Kortrijk

Arthur Vervaet

Rc Laarne

Thibaut Marre

Rc Mariemont

Pierre Dekimpe

Rc Mouscron

Fernand Loridan

Rc Mouscron

Luc Vannevel

Rc Roeselare-Mercurius

René Thiebaut

Rc Tournai-Trois-Lys

Voor assistentie of bijkomende informatie over de PHF-aanvragen: YVES VANDERMARLIERE (Rotary Club Ieper) Email: 1620phfattributionnl@rotary.belux.org

Follow d1620 on


Nummer 2012 Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober -6Juli - Januari 2012 2012 - 2013 P- 30 -PP30 98 30 - P98 21 98 302121 98 21

Belangrijk ! Spring Convention 16/03/2013 Summer Convention 15/06/2013 Rotary International Convention - Lisbon - Portugal 23/06/2013 >> 26/06/2013

Rekeningen D 1620:

BE94 0682 2929 7014

Rotary Foundation: BE83 0682 2929 7115 PolioPlus :

BE27 0682 5070 1173

EXCHANGE RATE 10/2012 1$ US = 0.77 EURO 1 EURO =1.29870130 $ US

Redactie

DICO:

E-mail: 1620secretaryshipassistant@rotary.belux.org

Guido DUTOICT (Rc Renaix) E-mail: 1620dico@rotary.belux.org

Correspondent Nederlandstalige clubs Michel VANHOOREN (Rc Oostende ter Streep) Nieuwpoortsesteenweg 44/6 - 8400 Oostende - Tel: 059/70.06.58 - Fax: 059/31.91.51 E-mail: 1620newsletternl@rotary.belux.org

Follow d1620 on


Nummer Nummer Nummer 43- -November 1Oktober -6Juli - Januari 2012 2012 - 2013 P- 30 -PP30 98 30 - P98 21 98 3021 21 98 21 Nummer 2012

Agenda van de gouverneur datum date

jour dag

A/S M

ROTARY CLUB

08.01.13 10.01.13 10.01.13 11.01.13 14.01.13 15.01.13 15.01.13 16.01.13 17.01.13 18.01.13 19.01.13 22.01.13 23.01.13 24.01.13 25.01.13 28.01.13 29.01.13 31.01.13

DIN DON DON VRIJ MAA DIN MAR WOE DON VEN ZAT DIN WOE DON VRIJ MAA MAR JEU

A M A M M M S A A M M A M A M A S M

DIKSMUIDE-WESTKUST KNOKKE OOSTKUST LAARNE-LOCHRISTI KORTRIJK-GROENINGHE KORTRIJK MALDEGEM LE ROEULX GENT-PRINSENHOF GENT-NOORD MONS BRUGGE OOSTENDE-MARTIEM POPERINGE OOSTROZEBEKE-MAN KLUISBERGEN -VL ARD GISTEL CHARLEROI-OUEST TOURNAI

M M

SPRING CONVENTION + PETS/SFPE SUMMER CONVENTION EEKLO INTERN. CONVENTION LISBOA

16.03.13 SAM/ZAT 15.06.13 SAM/ZAT 23-26.06.13

RMK

Agenda van de clubs 08.01.2013 RC Waregem 13.01.2013 RC Torhout Houtland 25.01.2013 RC Renaix 19.04.2013 RC Oostende 21.04.2013 RC Mons Bruyères

Weens Nieuwjaarsconcert Nieuwjaarsconcert 2013 Nieuwjaarsgala 90 jarig bestaan ! Virginie Hocq | Pas d'inquiétude !

Newsletter D1620 januari 2013  

maandbrief d1620 01-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you