Page 1

n˚ 338 mars | maart 2012 | mensuel | maandelijks |

Reach within to embrace humanity

Japon : des photos pour se reconstruire – Kennismaking met inkomend RI-voorzitter Sakuji Tanaka – Mission humanitaire dans la savane africaine – Dirk Nuytten: ‘Geluk zit in je hoofd’ – 4.000ème réunion statutaire du Rc La Louvière – Bornemse brandweerwagen krijgt tweede leven in Bulgarije

Literacy Month m a a r t 2012 Nr 338

Promenade écologique au centre de la Terre

1


n° 338 mars | maart 2012 Paraît 11 x par an / Verschijnt 11 x per jaar asbl vzw RBS D 1620 – D 1630 – D 2170 AVENUE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE 68 WERELDTENTOONSTELLINGSLAAN BRUXELLES 1083 BRUSSEL – TEL. 02 420 35 00 – FAX 02 420 11 10 – e-mail: rotarycontact@rotary.belux.org – www.rotary.belux.org

sommaire inhoud ROTARY INTERNATIONAL n˚ 338 mars | maart 2012 | mensuel | maandelijks |

REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

4 RI president’s message 5 Message du DG 1620 Boodschap van DG 1620

Japon : des photos pour se reconstruire – Kennismaking met inkomend RI-voorzitter Sakuji Tanaka – Mission humanitaire dans la savane africaine – Dirk Nuytten: ‘Geluk zit in je hoofd’ – 4.000ème réunion statutaire du Rc La Louvière – Bornemse brandweerwagen krijgt tweede leven in Bulgarije

30/3 €50 VIP arrangement zaterdag 31/3 €16 vvk - €20 add

6 Flash Info 8 Rencontre avec Sakuji Tanaka 9 Kennismaking met Sakuji Tanaka 10 Japon : des photos pour se reconstruire 11 Japan:

vrijdag

foto’s om weer door te gaan 12 World roundup - Quelques projets rotariens étonnants Enkele opmerkelijke Rotaryprojecten 14 Argentine :

Literacy Month M A A R T 2012 NR 338

Promenade écologique au centre de la Terre

50 hectares de nouvelles cultures 15 Visite du président du RI dans

1

nos trois districts Bezoek RI-voorzitter in onze drie districten

in CC  ZOMERLOOS  GISTEL  om  20:00  uur   KAARTEN: bij de leden van Rotaryclub Gistel, in CC Zomerloos en online via www.rotarygistel.be www.rotarygistel.be                0475/364011                ivan.dekeyser@totts.be   ROTARYCLUB  GISTEL  dankt  haar  SPONSORS!  

16 Veldonderzoek in Ghana levert doctoraat op

MAGAZINE ROTARY Belgium - LUXEMBURG 17 Assemblies 2012 18 Agenda 21 Focus 22 Promenade écologique au centre de la Terre 24 Dirk Nuytten: ‘Geluk zit in je hoofd’ 26 Le conquistador noir 27 Mission humanitaire dans la savane africaine 28 Dieren en planten uit een koud paradijs 29 IFFR klaar voor nieuwe hoogten 30 Vacci & PLUS poursuit sur sa lancée Vacci & PLUS op goede weg 31 Au rayon livres De boekenplank

CLUBS 32 et suivantes 36 en volgende

ADVOCATENKANTOOR VAN DER PERRE, Brugge-Oudenburg – BEDUCO, Schoten - ANDRE & BART LEDAINE, Oostende - APPMOSPHERES, Gistel – BANK & VERZEKERINGSKANTOOR DEFREYNE, Gistel – DANY G SHOES & HANDBAGS - FERMETTE, Oostende – GERWIN & CONNY VANSTEENKISTE, Gistel - KNAP OP, Oostende - RODANAR, Gistel – SANDERS, Gistel - SANITAIR MAERTENS, Oostende - STUDIEBUREAU JONCKHEERE, Brugge – TAVERNIER ELECTRICITEITSONDERNEMING, Gistel

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER ÉDITEUR RESPONSABLE Paul Gelders Bovelingenstraat 230, 3870 Heers SECRETARIAAT - SECRÉTARIAT Lut Van Ransbeeck

RAAD VAN BESTUUR CONSEIL D’ADMINISTRATION VOORZITTER - PRÉSIDENT Alain Van de Poel PDG 2170 Vice-voorzitter - Vice-président Paul Gelders PDG 1630

EREVOORZITTERS PRÉSIDENTS HONORAIRES † Emiel Sanders PDG 2170 Johan Verhaeghe PDG 1620 Jules De Vleminck PDG 2170 Paul Coppens PDG 1620 LEDEN RvB - MEMBRES C.A. Claude Arnold DG 2170 Patrick Backx DGE 2170 Frederik Baggen PDG 1630 Paul Coppens PDG 1620 Jean-Paul Deconinck DG 1620 Johan De Leeuw PDG 1620

Gui Milants PDG 2170 Jo Renard DG 1630 Dirk Schockaert DGE 1620 Jacques Vermeire DGE 1630 REDACTIERAAD - COMITÉ DE RÉDACTION Alain Van de Poel PDG 2170 Paul Gelders PDG 1630 Johan De Leeuw PDG 1620 Steven Vermeylen Denis Crepin LAY-OUT www.propaganda.be

Lid van de unie van de uitgevers van de periodieke pers. Overname verboden zonder voorafgaande toestemming. Vanwege strikte eisen naar vorm en inhoud is een nalezing van iedere tekst noodzakelijk. De redactie behoudt zich het recht voor de nodige veranderingen aan te brengen. Membre de l’Union des éditeurs de la presse périodique. Reproduction interdite sans autorisation préalable. Les exigences de forme et de contenu imposent une relecture de chaque texte reçu. La rédaction se réserve le droit d’y apporter les modifications nécessaires.

Wie een tekst en foto('s) doorstuurt naar de redactie van Rotary Contact, gaat akkoord met de publicatie ervan in ons tijdschrift en op onze website. Toute personne envoyant texte et photo(s) à la rédaction de Rotary Contact en accepte la publication dans la revue ainsi que sur notre site internet.


message du DG 1620

ROTARY INTERNATIONAL

Boodschap van DG 1620

RI president’s message Chères amies, chers amis,

En juillet dernier, dans mon premier message pour ce magazine, je citais Ghandi : ‘Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde.’ Au cours de mes voyages les mois suivants, j’ai pu me rendre compte combien les Rotariens donnent à ces mots toute leur valeur. Apporter des changements positifs, cela signifie au minimum utiliser notre savoir-faire et nos ressources pour résoudre un problème. Mais cela ne suffit pas lorsqu’il s’agit de résoudre durablement des problèmes humanitaires. Nous devons aussi garder à l’esprit qu’il faut ajouter à nos actions une composante de pérennité. Une solution durable doit continuer à répondre à un besoin même après le départ des Rotariens ayant mis le projet en œuvre. Cela signifie que la collectivité bénéficiaire doit se l’approprier et être capable, par exemple, d’assurer l’entretien d’un équipement sans avoir recours aux Rotariens. Pour cela, il faut tout d’abord comprendre les besoins. Prenons par exemple le problème posé par le combustible des fours de cuisson utilisés dans la plupart des pays en développement. Le plus souvent, ces fours solaires constituent la solution : ils sont peu coûteux, faciles à utiliser et à entretenir, et ils fonctionnent avec une source d’énergie gratuite, non polluante et intarissable. Mais avant de distribuer des fours solaires, nous devons nous assurer de bien connaître la situation, au-delà du seul problème de combustible. Peut-être ne sont-ils pas adaptés à la cuisson à haute température de certains aliments locaux ? Peut-être sont-ils trop légers pour fonctionner par vent violent ? Peut-être est-il de coutume, dans certaines régions, de cuisiner avant le lever du soleil ? Si vous n’avez pas pensé à ces questions, il est certain que les fours solaires seront rapidement utilisés à d’autres fins que la cuisson des aliments… Lorsque nous tentons de mettre un projet sur pied, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que ‘notre solution est la meilleure’. Nous devons d’abord écouter et observer. Ce n’est qu’en faisant preuve d’ouverture d’esprit que nous pourrons aider les autres, grâce à notre savoir-faire, notre engagement et notre persévérance à tenir nos promesses. Actualité de Kalyan Banerjee sur www.rotary.org/fr/president.

Beste vrienden en vriendinnen,

In juli vorig jaar citeerde ik in mijn eerste maandboodschap de volgende woorden van Mahatma Ghandi: ‘Belichaam zelf de verandering die je in de wereld wil teweegbrengen.’ Sindsdien heb ik, op mijn talrijke reizen voor Rotary, ongelofelijk veel kansen gehad om te zien hoe de Rotariërs deze gedachte in de praktijk brengen. Een positief verschil maken, betekent in zijn simpelste vorm onze kennis en middelen inzetten om een probleem op te lossen. Als we het echter over een definitieve oplossing voor humanitaire problemen hebben, zal dit nauwelijks volstaan. Dan moeten we namelijk rekening houden met de belangrijke factor ‘duurzaamheid’. Een duurzame oplossing is er één die standhoudt nadat de Rotariërs die ze hebben aangebracht en uitgewerkt uit het beeld zijn verdwenen. Dat vereist dat de gemeenschap zich er zelf over ontfermt. Wanneer er bijvoorbeeld een waterpomp stukgaat, moeten er afspraken bestaan om die snel te kunnen herstellen. Dat moet dan gebeuren door mensen op het terrein, zonder inmenging van Rotary. De eerste stap naar een duurzame oplossing is een grondig begrip van de problematiek ter plaatse. In grote delen van de Derde Wereld vormt bijvoorbeeld brandstof om te koken een groot probleem. Vaak zijn zonneovens een ideale oplossing: ze zijn niet duur en gebruiken een gratis, onuitputtelijke en milieuvriendelijke energiebron. Bovendien is het gebruik en het onderhoud erg eenvoudig. Maar vooraleer we in een gemeenschap aan de slag gaan om dit probleem aan te pakken met zonneovens moeten we een goed zicht hebben op de situatie – en niet enkel afgaan op onze eerste indruk. Misschien moeten lokale ingrediënten gekookt worden op een hogere temperatuur dan een zonneoven kan bieden. In streken met veel wind zouden de ovens kunnen wegwaaien. Of misschien begint men traditioneel te koken vóór zonsopgang. Zulke bedenkingen komen allicht niet spontaan in u op, maar leiden er in de praktijk toe dat er plaatsen zijn waar zonneovens worden gebruikt als dakbedekking of om dierenvoer droog te houden. Als we echt iets willen veranderen, mogen we niet uitgaan van ons eigen gelijk. We moeten luisteren en zien, in plaats van meteen te praten. We kunnen enkel échte hulp bieden als we naar anderen toe gaan met een open geest – en met de kennis, de inzet en het doorzettingsvermogen om onze beloftes te verwezenlijken. Kalyan Banerjee Président du RI - RI-voorzitter

4

La compensation, Compensatie, source een verrijkende d’enrichissement ervaring Je profite de l’occasion qui m’est donnée de pouIk wil van dit forum gebruik maken om alle voir m’adresser à tous les Rotariens pour vous Rotariërs aan te raden om weer aan te knopen conseiller de renouer avec une vieille tradition du met een oude Rotarytraditie: compensaties. RI, celle des compensations. Begrijpelijkerwijs is elke Rotariër ervan overDe manière légitime, chaque membre est pertuigd lid te zijn van de beste Rotaryclub ter suadé de faire partie du meilleur club de la Terre… wereld. Dat mag u echter niet beletten om, Mais allez donc rendre visite, seul ou en ‘comalleen of in ‘commando’, een bezoek te brengen mando’, à un club de votre ville ou de votre région. aan een andere club uit uw stad of streek. Zo En plus de vous faire de nouvelles relations, vous kunt u nieuwe contacten leggen en inspiratie vous apercevrez que les autres ont des idées foropdoen voor fundraisingacties en ontspanmidables, tant pour le fundraising que pour les nende, culturele of zelfs sportieve clubactiviteiactivités conviviales, culturelles ou même spor- DG 1620 Jean-Paul Deconinck ten. Dompel u onder in de sfeer van de club en tives. Vous verrez comment ils vous accueillent, let op de protocollaire gewoonten, de verstandquelles sont leurs coutumes protocolaires, l’ambiance à table, houding aan tafel, de manier waarop men sprekers ontvangt le respect qu’ils ont pour les orateurs… Vous pourrez ensuite enz. Pik goede ideeën op en stel ze voor in uw eigen club, faire profiter votre propre club de toutes ces observations et zodat die er baat bij kan vinden. ainsi améliorer son fonctionnement. De ‘ideale club’ bestaat niet, maar sommige zijn op bepaalde Même si le club idéal n’existe pas, certains sont remarquables punten toch uitzonderlijk. Nu ik er een negentigtal bezocht à bien des points de vue. Après en avoir visité une nonantaine, heb, zullen een aantal zaken mij zeker bijblijven: de manier les points suivants me semblent importants à retenir : l’ac- waarop niet-leden worden ontvangen, de algemene sfeer tijcueil des non-membres du club ; l’atmosphère générale qui, dens de vergadering (die weleens uitbundiger wordt, onder lors des réunions statutaires, augmente en intensité avec le invloed van de tijd en het aantal consumpties), de inzet van de temps… et avec les consommations ; l’implication du pré- voorzitter en zijn bestuur, een stevige structuur voor de comsident et des membres de son comité ; une structure solide missies, geslaagde ontspanningsactiviteiten naast de statupour les commissions ; les activités conviviales hors réunions taire vergaderingen, fundraisingacties met de medewerking statutaires ; les activités de fundraising impliquant la partici- van alle leden, de lokale verankering van vzw’s of andere verpation de tous les membres ; l’ancrage local pour les asbl ou enigingen die men helpt, de oprechte wil om jonge leden op te autres associations aidées ; l’envie réelle de faire entrer de nemen in de club… nombreux jeunes dans le club. Als u meent dat deze criteria vervuld zijn, bent u ontegenspreQuand vous estimerez avoir satisfait à ces critères, vous pour- kelijk lid van een uitstekende club. In mijn eigen district zulrez vous considérer comme un excellent club. Dans mon len de beste in juni alvast een concrete blijk van erkenning propre district, les meilleurs seront récompensés ‘concrète- ontvangen. ment’ en juin prochain.

Meer nieuws van en over Kalyan Banerjee vindt u op www.rotary.org/president.

m a r s 2012 N ° 338

m a a r t 2012 Nr 338

5


FLASH INFO

FLASH INFO

FLASH INFO Une Fondation plus simple et plus efficace On me demande encore parfois pourquoi le RI a décidé de lancer le Plan Vision pour l’Avenir. La question m’est souvent posée en ces termes : ‘Pourquoi modifier quelque chose qui fonctionne ?’ La vérité, c’est que la Fondation, qui existe depuis presque un siècle, n’est plus en phase avec la société. En ajoutant des programmes et en amendant les règles, nous l’avons rendue trop complexe et trop coûteuse. Il était temps de voir la réalité en face, sinon nous étions condamnés à perdre en efficacité. Après avoir interrogé plus de 10.000 Rotariens pour mesurer les changements qu’ils souhaitaient voir apporter, nous avons conçu un plan pour à la fois simplifier le fonctionnement de la Fondation, donner davantage de responsabilités aux clubs et aux districts, et accroître la durabilité de nos actions. Grâce à nos six axes stratégiques, nous allons dépasser le stade de la multitude d’actions à court terme qui, aussi gratifiantes soient-elles, ne font que traiter les symptômes et pas les causes. Les districts pilotes affirment que le Plan Vision pour l’Avenir génère une plus forte participation ainsi qu’un plus grand enthousiasme, qu’il est plus efficace, qu’il développe la coopération entre les clubs, augmente l’envergure des projets et génère plus de dons. En tant que président de la Fondation Rotary, je ne peux que souscrire à ces constats. – Bill Boyd Meer eenvoud en efficiëntie voor Foundation Soms stelt men mij de vraag waarom RI beslist heeft om het Future Vision Plan door te voeren. Vaak is de achterliggende gedachte: ‘Waarom iets veranderen dat werkt?’. De waarheid is dat de Foundation, die bijna een eeuw bestaat, de aansluiting bij de hedendaagse maatschappij begon te verliezen. Door steeds programma’s toe te voegen en de richtlijnen te wijzigen, werd ze te complex en te duur. Het werd tijd om deze waarheid onder ogen te zien, anders zou de Foundation haar impact verliezen. Na een onderzoek bij 10.000 Rotariërs die hun wensen mochten voorleggen, hebben we een plan uitgewerkt dat de werking van de Foundation vereenvoudigt, meer verantwoordelijkheid toekent aan clubs en districten en de duurzaamheid van onze acties verhoogt. Dankzij de focus op onze zes strategische actiedomeinen, stellen we paal en perk aan de veelheid aan kortetermijnacties.

6

Hoewel die veel voldoening kunnen opleveren, richten zij zich immers op symptomen en niet op oorzaken. De pilootdistricten bevestigen dat het Future Vision Plan een grotere deelname en meer enthousiasme opwekt. Bovendien is het efficiënter, bevordert het de samenwerking tussen de clubs, laat het grotere projecten toe en levert het meer giften op. Als voorzitter van de Rotary Foundation kan ik alleen maar blij zijn met die resultaten. – Bill Boyd Les couleurs dans la culture thaïlandaise Si vous vous rendez à Bangkok pour participer à la convention du RI (du 6 au 9 mai 2012), le climat et la température seront sans doute les seuls facteurs qui détermineront le choix de votre tenue vestimentaire. Il y a quelques années, cependant, la vie thaïlandaise était codifiée par les couleurs, et l’orientation politique d’une personne pouvait se lire au coloris de sa chemise. Cette tradition vit le jour au cours du mandat du premier ministre Thaksin Shinawatra, qui fut renversé en 2006 par un coup d’État militaire, une tradition bien thaïlandaise survenue 18 fois depuis 1932. Les supporters de Thaksin affichèrent alors leur soutien au leader en arborant des chemises rouges. Leurs adversaires portèrent quant à eux des chemises jaunes. Pour compliquer les choses, d’autres factions politiques vinrent se mêler au débat. Les jours de la semaine ont également des couleurs inspirées par les planètes : jaune/lundi, rose/mardi, vert/mercredi, orange/jeudi, bleu/vendredi, violet/samedi et rouge/dimanche. Le noir est perçu comme une couleur de mauvais augure. Les couleurs ont aujourd’hui perdu beaucoup de leur signification politique. Si, un matin, vous n’arrivez pas à vous décider, faites simplement comme les Thaïlandais : portez la couleur du jour ! Info et inscription : www.rotary.org/fr/convention. Kleurrijk Thailand Wanneer u naar Bangkok reist voor de RI-conventie (van 6 tot 9 mei), zal het weer allicht bepalen wat u daar aantrekt. Tot voor kort hadden kleuren echter een belangrijke symbolische betekenis in de Thaise samenleving. Je kon iemands politieke voorkeur zelfs aflezen aan de kleur van zijn hemd. Dit gebruik werd ingevoerd tijdens het bewind van eerste minister Thaksin Shinawatra, die in 2006 werd opzijgeschoven na een militaire coup. Geen alleenstaand feit, want sinds 1932 vonden er in het land liefst 18 staatsgrepen plaats. De

m a r s 2012 N ° 338

aanhangers van Thaksin betoonden hun steun aan de leider door een rood hemd te dragen. Zijn tegenstanders kozen voor een geel hemd. Om het nog wat moeilijker te maken, mengden ook andere politieke groeperingen zich in het kleurendebat. Bovendien hebben de dagen van de week ook elk een kleur, volgens de corresponderende planeet/godheid: geel op maandag, roze op dinsdag, groen op woensdag, oranje op donderdag, blauw op vrijdag, violet op zaterdag en rood op zondag. Zwart wordt gemeden, want die kleur staat voor onheil. Vandaag hebben de kleuren veel van hun politieke bijklank verloren. Als u dus op een morgen niet weet wat aan te trekken, doe dan zoals de Thai en ga voor de kleur van de dag! Info en inschrijvingen: www.rotary.org/convention. Le Rotary au Forum économique mondial Fondé en 1971, le World Economic Forum est surtout connu pour sa réunion annuelle à Davos (Suisse), qui rassemble dirigeants d’entreprises, responsables politiques et intellectuels du monde entier afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris la santé publique et l’environnement. Le Forum organise également plusieurs réunions régionales tout au long de l’année. C’est à l’une d’entre elles que le président du RI Kalyan Banerjee a assisté en octobre dernier, en Jordanie. Les sujets évoqués étaient le développement humain, la création d’emplois et la politique de l’eau dans le monde arabe. Quant au secrétaire général du RI John Hewko (voir photo), il était présent à une réunion du WEF qui s’est déroulée à Bombay le mois suivant. Il y a évoqué les initiatives du Rotary en matière d’enseignement et de formation. Rotary op het Wereld Economisch Forum Het Wereld Economisch Forum (WEF) is vooral bekend om zijn jaarlijkse bijeenkomst in het Zwitserse Davos. Bedrijfsleiders, politici en intellectuelen uit de hele wereld bespreken er tal van wereldproblemen, ook op het gebied van gezondheidszorg en milieubescherming. Het Forum organiseert doorheen het jaar echter ook een aantal regionale samenkomsten. Eén daarvan vond in oktober vorig jaar plaats in Jordanië en werd bijgewoond door RI-voorzitter Kalyan Banerjee. Op de dagorde stonden onderwerpen als wereldwijde ontwikkeling, jobcreatie en de waterpolitiek in de Arabische Wereld. RI-secretaris-generaal John

m a a r t 2012 Nr 338

Hewko was de maand nadien present op een WEF-vergadering in Bombay (zie foto). Hij stelde er een aantal initiatieven van Rotary voor inzake onderwijs en vorming. HSF : 2011 en quelques chiffres L’année écoulée fut riche en activités pour l’ONG rotarienne belge Hôpital Sans Frontière : pas moins de 48 missions ont été effectuées vers 20 pays (Burkina Faso, Cuba, R.D. Congo, Haïti, Lybie, Mongolie, Sénégal, Viêtnam…). Cela représente 59 tonnes ou 908 m³ de matériel médical et hospitalier, pour une valeur douanière de 1.060.000 € (valeur à neuf : 5.300.000 €). Vous trouverez encore d’autres informations sur le site web de HSF (www.hsf.be), entièrement remodelé depuis peu. ZZG: 2011 in cijfers 2011 was een druk jaar voor de Rotary-NGO Ziekenhuis Zonder Grenzen. Er werden 48 zendingen uitgevoerd naar 20 landen, waaronder Burkina Faso, Cuba, D.R. Congo, Haïti, Libië, Mongolië, Senegal en Vietnam. Alles samen ging het om 59 ton of 908 m³ medisch en ziekenhuismateriaal, goed voor een douanewaarde van € 1.060.000 (nieuwwaarde: € 5.300.000). Meer informatie vindt u op de – compleet vernieuwde – site van de organisatie: www.hsf.be. Décès du ‘président du centenaire’ Le 7 février dernier, l’ancien président du RI Glenn E. Estess Sr. est décédé à l’âge de 84 ans. Originaire de l’Alabama, il avait rejoint le Rc Shades Valley en 1960. Il restera dans les mémoires comme le ‘président du centenaire’ puisque c’est lors de son mandat, en 2004-05, que le Rotary a célébré son premier siècle d’existence. ‘Eeuwfeestvoorzitter’ gestorven Op 7 februari overleed voormalig RI-voorzitter Glenn Estess. Hij werd 84 jaar. Hij was afkomstig uit Alabama en werd in 1960 lid van Rc Shades Valley. Tijdens zijn voorzittersjaar, 2004-2005, vierde RI haar honderdjarig bestaan.

7


ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL

Rencontre avec Kennismaking met Sakuji Tanaka Le 1er juillet prochain, Sakuji Tanaka (Rc Yashio, Japon) succédera à

quel est le point commun entre tous les Rotariens. Je leur demanderais aussi dans quelle direction, selon eux, notre organisation devrait aller.’ Les public relations constituent manifestement une des préoccupations du président élu : ‘Le Rotary reste méconnu et nous devons remédier à cette situation. Nous sommes peut-être efficaces lorsqu’il s’agit de promouvoir notre image au niveau organisationnel, mais de nombreux Rotariens semblent réticents à citer publiquement les bonnes raisons pour lesquelles ils ont rejoint le mouvement. Je me rends bien compte qu’il est difficile de changer les choses en un an, mais je désire néanmoins donner un nouvel élan en la matière.’

D’origine modeste, comme il se plaît à le rappeler, Sakuji Tanaka a fondé une florissante entreprise de vente en gros. Il a rejoint le Rotary en 1975 et y a notamment exercé les mandats de director du RI (200305) et trustee de la Fondation (2006-10). Depuis 1963, il est marié avec Kyoko. Le couple a trois enfants et six petits-enfants. ‘Au Rotary, il n’y a pas de poste qui soit plus prestigieux qu’un autre, déclare Sakuji. Tout le monde est sur un pied d’égalité. Si je pouvais, je demanderais à chacun pourquoi il/elle est devenu(e) Rotarien(ne), car j’aimerais découvrir

8

Dès le départ, Sakuji a été étroitement lié à la mise en place des Centres du Rotary pour la paix, il a d’ailleurs établi un fonds de dotation finançant une bourse chaque année. Il entretient donc une relation particulière avec la question de la paix – pour s’en convaincre, il suffit de lire le thème qu’il s’est choisi. ‘La paix est un concept abstrait et difficile à définir, c’est une question de perception individuelle, mais qui inclut toujours les notions de bonheur et de sécurité. Dans certaines régions, l’approvisionnement en eau ou l’alphabétisation peuvent mener à un sentiment de paix. Ailleurs, ne plus éprouver la peur sur le chemin du travail peut être assimilé à la paix, tout comme le fait de supprimer les menaces pesant sur les enfants qui souhaitent aller à l’école…’ ‘Durant mon mandat, j’encouragerai

(Rc Yashio, Japan) Kalyan Banerjee op als RI-voorzitter.

Kalyan Banerjee en tant que président du RI. John Rezek, rédacteur en chef de The Rotarian, l’a rencontré.

Op 1 juli volgt Sakuji Tanaka

chaque club à consacrer au moins une de ses réunions à la signification que peut avoir la paix pour ses membres. Si chacun d’entre nous est conscient de ce que la paix veut dire pour les autres, alors nous ferons davantage d’efforts pour parvenir à l’instaurer.’ ‘La force du Rotary repose sur ses 34.000 clubs qui, dans leurs communautés, œuvrent en faveur de la paix. Ce faisant, ils nous permettent de nous rapprocher de notre idéal d’entente mondiale. Le Rotary puise aussi sa force dans le fait que son action n’est pas motivée par des considérations politiques, économiques ou idéologiques. Les Rotariens ont des religions et des origines différentes, mais ils ne mettent pas en avant ces différences. Le respect et la tolérance qu’ils manifestent sont des atouts.’ ‘Partout dans le monde, les enfants devraient avoir le droit de rêver. Dans mes déplacements, au Japon ou ailleurs, la première question que je pose aux jeunes que je rencontre est "Quel est ton rêve ?" Certains ne savent pas quoi répondre. Eh bien, mon souhait est que chacun d’entre eux ait une réponse, que ce soit devenir instituteur ou médecin.’ (Adaptation/traduction : D.C.)

Le saviez-vous ? Le dernier Japonais à avoir été président du RI est Hiroji Mukasa, en 1982-83.

m a r s 2012 N ° 338

The Rotarian had alvast een gesprek met hem. Tanaka is van bescheiden afkomst maar bouwde een succesvolle groothandel uit. In 1975 werd hij Rotariër. Van 2003 tot 2005 zetelde hij als RI-bestuurder en van 2006 tot 2010 als trustee van de Rotary Foundation. Sinds 1963 is hij gehuwd met Kyoko. Het echtpaar heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. ‘Voor mij bestaan er geen hogere of lagere posities binnen Rotary’ zegt Tanaka. ‘Iedereen is gelijk en ieders mening telt. Als ik kon, zou ik iedere Rotariër vragen waarom hij of zij bij Rotary is gekomen, om zo onze gemeenschappelijke basis scherper te stellen. Ik zou ook willen weten welke richting Rotary volgens hen uit moet in de toekomst.’ Eén van Tanaka’s hoofdbekommernissen wordt ongetwijfeld de public relations van Rotary. ‘Rotary is nog te weinig bekend. Onze organisatie doet lovenswaardige PR-inspanningen, maar sommige Rotariërs laten te weinig blijken waarom zij lid zijn van Rotary. Ik besef wel dat ik dat op één jaar tijd niet kan veranderen, maar ik wil alvast een aanzet geven in de goede richting.’ Tanaka was actief betrokken bij de oprichting van de Rotarycentra voor Vredesstudies, waarvoor hij jaarlijks nog een studiebeurs financiert. Vrede is dan ook één van zijn belangrijkste aandachtspunten. Niet voor niets luidt het

m a a r t 2012 Nr 338

Sakuji Tanaka & Kyoko

RI-motto tijdens zijn voorzittersjaar ‘Vrede door dienstverlening’. ‘Het is niet eenvoudig een eenduidige definitie te geven van vrede’, aldus Tanaka. ‘Het gaat om meer dan de afwezigheid van conflicten. Vrede impliceert ook tevredenheid en geluk. Wie in zijn dorp geen drinkwater heeft of niet kan lezen, geraakt makkelijk gefrustreerd. Als Rotary daar iets aan doet, bieden we ook een bouwsteen voor vrede. Ik wil iedere club vragen om volgend jaar één vergadering te wijden aan de vraag “Wat betekent vrede voor u?”. Ik ben ervan overtuigd dat dit de inzet van elke individuele Rotariër voor dit doel zal bevorderen.’ De sterkte van Rotary ligt volgens Tanaka bij haar verankering in 34.000 gemeenschappen. ‘Als al onze 34.000 clubs zich lokaal voluit inzetten voor de

vrede, brengen we samen het ideaal van wereldvrede al een heel eind dichterbij. Ook het feit dat Rotary politiek en ideologisch neutraal is, vormt een grote kracht. We maken er immers een punt van om respect op te brengen voor verschillende zienswijzen.’ Tot slot wil Tanaka ook bijzondere aandacht hebben voor de jeugd. ‘Elke gemeenschap moet haar jongeren de kans kunnen geven om dromen te koesteren. Wanneer ik jongeren ontmoet, vraag ik hen vaak waarvan ze dromen. Niet iedereen kan daarop antwoorden. Ik hoop dat Rotary velen van hen weer kan laten dromen, bijvoorbeeld van een bestaan als arts of leraar.’ (Bewerking/vertaling: S.V.)

9


ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL

Japon : des photos pour se reconstruire Japan: foto’s om weer door te gaan Près d’un quart des victimes du tsunami et des disparus vivaient à Ishinomaki Bijna een kwart van de doden en vermisten die de tsunami eiste, leefde in Ishinomaki

Un travailleur humanitaire exhibe l’un des albums de famille donnés par les photographes Een welzijnswerker toont één van de geschonken familiealbums

Un enfant étreint les instantanés qu’on vient de lui donner. En regardant ses portraits, une femme a déclaré : ‘C’est la première fois que je me vois sourire depuis longtemps.’ Een kind klampt zich vast aan zijn foto’s. Een vrouw die naar haar foto’s keek, zei: ‘Voor het eerst sinds lang kan ik weer glimlachen.’

Si vous n’aviez que quelques minutes

Als u maar enkele minuten had om

pour fuir une catastrophe imminente,

naderend onheil te ontvluchten,

quel objet emporteriez-vous ?

wat zou u dan meenemen?

À cette question, les gens répondent souvent ‘mes photos’, car il s’agit de biens uniques et irremplaçables. Il y a un an, les habitants d’Ishinomaki – ville durement touchée par le séisme et le tsunami survenus sur la côte orientale du Japon – n’ont même pas eu le temps de se poser la question…

Veel mensen antwoorden op deze vraag ‘mijn foto’s’, want die zijn uniek en onvervangbaar. Een jaar geleden kregen de inwoners van Ishinomaki – een stad die zwaar geteisterd werd door de aardbeving en tsunami aan de oostkust van Japan – niet eens de tijd om zich deze vraag te stellen.

En novembre dernier, la journaliste photographe Allison Kwesell, actuellement ‘Rotary Peace Fellow’ à Tokyo, s’est rendue sur place armée de deux appareils photos, d’albums vierges et de films à développement instantané.

In november trok fotografe Allison Kwesell, die als Rotary Peace Fellow in Tokio verblijft, naar Ishinomaki. In haar bagage zaten twee instant camera’s en lege fotoalbums.

Elle a rejoint deux autres photographes, membres d’une asbl (Photohoku) qui aide les réfugiés de la région à reconstruire leur existence. Tous les trois, ils ont demandé à ces survivants de raconter leur histoire, puis ils leur ont proposé de poser devant l’objectif. Enfin, ils ont rangé les clichés dans des albums de famille, qu’ils ont remis aux personnes concernées. Allison se rappelle avoir photographié une femme avec ses petits-enfants devant leur logement de fortune : ‘Elle m’a dit qu’elle était heureuse car cela allait lui donner le courage d’avancer. Elle m’a aussi déclaré que, un jour, elle et sa famille regarderaient ces images et se souviendraient des épreuves qu’ils ont traversées.’

Source : The Rotarian (Adaptation/traduction: D.C.)

10

m a r s 2012 N ° 338

Ze ontmoette er twee andere fotografen, die met de vzw Photoku de vluchtelingen uit de streek willen helpen om een nieuwe start te nemen. Ze vroegen hen hun verhaal te vertellen en om te poseren voor een foto. Met deze foto’s maakten ze familiealbums, die ze aan de betrokken personen overhandigden.

Les deux photographes de l’asbl Photohoku entourent un jeune réfugié De twee fotografen van vzw Photoku met een jonge vluchteling

Trois enfants ayant survécu à la catastrophe, photographiés par Allison Kwesell, qui est actuellement ‘Rotary Peace Fellow’ à Tokyo Drie kinderen die de ramp overleefden voor de lens van Allison Kwesell, momenteel ‘Rotary Peace Fellow’ in Tokio

Allison herinnert zich onder meer een vrouw die ze met haar kleinkinderen voor hun noodwoning fotografeerde: ‘Ze zei me dat ze blij was met de foto’s, omdat die haar de moed gaven om door te gaan. Ze drukte me op het hart dat ze op een dag samen met haar familie de foto’s weer zou bovenhalen om nog eens stil te staan bij wat hen was overkomen.’

Bron: The Rotarian (Bewerking/vertaling: S.V.)

m a a r t 2012 Nr 338

Nous sommes en novembre, huit mois après le tsunami. Les volontaires sont toujours occupés à déblayer les montagnes de décombres. Pendant ce temps, les bébés font leurs premières dents et les enfants grandissent… Grâce à l’asbl Photohoku, leurs parents garderont un souvenir concret de ces étapes importantes November, acht maanden na de tsunami. Vrijwilligers zijn nog steeds puin aan het ruimen. Ondertussen krijgen baby’s hun eerste tandjes en worden kinderen groter. Dankzij Photoku krijgen hun ouders een concreet aandenken aan deze bewogen periode

11


ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL

Quelques projets rotariens étonnants

Enkele opmerkelijke Rotaryprojecten

World roundup

Egypt Le Rc Alexandria Sporting octroie des microcrédits d’environ 85 US$ à des indépendants défavorisés afin que ceux-ci puissent lancer leur propre entreprise. De nouveaux prêts sont accordés au fur et à mesure que les anciens sont remboursés. Le club finance également des ateliers de couture et de lecture pour les femmes, ainsi que des cours de comptabilité de base pour les nouveaux entrepreneurs. – Rc Alexandria Sporting kent microkredieten van ongeveer 85 US$ toe aan mensen met een laag inkomen. Zo kunnen zij een eigen bedrijfje starten. Met het geld van de afgeloste leningen, worden nieuwe leningen gefinancierd. De nieuwbakken ondernemers krijgen ook een basiscursus boekhouden. De club financiert daarnaast alfabetiseringscursussen en naailessen voor vrouwen.

CANADA Pour aider à revitaliser le quartier commercial de St. Catharines (Ontario) et à consolider la scène artistique, le club local a fait une donation de 100.000 C$ en faveur d’un projet de relocalisation d’une école des beaux-arts et de théâtre au centre-ville. Il s’agit du don le plus important jamais effectué par le Rc St. Catharines, fondé il y a 91 ans – Rc St. Catherines (Ontario) wil de handelswijk van de stad doen heropleven en er de artistieke scène een duwtje in de rug geven. Daarom schonk de club 100.000 C$ om er een kunst- en theateracademie te helpen vestigen. Het gaat om de grootste gift uit de 91-jarige geschiedenis van de club.

Philippines Pour promouvoir les sources d’énergie renouvelables, le Rc Mabalacat Clark et le D 2680 (Japon) ont collecté un total de 5.000 US$ pour l’achat d’un système hybride éolien/solaire qui fournira 600 watts/h d’électricité à une école. Ce système alimentera le réseau des lampes LED du campus. – Om duurzame energiebronnen te promoten, hebben Rc Mabalacat Clark en D 2680 (Japan) in het totaal 5.000 US$ ingezameld voor de aankoop van een hybride wind- en zonne-energiesysteem, dat aan een school werd geschonken. Het produceert 600 watt per uur, genoeg om een led-verlichtingssysteem te voeden.

USA Le Rc Aurora Fitzsimons (Colorado) participe à un programme de distribution de guitares à des soldats américains en mission un peu partout dans le monde. Les instruments, conçus pour résister à des conditions climatiques inhabituelles, sont accompagnés d’un étui protecteur, d’une réserve de cordes, d’un livre de partitions et d’un CD d’accompagnement. Depuis 2010, le club a déjà récolté assez d’argent pour expédier plus de 125 guitares. Rc Aurora Fitzsimons (Colorado) neemt deel aan een programma dat Amerikaanse soldaten op buitenlandse missie gitaren bezorgt. De instrumenten kunnen barre weersomstandigheden aan en worden geleverd met een beschermhoes, reservesnaren, partituren en een oefen-cd. Sinds 2010 zamelde de club genoeg geld in om 125 gitaren te verzenden.

New Zealand Les Lego Olympics de Timaru ont été organisés en juillet dernier. Il s’agit d’une compétition incitant les enfants à faire preuve d’imagination et à utiliser leurs talents de ‘constructeurs’. Cette initiative a été lancée par le Rc Timaru South en 2008. Le clou de la manifestation est une course de voitures construites en briques Lego. – In juli vonden in Timaru de Lego Olympics plaats. Deze wedstrijd moedigt kinderen aan om hun verbeeldingskracht en ‘bouwtalent’ aan te scherpen. Ze werd in 2008 opgestart door Rc Timaru South. De apotheose van de wedstrijd is een spannende race met Legowagentjes.

Dominica Depuis 17 ans, le Rc Dominica et le Rc Eaton Rapids (Michigan) organisent des séances d’examens oculaires pour les habitants de l’île antillaise de la Dominique. Chaque session se déroule en clinique, sur une durée totale de dix jours, et touche environ 1.700 personnes. Des étudiants en optométrie du Michigan y participent de manière bénévole. – Sinds 17 jaar werkt Rc Dominica samen met Rc Eaton Rapids (Michigan) om oogtesten aan te bieden aan de inwoners van het eiland. Zulke sessies nemen steeds een tiental dagen in beslag. Telkens worden 1.700 mensen getest. Studenten optometrie uit Michigan nemen hieraan deel als vrijwilliger.

India

ENGLAND En un an, le Rc Guernsey a récolté 15.700 US$ en faveur de la campagne d’éradication de la polio, et ce en vendant, entre autres, des nounours ! C’est en effet ce que l’on peut trouver, avec d’autres accessoires estampillés ‘End Polio Now’, dans le magasin en ligne que le club a mis sur pied. À l’origine destiné aux Rotariens du D 1110, il accueille aujourd’hui également des visiteurs extérieurs. – Op één jaar heeft Rc Guernsey 15.700 US$ ingezameld voor End Polio Now door via internet onder meer… teddyberen te verkopen. Daarvoor ontwikkelde de club een eigen webwinkel met allerlei artikelen met een ‘End Polio Now’-logo. Deze webwinkel was aanvankelijk bestemd voor de Rotariërs uit D 1110, maar staat nu open voor iedereen.

12

m a r s 2012 N ° 338

En août dernier, 188 enfants moins valides ont participé à une compétition de natation organisée (pour la deuxième fois) par le Rc Pune Pashan. Les prix ont été remis par un célèbre acteur et producteur de Bollywood. Le succès de la manifestation a incité le club à mettre en chantier une nouvelle rencontre, nationale celle-ci, qui englobera tous les districts du pays. In augustus namen 188 kinderen met een beperking deel aan een zwemwedstrijd die (voor de tweede keer) werd georganiseerd door Rc Pune Pashan. De prijzen werden uitgereikt door een bekende acteur en een producer uit Bollywood. Het succes van deze actie zette de club aan om een nationale zwemontmoeting uit te werken, deze keer voor alle Indiase Rotarydistricten.

m a a r t 2012 Nr 338

13


ROTARY INTERNATIONAL

Argentine : 50 hectares de nouvelles cultures Mener à bien un projet international de type matching grant peut parfois s’apparenter à un parcours du combattant, agrémenté d’une bonne dose de suspense. La preuve avec

Visite du président du RI Kalyan Banerjee et son épouse dans nos trois districts Bezoek RI-voorzitter Kalyan Banerjee en echtgenote in onze drie districten 20 – 21 – 22/03/2012

cette expérience vécue par le Rc Vallée du Geer.

Au cours de l’année 2008, une œuvre déjà soutenue par notre club – l’asbl belge Aconcagua – nous soumet son intention d’accroître l’aide qu’elle apporte déjà à des paysans argentins (vivant au nord de la ville de Mendoza) et nous demande par quel moyen notre club pourrait appuyer cette action. Jusqu’ici, le soutien prodigué par l’asbl consiste principalement à vendre des vins argentins directement importés des producteurs locaux. Mais au fil des visites successives sur place, il est devenu évident que la région ne progresse que très lentement et que tout y manque encore. Avec l’aide d’une petite association locale, UST Caxi, l’asbl rédige alors trois avant-projets intéressants. Un Rotary club parrain belge, une association belge, une association argentine… Il ne reste plus qu’à trouver un club parrain argentin pour démarrer un matching grant. Ce qui sera fait lors d’un des voyages du responsable d’Aconcagua : le Rc Lujan de Cuyo devient notre nouvel interlocuteur. Le premier travail consiste à dégager, parmi les trois avant-projets, celui qui présentera les meilleures possibilités d’éligibilité auprès de la Fondation Rotary. De multiples réunions se suc-

14

cèdent pour définir un projet mûr. La proposition d’un renforcement des chaînes alimentaires paysannes dans les communautés de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (union des travailleurs ruraux sans terre) est finalement retenue pour sa dimension à impliquer un maximum de paysans. Elle consiste à défricher une zone de terres potentiellement cultivables de 50 hectares et de la mettre à disposition des paysans de la région pour leur permettre de se nourrir en autogestion. Cela représente au total un investissement de plus de 20.000 US$. Avec la collaboration du Rc Lujan de Cuyo et de l’UST Caxi, nous entamons donc, début 2009, toutes les démarches nécessaires à l’introduction d’un dossier solide à Evanston : collecte des devis, rédaction des différents formulaires exigés, présentation du projet au séminaire de la Fondation Rotary, corrections avec l’aide précieuse des responsables du district, etc. Notre demande de matching grant est acceptée au début du mois de septembre 2009. Nous avons deux ans pour le mener à bien. Tout le temps nécessaire, pensons-nous. Mais Dieu que le temps passe vite… En fait, nous ne sommes alors qu’au début de nos péripéties. La barrière de la

langue est une réalité que nous avions largement sous-estimée. D’un côté, français et anglais, de l’autre, espagnol et anglais embryonnaire. Les échanges prennent beaucoup plus de temps que prévu. De fil en aiguille, nous nous retrouvons en vue de la date butoir du mois de septembre 2011...

Gros stress Avec l’aide inattendue de la responsable (bilingue anglais/espagnol) du dossier à la Fondation, un premier rapport intermédiaire prometteur nous arrive au cours du mois de mars 2011. Mais, à l’approche de l’heure fatidique, plus rien ! Nous devons donc, à plusieurs reprises, user de toute notre diplomatie auprès du gouverneur du D 4865 afin de faire avancer la rédaction du rapport final, absolument nécessaire à la clôture du projet. Finalement, ce rapport nous arrivera, avalisé par la Fondation, deux jours avant la date limite. Ouf ! Actuellement, 300 personnes sont occupées à la culture, la transformation, l’emballage et le transport des divers légumes produits sur ces 50 hectares (voir photo). Le but est atteint. Mais que ce fut stressant ! Pierre Flémal

m a r s 2012 N ° 338

Programme – Programma : Mardi 20 mars – Dinsdag 20 maart 17h/u Accueil à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, réception ouverte aux Rotariens du D 2170 – Ontvangst op het Brusselse stadhuis, receptie toegankelijk voor Rotariërs van D 2170. 20h/u Dîner à La Maison du Cygne sur invitation des gouverneurs – Diner in La Maison du Cygne op uitnodiging van de gouverneurs.

Mercredi 21 mars – Woensdag 21 maart 10h/u Accueil au Parlement Européen, contact avec la presse – Ontvangst in het Europees Parlement, persmoment. 12h/u30 Audience privée avec le Roi au Château de Laeken – Privé-audiëntie met de Koning op het Kasteel van Laken. 17-19h/u Het Pand, Gent. Séance académique suivie d’une réception (réservé aux Rotariens du D 1620) Academische zitting gevolgd door een receptie (voorbehouden aan de Rotariërs van D 1620). 20-23h/u Dîner sur invitation des gouverneurs – Avondmaal op uitnodiging van de gouverneurs.

Jeudi 22 mars – Donderdag 22 maart 10h/u Visite du siège d’Hôpital Sans Frontière à Daussoulx – Bezoek zetel Ziekenhuis Zonder Grenzen in Daussoulx. 12h/u Accueil à l’Hôtel Verviers, rue de la Station 4, Verviers. Réunion statutaire des clubs locaux, présentation de la délégation des clubs luxembourgeois, des membres du Rc Liège Pont-des-Arches New Generation, reconnaissance officielle du Rc Ardenne Bleue New Generation, présentation des comités des Rotaract Grand Liège et Verviers, suivi d’une cérémonie avec les YEP – Ontvangst in Hotel Verviers, rue de la Station 4, Verviers. Statutaire vergadering van de plaatselijke clubs, voorstelling aan een delegatie van de Luxemburgse clubs en aan de leden van Rc Liège Pont-des-Arches New Generation, officiële erkenning Rc Ardenne Bleue New Generation, voorstelling aan de leden van Rotaract Grand Liège en Verviers, gevolgd door een ceremonie met de YEP. 14h/u30 Accueil aux Classes d’Eau à Pepinster, réunion statutaire avec les 9 clubs administrateurs de l’asbl Classdeau – Onvangst bij Classes d’Eau in Pepinster, statutaire vergadering met de 9 clubs vertegenwoordigd in het bestuur van deze vzw. Info et inscriptions pour le D 1630 – Info en inschrijvingen voor D 1630 : Philippe Lagasse de Locht 0475 55 30 26, phldel@chassisernst.be. m a a r t 2012 Nr 338

15


NVSG

Veldwerk in Ghana levert doctoraat op

Assemblies 2012

Voor haar doctoraatsonderzoek Dovenstudies verbleef Annelies Kusters (°1983) twee keer voor enkele maanden in Oost-Ghana, meer bepaald in het dorp Adamorobe. Door erfelijke factoren leven daar opmerkelijk veel dove mensen. Met steun van de NVSG

D 1620

bestudeerde Annelies er de sociale interacties vanuit een etnografische invalshoek. Begin dit

17/03/2012

jaar verdedigde ze met succes haar doctoraat.

Dankzij een bijdrage van Rc Mol en de NVSG kon Annelies in 2006-07 studeren aan het Centre for Deaf Studies van de universiteit van Bristol (V.K.). De opleiding vertrekt er vanuit een culturele visie op doofheid. Het onderzoek voor haar eindverhandeling leidde haar toen naar Mumbai (India). In België had ze op dat moment al een diploma Sociale en Culturele Antropologie op zak, met grote onderscheiding behaald aan de Leuvense universiteit. Het veldwerk daarvoor deed ze in Suriname. Annelies werd doof geboren uit horende ouders. Ze heeft een zus en broer die horen en een dove zus. Ze werd opgevoed zonder gebarentaal en volgde steeds gewoon onderwijs. Op haar 17de kreeg ze een cochleair implantaat, dat haar hielp om vlotter te communiceren met horende personen. Later leerde ze Vlaamse Gebarentaal om de communicatie met andere dove mensen te vergemakkelijken. In de lente van 2006 verbleef Annelies al enkele maanden in Ghana, waar ze vrijwilligerswerk deed in een dovenschool. Zo raakte ze nog meer geïntrigeerd door de gelijkenissen en verschillen in dovencultuur op verschillende plekken in de wereld. In 2008 ging ze dan ook van start met een doctoraatsonderzoek hieromtrent. ‘Om dat tot een goed einde te brengen, kende de universiteit van Bristol mij een beurs toe’, zegt Annelies. ‘Die dekte echter enkel het inschrijvingsgeld en wat leefgeld. Het was onmogelijk om met dit bedrag ook buitenlands veldwerk te doen. Rc Gent-Noord en de NVSG waren bereid mijn verblijf in Adamorobe te financieren. Ik ben hen erg dankbaar omdat ze

16

‘Het Godshuis’, Leemweg 11, 9980 Sint-Laureins

mij op die manier hebben gesteund in mijn droom om bruggen te slaan tussen antropologie en Dovenstudies.’

Info: www.rotary-d1620.be

De inwoners van Adamorobe ontwikkelden een eigen gebarentaal, die volledig verschilt van de standaard Ghanese gebarentaal. Die taal wordt zowel door doven als horenden courant gebruikt. Westerse onderzoekers beschreven Adamorobe omwille van deze goede integratie van doven weleens als een ‘utopische gemeenschap’. Het etnografische onderzoek van Annelies brengt daar op basis van een analyse van de onderlinge sociale verhoudingen belangrijke nuances bij aan.

D 1630 24/03/2012

S.V.

Cultureel Centrum ‘De Velinx’, Dijk 111, 3700 Tongeren

‘14 juni 2009. Ik zit aan een huisje op een punt waar verschillende paden elkaar kruisen, samen met twee dove vrouwen. We hebben een gesprek. Er komen enkele horenden achter elkaar aangewandeld langs één van de paden. Afua, die aan het woord is, zit er met haar rug naartoe maar ziet dat ik die richting uit kijk. Ze kijkt achter zich en stopt middenin haar zin. Ze wacht tot de mensen voorbij zijn gewandeld. Wanneer ze weg zijn, vraag ik haar waarom ze zo abrupt zweeg. Ze antwoordt: “Ze zullen op andere plaatsen gaan rondbazuinen dat hier veel doven zijn en dat het hier dus een slechte plaats is!”. Er komt een andere vrouw voorbij en we wisselen groeten uit. Afua zegt tegen me: “Zie je: de mensen van Adamorobe ken ik, die groet ik vriendelijk, dat zit goed”.’ Uit Annelies’ blog, http://adamorobe-dal.blogspot.com/

m a r s 2012 N ° 338

Info: www.assembly1630-tongeren.be

D 2170 17/03/2012

Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen Info: www.rotary-d2170.be

m a a r t 2012 Nr 338

17


Agenda

MAGAZINE

ROTARY AT A GLANCE

DEADLINES AGENDA

Om belangrijke activiteiten van uw club in de agenda te laten opnemen, kunt u deze, rekening houdend met de deadline en bestreken periode voor elk nummer, per e-mail, fax of post bezorgen aan RBS. U kunt uw aankondigingen ook invoeren via de website: http://public.rotary.belux.org/events. Pour faire publier gratuitement les activités importantes de votre club dans l’agenda durant la période couverte par un numéro, envoyez-les avant la date limite par e-mail, fax ou courrier à RBS. Vous pouvez aussi encoder vos annonces via l’agenda en ligne : http://public.rotary.belux.org/events.

Rotary Contact 339 – 04/2012

DATE

CLUB

05.04

05.04– 20.05

EVENT

Substituut-procureur A. Serlippens

Normandie, Oostduinkerke

Jan De Cock, ‘Gevangenissen over de wereld’

Clublokaal

Rotaractors: 207.690

19.04 – 12h15 Tournai

Daniel Bodson, prof. UCL, ‘Quel avenir pour nos campagnes?’

clubs: 8.874

20.04 – 20u15 Gent-Haven Gand-Maritime Bert Kruismans, ‘De Standupshow’

Rotarians: 10.530 ; clubs: 263 As of 15 February

LOCATION/CONTACT

Nouveau lieu de réunion

Restaurant Maxens, chée du Roi Baudouin 117, 7030 Saint-Symphorien

Erwin Mahieu, ‘De Rotaryconventie van 1927’

Clublokaal

06.03 – 20h Thuin-Thudinie

Exploration du Monde: André Maurice, ‘Mon Québec’

École de Gozée-Là-Haut. Info: pierre.bohain@base.be, 071 21 40 63

07.03 – 20u Oostrozebeke-Mandeldal

Comedy : Henk Rijckaert, ‘Het Experiment’

CC Gildenhof, Tielt, tel. 0475/49.59.46

08.03 – 12u15 Knokke-Oostkust

Dr. Luc Van Doorne, ‘Oegandaproject UZ Gent’

Clublokaal

08.03 – 12h15 Tournai

Massimo Pandolfo, ‘Maladie de Parkinson: protéger ou remplacer les neurones malades?’ Jean-Marie Cremer, prof. ULg, ‘Étude et surveillance des travaux du viaduc de Millau’ Jacques Jadoul (Rc Saint-Ghislain), ‘Le rôle du coordinateur de sécurité’

Au club (Oustau du Vert Galant). Info: Pierre Marchal 069 22 64 80 Spiroudôme de Charleroi, av. des Olympiades 2. Info: robert.pirmolin@swing.be ou 071 84 60 44 Au club (nouveau local, voir ci-dessus). Info: freddy.louvet@gmail.com, 065 31 84 72

Swimathlon t.v.v. Fonds Emilie Leus

Zwembad UGent, Watersportbaan. Info:www.rotarygent.org

Bal costumé du carnaval

Au club (La Ferme du Coq)

10.03 – 20u Ieper

Optreden De Nieuwe Snaar

Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. Contact : Ronny Steyaert, 0475/74.89.35

11.03 – 10h Mons-Bruyères

Petit-déjeuner (9h) + avant-première cinéma: ‘Cloclo’

Imagix

Concert symphonique (avec l’Inner Wheel)

Auditorium de l’hôpital André Vésale, Montigny-le-Tilleul

1620

21.04 – 9h Charleroi-Val de Sambre

Randonnée moto et voitures anciennes dans l’entre-Sambre-et-Meuse (150 km) + repas

21 & 22.04 Diksmuide-Westkust

Tweedaagse uitstap naar Antwerpen

Charleroi-Ouest + Val de

09.03 – 12h30 Sambre, Fleurus 09.03 – 12h30 Mons 10.03 – 17u Gent 10.03 – 19h30 La Louvière

11.03 – 16h30 Charleroi 12.03 Charleroi

Michel Daume, ‘Les dons d’organes’

Au club

13.03 – 12u30 Oostende

Dirk Poppe, ‘Sport in Oostende’

Clublokaal

15.03 – 12h15 Tournai

Claire Billen, prof. ULB, ‘Le beffroi et son histoire’

Au club (Oustau du Vert Galant). Info: Pierre Marchal 069 22 64 80

15.03 – 19h Mons

Bruno Colmant, ‘Crise de l’euro, diagnostic et perspectives’

Le Vannes, chée de Binche 177c, 7000 Mons. Info: freddy.louvet@gmail.com, 065 31 84 72

16.03 – 18u Gent-Prinsenhof

Bezoek Sterrenwacht Armand Pien

17.03 – 19h30 Comines-Warneton 18 & 19.03 La Louvière

Soirée de gala

La Ferme du Plat Pays, 8980 Zandvoorde (Zonnebeke). Info: J-M Berghe 056 55 50 32

Bar champagne au Carnaval du Laetare

Au club (Oustau du Vert Galant). Info: Pierre Marchal 069 22 64 80 Groenzaal Sint-Bavo, contact Eduard Moreels, edmo@telenet.be Départ de la place de Fromiée (6280). Info: Dante Carosella 0475 28 36 79 ou www.rotary-charleroi-valdesambre.org

26.04 – 12h15 Tournai

Jean-Marc Onkelinx, ‘Frédéric Chopin, la voix du piano’

Au club (Oustau du Vert Galant). Info: Pierre Marchal 069 22 64 80

26.04 – 19u30 Ieper

Piet Chielens, ‘Project 14-18’ (open vergadering)

Contact: Luc Verbanck, 0495/20.13.35

28.04 – 19h30 Gilly-Châlèrwè

Soirée ‘blind test’ (quiz musical)

Salle du Pirotia, Gilly

Family Fun Day: animation musicale, jeux pour enfants, BBQ…

Info: www.everyoneweb.be/rotaryclubsaintghislain

Visite du domaine viticole du Chenoy

RDV au club à 17h. Info: jmdessard@skynet.be

Concert Jacques Stotzem (guitare) et Géraldine Jonet (chant)

Salle Studio, rue des Carmes à Marche. Info: 084 37 97 70 (Mme Gonay)

Musique de chambre au château: Spring Trio

Château de Modave. Info: jdor@ulg.ac.be, 0470 20 90 22

29.04 – 12h Saint-Ghislain

1630 Saint-Georges-

06.03 – 19u30 Oostende

LOCATION/CONTACT Koninklijk Conservatorium, Hoogpoort 64, Gent

18.04 – 19u30 Gent-Prinsenhof

Voir – Zie p. 15

Mons

EVENT Laureatenconcert Muziekconcours (accordeon)

16.04 – 19u30 Nieuwpoort-Westhoek

Visite prés. RI Kalyan Banerjee – Bezoek RI-voorz. Kalyan Banerjee

20-22.03 BeLux

CLUB

15.04 – 20u Gent

Clubs: 34.282

D 1620, 1630 & 2170:

15.03

DATE

Rotarians: 1.218.199

As of 31 December

N° maand/mois verschijningsdatum periode deadline date de parution

ma rs | ma a rt 2012 n˚338

06.03 – 18h Chaussée Romaine 09.03 – 20h30 Marche-en-Famenne 10.03 – 20h Liège-Chaudfontaine 12.03 – 12h30 Verviers

Pierre-Laurent Fassin, ‘La Loterie Nationale, créateur de chances’ Au club (Le Brévent, route d’Oneux 77, Verviers)

Saint-Georges13.03 – 18h30 Chaussée Romaine

Opération ‘don de sang’ au club

La Cantellerie, rue du Chêne 14, Momalle. Info: albert.castro@terramique.be

Concert André Mergenthaler + repas

Musée national des mines de fer luxembourgeoises (Rumelange). Info: lweisgerber@lwa.lu

13.03 – 19h Esch-sur-Alzette 16.03 – 18h30 Amay-Villers-le-Temple

Tournoi d’éloquence pour les établissements scolaires de la région Athénée royal de Saint-Georges. Info: sergedony@skynet.be

16.03 – 20h Liège-Ouest

Soirée spectacle Patrick Hardi + réception

Collège Saint-Louis, rue Villette, 4020 Liège

20.03 – 18u Westerlo

Bezoek Soudal Turnhout

Nadien SV in Hotel Geerts

23.03 – 19h30 Visé

Spectacle bilingue de Fr.-M. van der Rest, ‘Causerie sur le lemming’

Salle des Arbalétriers, rue Haute 46, Visé. Info: www.rotary-vise.be ou 0470 57 71 43

24.03 – 18u30 Landen

Galabal

De Waterhoek, Geetbets

25.03 – 20u Westerlo

Aspergefestijn

Torenhof, Tongerlo

27.03 – 20u Westerlo

Voordracht over schoktherapie

Torenhof, Tongerlo

Vincent Reuter, UWE, ‘État des lieux de l’économie’

Cercle de Wallonie, esplanade du Val-Saint-Lambert, 4100 Seraing. Info: www.rotaryliegesud.be

Jan Leyers, ‘De weg naar het Avondland’

Hotel Stiemerheide, Genk, contact : spreker@rotary-lanaken.be (voor 22 maart inschrijven !)

Diner/Soirée Rotary meets Rotaract

Mercedes Garage Claes, contact bvbasdh@scarlet.be

24.04 – 20u Westerlo

Staf Carens, ‘Het Baikalmeer te voet’

Torenhof, Tongerlo

Saint-Georges29.04 – 10h Chaussée Romaine

Démonstration d’arts martiaux (aïkido, kung-fu, karaté)

Hall omnisports d’Oreye. Info: albert.castro@terramique.be

13ème Ret’Rotary Rallye pour voitures de plus de 25 ans (+/- 200 km)

Info: www.rotaryliegesud.be ou Philippe Vossen 0475 45 21 81

28.03 – 19h30 Liège-Sud Lanaken-Maasland/

29.03 – 20u Riemst Zuid-Limburg/ Maasland-Lanklaar

14.04 – 19u30 Tienen

06.05 Liège-Sud

2170 Hôtel Marriott Renaissance, rue du Parnasse 19, 1050 Bruxelles Ramada Brussels Woluwe, av. des Pléiades 67-69, 1200 Bruxelles

19.03 – 19u30 Nieuwpoort-Westhoek

Wilfried Van Craen, ‘Hypnose als wetenschap’

Normandie, Oostduinkerke

Bruxelles-Vésale

Nouveau lieu de réunion

20.03 – 18u30 Oostende

Bezoek IDP-scheepswerf

Info bij secretaris

Wezembeek-Kraainem

Nouveau lieu de réunion

Dégustation de vins de Bourgogne, petite restauration, bar à huîtres

Salle Calva, chée Roi Baudouin 39, Saint-Symphorien. Info: S. Lefèvre 0478 97 97 23 ou Ph. Twardy 0478 45 12 07

Braine-le-Château

Nouveau lieu de réunion

26.03 Charleroi

André Baleriaux, ‘Où va l’architecture?’

Au club

Le Relais du Marquis, rue de la Planchette 18, 1460 Ittre. Tél.: 067 64 71 71

28.03 Charleroi-Porte de France

Soirée de dégustation ‘rhum et chocolat’

Info: William Bauduin 0475 45 63 73

Récital de piano de L. Vanbeckevoort & J. Neve: ‘If Mozart and Monk were brothers’

Conservatoire Royal de Bruxelles, rue de la Régence 30. Info: recital@ghrpartners.com, 0473 62 68 87

Colette Nys-Mazure, ‘Écrire et publier aujourd’hui, quelle aventure!’

Au club (Oustau du Vert Galant). Info: Pierre Marchal 069 22 64 80

Daniel de Callatay, ‘L’évaluation du préjudice économique de l’indépendant accidenté’

Au club

Soirée cinéma: avant-première ‘Sur la piste du Marsupilami’

Info: Daniel Henriet 0498 93 24 31

Koen Kerkaert, ‘Mobiliteit in balans’

Clublokaal

29.03 – 19h15 La Louvière

Melle Gyaltsen, nonne bouddhiste, ‘L’insoumise de Lhassa’

PN au club (La Ferme du Coq)

08.03 – 19u30 Keerbergen Demer Dijle

Interclubvergadering, Jan Leyers, ‘De weg naar het Avondland’ – lezing met culinaire etappe en dessertbuffet

Perron M, Douaneplein, Mechelen. Contact: richard.gelper@telenet.be

29.03 – 19u30 Aalter

PN, Surpriseavond

Restaurant De Swaene

08.03 – 19u30 Antwerpen-Metropool

Prof. Jorens, ‘Druggebruik in Antwerpen’

Clublokaal, contact M.E. van Alsenoy

08.03 – 19h30 Auvelais-Basse Sambre

PN, conf. ‘L’homme universel’

Au club

09.03 – 12u30 Brussel-Coudenberg

Anne van Cutsem, ‘vzw Kinderdienst’

Clublokaal

Dégustation de vins de Bourgogne

Salle Le Mazamet, place Dr Jacques, Anthée. Info: p.beghuin@hotmail.com, 0473 46 10 42 ou rotary@dermine.com, 0495 51 91 50

23 & 24.03 Mons-Sud

29.03 – 12h15 Tournai 29.03 – 19h Fleurus

30.03 Wetteren 18

Koninklijke fanfare orkest Volksopbeuring Massemen verweeft Cultuurcentrum Nova, Wetteren jazz met klassiek, gekruid met trompetsolist Bert Joris

30 & 31.03 Gistel

Optreden Up with People

08.04 – 21u Eeklo

Will Tura live in concert

Zie advertentie p. 2

m a r s 2012 N ° 338 Sporthal Waarschot, info Didier Rotsaert 09/377.34.54 of bestuur@rotaryeeklo.be

06.03 – 20h Bruxelles-Vésale 07.03 Brussel-Bruxelles Atomium 08.03 – 19u Antwerpen-Amerloo

m a a r t 2012 Nr 338 09.03 – 17h Hastière

19


DATE

CLUB

Agenda

EVENT

LOCATION/CONTACT

10.03 – 15h Hastière

Repas bourguignon et soirée dansante

Voir annonce précédente

10.03 – 17u Halle

4de Raclettenavond met charcuterie assortiment en dessertbuffet

De Muzen, Leopold Deboeckstraat 5, 1500 Halle

12.03 – 19h Bruxelles Millenium

PN, Jean de Clercq, pilote instructeur, ‘Accidents d’avion’

12.03 – 19h30 Braine-le-Château 13.03 – 19h30 Bruxelles-Renaissance

Au club (Hôtel Silken Berlaymont, bd Charlemagne 11-19, 1000 Bruxelles) Au club (nouveau local, voir ci-dessus). Étienne Bouillon, ‘Belgian Owl, le whisky belge’ + dégustation Info: secretariat@rotary-braine-le-chateau.org Prof. Vincent, ‘La greffe d’organes’

Au club. Info: Frank Vantournhout 0475 31 72 92

16.03 – 20u Leuven

Lenteconcert: Weense Walsen, French Cancan

Aula Pieter De Somer

17.03 – 11h Bruxelles-Europe

L’orchestre à la portée des enfants: ‘Les Comédiens’ de D. Kabalevski Galarecital met Anne Cambier en ensemble Jussiant : ‘Een muzikale reis door de tijd’ Soirée de gala ‘Amis du Prix Rotary Breughel’ (concert, dîner, défilé de mode et soirée dansante) David Naert (VRT), ‘Belgen op de Olympische Spelen in Londen’

17.03 – 19u30 Antwerpen-Noord 17.03 – 19h30 Brussel-Bruxelles Breughel 20.03 – 20u Mechelen-Opsinjoor

Salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-Arts, Bruxelles Elzenveld, info: antwerpennoord@hotmail.com Salle Fabry du Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre, av. Charles Thielemans 93.Info: twbreughel@yahoo.fr Clublokaal

21.03 – 12u15 Antwerpen-Mortsel

Mark Van de Looverbosch, ‘Journalisten en ethiek in de 21e eeuw’ Clublokaal

22.03 – 19u30 Antwerpen-Metropool

Prof. Verboven, ‘Plagiaat bij proefschriften’

Clublokaal, contact: M.E. van Alsenoy

22.03 – 19h30 Wezembeek-Kraainem

Dr Anne-Pascale Schillings, ‘Causes actuelles du cancer du sein’

Salle des Fêtes, rue L. Marcelis 134, Wezembeek-Oppem. Info: de.beukelaer@scarlet.be, 0475 29 42 87

Soirée théâtre: ‘La puce à l’oreille’ de Georges Feydeau

Théâtre des Galeries. Info: www.rotarybxlnord.be

23.03 – 12h15 Bruxelles-Érasme

Melchior Wathelet, secr. d’État, ‘La réforme de l’État: une confiance mutuelle à renouer’

Au club. Info: Luc Dellicour 0475 75 41 75

27.03 – 19h30 Bruxelles-Renaissance

J.-P. Verschueren, ‘Anvers, deuxième plus grand port’

Au club. Info: Frank Vantournhout 0475 31 72 92

28.03 – 19h30 Louvain-la-Neuve

Jean-Michel Longneaux, UNDP Namur, ‘La passion amoureuse’

Club House Louvain-la-Neuve

29.03 – 19h30 Waterloo

Prof. Sylvain Plasschaert, ‘L’avenir de la Chine’

Restaurant 1815, route du Lion 367, 1410 Waterloo. Info: jacques.duchateau@calathe.be

Alain Van de Poel, ‘De Rotary Foundation’

De Witte Meren, contact: wouter.depreter@skynet.be

22.03 Bruxelles-Nord

29.03 – 20u Keerbergen Demer Dijle 29.03 Antwerpen-Amerloo

Bedrijfsbezoek Van de Velde

29.03 Zaventem

Bezoek MAS Antwerpen

31.03 – 13h Auvelais-Basse Sambre

Course de karting

Clublokaal

14.04 – 20u Brussel-Coudenberg

Concert Johan Verminnen

Kaaitheater

20.04 – 19u Keerbergen Demer Dijle

Rotary in concert : De Romeo’s & Golden Bis Band

Perron M, Douaneplein, Mechelen. Contact: wouter.depreter@skynet.be

20.04 – 20u Sint-Pieters-Leeuw

Indian Night

La Porte des Indes, Brussel. Contact: sarah.wijns@telenet.be

20.04 – 20h Brussel-Bruxelles Atomium

Soirée théâtre: ‘Lenclos ou la liberté’ de Hippolyte Wouters

Centre Culturel d’Uccle

Inzameling kinderkleding, handdoeken, badlinnen, lakens en dekens t.b.h. Moeders voor Moeders

Da Vinci International School, Verbondstraat 67, 2000 Antwerpen. Info: 0477/37.57.39 Gemeentelijke Feestzaal Lierde, contact: voorzitter@rotarygeraardsbergen.be

21.04 – 19u Geraardsbergen-Oudenberg 16de Dinner Dance Party 22.04 Antwerpen-Amerloo

Départ (9h15) au Château du Lac, Genval. Info: Alain Campion 0478 68 17 07, J.-M. Steisel 0475 37 45 99 ou www.terlou.be

23.04 – 19h30 Braine-le-Château

Soirée bowling + repas buffet

Royal Bowl, rue Charlemagne 26, Louvain-la-Neuve. Info: christiane@godtbil.be

24.04 – 19h30 Bruxelles-Renaissance

Maître Jean Proesmans, ‘Pourquoi la Justice porte-t-elle le nom d’une vertu?’

Au club. Info: Frank Vantournhout 0475 31 72 92

24.04 Braine-l’Alleud

Tot eind maart hebben de CICO’s de tijd om de club- en ledengegevens voor 2012-13 aan te passen in de online directory. Wij vragen iedere Rotariër om de eigen ledengegevens (adres, e-mail, enz.) te controleren en eventuele wijzigingen door te geven aan de CICO. U kunt uw ledenfiche bij Rotary BeLux inkijken op https://member.rotary.belux.org. Alvast bedankt!

Antwerp 10 miles & marathon 10ème Rallye du Terlou (+/- 125 km en Brabant wallon et Hesbaye) avec dîner campagnard

Bruxelles-Tercoigne et

22.04 – 8h Louvain-la-Neuve

Heeft uw Rotaryclub interesse in een twinning relatie met een club als de onze, neem dan contact op met Peter N. Blauw, tel. 0031-527-612676, e-mail: pnblauw@kpnmail.nl. - Website: http://rotary.2g.nl.

Les CICO ont jusque la fin mars pour modifier les données des membres et du club dans le directory online. Nous demandons à chaque Rotarien(ne) de contrôler ses propres données (adresse, e-mail, etc.) et de transmettre les modifications éventuelles au CICO. Vous pouvez visualiser votre fiche de membre à l’adresse https://member.rotary.belux.org. Merci d’avance !

Op de Vesten, contact: voorzitter@rotarygeraardsbergen.be

Jacques Rosiers, divisiegeneraal

21.04 – 11-14u Antwerp. International

Rc Emmeloord heeft ruim 30 jaar een zeer waardevolle twinning relatie gehad met een Engelse Rotaryclub. Aangezien het voor deze club als gevolg van een dalend ledental en de hoge leeftijd moeilijk werd deze relatie voort te zetten, hebben wij in goed overleg besloten dit partnerschap te beëindigen. De interesse binnen onze club in internationale contacten is zodanig groot dat wij op zoek zijn naar een nieuwe partnerclub. Onze voorkeur gaat uit naar een club in Vlaanderen. Onze club bestaat bijna 60 jaar en heeft ca. 50 leden, van wie 9 dames. Emmeloord is de hoofdplaats van onze gemeente Noordoostpolder. De gemeente ontstond in 1942 uit de drooglegging van de vroegere Zuiderzee. Ze werd opgebouwd door pioniers uit heel Nederland. Momenteel heeft de gemeente 47.000 inwoners. Ze is gelegen in centraal Nederland, ongeveer 200 km ten noorden van Antwerpen, aan de rand van het IJsselmeer. De economie is gebaseerd op moderne landbouw, bloementeelt (met o.a. tulpen, rozen en orchideeën), industrie en zakelijke dienstverlening. Ook de aangrenzende gemeente Urk, (19.000 inwoners), een vroeger eiland in de Zuiderzee en nog steeds een belangrijk visserijcentrum, behoort tot ons clubgebied.

Directory Rotary BeLux 2012-13

Info: desmidts.eric@skynet.be

01.04 – 11u Geraardsbergen-Oudenberg Gezellig Geraardsbergs samenzijn 06.04 – 12u30 Brussel-Coudenberg

Rc Emmeloord (Nederland) zoekt partnerclub in Vlaanderen

Focus

Conf. Monseigneur Léonard

Au club

28.04 – 11-21u Zaventem

Kippenfestijn

MS-Kliniek Melsbroek

30.04 – 18h30 Bruxelles-Forêt de Soignes

Guy Deneumostier, ‘La lampe économique’

Au club. Info: Jacques Vanhee 0475 72 55 40

IN MEMORIAM

20

Etienne Bruneel Rc Gent-Prinsenhof

Robert De Coster Rc Bruxelles-Nord

Gerry Osch Rc Bascharage-Kordall

Reinhilde Smeets Rc Lanaken-Maasland

ROGER DEBLOND Rc LOKEREN

André Mohimont Rc Gembloux

Jos Serneels Rc Aarschot

Raoul Thevelin Rc Ieper

m a r s 2012 N ° 338

m a a r t 2012 Nr 338

21


ÉNERGIE

éNERGIE

au centre de la Terre Une cathédrale souterraine…

‘Au centre de la Terre ?! Tu y vas fort…’ ‘Oui, d’accord, mais quand même à 700m de profondeur, dans les PyrénéesAtlantiques.’ ‘Qu’allais-tu faire là alors qu’il fait si bon au soleil ?’ ‘On parle sans cesse de nucléaire, de géothermie, d’éoliennes, de biomasse, de panneaux photovoltaïques… et si peu de l’hydraulique comme source d’énergie renouvelable que j’ai saisi au bond une opportunité de m’intéresser in situ à une Les gorges de Kakouetta, situées sur le territoire de la commune de Sainte-Engrâce

En fait, si on y pense bien, il est facile de fabriquer de l’électricité ! Il suffit de faire tourner une turbine couplée à une génératrice/alternateur, de passer par un transformateur et d’envoyer le courant vers les ménages et les usines. L’eau que l’on destine à cette turbine doit toutefois avoir un débit suffisant pour la faire tourner.

Houille blanche En 1864, un ingénieur ariégeois déposait un brevet, convaincu que l’eau des torrents remplacerait le traditionnel charbon industriel. Pour son usine de pâte à papier, il choisit de dresser un petit barrage de montagne et de canaliser une chute d’eau de 200 mètres… et ses turbines se mirent à tourner. Il venait de créer la ‘houille blanche’. Plein succès, à un point tel qu’en 1919, l’État français réglemente ce type de fabrication d’électricité et, par une loi, stipule que ‘nul ne peut disposer de l’énergie des lacs et des cours d’eau sans une concession ou une autorisation de l’État.’ De multiples petites et très petites sociétés productrices se

22

centrale hydroélectrique de ce type…’

positionnent alors sur ce marché tout neuf. À titre d’exemple, la Compagnie du Midi, qui exploitait des lignes de chemin de fer de montagne à vapeur, s’est mise à électrifier son réseau en fabriquant sa propre électricité. Nous étions en 1902 ! Bien vite, cette électricité dont, à l’époque, on peine à maîtriser la capacité de fabrication, va devenir excédentaire et sera commercialisée vers d’autres consommateurs. En 1946, la SNCF décide de sous-traiter ses parcs hydroélectriques à la Société Hydroélectrique du Midi (SHEM), opérateur de la zone que j’ai eu la chance de visiter… Entre 2002 et 2006, ‘notre’ Electrabel entre progressivement dans le capital de la SHEM pour finalement en posséder 99,6%. Au bout du compte, GDF Suez, propriétaire d’Electrabel, devient le géant mondial de l’énergie que nous connaissons et, par filiations diverses, continue à exploiter des centrales hydroélectriques dans le massif des Pyrénées, dont le relief se prête à merveille à ce type d’exploitation.

m a r s 2012 N ° 338

Je n’ai visité qu’un seul siège d’exploitation, mais le plus prestigieux : celui de La Verna. Un conseil, si vous êtes dans la région : ne manquez pas de vous rendre sur ce site muni d’un anorak et de bonnes chaussures, car il fait 6° C au maximum dans les galeries. Ceci dit, la visite en vaut largement la peine. La cavité souterraine est véritablement fabuleuse et impressionnante par ses dimensions.

…haute comme deux fois l’Atomium Situé au cœur des Pyrénées, à quelques encablures de la frontière espagnole, le massif de la Pierre Saint-Martin est réputé auprès des spéléologues. Véritable gruyère comptant 360 kilomètres de galeries et de cavités, il a été rendu célèbre par la caméra d’Haroun Tazieff, dans les années 1950. C’est là, 700 mètres au-dessous du sommet de la montagne, que se cache l’immense salle de La Verna. Avec une hauteur de 194 mètres (soit près de deux fois l’Atomium) et un diamètre de 245 mètres, elle est la plus vaste salle jamais découverte en France, et même l’une des plus grandes au monde. Dans cet immense antre, la SHEM vient de réaliser une centrale hydroélectrique. Exemplaire sur le plan environnemental, le chantier a bénéficié du soutien des élus locaux, des fédérations de pêche et de spéléologie, des associations environnementales et des riverains. Pour découvrir cet écrin souterrain, il faut d’abord monter jusqu’au village de Sainte-Engrâce. Partant de là, on rejoint le barrage sur lequel la SHEM exploite déjà deux usines hydroélectriques (construites en 1917 et en 1953), avant d’atteindre, un peu plus haut, la nouvelle unité. Après avoir franchi l’entrée du tunnel EDF, on parcourt à pied 660 mètres seulement marqués par deux ou trois bifurcations et, enfin, c’est l’arrivée sur le balcon, formé d’immenses rochers et comme posé à mi-hauteur de la salle. Le bruit du torrent est à la fois assourdissant et saisissant.

De la cavité à la centrale électrique Dès 1956, EDF s’intéresse au site et entreprend la construction d’un long tunnel devant permettre de rejoindre la salle où sera effectué le captage. À l’époque, l’opérateur historique est en pleine frénésie de construction de barrages hydrauliques, mais le site ne délivre pas la capacité de production électrique escomptée et EDF renonce à son projet en 1960. Dès lors, le tunnel ne sera plus emprunté que par les spéléologues… jusqu’en 2006, date à laquelle le projet est repris par la SHEM, filiale de la SNCF, et désormais dans le giron d’Electrabel. La société, qui compte 50 usines hydroélectriques dans le Massif central et dans les Pyrénées, opère depuis très longtemps dans la région. C’est certainement cette ancienneté qui lui a permis d’obtenir l’agrément

m a a r t 2012 Nr 338

© Sergio Laburu

Promenade écologique Vue panoramique de la salle de La Verna

des représentants et des élus locaux. Les collectivités y ont également vu la possibilité d’ouvrir le site au tourisme. Tout a été fait pour insérer au mieux le projet dans son environnement. Il devait rester en parfaite symbiose avec le milieu naturel et en parfaite harmonie avec les populations locales. Il ne devait en rien altérer le site souterrain grandiose. Voilà pourquoi aucune grosse machine n’a pu pénétrer dans la salle de La Verna. Béton, sable, poutrelles en acier ont donc été acheminés à la main ou sur de petits chariots. Une passerelle qui donne accès à la prise d’eau a été construite le long de la falaise, ellemême longée par la conduite forcée de 60 cm de diamètre. C’est en 2008 qu’a été inauguré le barrage, enfoui à 700 mètres de profondeur et ne laissant visible aucun équipement industriel. Ses eaux sont amenées par conduite forcée vers la petite centrale, située à 900 mètres en contrebas, et font tourner la turbine en produisant 14,6 GWh. L’unité, désormais couplée au réseau, met sa puissance, rapidement mobilisable, au service de toute demande de pointe. L’énergie qu’elle produit a reçu une certification verte. L’investissement – très minoré grâce aux travaux d’infrastructures initialement réalisés par EDF – s’est élevé à 6 millions €. Il sera amorti sur dix ans. L’eau quitte, propre et limpide, la rivière souterraine et son barrage de retenue, puis est rejetée dans la rivière sans altération de ses qualités. Pas de moteur qui tourne, pas de rejets de CO2, et presque pas de bruit. Autre avantage de l’eau : la production hydroélectrique a l’art de transformer son énergie potentielle avec la possibilité de la stocker et de pouvoir, en un temps record, satisfaire aux pics de demandes en électricité. Pas de réacteur à moduler, pas de chaudières à alimenter… Il suffit simplement de réguler le débit par des vannes, sans déchet et sans émanation. Ce ne sont évidemment là que les réflexions d’un profane sur la capacité d’utiliser l’eau comme énergie pour la fabrication de l’électricité quasi ‘à la commande’. Une autre fois, je vous parlerai peut-être de ces hommes qui, été comme hiver, dans le climat rude de ces montagnes, veillent jour et nuit à la sécurité des installations… André Moeremans Rc Bruxelles-Est

23


INTERVIEW

INTERVIEW

Dirk Nuytten: ‘Geluk zit in je hoofd’ basissysteem te onderdrukken, kan je echter niet gelukkig worden. Er is niks mis met genieten. Men zegt wel eens ‘A pleasure a day keeps the sadness away’. En om te kunnen genieten, moet je in de eerste plaats jezelf graag zien. Toch lijkt een constante focus op genot en plezier mij niet het beste geluksrecept. Dat klopt. Het BRS heeft twee grote nadelen. Het levert slechts kortstondige bevrediging op, die wordt gevolgd door een ‘leeg’ gevoel. Dat is de reden waarom mensen steeds weer op zoek gaan naar kicks. Het tweede nadeel is dan ook het gevaar voor verslaving. Het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen die ergens verslaafd aan zijn, een storing vertonen in hun BRS.

Dirk Nuytten (Rc Antwerpen-Noord) is al meer dan 20 jaar actief als neuroloog. In gesprekken met patiënten viel hem op hoeveel obstakels zij vaak ontmoeten op hun zoektocht naar geluk. Nochtans verdient iedereen het om gelukkig te zijn. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond ging Dirk op zoek naar de hersenmechanismen die aan de basis liggen van positieve emoties en duurzaam geluk. We worden de laatste jaren overspoeld door boeken over ‘het geluk’. Wat was de aanleiding om daar het uwe aan toe te voegen? Ik ergerde mij aan de wildgroei op de boekenmarkt. Het voorbije decennium zijn boeken over geluk een echte hype geworden. Daar zitten degelijke werken bij, maar ook de grootste onzin. Ik wou het onderwerp benaderen vanuit een strikt wetenschappelijke invalshoek. Ik heb voor mijn boek zelf geen onderzoek of experimenten verricht. Mijn doel was een overzicht te geven van hoe wetenschappers vandaag het fenomeen ‘geluk’ benaderen. Vertrekkend van een filosofische zoektocht, laat ik ook psychologische en sociologische aspecten aan bod komen, maar onvermijdelijk belanden we uiteindelijk op het domein van de neurowetenschap. Elke emotie wordt immers opgewekt in de hersenen. Bestaat er eigenlijk een eenduidige definitie van ‘geluk’? Geluk is een puur subjectieve beleving. Sommigen worden gelukkig van een gezellig etentje of een glas wijn, anderen

24

gaan liever sporten. Dat is bij iedereen verschillend. Maar voor iedereen geldt daarentegen dat het geluksgevoel zijn oorsprong vindt in bepaalde mechanismen in de hersenen. En die kan je wel op een objectieve manier bestuderen. U identificeert twee neurale systemen die een belangrijke rol spelen bij geluk. Wat houden die precies in? Enerzijds heb je het ‘brain reward system’ of BRS, dat diep in de hersenen ligt. Je treft het niet alleen aan bij de mens, maar ook bij lagere diersoorten. Het activeert gevoelens van genot en plezier wanneer aan bepaalde verlangens wordt voldaan. Het gaat dan niet alleen om primaire behoeften, zoals eten en drinken of seksualiteit, maar ook, bij de mens althans, om bijvoorbeeld esthetische ervaringen. Soms kun je letterlijk genieten van een mooi kunstwerk. De dieperliggende bedoeling van dit systeem is het overleven van het individu en van de soort te garanderen. Het BRS is de voorbije eeuwen door tal van maatschappelijke invloeden, zoals de Kerk, wat in de verdrukking geraakt. Toegeven aan je verlangens, werd beschouwd als een zwakte of zelfs als een zonde. Door dit

m a r s 2012 N ° 338

‘Geluk is een universeel recht. Iedereen kan ervoor kiezen.’ Er bestaat dan ook een neuraal ‘tegengewicht’ in de vorm van het ‘default mode network’ (DMN). Dat bevindt zich in de grote hersenen en is uniek voor de mens. Waar het BRS allerlei zaken doet najagen, laat het DMN je juist toe om dingen los te laten. Het stelt ons in staat afstand te nemen, te dagdromen en creatief te zijn. Wie zich laat verlammen door angst voor de toekomst of door problemen uit het verleden, kan geen persoonlijke groei kennen. Dankzij het DMN kunnen we onszelf in vraag stellen, heroriënteren en herbronnen. Het is verantwoordelijk voor de bewustwording van geluk en het biedt ons bovendien de mogelijkheid om de juiste keuzes te leren maken om ons geluk te vergroten. Gelukkig zijn is dus eigenlijk een mentaal proces dat erin bestaat een evenwicht te vinden tussen beide systemen.

sonen visuele triggers om blij of droef te worden, en ging dan na welke delen van hun hersenen een verhoogde activiteit vertoonden. Beide systemen zijn dus wel beschreven, maar de originaliteit van mijn boek ligt erin dat ik de stelling naar voor schuif dat zij in evenwicht moeten zijn om je echt gelukkig te voelen. Let wel: voorlopig is dat een hypothese, want ‘harde bewijzen’ heb ik daarvoor niet achter de hand. Wat raadt u mensen aan die het moeilijk hebben om een dergelijk evenwicht te vinden? Ze moeten zeker niet meteen op consultatie bij een neuroloog! (lacht) Voor alle duidelijkheid: ik heb geen therapeutisch boek willen schrijven. Toch ben ik ervan overtuigd dat we ons geluk kunnen sturen door bewuster in het leven te staan. Wie het daar moeilijk mee heeft, kan eventueel terecht bij een psycholoog. Ook mindfulnesstherapie kan in bepaalde gevallen soelaas brengen. Een basisvoorwaarde om gelukkig te zijn, is jezelf graag te zien. Je moet als het ware de beste vriend van jezelf worden. Dat heeft niets met egoïsme te maken. Als je je niet goed voelt in je vel, zullen anderen zich bij jou ook niet makkelijk goed voelen. Blijf niet vastgeketend aan angsten uit het verleden en laat je niet verlammen door hoge verwachtingen voor de toekomst. Leef nù en maak tijd voor de plezierige dingen van het leven. Heb daarbij ook aandacht voor de anderen, want de snelste manier om gelukkig te zijn, is door iemand anders gelukkig te maken. Laat je niet uit je lood slaan door tegenslagen en probeer dankbaar te zijn voor alles wat er in je leven gebeurt. Dankbaarheid blijkt immers een enorme stimulans te zijn voor het geluksgevoel. Om het met een boutade te zeggen: geluk bestaat er niet in te krijgen wat je wilt, maar te willen wat je krijgt… Steven Vermeylen

Hoe zijn die neurale systemen ontdekt en beschreven? Het BRS is in de jaren ’50 ontdekt door Canadese onderzoekers. Zij brachten elektroden aan in een bepaald deel van de hersenen van ratten. Die waren verbonden met een voetpedaaltje. Telkens ze dat indrukten, kregen ze een impuls die hun een aangenaam gevoel scheen te bezorgen. De ratten hadden voor niets anders nog belangstelling. De beloning die door de elektrische stimulatie van de hersenen werd bekomen, was blijkbaar veel krachtiger dan wat voedsel of drank konden bieden. Zelfs uitgehongerde ratten kozen deze stimulatie boven voedsel. Het DMN is men pas enkele decennia later op het spoor gekomen via MRI-scans. Men gaf proefper-

m a a r t 2012 Nr 338

Geluk zit in je hoofd van Dirk Nuytten verscheen bij Uitgeverij Vrijdag en kost € 18,90.

25


INSOLITE

SOLIDARITÉ

Le conquistador noir

Mission humanitaire dans la savane africaine C’est au Togo, dans la région des savanes

Entrée du territoire zuni, où Esteban conclut son prodigieux périple

Pour notre plus grand plaisir, Vittorio Mangiarotti continue à nous

(canton de Nayéga), que je me suis

relater ses histoires incroyables – mais parfaitement véridiques

récemment rendu avec ma fille Marie.

– d’explorateurs du Nouveau Monde. Après le conquistador fou,

Le Rc Fleurus, engagé là-bas depuis deux

après le conquistador perdu, voici un autre portrait haut en

ans dans la lutte contre l’analphabétisme

couleur d’un aventurier au parcours fascinant.

– il soutient près de 300 enfants défavorisés

Curieuse histoire que celle d’Es teba n / Mu s t aph a d’Azemmour, à la fois musulman converti, esclave, explorateur, naufragé, guérisseur, interprète et grand séducteur. Son nom demeure quasiment inconnu dans sa patrie, alors que ses gestes sont toujours célébrés dans les légendes indiennes, sur les rives du Colorado.

Vers l’âge de dix ans, alors que sa lumineuse carrière de gardien de chèvres commence à prendre forme, il est réduit en esclavage par les Portugais du Maroc. Peu de temps après, on le retrouve au Portugal : il y apprend la langue, se convertit au christianisme et entend parler des légendaires sept cités d’or de Cibola. En 1520 (il a alors à peu près 19 ans), le noble Andrés Dorantes de Carranza l’achète, lui apprend l’espagnol et en fait son confident. C’est avec lui que Mustapha, devenu entre-temps Esteban, Estebanico, ou encore Esteban el Moro, prend le large en 1527, au sein de l’expédition de Pánfilo de Narváez à destination du Nouveau Monde. Cette odyssée rocambolesque vous a été relatée dans le Rotary Contact du mois dernier. Nous retrouvons Esteban et ses trois compagnons d’infortune qui, après avoir vagabondé six ans durant, atteignent enfin la Nouvelle-Espagne et la civilisation (1536). Vendu au vice-roi (c’est-à-dire au plus haut représentant du roi dans la colonie) par son maître, Esteban est mis à disposition du père franciscain Marcos de Niza, qui ne tarde pas à se laisser convaincre de l’existence des mythiques sept cités d’or. Quand, en 1539, le vice-roi décide d’organiser une expédition à la recherche de Cibola, les connaissances d’Esteban en font un conseiller incontournable. Soldats, missionnaires et esclaves indiens partent donc, avec ‘el Moro’ pour guide, le 21 avril

26

de la même année. Effectivement, le Noir s’entend très bien avec les Indiens, tout en taquinant infatigablement les Indiennes…

de 11 écoles – voulait pour cette région un Une classe dans une école pauvre du canton de Nayéga

Pour la première fois, il peut visiter ce monde merveilleux sans être esclave, prisonnier ou fugitif. Il y prend goût et promène l’allègre compagnie à travers l’Arizona et le NouveauMexique, sur quelques milliers de lieues. Mais certains apprécient moins et, en peu de temps, la famine, les épidémies et l’épuisement les obligent à s’arrêter.

À Lomé, nous sommes accueillis par le député Augustin Sambiani et le chef de canton de Nayéga, Thomakro. Nous poursuivons en bus jusqu’à Dapaong, petite ville du nord située à 35 km à peine de notre destination finale. Mais la tombée de la nuit nous contraint à loger sur place.

Fray Marcos charge alors Estebanico de poursuivre seul les recherches. Après lui avoir donné une dernière bénédiction, il lui confie quelque serviteur indien et le laisse partir vers le territoire zuni. À partir de ce moment, les historiens perdent sa trace et seules les légendes indiennes et les ballades mexicaines (‘The ballad of Estevanico’) permettent de suivre son aventure.

Le lendemain, un taxi nous conduit à Nayéga, où la population, prévenue de notre arrivée, nous a préparé un accueil triomphal. La foule se masse le long de la route, impressionnante, et chante et danse pour nous. On sacrifie un coq à l’entrée du village. Je regarde ma fille, plus émue par les chants des enfants (‘Bienvenue à André et Marie’) que par le sang répandu… Nous pénétrons alors dans la cour de l’école pleine d’enfants, en présence des parents et des autorités. Discours et danses se succèdent. Nous acceptons de rejoindre les danseurs. La foule hurle son plaisir. Il doit bien y avoir 3.000 personnes.

Lui qui fut serviteur toute sa vie se retrouve maître d’autres individus, il peut décider de leur sort et, surtout, de celui de leurs femmes. Il oublie probablement la recherche des cités d’or et vagabonde dans le désert de Sonora en échangeant ses remarquables prestations de guérisseur contre nourriture et plaisirs d’alcôve. Il arrive enfin dans le village de Hawikuh, où il commet sa première gaffe en offrant au chef un talisman orné de plumes de hibou qui, comme tout le monde le sait, est un présage de mort. Non content, il exige nourriture, femmes et turquoises en échange des guérisons qu’il opérera le lendemain. Il ajoute le pompon en proposant à la fille du chaman de ‘faire des cumulets’, avec lui, dans la prairie… Les Zuni le font accommoder au centre du village et, en attendant la soupe, lui servent quelques flèches en guise d’apéritif. C’est ainsi qu’un Noir africain acheva la première exploration de l’Ouest américain, ouvrant la voie à De Soto, à Coronado et à bien d’autres conquistadors… Vittorio Mangiarotti Rc Bruxelles-Ouest

m a r s 2012 N ° 338

Coq sacrifié

Radio Savanes relaie l’évènement Ma fille est invitée à s’exprimer après moi. J’en profite pour redire que l’aide apportée vient de la générosité du Rc Fleurus. La radio n’a cessé de le répéter toute la semaine. Notre arrivée a suscité bien des attentes. Trop, sans doute…

Invités à la ‘maison blanche’ Nous logeons chez Thomakro, qui habite une soukala (habitation traditionnelle) peinte en blanc, la seule de ce type dans la région. C’est la résidence de l’illustre clan des Nahm-Tchougli. Bien que nous soyons chez un chef, sa demeure ne diffère des autres que par la couleur et la lumière fournie par le petit groupe électrogène. Pour nous, cela reste assez rustique. Mais peu importe, nous sommes là pour l’amitié… et pour servir. Ma fille visitera différents villages afin d’y rencontrer 19 groupements de femmes. Elle marchera dans la savane pour présider de longues réunions et monter un projet de microcrédit visant à booster les rendements agricoles. Il s’agit de mettre à

m a a r t 2012 Nr 338

projet plus ambitieux… disposition des attelages de deux bœufs avec triangle aratoire et sacs d’engrais. Marie a été formidable de patience et de ténacité, de fermeté quand il le fallait.

2.600 élèves sans livres scolaires De mon côté, j’ai fait le tour (à moto !) de toutes les écoles. J’y ai écouté les maîtres, les directeurs, les comités de parents, l’inspecteur, les parents et les enfants. J’ai dressé la liste des besoins et laissé l’insigne du Rotary sur les portes de chaque établissement. Rentré à la maison blanche, de nombreuses personnes venaient me dire de remercier le Rc Fleurus. ‘Ne nous oubliez pas. Nous avons besoin de vous.’ Une cérémonie de remise du fanion du club a permis de sceller l’amitié entre ce dernier et la population du canton. J’ai également rencontré les membres du Rc Dapaong, que j’ai remerciés pour le suivi des opérations menées. Que d’émotions, de moments partagés, de rencontres passionnantes avec des bénévoles au service d’une communauté qui se structure sous l’impulsion bienveillante de son chef Thomakro. Oui, l’Afrique se réveille jusque dans les villages les plus reculés et les plus pauvres. Quatre axes essentiels de développement ont été retenus : l’éducation, le soutien aux organisations féminines pour l’amélioration des cultures, la santé et l’eau. En ce qui concerne l’éducation, il s’agit essentiellement d’équiper en livres maîtres et élèves. Les 11 écoles primaires du canton comptent au total 2.600 élèves ! Un microprojet pour 60 femmes revient à 1.600 €, or le Rc Fleurus voudrait en mettre dix sur pied ! Seuls, nous ne pouvons y arriver. Alors, une aide du district ? Nous allons nous y atteler. Mais d’ores et déjà, je lance un appel à votre générosité (info : tél. 0475 59 14 47). André Lorsignol

27


EXPO

VRIENDENKRING

Dieren en planten uit een koud paradijs Ondanks het barre klimaat, kennen sommige delen van Antarctica een gevarieerd planten- en dierenleven. Algoloog Bart Van de Vijver trok op expeditie naar het eiland Livingstone en kwam terug met een schat aan onderzoeksen beeldmateriaal. Zijn foto’s zijn nog tot 22 april te zien

IFFR klaar voor nieuwe hoogten Inkomend voorzitter Egide Van Dingenen, voorzitter Karel Wagenaar en diens voorganger Stan Jesmiatka

in de Nationale Plantentuin in Meise. Eind januari hield de Benelux-afdeling van de IFFR (International Fellowship of Flying Rotarians) naar goede traditie haar nieuwjaarsbijeenkomst op het vliegveld van Zwartberg. Wie aan Antarctica denkt, ziet een onmetelijke ijswoestijn voor zich waar in de verste verte geen leven te bespeuren valt. Maar dit beeld geldt slechts voor een deel van het witte continent, dat meer dan 450 keer groter is dan ons land. Er zijn immers ook delen waar dieren en planten zich hebben weten te vestigen en waar er in de zomermaanden nauwelijks sneeuw te bespeuren valt. De Zuidelijke Shetlandeilanden in de Scotiazee en de Zuidelijke IJszee zijn daar mooie voorbeelden van.

Naar één van die eilanden, Livingston, trok Bart Van de Vijver in 2009 op expeditie. Hij werkt als algoloog voor de Nationale Plantentuin en onderzoekt vooral ‘diatomeeën’ of ééncellige kiezelwieren. Tussen de staalnames door greep hij de kans om de ongerepte natuur en uitgestrekte landschappen

28

Aan plannen zeker geen gebrek!

op prachtige foto’s vast te leggen. Soms waren zeeolifanten en pinguïns zijn enige gezelschap. Meer dan eens stond hij oog in oog met roofdieren als zeeluipaarden, pelsrobben, skua’s en reuzenstormvogels. De Zuidelijke Shetlandeilanden bestaan uit 11 grote eilanden en talrijke eilandjes die zich op een lijn van ongeveer 500 km lang uitstrekken langs de kust van het Antarctisch Schiereiland. Livingston is het tweede grootste eiland, 73 km lang en 5 tot 34 km breed. Het is er het hele jaar door bewolkt, vochtig en er waait constant een hevige westenwind. Het grootste deel van het eiland is bedekt met een ijskap, die de laatste jaren duidelijk inkrimpt. Ongeveer één vijfde van het eiland is ijsvrij, vooral aan de westkant. Het is daar dat de enorme populatie zeeolifanten, de kolonies pelsrobben en vogels zoals de stormband- en ezelspinguïn te vinden zijn. De microscopisch kleine algen die Bart Van de Vijver onderzoekt, zijn slechts een honderdste van een millimeter groot. Ze komen echter in zo grote aantallen voor dat ze als groep aan de basis staan van de hele voedselketen in zee. Kiezelwieren dienen immers als voedsel voor het dierlijke plankton, dat op zijn beurt gegeten wordt door schaal-

en schelpdieren en vissen. Bovendien zijn de wieren enorm belangrijk voor de zuurstofproductie op aarde. De aan- of afwezigheid van bepaalde soorten kiezelwieren levert daarnaast waardevolle informatie op over de omgeving. Het geeft wetenschappers bijvoorbeeld een indicatie van de graad van verontreiniging van zoet water. Ook voor de evolutie van klimatologische omstandigheden worden ze bestudeerd. Zo werden de onderzoeksresultaten van Bart Van de Vijver gebruikt om meer te weten te komen over de klimaatgeschiedenis van Antarctica. S.V. Op zondag 18 maart om 14u geeft dr. Bart Van de Vijver een lezing waarin hij zijn onderzoek toelicht en extra sfeerbeelden toont. Info: www.plantentuinmeise.be

m a r s 2012 N ° 338

De IFFR verenigt Rotariërs die piloot zijn of een bijzondere belangstelling hebben voor (recreatief ) vliegen. De vriendenkring werd opgericht in 1995 en telt een zestigtal leden. Geregeld nemen de leden deel aan internationale ‘fly-ins’. Zelf organiseren ze ook elk jaar zo’n vliegontmoeting.

aan de nieuwkomers binnen de vereniging. Dit jaar was dat het geval voor ballonvaarder Yves Lannoy (Rc Mol), Gust Witvrouwen (Rc Aarschot), die pas na zijn pensioen aan een vliegcursus begon, en Yves Minnoy (ook Rc Aarschot), die een bijzondere belangstelling heeft voor oldtimervliegtuigen.

Dit jaar zal die plaatsvinden op Texel, het grootste van de Nederlandse Waddeneilanden. De IFFR strijkt er neer van 1 tot 3 juni. De vriendenkring heeft alvast een aantal kamers gereserveerd in het gerenommeerde hotel Opduin. Op het programma staan onder meer een verkenning van het eiland en een boottocht om zeehonden te spotten. Wie wil, kan er ook golfen.

Karel Wagenaar kondigde tevens aan dat hij in juni de fakkel zal doorgeven aan Egide Van Dingenen, sinds jaren de Belgische steunpilaar van de vereniging. De inkomende voorzitter, eveneens lid van Rc Aarschot, neemt zich alvast voor om meer contacten te leggen in Wallonië en het groothertogdom Luxemburg. Hij blikte ook al vooruit naar de Rotary­ conventie van 2013 in Lissabon. De IFFR zal daar ontvangen worden door de IYFR, de vriendenkring van de varende Rotariërs, voor een gemeenschappelijk programma.

‘We willen dit evenement uitdrukkelijk openstellen voor àlle Rotariërs’, zegt IFFR-voorzitter Karel Wagenaar. ‘Belangstel­lenden kunnen zich melden, en dan proberen we een plaatsje te vinden in een toestel van één van onze leden.’ Op de nieuwjaarsvergadering worden steeds ook de ‘Rotarywings’ uitgereikt

m a a r t 2012 Nr 338

Niet zonder trots voegde Egide eraan toe dat nu maar liefst acht leden van zijn club lid zijn van de IFFR. Hoogstwaarschijnlijk een unicum! S.V.

Zeven van de acht Aarschotse IFFR-leden: Gust Witvrouwen, Jan Claes, Henk Schrier, Max Haalebos, Kris De Keyser, Egide Van Dingenen en Raf Verheyden. Yves Minoye ontbreekt op de foto.

Kris De Keyser was graag bereid tot een demonstratievlucht: ‘Vliegen is een passie die je niet meer loslaat!’

Meer info: www.iffrbenelux.org contact: egide.van.dingenen@skynet.be

29


LECTURE LEZEN

ONG NGO

Au rayon livres De boekenplank

Vacci & PLUS poursuit sur sa lancée Le pavillon pédiatrie de l’Hôpital de Kinkole est reconstruit !

op goede weg Depuis trois ans, l’ONG rotarienne Vacci & PLUS a entrepris de réhabiliter l’Hôpital Général de Référence de Kinkole, situé dans la zone de santé de Nsele, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Kinshasa (R.D. Congo). Après le service des urgences, la pharmacie, la chirurgie, la gynécologie et l’administration, le nouveau pavillon pédiatrie vient d’être remis au médecin directeur de l’hôpital. En 2012, un pavillon supplémentaire d’hospitalisation pour les enfants et le service de radiologie seront eux aussi reconstruits et équipés.

Het pediatriepaviljoen van het ziekenhuis van Kinkole is gerenoveerd!

avant voor

après na

Tout cela n’est possible qu’avec l’effort financier conjoint de la Coopération fédérale belge, des Rotarien(ne)s et des clubs qui, de plus en plus nombreux, apportent leur soutien à l’ONG. Ainsi, le nouveau pavillon pédiatrie a pu être reconstruit grâce à la générosité du Rc Liège et de ses clubs contact de Lille, Folkestone et Köln am Rhein. Grâce à son partenariat avec Hôpital Sans Frontière, autre ONG rotarienne, Vacci & PLUS a expédié un container chargé de matériel destiné à ces nouveaux pavillons. Il a quitté Anvers pour Matadi à la fin janvier. Mais vous imaginez bien que les besoins restent énormes. Alors, le geste utile… Tout don de 40 € ou plus est fiscalement déductible. Merci !

Pierre Schoonheydt Président Vacci & PLUS

30

Al drie jaar werkt de Rotary-NGO Vacci & PLUS aan de heropbouw van het algemeen ziekenhuis van Kinkole, gelegen in de gezondheidszone Nsele, een veertigtal kilometer ten oosten van Kinshasa (D.R. Congo). Na de spoedafdeling, de apotheek, het operatiekwartier, de afdeling gynaecologie en de administratieve dienst is nu ook het paviljoen voor de afdeling pediatrie gebruiksklaar gemaakt. In de loop van dit jaar zullen ook een bijkomend paviljoen voor kindergeneeskunde en de dienst radiologie onder handen worden genomen. Dit alles is enkel mogelijk dankzij de gezamenlijke financiële inbreng van de Belgische federale ontwikkelingssamenwerking en de Rotariërs en clubs die, steeds talrijker, de NGO ondersteunen. Zo konden we het pediatriepaviljoen heropbouwen dankzij de gulheid van Rc Liège en haar contactclubs Rc Lille, Rc Folkestone en Rc Köln am Rhein. Dankzij een samenwerking met een andere Rotary-NGO, namelijk Ziekenhuis zonder Grenzen, hebben we bovendien een container verscheept met medisch materiaal voor de gerenoveerde afdelingen. Die vertrok eind januari vanuit Antwerpen naar Matadi. Maar u beseft allicht dat alle noden hiermee nog lang niet gelenigd zijn. Ook úw steun is dus meer dan welkom. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. Hartelijk dank! Pierre Schoonheydt Voorzitter Vacci & PLUS

LA FIN DE LA DÉMOCRATIE ? Critique, historien et philosophe, universitaire mondialement reconnu, Tzvetan Todorov est directeur de recherches au CNRS. Dans son dernier ouvrage, il nous invite à réfléchir à une possible ‘fin de la démocratie’. On peut résumer l’histoire politique du 20ème siècle à un combat de la démocratie contre ses ennemis extérieurs : le fascisme et le communisme. Ce combat s’est achevé avec la chute du mur de Berlin. D’après certains, il se prolonge contre de nouveaux ennemis (islamo-fascisme, terrorisme, dictateurs sanguinaires…). Pour l’auteur, ces dangers, certes réels, ne sont pas des candidats crédibles à cette succession. Le principal ennemi de la démocratie, c’est devenu elle-même, ou plutôt certains aspects plus ou moins visibles de son développement, qui en menacent jusqu’à l’existence même. Un livre cohérent, pertinent, où l’intelligence le dispute à l’humanisme sincère. Tzvetan Todorov, Les ennemis intimes de la démocratie, éd. Robert Laffont, 20 €

OPENHARTIG LEVENSVERHAAL Karen is 25 en heeft een zeldzame psychiatrische ziekte: DIS of dissociatieve persoonlijkheidsstoornis. Ze leeft met ‘binnenmensen’. Meer dan 20 goede en kwade alters zorgen voor een heuse oorlog in haar hoofd. Journaliste Ann Driesen (Rc Gent-Prinsenhof) hielp haar om haar levensverhaal aan het papier toe te vertrouwen. Karen weet nog niet zo lang dat ze DIS heeft. Nu de diagnose is gesteld, betekent dat wel een geruststelling. Toch blijft het leven voor Karen een constante strijd, soms zelfs een echte hel. Ze moet elke dag vechten: tegen de stemmen in haar hoofd, tegen het snijden, tegen dwanghandelingen, tegen stress, tegen zelfmoordneigingen… Dit boek is het pakkende relaas van wat zij heeft ervaren en gevoeld, al die jaren, tot op heden. Ann Driessens & Karen, Oorlog in mijn hoofd, Kramat, € 15

SUR LES PAS DES GRANDS ÉCRIVAINS Des dizaines d’auteurs sont venus du monde entier pour travailler ou séjourner à Bruxelles, attirés par sa situation exceptionnelle. Certains n’y firent qu’un bref séjour. D’autres, comme Baudelaire, y restèrent assez longtemps. D’autres encore, comme Victor Hugo, y revinrent tout au long de leur existence. Cet ouvrage réunit les textes des auteurs belges ou étrangers qui ont écrit sur la capitale. Tous n’ont pas aimé la ville, à commencer par Baudelaire, mais tous ont écrit des pages qui vont de la simple description à la déclaration d’amour. Après quoi, le livre nous entraîne, superbes clichés à l’appui, à la découverte des trésors architecturaux de la cité. Une promenade agréable au cœur de l’île Robinson, de la place de Brouckère si chère au grand Jacques, sur les rives des étangs d’Ixelles ou au milieu de la Grand Place, ‘le plus beau théâtre du monde’ selon Jean Cocteau. Georges Lebouc, Bruxelles vue par les grands écrivains, éd. Luc Pire, 29 €

MEER DAN GRIJZE MASSA Journalist Joshua Foer deed ter voorbereiding op een artikel over het menselijk geheugen mee aan het Amerikaanse National Memory Championship en won – tot zijn eigen verbazing – de eerste prijs. Het was het begin van een fascinerende zoektocht naar de ongekende mogelijkheden van het menselijk brein. Het geheugenpaleis is een culturele geschiedenis van het geheugen, en een studie van de manieren om herinneren te beïnvloeden en effectief te trainen. Door middel van heel eenvoudige technieken kan het geheugen spectaculair verbeterd worden. Maar Foer gaat verder dan de geheugensport en onderzoekt de ongrijpbare aard van het geheugen aan de hand van gesprekken met mensen met bijzondere geestelijke vermogens, of het tegenovergestelde, met stoornissen. Joshua Foer, Het geheugenpaleis, De Bezige Bij, € 19,90

UN SURVIVANT DE LA SHOAH RACONTE En 1986 paraissait aux États-Unis le premier tome de Maus, devenu depuis une des BD les plus célébrées de tous les temps, au point d’obtenir le très convoité prix Pulitzer de littérature en 1992. Pour rappel, dans ce chef d’œuvre, l’auteur recueille les souvenirs d’un survivant de l’Holocauste : son père. Témoignage poignant et sans concession sur l’extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, l’histoire est traitée sur le mode animalier : les déportés sont représentés par des souris et les nazis par des chats. Dans MetaMaus, l’auteur revient sur la conception de l’œuvre, en répondant aux questions que les lecteurs se sont toujours posées, par exemple ‘Pourquoi avoir choisi des souris et des chats ?’ Aux 300 pages remplies d’illustrations s’ajoute un DVD comprenant interviews de l’auteur et de déportés, archives, dessins préparatoires, mais aussi la version numérisée de l’intégrale Maus. Indispensable. Art Spiegelman, MetaMaus, éd. Flammarion, 30 €

HET BELANG VAN DROMEN Taimur Martin is een docent Engels die in Beiroet gegijzeld is door een terroristische groepering. Zijn leven is monotoon, dag of nacht, licht of donker, zomer of winter: hij heeft geen idee meer waar en wanneer hij leeft. Slechts zijn verbeeldingskracht houdt hem op de been. Intussen werkt schilderes Adie Klarpol met een schrijver en een wetenschapper in Amerika aan een andere, virtuele wereld. Vanuit het niets bouwen ze een nieuwe werkelijkheid op, met fantasie en techniek als bouwstenen. De twee verhalen ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar maar worden bij elkaar gehouden door Powers’ fenomenale greep op de materie. Dit boek is tegelijk een geslaagde intellectuele thriller en een pleidooi voor de menselijke verbeeldingskracht. Richard Powers, Ploegen door het donker, Contact, € 34,95

Top 5 1 Chroniques de Jérusalem, Guy Delisle 2 La délicatesse, David Foenkinos 3 Purge, Sofi Oksanen 4 Les ignorants, Étienne Davodeau 5 L’amour dure trois ans, Frédéric Beigbeder

1 Dagelijkse kost 2, Jeroen Meus 2 De Flandriens van het veld 3 Dagelijkse kost 1, Jeroen Meus 4 Haar naam was Sarah, Tatiana de Rosnay 5 Goe gebakken 2, Sofie Dumont

IBAN : BE69 0010 7211 0078 – BIC : GEBABEBB

m a r s 2012 N ° 338

m a a r t 2012 Nr 338

31


clubs

clubs

Rc Binche

Rc Esch-sur-Alzette et Rc Liège-Sud

Fidélité à la Bolivie

Après les premières actions menées par feu le PDG 162 Georges Duez, le Rc Binche a poursuivi sans discontinuer des projets visant à venir en aide aux plus déshérités et démunis de Bolivie, en particulier dans l’Altiplano, province du Chayanta. Ainsi, un container chargé de matériel médical fourni par l’ONG rotarienne Hôpital Sans Frontière (voir photo) fut expédié par voie maritime à Arica (Chili), puis par route vers la Bolivie. Un voyage et une visite organisée sur place nous ont encouragés à poursuivre nos actions, et ce avec l’aide de nos clubs contact de Venise Mestre (Italie), La Celle Saint Cloud (France) et Marlow

(Angleterre), sans oublier la Fondation Rotary, ce qui a permis de fournir du matériel de chirurgie neuf destiné à l’hôpital de Sucre. Un nouveau voyage nous a donné l’occasion de constater l’efficacité et la bonne utilisation du matériel offert. À l’issue d’une rencontre avec le Rc Sucre, un programme éducatif sur les maladies sexuellement transmissibles a été mis en place dans de nombreuses institutions scolaires. Il a rencontré un vif succès, tant auprès des autorités et des étudiants qu’auprès des médias.

travaux d’irrigation et d’adduction d’eau au profit de la communauté de Llustaque, très défavorisée par sa situation géographique (difficultés d’accès en montagne, un seul passage en rivière… lorsque le débit d’eau le permet). Notre souhait ? Pouvoir poursuivre nos actions ! Pol Dumont

Distribution de livres Mauthausen : commentaires et conclusion du voyage

Le Rc Liège-Sud a eu le privilège d’avoir comme membre et past-président 198889 Paul Brusson, ancien détenu du camp de concentration de Mauthausen.

L’hôpital de Sucre porte désormais le nom du Rotarien binchois Georges Duez, gouverneur en 1978-79

4 clubs du D 1630

17.000 € distribués grâce au ‘Rotarallye’ La sixième édition du Rotarallye, organisée le 2 octobre 2011, a permis la remise d’un chèque de 10.200 € à l’asbl SRJS (www.srjs.be). Celle-ci œuvre en faveur des jeunes qui, de par leur situa-

tion familiale ou sociale, ont moins de possibilités que d’autres à s’épanouir et à réussir dans la vie. Par ailleurs, 6.800 € ont été octroyés pour aider les jeunes de nos communes

(De g. à d.) : Didier Capé (Pepinster-Theux), Vincent Magermans (Plombières-Welkenraedt), Benoît Legros (Verviers-Vesdre), André Lamotte (Rotarallye), Christian Fransen (SRJS) et Luc Spirlet (Verviers)

32

Georges De Bleser et Paul Brusson

Des jeunes qui n’oublient pas les morts des camps de concentration

L’eau, c’est la vie En 2009-10, un projet de construction d’un système d’irrigation vit le jour. Destiné à améliorer la production alimentaire et les conditions de vie de la communauté de Jamachiri, située à 50 km de Colquechaca, à une altitude de 3.500 m, ce système est aujourd’hui opérationnel. Grâce à lui, des récoltes supplémentaires et de nouveaux semis ont pu se développer. 2011-12. Dernière action en date : des

Devoir de mémoire

à partir comme étudiants d’échange avec le YEP et ainsi s’ouvrir à d’autres cultures. Ces 17.000 € sont le résultat de la dernière organisation du Rotarallye par les Rc Verviers, Pepinster-Theux, Verviers-Vesdre et PlombièresWelkenraedt. Plus de 60 équipages y ont participé au volant de leur classic car. Il convient aussi et surtout de souligner la générosité des 70 P.M.E. de la région verviétoise qui ont sponsorisé la manifestation. Tous les résultats de cette épreuve se trouvent sur le site www.rotarallye.be. La septième édition aura lieu en 2013. André Lamotte Rc Pepinster-Theux

Sensible à son message aux jeunes, mille fois répété, pour ne plus revivre l’horreur de ces camps, le club a organisé, à l’initiative de Michel Willemaers (past-président 1996-97), des visites à Breendonk et à Malines pour les écoles de la région liégeoise. Dans le Rotary Contact 196 (avril 1999) étaient publiés un article de notre président fondateur Pierre Gathy et, en annexe, le texte d’une étudiante d’échange canadienne, Bannister Brooke. Celle-ci exprimait sa sensibilité aux commentaires de Paul Brusson et de Georges De Bleser, ancien détenu également. Il devenait évident de conserver ces paroles sous une forme vivante. C’est ainsi que naissait un ‘devoir de mémoire’ par la réalisation d’un DVD grâce à un membre du Rc Esch-surAlzette, sponsor du financement (soit 12.500 €), un membre du Rc Liège-Sud pour la réalisation technique, et un sympathisant extérieur pour la cohésion du travail. Après trois années de difficultés surmontées, l’asbl Territoires de la Mémoire (centre d’éducation à la résistance et à la citoyenneté) prenait en charge la pression, en 500 exemplaires, du travail terminé. Le récent décès de Paul Brusson, suivant de peu celui de Georges De Bleser,

m a r s 2012 N ° 338

m a a r t 2012 Nr 338

suscitait un nouveau ‘devoir de mémoire’ en reprenant ce que Paul Brusson mettait sur pied chaque année, à savoir l’organisation et le financement partiel de voyages à Mauthausen pour les élèves des écoles de la région liégeoise. Le prochain voyage est prévu du 18 au 21 avril 2012 pour 45 personnes, élèves et accompagnateurs. Nous espérons pérenniser cette action pour les années suivantes.

Cette action civique, s’ajoutant à nos actions caritatives, s’inscrit dans les six axes stratégiques du Rotary. Nous avons sollicité quarante clubs pour nous soutenir dans le financement de ces voyages. Joseph Kaisin Le DVD Voyage contre l’oubli peut être commandé à l’adresse joskaisin@cybernet.be (10 € + frais d’envoi).

Le voyage de la mémoire Nous connaissons tous le responsable du génocide de 1939-1945 : il s’agit du dictateur allemand Adolf Hitler. Durant quatre jours, nous avons eu la chance de retracer le parcours de plusieurs milliers de détenus, dont M. Paul Brusson, ce courageux survivant des camps de concentration, qui nous a relaté une grande partie de son histoire. Paul Brusson a été arrêté en avril 1942, la veille de ses 21 ans. Pendant trois longues années pénibles, il a été détenu dans de nombreux camps tels que Mauthausen, Gusen, Dachau, etc. Il s’en est sorti grâce au Père Gruber, qui l’a fait réintroduire à l’atelier de cordonnerie. Il a été libéré le 30 avril 1945. Il est vrai que nous, en tant que jeunes adolescents, avons du mal à nous imaginer l’ampleur des dégâts, tant moraux que physiques, qui ont été infligés à toutes ces personnes innocentes, ou même à penser que des centaines de corps ont été entassés sous nos pieds

auparavant. La détermination et le courage de ces victimes nous ont profondément touchés lors des visites des camps de concentration. Nous adressons un grand merci à nos professeurs ainsi qu’à nos accompagnateurs, pour avoir organisé ce voyage de la mémoire. Nous remercions également M. Kaisin de sa présence et plus particulièrement de nous avoir fait partager l’histoire de M. Brusson. Le voyage restera à tout jamais dans nos mémoires. Stéphanie, Fanny, Aude, Claudia, Priscilla, Alisson, Julie, Christelle, Estelle, Julien et Myckel, élèves de l’Athénée Royal de Montegnée - Grâce-Hollogne

33


clubs

clubs

Rc Bruxelles-Est

Rc La Louvière

Cinq stars et deux étoiles Gérard Charles, président du Rc Bruxelles-Est, et Fernand Van Hees, président d'honneur de l'ANAH

C’est dans le cadre prestigieux du Sea Grill, le restaurant à deux étoiles du chef Yves Mattagne, que le Rc Bruxelles-Est a organisé, le 21 janvier dernier, un lunch hors du commun pour 84 convives. À cette occasion, le club a remis des chèques pour une valeur totale d’environ 25.000 € à cinq œuvres sociales, qui étaient les véritables stars du jour. Outre le club au grand complet (ou presque), sept anciens membres et cinq épouses de membres décédés étaient présents. Le PDG Robert Gubbels, seul gouverneur que le club ait produit jusqu’à présent, avait envoyé un message amical depuis Paris. Frans Debaene, président de l’ANAH, et son prédécesseur Fernand Van Hees, étaient également de la partie (l’asbl rotarienne cofinance en effet plusieurs projets du club). La cérémonie était cornaquée avec entrain et humour par le président Gérard Charles. Le club porte une attention particulière aux enfants et aux adultes atteints d’autisme. Ainsi, l’année passée, il a financé et distribué le documentaire Au cœur de l’autisme afin de familiariser le grand public à cette affection. Un premier chèque a été remis à Autiproches, une association ayant pour but de créer un réseau d’entraide entre proches (parents biologiques, adoptifs, familles, ascendants, amis, etc.) qui sont confrontés à l’autisme ou à d’autres troubles du développement dans leur entourage. La sensibilisation de l’opinion publique, du monde politique et des organisations sociales fait

34

Fantômas escamote la 4.000ème réunion statutaire

Fanion datant de 1927

également partie de ses préoccupations, et l’organisation de rencontres entre parents constitue une de ses activités principales. Ces rencontres sont avant tout des moments de plaisir, de partage, et apportent un soutien moral aux parents. La deuxième œuvre soutenue est Constellations, une asbl dont nous avons largement évoqué les activités dans le Rotary Contact de janvier (RC 336, p. 24-25). L’ANAH a ajouté 2.500 € au don du club alors que Guy Hallet, président élu du Rc Bruxelles-Nord, a, lui, remis un chèque de 5.000 €. L’heureux bénéficiaire suivant était la Coupole Bruxelloise de l’Autisme, qui envisage la construction d’un centre d’accueil spécialisé pour 15 adultes handicapés autistes. S’y joint un projet pédagogique se voulant résolument innovant par rapport à la manière traditionnelle d’accueillir les personnes handicapées en institution. Le centre ouvrira ses portes en juillet 2013, et il y a déjà 49 candidats pour les 15 places disponibles ! Ici aussi, l’ANAH cofinance le projet à hauteur de 2.500 €. L’asbl Les Pilifs a elle aussi des projets de construction, en l’occurrence une maison à Neder-over-Heembeek qui pourra abriter une vingtaine de personnes handicapées adultes. Enfin, la dernière œuvre soutenue se situe dans un tout autre domaine. La drépanocytose, appelée ‘anémie falciforme’, est une maladie génétique et héréditaire qui touche les globules rouges. Elle est présente dans le monde entier, mais particulièrement sur le continent africain. Elle frappe principalement les enfants en bas âge, leur espérance de vie tombe alors à moins de cinq ans. En Belgique, l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola accueille de nombreux enfants atteints de cette maladie. Le Rc Bruxelles-Est y soutient les activités de Malu Ngalula, une infirmière spécialisée. C’est dans ce cadre que le club a organisé, l’été dernier, une journée d’excursion à Pairi Daiza (anciennement Paradisio) et, plus récemment, une fête de Saint-Nicolas. En fin de séance, Gérard Charles a distribué un PHF à quelques ‘sympathisants méritants’ du club, parmi lesquels Claude Schinckus (sœur et ‘assistante’ du secrétaire) et à l’ancien membre Éric Domb, président-fondateur de Pairi Daiza. Un spectacle de danse flamboyant a conclu cette réunion mémorable. S.V.

m a r s 2012 N ° 338

Le magicien Fantômas s’amuse à bluffer les convives, et notamment l’échevin Jean Godin

C’est le jeudi 26 janvier dernier que le Rc La Louvière organisait sa traditionnelle ‘réunion des vœux interclubs’ en invitant ses clubs parrain, filleuls et partenaires privilégiés… Soirée quelque peu particulière cette année, en ce sens qu’elle coïncidait d’une manière tout à fait fortuite avec la 4.000ème réunion statutaire du club. L’occasion était trop belle, et le comité en a donc profité pour l’organiser avec un faste inhabituel, en y invitant quelques personnalités, et non des moindres. En effet, nous avons eu le plaisir de recevoir notre gouverneur, Jean-Paul Deconinck, ainsi que notre DGA Nicole Duquesne. Jean Godin, échevin du patrimoine de la Ville de La Louvière, nous gratifia aussi de sa présence. Un Rotary club de 85 ans se verrat-il hisser au patrimoine de sa ville ? ‘C’est un immense honneur pour moi’, a déclaré notre président, Jacques Blampain, ‘de pouvoir présider une telle réunion. Ils se comptent sur les doigts des deux mains, ceux qui, avant moi, ont pu déclarer ouverte une 4.000ème réunion !’ Fondé en septembre 1927, notre club comptait alors 25 membres et s’appelait ‘Rotary club du Centre’ (voir fanion). Il prit le nom de Rc La Louvière en 1937. C’était le huitième club belge à être créé, raison pour laquelle son blason figure

m a a r t 2012 Nr 338

sur le collier du gouverneur. Il a connu depuis lors un développement régulier et progressif, au point de créer des clubs filleuls : Mons (1935), Soignies (1937), Binche (1950), Mariemont (1978), Le Roeulx (1988), et enfin le Rc Seneffe (1998). Sous son initiative sont nés aussi le club Inner Wheel de La Louvière (1987), un club Probus en 1997 et un club Rotaract en 2001. Le Rc La Louvière compte actuellement 36 membres représentant une grande diversité de professions. Outre la participation à des projets du RI et nationaux, il a développé ses propres activités sociales, particulièrement en faveur de la jeunesse : prix des langues, prix de l’amitié, prix des idées, échanges de jeunes étudiants dans la plupart des pays du monde, Opération Carrière, actions en faveur de la Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques, actions spontanées diverses : très récemment pour le village de Ngaparou au Sénégal (meilleur accès à l’eau), contribution à l’ONG rotarienne belge Vacci & PLUS, aide à diverses œuvres caritatives.

Nos relations sont internationales, particulièrement avec le Rc Arras (France), avec lequel nous entretenons des contacts depuis 1952. C’est ensemble que nous respectons la devise du RI, ‘Servir’. La réunion historique du 26 janvier s’est déroulée dans une ambiance amicale, comme le souhaite l’esprit rotarien. Elle fut agrémentée de la présence de… Fantômas, un magicien qui, aux yeux de chaque participant, réussit à divertir l’assemblée tout en la laissant pantoise de perplexité. La soirée fut également l’occasion d’entendre de nombreux orateurs qui ne se firent pas prier pour souhaiter au club de voguer vers sa 5.000ème réunion, dans une vingtaine d’années, sans oublier de fêter dignement son centième anniversaire… Rendez-vous donc dans 15 ans ! Merci à tous ceux qui ont fait du Rc La Louvière ce qu’il est aujourd’hui, merci à ceux qui font maintenant ce qu’il sera demain. Philippe Charlez

35


clubs

clubs

Rc Willebroek

Rc Izegem

Brandweerwagen krijgt tweede leven in Bulgarije Op 11 januari vertrokken drie Bornemse brandweermannen met een materiaalwagen

Recordgift van € 20.000 voor Ziekenhuis Zonder Grenzen

richting Bulgarije. Na een tocht van 2.500 km

Voorzitter Pol Demuynck van Rc Izegem

schonken ze die, samen met een partij

overhandigde op donderdag 9 februari een

veiligheidsuitrusting, aan hun collega’s van

cheque van € 20.000 aan Claude Simon,

de brandweer van Gabrovo. Ere-commandant

voorzitter van Ziekenhuis Zonder Grenzen

Ludo Van Pellicom coördineerde de actie en mocht

(ZZG). Deze gift kwam tot stand dankzij de uitgave van een kunstboek met werk van

daarvoor rekenen op de steun van zijn Rotaryclub, Ludo Van Pellicom en de drie brandweerchauffeurs bij het vertrek

Ludo maakte bijna veertig jaar als vrijwilliger deel uit van het Bornemse brandweerkorps. Van 2007 tot eind 2011 leidde hij het team als commandant. Op zijn zestigste moest hij willens nillens met pensioen – bij de brandweer althans, want daarnaast is hij ook afgevaardigd bestuurder van een bedrijf dat ramen en deuren plaatst. Toen er eind 2010 een materiaalwagen uit dienst werd genomen, vond Ludo het zonde om die verloren te laten gaan. ‘Naar onze normen werd de Mercedesvrachtwagen oud, maar hij is nog in perfecte staat en heeft amper 45.000 km op de teller. We gingen dus op zoek naar een nieuwe bestemming. Daarvoor hanteerden we twee voorwaarden: de wagen moest tegemoetkomen aan een effectieve nood en een plaatselijke Rotaryclub moest de gift kunnen opvolgen.’ Alle brandweerkorpsen van Vlaanderen werden aangeschreven. Dat resulteerde in een waslijst van suggesties, van Peru tot Myanmar, van Polen tot Roemenië. Ook vanuit de Belgische ambassade in Bulgarije kwam een vraag voor hulp. Die piste werd verder onderzocht en de keuze viel op de stad Gabrovo, in het centrum van Bulgarije. In de naburige

36

ZZG-voorzitter Claude Simon (centraal met cheque) omringd door de werkgroep Kunstboek, vlnr: Luc Fauquette, Piet Petillion, Jacques Vandecasteele, Pol Demuynck, Lucas de Brauwer, José Claerhout & Patrick Despiegelaere.

die een deel van de kosten op zich nam.

gemeenten bleek men een dergelijke wagen uitstekend te kunnen gebruiken. Bovendien was er ook extra veiligheidsuitrusting nodig. Een rondvraag bij de brandweerzone Rivierenland – dat zijn de korpsen rond Mechelen – leverde een veertigtal afgeschreven maar bruikbare persluchttoestellen op. De firma Sioen schonk bovendien een aantal brandweeroveralls. Na grondige toetsing van alle mogelijkheden bleek het aangewezen om de wagen zelf naar Bulgarije te rijden. Met behulp van onder meer de Belgische ambassade in Sofia werd de beste en veiligste route uitgestippeld. Voor de tocht werden ook nieuwe batterijen en sneeuwkettingen aangekocht. Geen overbodige luxe, besefte ook sergeant Pol De Ost, die het voertuig meer dan 20 jaar in uitstekende staat hield. Na een rit van drie dagen, met soms barre weerscondities en veel oponthoud aan de grensovergangen, geraakten brandweerlui Rudy Van Bogaert, Björn Bruggeman en Jonas Van Roy goed en wel op hun bestemming. De overdracht van wagen en materiaal vond plaats in aanwezigheid van de Belgische ambas-

De brandweer van Gabrovo krijgt ook een flinke partij veiligheidsmateriaal

sadeur, de burgemeester en leden van de plaatselijke Rotaryclub. Ook Ludo was hiervoor naar Gabrovo gereisd. Rc Willebroek-Klein Brabant is alleszins van plan om verdere contacten te onderhouden met Rc Gabrovo. Graag zou de club binnenkort nog meer materiaal verzenden, maar dan moet er eerst een oplossing worden gevonden voor het transport. Wie hierbij hulp kan bieden, mag zich zeker melden! Luc Paredis

m a r s 2012 N ° 338

erelid Piet Petillion.

Rc Izegem, opgericht in 1974, is een actieve club met – zo zeggen althans de meeste bezoekers – een bijzonder aangename sfeer. Van de 59 leden is gemiddeld bijna 80% aanwezig op de wekelijkse statutaire vergaderingen op donderdagmiddag. Elk jaar organiseert de club een wijn- en kunsthappening. De opbrengst daarvan, die kan oplopen tot meer dan € 40.000, schenkt de club aan diverse goede doelen in binnen- en buitenland.

Grenzen. Deze ngo, in 1992 opgericht door Rc NamurConfluent, verzamelt afgeschreven medisch materiaal en bezorgt het gratis aan ziekenhuizen in probleemgebieden wereldwijd. In 2011 verzond ZZG 59 ton (900 m³) materiaal naar onder meer Vietnam, Libië, Burkina Faso, Ivoorkust, Rwanda, Mexico en Mongolië. Dr. Philippe Declercq van Rc Izegem zetelt in de raad van bestuur van ZZG.

Kunst en haiku’s

Rc Izegem nodigde Claude Simon, sinds de oprichting voorzitter van ZZG, uit op de statutaire vergadering van donderdag 9 februari. Clubvoorzitter Pol Demuynck had de eer hem een cheque van niet minder dan € 20.000 te overhandigen. In zijn dankwoord benadrukte Claude Simon dat ZZG nog nooit zo’n bedrag mocht ontvangen van één enkele club. ZZG werkt met een jaarlijks budget van om en bij de € 100.000. De Izegemse cheque is dus goed voor een vijfde van het jaarbudget.

In 2011 gaf Rc Izegem bovendien een kunstboek uit met werk van Piet Petillion, sinds 1993 erelid van de club. De prachtige foto’s van Jacques Vandecasteele en Waldo Engels worden daarin afgewisseld met haiku’s van Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. De idee ontstond in februari 2011. Een werkgroep onder leiding van Patrick Despiegelaere ging meteen aan het werk. Ze werkte een financieel plan uit, waarbij alle kosten gedekt waren door sponsoring. Salesteams werden samengesteld, een planning opgemaakt, verkooptips meegegeven. De eerste exemplaren van het boek rolden in augustus van de pers. Mooi op tijd om het boek als eindejaarsgeschenk te promoten bij naburige Rotaryclubs, bedrijven en instellingen, en bij vrienden en kennissen.

ZZG en Lucia De gezamenlijke inzet van de hele club leverde een fantastisch resultaat op. 150 boeken, met een verkoopwaarde van € 6.000, werden geschonken aan Lucia, een vzw die zich inzet voor kansarme moeders en jonge gezinnen. De opbrengst van de eigen verkoop van Rc Izegem gaat integraal naar Ziekenhuis Zonder

m a a r t 2012 Nr 338

Ongezien

Topjaar 2011 was een goed jaar voor Rc Izegem. Want naast het geslaagde kunstboekproject, was ook de wijn- en kunstactie in oktober 2011 een voltreffer, goed voor ruim € 35.000. Dat bedrag wordt verdeeld over verschillende goede doelen, zoals Pleegzorg West-Vlaanderen, Solfa, Focus, SofCel stamceldonatie, De Stamper, De Zonnebloem, FOS Open Scouting, Maria Rustoord Ingelmunster en diverse Rotaryprojecten zoals drugspreventie, Vacci & PLUS, PolioPlus Fonds, enz. Wim Vandenberghe Meer info: www.rotaryizegem.be

37


clubs

Rc Tielt & Rc Oostrozebeke-Mandeldal

Toneel wijst op gevaren van drugs Tegen 2015 moet het druggebruik bij jongeren in de streek van Tielt dalen met zo'n 25 procent. Dat is de doelstelling die Rc Tielt en Rc Oostrozebeke-Mandeldal zichzelf hebben gesteld. ‘Daarvoor hebben we binnen de clubs drie jaar geleden een commissie drugpreventie opgericht, die op zoek ging naar wetenschappelijk verantwoorde preventieprogramma's’, legt commissievoorzitter Filip Vermeulen uit. ‘We waren op het lessenpakket Unplugged gestoten, maar de scholen die we contacteerden, zagen het niet zitten om hiervoor twaalf lesuren uit te trekken. Ze vroegen ons om het meer toe te spitsen op één dag.’ Daarom besloten de Rotaryclubs in zee te gaan met De Sleutel, het begeleidingscentrum voor drugsverslaafden uit Gent. ‘Zij kwamen op de proppen met twee toneelvoorstellingen. In Nu of nooit staan ex-drugsverslaafden zelf op de planken. Het stuk Trip is dan weer een monoloog van ex-Thuis-acteur Frank

Van Erum. Maar vooral de nabespreking is belangrijk. De Sleutel leidt de leraren op om nadien in de klas te praten over het stuk en alle problemen die er in aangekaart werden.’ Zeven scholen uit de regio Tielt, Ruiselede en Meulebeke gingen in op het aanbod van de clubs, goed voor in totaal 950 vierde-, vijfde of zesdejaars. ‘Voor deze leeftijdsgroep is preventie eigenlijk te laat, maar met het toneelstuk willen we het eerste gebruik uitstellen. Want als je gebruikt voor je achttiende, dan treedt onherstelbare hersenschade op.’ De voorstellingen vonden plaats op 2 en 3 februari. Bron: Het Nieuwsblad

IN VOGELVLUCHT • Rc Oostende-Maritiem heeft een cheque ter waarde van € 3.000 overhandigd aan het Maritiem Instituut Mercator. De jonge club koos bij haar oprichting op 14 februari 2011 dit instituut als sociaal doel. Het was voorzitter Stijn Van den Abbeele die de cheque mocht overhandigen aan directeur Jan Denys. • De Peerse instelling voor buitengewoon onderwijs SintElisabeth heeft een wellnessruimte voor de leerlingen ingericht. De zwakste leerlingen leren er zich te ontspannen. ‘Niet alle kinderen krijgen echter opnieuw energie door te rusten. Anderen verkiezen meer actieve momenten en willen ontdekken’, zegt juf Kristien. Daarom ontwikkelde ze met een collega een klim- en ontdekhuis op maat. Rc Overpelt Noord-Limburg trok hiervoor € 10.000 uit. ‘We zijn de club zeer dankbaar, want we zien de kinderen nu al vooruitgang boeken. Sommigen

38

bloeien echt open. Er is meer contact mogelijk en zelfs motorisch zeer zwakke kinderen leven op en trainen onbewust hun motoriek.’ • Bagaya-Kapelle, de kleine vrijwilligersgroep uit SintUlriks-Kapelle die ontwikkelingsprojecten opzet in het Senegalese dorpje Bagaya, kreeg van Rc Gaasbeek een cheque van € 2.500. Het geld zal gebruikt worden om het jeugdcentrum in Bagaya verder af te werken. Dit centrum is zowat de draaischijf geworden van het lokale gemeenschapsleven. • Rc Gistel heeft € 15.000 verdeeld onder scoutsgroep Het Rakkersnest, de koninklijke turnkring Germinal en het tehuis Artuur. Ze kregen elk € 5.000. De club schenkt ook nog eens € 2.000 aan Inner Wheel.

m a r s 2012 N ° 338

m a a r t 2012 Nr 338

39


www.porsche.be

De persoon die u probeert te bereiken is tijdelijk niet beschikbaar. De nieuwe Boxster.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.porsche.be

GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): 7,7 - 8,8 / CO2-UITSTOOT (G/KM): 180 - 206.

Rotary Contact mars 2013  
Rotary Contact mars 2013  

Magazine rotary contact 03-12

Advertisement