Page 1

Osterbottniska Posten Svenska Österbottens Ungdomsförbunds tidning • 3-2017

Där drömmar är sanna Virva Nyback • 11.10 kl 18.30-20.00

Ett sötare blod – hur påverkar socker krop- Good enough - Självkänsla och självförtroende pen? • Ann Fernholm• 15.11 kl 18.30-20 Maria Sundblom-Lindberg • 25.10 kl 18.30-20.15

Lär dig mer om dig själv och ditt undermedvetna genom att lyssna till vad dina drömmar säger. Nyback hjälper dig tyda drömmarnas språk.

Nya forskningsrön tyder på att socker inte bara är onödigt utan direkt farligt för oss. Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm föreläser om varför vi måste tänka om.

The modern yogi Monika Björn • 19.11 kl 10-16

Yoga är så mycket mer än bara en träningsSjälvkänslan är grunden för glädjen och behövs för att våga. En kväll för dig som har form. Monika Björn, en av Sveriges absolut eller själv har varit barn. En kväll om att det största yogaprofiler guidar dig i att praktisera yoga både på och utanför yogamattan. aldrig är försent att bygga ny frisk grund

Info & anmälan på arbis.jakobstad.fi eller 06 786 3264


VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS FÖRELÄSNINGAR I PEDERSÖRE!

Christin Furu DET GODA LIVET – Inre och yttre omställning Måndag 2-9.10 kl. 18.30-21.00 Kulturhuset AX, Bennäs Vi närmar oss frågan hur ”Det Goda Livet” kan se ut. Värderingar och prioriteringar som grund för en hållbar livsstil granskas, alltså ett liv i balans med oss själva, varandra och naturen. Avgift 15 €, inkl. servering.

Pernilla och Trey Howard, Gun-May Öhman FINLANDSSVENSKA AMERIKAUTVANDRARE Bennäs, Kulturhuset AX Tisdag 10.10 kl. 18.00-20.30 Kring sekelskiftet 1900 emigrerade ca 10 % av Finlands befolkning till USA. Pernilla och Trey Howard berättar om Amerikaemigranternas liv i USA och Gun-May Öhman om hur och i vilka källor vi skall söka för att hitta vår emigrerade släkt. Avgift 10 €, inkl. servering.

Anki Mannström BÄST PÅ ATT LEDA MIG SJÄLV Torsdag 2.11 kl. 18.30-21.00 Kulturhuset AX, Bennäs Hitta vägen till hur du leder dig själv i ditt eget liv, genom att bli medveten om egna värderingar, behov, tankemodeller och de inre personliga styrkorna samt hur dessa bidrar till vårt eget dagliga välmående. Avgift 12 €, inkl. servering.

Alfred Backa FINLAND HUNDRANÅNTING Bennäs, Kulturhuset AX Torsdag 9.11 kl. 18.30-21.00 Alfred Backa ger sin smått skruvade version av Finlands första hundra år. Dessutom lär han ut om humor, improvisation och om hur man egentligen bär sig åt för att vara rolig i vår svåra moderna tid. Avgift 12 €, inkl. servering.

Petra Krantz Lindgren DUGA SOM MAN ÄR – om barns självkänsla och vuxnas ledarskap Tisdag 14.11.2017 kl. 18.30-21.00 Sursik skola, Anderssénsalen Föreläsningen lyfter fram hur vi kan fostra barn med en sund självkänsla genom ett förhållningssätt till barn som utgår från värderingar som likvärdighet, integritet, empati och ärlighet. Avgift 20 €, inkl. servering.

Carolina Klüft LIVET ÄR EN SJUKAMP – min väg till prestation, balans och mening Sursik skola, Anderssénsalen Torsdag 23.11 kl. 19.00-20.30, servering från kl. 18.00 En föreläsning om hur man vänder motgångar till erfarenheter, och bygger på de komponenter som gett Carolina styrkan att prestera: motivation, självkänsla, fokus, stöttning, trygghet och balans. Avgift 25 €, inkl. servering.

Anmälan till PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT – helst en vecka före – tfn (06) 7850275 eller mi.pedersore.fi

KAJ KUNNAS:

Från regnskog till bergsland, från katastrofhjälp till utvecklingssamarbete 0990204 ti 10.10 kl.18, 5 €

Ture Huhtamäki föreläser om resor i Sydamerikas regnskog, Filippinernas övärld och Nepals bergstrakter. Möt hjälpbehövande efter tyfonen på Filippinerna 2013 och jordbävningen i Nepal 2015. Möt optimismen i samhällsutvecklingsprojekt.

”IDROTTENS BETYDELSE UNDER 100 ÅR”

Vad säger ditt kroppsspråk? 0990207

tors 28.9 kl 18.30-20.00 i Frans Henrikssonsalen, Närpes

ti 14.11 kl.18, 10 €

Christoph Treier är känd som expert för kroppsspråk från radio och tv, utbildar poliser i kroppsspråk och föreläser om kroppsspråk på Aalto universitet. Om du kan tolka kroppsspråket i samtal och förhandlingar har du mycket lättare att hantera andra människor och du får bättre fram ditt budskap. Ditt eget uppträdande avgör hur bra du lyckas oavsett om det är i ditt arbete eller i ditt privatliv.

Den positivaste finländaren besöker Närpes och talar om det som ligger honom närmast hjärtat - idrott och dess betydelse för Finland.

Föreläsningarna hålls i samarbete med och på Skafferiet Ritz Kyrkoesplanaden 22. Anmälan till Vasa Arbis via vår hemsida www.vaasa.fi/sv/arbis eller till kansliet tfn (06) 325 3501 eller (06) 325 3504.

Anmälan senast 25.9: www.opistopalvelut.fi/narpes eller 040-1600687

Nykarleby Arbis presenterar...

Stark som en björn, snabb som en örn Kalle Zackari Wahlström 28.9.2017, kl. 18.30-20.00, Stjärnhallen 25 €

Vill man så kan man - Anders Bagge

Fuck your fears Johannes Hansen

KOM PÅ FÖRELÄSNING TILL MALAX-KORSNÄS MI! Hållbar njutning Paul Svensson Måndag 2.10 kl. 18.30-20.00 Högstadiet i Petalax Avgift: 20 €

9.11.2017, kl. 18.30-20.00, Stjärnhallen 25 €

12.10.2017, kl. 18.30-20.00, Stjärnhallen 25 €

Författarbesök – Herman Lindqvist Onsdag 25.10 kl. 18.30-20.00 Högstadiet i Petalax Avgift: 15 €

Anmälan senast 25.9

Mer information och anmälan på www.arbis.fi eller telefonnummer 06-7856470. Välkommen till Nykarleby!

Foto: Erica Wessman

Anmälan senast 12.10 Foto: Maria del Carmen

Malax-Korsnäs medborgarinstitut Mamrevägen 13, 66240 Petalax Tfn 040 650 8100, 040 650 8099, www.malax.fi

Österbottnisk lokalhistoria 0111203 Lördagen 18.11 kl.12.30-16.30, 10 €

Med anledning av att Finland fyller 100 år vill instituten i regionen bjuda in till ett gemensamt seminarium vid Stundars, Korsholm, där vi under en eftermiddag får bekanta oss med olika aspekter av Österbottens lokalhistoria. Seminariet arrangeras av Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut, Korsholms vuxeninstitut, Kristinestads medborgarinstitut, Malax-Korsnäs medborgarinstitut, Närpes vuxeninstitut och Vasa Arbis med finansiering från Österbottens förbund. Kaffe/te/saft och gris ingår i avgiften.

Anmälan till Vasa Arbis via vår hemsida www.vaasa.fi/sv/arbis eller till kansliet tfn (06) 325 3501 eller (06) 325 3504

Plock ur årets program: 999904 NATURLIGT GLUTENFRIA BRÖDRECEPT Malin Båtmästars Campus Norrvalla 26.10.2017 kl 18.00

100802 VISOR GENOM FINLAND 100 ÅR - Karin Sandqvist och Jan-Erik Elfving Furirbostället 16.11.2017 kl 18.30

FISK PÅ MICHAEL BJÖRKLUNDS VIS – Michael Björklund Campus Norrvalla 13.3.2018

Institutets kurser hittas på adressen www.vora.fi/kursanmalan VÖRÅ-ORAVAIS-MAXMO MI

Smakliga luncher vardagar kl. 10.30-14.45 Catering inför höstens och julens fester

Vi gar många modeller ventilationsfilter i lager.

Vi utför fullständiga VVS-arbeten, med stor noggrannhet och kvalitetstänkande. Vi putsar också ventilationssystem! Kontakt: Andreas: 040 1972 350 Joakim: 040 1972 351 Ronny: 040 1972352 info@vasaror.fi www.vasaror.fi

Skeppsredaregatan 3, Vasa

Tel. 050-5431528


En evenemangsfylld sommar Sommarssongen lider onekligen mot sitt slut. Vädret har, precis som publiksiffrorna på alla evenemang, varit varierande. Vädret är det svårt att göra något åt, brister det i fråga om publiksiffror är det närmast andra saker som går att påverka. Man kan alltid bli bättre på att marknadsföra och informera, öka närvaron på sociala medier med mera. Något som även Max Jansson på Visit Vasa uppmanar till i en notis i denna tidning. Jag tycker personligen att SÖU:s föreningar är ganska bra på att marknadsföra sig och att synas, eventuellt brister det i material på det andra inhemska. Besöksvolymen av finskspråkiga kunde säkert ökas, något som även Jansson kommenterar. Naturligtvis kan man alltid bli bättre på det man gör.

Dock tror jag att de problem som funnits denna sommar har andra orsaker. I kontakt med våra föreningar hörs något generaliserat att sommaren gått okay men med lite mindre publik än tidigare. I den evenemangskalender som publicerades i ÖP före sommaren fanns över 120 evenemang. Dessa 120 evenemang producerades inom UF-rörelsen. Lägg där till alla kommersiella aktörer, andra föreningar och organisationer samt de otaliga jippon som förverkligats med stämpeln Finland 100 på sig. Det har blivit fler evenemang och fler aktörer som tävlar om kundernas tid och pengar. Utvecklingen för konsumenterna är positiv och för de aktörer som lyckas. Problemet uppstår när många arrangörer når knappt under ”brake even”. För föreningarna innebär det mindre

medel till övrig verksamhet, till fastighetsunderhåll med mera. Situationen är även stundvis besvärlig då man på föreningshåll bokar in sina evenemangs- och danskvällar långt på förhand, satsar på artister för att ett halvår senare märka att en rent kommersiell aktör har ett evenemang samma dag. Det är inte så enkelt att få ekonomi i en danskväll samtidigt som en artist i värdsklass finns på en scen 50 kilometer bort. Det handlar om respekt och dialog för att få det att fungera så bra som möjligt. Det vinner alla på. Och kanske så småningom om att föra en diskussion kring hur många evenemang som är rimligt under en sommar i Österbotten. Jonas ”Josip” Rönnqvist Verksamhetsledare SÖU

Johannes Klockars 150 år Den 7 september skulle den finlandssvenska ungdomsrörelsens fader Johannes Klockars ha fyllt 150 år. Dagen till ära uppvaktade SÖU hans grav i Vasa. Klockars grundade den första finlandssvenska ungdomsföreningen 1888 i Malax och hade en central roll i grundandet av SÖU 1906. Klockars var också en drivande

aktör när Finlands Svenska Ungdomsförbund grundades samma år. Utöver ungdomsrörelsen var han också aktiv inom nykterhetsrörelsen, folkbildningen och politiken. Inför årsdagen har SÖU, Malax kommun och Nykterhetsförbundet sett till att putsa upp och förgylla gravstenen. Omförgyllningen har skett på initiativ av Johannes Klockars barnbarn Håkan Klockars

som för SÖU är en ovärderlig resurs i frågor gällande vår grundares minnesvård. I samband med decembernumret av ÖP kommer vi att uppmärksamma den biografi som utges om Johannes Klockars i höst. Anders G Lindqvist är författare och boken utges av Svenska Folkskolans Vänner.

Österbottniska Posten - SÖU:s medlemstidning • Nr 3 2017 Chefredaktör: Caroline Mård Ombrytning & layout: Jonas Rönnqvist Pärmfoto: Karolina Isaksson/Bildbolaget Du&Vi Redaktionsråd: Pia Sand, Gustaf Westerholm, Lenita Hjortman, Niklas Kortell Där fotograf eller författare ej anges har materialet i första hand producerats av SÖU. Annonsförsäljning: CJ-center Tryck: Botnia Print Upplaga: 40.500, utdelas till svenska hushåll i Österbotten Ansvarig utgivare: Jonas Rönnqvist/Ab Sidwill Oy

Kom på ringträff I höst står de udda ringarna i tur att ha ringträffar. Kom hör om vad som är på gång i SÖU, ta del av nyttig information och träffa andra föreningsaktiva.

SÖU:s styrelse. Projektet Klockars Online 2 berättar om vad som är på gång och kartlägger intresse och behov av arkivering och digitalisering i föreningarna.

Datumen ni ska lägga bakom örat är: 25.9 Ytterjeppo byaförening kl. 18 28.9 Terjärv Uf kl. 18 3.10 Gerby Uf kl. 18

Ringträffarna är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreningsaktiva för att utbyta tankar och funderingar kring föreningsverksamheten.Träffarna är öppna för alla, oberoende av ringtillhörighet. Anmälan till cecilia@sou.fi.senast två dagar innan ringträffen.

Ringrepresentanterna är på plats och berättar om höstens val till

Kallelse till SÖU:s

Representanter för SÖU:s personal och styrelse vid Johannes Klockars grav 7.9.2017.

En renässansman Det torde ha gått få förbi att den finlandssvenska ungdomsrörelsen grundades av Johannes Klockars. En anmärkningsvärd person på många sätt.

När den här tidningen ges ut är det ganska exakt 150 år sedan Johannes föddes. Johannes uppmärksammas varje år inom SÖU bland annat med Johannesgalan som du kan läsa mer om i denna tidning. Att förminska Klockars till en person som enbart är synonym för

ungdomsrörelsen vore närmast ett helgerån.

Trots ett relativt kort liv hann Johannes med otroligt mycket. Han bedrev ett omfattande nykterhetsarbete, bedrev akademiska studier, utvecklade bildningen i Österbotten, gav ut tidningar och tidsskrifter, var politiskt aktiv på regional och nationell nivå med mera. Ser man på hans meritlista skulle den med råge räcka åt flera liv. Jo-

hannes Klockars var en renässansman, eller ett universalgeni med ett modernare ord. Det är med stort intresse jag inväntar den biografi som utges om honom närmare jul. Förmodligen dyker ännu mera upp där att förundras över. Det är med stor respekt vi firat ”vår” 150-åring de senaste veckorna. Jonas ”Josip” Rönnqvist Verksamhetsledare SÖU

HÖSTMÖTE i Pörtom 28.10.2017 SÖU:s medlemsföreningar kallas till förbundets höstmöte i Pörtom Skola den 28.10 kl. 17.00. Fullmakter tas emot en halvtimme innan mötet. På höstmötet behandlas de i förbundets stadgar § 8 nämnda ärenden. Motioner till höstmötet kan lämnas in till förbundet fram till 13.10. Motioner kan skickas med post till vårt kansli (poststämpel gäller) eller per e-post på adressen kansli@sou.fi. Efter höstmötet hålls Johannesgalan 2017 i Pörtom Uf, som blev årets förening på förra årets Johannesgala. Möteshandlingar och övrig info publiceras på www.sou.fi.


MUSIK THOMAS ENROTH TEXT THOMAS LUNDIN NYSK RI VET FI N LAN DSSVE N S KT O RATORI U M I N F Ö R F INL AND 100 ÅR


I två år har Alexia Sahl fungerat som ordförande för Skaftung Uf, men hon hoppas att hon någon gång ska bli en riktig föreningsräv.

Ung och ivrig ordförande i 110-årig förening Något Alexia Sahl inte ångrar en sekund är att hon för två år sedan blev ordförande för Skaftung Uf. Det bästa med föreningslivet är enligt Alexia gemenskapen och att man hela tiden lär sig något nytt. Alexia Sahl hade egentligen aldrig tidigare varit aktiv i Skaftung Uf innan hon gick med i styrelsen. Det var ändå inte helt av en slump som Alexia tog steget ut i föreningslivet. Familjen, och då speciellt storebror, har varit aktiva i Skaftung Uf, så föreningen var inte helt okänd för Alexia. – Jag började som styrelsemedlem i ett år, sedan när det kom på tal att jag skulle bli ordförande var jag nog först lite tveksam. Men, styrelsen stöttade mig. Alexia visste inte riktigt vad hon skulle förvänta sig av rollen som ordförande, men beslutet är något hon ändå inte ångrat. – Jag är jätteglad att jag tog chansen, och jag har verkligen lärt mig massor. Allt från byråkrati till hur man praktiskt ordnar tillställningar. Att vara med i en förening är väldigt lärorikt och något som fler borde prova på. Som nyvald ordförande tog det en

stund för Alexia att hitta sin plats och få insyn i vad som egentligen krävs av en ordförande. Men det tog inte länge förrän bitarna föll på plats. Och att vara en ung ordförande är inget hinder för Alexia, snarare tvärtom.

och har en större insikt i sociala medier och vad som är inne just nu. Skaftung Uf har i sommar firat sin 110-årsdag med pompa och ståt. Allsång, program för barn och förstås Laxdansen på kvällen. Dansen är en 40-årig tradition som varje

“All respekt till riktiga föreningsrävar. Det är coolt att de finns och orkar, och jag hoppas att jag någon gång blir en sån.” Alexia Sahl, ordförande, Skaftung uf

– De andra i styrelsen har barn och jordbruk, något som tar upp en massa tid. Som ung kanske jag ändå har lite mera tid. Dessutom kanske jag sitter på fler nya idéer

år får Skaftungborna att gå man ur huse. I den gamla fiskarbyn bor ungefär 300 personer och till dansen kommer bybor, återvändare och de som har sommarstuga i byn.

– Jag kommer ihåg danserna från när jag var liten. Jag tyckte det var stort och roligt med så mycket folk. Det var verkligen liv i byn och jag har fina minnen från danserna, säger Alexia.

I Skaftung fanns tidigare både skola och bybutik, men nu är det föreningshuset som är byns mittpunkt. Alexia hoppas att folk tycker det är dit de kan komma för att träffa andra bybor. – Det är synd att det försvinner service från byn, men lokalen finns alltjämt kvar. Där kan man egentligen ordna vad som helst. I Skaftung Uf finns också Bobirummet, ungdomsrummet där byns ungdomar håller till. Där får de själva fixa så att det hålls i skick och går nåt sönder får de själva stå för kostnaderna. Men, förstås hjälper också styrelsen till ibland. Ungdomarna umgås, ser på TV, spelar kort, och allt man kan tänkas göra i ett rum i lokalen. – Nog har vi också haft en och annan efterfest efter evenemang i Bobi-rummet, säger Alexia. Som ordförande har Alexia fått en större förståelse i hur föreningar fungerar. Något hon värdesätter högt är gemenskapen i den egna föreningen, och bland andra fören-

ingar hon kommer i kontakt med. Ett lyckat evenemang är också en höjdpunkt som föreningsaktiv. – Jag kan vara väldigt kritisk när ett evenemang ordnas, och kan fundera efteråt ”va e nu så bra egentligen?”. Då är det verkligen kul om någon kommer fram och säger att det var lyckat och roligt.

När Alexia gick med i föreningen trodde hon att det skulle innebära mycket jobb, men nu lägger hon bara av sin tid på något där hon kan förena nytta med nöje. – Man bestämmer ju själv över sin tid. Men jag tycker att alla borde göra något, och alla har någon gång lite extra tid då man kan hjälpa till. Det låter som en kliché, men det är så mycket roligare och lättare om man är fler. Ordförandeposten i Skaftung Uf ser Alexia som en chans att göra något konkret med sina idéer och som en chans att påverka. I föreningen finns personer som varit aktiva länge, och som ger av både sin tid och energi. Riktiga föreningsrävar. – All respekt till dem. Det är coolt att de finns och orkar, och jag hoppas att jag någon gång blir en sån. Text och foto: Sofia Sundholm


Höstens biovisningar

CER TIF

24h

SÖU:s mobila biograf kommer att rulla runt mellan ungdomsföreningarna i höst och vinter. Hör av er till anders@sou.fi om ni vill ordna filmkväll i lokalen. Flera intressanta filmer är på kommande, passa på att boka visningsdatum redan nu. Bland annat får den omtyckta filmen om Paddington en uppföljare som har premiär 10 november, filmen lämpar sig för hela familjen. Dessutom kommer ”Solsidan” som film i december, vågar man gissa att den kommer att bli en succé?

Lägg redan nu följande datum bakom örat: 13.10 Österhankmo Uf, film inte bestämd 15.10 Purmo Uf, ”Dumma mej 3” och ”Lucky Logan” 16.11 Kulturkarnevalen, Karleby, ”Ghost in the shell” 27.12 Purmo Uf, ”Solsidan” 28.12 Bergö Uf, ”Solsidan” + barnfilm 29.12 Pörtom Uf ”Solsidan”

VAL AT K ITETSS IER

TEM YS

h

Pressbild från den animerade filmen ”Dumma mej 3”, den kunde även vara från en kaffepaus på SÖU:s kansli.

Ansök till inredare nu!

BYGGSERVICE RAKENNUSPALVELU

Vuxenutbildning, flerformsstudier. Start januari 2018. Ansökan/mera info på www.yrkesakademin.fi.

044 290 0082 Info: Gösta Småros, 050-516 68 49 gosta.smaros@yrkesakademin.fi

BYGGSERVICE RAKENNUSPALVELU

24h

Ring: 044 290 0082

info@kuhlbergs.fi www.kuhlbergs.fi 044 290 0082 2 mattläggning

kakel arbeten

n• mattläggning bygg och renoveringsarbeten • kakelarbeten n

mattläggning kakel arbeten bygg och renoveringsarbeten

• bygg- och renoveringsarbeten NU ÄVEN SKÄRGÅRDSSERVICE! E!• VTT-certifikat • saneringsarbeten

NU ÄVEN SKÄRGÅRDSSERVICE!

K om & pr öv a ä ve n d u !

På får du hälsa som håller livet ut med ekokvalitet!

Boka din festmiddag eller födelsedag hos oss. Vi har plats för 40 personer.

Från vår butik får du allt i matväg! Tel. 723 1031. Skutnäsg. 2, Jakobstad. Öppet mån-fre kl. 11-13.30

Jan-Erik Svarvén, Patrik Nylund, Sören Strandberg, Max Håkans, Jan Svanlund och Markus Lahtinen i Kvevlax uf 1 spelade hem segern i SÖU:s pidroturnering 2016–2017. Foto: Caroline Mård

Pidroturneringen är i startgroparna Vill du och dina kompisar utmana österbottens främsta pidrospelare? Om svaret är ja ska ni anmäla er förening till SÖU:s stora pidroturnering. Sex spelare per lag behövs och

flera lag från samma förening kan delta. Turneringens första skede är ringkvalen där varje områdes vassaste pidrolag kvalar in till den stora finalen som spelas lördagen den 10 mars på

Bridgeklubben i Vasa. I år gick vandringspokalen till Kvevlax, vart ska den hamna till näst? Mer info om turneringen, regler och kontaktpersoner finns på SÖU:s hemsida www.sou.fi.

Hur har det gått Max? Hallå där Max Jansson, VD på Visit Vasa, hur har sommaren varit? – Då man räknar ihop besökarantalet på alla evenemang i Vasaregionen med över 1000 besökare kommer vi upp till 400 000 i juni, juli och augusti. Det är en ökning på 140 000 sedan föregående sommar. Varifrån kommer besökarna? – De flesta besökare finns inom en radie på 150 till 200 kilometer från evenemanget, men jag har nog träffat på flera i sommar som

kommit långväga ifrån. Per Gesslekonserten lockade besökare ända från Sverige. Vad ska föreningarna tänka på? – Jag lyfter på hatten åt alla föreningar som i ur och skur ställer till med evenemang på frivillig basis. Det föreningarna kunde satsa lite mera på är marknadsföring på sociala medier, samt att försöka locka finskspråkig publik. Text: Caroline Mård Foto: Johan Hagström


Emma Strömbäck och Mariah Hortans kan inte tänka sig att stå i någon annan bar än i Doo-Bops. De som är aktiva i föreningen tillhör nästan inredningen och ser sin lokal som ett andra vardagsrum.

Doo-Bop: föreningen som andas jazz Sägnen säger att en del av The Doo Bop Clubs besökare lockats in när musiken som spelats i källarlokalen hörts upp till gatan. I höst blir det bland annat en efterlängtad spelning av Ari Hoening Quartet.

att de hört att det är ett bra ställe att uppträda på, och ibland för att vi uppmanat dem att tänka på oss när de är i trakterna, berättar Emma Strömbäck, vice ordförande och pressansvarig vid The Doo-Bop Club.

Det är ett tätt program med en fin diversitet som The Doo-Bop Club presenterar inför hösten och vintern. Bland artisterna som kommer besöka stället finns bland annat Ari Hoenig Quartet, som funnits på önskelistan under en lång tid, närmare bestämt drygt tio år. Kurt Rosenwinkel Trio, som spelat tillsammans med Eric Clapton, är också ett uppskattat namn på programbladet, liksom Fredrik Kronkvist, känd som en av Sveriges främsta saxofonister. – Ofta är en del av de artister som besöker oss på turné i Finland. Det händer att de kontaktar oss för att få komma och spela här, ibland för

Utrymme på The Doo-Bop Club ges även gärna åt lokala musiker, däribland föreningens egna Mariah Hortans (suppleant) och hennes Mariah Hortans Jazz Quartet. Mariah berättar att hon kommer uppträda med egenskrivna låtar på både engelska och svenska. – Med låtar skrivna på svenska blir det väldigt utlämnande och naket, det finns inga klichéer att gömma sig bakom, säger Mariah.

The Doo-Bop Club renoverades år 2005 med hjälp av talkokraft och Resurscentret Föregångarna. Eftersom Emma och Mariah tillbringat mycket tid vid stället innan de gick med i styrelsen minns de med en smula nostalgi tillbaka på hur det såg ut innan renoveringen. – Ja, det var ju ett slags lager här innan. Då var det gråa heltäckningsmattor överallt och aprikosfärgade väggar. Nu är det 12 år sedan renoveringen gjordes och snart böjar det bli dags igen. Högt upp på prioriteringslistan i samband med det är ett nytt piano, säger Emma.

Emma Strömbäck och Mariah Hortans har båda två varit aktiva inom styrelsen de två senaste åren. – Det här stället är som ett andra hem för mig. Det är som att bjuda

I dagsläget består styrelsen vid The Doo-Bop Club av elva personer som med hjälp av ett gäng på en talko- och en så kallad bar volunteer-lista ser till att verksamheten

in gäster till mitt eget vardagsrum när det ordnas någonting här, förklarar Mariah.

rullar. Kärnan i det hela är passionen till (jazz)musiken. – Styrelsen hör nog till inredningen här. Vi turas om att stå i baren under de kvällar vi har öppet, och jag kan inte tänka mig att stå i någon annan bar. Musiken här är så bra och kunderna är trevliga, berättar Emma. Allt som allt rymmer The Doo-Bop Club 200 personer. Många kvällar är det alldeles fullt med personer av alla de slag som förenas kring musiken. På frågan om vad som får The Doo-Bop Club att stå fast vid att vara en förening istället för ett företag är Emma och Mariah rörande överens. – Det här stället lever genuint för jazzen. Vi vill kunna betala artisterna utan att sätta pengar i egen ficka. Text: Emilia Nord Foto: Sofia Sundholm

The Doo-Bop Club • Ideell förening som grundades år 1994 och som sedan år 1995 aktivt har fungerat som en musikklubb i centrum av Vasa. • Missionen är att erbjuda högkvalitativ musik i en vänlig atmosfär. Bland de som uppträder på The DooBop Club finns såväl lokala som nationella och internationella förmågor. • Musiken varierar mellan jazz, blues, funk, salsa och country-musik. • Mer information om föreningen och aktuellt program finns på www.doobop. fi och www.facebook.com/ doobopclub • Föreningen är en av SÖU:s specialföreningar

23.9 Donnez & Engdahls Lester i puben • Sky Disco • Sommarens sista dans!

www.aminnefolkpark.fi


Att gå på dans är ett sommarnöje som delas av många. ÖP besöker Molpepaviljongen och tar pulsen på besökare och funktionärer. Daniel Forsman är kvällens guide.

Vi dansade en sommar Vi anländer till Molpe samtidigt som solens sista mjuka strålar lyser upp paviljongen. Orkestern hörs ända ut på parkeringen, och då vi närmar oss ser vi att dansgolvet är så gott som fyllt. Det är goda förutsättningar för att det ska bli en fin danskväll, välkomna med! Daniel Forsman guidar oss runt på området. För ungefär tjugo år sedan inledde han sin föreningskarriär genom att sälja korv på Molpe Uf:s danser. Sedan dess har han haft olika poster i styrelsen, och han påstår att han endast har missat en dans sedan 2003. – När det ordnas dans i Molpe är

det inte ovanligt att tre generationer finns på plats samtidigt. Dansarna i paviljongen infinner sig direkt klockan 21 då orkestern börjar spela, medan de yngre som främst håller till i puben droppar in vid midnatt. En ny trend är att antalet husbilar växer. Sommarens rekord ligger på 50 husbilar. Parkeringen är så gott som full med bilar, men mycket folk syns det inte till. Till skillnad från många andra ställen väljer ungdomarna att betala in sig och vistas hellre på området än på parkeringen. På den här sensommardansen är det

Tommys som står för musiken. Orkestervalet faller Per-Henrik Mann på läppen. Mann är en flitig dansare, och hans distrikt omfattar bland annat Molpe, Fagerö, Nykarleby och Kalliojärvi. – Danserna ser lite annorlunda ut på finskt håll, det är inte samma musik som spelas där. Mann gillar danserna i Stjärnhallen i Nykarleby, speciellt då det är damernas och man får vänta i spänning och se om det är någon som bjuder upp. – I Molpe kommer de flesta i par, medan i Nykarleby dansar alla med alla och det är helt tomt i serveringen medan orkestern spelar.

Sedan fem år tillbaka har Per-Henrik Mann trappat upp dansandet, och han besöker gärna dansplatser runt om i nejden.

En kylig vind drar över området, men inne i paviljongen är det varmt. Dansarna manövrerar skickligt på det folktäta golvet. Inne i vimlet hittar vi Anne Höijer och Kurt Westerlund från Björneborg. De avrundar en dag i Österbotten med dans i Molpe. – Det är 40 år sedan jag senast var här på dans, konstaterar Westerlund som ursprungligen kommer från Kristinestad. Takterna sitter dock i, och paret konstaterar att det är roligt att dansa till bra musik. – Det är otroligt vackert här i Molpe, och det är intressant att vara med här i kväll, säger Höijer.

Rundturen på området fortsätter. Forsman berättar att ungefär hälften av besökarna främst är här för att dansa, den andra halvan är här för att träffa folk. Vi styr stegen mot puben där Dennis Rönngård och Nisse Nybäck spelar för gästerna. – I Molpe ska det vara partymusik, konstaterar Rönngård som är ett bekant ansikte i Molpe. Han brukar inleda kvällens första set med svenska visor à la Cornelis, men publiken brukar snabbt börja ropa fram önskemål om låtar med lite mer go. Lustigt nog är det ”Pärleporten” som önskas, och det lilla dans-

Vackert ställe och bra musik, danskvällen får bra betyg av Anne Höijer och Kurt Westerlund.


Dennis och Nisse fixar partystämning i puben.

En gång per säsong serverar Jonna Granqvist törstiga dansare. I bakgrunden HansPeter Smedman.

Jimmy Sahlberg tar en öl i baren. Han är med i föreningens arbetsutskott, och senare under kvällen kommer han troligtvis att besöka paviljongen och dansa någon dans.

Emelie Geberg och Jennifer Långkvist har landat i baren men snart är de uppe på dansgolvet igen.

golvet i puben fylls av dansande människor som sjunger med, mest tjejer. – Det här är nog kvällens enda religiösa inslag, gissar Forsman och tar en klunk av ölen som Jonna Granqvist har serverat. Granqvist ”avtjänar” sommarens funktonärstur bakom bardisken. Föreningen har cirka 150 funktionärer som turas om att sitta i biljettluckan, vara ordningsvakter och sköta serveringarna. Systemet fungerar bra, och eftersom det endast handlar om en ”måste-kväll” per säsong upplevs funktionärsskapet inte som betungande.

I början av kvällen är det rätt lugnt i baren. Tendensen är att pubbesökarna kommer allt senare för varje år. Den mesta försäljningen sker mellan midnatt och halv två. – Här har vi och andra liknande föreningar samma utmaning. Det är inte rimligt att en öl som kostar en euro i butiken kostar sex gånger så mycket på restaurang. Momsen borde helt klart justeras, konstaterar Forsman. Nästa stopp på rundvandringen är backstagerummet. Där hittar vi Ann-Katrine Burman som sitter och laddar inför sin spelning. Kvällens uppträdande är speciellt för hon kommer att framföra låtar från

sin nya cd ”Mitt liv”. – Låtarna beskriver de senaste 50 åren av mitt liv, med allt vad det innebär av glädje, sorg och längtan. Med sig backstage har hon vänner och släktingar. – Det är alltid lite pirrigt innan spelningen, men det brukar släppa när man väl kommer upp på scen. Orkestermedlemmarna i Tommys tar en välbehövlig paus och förser sig med smörgåsar och kaffe. – Det är alltid roligt att spela i Molpe, det brukar vara mycket folk, säger Tom Käldström. Orkestern har spelat på de flesta dansbanorna i landskapet, och

Ann-Katrine Burman är på plats för att framföra material från sin nya platta som hon säljer i pausen.

Käldström säger att det finns geografiska skillnader i danskulturer. – Norr om Vasa går folk ut för att bli roade, medan man söder om Vasa går ut för att roa sig. Det är helt enkelt lite mer drag här i söder och inte lika strukturerat som norröver. Vi önskar artisterna lycka till med de kommande seten, och beger oss ut och kollar läget vid grillkön. Vi är för tidigt ute, ingen tycks vara sugen på grillmat ännu. I stället får vi en pratstund med Katarina Holmqvist som har ställt sig i lä för vinden. Den här kvällen är hon här i egenskap av ordningsvakt. – Det har nog varit ganska lugnt

här de senaste åren, det är sällan vi behöver göra några ingripanden. Vårt besök på Molpepaviljongen närmar sig sitt slut. Under kvällen har vi träffat glada människor som är ute för att träffa folk, hört berättelser om dansandets positiva hälsoeffekter, testat glidet på dansgolvet och mött funktionärer som år efter år offrar dyrbara semesterhelger åt att ge besökarna en trevlig stund. Tack för dansen, Molpe! Text: Caroline Mård Foto: Karolina Isaksson/Bildbolaget Du&Vi

Katarina Holmqvist är en av kvällens ordningsvakter. Hon förutspår att det blir en lugn kväll ur ordningssynpunkt.


Klas Åkerholm är i färd med att spela in en skiva med berättelser från hans långa och händelserika liv. Arbetstiteln är ”Busspojkin från Bäckin” och om allt går enligt planerna ska skivan finnas tillgänglig från och med hösten. Här på bilden tillsammans med frun Eva.

Busspojken som trotsade dansförbudet Under krigsåren rådde det dansförbud i hela landet, men så gott som varje lördag hölls det tjuvdanser i undanskymda ungdomslokaler i Österbotten. Tretton år gammal arbetade Klas Åkerholm som busspojke, och det var hans uppgift att sälja bussbiljetter åt ungdomarna som dansade i smyg i Vasatrakten. Efter att ha gått ut folkskolan fick Klas arbete som busspojke på linjetrafiken i och omkring Vasa. Busspojkens uppgift var att ta betalt av passagerarna, han var med andra ord en konduktör. Under 1940-talet var det ovanligt att ha bil, och de vanligaste transportmedlen var buss och cykel. En överenskommelse mellan de dansande ungdomarna och busschauffören blev så småningom till. Svartdanskörningarna var inget man skyltade med, och Klas vill helst inte berätta vilket bolag han arbetade för – trots att det eventuella brottet vid det här laget torde vara preskriberat. På lördagskvällarna gick djungeltelegrafen het mellan ungdomarna i Vasa, hemlighetsmakeriet kring var svartdanserna skulle hållas var stort. När lördagskvällens sista ordinarie busstur var avklarad vid halv elvatiden plockade chauffören upp ett gäng ungdomar på Vasa torg, och tog sikte på den ungdomslokal som ordnade svartdans kvällen i fråga. Svartdansbussen var populär, Klas brukade sälja mellan 20 och 40 biljetter varje tur. – Danserna kunde inte ordnas inne i Vasa eftersom det var för synligt,

till och med Kvevlax var uteslutet på grund av att lokalen låg för nära vägen. Vi åkte ofta ut till Skatila, Petsmo och Jungsund. Mina föräldrar var nog inte så glada över att jag var ute på tjuvdanserna, jag kom sällan hem tidigare än fyra–fem på söndagsmorgnarna.

Klas själv besökte inte danserna, han hade i uppgift att vänta i bussen och se till att gengasaggregaten var varma då bussen skulle iväg. Bussen drevs på gengas eftersom det var stor brist på olja under krigstiden.

“Stämningen var god trots att de flesta familjer hade upplevt förluster under kriget. Det var långt ifrån någon domedagsstämning på tjuvdanserna.” Klas Åkerholm, före detta busspojke Klas tror nog att de flesta bypoliser visste vad som pågick, men att de valde att se mellan fingrarna då ungdomarna roade sig. Oftast var det lokala spelmän som stod för musiken, och det var viktigt att alla fönster var täckta på grund av mörkläggningen. Bussen och alla cyklar skulle parkeras bakom lokalen så att fordonen inte var synliga från vägen.

– Det var många som cyklade till danserna och tog bussen hem, då fick vi spänna fast cyklarna på de två stora krokarna som fanns bakom gengasaggregatet. Han kan inte dra sig till minnes att någon hamnade i trubbel på grund av de olagliga danserna. Ungdomarna insåg allvaret och skötte sig disciplinerat och Klas såg aldrig

till något slagsmål, trots att det nog kan ha funnits tillgång till hembränt ute på dansplatserna. – Stämningen var god trots att de flesta familjer hade upplevt förluster under kriget. Det var långt ifrån någon domedagsstämning på tjuvdanserna. Jag noterade att det var färre flickor på hemresan än på ditresan, jag undrade alltid vart de tog vägen. Soldater som var hemma på permission fick åka gratis, både på de vanliga turerna och på de hemliga resorna till svartdanserna. – Jag tog betalt på Karperö-Petsmolinjen, och eftersom bussarna var små och sittplatserna inte räckte till åt alla så var det soldaterna som fick klättra upp på taket och hålla fast sig i takräckena medan vi skumpade fram på grusvägarna. Klas arbetade som busspojke i nästan två år, och efter en tid som springpojke på Vasa Tvålfabrik började han studera på Yrkesläroverket där han träffade Eva. Efter ett antal år som bland annat slipare och chaufför startade han eget företag år 1947. Han började med en lastbil och då han pensionerade sig hade fiman 45 anställda och 25 lastbilar och körde åt industrin i hela Norden. – Jag har aldrig varit intresserad av att gå på dans, dansresorna i ungdomen var tydligen tillräckligt för min del. I dag är Klas Åkerholm 88 år och han bor kvar i huset som hans pap-

Dansförbudet

• Finland hade som enda krigförande land infört dansförbud för att inte underminera stridsmoralen. Förbudet i kraft 1939– 1944 och fram till 1948 i en mildare form • De hemliga danserna under krigstiden kallades bland annat smygdanser, tjuvdanser eller svartdanserna • I boken ”och dansen den går” berättar informanter att smygdanser bland annat ordnades i Petsmo, Österhankmo, Kalvholm, Karperö, Jungsund, Lappfors, Kimo pa byggde i Dragnäsbäck i Vasa på trettiotalet. Där bor också hustrun Eva som han har varit tillsammans med i 66 år. Vinterhalvåret tillbringar de sedan tjugo år tillbaka i Spanien. Paret har fyra barn, sju barnbarn och fyra barnbarnsbarn. Frun Eva som är jämnårig med Klas sändes till Danmark som krigsbarn och har således inga minnen av tjuvdanserna. – Jag skulle gärna komma i kontakt med sådana som var med på svartdanserna under krigstiden. Jag har själv inte så många minnen, och trots att jag hade en kamera på den tiden så har jag inga foton från danstillfällena, säger Klas. Text & foto: Caroline Mård


Investeringar med hög avkastning

* trappor * renoveringar * nybyggen Strandvägen 583, 68550 Öja, Tel. 0400 368 551, www.kortellssnickeri.fi

SHAPES

VI VET ATT VÅRA PRODUKTER

HÅLLER FORMEN SKY

VI GER 10 ÅRS GARANTI PÅ

SITTDYNORNA VÅRA PRODUKTER ÄR

NEST

KVALITETSTILLVERKADE FRÅN BÖRJAN

FORM

PLANERA

I vår planeringsstudio kan du bygga åt dig själv och söka efter en lämplig kombination av våra produkter. Plocka ihop en soffa som passar dig bäst och till ditt hem i de mått du behöver och i din smak www.shapes.fi

Kvalitetsmöbler

TILL SLUT

Vi är med på VASARA MÄSSAN Botniahallen 14-15.10

- till förmånliga priser från Närpes

Våra samarbetspartners är väletablerade varumärken med erkänt hög kvalitet. Vi betjänar dig på svenska och finska! GRATIS HEMTRANSPORT I GAMLA VASA LÄN Närpes Centrum Tel. 06-224 3057 www.kk-mobler.fi

Att vi lever i ett allt mer hektiskt samhälle har knappast undgått någon levande själ. Förutom arbete och grundbehov, finns det oändliga möjligheter gällande fritidssysselsättningar och dagsprogram. Synd bara att dygnets timmar sällan räcker till allt man vill. Skulle vi få fler timmar, skulle vi lätt också förbruka dem. Skulle dygnets timmar minska, ja då vet jag inte vad vi skulle ta oss till. Med denna tidsbegränsning i åtanke behöver vi tänka smart när vi fördelar vår tid. De val du gör och hur du använder din tid kommer att återspegla sig i det du kallar ditt liv. Jag har många gånger valt att spendera min tid i ett rum, sittandes vid ett långbord, tillsammans med en grupp kvinnor, män, ungdomar och småbarn, med X antal sovande hundar under bordet. Vid bordet har vi druckit kaffe och småpratat om allt mellan himmel och jord, före vi tagit itu med kvällens föredragningslista. Rummet finns i Västerhankmo ungdomsföreningshus, Bjärji. Otaliga kvällar har jag spenderat i huset i byn, både som gäst, styrelsemedlem, talkojobbare och de senaste sju åren som ordförande. Vid sidan av detta har jag också varit aktiv styrelsemedlem i ett flertal andra föreningar. Att välja föreningslivet har gett mig mycket bagage på min resa genom livet. Jag har investerat min tid och bidragit med engagemang. Det har inte alltid varit en dans på rosor. Men när jag stannar till och tänker efter och har en grupp li-

Julresa till Lappland

kasinnade runtom mig som vill nå samma mål, inser jag att outputen är större än inputen. Jag vinner! Den tid jag har ägnat åt samhälleliga uppdrag har gett mig erfarenhet och kunskap som jag idag har stor nytta av. För att inte tala om alla människor jag mött och de nätverk som skapats. Mitt föreningsengagemang har också lett in mig på nya banor. I år ställde jag exempelvis upp i kommunalvalet och fick en plats i fullmäktige. Politik är något nytt för mig och tiden lär utvisa om det är min grej. Mitt motto är att alltid våga testa nya saker för man kan aldrig veta innan man provat. Jag balanserar upp min vardag med träning i olika former. Att ha skogen och lugnet bakom knuten är guld värt efter en lång dag eller varför inte en tidig morgon. Välmående och stabil hälsa är sist och slutligen grunden för att orka med livet och dess utmaningar. Med tiden lär du dig att utnyttja din tid effektivt och på så sätt finna en livsstil som passar dig.

Kom med och upplev en stämningsfull jul och gemenskapen vid Raitismaja 22-27.12. 2017 i Äkäslompolo. Pris: 550 euro per person inkl. transporter och helpension. Bokningar & förfrågningar: 06-3180 900 / 0400 126 830

info@raitismaja.fi

Nina Söderberg Ordförande Västerhankmo UF

www.raitismaja.fi

Trädgårdsmaskiner från oss! STIHL – LÖVBLÅSARE MÅNGA MODELLER!

Både multiclip och möjlighet till sidoutkast

2595

250 €

269 €

1495

Stihl MS170

199 € 489 €

Stihl Högtryckstvätt RE 129 Plus

Trädgårdstraktor som gör gräsklippningen bekymmersfri. Mångsidig och lättanvänd.

FRONTKLIPPARE Midjestyrning Hydrostatisk kraftöverföring

Stihl FS91 Röjsåg

Special nettopris

STIGA Tornado

STIGA Park 120

fr.

Viking MB2R

STIGA Multiclip 47QB

fr.

Vad jag vill säga är alltså att sättet du väljer att spendera din tid kommer att spegla sig i ditt liv långt framåt. Med en välmående kropp och själ kommer du att ha stor nytta av de kontakter du skapar, den erfarenhet och den kunskap du samlar på dig. Så se till att investera din tid smart, i sådant som ger dig någonting tillbaka!

Vi finns också på Facebook!

399 €

Priser fr. 159€

SERVICE AV ALLA MASKINER, STORA SOM SMÅ. VI LEVERERAR ALLA MASKINER IHOPMONTERADE OCH PROVKÖRDA.

Cirkelv. 15, 65100 Vasa

tel. 06-318 2950 0500-364 688

www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Som standard 3 bett, röjsåg, trimmer samt sele.

Stihl FS38 Trimmer

199 €

Också laddbara grästrimmers


Kvarnvägen 16, 66900 Nykarleby

Beställ höstens och julens gåvor till era kunder i god tid

Från oss: pennor, mössor, textilier, frottéhanddukar, m.m.

Ta kontakt!

Tfn. 06-722 1259 e-post: info@preprint.fi, www.preprint.fi

Tel. 0400-88 4963, Terjärv

Många föreningshus renoveras med hjälp av talkoarbete, men ibland krävs experthjälp för att uppfylla kvalitetskraven. Bidrag finns att söka för allt från planering och konditionsgranskning till materialkostnader och anlitandet av fackmän. Norrnäs UF målar paviljongen. Foto: SÖU:s arkiv.

Lediga bostadstomter

Yttermalax: Rölandet (nytt område!), Pixne Övermalax: Holmasis, Emaus, Bjerga, Hinders Petalax: Backen Samt på Bergö och i Långåminne Industritomter bl.a. på Norra Brinken Se närmare på vår hemsida www.malax .fi Bernt Simons tfn 040 650 8060 Monica Asplund tfn 050 401 2405

En utmärkt plats

Hög tid att söka bidrag! Hösten är en av de mest intensiva perioderna när det gäller bidragsansökningar. Det finns pengar att söka för allt från renovering och teater, till olika projekt. Vi lyfter fram aktuella fonder och stiftelser och tipsar om vad man bör tänka på när man skriver en ansökan. Renoveringsbidrag Planerar ni att renovera föreningshuset? Då är det hög tid att skriva en ansökan till Finlands Hembygdsförbund som fördelar det statliga renoveringsbidraget för föreningshus. Förutom renovering kan bidrag även sökas för bland annat planering, anskaffning av specialutrustning och förbättring av funktionaliteten.

- Stressterapeut, Massör

Vid beviljandet av renoveringsbidraget läggs särskild vikt vid byggnadens kulturhistoriska värde och lokalens betydelse för medborgarnas kultur- och hobbyverksamhet. Det är viktigt att ansöka om bidraget före renoveringen inleds eftersom det inte beviljas retroaktivt för kostnader som uppkommit före beslutsdatumet. I år kan man även ansöka om ett specialbidrag för konditionskartläggningar av föreningshus som beviljas för grupper som består av minst två samfund som äger ett föreningshus. Sista ansökningsdagen är 30 september. Många föreningshus renoveras med hjälp av talkoarbete, men

ibland krävs experthjälp för att uppfylla kvalitetskraven vid till exempel VVS-arbeten och elinstallationer. Då finns det möjlighet att ansöka om Svenska kulturfondens bidrag för anlitandet av fackmän. Bidraget kan endast användas för arbetskostnaderna, men kan med fördel kombineras med det statliga renoveringsbidraget. Ansökningstiden är i september och april. Verksamhets- och projektbidrag I november är det dags för Svenska kulturfondens stora ansökning då föreningar och organisationer har möjlighet att ansöka om verksamhets- och projektbidrag. Målinriktade aktiviteter, samarbeten och projekt som bidrar till mångfald och integration samt sammanför olika generationer prioriteras. Också bidrag för olika evenemang, teater, pedagogiska projekt och digitalisering kan beviljas samt turnéer, tidskrifter och skivprojekt. I september kan föreningar också ansöka om verksamhetsbidrag från Svenska folkskolans vänner för exempelvis evenemang inom bildning och kultur, där teater prioriteras framom musik. Produktionstöd för amatörteater Amatörteatergrupper kan ansöka om produktionsstöd från Finlands Svenska Ungdomsförbund för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9–28.2. Ansökan bör lämnas in senast 5.11.2017 och FSU kräver

att den ansökande har lämnat in föregående års teaterstatistik, om föreningen spelat något det året. Tips för bidragsansökan Det är alltid bra att ansöka om bidrag från flera olika finansiärer och nämna det i ansökan. Finansiärerna konkurrerar inte med varandra utan fungerar istället ofta som komplement. Svenska kulturfonden erbjuder exempelvis egen finansieringsandelar för både nationella och EU-finansierade projekt. Gör en realistisk budget där budgetens utgifter och inkomster är i balans, det vill säga summan av inkomsterna är lika stor som summan av utgifterna. Alla bidrag som söks från olika finansiärer ska finnas med bland inkomsterna. Budgetens egen andel är de pengar föreningen själv satsar i projektet. Om man inte satsar pengar i projektet kan en arbetsinsats, alltså talko, räknas som egen andel. Tänk innovativt! Nyskapande, nytänkande och idérikedom belönas ofta, även om en del finansiärer också delar ut mer traditionella verksamhetsbidrag. Kontakta gärna bidragsgivaren och SÖU innan ni sänder in ansökningen för att diskutera er ansökan och få råd och hjälp. Mer info om de olika bidragen finns på finansiärernas och SÖU:s hemsida. Text: Malin Andtbacka


Renovering på gång i Replot Replot UF:s ordförande Jenny Backström besökte SÖU:s kansli för att få hjälp med bidragsansökningen och berättade om föreningens renoveringsplaner. Vad är det ni ska renovera? – Just nu är det taket som står på tur. En del mindre reparationer, tvätt och målning behövs. Det finns också planer på att byta värmesystem från en gammal oljepanna till bergsvärme. Under våren och sommaren har vi renoverat scenen och kallvinden där vi satt upp nya gipsskivor och målat. De gamla elledningar har också bytts ut. Hur genomförs projektet? – Det mesta görs på talko. Vi river, städar, bygger och målar själva. För specialarbeten som elreparationer och takarbeten anlitas fackmän som har rätt utbildning och säkerhetsutrustning.

Kom och bekanta dej med Vasas största tapeturval!

Hur finansierar ni renoveringen? – Med hjälp av många olika bidrag och en del egna medel. För takrenoveringen ansöker vi om bidrag från Finlands Hembygdsförbund. Vid uppdateringen av elledningarna beviljades vi bidrag av Svenska kulturfonden för arbetskostnaderna för anlitandet av en elinstallatör. Den lokala marthaföreningen har bidragit till materialkostnaderna för renoveringen och en insamling av medel planeras också till nästa år.

Vi har bl.a. Borås tapeter Eco, Sandberg, Ferm Living, Designers Guild,Vallila, Eiffinger, Duro m.m. VÄLKOMNA!

VASA FÄRG AB

Smedsbyvägen 17 Tel. 06-361 6300 Må och fr 8-18, ti-to 8-17, lördagsöppet fr.o.m. 9.9 9-14

SÖU hjälper medlemsföreningarna med ansökningsprocessen och följer upp utdelningen. ÖP återkommer i vår när vi vet hur det har gått för Replot UF och övriga sökanden. Text och foto: Malin Andtbacka

Jenny Backström, Replot UF:s odförande.

Lokaalin kopplas upp på talko

NÄR NI BYGGER ELLER RENOVERAR Byggnadsmaterial förmånligt från oss!

JÄRN-RAUTA

KULLA

66800 Oravais, tfn 06 3575800

Lider du av något av följande problem? • Senfästesinflammationer • Ledproblem • Fibromyalgi • Idrottsskador • Ärrbildningar efter operationer eller skador/brännskador • Kramptillstånd • Cirkulationsproblem • Astma • Allergi

Då är bindvävsmassage något för dig! Köp 5 behandlingar och få den 6:e på köpet!

WASA MASSAGEAKUT Diplomerad bindvävsmassör Lars-Erik West Tfn 0500 351 430 wasa.massageakut@gmail.com Wolffskavägen 36 F10, 65200 Vasa

Klaravägen 3, Vörå.

VI UTFÖR: Nybyggnad • Renoveringar • Kakelarbeten • Köksmontering m.m.

GSM: 050 561 7799, 050 517 8491 Talkokväll i lokalen 19.9. Fr. v. Tage Svahn, Kevin Storsved, Jonatan Söderblom, Johan Östman, Benjamin Lidman. På bilden saknas Kim Åkerman och Bengt Sandström. Foto: Sannah Svahn. Petalax UF har ett nytt spännande projekt på gång. I höst ska lokalen få ett nytt datanätverk och traktens ungdomar bjuds in att hjälpa till med arbetet. Petalax Uf har haft flera stora projekt på gång den senaste tiden, varav det största var värmesystemsbytet. – Vi har upp farten nu, och det är bara att fortsätta, säger Tage Svahn som är en av initiativtagarna. Målet är att datanätet ska betjäna hela huset såväl med kabel som trådlöst. Lokalen ska få fiberuppkoppling och i framtiden ska man kunna ordna LAN-partyn, betjäna gäster med välfungerade wlan i

hela lokalen, och möjliggöra direktsändningar i lokal-tv. Tidsplanen är lite flytande men Svahn tror att arbetet är färdigt senast i mitten av oktober. – Man måste inte vara insatt i detta för att komma med på talko. Vi behöver folk som drar kablar, kopplar uttag, installerar utrustning och konfigurerar. Arbetet behöver även fotograferas och dokumenteras, och så behöver vi någon som kokar kaffe. Projektet finansieras av Aktion Österbotten och en stor del av finansieringen bygger på talkoarbete, så Svahn hoppas att många dyker upp på träffarna som kommer att hållas

ett par kvällar i veckan tills arbetet är avslutat. – Ljudanläggningen ska även förnyas och så har vi fått bidrag för anskaffing av mörkläggningsgardiner, när det är färdigställt ska man inte kunna klaga på tekniken längre. Följ med hur projektet fortlöper på Petalax Uf:s Facebooksida, där får man också läsa om föreningens fullspäckade schema i höst. Kalendern bjuder bland annat på en föreläsning om psykisk ohälsa, ungdomsdans med Bastupojkarna, Ikearesa och hopp och studs i lokalen. Text: Caroline Mård

Nicke och Per-Erik

CERTIFIERADE LÄGGARE FÖR VÅTRUM


OPTIK

G L A S Ö G O N

K O N T A K T L I N S E R

(GÄLLER ENDAST VARILUXGLAS. GÅR EJ ATT KOMBINERA MED ANDRA ERBJUDANDEN) SKAFFA DET SENASTE INOM PROGRESSIVA GLAS, INDIVIDUELLT ANPASSADE

NÄRPES

SYNCENTER

NÄRPESVÄGEN 14 64200 NÄRPES TEL(06)2241138 www.nygardsoptik.fi

VI HAR ÖPPET MÅN-FRE 9.00-17.00. LÖ STÄNGT

VI ERBJUDER DIG! * * * *

Körkortskurser Körlektioner Hyrbil till körprov Föreläsningar om trafiksäkerhet

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i trafiken.

Bilkurs i Malax 15.11 kl 16 Mopedkurs i Malax 18.11 kl 9-16

Kortkurs för C1 (2+3) och C1E (3+3) körkort varje vecka i Vasa

VÄLKOMNA!

Karleby Uf:s lokal Jungsborg är en viktig samlingsplats för svenkspråkiga i Karleby. Ordförande Jan Molander hoppas att föreningshuset ska locka unga och bjuda på kulturupplevelser även i framtiden.

Ordförande som leder genom att visa exempel ”Det finns massor med idéer men man måste ju sova också”. Så säger Jan Molander, ordförande i Karleby Ungdomsförening. Han lägger i snitt 20 timmar i veckan på föreningen, och hans drivkraft är glädjen i att kunna ge en kulturupplevelse åt publiken. Jan Molander brinner för kultur. I sommar har han ägnat otaliga timmar åt att bygga en Mattisborg på Jungsborgs gårdsplan, och i mitten av augusti fick han raka av sig håret inför sin roll som Skalle-Per. – Jag hade inte tänkt vara med på scenen den här gången, men ett par veckor innan premiären visade det sig att det behövdes en till manlig skådespelare så då fick jag rycka in. I ”Ronja Rövardotter” medverkar deltagare i teaterklubben som leds av Lotta Sundell. Barnen brukar vanligtvis ha föreställningar på våren, men i år har man testat ett nytt koncept och senarelagt premiären till augusti. – Det är synd att fler inte passade på att komma och se pjäsen. Det kalla vädret har säkert skrämt bort en del, men det är typiskt att folk klagar att inget ordnas och sen då man ordnar något så tar man sig inte tid. Har man inte haft möjlighet att se Ronja i Höst så får man en ny chans nästa år då föreställningen går i repris i maj och juni. Molander har varit medlem i Karleby Uf i tio år, och innehaft ordförandeposten i ett år. Han är uppvuxen i Karleby, men som ung var det andra föreningar som lockade. Det var hans intresse för teater som

gjorde att han gick med i KUF i vuxen ålder. Under de senaste åren har föreningens fokus legat på revy, och nu vill Molander ge teatern en större tyngd. I månadsskiftet september–oktober håller Isa LindgrenBackman en veckoslutskurs i musikteater. – Förhoppningsvis kan vi erbjuda en teaterskola för barn och unga från och med nästa höst. Vi har också börjat fundera på att sätta upp en musikal då föreningen fyller 125 om ett par år. Jan är själv en flitig teaterbesökare, han ser så gott som alla stadsteaterns föreställningar. – Jag uppmanar folk att gå på teater, både amatör och professionell. Det är något helt annat att sitta i en mörk salong och få uppleva ett skådespel än att sitta hemma i soffan och se på film. Karleby har 400-årsjubileum år 2020, och då hoppas han att teaterföreningarna i staden kan samarbeta över språkgränsen. Han hoppas också kunna stärka kontakterna söderut, enligt honom finns det mycket som föreningarna kan lära av varandra och hjälpas åt med. – Det blir allt tydligare att Jungsborg är svenskans nordligaste utpost och samlingsplats för de svenskspråkiga i staden. Då stadens ekonomi är i dåligt skick är tyvärr svenskspråkiga verksamheter inte så högt uppe på prioriteringslistan. Jan ser att föreningen har ett ansvar att arbeta för det svenska och för den kännspaka dialekten. På revy-

erna är man måna om att svänga sig med dialektala ord och uttryck som riskerar falla i glömska av de yngre generationerna. – Vår utmaning är att knyta ungdomarna till föreningen och se till att Jungsborg blir en naturlig samlingsplats även för dem. Trenden är negativ i det avseendet, varje år är det allt färre ungdomar i publiken då det spelas revy. En grej som föreningen kommer att testa på under våren är att under vardagskvällar ordna Café Jungsborg där man förutom kaffe får ta del av någon som berättar om något eller underhåller. Att vara ordförande i en förening innebär många timmar vid datorn. Han skriver ansökningar, kommunicerar med medlemmarna, sköter uthyrningen av lokalen och försöker få med folk på talko. Just nu är förnyelse av ventilationen i stora salen aktuell. – Talkoviljan är tyvärr på nedåtgående. Vi har en aktiv styrelse men det är inte hållbart att allt arbete faller på några få personer. Det här är inte unikt för Karleby Uf, Jan säger att vi nu är inne i en tid då vi bara vill få, men inte är beredda att ge. – Jag har en förhoppning om att det kommer att vända – kanske det sker en förändring i och med att omvärlden upplevs som mer otrygg, och tills dess kommer jag att försöka visa ett gott exempel och alltid delta i våra talkon. Text och foto: Caroline Mård


Allsång och bröst på Föreningsfestivalen Den första veckan i oktober är det dags! Då lyser Föreningsfestivalen än en gång upp höstmörkret i Svenskfinland. Projektledare Anna-Emilie Lindberg pratar muntert när jag ringer henne för att fråga om årets upplaga av Föreningsfestivalen. – Vi har valt att skära ner på mängden evenemang i år. Allt som allt kommer det att ordnas femton program på tolv olika orter. I år är det många som har återkommande evenemang, vi har till exempel ett som kommer att ordnas fyra gånger i både Österbotten och Åboland, berättar Anna-Emilie. Av SÖU:s medlemsföreningar är det tre stycken som kommer att delta i Föreningsfestivalen tillsammans: Västerhankmo Uf, Österhankmo Hf/Uf och Kvevlax Uf. Dessa har valt att gå ihop med Kvevlax marthaförening och Österhankmo marthaförening för att ordna allsång. – Vi kommer att bjuda på en resa av sång och dans genom 100 år. Ann-Katrin Burman tillsammans med Simon Granlund och Annika Wiklund sjunger sånger från de senaste 100 åren och drar även med publiken till allsång, berättar Malin Nyström, kontaktperson för Österhankmo Hf/Uf. Även på Malakta kommer det att ställas till med evenemang under Föreningsfestivalen. Då sätts brös-

ten i fokus under ”101 bröst”. – Vi kommer fundera på frågor så som vilken plats brösten har i samhället och i konsten, ifall bröst är jämställda och vad som händer när brösten blir sjuka. Dessa frågor kommer vi erbjuda svar på genom föreläsningar och rådgivare, berättar Sara Snickars, ordförande för Malax Mittemellan Marthaförening. Namnet ”101 bröst” syftar på att det inom Malax Mittemellan Marthaförening finns över 100 bröst, ettan kom till av att man utgår ifrån att alla har två bröst men för de som överlevt bröstcancer kan verkligheten vara en annan. – Dessutom vill vi vara med och fira Finland hundra år genom att göra ett evenemang om och för Finlands bröstbärare, säger Sara. Föreningsfestivalen 2017 är en del av programmet Finland 100 år. Inträde till samtliga evenemang är avgiftsfria. Mer information om programmet finns på www.festival. fi. Text: Emilia Nord Evenemang i Österbotten: 4.10 kl. 19: En kväll med finlandssvensk film vid After Eight. 5.10 kl. 18: En kväll med finlandssvensk film vid Ritz. 7.10 kl. 14: Oktoberfestival vid Kvevlax Uf. 8.10 kl. 13–17: ”101 bröst” vid Malakta.

Vid Malakta arrangeras evenemanget ”101 bröst” av Malax Mittemellan Marthaförening. Fotograf: Patricia Rodas. Grafiker: Johanna Högväg.

2017

Program i Österbotten 4.10 JAKOBSTAD - EN KVÄLL MED FINLANDSSVENSK FILM 5.10 VASA - EN KVÄLL MED FINLANDSSVENSK MUSIK 7.10 KVEVLAX - OKTOBERFESTIVAL 8.10 MALAX - 101 BRÖST LES MER

Till användare av bröstprotes Visste du att du har rätt till nya bröstproteser vid behov. Av hygieniska skäl skall de bytas med 2 års mellanrum. Nästa gång, se till att välja den bästa

www.festival.fi

09-649839 ● www.amoena.fi


EN DAG I FEM ÖSTERBOTTNINGARS LIV. EN TRAGIKOMISK SKILDRING AV RELATIONER, SVEK OCH LÄNGTAN.

URPREMIÄR 23.9

...musikaali loksauttaa suut auki, kirvoittaa monet naurut ja saa viihtymään sataprosenttisesti. - Pohjalainen En fenomenalt skicklig och samspelt ensemble... - Vasabladet

TEKSTITETTY SUOMEKSI SUBTITLED IN ENGLISH S P E L P E R I O D : 8 . 9 - 3 0 . 1 2 . 2 0 1 7

MED MATS HOLMQVIST OCH GÖRAN SJÖHOLM En dialog om tryckfrihet 11.10 KL 19

AV OCH MED LINA EKBLAD En märklig monolog om vad som verkligen är verkligt i världen. 5.10 | 14.10 | 19.10 KL 19 WASA TEATERS BILJETTKASSA SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI


Måns Backman, Emma Löfdahl, Erik Sjöberg, Pia Sjöberg och Troy Bodman konstaterar att bordsrollspel är en social form av samvaro och att man på en spelkväll får vara med på äventyr man bara kan drömma om i verkliga livet.

Förening där fantasin får flöda ”Du är en dvärg, du är väldigt uthållig men har medelmåttig intelligens. Ditt mål är att bygga ett värdshus”. Med de här instruktionerna och en näve konstiga tärningar framför mig kastas jag in i mitt livs första omgång av Dungeons and Dragons. Rollspelsföreningen Eloria har spelkväll och ÖP får vara med. Då man hör ordet rollspel går tankarna lätt till lajv där deltagarna agerar i medeltida miljöer iklädda tidsenliga kläder. Under spelkvällen i en lägenhet i Jakobstad får jag lära mig att rollspel också kan innebära att man sitter runt ett köksbord och kastar tärningar. Med mig på äventyret i den magiska världen har jag Pia Sjöberg, Troy Bodman, Måns Backman och Emma Löfdahl. Vid bordsänden sitter Erik Sjöberg som är kvällens spelledare. Han rullar ut en karta och visar området som vi kommer att röra oss i under kvällen. Han

har skapat världen som går under arbetsnamnet ”The world as we knew it”, regelverket kommer från Dungeons and Dragons som skapades på 1970-talet och som räknas som det ursprungliga bordsrollspelet. Det är Erik som har funderat ut kontexten för kvällens spel, samt tänkt ut vilka hinder och monster som vi kan möta på vägen – beroende på vilka val vi gör.

– Bordsrollspel är en social form av underhållning. Man får uppleva saker som man aldrig får vara med om i verkliga livet, säger Måns som fungerar som spelledare för flera grupper i Vasa. Spelledaren berättar att ikväll är våra karaktärer med på en karavan som går genom ödemarken. Under resans lopp kommer vi att träffa på skumma typer, sjunkande städer och inte minst en drake. Men det vet vi inte när spelet börjar. Våra tärningskast och våra karaktärers styrkor och egenskaper kommer att

avgöra hur väl vi klarar av färden.

Att förklara reglerna i detta spel övergår min förmåga, spelet går inte att förklara – det måste upplevas. För att sätta stämningen spelar Erik upp episk musik från sin mobil, och det är inte en tyst sekund runt bordet. Deltagarna kastar frågor på spelledaren ”Hur stabilt är taket?”, ”Når jag upp till bardisken?”, ”Hur långt bort är draken?”. Tärningen avgör huruvida vi får svar eller inte. Erik har sysslat med rollspel sedan 2003 och som före detta studerande på scenkonstlinjen säger han att rollspel är en utmärkt improövning. – Man får skapa sina egna karaktärer och får vara med om att de utvecklas under spelens gång. Man får lära sig att tänka ur andra synvinklar än de egna, säger Erik. Liksom levande rollspel eller lajv präglas bordsrollspel av gemen-

samt skapande och berättande. Trots att deltagarna inte är utklädda går de verkligen in i sina karakärer. Måns gillar att göra röster åt sina karaktärer, den här kvällen anammar han rollen som en dragon born. Hans kännetecken är att han är två meter lång, blå(!), går på två ben och har en svans. Han är dessutom en paladin, som kan liknas vid en korsriddare. Det innebär att hans krafter kommer från drakarnas fader Bahamut, vilket gör honom extra farlig i närkamper. Hur går det för min dvärg då? När det är min tur att måtta ett slag mot draken slår jag 17, vilket är ett halvbra kast, yxan glider enbart över drakens hårda fjäll. Nästa slag är mer turligt, jag får 26 och draken blir lite omskakad i alla fall. Tillsammans lyckas vi förinta draken med hjälp av magiska pilbågar och clouds of daggers, men sedan måste vi bryta upp och vi kommer aldrig så långt som till att bygga värdshus.

– Bordsrollspel behöver inte innehålla strider, det är också väldigt intressant och roligt att lösa problem och utveckla sina karaktärer genom andra utmaningar, säger Pia. Vi rör oss i en tolkieninspirerad värld fylld med gnomer, alver, dvärgar och människor. Det krävs ett öppet sinne för att kunna acceptera spelets premisser. Kreativitet och fantasi är ledord man ska ha med sig på vägen. – När man har spelat några gånger och börjat förstå sig på reglerna brukar de flesta våga ta mer plats, säger Troy. Pia är ordförande i Eloria och hon säger att alla som är intresserade av någon typ av rollspel modigt ska ta kontakt, nya grupper kan skapas vid behov. Föreningen sysslar både med lajv och bordsrollspel i olika former och har verksamhet främst i Österbotten. Text & foto: Caroline Mård

Ta fram din kreativa sida på Kulturkarnevalen Ungdomsevenemanget Kulturkarnevalen firar detta år 15-årsjubileum och arrangeras den 16– 19 november i Karleby. Anmälan är öppen till den 1 oktober. Kulturkarnevalen riktar sig till årskurserna 7–9, folkhögskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och svenska språkbadsklasser. Under karnevalen deltar ungdomarna i ett labb inom konst och kultur och det finns över 30 labb att välja mellan. Under den första helgen som anmälningen var öppen var det 300 ungdomar från hela Svenskfinland som anmälde sig, och det finns i skrivande stund cirka hundra platser kvar. Följande labb har ännu lediga platser: bandlabb, blues & reggae, dubbning, elektronisk musik, jojk, kendo, k-pop, lajv, livevideo, ljud & ljus, parkour, poesi 2.0, pop-produktion, scouting & bågskytte, serier, sketch, stå upp, voga starta eget och webbreporter. Arrangören välkomnar också unga att ansöka som staff.

Deltagarna inkvarteras i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium. Verksamhet arrangeras också på olika platser runtom i Karleby.

SÖU erbjuder ett serieteckningslabb samt filmvisning med sin mobila biograf på torsdagkvällen. Utöver labb erbjuds kvällsaktiviteter som arrangeras av bland annat Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Folkhälsan och Svenska Pensionärsförbundet. Humorgruppen KAJ uppträder också på karnevalen. Kulturkarnevalen arrangeras av föreningen Kulturkarnevalen och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS i samarbete med Karleby stad. Karnevalen finansieras av Kulturfonden, Undervisningoch kulturministeriet med flera. Information och anmälan: www. kulturkarnevalen.fi. Förfrågningar kan riktas till producent Eva-Helén Ahlberg, eva-helen@kulturkarnevalen.fi.

Labb under Kulturkarnevalen 2016. Foto: Frey Vuori.


Johannespriskandidate Årets förening

Årets förening är en grupp som har vidareutvecklat sin verksamhet. Nytänkande och målmedvetenhet kännetecknar deras arbete. Årets förening är en förening som påverkar sitt närsamhälle på ett positivt sätt.

Det börjar så småningom dra ihop sig till årets festligaste föreningshappening. På Johannesgalan träffas föreningsaktivister från när och fjär�ran, och förutom mingel, musik och god mat blir det högtidlig utdelning av årets Johannespris. Under sommaren har man kunnat nominera kandidater till de olika kategorierna, och motiveringstexterna bevisar att det finns värdiga vinnare i alla föreningar. SÖU:s styrelse och personal har med mycket möda och stort besvär röstat fram tre kandidater per kategori. Nu är det upp till SÖU:s medlemsföreningar att utse vinnarna! Årets Johannes

Årets Johannes kan lika gärna vara en Johanna. Pristagaren är en person som aktivt arbetar för eller med unga. Åldersmässigt kan personen vara från 5 till 105, det viktiga är att hen gör något för att förbättra de ungas situation eller skapar verksamhet för unga. Mottagaren kan även vara en grupp eller organisation.

Wassor Uf Wassor UF har under de senaste åren markant utökat sin verksamhet. Föreningen har arrangerat många framgångsrika evenemang, till exempel Vassorloppet, fisketävling och volleybolltävling, och olika aktiviteter för alla åldrar. Föreningen har demonstrerat en stark framåtanda. Tillvaron har förgyllts för både invånarna i Vassor by och för oss i omgivningarna. Styrelsens insats och driftighet har definitivt gjort föreningen förtjänt av titeln Årets förening.

Johan Lasén Johan har hållit Lillby Uf som en nytänkande och livskraftig förening under sin tid som ordförande. Han är också aktiv inom många andra föreningar. Under året har Johan hållit i trådarna för renoveringen vid Klacken. Han har satt Klacken på kartan i och med Klacken party som han stått bakom i åtta års tid. Nya evenemang har också ordnats under sommaren då Klacken-paviljongen fyllt 50 år. Johan engagerar hela byn, både gammal som ung. Han tar tag i saker och brinner för föreningslivet. Alexandra Nyroos Alexandra har varit styrelsemedlem i Petalax Uf under många år och som dragare av ungdomsutskottet har hon konstant levererat nya idéer om hur man kan aktivera barn och unga. Tack vare Alexandra har föreningen en bred barn- och ungdomsverksamhet. Välbesökta mini-, knatte- och limsadisco, bildorientering, spökjakt, bussresor till Power Park, gårdsloppis mm - alla evenemang arrangerade av Alexandra tillsammans med de ungdomar hon fått med. Alexandra har många järn i elden men ändå hinner hon med allt hon lovat. Matts Joskitt Matts är en aktiv ungdom i Forsby Bollklubb. Sedan några år tillbaka är han med i styrelsen och till hans specialuppgift hör att sköta marknadsföringen av föreningens evenemang. Matts har hand om annonseringen, ser till att affischer görs och blir uppsatta i nejden och att evenemangen syns och hörs i sociala medier. Han har lätt för att få kontakt med byns unga och får dem engagerade i att delta i talkon och hjälpa till med olika evenemang. Matts är en aktiv, drivande, social och omtänksam person.

Alexandra Nyroos

Matts Joskitt

Årets inventarie

Övermalax Uf Inom Övermalax Uf finns stora hjärtan som gör mycket för de svagaste i närområdet. Exempel på det här är den verksamhet som ordnas för de allra yngsta barnen, barnfester och -discon samt andra evenemang med låg tröskel för att delta. Föreningen samarbetar med byns övriga föreningar och aktörer; man har deltagit i matinsamlingar till mindre bemedlade inför julen, skänkt ballonger till barn på VSC samt ordnat program tillsammans med och för asylsökande. Små gester som gör stor skillnad för de enskilda

I varje förening finns en person som alltid är där, med en enorm kärlek och omsorg om sin förening. De arbetar oftast i det tysta, ser till att dörren alltid är öppen, kaffet alltid är kokat och att sådant man inte ser fungerar som det ska. Årets Inventarie kan även vara en person som under många år ihärdigt skött en förtroendepost eller annan uppgift i sin förening.

Ann-Marie ”Ami” Berglund

Alf Burman

Forsby Bollklubb r.f. Forsby Bollklubb r.f. är en aktiv förening med anor. Föreningen arrangerar allt från Tractor pulling, pubkvällar, mogendans, konserter och allsångskvällar. Föreningens evenemang når en bred publik. Forsby Bollklubb har genom åren renoverat och hållit lokaliteterna snygga och trivsamma. Forsby Bollklubb har fått byns ungdomar, unga vuxna och äldre att hjälpa till vid olika evenemang och talkon, och alla trivs tillsammans vid danspaviljongen Forsby på toppen.

Johan Lasén

Gun Inborr

Ann-Marie ”Ami” Berglund Ami är alltid med och fixar, allt från att jäsa mjöd till att rycka ut med kort varsel. Hon är en given deltagare under månadsmötena i Kärklax Uf, oberoende av om hon sitter i styrelsen eller inte. Hon är en trägen talkoarbetare och funktionär och ser till att lokalen alltid är i ordning. Ami ser i det tysta till så att allt fungerar, att allt från bulla till wc-papper finns till förfogande. I många år har hon sett till att verksamheten fungerat, hon är en ovärderlig kraft som bidrar till att allt flutit på. Alf Burman Alf har varit kassör i Koskö Hembygdsförening i 46 år, och är fortfarande aktiv på samma post. Dessutom är han vår ”hustomte” i föreningen. Alf ställer alltid upp på talko, han har jobbat ihop flera tusen timmar talko, och han ser till så att allt som ska göras blir gjort. Han brinner verkligen för föreningen. Det syns att han trivs med sitt uppdrag och han är verkligen en eldsjäl. Gun Inborr Gun är aktiv i Forsby Bollklubb. Hon sitter med i föreningens styrelse sedan många år tillbaka och är föreningens mångåriga kassör. Gun är alltid på plats vid talkon eller när något evenemang går av stapeln vid Forsby på toppen. Det är Gun man frågar då det är något man undrar över gällande Forsby Bollklubb och man får alltid ett vänligt och korrekt svar. Gun hjälper till med serveringen och är ordningsman vid Forsby på toppen då det arrangeras något. Hon är verkligen en inventarie.


er & Johannesgala 2017 Alla föreningar som är medlemmar i SÖU har rätt att rösta. Mer information och röstningsformulär finns på SÖU:s hemsida (www.sou.fi). Observera att föreningen endast kan rösta en gång per kategori. Föreningarnas röster står för femtio procent av resultatet, återstående femtio procent står en utomstående jury för. Omröstningen avslutas söndagen den 15 oktober. Vinnarna presenteras på Johannesgalan i Pörtom den 28 oktober.

Victor Granvik

Årets talkokraft

Peter Berglund & Sven Lindberg

Christian Rönn

Oberoende om det ska skalas potatis, målas om eller räfsas löv är hen där. Oftast först på plats och sist hem. Det finns alltid något att göra i en förening, Årets Talkokraft tar sig an alla uppgifter med samma energi, en riktig arbetshäst! Årets Talkokraft kan vara en person men även ett gäng som jobbar intensivt tillsammans. Victor Granvik Victor har plöjt ner otaliga timmar i Övermark Uf:s lokal under alla evenemang som ordnats. Han är oftast först på plats och den sista som går. Trots att han får ledigt under vissa evenemang är han ändå på plats för att ordna saker och hjälpa de andra. Under Tjärdalsveckan i somras spenderade han över 80 timmar under åtta dagar för att se till att allt var i skick. Han la ner oräkneliga timmar på att ta hand om pappersarbete inför evenemanget. Victor har under flera år dragit ett stort lass för föreningen. Peter Berglund/Sven Lindberg Tillsammans har Peter och Sven ägnat sin fritid senaste vinter till att genomföra en omfattande renovering av serveringsutrymmet i Kärklax Uf, något som har gynnat alla i byn. Peter är den som varit med längst i styrelsen och den som träget besöker lokalen och ser till att allt är som det ska. Sven är vår IT-expert som under vintern installerat en projektor och sett till att det numera är möjligt att hålla möten med modern teknik i lokalen. Bägge är trägna talkokrafter som åstadkommer mycket i föreningen.

Årets underhållare

Årets Underhållare är en person som brinner för kultur! Hen vurmar för teater, dans, musik eller något annat inom kultur. Personen kan, men behöver inte vara, den som står längst fram på scen. För en lyckad verksamhet krävs allt från regi och scenografi till tekniker, producenter och bokare av artister som kan sin sak och gör rätt val. Kennet Lindbäck Första gången på en revyscen gjorde Kennet succé. Vi i Lappfjärd Uf:s revygäng såg hans potential, men aldrig trodde vi väl att han skulle gå om oss alla med hästlängder. Hans tolkning av en motorsåg i årets revy är något man ännu pratar om ”i byin”. Kennet fungerade även som en alltiallo före årets revyföreställning och skötte om flera uppgifter i kulisserna. Bengt Burman Bengt har spelat amatörteater i Koskö hembygdsförening i snart 20 år. Det är även han som regisserat alla föreningens spex sedan år 2001. Han är en idéspruta och han har alltid varit med och skrivit spexen.

Kennet Lindbäck

Bengt Burman

Kurt Rusk Kurt är både regissör och manusförfattare i Taklax revy. Han har en förmåga att från år till år lyfta föreställningarna och aktörerna till en ny nivå. Kurt får aktörer att utvecklas och bli bättre och bättre för varje föreställning. Kurt Rusk

Christian Rönn Christian är en person som ställer upp i vått och torrt. Han är aktiv inom Smedsby Uf och Korsholms teater. Behöver någonting fixas så ordnar han det. Han bygger, sköter det tekniska och rekvisita, skjutsar skådespelare hit och dit och mycket mera. Behöver man något är det honom man ska fråga. Han är guld värd att ha i en förening. Han ger mycket av sin tid för att få allt att fungera. Han är en otroligt snäll, trevlig och rolig person att ha med på talko.

Yvonne Bergvik

Årets tändstift

Anna Påfs

Annika Pettersson

För att starta en brand behövs en gnista, för att upprätthålla verksamhet i en förening krävs även att någon tänder till. Årets Tändstift är en person som engagerar andra, en idéspruta, den som får med hela gänget och skapar vi-anda! Yvonne Bergvik Yvonne är medlem i Svenska Föreningen Brahegården. Hon är en person som alltid ställer upp, som sprudlar av idéer och som tar beslut i föreningen. Yvonne skapar vi-anda och är den som drar ihop folk när det behövs. Man kan verkligen lita på Yvonne. Anna Påfs Anna är Kärklax Uf:s festfixare som styr upp fester med allt från rock- till hawaiitema. Hon kommer med nya och kreativa idéer. Ofta är hon den som tänder en gnista som styrelsen spinner vidare på, det kan gälla hur skyltar ska se ut, att vi ska servera frukt och grönt på minidisco eller att vi ska ordna en familjedag. Anna, föreningens egen Ernst Kirchsteiger, är den som under vintern kommit med inredningsidéer då vi ytrenoverat. Hon inspirerar oss andra och är en ovärderlig tillgång för vår verksamhet. Annika Pettersson Annika är aktiv i Forsby Bollklubb. Hon är verkligen en idéspruta. När serveringen gjordes om till pub vid Forsby på toppen var det Annika som kom med idéerna om hur det skulle inredas och dekoreras i puben. Hon var själv med och förverkligade det hela och resultatet blev mycket bra. När något arrangeras vid Forsby på toppen hjälper Annika till på talkon, med serveringen eller är ordningsman.

Johannes Klockars Johannesgalan har fått sitt namn efter rörelsens grundare Johannes Klockars. Klockars pryder även det diplom som delas ut åt alla vinnare. Den första Johannesgalan arrangerades 1998. Kategorierna har reviderats något under åren men det som alltid funnits med är den prestigefyllda utmärkelsen Årets Förening. Följande föreningar har premierats: Dagsmark uf, Kvevlax uf, Närpes uf, Molpe uf, Bergö uf, Sundom uf, Wasa Uf Skatila, Kimo uf, Terjärv uf, Karperö uf, Vörå uf, Rangsby uf, Korsnäs uf/bf, Kärklax uf, Åminne Folkpark, Österhankmo uf/hf, Karperö uf, Kvevlax uf, Pörtom uf.


TAKTVÄTT ÄNNU I SOMMAR!

BYGGENTREPRENADER • PLANERING • ÖVERVAKNING

• Bygglovsplanering • Konstruktionsplanering • Konsultuppdrag • Övervakning av projekt • Nybyggnationer • Renoveringar

Taktvätt och -målning

www.ammattipojat.fi

Vet du, i vilket skick ditt tak är? Vi sköter om alla sorters taktvättar och -målningar med flera års erfarenhet!

➔ Tegeltak ➔ Plåttak ➔ Filttak ➔ Industrifasader • företagare • privatpersoner • bostadsbolag • kommuner

Har du skräp i rännorna? Vi fixar det före vinter

MBS • Industrivägen 4, 66100 Malax • Tel. 045-1660083

Vi fixar det med att dammsuga bort det med hjälp av filmkamera • förmånligt • tryggt • effektivt Glenn Snellman 050 408 6286

Industri- och fastighetsservice med över 15 års erfarenhet!

Sydmedi, din lokala samarbetspartner med sakkunnig service i toppmoderna utrymmen.

Vöråvägen 305, Vörå norrvalla@folkhalsan.fi 06 383 1012

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, företag och organisationer. Du kan även ta laboratorieprover utan läkarremiss hos oss. Tel. 06 781 2080 Närpesvägen 16 B, 64200 Närpes Östra Långgatan 51, 64100 Kristinestad Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi

www.eksentro.fi Tel. 06 385 0940

patrik.kulla@eksentro.fi

Vi tillverkar och levererar kundanpassad inredning för hela hemmet.

VA R R O N PÅ

0 3 . 1 0 – 0 0. 3 2 , 0 1 . 7 LL A

Vi har specialiserat oss på; - Köksinredningar - Badrumsinredningar - Grovköksinredningar - Garderober/Skjutdörrar

GRÄVSKOPOR Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål. Reparationer och slitstål.

Br Bäcklund Tel. 06-364 3140 Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

S T E FA N E K H O L M B Y G G TJ Ä N S T A B

Bygger nytt, renoverar och inreder Monterar stockhus och villor Våtrumscertifikat Grävarbeten med minigrävare Solfvägen 693 b, 65410 Sundom byggtjanst.stefan.ekholm@netikka.fi

Stefan 0500 560 419 Jonas 050 309 3045

Tommys

ntz

a Tomas F

x Dansda

INTRÄDE 20 euro under 30 år gratis

DANSMENY

i restaurangen 25 euro, boka bord

DANSPAKET

övernattning i dubbelrum, dansmeny och inträde till dansen: 85 euro

* bygger hus * renoverar * snickeridetaljer * gör element för hus, villor, garage

LINDBERG CONSTRUCTION Kaasastået 32, Malax

www.lindbergconstruction.fi 0500-733701, ove.lindberg@pp.malax.fi


Emelie Sved, Malin Haka, Pia Sand och Pörtom Uf:s yngsta medlem Theodor välkomnar alla föreningsaktiva till årets Johannesgala i Pörtom.

Johannesgala med rockabillytema Lördagen den 28 oktober är det dags för alla föreningsaktiva att leta fram tyllkjolen och brylkrämen då Pörtom Uf bjuder in till Johannesgala. Rockabillytemat kommer att återspeglas i allt från musiken till maten. Redan i våras började en grupp i Pörtom Uf planera höstens Johannesgala. Första steget var att bestämma ett temat för årets gala. – Valet stod mellan country och rockabilly och efter lite diskussion beslöt vi att satsa på det senare, berättar ordförande Malin Haka som är nöjd över att hon inte behöver bära halmhatt på årets Johannesgala.

tiger ribs, buffalo chicken wings och Idahoe potatis från Bistro café & catering i Närpes. Vöråbandet Danny T and the Sirens står för musiken, som självklart går i rockabillystil. Pia kommer att fungera som konferencier för galan tillsammans med Sören Storbäck och programmet innehåller bland annat sketcher och prisutdelning. SÖU välkomnar alla föreningsaktiva till Pörtom Uf på Johannesgala lördagen den 28 oktober. Före galan hålls SÖU:s höstmöte i Pörtom skola med stadgeenliga ärenden.

gram, prisutdelning, middag och dans till Danny T & The Sirens 02.00 Bussarna i retur hemåt Samtliga tider är ungefärliga. Meny Förrätt: Coleslaw, blandad grönsallad, bön- och tomatsalsa, marinerad rödlök, jalopenos, majsbröd och smör. Huvudrätt: Tiger ribs, buffalo chicken wings, smörkokta majskolvar, Idaho potatis, bbq-sås, chiliaioli och blue cheesedipp. Efterrätt: Key lime pie i glas med kaffe/te. Pris för gala och middag är 35 euro. Till galan arrangeras också busstransport för 10 euro.

Maten består av en rockabillyinspirerad buffé med bland annat

Program 17.00 Bussarna anländer till Pörtom skola, granskning av fullmakter 17.15 Höstmöte med kaffeservering 18.00 Välkomstskål och mingel i Pörtom Uf 18.30 Johannesgala med pro-

SÖU:s kamratförening bjuder in gamla föreningsaktiva och andra intresserade till mingel och föreläsning i samband med SÖU:s höstmöte och Johannesgalan. För-

eningen presenterar sin verksamhet och politices doktor Claus Stolpe föreläser om Finlands självständighet och ungdomsrörelsen 1917. Tillfället hålls i Pörtom UF:s ser-

veringsutrymme lördagen den 28 oktober klockan 17. Efter träffen kan man delta i Johannesgalan, anmälningen sker på SÖU:s hemsida.

– Så fort temat var bestämt började vi ta in offerter för lämplig mat och musik, de två viktigaste ingredienserna, berättar sekreterare Pia Sand.

Anmälan görs senast 18.10 via SÖU:s hemsida eller till Jenny på telefonnummer 040 198 9510. Text och foto: Malin Andtbacka

Mingel och föreläsning med kamratföreningen

Så får du till

Rockabillylooken Män: – Långa uppvikta jeans – Välanvänd jeans- eller läderjacka – Vit t-shirt eller rutig skjorta – Boots eller myggjagare – Generösa mängder hårvax, pomada eller brylkräm – Old school-tatueringar – Accessoarer som hängslen och plånbokskedja Kvinnor: – Polka dot-mönster i främst rött, vitt, svart och marinblått på toppar och klänningar – Klänningarna kan vara tighta eller utsvängda med mycket volym i kjolen – Capribyxor med hög midja – Höga klackar eller converse – Rött läppstift – En scarf eller blomma i håret är pricken över i


HUR MÅR DINA RÖR? * Vi erbjuder auktoriserad märkesservice * Vi ser till att alla garantikampanjer är utförda på din bil * Vi uppdaterar bilens styrenheter varefter biltillverkarna skickar uppdaterade program

Undvik dyra fuktskador i tid! Vi utför rörsanering av värme och tappvattenrör med ROTH Alulaser kompositrör!

Orginal Mitsubishireservdelar från oss

Kontakta oss om du vill veta mera!

LILLHAGENS GRÄV AB

Tel. 044 2526 650

www.vvsvarme.fi

Orginal BMWreservdelar från oss

- Allt inom jordbyggnad - Dräneringsarbeten - Grävning - Sprängning - Husgrunder - Offertarbeten - Totalentreprenader Ahlnäsvägen 46 66730 Oxkangar

Bulderbackavägen 5, Jakobstad, 044-723 4731

050 572 1214 050 568 9549 Lagervägen 9 A 7 65610 KORSHOLM www.kmroofing.fi

tfn 050-524 5381

• Plåtslageri • Maskinfalsade Plåttak • Fönterplåt/Plåtlister • Taksäkerhetsprodukter • Inplåtning av skorstenar • Skräddarsydda lösningar enligt kundens behov

Heimane i skick? Begär offert!

En lätt och trygg dosdispensering av mediciner, hjälper i vardagen

-Taktvättning -Takmålning -Takreparationer

Anja doserar läkemedlen tryggt

-Plåttak -Tegeltak -Varttitak -Decra -Mfl.

-Fasadtvättning -Fasadmålning -Fasadreparationer

044-9392417 info@pintapesu.fi www.pintapesu.fi

fås förmånligt igen från Lindells Tel. 040-548 0022 Vi startar om och börjar på nytt med Linda kök! Nu ännu bättre och förmånligare och med snabba leveranser!

Anja är ett tryggt och säkert sätt att få sina mediciner färdigt utdelade i dospåsar. Apoteket expedierar de tabletter och kapslar som patienten använder regelbundet, förpackade i engångsdospåsar för två veckor åt gången. Tjänsten är avsedd för alla, oberoende ålder eller mängd av mediciner. Tjänsten passar både personer som bor själva och personer på servicehem eller i hemvården. Tjänsten sparar tid för vårdpersonalen och garanterar en felfri dosering av mediciner till patienten. Anja finns redan på nästan 300 apotek. Bekanta dig med Anja!

-Taktvättning -Takmålning -Takreparationer

Alla ni som behöver en ny köks- eller badrumsinredning hör av er till oss eller kom på besök! Dagsmarkvägen 269, Dagsmark www.linda-keittio.fi

anja.fi


Kaos i arkivet ett minne blott

Boknyhet! Björn Vikström:

Kärlekens mångfald – Sexualitetens, parförhållandets och äktenskapets teologi

Hft, 244 s. Pris 31,90 e

www.fontanamedia.fi tfn (09) 612 615 30

Experten på herrekipering

Även måttsydda Må-Fr 10.00 - 17.00, lö.10.00-13.00. Andra tider enligt överenskommelse.

Gamla foton engagerar under en fototräff i Karleby Uf. Projektet Klockars Online hjälper föreningar att arkivera och digitalisera sitt historiska material.

Under de två senaste åren har SÖU:s stora arkiv katalogiserats och digitaliserats. Nu finns närmare 6000 foton och nästan alla nummer av ÖP från 1968 fram till idag tillgängliga på nätet. De digitala arkiven är i flitig användning och projektets fototräffar i föreningarna har dragit många deltagare. Under projektets första del har många föreningsaktiva efterfrågat möjligheten att digitalisera och offentliggöra föreningarnas egna arkivmaterial och behovet av ett informations- och rådgivningsprojekt har växt fram.

– Del två av projektet kommer att informera nuvarande och före detta föreningsaktiva om arkivarbetet genom föreläsningar, demonstrationer och individuell handledning, berättar projektledare Malin Andtbacka. Föreningarna erbjuds möjligheten att presentera sitt material online och handledning i hur det fysiska materialet bäst förvaras. Genom att digitalisera och presentera arkivmaterialet på nätet blir det sökbart och tillgängligt för allmänheten och kan användas av forskare och andra intresserade. – Föreningarnas långa historia och breda verksamhet har lett till att det samlats mycket material, som i många fall varken har arkiverats eller katalogiserats på ett bra sätt för att kunna bevaras och användas. Materialet riskerar att förstöras i bränder och vattenläckor på grund av bristfällig förvaring. Därför är det viktigt att få det historiskt värdefulla mate-

rialet inventerat och digitaliserat. Projektet strävar också till att knyta invånarna till den lokala föreningen med hjälp av historien. Genom att samlas kring arkivmaterialet kan kontakten till föreningen och dess historia återknytas och bidra till att stärka gemenskapen i samhället. Kunskap om historien är viktigt för sammanhållning i byn. Det kan ge möjlighet till nya verksamhetsformer i föreningen och bidra till att bygden förblir livskraftig. Målet är att intresset för arkivarbetet ska överleva projektet och bli en naturlig del av föreningsverksamheten. Projektet kommer att presenteras närmare under höstens ringträffar, men om man redan nu är intresserad av att delta kan man kontakta projektledare Malin Andtbacka via epost malin@ sou.fi eller telefon 0401431012. Text och foto: Caroline Mård

Virtuell anslagstavla föreningsaktiva Mobilapplikationen Soufi är framtagen för föreningsaktiva, och ska göra det enkelt för föreningar och föreningsaktiva att komma i kontakt med varandra. Behöver er förening förstärkning på följande talko? Undrar ni över någon specifik lag? Vill ni ha rekommendationer av något slag? Allt går att diskutera på Soufi! Även SÖU kommer att använda appen till att informera om aktuella saker som rör föreningarna. Utseendemässigt är Soufi i huvudsak ett realtidsflöde som utgörs av användarnas inlägg. Man kan kommentera andras inlägg och också ”rösta upp” eller ”rösta ner” saker

som skrivs. Alla kan också gå in och läsa vad som skrivs inom applikationen, men för att själv skriva så behövs ett konto som man kopplar sin e-postadress till. I registreringsskedet uppger man förnamn och den förening som man tillhör. Dessa uppgifter är alltid synliga när man skriver ett inlägg i applikationen. Soufi har tagits fram inom ramen för Bygdegårdsprojektet, finansierat av Aktion Österbotten, i samarbete med företaget GinnyPix under våren 2017. Soufi är tillgänglig för både iOS och Android och kan kostnadsfritt laddas ner från App-Store eller Play Store. Text: Emilia Nord

för

Bilmåleri               Service AutomAAlAmo      Huolto

carFix-rosenback Nu även service - Felkodsläsning/-radering - Polering och vaxning av bil - Krockskadereparationer, målarbeten av bilar/lastbilar - Vindrutebyten - Stenskottsreparationer

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹

SÖU:s populära arkiverings- och digitaliseringsprojekt Klockars Online får en fortsättning och nu är det dags för medlemsföreningarna att ordna upp i sina arkiv. Del två av det Aktion Österbottenfinansierade projektet informerar och instruerar föreningarna i hur man ska gå till väga.

Nämpnäs

040-594 0359

patrik.rosenback@hotmail.com

BOKA ETT EGET KABINETT FÖR KONFERENSER OCH LUNCHMÖTEN HOS OSS!


Tyra Hällström, Frida Uppgård och Doris Höglander säljer programblad åt publiken. Det är en tradition på Närpes Teater att just den uppgiften tillhör de yngsta.

Lagarbete på och bakom scenen Bakom kulisserna på en sommarteater finns det en värld som publiken inte ser när allt fungerar som det ska. ÖP har besökt Närpes Teater och följt en föreställning av ”Närpesboan” ur kulisserna.

föreställning är 85 platser bokade i förväg, men regnmolnen hänger tunga denna tisdagkväll i Närpes. – Kan nog hända det inte kommer fler på grund av vädret. Ett typiskt finskt väder för sommarteater, säger Simon.

Det är två timmar kvar till föreställning när Närpes Teaters tillfälliga ordförande Hanna Lagerström anländer till Öjskogsparken. Före pjäsen ”Närpesboan” drar i gång är det många saker som ska fixas. – Bland annat så ska rekvisitan plockas fram, dansbandet ska soundchecka, kaffe ska kokas, skådespelarna ska sminka sig och byta om, biljettförsäljarna ska ordna med sitt. Alla har sina egna uppgifter, säger Hanna.

Nu väller det in folk bakom kulisserna. Det märks att alla har sina egna rutiner och att det är ett väl inövat maskineri. Någon har med sig nya, fräscha blommor som ska fixas till. I omklädningsrummet byter skådespelarna om och både hår och smink ska göras. Mask och frisyrer har planerats av Josephine Derghokasian, och hon har lärt alla hur de ska få till sina stilar. Nu hjälps skådespelarna åt med varandras frisyrer, och flera hårsprayburkar används flitigt.

Den som alltid är först på plats är Hasse Petterson. Han fungerar bland annat som vaktmästare, kaffekokare, skådespelare, scenografibyggare, samt i flertalet andra roller. En riktig eldsjäl som verkar brinna för det han gör. – Jag tror jag har varit med i tolv till tretton år, jag vet inte riktigt, säger Hasse. Biljettförsäljarna Simon Nystén och Victor Strömbäck går iväg för att ställa i ordning platsen där de sitter och tar inträde. Till kvällens

I köket står Fredrik Nixell och Catharina Wickman och blandar till både vin och snaps som ska användas i föreställningen. Äppeljuice serveras i vitvinsglasen, och till snaps används något alldeles speciellt. – I Närpes har vi det så bra ställt att vi får snaps direkt ur vattenkranen, säger Fredrik. På Närpes Teater berättar Hanna Lagerström att de allra yngsta får ansvaret att sälja programblad.

När de blir lite äldre och når upp till serveringsdisken går de över till att vara kaffeförsäljare. Då de gjort sina år som kaffeförsäljare är de befriade från den uppgiften, för då börjar de få större roller i pjäsen att de inte har tid att hjälpa till med den biten. Ikväll är det tre flickor som tar hand om programbladsförsäljningen. Tyra Hällström, Frida Uppgård och Doris Höglander sitter i gungorna nere vid parkeringen och väntar på de första gästerna. – Jag och Tyra är också med i pjäsen, Doris var med i fjol. I föreställningen så dukar vi bordet och är med på kalaset, sen när vi har tröttnat på det så leker vi, säger Frida. Att vara med i föreställningen är inte alls nervöst för flickorna, och det allra svåraste är att inte se på publiken fast man skulle vilja. – Man kan sina roller, jag kan till och med alla skådespelares repliker. Nästa år ska vi alla tre vara med i teatern, för det är roligt att uppträda och jag trivs bra här, säger Frida. Klockan slår 18.30 och Knut von Alfthan ropar ut med stark röst ”Samling!”. Skådespelarna samlas i en ring för peptalk.

I biljettförsäljningen sitter Simon Nystén och Victor Strömbäck. Små problem med att få ut kvitton ur kortläsaren, men det är kanske något som ingen märker.

– Vem är bäst?! I kväll har vi premiär på nytt. Kom i håg att verkligen höra på vad din motspelare säger, säger Elisa Makarevitch som fungerar som både skådespelare och regiassistent. Nu öser regnet ner, och det är bara tjugo minuter tills föreställningen ska dra i gång. Fastän man kunde tro att någon sorts panik kunde utbryta, råder det ändå ett lugn bakom scenen. De flesta har sjunkit in i koncentration och väntar på att få gå upp på scen. Klockan 18.55 är det dags att stiga upp och göra sig redo. – Fem minuter. Fem minuter!, säger Knut von Alfthan. Som ett under slutar det regna två minuter innan föreställningen ska börja. Himlen ljusnar och skådespelarna försvinner mot vridläktaren. I andra scenen i pjäsen ska loket Närpes Teater är känt för rullas ut, och detta sker med handkraft. Flera personer knuffar tåget som har både ljudeffekter inspelade och rök som kommer ur skorstenen. Rälsen är hal av regnet, men allt går som det ska. Nu ska allt fungera utan att publiken märker allt det som sker utanför scenen. Att smyga runt i kulisserna kräver mycket timing för att inte synas när

läktaren vrids. Ett missöde hände under föreställningen av Colorado Avenue för några år sedan. – En i publiken gick ner från läktaren och gick in i skogen för att kissa, förstås vreds läktaren just då ditåt, berättar Hasse Petterson bakom kulisserna. Uppe på läktaren sitter Mikael Mattfolk och ser till att läktaren vrids till rätt position i rätt ögonblick. Vridläktaren styrs med hjälp av en kontroller, och trycker man åt vänster vrids läktaren mot vänster. – Man måste också hålla i beräkningen att det finns en viss eftervridning när man släppt knappen. Läktaren kan fortsätta rulla en bit, och beroende på hur mycket folk det sitter på läktaren är sträckan längre eller kortare. Mer publik, längre efterrullning, säger Mikael. Kvällens föreställning sitter som den ska, och inte en endaste regndroppe trillar ner på varken publik eller skådespelare. Efter publikens applåder plockar alla ihop sina saker för att de ska vara på rätt ställe inför nästa föreställning. Ingen åskådare har sett allt det som händer bakom läktaren, och det är ett bevis på en lyckad kväll i teaterns värld. Text & foto: Sofia Sundholm

Alltid först på plats. Hasse Petterson har fullt upp både på och utanför scenen.


Vin och snaps ska blandas till innan föreställningen drar i gång. Catharina Wickman och Fredrik Nixell ser till att blandningen av äppeljuice och vatten blir perfekt.

Skådespelarna fixar hår och mask själva inför föreställningen. Tilda Eklund drar de sista penseldragen för att färdigställa sin look.

Knut von Alfthan ropar in till samling. Snart är det dags för kvällens föreställning.

Alla samlas i ring för att få den sista kicken. Tungövningar, stretchningar och massage för att bli ordentligt uppvärmda tills det verkligen gäller.

Pjäsen är i gång och tåget ska rullas in. Flera personer tar i från tårna för att få loket i rullning.

Längst bak i skjulet där loket står parkerat står Henrik Ruths och drar loket tillbaka till sin plats med hjälp av en vinsch.

Man kan smyga sig väldigt långt fram under vridläktaren utan att publiken märker. Frida Uppgård väntar tålmodigt innan det är hennes tur att gå upp på scenen.

Kontrollern som ser till att läktaren vrids. Två pilar och en på- och avknapp är det enda som behövs.

Mikael Mattfolk fungerar som vridare på Närpes Teater. Han ser till att läktaren alltid står i rätt position.

Det gäller att följa med pjäsen ordentligt som vridare. Läktaren vrids ofta så att den följer med skådespelare i sin färd till en annan scenografi och till en annan händelse.


Tegelbruksgatan 47,

Tel. (06)320 9100

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

TECH

Stubbar i trädgården? Vi utför stubbfräsning! KOM IHÅG HUSHÅLLSAVDRAGET! Jens: 050 534 4033 • Thomas: 041 432 5373 • www.stubbtech.fi

VI HAR ÖPPNAT NY FÖRSTORAD SPIS- OCH KAMIN UTSTÄLLNING VID

MINIMANI I VASA Skeppsgatan 13

Öppen utställning varje dag! Må - fre 8 - 22, lö 8 - 21, sö 10 - 21 Deko kaminer!

Sök till

REHABILITERING KURSER KURSER PÅ HÄRMÄ REHAB:

19.3.2018 28.5.2018 15.10.2018 12.2.2018 3.4.2018 21.5.2018 12.2.2018 8.10.2018 26.2.2018 19.3.2018 18.12.2017 23.4.2018 26.2.2018

Anpassningskurs med prostatacancer, parkurs (68868) Anpassningskurs med bröstcancer, parkurs (68913) Anpassningskurs med cancer,parkurs (68924) Tules-kurs för pensionärer under 68år (65626) Tules-kurs för pensionärer över 68år (65627) Äldre multisjuka över 68 år IKKU kurs (66074) Hjärtkurs under 68 år (69284) Hjärtkurs under 68 år (69285) Astmakurs (andningssjukdomar) (69212) Minnessjukdomar, parkurs under 76 år (68401) Närståendevårdare (66949) Närståendevårdare (68675) Diabeteskurs typ 1 (67923)

För att förbättra och bibehålla funktionsförmågan ordnas även individuella rehabiliteringsperioder. Utförs under högst 16 dygn.

Välkommen!

NUNNAUUNI VASA 050-411 2295 jan.fagerholm@kannustalo.fi www.nunnauuni.com

•• ••••••••••tititititi ••••••••••••••••••• •••••••••••tititititititititititi •••••••••••••• Kti•fi••fifi L••u• U•fi•tififi fi••u•@u•fivtififi.fifififififififi fifififififififififififififififi

Dejourering dygnet runt nkab.fi

Ansökan: Fyll i FPAs blankett KU132r, bifoga

läkarens B-utlåtande för rehabilitering och skicka dessa till närmaste FPA byrå. Rehabilitering är gratis för deltagarna.

INFORMATION Nina karlsberg 050 370 5044 nina.karlsberg@harmankuntokeskus.. Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ www.harmankuntokeskus..

Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby tel. (06) 7856252


Finlands nationalgrönsak! Finländarna är helt klart ett korvätande folk, och grillkorv är ofta på menyn i föreningarna. Utbudet av grillkorv i kyldisken har ökat explosionsartat, och det är inte så lätt att veta vilken sort man ska köpa. Därför plockade vi åt oss fem slumpmässigt utvalda korvar och fångade in fem besökare på The Pink Skithouse Party och bad dem provsmaka och välja en favorit.

Sandra Vikström 15 år, Purmo

Marcus Kackur 24 år, Åvist

Rebecka Mattjus 15 år, Purmo

Cajsa Snellman 16 år, Jakobstad

Jakob Nylund 20 år, Katternö

– Jag gillar inte korv men äter då jag är tvungen. Knackorv är godare än grillkorv.

– Jag äter korv ganska ofta, favoritsorten beror på humöret. Jag har en grill, men mjölkorv går också bra att värma i micron.

– Korv är inte så gott, men med mycket ketchup på så går det bättre.

– Jag hör till Snellmanssläktet och jag tycker väldigt mycket om korv. Man kan äta korv när som helst på dygnet.

– Jag har jobbat som korvpackare på Snellmans och jag äter korv gärna och ofta. Favoriten är choritzo.

Atrilli 0,99

Snellman Iivari 2,39

Dulano Bratwurst (Lidl) 2,99

K-Menu Köttrik grillkorv 1,75

Grillimakkara (Lidl) 0,95

Cajsa: – Det här var enkelt, det här är helt klart Atrilli. Poäng: 3

Cajsa: – Den här har jag ätit förr, många gånger. Jag är helt säkert på att det är Iivari. Poäng: 5

Cajsa: – Den här var ganska god men jag skulle nog inte köpa den. Poäng: 3

Cajsa: – Korven smakar kalkon eller kyckling. Den är lite lättare än de andra. Poäng: 3

Cajsa: – Den här var mjölig, men god. Pluspoäng för att den inte är så flottig. Poäng: 5

Marcus: – Den här skulle jag inte köpa. Korv ska smaka korv och inte kyckling. Poäng: 1

Marcus: – Den är rödare än de andra och har lite röksmak, men den här sorten kommer jag inte att börja handla. Poäng: 1

Jakob: – Den här är för mjuk och slät för min smak. Poäng: 2 Marcus: – Den här är bekant, den skulle passa i micron. Poäng: 2 Rebecka: – Det här smakar som en klassisk grillkorv, varken mer eller mindre. Poäng: 2 Sandra: – Den här gick ju bra att äta! Poäng: 3 Totalt 12 poäng

Jakob: – Den här är köttig och har god smak. Poäng: 4 Marcus: – Det här är Iivari, det är en god matkorv. Poäng: 3 Rebecka: – Det är sådan här korv som mamma brukar köpa, den är inte i min smak. Poäng: 1 Sandra: – Den är mer fet, men den går bra att äta. Poäng: 2 Totalt 15 poäng

Marcus: – Den smakar mycket av peppar. Den är fet och ganska köttig, det enda felet är att den är för liten. Poäng: 4 Jakob: – Den här var ny för mig. Jag gissar att det är bratwurst i alla fall, trots att den är mer kryddad än den bratwurst jag brukar äta. Poäng: 3

Jakob: – Den här korven har inget tuggmotstånd och jag tycker att de har misslyckats i kryddningen. Poäng: 2

Jakob: – Den här är hemsk, alldeles för mycket mjöl. Poäng: 1

Rebecka: – Den här var väldigt pepparstark, den skulle passa bra med något till. Poäng: 3

Rebecka: – Nu får jag associationer till då man är ute i skogen och grillar en fin vinterdag. Poäng: 2

Rebecka: – Det kommer små bitar ur den, det är som att äta en hopklappad gröt. Skinnet smakar som det ska! Poäng: 2

Sandra: – Stark! Men det var god smak och jag skulle kunna tänka mig att äta den igen. Poäng: 3

Sandra: – Den här korven gick också bra att äta, den har mer rökarom än de övriga som vi har testat. Poäng: 3

Sandra: – Den här tycker jag om, smakerna passar bra ihop och skinnet smakar bra. Poäng: 4

Totalt 16 poäng

Totalt 11 poäng

Totalt 13 poäng

Text: Caroline Mård. Foto: Sofia Sundholm.


Att gå på dans är ett sommarnöje som delas av många. ÖP besöker Molpepaviljongen och tar pulsen på besökare och funktionärer.Daniel Forsman från Molpe Uf är kvällens guide.

Med rösten, keys, drumpads och loop-pedaler gjorde Fanny en häftig spelning på The Pink Skithouse Party.

Superlyckat Skithouseparty Ett gammalt evenemang i ny skepnad, det kan man kalla årets version av SÖU Rock. Namnet på evenemanget har fått många att svänga på huvudet och fundera vad det egentligen är frågan om. Och det med all rätt. Det hela fick sin början när SÖU sökte en förening som ville samarbeta kring ett nytt ungdomsevene-

mang, och efter en stund nappade Forsby Bk på idén. Nedanför paviljongen vid Forsby på Toppen finns en fotbollsplan som i folkmun går under namnet ”The pink skithouse stadium”. Detta på grund av det rosa utedasset som finns intill fotbollsplanen. The Pink Skithouse Party blev således namnet på ungdomsevenemanget

som gick av stapeln den 9 september. Kvällen till ära flyttades förstås det nymålade utedasset upp till paviljongen, och placerades i händelsernas centrum. Upplägget för kvällen var band, DJ:s, artister och en speaker. Ungdomar har önskat elektronisk musik och DJ:s, så de hade en självklar plats på scenen. Därtill är

ungdomarna i Forsby Eddie Meduza-fans, så också något i den stilen behövdes för att få allas önskningar uppfyllda. Resultatet blev en blandning av olika musikstilar, och det fanns verkligen något för alla. På scenen uppträdde The Errols – in the name of Eddie Meduza, Bastupojkarna, Fanny, Triio Peeråsetzi, DJ Christa och DJ Hannes. På

plats var också Yle X3M och körde direktsändning. Skithousepartyt lockade cirka 800 besökare från när och fjärran. Ryktet säger att Skithousepartyt får en fortsättning, håll ögon och öron öppna för mer information nästa vår! Text: Sofia Sundholm

Många kom för att få se Bastupojkarna. Det var allsång, händer i luften och fullt ös när de bjöd på sin show. En show som av oklar anledning också gästades av en dinosaurie.


års Med 15 t e erfarenh

Boka i god tid för 2018!

* Fasadmålningar * Industrimålning - containers - fälgar - lastbilspåbyggnader * Inomhusmålning * Mobilt sandblästringsaggregat * Effektiv högtryckstvätt med spolutrustning upp till 400 bar

Tvätt och målning av tak

NP BLÄSTRING Skogsliden 41, Ytteresse Tfn 050-343 5308 0500-669 524

Pulshöjande musik och en hel massa bas. Det stod på kvällens spellista av DJ Christa.

Publiken var inte sena att haka på när kvällens speaker Johannes Björkqvist och DJ Christa uppmanade till både rop och dans.

Hösten med OT

Hotellresor till Tallinn

Bekväma restider, shoppingtur i Tallinn. Tre centrumhotell att välja mellan. Resor: 20-22.10, 2-4.12, 8-10.12

Hälsoresor till Pärnu

Sköna och avkopplande dagar på Spa Tervis. Bekväma restider. Resor: 18-22.10 (kort resa), 4-11.11, 4-14.11 (lång resa), 2-9.12

Höstresa till Riga

Höstlovsresa till vackra Riga. Resa 18-22.10

Loppis i Luleå

Sveriges största fyndmarknad i Arcushallen. Resa 27-28.10.

Piaf på Åbo Svenska Teater

Musikdramat ”PIAF-jag ångrar ingenting” på Åbo Svenska Teater med Emma Klingenberg som Edith Piaf. Resor 24-25.11, 1-2.12

Mallorca – Alicante

Dialektrock på grundsprååtsi! Triio Peerosetzi är ett välbekant band i Forsby, och det märktes på trycket i paviljongen.

Upplev Mallorca, Barcelona och Alicante på samma resa. Flyg till Mallorca, hem från Alicante, båtresa Mallorca-Barcelona. Resa 23.10-1.11.

I puben höjdes ljudnivån rejält när Bob Malmström, Finlands prydligaste punkare, äntrade scenen.

Andalusien

Rundresa i Spaniens själ som avslutas med fem dagar i Almunécar. Resa 31.10-10.11.

Julmarknad i Rüdesheim Käthe Wohlfarts berömda julbutik och julmuseet i Rothenburg ob der Tauber, Rüdesheims traditionella julmarknad samt gränsshopping i Lübeck. Bekvämt med flyg, OT-bussen och Finnlines! Resa 22-27.11.

Umeå

Endagsresor Avgångar: Lö 7.10, to 19.10, lö 18.11, lö 2.12. Hotellresor * Nolia Beer 20-21.10. * Gammlia Julmarknad 2-3.12.. * Julshow – Christmas night 6-7.12.

Almuñécar våren 2018

Sköna dagar på Spanska solkusten. Möjlighet att delta i utflykter. Resa 6-21.4. Dessa och många fler resor på vår hemsida:

Läderjackor, boots och rock ’n’ roll. The Errols är ett tributeband till Eddie Meduza, och deras budskap gick hem i Forsby.

The Pink Skithouse party var ett samarbete mellan SÖU och Forsby Bk. Föreningen som har stället på toppen.

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

www.ot-resor.fi

06- 318 4000


Vår specialitet är GITARRER & FÖRSTÄRKARE Agentur för Manne och Green gitarrer samt Brunetti och Ashdown förstärkare.

TIMMER-

HUS

www.nordsound.fi info@nordsound.fi ✆ 040 681 0910

i hela svenska Österbotten

VEDKLYV

BÄSTA ENKLASTE ! SÄKRASTE NYHET SNABBASTE SÄTTET ATT KLYVA VED Cracker original 149,Cracker KING XXL 239,-

Hösten närmar sig och kanske din trädgård behöver tas hand om eller du är i behov av en fönstertvättning men inte orkar/har tid själv?!

s

TRÄVARUHANDEL

Jessicas Hjälpande Hand erbjuder en hjälpande hand till både privatpersoner och företag. Behöver ni hjälp med städning, barnpassning,fönstertvätt, bakning till kalas/fest, trädgårdsarbete, gräsklippning, trimning eller annat? Jag säljer även presentkort av mina tjänster!

- Alla sorters möbler, oberoende av skick - Annat gammalt lösöre och hela dödsbon.

Kontant be Varorna talning avhämta s.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284

Stikkan, ett handverktyg i gjutjärn med fastsatt stålkniv, hjälper dig att göra tändved.

158,-

direkt av tillverkaren

68920 FORSBY & 020 7641 470

Köpes antikviteter

FYLLNADSJORD och certifierad MATJORD

Handelsv. 25, 65610 Korsholm Tel. 044 322 1818 E-post: denibe@netikka.fi www.denibe.fi

Oavsett om ni vänder sängen mot fönstret eller inte, se till att den är bekväm, hygienisk och När-producerad. Bed Invest har höstkampanj på Eden och Aina sängar tillverkade av Hilding Anders. Välkommen in och testa.

www.hildinganders.com, Nixvägen 28, Närpes to-fre 12-17, lö 10-15 www.bedinvest.fi Marknadsvägen 1, Smedsby ons-fre 12-18, lö 11-16, sö 12.16 tfn. 0442573744

Ge en gåva till någon du bryr dig om.

Ring Jessica, 040-360 7953 epost:

jessicashjalpandehand@gmail.com

www.nykarlebybostader.fi

Åk med oss:

Sorrento, Capri, Amalfikusten 16-20.10. Några platser kvar. Historiska Etiopien 20-29.10 Klassisk rundresa till Israel 29.10-5.11 Julkryssning till Cuba och Jamaica Åk på solsemester till Eilat eller golfa i Kairo, avgångar varje vecka till våren. Förfrågningar, fler resor tfn 0400 438854, info@kingtours.fi www.kingtours.fi

* * * *

Behöver Ni utrymme för festen, Kom så ordnar vi resten.

Lunchbuffé va rda gar kl. 1 0.30 - 14 Pi zza-meny varda gar från kl 1 5 f ra m ti l l en ti m m e i n n a n stä ng ni ng 60 s i ttplatse r i restaura n gen o ch 36 p å ter ra s s en Vi erbj uder också Ala ca r tem eny o ch p r i vatb estä l l n i n g vi d b ehov. Ring , så ordn as det!

Boka julfesten i god tid!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv 045-804 7898, www.restaurang-marinas.fi

Din gåva hjälper oss gå i skola och bygga vår framtid. Din gåva sprider möjligheter och hopp. Och mycket glädje.

Bli sponsor! Din gåva når fram via Hoppets stjärna. www.starofhope.fi


Hur överlever man en mörk och lång höst? Sommare är slut med allt vad den innebär av danser, sommarteatrar och ett otal andra evenemang. Fram mot jul brukar det igen bli lite trevligare, det blir så småningom ljusare och det finns bland annat revyer att se fram emot. Men hur överlever man den långa och mörka hösten?

HYR SUPERFÖRMÅNLIGT! ÖPPETTIDER: Må-fre 6.30-16.30

• Pikmaskiner • Luftavfuktare • Markvibratorer • Saxliftar • Värmeaggregat • Skyliftar m.m. Företagarv. 9,JAKOBSTAD 050-4058 294

Du som kör mycket: Hos oss kan du tanka Din bil med förmånlig och ren biogas för under 30€/gång och köra ca 500 km/tank. Holger Lund, Pedersöre – Genom att se på film och lyssna på musik. Ja, och umgås med människor helt enkelt.

Hugo Sandberg, Bäckby – Man ska hitta ett varmt ställe och bär att äta.

Ida Lillkvist, Purmo – Man ska komma till Purmogården! Vi har mycket roligt på gång i höst.

Rasha Kalbalosz, Bennäs – Man ska bara vara tillfreds med det, med mörkret och kylan.

Karin Mattjus, Purmo – Man ska fara på teater och musikaler.

Mari-Louise Backlund, Såka – Man ska dansa! Och fiska. På regniga dagar passar fiske bra. Eller så kan man också ha en mysig hemmakväll med tända ljus.

Aktuella kurser på SÖU

Samtidigt gör Du gott för naturen! Vilken Härlig känSla att få tanka förmånlig biogaS!

Västra Jeppovägen 288 (längs med riksväg 19). www.jeppobiogas.fi

Vi utför det mesta inom:

ENTREPRENAD Kontakta oss redan idag!

Dikning av skogssamt odlingsdiken och nyodlingar

Vägsladdning

Är din grusväg full av gropar & ojämnheter? Vi kan fixa den jämn och fin med traktor och vägsladd. • Skogsbilvägar • Villavägar • Övriga grusvägar Vi sköter också om slyröjning av dikesrenar!

Hur ska man få en peruk att hållas på plats? Hur ska ljuset riktas? Hur undviker man rundgång? Kom på SÖU:s kurs i Österhankmo så får du veta. Bild från Lappfjärd UF:s revy 2017. Lagom till att revysäsongen drar igång kan SÖU i samarbete med SFV Bildning nu erbjuda två kurser för de som jobbar bakom scenen. Under ett och samma veckoslut i Österhankmo Hf/Uf hålls en kurs i teatersmink och en ljud- och ljuskurs. Ljudoch ljuskursen äger rum lördagen den 14 oktober klockan 10–15. Grundkursen ”Sminkning för revy-

och teaterscenen” hålls söndagen den 15 oktober klockan 10–17. Det är en praktisk och inspirerande kurs som behandlar bland annat sminkning och perukanvändning för teater- och revyscenen. För den dansante eller för den som vill lära sig ta några danssteg ordnas en kurs i pardans i Vasa under fyra torsdagskvällar med start den 14 september. Kom ensam eller i par. Det är möjligt att delta endast en kväll eller

flera gånger, men förhandsanmälan krävs. Kursen ordnas i samarbete med UNF Finland, SÖU och Folkhälsan. Mer information om alla kurser finns på SÖU:s hemsida. Kursutbudet uppdateras kontinuerligt. SÖU ordnar också kurser enligt medlemmarnas behov med ett deltagarantal på minst sju personer. Har ni intresse eller behov av någon kurs som inte just nu är aktuell, vänligen kontakta cecilia@ sou.fi.

Knipsning av energivirke: energigrip

• Vägbyggnad, husgrunder, skogsdikningar, utfallsrensning, odlingsdiken • Sommar- och vinterunderhåll av vägar • Service och underhåll, uthyrning av arbetskraft mm. • Jordtransport med trafiktraktor • Högläggning

Christoffer 040 59 38 045

Fråga offert!


Pedersöre Teaters nyskrivna pjäs ”Frihetsdrömmar” är ett historiskt drama om bondebefolkningen, förbjuden kärlek och underhållande diskussioner om nymodigheter. Här försöker Nysto-Juck (Hans-Erik Ahlskog) och Nysto-Hulda (Fia Sundkvist) slingra sig från prostens (Jan-Erik Enell) uppläxning om skriftskolungdomens velocipedande. Fabrikör Östenson (Matias Risikko) lyssnar i bakgrunden. Foto: Hanna Östman.

Teatersommaren 2017 Den som säger att det inte händer något i Österbotten ljuger! I sommar har man kunnat välja och vraka mellan sommarteatrarna. Föreningarna har bjudit på allt från musikaler och barnpjäser till humorshower och skådespel med lokalhistorien som utgångspunkt. Trots att vädret inte har varit på arrangörernas sida alla gånger så har underhållningen varit på topp.

”Lumpänglars väg” på Oravais Teater var en uppföljning av pjäsen ”Lumpänglar”. Pjäsen handlade om masunaran på Oravais Fabrik, och då framförallt om kvinnorna. Allt från scenografi till musik bjöd på en magisk sommarteaterupplevelse. På bilden Saga (Agnes Bertell) och hennes mor Alma (Alexandra Mangs) i en relation som kantades av problem. Foto: Ove Lillas

Närpes Teater uppförde i sommar ”Närpesboan”, en nypremiär av fjolårets pjäs. Pjäsen handlar om tre systrar som försöker hålla ihop inför sin fars 70-årsdag. Något som inte är helt enkelt. En stundvis mörk pjäs men som innehöll både humor och kärlek. På bilden Ingvar (Matias Norrgrann), Eivor (Michaela Esch), Majvor (Annika Makarevitch), Carina (Elisa Makarevitch) och Jan-Olov (Guy Rosenholm) i kalasförberedelser. Foto: Jonas Bergqvist

I sommar bjöd Korsholms Teater på musikalen ”Annie”. Pjäsen handlar om barnhemsbarnet Annie som i elva år har letat efter sin mamma och pappa. Musikalen bjöd på massa sång och dans och en hel del dråpligheter. På bilden ser vi miljonärens sekreterare Grace Farrell (Matilda Ångerman), Annie (Cajsa Sundqvist) och Mr Warbucks (Tobias Klemets) som gör upp planer för att hitta Annies föräldrar. Foto: Jonas Bergqvist


Försäkringsbolaget, för allt du bryr dig om

”Humorkvarnen” av Pedersöre Teater bjöd på dråpliga lustigheter framförda av tokiga karaktärer i en intim miljö. Fia Sundkvist, Cajsa Östman, Carina Viklund-Östman och Robert Nyberg firar att Hans-Erik Ahlskog (sittande) har vunnit på lotto. Foto: Hanna Östman

Bykiston teaterns föreställning ”Ett gräsligt veckoslut” bjöd denna sommar på skratt och spänning i form av försvunnet stöldgods, ansträngda förhållanden mellan mammor och döttrar och en gangster som får se sig lurad av två unga pojkar. Foto: Jenny Nyman

Har du något som är extra viktigt och speciellt för dig? Tillsammans fixar vi den bästa försäkringslösningen. Ta kontakt. Ring 010 80 81 80* eller kom på besök. Du hittar vårt närmaste kontor på adressen folksam.fi

*Från fast linje 8,35 cent/samtal + 3,20 cent/min, från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,20 cent/min.

Den nostalgiska förtjusningen var stor när Karleby Uf framförde Ronja Rövardotter vid Jungsborg. Hade man sett filmen från 1984 så kändes karaktärerna, replikerna och handlingen välbekant. Fascinationen låg i att se hur gänget vid Karleby förverkligat allt detta. På bild sammandrabbningen när Mattis (Anders Fredriksson) utbrister ”mig kan du inte ge tillbaka något barn, för jag har inget!” Foto: Emilia Nord

Har du funderat på:  Arbete?  Att testa på något yrke?  Studier/studieplatser Det har vi också! Föregångarna har 17 års erfarenhet av att ge individuell och mångprofessionell handledning för arbetssökande och studerande i alla åldrar. FÖR DIG OCH DIN FRAMTID www.foregangarna .fi Handelsesplanaden 12 B 15, 65100 Vasa

Torgare sommarteater bjöd på en mycket fin teaterupplevelse i nyproduktionen av ”Vår bygd vid ån”. Kristian Snellman i en av de bärande rollerna. Foto: Erik Abbor

Skäriteatern var i sitt esse när ”Välkommen hem Charlie!” framfördes under sommaren. Mångfalden bland karaktärerna bidrog till att uppsättningen blev färgsprakande och livfull, kantad med många hjärtliga skratt. På bilden Gunnar (Peter Portman), Charlie (Kim Holm), och Sigbritt (Sofia Boij) i efterdyningarna av kaoset som uppstod när Charlies hemgård var på vippen att bli till salu. Foto: Emilia Nord

STÅL - och BETONGPÅLNING

NORRGÅRDS GRÄV 0500-367913


Kulturpris till Oravais Teater Lokalhistorien är en ständig krydda i Oravais Teater verksamhet, och föreningen tilldelades det Mittnordiska kulturpriset 2017 tillsammans med Ånge Kabaré från Sverige.

Temat för årets upplaga av de Mittnordiska kulturdagarna var historisk teater och berättande sammankopplat med historia och kulturarv.

Såväl publik som recensenter uppskattar Oravais Teaters högkvalitativa arbete och i prismotiveringen får föreningen en eloge för att ha fostrat teaterkonstnärer och i de egna leden ha funnit manusförfattare och regissörer. Den breda åldersfördelningen och förmågan att locka med ungdomar i verksamheten nämns också i motiveringen. Priset delades ut i Trondheim i au-

gusti och en delegation från Oravais var på plats. – Den här utmärkelsen är en ära och en sporre för oss att jobba vidare. Det är roligt att utomstående uppskattar det vi gör, säger Roland Engström som är ordförande i Oravais Teater. Prissumman är 30 000 svenska kronor. Text: Caroline Mård

Alexandra Mangs och Annika Åman, bild från föreställningen ”Jag är inte rädd för någonting som inte finns”. Foto: Jonas Axberg

Dramaprojekt söker deltagare Vill er förening vara med i ett spännande dramaprojekt som lyfter de ungas röster och ökar sysselsättningen på landsbygden? Unga Scenkompaniet och SÖU har beviljats Leader projektstöd för det 3-åriga utvecklingsprojektet Unga Scenkompaniet och De gränsbevakande, med syfte att öka sysselsättningen för barn och unga på landsbygden. Nu söker vi ett tiotal ungdomsföreningar runtom i Österbotten som skulle vara villiga att delta i projektet, där temat ”Gränser” kommer att undersökas genom drama och teater. Hjälp oss att samla ihop folk ”från byyjin” och öka sysselsättningen i ert föreningshus.

VVS-installation B. Lax Rör Ab

Slompvägen 98, 65630 Karperö Tel. 06-3591 097 / 0500-163 468

Vi är på jakt efter barn i åldrarna 7–12 år samt deras föräldrar, och ungdomar i åldern 13–18 år Minst 8 till 10 personer bör vara intresserade för att det ska kunna startas upp en grupp i ert föreningshus. Deltagandet är avgiftsfritt. Under perioden hösten 2017– våren 2018 kommer vi från Unga Scenkompaniet ut och håller dramaövningar tillsammans med de intresserade. Baserat på det material vi får fram, kommer vi sedan att sammanställa två nyskrivna pjäser som får premiär år 2019 och som kommer att sättas upp av en professionell, turnerande teatergrupp. Barnen och de unga kommer

också att ha möjlighet att själva medverka i premiärföreställningarna och i skapandet av musik, dräkter, scenografi med mera. Ta chansen och kom med i detta unika projekt där vi arbetar för att de unga ska få komma till tals, stärker de ungas självkänsla och lokala identitet, samt ökar sysselsättningsmöjligheterna för de barn och unga som bor på landbygden. Ta kontakt med projektledare Annika Åman, tel. 041-4355004 eller per epost: annika.wilhelmsdotter@gmail. com för mera information. Text: Annika Åman

Discoplanering på flera språk I våras startade ett nytt projekt på SÖU. Jan Holm är projektledare för Demokratidisco som finansieras av Svenska Kulturfonden. Projektet riktar sig till 10–13- åringar och tanken är att sammanföra ungdomar över språkgränsen. Grunden i projektet är demokratisk fostran och ungdomarna får lära sig att samarbeta och ta demokratiska beslut angående

det disco eller motsvarande evenemang som de sedan ordnar tillsammans för sina jämnåriga kamrater. Detta sker i samarbete med svenskoch finskspråkiga lågstadieskolor inom Vasa. I en trygg och lekfull miljö kan de unga på ett naturligt sätt komma i kontakt med och uppmuntras att använda det andra inhemska språket och kanske få en kompis som talar ett annat språk.

Demokratidisco är ett pilotprojekt som först testas i Österbotten för att senare genomföras i språkgränsområden i Åboland och Nyland. Genom att ses och umgås med varandra kan vi överbygga de språkmurar som finns i vårt samhälle, eller åtminstone försöka komma lite närmare varandra. Kielitaito ei voi koskaan olla huono! Text: Jan Holm


Rockshow i Kronoby

Deltagarna i MGP 2017. Foto: YLE

Skylight Parade är ett av banden du har chans att se på KrombiRock. Efter ett uppehåll på över ett decennium väcker nu KU&N liv i KrombiRock. Fredagen 29 september slår föreningen upp dörrarna till Samlingshuset i Kronoby och bjuder på en helkväll med rock. – Vi vill ha ett utbud för alla åldersgrupper och ha ett så brett utbud som möjligt. Krombi behöver en rockscen och det är tänkt att bli tradition, säger Mikael Fröjdö som är ordförande i föreningen.

På scenen får man se Skylight Parade, Magpie och Lamiae lacobi A tribute to Ghost. – Vi förväntar oss att rockfolk i alla åldrar i nejden kommer samman för en ordentlig rockshow. Dessutom hoppas vi att evenemanget lyfter intresset för KU&N och vår verksamhet, säger Fröjdö. Biljetter fås via förköp eller vid dörren. Rekommenderad åldersgräns är 15 år. Text: Sofia Sundholm

Kurser inom teknik (T) och logistik (L) VASA/VAASA (T) Grundkurs i arbetssäkerhet (8 h) 26.10/19.12 (T) Heta arbeten (8 h) 27.10/15.12 (T) Dricksvattenteknik, introduktion (24 h) 10–12.10 (T) Personcertifikat för vattenisolering (12 h) 17–18.11 (T) Vattenisolering, fortbildning (4 h) 17.11 (T) Ajoneuvoalan ilmastointipätevyyskoulutus (8h) 09.11 (T) AC-behörighetskurs inom bilbranschen (8 h) 11.12 (T) SFS 6002; elsäkerhet EL (8 h) 01.12 (T) Elsäkerhetsexamen 2 och 3 (23 h) 14–16.11 (T) Elsäkerhetsexamen 1 (3 h), tent 16.11 (T) Uppdateringskurs för laddare (8 h) 08.12 (T/L) Vägskydd 1 (8 h) 24.11 (T/L) Grundkurs för truckförare (8 h) 29.09/18.12 (L) Arbetssäkerhet för chaufförer (8 h) 28.11 (L) Nödförstahjälp för chaufförer (8 h) 25.11 (L) Förutseende körning (8 h) 13.10 NÄRPES/NÄRPIÖ (T) Grundkurs i arbetssäkerhet (8 h) (T) Heta arbeten (8 h) (T/L) Grundkurs för truckförare (8 h) (L) ADR-uppdatering (16 h) (L) Nödförstahjälp för chaufförer (8 h) (L) Förutseende körning (8 h)

04.10/17.11 22.11 27.10 06–07.10 30.9 01.12

Teknik: Patrik Söderback, patrik.soderback@eduya.fi, tfn 0400-293 939 Logistik: Ronny Lillmals, ronny.lillmals@yrkesakademin.fi, tfn 044-750 32 62

Österbottningar tävlar i MGP MGP - Melodi Grand Prix, låtskrivartävlingen för 8-15-åringar ordnas i år för elfte gången och i startfältet finns flera österbottningar. Missa inte direktsändningen lördagen den 23 september på Yle Fem och på Yle Arenan.

Vinnaren i MGP 2017 får, förutom pokal, ära och berömmelse också göra en egen musikvideo till sin låt. De österbottningar som tagit sig till final är Hugo Käld, 10 år, Kronoby, Elin Laihorinne, 15 år, Pedersöre, Elvira Nyrönen, 13 år, Jakobstad och Asta Sharma, 10 år, Vasa.

Låtarna i MGP får framföras på svenska, finska eller samiska och ska endera vara skriven av artisten eller en annan 8–15 åring. Alla bidrag som i år tog sig till final är dock skrivna av artisterna själva.

ledarna Anna-Karin Siegfrids, Jonathan ”Jontti” Granbacka och alla finalister och dansare deltar. I år kommer MGP dessutom att få en tredje programledare i 13-åriga Antonia Holmberg.

I juni fick finalisterna delta i Camp MGP på Lärkkulla i Karis där de fick hjälp med sina sånger, uppträdanden och scenshower. De fick också öva att banda in sina låtar i musikstudio.

Du kan rösta i finalen genom att skicka ett SMS med artistens startnummer till 050 9020050. Det är bara möjligt att rösta under finalen klockan 18.00–19.30.

Skivan med samtliga bidrag ges ut av FSU och på skivan finns årets officiella MGP-låt där program-

MGP produceras i samarbete mellan Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, produktionsbolaget Five Corners och Yle.

Kurser inom välfärd Ensiapukursseja / First Aid Courses PEDERSÖRE Aktiverande arbetssätt – en naturlig del i mitt sätt att jobba? Vården när livets slut närmar sig Livräddande Första hjälpen Fhj Preppauskurssi – Lääkehoidon osaamisen perusteet LOP 2014 Barn och olyckor, 4h barnrelaterad Fhj kurs

26.09 11.10 11.10 26.10 31.10

VASA/VAASA Emergency First Aid Course 26.09 Aktiverande arbetssätt – en naturlig del i mitt sätt att jobba? 28.09 Prep-kurs i läkemedelsräkning som ingår i Grundkunskaper i läkemedelsbehandling LOP 2014 05.10 Hygienkompetens, test 10.10 Livräddande Första hjälpen Fhj 11.10 Ensiapukurssi EA 1® 17.10 Hygienpass och livsmedelshygien, kurs+ test 17.10 Tala och handleda i frågor kring sexualitet 25.10 Serveringspass, kurs + test 26.10 Hygienkompetens, test 31.10 Hygiene proficiency test – Hygiene Passport 31.10 Serveringspass, test 31.10

Välfärd: Elisabet Björk-Norrgård, tfn 050 336 82 81 elisabet.bjork-norrgard@yrkesakademin.fi

Stöd i förebyggande arbetet gällande drog- och alkoholproblematik 08.11 Vården när livets slut närmar sig 08.11 Alternativ kompletterande kommunikation 15.11 Första hjälpen Fhj 1® 22.11 Hygienkompetens, test 22.11 Serveringspass, test 22.11 Social- och hälsovårdens säkerhetskortsutbildning 23.11 Nödförstahjälp för chaufförer 25.11 NÄRPES/NÄRPIÖ Emergency First Aid Course Nödförstahjälp för chaufförer Serveringspass, test Hygienkompetens, test Ensiapukurssi EA-1® Hur kan jag bidra till hälsa och välbefinnande på min arbetsplats? Första hjälpen Fhj 1®

29.09 30.09 10.10 12.10 25.10 31.10 08.11

Anmälan och mera information: www.eduya.fi Kurser kan även ordnas på Er arbetsplats. Välkomna att ta kontakt för mera information och offert!


Förmånliga skärmbyten i Vasa och Jakobstad

SUPERPRIS!

Skärmbyte på iPhone 5, 5C, 5S och SE 99€* Skärmbyte på iPhone 6 149€*

Batteribyte på köpet Vi reparerar alla märken

Hovrättsesplanaden 18, Vasa | 06 319 77 00 | Må-Fr: 10-18, Lö: 11-15 | www.multitronic..

*Kampanjen är i kraft 25.09-10.10

Styrmansgatan 4, Jakobstad | 0600 301 300 | Må-Fr: 10-15 | www.multicare..

En ny generation iPhone.

Kan beställas nu, på nätet eller i din lokala iTronic butik. Från 829€

Hovrättsesplanaden 18, 65100, Vasa Mån-Fre: 10:00-18:00 | Lör: 11:00-15:00 www.itronic.fi TM och © 2017Apple Inc. Alla rättigheter förbehåls.

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 3 2017  
Advertisement