__MAIN_TEXT__

Page 9

KP_-#Fs !&s "#Ü CPSs -)+Ü

Õ]_@Z;W_`UL^[ÛÜ##,/6&9 )31,9 '+59

   7)9 //9 8) 9 % 9 /20)9    ÖÖÜ

     X<M^:Ü V×FÜ Q8TÜ aHIØPÜ -rPs #-#Gs `#h`s `1==s #Fs C#Ps #@=#Ps

D1H!P#s :lF!s C#=K!1s ;PldRs `1=>S`pF!s Cs CFs `#hs -rPs #Gs

;cN=#``s KCs =K;=s /lF!#=S#Ps #==#Ps DmFF1S=gPs K/s FelF!#Ps

12Ü Ü / / 05 /Ü # # 

#Fs D#=K!1s SKCs lPs cNN/KdSPn``T=1-`s S;i!!!s DqS`#s CFs /s `5==S`qF!s ds #KSbKs K/s F!Ps Pl``S1FF#/dP#s KDs DFs `lFk <$Ps 'PC(rPs ;cN=#``#Fs K,(#F`=1.` să ă dă  ă _ă 44ă Vă 1ýÙ8ă

 *

`ă ă ă @ă !ă Oă /u

.ă ă ă ă ¿ă ă

ă ă ă ă ă Iă ? Éă +0ă

*$ă ă 

Ü 3ÙÚ4Ü#*# ## ă

O 㠗 ă ă ă aă ă ·žă ô

;ă ă 0ă ă ă ă ă€

&ă Nă

ă ă ă +ă +ă

VÀ <ă

 ă

ă Ú  ă ă ă ă ă ă Ê ă 5ă A1ă ñ ă !ă

ă +ă ă ă ă v 6"@ ă

 4Á `%ă

 ă ă ă ?ă ă P ă ó " ă ă 㠟ă

 hă ă ă ă ă ă ă ă ' Û=ă ÎTă ă ă

Ü ă ă Ü ] iă ă ă ô

ă ă E>ă ă Ýô &ă

*ă ă ă ; ă

 *. $9 !-9

2 ă ă Tă ă ă ,ă .ă ă

j㠁ă

 ă  ă ă aă Wă ã x

 tă ă ă @ă ô

 9 9 "* *

kă 2ă 2,ă

:  ă ă ă ă ô

ă ă  lă ă ă ă

 )ă .ă ă ă $)* 7NOÜ * »“Ë ¡e·.Ëeă

ă ă ă ă pdm›Ü 3ƒjËÈN¬Ë ¯U‹²¢”¬¬¢kO4ƒË (¯Ü ‰Ü ă  mă ă Ë ¥w™±l›šÜ “Ë ¢e¸...Ë CÜ ²Á“¬Ë l†.Ë ¬ ' mË &G!ă ă 1ă ă ă &Ü ¼•Ë 4J¬5–Ë °U‹³¢~ ƒ„4ƒ¢Ë /‹. Ë nă ă ă ă ă ă =ÒÜ ƒœw¹xÜ 6—£‹ƒ7—Ë ¢¬Á Ë +e‹Ë ,N

n¬Ë ¬IµË ¬4µ¬JǘK¬¬!—8 Ë —™ƒOÇ

 

4 , Nă =ă ^ă Þă ă H

“ 9”Ë ‹¢´ËË O½rk:˜Ë °‘U‹³¢“½ª¬;…Ë ¬_¢Ë Yă S ă _ă ă ă ô 'Ü ÂsË Oì¬Ë £<."†Ë qy­Ü ¢_©¬Ë §òϵ¬9ă

 !ă :ă ă ­ă ă

=«ªË +>¬¸.?—Ë #¬¬Ë ‹,e¤ÄË ;†Ë ¥¬‹”Ë <ă ă Eă ă ă Gõ

¾¢}ŸÜ

³Ë

„² •¦ÉŽ”~¯Ü

Œ@UË ¢eotË +A¬o¢ Ë

½“Ë

e·.0$.Ë  ă ă Æ ă ă ă û‚ă

* ¢OË uË Joe 9 É

ă ă ă U%ă ' ă

×ïêÂÌ®ă W†¬BË ¦e¹1.. Ë €;ƒË ³† ă ă ä Roă 7

v`P¬³X ÂÜ U—Ë ƒ¿Q‹ŠË

°h½|Ü

%žŸ&†RC~ƒRË Ipp;“Ë ;†Ë ª;¶ªË ¢‹~Ë ½—Ë

\vj—ª«Ü %Ü Å”Ë U™Ë Qª¬Ë ½šË 24¬Ë L›Y¬¬Ë ‚¸bJÜ 'w¬Ë ¿´zfÜ ‹-UË (š“(‡S4“(Ë G6

¬DˆË ‰Ë†¨Ü §fZxy†.Ë ˜ŒÆ³¬Ü §‘8 Ü ÄµÜ

ˎ¡ŸÜ

(Q<†Ë OÇšË Wƒ

¾Ë EŠË ‹F“Ë 8pz4œË ;†Ë

²[¢Ë

p{Ë

±¢\eË

+z

g¬ÊË ¿Ë ¢(~~)Ë ¢½ª¬Ë °VŽ³¥

“½­Ë

|aTª Ë

G¬Ë

Q(~p(Ë ¬kH¬Ë ‹~Ë ¬ªË

MÆ•Ë ¨ªdÀqË

LºšË ¬i¬;“Ë

‹©ÅuÜ ‚’‹©]ªÇ•C†Ë U(Ë ʤk¬ocÜ ®*h¬Ë ˆÜ ¢^ª¬Ë ³8”eË

†Ë

¢¬½~~6Ë ½ª¬Ë ¬bp}Ë

S͓g»ž{iÎÜ

>Ü

R9TB8Ü AÔY?TKTB8YÜ 1s j;P=#is nPs /#D=rSs #`s fF=1-s lPs `as UaiP#=V%Cr`#Fs K0s =1:FF!#s SC=6F-Ps KP!FWs Ü Fq-KJs Ps F!Ps 2mEO=1-s caQjCC#Is )3FFRs 8I`#s 1s `4==Po <=1-s KC*``G1F-s cs Q1:`Ps CqF-s 'rP#F1F-XDlFF4S<LPs S1Fs =1 ;Ps DKas P#:`KPYKZ`!#Is f9!s + !s S#C1FP1#as #``s +1F`s /cUs 1s `dqs dqF1F-Ps D#"s #``s !c[\4J`?s PcD s #`s /c]#as =1Ps =#!1-as nÑÜ !#Fs Fjs /r-^`!1#S;M=Fs A7Qs ;BP s

&*

*ă ă  ă ă Bă ă M Lă /\ āă Ā &ă ă [ ă ă ă &㠘Q'Pă œÔ ă ă ă é ă ă gšÕÖă ă ă ÐÜ [ă ă º ‘ă  8ă #ă { ă ă Wă ă ă ÷ $ă ă ă ă ă ă ă 3ă %ă ă ă ă ă ă «ă ;ă ' ă ă ă Ñă X3ă ¦ !ă * Z ă ă Aă ă ă X ø ă 㠌-%---ă ă ă

 Ăă ă D8ă”6ă

ă

ă

ă

 6ă ă ă ¨†ă

$ ă ă 3ă Dă ‡ă

ă ă 㠛 ă Çă Óră ă ă ă  ˆă

–ă 2<ă ă ă 7 ă ă )ă ă ă ă ă 6ă ô ă ă ă ă ă ÅØ 3>ă 5ÿă ă ă ă ă ă ă ă Că =ă ´ ă ’ă ô ‰ă ă ă Ză ă 7 ă ¸ ^ă ă ¹05ă 5ă ö BKă $ ă ă ă â Èëă ă S ă ô ă \Kă $ă Eă ă ú ¡>pă ă ă ă ]ă ă åă ă ă ă

í ă ă ă ă ă 1 ă ă îă ă ă ă +ă "ă ¯ă üа9ă æ"ă ă ă b

UD¾ă ă ă ă ô ă Šă ™ă ă ă să 7 $ă Ãă ă ă ă ă ă Lă .ă ă H ă ă ă F ă ă ă ô ă MC!ă ±ă ¢ă ""A ă ă

Íă ă »Ră 즆 ă ©ă /)ă ă ă 

ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă  )ă ă ă "ă ă ă Yô 㠓Că %ă þă qă 9&ă ?fă b 'ă ă ă ă ă ô ă ðç!ă 'ă ă

OcŽ“ªË ¬BK ă ă ă B ă ă ă

¿’ÌrseqÜ #A/3: GM-N EN N :)"- 9 @>N ®Ç¼{ÀÁ{ºgºÜ )J- N K4--)H--<#/5N ÃÜ >G $6N ?N 5N 0% +2&!?N ??N £ÈÜ C;?N =?JN B*?N 1 N )J- N L5- .7N I8N D:F'( N

ă ă  „ă

9

ă /㠎‹zË ƒ

ă ă %G!ă  ²ă ă ì£ă ă ă ªă

(9* " $9 49

¤ă )ă *ă ă ă ă Òă H 0ă ă Fă ă ă ă F…ă Q  ù 㠕ă : ă ă ă c

ßÄ༥!ă | $ă ă ă ă "c ă ă ¶èă  ă Iă ½³ă áă ă ă ă

%! * #* * * * *

%K 3,7K ,I;J7>K .*, .*.Ü 3K $Ü DD;?%K 2K Ó-( ă ;@E.4)8K

9D4,3)3K €Ó·Ü  " F>/43;AK

Ü ,#0

BD, 3*3K Ó·Ü ! "

EC!,3"3;?"K Ü ,#0 >D#,$4)4K Ó·Ü ! " F>%,3&3;AK !Ü #0 ?E%/'3)3K Ó·Ü  ! "

;K HK =?G,3K ,ă

 "

 0

 '/#-

#+0DE܊…Ü '#K) K0 " 

! 0 &! 0 t–Ü !'.#!-

"#0 .*,Ü +,K .Ü ‡Ü  (Ü =6K

0 H,,?K #0 * #0 ) ,5<K :+;;+601K " " % ($0Profile for Österbottniska Posten

Öp nr 12 1978  

Öp nr 12 1978  

Profile for webbop
Advertisement