Page 1

Osterbottniska Posten Svenska Österbottens Ungdomsförbunds tidning • 1-2018

Hitta din grej • Kristian Luuk 14.3 kl 18.30

En  inspirationsföreläsning med mycket igenkänning. Kristian vill få publiken att tänka till och känna efter vad de egentligen tycker är roligt, det är ofta det man är bra på och där man kan blomma ut.

Träna din inre kondition – mindre stress, mer glädje • Tomas Gunnarsson 11.4 kl 18.30

Följ med på en inspirerande föreläsning om hur du tränar din inre mentala kondition för att öka tilltron till din egen förmåga. Du kommer även att tycka om dig själv mer.

Fågel- och naturfoto • Brutus Östling Fotoföreläsningar x3 • 28.4 kl 10-15.30

Andas ut, andas in • Joakim Haldin 25.4 kl 18.30

Andas ut, andas in är en audiovisuell föreläsBrutus Östling är känd för sina mycket ning som tar oss med på en inspirerande personliga fågelbilder och har bl.a. gett ut 11 fotoböcker. Under denna dag bjuder resa jorden runt. En stund tillsammans som Brutus oss på tre olika föreläsningar med hjälper oss att bryta gamla tanke- och beteendemönster och se livet ur ett nytt perspektiv. magnifika bilder till.

Info & anmälan på arbis.jakobstad.fi eller 06 786 3264


Tro hopp och kärlek med Riksspelemannen

Åsa Jinder & Heléne Nyberg

Piano Thomas Enroth FREDAG 23.3 23.3Nybylokalen NybygårdenklPetalax FREDAG 19.30 kl 19.30 LÖRDAG 24.3 24.3Scalateatern ScalateaternNykarleby Nykarlebyklkl19.30 19.30 LÖRDAG SÖNDAG 25.3 25.3Purmo Purmouf. uf.lokalen lokalenklkl19.30 19.30 SÖNDAG MÅNDAG 26.3 26.3Terjärv Terjärvuf.uf.lokalen lokalen19.30 19.30 MÅNDAG Biljetter vid dörren: 20 euro. Juthbacka bokning: tfn 044-3556 708 (kl 15 – 21 varje dag)


På svenska eller för svenskan? Vad gör SÖU? Vad är vår uppgift? Vi är i första hand till för våra föreningar och deras medlemmar, därefter ungdomar rent allmänt. Arbetsspråket är svenska, oftast dialekt. Att verksamhetsspråket är svenska, som majoriteten av våra medlemmar har som modersmål, har varit en självklarhet och någonting naturligt. En del av våra föreningar har tvåspråkig verksamhet och medlemmar med finska som modersmål, vilket är positivt – en språklig identitet betyder inte att man ska leva i ett reservat som är exkluderande. Vi har fått fokusera på verksamhetsfrågor, och språkfrågor har inte varit ett problem internt eller externt. Tyvärr håller situationen på att förändras. Tidigare fanns det för det mesta likvärdig information på båda inhemska att fås från våra ministerier och myndigheter, ibland kanske med lite fördröjning. I dag är det ingen självklarhet att all info finns på båda språken. Ett

typexempel är att det i skrivande stund saknas handlingar och direktiv kring den nya alkohollagen på svenska trots att lagen har trätt i kraft den 1.3.2018. Under vinterhalvåret har jag skickat e-post på svenska till bland annat Ministerrådet och Undervisningsministeriet. Det har handlat om statsunderstöd och lagstiftning, som är viktiga frågor för SÖU. Ingen av dessa mottagare har svarat mig. Det är möjligt att man har det mycket stressigt på våra myndigheter, kanske ända sedan slutet av augusti ifjol då det första mailet skickades. Det är möjligt att det inte har funnits ett svar att ge. Vilket som kan man åtminstone svara att mailet mottagits och att man återkommer, eller att man inte vet. Att ett e-postmeddelande glöms bort, fastnar i ett skräpfilter, eller blir raderat av en praktikant är möjligt. Nu är det fråga om flera fall. Jag är tyvärr rädd att de uteblivna

svaren beror på att frågorna ställts på svenska. Jag hoppas innerligt att jag har fel. Att några mail ignoreras är ingen stor sak i sig. Problemet föreligger i om det är en del av ett större strukturellt problem som accelererar. Antydningar till det sågs under vintern då svenskspråkiga representanter plockades bort ur diverse organ, bland dem nordiska samarbetsorgan där en tvåspråkighet borde varit en resurs. Jag hoppas att vi som centralorganisation får fortsätta att arbeta för konkret verksamhet för våra föreningar och att inte rättigheter gällande språkfrågor blir en del av vår uppgift. Samtidigt vill jag ge en eloge till personalen på de myndigheter som finns stationerade i Vasa, därifrån fås hela tiden information på svenska, och finska. Precis som det ska fungera i ett tvåspråkigt land. Jonas ”Josip” Rönnqvist Verksamhetsledare SÖU

Chefredaktör: Caroline Mård Ombrytning & layout: Jonas Rönnqvist Pärmfoto: Jonas Bergqvist Redaktionsråd: Pia Sand, Gustaf Westerholm, Lenita Hjortman, Niklas Kortell Där fotograf eller författare ej anges har materialet i första hand producerats av SÖU.

Workshop i marknadsföring

Annonsförsäljning: CJ-center Tryck: Botnia Print Upplaga: 40.400, utdelas till svenska hushåll i Österbotten

SÖU bjuder in till en workshop med fokus på kommunikation och marknadsföring söndagen den 18 mars i Vasa. Kom med på en marknadsföringsworkshop med Bruket Agency på SÖU:s kansli i Vasa söndag 18.3 klockan 12–15. Under workshoppen arbetar man med den egna föreningens material och marknadsföring, både kring annonser och sociala medier. Konkreta idéer, tips och tekniker tas fram för att skapa en starkare och mera enhetlig kommunikation och marknadsföring. Workshoppen är gratis och det bjuds på kaffe med tilltugg! Två personer per förening ryms med. Förhandsanmälan till sofia@sou. fi senast 14.3. Workshoppen ordnas av projektet Kulturturism som finansieras av NTM-centralen.

Österbottniska Posten - SÖU:s medlemstidning • Nr. 1 2018

Ansvarig utgivare: Jonas Rönnqvist/Ab Sidwill Oy

Kom på ordningsvaktskurs

Skaffa hygienpass sommarsäsongen Kommer ni att ordna evenemang med matservering i sommar? Då kan ni behöva hygienpass. Hygienpasset är ett bevis på kompetens i livsmedlemshygien och krävs av personer som ansvarar för hantering och tillredning av oförpackade och lättskämda livsmedel. SÖU ordnar en kurs i hygienpass tisdagen den 10 april 2018.

inför

Kursen ordnas som självstudier med ett testtillfälle den 10 april klockan 18 på SÖU:s kansli (Handelsesplanaden 10 D, 65100 Vasa). Priset är 25 euro per deltagare. Anmälan sker via ett elektroniskt formulär på www.sou.fi och sista anmälningsdagen är 27.3.2018. För mer information kontakta cecilia@ sou.fi. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan.

Kallelse till SÖU:s

VÅRMÖTE 11.4.2018 i Uf Svanen, Monå SÖU:s medlemsföreningar kallas till förbundets vårmöte i Uf Svanen (Monåvägen 497, 66980 Monå) onsdagen den 11 april klockan 18.00. Vårmötet kombineras med ett informationstillfälle och är öppet för alla våra föreningar, deras medlemmar och andra intresserade. Handlingar, fullmakter och tidtabell på www.sou.fi närmare mötet i enlighet med förbundets stadgar.

Har ni tillräckligt med ordningsvakter inför sommarens evenemang? SÖU ordnar en grundkurs och en repetitionskurs för ordningsvakter i Vasa under våren. Grundkursen omfattar 40 lektioner och riktar sig till personer som vill utbilda sig till ordningsvakt och få möjlighet att jobba för till exempel föreningar, barer och restauranger. Kursen hålls 14.4, 21.4, 22.4, 5.5 samt 6.5 i Vasa. Priset är 260 euro (15 eller fler deltagare: 220 euro).

För personer som redan är utbildade ordningsvakter och vars kort håller på att gå ut ordnas en repetitionskurs söndagen den 25 mars kl. 9–16.30 i Vasa. Priset är 65 euro/ person (7 deltagare), 50 euro/person (10 deltagare), 35 euro/person (15 deltagare). Sista anmälningsdagen är 18.3. Mer information och anmälningsformulär finns på www.sou.fi. Kurserna ordnas av SÖU i samarbete med SFV Bildning och Verifi.

Vem blir årets vinnare i SÖU:s pidroturnering? Under vintern har ringkvalen i SÖU:s pidroturnering pågått, och de lag som har presterat bäst möts i finalen som utkämpas på Vasa Bridgeklubb lördagen den 10 mars.

Kimo 2, Iskmo-Jungsund 1, fjolårsvinnarna Kvevlax 1, Björkö 1, Övermalax Uf, Petalax Uf, Nämpnäs 2 och Pörtom Uf. Så fort finalen är avklarad publiceras resultatet på SÖU:s hemsida.

De lag som tävlar om pokalen är Purmo Uf, Soklot 2, Kovjoki 2,

Fyrtiosex lag och cirka 400 spelare deltog i pidroturneringen.

Sommarevenemang i ÖP

På informationstillfälle får föreningarna ta del av aktuell information och temaföreläsningar som berör föreningsverksamhet. Närmare program presenteras senare.

Nästa ÖP delas ut lördagen den 9 juni. Då blir det fokus på sommarens evenemnag, allt från daser till teater och soppdagar.

Möteshandlingar och övrig info publiceras på www.sou.fi.

Ordnar din förening ett spännande sommarevenemang som vi kan

skriva om? Tipsa caroline@sou.fi. Tveka inte heller att ta kontakt med oss om det finns något annat som rör föreningsliv ni vill att vi uppmärksammar i vår tidning.


Sara Hemming, Isabel Flemming, Elin Härmälä, Lenita Hjortman och Annika Åman efterlyser mer jämställdhetstänk i föreningarna.

”Det kan aldrig bli som förr” Det konstaterar panelen som har samlats för att diskutera efterdyningarna av metoo- och dammenbrister-kampanjerna. Även föreningsmedlemmar kan bete sig opassande, och därför är det viktigt att man diskuterar vilka värderingar som ska råda i föreningen. ÖP har samlat fem föreningsaktiva till en diskussion om hur föreningarna kan säkerställa att alla medlemmar ska känna sig trygga. – Föreningen är beroende av tillväxt, och om medlemmarna inte trivs så slutar de. Därför ligger det i allas intresse att skapa en bra stämning där medlemmarna följer schysta spelregler, säger Annika Åman från Unga Scenkompaniet och Oravais Teater. Sara Hemming, Malax Uf, säger att dammenbrister-kampanjen har varit en ögonöppnare, hon hade inte tidigare reflekterat över vad som egentligen är sexuella trakasserier och hur ofta det förekommer utan att man själv uppfattat det så. – Mycket har kommit upp till ytan, och man har börjat omvärdera situationer. Nu har dammen brustit och det känns omöjligt att vi ska gå tillbaka till det som varit – också i föreningarna, säger Sara. Elin Härmäla, ekonom på Musikcafé After Eight och aktiv i Forsby Bk, tror också att kampanjerna kommer att ha långtgående konsekvenser.

– Det blir naturligt att tänka efter och ifrågasätta. Jämställdhetstänket är djupare rotat hos de yngre, och bara man låter dem ta plats i föreningarna så bådar det gott för framtiden, säger Elin. Lenita Hjortman, SÖU:s ordföran-

säga till om man blir utsatt.

– Om någon tafsar på dansgolvet på en föreningsfest är det lättare att själv gå därifrån än att skapa en scen och tillkalla ordningsvakter och få personen utslängd, säger Isabel Flemming, Övermalax Uf.

“Föreningen är beroende av tillväxt, och om medlemmarna inte trivs så slutar de. Därför ligger det i allas intresse att skapa en bra stämning där medlemmarna följer schysta spelregler” Annika Åman Unga Scenkompaniet och Oravais Teater de och aktiv i Västerhankmo Uf, säger att föreningar i värsta fall kan bli skyddade verkstäder där medlemmar som beter sig opassande hålls om ryggen av kamraterna. På små orter där nätverken är starka kan det vara svårt att fatta mod att

Berättelserna i dammenbristerkampanjen visar att olämpligt beteende förekommer på många ställen, också i föreningsvärlden. – När jag tänker tillbaka på premiärfester, revykavalkader och an-

dra liknande evenemang så kan jag konstatera att det nog har förekommit sådant som inte varit helt okej, säger Annika.

Isabel efterlyser klara spelregler från styrelsens sida. Om man tydligt går ut med vilka regler och värderingar som råder inom föreningshusets väggar, så kanske det väcker till eftertanke och inger mod att säga ifrån om någon trots allt blir utsatt. – Det kommer säkert att skämtas om det till en början, men om det hjälper ens någon så är det värt det. Man måste alltid ta den som rapporterar om trakasserier på allvar, och absolut inte bortförklara med ”att han eller hon har alltid varit så där”, säger Isabel. Förutom att få stopp för de sexuella trakasserierna en gång för alla konstaterar deltagarna i diskussionen att det finns könsstereotyper i föreningarna som gärna skulle få skrotas. – Varför inte införa ett roterande system så att alla får prova på olika sysslor som att till exempel koka kaffe, sitta i biljettkassan, städa wc, och bära stolar? Då kommer man bort från att definiera uppgifter som endera mans- eller kvinnogöra, säger Lenita. En vanlig figur på de österbottniska revyscenerna är en man utklädd till kvinna, som endera är väldigt fjollig eller är en gnällig kärring.

– Det är ganska tröttsamt att se sådan billig humor och det vore välkommet med en mera nyanserad bild av kvinnor överlag, både på teaterscener och filmdukar, säger Annika. Vikten av att båda könen ska vara representerade i styrelsen är stor. – Om det inte sker naturligt kanske kvotering skulle vara en bra idé, säger Elin. Annika säger att man till exempel genom att välja en kvinnlig regissör eller trubadur till sina evenemang sänder ut signaler om jämställdhet utan att skriva någon på näsan. Isabel konstaterar att en väg mot en mer fördomsfri förening är att öppna upp verksamheten mot människor som kommer från andra länder och kulturer. – Jag efterlyser ett diskussionsunderlag med olika frågor och scenarion som man kunde diskutera i styrelserna. Vi får inte låta kampanjerna rinna ut i sanden, utan föreningarna måste också ta sitt ansvar och bidra till att det sker en förändring i hur vi beter oss mot varandra, säger Sara. Annika efterlyser fler män som tar upp dessa frågor. – Jämställdhetsarbete ska inte vara en kvinnosaksfråga, ett jämställt samhälle gynnar alla. Text: Caroline Mård Foto: Sofia Sundholm


Malin Gustavsson, expert på jämställdhet och mångfald, efterlyser bondförnuft.

Föreningen får inte vara en skyddad verkstad Sexuella trakasserier förekommer i Svenskfinland, det visade höstens kampanjer med all tydlighet. Föreningsvärlden är inget undantag och i uppropet för #dammenbrister uppmanar de drygt 6000 undertecknarna bland annat att föreningarna garanterar flickors och kvinnors säkerhet och kroppsliga integritet. Med bondförnuft kommer man långt, säger jämställdhetsexpert. Att tala om sexuella trakasserier i en förening kan vara obekvämt. Vi vill inte egentligen vara den som pekar ut någon som går över gränsen genom sina ord eller handlingar. Malin Gustavsson, vd på Ekvalita och expert på jämställdhet och mångfald, rekommenderar att vi alltid kommer ihåg att då vi kritiserar så är det handlingen och inte personen som ska ligga i fokus. Hon menar att metoo-kampanjen kan lära oss om hur vi ska vara med varandra – vi måste reclaima bondförnuftet. Det är styrelsens uppgift att skapa en öppen, trygg och välkomnande förening för alla medlemmar. Det är medlemmens ansvar att respektera och inte kränka de övriga medlemmarna. En förening där detta ansvar inte tas kommer förr eller senare att förlora medlemmar. – Föreningen får inte bli en skyddad verkstad för personer som uppför sig illa, med förklaringar som att personen har många andra bra sidor, varit med länge eller gjort stora uppoffringar, säger Gustavsson. Hon betonar vikten av att ha normkunskap om sin egen förening. Normer är de skrivna eller oskrivna reglerna om vad som är rätt eller fel som råder i föreningen. Oftast är det styrelsen som sätter tonen för hur föreningens verksamhet utformas, men även styrelsens sammansättning sett till ålder, kön, läggning, bakgrund och fysiska

och psykiska förmågor ger en bild av hur föreningens medlemmar förväntas vara. Föreningen kan må bra av lite hälsosam självkritik – Om vi vill att alla ska känna sig välkomna – på vilket sätt gör vi det konkret i verksamheten? Introducerar vi nya medlemmar eller förväntar vi oss att de ska hitta sin egen plats? Lyssnar vi in våra medlemmar eller upplever vi att man säger till om man har något att säga? Är vår förening en plats där vi skrattar åt eller skattar med? Om något tråkigt händer, vem ska man vända sig till om man är ny i föreningen och hur vet man att man kommer att tas seriöst? Föreningen borde sträva efter att skapa en miljö där det är okej att lyfta obekväma ämnen på bordet. Det kan handla om att ta tag i sådant som länge funnits i föreningen eller att i ett tidigt skede stoppa vissa jargonger eller sätt att vara som kan bidra till klickbildning, uteslutning eller olika värdering av medlemmarna. Om man ser något olämpligt beteende men är tyst så kan det av den utsatta upplevas som att man accepterar det skedda, och Gustavsson efterlyser en handlingsplan. – Hur ska jag som medlem agera om jag ser något eller själv upplever något kränkande? Vad händer om jag säger till, hur tar föreningen tag i saken? Om jag vill vara anonym är det möjligt? Vad händer med den som kränker? Är lösningen att utesluta medlemmar eller kan man lösa situationen på något annat sätt. Gustavsson säger att en seriös process med en handlingsplan för alla typer av kränkningar, till exempel rasism, homofobi eller sexuella trakasserier, kan vara en bra plattform att överhuvudtaget att ta upp dessa frågor till diskussion. – Det handlar inte om att peka ut

människor, utan att tillsammans fundera på vad man skulle vilja att medlemmarna gjorde om någon agerade fräckt mot en själv, hur skulle vi vilja att föreningen agerade och vilka konsekvenser vore rimliga. Det är i dessa diskussioner som vi egentligen pratar om vår värdegrund; vad vi står för och vad som skapar trygghet och inkludering. Vissa trakasserier är brottsliga handlingar och bör anmälas. Gustavsson säger att det även är bra att påtala mindre incidenter. Om flera har varit med om liknande fysiska eller verbala kränkningar är det lättare att se att det finns någon norm och struktur som stöder denna typ av beteende. Och det är egentligen viktigare att ta upp normerna och deras makt till diskussion i föreningen än att peka ut enskilda individer.

Industrivägen 1B (Bredvid Halpa Halli)

S T E FA N E K H O L M B Y G G TJ Ä N S T A B

Bygger nytt, renoverar och inreder Monterar stockhus och villor Våtrumscertifikat Grävarbeten med minigrävare Solfvägen 693 b, 65410 Sundom byggtjanst.stefan.ekholm@netikka.fi

Stefan 0500 560 419 Jonas 050 309 3045

– Vi är alla med och skapar föreningen tillsammans och målet är att den ska vara trygg att vara i för alla medlemmar. Text och foto: Caroline Mård

Sexuella trakasserier kan komma till uttryck åtminstone på följande sätt: – Gester eller miner med sexuell anspelning, fräckt prat som har en sexuell underton, oanständiga skämt samt påpekanden eller frågor om figuren, klädseln eller privatlivet, – Text och bilder med sexuell eller pornografisk underton via social media, brev, e-post eller andra kommunikationskanaler – Fysisk beröring – Dessa handlingar blir sexuella trakasserier om den som utsätts för handlingarna ovan inte vill eller önskar det. Det är alltid den som är utsatt som avgör var gränsen går. Källa: Jämställdhetsombudsmannens hemsida, www. taso-arvo.fi

Köpes antikviteter i hela svenska Österbotten

- Alla sorters möbler, oberoende av skick - Annat gammalt lösöre och hela dödsbon.

Kontant betalnin g Varorna avhämta s.

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284


KANNUSTALO/KUUSAMO TIMMERHUS/ NUNNAUUNI VASA Skeppsgatan 13 Minimanis affärsfastighet 65100 Vasa Jan Fagerholm 0504112295

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak Fönsterplåt/Plåtlister Taksäkerhetsprodukter Inplåtning av skorstenar Skräddarydda lösningar enligt kundens behov Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • Kenneth: 050 572 1214 / Mikael: 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

Projektledare Pia Söderholm och FSU:s verksamhetsledare Tomas Järvinen ser framemot att hjälpa föreningar att starta kodklubbar för barn och unga.

Kodklubben flyttar in Finlands Svenska Ungdomsförbunds projekt Kodklubben har en ny projektledare med placering vid SÖU:s kansli i Vasa. Projektet hjälper föreningar att starta grupper för barn och unga där man lär ut programmering. Pia Söderholm är ny projektledare för Kodklubben. Hennes uppgift är att hitta intresserade föreningar och ledare, ge dem stöd och hjälp för att starta och upprätthålla lokala kodklubbar. Klubbarna kommer att fungera som självgående eftermiddags- och kvällsgrupper. – Målet är att starta kodklubbar där barn och ungdomar med hjälp av spel och lekfulla metoder lär sig

Sydmedi, din lokala samarbetspartner med sakkunnig service i toppmoderna utrymmen. Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, företag och organisationer.

grunderna i programmering, berättar Söderholm. I dagens informationssamhälle är det bra att utöver läs- och skrivkunskaper också kunna grunderna i programmering. Kodklubben är ett roligt sätt att tillsammans med andra lära sig programmera genom vägledning av en ledare. – Föreningar kan ansöka om startbidrag för ledararvoden, utrymmes- och IT-kostnader. Projektet erbjuder även ett undervisningsmaterial för tolv lektioner. Ledarna behöver alltså inte vara datatekniker, utan ett intresse för datorer räcker bra. Sedan 2016 ingår programmering

i läroplanen för grundskolan och projektet erbjuder även Hem- och skolaföreningar möjligheten att starta kodklubbar. – Kodklubben är ett Leader-projekt som inleddes hösten 2016 med verksamhet i främst Nyland och Åboland. Nu står Österbotten på tur och arbetet pågår fram till årsskiftet, berättar Tomas Järvinen, verksamhetsledare för FSU. Projektet arrangerar ett kodläger för andra året i rad för barn i åldern 7–12 år. Lägret hålls i samband med Teaterkalaset i Pargas den 11–14 juni. Text: Malin Andtbacka

Byskata sköter fritidstjänsten i Korsnäs Från och med januari 2018 är det Karl-Gustav Byskata som sköter fritidstjänsten i Korsnäs.

Du kan även ta laboratorieprover utan läkarremiss hos oss.

Till hans uppgifter hör att vara sekreterare för kommunens ungdomsfullmäktige, ordna aktiviteter för barn och unga under skolloven, samt stödja föreningarna som har verksamhet för barn och unga.

Tel. 06 781 2080 Närpesvägen 16 B, 64200 Närpes Östra Långgatan 51, 64100 Kristinestad Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi

Det är en deltidsanställning och Byskata jobbar fortfarande kvar som Leaderrådgivare på Aktion Österbotten. - Genom mitt arbete på Aktion så är föreningarna bekanta för mig från tidigare och eftersom jag bor i Petalax så har jag också ganska bra koll på området.

Res med oss till Malta under sommaren, avfärd varje vecka. Ännu finns det platser på Egypten 15 dagar och Egypten 8 dagar under våren. Israel-Jordanien på hösten. Kolla in alla resor www.kingtours.se eller beställ broschyrer. Tfn. 0400 438 854

Fritidstjänsten i Korsnäs sköts av SÖU:s dotterbolag Sidwill. Kalle Byskata på besök i högstadiet i Petalax. Foto: Cecilia Pensar

Text: Caroline Mård


Nora Väglund ser fram emot att hjälpa föreningarna att utveckla verksamheten. Foto: Cecilia Pensar

Nora leder Bygdegården Nora Väglund är nyanställd projektledare för Bygdegården skede 3 - 125 tillgångar. Hon ska hjälpa föreningar att utvecklas, lösa problem och skapa en samtidsanpassad verksamhet genom olika arbetsgrupper.

Nora Väglund har en bakgrund som föreningsaktiv i Malax Uf och hon ser nu fram emot att hjälpa alla SÖU:s medlemsföreningar att möta nutidssamhällets efterfrågan och stärka livskraften i byarna. – Många föreningar ställs inför samma problem oavsett geogra-

fisk placering. Skolor, affärer och övrig service läggs ofta ner i mindre byar, exempelvis Långåminne och Pörtom, och till sist är det bara föreningarna som är kvar. Samhällsförändringen påverkar även föreningarna och de är tvungna att anpassa sig och utveckla verksamheten efter behoven i byn, säger Väglund. Syftet med projektet är att skapa tematiska arbetsgrupper med engagerade föreningsaktiva från hela fältet och utvalda nyckelpersoner med specialkunskap. Arbetsgrupperna ska diskutera problem som

föreningarna ställs inför, utveckla föreningarnas roll och skapa en samtidsanpassad verksamhet. Nyckelpersonerna fungerar som bollplank och workshopledare i arbetsgrupperna.

– Föreningar verkar och samarbetar ofta i mindre lokala kretsar. men nu erbjuds de ett större sammanhang där man kan diskutera föreningsrelaterade problem, utmaningar och utvecklingsmöjligheter med föreningsaktiva från hela Österbotten. Grupperna skapas utgående från olika temaområden som till exem-

pel livskraftiga byar, föreningen som tjänsteproducent och kulturutveckling med nya evenemang. Fler teman för de resterande arbetsgrupperna kommer att tas fram med hjälp av en enkät som har sänts ut till föreningarna.

En diskussion med föreningar från andra delar av Österbotten med samma inriktning, till exempel teater eller dans, kan ge utbyte av goda idéer och skapa nya samarbetsmöjligheter. Även samverkan med lokala aktörer och kommunen undersöks och utvecklas.

Projektet är finansierat av Aktion Österbotten och pågår till och med juli 2019. Text: Malin Andtbacka Nora Väglund Ålder: 25 Hemort: Född i Malax, men bor i Vasa sedan 6 år tillbaka. Intressen: Sång och musik är de största intressena och hon har medverkat i flera körer och band, bland annat Johnnys Chinchillas, Kvintetten och Nonen Vocals. Har varit aktiv i Malax Uf sedan 2008 och har erfarenhet av både elevkårsarbete och ungdomsrådet.

Sista veckoslutet i januari arrangerade FSU ett utvecklingsseminarium för landskapen och deras styrelser i Tammerfors. I samband med kvällsfesten premierades aktivister för lång och trogen tjänst med FSU:s förtjänsttecken i silver. På bilden ovan från vänster Jarl Åkerlund, Charlotta Lindström, Jan Lindroos, Iwe Ekström, Johan Häggblom, Tony Karlsson, Jörgen Backman, Johan Isaksson, Uffe Schröder (frånvarande). Sebastian Gripenberg och Niclas Sandnabba erhöll FSU:s bordsstandar. Gripenberg, FSU:s tidigare ordförande, premierades även med FSU:s förtjänsttecken i guld, den finlandssvenska ungdomsrörelsens högsta utmärkelse. Kia Lundberg-Kankare från Rampfeber i Vanda utsågs till teaterprofil inom FSU för år 2017. Foto: Sofia Wegelius/FSU


Förberedelserna inför musikalen ”Gambämark” är i full gång. Axel Åhman, Kevin Holmström och Jakob Norrgård vill bjuda publiken på en show.

KAJ:s musikal tar form I september går ridån upp för KAJ:s musikal ”Gambämark”. De tar med publiken på en resa till ett samhälle där allt var bättre förr, och där invånarna bygger en mur mot omvärlden. Humorgruppen utlovar show, humor och många nya låtar. – Vi har aldrig varit ute i så här god tid förut, säger Jakob Norrgård. När ÖP hälsar på i studion är det drygt sju månader kvar till premiären och hälften av låtarna är redan klara. KAJ fortsätter samarbetet med Janne Hyöty på Sugarhouse Productions.

– Just nu är vi inne i en skön fas. Vi skriver, spelar, springer, och skriver lite till, säger Kevin Holmström.

För första gången kommer KAJ att ha en regissör. Ann-Luise Bertell hjälper dem att få till helheten. Anders Karls ansvarar för scenografin och Tyra Therman gör kostymerna. Tidigare har varje låt varit en egen historia, men i och med att musikalen har en linje måste alla låtar hänga ihop. – Vi har haft stort fokus på struktur och helhet redan när vi började

skriva i höstas, säger Axel Åhman.

”Gambämark” har funnits med i tankarna länge. Det fiktiva österbottniska samhället är en utopi dragen till sin spets. Globala fenomen placeras i en österbottnisk kontext i musikalen. – Samhället blir väldigt begränsat, lite Nordkorea-light. Demokratin blir lidande när muren kommer upp och kontakten till omvärlden stryps, säger Åhman. Invånarna i byn är ett fint gäng. Bland annat kommer publiken att

få lära känna Kurt, ledare och förtroendevald, och hans son Josua som inte känner till något annat än Gambämark.

Sin vana trogen pendlar KAJ mellan olika genrer, och dialekten och humorn kommer att prägla musikalen. Publiken kommer inte att ha några problem att känna igen humorgruppen. – Vi kommer alltid tillbaka till musiken och humorn, och vi vill bjuda publiken på en show!

Förutom Axel, Kevin och Jakob kommer skådespelarna Susanne Marins och Jonas Bergqvist att vara med på scenen. Premiären är den 8 september och musikalen spelas fram till den 31 december. Biljetterna kommer till försäljning i april.

Musikalen sätts upp av Wasa Teater

Text och foto: Caroline Mård

MERIVEDESTÄ JUOMA- JA TALOUSVESI DRICKS- OCH HUSHÅLLSVATTEN DIREKT UR HAVET Pieni Itämeripaketti / Lilla Östersjöpaketet Paketti sisältää / I paketet ingår: • Merivesilaite / Avsaltningsanläggning Rolux 100 (teho/kapacitet 100 l/h) • Esisuodatinyksikkö 20” sis. suodattimen/ För & finfilterhus 20” inkl. filter • Puskurisäiliö / Bufferttank 320 l

• • • • •

Mineraalisuodatin/ Mineralfilter UV-valo mikrobeja vastaan / UV-ljus mot mikrober Merivesipumppu / Råvattenpump Jakelupumppu / Distributionspump Merivesikori / Havsvattenkorg

Oy Jomi-Trading Ab, Oravannahkatori 1, 02120 Espoo / Esbo Mikael Hjort 040 5201899 I John Oiling 050 540 9337

WWW. JUOMAVESI. FI

som på grund av renovering finns inhyst på Ritz i Vasa. – Det är extra roligt att vi ska spela på Ritz, vi har haft flera skivreleaser där och scenen känns bekant och bra, säger Norrgård

9 800 €


Passa på när det är isföre!

Fotografier från förr i tiden lockade stor publik till Samlingshuset i Kronoby.

Fullt hus på

Lador av hyvlat trä. Timmer 8m2 och 12m2 Även hyvlade lister och golv i gammaldags stil.

fotovisning Över 200 personer deltog i Kronoby ungdoms- och nykterhetsförenings visning av Gunnar Tallgårds foton i februari. Bilderna från 1950–1970-talet visades i både pappersform och digitalt.

– Gunnar Tallgård verkade som familjefotograf i Kronoby och han har förevigat både vardag och fest i sina bilder. Sedan hans död 2016 är

det familjen som äger rättigheterna till materialet, men ungdomsföreningen har fått lov att visa upp bilderna, berättar ordförande Mikael Fröjdö. Fröjdö ledde den digitala fotovisningen tillsammans med Barbro Berglund. De uppmuntrade publiken att fritt berätta minnen och historier som väcktes till liv, och tillsammans redde man ut både

Tel. 050-514 9905

Tuvasvägen 12, Malax Tel. 050-514 9905

namn på personer och funktioner för gamla byggnader i byn. Bilder på skolklasser, föreningsfester och byggnadsprojekt varvades med vardagsbilder från byn och familjefoton. Det stora intresset för fotovisningen överrumplade föreningen och det finns planer på fler visningstillfällen. Text och foto: Malin Andtbacka

Demokratidisco handlar om att finsk- och svenskspråkiga barn tillsammans ska ordna ett evenemang. André Linman var överraskningsgäst på Vikinga skolas och Isolahden koulus biodag. Foto: Sofia Sundholm

Demokratidisco ordnas i flera skolor Demokratidisco är ett projekt inom SÖU, finansierat av Svenska kulturfonden, som går ut på att överbygga språkmurarna mellan svensk- och finskspråkiga elever. Satsningen riktar sig till 10–13 åringar. Under hösten träffades fjärde till sjätte klassister från Vikinga skola och Isolahden koulu i Vasa för att ordna en happening för sina klasskamrater. Valet föll på en biografdag och den hölls på Vikinga skola i mitten av januari. Som överraskning kom André Linman och sjöng några låtar efter filmen. Det var spännande för de finska eleverna att besöka den svenska skolan, men

alla verkade trivas och filmen var underhållande. I samband med filmen såldes även godis till förmån för välgörenhet och vinsten blev drygt 200 euro som kommer att doneras till sjukhusets barnavdelning i Vasa. Enligt båda skolornas rektorer var satsningen lyckad och de strävar nu efter att i någon form kunna fortsätta sitt nyfunna samarbete. I vår kommer projektet att dra igång i Nyland och Åboland. I Nyland kommer eleverna att få jobba med och ta del av den tvåspråkiga, interaktiva pjäsen Tähkäpää/Rapunsel. I Åboland jobbar Tove Hagström med att ordna ett disco på något

av de lokala språkgränsområdena. Dessa två projekt är ännu bara i startgroparna, men kommer att följa i stort sett liknande mönster som i Österbotten. I Österbotten kommer ännu en happening att gå av stapeln i Edsevö, Pedersöre i vår. Där har den svenska och finska skolan redan ett starkt samarbete mycket på grund av att de delar skolbyggnad och även en del praktiska ämnen. Efter påsken planeras nu ett tvåspråkigt disco som förhoppningsvis ska kunna föra de finska och svenska barnen samman även på fritiden. Text: Jan Holm

MOTORBRÄNNOLJOR & DIESEL TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER! Fyll hustanken och farmartanken. Snabba och säkra transporter.

talningsOlika be alternativ

Bränsletjänst Kent , 66240 Petalax

050-321 3799 Kent Nordling


Intresset för kaninhoppningstävlingen var stort i Singsby HF. Femtio kaniner var anmälda, och salen fylldes av nyfikna åskådare. Tävlingen var ett samarbete mellan Finlands Kaninhoppare r.f. och Singsby HF.

Byagemenskapen tog ett skutt framåt De sjuttio talkoarbetarna i Singsby HF är klara med renoveringen av lokalen, och nu är föreningen ivrig på att testa nya typer av evenemang. Kaninhoppning står på dagens schema, och många har kommit till lokalen för att se vad som är på gång. – Den här dagen med kaninhoppning är ett bra exempel på hur man lätt kan ordna ett evenemang. Vi har egentligen bara öppnat upp dörren för Finlands Kaninhoppare r.f. och ställt vår lokal till förfogande åt deras tävling, säger Peter Österåker som är ordförande för Singsby HF. För ungefär två år sedan gick startskottet för renoveringen av föreningshuset, och i dag är serveringen, köket, hallen och toaletterna nyrenoverade. I framtiden vill man också fixa till salen för att den ska nå upp till samma fina standard som resten av huset. – Man blir aldrig färdig med en sån här renovering, men nu är vi ett

stort steg på väg, säger Peter.

Intresset för renoveringen har varit stort, och över sjuttio personer har deltagit i talkogrupperna som tillsammans lagt ner över tvåtusen timmar på att göra i ordning lokalen. – Det har gått över förväntan, och vi har haft mera talkofolk än vi kunnat tro. Det märks att det är många som brinner för byn, säger Peter. Hemligheten bakom hur man får så många personer samlade på talko är att man ska skynda långsamt menar Peter. – Vi har förberett renoveringen i lugn och ro och marknadsfört hela processen både via sociala medier och tidningar. Det tror jag har lett till att intresset för renoveringen har blivit stort bland de som bor i byn. Det som också har gjort det lättare är att vi har haft en anställd arbetsledare som sett till att allt material har funnits på plats när talkogänget kommit, och alla har haft

en förutbestämd uppgift. Alla har fått känna sig behövda.

Föreningen har även ett utvecklingsprojekt på gång, och syftet med projektet är att öka byagemenskapen. I vår planeras bland annat stickincafé, bakningskurs och qigong. – Just nu kartlägger vi också Singsbys smultronställen, och varje smultronställe ska få en infotavla med QR-koder, säger Camilla Strandberg-Backman. I slutet av april bjuder föreningen in alla som vill till en hantverkardag. Det blir hantverk både på utsidan och inne i lokalen. På utsidan färdigställer man en timrad lada och en gärdsgård, och på insidan kan man ta del av småhantverk. – Vi kommer också att hyvla pärtor och servera mat på pärtorna. Vad som passar att servera på pärtor har vi ännu inte riktigt tänkt ut, säger Peter. Föreningshuset finns mitt i byn

Singsby i norra Korsholm, cirka tio kilometer från Vasa centrum. I Singsby finns många finskspråkiga nyinflyttade, men också de har hittat till den svenskspråkiga föreningen. Föreningen erbjuder all information på båda språken, och välkomnar alla på sina evenemang. – Årets byafest lockade ett rekordantal deltagare, både svensk- och finskspråkiga. Det är jätteroligt att vi fått in båda språken i vår förening, säger Camilla.

Just i dag är det många som har samlats i lokalen för att se på tävlingen i kaninhoppning. Kaninerna kommer från hela Österbotten, och i dagens tävling är femtio kaniner anmälda. Hindren är dubbelt så höga som kaninerna, och det är inte helt lätt att få kaninerna att hoppa. Många kaniner tar den lätta vägen och springer i stället rakt igenom alla hinder. – Min kanin tycker inte om att hoppa inomhus, det går mycket lättare där ute, säger Julia Renlund som har kommit till tävlingen med

sin kanin Idus Omar.

Men det är inte alla som är brydda i att se på kaninhoppningen i salen, flera har i stället valt att sitta i serveringen och se på Vasaloppet. Och det verkar vara något man satsar på i Singsby HF, att det ska finnas något för alla under varje evenemang. – Vi måste hitta på nya aktiviteter som passar för alla åldrar. Vi har en bra sammanhållning i föreningen, och nu när renoveringen är klar kan vi också använda oss av hela lokalen när vi ordnar evenemang. Och för att orka ordna evenemang kan man ju alltid varva med lite vinkvällar, det sätter också lite guldkant på föreningslivet, säger Peter. På tidningens pärm ser vi Linn Ekström och hennes kanin Grålle som tillsammans klarade hinderbanan galant. Text: Sofia Sundholm Foto: Jonas Bergqvist


26.6-6.7

MWI:s huvudkurs

Västra Nylands folkhögskola i Karis, Raseborg 4-8.6

Musikläger för barn och unga

KREDU - Kristliga folkhögskolan, Nykarleby 4-8.6

Miniwegelius för yngre stråkar Omnia Finns, Esbo 11-15.6

Blåsorkesterläger

Lärkkulla i Karis, Raseborg

Camilla Strandberg-Backman och Peter Österåker är två av eldsjälarna som gjort renoveringen av föreningshuset i Singsby möjlig.

Anmälan och mer information: www.mwi.fi

SÖKER DU TOMT?

Vi erbjuder stadsnära landsbygd då den är som bäst.  06-327 7111 www.korsholm.fi

Anna Lundin-Pirkola och Anna-Lena Österåker hade fullt upp med att steka våfflor i köket, men dagens storsäljare var cupcakes utformade som kaniner.

”Jag låter inte medicinerna bromsa mitt liv” Det ska finnas något för alla under ett evenemang. De som inte ville se på kaninhoppning kunde i stället se på Vasaloppet. Anja är en dosdispenseringstjänst som apoteken erbjuder. Via Anja expedierar apoteken tabletter och kapslar som ska tas regelbundet, förpackade i engångsdoser som räcker för två veckor. I tjänsten ingår att apoteket kontrollerar medicineringen som helhet, vilket förbättrar patientsäkerheten. Be ditt närmaste apotek om mer information.

FÖRDELAR:

• På varje påse står det tydligt bland annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas. • Kunden får ett åskådligt medicineringskort över hela sin medicinering. • Att använda maskinell dosdispensering är mer hygieniskt, effektivt och felfritt jämfört med att dosera läkemedlen för hand i en dosett. • Dosdispenseringspåsen är enkel att öppna. • Inga onödiga läkemedel som inte längre används samlas i hemmet. • Dosdispenseringspåsen är även smidig att ha med på resan.

Det är inte helt lätt att få kaninerna att hoppa, men en del av kaninerna flög över hindren.

Anja finns redan på närmare 300 apotek. Hitta din närmaste Anja-apotek på

anja.fi


Tekniskt försprång med

GRÄVSKOPOR

M-TRONIC styrsystem på både motor- och

Br Bäcklund

röjsågar. Ingen shoke och inga justeringar.

Stihl MS 241 CM motorsåg • Volym 42,6 cm3 • 2,3 kW/3,1 hk • 4,5 kg

Erbj.

599 €

Magnesiumram, lång serviceintervall, utmärkt vibrationsdämpning och acceleration gör detta till dina drömsågar!

Stihl MS 261 CM • Volym 50,2 cm3 • 3,0 kW • 4,9 kg

Stihl MS 201 CM • Volym 35,2 cm3 • 1,8 kW • 3,9 kg

699 €

De populära Stihl röjsågarna Stihl FS 260 CE Erbj.

699 €

699 €

Erbj.

799 €

Finns även med

Stihl FS 460 CEMK värmehandtag! Erbj.

899 €

Stihl FS 490 CEMK

999 €

Rönnqvist båtar med Tohatsu och Suzuki utombordare från oss

• Volym 30 cm3 • 4,1 kg

ÄVEN BATTERIDRIVNA SÅGAR OCH RÖJSÅGAR FRÅN STIHL!

Ab Kenneth Rönnqvist Oy

Ultralätta motorsågar Stihl MS 170

Världens lättaste proffssåg

Stihl MS 193 C-E • Volym 30 cm3 • 3,6 kg

Erbj.

199 €

Erbj.

399 €

Varför pruta på säkerhet eller kvalitet SERVICE OCH RESERVDELAR TILL VALTRA TRAKTORER & SAMPO ROSENLEW SKÖRDETRÖSKOR Nya modelle r! SERVICE AV JOHN DEERE TRAKTORER & SKÖRDETRÖSKOR Arbeta säkert och användarvänligt KYLARREPARATIONER FÖR ALLA FORDON med STIHL FÖRSÄLJNING AV JAPA VEDMASKINER skyddsutrustning! STIHL-.404” RMHS MOTO-KEDJOR TILL ERBJ.PRIS Fråga efter paketpris.

Bilsläpvagn- och båttrailerförsäljning

Tel. 06-318 2950 0500-364 688

Cirkelvägen 15, Vasa • www.marander.fi • marander@maskin.netikka.fi

* bygger hus * renoverar * snickeridetaljer * gör element för hus, villor, garage

LINDBERG CONSTRUCTION Kaasastået 32, Malax

www.lindbergconstruction.fi 0500-733701, ove.lindberg@pp.malax.fi

Vinter i Äkäslompolo Påskresa

28.3 – 2.4 480 €

Skötarresa

3 – 10.4 460 €

Sportlovsresor

YLLÄS

Nylandsresan lördag 17.2 – fredag 23.2.2018

Uppsamling från Lovisa och Borgå samt från Ekenäs och Karis via Helsingfors. Fem hela dagar framme. Även ensamresande ungdomar från 13 år. Nyktra och erfarna ledare. Pris: vuxna 550 €. Kolla ungdoms- och familjepriser på webbplatsen eller ta kontakt.

Österbottenresan lördag 24.2 – fredag 2.3.2018

Start från Vasa. Fem hela dagar framme. Även ensamresande ungdomar från 13 år. Nyktra och erfarna ledare. Pris: vuxna 480 €. Kolla ungdoms- och familjepriser på webbplatsen eller ta kontakt.

Bokningar och information 06–318 0900 / Joonas Turtonen 0400 126 830 info@raitismaja.fi

Tel. 06-364 3140 Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

Stihl FS 410 CEK

Erbj.

Erbj.

Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål. Reparationer och slitstål.

www.raitismaja.fi

050 5850888 / 06 3192300 www.rönnqvist.fi Sundom Vasa

Lediga bostadstomter

Yttermalax: Rölandet (nytt område!), Pixne Övermalax: Holmasis, Emaus, Bjerga, Hinders Petalax: Backen Samt på Bergö och i Långåminne Industritomter bl.a. på Norra Brinken

Se närmare på vår hemsida www.malax .fi Bernt Simons tfn 040 650 8060 Ulla-Maj Ljungkvist tfn 050 401 2405

En utmärkt plats


Den nya alkohollagen, som trädde i kraft den 1 mars, har som syfte att minska regleringen av alkoholservering. Den nya lagen kan medföra vissa utmaningar för föreningarna. Jonna Granqvist och Hans-Peter Smedman serverar törstiga dansare i Molpe. Foto: Arkivbild/Karolina Isaksson, Bildbolaget Du&Vi

Nya alkohollagen - vad förändras? Den nya alkohollagen trädde i kraft i sin helhet den 1 mars. Syftet med den nya lagen är bland annat att minska på regleringen av alkoholservering. Den nya lagen medför en del förändringar som är bra att känna till för föreningar. – Den tidigare uppdelningen i A-, B- och C-tillstånd försvinner och det blir tillåtet för innehavare av serveringstillstånd att servera all typ av alkohol. Serveringstillstånden ändras automatiskt och Regionförvaltningsverket sänder ut de nya tillståndsnumren till de som berörs, säger Eero-Mikael Aromaa, överinspektör vid Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland. Regionförvaltningsverket (RFV) är den myndighet som beviljar serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samt övervakar serveringen av och detaljhandeln med alkohol. I och med den nya lagen blir det möjligt för serveringsställen att

ansöka om detaljhandelstillstånd för försäljning av alkohol, men för föreningarna är det de förändringar som gäller serveringstillstånd och alkoholservering som är av störst betydelse. – En av de större förändringarna i den nya lagen är att den ansvariga föreståndaren är den enda som behöver ha serveringspass och vara myndig. Övrig personal som serverar vid tillfället behöver inget serveringspass men måste ha fyllt 16 år. Det är värt att poängtera att de serveringspass som beviljats innan den nya lagen träder i kraft fortsätter att vara giltiga. Alla serveringsställen får i fortsättningen sälja alkohol fram till klockan 1.30. Vill man att inomhusförsäljningen fortgår efter det bör detta anmälas om till RFV, för utomhusförsäljning ska man ansöka om tillstånd. Man får fortsätta hålla öppet efter serveringstidens slut, men kunden måste ha druckit upp sin alkohol inom en timme.

I och med den nya lagen finns det numera permanenta serveringstillstånd samt serveringstillstånd för viss tid, vilka i princip är de samma som i den gamla lagen. En nya aspekt är de så kallade cateringtillstånden. Med ett cateringtillstånd kan tillståndsinnehavaren genom anmälan tre dagar på förhand servera alkohol vid olika tillställningar och evenemang på ett godkänt serveringsområde, till exempel i en föreningslokal. Alkoholservering i föreningshus I den nya lagen särskiljer man mellan serveringsområden, för vilka det finns ett permanent serveringstillstånd, och ett område som godkänts som serveringsområde för innehavare av cateringtillstånd. Föreningshusens verksamhet passar inte alla gånger in i de kategorier som preciserats i lagen. Det är inte ovanligt att en förening sedan tidigare har ett serveringstillstånd för danser och pubkvällar i lokalen, samtidigt som lokalen ibland hyrs ut för privata bröllop och andra evenemang där det bjuds på alko-

hol till gästerna. Hur ska föreningar med dylik verksamhet gå till väga i fortsättningen? – Slutna tillställningar där man bjuder på alkohol kan ordnas på områden som blivit godkända som serveringsområden, men inte på serveringsområden. En sluten tillställning med alkohol behöver i fortsättningen inte meddelas om till polisen. Den stora skillnaden för vad som är tillåtet och inte tillåtet när det gäller att bjuda på alkohol är alltså om området är klassificerat som ett serveringsområde eller om det är godkänt som serveringsområde för så kallad catering. Det finns inga klara riktlinjer för om det går att dela upp en lokal i en del med serveringstillstånd och en del utan. – På ett allmänt plan kan jag konstatera att områdets ägare eller innehavare får bestämma vilka utrymmen de ansöker om som godkända serveringsområden. Vid det här skedet är det svårt att ge ett direkt svar om det går att ha al-

koholservering med tillstånd i ett utrymme och privat tillställning i annat utrymme i samma lokal. Denna fråga är vi tvungna att precisera senare, då Valvira uppdaterar instruktionerna och vi får mera erfarenhet om tillämpningen av nya alkohollagen. Det är i statsrådets förordningar som godkännande av lokaler som serveringsområde och anmälan om tillställningar preciseras, och dessa har inte ännu blivit godkända. Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, har publicerat tillfälliga anvisningar på sin hemsida men dessa kommer att uppdateras när förordningarna har utfärdats. Det finns fortfarande en del som är oklart gällande implementeringen av lagen. ÖP och SÖU kommer att följa upp ärendet och informera föreningarna under våren. En del direktiv finns ännu ej att fås på svenska. Text: Cecilia Pensar

Nya alhollagen

Kurs för serveringspass

• Den nya alkohollagen (1102/2017) trädde i kraft i sin helhet 1.3.2018. Lagen finns till påseende på www.finlex.fi. • Alkohollagens syfte är att förebygga alkoholens negativa effekter. • Regionförvaltningsverket (RFV) beviljar serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samt övervakar serveringen av och detaljhandeln med alkohol. Hemsida: www.avi.fi • Regionförvaltningsverkens verksamhet inom det regionala styrnings- och tillsynsarbetet styrs av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. På www.valvira.fi publiceras förordningarna och FAQ gällande den nya alkohollagen.

Inför sommar- och terrassäsongen erbjuder SÖU en kurs för serveringspass lördagen den 12 maj klockan 10–14 i Smedsby Uf, Korsholm. Kursen ordnas i form av 3 timmar föreläsning efterföljt av 1 timme för tentamen. Serveringspasset erhålls efter avklarad tentamen. Kursen riktar sig till personer som ansvarar för servering av alkoholhaltiga drycker. Mer information om kursen och anmälningsformulär finns på www.sou.fi. Kursen ordnas i samarbete med YA och SFV Bildning.


INGAR LÖRDAGSFÖRESTÄLLN N: FÖR HELA FAMILJE .4*, 28.4 och 5.5*. 24.3, 7.4*, 14.4*, 21ttm ysteriet *Familjelördag – Ka

NYSKRIVEN MUSIKAL AV HUMORGRUPPEN KAJ

WASA TEATERS BILJETTKASSA SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI


Terjärv Uf öppnar fond till Pär Särs minne För drygt ett år sedan gick den folkkäre revyentusiasten Pär Särs hastigt bort vid en ålder av 64 år. Terjärv UF:s styrelse har beslutat att öppna en minnesfond i sin goda väns namn. Minnesfondens uppgift är att genom bidrag främja barn och ungdomars intresse för revy, teater och motorsport. Intäkterna från premiären av årets nyårsrevy ”Eittaanstalttasi” samt frivilliga bidrag går till minnesfonden.

Rekord för Revypasset En eftertraktad julklapp – det var årets version av Revypasset. Med 160 sålda Revypass ökade försäljningen med över 150 procent från fjolåret. Revypasset fungerar som ett presentkort till en av de deltagande revyerna. Revyerna som spelas i Österbotten lockar en stor publik, och i och med Revypasset kanske även nya besökare vågar sig ut till föreningshusen.

Girl Power i Övermalax Isabel Flemming, ordförande i Övermalax Uf, konstaterar att flickor och kvinnor kan behöva få en extra dos självförtroende. Lördagen den 10 mars ordnar föreningen en Girl Power-dag med brett innehåll. – Jag fick idén efter att ha varit på en träff med Mittemellanmarthorna i Malax där man samlade in pengar till bröstcancerforskning och där vi pratade mycket om empowerment. Flickor och kvinnor behöver få höra att de får vara sig själva utan att någon ska ha rätt att döma Under dagen kommer helt vanliga kvinnor att dela med sig av verkliga berättelser om hur det är att vara kvinna. Deltagarna kommer att delta i olika workshoppar och stationer. Tessi Backas från Decibel och mittemellanmarthorna är på plats. Deltagarna får även prova på zumba och självförsvar. – Metoo-kampanjen har lyft fram mycket negativa erfarenheter av sådant som kvinnor råkar ut för, jag hoppas att deltagarna i Girl Powerdagen går hem med en känsla av att ha blivit stärkta, säger Flemming. Solhem goes Girl Power hålls den 10 mars klockan 13.30 till 17.30. Ingen förhandsanmälning behövs. Evenemanget riktar sig till alla som identifierar sig som kvinnor, och som är i tonåren eller äldre. Caroline Mård

Se över betalningsrutinerna Tydliga regler för utbetalningar hjälper föreningarna att undvika att bli lurade av nätbedragare. I slutet på januari rapporterade Svenska YLE om en österbottnisk förening som blivit lurad på pengar av nätbedragare. Enligt kommunikationschef Mikael Appel, vid Polisinrättningen i Österbotten, kommer anmälningar om nätbedrägerier in till polisen från såväl enskilda personer, företag, som föreningar. – Ingen går fri från dessa bedrägeriförsök men sättet som bedrägerierna utförs på ser lite olika ut beroende på om de är riktade till en person eller en organisation. Fjolåret uppvisade en positiv trend gällande nätbedrägerierna i Öst-

erbotten och de minskade i antal i nästan alla former. Enligt Appel har bedrägeriförsöken knappast minskat under året, men folk har troligen varit mer aktsamma och går inte lika lätt som tidigare på bedrägerierna, vilket lett till en minskning i antalet anmälda brott. SÖU känner inte till att det skulle ha skett försök till nätbedrägerier hos någon av våra medlemsföreningar. Det kan dock vara läge att tänka igenom den interna övervakningen för att minska riskerna för att något motsvarande skulle hända. Enligt förbundets ekonom Jenny Nyman bör föreningen fundera på hur man godkänner fakturor. Det bästa är att göra upp tydliga regler kring hur betalningar sköts.

– Frågor man kan fundera på är till exempel: vem godkänner fakturor i vår förening, hur stora belopp kan en enskild person godkänna, ska stora belopp godkännas av styrelsen?

Om fakturan överstiger ett visst belopp, eller om det handlar om en utrikesbetalning, kan en säkerhetsåtgärd vara att fakturan ska godkännas av ordförande eller att den godkänns i samband med ett styrelsemöte. I fallet som Svenska YLE skrev om hade föreningens ordförandes konto blivit hackat. Tänk därför på att det är säkrast att både få ett muntligt och skriftligt godkännande för utbetalning.

bra om man är insatt i föreningens verksamhet så att man känner till vilka fakturor som man har att vänta. På så sätt är det lättare att reagera på bluffakturor. Det är också att rekommendera att man inom föreningen ser över säkerheten för sina e-postkonton. För att skydda sin e-post ger Appel föreningarna tre grundläggande råd. – Skydda inloggningen genom att använda ett säkert lösenord som byts ut det med jämna mellanrum, samt använd tvåstegsverifiering eller tvåfaktorautenticering. Håll ditt system uppdaterat och använd virusskydd på din dator. Text och foto: Cecilia Pensar

– I egenskap av kassör är det också

Idolvinnare gör Finlandsdebut När ÖP får tag i Chris Kläfford är han på Arlanda. Han har haft en spelning i Åre och är på väg till Malmö. Sedan han vann Idolfinalen 2017 har han inte haft många lediga stunder. I maj spelar han på Åminne Folkparks säsongsöppning. Det blir inte Kläffords första tur till Finland, hans morfar är från Rovaniemi och det har blivit en hel del besök hos släktingarna under årens lopp. I vår är det första gången som han uppträder på finsk mark. – Jag har förstått att Idol har visats i Finland också, och det ska bli spännande att spela inför en ny publik. Han lovar att några av låtarna som han framförde i programet även kommer att spelas i Åminne. Hur resten av repertoaren ser ut är han förtegen om.

– Jag skriver eget material, men vi ska se om det är redo att framföras i maj. Tempot i Kläffords liv har skruvats upp rejält sedan han vann talangtävlingen Idol hösten 2017. – Min kompis Martin Almgren vann Idol 2015 och han hade förberett mig på vad som kommer att hända om jag vinner. Jag visste vad som väntade och har fallit in i rollen bra tycker jag. På frågan om vad som är nästa mål svarar Kläfford att en milstolpe skulle vara att fylla Globen på egen hand. – Oavsett hur många som finns i publiken är responsen på det man har skapat helt klart det bästa med att uppträda. Text: Caroline Mård

Åminne Folkpark öppnar säsongen med Idolvinnaren Chris Kläfford och Hell on Heels den 19 maj.


Besökarna är betydligt fler i puben än på dansgolvet i Forsby. Varje evenemang är en ekonomisk risktagning för arrangörerna. Foto: Sofia Sundholm

Det kostar att ligga på topp Nu är sommarevenemangen under flitig planering ute i föreningarna. I Forsby Bk planerar man pubkvällar, ungdomsevenemang och danser. Men det kostar en hel del att ordna ett evenemang, så det gäller att satsa rätt för att få det att gå runt ekonomiskt. I Forsby Bk har man återigen vind i seglen, och allt fler personer är intresserade av både styrelsearbetet och att ställa upp på talko. Det ligger mycket jobb bakom varje evenemang som ordnas i Forsby – men även en liten diktator. – Föreningen har en ordförande som fungerar som en liten diktator, men också som pådrivare. Det krävs ett par eldsjälar för att få det att fungera, men också någon som kan säga stopp när idéerna blir lite väl vilda, säger Johan Forsman som är ordförande i Forsby Bk.

pengar, och Johan visar ett exempel på hur det kan se ut. – Vi säger att vi betalar 2 500 euro för en österbottnisk dansorkester, sedan en annons i tidningen för 1 000 euro, redan då ligger vi ute med 3 500 euro. Om vi tar 15 euro i inträde behöver vi 230 personer för att nå ett plus minus noll resultat. Men då tillkommer även andra kostnader. Johan fortsätter fundera på scenariot med en dansorkester. – Men, vi säger att det kommer 350 personer så att vi får in 5 250 euro på inträdet till dansen, plus att vi säljer lite öl så att vi kommer upp i 6 000 euro, då går vi 2 500 euro på plus. Då är frågan: kommer det

tillräckligt med folk för att vi ens ska nå ett plus minus noll resultat? Johan konstaterar att det helt enkelt är för dyrt att arrangera en dans som man sist och slutligen inte vet om det kommer folk till. – Att ordna en pubkväll kostar max 1 500 euro sammanlagt. Det brukar komma ungefär 200 personer, och på pubkvällarna tenderar folk också dricka mera öl, låt oss säga för 4 000 euro. Ta fem euro i inträde så är man 5 000 euro på plus. Det är en lyckad kväll för alla inblandade. Just nu diskuteras det även att de österbottniska dansorkestrarna är för dyra, och att de borde gå ner i

pris. Detta påstående kan inte Johan hålla med om. – Det lägger inte jag mitt namn under, där är inte det rätta stället att gå ner i pris. Dansorkestrarna behöver också få betalt för sitt jobb. Egentligen är det ett lyxproblem att vi har så många dansband i Österbotten. Däremot vet Johan ett annat ställe där priserna borde skäras ner. – En fattig förening betalar stora summor för annonser i de österbottniska dagstidningarna. En annons för 800 euro betalar sig själv om man får 60 personer att betala 15 euro i inträde. Det är väldigt många personer.

Något måste ändras för att trenden ska bli uppåtgående igen, men vad som ska ändras är svårt att säga menar Johan. – Det är på ett sätt ett ganska roligt problem. Jag tror att de specifika dansarrangörerna kommer att bli färre, för det är de yngre vi måste få ut till evenemangen som ordnas. Vad är det som får er att fortsätta ordna evenemang?

Det ordnas många danser i området Pedersöre, Kronoby och Nykarleby. Med fyra danspaviljonger och fyra helger per månad ordnas det alltså dans någonstans varje lördag. Detta tror inte Johan är bra för någon. – Det är brist på folkmängd för att ordna så många danser. En dans varannan lördag skulle kanske dra folk. Just nu är det många som bokar dansband från Sverige för att kunna locka publik från ett större område, men också för att kunna ta mera i inträde till dansen. För när det gäller de österbottniska dansorkestrarna är det just inträdespriset och kundunderlaget som är problemet. Att ordna en dans kostar mycket

Det är många i dansvärlden som är oroliga för en minskad publik, och dansbanden avslutar sina karriärer. Dansandet har alltid gått i vågor, och just nu kan man se en nedåtgående trend. – Dansorkestrarna ska få sitt, men lusten går ur arrangören när det inte kommer folk. Dessutom är danspubliken just nu väldigt krävande och snabba på att ösa ur sig klagomål. Är inte golvet för halt så är det för strävt. Man blir inte så taggad på att ordna evenemang om man ständigt får höra klagomål.

– Ibland lockar det inte att stå som ordningsvakt klockan 18–06, men om man inte behöver höra en massa gnäll om småsaker går det lättare. Just nu har vi också en bra blandning på folk i föreningen, och det är jätteroligt. Vi har aldrig haft så många som är intresserade av att hjälpa till som vi har just nu, och där har vi nog höstens ungdomsevenemang att tacka för en del. Det triggar folk att hjälpa till när man ordnar evenemang som faktiskt drar en stor publik, för ingen vill hjälpa till när man har 100 besökare. Johan Forsman, ordförande i Forsby Bollklubb är bekymrad över ekonomin på de traditionella danserna.

Text: Sofia Sundholm


•• ••••••••••tititititi ••••••••••••••••••• •••••••••••tititititititititititi •••••••••••••• Kti•fi••fifi L••u• U•fi•tififi fi••u•@u•fivtififi.fifififififififi fifififififififififififififififi

BIOGAS

Naturligtvis!

För renare luft & miljö

Västra Jeppovägen 288 (längs med Riksväg 19)

www.jeppobiogas.fi

Peter Berglund, Kenneth Marins, Linda Backgren-Holm, Kaj Holm och Stefan Sandqvist gör sina sista spelningar i år. De ser tillbaka på en karriär fylld av härliga möten med publiken.

Musiken tystnar inte

Dansbandet San Marino & Linda har efter långt och moget övervägande valt att avsluta sin långa karriär. I år gör de sin avslutande turné, och den sista spelningen är redan inbokad. – Från att dansbandet bildades år 1986 till i fjol har vi haft väldigt många spelningar, men förra året föll det nästan pladask, säger Linda Backgren-Holm som är sångare i dansbandet.

Det är minskningen av bokningarna som är en av de största orsakerna till att dansbandet valt att sluta. Men det är även många andra faktorer som påverkat beslutet. – Jag har alltid varit optimist, men framtiden för dansbanden ser dyster ut. Vi har inte ekonomisk möjlighet att förnya oss och spela in ny musik, och vi kan inte heller bara

sitta och vänta på att det vänder.

Det definitiva beslutet att sluta togs när bandets trummis Kenneth Marins meddelade att han flyttar till Sverige. Sture Nyman från Pörtom är ny trummis i dansbandet, och det är han som får följa med på den sista turnén. – Sture är van dansbandsmusiker, och han passar perfekt in i vårt dansband, säger Linda. San Marino & Linda har många fina minnen från sina år på dansplatser i Finland. En höjdpunkt är ändå spelningarna på dansbandsveckan i Malung, Sverige. – Allt kring dansbandsveckan är väldigt fascinerande. I sommar ska vi också dit på en sista spelning, säger Linda. Dansbandet kommer ändå inte

sluta att musicera, och deras musik kommer inte att tystna. I framtiden kanske de ses i andra konstellationer, och i andra typer av underhållning. Något de ändå kommer sakna är publiken de kommit nära på sina spelningar. – Att gläjda publiken har varit jätteroligt, men nu kanske vi träffas på dansgolvet i stället, säger Linda. San Marino & Lindas allra sista spelning går av stapeln på nyårsafton 2018 på Waskia i Vasa.

VARIATORREMMAR TILL ALLA MÄRKEN Betjäningen som fungerar!

Remmar, remskivor, slangar, o-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp. TEGELBRUKSGATAN 47, 65100 VASA 06-317 4044, 317 2629 FAX 06-312 6288

Text: Sofia Sundholm Bland annat här kan ni se San Marino & Linda i Österbotten: 10.3 Bergö Uf 22.6 Molpe paviljong 11.8 Maxmo dansbana 29.9 Fagerö Folkpark

Onsdagskonserter 7.2 –2.5.2018

VÅREN 2018

Kommentar:

Vad är det som kostar?

I artiklarna på detta uppslag framkommer det klart och tydligt att danserna just nu har problem.

En kort summering är att dansarrangören har för få besökare och att dansbanden har för få spelningar. Det första leder oundvikligen till det andra. Det finns naturligtvis lokala och regionala skillnader, för en del föreningar går dansverksamheten bättre, för en del sämre. Den enkät som SÖU:s projekt Kulturturism nyligen genomförde signalerar tydligt att besökssiffrorna på danser i snitt är små i Österbotten, i storleksklassen 200–300 besökare. En summa som ligger smärtsamt nära minusresultat för arrangörerna. I reportaget intill nämner Johan Forsman de mest uppenbara kostnaderna för att ordna en dans, det vill säga orkesterns gage och mark-

nadsföringskostnader. Gaget i sig tror jag få arrangörer ser som orimligt högt. Banden består ofta av 4–5 personer som har egen teknik, buss eller motsvarande som kontinuerligt kostar. Österbotten är stort och restiden kan bli lång. Bandet ska ställa upp utrustningen innan besökarna kommer och packar ihop efter att den sista gästen lämnat dansbanan. Material ska produceras och övas in. Timpengen efter skatt och omkostnader blir inte precis stor för musikerna.

Bortsett från gage och annonser finns kostnader som besökare förmodligen inte tänker på. Tillstånd för evenemanget kostar. Ordningsvakter kostar, antingen att hyra in eller utbilda. Fastigheten ska på något sätt finansieras och underhållas, försäkringar, sophämtning och annat smått blir en stor summa totalt. För en paviljong som enbart används för dans ska hela fastighetskostnaden slås ut på de evene-

www.kumi-jarvinen.com

MUSEET ÖPPET 1.2 –30.4. ti–sö 11–16 Konserter kl. 19 Biljetter kl. 18

mang som ordnas. Än i framtiden då? Förmodligen kommer vi att se färre danser men förhoppningsvis fler besökare, detta samtidigt som andelen andra evenemang växer. Behovet av kultur och att träffas har inte försvunnit trots att dansen inte riktigt har medvind just nu. Vilka evenemang som drar i sommar, och om fem eller tio år, är svårt att gissa. Möjligen ser vi en ny topp inom dans i ett längre perspektiv. Det kan räcka med så litet som ett nytt program på TV, ett nytt band eller något annat för att väcka en trend till liv. Eller så blir dansen en supercool retrogrej om 15 år. En sak är dock konstant. Besökarna röstar med fötterna gällande vilken nöjesverksamhet föreningarna bedriver. Med fötterna och plånboken. Jonas Rönnqvist

Utställningar 1.2.2018 – 6.1.2019 SIBBE 50 En kantat för doktorerna

Biskopsgatan 17 www.sibeliusmuseum.fi Foto: Peter Slotte

VVS-installation B. Lax Rör Ab

Slompvägen 98, 65630 Karperö Tel. 06-3591 097 / 0500-163 468


Allt inom jordbyggnad BO GRIND

För att livet inte är intre sserat av våra planer.

GARDERA DIG NÅ VÄLSTÅND MED LIVSKRAFT

Tel. 0500-351339,

BANKEN GER 0% RÄNTA MED BERGSVÄRME FÅR DU TOPPRÄNTA Dessutom för du en Grundig 49” Smart TV på köpet Fråga oss hur:

LILLHAGENS GRÄV AB

- Allt inom jordbyggnad - Dräneringsarbeten - Grävning - Sprängning - Husgrunder - Offertarbeten - Totalentreprenader Ahlnäsvägen 46 66730 Oxkangar

tfn 050-524 5381 F:

m

Fönster för alla behov! Exellent erbjuder PVC-fönster till bland annat egnahemshus, villor, garage, hallar och djurstall. Leverantör är en av Europas främsta fönstertillverkare.

vice

tser

Flyt

M

g

in

ljn

r Fö

Ö

en hjälpande hand 050-5899741

lning

Behöver du hjälp med något i ditt hem?

UTERUM OCH FASADVÄGGAR. Bygg ditt eget uterum i datorn – läs mera på www.halle.se

Halle Mertid

rvice

Fondväggsmå

PVC-fönster? • energieffektiva • förmånliga • lättskötta • två sidor att tvätta • hållbara

för vår, sommar och höst

EK

R

hetsse

www.exellent-ikkunat.com

för sommaren

A

ST

Fastig

Hemleverans i hela Finland via web-shoppen:

Halle Fritid

a

Halle Alltid

för vår, sommar, höst och vinter

Karlebyvägen 115, F-66800 ORAVAIS Tfn: +358 400 340 093, E-mail: info@exellent.fi, www.exellent.fi

Vi sköter om ditt hus och trädgård - gräsklippning - vedarbete - renovering, byggen - städning inomhus och utomhus - handla m.m. - inredning och målar valfria motiv på en fondvägg. - flyttservice och flyttstädning - försäljning av dödsbo el. likn.

Ring F:ma A Ekström 050 589 9741. Malax www.enhjalpandehand.fi


Österbottens längsta loppis En sommarsöndag i juni ordnas evenemanget ”240 km loppis”. Detta är föreningarnas egna, stora loppisevenemang, och nu kan föreningarna anmäla sig som deltagare i evenemanget. 240 km Loppis – Kirppis är Österbottens längsta loppisevenemang. Evenemanget ordnas söndag 17 juni klockan 10–17 och plats för loppisarna är ungdomsföreningarna runtom i Österbotten. Denna sommarsöndag kan man fynda bland grejer och samtidigt upptäcka nya platser och föreningshus runtom i landskapet. – Många av SÖU:s medlemsföreningar ordnar redan loppisar, men nu vill vi verkligen kunna hjälpa till med marknadsföringen av dem och förhoppningsvis locka nya människor ut till föreningarna. Vi tror det kan ha en häftig effekt om många loppisar ordnas samtidigt, och

därför satsar vi stort på det här evenemanget, säger Sofia Sundholm som är projektledare för projektet Kulturturism på SÖU. Nu är det dags för föreningarna att anmäla sig som deltagare i ”240 km loppis”. Föreningarna väljer själva hur loppiset genomförs. Man kan ordna loppis inomhus eller utomhus, öppna upp sin parkering för bakluckeloppis, eller på något annat valfritt sätt. SÖU sköter marknadsföringen av evenemanget, och ser till att de deltagande föreningarna får allt marknadsföringsmaterial som behövs. Mera info och anmälningsblankett finns på evenemangets hemsida: www.loppis.sou.fi 240 km loppis ordnas av projektet Kulturturism på SÖU. Projektet finansieras av NTM-centralen. Text: Jenny Nyman

Spännande väntan på besked från Kulturfonden

Böle Uf:s jubileumskavalkad bjöd på en blandning av samlat material från trettio år, framfört av det gamla gardet och av unga talanger. Från vänster syns Lasse Eriksson, Oskar Forsén, Jalle Aspelin, BrittLouise Ivars och Erica Wickman. Foto: Jenny Nyman

Böles revykavalkad blev en publiksuccé

Biljetterna till Böle Uf:s jubileumskavalkad ”Best före 2018” gick åt som smör i solsken. Sketcher och kupletter från de senaste trettio åren fick stående ovationer. Lasse Eriksson gjorde efter tio års uppehåll comeback på revyscenen. Han hade verkat som spelande regissör under tio års tid. – Jag och några andra gamla revyrävar blev tillfrågade om vi ville medverka i jubileumskavalkaden, och det var hur roligt som helst att samarbeta med den nya revygenerationen! Kavalkaden bjöd på en salig blandning av godbitar från förr. Målet var att hitta sådant material som

fortfarande känns aktuellt. – Humorn har ändrat i takt med att samhället har ändrat. Tidigare fick man vara rädd för att få sig en känga om man som tjänsteman eller politiker satte sig i publiken. I dag går man inte lika hårt åt någon, och allt görs med glimten i ögat.

bokade direkt, och biljetterna till de två extraföreställningarna såldes lut väldigt snabbt. – Det hade funnits publik till fler föreställningar, men skådespelarnas arbetsscheman och åtaganden gjorde det omöjligt att sätta in fler datum.

En annan positiv utveckling, enligt Eriksson, är att buskisen i stora drag har försvunnit från Böles revyscen. – Revyerna kännetecknas av underfundig humor. Vi försöker fånga det som är humoristiskt och trevligt i livet, men man ska nog inte gå på revy om man är ute efter mer djuplodande underhållning.

Publiken kom från när och fjärran och var i alla åldrar. Eriksson beklagar att en grupp saknades bland stolraderna. – De som ringer och bokar biljett då de ser annonsen i tidningen och som inte finns på sociala medier föll tyvärr bort. Vi hann endast ha en traditionell annons innan alla platser hade bokats på webben.

De elva föreställningarna blev full-

Text: Caroline Mård

Ann-Louise Bertell. Foto: Tage Rönnqvist Om man har ansökt om bidrag från Svenska kulturfonden så ska man hålla extra koll på eposten den 19 mars. Då får både de som har beviljats bidrag och de som har fått avslag på sin ansökan besked. Ann-Luise Bertell, ordförande för Kulturfondens delegation, säger att ungefär lika många föreningar som tidigare har ansökt om bidrag för olika projekt. – Överlag håller ansökningarna hög kvalitet och det lönar sig att lägga ner tid på ansökningen. Vi som behandlar ansökningarna märker nog om det är ett hastverk som har skrivits i sista minuten, och det säger en del om hur mycket den

som ansöker om pengar brinner för sitt projekt. Varje ansökning läses av 20–30 personer. Ombudsmännen läser alla ansökningar, därefter går de vidare till de sakkunniga som ger ett gemensamt förslag för varje enskild ansökning. Det slutgiltiga beslutet tas av styrelsen. Under den ordinarie ansökningstiden i november fick Kulturfonden ta emot sammanlagt 3 724 ansökningar om bidrag. De sökta beloppen varierar mellan 100 euro och 1,22 miljoner. Alla beviljade bidrag offentliggörs på Kulturfondens webbplats. Text: Caroline Mård


Bröllopsfotograf

Skräddarsydda kläder och accessoarer till festen. Från design till färdig produkt. Vi gör även hembesök. j.elenius@hotmail.fi tfn 050 356 0785 jeleniusdesign.wordpress.com

Fångar de viktigaste

ÖGONBLICKEN

Våren närmar sig och kanske din trädgård behöver tas hand om eller du är i behov av en fönstertvättning men inte orkar/har tid själv?! Jessicas Hjälpande Hand erbjuder en hjälpande hand till både privatpersoner och företag. Behöver ni hjälp med städning, barnpassning,fönstertvätt, bakning till kalas/fest, trädgårdsarbete, gräsklippning, trimning eller annat? Jag säljer även presentkort av mina tjänster! Ge en gåva till någon du bryr dig om.

från förberedelse till fest

Ring Jessica, 040-360 7953 epost:

jessicashjalpandehand@gmail.com

Häggbloms Potatis – Häggblomin Peruna

Fotograf Jessica Lindgren 050-5342092 foto.jessica.lindgren@gmail.com

Matpotatis året om

Anneli 040- 54 77 651 Kjell 040- 54 77 053 haggbloms.potatis@pensala.fi www.haggblomspotatis.fi

Pensala

Häggman G&J Transport Tfn 0400 162 282 haggmanjohan@hotmail.com

* * * *

Behöver Ni utrymme för festen, Kom så ordnar vi resten.

Lunchbuffé vardagar kl. 10.30-14 Pizza-meny vardagar från kl 15 fram till en timme innan stängning 60 sittplatser i restaurangen och 36 på terrassen Vi erbjuder också Ala cartemeny och privatbeställning vid behov. Ring , så ordnas det!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv 045-804 7898, www.restaurang-marinas.fi

Stallhagen är ett mikrobryggeri på Åland som har bryggt öl av hög kvalitet sedan 2004. Getavägen 196 AX-22410 Godby www.stallhagen.com

Stort urval Schalins vigsel- och förlovningsringar från oss! Storgatan 15 68600 Jakobstad info@smedlunds.fi tel. 06-7231152 öppet vardagar 9-18 och lördagar 9-15


I höst är det premiär för Film i Österbottens kortfilm ”2028”, men innan det är det mycket som ska klaffa. Producenten Jessica Mattila är spindeln i nätet.

Efterlyses:

Gammalt växthus för framtidsdystopi

Årets film ”2028” börjar ta form, men ännu saknas en inspelningsplats. Föreningen Film i Österbotten drömmer om att spela in framtidsdystopin i ett övergivet växthus.

Film i Österbotten utlyser årligen en manustävling, och det bästa bidraget blir en kortfilm. Manuset som föreningen har valt att ta sig an är skrivet av Alexandra Häggman. Titeln är ”2028” och handlingen utspelas i en framtid ödelagd av miljöförstöring. Människorna är tvungna att ta till drastiska metoder

för att säkra människans fortlevnad.

– Manuset valdes för att det stack ut som genre. Föreningen ville göra något annorlunda, säger Jessica Mattila som har anlitats som producent. – Min roll är att se till att budgeten håller, skriva bidragsansökningar, samla ihop ett filmteam och hitta inspelningsplatser. Jag fungerar också som ett stöd för manusförfattaren och regissören, men jag blandar mig inte i det konstnärliga.

Ett växthus skulle vara den idealiska inspelningsplatsen. Med tanke på att filmen ska spelas in i sommar så skulle det vara bäst med ett växthus som inte är i bruk.

ungefär femton minuter kortfilm. För klippning och ljudläggning anlitas proffs. Färgkorrigeringen fixar föreningen och Owe Inborr gör musiken.

– Jag har gjort förfrågningar och kastat ut krokar, men om man känner till ett växthus som inte ligger alldeles för långt från Vasa så får man hemskt gärna höra av sig.

– Castingar hålls den 10 mars klockan 12 till 14, och den 12 mars klockan 15 till 17. Om man är intresserad av att medverka som skådespelare så är det bara att dyka upp på Ritz under de här tillfällena.

Petter Sandelin gör sin debut som filmregissör i och med ”2028”, och Mikko Manninen är filmfotograf. Målet är att få ner materialet från fem till sju inspelningsdagar till

Det finns många uppgifter på en filminspelning. Förutom folk framför och bakom kameran behövs det assistenter, roadare och folk som

Våren kommer Kevät on tulossa

– Ett av målen med Film i Österbottens verksamhet är att öppna upp filmskapandet för österbottningarna, så om man är intresserad av att se hur en filminspelning går till är det bara att ta kontakt. Filmen har premiär på Oktober Filmfest som äger rum på Ritz i höst. Planen är att skicka den färdiga filmen till internationella kortfilmsfestivaler Text och foto: Caroline Mård

* trappor * renoveringar * nybyggen

STÅL - och BETONGPÅLNING

NORRGÅRDS GRÄV 0500-367913

ser till att det finns mat.

Strandvägen 583, 68550 Öja, Tel. 0400 368 551, www.kortellssnickeri.fi

NÄR NI BYGGER ELLER RENOVERAR Byggnadsmaterial förmånligt från oss!

JÄRN-RAUTA

KULLA

66800 Oravais, tfn 06 3575800


Det nya ränteskyddet ger hemmet en solid grund

* Dikning av skogs- samt odlingsdiken * Nyodlingar

Är din väg full av gropar & ojämnheter?

TILL VÅREN fixar vi den jämn och fin med traktor och vägsladd

Vi vill medverka till att våra ägarkunder bygger sina hem på en solid grund. Därför erbjuder vi dig en lång fast ränta: ett nytt, unikt ränteskydd. Den håller räntan på ditt bolån låg.

Läs mer om förmånen: op.fi/hem Bolånet beviljas av Andelsbanken

NYKARLEBY FASTIGHETSSERVICE AB Köpmansgatan 16, Jakobstad Tel. 06-723 0672

Tel 0400563294 Fastighetsskötsel -gräsklippning -häckklippning -snöskottning -asfaltsopning

Tel 0505524166 Städservice -hemstädning -fönstertvätt -golvvaxning -byggstädning

Tel 0505648017 Vvs installationer -vvs service -ny installationer -ventilationsservice

Områden: egnahem, kontor, fabriker, byggnadsplatser, fritidshus

www.nykarlebyfastighetsservice.com nykarleby.fastighetsservice@multi.fi

Tel. (06)320 9100

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

Svenska samskolan i Tammerfors 1895-2018 Grundskola och gymnasium Trivsel Tradition Trygghet Tillförsikt

Adress: Koulukatu 14, 33200 Tammerfors Tel. 050-432 71 89 E-post: kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi

Allt inom jordbyggnads

Ahlnäs Gräv Ab Tfn. 0500-199 306

Peth Verkstad Traktor & Bilreparationer Tel. 06-383 6124, 044-3836124, Vörå


Eleverna i Vörå krigsskola skjuter in sina gevär på åkern nedanför uf-lokalen. Foto: Margareta Ehrmans fotosamling

Ungdomslokal med ett förflutet som krigsskola Hundra år har förflutit sedan Vörå krigsskola slog upp sina dörrar. Under några månader i början av 1918 fick 1400 elever militärutbildning i Vörå krigsskola. Jubileet firades högtidligt i ungdomslokalen den 26 januari. När behovet av en ny militärutbildning blev tydligt vid den oroliga tiden efter Finlands självständighetsförklaring var det enkelt att motivera varför den borde finnas i Vörå. Trots att svälten var stor i hela landet fanns det tack vare de bördiga åkrarna gott om mat i Vörå. Dessutom stod befolkningen på de vitas sida och eleverna kunde

inkvarteras i gårdarna utan knot.

I varje gård fanns det fyra till sju elever, i Kamis gård övernattade hela 38 elever. Vörås geografiska läge talade även för skolan, järnvägen låg på lämpligt avstånd och inga större ryska garnisoner fanns i närheten. Utbildningen var en fortsättning på militärutbildningen i Vindala i Södra Österbotten. Vörå krigsskola utbildade gruppchefer för skyddstrupperna under ledning av 27 jägare. Eleverna fick snabbt testa sina färdigheter i bland annat Ylistaro och i slaget om Tammer-

fors. Krigsskolan avslutades den 12 april 1918.

Vörå krigsskola är trots sin korta historia välkänd på finskt håll, men den har så gott som helt fallit i glömska i Vörå. Minnesstenen vid Kommungården minner om händelserna, och runt om i gårdarna finns det fotografier och minnen av de elever som var inhysta bland lokalbefolkningen under utbildningen. I dag är det svårt att föreställa sig att åkrarna nedanför Vörå Uf:s lokal användes för exerciser, men det rika fotomaterialet som finns beva-

rat från tiden hjälper en att förstå hur mycket folk som vid den här tiden var knutna till skolan.

– Eleverna fick frukost i gårdarna där de var inkvarterade och de lärde sig att säga ”bröd” och ”gröt” på svenska. De övriga måltiderna intog de i skolorna och i ungdomslokalen som även användes som föreläsningssal, berättar Margareta Ehrman som är med i en forskningsgrupp som håller på att skriva den första svenskspråkiga historiken om krigsskolan. Krigsskolans 100-årsjubileum firades under högtidliga former fre-

dagen den 26 januari. Firandet inleddes med kransnedläggning vid minnesstenen vid kommungården och fortsatte med program i ungdomslokalen där salen fylldes av generaler, överstar och officerare och av helt vanliga Vöråbor. Margareta Ehrman berättade om skolans verksamhet utgående från bilder. Generalmajor Kalervo Sipi höll festtalet där han betonade österbottningarnas starka önskan om frihet och självständighet. Flottans musikkår stod för de musikaliska inslagen. Text: Caroline Mård

Molpe Uf digitaliserar fotosamling

Hederspris för bra renovering av föreningshus

SÖU:s arkiveringsprojekt Klockars Online lånar ut två olika skannrar till medlemsföreningarna för digitalisering av foton och dokument.

Samlingen innehåller bilder av både föreningens verksamhet och byn i allmänhet. Bilden ovan visar fiskrökning i Finnhamnen i Molpe på 1940-talet.

Molpe Uf har redan tagit vara på möjligheten och påbörjat digitaliseringen av föreningens foton.

För mer info om projektet och utlåning av skannrar kontakta malin@ sou.fi eller tel. 0401431012.

Känner du till ett bra renoverat föreningshus som förtjänar att bli belönat?

samt tillgänglighetslösningar ska vara planerade med beaktande av helheten.

en bronsskulptur, varav det utdelas en per år. Flera hedersomnämnanden kan delas ut.

Föreningshusdelegationen delar ut Hederspriset för bra renovering som ett erkännande till ett föreningshus, som renoverats pietetsfullt och vars användbarhet är bättre tack vare renoveringen.

Priset kan även tilldelas en välgjord delrenovering eller en välskött omgivning. Priset kan endast tilldelas högst fem år gamla renoveringar.

Förutsättningar för att tilldelas priset är att föreningshuset ägs av ett samfund som är berättigat till renoveringsbidrag för föreningshus (registrerad förening eller annan sammanslutning med rättshandlingsförmåga). Till exempel kan en byggnad som ägs av kommunen inte belönas.

Huset som belönas ska ha renoverats så att dess särdrag och olika byggnadsskikt har bevarats så väl som möjligt, renoveringen ska vara gjord med metoder och material som lämpar sig för ett gammalt hus. Eventuella utbyggnader

Nomineringar lämnas in före slutet av mars 2018 på ett elektroniskt formulär. Bland nomineringarna väljer en jury ut hus till tävlingens nästa skede. Om de utvalda husen kan det ännu begäras ytterligare information. Vinnaren offentliggörs på föreningshusdagen det andra veckoslutet i september. Priset är

Nominera ett hus på det elektroniska formuläret (http://www.kotiseutuliitto.fi/foreningshus/hedersprisfor-bra-renovering).


DAGS ATT BOKA!

MUSIKALEN CHESS I HELSINGFORS LÖ-SÖ 22.9, 6.10 (5 pl.), 17.11, ON-TO 28.11

TOMAS LEDIN -SKARPT LÄGE 24-25.11 Örnsköldsvik, bästa biljetter och hotell i centrum

Passa på – Några platser kvar på hösten till Rhodos och Kreta med avgångar från Vasa.

Upplev Åland!

Lunch alla dagar

Res med vännerna eller föreningen till Åland. Här väntar mängder av upplevelser i vacker skärgårdsmiljö – vi hjälper dig att hitta guldkornen! Du kan boka sommarens stugsemester redan nu! Välj din favorit bland våra många stugor på härliga Åland. Beställ vår nya katalog för 2018!

2018

MAA ENAN ÅL AN

AHV ES O

AIKOJEN

RS

O RU

KA

A•

UINT

LOM AMA

N

A A • ALL

TIDE RS

IA • AURINKO A•

LE IK

SEM EST

ERL AND

KI Ä HO •S

ND

YV ÄÄ

D SR

KAIK KIEN

SO RI

Ä• ILY RÄ

GO

KALASTUS LFIA • TA

UA AIL PP

•H

ÅL AN

ÅLA

DS RE

PY Ö

ITU S MA JO AT KAT TT IM PA KE ÄM AT KAT an RY HM

enanma! me Ahvttam me Tunnem – varaa kau

• CY

KL A

• GO

LFA

• FIS

KA

SO A• • ÄT

VA

• BA

DA

• SO

LA

KA • LE

• SH

OP

PA

DE BOEN OR TRES PAKE ESOR PR GRUP

Vi kan Åland

Stugvecka 4 personer prisexempel 268 €

– boka via oss!

PAKETRESA ELLER SKRÄDDARSYTT Välj en komplett paketresa där resa, boende, och kringarrangemang ingår eller låt oss skräddarsy resan efter era önskemål. Vi erbjuder hotell, stugor och gästhem över hela Åland, även ute i skärgården. Packa väskan så ordnar vi resten! Läs mera på www.alandsresor.fi/ gruppresor

Bokning och information tel. 018-28 040. www.alandsresor.fi

Tfn 06-346 4392

Á la carte, pizza. Öppet må-to 9-20, fre 9-22 lö 11-22, sö 11-20 Välkommen! www.tessescafe.fi

Inte bara ett mellanår

Bli den du är. Ettåriga studier: Konst Kommunikation Vetenskap www.vnf.fi Västra Nylands folkhögskola

Solstrand 7 • Aurinkoranta 7 21600 Pargas • Parainen 040-540 9884 • info@solliden.fi www.solliden.fi

HOTELL & RESTAURANG GULLVIVAN 29 dubbelrum 2 enklarum / huonetta 10 båtplatser / venepaikkaa restaurang med A-rättigheter / ravintola tel. +358 (0)18 56350 www.gullvivan.aland.fi gullvivan@aland.net Brändö, Åland

Båtar och fiskepaket / veneitä ja kalastuspaketteja VÄLKOMNA ! TERVETULOA! WELCOME!

Vi är ett lokalt kraftbolag med starkt fokus på vattenkraft.

Mer information: 020 766 1900 eller www.eekab.fi


Res med OT

Hälsoresor till Pärnu

Sköna och avkopplande dagar Spa Tervis. Bekväma restider. Resor: 17-24.3, 15-21.4, kort resa 27.4-1.5.

Weekend i Stockholm

Shopping och kultur i Stockholm. Bussen skjutsar också till Mall of Scandinavia. Resa 20-22.4. Komedin Macken

Holland

Vårens blomsterprakt i Holland med Amsterdam, Keukenhof och Den Haag. Resa 26-30.4.

I mitten av England

Liverpool, Lake District och Yorkshire. En innehållsrik resa med härliga städer och historiska platser på den engelska landsbygden. Resa 2-9.5.

Normandie – Paris

Normandie med invasionskusten, Bretagne, dagstur till Jersey och Paris. Resa 21-27.5.

Hotellresor till Tallinn

Bekväma restider, shoppingtur i Tallinn. Tre centrumhotell att välja mellan. Resor: 30.3-1.4, 28-30.4, 8-10.6, 20-22.7.

Riga

Fira valborg i vackra Riga. Resa 27.4-1.5.

Türi blomstermarknad Den stora blomstermarknaden i Estlands ”vårhuvudstad” Türi. Resa 17-19.5.

Skåne

Med Kalmar, Öland och två heldagsturer i Skåne och Österlen. Resa 6-12.6.

Bornholm med Köpenhamn

Tre nätter och två heldagsturer på Bornholm och en natt i Köpenhamn. Resa 9-15.7.

Samsö

Den lilla ön Samsö mellan Jylland och Själland är ett Danmark i miniatyr. Resa 30.6-6.7.

Gotland i sommarskrud

Tre nätter i rosornas och ruinernas stad Visby, utflykter söderut och norrut med besök på Fårö. Resa 13-18.7.

Geiranger – Trollstigen Resan med Norges kanske mest kända naturupplevelser! Resa 8-14.7.

Lofoten – öriket

En riktig Lofotenresa, med tre nätter i rorbu. Resa 27.7-2.8.

Dalarna

Konsert med Malena Ernman, Sarah Dawn Finer, Helen Sjöholm och Nils Landgren i Dalhalla. Rundtur i Mora och en tur runt Siljan. Resa 7-11.7.

Danskryssning på Viking Grace

Dansdax och Black Jack 18-19.4. Bussrutter både längs riksåttan och Strandvägen! Dessa och många fler resor på vår hemsida:

06- 318 4000

Om du läser det här... håller du förmodligen tidningen upp och ner.

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

www.ot-resor.fi

ÖP 50 år

De ungas och föreningarnas egen tidning För femtio år sedan utkom Österbottniska Posten för första gången i SÖU:s regi, och dansannonserna luslästes varje vecka. Det hade länge talats om att ungdomsrörelsen hade behov av en egen tidning. Flera försök hade gjorts under förbundets tid, men inget blev riktigt långlivat. Allan Blom var förbundsordförande år 1968 och han minns det som om det var igår när han lade fram planen om en tidning vid ett fullsatt förbundsmöte i Pörtom. – Jag hade fört förhandlingar med flera utgivare och valet föll på att samarbeta med Jakobstads Tryckeri och Tidnings Ab och göra om den anrika nykarlebytidningen Österbottniska Posten till ungdomstidning, säger Blom. För att projektet skulle gå runt krävdes det att föreningarna slöt upp bakom tidningen och att de annonserade om sina evenemang i ÖP. Annonsbortfallet från den övriga pressen ledde till hårda ord om ÖP i bland annat Vasabladet och Kuriren.

en allösterbottnisk ungdomstidning rotad i den kulturella ungdomsrörelsen. Tidningssidorna fylldes med reportage från ungdomsföreningarna, intervjuer med dansband och välfyllda debattspalter. Förlaget anställde och avlönade en redaktör medan ungdomsförbundet inrättade en annonsanskaffartjänst. Genom sina representanter i redaktionsrådet kunde ungdomsförbundet uttala sig om tidningens innehåll och målsättning. Förutom ÖP minns Blom ibruktagandet av festfördelningen från sin tid som aktiv i SÖU:s styrelse. – Jag var av den åsikten att ungdomarna ska lära sig dansa och vi ordnade många danskurser, vilket resulterade i att vi vid några tillfällen fick frikyrkorna emot oss. ÖP utkom som veckotidning från 1968 till 1985. Tidningen hade ett uppehåll fram till 1997, och har sedan dess utkommit i varierande takt. Många yrkesverksamma journalister har inlett sina karriärer på ÖP.

– Det var bara frågan om pengar. Vasabladets chefredaktör Birger Thölix kritiserade ÖP i hårda ordalag på ledarplats. Trots konflikten blev vi senare väldigt goda vänner.

Från och med 2017 ger SÖU ut fyra nummer av tidningen per år och delas ut i 40 000 exemplar. Gamla årgångar kan läsas på https://issuu.com/webbop.

I den första ledaren beskrevs syftet med tidningen. Målet var att ge ut

Text: Caroline Mård

Klipp ur ÖP nr. 1 från 1968.

Bio i lokalen, hur funkar det? SÖU har sedan några år tillbaka en mobil biograf som kan förvandla vilken lokal som helst till en biosalong. Anders Hedström sköter filmvisningen och han har några tips till de föreningar som är nyfikna på att ordna bio.

äldre publiken. Jag kan tipsa om aktuella filmer, men det går också bra att komma med egna förslag. Ett lyckat koncept har varit att visa två filmer samma dag, en barnfilm och en film riktad åt en äldre publik.

Vad ska man tänka på? – Ta kontakt i ett tidigt skede så att ni hinner få de datum ni är intresserade av. Det har redan kommit bokningar för julen 2018. Det lönar sig att satsa på marknadsföringen och skapa aktivitet runt evenemanget.

Vad krävs av föreningen? – Bärhjälp kan behövas om det finns trösklar och om rullstolsramp saknas. Utrustningen väger en hel del, vi har en reservduk ifall det inte finns en i lokalen. Vi har oftast paus mitt i filmen så att publiken får sträcka på benen och då kan föreningen passa på att ha försäljning av snacks och drycker.

Vilka filmer lockar publik? – Barnfilmerna brukar vara uppskattade och välbesökta. Svenska filmer har varit populära bland den

Text: Caroline Mård


ÖP testar påskägg Butikshyllorna bågnar av påskgodis, men hur vet man vilket ägg som är godast? ÖP har kallat in experthjälp från föreningsaktiva i Pedersöre. Tillsammans ska de utse det godaste påskägget.

Joakim Lasén Styrelsemedlem i Lillby Uf – Jag var ganska gammal när jag slutade vara påskhäxa. Jag minns att det alltid var kallt.

Monica Mattjus-Sandström Ordförande i Purmo Uf – När jag var liten fick vi mest några godisar och någon enstaka lakritsstång då vi var påskhäxor. Jag minns att jag tyckte att det nästan var för mycket då en granne gav ett Kinderägg.

Alfred Sandström – Jag har sparat påskägg från ifjol då jag var påskhäxa för första gången, jag tycker egentligen mer om kakor än choklad.

Jessica Påvall Sekreterare i Ytteresse Uf, kassör i Andra Ungdomsringen, ordinarie medlem i SÖU:s styrelse. – När jag var yngre massproducerade jag påskkort långt innan påsk. Ifjol råkade jag ut för en påskhäxa som ville ha godis utan att ge ett kort – det är inte okej.

Frozen: 0,98 euro

Rölli: 0,74 euro

Kinder Surprise: 0,74 euro

Mr Magic Surprise: 0,38 euro

Minions: 0,98 euro

Joakim: Chokladen är skarp och tungtuggad, påminner om julkalenderchoklad. Jag fick ett hårband i överraskningen och det är ju bra att få saker som man kan ha nytta av. 3 poäng

Joakim: Jag blir positivt inställd av pappret, men tyvärr smakar det billig choklad. Jag fick Rölli som leksak, och det var ju bra. 2 poäng

Joakim: Det smakar som påskägg ska smaka. Sedan de har bytt papper tar det lite längre tid att öppna ägget. Jag fick en bra leksak. 5 poäng

Joakim: Jag skulle nog inte äta så många av de här, de smakar som oboy. Ägget var bra, men leksaken drar ner betyget. 3 poäng

Joakim: Det är fina stjärnor i chokladen, och det är gott med både mjölk- och vitchoklad. Leksaken var lite svår att förstå sig på. 3,5 poäng

Monica: Det här var dagens positiva överraskning. Det finns en nötaktig smak som påminner om Geisha. 4 poäng

Monica: Det smakar gott som vanligt, passar bra med kaffe. 5 poäng

Monica: Det är sött och har ingen stark chokladsmak. Det påminner om andra påskägg som inte är Kinder. 1 poäng

Monica: Pappret är snyggt, man blir glad av Minions. Misstänkt likt Frozenägget, är det månne samma tillverkare? 2 poäng

Alfred: Fint papper. Det här ägget går också bra att äta. 3 poäng

Alfred: Chokladen är jättegod, men det fattas en del i leksaken. 5 poäng

Jessica: Omslagspappret ser tråkigt ut, men chokladen passar bra med kaffe. Behaglig eftersmak. 3 poäng

Jessica: Jag fick samma leksak som i Frozenägget, men i det här ägget kom instruktionerna med. Sött och gott! 4 poäng

Poäng: 10

Poäng: 14,5

Monica: Ägget känns inte så prisvärt, men det är roligt att ena halvan är mjölkchoklad och andra halvan är vitchoklad. 2 poäng Alfred: Vitchokladen är magnifik! 5 poäng Jessica: Jag skulle älska det här ägget om jag var fem år. Chokladen är ganska smaklös. 3 poäng Poäng: 13

Alfred: Det här var ganska gott, chokladen var skarp. 4 poäng Jessica: Chokladen är för tunn, ägget går i tusen bitar då man försöker öppna det. Det är sötare än de övriga äggen. 2 poäng

Poäng: 12

Alfred: Pappret är fint och äg�get är lagom sött. 3 poäng Jessica: Det går bra att öppna i två halvor. Både chokladen och leksaken håller hög kvalitet. 5 poäng

Eggstra bra! Testets vinnare! Poäng: 18

Förr i världen var det inte tal om att få stora chokladägg då man gick påskhäxa. En snabb gallup bland personalen på SÖU:s kansli berättar att bland annat följande kunde dyka ner i kaffepannan på påskafton: frukt, gamla pepparkakor, halstabletter, mariekex, julgodis, femmarkor, bibelverser och påskpynt. Text och foto: Caroline Mård


Bland möss och ölburkar Workshop i föreningsutveckling Kom med på en workshop där ni får möjlighet att arbeta med föreningens strategi och kommunikation. Workshoppen ordnas den 27 mars i Sundom Uf. SÖU och projektet FöreningsKICK bjuder in till en workshop i föreningsutveckling för styrelsemedlemmar. På workshoppen får de deltagande styrelsemedlemmarna möjlighet att arbeta med föreningens strategi och kommunikation, samt skapa tydliga strategier och

De flesta föreningar i Österbotten har ett litet rum med allsköns bråte. Där samsas allt från gamla lustiga hattar och mötesprotokoll till revymanus och föreningens spritförråd. I det lilla utrymme på vinden, i källaren, bakom scenen eller bredvid köket hittas det mesta som behövs för föreningsverksamhet: allt från en skruvmejsel till överblivna programblad. Under det senaste halvåret har jag haft förmånen att besöka några av dessa mytomspunna platser i jakten på föreningarnas arkivmaterial. Och upplevelserna har minst sagt varit intressanta. Vid ett av de första besöken skulle jag titta på en förenings fotosamling. Några hundra meter före lokalen var vägen avgrävd och jag fick svänga om och köra en fem kilometers omväg längs en lerig skogsväg. När jag äntligen kom fram till lokalen var fotosamlingen spårlöst försvunnen.

I en annan förening hade de bra ordning på materialet som förvarades i flera mindre arkivskåp. Problemet var bara att styrelsemedlemmen med nycklarna till skåpen inte var på plats, trots att jag ringt före besöket och berättat att jag ville titta på deras handlingar. Ibland har jag haft tur och till och med fått se riktigt arkivmaterial. I en av våra äldsta medlemsföreningar hittade jag den första medlemsboken från slutet av 1800-talet på samma hylla som föreningens spritförråd. Kanske inte den idealiska placeringen för vårt kulturarv, det vill säga arkivhandlingarna. De flesta föreningar har ett par gamla mappar med protokoll, trots att man sällan har koll på vad de innehåller. När jag under ett arkivbesök öppnade en mapp för att undersöka innehållet föll ett konfettiliknande regn av små pappersbitar ut. Det visade sig att en gnagare hade hittat telegrammen från föreningens 50-års jubileum och kalasat

på uppvaktningarna. Den allmänna bristen på lämplig förvaring är inte så konstig eftersom arkivering inte är föreningarnas huvudverksamhet, men det finns ändå undantag. Ett av praktexemplen var ett stort nybyggt arkiv enligt alla konstens regler: brandsäkert och vattentätt, till och med utrustat med professionella flyttbara arkivhyllor med stora delar av samlingarna fint arkiverade i ordentliga arkivmappar. Ändå var det lustigt nog just den föreningen som var mest orolig över sitt material och oordningen på det. Vill ni ha hjälp med ert föreningsarkiv? Kontakta mig så kommer jag och tittar – innan mössen gör det. Malin Andtbacka Projektledare för arkiverings- och digitaliseringsprojektet Klockars Online

Projektet Klockars Online

Försvunnen årgång av ÖP digitaliseras

• Informerar föreningar om arkivering och digitalisering genom föreläsningar, demonstrationer och individuell handledning. • Målet är att tillgängliggöra föreningarnas arkivmaterial både fysiskt och digitalt. • Projektet finansieras av Aktion Österbotten och pågår till 31.3.2019. • Följande föreläsning hålls i Forsby byagård 20.3 kl. 18. Fler föreläsningar informeras om senare.

Under projektet Klockars Online har nästan alla nummer av Österbottniska Posten digitaliserats. Årgång 1978 var dock spårlöst försvunnen ur SÖU:s arkiv, tills vi fick höra att Alf Burman i Koskö HF har sparat varje nummer av ÖP sedan starten 1968. Vi har nu fått låna årgång 1978 för digitalisering och snart finns den tillgänglig online på adressen issuu. com/webbop.

handlingsplaner för vidareutveckling. Workshoppen hålls tisdagen den 27 mars klockan 18–20.30 i Sundom Uf. Så många som möjligt, men minst två från styrelserna ombeds delta i tillfället. Workshoppen är kostnadsfri. Mer information om finns på www.sou.fi. Anmälan till pernilla.howard@centria.fi senast den 22 mars. Text: Cecilia Pensar

Nytt system för rapportering Rapportsystemet som används inom uf-rörelsen har under det senaste året genomgått en stor förändrig, och den största nyttotagaren är föreningarna. Systemet har blivit enklare, tydligare och ger tydligare statistik. Oberoende av vilken organisation eller vilket förbund man hör till finns det vissa statistiska krav. Olika rapportsystem finns inom allt från 4H till idrottsföreningar, så även inom ungdomsrörelsen. SÖU samlar varje år in uppgifter från sina föreningar. Dels handlar det om info som behövs för den egna verksamheten som kontaktuppgifter och liknande, dels om statistisk information som förmedlas vidare till Undervisningsministeriet och andra finansiärer. Den gamla rapportblanketten var knuten till föreningarnas hemsidor, i den nya versionen finns inloggningen på en separat adress som är samma för alla: www. fv.webbhuset.fi. Inloggningen sker med samma användarnamn och lösenord som till föreningens hemsida och har man slarvat bort dem är det bara att ta kontakt med vårt kansli. Vad är nytt då? Frågorna är i hög grad samma som tidigare, men

resultaten är tydligare nu. Medlemsantal, verksamhet och så vidare presenteras i grafer och går att jämföra med tidigare år, något som exempelvis kan vara till nytta i årsberättelser, bidragsansökningar och liknande. Även förteckningen över nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar och föreningspersoner har förbättrats och ger en bättre överblick. Utvecklingen av verktyget pågår fortfarande, saknas data som ni har fyllt i under tidigare år behöver ni inte bli nervösa, tidigare ifylld info importeras vartefter uppdateringarna framskrider. Under arbete är även en funktion där föreningar kan exportera sina uppgifter årsvis, till exempel verksamhet, medlemskår och olika nyckeltal som kan användas som ett sammandrag av årsberättelsen för föreningen. Redan nu är det möjligt att ta skärmdumpar av de olika graferna, men framöver är det tänkt att bli lite smidigare med export till pdf-format. Deadline för att uppdatera blanketten med statistik för 2017 är mitten av mars, ytterligare information skickas från SÖU:s kansli åt alla föreningar. Jonas Rönnqvist


JOIN THE SHOW! Studera musik, ljudteknik och musikproduktion vid Axxell Lappfjärd! Ansökan inför läsåret 2018-2019 pågår på www.axxell.fi. Mera information på www.axxell.fi/musik

HYR SUPERFÖRMÅNLIGT! ÖPPETTIDER: Må-fre .3 6 0-16.30

• Pikmaskiner • Luftavfuktare • Markvibratorer • Saxliftar • Värmeaggregat • Skyliftar m.m. Företagarv. 9,JAKOBSTAD 050-4058 294

Vi utför fullständiga VVS-arbeten, med stor noggrannhet och kvalitetstänkande. Vi putsar också ventilationssystem!

Workshopen Fanny Stand Up har ordnats flera gånger i Sverige och i april ordnas den för första gången i Finland. Pressbild/Humor är kul

Stort intresse för stand up I vår ordnas för första gången en workshop i stand up i svenska Österbotten. Intresset för att prova på stand up är stort och workshoppen blev fullbokad direkt.

att utforska vad som är roligt och hur man hittar humorn i sig själv. Vi går igenom grunderna i stand up och övar oss på att skriva och framföra skämt inför gruppen, säger Häggman.

Den 28 april kommer tolv finlandssvenskar att lära sig grunderna i stand up under ledning av komikerna Tora Larsson och Elvira Lander som driver projektet Fanny Stand Up och har podden ”Humor i P3: Scenen”. Workshoppen går under namnet Fanny Stand Up och arrangeras av Larsson och Lander med Alexandra Häggman som lokal medarrangör.

Det torde vara första gången som en liknande workshop ordnas på svenskt håll i Österbotten, och platserna till workshoppen fylldes på rekordtid. Workshoppen har glädjande nog väckt intresse bland SÖU:s medlemsföreningar.

– Under workshoppen kommer vi

– Det finns många som är intresserade av stand up just nu. Workshoppen utgör ett tryggt rum där man får prova på och lära sig mer om stand up innan man ställer sig

på scenen. Jag hoppas att fler vill fortsätta med stand up efter detta och att vi kan skapa en rookiescen i Österbotten. På kvällen den 28 april, efter att workshoppen avslutats, ordnas Klubb Fanny Pop Up på The Doo Bop Club klockan 19–21 med Larsson och Lander som headlines. Även kursdeltagarna ges möjlighet att prova på stand up inför publik. Eftersom intresset för Fanny Stand Up är så stort planerar SÖU att erbjuda en liknande workshop i höst. Mer information kommer senare. Håll utkik på SÖU:s hemsida. Text: Cecilia Pensar

Kontakt: Andreas: 040 1972 350 Joakim: 040 1972 351 Ronny: 040 1972352 info@vasaror.fi www.vasaror.fi

Dejourering dygnet runt nkab.fi

Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby tel. (06) 7856252

Ifjol var det Hugo Käld från Kronoby som tog hem segern i MGP. Foto: Kimmo Räisänen/YLE

Vill du vara med i MGP?

Melodi Grand Prix ordnas i år för tolfte gången och jakten på de tio finalbidragen har börjat. Är du mellan 8 och 15 år (född 2003–2010) och gillar att sjunga och skriva låtar? Drömmer du om att stå på scenen, ensam eller i grupp? Då är det här din stora chans! Lämna in ditt bidrag senast den 5 april.

bidraget vara skrivet av den/de som står på scen. Är du exempelvis intresserad av att skriva musik och har en vän som gärna uppträder så kan ni skicka in en låt tillsammans. Deltagarna kan framföra sina bidrag på svenska, finska eller samiska. Vinnaren får, förutom ära och berömmelse, göra en egen musikvideo till sin låt.

Finalisterna uppträder med egna låtar i den direktsända finalen på Yle Fem och Yle Arenan den 6 oktober. Precis som tidigare år behöver inte

De tio utvalda MGP-finalisterna, som alltså kan vara soloartister, grupper eller band, träffas på Camp MGP och övar tillsammans

under en intensiv och spännande lägervecka 5–8 juni på Lärkkulla i Karis. Där jobbar alla tillsammans med tv-teamet, sångcoach, stage coach, musikproducent och stylister för att få till en snygg helhet och ett superstrålande uppträdande inför showen i oktober. Arrangörer för Melodi Grand Prix är Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f, Svenska Yle och Five Corners Production. Anmälningsformulär, regler och all info hittas på svenska.yle.fi/mgp.


Norrgårds Busstrafik, ett företag som kör linje och beställningstrafik.

Ta kontakt för en offert!

045-124 7300 info@nbtrafik.fi nbtrafik.fi

WIKMANS AUTOSERVICE Bilglas • Bildemontering • • Bilmålning • Plåtarbete • • Biluthyrning •

Bilbärgning 24 h

Tel. 0500 660 835

Tel. +358 (0)6 2242487 • wikman@tawi.fi • Nixvägen 31, 64230 Närpes st

BMT Entreprenad KB sprängning o transport

En aktiv visionär i folkbildningens tjänst Precis innan jul utkom en biografi om Johannes Klockars (1867–1932). Bortsett från att Klockars var upphovsman till den finlandssvenska ungdomsrörelsen var hans livsgärning betydligt större än så. Som aktiv inom UF-rörelsen är Klockars inget obekant namn. Han grundade svenskfinlands första ungdomsförening Malax Uf år 1888. När man läser den nyutgivna biografin med namnet ”Folkbildningens trotjänare” breddas synen på hans livsverk, som läsare fascineras man över hur mycket en person kan hinna med. Klockars hade förmåga att uttrycka sig i tal och skrift redan som mycket ung, som femtonåring gav han ut en självbiografi ”Min lefnad”. Inte långt därefter började han fungera som skribent för de österbottniska tidningarna, detta samtidigt som han bedrev akademiska studier, utförde idogt

nykterhetsarbete och grundade folkhögskolor. I samma veva var han med och grundade SÖU, FSU och Nykterhetsförbundet. Allt detta under ett tidsspann på grovt räknat tio år. Lite längre fram i tiden var Klockars mycket aktiv inom politiken, både lokalt, regionalt och nationellt som riksdagsman. Han gav även ut ett stort antal skrifter och tidningar. Han var grundare av FRAM, dels en tidning men även tryckeriverksamhet, ett företag som är verksamt och framgångsrikt ännu idag. Det är lite synd att boken inte har tryckts där, om inte annat som en symbolisk handling. Trots att man får beundra hans insatser för ungdomen, folkbildningen och nykterheten är det kanske de lite mer personliga bitarna som ger boken utökat läsvärde. Man får en inblick i vardagen och

samhället i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. De direkta citaten från Johannes skrivelser, brev och anteckningar gör honom till en levande person. Som författare av boken står Anders G. Lindqvist. Lindqvist avled i början av februari i en ålder av 86 år, då inte långt efter att biografin om Klockars lämnat tryckpressarna. Lindqvist har stått som författare och medproducent till flera böcker om ungdomsrörelsen i Svenskfinland och varit aktiv inom FSU där han även utsetts till hedersordförande. Han har gjort stora insatser för UF-rörelsen i Svenskfinland och deltog redan som 15-åring i NSU:s verksamhet. Ett engagemang som höll i sig hela livet och som förtjänar en stor eloge. Hans insatser, främst med att dokumentera rörelsen, är ovärderliga. Jonas Rönnqvist

tom.grind@netikka.fi 0400-345 529, 050-595 0039


Vinterns revy- och teaterföreställningar Den österbottniska revytraditionen lever och frodas. Här kommer glimtar från de föreställningar som ÖP har bevakat sedan årsskiftet. Läs recensionerna i sin helhet på öp.fi. Revyn ”Bäst före 2018” är en nostalgitripp med de bästa sketcherna ur den gedigna revyskatten som finns i Böle. Kompotten av äldre och nyskrivet material utgör en lysande helhet samtidigt som publiken får en inblick i hur revytraditionen har utvecklats genom åren. Foto: Jenny Nyman

Revyn ”Tillsammans” i Pörtom Uf innehöll både vardagliga bekymmer, men också allvarligare ämnen. Både det stora och det lilla behandlades skickligt i årets mycket roliga revy. På bilden en sketch där det framkommer att det inte bara är ungdomar som har problem att slita sig från telefonen. Från vänster: Nina Björkgren, Sara Storbäck, Ida Niemi och Hans Snickars. Foto: Annette Hagman

I Karleby UF:s nyårsrevy ”Åppkåppla” blandas traditionella revysketcher med imponerande sång- och dansnummer kryddat med smarta tekniska lösningar. Tekniken spelar en viktig roll i årets revy både som tema i sketcher och scenografi i föreställningen. Detta ses bland annat i sketchen ”Djesbo” där en vigsel utförs i en whatsapp-grupp dit alla bröllopsgästerna är uppkopplade. Foto: Ulla Nikula.

Braherevyn ”Kåm å kuck” bestod av drygt tjugo finurliga och snabba nummer. Skämten om lokala händelser och personer haglade tätt i årets revy. När ord som stegring, att springa på vessan, och frågan om det spetar på magan då man har på sig farmare är oförståelig smörja när man ringer från Sverige är det inte helt lätt att få medicinsk hjälp från Kristinestad. Foto: Sofia Sundholm

Replot UF:s showkväll #ViÅ var en lightversion av en revy. Älgjägaren Alexandra Moliis hade ett händelserikt pass. När kalven äntligen dyker upp visar det sig att hon råkat packa ner fel sorts skott. Då intalar hon sig att hon nog ser horn på älgen, det var nog en tjur trots allt. Foto: Nicole Berlin

I Terjärv Uf:s revy ”Eittaanstalttasi” anas ett nytt radarpar i Jesper Jansson och Kevin Sandvik. Revyn rör sig skickligt mellan det superlokala och det allmänmänskliga. Förutom goda skådespelarprestationer bjuder revygänget på fina sånginsatser. Foto: Caroline Mård

Lögner, förvecklingar och moraliska kriser avlöser varandra i farsen ”Moralens väktare” i Smedsby Uf. På bilden huvudpersonen varietéartisten Yvette (Sofia Renkonen) med en av alla sina beundrare, Greve von Lövenhusen (Patrik Willför). Foto: Jonas Bergqvist


Kommande revypremiärer

Även i Småbönders Uf lyser flitens lampa i lokalen. Lördagen den 14 april är det premiär för revyn som i skrivande stund inte har något namn. På bilden kan man se fjoårets talrika revyorkester, håll tummarna för att de är tillbaka i år. Foto: Alexandra Vidjeskog

MED HÄLSOHJÄLPEN HAR DU ALLTID TILLGÅNG TILL DISTANSLÄKARTJÄNSTERNA. I HälsoHjälpen tas hela ditt ärende till behandling på en gång. Som vår kund får du kontakt med hälsovårdsproffs, ditt ersättningsärende tas till handläggning och du hänvisas till vård – antingen direkt till en distansläkare eller vidare till en traditionell mottagning. Om du har en personförsäkring i LokalTapiola har du redan tillgång till tjänsten Bekanta dig närmare med tjänsten och ladda ner applikationen HälsoHjälpen på din telefon: lahitapiola.fi/halsohjalpen

Tjänsteleverantörer: HälsoHjälpen: Mehiläinen Oy och Hälsoförsäkring: LokalTapiola regionbolagen.

”Trigöranåeinfjääl”, det är namnet på årets Byarevy. Premiären äger rum på Årvasgården lördagen den 10 mars. Foto: Daniel Bärg

- Blästrar & målar olika slags material - Tvättar fasader, tak & utför alg- och mossbekämpning - Utför även olika slags arbeten på hög höjd från skylift. Trädfällning, byggnadsreparationer mm. enligt överenskommelser

Besök även våran Facebook-sida

Patrik 050-3221535 Petalax patrikteir@hotmail

Övermark Uf:s revypjäs ”Vita lögner och heta hjärtan” har premiär lördagen den 10 mars. Det är stora nyheter på gång, det ser man då Nicklas Granvik och Dennis Söderman är ute på fältet. Foto: Mathilda Westerback

I Vörå Uf startar en ”Revylution” lördagen den 10 mars. Revygänget är taggat till tusen. Foto: Rebecca Härtull

www.ob.blastring.com


Sök till Optima! Individuellt, intressant och innovativt Ansökan via www.studieinfo.fi. Ansökningstider: 20.2-13.3 (Grundläggande yrkesutbildning) 14.3-4.4 (Yrkesutbildning med krävande särkilt stöd: TELMA, VALMAsp) 22.5-24.7 (Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning: VALMA)

OPTIMA JAKOBSTAD, NYKARLEBY, VASA, PARGAS, HELSINGFORS, BORGÅ Mer info hittar du via www.optimaedu.fi/gea

EYRE J

A N E

KOTIOPETTAJATTAREN ROMAANI

MOD. INTUITION. GNISTA.

Försäkringsbolaget

för allt du bryr dig om. 85%

av våra kunder ger oss utmärkt vitsord för vår betjäning.

PREMIÄR 13.9.2018

BILJETTERNA TILL SALU NU! 02-277 73 77

Folksam är försäkringsbolaget som betjänar dig så som du vill bli betjänad - på nätet, per telefon eller på våra kontor. 85 % av våra kunder ger oss utmärkt vitsord för oss som försäkringspartner. Välkommen till oss! www.folksam.fi

Österbottniska Posten (ÖP) nr.1 2018  
Österbottniska Posten (ÖP) nr.1 2018  
Advertisement