Page 3

Förändring för föreningarna Det har pratats om reformer, fusioner och olika förändringar under lång tid, men än så länge är mycket oklart. Frågan är vilka konsekvenser det blir för föreningarna. När denna text skrivs är det mycket som ligger i vågskålen. Det råder osäkerhet om och när ett landskapsval ska hållas, samt hur vårdreformen ska genomföras och falla ut. I en del kommuner diskuteras fusioner: Vasa och Korsholm är mitt i en process, Närpes och Kaskö likaså. Alla dessa förändringar får naturligtvis konsekvenser för ungdomsföreningarna. En del förändringar kommer initialt att bli positiva, andra negativa, för att förhoppningsvis plana ut och hitta en fungerande form inom kort. Ett otal gånger har det i debatter, artiklar och insändare lyfts fram att fritidssektorns roll blir allt viktigare. Om vården försvinner från kommunernas ansvar för-

svinner samtidigt cirka 60 procent av budgeten. Frågor kring fritid blir således en mycket större bit av den totala kommunala kakan. Fritidsfrågan blir ett av få ärenden som kommunen självständigt kan utveckla och bestämma kring. Annat som blir kvar, till exempel bildning, är ganska hårt reglerat i lag och har en fast form.

Uf i Närpes. Bank, apotek och butik har stängt, serviceutbudet är lågt. Föreningen är livskraftig med kontinuerlig verksamhet för alla invånare, allt från barnverksamhet till våffeldagar, danser och revy arrangeras i föreningen. Situationen i Pörtom är på inget vis unik, liknande scenarier kan ses i flera byar i Österbotten.

Fritidssektorn, föreningslivet och kulturen är viktiga för invånarnas välmående och för deras möjligheter till inflytande och påverkan. Ett exempel är att kommunernas ungdomsfullmäktigen i många fall handhas av fritidsavdelningarna. Ungdomsfullmäktiges medlemmar är därtill väldigt ofta aktiva inom tredje sektorn – engagemang föder engagemang.

Om vi vill fortsätta ha en levande landsbygd och åtminstone en lampa tänd i varje by är det dags att agera nu. Att tredje sektorns roll i framtiden blir mer betydelsfull är ett faktum. Frågan är om kommunerna i Finland kan ge det stöd och den service som föreningarna behöver för en lyckad symbios?

Föreningslivet är även av betydelse för lokalsamhällets utveckling och ekonomi. På flera orter inom SÖU:s verksamhetsområde ser vi att den lokala föreningen snart är den enda fastigheten med öppna dörrar. Ett bra exempel är Pörtom

Att upprepa mantrat att föreningarna är viktiga hjälper föga, det ska även synas konkret i stödfunktioner och budgetar. Förhoppningsvis redan i höstens kommunala budgetdiskussioner. Jonas ”Josip” Rönnqvist Verksamhetsledare SÖU

Österbottniska Posten - SÖU:s medlemstidning • Nr. 2 2018 Chefredaktör: Caroline Mård Ombrytning & layout: Jonas Rönnqvist Pärmfoto: Erik Åhman Redaktionsråd: Pia Sand, Lenita Hjortman, Niklas Kortell, Josefine Silfver, Christian Rönn, Emelie Sved Där fotograf eller författare ej anges har materialet i första hand producerats av SÖU. Annonsförsäljning: CJ-center Tryck: Botnia Print Upplaga: 40.400, utdelas till svenska hushåll i Österbotten Ansvarig utgivare: Jonas Rönnqvist/Ab Sidwill Oy

Arkivmappar från SÖU

Vinnarna av Johannesprisen 2017. Wassor Uf blev årets förening och står därmed värd för Johannesgalan i höst.

Nominera Johannespristagare 2018 Känner du någon som alltid ställer upp på talko, någon som kommer med de bästa idéerna eller en förening som utmärkt sig lite extra? Nominera dem till årets Johannespris! Den österbottniska ungdomsrörelsen och alla de tusentals eldsjälar som lägger både tid och engagemang på föreningslivet firas varje år på Johannesgalan. I samband med galan, som i år ordnas i Wassor Uf den sjätte oktober, delas Johannepris ut till de föreningsakti-

va som på ett positivt sätt utmärkt sig under det gångna året. Nu är det dags att nominera den eller de personer som skulle vara förtjänta av ett Johannespris. Kategorierna är årets förening, årets Johannes, årets inventarie, årets talkokraft och årets underhållare. Vem som helst kan nominera och nomineringen sker på www.sou.fi där närmare beskrivning av förfarandet finns. Nomineringstiden pågår till och med 20 augusti.

Efter att nomineringstiden utgått utser SÖU:s styrelse och personal tre kandidater inom varje kategori. Vinnaren i varje kategori röstas sedan fram av en jury och SÖU:s medlemsföreningars styrelser.

Priskategorier 2018: Årets förening Årets Johannes Årets inventarie Årets talkokraft Årets underhållare

Arkiveringen blir mycket roligare med rätt förvaringsmaterial. Projektet Klockars Online hjälper föreningar med arkivering och digitalisering.

ner för digitalisering via projektet. Kontakta malin@sou.fi eller tel. 0401431012 för mer information.

Nu erbjuds föreningar möjligheten att köpa förvaringsmaterial för arkivhandlingar eller låna en skan-

Projektet finansieras av Aktion Österbotten och pågår till mars 2019.

Stängt i juli SÖU:s kansli håller semesterstängt i juli. En del av personalen är periodvis i arbete men inga ordinarie öppettider följs. Vid brådskande ärenden vänligen kontaka verksamhetsledaren, gärna genom e-post.

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 2 2018  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 2 2018  

Profile for webbop
Advertisement