Page 14

LUMPÄNGLARS VÄG

Manus o regi ANNIKA ÅMAN NYPREMIÄR 10 juli I juli 12 15 17 18 19 22 24 25 26 29 samtl kl 19

Boka 0600 399 499 må–fre 9–21 lö–sö 13–21 netticket.fi oravaisteater.fi

6-7 juli 2018

www.tomatkarnevalen.fi 䈀伀䬀䄀 䈀䤀䰀䨀䔀吀吀䔀刀 倀씀 圀圀圀⸀䬀伀刀匀䠀伀䰀䴀匀吀䔀䄀吀䔀刀⸀䘀䤀

6-7 juli 2018 攀氀氀攀爀 瘀椀愀 䈀漀欀渀椀渀最猀琀攀氀攀昀漀渀㨀  㔀 ⴀ㌀㘀㐀㤀㐀㈀㔀 瘀愀爀搀愀最愀爀 欀氀 ㄀㠀ⴀ㈀  刀䔀䜀䤀 䄀嘀 䴀䄀䰀䤀一 伀䰀䬀䬀伀䰀䄀  䴀唀匀䤀䬀䤀一匀吀⸀ 䄀嘀 䨀伀䠀䄀一 匀唀一䐀儀嘀䤀匀吀

Deltagarna i Petsmo hem och skolas Kodklubb gillar att lära sig programmera. Närmast i bild är Vera Sundsten, Emil Lindström och Stina Ollgren, på andra sidan bordet från vänster sitter Rasmus Eckerman, Adam Nässlin och Hugo Sundsten.

Kodglädje i Petsmo

Petsmo hem och skola är en av de föreningar som deltar i Finlands svenska ungdomsförbunds projekt Kodklubben. På eftermiddagsklubben får barnen lära sig grunderna i programmering med hjälp av spel och lekfulla metoder.

Lärare Jonas Nygård är mycket nöjd med Kodklubben som hålls för årskurs 4 till 6 i Petsmo skola. – Under den första lektionen gick vi igenom grunderna för programmering och andra gången testade vi det vi hade lärt oss på datorerna. Vi jobbar med en form av problemlösning där vi använder oss av blockprogrammering som är mer praktiskt än teoretiskt, säger Nygård. Tolv ivriga elever deltar i Kodklubben i Petsmo, bland dem finns

Emil Lindström och Adam Nässlin som tycker det är roligt att programmera och de förklarar hur det går till. – Man leder en figur genom en bana med hjälp av olika koder, berättar Lindström. – I Angry Birds-spelet skulle man leda fågeln fram till grisen, fortsätter Nässlin. Eleverna loggar in i kodningsprogrammet och efter en tids självständig träning är det dags för tävling. Nygård instruerar deltagarna att öppna ritprogrammet med Frozen-tema där uppgiften är att koda en valfri rutt som en figur sedan ritar i snön. – Det är inte så svårt. Bara i början innan man vet hur man ska göra, och ibland är det knepigt att göra loopar, säger Lindström.

När de är klara får alla stiga upp från sina datorer och gå runt och titta på varandras teckningar. En av eleverna har gjort ett geometriskt mönster som ser ut som en snöflinga, medan en annan teckning liknar en cykel. – Programmering ingår i läroplanen i dag, men det är bra att få mera tid för ämnet i Kodklubben. Det är viktigt att förstå omvärlden och hur datorer kommunicerar med varandra, säger Nygård. Under sommaren ordnas ett Kodläger i Pargas och till hösten välkomnas fler föreningar att delta i Kodklubben. Projektet leds av Pia Söderholm samt finansieras av Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden. Text och foto: Malin Andtbacka

www.tomatkarnevalen.fi

 䴀唀匀䤀䬀 䄀嘀 刀䤀䌀䠀䄀刀䐀 刀伀䐀䜀䔀刀匀 䰀夀刀䤀䬀 䄀嘀 伀匀䌀䄀刀 䠀䄀䴀䴀䔀刀匀吀䔀䤀一 䤀䤀  吀䔀堀吀 䄀嘀 䠀伀圀䄀刀䐀 䰀䤀一䐀匀䄀夀 䄀一䐀 刀唀匀匀䔀䰀 䌀刀伀唀匀䔀 혀嘀䔀刀匀⸀ 䄀嘀 䜀혀匀吀䄀 刀夀䈀刀䄀一吀 䈀愀猀攀爀愀搀 瀀 ∀吀栀攀 吀爀愀瀀瀀 䘀愀洀椀氀礀 匀椀渀最攀爀猀∀ 䄀瘀 䴀愀爀椀愀 䄀甀最甀猀琀愀 吀爀愀瀀瀀       䔀渀 愀洀愀琀爀瀀爀漀搀甀欀欀漀渀 椀 愀爀爀愀渀最攀洀攀渀琀 洀攀搀 刀☀䠀 吀栀攀愀琀爀椀挀愀氀猀 䔀甀爀漀瀀攀

倀刀䔀䴀䤀쐀刀 䘀刀䔀䐀䄀䜀   㘀⸀㜀   ㄀㤀⸀  

Öppet: 1-31.7 Öppet alla dagar 12-17

27.6 Allsång kl 19.00 15.7 Marknad 10-15 Veteranbilar, se närmare info Konstutställning hela juli månad, utställare Gunlis Niemi PÖRTOM HEMBYGDSFÖRENING, tel. 050-541 6092

Brist på medlemmar och aktivitet gjorde att Sideby Uf valde att sälja lokalen och lägga verksamheten på is.

SÖU:s sydligaste medlemsförening går i vila Sideby har fört en tynande tillvaro under de senaste åren. Befolkningen har på relativt kort tid minskat från 1000 till färre än 100, och i dag bor det endast fem ungdomar i byn. Ungdomsföreningen har bestämt sig för att sälja lokalen och gå i vila. Sideby Uf grundades 1904 och sedan 1958 har verksamheten bedri-

vits i den nuvarande ungdomslokalen. Nu har föreningen sålt lokalen och tomten åt en bybo. – Under de senaste åren har verksamheten endast bestått av möten, så det är ingen idé att hålla igång föreningen längre, berättar Tobias Lindlöf som har varit ordförande i Sideby Uf under de senaste tio åren. Han konstaterar att bristen på

skolor och arbetsplatser i byn samt långa pendlingsavstånd har fört med sig att befolkningen har minskat och att det i dag främst är pensionärer som bor i byn. Byaföreningen är fortfarande aktiv i Sideby. – Vi får hoppas att trenden svänger och att uf kan aktiveras igen. Text: Caroline Mård

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 2 2018  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 2 2018  

Profile for webbop
Advertisement