Page 1

Osterbottniska Posten Svenska Österbottens Ungdomsförbunds tidning • 2-2018

Jorden runt på 1000 dagar Fredrika Ek • 19.09.18 kl. 18:30 Ett soloäventyret runt jorden. Möten med människor och en kamp för att alla människor ska ges chansen att förverkliga sina drömmar. 50 000 km på cykel.

Kaosets härskare - Omgiven av psykopater Thomas Eriksson • 26.9.18 kl. 18:30 Vi följer upp succén “Omgiven av idioter” med denna nya föreläsning av Thomas Eriksson. Varför låter vi oss manipuleras? Hur känner man igen en psykopat? Hur vanliga är de?

Tomgång, framgång, rundgång Robert Gustafsson • 10.10.18 kl. 18:30 Robert Gustafsson, vald till världens roligaste man! Kvällen är humoristisk, inspirerande, entusiasmerade och till viss del utmanar den sin publik att fundera på sin egen tillvaro.

Ät dig till ett friskare liv • Food Pharmacy 24.10.18 kl. 18:30 Mia och Lina driver en av Sveriges största och mest omtyckta vetenskapliga hälsobloggar foodpharmacy.se. Hur äter du dig till ett friskare liv? Tips om underbara och nyttiga recept.

Vinterodling i Skillnadens Trädgård Sara Bäckmo • 14.11 .18 kl. 18:00 Inspiration med Sara Bäckmo! Undrar Info & anmälan: du hur du ska använda din trädgård arbis.jakobstad.fi eller när sommaren är över? Att odla höst, 06 786 3264 vinter och tidig vår är en spännande utmaning som ofta ger fin skörd.


A


Förändring för föreningarna Det har pratats om reformer, fusioner och olika förändringar under lång tid, men än så länge är mycket oklart. Frågan är vilka konsekvenser det blir för föreningarna. När denna text skrivs är det mycket som ligger i vågskålen. Det råder osäkerhet om och när ett landskapsval ska hållas, samt hur vårdreformen ska genomföras och falla ut. I en del kommuner diskuteras fusioner: Vasa och Korsholm är mitt i en process, Närpes och Kaskö likaså. Alla dessa förändringar får naturligtvis konsekvenser för ungdomsföreningarna. En del förändringar kommer initialt att bli positiva, andra negativa, för att förhoppningsvis plana ut och hitta en fungerande form inom kort. Ett otal gånger har det i debatter, artiklar och insändare lyfts fram att fritidssektorns roll blir allt viktigare. Om vården försvinner från kommunernas ansvar för-

svinner samtidigt cirka 60 procent av budgeten. Frågor kring fritid blir således en mycket större bit av den totala kommunala kakan. Fritidsfrågan blir ett av få ärenden som kommunen självständigt kan utveckla och bestämma kring. Annat som blir kvar, till exempel bildning, är ganska hårt reglerat i lag och har en fast form.

Uf i Närpes. Bank, apotek och butik har stängt, serviceutbudet är lågt. Föreningen är livskraftig med kontinuerlig verksamhet för alla invånare, allt från barnverksamhet till våffeldagar, danser och revy arrangeras i föreningen. Situationen i Pörtom är på inget vis unik, liknande scenarier kan ses i flera byar i Österbotten.

Fritidssektorn, föreningslivet och kulturen är viktiga för invånarnas välmående och för deras möjligheter till inflytande och påverkan. Ett exempel är att kommunernas ungdomsfullmäktigen i många fall handhas av fritidsavdelningarna. Ungdomsfullmäktiges medlemmar är därtill väldigt ofta aktiva inom tredje sektorn – engagemang föder engagemang.

Om vi vill fortsätta ha en levande landsbygd och åtminstone en lampa tänd i varje by är det dags att agera nu. Att tredje sektorns roll i framtiden blir mer betydelsfull är ett faktum. Frågan är om kommunerna i Finland kan ge det stöd och den service som föreningarna behöver för en lyckad symbios?

Föreningslivet är även av betydelse för lokalsamhällets utveckling och ekonomi. På flera orter inom SÖU:s verksamhetsområde ser vi att den lokala föreningen snart är den enda fastigheten med öppna dörrar. Ett bra exempel är Pörtom

Att upprepa mantrat att föreningarna är viktiga hjälper föga, det ska även synas konkret i stödfunktioner och budgetar. Förhoppningsvis redan i höstens kommunala budgetdiskussioner. Jonas ”Josip” Rönnqvist Verksamhetsledare SÖU

Österbottniska Posten - SÖU:s medlemstidning • Nr. 2 2018 Chefredaktör: Caroline Mård Ombrytning & layout: Jonas Rönnqvist Pärmfoto: Erik Åhman Redaktionsråd: Pia Sand, Lenita Hjortman, Niklas Kortell, Josefine Silfver, Christian Rönn, Emelie Sved Där fotograf eller författare ej anges har materialet i första hand producerats av SÖU. Annonsförsäljning: CJ-center Tryck: Botnia Print Upplaga: 40.400, utdelas till svenska hushåll i Österbotten Ansvarig utgivare: Jonas Rönnqvist/Ab Sidwill Oy

Arkivmappar från SÖU

Vinnarna av Johannesprisen 2017. Wassor Uf blev årets förening och står därmed värd för Johannesgalan i höst.

Nominera Johannespristagare 2018 Känner du någon som alltid ställer upp på talko, någon som kommer med de bästa idéerna eller en förening som utmärkt sig lite extra? Nominera dem till årets Johannespris! Den österbottniska ungdomsrörelsen och alla de tusentals eldsjälar som lägger både tid och engagemang på föreningslivet firas varje år på Johannesgalan. I samband med galan, som i år ordnas i Wassor Uf den sjätte oktober, delas Johannepris ut till de föreningsakti-

va som på ett positivt sätt utmärkt sig under det gångna året. Nu är det dags att nominera den eller de personer som skulle vara förtjänta av ett Johannespris. Kategorierna är årets förening, årets Johannes, årets inventarie, årets talkokraft och årets underhållare. Vem som helst kan nominera och nomineringen sker på www.sou.fi där närmare beskrivning av förfarandet finns. Nomineringstiden pågår till och med 20 augusti.

Efter att nomineringstiden utgått utser SÖU:s styrelse och personal tre kandidater inom varje kategori. Vinnaren i varje kategori röstas sedan fram av en jury och SÖU:s medlemsföreningars styrelser.

Priskategorier 2018: Årets förening Årets Johannes Årets inventarie Årets talkokraft Årets underhållare

Arkiveringen blir mycket roligare med rätt förvaringsmaterial. Projektet Klockars Online hjälper föreningar med arkivering och digitalisering.

ner för digitalisering via projektet. Kontakta malin@sou.fi eller tel. 0401431012 för mer information.

Nu erbjuds föreningar möjligheten att köpa förvaringsmaterial för arkivhandlingar eller låna en skan-

Projektet finansieras av Aktion Österbotten och pågår till mars 2019.

Stängt i juli SÖU:s kansli håller semesterstängt i juli. En del av personalen är periodvis i arbete men inga ordinarie öppettider följs. Vid brådskande ärenden vänligen kontaka verksamhetsledaren, gärna genom e-post.


Vörå ungdomsförenings ordförande Niklas Svartbäck och viceordförande Victor Ohlis är glada över renoveringsbidraget från Hembygdsförbundet som gör att föreningen har möjlighet att lägga nytt plåttak på den stora lokalen. Foto: Malin Andtbacka.

Vörå Uf kan fortsätta renovera I år delar Finlands Hembygdsförbund ut 1,7 miljoner euro för renovering av föreningshus. Elva av SÖU:s medlemsföreningar får ta del av statsbidraget. En av de lyckligt lottade föreningarna är Vörå Uf som nu kan lägga nytt tak på den stora lokalen. Under de senaste tio åren har de allmänna utrymmena i ungdomslokalen i Vörå fått en ordentlig ansiktslyftning. År 2009 inleddes ett treårigt Leaderfinansierat renoveringsprojekt som omfattade salen, aulan, serveringen och köket. – För att få mer aktivitet i lokalen var vi tvungna att snygga upp den, tidigare ville ingen varken vistas eller arrangera något i lokalen. Nu används den flitigt för bröllop, kalas, examensfester, konserter och liknande, säger viceordförande Victor Ohlis. Dessutom har uppvärmingen av lokalen effektiverats, toaletterna grundrenoverats och gårdsplanen

har snyggats upp. Det senaste projektet var att inreda en snickarbod i källaren. – Mycket av grovarbetet som rivning, enklare byggarbeten och städning har vi gjort på talko, medan yrkesakademins ytbehandlare anlitades för färdigställandet av ytorna i de allmänna utrymmena. Även toaletterna är utförda av yrkesmän, säger ordförande Niklas Svartbäck.

På övervåningen finns det flera rum som fortfarande är i behov renovering: mötesutrymmen, arkiv, övningsutrymmen för band, två stora oinredda vindar och ett gammalt ungdomsrum. I det sistnämnda drömmer Ohlis om att bygga en bastuavdelning, men den planen får ännu vänta. Det mest akuta är taket. – Taket läcker och vi har lappat det provisoriskt under flera års tid. I sommar är det äntligen dags för ett nytt plåttak. På grund av säkerhetsrisker och bristande kunskap kan vi inte göra arbetet själva utan vi anlitar en firma, säger Svartbäck.

Kostnaden för ett nytt plåttak på drygt 900 kvadratmeter uppgår till cirka 70 000 euro. Föreningen har erhållit 20 000 euro i renoveringsbidrag från hembygdsförbundet, 17 000 från Aktiastiftelsen och man hoppas på bidrag från både Kulturfonden och kommunen. Målet är att få ihop cirka 75 procent av kostnaden i form av extern finansiering.

Resten av projektet finansieras med hjälp av intäkter från verksamheten. Revyn är föreningens största inkomstkälla, men även Vörådagsdansen vid paviljongen och annan verksamhet ger intäkter åt föreningen. – Om man har en inkomstbringande verksamhet ska man också se till att renovera lokalen så att man kan fortsätta använda den, säger Ohlis. Vörå Uf har ansökt om många bidrag de senaste åren och de föreningsaktiva har insett vikten av att satsa både tid och energi på en utförlig ansökan. – Det är viktigt att man har en

verklighetstrogen budget och en ordentlig kostnadskalkyl. Det lönar sig att göra upp renoveringsplanen tillsammans med en expert på området och dokumentera utrymmena noggrant både före och efter renoveringen, säger Ohlis. Vörå Uf har bland annat vänt sig till en ingenjörsbyrå och SÖU.

Hembygdsförbundet ställer också en del krav på både planeringen och genomförandet av renoveringen. Även om det krävs lite byråkrati och anpassning är det oftast värt det i slutändan. Gamla byggnadsdelar och material bör bevaras och iståndsättas i så stor utsträckning som möjligt. Vid till exempel en takreparation används traditionella täckningsmaterial som takfilt, maskinfogad galvaniserad plåt eller taktegel. Ändringsarbeten som förbättrar husets funktionalitet, som tillgänglighetsrenoveringar och förnyelser av wc- och köksutrymmen, bör även anpassas till husets arkitektur och rumsdisposition. Föreningar och samfund som äger

ett föreningshus för frivillig medborgaraktivitet kan ansöka om renoveringsbidrag från Finlands Hembygdsförbund. Syftet med bidragen är att bevara föreningshusens kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv, samt att möjliggöra renoveringar som bevarar husens särdrag. Nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar husens användbarhet stöds också. Ansökningstiden är årligen i september. Text och foto: Malin Andtbacka

Beviljade renoveringsbidrag till SÖU:s medlemsföreningar 2018 Sundom Uf 24 000 € Vörå Uf 20 000 € Petalax Uf 20 000 € Norra Vallgrund Uf 16 000 € Solf Uf 8 000 € Sundby Uf 8 000 € Uf Hoppet 7 500 € Replot Uf 6 400 € Munsmo Hf 3 600 € Juthbacka Teaterför. 2 000 € Björkö Uf Stjärnan 1 500 €

Jäätelö on valmistettava kermasta, muuten… antaa olla! Glass skall vara av Grädde - annars kan det kvitta! Löytyy kaupastasi. Finns i din butik.

Jäätelö on Hyvää! Glass är Gott!

SÖKER DU TOMT?

Vi erbjuder stadsnära landsbygd då den är som bäst.  06-327 7111 www.korsholm.fi

www.siajaatelo.fi

markkinoija/ marknadsförs av: Oy Östman______ _____Trading Ab


Norrgårds Busstrafik Linje och beställningstrafik Ta kontakt för en offert

045-124 7300 info@nbtrafik.fi nbtrafik.fi

Italobrothers ska förhoppningsvis locka publik från när och fjärran till årets Klacken Party. Foto: Pressbild

Ingen sommar utan Klacken Party Visionen med Klacken Party har ända sedan starten år 2010 varit att locka en så bred publik som möjligt. Föreningen har satsat på artisterna, och så även i år. Den 30 juni kommer busslaster från Närpes i söder till Karleby i norr att fylla paviljongen i Lillby.

en, och de anmälde genast intresse för att komma tillbaka. Sagt och gjort, det svenska bandet gör sin enda Finlandsspelning i Lillby i år. På utescenen uppträder även lokala NoBigDeal. – Nytt för i år är att vi har förstorat terassen så att även underåriga ska kunna se utescenen ordentligt.

Årets dragplåster är tyska Italobrothers som spelas flitigt på radion, samt den svenske Idolvinnaren Chris Kläfford. – De är väldigt olika stilmässigt, men vi tror att artisterna kommer att dra folk, säger Johan Lasén, styrelsemedlem i Lillby Uf och en av initiativtagarna till Klacken Party.

Ifjol lyftes kritik mot ordningen på Klacken Party fram i en artikel på Yle. Lasén säger att arrangörerna självklart lyssnar på besökarna och gör allt för att de ska få en trevlig upplevelse, men att det är omöjligt att garantera att det inte är lite bökigt framför scenen på en stor konsert. – I år har vi tillstånd att ta in 1700 personer i Klacken under evenemanget, och det innebär att vi även kommer att ha fler ordningsvakter på plats. Sammanlagt kommer 100 funktionärer att arbeta på talko under den här kvällen. Den 30 juni kommer en första

Besättningen på utescenen är inte sämre. Den som upplevde 1990-talet kommer säkert ihåg Drömhus cover på Freestyles ”Vill ha dej”. Ifjol uppträdde Ronny och Ragge-imitatörerna i Pökerz på Klack-

hjälp-grupp att finnas tillgänglig för besökarna i ett eget tält. – Jag tror och hoppas att ingen har blivit avskräckt av skriverierna förra sommaren. Klacken Party har blivit en tillställning dit man kommer för att ha roligt, se bra artister och träffa bekanta. Lasén berättar att fler och fler besökare från södra Österbotten och Karlebynejden har hittat till Klacken under de senare åren, och att folk är villiga att åka långt i buss och bil ser han som ett tecken på att föreningen gör något rätt. Biljetter säljs på förköp fram till den 25 juni, man kan också köpa biljett vid dörren. Mer info på evenemangets Facebooksida. Den som inte är på plats kan följa evenemanget på radio i och med att Yle X3M kommer att sända live under kvällen. Text: Caroline Mård

JOIN THE SHOW! Studera musik, ljudteknik och musikproduktion vid Axxell Lappfjärd! Du kan ännu söka, ansökan pågår på www.axxell.fi/musik Läs också våra tidigare studerandes berättelser och bli inspirerad! Mera information på www.axxell.fi/musik


CHARTERFLYG DIREKT FRÅN VASA Några platser kvar – Skynda att boka!

KRETA, Agia Marina 7.10 1 v. 4 pl. RHODOS 13.10 1 v (Höstlov) 7 pl. KRETA, Agia Marina 14.10 1 v. (Höstlov) 6 pl. 2 veckors resor finns till Kanarieöarna och Thailand i november och februari, mars Se hemsidan www.lindatours.com eller ring oss!

Isabel Flemming, Nadia Väglund, Nadja Törnqvist, Ann-Sofie Backgren, Elin Härmälä, Marcus Mannfolk och Sara Hemming funderar på hur det är ställt med jämställdheten i föreningarna.

Finlandssvenska kvalitetsresor med svenskspråkig reseledare och max. 20 resenärer.

Jämställdhet i Uf är målsättningen

Jämställdhet är något som berör alla föreningars verksamhet. En grupp föreningsaktiva som arbetar med frågor kring jämställdhet har börjat träffas i projektet Bygdegårdens regi.

SYDAFRIKA 9–22.11.2018

Upplev det bästa Sydafrika har att erbjuda!

Vi är 8 dygn i Kapstaden och 3 nätter på världsklass safari i Sabie Sand på Elephant Plains Game Lodge.

14 dagar 3.980 €

Ann-Sofi Backgren, aktiv i svenska kvinnoförbundet i Finland och med lång erfarenhet av jämställdhetsfrågor, fungerar som expert i gruppen. Ann-Sofi berättade om jämställdhet utifrån ett föreningsperspektiv och om sina egna erfarenheter. Under den första träffen deltog sex föreningsaktiva från SÖU:s medlemsföreningar. Under diskussionerna pratade deltagarna om allt från härskartekniker och

Finlandssvenska med svenskMer infokvalitetsresor på våra hemsidor eller ring mig på och 0457 344 1132 språkig reseledare max. 20eller resenärer. 018 23 215 måndag–fredag kl. 9–16

integrering till vad jämställdhet egentligen är.

Utifrån Ann-Sofis presentation funderade gruppen också på hur jämställdheten ser ut i deltagarnas föreningar, i uf-rörelsen överlag, i Österbotten och lokalt. – Det gäller att stå på sig och man måste komma ihåg att världen inte förändras över en natt. Små steg i rätt riktning bidrar till att man sår ett frö som i sin tur börjar gro, säger Ann-Sofi. Andra frågor som behandlades under träffen var bland annat vem som talar på möten, och hur föreningarna marknadsför sina evenemang. Den som är intresserad av att diskutera jämställdhet utifrån

ett föreningsperspektiv är välkommen att delta i gruppen som träffas nästa gång i sommar. – Jag gick med i gruppen för att ämnet är aktuellt. För att arbetet med att skapa ett mera jämlikt samhälle ska få en effekt, måste man jobba kring frågorna på alla plan, inte bara i arbetslivet och skolan. Föreningslivet är också en viktig del i det hela, säger Marcus Mannfolk. Mer information och kontaktuppgifter till projektledaren Nora Väglund finns på SÖU:s hemsida. Projektet Bygdegården finansieras av Aktion Österbotten. Text och foto: Nora Väglund

FSU ordnar LAN-party

Läs om alla resor på www.martinsresor.ax SYDAFRIKA Moderstaden Cape Town välkomnar oss för den första veckan. Vi får bl.a. besöka Cape Point, Taffelberget, kåkstäder och vin distrikt. Vi får njuta av god mat och goda viner. Vi flyger sedan till Sabie Sand bredvid Kruger park och får uppleva en fantastisk safari.

24.2-8.3.2017 13 dagar

3880 €

Boka senast 23.12

FÄRÖARNA

Ett av världens mest fängslande resmål. Det dramatiska landskapet med 80 000 får och 3,5 miljoner fåglar utsågs för några år sedan till världens mest fängslande resmål av National Geografic.

24-29.5.2017

6 dagar

Facklan 2018 samlar spelintresserade ungdomar från hela Svenskfinland. Intresse finns, det visade Carpella LAN hösten 2017. Foto: SÖU:s arkiv

2280 €

Läs om alla resor på www.martinsresor.ax eller ring mig på 0457 344 1132 eller mån-fre 9-16 på 018 23 215.

Kom ihåg reseförsäkringen! www.alandia.fi/sv

Är du utan sommarlovsplaner? Låter 48 timmar framför datorn lockande? Kolla då in Facklan 2018 som från 30 juni till 2 juli samlar ungdomar med ett gemensamt datorintresse till ett LAN-party i Helsingfors. Tomas Järvinen, verksamhetsledare på Finlands Svenska Ungdomsförbund, konstaterar att det finns ett behov av ett evenemang för spelintresserade finlandssvenskar. – Sommarens LAN-party är något av ett test, om Facklan 2018 blir en succé så ska vi försöka göra det till en tradition.

LAN-partyt går av stapeln i Kabelfabriken i Helsingfors. Deltagarna kan övernatta i lokalen. Alla deltagare får tillgång till en datorplats, nätverk och ström. Spelet pågår nonstop, men Järvinen betonar att det är viktigt att ta ordentligt med sov- och chillpauser. – Yle X3M är på plats och ordnar kringprogram och i chillhörnan är det möjligt att värma mat åt sig. Under LAN-partyt avgörs kommunkampen i CS:GO. Tolv lag från nio olika kommuner har under våren deltagit i kvalet, och i Helsingfors spelas finalen på scenen.

Det vinnande laget får 2500 euro. Fyra lag från Österbotten deltar i kampen. Pargas Gaming Community rf står för arrangemanget av CS:GO-turneringen och kvalet. Facklan 2018 har fått finansiering av Svenska Kulturfonden och ett antal mindre fonder. Evenemanget är ett samarbete mellan FSU och Yle. Cirka hundra deltagare har anmält sig, och det finns fortfarande lediga platser. Mer information finns på www.facklan.fi. Text och foto: Caroline Mård


Tilda Eklund trivs på scenen. I vår har hon medverkat i FSU:s ungdomsproduktion och i sommar kommer man att kunna se henne i Närpes Teaters sommarpjäs.

Tilda samlar teatererfarenhet Tilda Eklund hoppas kunna försörja sig som skådespelare en dag. Nu samlar hon på teateroch filmerfarenheter, samtidigt som hon går gymnasiet och jobbar på grillen. Rötterna är djupt rotade i Övermark, Närpes. Teater- och musikintresset kommer hemifrån och Tilda har stått på scen sedan barnsben. – När jag såg planscher om provspelningar till ”Värklighet” så bestämde jag mig direkt, trots att det var nervöst. Värklighet är Finlands Svenska Ungdomsförbunds femte ungdomsproduktion, och provspelningar till pjäsen hölls på flera håll i Svenskfinland. Deltagarna skulle bland annat framföra en monolog ur ”Alice i Underlandet” som de hade memorerat på förhand. För att göra det extra utmanande fick de i uppdrag att säga replikerna med olika känslor. – Jag skulle framföra texten som om jag var kissnödig, berättar Tilda.

Aspiranterna fick även visa upp en speciell talang åt juryn, och Tilda tog till sitt hemliga vapen – Närpesdialekten. Hennes tolkning av en Lasse Eriksson-låt var en chansning som gick hem och hon var en av hela sex österbottningar som tog sig fram till de sista tolv som fick en roll i ungdomsproduktionen. Ungdomarna har haft övningar i Åbo, Helsingfors, Borgå

och Vasa under våren. – För mig som tycker att Vasa är en storstad har det varit jätteroligt att få se mer av Finland och få kompisar från andra orter. Det har varit givande att få arbeta med professionella människor.

pjäsen som visades i Helsingfors, Vasa och Åbo. Pjäsen utspelas i stadsmiljö, och publiken fick följa med skådespelarna på gatorna. Pjäsen kretsar kring sociala medier och vad som händer när besattheten blir för stor.

Pedersörebördiga Lilian ”Liili” Pettersson har skrivit manus och det är även hon som regisserat

Tilda är en person som tycker om att ha många järn i elden, men hon uppskattar egentiden på den två

FSU:s ungdomspjäs ”Värklighet” har turnerat i Vasa, Helsingfors och Åbo under våren. Foto: Pressbild

Tilda Eklund Ålder: 17 år Från: Övermark Studerar: Andra året på bildkonstlinjen på Vasa Övningsskola Jobb: Citygrillen i Närpes Aktuell med: Medverkar i Finlands Svenska Ungdomsförbunds ungdomsproduktion ”Värklighet” och i Närpes Teaters ”Lemmy badade aldrig i Närpes å”.

timmar långa bussresan till och från skolan varje vardag. Konstintresset fick henne att söka in till Vasa Övningsskolas konstlinje, och planen är att avklara gymnasiet på tre och ett halvt år. Nästa mål är att komma in på teaterhögskolan, och att så småningom kunna arbeta som skådis. Både film och teater intresserar, och ifjol hade ”Shadows from the Past” och ”Brader”, två lokalproducerade filmer där hon medverkade premiär. – Det är roligt att gå in i en roll, men det bästa med teater och film är att man kommer motspelarna så nära, och att man utforskar rollerna tillsammans. I sommar kommer man att kunna se Tilda i Närpes Teaters nyskrivna pjäs ”Lemmy badade aldrig i Närpes å”. Hon kommer även att fortsätta jobba på grillen i Närpes, och så småningom är det dags att börja plugga inför höstens studentskrivning i biologi. Text och foto: Caroline Mård

”Värklighet” • Finlands Svenska Ungdomsförbunds femte ungdomsproduktion. • Manus och regi: Lilian Pettersson • Producent: Kim Lindström • Medverkande: Cajsa-Stina Ahlskog (Nykarleby), Sofia Bergstrand (Karlstad), Joel Edström (Jakobstad), Tilda Eklund (Övermark), Jennifer Holmberg (Esbo), Elias Kackur (Karvsor), Moa Ketonen (Helsingfors), Karen Lindholm (Borgå), Holger Lund (Purmo), Alva Nygård (Bennäs), Nellie Rajala (Esbo), Amanda Tverin (Ingå)


Västerhankmo Uf har genom vårdbiotopavtalet åtagit sig att hålla Snäröiran i skick. Talkogänget hjälper de fem fåren som vistas på holmen sommartid med att hålla vegetationen i styr. Här ses Dennis Bergfors i full aktion.

Sommartid är talkotid Högsäsongen närmar sig i många föreningar. I bilagan i denna ÖP kan man läsa om alla evenemang som ordnas i föreningarna, och den gemensamma nämnaren är att allt kan genomföras tack vare talkoarbete. ÖP har besökt Västerhankmo Uf som ställde till med talko på Snäröiran en solig lördag i maj.

Lenita Hjortman, SÖU:s och Västerhankmo Uf:s ordförande, lägger med van hand till vid bryggan på Snäröiran. Den obebodda ön tio minuter från hamnen är ett populärt utflyktsställe för barnfamiljer och ungdomar, och danstraditionen har under de senaste åren återupplivats. Det finns flera simstränder och grillplatser och ett nätverk av stigar som korsar den tolv hektar stora ön. Snäröiran omfattas av ett vårdbiotopavtal, och det innebär att föreningen har åtagit sig att återställa öns speciella natur och det bland annat med hjälp av fårbete sommartid. – Vi brukar ha talko vår, sommar och vinter. De somrar vi har haft dans här har det blivit betydligt fler talkotimmar. På grund av att det är så mycket arbete med att ordna dans så har vi bestämt oss för att pausa i år, säger Lenita. Den här dagen är det röjning och skräpplockning på schemat. Strandlinjen rensas på alar, samtidigt som barnen plockar skräp. Givetvis bjuds det på korv, kaffe och toscakaka åt talkoarbetarna.

– Det finns uppgifter åt alla, man får göra det man kan och har lust med. Den här dagen har ett femtontal frivilliga lagt till vid bryggan, redo att hugga in där det behövs.

Agnes Backman hjälper sin mamma Jessica att plocka burkar och plastförpackningar som har lämnats i naturen, lillebror Louis är ännu för liten för att vara till någon större nytta. Kompisen Aman-

da Häggback har fått ett litet sår i handen då hon plockade upp något vasst, men allt blir bra då mamma Marika lägger på ett plåster. – De flesta tar med sina barn på talkon och styrelsemöten, och det är bara bra för då kan man turas om att se till barnen och så blir de vana med föreningslivet från start, säger Jessica och Marika. En av de få inflyttade som är med på talkot är Rebecca Ek som ur-

sprungligen kommer från Replot. Pojkvännen Anders Kjellman är uppvuxen i Västerhankmo och han har tillbringat många midsomrar ute på ön. – Vi renoverar ett hus, men i dag är det skönt att ta en paus och vara här och arbeta i stället, säger Rebecca. Hon konstaterar att på talko lär man känna folk och kommer in i byagemenskapen på ett naturligt sätt.

Matias Näsman är kassör i föreningen, och han har bekantat sig med öns historia. – På 1800-talet någon gång hade prästen Durchmann en sommarstuga och ett fähus på Snäröiran, man kan fortfarande se ruinerna. Sedan dess har ön varit obebodd och den speciella höga enrisbusken, pelarenen, har kunnat sprida ut sig. Efter midsommar ska fem får fraktas över till holmen. Det har i uppgift att hålla undervegetationen borta. – Förr hade alla i byn sina får här över sommaren och hela ön var kal, men numera är det bestämt att högst fem får får vara här på sommarbete. Föreningsmedlemmarna brukar besöka ön med jämna mellanrum för att fåren ska bli vana med folk, och för att det ska bli lättare att fånga in dem på hösten. – Snäröiran är en natur- och kulturhistorisk sevärdhet som vi försöker hålla i så gott skick som möjligt, samtidigt som vårdbiotopavtalet ger föreningen lite välbehövligt klirr i kassan, säger Matias. Vem som helst får besöka udden, men fram till midsommar är den sydligaste udden fredad eftersom den är en populär häckningsplats för sjöfåglarna.

Agnes Backman och Amanda Häggback är vana talkodeltagare. Den här dagen plockar de upp skräp som slarviga besökare har lämnat efter sig.

Text: Caroline Mård Foto: Erik Åhman


Det finns platser kvar på resan till härliga och vackra Albanien 10-17.9.2018. Reseledare är Folke West. Pris från 1270 €, ingår flyg, hotellövernattning i dubbelrum, helpension, alla utfärder, inträdesavgifter, guide, buss. Boka genast. För oss som går långsammare - resa till Israel 2-9.4.2019. Pris från 1490€ Se även våra andra resor till Egypten, Sicilien, Jordanien.

Tfn: 0400 438854 (kl. 12-13), info@kingtours.fi eller på hemsidan www.kingtours.se.

r ner e ä j t e Vi b svenska! på

Rutten från Kastet till Snäröiran är välbekant för Lenita Hjortman.

Spa semester i Härmä

120€/2 dygn/pers.

Inkvartering i dubbelrum, frukostar, fri tillgång till spabadet och gymmet samt inträde till restaurangdanserna. I kraft t.o.m. 31.8.2018.

Och då hungern pockar på: Kotipizza i Härmä Spa och nya à la carte-restaurangen Riihi. Finländsk närmat från buffetbordet varje dag!

HÄRMÄ SPA

Anders Kjellman och Rebecca Ek tar en paus från sitt renoveringsprojekt och laddar batterierna på talkot.

Vaasantie 22, Ylihärmä Tfn (06) 483 1600 www.harmaspa.fi

Tillsammans för det som är viktigt

Ta nästa steg i hälsa, utbildning, välmående och träning tillsammans med oss på Norrvalla! NLP Practitioner 10.8 Reseledare 14.8 Massör 14.8 Idrottsledare 14.8 Kostrådgivare 7.9 NLP Master 6.9 Mentaltränare 10.9 Mer information och anmälning www.folkhalsan.fi/idrott Vid frågor nina.bostrom@folkhalsan.fi, 050 358 4371

Det finns en uppgift åt alla på talko. Daniel Sundvik (längst fram) och Matias Näsman (till vänster) deltar i röjningsarbetet.

Vöråvägen 305, Vörå


Hör har ni a me krankan? Biter myggorna? Är det för varmt? Är det för kallt? Finns det vargar i skogen och skarvar på holmen? Hur genomlider du semestern? Vi frågade: 1. Vad ska du hitta på i sommar? 2. Hur undviker man myggorna i sommar? 3. Bästa tips på hur man kan svalka sig en het sommardag?

”Jag låter inte medicinerna bromsa mitt liv”

Namn: Marianne Dieckmann Hemort: Sundom

Namn: Mervi Kangassalmi Hemort: Söderfjärden

1. Jag ska bara ta det lugnt. 2. Jag använder mig av en elektrisk myggfälla och myggspiraler. 3. Jag går och ställer mig i skuggan.

1. Jag ska vara på sommarstugan. 2. Använd myggspray. 3. Jag flyttar mig till skuggan.

Namn: Jonathan Hemming Hemort: Solf

Namn: Julia Fredman Hemort: Malax

1. Jag ska bygga färdigt huset. 2. Ställ dig där det blåser, eller så vänjer man sig. När man blivit biten av 200 stycken känner man dem inte mer. 3. Optimalt vore att ta ett dopp i sjön på sommarstugan.

1. Arbeta, man har inget liv i den här åldern. Men Åminne har jag också tänkt besöka i sommar. 2. Spring hårt! 3. Jag går in på affären, där är det kallt.

Namn: Anders Hendricksson Hemort: Vasa

Namn: Janne Rönnlund Hemort: Malax

1. Jag ska åka på resa till Estland och inom Finland. 2. Man ska cykla hårt så hinner myggorna inte ikapp. 3. För mig är det allra bäst när det är 35–40 grader varmt. Jag behöver inte svalka mig i Finland.

1. Jag ska börja vara pensionär, har inte hunnit börja vara det ännu. 2. Det är svårt med myggor, jag har en grön flaska som jag brukar använda och smörja med. 3. Doppa sig. Text och foto: Nora Väglund

Anja är en dosdispenseringstjänst som apoteken erbjuder. Via Anja expedierar apoteken tabletter och kapslar som ska tas regelbundet, förpackade i engångsdoser som räcker för två veckor. I tjänsten ingår att apoteket kontrollerar medicineringen som helhet, vilket förbättrar patientsäkerheten. Be ditt närmaste apotek om mer information.

FÖRDELAR:

• På varje påse står det tydligt bland annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas. • Kunden får ett åskådligt medicineringskort över hela sin medicinering. • Att använda maskinell dosdispensering är mer hygieniskt, effektivt och felfritt jämfört med att dosera läkemedlen för hand i en dosett. • Dosdispenseringspåsen är enkel att öppna. • Inga onödiga läkemedel som inte längre används samlas i hemmet. • Dosdispenseringspåsen är även smidig att ha med på resan. Anja finns redan på närmare 300 apotek. Hitta din närmaste Anja-apotek på

anja.fi


Att sjunga på det andra inhemska är inget problem i Edevö skola och Edsevön koulu. Eleverna i årskurserna fyra till sex har gemensam musiklektion och varannan vers går på svenska och varannan på finska.

Två språk under samma tak Mika Järvinen sitter vid pianot, Hanna Molander sköter projiceringen av sångtexterna, och barnen i årskurs 4 till 6 i Edsevö sjunger obehindrat på finska och svenska. Den finska och den svenska skolan verkar i samma skolbyggnad, och eleverna har alla praktiska ämnen, raster och matstunder tillsammans. Det här är Edsevömodellen.

Demokratidisco succé i Edsevö

När Jan Holm, projektledare för Demokratidisco, SÖU:s projekt som stöds av Svenska Kulturfonden, tog kontakt nappade rektorerna direkt. – Eleverna har länge pratat om

att de vill ha ett disco, och när Hem och skola-föreningen också engagerade sig var det bara att köra i gång med planeringen, säger Molander. En planeringsgrupp bestående av åtta elever tillsattes och de fick i uppdrag att fundera på program,

tider och på vilken musik som skulle spelas. Hälften av deltagarna i gruppen var finska och hälften svenska. – Eleverna är duktiga på att samarbeta, om det är någon som inte förstår så brukar de hjälpa varandra med översättningen, säger

Eleverna i de båda lågstadierna omges dagligen av bägge språken, men alla elever pratar sina egna modersmål med lärarna. Mika Järvinen, rektor för Edsevön koulu, säger att det finns en tröskel som man måste våga kliva över för att börja snacka det andra språket. – Ju äldre eleverna blir, desto oftare byter de till det andra språket då de talar med en lärare. Jag har många gånger blivit överraskad då en svenskspråkig elev kommit in till lärarrummet och helt plötsligt svängt till finska då hen har börjat prata med mig, säger Järvinen.

Discot ägde rum fredagen den 13 april, och eleverna i årskurs 4 till 6 dansade loss i gymnastiksalen mellan klockan 18 och 20. Eleverna i planeringsgruppen kom själva med förslaget att de också skulle ordna ett disco åt de yngre barnen i förskolan och årskurs 1 till 3, och sagt och gjort, de fick ett eget disco med maskerad samma dag men redan efter lunch. Två av eleverna som planerade discot var Emma Hellund, åk 5 i Edsevö skola, och Kia Gröhn, åk 5 i Edsevön koulu. – Det var jätteroligt att vara på disco, det var första gången, säger Hällund. – Vi frågade eleverna vilken musik de vill höra, och så spelade dj:n de låtarna. Det var min pappa som var dj så vi kallade honom dj Mun Iskä, berättar Kia Gröhn. Det kommer också fram att en av de bästa grejerna med discot var godiset som eleverna kunde köpa i påsar för en euro styck. Åtgången var så stor att hela 146 euro hamnade i kassan. I projektplanen ingick att barnen själva fick välja till vilket gott ändamål de vill skänka intäkterna från sina evenemang. Efter en demokratisk omröstning bestämdes det att pengarna skulle gå till Röda Korset i Pedersöre.

Hanna Molander berättar att skolorna ända sedan invigningen 1982 har verkat under samma tak, och att samarbetet påbörjades i början av 1990-talet. Nu är vartannat klassrum svenskt och vartannat finskt, och lärare och elever delare på övriga utrymmen. På de gemensamma lektionerna pratar lärarna sitt modersmål, och eleverna svarar på sitt språk. All information ges smidigt på båda språken och de förutfattade meningarna om att det tar onödigt lång tid att översätta allt kommer på skam. – Edsevömodellen är inte det samma som språkbad, där eleverna från dag ett uppmuntras att använda det andra språket, säger Järvinen.

Hanna Molander.

Målet med projektet Demokratidisco har varit att sammanföra finlandssvenska och finska barn med syfte att överbrygga språkmurar och låta barnen träna på demokratiskt beslutsfattande genom att gemensamt ordna tvåspråkiga evenemang. Projektet genomfördes även i Nyland och Åboland med de lokala ungdomsförbunden. Emma Hellund och Kia Gröhn ingick i gruppen som planerade skoldiscot som ordnades inom ramarna för SÖU:s projekt Demokratidisco.

Text och foto: Caroline Mård


Välkommen till Uffes i Purmo!

Dans i Molpe paviljong 9.6., 22.6, 21.7,18.8,15.9, Smuggelroddin 9.6. , Molpe 17.6 kl. 10-17 240 km Loppis – Kirppis i Korsnäs och Harrström.

Till fest & vardag

17.6 Terrassförsäljning av livsmedel o nya produkter, Korsnäsgården

» smakliga luncher varje vardag 11-13 » à la carte restaurang för 100 personer » catering, allt från större fester till hemmamiddagar » smörgåstårtor » söta tårtor » café & kiosk » lösglass » goda pizzor » grillmat

Prästgårdsmuseet öppet 26.6.-5.8., Hembygdsmuseet 19.6-5.8. kl 13-17 (ej må). Kiosk & Parkaktiviteter, vindsuthyrning hela sommaren i Harrström Fredagsförsäljning vid Korsnäsgården 29.6 13.7 27.7 10.8 och 24.8. Kl.14-17 Baltikumvännernas Gruvloppis lö 30.6-11.8 kl 11-15 Utfärd till sommarteater Den eviga sommaren och Kuddnäs museum i Nykarleby 8.7. Auktion i Hembygdsmuseet, icke-museala ting, 21.7 kl 13, Musikfestspelen Korsholm, konsert i Korsnäs kyrka 26.7. kl.19 Opening eve, Edsviksjön 28.7. kl17, vid havet, mat, musik JB:s West Coast Band Världsarvsdagen 5.8. Gruvliga berättelser, teater vid Gruvan 10.8, 12.8 kl 18.00

Vi har öppet 7 dagar i veckan

Korsnäsdagen lördag 11.8. på Museiområdet, festprogram & picnic, Patric o. André Linman. Stenbrytarens lunch. Lördag 8.9 kl. 11-14 Skördemarknad på Korsnäsgården. Lördag 8.9 kl. 20.00 Skörde- och jubileumsdans med Jonzons på Korsnäsgården. Biblioteket öppet juni-juli: må, fre 12-19, ti-to 12-15 Arr. Korsnäs kommun och föreningar. www. korsnas.fi, info 06-3479111 Med reservation för ändringar.

tfn 727 2255 Purmovägen 471, Purmo www.uffes.fi

REGI, MANUS & SÅNGTEXTER

TOBIAS ZILLIACUS

MUSIK:

SCENOGRAFI-IDÉ:

KOREOGRAFI:

DRÄKTER:

MASK & FRISYR:

HANNU RISKU TOBIAS ZILLIACUS SUSANNA KARVINEN FRIDA HULTCRANTZ TUIJA LUUKKAINEN

PREMIÄR: FREDAGEN

DEN 29 JUNI KL. 19:00

22 föreställningar: ti, ons, to kl. 19.00, sö kl. 15.00, sista föreställningen lö 4.8 kl. 15.00.

erbjuder helhetsservice inom VVS-teknik

Bokningar via teatern (t.ex. grupper) må-to kl. 9-15: tel: (019) 532 412

Är det dags för rörsanering?

Spelplan på www.ronjarovardotter.fi

Biljetter: vuxna: 22,-/pers., u. 13 år: 14,-/pers., grupp över 20 personer 19,-/pers. F:

m

a

Lurens sommarteater, från Lovisa centrum 8 km mot Lappträsk A

www.lurens.fi • www.ronjarovardotter.fi

EK

ST

R

Fastig

hetsse

rvice lning

Fondväggsmå

vice

tser

Flyt

M

g

in

ljn

ä

rs

Ö

en hjälpande hand 050-5899741

Behöver du hjälp med något i ditt hem? Vi sköter om ditt hus och trädgård - gräsklippning - vedarbete - renovering, byggen - städning inomhus och utomhus - handla m.m. - inredning och målar valfria motiv på en fondvägg. - flyttservice och flyttstädning - försäljning av dödsbo el. likn.

Ring F:ma A Ekström 050 589 9741. Malax www.enhjalpandehand.fi

FVM Service i Jakobstad

Jakobstads museum Museets sommarutställning 26.6. - 30.9.2018

Vi utför planering och installationer av

Malmska gården, Storgatan 2, ti-sö 12-16 Guidning och fritt inträde ons 25.7. kl. 13 på svenska

Vatten, avlopp och värme Värmepumps- och oljeanläggningar m.m.

Bortglömt broderi

suomeksi klo 15

Ta kontakt för besök samt kostnadskalkylering! Certifierad Värmemästare

Movägen Movägen 7, 7, 68600 68600 Jakobstad Jakobstad tfn tfn 06-781 06-723 0520 1609 info@fvm.fi info@fvm.fi

www.fvm.fi

Besök också utställningshallen i Tobaksmagasinet Jakobsgatan 9, ti-sö 12-16, även ons 18-20 Westmansmors stuga, Visasbacken, 24. -28.7. kl. 12-16 Runebergs stuga, Östanpåvägen, 5.6.-12.8. ti-sö 12-16

www.jakobstad.fi/fritid/jakobstads-museum

24h/dygn – 7 dagar i veckan 06-781 0528 ✆ 040-125 8802


ÖP testar glidet på golvet

Är dansgolvet för trögt eller för glatt så kan dansarrangörerna räkna med sura kommentarer. Att få till det perfekta dansgolvet är en konst, och vad som upplevs som lagom beror på dansstil och framförallt på dansskorna. Kaffe, potatismjöl och danspulver är tre beprövade underlagsförbättrare och ÖP har samlat fyra dansare för att en gång för alla avgöra vilket medel som glider bäst. Testet utförs på parkettgolvet i Eksalen i Folkhälsanhuset Wasa. Testdeltagarna har ombetts ta på sig dansskor som de brukar bära då de är ute och dansar. Testet går till så att ett medel i taget sprids ut på golvet och att deltagarna parvis dansar en dans på underlaget och efteråt ger sina omdömen. Golvet och skorna putsas mellan varje testmoment. Kaffe Först ut är det välbeprövade kaffepulvret och så fort Juhla Mokkan är strösslad över golvet bjuder Lisbeth ”Libbi” Bäck upp Stig Björkman på en slow fox. – Det glider bättre med kaffe än utan, konstaterar Libbi. – Den enda nackdelen är att man blir kaffesugen då det luktar kaffe på dansgolvet, säger Stig. Anton Plogman och Sabine Mickelsson tar sig an en fusku på kaffet.

– På ett nytt fint golv är kaffe alldeles för halt, men på slitna golv funkar det bra. Med de här dansskorna vågar jag inte ta ut stegen ordentligt eftersom golvet blev för halt med kaffet, säger Sabine – Mitt råd är att man börjar försiktigt om man använder kaffe, det är lättare att öka på mängden än att ta bort, säger Anton. Potatismjöl Näst i tur att testas är potatismjölet och dansarna tar sig upp på golvet igen. – Det här känns stabilt och bra, säger Sabine. – Jag har inte dansat på potatismjöl tidigare, men det var förvånansvärt bra, säger Anton. Lisbeth och Stig är av helt annan åsikt. – Potatismjölet var sämre än kaffet. Det bromsade upp stegen, men om det är det man är ute efter så funkar det bra, säger Stig.

Stig och Lisbeth. Stig Björkman Arbete: Sevicetekniker på Movaco Relation till dans: Stig började dansa på SÖU:s orkesterparad 2014. Sedan dess har det blivit flera danskurser och han hittade sin fru på dansgolvet i Nykarleby.

- Ett minus är att det ser så ostädat ut, säger Lisbeth. Danspulver Danspulver är ett finkornigt pulver av pvc-plast som används av många dansarrangörer. Endast ett tunt lager behövs. När det fjäderlätta pulvret har landat på golvet är det dags för dagens sista dans. – Det här var bäst, säger Lisbeth och Stig. Anton och Sabine håller fortfarande potatismjölet som favorit, men danspulvret tar sig in på andra plats. – Om golvet är trögt så funkar danspulver bra. Slutsatser Om golvet är för trögt måste man lyfta fötterna i varje steg och om golvet är för halt riskerar man att dratta omkull som på en isbana. Alla tre medel som har testats har egenskaper som funkar på olika

Sabine och Anton. Lisbeth Bäck Arbete: Chefredaktör på Kustmedia Relation till dans: Lisbeth lärde sig dansa som barn, och i ungdomen ledde hon flera danskurser och deltog i SÖU:s danskampanjer. Det bästa med dans är rytmen och musiken, och att det är en social grej.

typer av golv. Alla testdeltagare är överens om att ranka kaffet som halast, och potatismjölet som strävast. Danspulvret ligger i mitten av skalan. – Sist och slutligen handlar det mest om vilka skor man har på sig. Riktiga proffs har med sig flera par skor och väljer par utgående från glidet på dansbanan, berättar Stig. Han berättar vidare att han under besök på dansbandsveckan i Malung iakttog hur funktionärer mätte temperaturen på golvet för att kunna preparera ytan på bästa sätt. – Där har de också behållare med danspulver som man kan doppa skorna i om man tycker att man har för dåligt glid. Vissa dansstilar kräver mer glid än andra. Twist kräver ett halt golv eftersom rörelserna tär på knäna om golvet är för trögt. Sabine som är aktiv lindy hoppare konstaterar att golvet gärna får vara lite i trö-

gare ändan eftersom dansarna behöver ordentligt fäste för att våga göra sina hopp. Stig har erfarenhet av att vara funktionär på danser och han konstaterar att uppfattningen om dansgolvens kvalitet till viss del sitter i huvudet. – Om någon klagar och säger att golvet är trögt hjälper det många gånger att dansarna ser att man går och strör ut pulver lite symboliskt, då brukar de tacka och säga att nu blev det mycket bättre. Arrangörerna kämpar med att hålla alla nöjda, men Libbi konstaterar att det är viktigt att dansarna får känna att deras åsikter tas på allvar. Om samma klagomål återkommer gång på gång så är det förstås värt att se över mängd och medel. Text och foto: Caroline Mård

Varierande arbetsuppgifter på SÖU. Nora Väglund suger pulver. Sabine Mickelsson Arbete: På Folhälsan i Vasa med barn och ungdomsverksamhet. Relation till dans: Ordförande i Ritz Lindy Hoppers och dansar allt från klassisk pardans till swing. Frihetskänsla och glädje är det bästa med dans.

Anton Plogman Arbete: Drogförebyggare och ungdomsarbetare på Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik Relation till dans: Musiker och kapellmästare i Pientä Unelmaa. Håller danskurser.


LUMPÄNGLARS VÄG

Manus o regi ANNIKA ÅMAN NYPREMIÄR 10 juli I juli 12 15 17 18 19 22 24 25 26 29 samtl kl 19

Boka 0600 399 499 må–fre 9–21 lö–sö 13–21 netticket.fi oravaisteater.fi

6-7 juli 2018

www.tomatkarnevalen.fi 䈀伀䬀䄀 䈀䤀䰀䨀䔀吀吀䔀刀 倀씀 圀圀圀⸀䬀伀刀匀䠀伀䰀䴀匀吀䔀䄀吀䔀刀⸀䘀䤀

6-7 juli 2018 攀氀氀攀爀 瘀椀愀 䈀漀欀渀椀渀最猀琀攀氀攀昀漀渀㨀  㔀 ⴀ㌀㘀㐀㤀㐀㈀㔀 瘀愀爀搀愀最愀爀 欀氀 ㄀㠀ⴀ㈀  刀䔀䜀䤀 䄀嘀 䴀䄀䰀䤀一 伀䰀䬀䬀伀䰀䄀  䴀唀匀䤀䬀䤀一匀吀⸀ 䄀嘀 䨀伀䠀䄀一 匀唀一䐀儀嘀䤀匀吀

Deltagarna i Petsmo hem och skolas Kodklubb gillar att lära sig programmera. Närmast i bild är Vera Sundsten, Emil Lindström och Stina Ollgren, på andra sidan bordet från vänster sitter Rasmus Eckerman, Adam Nässlin och Hugo Sundsten.

Kodglädje i Petsmo

Petsmo hem och skola är en av de föreningar som deltar i Finlands svenska ungdomsförbunds projekt Kodklubben. På eftermiddagsklubben får barnen lära sig grunderna i programmering med hjälp av spel och lekfulla metoder.

Lärare Jonas Nygård är mycket nöjd med Kodklubben som hålls för årskurs 4 till 6 i Petsmo skola. – Under den första lektionen gick vi igenom grunderna för programmering och andra gången testade vi det vi hade lärt oss på datorerna. Vi jobbar med en form av problemlösning där vi använder oss av blockprogrammering som är mer praktiskt än teoretiskt, säger Nygård. Tolv ivriga elever deltar i Kodklubben i Petsmo, bland dem finns

Emil Lindström och Adam Nässlin som tycker det är roligt att programmera och de förklarar hur det går till. – Man leder en figur genom en bana med hjälp av olika koder, berättar Lindström. – I Angry Birds-spelet skulle man leda fågeln fram till grisen, fortsätter Nässlin. Eleverna loggar in i kodningsprogrammet och efter en tids självständig träning är det dags för tävling. Nygård instruerar deltagarna att öppna ritprogrammet med Frozen-tema där uppgiften är att koda en valfri rutt som en figur sedan ritar i snön. – Det är inte så svårt. Bara i början innan man vet hur man ska göra, och ibland är det knepigt att göra loopar, säger Lindström.

När de är klara får alla stiga upp från sina datorer och gå runt och titta på varandras teckningar. En av eleverna har gjort ett geometriskt mönster som ser ut som en snöflinga, medan en annan teckning liknar en cykel. – Programmering ingår i läroplanen i dag, men det är bra att få mera tid för ämnet i Kodklubben. Det är viktigt att förstå omvärlden och hur datorer kommunicerar med varandra, säger Nygård. Under sommaren ordnas ett Kodläger i Pargas och till hösten välkomnas fler föreningar att delta i Kodklubben. Projektet leds av Pia Söderholm samt finansieras av Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden. Text och foto: Malin Andtbacka

www.tomatkarnevalen.fi

 䴀唀匀䤀䬀 䄀嘀 刀䤀䌀䠀䄀刀䐀 刀伀䐀䜀䔀刀匀 䰀夀刀䤀䬀 䄀嘀 伀匀䌀䄀刀 䠀䄀䴀䴀䔀刀匀吀䔀䤀一 䤀䤀  吀䔀堀吀 䄀嘀 䠀伀圀䄀刀䐀 䰀䤀一䐀匀䄀夀 䄀一䐀 刀唀匀匀䔀䰀 䌀刀伀唀匀䔀 혀嘀䔀刀匀⸀ 䄀嘀 䜀혀匀吀䄀 刀夀䈀刀䄀一吀 䈀愀猀攀爀愀搀 瀀 ∀吀栀攀 吀爀愀瀀瀀 䘀愀洀椀氀礀 匀椀渀最攀爀猀∀ 䄀瘀 䴀愀爀椀愀 䄀甀最甀猀琀愀 吀爀愀瀀瀀       䔀渀 愀洀愀琀爀瀀爀漀搀甀欀欀漀渀 椀 愀爀爀愀渀最攀洀攀渀琀 洀攀搀 刀☀䠀 吀栀攀愀琀爀椀挀愀氀猀 䔀甀爀漀瀀攀

倀刀䔀䴀䤀쐀刀 䘀刀䔀䐀䄀䜀   㘀⸀㜀   ㄀㤀⸀  

Öppet: 1-31.7 Öppet alla dagar 12-17

27.6 Allsång kl 19.00 15.7 Marknad 10-15 Veteranbilar, se närmare info Konstutställning hela juli månad, utställare Gunlis Niemi PÖRTOM HEMBYGDSFÖRENING, tel. 050-541 6092

Brist på medlemmar och aktivitet gjorde att Sideby Uf valde att sälja lokalen och lägga verksamheten på is.

SÖU:s sydligaste medlemsförening går i vila Sideby har fört en tynande tillvaro under de senaste åren. Befolkningen har på relativt kort tid minskat från 1000 till färre än 100, och i dag bor det endast fem ungdomar i byn. Ungdomsföreningen har bestämt sig för att sälja lokalen och gå i vila. Sideby Uf grundades 1904 och sedan 1958 har verksamheten bedri-

vits i den nuvarande ungdomslokalen. Nu har föreningen sålt lokalen och tomten åt en bybo. – Under de senaste åren har verksamheten endast bestått av möten, så det är ingen idé att hålla igång föreningen längre, berättar Tobias Lindlöf som har varit ordförande i Sideby Uf under de senaste tio åren. Han konstaterar att bristen på

skolor och arbetsplatser i byn samt långa pendlingsavstånd har fört med sig att befolkningen har minskat och att det i dag främst är pensionärer som bor i byn. Byaföreningen är fortfarande aktiv i Sideby. – Vi får hoppas att trenden svänger och att uf kan aktiveras igen. Text: Caroline Mård


Annonsbilaga från Fagerö Folkpark

Välkommen till

Foto: Christina Enholm

Foto: Ann-Helen Sundman

Foto: Ann-Helen Sundman

Foto: Christina Enholm

FAGERÖ Folkpark

På Fagerö Folkpark i Rangsby är sommaren som vanligt fylld med roliga evenemang, människor att träffa och händelser att uppleva. Danser, loppis, marknadshelg, simskola, happenings och temakvällar på restaurangen samt mycket mer finns det att se fram emot.

Ni hittar oss på

• www.fagero.fi • Rangsby, Närpes


SOMMARENS P MIDSOMMARDANS 23.6

GRISFEST 14.7

ReplaDaynsbandet

ReplaDaynsbandet På den populära Grisfesten, som i år går av stapeln den 14.7, blir det non-stop dansmusik med ett rikssvenskt och ett österbottniskt dansband, nämligen karismatiska Larz-Kristerz och Replay. Larz-Kristerz har enda sedan segern i Dansbandskampen för tio år sedan varit ett av Sveriges populäraste band. Ett säkert kännetecken för bandet är deras scenkläder, som påminner om 1970-talet. Deras nya skiva kommer ut i början på juni, så på Grisfesten kan man vara säker på att få höra både gamla godingar och nya hits. Dansbandet Replay har som mål att få upp alla åldersgrupper på dansgolvet med sina klassiska dansbandslåtar såväl som rockigare bitar. Chedd Rolling står för musiken i puben.

HÖSTDANS 29.9

HAMNSHOPPEN

På säsongens sista dans, Höstdansen den 28.9, kommer två dansband att underhålla alla danssugna. Fernandoz från Sverige gästar åter igen Fagerö, och österbottniska San Marino & Linda gör en av sina sista spelningar på scenen hos oss denna höstkväll. Detta får inte missas! Fernandoz turnerar både i Sverige, Norge och Finland denna sommar, och det blir säkert fullt på dansgolvet när de drar sina låtar. I Seasides pub spelar No Big Deal.

PÅ OMRÅDET FINNS det en shop, som är inhyst i ett mysigt båthus bredvid gästhamnen. Där finns det lokala råvaror såsom grönsaker, bakverk, bär och ägg, samt souvenirer och andra prylar till försäljning. I shopen är det självbetjäning som gäller, så ha med lite mynt när du besöker den. Det är byarådet i Rangsby som har hand om hamnshoppen.

Foto: Vivan ÖSterberg

Som brukligt på Midsommardansen den 23.6 är det österbottniska dansband som intar scenen. Tommys och Tomas Fantz bjuder upp till härlig dans hela kvällen inne i paviljongen. Tommys är ett av Svenskfinlands mest populära dansband, med anor ända från 1980-talet. Bandet har nyligen kommit ut med ett nytt album, Våga vinna, där det förutom nyskrivna låtar också finns hits från andra artister och band. Tomas Fantz är ett relativt nygrundat band, som tack vare en mix av lång erfarenhet av dansbandsmusik och ungdomlig iver fått fans i hela Svenskfinland. I puben hittar du The Fake Group.

Alla danskvällar finns det en DJ på plats i discot.


PROGRAM 2018 80-TALS KVÄLL 8.9

I augusti, närmare bestämt den 11.8 ordnas Rockabilly-dansen, som växt till en av de populäraste danskvällarna. Då kan man se både amerikanska dollargrin och 50-talsklänningar på folkparken! Det omåttligt populär rockabilly-bandet Top Cats från Sverige är tillbaka på Fageröscenen och kommer garanterat att väcka liv i alla danssugna. Österbottninska Danny T & the Sirens delar scenen med Top Cats denna kväll. Top Cats har lirat musik i 15 år redan, och har flera gånger tidigare besökt Fagerö. Danny T & the Sirens, hemmahörande i Vörå, spelar äkta rockabilly-musik. I Seasides pub spelar Retro Gentlemen.

Fagerödansen den 8.9 kommer i år att byta skepnad och bli en 80-tals inspirerad danskväll, med tidsenliga artister och band. 80-tals ikonerna SnowStorm, Sha-Boom, Tone Norum och Suzzie Tapper kommer att få dig att slungas tillbaka till 80talet med sina kända hits. Artisterna kommer alla från vårt västra grannland och var omåttligt populära på 1980-talet. I puben kör Two Zides sina populära covers.

240 KM LOPPIS 17.6

SKÄRGÅDSLOPPIS 28.7-1.8 Foto: Christina Enholm

ROCKABILLY 11.8

FAGERÖ ÄR MED när SÖU ordnar 240 kilometers loppis den 17.6. Deltagarna får fynda och samtidigt uppleva och se nya platser runt om i Österbotten, det är nämligen loppis på 37 olika platser denna dag. På Fagerö är det bakluckeloppis som gäller, försäljarna säljer alltså själva sina saker. Kom ihåg att det är kontanter som gäller detta loppis!

DEN OMÅTTLIGT POPULÄRA Skärgårdsloppisen, som växer sig större från år till år, återkommer såklart sommaren 2018. Årets loppis blir 28.7-1.8. Skriv upp datumen i din kalender! Då fylls paviljongen med loppisbord, och man kan lätt få en hel dag att gå när man spanar efter fynd och hittar spännande överraskningar. En del av paviljongen är vikt för kläder, och det finns också ett område med mer fokus på maskiner, teknik och apparater. Även möbler och andra större saker hittar nya ägare på loppisen. Missa inte detta roliga och spännande evenemang! På Skärgårdsloppisen går det bra att betala med bankkort. I samband med loppisens första dagar, 28-29.7, ordnas också en marknadshelg utomhus.

Busstidtabell på hemsidan www.fagero.fi


Välkommen till Restaurang Sea Side

Aktiviteter på området PÅ FAGERÖ FOLKPARK finns det alltid något att göra för folk i alla åldrar! På området finns förutom danspaviljongen och restaurangen också minigolf, där man kan ta en runda och tävla om ära och berömmelse. Garanterat roligt både för barnen, föräldrarna och mor- och farföräldrar! På beachvolleyplanen kan man spela beachvolleyboll och se vem i gänget som servar bäst. Vid simstranden har man tillgång till wc, omklädningsrum och dusch.

11.6-12.8 må-to 11-22 fre 11-23 lö 12-23 sö 12-22 13.8-30.9 fre 17-21 lö 15-22 sö 12-20

Text: Jessica Söderman Foto: Ann-Helen Sundman

ÖPPET

buffébordet. Restaurangen ligger naturskönt vid vattnet, och man kan avnjuta sin måltid på vår stora terrass. Missa inte heller våra lösglassbollar, som enligt ryktet kan vara nejdens bästa. Om du vill njuta av Seasides mat på ditt kalas, din fest eller annat evenemang erbjuder vi även catering året runt. Välkommen till restaurangen med det lilla extra!

HÄR FINNS VI

Simstranden är handikappanpassad med en ramp för rullstolsburna ner till vattnet. De besökare som kommer med båt till Fagerö kan lägga till i gästhamnen. Där finns även tillgång till färskt vatten och en septiktank. Från restaurangen kan man hyra en SUP-bräda och paddla ut på havet så långt man vågar. En nyhet för alla barn har tillkommit på Fagerö i år, nu finns det nämligen en fullrustad lekpark att leka i bredvid Restaurang Seaside.

Vi ses på Fagerö Folkpark sommaren 2018!

Fagerö Folkpark Restaurang Seaside @fagero_folkpark @seaside_fagero fagero_ruf www.fagero.fi

Kustmedia Ab

UNDER VINTERN HAR det igen renoverats, målats och byggts om på Restaurang Seaside, så när säsongen drar igång kan restaurangbesökarna njuta av god mat, a´la carte, pizza, hamburgare, bufféer, svalkande drycker och nejdens bästa utsikt från nya och fräscha utrymmen. Vissa fredagskvällar dukas en temabuffé upp, med både gamla beprövade och nya, spännande teman. På hemsidan eller restaurangens facebooksida får du alltid aktuell info kring vika bufféer som är på gång. På söndagarna kan man avnjuta en maffig och läcker söndagslunch, som dukas upp på


Skäriteatern visar komedin

Bland måsskit, landkrabbor och hopplösa grodor Plats: Brännkull, Replot

Premiär: Fredag 6.7 kl. 19 Torsdag 12.7 kl. 19 Fredag 13.7 kl. 19 Lördag 14.7 kl. 19 Söndag 15.7 kl. 14 & kl. 19

För två år sedan firade Dagsmark Uf 120 år med dans och middag. Till hösten ordnas det igen fest i lokalen och programmet finansieras med hjälp av bidrag från Svenska kulturfonden. Foto: Sofie Lundell

manus och regi J. Karhulahti

Från Kulturfonden till föreningarna Svenska kulturfonden är en av SÖU:s och dess medlemsföreningars viktigaste bidragsgivare. I vårens utdelning beviljades 30 av förbundets ungdomsföreningar bidrag från Kulturfonden. En av mottagarna är Dagsmark Uf som nu har möjlighet att ordna program till höstens fest. De tre senaste åren har Dagsmark ungdomsförening erhållit bidrag på mellan 700 och 2000 euro från Kulturfonden. Med hjälp av de här bidragen har föreningen ordnat kulturevenemang, firat 120-års jubileum och skapat kulturell verksamhet på svenska för personer med flyktingbakgrund. – Vi har ordnat en caféliknande

verksamhet dit vi bjudit in nyinflyttade invandrare för att umgås. Också innebandy och barnverksamhet med lekar har ordnats av några ungdomar från byn, berättar ordförande Sofie Lundell. – Onsdagscafé med pidro är ett omtyckt evenemang där byborna får träffas och umgås. Eftersom det inte längre finns någon bybutik och skola i Dagsmark är det viktigt med en mötesplats där man får träffa folk från byn. Bland SÖU:s medlemsföreningar som erhållit bidrag är det vanligaste ändamålet teater- och revyverksamhet, följt av kulturverksamhet och evenemang. I år har Dagsmark Uf beviljats 1000 euro för ordnan-

de av kulturella evenemang inom teater, vilket kommer att användas till att skapa program till höstens fest med middag och dans. – Det är tacksamt med bidrag. Det är svårt att ordna något större evenemang utan bidrag, då det oftast går jämt ut och vi sällan går på plus. Utöver Kulturfonden ansöker Dagsmark Uf främst om verksamhets- och driftbidrag från kommunen. De senaste åren har föreningen återkommande ordnat loppis och julbasar, och i fjol testade man spårning för första gången vilket blev mycket omtyckt. Text: Malin Andtbacka

Kulturfondens bidrag till SÖU:s ungdomsföreningar Böle UF Dagsmark UF Forsby BK Härkmeri UF Jeppo UF Juthbacka Teater Karleby UF Korsholms Teater Kronoby UF & NF Lappfjärd UF Malax UF Molpe UF Närpes Teater Oravais Teater Oravais UF/ Byarevyn

2000 1000 4000 500 2000 8000 20 000 5000 2000 5000 1500 5000 10 000 8000 2000

Pedersöre Teater Petalax HF Petalax UF Pörtom UF Replot UF Rökiö BF Skäriteatern Smedsby UF Svenska föreningen Braheg. Terjärv UF Vörå UF Wassor UF Åminne folkpark Övermalax UF Övermark UF

3000 6000 3000 5000 2000 2000 5000 6000 4500 2000 2000 1000 12 000 1500 2000

Dessutom har följande specialföreningar erhållit bidrag: Musikcafé After Eight, Ritz, The Doo-Bop Club, Film i Österbotten, Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria och Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby. Svenska kulturfonden beviljade 18,7 miljoner euro till totalt 1804 mottagare i den stora novemberansökan.

Välkommen till Forsby Paviljong 10.6 13.7 3.8 1.9

Tractorpulling Thor Görans (swe) i puben Danny T & The Sirens The Pink Skithouse Party 2.1 KNOGJÄRN, 1G3B och IAMSIN Pubkväll No Big Deal

Mera info: Facebook : Forsby På Toppen Instagram : forsbypatoppen

TROPICLANDIAs

utomhusvattenpark öppnar 16.6 Även utomhusbassängerna och vattenrutschbanorna har uppvärmt vatten!

Välkommen till värmen!

Sommarstigen 1, Vasa Tfn 020 796 1300 www.tropiclandia.fi

HAVSNÄRA

TOP CAMPING VAASA

ÖPPET FRAM TILL 2.9. Semesterkul-paketet kan bokas både till stugoch husvagnsboende. Fråga efter det i receptionen! Uddnäsvägen 1, Vasa Tfn 020 796 1255 www.tropiclandia.fi/topcamping


Eero Högström och Mathias Thijssen, aktiva i elevkåren i Kristinestads högstadieskola, tycker att ungdomsföreningarna borde fråga de unga vad de vill göra i stället för att ordna sådant som de vuxna själva tyckte om att göra då de var unga.

”De ordnar sånt man inte är intresserad av” de ungdomslokaler som håller öppet mellan vissa klockslag och på vissa dagar så efterlyser de ställen som är tillgängliga när ungdomarna själva känner för det. – Det finns en ungdomsgård i Kristinestad som är öppen ibland, men jag brukar inte vara där. Man vill ju kunna komma och gå som man vill och inte planera en viss tid, säger Eero Jämfört med övriga Österbotten är det en mindre andel ungdomar i Kristinestad som brukar träffas vid en ungdomsgård. Eero och Mathias säger att många ungdomar i stället träffas hemma hos någon eller att man brukar åka ut och köra. – Vi träffas ofta först någonstans och handlar. Sedan brukar vi köra

Under våren utförde SÖU en skolenkät i fyra österbottniska högstadieskolor. Eero och Mathias är två av de ungdomar som fyllde i enkäten. Av enkätresultaten framkommer det att många österbottniska ungdomar saknar kvällsöppna lokaler. Pojkarna håller med till en viss del. I stället för

runt till olika ställen i och utanför stan, säger Eero.

Majoriteten av de österbottniska ungdomarna vill att det ordnas fler evenemang för ungdomar. Eero och Mathias säger att det viktigaste med ett evenemang är att det är mycket folk på plats, och gärna ungdomar också från andra ställen. – Fagerö på skolavslutningen är kul. Där samlas en massa ungdomar och de kommer till och med dit från Vasa, säger Mathias. En del föreningar upplever att när de väl ordnar något för ungdomar så kommer ingen. Enligt Eero och Mathias beror det på att de vuxna ordnar sådant som de själva ville göra när de var unga, men att da-

Upplev Åland! TUSEN ÖARS LAND AHVE SR

ES

OR

O RU

OJE N EN AIK

KA

A•

UINT

LOM AM

AA •

TID ERS ALL A

IA • AURINKO A•

LE IK

SEM EST

ERL AN

D

KI Ä HO •S

UA AIL PP

GO

• KALASTUS TA LFIA

ÅLA

KAI KKI

S

ND

YV ÄÄ

ND

O R IN

•H

Å LA

D S R ES

Res med familjen eller vännerna till Åland! Här väntar mängder av upplevelser i vacker skärgårdsmiljö – vi hjälper dig att hitta guldkornen.

2018

AA NANM

Å LA N

Ä• ILY RÄ

Eero Högström och Mathias Thijssen går båda på årskurs 9 i Kristinestads högstadieskola och är aktiva i elevkåren. På fritiden spelar Mathias fotboll och piano och är med i Brahegårdens revy. Eero är medlem i Närpes skolmusikkår och spelar gitarr. Pojkarna framhåller att det finns många föreningar i området för ungdomar, och de flesta inom idrott.

– För min egen del så tycker jag att det finns tillräckligt att göra på fritiden, men det gäller inte för alla. Till exempel tror jag inte att det ordnas något inom bildkonst för den som är intresserad, säger Eero. – Även om det kanske inte finns jättemycket olika saker att välja på, så finns det alltid möjlighet att engagera sig om man vill, säger Mathias.

TU S M AJ OI AT KAT T TT IM PA KE ÄM AT KA anmaan RY HM

PY Ö

Det är rast i Kristinestads högstadieskola och eleverna sitter i klungor och diskuterar och ett gäng pojkar spelar pingis. ÖP har stämt träff med två elever för att diskutera resultaten av SÖU:s skolenkät och vad de unga i Kristinestad vill göra på sin fritid.

mme Ahuttvenamme! Tunnevar – aa ka

Beställ vår katalog!

• CY

KL A

• GO

LFA

SK • FI

• SO ÄTA A•

VA

• BA

DA

• SO

LA

KA • LE

• SH

A O PP

DE BOEN OR TRES PAKE ESOR PR GRUP

nd – boka Vi kan Åla

via oss!

Tel. 018-28 040. info@alandsresor.fi www.alandsresor.fi facebook.com/alandsresor

gens ungdom tänker annorlunda och vill göra andra saker. – De ordnar sånt som man inte är intresserad av, säger Mathias – Fråga ungdomarna vad de vill i stället, tillägger Eero. Som förslag på vilka typer av evenemang som ungdomsföreningarna kunde ordna föreslår Eero och Mathias att de borde visa film eller till exempel någon match på storbildsskärm i uf-lokalen. Ett annat förslag är att bara fylla ett rum med soffor och spela musik i bakgrunden. Huvudsaken är att det är mycket folk på plats och att ungdomarna själva och mer spontant kan bestämma när och var de träffas. Text och foto: Cecilia Pensar

STUGSEMESTER Prisexempel 4 personer i stuga .............. 268 €/vecka ..... 110 €/veckoslut Vi erbjuder stugor samt trevliga och mysiga hotell och gästhem runt om på hela Åland – både på landsbygden och ute i skärgården.


Ungdomarna efterlyser fler platser där de får hänga kvällstid. Gillestugan i Nedervetil är en populär samlingsplats. Foto: SÖU:s arkiv

Kommentar:

Mer kvällsöppna lokaler om de unga får välja Under våren har SÖU besökt fyra högstadieskolor i Österbotten och utfört en enkät bland eleverna. Enkäten ger svar på vad de österbottniska ungdomarna gör på fritiden, vilka fritidssysselsättningar de saknar, och hur väl de känner till de lokala ungdomsföreningarna.

Ungas föreningsaktivitet är något som ofta diskuteras. I SÖU:s enkät framkommer det att runt hälften av de unga är aktiva i en förening. Som väntat är det idrottsföreningarna som lockar den största andelen (37 procent). Ungdomsföreningar kommer på andra plats, var sjunde ungdom uppger att de är med i en ungdomsförening. Ungdomsföreningarna är alltså något ungdomarna känner väl till. De allra flesta uppger att de åtminstone någon gång besökt sin lokala ungdomsförening och mer än hälften har besökt lokalen många gånger. I många kommuner finns det öpp-

na ungdomsgårdar och uf-lokaler och en tredjedel säger att de brukar träffas där med sina kompisar. Det vanligaste är dock att man umgås hemma hos någon kompis (67 procent), medan 21 procent träffas vid ett café, en kiosk eller ett matställe. En tredjedel av de unga brukar träffa sina kompisar på något annat än dessa ställen, främst ute på byn eller stan eller utanför en butik. En satsning på att få in dessa ungdomar i uf-lokalen kunde utgöra en möjlighet för ungdomsföreningarna.

Den största andelen unga (43 procent) efterlyser kvällsöppna lokaler på frågan om vad de vill att ska ordnas i kommunen. Disco eller ungdomsdans, samt bio och filmvisning är också populära förslag. De unga är överens om att det behövs fler evenemang som riktar sig till deras målgrupp. I enkäten fick de svara på vad de själva helst skulle vilja ordna i en uf-lokal, och hälften av ungdomar-

na gav förslag. Majoriteten vill ordna ett disco, en ungdomsdans eller en fest. Ett flertal unga uppgav även att de skulle ordna öppet hus eller bara ett ställe där unga får vara, LAN, biovisning eller filmkväll, revy eller teater. När det ordnas evenemang som riktar sig till unga är det viktigt att tänka på hur man bäst når ut med informationen. Enligt ungdomarna själva vill de helst ha information om ett evenemang i skolan (61 procent). Allmänna anslagstavlor på byn eller i stan och på Instagram kommer på andra plats (33 procent). En fjärdedel föredrar att få information via Facebook eller av en kompis. SÖU:s skolenkät utfördes i Ådalens skola i Kronoby, Tegengrenskolan i Vörå, Högstadiet i Petalax och Kristinestads högstadieskola under våren. Enkäten besvarades av 284 ungdomar. Rapporten finns tillgänglig på www.sou.fi. Cecilia Pensar

CAMPING RESTAURANG ALAVETELI NEDERVETIL

040 969 2524 • Restaurangtjänster, a´la carte, grillmat • 320 kundplatser, A-rättigheter, 26 stugor • Husvagnsområde, servicebyggnad, simstrand • Laxfiske, paintball, grillplatser, bra lekplatser för barn • Bröllop, möten,släktfester, tykydagar m.m. • Vildmarksguidn ing mot beställning

SELJESAJOT 2018 15–17.6.2018

Lomakylä Seljes Camping


restaurang

Stenbrytaren

KORSNÄS 06/3641 152 www.stenbrytaren.Þ

* Kaffe * Bakverk * Lunch * Pizza * Grillmat * A la carte *

* Kaffe * Bakverk * Lunch * Pizza * Grillmat * A mera la carte* * Tårtor * Catering * Möten * Barnkalas * med * Tårtor * Catering * Möten * Barnkalas * med mera

Dejourering dygnet runt nkab.fi

Annika Wahlbeck, Emil Engström, Heidi Nyman, Tommy Nyman, Ida Blåfield och Kim Blåfield hoppas att skolan blir en samlingsplats för alla i byn.

Komossa Uf köper skola

Ungdomsföreningen kommer så småningom att flytta in i Komossa skola. Både föreningen och kommunen tror att byautvecklingen kommer att få en skjuts framåt tack vare köpet av skolan som stått tom sedan 2013. Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby tel. (06) 7856252

Till användare av bröstprotes Visste du att du har rätt till nya bröstproteser vid behov. Av hygieniska skäl skall de bytas med 2 års mellanrum.

Rainer Bystedt, kommunstyrelsens ordförande, är glad över att ungdomsföreningen är villig att ta över fastigheten, och att kommunen gick med på att avvika från kriterierna och sälja fastigheten under sitt värde. Fastigheten har värderats till 40 000 euro. – Att ungdomarna vill ta över skolan visar på framtidstro, och jag tror att det kommer att göra gott för byagemenskapen, säger Bystedt. I köpesumman ingår fastigheten och tomten. I lokalen finns en bostad som för tillfället är uthyrd. Gabriel Ståhlberg är styrelseordförande för Komossa Uf. Han berättar att planerna på att köpa skolan har funnits i flera år, och att det är roligt att föreningen änt-

ligen har kommit till skott. Målet är att skolan ska bli ett ställe där byborna kan samlas. Komossa Uf kommer att hyra ut skolan för fester, möten och kurser. Föreningen, som under de senaste två åren har blivit mer aktiv, kommer även att fortsätta ordna evenemang. Redan den 17 juni kan man ta en titt på skolan samtidigt som man fyndar loppisprylar. Komossa Uf deltar i 240 km loppis, som är ett loppisrace som sträcker sig genom hela Österbotten och arrangeras av projektet Kulturturism på SÖU. – Förhoppningen är att skolan ska ge en guldkant åt byborna. Om det finns en plats där man kan samlas i byn så slipper man en lång bilresa, bara till Oravais är det 16 kilometer, säger Heidi Nyman. Hela byn är engagerad i köpet av skolan. Heidi Nyman berättar att byborna i tiderna byggde skolan på talko, och att det var vemodigt då den lades ner 2013. – Skolan har ett emotionellt värde och vi i styrelsen behöver inte

Nästa gång, se till att välja den bästa

09-649839 ● www.amoena.fi

Vill du ha ett eget föreningshus? Nu finns chansen i Komossa.

vara oroliga för att allt arbete med renoveringen faller på oss, folk i alla åldrar har redan anmält sig som frivilliga, säger Ida Blåfield. Skolan är i gott skick men föreningen har redan börjat skissa på renoveringsplaner. – Så småningom ska vi börja se över värmesystemet för att få ner driftskostnaderna. I dag värms skolan med olja, vi skulle gärna byta till bergvärme, säger Ståhlberg. En annan åtgärd som ska förverkligas så fort som möjligt är att göra toaletterna tillgängliga för alla. Föreningen har ingen klar plan för vad som ska hända med den gamla lokalen som ligger ett stenkast från skolan. Helst av allt skulle de hitta en köpare. – Lokalen är inte fallfärdig på något sätt, men den är opraktisk för vår verksamhet, säger Ståhlberg. Text och foto: Caroline Mård


ÄCK! D R A M M SO

Pia Sand ny ordförande för SÖU:s kamratförening På föreningens vårmöte valdes Pia Sand till föreningens ordförande. Hon tar över klubban från Mats Brandt.

med historiker och motsvarande. – Om man är intresserad av att hålla kontakten till uf-rörelsen vid liv är det bara att ansöka om medlemskap via föreningens hemsida kamraterna.sou.webbhuset.fi, säger Pia Sand med bakgrund i Pörtom Uf och i SÖU:s styrelse.

Leif Rådmans

Essevägen 312, 68820 Esse

GSM 050-562 2491 GSM 040-703 9164 VÄLKOMMEN!

ka!

illba t r ä rn assike

k c o b d l u g

BOCK’S CORNER BREWERY

Kl

skande ä l h c us o -en lj en

Text: Caroline Mård

e ut

Fi

G

fia ar pl anem ur å ex sta p tt e er . di n, r ell k’s nn färe gen Boc

lu

lager

it

on

Gl

Alla som har varit aktiva i SÖU, FSU eller i lokala ungdomsföreningar kan anhålla om medlemskap i Kamratföreningen som grundades år 2016. Föreningen

ordnar ett par träffar i året, nästa är planerad till Åminne den 22 september. Syftet med föreningen är att medlemmarna ska kunna nätverka, prata gamla minnen och få en inblick i förbundets verksamhet. Föreningen fungerar som organ för utlåtande för förbundets hedersmärken och hedersmedlemmar, samt är behjälplig i samband

ESSPART

r

i

Kamratföreningens före detta och nya ordförande. Mats Brandt och Pia Sand ser ett värde i att tidigare föreningsaktiva samlas och håller sig ajour med vad som är på gång i uf-rörelsen. Foto: Jonas Rönnqvist

tenf

Föregångarna

resurscentret

Ta chansen att jobba i vårt kunniga, dynamiska team! Resurscentret Föregångarna söker Har du funderat på: Det har vi också!

Föregångarna har har 14 Föregångarna 15 års års Arbete? vägledare inom EnAttvikarierande erfarenhet av att ge individuell testa på något yrke?

och mångprofessionell handledStudier / studieplatser? uppsökande ungdomsarbetet ning för arbetssökande och Karriärträning? Cecilia Pensar berättar att det på SÖU:s hemsida finns en mall på ett hyresavtal som föreningarna kan utgå studerande i alla åldrar. En vikarierande handledare i studier (Ramp)

ifrån. Foto: Nora Väglund

Föregångarna har 17 års

Tag kontakt! Mera info på www.foregangarna.fi www.foregangarna.fi

Hur skriver man ett hyreswww.foregangarna. avtal?

Resurscentret Föregångarna FÖR DIG OCH DIN FRAMTID upprätthålls sedan 1.8.2015 Utbildning Ab av Folkhälsan Utbildning AB.

www.foregangarna.fi

Handelsesplanaden 12 B 15, 65100 VASA | Tfn. 010-3211 370

Ungdomslokalerna är populära festplatser då det vankas bröllop, födelsedagar och andra sammankomster, och uthyrningen är en välbehövlig inkomstkälla för föreningarna. Ett skriftligt hyresavtal ska alltid upprättas mellan uthyraren och hyrestagaren. På SÖU:s hemsida finns en mall för hur ett hyresavtal kan se ut. Områdesansvariga Cecilia Pensar betonar att det är viktigt att föreningen anpassar mallen och uthyrningsreglerna så att den svarar mot föreningarnas egna behov.

– Vi rekommenderar att föreningen och hyrestagaren träffas i lokalen och går igenom utrymmet, inventarierna och räddningsplanen, och sedan ingår ett skriftligt avtal. I samband med genomgången kan föreningen visa hur allt funkar i lokalen, peka ut nödutgångarna och visa var man kan parkera. Det är också viktigt att informera om uthyrningsreglerna. Eventuella skador på inventarierna bör dokumenteras för att hyrestagarna endast ska bli skyldiga att ersätta sådant som förstörts under tiden som

de har haft tillgång till lokalen. Uthyraren har rätt att neka att hyra ut lokalen, men i så fall är det bäst att kunna hänvisa till ett generellt regelverk. Uthyraren kan även häva hyresavtalet om hyrestagaren på ett väsentligt sätt bryter mot de överenskomna reglerna. – I avtalet är det viktigt att specificera vilka utrymmen det gäller, för vilken tid och för vilka ändamål de hyrs: Både hyrestagare och representant för uthyrare ska underteckna avtalet. Text: Caroline Mård

Handelsesplanaden 12 B 15, 65100 VASA

NORDMANS KÖK tel. 0400-561 476

* Nya dörrar i gamla skåp * Nya moderna lådar * Nya bänkskivor * Nya kök, badrumsinredningar och klädskåp * Skjutdörrar förmånligt * Montering * Kakelarbeten


  



Bygger I Renoverar I Bygglovsritningar Konstruktionsritningar I Konsultering I Övervakning Kostnadskalkylering I Fuktkartläggning I Ansvarigarbetsledare I Konditionsgranskning I 3D visualisering

info@arkitek.fi

www.arkitek.fi

tel. 010 5746 561

Josefine Silfver. Foto: Ann-Sofie Berg

Äppelblom, grilldoft och talko Nu är den snart här igen – med äppelblom, grilldoft och rabarberkräm! Den ljuva sommartiden när hela Österbotten lever upp. För många är resten av året nästan bara en transportsträcka till sommaren. Vi drömmer om att cykla genom byn en varm sommarkväll, att känna doften av hägg och syren, och om lyckade fester med vännerna. Att det sedan kan bli ”krankinvasion”, minusgrader på midsommarnatten och häggspinn är en annan historia. För föreningarna är det högsäsong för talko. Vi räfsar, städar, målar och bygger vid våra föreningshus. Vid danspaviljongerna grillar vi korv, sätter på biljettarmband, parkerar bilar, kokar kaffe, är ordningsvakter och allt däremellan. Och förstås far vi på dans!

Steelprop Finland Oy Ab

Slipupptagning i Jakobstad för reparationer av

Alholmsvägen 40, 68600 Jakobstad Båtar upp till 30 m och 200 ton. Alholmsvägen 40 info@steelcraftpropellers.fi 68600 Jakobstad +358 505621121 Markus +358 505971798 Björn www.steelcraftpropellers.fi

De som inte är invigda i talkoarbetets linda kan ibland fråga: ”Men hu ork du me ide?” Och nog kanske det kan låta tungt på pappret, men den som någon gång har räfsat löv vid sitt föreningshus kan nog intyga att det är så mycket mera än att räfsa. Det är att dricka kaffe i kvällssolen med vänner, avverka både glädjeämnen och sorg och har du riktigt tur är det

en Atrilli och en utgången Karjala efter utfört arbete. I ett hektiskt liv när man tycker att man inte hinner med något kan jag lova att det är ett andningshål att fara på talko. Ja, jag lovar faktiskt! Talkokvällarna blir allt viktigare för samhället. Dels av ekonomiska skäl men också av sociala orsaker. Telefonen används allt mindre till att ringas med, vi kommunicerar via text och bilder och pratar och träffas allt mindre. Ensamhet i samhället blir allt vanligare och vi går inte in till varandra på samma sätt som man gjorde förr. Mer än någonsin förr behövs talkoprojekt där folk i alla åldrar får ”arbet ilag” och vara sociala. Precis som alla andra år så håller vi tummarna för en varm, solig och talkorik sommar. Efter fjolårets sommar behöver inte minst dansföreningar, sommarrestauranger och bönder en positiv säsong. Och sitter du ensam hemma utan något att göra, nappa på talkoerbjudandet som troligen hänger på bybutikens anslagstavla, du kommer inte att ångra dig. Josefine Silfver Informatör och bidragsansvarig i Övermalax Uf Medlem i SÖU:s styrelse


Ta i trä! Dataskyddsreformen är ingenting att stressa upp sig över säger Niklas Finne.

GDPR är inte så farligt som det låter I slutet av maj när den nya Europeiska datskyddsreformen trädde i kraft fylldes mångas mejlboxar med avtal som skulle godkännas eller förnyas. Bland SÖU:s medlemsföreningar har det även funnits en del frågetecken, föreningarna är måna om att saker sköts på rätt sätt. – Det viktigaste är att ta det lugnt och inte drabbas av panik. GDPR är bara en vidareutveckling av den tidigare personuppgiftslagen och den har heller inte vållat något problem bland föreningarna, säger Niklas Finne. Niklas hör till en av dem som har fått ägna den nya lagen en extra tanke. – Ja, privat är jag ordförande i Kulturskafferiet Ritz som lagen naturligtvis berör, till vardags jobbar jag på Studio Ticket där jag även är VD. Jag driver också en juridisk byrå och har arbetat en hel del med avtalsfrågor för både företag, föreningar och privatpersoner. Lagen har inte vållat något större

problem för varken Ritz eller Studio Ticket. Vad är viktigast att tänka på för de föreningar som exempelvis säljer biljetter på förköp? – I de fall man säljer biljetter via oss och en kund kommer med frågor så är det bara att hänvisa dem vidare rakt till oss, då är det inte föreningen som ansvarar utan vi som säljer biljetten. I många fall är det även så att biljetten köps hos oss men vi förmedlar tjänsten från något annat bolag, exempelvis NetTicket.fi eller lippu.fi. Vi sparar inga uppgifter utan de går rakt in i respektive bolags system. Således har vi inga egentliga egna register. Ändå föreningar som säljer biljetter själva via egna, eller SÖU:s bokningssystem? – Det viktigaste är att föreningarna funderar på vilka uppgifter de faktiskt behöver. Behöver man annat än namn? Telefonnummer kan vara bra ifall man behöver ta kontakt innan evenemanget, men

fråga efter så lite som möjligt. När evenemanget är avslutat eller kundförhållandet upphör raderar man listorna. Om man vill använda uppgifterna på något sätt efteråt, exempelvis för marknadsföring, krävs det att man samlat in samtycke i samband med köpet. Sedan får man inte heller glömma bort att även om kunden gett samtycke i något skede har den även när som helst rätt att kräva att bli raderad och bortglömd. Hur gör man i en förening om man har ett evenemang med mat, då ska man naturligtvis hålla koll på allergier och liknande. – Det är ju information som behövs för evenemanget, det gäller nog bara att radera listorna när evenemanget är avslutat. Sedan kanske man inte heller behöver fråga efter just allergier utan önskemål om diet för att lite hålla sig från att skapa ett register över eventuella sjukdomar, vilket är en av de saker man ska vara extra försiktig med.

Med en femtonårig bakgrund inom juridik, finns det några uppenbara juridiska fallgropar för föreningar? – Nej, inte som jag ser det. Mycket av det föreningarna gör är i anslutning till deras konkreta och frivilliga verksamhet eller i fråga om register knutet till deras medlemsregister. Ett medlemsregister är en naturlig sak och krävs för verksamheten och begränsas inte av GDPR på något vis. Men man måste också komma ihåg att lagstiftningen förutsätter att det finns en registerbeskrivning för varje personregister. Registerbeskrivningen ska finnas tillgänglig för den registrerade personen. – Föreningar behöver inte oroa sig, det har oftast allt i mycket bra skick och är något i oskick så är det inte med ont uppsåt eller för att missbruka info på något vis, det handlar främst om okunskap i de fallen. Det är inte heller troligt att någon förening blir utsatt för granskning från myndighetshåll, den risken är nog större i företag

eller eventuellt på förbundsnivå. Lagen skiljer sig inte så mycket från den tidigare personuppgiftslagen och den har inte heller vållat några större problem. Finns det något du vill lyfta fram som föreningarna ska tänka på? – Först och främst, skapa och spara inte onödigt material och onödiga listor, radera när de inte behövs. När GDPR trädde i kraft var det många som städade ur sina lådor och skåp och det borde bli en rutin att man med jämna mellanrum går igenom vad man sparat, och förstör sådant som inte längre behövs. Det gäller att komma ihåg att om uppgifter används för marknadsföring krävs samtycke. – Precis som med allt annat man gör i föreningarna gäller det använda sunt förnuft, då brukar allt ordna sig, säger Niklas Finne. Text och foto: Jonas Rönnqvist Bakgrundsfakta: Cecilia Pensar

Kort om GDPR

Allmänna råd

• Tanken med GDPR är att stärka individens rättigheter till och skydd av personuppgifter. Var och en ska ha rätt att veta hur ens personuppgifter används. • GDPR ersätter personuppgiftslagen, grundprinciperna i den tidigare finländska personuppgiftslagen stämmer långt överens med den nya dataskyddsförordningen. Den största förändringen i och med den nya lagen är att det i fortsättningen krävs att de som hanterar personuppgifter ska kunna bevisa att de följer den nya dataskyddsförordningen. • Föreningar är skyldiga att upprätthålla ett medlemsregister över sina medlemmar vilket innebär att GDPR även berör dem. Som förening bör ni alltså utreda vilka personuppgifter ni behandlar och se över era rutiner för detta.

• Samla enbart in uppgifter som är nödvändiga. Samla inte in personuppgifter som kan vara bra att ha för framtiden. • De insamlade personuppgifterna får enbart användas för det specifika, förbestämda, ändamålet som ni samlar in dem för. Till exempel kan ni inte ta e-postadresser från en kursdeltagarlista och överföra dem till föreningens allmänna infoutskick. • Spara inte personuppgifter som inte längre behövs. Radera deltagarlistor efter att evenemanget ägt rum. •Kartlägg era register och se över vilka rutiner ni har för hantering och insamling av personuppgifter. Se till att dokumentera detta arbete till exempel i ett styrelseprotokoll. Med den nya dataskyddsförordningen är det viktigt att ni kan visa hur ni följer den.


Sommaren och hösten med OT

GRÄVSKOPOR

Norge

Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål. Reparationer och slitstål

Resan med Norges kanske mest kända naturupplevelser! Resa 8-14.7.

BR Bäcklund

En riktig Lofotenresa, med tre nätter i rorbu. Resa 27.7-2.8.

Tel. 364 3140 Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

Geiranger – Trollstigen Lofoten – öriket

Bergen, Hardangervidda och Oslo

Två nätter i internationella Bergen. Hardanger med Kjeåsen, vattenfall och glaciär. Oslo med Holmenkollen och paradgatan Karl Johan. Resa 5-12.8.

Sverige

Göta Kanal

En skön och avkopplande kryssning på Göta kanal. Resor: 9-11.7 och 30.7-1.8.

Höga Kusten med Ulvön

Utflykter och sevärda miljöer i Sveriges högsta kustområde. Resa 9-11.8.

Kolmården

En heldag i djurparken med Safariparken, Marine World, Bamses Värld m.m. Resor: 9-11.7 och 30.7-1.8.

Ronja

Danmark

Bornholm med Köpenhamn

Rövardotter

Tre nätter och två heldagsturer på Bornholm och en natt i Köpenhamn. Resa 9-15.7.

Baltikum

Hotellresor till Tallinn

Astrid Lindgren

Ett sommarveckoslut i Tallinn, rundturen kontrasternas Tallinn ingår. Resa: 20-22.7, 3-5.8.

Riga på sommaren

Innehållsrik sommarresa till vackra Riga. Bekväma restider dag- och kvällstid. Resa 31.7-4.8.

Hälsoresor till Pärnu

VNF

Sköna och avkopplande dagar Spa Tervis. Bekväma restider. Resor: 12-18.8, 22-29.9.

Bli den du är.

Finland Utö

Biljetter 20 € / 10 €, barn under 3 år gratis Biljettförsäljning Luckan tel. 050 3470527 / www.kuf.fi Föreställningen är utomhus. Jungsborg, Tvärgatan 8, Karleby Föreställningar : 8.6 kl. 18.00 9.6 kl 16.00

10.6 kl. 16.00 15.6 kl. 18.00 17.6 kl. 16.00

Finlands sydligaste bebodda ö med Åbolands skärgård och Nådendal i sommarskrud. Resa 10-13.7.

Syd- och Mellaneuropa Vandringsresa till Mayrhofen

ETTÅRIGA STUDIER

Byn Mayrhofen ligger i en solig och vindskyddad dal omgiven av majestätiska berg i österrikiska Zillerdalen. Resa 1-8.9.

 TEATER & DANS

Pärlan i Dolomiterna. Vi vandrar på höjder över 2000 meter mellan grönskande blomsterängar, karga klippor och vackra alpsjöar. Resa 8-16.9.

 JURIDISKA PROGRAMMET

Vandringsresa till Corvara

Vandring till Santiago de Compostela Vandring längs pilgrimsleden från Sarria till Santiago de Compostela. Resa 22-30.10.

Lago d’Iseo – Iseosjön, Gardasjöns lillasyster

 VNF CREATE – konst, design & kommunikation  DIVERSITY MANAGEMENT  GLOBAL STUDIES  NATUR & MEDICIN  KERAMIK

(hösttermin)

Ansök senast 6.8.2018

WWW.VNF.FI

Krister: 050-554 2800 Malax, Anders: 040-760 0978, Niklas: 040-534 0164 Pörtom

Italiens gömda skatt. Utflykter kring sjön, vingård, marknad, Verona och Venedig. Vi bor sex nätter på samma hotell i staden Iseo. Resa 14-20.9.

Mallorca

Högklassigt hotell i Santa Ponsa. Intressant utflyktsutbud, även vandringsprogram. Boka inom juni och få utflykten till Soller på köpet (värde 35 € / person)! Resor: 9-18.10. och 10-24.10.

Dessa och många fler resor på vår hemsida:

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

www.oravaistrafik.fi 06- 318 4000

VÖRÅ KOMMUN

PLOCK UR SOMMARENS PROGRAM

2-8.7 Vörådagarna 2018 10.7 Lumpänglars väg, nypremiär 2-4.8 Slaget vid Oravais - 210 år 17-19.8 Toughest vid Norrvalla

Sommarens alla program:

www.vora.fi/evenemang


Topelius är ständigt aktuell, konstaterar Anci Holm och Erik-André Hvidsten. I ”Den eviga sommaren” får teaterpubliken lära känna den private Zacharias i hans sommarparadis på Kuddnäs.

Sommarteater på historisk mark Zacharias Topelius och Nykarleby är för evigt förknippade. Han föddes på Kuddnäs för 200 år sedan, och i ”Den eviga sommaren” får teaterpubliken ta del av sagofarbrorns och stadens ömsesidiga relation. Jubileet av Topelius födelse har inte passerat obemärkt i Nykarleby. Olika evenemang med Topeliusanknytning har ordnats och barndomshemmet Kuddnäs har genomgått en grundlig renovering. Den 1 juli är det premiär för sommarteatern ”Den eviga sommaren”, men innan publiken kan bänka sig på läktarna ska många bitar falla på plats. Det har inte tidigare spelats teater av den här magnituden på museiområdet, vilket innebär en del utmaningar för teatergänget. För tolv år sedan skrev Lars Huldén ett manuskript till en pjäs om Topelius på beställning av Nykarleby stad. Det blev ingen teater den gången, men när man började planera jubileumsåret kom någon ihåg att det ju redan fanns ett manus som man kunde utgå från. Anci Holm fick klartecken av Huldén att färdigställa manuset innan han gick bort år 2016. De har en gång tidigare skrivit en pjäs tillsammans och Holm tror att Huldén skulle godkänna hennes ändringar om han fick se skådespelet i dag. – I pjäsen får man lära känna den private Topelius. Den som önskade att somrarna på Kuddnäs alltid skulle vara likadana. Publiken får se en sagofarbror som njuter av li-

vet i Nykarleby, långt borta från de fina kretsarna i Helsingfors, säger Holm. Pjäsen regisseras av Erik-André Hvidsten. Norrmannen hade ingen relation till Topelius innan han kom till Finland. – ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” var min första introduktion till Topelius. Sedan dess har jag lärt känna hans sagor genom mina barn. Sångaren Hvidsten gläds åt att pjäsen innehåller mycket musik. Thomas Enroth har skrivit elva nya melodier, tio av texterna är skrivna av Topelius och en är Lars Huldén upphovsman till. Trettiotvå aktörer medverkar i

pjäsen, varav tio är barn. Uppsättningen består av en blandning av proffs och amatörer. Den vuxne Topelius spelas av Simon Häger som även han är en utflyttad Nykarlebybo. Topelius som barn gestaltas av Rasmus Holmström från Jeppo. – Trots att det har gått tvåhundra år sedan Topelius föddes känns berättelsen om hans liv aktuell i dag. Han var bland annat en föregångare gällande kvinnors rättigheter, säger Hvidsten. Linda Semskar är en av dem som tillbringar en stor del av semestern på Kuddnäs i år. Hon har alltid varit intresserad av att spela teater, och för tio år sedan tog hon mod

till sig och var med i sin första amatörteateruppsättning. Sedan dess har hon medverkat i flera uppsättningar på Juthbacka Teater. – Jag har tidigare avstått från sommarteater på grund av tidsbrist, men när jag hörde att det här gänget skulle göra en pjäs om Topelius så ville jag vara med. Semskar är född och uppvuxen i Nykarleby och som de flesta i staden har hon en relation till författaren. – När jag var liten hade vi en kassett där Östen Engström läste ”Tuttemuj” och ”Walters äventyr” och den lyssnade vi alltid på då vi var på bilsemester till Sverige. I ungdomen sommarjobbade jag på

Repetitionerna är i full gång inför premiären den 1 juli. Drygt trettio aktörer viger sina sommarkvällar åt övningar och föreställningar.

Kuddnäs och då läste jag in mig på historien. I sommar kommer hon att axla rollen som Zacharias mor Catharina Sofia. Två av barnen som kommer att tillbringa sommarlovet på Kuddnäs är Selma Slotte och Elwira Asplin. Bägge kommer att spela både barn och troll, eftersom teatern innehåller flera inslag av Topelius egna sagor. – Det är kanske lite nervöst på premiären, men sen blir det bara roligt, säger Slotte. Spelplatsen ligger på Kuddnäs baksida, mot älven. Anders Aromäki är scenograf och han konstaterar att det medför vissa utmaningar att spelplatsen är ett museum, förutom att han är tvungen att beakta den befintliga naturen i planeringen. – Jag började fundera på scenografin efter nyår, och när jag läste manuset stod det klart för mig att det inte är Kuddnäs, utan Nykarleby, som ska vara i centrum, säger Aromäki. Publiken kommer att sitta vända mot varandra på två läktare som har lånats in från Torgare i Kronoby. Mitten av spelplatsen utgörs av ett torg där aktörerna möts, och där bjuds det bland annat på väl inövade koreografier. Femton föreställningar är inplanerade. Info om tider och biljettförsäljning finns på sommarteaterns Facebooksida. Text och foto: Caroline Mård


201

Vä|k||||n |å s|||ardans ti||

8

Lö 26|5

Säs|ngö||ning, Caris|a |ch D|nnis & Niss|

Lö 9|6

Förs|||ardans, T||as Fantz |ch Pi|i|anjar| På dag|n S||gg||r|dd ||d start k|| 11|30

Fr 22|6

Mids|||arvaka, San Marin| & Linda, R|||ay |ch Th| S|i||v|rs

Lö 21|7

Högs|||ardans, Ni|z|ns |ch B|n D|v|r

Lö 18|8

S|ns|||ardans, T|||ys |ch L|ss Is M|r|

Lö 15|9

End || S||||r, B|n D|v|r |ch L|st|r Arr| M|||| UF ||||||||||||||||

SOMMAR I NYKARLEBY 25.6 1-29.7 6.7

ÅTERINVIGNING AV KUDDNÄS SOMMARTEATER PÅ KUDDNÄS SOMMARMARKNAD PÅ TORGET OCH VISAFTON PÅ MAJNIEMI 31.7 KORSHOLMS MUSIKFESTSPEL 10-19.8 NYKARLEBYVECKAN 11.8 JUBILEUMSFEST –STRÖVTÅG I TOPELIUS VÄRLD 17-18.8 JUTHBACKAMARKNADEN

Småstad som bäst

MERA INFO OCH PROGRAM PÅ NYKARLEBY.FI

EYRE J

A N E

KOTIOPETTAJATTAREN ROMAANI

MOD. INTUITION. GNISTA.

PREMIÄR 13.9.2018

Sören Storbäck fick testa sina skämt på publiken på Doo-Bop.

Önskad repris på stand up-workshop Platserna till Fanny Stand Up:s workshop i Vasa i april gick åt som smör i solsken, och alla intresserade fick inte plats på kursen. Därför erbjuder nu projektet Kvarkenhumor tillsammans med SÖU en ny workshop. De Umeåbaserade komikerna Tora Larsson och Elvira Lander, och Alexandra Häggman från Vasa leder workshoppen som hålls på Doo-Bop Club i Vasa den 20 oktober. Deltagarna får lära sig grunderna i stand up och får professionell hjälp med att våga kliva fram och ta plats. Inga förkunskaper eller tidigare erfarenheter behövs. Programmet består av en workshop, samt en klubb där den som vill får uppträda inför publik. Anmälningen öppnar i mitten av augusti och man hittar anmälningsformuläret på SÖU:s hemsida. Projektet

Kvarkenhumor stöds av Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet. Sören Storbäck, känd revyaktör från Pörtom, deltog i workshoppen samt den efterföljande klubben på Doo-Bop Club. – Dagen gick snabbt! Deltagarna var positiva och det var intressant att höra hur olika nummer det blev beroende på vilken mylla deltagarna hade vuxit upp i. Storbäck konstaterar att han hade nytta av sin revyerfarenhet, men att han som ståuppare inte kunde ikläda sig en roll utan att han var tvungen att gå till sig själv. – Det är nyttigt att lämna de gamla hjulspåren och våga testa något nytt, jag hoppas att jag ryms med på höstens kurs för jag vill gärna förkovra mig ytterligare. Text: Caroline Mård Foto: Stefan Lidström

BILJETTERNA TILL SALU NU! 02-277 73 77

Intresset för stand up är stort. Vårens workshop blev fullbokad direkt med som synes glada deltagare.


Utställningar 1.2.2018 – 6.1.2019 SIBBE 50 En kantat för doktorerna MUSEET ÖPPET 2.5–31.8 ti, to–sö 11–16, ons 10–18

arens Kolla in somm heter ny h oc r se el händ på Facebook!

Biskopsgatan 17 www.sibeliusmuseum.fi

Foto: Peter Slotte

Jerry Lindqvist och Broccoli hoppas att både öbor och landkrabbor kommer på sommarens festival.

Skäristämning på Bergö I sommar är det premiär för festivalen Skärifolk. En mysig tillställning med bra musik utlovas i naturskön skärgårdsmiljö. Skärifolk är en del av projektet Bergö 2020 som finansieras via Aktion Österbotten och genomförs av Bergö Öråd. – Syftet med projektet är att underlätta för turismnäringarna på Bergö, säger projektledare Jerry Lindqvist. Utöver Skärifolk sker en utvidgning av området kring simstranden och en förbättring av vandringsleden. Jerry är bekant med Bergö sedan tidigare eftersom hans svärföräldrar bor på ön. På frågan vad han vill lyfta fram med Bergö nämner han det levande föreningslivet, den unika miljön och den aktiva befolkningen som viktiga orsaker till att byn har potential att utvecklas. – Framtidsvisionerna för Skär-

ifolk är att det ska bli ett årligen återkommande evenemang som ska överleva genom lokala insatser och en del utomstående aktörer, säger Jerry. För att få idéer till evenemanget har han gjort ett studiebesök till Holmön i Sverige där liknande aktiviteter startats upp av utomstående aktörer. Evenemanget ska väcka intresse och fungera som marknadsföring för Bergö. Jerry vill också att det ska bli en unik festival som passar in i den speciella miljön. Inspiration har han fått från andra visfestivaler. Lokala företag är engagerade och mat som anknyter till platsen kommer att serveras. – Festivalen riktar sig till bybor, villabor, semesterfirare och musikvänner i Österbotten, säger Jerry. På frågan om det finns förväntningar på deltagarantal svarar Jerry att förhoppningen är 200 perso-

ner. Avslutningsvis säger Jerry att de som kommer på Skärifolk kan förvänta sig en mysig tillställning med avslappnad stämning och bra musik. Text och foto: Jenny Nyman

Skärifolk 14–15.7 2018 Bergö simstrand, Bredhällsvägen 275, Malax Program: Lördag 14.7.2018 Kl. 15 Barnkonsert med Apan Anders Kl. 16–22 Kvällskonsert med Frida Andersson, The Heartbeat Band, Nightbird och Jerry and the Outlaws, Sam´s Garage, Watermelon Bite. Söndag 15.7.2018 Kl. 16 Visor och allsång med Wasa Bygdekör

Sydmedi, din lokala samarbetspartner med sakkunnig service i toppmoderna utrymmen. Vi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för privatpersoner, företag och organisationer. Du kan även ta laboratorieprover utan läkarremiss hos oss. Tel. 06 781 2080 Närpesvägen 16 B, 64200 Närpes Östra Långgatan 51, 64100 Kristinestad Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi

Vi är ett lokalt kraftbolag med starkt fokus på vattenkraft.

Mer information: 020 766 1900 eller www.eekab.fi

Glasstraditionen lever vidare i Jakobstad

SMAKER SOM SMÄLTER I MUNNEN

- kom och hitta din favorit bland de Gelato-smaker vi tillverkar www.majsglasscafe.fi Välkommen! Storgatan 14, Jakobstad. Tfn 06-723 2233


BIOGAS

Naturligtvis!

För renare luft & miljö

Västra Jeppovägen 288 (längs med Riksväg 19)

www.jeppobiogas.fi

Styr ut till havet!

www.kumi-jarvinen.com

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp. Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa, 06-317 4044, 317 2629, fax 06-312 6288

* * * *

Behöver Ni utrymme för festen, Kom så ordnar vi resten.

Lunchbuffé vardagar kl. 10.30-14 Pizza-meny vardagar från kl 15 fram till en timme innan stängning 60 sittplatser i restaurangen och 36 på terrassen Vi erbjuder också Ala cartemeny och privatbeställning vid behov. Ring , så ordnas det!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv 045-804 7898, www.restaurang-marinas.fi

Från SÖU deltog Nora Väglund och Cecilia Pensar i Landsbygdsriksdagen som ägde rum i Fjällräven Center i Örnsköldsvik. Foto: Lisbeth Bäck

Landsbygdsutveckling diskuterades i Övik

Ett trettiotal österbottningar deltog i Landsbygdsriksdagen 18–20 maj i Örnsköldsvik, Sverige. Syftet med resan var att inspireras och lära av nya idéer och lösningar på den svenska landsbygden, samt att knyta kontakter med nya samarbetsparter.

Den svenska Landsbygdsriksdagen ordnas vartannat år av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. I år hölls den i Örnsköldsvik i Västernorrland 18–20 maj och samlade omkring 700 deltagare för att diskutera landsbygdsutveckling. Från Österbotten deltog en delegation av aktiva inom byaverksamhet och föreningsliv som valts ut av Aktion Österbotten. – Landsbygdsriksdagen är ett

Stallhagen är ett mikrobryggeri på Åland som har bryggt öl av hög kvalitet sedan 2004. Getavägen 196 AX-22410 Godby www.stallhagen.com

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak Fönsterplåt/Plåtlister Taksäkerhetsprodukter Inplåtning av skorstenar Skräddarydda lösningar enligt kundens behov Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • Kenneth: 050 572 1214 / Mikael: 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

ypperligt forum för att nätverka, knyta kontakter, samt att få inspiration och ta del av sådant som görs på landsbygden i Sverige, säger Mathias Högbacka, verksamhetsledare på Aktion Österbotten.

I programmet ingick inspirationsresor till byar i Västernorrland. Deltagarna fick bekanta sig med lokala företag och föreningslivet på de orter som besöktes. På den tidigare avvecklingsorten Resele presenterades hur invånarna genom aktiv marknadsföring lockat barnfamiljer. Bredbyn var ett exempel på hur kommunen hade lyckats bekosta en ny skola i stället för att renovera den gamla byggnaden. Genom att med statligt stöd etablera servicepunkter vid lanthandlarna med bland annat kaffeservering, internetuppkoppling och utkörning av varor

hade de små lanthandlarna lyckats överleva även på småorter såsom Myckelgensjö med ett femtiotal invånare.

De byar som besöktes var duktiga på att marknadsföra sig själva och dela med sig av sina framgångshistorier, något som vi i Österbotten kunde inspireras av. Utöver inspirationsresorna innehöll Landsbygdsriksdagen workshoppar, föreläsningar och politiska debatter kring landsbygdsfrågor. Landsbygdsriksdagar ordnas även i Svenskfinland vartannat år i form av en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hålls på Åland 6–7 oktober 2018. Text: Cecilia Pensar


I Övermark Uf planeras sommarens hinderbanelopp för fullt. Victor Granvik hoppas att evenemanget lockar deltagare i alla åldrar.

Hinderbana med låg tröskel I sommar ordnas Farmrace i Övermark för första gången. Farmrace är ett hinderbanelopp som består av ett trettiotal hinder som deltagarna ska ta sig över, under och genom på en åker i närheten av Övermark Uf:s lokal.

Banan är fem kilometer lång och Övermark Uf hoppas på att så många som möjligt vill delta i loppet den 13 juli. Johnny Granqvist och Victor Granvik medverkade i Valhalla-loppet i Vörå ifjol och idén om att ordna ett hinderbanelopp på en åker i Övermark uppstod i bilen på vägen hem. Johnny, som är en av Finlands främsta långdistanslöpare, vill ordna något som bidrar till mera

rörelseglädje i nejden, som passar alla och där tröskeln inte är för hög att delta. Victor, som är ordförande för Övermark Uf, gillade idén och tyckte att Övermark Uf borde ordna ett hinderbanelopp. – Hinderbanelopp är väldigt inne just nu, men Farmrace är lite annorlunda i och med att vem som helst kan delta, säger Victor. Loppet passar alla och tanken med Farmrace är att loppet ska vara roligt. Victor säger att den som orkar gå fem kilometer även klarar banan. Alla hinder är redan planerade och bland annat lantbruksmaskiner kommer att utgöra hinder. För att alla som vill ska ha en möjlighet att delta i loppet är hindren inte lika svåra jämfört med andra

hinderbanelopp. I loppet får deltagarna pröva på de olika hindren genom att ta sig över, under och genom dem. – Farmrace är ett bra första hinderbanelopp för sådana som inte sprungit förr, men även vana löpare kommer att tycka om banan, säger Victor.

Barn under 15 år får anmäla sig till loppet, och för dem finns en kortare bana med lättare hinder som är ungefär två kilometer lång. Man kan delta i loppet som lag eller individuellt. Lagen får bestå av max sex personer. I laget tillåts yngre deltagare än 15 år, men då måste övriga lagmedlemmar vara äldre än 15. Som lag får man hjälpa varandra

vid alla hinder och vid de fem svåraste hindren behöver endast en lagmedlem klara hindret för att laget ska få fortsätta banan. Om man redan har anmält sig individuellt går det bra att delta som lag bara man meddelar detta åt arrangören innan start.

Farmrace ordnas i samband med Övermark-dagarna som hålls samma vecka i juli. Förutom loppet kommer Övermark Uf att efter loppet ordna en pubkväll med

lantligt tema i lokalen och i puben underhåller rockabillyband under kvällen. Victor hoppas att det kommer mycket folk och att vädret visar sig från sin bästa sida, men det allra viktigaste är att deltagarna har roligt. Du hittar mera info om Farmrace på facebook. Där kan du läsa om regler och hur du gör för att anmäla dig till loppet. Text och foto: Nora Väglund

Farmrace: När: fredagen den 13 juli klockan 19–22 Var: På en åker i närheten av Övermark Uf:s lokal För barn under 15 år finns en 2 kilometer lång bana För 15 år och äldre är banan 5 kilometer lång Anmälan skickas till overmarkuf@gmail.com

Based on a Conception of JEROME ROBBINS Book by ARTHUR LAURENTS Music by LEONARD BERNSTEIN Lyrics by STEPHEN SONDHEIM Entire Original Production Directed and Choreographed by JEROME ROBBINS This amateur production is presented by arrangement with Music Theatre International (Europe)

Raseborgs Sommarteater presenterar

Från 28.6 till 5.8.2018 Regissör: Sixten Lundberg Köp biljett på webben: netticket.fi NetTickets biljettförsäljningsställen bl.a. Luckan VNUR:s kansli: Tfn 019 241 5035 info@raseborg.org

www.raseborg.org


Försäkringsbolaget

för allt du bryr dig om. AL US I K N K A J M EN UPPE R K RI V NYS UMORG AV H

85%

E T T E R! J L I B E D A K O 000 B M PLATS. O NÄSTAN 13IN T T O G T E D NS MEN ÄNNU F DU OCKSÅ! A K O B PREMIÄR: 8.9.2018

av våra kunder ger oss utmärkt vitsord för vår betjäning.

ETT TEATER I UNDERVISNINGEN PROJEKT INSPIRERAT AV ZACHARIAS TOPELIUS. PÅ TURNÉ: 14.9.2018-21.12.2018

Folksam är försäkringsbolaget som betjänar dig så som du vill bli betjänad - på nätet, per telefon eller på våra kontor. 85 % av våra kunder ger oss utmärkt vitsord för oss som försäkringspartner. Välkommen till oss! www.folksam.fi PÅ TURNÉ: 26.9.2018-21.12.2018

BILJETTER: NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI

www.bedinvest.fi 044-2573744 STOR LAGERTÖMNING! 15-16.6 Galna priser upp till

Vi erbjuder produkter till sjukvård, akutvård, hemsjukvård, äldreomsorg, psykiatri och specialinrättningar.

Fina sängar till t.ex sommarstugan.

Vi har 40 års erfarenhet i branschen och vi är en av Skandinaviens största tillverkare www.jarven.se av madrasser till sjukvårdssektorn.

60%

Bed Invest Närpes Högbackindustriväg 1B on-fr 12-17, lö 10-15

Bed Invest Smedsby Marknadsvägen 1 to-fr 12-18, lö 11-16

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 2 2018  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 2 2018  

Profile for webbop
Advertisement