Page 1

”Vi är så glada för det här!” Årets förening - Österhankmo ungdomsförening/hembygdsförening - log ikapp med de andra pristagarna vid årets Johannesgala i Malax. Kvällen är SÖU:s egen Oscarsgala där duktiga föreningar, grupper och personer premieras.

>> sida 8-9

Verso 91 Inflyttningsfärdigt från

NYHET!

119.059€ +lk

Läs mera

telli.fi www.kas Ett smart sätt till EgEt HEm Verso är ett hem som har det du behöver och inget extra. Verso är förmånlig, ekologisk och kan anpassas så att det passar dig oberoende av i vilket skede av livet du befinner dig. Tag kontakt med oss så bokar vi ett planeringsmöte!

KASTELLI-HUS Storalånggatan 60, VaSa Mikael Boberg 046 850 3590 Johan Wikar 040 197 1629 KASTELLI-HUS Skolgatan 5, JakoBStad Johan Wikar 040 197 1629

Inflyttningsfärdigt pris inneh. vattenburen golvvärme utan värmekälla, eldstad och skorsten. Huset på bilden har tilläggsutrustning.

Årgång 13 • Decemeber 2013 • Nr 9


2 Ă–P December 2013

(SBU JTCBOL U KĂŠOTU F S G Ăš S ĂŒSJOHBS #BOL ĂŠSF OEF OG Ăš S VOHBQĂŒF OHĂŒOH  • • • •

Övriga fÜreställningar Bokning 17.1, 18.1, 19.1, 31.1, 1.2, WWW.BOLEUF.COM 2.2, 7.2, 8.2, 14.2, 15.2 Regi: Guy Rosenholm & Mats Wikman

Konto, näƊjänst och Mastercard debitkort avgiĹŒsfriĆŠ Du kan själv välja kod och bild* Bankboken Min Ekonomi avgiĹŒsfriĆŠ fĂśr enkel uppfĂśljning av inkomster och utgiĹŒer i nätbanken Det lĂśnar sig aĆŠ BSP-spara - bra Ć&#x;lläggsränta och källskattefri ränteavkastning!

• Bild 15 e/ĂĽr. Samtalspriser: www.lokaltapiola.ďƒž. TjänsteleverantĂśrer: LokalTapiola Ă–msesidigt FĂśrsäkringsbolag, LokalTapiolas regionbolag, LokalTapiola Ă–msesidigt LivfĂśrsäkringsbolag, LokalTapiola Ă–msesidigt PensionsfĂśrsäkringsbolag, LokalTapiola Bank Abp, LokalTapiola KapitalfĂśrvaltning Ab

IDYLLISKA HEM I NĂ„RPES LEMMINKĂ„INENS EFTERFRĂ…GADE HĂ–GHUSHEM PĂ… KOMMANDE TILL NĂ„RPES CENTRUM!

VÄLKOMMEN TILL HÄRMÄ REHAB Den svensksprükiga rehabiliteringen frün Norrvalla har flyttat till Härmä Rehab. Vi är i dag Finlands stÜrsta och modernaste rehabiliteringsanläggning.

• • • • Lemminkäinen planerar tvü nya hÜghus till Närpes centrum. De hÜgklassiga hisshusen med fyra vüningar kommer att bestü av cirka 30 bostäder samt affärsutrymmen invid torget. Nu har du mÜjlighet att fü fÜrhandsinformation om projektet och beställa de preliminära utkasten till bottenplaner. Ta kontakt via telefon eller e-post sü berättar vi mera! TA KONTAKT OCH RESERVERA: LEMMINKÄINEN HUS AB OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA MARIE HANSSON tel. 0400 754 045 marie.hansson@lemminkainen.com

Rehabiliteringskurser Anpassningskurser ASLAK-rehabilitering TYK- rehabilitering

Norrvallas välkända och sakkunniga personal hjälper och stÜder er under hela rehabiliteringsperioden. Närmare information om arbetsvälmüende och rehabilitering: Malin Saarenmäki (06) 483 1490

Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä Tfn (06) 483 1600 www.harmarehab.fi


” Det viktiga är att ha spelöga och följa tidens strömningar. Inget lever för evigt. Vad händer nu?”


4 ÖP December 2013 ÖP:s preliminära utgivningsveckor 2014: nr 1-2014 vecka 6 Medlemsföreningar puffar gratis. Puffar sänds till: gallina@sou.fi

Ägarbolag: Ab Sidwill Oy Handelsesplanaden 10 D 65100 VASA

Omslagsbild: Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab

Ack den som ger sig! Ledaren Gallina Sandås Det har knappast undgått någon att ÖP är i ekonomisk knipa. Utgifter och intäkter har inte mötts på ett hållbart sätt. ÖP är en gratistidning som finansieras enbart genom annonsintäkter. Tidningen har på senare tid förverkligats tack vare massor med hårt slit och goodwill, duktigt folk och gratistimmar - för kostnaderna var mycket mer än intäkterna. Många tidningar omstrukturerar idag för att de är tvungna.Vill man behålla sin röst i tryckt media får man lov att hänga med i förändringarna. ÖP är ungdomsrörelsens röst. Den finns till för unga och den finns till för föreningslivet. Livet som förenar dem som brinner för något i sin näromgivning. Livet som förenar de som vill, behöver, kan och bryr sig om medmänsklig samvaro och sammanhang och betydelse på lokal nivå. För kulturen lokalt, för amatörteatern och dansen, musiken, förmågan i granngården och den tysta kunskapen i bygden. För den rörelse som eftersträvar meningsfull fritid. För det som gör oss till människor här, just där vi är. En rörelse som startade för 125 år sedan behöver minsann sin röst, sitt språkrör. Egentligen är det ingen som lever 125 år. Att en rörelse har överlevt längre än en generation tyder på att den är mer än en modefluga. Den är nödvändig för samhället som den fostrar och som den tar intryck av. Denna rörelse har alltid känt behovet av att uttrycka sig i media. Unga vill påverka, delta och märkas. Ungdomsrörelsens första tidning gjordes i slutet av 1800-talet. Den har lagts ner, döpts om, ägts och omformats i flera repriser oftast på grund av ekonomiska orsaker men den har återupplivats, skapats och tagits i bruk på nytt ännu flera gånger. ÖP finns idag! Så kära läsare, här är en ÖP igen i den ÖP-anda som vi eftersträvat hittills.Visserligen producerad på ett nytt sätt men förhoppningsvis på ett sätt som håller ekonomiskt.Vi satsar för att låta ungdomsrörelsens röst höras. Hoppas att du finner även detta nummer intressant, upplyftande och tankeväckande.Vi gör det för dig och finns det en chans att kunna fortsätta kommer vi inte att ge oss – även om förändringar krävs!

Foto Rabbe Sandelin

Redaktionsråd 2014: Jakob Frantz (ordf. Sidwill) Gallina Sandås (versamhetsledare SÖU, VD Sidwill) Heidi Nyman (syrelsemedlem SÖU, medlem Komossa UF) Gustaf Westerlund (vald till rådet via SÖU, reporter YLE, stud. Åbo Akademi) Lisbeth Bäck (Kustmedia) Nina Hägen (Kustmedia)

Pidro

Biografprojekt!

Pidrosäsongen, SÖU:s ringkval, pågår som bäst. Hittills har sjunde och femte ringen börjat och så småningom inleds verksamheten i övriga ringar. All info om årets säsong finns på http://sou.fi/start/ verksamhet/pidron/. Där publiceras även resultaten fortlöpande vartefter de kommer in.

SÖU: har sökt om finansiering för att skaffa mobil biografutrustning. Det är fråga om digital utrustning inklusive ljudanläggning och 3D-glasögon, alltså samma teknik som finns på stationära biografer. Fördelen med den digitala tekniken är bland annat att ingen fysisk kopia av filmen behövs, den laddas över internet till projektorn. Detta betyder att en film kan ha premiär samtidigt i Helsingfors och i en Österbottnisk uf-lokal. Om allt går i lås görs införskaffningen under våren 2014 och därefter ordnas skolning för intresserade föreningar och utrustningen börjar hyras ut. Mera info om detta senare.

behov. Just nu pågår en ordningsvaktskurs i norra Österbotten och i södra Österbotten finns önskemål om en kurs i hemsidesystem. Inom projektet Företagsam i förening planeras även kurser kring moms med mera. Tveka alltså inte att ta kontakt med oss om ni har behov eller önskemål. Så länge det är anknutet till föreningsverksamhet på något sätt brukar det mesta gå att ordna.

Ombrytning: Maria Lillås/ Kustmedia Ab Upplaga: 21 500

SÖU:s kansli Efter sommarens renovering har telefonväxeln på SÖU:s kansli tagits bort. För att få tag i oss kan du använda vår allmänna nummer 06-320 5000 eller kontakta oss direkt via gsm. Personalens direkta kontaktuppgifter hittar du naturligtvis på vår hemsida, www.sou.fi. Kansliet kommer att hålla julstängt mellan 20.12.20137.1.2014.

– ett litteraturantropologiskt porträtt

Västerhankmo Uf ordnar julfest på juldagen den 25 december kl. 20-02. Under programmet framförs ett hemgjort spex och så blir det dans till tonerna av Gents. Besökarna bjuds på glögg och kaffe med dopp.

Fest för ung som gammal!

Kimoråolit åotråolit råolit

Ab Sidwill OY ägs av Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU r.f.) som är centralorganisation för de ca 115 ungdomsföreningarna i Österbotten. Sidwill erbjuder olika tjänster i anknytning till förbundet eller medlemsföreningarna.

Vi anställer en

25 januari 2014 kl. 19.30

Fritidsledare

2 rätters middag och underhållning hela kvällen

På timbasis (max 14,5h/vecka) för tiden 1.1-30.6-31.12.2014 Stationeringsort: Korsnäs kommun. Vi söker en positiv, noggrann och ansvarstagande person som kan jobba självständigt och har intresse och erfarenhet av förenings- och fritidsverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör bland annat: ungdomsrådet i Korsnäs, sportlovsverksamhet, arbetspoolen och olika kommunala projekt.Den sökande bör kunna arbeta även kvällar och helger och ha tillgång till egen bil. Ansökningar riktas till Ab Sidwill Oy, Handelsesplananden 10 D, 65100 VASA eller per mail gallina@sou.fi och bör vara oss tillhanda senast 15.12.2015. Inkomna ansökningar returneras inte. Mer information ges av verksamhetsledare Gallina Sandås, på tel 320 5000 eller 050 583 7398.

Bokningar på tel. 050 4643 543 Sista anmälningsdag 15.01.2013

KIMO UF

Bo Lönnqvist

Alm a Söde rhjelm Ett litter atur antr

opologiskt portr ätt

Nya brud- och

Alm a Söd erh jelm

Bo Lönnqvist är fil.dr och professor emeritus. Han har publicerat ett trettiotal böcker och cirka 500 artiklar i folklivs forskning och kulturhistoria i vid bemärkelse. Han har varit gästprofesso ri Norge och Tysklan d och är hedersdoktor vid universitetet i Szeged, Ungern . Han har mottag Finska Vetens it kaps-Societet ens E.J. Nyströms pris.

Denna bok är numm om finlandssvens er fem i SFV:s biogra fiserie ka kulturpersone att ge ut två r. Avsikten är eller tre kända och bortglö volymer årligen, där både – diktare, konstn mda kulturpersonligheter ärer, akadem forskare, folkbild iker, hembygdsare eller äventy rare – lyfts fram.

LITTERATUR

festklänningar

LITTERATUR

Biografi

8-4

SFV

Biografi

SFV

ISBN 978-951 -9087-1

.indd 1

Har ni behov av kurser? Vi ordnar gärna kurser åt föreningar enligt

Glöm inte bort era förmåner som medlemmar. Genom medlemskap i SÖU har din förening rätt till gratis hemsida, bokföringsprogram och medlemsregister online. För hemsidorna har det nyligen kommit ut en ny stilbyggare som gör att sidornas utseende enkelt går att skräddarsy för varje förening. Kontakta vårt kansli om det finns frågor kring detta.

Västerhankmo Uf

Bo Lönnqvists porträtt av Alma Söderhjelm (1870–1949) är en existentiell biografi över en kalejdoskopisk författare och historisk forskare. Genom en litteraturantropologisk analys av hennes sätt att skriva och skapa sina verk samt genom närläsning av dagböcker och brev ger *9789 Lönnqvist inblickar i Alma Söderhjelm som519087184* 15 e kulturell varelse och av hur de olika elementen 280 sidor, i hennes intellekt intar skiftande konstellationer. rikt illustrerad Boken förmedlar också en bild av en samtida intelBeställ: sfv@sfv.fi lektuell kultur. eller på tel: 09-6844 570. Annegatan 12, Helsingfors Även i välsorterade bokhandlar ALMASÖDERHJELM

Kursverksamhet

Medlemsförmåner

ISBN 978-951-9087-18-4 Bo Lönnqvists porträtt av Alma Söderhjelm (1870– är en existentiell biografi över 1949) en kalejdoskopisk och historisk forskare. Genom författare en litteraturantrop analys av hennes ologisk sätt att skriva och skapa sina genom närläsn verk samt ing av dagböc ker och brev inblickar i Alma ger Lönnqvist Söderhjelm som kulture hur de olika elemen ten i hennes intellek ll varelse och av konstellatione t intar skiftande r. Boken förmed lar också en bild samtida intellek av en tuell kultur. Boken är tematis k uppbyggd kring Berätterskan – Stilmänn Människan i gränslan det, iskan – Historie karga utmarker, regissören, I vetenska Den psykologiska pens blicken, Vänskap – Kärlek – Lycka.

Bo Lönnqvist

Alma Söderhjelm

Tryckeri: Botnia Print Karleby

Annonser: Kustmedia Ab tfn: 050 382 2299 Nina Hägen e-post: nina@kustmedia.fi Annonspriser: Se mediekort på www.öp.fi Tidningen ansvarar inte för fel och brister som beror på undermåligt annonsmaterial. Tidningen ansvarar inte för postala förseningar.

Medarbetare: Galllina Sandås, Jonas Rönnqvist, Christer Johansson, Lisbeth Bäck, Viktoria Sten

Männ iskan

i grän sland et, Berät Histo riere tersk an gissö ren, – Stilm ännis I veten skape kan – Den psyko ns karg a logis ka blick utma rker, en, Vänsk ap – Kärle k – Lycka .

27.9.2013

11.34

har anlänt! Boutique Beauty Skolhusgatan 30 A 2 Vasa 06 317 0187 www.boutiquebeauty.fi


December 2013 ÖP 5

SÖU ska leva i tiden! - Det har varit bra. Annorlunda och bra. Vid årsskiftet ger Anna Bertills över SÖU:s ordförandeklubba till Johan Häggblom från Pensala. Under två år har hon på nära håll lärt känna rörelsen och människor inom den. - Det viktigaste är att ha spelöga och följa tidens strömningar. Inget lever för evigt.Vad händer nu? - Eldsjälarna gör ungdomsrörelsen. Hängivna och kreativa människor med passion för sin sak, som tar i, ordnar och skapar tillsammans. Man lär av varandra, om varandra och en speciell anda över generationsgränserna kännetecknar uf-rörelsen. - SÖU ska leva med tiden, i tiden och helst vara ett steg före. Vad attraherar unga idag och hur ska nyrekrytering inom föreningarna skötas? SÖU ska ha känsla för vad som kommer, ska nätverka och intressebevaka, kunna ungdomslagen och bevaka lagstiftningen. Samtidigt är uf-rörelsen en generationsöverskridande rörelse som jobbar med kultur i alla former – maken till socialt nätverk är svårt att hitta. - Det är också viktigt att ha mod att omvärdera verksamheter fast hjärtat brinner för en viss sak. Mod att våga förverkliga på mer än ett sätt utan att tappa fotfäste. - SÖU ska också jobba på fältet och vara synliga där unga rör sig. Det räcker inte längre med att ha en plats och förvänta sig att unga kommer dit. Uppsökande och riktad verksamhet är det moderna arbetssättet och där utgör projektverksamhet i allmänhet, och i skolor i synnerhet, ett bra exempel. Ungdomsbussen fyllde en sådan funktion men tyvärr blev den för dyr i drift. Anna slussades inte in i sin uppgift direkt från en förening. Hon är välbekant med tredje sektorn, mest idrottsrörelsen, men har inte suttit i någon uf-styrelse. - Både en svaghet och en styrka. SÖU-åren har varit en utmaning och

bra skola för mig men att se ärenden och processer med ”nya ögon” är heller inget som ska underskattas. - Två år känns bra. Man ska inte sitta för länge och det vill jag leva upp till. Man äger inte sina poster. Jag har gjort mitt bästa och jag har gjort mitt. Styrelsen har haft olika åsikter men kunnat enas kring beslut för helhetens bästa. En styrelses uppgift innebär även att besluta i tyngre ärenden, när någon blir besviken och när pengarna inte räcker till. Då krävs modet att ifrågasätta, ompröva och ibland hamnar man att lägga sig själv i blöt. Anna Bertills möter upp på ett café i Vasa och passar samtidigt på att äta lunch.Vardagslivet är ett pussel och de stora bitarna är familjen, hemmet, jobbet, förtroendeuppdrag och tid för egen träning. Hon är gift med Andreas och de har fyraåriga Tyra och ettårige Malte. Hon är VD för Folkhälsan utbildning, som driver Norrvalla och Solvalla. Hon har en rad förtroendeuppdrag att sköta inom både politiken och tredje sektorn. Det är tufft. Och hon trivs. Här och nu tackar hon för sig, önskar förbundet goda år framöver. - Personalen med verksamhetsledaren i spetsen gör ett gott arbete, nya ordföranden har ett äkta ufhjärta och på fältet verkar riktiga eldsjälar. Min övertygelse är att betydelsen av uf-verksamhet ökar i takten med dagens samhällsförändring. Möt framtiden! Lisbeth Bäck

Trettiofyra år, gift, tvåbarnsmamma, engagerad, politiker,VD och avgående SÖU-ordförande. - Engagemang och jobb kan också vara ett sätt att tanka energi. Annars laddar jag med egen fysisk träning. Jag blir faktiskt omöjlig om jag inte får träna.

JULINKÖP HOS BÄCKS MASKINAFFÄR! TÄHTIPYÖRÄ

www.helkamavelox.

JOPO

379€

CAPELLA

www.tahƟpyora.

STIHL röjsågar och motorsågar

479€

Kläder av alla slag! Helly Hansen-kläder

SKOGSKLÄDER - Jackor - Byxor - Stövlar

TÄHTIPYÖRÄS 4-hjulsspark

Vasavägen 646, YTTERMARK Tel. 06 2256131, 040 5535765


6 ÖP December 2013

Johannesgalan Prisregn vid Johannesgalan Johannesgalan är ett begrepp inom ungdomsrörelsen i svenska Österbotten. Det är här som Johannespriset delas ut i olika kategorier. Det är här föreningsfolket träffar varandra och träffar andra. Inramningen är festlig och värdskapet cirkulerar bland dem som väljs till Årets förening. Arrangörerna sätter sin egen prägel på programmet och i år, den 23 november, stod Åminne Folkpark rf i Malax värd. Festligheterna var förlagda till Malax Uf:s lokal Bygdegården då folkparken i Åminne inte är ämnad för vinterbruk. Tvåhundra gäster samlades kring fint dukade långbord, dekorationer i jordnära nyanser och doft av mat. Tema för året var ”tidigt nittiotal” och en del av gästerna var klädda i tidstypisk stil. Kuriosa i sammanhanget är att arrangörerna dekorerat tvåhundra unika små tändsticksaskar, en till varje gäst – med önskan om en ljus framtid.

Johannesgalan föregicks av både FSU:s och SÖU:s höstmöte i samma lokal varefter galan inleddes med skumvin, snittar och mingel. Malaxbon Stefan Väglund, karismatisk och med sin hörbara stämma, ledde programmet. Utdelningarna varvades med underhållning i form av musik av gruppen Diverse från SÖU:s projekt Bandcamp samt lokalt producerade filmklipp på storbildsskärm. Vem som får pris är hemligt ända från till galakvällen. Det sprider sig en spänning i salen inför varje prisutdelning och vinnarnas glädje är påtaglig. Det är stort att vara Johannespristagare och Johan-

nesgalan är en stor fest inom ungdomsrörelsen. Efter programmet serverades tre rätters middag. Till förrätt lax på Malaxlimpa och varmrätt grisfilé med pepparsås och gräddpotatis. Desserten var en choklad- & hallondröm och kaffe. För dansmusiken stod gruppen Lester och i sena timmen avslutades årets gala.

Text och foto: Lisbeth Bäck

Vinnare i år

Tvåhundra deltog vid Johannesgalan i Bygdegården, Malax.Värdföreningen Åminne Fo Stefan Väglund och prisutdelarna Jenny Nyman och Jonas Rönnqvist från SÖU. Bande

I kommande nummer av ÖP presenterar vi pristagarna närmare.

Årets talang

Årets eldsjäl

Årets ungdom

Årets veteran

Årets förening

En person eller grupp som utmärkts sig speciellt inom till exempel musik, dans eller teater.

En person som inspirerar och engagerar folk i sin omgivning, som aktivt får personer att delta.

En resursperson som arbetat för och med barn/unga.

En person som under lång tid förtroget arbetat och slitit för sin förening.

Annika Åman

Jens-Olof Mård

En grupp som har vidareutvecklat sin verksamhet och där nytänkande och målmedvetenhet kännetecknar arbetet

Med känsla för det lokala och människonära ständigt närvarande har steget tagits från amatör till proffs.

Genom målmedvetet, energiskt och långsiktigt arbete har föreningen tagits till en ny nivå. En person med både hjärta och strategiskt tänkande.

Oravais Teater

Karperö Uf

Tim Gammelgård

Rolf ”Roffe” Mattfolk

Kimo Uf

Svenska föreningen Brahegården

En tillgång och en förutsättnings för uf-verksamhetens framtid. Uppdrag i köket, på scen och i styrelsen tas på lika stort allvar och engagemang.

Österhankmo uf/hf

En stöttepelare för föreningen och dess verksamhet. En enorm mångsidighet och ett arbete som pågått oförtrutet under lång tid.

Föreningen har på en liten ort med små förutsättningar lyckats skapa en stor och mångsidig verksamhet som påverkar hela byn. Ingen verksamhetsform är främmande för föreningen.

Kvalitetsmaskiner och kunnig betjäning! STIGA Snow Flake

B&S 1150 Snow Series 249 cc-motor. otor Pris Tandad snöskruv. Eljustering av utkaströr. Manövrering från båda handtagen. g. Elstart, strålkastare och värmehandtag.

1.850

Erbj.

ERBJUDANDE! Stihl MS 170 D Motorsåg

Ariens ST28 Deluxe

2.250 €

Garanti 3 år

199

€ rmp 270 €

STIGA Snow Blizzard B&S 1150 Snow Series 249 cc-motor. Tandad snöskruv. Elstart, strålkastare. Till specialpris!

ARIENS SNÖSLUNGOR

Från

950

ALPINA SNÖSLUNGOR

1.595

799

Cirkelv. 15, tel. 06-318 2950 65100 Vasa 0500-364 688 www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Varför pruta på säkerheten eller kvaliteten deller!

Nya mo

Arbeta säkert och användarvänligt med STIHL skyddsutrustning! Fråga efter paketpris.


December 2013 ÖP 7

Historik • Johannesgalan hade urpremiär hösten 1998 i Koskö. • SÖU hade redan tidigare utsett Årets förening men i och med galan blev utmärkelserna sex till antalet. • Johannespriset är förbundets sätt att uppmärksamma välförtjänta personer, föreningar och grupper. Under årens lopp har kategorierna delvis omskapats.

• Galan har fått sitt namn efter Johannes Klockars, ungdomsrörelsens grundare i Finland. • Det synliga beviset är en tavla, en litografi föreställande Johannes Klockars som bär Jennie Westerlunds signatur.

olkpark rf stod för arrangemangen med bland annat tre rätters middag. Nyvalde ordförande för SÖU, Johan Häggblom i vimlet. Annika Åman tackar för titeln Årets talang i sällskap av programledare et Diverse uppträdde i programmet och Årets veteran Rolf ”Roffe” Mattfolk hade sitt tacktal nedskrivet.

Också dessa priser: SÖU-personals hederspris

FSU:s pris för årets amatörteaterprofil

Priset delas ut till en person eller förening som utmärkt sig utöver det vanliga och hållit aktiv kontakt med förbundet och personalen under året. Det här priset instiftades för ett år sedan och i år gick priset till Finlands Svenska Rollspelsföreningen Eloria

Ulf Johansson

Ingegerd Åkerlund

Uffe har under många år varit en bärande kraft både i Byarevyn i Oravais och vid Oravais teater. Med stort engagemang har han åtagit sig både tyngre och lättare roller med samma stora spelglädje och närvaro.

En eldsjäl inom Fallåker teater och ännu aktiv inom administrationen, sköter teaterbiljetter och klädplanering. Har under sin fyrtioåriga verksamhet planerat kläder till samtliga uppsättningar, spelat med i 32 pjäser och sammanlagt spelat över 1000 föreställningar med stor framgång i huvudroller sedan starten 1972.

rf.

Eloria är en växande förening som samlar olika slags män-

niskor från olika bakgrunder kring ett gemensamt intresse oberoende av kön, ålder eller andra egenheter. Den skapar band till liknande föreningar i grannländerna och gör sig synlig på den internationella scenen. Under det gångna året har föreningen aktivt hållit kontakt med förbundet och varit till stor hjälp med både planering och förverkligande av evenemang inom ramarna för ett projekt.

Oravais

Vi finns här, när Ni behöver oss! Nu städar vi även bilar inuti!

Med anledning av FSU:s jubileumsår arrangerat en tävling riktad till föreningar i de olika landskapen under namnet 125-poäng. Tävlingens österbottniska vinnare var Tölby

Hembygdsförening.

OBB MÅLERI Österbottens Blästring

Målar det mesta i din miljö!

• Biltvätt • Bilvård • Stort däckutbud • Besiktningsservice e • Bilservice • Café

Pappadagis

Nyland

FSU:s pris 125-poäng

Vard. 7-21 Plussapoäng på lö. 8-21 däck och service! sö. 9-21

Pappadagis Malax tel. 3651 713 info@pappadagis.fi

• Målningsarbeten • Diverse golvarbeten • Kakelläggning i torra utrymmen • Tapetsering Tel. 050-3221535 • Petalax • patrikteir@hotmail.com


8 ÖP December 2013

Johannesgalan Det här vill vi fira med hela byn! Österhankmo ungdomsförening/hembygdsförening korades till Årets förening på Johannesgalan. Motiveringen löd: ”Föreningen har på en liten ort med små förutsättningar lyckats skapa en stor och mångsidig verksamhet som påverkar hela byn. Ingen verksamhetsform är främmande för föreningen”. ÖP träffar dem efter prisutdelningen. - Vi är rörda, stolta, glada, överraskade och tacksamma. Lyckliga! - Det här priset delar vi gemensamt, vi som är aktiva inom föreningen tillsammans, bybor och vänner av vår förening. Förtjänat titeln Årets förening har vi åstadkommit tillsammans. Österhankmoföreningen, eller Nordstjärnan som föreningen sedan gammalt heter, har varit nominerad en gång tidigare, utan att nå ända fram. Den här gången väntade de sig inte heller storvinsten utan anlände till galan nöjda över nomineringen. - Vi är en liten förening och ja, känner oss ganska små då det finns så många duktiga föreningar inom SÖU. Större föreningar som vi tyckt att det varit svårt att mäta oss med. Men nu gjorde vi det. Vi gjorde det, upprepar ordförande Ulrika Nabb och ler det bredaste av leenden.

Hanna Enlund, Håkan Omars, Annika Joupers-Ekblom och Maria Österåker. Allt är hemligt fram till galakvällen, då vinnarna avslöjas.

Precis som tidigare har privatpersoner och föreningar kunnat nominera sådana som de ansett vara värda ett pris och sedan har tre kandidater i varje kategori utsetts av SÖU:s personal och styrelse. Nytt för i år var att hälften av poängen kom via omröstning från alla SÖU:s medlemsföreningar och den andra halvan från en jury bestående av Anders Teir,

Varför är ni bra? - Österhankmo är en by med cirka 280 invånare. Drygt hundra av dem är medlemmar i föreningen och ett tiotal lägger själ och hjärta i föreningsarbetet.Verksamheten har en bred bas, vi uträttar mycket och vi har verkligt roligt när vi jobbar tillsammans, säger Ulrika, som är ordförande för fjärde året i år. Föreningslokalen

På plats vid Johannesgalan var delar av styrelsen från Österhankmo: Ulrika Nabb, Ann-Britt Nylund, Malin Nyström, Camilla Nykvist och Guy Wiklund. De framhåller betydelsen av det nya röstningsförfarandet. - Vi tycker ju att vi är ganska bra, säger de anspråkslöst. Och Österhankmoborna tycker väl att vi är bra. Men att även utomstående: övriga föreningar, juryn och SÖU har röstat fram oss höjer värdet på hela utmärkelsen. Det betyder att man också utanför byns gränser tycker att vi gör något som är värt att belöna. Det värmer.

Stående från vänster Ulrika Nabb, Guy Wiklund och Ann-Britt Nylund. Sitter från vänster gör Malin Nyström och Camilla Nykvist. Styrelsemedlemmar som inte var med på galan är Maria Kulla, Per Westerback och Tia Sundvall. är en av de få mötesplatserna i byn och betjänar även annan verksamhet. - Och så är vi så herrans envisa, tillägger Ann-Britt. Exempel på verksamhet är medlemsfester med program, pulkdag i Vallbacken, påskbrasa, Må bratillställningar med kakbuffé, byteslopptorg, aktiviteter vid stranden sommartid, mammabarn-träffar, öppet hus för barn och ungdomar, talkotillfällen året om, myskvällar med mat och exempelvis countrytema, Ikea-resor, midvinterfester, auktioner, julmarknader, homepartyn... Under de senaste åren har lokalen renoverats invändigt och utsidan väntar. Föreningen var också involverad i byggandet av

Delikatesser till julbordet från Saluhallen!

Karikatornet vid Österhankmos strand – och så stora satsningen på revy nu i höst. Revyproduktionen gör att det här året skiljer sig från andra. Det mesta av de aktivas engagemang och tid har gått åt till revyn. - Vi brukar ha program vid våra fester och att satsa på en större produktion har hängt med ganska länge. Men eftersom det var första gången behövde vi sparkas igång och få hjälp. Här riktar vi vårt stora tack till SÖU:s projekt Revysupporten och deras Jenny Holm, till regissör Malin Olkkola och till bandet, utomstående unga musiker som bara kom, smälte in och fixade musiken.

Då Johannesgalan äger rum är de i mitten av revyföreställningarna, de har framfört tre av sex föreställningar. - Revyn har nästan tagit kål på oss. Men vi funderar redan på nästa. Så envisa är vi, skrattar de. Johannespriset består, utöver ära och berömmelse, av en tavla och blommor. Uf-rörelsens grundare Johannes Klockars pryder tavlan. Årets förening betyder också att man är värdförening för Johannesgalan följande år. - Javisst.Vi ska ordna med Johannesgala nästa år. Men först vill vi fira med hela byn! Lisbeth Bäck

God Jul och Gott Nytt år!

Torgparkeringens biltvätt har nu funnits i 10 år Allt det här och färsk fisk hittar du hos Fiskaffär Ruotsala! Gör din beställning i god tid!

www.kalaliike.fi

• Granlunds kallrökta lax från Bergö • Snickars Deli havsdelikatesser • Camilla fiskinläggningar • Husets egen gravlax • Sundom rökt fisk • Lutfisk Vasa Saluhall, Vasaesplanaden 18, tel. 010 229 2444

vardagar 7.30-18.00 lördagar 8.30-16.00 Utan tidsbeställning

Torgparkeringens BILTVÄTT www.toriparkinautopesu.com

Vi erbjuder handtvätt, vaxning och städning av er bil!

Välkommen!


December 2013 ÖP 9

ÖSTERHANKMO REVY Medverkande: Anna-Lena Widd, Maria Kulla, Ulrika Nabb, AnnBritt Nylund, Malin Nyström, Sören Kulla, Anita Sundman, Annika Wiklund, Marika Råback, Freya Westerback, Mikaela Westerback, Sanna-Maria Smedman, Tia Sundvall, Camilla Nykvist, Tommy Holm och Guy Wiklund.

Regi: Malin Olkkola Kostymör: Bernice Vinberg Ljud och ljus: Sune Nylund Illustratör: Jakob Hanses Texter: Revyteamet, Malin Knip och David Björk

Tekniker: Per Westerback Fotograf: David Nabb Musiker: Christian Storm, Tommy Björklund, Thomas Lindell och Robin Martin

Tidernas premiär Till först en rad från Hankmorevyns slutsång: ”Vi had en druöm – ti jäär revyy i hankmo byy”. Den 9 november 2013 hade tidernas första revy i Österhankmo uf/hf:s nittioåriga historia premiär: ”Veti fåor i neti” i regi av Malin Olkkola. Premiärkvällen hade föregåtts av många månaders utmaning med att skriva, skaffa kunskap om hur man bygger upp en revy, ordna praktiska arrangemang och öva, öva, öva. Inom ramen för SÖU:s Revysupporten fick de hjälp med att textbearbeta, improvisera och göra en scenografi. Ovärderligt enligt aktörerna. Premiärpubliken njöt och utöver Berits vedeldning var lokalen fylld av en speciell värme: över att gänget lyckades, över de oförargliga skämten, över att man kände igen sig och också över att det inte fanns en enda ledig stol. Först utannonserades blyga tre föreställningar men eftersom de var slutsålda innan premiären bokades några till in. När den här tidningen utkommer har revygänget tackat för sig – för den här gången...

Text och foto: Lisbeth Bäck

Sex föreställningar.Två akter.Tjugofem revynummer. Ett femtontal aktörer på scen. Fyra i orkestern. Hundra i publiken per kväll. En dröm. Några bilder här och tusen tack för en fin föreställning!

JULEN I KORSNÄS FÖRSAMLING Julafton 24.12 kl. 14.30 Julbön i Kyrkan Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Sång av Kyrkokören. Juldagen 25.12 kl. 8.00 Julotta i Kyrkan Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Julannandagen 26.12 kl. 11.00 Gudstjänst i Molpe bykyrka Predikan: Rune Fant. Sö 29.12 kl. 11.00 Gudstjänst i Kyrkan Guy Kronqvist, Jasmine Nedergård. Nyårsdagen 1.1.2014 kl. 18.00 Högmässa i Kyrkan Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Sö 5.1 kl. 11.00 Gudstjänst i Taklax bönehus Guy Kronqvist, Deseré Granholm. Trettondagen 6.1 kl. 18.00 Julfest i Församlingshemmet Tal av pastor Ulf Sundqvist. Sång av Projektkören.

Bilreparationer och maskinreparationer utföres.

DE VACKRASTE JULSÅNGERNA i Korsholms kyrka söndag 15.12 kl. 16 - riktar sig till barnfamiljer samt kl. 19 Församlingens körer och instrumentalister medverkar.

Bla. års- och konditionsservice, luftkonditioneringsservice, vindrutebyten osv. Feldiagnos som klarar alla bilmärken sålda i Europa. Dieseloptimering till bilar och traktorer. Skogsängsvägen 1, Närpes Tel. 040-5108 119 (Johnny) info@nbms.fi • www.nbms.fi


10 ÖP December 2013

God Jul och Gott Nytt år från oss alla till er alla! KOMOSSA UF 050 542 6697

WASSOR UF 050 350 0934

ÖVERMALAX UF 040 840 5237

VÖRÅ UF www.vorauf.fi

SOLF UF www.solfuf.sou.fi

SINGSBY HF

önskar medlemmar och bybor god jul och gott nytt år!

SMEDSBY UF www.smedsbyuf.fi

PETALAX UF 040 757 0508

NÄRPES UF www.nuf.fi

HELLNÄSNEJDENS UF

GERBY UF

040 480 4198

www.gerby.fi • 040 140 8351

YTTERMARK UF www.yttermarkuf.sou.fi

www.bykiston.fi

www.portomuf.fi

www.kvevlaxuf.sou.fi

KARPERÖ UF STRANDLID R.F.

NORRNÄS UF

Styrelsen tackar alla talkoarbetare för det gångna året! www.carpella.fi

www.norrnas.fi

ÖVERMARK UF www.overmark.uf

ISKMO-JUNGSUND UF 050 406 4752

KÄRKLAX UF

ORAVAIS UF

www.karklaxuf.webs.com

044 747 3031

SUNDOM UF

MALAX UF

www.sundomuf.fi

045 854 7474

NÄMPNÄS UF

PETSMO UF

040 585 1294

040 500 8963

ÖSTERHANKMO HF/UF

Molpe UF www.molpe.fi

NÄRPES STAD www.narpes.fi

www.kosko.fi

PÖRTOM UF

KVEVLAX UF

www.osterhankmoufhf.sou.fi

PETALAX HF

KOSKÖ HEMBYGDSFÖRENING

BÖLE UF www.boleuf.fi

www.aminnefolkpark.fi

www.korsnas.fi www.korsholm.fi

(06) 327 7111

Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria r.f.

www.vora.fi www.oravaisteater.fi

www.eloria.fi


December 2013 ÖP 11

Våra svenska gäster tillsammans med Ann-Sofi Backgren från Svenska Studiecentralen.

Bygdegårdarna på besök Under allhelgonahelgen 2013 gästades SÖU av tjänstemän och aktiva inom Bygdegårdarnas Riksförbund i Sverige.Vid besöket bjöds gästerna både på middag och på revy. Besöket från Bygdegårdarna inleddes lördagen den 2 november med att undertecknad och SÖU:s verksamhetsledare Gallina Sandås mötte gästerna, åtta personer, på Vasa flygfält. Då alla samlats och fått sitt bagage gick färden till hotellet där de installerade sig. Ett snabbt klädbyte följdes av en bilfärd till Molpe Uf:s paviljong där en fyrarätters middag stod på programmet. Maten som bjöds på under kvällen

var utsökt och utöver den bjöds det på olika programinslag och lotteri. Hela kvällen avrundades med dans till tonerna av San Marino & Linda. Kvällen uppskattades storligen av gästerna, som var mycket nöjda med arrangemanget och positivt överraskade av hur professionellt skött allt var. Efter middagen, mätta och belåtna, åkte vi tillbaka till Vasa för att få lite nattsömn och ladda upp inför nästa dags digra program.

Söndagen inleddes med en gemensam lunch, varefter gästerna fick bekanta sig med förbundets nyrenoverade kansli och vår verksamhet. Under diskussionerna konstaterades hur mycket likheter som finns i de båda förbundens verksamhet fastän utgångsläget är olika. Efter kansliet begav vi oss till Karperö där vi fick ta del av en guidad rundtur i Karperö Uf:s nya lokal. Gästerna var mycket imponerade av lokalen och hur föreningen klarat av att vända en stor olycka till något positivt. Följande anhalt var Österhankmo Uf där vi först fick ta del av en presentation av föreningens verksamhet och sedan sitta som publik under en revyövning. Efter allt detta var dagen slut

och våra gäster var nöjda med allt de fått ta del av. På måndag gick gästerna tillsammans med verksamhetsledaren till Marthaförbundet och bekantade sig med dess verksamhet. Sedan hölls möten på vårt kansli med både Aktion Österbotten och Svenska Studiecentralen. Mötet följdes av en lunch och med detta avslutades den officiella delen av besöket. Nu passade gästerna på att ta en liten shoppingrunda på stan i väntan på flyget tillbaka till Sverige. Text och foto: Christer Johansson

Bygdegårdarna från Sverige var på besök genom ett samarabetsprojekt som Mette Waldrop, projektledare RUDEC, organiserade för att knyta kontakter med Österbottniska föreningar. SÖU startar nu projektet ”Bygdegården” som har fötts ur kontakten med de svenska samarbetsparterna. Nedan är de som deltog i ”Sverigebesöket”. • Projektet ”Bygdegården – en kreativ mötesplats”: 1 ungdom (23 år) + 1 vuxen, viceordförande från bygdegården Sörtorpagården + 1 vuxen från styrgruppen. • Bygdegårdarnas Riksförbund: Carina Hördegård, projektledare • Bygdegårdarnas Riksförbund: Monica Eriksson – Förbundssekreterare • Studieförbundet Vuxenskolan: Linda Arontzon, verksamhetsutvecklare Härryda kommun • Göteborgs Insjörike: Mette Waldorf, samt ett 1-3 representanter från LAG med erfarenhet från arbete med bygdegårdar och/eller ungdomsverksamhet.

Jakob Frants presenterade den nya lokalen i Karperö. I Molpe bjöds det på en utsökt middag.

SE VÅRA ERBJUDANDEN www.starkki.fi

Och saker börjar hända. Stenhagavägen 2, 65300 Vasa, tel. 093 541 4600. Öppethållningstider må-fre 7-19, lördag 9-15. Företagstjänst betjänar vardagar kl 8-16.

Köksinredningen behöver nödvändigtvis inte kosta mycket! kök, garderober, hemvårdsrum, badrumsinredning, dörrar, skjutdörrar

Vi har även

SKJUTDÖRRAR I OLIKA MODELLER!

www.visionliukuovet.fi

Öppet vard. 9-18 lö 9-14

Vaasan KEITTIÖKALUSTETUKKU Björnvägen 1, 65350 VASA. Tel. (06) 315 5878, fax (06) 315 5818


12 ÖP December 2013

God Jul och Gott Nytt år från oss alla till er alla! PJELAX

Ab Agro-Ytmek Oy HENRIK BENGS

Bengsbackv. 59, 64220 Yttermark Tfn. 06-225 6269, 0500-294 158 www.agroytmek.fi

www.aktion.fi/svenska

Andelsbankerna i Österbotten

www.autohatanmaa.fi

www.fransmanni.fi

Tel 050 3308022

HF

Johnny 050 016 2803

Tel. 06-722 1259 www.preprint.fi

BRYGGAN NÄR DET GÄLLER KVALITET

Tel. 347 6100 Tel. 0500-364974

www.puukeskus.fi

Pörtom Bil & Traktor 0500-560 974

Tel. 06-781 5333

Kent 050 321 3799

225 9252

Heikius Rör Ab

Mjönaregatan 24, Vasa Tel. 0500 411 445

Bränsletjänst Johnny & Kent 66240 Petalax • www.st1.fi

RINGSERVICE

www.foregangarna.fi

Ab Kenneth Rönnqvist Oy Tel 06 319 2300 www.ronnqvistveneet.fi

www.roxie.nu • 050 066 3490

www.sanifast.fi BYGGTJÄNST

K R O N Q V I S T

www.byggtjanstenlund.fi

K RO N Q V I S T B O L AG E N • K RO N Q V I S T Y H T I Ö T

Calles Bröd & Conditori

Lillhagens Gräv AB

Verkstadsvägen 3, Övermalax tfn. 347 0277 fax 347 0428

Engsbo

Charter Bus www.charterengsbo.fi

SERVTEC Oy Ab

0500-564 227 | 0400-196 426 www.slamson.fi

tfn. 050-524 5381

MJ-Rör www.mj-ror.fi

Tel. 06 3451270 • www.esnab.com

www.stenbrytaren.com 06 364 1152 - Korsnäs

F:ma D.Österåker Jordbyggnadsarbeten Tel. 050-5524653

Vasaesplanaden 16 Vasa Tfn 06-317 4163

www.torpfrys.fi


December 2013 ÖP 13

Ur krisen föddes värmeprojektet Oravais Uf bjöd nyligen in olika intressenter, bland annat SÖU, till en träff vid Årvasgården för att presentera sitt slutförda projekt. Värmesystemet är förnyat och olja har ersatts med bergsvärme. Inledningsvis bjöds det på god köttfärssoppa och ordförande Jeanette Ljungars hälsade välkommen. Matbjudning, med köttsoppa och kaffeservering, var föreningens sätt att visa uppskattning till dem som engagerat sig: bidragsgivare, entreprenörer och SÖU men också de bybor som hörsammade inbjudan till öppet hus vid samma tillfälle. Presentation av projektets utförande tog vid efter matserveringen. Fredrik Norrgård, som är medlem i ungdomsföreningens styrelse och en av de drivande krafterna bakom projektet, berättade. Han började med att gå tillbaka till krismötet för ett år sedan. Det var då ungdomsföreningen sammankallade alla Oravaisbor och meddelade att föreningen riskerar

avvecklas om inga nya krafter engagerar sig. De aktiva styrelsemedlemmarna mäktade helt enkelt inte med lokalens höga uppvärmningskostnader och eldsjälarna behövde uppbackning för att lyckas med nödvändiga förändringar. Ungdomsföreningen fick gensvar med besked. - Krismötet berörde, konstaterar Fredrik. Ny ordförande valdes och sju styrelsemedlemmar ställde sig till förfogande, delvis helt nya krafter som såg situationen i ett perspektiv. De aktiva valde att dela upp sig i arbetsgrupper och bland annat bildades serverings-, verksamhets-, renoverings- och fastighetsgrupp. - Grupperna har egna ansvarsområden/funktioner och under innevarande år har föreningen

bland annat ordnat Må bra-dag, byarevy, pubkväll och bandkväll, redovisar Norrgård. - Kickstarta 2013, som verksamhetsgruppen heter, står för arrangemangen av Må bra-dagen. Pubkvällen med Lucas och Benny visade sig bli ekonomisk lönsam och under bandkvällen med frivilliga artister var stämningen fin. Planerna inför nästa år är att hålla årsmöte i februari, ordna byarevy, Må bra – dag, fortsätta med medborgarinstitutskurser och annan uthyrningsverksamhet. Om deras bergsvärmeprojekt informerade Andreas Norrgård, föreningens kassör som även han påpekade hur ekonomin i föreningen belastats av den dyra oljeuppvärmningen. Det i sin tur begränsade verksamhetsförutsättningarna. Byte av värmesystem från oljepanna till bergsvärme lättar nu på styrelsens börda och skapar utrymme för att planera framtida verksamhet. - Det framkom här under lunchen att Oravais Uf, med sina

cirka tretusen kvadratmeter, är den största lokalen i Österbotten. Inte konstigt att uppvärmningen slukat både pengar och kraft inom föreningen. Projektet, med en totalkostnad om 58 000 euro engagerade fem lokala entreprenörer och sex finansiärer. - Visst är det en dyr investering men vi fick bra med bidrag. Den största utgiftsposten har varit VVS. Vi borrade fyra håll med djup på 180 – 200 meter och vi har två kompressorer á 20 kW som fram till idag har gått 600 respektive 270 timmar. - Den gamla oljepannan är också kvar ifall vi behöver back up, ler Andreas. Nu blickar renoveringsgruppen framåt. Nästa projekt är takrenovering och en ny ansökan om finansiering har lämnats in till Hembygdsförbundet. Efter taket är det biografens och kökets tur. Det verkar vara så att renoveringsgruppen trivts bra tillsammans

under arbetets gång. - Det har varit positivt på alla sätt och vis och det känns rätt att överlåta något bra till nästa styrelse. Dessutom är det här uppvärmningsalternativ säkert, miljövänligt och bekvämt, säger Ulf Johansson och får medhåll av de andra. Den nya bergsvärmepumpen, som har varit i bruk under sju veckor, ger en jämn värme och det känns i hela lokalen då vi bjuds med på en guidad tur som slutar i pannrummet. Projektet är lyckat och renoveringsgruppen delar gärna med sig av sina erfarenheter. - Mot bakgrunden att flera av SÖU:s medlemsföreningar går i samma tankar för att minska värmekostnaderna berättar vi gärna om hur vi jobbat och kan kanske vara andra till hjälp i sin planering, avslutar de.

Text och foto: Gallina Sandås

Andreas Norrgård förevisar värmecentralen. Foto på fastigheten som är hämtad från boken ”Huset mitt i byn”. Ordförande Jeanette Ljungars hälsar gästerna välkomna till Tackfesten och Öppet Hus.

GRUPPRESOR

med toppklassbussar med plats för 17-65 personer håller Vi har även bussresepaket som inne tex. båtbiljetter, hotell och mat. Fråga om erbjudande!

Försäljning av bla snöslungor till vintern SERVICE OCH REPARATIONER Traktorer - Lantbruksmaskiner - Båtmotorer Snöskotrar - Fyrhjulingar - Mopeder

Välkommen till vår nyöppnade restaurang

God Jul från oss! Tel. 0500-776 535 • info@wiik-strom.fi

www.wiik-strom.fi

DJUPSUND 263, 66640 MAXMO

Mobiltel. Christer 0500-265 318 Kenneth 050-554 7907

www.traktorservice.fi

np Ge e

raktisk julklapp i å

r!

Allt från 20 € tvättar till 200 € kompletta vaxoch inredningspaket! Välkomna! Tel 06 3200966 Institutgatan 3, Vasa


14 ÖP December 2013

Hundra år med Replot Uf WAHLROOS VERKSTAD www.wv.fi

Sandögatan S San andögattan 13 13 E, E Bib Bibliot Bibliotekets lioteket eket ketts b br brandgata, andg gata, 65100 Tel. 6510 00 Vasa, V T l (06) 317 9103. 9103 Öppet: vard 9-17, Lö 9-14

www.voramaskin.fi • Tfn. 044 036 6675

OBB MÅLERI Österbottens Blästring

Tel. 050-3221535 • Petalax • patrikteir@hotmail.com

www.siajaatelo.fi Tel. 823 5400

Replot ungdomsförening fyller hundra i år. Jubileumsfesten ägde rum den 9 november 2013 och då fylldes uf-lokalen med förväntansfulla gäster. Programmet inleddes traditionsenligt med “Min hembygd”, varvid föreningens ordförande Erika Erlands, välkomnade alla i sitt hälsningstal. Med glimten i ögat berättade hon på ett personligt sätt om sin egen uppväxt i “lokaalin”. Där fick hon redan som baby känna på det kalla golvet, dock på en filt med lite leksaker i närheten, medan mamma Vivian och pappa Stefan övade och spelade revy och teater i föreningens regi. Det tog inte många år innan Erika själv stod på scenen, först medverkandes i barn- och ungdomsteater. Senare inom “teatergänget” och numera även som ordförande. Festtalare, Paul Lindell, har också han en gång axlat ordförandeskapet i Replot uf. Det var innan han tog steget mot samhällsengagemang i ett bredare perspektiv, först inom Finland och senare

också med gränsöverskridande samarbete via Kvarkenrådet. I sitt tal delade han med sig av minnen och erfarenheter. Han menade att dagens bekymmer för föreningarna har mycket att göra med att ungdomar mera umgås via sociala medier. Han tror ändå på en framtid där man igen prioriterar att umgås fysiskt och då tror han att ungdomsföreningarna blomstrar igen. Den nya historiken presenterades av Jenny Backström och Mona Back, som ansvarat för bokverket. Föreningens tidigare utgivna historiker från 30 år, 50 år och 75 år har sammanslagits i en bok tillsammans med de senaste 25åren, som är nyskrivet material. Många medlemmar och vänner av föreningen saknar de tidigare utgåvorna så att samla helheten i ett verk har setts som en bra idé. Uppvaktningar, tal, sångframfö-

randen och några sketcher bjöds det på innan det blev dags för kaffe och tårta. Efteråt blev det dans till orkestern “Trio tremolo”, och till dess toner så bjöd delar av teatergänget på gamla revysånger i munter stämning. Jubileumskvällen blev en riktigt trevlig tillställning, en värdig avslutning på de första 100 åren och med hopp om en fin framtid för Replot ungdomsförening.

Text och foto: Victoria Sten

eniti

www.eniti.fi ✆ 050 382 2299 ByaNytt • KustNytt • Kundtidningar • Reklam www.kustmedia.fi

SVEN-JOHAN MALM JORDBYGGNAD M.M. MALAX MED OMNEJD. 0400-867373

www.melinadesign.fi

Henrik Håkans och Erika Erlands från Replot Uf. Festpubliken. Festtalare Paul Lindell med Gunilla Myntti från Umeå.


December 2013 ÖP 15

Positiva minnen fick mig att börja jobba med dans Sedan den 8 november leds dansprojektet MoveIt med nya krafter. Vikarierande verksamhetsledare Amanda Sigfrids hoppas kunna locka ungdomar till danser. - En ny och intressant utmaning. Så beskriver Amanda orsaken till att hon valde att söka tjänsten som projektledare för SÖU:s dansprojekt MoveIt. Hon säger att hon själv har positiva minnen från danser hon själv besökt som ung. Hela projektet ser hon som spännande och hoppas att genom det kunna locka fler ungdomar till danser. Genom projektet vill hon hjälpa till att ge ungdomar samma erfarenheter av dans hon själv har. Sin utbildning nämner Amanda som en av sina styrkor då det gäller arbetet med dans. Som

dramainstruktör har hon erfarenheter av att ordna evenemang och säger sig vara bra på att inspirera och organisera. Dessutom tror Amanda starkt på att allt man vill kan man göra. - Ingenting är omöjligt, säger hon Den största utmaningen är att veta hur föreningar fungerar enligt henne och orsaken till det är att hon inte varit aktiv i någon förening sedan barndomen. Men genom att hon också arbetar som verksamhetsledare för Femte ringen så har hon fått erfarenhet av arbete med föreningar.

- Så det skall nog lösa sig, menar Amanda. Det som hon ser som spännande är att för första gången vara med om dansevenemang ur arrangörens synvinkel. Men Amanda tillägger att hon har bra hjälp av förbundets dansutskott, där det sitter personer med erfarenhet av dansevenemang. - Det är ett givande arbete och vi gör det tillsammans.

Text och foto: Christer Johansson

Amanda Sigfrids hoppas kunna locka fler ungdomar till danser.

Tipsa oss gärna om vad ni vill läsa om i ÖP!

H

em m

ak

oc ke ns

a st

ps ti

Nelsons Närpes

Nelsons Närpes • Närpesvägen 32 • 64200 Närpes Tel. 06-224 1450 • Fax. 06-2243 040 • må-fre 9-17, lö 10-14 • info@nelsons.


Vi har fortfarande tidigare modell iPad mini i lager, pris från 299€

PANTONE HEXACHROME MAGENTA (ALETRNATIVELY PANTONE 225)

C:0 M:100 Y:0 K:0

www.itronic.fi | T. 06 319 7780 | E info@itronic.fi | Hovrättsesplanaden 19, 65100, Vasa | Vardagar 10-18, Lördag 10-14

ASUS S200E

ASUS F550CC

499,00 €

ASUS F550CA

599,00 €

11.6” | Intel Dual Core P987 4GB minne 320GB hårddisk |Windows 8

-Liten och nätt bärbar med 11.6” skärm

699,00 €

15.6” | Intel Core i5-3337U 4GB minne | 750GB hårddis NVIDIA GeForce GT720M | DVD station | Windows 8

-Prispressad bärbar med mycket prestanda. Rekommenderas!

15.6” | Intel Core i7-3537U 8GB minne 750GB hårddisk DVD station | Windows 8

Bärbar utrustad med i7 processor för 699€

besök vår webshop på www.multitronic.fi

ASUS VS247H-P 199,00 €

23.6” LED skärm | Full HD VGA, DVI & HDMI ingång | 2ms svarstid

-Prisvärd skärm med hög kontrast som ger en skarp bild

Vi utför gratis felsökning på bärbara och stationära datorer

Kom in med din dator så felsöker vi den och ger rekommendationer på vilka åtgärder som lönar sig att göra.

Korsholmsesplanaden 38, Vasa | Tel: 06-3197700 | info@mulTiTronic.fi | ÖppeT: Vardagar 9-18 | www.mulTiTronic.fi

eniti

Förmånliga hemsidor från oss! s! Internettjänster för småföretag

www.eniti.fi

tel. 050 382 2299

Österbottniska Posten, nummer 9, december 2013  
Österbottniska Posten, nummer 9, december 2013  

Österbottniska Posten, Johannesgala, Årets Förening, höstmöte m.m.

Advertisement