ÖP (Österbottniska Posten) nr. 3 2021

Page 1

Osterbottniska Posten Svenska Österbottens Ungdomsförbunds tidning • 3-2021

Online Flow i vardagen Susi Leinonen ons 29.9 19.30-20.00 Kom med och få inspiration, nya tankar. Om att skapa hållbar ordning som ger utrymme för flow och för det du egentligen vill ha i ditt liv.

I nöd och lust, om kärlek och relationer i modern tid Maria Sundblom Lindberg ons 6.10 18.30-20:30 Maria talar om att leva tillsammans, om att vårda, riskera, ändra, förändra för att lyckas.

Du är mer än du anar Tommy Hellsten ons 13.10 18.30-20:45 Föreläsningen med Hellsten handlar om att bejaka miraklet inom dig själv. Om att vara människa och inneboende sårbarhet och stryrka.

Online

Turskidåkning - Upptäck Julgodis extra allt! Antikrally -Peder Lamm vandring på vintern – Camilla Hamid ons 27.10 18.30-20.00 Camilla Sandström on 24.11 18.30-19.30 Peder Lamm att hålla ett digitalt ons 17.11 18:30-20:30 Camilla har vunnit Matbloggspriantikrally där han kommer att berätta om föremål och antikviteter Om att skida med turskidor och set och Influencerpriset och även få frihet att lämna de prepareblivit utsedd till årets matinstaHan lyfter fram och beskriver den rade spåren och ge oss ut på grammare. Nu får du göra fascinerande historia som tingen egna upptäcktsfärder i obanad julgodis med henne. oftast bär med sig. terräng.


"...FIN UNDERHÅLLNING OCH TYDLIG SENSMORAL." - VASABLADET "HÄR FINNS ORÄKNELIGA SÖTA HUMORKARAMELLER, HÄR FINNS LITE SALTA KÄRLEKSPASTILLER OCH NÅGRA BITAR DRAMATIK OCH MASSOR AV GODA MUSIKALISKA TUGGUMMIN." - SVENSKA YLE

IN N LL TÄ ES R FÖ S EN R Å V I V ER PP Ä 15 OK TOBER SL

GAR!

W W W . W A S A T E A T E R . F I


Varför finns föreningen? När den första finlandssvenska ungdomsföreningen Malax UF grundades år 1888 var syftet klart. Rörelsens grundare Johannes Klockars önskade att ungdomarna skulle hänge sig åt ädlare nöjen än att stå och supa i dikesrenarna. Om just Malaxborna var extra benägna att stå och supa i dikesrenarna i slutet av 1800-talet ska jag låta vara osagt. Däremot fanns det säkert ett behov av Klockars agenda. Hans idé var att skapa innehåll, samvaro, fortbildning och kultur. Klockars bedrift var stor eftersom han såg till att rörelsen snabbt växte fram i Österbotten. Han var det vi idag skulle kalla för influencer, han kom med nya idéer som hade stor genomslagskraft. Han grundade tidskrifter, reste runt i Amerika och var riksdagsman. Detta under en tid när media, och knappt någon underhållning, existerade. Han var garanterat en intressant och exotisk gäst där han drog fram. Den framväxande ungdomsföreningsrörelsen svarade på ett behov. Föreningar grundades och föreningshusen sköt upp som svampar ur jorden. Att man lyckades bygga alla dessa stora hus är en bedrift i sig. Det var betydligt torftigare tider och allt gjordes med hand- och eventuellt hästkraft. Bidrag för föreningshus eller verksamhet var okända begrepp. Under årens lopp har rörelsen utvecklats och verksamheten har breddats. Byns ungdomsförening är i många fall vaggan där den lokala idrottsföreningen, kören, tea-

tergruppen och mycket annat växt fram. Otaliga är de föreningar som har börjat som en klubb eller verksamhet inom ungdomsföreningarna. Dessa ensaksföreningar har kanske en tydligare roll än UF-rörelsen; vår rörelse och verksamhet är något mera diffus. Är detta något negativt? Nej. Inte om vi klarar av att kommunicera ut vår roll. Ungdomsföreningarna har alltid svarat på samtida behov, de har varit en vagga för utveckling, trender och verksamhet. Föreningarna och husen har varit trygga baser som man alltid kan återvända till. Samhället utvecklas och förändras hela tiden, medan UF-lokalerna står (i de flesta fall) där de har stått i 100 år. Hur får vi då husen att stå i 100 år till? Fortfarande finns möjligheten att svara på samtidens behov. Ser man på våra snart 130 medlemsföreningar finns det många goda exempel. Föreningar har till exempel varit föregångare inom IT-verksamhet under en tid då alla inte hade internet hemma och i sina telefoner. Då samlades man i UF-lokaler, byggde nätverk och spelade tillsammans. Något som görs ännu idag, men som numera snarare sker av sociala än av tekniska orsaker. Likaså har vi flera föreningar som aktivt jobbar med värdefrågor som är aktuella nu. HBTQI-frågor, miljö och integrering är några exempel på frågor som lyfts i föreningarna. Vad är UF-rörelsens roll framöver? Utan spåkula är det naturligtvis svårt att gissa. För SÖU som takorganisation är det en av våra upp-

gifter att vara med och både skapa och hitta nya roller. Som konkreta exempel på detta kan nämnas att vi fungerar som samarbetspart i flera olika projekt där vi bland annat arbetar med hur man kan använda UF-lokaler för distansarbete och hur föreningar kan få ekonomi i digitala (kultur)tjänster. En ständigt aktuell fråga är fastigheternas skick och ekonomi. Ibland påpekas det att föreningarna sätter mer tid på sina hus än på verksamheten i sig. Detta stämmer säkert periodvis i många fall. Det är ändå ofrånkomligt: inget hus – ingen verksamhet. I många små byar i Österbotten finns det ingen annan lokal. Försvinner UF-lokalen försvinner även verksamheten ur byn. Likaså är det motsatta ett faktum: ingen verksamhet – inget hus. Verksamheten ger intäkter och medlemmar. I fråga om externa bidrag betalar ingen för att man upprätthåller någon form av mausoleum, fonder och stiftelser prioriterar verksamhet och hus som används. Se till att skapa verksamhet och innehåll, inkludera hela byn och framförallt de unga. Var inte rädda för att testa nya saker. Att rollen är något diffus kan vara en styrka, det ger en möjlighet att göra vad som helst. En förening kan hoppa på den senaste trenden, eller varför inte skapa den? Det är därför föreningarna finns. Jonas ”Josip” Rönnqvist Verksamhetsledare SÖU

Pedersöre UF vann talkokaffe för ett år

Den förening som uppvisade störst talkoglädje på sociala medier under Den stora Talkodagen kunde vinna en årsförbrukning talkokaffe. Den här gången gick segern till Pedersöre UF.

Österbottniska Posten - SÖU:s medlemstidning • Nr. 3 2021 Chefredaktör: Caroline Mård (caroline@sou.fi) Ombrytning & layout: Jonas Rönnqvist Pärmfoto: Jessica Lindgren Där fotograf eller författare ej anges har materialet i första hand producerats av SÖU. Annonsförsäljning: CJ-center Tryck: Botnia Print Upplaga: 40.500, utdelas till svenska hushåll i Österbotten Ansvarig utgivare: Jonas Rönnqvist/Ab Sidwill Oy ISSN 1455-111X (print) • ISSN 2737-1077 (online)

Höstmötet närmar sig Precis som i många andra föreningar närmar det sig höstmöte på SÖU. Arbetet med plan och budget för 2022 pågår.

Precis som tidigare år står föreningarna och barn och unga i fokus i verksamhetsplanen 2022. Under nästa år betonas det sociala, i efterdyningarna av corona känns det viktigt att sätta lite extra energi på gemenskap och samhörighet. Likaså strävar vi efter ökad kontakt mellan förbundet och fältet. SÖU:s personal är på slutrakan med arbetet och planen behandlas av förbundsstyrelsen i månadsskiftet september–oktober. Samtidigt slår styrelsen fast datum för höstmötet (månadsskiftet oktober–no-

Det är en glad ordförande som tar emot nyheten att föreningen har vunnit tävlingen. – Det är sporrande och förhoppningsvis är det lättare att få med folk på talko i framtiden då de har sett hur roligt vi har och hur mycket vi får uträttat på våra talkon, säger Carina Rönnlund.

vember) där plan och budget slutligen revideras och godkänns av medlemsföreningarna. Mötet ska enligt SÖU:s stadgar hållas före utgången av november. Under årets höstmöte medverkar Joel Johansson som är ny fastighetschef på Svenska kulturfonden. Han är således en nyckelperson gällande föreningarnas bidragsansökningar för renovering. Den som är intresserad av styrelsearbete inom SÖU får gärna ta kontakt med sin representant i sittande styrelse. Representanterna för de udda ringarna väljs om i år. Även val av ordförande är aktuellt och intresserade får gärna kontakta sittande ordförande Lenita Hjortman.

Presentkortet på talkokaffe kommer väl till pass i och med att föreningen är i färd med att bygga ett nytt samlingshus, och det kommer att krävas otaliga kaffepauser innan det projektet är i hamn. Mia Löfvik är ansvarig för Pedersöre UF:s Instagramkonto och det var hon som fotograferade under talkodagen.

Ingen Johannesgala i år heller Än en gång sätter coronapandemin käppar i hjulet för Johannesgalan. SÖU:s styrelse har beslutat att inhibera årets gala som årligen brukar samla hundratals föreningsaktiva

från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Forsby på Toppen utsågs till årets förening år 2019 och planen är fortsättningsvis att hålla nästa gala i föreningens regi.

Förhoppningsvis har vi fått bukt med pandemin nästa år så att vi återigen kan bjuda in till UF-rörelsens finaste och roligaste fest.

Block och spelkort till salu Nu finns SÖU:s efterfrågade resultatblock och spelkort till salu. Resultatblocken är 50 sidor tjockt och på baksidan finns pidroreglerna. Blocken kostar 3 euro och spelkor-

ten kostar fem euro, postkostnad tillkommer. Man kan beställa via ett formulär på SÖU:s hemsida eller genom att kontakta malin@sou.fi.


Bergvärme? Fråga oss om pris på borrning av energihål och vattenbrunnar ... då vet du att du gjort en bra affär.

044-525 9143 info@drilltec.fi www.drilltec.fi

PÅLITLIG SERVICE OCH REPARATION AV LÄTTA OCH TUNGA FORDON

NEMAS PROBLEMAS Vi servar ALLA 24 H BÄRGNINGSbilmärken SERVIC Mera info på www.krs-autocenter.fi

E 0400 563 85

5

Ring 06-221 3010 Kristinag. 32, Kristinestad www.krs-autocenter.fi ISO 9001 Certified Company

I Smedsby UF:s fars kan man bland andra se Mikael Gädda, Sofia Renkonen och Ann-Sofi Loo på scen. Foto: Jonas Bergqvist

Föreställningar hägrar Osäkerheten kring möjligheterna att spela teater inomhus har ställt till det i många föreningar. Nu då restriktionerna lättat har flera gått ut med premiärdatum. I Smedsby UF är det den 25 september premiär för Farsen ”Full Beredskap” Originalet heter ”It Runs in the Family” och är skriven av Ray Cooney, Sven Melander har gjort den svenska översättningen. Jakob Johansson står för regi och bearbetning. Mer info om pjäsen och om var man hittar biljetter finns på smedsbyuf.fi.

På Brankis i Jakobstad har Teater Jacob nypremiär av ”En teaterkomedi” den 2 oktober. Komedin är skriven av Bengt Ahlfors och Anders Hassel står för regin. Mer information på föreningens hemsida teaterjacob.multi.fi. Den 23 oktober är det återigen dags för nypremiär av ”Den brinnande tunnan” i Jungsborg. Endast 280 personer hann se den påkostade produktionen innan coronarestriktionerna satte stopp för möjligheterna att ta in tillräckligt med publik. Kulisserna står kvar på scenen

och skådespelarna håller på och repeterar sina repliker. För mer information besök föreningen på Facebook. För ovanlighetens skull kommer Närpes Teater att framföra en vinterpjäs. Redan ifjol var det tänkt att ridån skulle gå upp för Agatha Christies ”Råttfällan”, men på grund av pandemin blev det lapp på luckan. Premiären äger rum den 6 november i Frans Henrikssonssalen. Marja Vuori står för regin. Biljetterna släpps den 1 oktober och kan köpas på netticket.fi.

Skriv en novell, dikt, essä, debattinlägg, låttext eller någon annan typ av text och tävla om fina priser. Illustration: Cecilia Lassus

Sista chansen att delta i skrivtävling Boka julfesten i god tid!

Vad innebär det att vara ung idag? Skriv ner dina tankar och skicka in ett bidrag till skrivtävlingen Ung 2021 senast den 10 oktober. Formen, längden och temat på texten bestämmer du själv. Syftet med tävlingen är att väcka läs- och skrivglädje bland unga och SÖU är en av flera medarrangörer. Vem som helst får delta och allas bidrag kommer att läsas. Vinnaren i varje kategori belönas med en Iphone 11, och ytterliga-

re en telefon kommer att lottas ut bland alla som deltagit. Tävlingen pågår fram till den 10 oktober. Vin-

narna utses av en jury och presenteras på en prisceremoni i höst.

Skrivtävlingen ”Ung 2021” • Tävlingskategorier: Unga i åldern 13–16, 17–20 och 21–25 år. • Tema: Att vara ung 2021. • Texttyp: Novell, dikt, essä, debattinlägg, låttext eller annat som är din grej. • Tävlingstid: 7 april–10 oktober. • Pris: Iphone 11. En vinnare per tävlingskategori plus en som lottas ut bland alla deltagare. • Bidrag och frågor: text@hssmedia.fi. • Arrangörer: Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten, Förlaget, SÖU, Skrivande skola/Svenska modersmålslärarföreningen i Finland, Centret för livslångt lärande, Läsambassadörerna och Unga Scenkompaniet.


CK! Ä D R E T N I V

Från SÖU:s sida deltog styrelseordförande Lenita Hjortman och verksamhetsledare Jonas Rönnqvist i mötet med forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen och riksdagsledamot Mikko Ollikainen.

Ministerbesök på SÖU Under ett besök på vårt kansli fick SÖU möjlighet att uppdatera forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen om hur situationen ser ut i våra medlemsföreningar och vilka frågor som är viktiga för dem. UF-rörelsen är inte obekant för minister Antti Kurvinen som har en bakgrund i Ylihärmän Nuorisoseura där han var med och startade upp teaterverksamheten efter en 20 år lång paus. – Jag värdesätter ungdomsföreningarnas och hela tredje sektorns arbete högt, säger Antti Kurvinen. SÖU:s verksamhetsledare Jonas Rönnqvist konstaterar att lagstiftningen oftast görs ur ett företagsperspektiv och att den är svår att tillämpa i föreningarna. Han nämner ordningsvaktslagen och alkohollagen som exempel. – Alkohollagen är ett stort pro-

blem i och med att den omöjliggör flera användningsområden av föreningshusen. Om man följer lagen kan man inte hyra ut lokalen för ett bröllop där hyresgästerna har med egen alkohol om det samtidigt finns ett alkoholtillstånd för hela lokalen, som ju behövs om föreningen ordnar danser eller andra evenemang där alkohol säljs. Detta innebär att föreningen måste välja mellan att endera ha uthyrningsverksamhet eller egen verksamhet, vilket medför ett stort inkomstbortfall. Under diskussionerna betonar Rönnqvist föreningshusens stora betydelse i lokalsamhällena, de används inte enbart för föreningarnas kärnverksamhet utan där bedrivs ofta också kommunal service. – De statliga renoveringsbidragen från Finlands Hembygdsförbund är viktiga och de borde höjas, säger Rönnqvist.

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen är den som har arrangerat besöket och han deltog också i träffen. – Fritidssektorn i kommunerna sköts till stor del på talko av föreningarna och då är det synd att lagstiftningen sätter käppar i hjulen för verksamheten, säger Ollikainen. Diskussionerna fördes i god anda och Kurvinen säger att han känner till problemen kring lagstiftningen och att han tar kommentarerna till sig. – Under Sipiläs regering gjordes försök att minska på byråkratin, men det är som då det snöar på vintern. Just då man har skottat börjar det snöa igen. Man kommer inte ifrån att byråkratin behövs, det måste finnas ett kontrollsystem. Text och foto: Caroline Mård

www.eekab.fi WIKMANS AUTOSERVICE krockskador • bilmålning • bilglas • bildemontering Även biluthyrning

Bärgningsjour dygnet runt Ring 0500 660 835 Wikmans Autoservice Oy Ab, Nixvägen 31, 64230 Närpes st www.varaosahaku.fi • www.wikmans.tawi.fi • Email: wikman@tawi.fi

Många bidrag listas på fyrk.fi, en sida det lönar sig att hålla koll på med jämna mellanrum.

Aktuella bidrag

Hösten är en intensiv tid för bidragssökare och nu då september lider mot sitt slut är det hög tid att lämna in ansökningar för renoveringsbidrag för föreningshus till både Hembygdsförbundet och Kulturfonden. Senare i år följer flera ansökningstider för både projekt- och verksamhetsbidrag. Svenska kulturfondens bidrag för renovering av föreningshus består nuförtiden av två skilda bidrag. Det första bidraget på max 5 000 euro är tänkt för planering och konditionsgranskning, medan det andra bidraget på max 10 000 euro ska användas för renoveringskostnader för arbete utfört av fackmän.

Finlands hembygdsförbunds renoveringsbidrag för föreningshus kan användas för materialkostnader för reparationer som bidrar till bättre användbarhet och till att bevara husets kulturhistoriska värde. Ansökningstiden för både Kulturfondens och Hembygdsförbundets renoveringsbidrag är till slutet av september. I september är det också ansökningstid för Kulturfondens specialfonder för verksamhet i Sydösterbotten, samt för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne som understöder aktiviteter riktade till barn och ungdomar. Den första november är det sista ansökningsdag för FSU:s produk-

tions- och marknadsföringsstöd för amatörteatrar, som kan sökas för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9–28.2. Båda bidragen är mindre understöd på max 1000 euro per förening som delas ut två gånger i året. I november är det sedan dags för Svenska kulturfondens allmänna ansökan. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om både verksamhets- och projektbidrag. Flera finansiärer har dessutom fortlöpande ansökan. Bland dem finns Svenska Folkskolans Vänner som bland annat ger projekt- och kursbidrag för bildning eller kultur på svenska. Mer info om alla aktuella bidrag finns på www.fyrk.fi.

Vinterförvaring av båtar!! Båtreparationer och service Båttvätt Båttransporter Upptagningar

Reklamsyltar Dekaler Biltejpningar Lasergravering

Auktoriserad Tohatsu servicepunkt

Jonas: 045 1333678 Strandvägen 1677, Malax

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak Fönsterplåt/Plåtlister Taksäkerhetsprodukter Inplåtning av skorstenar Skräddarydda lösningar enligt kundens behov Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • Kenneth: 050 572 1214 / Mikael: 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

Östm


20 stycken kort gratis om du köper någon av dessa CD:n et!

Nyh

Kom in i Guds solsken, Han har öppnat pärleporten, Låt oss alla en gång mötas, Blott en dag, Sammanlagt 15 sånger

CD 15€

Led mig hem, Det kommer en ny tid, Det ljusnar nu,Lita på din Gud, Medan skymningen sig sänker. Sammanlagt 20 sånger

Vilken Gud jag har, Ledd av Hans hand, Lugna hamn, Sänd honom bud, Det dyra blod, Sammanlagt 15 sånger. 10 års cd på köpet

CD 20€

CD 15€

Följ med oss, Han fann mig, Tro på mig, Det bästa i livet, Guldgrävarsången, Har du mött hans kärlek, sammanlagt 12 sånger

När du går över floden, Någonstans bland skuggorna står Jesus, Det är ingen hemlighet att Gud hör bön. sammanlagt 13 sånger

CD 20€

Om det är dröm, Vid din sida vill jag gå, Gud i naturen, Underbar frid, O Jesus du som fyller allt i alla, sammanlagt 12 sånger

CD 20€

CD 15€

1 st. 10 € Dagens Lösen för 2022 2 st. 16€ Den Finlandssvenska andakts boken som ger uppmuntran för varje dag hela 3 st. 22€ året Pris 10,50€ 5 st. 29€

”Guds änglar vill hjälpa dig ”

Finlandssvensk väggkalender 2022

Änglabesök, Oförklarliga Gudsingripanden och konkreta Bönesvar. De över 75 skildringarna ger uppmuntran hopp och glädje samt inspirerar till 24,90€ Inb. en tro som bär. Av : Inger Waern 220 sidor

vackra bilder och texter. Foto Christine Eliasson

Alla Tiders kortpaket med 40 st. nya kort.

et!

et!

Nyh

Nyh

et!

Nyh

et!

Nyh

Grattis, barn, djur, tänkvärda ord, bibelspråk. Även Alla Hjärtans kort

Pris 22€

Vinn över dina tankar ger oss praktiska bibliska verktyg för att ta kontroll över vårt tankeliv så att det inte tar kontrollen över oss

40 stycken i ett Julkortspaket såsom:

Ljus, naturlandskap, änglar, barn, Jesu födelse m.fl samt 5 dubbla julkort

Inbunden

26,50€ 258 sidor

Tron ger oss hopp. Oavsett vilka omständigheter vi möter. Det finns ett hopp som inte kan skakas,

26,90€ Inbunden 210 sidor et! Nyh

Värde 40€ Ditt pris 22€

22,90€ Inbunden 152 sidor

24,90€ 182 sidor

et!

et!

Nyh

Uppvuxen i Karelen har svårt att anpassa sig till sitt nya liv. Ilmari får tidigt lära sig vad utanförskap är. Livsskildrings bok.

Under 33 år har jag dragits med kronisk ledsjukdom. Det här är min ärliga livsberättselse av hopp och förtvivlan, mörker och ljus, men om Guds trofasthet

Nyh

Inbunden

et!

Nyh

Julkortspaketet + väggkalender 2022 blir priset 29€ 22,00€

22,00€ Beställning till Sven-Erik Syréns förlag, Norrfjärdsvägen 44, 66640 Maxmo tfn. 06-345 0190, 050-301 6598, Obs ny epost: sveneriksyren@gmail.com Namn:__________________________________ _______________________________________

Adress:______________________________ ____________________________________ ____________________________________ Tel:_________________________________ Postporto, 10 dagars betalningstid

Inspirerande äventyrsberättelse med starka karaktärer. Varje kapitel är späckad av dramatik, kärlek o. spänning

25,00€ 359 sidor

En djup personlig kris i samband med hans mammas död ledde pastor Randy till att ingående studera vad Bibeln säger.

Kan två brustna stigar leda fram till Guds upprättelse? Men deras tunga bördor och svårigheter o. hemligheter kan driva dem isär. 24,90€ 236 sidor 25,00€ 307 sidor

Läs om hur Gud är villig att återupprätta alla som i djup desperation ropar på honom. Kvinnan som mottog gränslös nåd. 24,60€ 204 sidor

PRESENT BÖCKER 7,40€/st.


Höststädning på gång i Fagerö Folkpark. Britt-Marie Söderman och Christina Enholm rensar upp i förråden. Foto: Jessica Lindgren

Stort deltagande i Talkodagen Varje år arbetar tusentals frivilliga på talko för att underhålla föreningshus, ordna evenemang och annan föreningsverksamhet. Denna otroliga talkoanda uppmärksammades med en gemensam talkodag i föreningarna.

Lördagen den 11 september ordnade SÖU evenemanget Den stora Talkodagen vid föreningshusen i Österbotten. Evenemanget som hölls för andra gången är en möj-

lighet för föreningar att bjuda in byborna till lokalerna för att ta del av talkogemenskapen. Talkodagen är ett perfekt tillfälle för nya intresserade att testa på föreningslivet. Att arbeta tillsammans ger både gemenskap och sociala färdigheter. Samtidigt lär man känna andra bybor, ökar trivseln i sitt närområde och skapar något tillsammans. I år deltog 17 föreningar som höll

lokala talkon från Karleby i norr till Skaftung i söder. Sammanlagt jobbade 209 personer på talko under dagen och 25 av dem var nya talkodeltagare. Totalt arbetade de 644 timmar inklusive den obligatoriska kaffepausen. SÖU besökte alla föreningar och bjöd på kaffe och bullar åt deltagarna. Samtidigt passade vi på att dokumentera den otroliga talkoanda som uppvisades.

Björkö UF samlade in lingon till förmån för Österbottens cancerförening. Uppköpare Cay Granholm tar emot en leverans som plockats på talko.

Efter en effektiv talkoinsats i Töjby UF med bland annat byte av ytterdörr, gräsröjning och iordningställande inför loppis smakar det bra med soppa.

Frida Gammelgård barkar stockar som ska bli bord och bänkar vid Björkö UF:s glasskiosk i Svedjehamn.


Tom, Isak och Sanna-Sofia Heir undersöker Wassor UF:s pannrum och planerar bidragsansökan inför byte till bergvärme.

I Malax UF fixades en hel del ute på gården och insidan fick en storstädning av Hanna Lönnvik, Josefine Löflund, Linnéa Strömfors, Elin Sjöberg, Ida Strömfors, Nadja Törnqvist och Adrian Strömfors.

I Åminne Folkpark finns oändligt med fönster att tvätta, fr.v. Karolina Bergvik och Janika Granlund.

I Solf UF röjdes sly, bidragsanökningar gjordes och nya gardiner fixades. På bilden intervjuas föreningens ordförande Hanna Svarvars av Vasabladet som även uppmärksammade Den Stora Talkodagen.

Isak Finnberg och Linus Holmblad sopar taket vid Purmo UF.

Nina Söderberg och Elvi Sundvik ordnar rekvisita vid Västerhankmo UF.

Frida Bäckström, Niklas Ahlnäs, Linda Nordkvist och Viktoria Harju tar bort sly vid Sundom UF. Under dagen sysselsatte sig föreningen både ute och inne i lokalen.


Edith Ingves, Mia Häggblom-Ingves och Robert Teirfolk sköter serveringen vid Skaftung UF.

Leo, Tommy och Alina Backlund förbereder inför målning vid Dagsmark UF.

Det städades både ute och inne, fixades i pannrummet och grillades korv vid Uf Hoppet. Från vänster Christina Bengs, Ben Nordström och Jonas Williamsson.

Malin Westerlund kokar kaffe åt talkodeltagarna i Terjärv UF.

Hur ska man organisera teaterförrådet på bästa sätt? Sarah Smeds, Edith Ågren, Petra Rauhala och Anne Rauhala i Karleby UF funderar.

Vintern kommer och veden ska in. Bjarne Holmvik och Richard Nylund deltar i Pedersöre UF:s talko.

Torgare deltog i Talkodagen för första gången. Lillemor Berglund-Koivusalo, Margareta Strandvall, Hanna Björklund Haga och Mats Koivusalo fixar en rabatt.


JNT FIBER

Vi tror på ett livskraftigt och framgångsrikt Österbotten där privatpersoner kan bo och företag verka. Därför investerar vi stort i regionen och jobbar aktivt för att bygga ut vårt fibernät. Vi ansluter både egnahemshus, bostadsbolag och företag till vårt fibernät, och sköter inkoppling och installation från början till slut!

internet

kabel-tv & IPTV

Telefoni

Företagstjänster

Karleby

Larsmo Jakobstad

Nyhet!

Snart ansluts även Replot till JNT Fiber!

Kronoby

Pedersöre Nykarleby Evijärvi

Korsholm Vasa

Vörå

Storkyro Ylistaro

Malax

Närpes

I dessa kommuner kan JNT leverera vissa tjänster genom andra operatörers fibernät.

Anmäl fiberintresse på www.jnt.fi/fiber Din intresseanmälan hjälper oss att kartlägga behovet av JNT Fiber runt om i Österbotten. Tipsa även dina grannar – ju fler som anmäler intresse, desto större chans att JNT Fiber kommer till er ort!

Här finns JNT:s fibernät tillgängligt i stora eller vissa delar av kommunen/staden.

Kristinestad

Många områden i Österbotten är redan färdigt utbyggda med JNT Fiber och där är anslutningen bara ett telefonsamtal ifrån och leveranstiden kort. I andra områden jobbar vi aktivt för att bygga nya fibernät.

Kontakta oss ifall du Har frågor eller vill beställa en fiberanslutning!

Privatkunder fiberteam@jnt.fi 06 786 8210 www.jnt.fi

Företagskunder foretagslosningar@jnt.fi 06 786 8200 www.jnt.fi/foretag


Hunton träfiberisolering nu från oss

Östra linjen 692, Yttermark Jan 050 5611701, Kaido 050 4372410, info@granlidenstra.fi

Måndag–fredag 8.00–17.00, lördagar stängt

Joel Johansson är fastighetschef på Svenska kulturfonden. Foto: Svenska kulturfonden/Annika Rönnblad

Uppmaning: planera först, renovera sen Det var kärlek vid första ögonkastet då Joel Johansson läste Svenska kulturfondens platsannons för tjänsten som fastighetsansvarig. Sedan maj är jobbet hans, och han ser fram emot att läsa och bereda alla ansökningar från föreningar med renoveringsplaner. Joel Johansson från Kvevlax har under de senaste tretton åren arbetat som byggherrekonsult. Sedan några månader tillbaka är han fastighetschef på Svenska kulturfonden och han har hela Svenskfinland som arbetsfält. Nu ser han fram emot att lära känna det finlandssvenska föreningslivet bättre. – Jag var med som en fluga i taket när föreningarnas aprilansökningar behandlades och det var roligt att se entusiasmen i ansökningarna. Ett tips till de som tänkt ansöka om pengar är att skriva ut allt det man har tänkt göra för tyvärr är inte vi på Kulturfonden tankeläsare. Ju mer konkret och uttömmande ansökningen är, desto lättare är den att behandla. I april och september kan aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska ansöka om bidrag för renoveringsåtgärder. Nytt för i år är att föreningarna

också kan ansöka om bidrag för konditionsgranskning och planering, vilket Joel Johansson uppmuntrar föreningarna att göra. – Det är en stor fördel att låta någon med opartiska och kritiska ögon granska lokalen. En konditionsgranskning ger en vägkarta över vilka åtgärder som behöver vidtas. Man får reda på vad som behöver göras, vad som brådskar och vad det ungefär kommer att kosta. Allt det här gör det lättare att planera långsiktigt. Samtidigt betonar han att det är väldigt värdefullt att det är en hängiven och entusiastisk användargrupp som planerar renoveringen. Det är de som själva använder lokalen som sitter på en massa tyst kunskap och en drivkraft att utveckla sina hus. – Ett hus som används vill man ta hand om, och i en ändamålsenlig lokal vill man ha verksamhet – det är en symbios. Maxbeloppet som en förening kan få för planeringskostnaderna är 5000 euro, och för renoveringsåtgärderna kan man beviljas högst 10 000 euro. – Man belastas inte för att man har fått bidrag tidigare, utan det går bra att söka flera gånger. De österbottniska föreningarna är väl representerade bland de som söker och

beviljas pengar. För att invånarna även i framtiden ska vilja sköta om lokalerna gäller det att man hittar nya användningsändamål och vågar tänka utanför boxen. – Man kan till exempel fundera om det finns någon annan förening som kunde verka i lokalen och som kunde vara med och dela på uppvärmningskostnaderna? Nytänk och utveckling är sådant som uppskattas av finansiärerna, till exempel har många föreningar fått bidrag för energieffektiverande åtgärder och för åtgärder som gör lokalerna mer tillgängliga. Johansson hoppas att tröskeln ska vara låg att ta kontakt med honom om man vill diskutera sin förenings renoveringsplaner och eventuella bidragsansökningar. – Det finns inga dumma frågor! Text: Caroline Mård Joel Johansson • Ålder: 40 år. • Familj: Fru, tre barn och hund. • Bor: I Kvevlax. • Yrke: Fastighetschef på Svenska kulturfonden. • Fritidsintressen: Padel, pizzabakning, läsning och att träna juniorfotbollslag.

Vasavägen 837, 66710 Kaitsor

Tel. 044-356 9000


Den 9 oktober ställer sig det här glada gänget på scenen under den direktsända finalen av MGP. Foto: Yle/Jaakko Vuorenmaa

KONTAKTANNONS

tt och hungrig, dåliga Sökes: DU BIL, BILIST, Trö ck, smutsig bil och tom vindrutetorkare, slitna dä tank rvicestation invid RiksHär finns: Traditionell se t du behöver. Bränsle, väg 8 i Kvevlax. Vi har de tvätt mat och kaffe. biltillbehör, nya däck, bil der, alla är välkomna. Barn och famlij inget hin så träffas vi och diskuKom in efter en kopp kaffe något mera? terar. Kanske det leder till gar. Eventuellt ett byte av rin

Österbottningar tävlar i MGP MGP - Melodi Grand Prix ordnas för femtonde året och tre av finalbidragen kommer från Österbotten. Den direktsända finalen sänds i Yle Fem och på Yle Arenan lördagen den 9 oktober.

Tio finalister uppträder med sina egna låtar på finalen i Helsingfors, av dessa kommer tre från Österbotten. Alma Ellfolk, 11 år från Jakobstad tävlar med låten ”Häng med”. Duon Mindy & Tilde består av Mindy Penttinen, 14 år och Tilde Forsén, 13 år från Nykarleby framför låten ”Förbli din”. Obi Chidobe, 13 år från Vasa deltar med sin låt ”Lev livet”. I MGP-showen i oktober uppträder också tio skickliga dansare som valts ut genom FSU:s dansprojekt

Make Your Move. Programledarna Anna-Karin Siegfrids och Jonathan Granbacka presenterar showen och deltagarna i direktsändningen. Det är möjligt att under streamen skicka hälsningar och gratulationer via TikTok @ylemgp. Finalister Alma Ellfolk, Jakobstad Alma Lillkung, Åbo Axa Högnabba och Ingrid Andersén, Helsingfors Enni Sjölund, Åland Hanna Wahlström, Helsingfors Cassandra Aspelin och Juni Savander, Grankulla Samuel Alanen, Frank Sundqvist, Viggo Sundqvist och Kaius Österman, Esbo Milla Pirjetä, Vanda Tilde Forsén och Mindy

Det här är sista gången MGP ordnas i den här formen. Nästa år börjar utvecklingen av ett helt nytt koncept som riktar sig till 10–14-åringar och lanseras 2023. Precis som MGP så kommer det nya konceptet att involvera barn och unga från hela Svenskfinland.

Penttinen, Nykarleby Obi Chidobe, Vasa Dansare Sienna Bailey, Esbo Sofina Björk, Grankulla Oliver Brandt, Esbo Moa Gripenberg, Jakobstad Minea Harrikari, Helsingfors Emmi Kanerva, S:t Karins Laura Lillas, Nykarleby Nadya Mattsson, Esbo Alina Reinikainen, Åbo Elin Wiklund, Jakobstad

ST1 KVEVLAX, KARLEBYV. 1134, 66530 Kvevlax 06-3460 151 / info@st1kvevlax.fi ÖPPET VARJE DAG

På Albert Häggbloms labb i Vasa kan man testa på gorillateater som beskrivs som den galnaste formen av improvisationsteater.

Annorlunda Kulturkarneval

www.procons.fi

Det blir inte den fyra dagar långa Kulturkarnevalen i Borgå som planerat, i stället kan österbottniska deltagare anmäla sig till något av de åtta labben som arrangeras i landskapet eller delta i ett av fem labb på nätet.

är det dags för labb inom dans och rörelse, hantverk och bildkonst, musik, multimedia och ordkonst, scenkonst och inom kategorin övrigt och de äger rum lördagen den 13 november klockan 10 till 17 på olika håll i Svenskfinland.

Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för de som går i årskurs 7 till 9, i folkhögskola, gymnasium, yrkesläroanstalt eller i svensk språkbadsklass. Kulturkarnevalen invigs fredagen den 12 november klockan 17 på Discord och kvällen bjuder bland annat på sällskapsspel och diskussioner om miljökänslor. Dagen därpå

I Österbotten kan man välja mellan K-Pop med Kaisla Koski i Vasa, Säg det med rörelse med Pontus Linder i Vasa, Other Comics med Heidi Lunabba i Jakobstad och Pärlbroderi med Marie-Therese Olenius i Närpes. Andra alternativ är DJ med Sam Sonntag och Simon Sid i Jakobstad, Gorillateater med Albert Häggblom i Vasa, Stand Up

med Elvira Lander i Jakobstad och FSS-labb med aktiva i Finlands Svenska Skolungdomsförbund i Närpes. Onlinelabben är öppna för alla under 29 år och man kan välja mellan Låtskrivning, Astronomi, Astrologi – hallå finns det någon där ute, Hållbar klädkonsumtion och Poesi på teckenspråk. Anmälningen öppnar lördagen den 2 oktober klockan 12. Deltagarantalet är begränsat i de fysiska labben och det gäller att vara först till kvarn. Mer information finns på kulturkarnevalen.fi. Text: Caroline Mård


Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre? - Låt oss sköta försäljningen - Vi köper även och betalar kontant - Betjäning på svenska

AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE Folkskolegatan 1, Karleby Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284 Solpaneler o. batterier till villan från oss!

TA Elektriska Kb

Elinstallationer och Service | Elplanering | Lagerbutik tommy.andtsjo@pp.malax.fi tel. 050 592 3478

Julresa till Lappland Kom med och upplev en stämningsfull jul och gemenskapen vid Raitismaja 22-27.12 i Äkäslompolo. Logi i tvåpersoners rum med egen toalett. Start från Vasa med påstigning norrut. Rikligt julbord och kvällsprogram varje dag. Pris: 570 euro inkl. transporter och helpension.

Sofia Wegelius på Finlands Svenska Ungdomsförbund utsågs till vicepresident i i den internationella amatörteateroganisationen på organisationens möte i Monaco. Foto: Privat

www.raitismaja.fi

info@raitismaja.fi

Bokningar 06-318 0900

Jobbar för internationell amatörteater Sofia Wegelius är teaterkoordinator på Finlands Svenska Ungdomsförbund och i augusti blev hon vald till vicepresident i den internationella amatörteaterorganisationen Aita/Iata. Sofia Wegelius konstaterar att amatörteaterns förutsättningar och kultur varierar stort mellan medlemsländerna i den internationella amatörteaterorganisationen. – Det som är gemensamt är passionen, säger Wegelius. Sofia Wegelius utsågs till en av två vicepresidenter i Aita/Iata på nätverkets generalförsamling i Monaco i augusti. Hennes fokus kommer att ligga på barn- och ungdomsverksamhet. – Det finns stora skillnader mellan traditionerna. Till exempel är

barn- och ungdomsteatern väldigt strukturerad i Asien medan verksamheten sker mer på barnens villkor hos oss. Dessutom varierar möjligheterna att få bidrag stort mellan länderna, och det är något som organisationen arbetar med. Organisationen ordnar regelbundet internationella festivaler där amatörteatergrupper uppför skådespel på sina egna modersmål. Vissa grupper satsar på fysisk teater utan någon text alls, medan andra delar ut synopsis där handlingen sammanfattas för att publiken lättare ska hänga med i handlingen. – Det är väldigt givande att ta del av produktioner från andra länder, man får bredda sina visioner och får nya intryck. Även finländska föreningar har möjlighet att delta i dessa festiva-

ler och Wegelius uppmuntrar ungdomsföreningarna att frimodigt ansöka. – Att få internationell erfarenhet och träffa likasinnade från hela världen är väldigt givande och ger mersmak. Coronapandemin har satt käppar i hjulen för det internationella samarbetet och påverkat organisationens verksamhet, bland annat kommer man så småningom att kunna ansöka om att få delta i en digital festival. Det nordiska och baltiska amatörteaternätverket Neata siktar på att arrangera en teaterfestival i Sverige i sommar, och Wegelius hoppas att finlandssvenska grupper tar chansen att delta. Text: Caroline Mård

Karleby UF arrangerar teaterkurser Karleby UF sparkar igång revysäsongen med en rad kurser med teatertema. Alfred Backa håller en veckoslutskurs med rubriken ”Om att skriva humor, från idé till färdig text” den 2 och 3 oktober. Helgen därpå, 9–10 oktober, är det rörelse-

kurs med Jacob Johansson. På programmet står humor i rörelse, stagefight och fysisk teater. Söndagen den 21 november håller Ann-Sofie Åminne en röstkurs där deltagarna får lära sig hur man använder sångoch talrösten på ett friskt och flexibelt sätt på scenen.

Man kan delta i en enskild kurs, eller i alla tre, utan att binda sig till revyprocessen. Kurserna är avgiftsfria. Anmäler sig gör man på www.kuf.fi. Har man frågor kan man ringa 050 3309 901 eller mejla jungsborg@gmail.com.

Lediga hyresbostäder och tomter i Malax kommun Nära till all service, bl.a. affär, HVC och apotek Intresserad? Kontakta disponenten, tel 050 5524301 Närmare uppgifter: www.malax.fi

Sågat, hyvlat och grundmålat virke. Även Pre-Cut stomvirke! Begär offert: info@kh-wood.fi Kim Hässjebacka 0405164740


Bra för hälsan!

Peter Hagner Bjergavägen 14, 66140 Övermalax Tel. 0500-907 348

Många undersökningar* visar att körsång är bra för både den psykiska och fysiska hälsan. Körsång är ett alldeles speciellt socialt sammanhang där man lär sig samarbeta och skapa tillsammans, samtidigt som man använder kroppen aktivt. Att man dessutom har kul på köpet och får vänner för livet gör körsång till den ideala fritidssysselsättningen. Har du funderat på att börja sjunga? Eller har du haft en paus och vill återgå till det goda livet? På webbadressen nedan hittar du en lista över körer i Svenskfinland. Det är ingen skillnad om du är erfaren sångare eller nybörjare - det finns något för alla!

Hitta din kör redan i höst!

RANGSBYGG

040 562 8950 Nybyggen - Renoveringar

REPARATIONER AV

www.fssmf.fi/korsang

• Markiser / tygbyten • Vi utför reparationer på plats, allt från det lilla till att byta hela.

* Läs mer om detta på webbsidan ovan.

FSSMF FINLANDS SVENSKA SÅNGOCH MUSIKFÖRBUND

Persienner Rullgardiner Fönstertätningar


Det är 100 år sedan huset mitt i byn byggdes på Bergö. Under årens lopp har förbättringar av föreningshuset, främst med talkokraft, varit ständigt återkommande.

Dubbelt firande i Bergö UF I år fyller Bergö UF 120 år samtidigt som det är 100 år sedan föreningshuset byggdes. Detta vill föreningen fira tillsammans med hela byn och ordnar flera evenemang under hösten. På grund av coronarestriktionerna har Bergö UF inte kunnat ordna några festligheter förrän nu. Hösten är fullspäckad med olika evenemang för att fira både föreningens grundande och tillkomsten av föreningshuset. Från början fanns det planer på en dagsfest med kaffebjudning den 4 september.

– Vi ville ordna en dagsfest på dagen hundra år efter att lokalen invigdes, men på grund av restriktionerna tvingades vi skjuta fram evenemanget och hoppas nu kunna hålla festen i månadsskiftet oktober-november. Det kommer också att bli en kvällsfest den 20 november. Det blir en supé med mat och dans och biljetterna kommer att släppas under hösten. Under kvällsfesten bjuds det på underhållning som än så länge är hemlig, på dagsfesten ger vi en sneak peek av vad programmet kommer att innehålla, säger Anette West, styrelse-

medlem i Bergö UF. Föreningen kommer också att ordna en pidroturnering och en lillajul-loppis. – Till dagsfesten har vi efterlyst foton och minnen från föreningens historia. Än så länge har vi endast fått in lite material och tar gärna emot mer, säger Maria Mann, kassör i Bergö UF. Föreningen själv har inte så mycket sparat och speciellt foton och information om vilka evenemang som ordnats förr är av intresse. Det inkomna materialet kom-

Föreningen vill återuppta traditionen med lavadans på Bergö. 2019 byggdes en mobil danslava. mer att användas till ett bildspel som ska visas under dagsfesten. – De som har gamla minnen eller foton av föreningen är hjärtligt välkomna att ta kontakt med någon i styrelsen, säger West.

Anette West och Maria Mann efterlyser minnen och fotografier från Bergö UF:s historia.

Föreningen hoppas så småningom kunna återuppta traditionen med lavadans i byn. 2019 byggdes en mobil danslava på talko. – Vi hann bara använda danslavan en gång innan coronan slog till. Också annan verksamhet har legat på is. Tidigare brukade vi ordna danser, ungdomskvällar och olika barnevenemang. Från början trodde vi inte att coronan skulle bli så här långdragen. Först sköt vi bara upp saker och tänkte att vi gör det när situationen lättar men det bara fortsatte. Egentligen har allt i föreningen pausats en längre tid, säger Mann. – Kring påsken ville vi så gärna hitta på något eftersom vi inte haft

verksamhet på ett tag. Då ordnade vi en påskäggsjakt för barnen. Med hjälp av en karta med tio utprickade ställen fick barnen leta upp påsar med påskägg som vi gömt runtom i byn. Äggen tog snabbt slut och responsen efteråt var positiv, säger West. Bergöborna är vana vid att det är fest i lokalen på första maj men i år var det ett annat upplägg för firandet. – Vi ställde till med cykelrally för hela familjen med olika stationer som deltagarna skulle cykla till. För att undvika att alla cyklade till samma station samtidigt hade vi förhandsanmälan och familjerna startade på olika tider och hänvisades till olika stationer. Deltagarna var nöjda efteråt och det blir troligtvis cykelrally i någon form också framöver, säger Mann. Text och foto: Jenny Nyman


Jakobstads

Krockreparation

Industrivägen 5, 68660 Jakobstad tfn (06) 723 5267 fax (06) 723 5275

❍ Krockreparationer och måleriarbeten ❍ Robot-rikt- bänk ❍ CAR-O-LINER elektroniskt mätaggregat

Senast turneringen gick av stapeln var det Tobias Höstman, Krister Holmlund, Jim Söderblom, Kenneth Syrén, Jesper Blomqvist och Kjell Stenbacka i Petalax Uf 2 som vann. Foto: SÖU:s arkiv

NÄRPES BYGGTJÄNST NÄRPIÖN RAKENNUS PALVELU

Petri 040-593 2284 Jonas 050-359 2595

God Jul och Gott Nytt År!

Nu startar pidroturneringen

Ifjol inhiberades SÖU:s pidroturnering på grund av coronapandemin. I år gör vi ett nytt försök. Skrapa ihop ett lag, anmäl er till ringkvalet och tävla om en plats i finalen.

Matcherna spelas precis som tidigare mellan sexpersonerslag och en förening kan ställa upp med flera lag. Turneringen inleds med ringkval, och när alla matcher är

spelade går de bästa lagen vidare till finalen där vandringspokalen delas ut till vinnarlaget. Finalen spelas lördagen den 12 mars på Vasa Bridgeklubb. Det är viktigt att alla lag har tillräckligt många reserver så att matcherna kan genomföras om någon av de ordinarie lagmedlemmarna uppvisar förkylningssymptom. Alla deltagare uppmanas följa de rådande hygienrekommendatio-

nerna. SÖU följer med smittläget och tar sig rätten att blåsa av eller pausa turneringen om det kommer nya direktiv från myndigheterna. Mer information och kontaktuppgifter till ringarnas kontaktpersoner finns på SÖU:s hemsida. På hemsidan finns de officiella pidroreglerna publicerade. Text: Caroline Mård

Måleritjänst - Maalauspalvelu

Hans-Göran Österblad tel. 050 355 3088 Jan-Henrik Boij puh. 050 349 4155 obsmalerivasa@gmail.com Korsholm

vard. 8-17

Ann-Louise Dahlin, Ann-Marie Andersson och Jana Hellén har inlett digitaliseringen av gamla revybilder inför UF Svanens jubileum. Nu behövs bybornas hjälp med identifieringen.

Svanen digitaliserar revybilder

Revyverksamheten vid UF Svanen i Monå inleddes för över 45 år sedan och det ska firas. Men på grund av pandemin har jubileumsfesten fått vänta och ännu är inget datum spikat. Som förberedelse inför festen digitaliseras nu gammalt revymaterial. Materialet består av filminspelningar, foton och texter från revyer

som uppförts av föreningen och för att digitalisera dem har man lånat utrustning av SÖU. Gamla foton skannas in och information om bilderna antecknas i ett register. En viktig del av arbetet är att identifiera människorna som syns på bilderna. Ofta saknas info om bilderna och för det behövs lokal kunskap.

bybor kan hjälpa till med identifieringen och digitaliseringen av materialet. Man kan även anmäla intresse för att delta i planeringen av jubileumsfesten eller dela med sig av eget material om revyverksamheten, som donation eller lån för digitalisering. Mer info om projektet fås av styrelsen.

Föreningen planerar fototräffar där

Text och foto: Malin Andtbacka


* trappor * renoveringar * nybyggen Strandvägen 583, 68550 Öja, Tel. 0400 368 551, www.kortellssnickeri.fi

ÄNNU HINNER DU! Natursköna och stora tomter till salu i Korsnäs kommun - egnahemstomter 10 €/st - radhustomter 1000 €/st För mera information: info@korsnas.fi

Marcus Beijar längtar efter pidron och samvaron den ger. Och efter smörgåsarna i Kvevlax, som de smakade förr.

Vi kortspelsrävar saknar pidron

Det nya normala. Hur många gånger har vi inte hört det uttrycket de senaste 18 månaderna? Coronarestriktionerna har lärt oss sprita händer, använda mer eller mindre suspekta ansiktsmasker, semestra i närregionen och hålla sammankomster på Teams. Med en ny vinter i antågande hoppas åtminstone jag på en viss återgång till det ”gamla” normala och därmed också en återgång till sena måndagskvällar i mer eller mindre uppvärmda serveringsrum i UF-lokaler runt om i hemkommunen. Pidron, som förra säsongen frös inne i och med coronaepidemin, saknas och jag tror verkligen inte att jag är ensam om den åsikten. Det var inte enbart själva kortspelandet som försvann. En stor del av ens sociala gemenskap försvann också ifjol höstas när våg två rul�lade in. Plötsligt var kalendern tom på måndagarna och plötsligt behövde man inte fundera på vem som skulle låsa upp lokalen och hämta hallonkransen när det vankades hemmamatch. Pidron för mig handlar, trots allt, inte enbart om att vinna i kortspel. Det handlar om att återse bekanta

man kanske ser bara en gång i året, om att sörpla hett bryggmalet kaffe ur en ranglig pappmugg i pausen, om att berätta om hur kallt det var i Helsingby det där året oljan tog slut och om att påpeka att smörgåsarna var godare förr i Kvevlax.

Pidron är ett ypperligt tillfälle att alstra socialt kapital under mörka vinterkvällar och också en möjlighet för många att komma sig ut i byarna åtminstone den där ena gången i veckan. Pidron gör att många av deltagarna har något att se framemot åtminstone under perioden november–januari och är en bidragande orsak till att många ärrade kortspelsrävar mår bättre under årets mörkaste tid. Pidron har bitit sig kvar i de österbottniska ungdomsföreningarnas verksamhetsplaner när såväl danser som bingo fallit från. Det vore otroligt synd om coronaepidemin skulle bli suddgummit som stryker pidron och som gör att man får en orsak mindre att besöka Vallgrund, Tölby och Västervik vintertid. Nej, vi behöver en återgång till det normala. Vi behöver alstra socialt kapital igen. Vi behöver spela pidro. Marcus Beijar

Köpmansgatan 16, Jakobstad Tel. 06-723 0672

  



BYGG & RENOVERING - FRÅN GRUND TILL TAK Vi är en bygg- och renoveringsfirma från Korsholm som utför mångsidiga arbeten åt både små och stora kunder. Läs mer: timbergs.fi

Pidrofinalen 1986 hölls i Iskmo-Jungsund UF:s lokal. Intresset för pidro har alltid varit stort i Femte Ungdomsringen. Foto: ÖP:s arkiv

• grundarbeten, tak, murning och nybyggen • köks- och badrumsrenoveringar (VTT:s våtrumscertifikat) målning och tapetsering, kakelarbeten • montering av inredningar • VVS-arbeten • • cellulosaisolering som lösull och skiva • även större projekt t.ex. industrihallar och radhus Hultvägen 180, 65630 Karperö Ring 040 910 4166 eller 050 525 6673 dennis@timbergs.fi, www.timbergs.fi


Ravintolakoneet.fi

GRÄVSKOPOR

Nya och begagnade restaurangmaskiner.

Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål. Reparationer och slitstål

BR Bäcklund

VÄLKOMNA Vi på Red & Green sätter våra gästers och medarbetares välmående främst.

Hela Sydösterbottens musik- och dansinstitut

Samhället börjar i sakta mak öppnas upp och Ingsva Resor drar igång reseplaneringen igen.

Skidbacksv. 19 66600 Vörå Tel. 044-317 1522

Tel. 364 3140 Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

H järtligt

la och e p s g i d Lär ed oss ! dansa m

Dessa resor är på gång:

27.10-16.11 Almuñécar, Spanien - 21 dagar (några platser kvar) 3-6.12 Lyxig weekend i Stockholm – med boende på Grand Hotel och Jill Johnsons julshow 4-5.12 Umeå-weekend 10-12.12 Julmarknad i Tallinn 29-30.1 ’Jesus Christ Superstar’ på Hartwall Arena i Helsingfors 19-20.2 ’Pernilla Wahlgren har Hybris’, Umeå 20-28.4 Holland med Floriaden och Blomstertåget 25.4-1.5 Härliga Gardasjön Läs mer om resorna och hur du ska boka på vår hemsida!

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER

Lunch

måndag–fredag 11–14

A la carte

www.ingsva.fi info@ingsva.fi Tel.nr. 020 7434520

måndag–fredag 16–20 lördag 12–20

Behöver Du eller någon du känner stöd till förändring?

(problematiskt alkoholbruk/drog- eller spelberoende)

06 8238 400 | sales@hotelredgreen.fi

Det går att förändra sin livsstil. Behandling med fortlöpande intagning.

Lokalproducerat till ert hem från

Ring 040 650 8112 pixnekliniken@malax.fi www.pixnekliniken.fi

HAR DU ELLER ÄR DU RÄDD ATT FÅ FUKT, MÖGEL & LUKTPROBLEM? CMYK: M34, Y91 i krypgrunden & kallvind? RGB: R255, G147, B33

JEPO Hundhagar

Annons 5 cm x 8 cm

VI HAR LÖSNINGEN TRYGGHETSVAKTEN

Stenkorgar

Stenfyren, den populära gåvan! Webbutiken öppen 24/7

Nu även PEC granskning & SM56 CMYK: C100, IAL P utlåtande till RGB: G70, B139RIS SE ALLA MÖJLIGHETER PÅ:

www.oratrade.fi info@oratrsde.fi

Textfont Calibri tel. 0500-953410

www.granlunds.com

NÄR NI BYGGER ELLER RENOVERAR Byggnadsmaterial förmånligt från oss!

JÄRN-RAUTA

KULLA

66800 Oravais, tfn 06 3575800

Hammarvägen 7, Vasa 010 3210 100

www.repaint.fi


www.siggpac.fi

Louise Mannil kommer att arbeta som projektledare för Digitalt stöd i Vasa. Foto: Fredrik Enges

Ungas psykiska hälsa fokus i nytt projekt Luckan Unginfo har startat ett nytt projekt, Digitalt stöd i Vasa, för att främja svenskspråkiga ungas psykiska hälsa i pandemitider. Projektets övergripande mål är att främja ungas psykiska hälsa i pandemin och dess efterverkningar genom olika regionala satsningar i framförallt Vasa. Projektet fokuserar på att underlätta tillgången till stöd på svenska, öka kännedomen om tillgängliga stödtjänster och ge unga verktyg för att hantera sitt välmående. – Coronapandemin har lett till att allt fler unga mår psykiskt sämre i Finland och speciellt studerande har drabbats mycket. Vasa är en stor studiestad för svenskspråkiga unga och många

studerande flyttar hemifrån för första gången. Det är viktigt att det finns stödtjänster att vända sig till med låg tröskel i dessa brytningsskeden, säger koordinator Louise Mannil. Luckan Unginfo upprätthåller stödchatten Ärligt talat, där svenskspråkiga unga i åldern 13–29 år anonymt kan chatta med psykolog eller handledare. Under år 2020 fördubblades antalet unga som vände sig till stödchatten för att få hjälp och stöd. Tjänsten är nationell, men i dagsläget är det framförallt unga i södra Finland som hittar dit. – Vi vill att även unga och unga vuxna i Österbotten ska hitta till Ärligt talat-chatten när de behöver hjälp eller stöd. I Svenskfinland där kretsarna är

små och “alla känner alla” kan anonymiteten som digitala stödtjänster ger vara av största vikt för att överhuvudtaget våga söka hjälp, säger koordinator Louise Mannil. Louise Mannil kommer att arbeta som projektledare för Digitalt stöd i Vasa. Inom projektet kommer Luckan Unginfo bland annat att ordna evenemang för unga, besöka skolor och sprida information om stödchatten Ärligt talat och andra stödtjänster för unga i Österbotten med fokus på Vasa. Projektet förverkligas genom understöd av Evald och Hilda Nissis stiftelse och pågår under ett års tid fram till juni 2022. Text: SÖU

På lördag finns chans att buda hem en del av inredningen från Boom Stock Club, eller varför inte en ny servis?

Åminne ordnar auktion Föreningen har städat och rensat, och nu på lördagen den 25 september auktioneras bland annat bord, bänkar, högtalare, dekorationer och en hel del barattiraljer ut vid Åminne Folkpark. Auktionen startar klockan 13 och Mikko Ollikainen fungerar som auktionsförrättare. Den långsiktiga planen är att riva och ersätta Boom Stock Club, och nu vill föreningen avyttra så mycket inven-

tarier och material som möjligt för att underlätta rivningsarbetet. Allt säljs i befintligt skick och man kan betala för sina inköp med både kort och kontanter. – Om det hade varit en normal sommar hade kassaflödet sett bättre ut och vi hade kunnat börja riva direkt, nu dröjer det troligtvis till nästa år innan vi kommer igång, säger Sandra Högström som är kassör i Åminne Folkpark.

Högström hoppas att Malaxborna och också andra ska hitta ut till auktionen. – Det finns både mindre inredningsdetaljer, en bardisk, ett dansgolv och virke som händiga människor kan göra något av till salu. Blir man hungrig så kan man köpa laxsoppa och kaffe och bulle i restaurangen. Text: Caroline Mård

Specialläkarmottagningar Undersökningar Recept Utlåtanden Operationer

Oy KristinaMedi Ab - sakkunnig hälsovård & kirurgi Tilläggsinfo & tidsbeställningar vardagar kl. 9-16 tel. 06 -357 8700

Oy KristinaMedi Ab Lappfjärdsvägen 10 64100 Kristinestad www.kristinamedi.fi www.facebook.com/kristinamedi Vi är verksamma i f.d. Bottenhavets sjukhus OP-lokaler Diabetes Fysioterapi Gastroenterologi Gynekologi Inremedicin Ortopedi Plastikkirurgi Psykologi Urologi Öron-, näs- & halssjukdomar

Välkommen till oss! 1. Remiss 2. Försäkring 3. Privat Vi svarar gärna på ev. tilläggsfrågor. Sakkunnig hälsovård & kirurgi snabbt, nära och enkelt!


Besiktning i Ny besiktningsstation Övermark öppnad i Övermark

STUBBFRÄSNING

i anslutning till Röös Verkstad Kb Vi besiktar alla fordon under 3500 kg

Annat

Annat trädgårdsarbete trädgårdsenligt överenskommelse

Pris från 45 € Boka tid via nätet, ring eller skicka e-post www.cpt.fi • info@cpt.fi 050-307 8098

arbete enligt överens0500-669 631 kommelse Kom ihåg hushållsavdrage

t! Ab CPT Besiktning-Katsastus Oy Källmossvägen 109, Övermark

www.lybacks.fi

TEATER OMEDI MANUS bengt ahlfors REGI anders hassel

lör 2.10 kl. 19 sön 3.10 kl. 16 fre 15.10 kl. 19 lör 16.10 kl. 19 sön 17.10 kl. 16 fre 22.10 kl. 19 lör 23.10 kl. 19

VÄSTGOTT Fiskenät och tillbehör

Fredrik 050-5524779 Korsnäs

SPELAS PÅ BRANKIS, CHRISTINEG. 2, JSTAD

I historiken presenteras Karleby UF:s omfattande verksamhet på ettt överskådligt sätt, men mest intressant är intervjuerna med människorna som på olika sätt har lagt ner själ och hjärta i föreningen.

BILJETTER: N Y PR EMI ÄR! netticket.fi eller jakobstads bokhandel. tel 06 7230889

Smakliga luncher vardagar kl. 10.30-14.45

PETALAX FÖNSTER IKKUNAT WINDOWS

sedan 1952 Petalaxvägen 401, 66240 Petalax Tel. 06-3475 236 E-post: info@petalaxsnickeri.fi

www.petalaxsnickeri.fi

·· · Lador av hyvlat trä Lador av hyvlat trä Timmer 8 m2 och 12Timmer m2 8 m2 och 12 m2 Även hyvlade lister och Även hyvlade lister och golv i gammaldags stil golv i gammaldags stil

Boka catering inför julens fester Skeppsredaregatan 1, Vasa Tel. 050-5431528

* Målningsarbeten inom- och utomhus * Tapetsering * Inredningsarbeten * Renoveringsarbeten Med över 25 år i branschen

Jim-Ro Oy Ab Tfn 050-583 0225

Tel. 050-514 9905 Tel. 050-514 9905

Tuvasvägen 12, 66100 Malax Tuvasvägen 12, 66100 Malax www.tratjanstfmelin.fi

S&T ÖSTMAN Allt inom jordbyggnads Grävmaskiner 1,5-26 tn band & hjul Transporter, Materialförsäljning Lavett, Krokbil Borrning, Sprängning, Bergkilning Kontakta för info och offert!

Thomas 050 59 81 666 |

Stostman

Beställ kött direkt av producenten inför julen! 0500-884 833 (Sami), 050-360 1447 (Marika) BESÖKARE ÄR ALLTID

VÄLKOMNA, men ring gärna före!

Karleby UF ger ut historik Karleby Ungdomsförening sammanfattar sin verksamhet i den pinfärska historiken ”Tillsammans”. Den aktiva föreningen har hunnit med mycket under årens lopp, och många är de människor som har sett Kuffen som sitt andra hem. Harriet Jossfolk-Furu står för texterna och de många bilderna i boken är samlade från föreningens arkiv och från privata samlingar. Den 320-sidor tjocka historiken berör åren 1894–2019, men fokus ligger på de senaste 25 åren som inte har dokumenterats tidigare. På grund av att arbetet drog ut på tiden behandlas även föreningens 126 och 127 år i historiken, och det är intressant på grund av att det var under den perioden som revyn uteblev för första gången på 50 år. Orsaken är givetvis coronapandemin. Boken består av tio olika temakapitel med fördjupningar i bland annat föreningens hemvist Jungsborg, teaterverksamheten, folkdansen, köroch sångverksamheten och styrelsen förr och nu. Den strapatsrika resan till teaterfestivalen i Marocko förtjänar också ett eget kapitel. Den andra delen av boken består av intervjuer med personer som varit aktiva under olika tidsperioder och inom olika sektioner i föreningen. Man har velat visa på hela föreningsverksamheten, inte minst det som inte syns så ofta:

vaktmästare, dräktskapare och sömmerskor, scenografisnickare, serveringspersonal, textförfattare vid sidan av skådespelare, körsångare, folkdansare och ledare för de olika grupperna. I flera av intervjuerna framgår det tydligt hur viktig föreningen och gemenskapen har varit, och hur många som har haft revyscenen som språngbräda vidare till andra föreningar och kulturella sammanhang. – Det är förstås mycket svårt att sammanfatta så många år i en och samma bok. Jag valde att göra en kort översikt i början för den som inte är intresserad av att läsa långa texter, men också för att kunna använda boken till att snabbt slå upp och kolla när någon speciell händelse skett, säger Harriet Jossfolk-Furu. I boken finns några sångtexter som har varit omtyckta och också en hel sketch som betytt mycket för en av de intervjuade finns publicerad. Historiken avslutas med foton och festtalet från 125-årsfesten. Inom historikens hårda pärmar finns en stor del av Karleby Ungdomsförenings historia dokumenterad på ett åskådligt och tilltalande sätt. Ett stort och värdefullt arbete ligger bakom boken som kan köpas från föreningen eller på Luckan i Karleby. Text: Caroline Mård

Viktiga årtal från föreningens tidiga historia 1894 Gamlakarleby Ungdomsförening grundas som en filial till Malax Ungdomsförening. 1906 SÖU konstitueras på sång- och musikfesten i Ventus. 1909 Jungsborg invigs. 1920 Namnet ändras till Karleby Ungdomsförening.


199€

199€ Östra långgatan 44C

Handboken ”Barnverksamhet i föreningen” publiceras i slutet av september och blir tillgänglig för alla intresserade på SÖU:s hemsida.

Barnprojekt avslutas med kurs och handbok SÖU:s barnprojekt Kompetenshöjning inom barnverksamhet avslutas i höst med publiceringen av en handbok och en kurs om lägerverksamhet.

Vikten av att utgå från barnen då man planerar verksamheten är något som betonats under hela projektet, inte minst i den avslutande delen i handboken som baseras på Alexandra Mangs kurs om teater och hur man gör barnen delaktiga i processen från början till slut. – Ett tips är att ta med barnen redan i planeringsskedet för att garantera att verksamheten som ordnas är sådan som verkligen intresserar dem, säger Mangs som är konstnärlig ledare på Unga Scenkompaniet.

Text: Malin Andtbacka

Beskattning av lotterier Den som anordnar ett lotteri i Finland ska betala lotteriskatt enligt lotteriskattelagen. Lotteriskatt betalas på avgiftsbelagda lotterier och på övriga lotterier där ingen avgift tas ut för att delta. Skatt behöver deklareras och betalas endast om skattebeloppet under en kalendermånad är femtio euro eller mer. Lotterier är enligt lotterilagen till exempel varulotterier, gissningstävlingar, bingospel och penningspel där deltagandet är avgiftsbelagt, valet av vinnare beror på slumpen och vinsten har ett penningvärde. För denna typ av lotterier krävs vanligtvis ett till-

stånd. Lotteriskatten är 1,5 procent av det faktiska försäljningspriset på lotterna vid varulotterier och gissningstävlingar. Lotteriskatt ska också betalas på avgiftsfria lotterier om de anordnas offentligt och valet av vinnare beror på slumpen. För denna typ av lotterier krävs inget tillstånd. Skatten är 30 procent av det sammanlagda värdet av vinsterna. Vinsterna kan till exempel vara pengar, varor eller andra förmåner med penningvärde. Om en förening anordnar ett lotteri på Facebook där ett pris lottas ut bland alla som gillat föreningens inlägg och värdet på priset är hundra euro blir lotteriskatten trettio euro. Är det här det enda lotteriet

föreningen anordnar under en och samma månad behöver skatt inte betalas eftersom skattebeloppet den månaden understiger femtio euro. Lotteriskatten är en skatt på eget initiativ. Det betyder att den som anordnar lotteriet själv ska räkna ut, deklarera via Min skatt och betala skatten. Skatten ska deklareras och betalas per kalendermånad senast den 12 den andra månaden efter anordnandet av lotteriet. Om en förening anordnat ett lotteri i juli ska skatten deklareras och betalas senast den 12 september. Text: Jenny Nyman

TA LV E N A U K I O L O A J AT

M Å-T I ONS

M A-T I

S TÄ N G T | S U L J E T T U

KE

15:00-21.00 15:00-21.00

TO

FRE

15:00-22.00

PE

12:00-22.00

LA

12:00-20.00

SU

EN

J

TORS

O

Y

CR

AFT BEE

R

F

OM

Jessica Roos håller kurs om lägerverksamhet.

Utöver handboken så avslutas projektet med en kurs om lägerverksamhet med Jessica Roos från Finlands svenska 4H. Kursen hålls digitalt på Zoom onsdagen den 13 oktober klockan 18–20. – Under kvällen går vi igenom allt man behöver tänka på då man planerar och genomför lägerverksamhet. Vi berör frågor som till exempel marknadsföring, säkerhet, lägerprogram, barngruppen och bespisning. Det finns utrymme för diskussion och frågor, och jag ger också konkreta exempel på hur 4H har genomfört läger, säger Roos som är verksamhetsledare för Larsmo-Pedersöre 4H. Alla intresserade kan anmäla sig på SÖU:s hemsida senast måndag 11 oktober. Projektet Kompetenshöjning inom barnverksamhet finansieras av Regionförvaltningsverket och genomförs i samarbete med SFV-bildning och Folkhälsan i Österbotten.

VINTERNS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER

R

Under våren höll projektet både digitala och fysiska kurser om barnverksamhet. Nu har innehållet från tre av kurserna sammanställts till en handbok som kan användas om man börjar med barnverksamhet i en förening eller behöver inspiration för att utveckla verksamheten. Materialet är indelat i tre teman: hur man kommer igång med verksamheten, gruppdynamik och hur man skapar verksamhet med barn, i det här fallet teater. Den första delen baseras på Yvonne Nybergs kurs om hur man kommer igång med barnverksamhet, med allt från frågor kring säkerhet och trygghet till planering och ekonomi. – Ett bra sätt att skapa trygghet för både barnen och ledarna är att ha delat ledarskap. Det ger flera förebilder för barnen och ledarna har stöd av varandra, vilket är speciellt viktigt om det rör sig om unga och oerfarna ledare. Dessutom innebär det flera ögon som observerar gruppen och flera händer som hjälper till, säger Nyberg som är koordinator för barn och unga vid Folkhälsan.

Handboken publiceras både digitalt och fysiskt och blir tillgänglig för alla intresserade i slutet av september via SÖU:s hemsida, www.sou. fi. Förhoppningen är att flera föreningar ska känna sig inspirerade av projektet och våga prova på att utveckla barnverksamheten.

K VA R K E N B R E W E RY G A S T R O P U B & P I Z Z E R I A R E P L O T VÄG E N | R A I P PA L U O D O N T I E 4 2 7 K VA R K E N B R E W E R Y. C O M

* * * *

Behöver Ni utrymme för festen, Kom så ordnar vi resten.

L u n c h b u ffé va rd a ga r k l. 1 0 .3 0 -1 4 Pi z za - m eny va rd a ga r f rå n k l 1 5 f ra m till en tim m e in n a n stä n g n in g 6 0 s i tt p l at s e r i resta u ra n ge n o c h 3 6 p å ter ra ssen Vi e rb ju d e r o c ks å A la ca r tem eny o c h p r ivatb e stä lln in g v id b eh ov. R i n g , s å ord n a s d et !

Boka julfesten i god tid!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv 045-804 7898, www.restaurang-marinas.fi


Äntligen blev det sommarteater! I ”I nöd och lust på Tottesund” kunde man bland annat se Ada Backlund, Astrid Frantz, Nadja Lax, Mona Glasberg, Jasmin Cederberg, Agnes Ehrström och Alicia Ehrström agera. I förgrunden Carina Nygård och Johan Lax som Klas Tott och hustrun Anna Oxenstierna. Foto: Alf Wiklund.

Ännu på genrepet sken solen vackert över spelplatsen på ön i Ljusparken. Under de båda föreställningarna av Jutbacka Teaters ”Gästabudet” stod regnet som spön i backen. På bilden syns pigan Saimi (Eva Brunell) och Påsaryssin (Boris Bränn) vänta på sin entré. Foto: Knutte Häggman

Jonatan (Cajsa Östman) räddar Skorpan (Nathalie Riska) från deras brinnande hem i Pedersöre Teaters sommarpjäs ”Bröderna Lejonhjärta”. Foto: Hanna Östman

Den tillfångatagne Robin Hood (Simon Nystén) pinas av Sheriffen av Nottingham (Matias Norrgrann) medan soldaterna (Andreas Skrifvars och Alexander Enroth) ser på i Närpes Teaters uppsättning av ”Robin Hood”. Foto: Patricia Rosengård

Många har saknat möjligheten att få uppleva livslevande kultur under coronapandemin och då föreningarna under coronasäkra former bjöd in till sommarteater gick biljetterna åt som smör i solsken. Bland annat familjeföreställningar, farser och pärlor från förr stod på repertoaren. Terjärv UF Efter en paus på 18 var det åter dags att spela sommarteater i Terjärv. Ungdomsföreningen spelade farsen ”Upp till camping”. Alla sex föreställningar var så gott som slutsålda. – På grund av corona har vi inte kunnat spela revy och det syns på kontot. Vi har länge funderat på att börja på med sommarteater igen, och det var roligt att föreställningarna drog så bra, säger Malin Westerlund som är viceordförande i Terjärv UF. Så småningom ska vinterns revy börja skrivas, men Westerlund säger att sommarteatern gav mersmak. – Det är svårt att både spela revy och sommarteater, men kanske det skulle vara möjligt att spela sommarteater vartannat år. Vi får se. Pedersöre Teater I sommar framförde Pedersöre teaterförening Astrid Lindgrens älskade ”Bröderna Lejonhjärta” under två intensiva veckor. De elva föreställningarna spelades på grund av coronarestriktionerna för halvfulla läktare, och i princip alla föreställningar var slutsålda. – Efter omständigheterna var det en riktigt bra teatersommar, säger Carina Viklund-Östman som är ordförande i föreningen. Pjäsen fick gott bemötande och publiken uppskattade de utlovade specialeffekterna. – Coronarestriktionerna gav oss mer jobb. Vi hade publikvärdar på plats som såg till att åskådarna höll avstånd. Jag tycker att publiken skötte sig bra, de flesta hade munskydd och ingen trängsel uppstod. Föreningen funderar redan på nästa sommar men vill inte avslöja mer i det här skedet. Juthbacka Teater Regnet stod som spön i backen under båda föreställningarna av ”Gästabudet”. Trots att Juthbacka Teater hade maximal otur med vädret så konstaterar ordförande Lena Frilund att det var ett intressant projekt. – Idén kommer från Nykarleby Museiförening som frågade om vi vill samarbeta kring en föreställning som ursprungligen skulle spelas under Nykarlebys 400-årsjubileum ifjol. Den blev inställd och vi kom fram till att vi gör ett försök i år i stället, säger Lena Frilund. Det var första gången ön i Ljus-

parken användes som teaterscen. Tio aktörer spelade upp ett gästabud rakt från 1600-talet med mycket sång och musik. Det var ett hårt tryck på de sammanlagt hundra biljetterna. Alla i publiken fick en picknickorg med allmogemat som de fick njuta av under föreställningen. – Publiken hade utrustat sig med regnkläder och vi fick endast en avbokning. Juthbacka Teater har 50-årsjubileum i höst men än så länge är det oklart hur firandet ska gå till. Kuddnäs Vänner Teatergänget vid Kuddnäs bjöd publiken på ett helt nytt koncept i somras. ”Konungens ring” framfördes som en vandringsteater, och publiken fick följa skådespelarna över museiområdet i Nykarleby. – Vi ville inte ställa in en gång till så vi bestämde oss för att anpassa formatet, det blev en kul utmaning att göra föreställningen coronasäker. Vi tog endast in 50 personer per föreställning så det kändes väldigt tryggt, säger Anci Holm som var producent. Över tusen personer såg tolkningen av Fältskärns berättelser på någon av de 23 föreställningarna. För att få flowet att fungera spelades flera repetitioner också inför publik. På frågan om det blir fler produktioner på Kuddnäs i framtiden är Holm försiktigt positiv. – Vi är inte en etablerad teaterförening och vi har varken läktare eller de sociala utrymmen som behövs, och på området finns ett museum som måste fungera. Men nu har vi sett att det här konceptet fungerar och förhoppningsvis blir det mer i framtiden. Oravais Teater I sommar kunde teaterpubliken vid Kyroboas ta del av godbitar från föreställningar från de senaste 35 åren. ”Glimtar från Kyroboas” uppskattades av publiken trots att det var ett lite annorlunda koncept. – Vi gav fem föreställningar och de var alla i princip slutsålda, säger Roland Engström, som är ordförande i Oravais Teater. De senaste två somrarnas pjäser har spelats för en begränsad publik. Engström hoppas att vi nästa sommar har kunnat återgå till det normala. – Föreningen har klarat sig hyfsat ekonomiskt tack vare att vi har kunnat spela och genom att vi inte har stora fastighetskostnader. Det är osäkerheten som har varit mest störande. Maxmo hembygdsförening Håkan Nylund har enbart hört positiva kommentarer från publiken som var på plats på de två föreställningarna av ”I nöd och lust på Tottesund”.

– Folk har varit glada för att det har varit möjligt att komma ut på något. Pjäsen bygger på verkliga händelser från herrgårdens historia, och enligt Nylund finns det fortfarande berättelser att ösa ur. – I veckan ska vi samlas med teatergänget och se på en inspelning av årets pjäs och sedan börja fundera på nästa sommar. Vi har lekt med tanken på att skriva en längre kärlekshistoria som bottnar i verkliga händelser. Korsholms Teater Också denna sommar bjöd Korsholms Teater på en nyskriven och egenproducerad pjäs. Den mörka komedin ”Vägskälstango” skriven av Ludwig Sandbacka fick bra respons av publiken. Föreningen gav fjorton föreställningar och på grund av coronarestriktionerna var endast halva läktaren fylld. – Att göra allt coronaanpassat har inneburit mycket extra jobb, men vi är glada att vi överhuvudtaget har kunnat spela de två senaste somrarna säger Jeanette Granberg som är ordförande i Korsholms Teater. Petalax Hembygdsförening I år blev det ingen regelrätt sommarteater på Arstu, i stället bjöd föreningen på ”Pärlor ur Bykiston” vid två tillfällen i juli. Programmet innehöll sketcher, sånger och allsånger ur tidigare Bykistor. – Det kändes bra att ha något program för att hålla igång de aktiva, säger Kerstin Knip som är ordförande i Petalax Hembygdsförening. Ungefär 200 personer såg någon av föreställningarna. Tack vare den stora läktaren var det möjligt att hålla avstånd i bänkraderna. – Nu hoppas vi att coronaläget förbättras så att vi kan fira Bykistons 40-årsjubileum med en ordentlig jubileumspjäs nästa sommar. Närpes Teater I år fick publiken på vridläktaren i Öjskogsparken följa med på en resa till det medeltida England och Robin Hoods värld. – Vi är riktigt nöjda, det var bra med folk och vi fick fin respons, säger Simon Nystén som är ordförande i Närpes Teater. Om man inte var på plats på någon av de elva föreställningarna så får man en ny chans nästa sommar då ”Robin Hood” spelas igen. – Coronan tvingade oss att vara mer försiktiga. Vi hade begränsat antal biljetter till salu och vi fick tänka till lite extra då vi planerade övningarna. Trots att sommarteatersäsongen är över är det full rulle i föreningen. Den nya rekvisitahallen är klar och föreningen håller som bäst på och flyttar dit alla kläder. Dessutom är det premiär för ”Råttfällan” i november.


Boka din resa nu!

Res på svenska med Oravais Trafik Till Umeå med nya Aurora Botnia

Poeten Julle Vestman guidar publiken runt museiområdet på Kuddnäs i vandringsteatern ”Konungens ring”. I bakgrunden syns kammarjungfrurna Kätchen och Dorthe, Emma Finne respektive Mathilda Enlund. Foto: Ove Lillas

Avgångar: 2.10, 23.10, 13.11, 18.11 - välj mellan: * 7,5-timmars havskryssning på Kvarken * 16-timmars shoppingkryssning till Umeå * Två dagars hotellresa till Umeå

Danskryssning

Måndag-Fredag 8-17 • Lördag 9-13

Med Viking Grace 10-11.11 Matz Bladhs och Tommys bjuder upp till dans! Bussrutter både längs Riksåttan och Strandvägen!

Till Stockholm

Teaterresa 3-6.12. ”Saturday Night Fever” eller ”Rainman”

Till Tallinn

Weekendresa 17-19.10.

Botnia Paradise med KAJ på Wasa Teater

Ulf Johansson och Linn Österberg spelade Johannes och Fanny Smeds i Oravais Teaters kavalkad ”Glimtar från Kyroboas”. Foto: Élin Englund

Biljettpaket med teaterbiljett, lunch/middag, pausservering samt busstransport Buss från Vörå: 13.11 Buss fr. Korsnäs 27.11, 11.12 Grupper erbjuder vi även övriga datum. Spa-resor till Pärnu Höstens resor (8 dgr): 23-30.10, 28.11-5.12 Julresa (7 dgr): 20-26.12 Julmarknadsresor * Lillajulmarknad på Jan Karlsgården på Åland 26-28.11 * Till Tallinn Resa: 3-5.12 och 3-6.12 * Gammlia julmarknad Resa: 4-5.12. * Skansens julmarknad Resa: 3-6.12 * Julshoppingresa till Tyskland. Resa: 3-8.12 * Julmarknaden i Tartu Resa: 9-12.12 * Julstämning i Kuopio Resa: 11-12.12

- VVS-planering - Energicertifikat

Johnny Heikkilä 044 – 312 4510

Publiken bjöds på mycket sång under de två föreställningarna av ”Pärlor ur Bykiston”. Foto: Ulrika Vest-Berglund

Almuñécar - våren 2022 Underbara dagar under Spaniens sol 12-24.3 (13 dgr) 13-31.3 (19 dgr) 19-31.3 (13 dgr) 28.3-7.4 (11 dgr)

Långsemester till Portugal Sesimbra, 15 dgr Resa: 11-25.4

Påsken i Ungern Resa:14-19.4

Gardasjön

Axel Hanses, Tobias Klemets och Cajsa Sundqvist var tre av skådespelarna i ”Vägskälstango” på Korsholms Teater. Foto: Samuli Turunen

Norditaliens smycke. Resa: 21-27.4

Fira valborg i Holland Resa: 30.4-3.5

Vandringsresa till Irland

V E R K S TA D

- AC-service - Bensin- o. dieselavgastest - 4-hjulsinställningar - Bromstest även för 4-hjulsdrivna bilar - Service och reparationer

Försäljning av däck i alla prisklasser!

personbilar, lastbilar, truckar m.m.

- Besiktningstjänster - Däckbyten, balansering - Diagnostisk felsökning - Kamremsbyten

Industrivägen4,4,68500 68500Kronoby Kronoby Industrivägen Tel. (06) 8345 verkstan@multi.fi Tel.227 (06)8345 8345 227 Tel. (06) 227 Jonas050-5814 050-5814880 880 Carl-Oscar Carl-Oscar 050-5845 050-5845 237 237 Jonas

Resa: 9-14.5

Se alla aktuella resor på vår hemsida! Vi följer myndigheternas alla restriktioner och anpassar reseutbudet enligt dessa.

SE ÖVER VINTERDÄCKEN! rrensKonku iga kraft priser!

Byt till NYA ackumulatorer

vinterdäck, så hålls Du på vägen! Boka tryggt och res säkert med oss!

- service och reparationer av bilar, traktorer, lantbruksredskap m.m. - däckservice för tunga fordon - kontroll och inställningar av hjulvinklar

BAGGAS BIL & TRAKTOR

• service och installation

Efter en paus på 18 år ställde Terjärv UF till med sommarteater. Publiken fick njuta av komedin ”Upp till camping” och av den vackra spelplatsen vid Hembygdsgården vid Heimsjöns strand. Foto: Sami Westerlund

oravaistrafik.fi (06) 318 4000 må-fre 9-16

www.baggasbil.fi

Bruksgatan 383, tfn 010 3224 070 Anders 0500 157 917


DRA NYTTA AV STATENS STÖD FÖR EGNAHEMSHUS SOM BYTER UT OLJEUPPVÄRMNINGEN! Vi säljer, installerar och servar pelletsbrännare, -pannor och kaminer.

”Lilla Frö” Kamin med drag 3,5-5 kW

MAGATURBO VEDPANNA i 5 olika storlekar 20-80 kW

KIPI brännare 16-250 kW

Ring, så berättar vi mer!

www.wv.fi Malax 06-365 7105

Wahlroos Verkstad Vi erbjuder: ✓Service och reparationer av bilar, traktorer och övriga fordon ✓Rökgasmätning för dieselbilar Sommardäck Vinterdäck ✓OBD-test, övrig besiktningsservice förmånliga tilltillförmånliga priser! ✓Brännoljeförmedling priser! ✓Däck- och fälgförsäljning Välkommen!

Dennis Rönngård gästar Åminne Folkpark den 13 oktober.

Händer i höst

RUNE: 0500-560974

Pörtom Bil & Traktor Öb Velkmossv. 4

TONY: 040-5646334

Behöver du en hyreslägenhet ?

Tarvitsetko vuokra-asunnon ?

Vi har radhus- eller våningshus lägenheter i Smedsby, Kvevlax, Solf, Petsmo, Jungsund och i Replot.

Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja Sepänkylässä, Koivulahdessa Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa sekä Raippaluodossa,

TIMMER-

HUS

direkt av tillverkaren

Fastighets Ab Korsholms Bostäder Centrumv 4 / Keskustie 4, 65610 Korsholm / Mustasaari Tel / Puh 06-3277123 , 0400 188 083 www.korsholmsbostader.fi

s

TRÄVARUHANDEL

68920 FORSBY & 020 7641 470

F:

m

a

A

EK

ST

R

Fastig

hetsse

rvice ning

Fondväggsmål

vice

tser

Flyt

M

g

in

jn

äl

rs

Ö

en hjälpande hand 050-5899741

Behöver du hjälp med något i ditt hem? Vi sköter om ditt hus och trädgård - gräsklippning - vedarbete - renovering, byggen - städning inomhus och utomhus - handla m.m. - inredning och målar valfria motiv på en fondvägg. - flyttservice och flyttstädning - försäljning av dödsbo el. likn.

Ring F:ma A Ekström 050 589 9741. Malax www.enhjalpandehand.fi

Löven gulnar på träden och kvällarna blir allt mörkare. Vad passar då bättre än att lysa upp tillvaron genom att besöka ett trevligt föreningsevenemang? SÖU:s medlemsföreningar bjuder på allt från cykelorientering och teater till loppis och föreläsningar. Besök respektive förenings sociala mediakonton eller hemsida för mer information.

30.8–26.9 Pörtom UF: Cykelorientering i byn. Besök fem kontroller och svara på frågorna som du hittar. Lämna in den rätta tipsraden senast 3.10 antingen i svarslådan på biblioteket eller per e-post till malinhaka@hotmail.com. Karta fås från biblioteket eller på Pörtom UF:s hemsida under fliken evenemang. 15–29.9 Norrnäs UF: Sagostigen ”Professor Wilda Wide och legenden om drakelden” vid aktivitetsparken, ett samarbete mellan Folkhälsan och YLE:s BUU-saga. Följ affischerna så hittar du tio olika sagodelar. Du kan också lyssna på sagan på Arenan. 24–25.9 Replot UF: Loppis i ungdomslokalen lör kl. 10–15 och sön kl. 11–14. 25.9 Åminne Folkpark: Auktion kl. 13. Bland annat bänkar, bord, högtalare, dekorationer och bargrejer från området auktioneras ut. Som auktionsförrättare fungerar Mikko Ollikainen. 27.9 Björkö UF: Djupstretchning med Siv Aro kl. 18, 5 euro per person betalas på plats. Anmäl dig gärna till Ida Björkman tel. 044 016 1837. Ta med mjuka, lösa och varma kläder, liggunderlag och vattenflaska. 28.9 Omställning Österbotten: Frökväll med Fröbibban vid Kvevlax bibliotek kl. 17.30. Låna frön till dina odlingar och lämna in höstens frön till bibban av det du vill dela med dig av till andra. Samtidigt diskuteras odlingsårets höjdpunkter och misslyckanden. 30.9 UF Hoppet: Två kostnadsfria föreläsningar i samband med Hållbarhetsveckan i Österbotten. ”En kemikaliesmart och plastfri vardag” med Sofia Grynngärds från Marthaförbundet kl. 18 och ”Jobba mindre, lev mer” med Maria Österåker kl. 19.15. Anmälan senast 26.9 kl. 16 på ufhoppet.sou.fi. 30.9 Övermalax UF: Hållbarhetsmarknad kl. 18–20 vid Solhem, i samband med Hållbarhetsveckan

i Österbotten. Lokala företag och föreningar finns på plats och har försäljning utomhus. 1–4.10 Töjby UF: Höstloppis i lokalen fre & mån kl. 17–20, lör & sön kl. 11–16. Försäljning av kaffe och bulla alla dagar. Bordsbokningar tas emot på tel. 050 496 7158. Bordshyra 20 euro, egen klädställning. Möjligt att hyra klädställning (5 euro) vid bokning. 8.10 Åminne Folkpark: Utomhusbio med familjefilmen Sune – Uppdrag midsommar kl. 19. Inträde 25 euro per bil. 9.10 Kronoby UF & NF: Wasa Teaters pjäs ”Bladis pojkan” på turnébesök till Kronoby samlingshus kl. 19. Biljetter på netticket.fi. 11.10 Purmo UF: Innebandykväll. 12.10, 13.10 & 14.10 Tottesunds herrgård: Föreläsningen ”Drottning Kristina – en förrädare eller hjältinna” med Herman Lindqvist kl. 18. Även bokförsäljning och signering. Förhandsbokning på tottesund.sou.fi. 13.10 Åminne Folkpark: Allsång med Dennis Rönngård och som gästande artist Månskensbonden kl. 19–22. Biljetter 20 euro i förköp från Netticket och 25 euro vid dörren. Barn under 12 år gratis. 14–17.10 Malax UF: Höstloppis i Bygdegården tors–fre kl. 17–20, lör–sön kl. 12–16. Mer info och bordsbokning på www.malaxuf.fi. 15.10 Dagsmark UF: Wasa Teaters pjäs ”Bladis pojkan” på turnébesök till Majbo kl. 19. Biljetter på netticket.fi. 15–17.10 Kvevlax UF: Höstloppis i lokalen, fre kl. 16–20, lör kl. 10– 16 och sön kl.11–15. Kortbetalning möjlig. Bordshyra 20 euro inklusive plats för egen klädstång. Boka bord via kvevlaxuf@gmail.com eller tel. 050 532 7467 vardagar kl. 17–20 och helgdagar kl. 10–20. 16.10 Sundom UF: Konstutställningen Kreativa Sundom kl. 14–18. En eftermiddag med sång, dans, textläsning och försäljning. 22.10 & 23.10 Finlands svenska rollspelsförening Eloria: Midnattsmannen – ett nutida psykologiskt skräcklajv i Forsby. Mer info och anmälan på eloria.fi. 29.10 & 30.10 Replot UF: Barndiscon. 30.10 Bergö UF: Pidroturnering kl. 11, anmälan via föreningens Facebooksida eller direkt till Patrick Söderholm på tel. 0405515710. Deltagaravgift 10 euro per lag.


Enmans byggföretag i österbotten som utför stora som små renoveringar inomhus och utomhus.

Jonas Härtull

jonas@byggsmart.fi www.byggsmart.fi 0453482663

RESULTAT MED VÄRLDSMÄRKET

Sanna Tuomela leder projektet PEPP för föreningar. Foto: Annika Loo

Sanna Tuomela, som är projektledare för Leaderprojektet PEPP för föreningar, håller på och arbetar fram en modell för hur föreningar med verksamhet riktad åt barn och unga kan implementera rusmedelsförebyggande verksamhet i föreningarna. – Målgruppen är styrelsemedlemmar, ledare, tränare, gruppansvariga och andra vuxna i föreningarna. Dessa fungerar ofta som förebilder för barn och unga och därför är det värdefullt om också de engagerar sig i det rusmedelsförebyggande arbetet, säger Tuomela. Föreningsarbetet sker oftast på frivillig basis och Tuomela är medveten om att tröskeln kan kännas hög att lyfta upp frågor om rusmedel till diskussion och därför hoppas hon att materialet som produceras inom projektet kan vara ett stöd. – I handboken får man tips på hur man pratar om dessa ämnen, samt en checklista på vad man kan göra i föreningen. Det är också viktigt att komma ihåg att det rusmedelsförebyggande arbetet inte bara handlar

om alkohol, narkotika och tobak, utan också om antimobbning och om att stärka barnens känslo- och sociala färdigheter. I handboken presenteras ny forskning och det finns också en lista på metoder som tidigare använts men som inte visat sig fungera, till exempel är nolltolerans, skrämsel och långa monologer sällan effektiva metoder. Mer lyckade åtgärder är till exempel att föreningen har en policy och handlingsplan mot rusmedelsbruk samt ärliga och faktabaserade dialoger mellan de vuxna och de unga. Projektet PEPP för föreningar startade i början av året och avslutas i slutet av nästa år. Under hösten deltar tre föreningar i ett pilotprojekt där de får utvärdera modellen, därefter finns allt material kostnadsfritt på www.pepp.fi. Projektet ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, och görs i samarbete med Finlands Svenska Idrott, Folkhälsans förbund i Österbotten, Finlands svenska 4H, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, Förebyggande rusmedelarbete EHYT, Österbottens Cancerförening, Röda Korset – Österbottens svenska distrikt, Korsholms kommun, Närpes kommun och Malax kommun samt övriga kommuner och samarbetsparter i Österbotten.

Vöyrin

Sähköhuolto Oy

Mårten Helsing 050 - 524 1976 vora.elservice@gmail.com

Häggman G&J Transport Tfn 0400 162 282 haggmanjohan@hotmail.com

Goda metoder i handbok

Alla drar nytta av att barn och unga mår bra både fysiskt och psykiskt, och därför uppmuntras föreningar med fritidsverksamhet åt minderåriga att ta upp rusmedelsanvändning till diskussion. Projektet PEPP för föreningar finns till för att underlätta diskussionerna.

Vörå

Elservice Ab

LEDIGA BOSTÄDER I SKAFTUNG

749

* 2 r + stugkök 40m2 * Hyra 328 euro + vatten 7,80 * Värme och el ingår i hyran Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy

tfn 040-8471 440

Firma K.Rusk Det mesta inom verkstadsutrustning • Billyftar • Däckmaskiner • Pelarborrmaskiner med mera

-Städning - Byggstädning -Fastighetsskötsel - Gräsklippning

046-5743685 rusk.kristoffer@gmail.com

ELfirma Antell Leif • installation • elmaterialförsäljning • planering

050-5235391

leif.antell@pp.malax.fi

Text: Caroline Mård

God Jul & Gott Nytt År

BILVERKSTAD

www.toolhouse.fi info@toolhouse.fi 0401970208

BILVERKSTAD Leverans av bergskross och grusprodukter från Malax och Pörtom * Kalkförsäljning

Björn 0400-442 483 Marcus 0400-362 185 På hemsidan www.pepp.fi publiceras material som finns till för att underlätta det rusmedelsförebyggande arbetet i föreningarna.

Välkommen in!

Snöskotrar, Utombordare, Båtservice, Mopeder, Bilverkstad, Svetsarbeten, Reservdelar, Småmaskiner, Fyrhjulingar, Service Mäkipäävägen 13, Vörå Tel. 045-632 7202 www.skoterdelar.fi

B


NYSLIPAT GOLV som tål att du lever livet fullt ut Depågatan 7, J:stad Tel. 050 592 1192 enagolvochtak.fi

Allt från pålägg till ungsfärdigt!

Tito Colliander – Människan bakom böckerna

NY SFV -BIOGR AFI

Författaren Tito Collianders (1904–1989) sanningsletande och hans kritiska inställning till banala svar på existentiella frågor tilltalar också dagens människor med en aktualitet som vägrar blekna. Hans självbiografier – men också hans romaner – återspeglar barn- och ungdomsåren i S:t Petersburg, svältåret efter ryska revolutionen och vandringsåren i Europa. Han sammanflätar platser, tider, åldrar och generationer okronologiskt och osystematiskt till en helhet som undflyr entydiga tolkningar. Bokens författare Raili Gothóni målar inte bara upp en heltäckande bild av Collianders personliga livsföring, utan också av den omgivande kultur och tidsanada som han skildrar i sina verk. Läs mer om alla 19 SFV-biografier över finlandssvenskar som inte får glömmas bort, beställ och betala på www.boklund.fi Eller ring in din beställning: 044-3788 363 Fråga även efter böckerna i välsorterade bokhandlar

Luncher

vardagar mellan 11-14 Pris 10 €/portion • pensionärer 8,80 €/portion Menyn finns på lunchpaus.fi

även Take Away! 040 1290 700

Boka julfesten i tid! www.rosenlund.fi


Projektkoordinator Roy Pietilä och ungdomsledarna Julia Nyback, Carolina Sund och Hannah Skogström besöker byarna i Korsholm med den mobila ungdomsgården Wauto under hösten. Foto: Christina Bengs

Wauto besöker Korsholm

En ungdomsgård på hjul kommer att snurra runt i Korsholm fram till jul. Syftet med Walkers-bilen Wauto är att komplettera ungdomsverksamheten och ge alla unga möjlighet att träffa trygga vuxna.

Den svarta husbilen som kallas Pantteri är en del av det nationella projektet Walkers On Wheels som leds av Stationens Barn rf. Under hösten kommer en husbil att vara stationerad i Korsholm. Syftet är att komplettera ungdomsgården i Smedsby, som har varit stängd en tid under coronapandemin, och att komma ut med verksamheten till byarna. – Man ska känna att man har möjlighet att delta i ungdomsverksamheten fastän man bor i till exempel Solf och inte slipper till Smedsby där den enda kommunala ungdomsgården finns, säger ungdomsledare Julia Nyback. Wauto-verksamheten har fått en boom det senaste året och alla fem bilar är bokade fram till slutet av 2022. Bilen har tidigare i år bland annat besökt Jakobstad och Vasa. I september har Wauton deltagit i en streetfest-turné som besökt flera byar i Korsholm där ungdomar har fått testa skating och graffiti. – Det har varit jättepopulärt. Det

har funnits ungdomar som har stått och väntat redan när vi kommit och farit först när vi börjat packa ihop, säger Nyback.

I oktober kommer ungdomsgården i Smedsby att vara öppen två kvällar i veckan och Wauton kommer att köra runt två kvällar i veckan. – Vi besöker olika byar, bjuder på kaffe och visar upp verksamheten för ungdomarna som får komma och prata med oss. Innan Wauton kom till Korsholm bjöds organisationer och föreningar in att delta i verksamheten. Christina Bengs från Helsingby är aktiv i UF Hoppet och hon kom i kontakt med verksamheten genom ett utskick till föreningen. En onsdagkväll i september hoppade hon på Wauton i Kvevlax. – Det var riktigt intressant och roligt och jag anmälde mig direkt som intresserad att följa med flera gånger. Det viktigaste är att man har tid att lyssna på och prata med ungdomarna om de vill det, säger Bengs. De första gångerna är det viktigt att visa upp verksamheten och bilen så att ungdomarna lär känna igen den. Ledarna uppmanar också ungdomarna att själva ta kontakt om de samlas någon kväll och vill ha besök av husbilen.

– I Kvevlax träffade vi ungefär 20 ungdomar under den första kvällen vilket är ett ganska bra saldo. Vi körde runt till flera olika ställen där vi såg att det fanns ungdomar. Redan andra kvällen tog ungdomar kontakt och frågade om vi kunde komma till Petsmo simstrand där de samlades, säger Nyback. – Vi var ute i drygt fyra timmar inklusive förberedelser och bortstädning. Under kvällen träffade vi flera gäng med ungdomar som var nyfikna och gärna ville ha kaffe och prata. Det bästa med bilen är att verksamheten snabbt och enkelt kan flyttas dit ungdomarna samlas. Då vi såg en samling med ungdomar var det enkelt att svänga in och fråga om de ville ha kaffe. Man behövde inte stå på samma ställe hela kvällen och vänta på att någon skulle dyka upp, säger Bengs. Mer info om när Wauton besöker olika byar i Korsholm finns på ungdomsgården Zitis Facebook och Instagram. Projektet Walkers on Wheels har fem Wauto-husbilar som har skaffats med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet, stiftelsen Eevi ja Emil Tannisen säätiö, Lions-förbundet och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Text: Malin Andtbacka

LOKAL ENERGI El | Vatten & Avlopp | Fjärrvärme

Välkommen till

Bo granne med skog och mark och ha endast 15 minuter in till Vasa. Ta del av pulsen på landsbygden, med idrott, kultur och näringsliv. Det låter som en dröm, eller hur! Då är drömmen här för att stanna.

Söderfjärdsbacken i Malax erbjuder nu stora och härliga bostadstomter med en omgivning som andas hållbarhet, upplevelser och en vacker vardag. Området är beläget vid randen av Söderfjärden och rymmer totalt 130 st tomter á ca 2000 m2. Priser från 10 €/m2. Välkomna och välj er drömtomt i Malax! För mera info kontakta Monica Asplund tfn 050 401 2405 monica.asplund@malax.fi

www.malax.fi

Det underhållsfria vinylpanelen för väggar och undertak till hus, garage eller terassen. Ungdomsledare Hannah Skogström svarar på meddelanden från ungdomar som vill ha besök av Wauton. Foto: Christina Bengs

0500 363 848 Ab ALFRO Oy


LOKALPRODUCERADE SÄNGAR FRÅN NÄRPES För en god natts sömn i världsklass

Eden 3

Eden 9

Eden 7

Eden 1

Marknadsvägen 1 Smedsby Tfn 0500 162 423 WWW.BEDINVEST.FI


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.