Page 1

Osterbottniska Posten Svenska Österbottens Ungdomsförbunds tidning • 3-2019

MISSBRUKET BAKOM RIDÅN David Björkström 9.10 kl 18.30-20.30 Denna kväll tar David med dig på resan genom sitt liv, genom det bittra och det vackra, för att ge en förståelse för missbruket bakom ridån.

VÄGEN TILL EN SYMPTOMFRI MAGE Viljan att vinna! OCH ETT LÄTTARE SINNE Peter ”Foppa” Forsberg Karolina Teir • 10.10 kl 18.30-20.00 30.10 Kl 18:30-19:45 Karolina berättar sin historia för att För första gången i Finland, unik förhoppningsvis hjälpa och inspirera föreläsning med Peter ”Foppa” andra att hitta till ett liv med färre Forsberg! Om de små marginalersymptom och fler skratt. na som gör en till en vinnare.

LÄNGTANS GRÖNA RUM Dödshot och glitter • Linnéa UNDER HJÄLMEN Maria Sjöblom Claeson • 13.11 kl 18:30-20:00 Johanna Lassnack 6.11 kl 18.30-20.00 Linnéa Claeson föreläsningar är 20.11 kl 18.30-20.00 Kom med på en inspirerande inspirerande och ligger verkligen i Johanna har bland annat blivit kväll, som kan göra att även du tiden. Hon uppmanar ständigt till utsedd till årets förebild och driver kan få dina odlingsdrömmar att kamp mot trakasserier i alla dess en av Sveriges största hästbloggar. Ridning, hästar och att tänka smart. bli sanna. former.

Biljetter: arbis.jakobstad.fi eller 06 786 3264


Kr all Entertainment och Sangré Event presenter ar

VASA Ritz - 23/10 KL. 19.00 JAKOBSTAD Schaumansalen - 24/10 KL. 19.00 EKENÄS Kulturhuset Karelia - 25/10 KL. 19.00 BORGÅ Kulturhuset Grand - 26/10 KL. 19.00 HELSINGFORS Finlandiahuset - 27/10 KL. 19.00 BILJETTER: LABERO.SE


Mer än ett hus För några veckor sedan nåddes vi av nyheten att Bertby UF/HF tragiskt drabbats av en brand. Ett scenario som förmodligen är de flesta föreningars stora skräck.

Alla bränder är stora tragedier. Oravais UF är en av de värst drabbade då föreningens lokal har brunnit ner hela tre gånger.

Ett föreningshus är inte bara en byggnad. Det är ett hus fyllt med historia, berättelser och gemenskap. Det förvaltar ett arv och ger en koppling bakåt i tiden. Huset som du kanske firade bröllopsfest i eller där du träffade ditt livs kärlek. Huset som din morfar var med och byggde. Huset som du själv satt hundra- eller tusentals talkotimmar på. Huset som i många fall är den enda samlingspunkten i byn och knutpunkten för sociala aktiviteter.

Man kan på inget sätt se det som något positivt att en lokal brinner upp. Däremot är det enkelt att konstatera att då nöden är som störst är hjälpen som närmast. De föreningar som drabbats av olyckan har alla rest sig som fågel Fenix ur askan. Katastrofen har i många fall blivit en nytändning, och hela byn har slutit upp. Det visar tydligt på två saker; för det första hur enormt viktiga föreningshusen är för byarna – det är en självklarhet att huset ska finnas. För det andra visar det på den enorma talkokraft som finns.

Tyvärr händer det att föreningshus brinner, nu senast Bertby och innan det var det ett tillbud i Karleby. Karperö och Dagsmark har också brunnit relativt nyligen.

I Bertby var man precis på slutrakan av ett långt och omfattande renoveringsprojekt. Lokalen var närmast tipptopp. Otaliga talkotimmar och resurser har satts på

renoveringen. För många skulle orken ha tagit slut vid det här laget. Inte i Bertby. Längre fram i denna tidning kan du läsa om att planen är klar, nytt tak ska på innan vintern. Varje förening är unik, men situationen i sig är inte unik. Det finns framtidstro och engagemang även i svåra stunder. Något som har varit ett kännetecken för rörelsen i över 100 år. Man fortsätter att orka. All styrka och kraft åt Bertby UF/ HF och aktivisterna där, det behövs. Jag hoppas och tror att närsamhället sluter upp även denna gång. Och till sist en uppmaning åt övriga föreningar, se till att ha brandoch övriga försäkringar i skick. Jonas ”Josip” Rönnqvist Verksamhetsledare SÖU

Österbottniska Posten - SÖU:s medlemstidning • Nr. 3 2019 Chefredaktör: Caroline Mård (webbop@sou.fi) Ombrytning & layout: Jonas Rönnqvist Pärmfoto: Linus Lindholm Redaktionsråd: Pia Gammal, Lenita Hjortman, Niklas Kortell, Josefine Silfver och Christian Rönn Där fotograf eller författare ej anges har materialet i första hand producerats av SÖU. Annonsförsäljning: CJ-center Tryck: Botnia Print Upplaga: 40.500, utdelas till svenska hushåll i Österbotten Ansvarig utgivare: Jonas Rönnqvist/Ab Sidwill Oy

Ringträffar i höst I mitten av oktober är det dags för höstens ringträffar. Träffarna hålls i hälften av ringarna, men alla intresserade är välkomna att delta. Planerna för allaktivitetshuset framskrider, men fortfarande saknas ett namn. Foto: Carolina Forsman

Vad ska föreningshuset heta? ÖP har tidigare skrivit om det nya föreningshuset som Pedersöre UF och Bennäs Byaråd planerar tillsammans.

Nu finns det en plan för hur huset ska se ut, men fortfarande saknas ett namn. Vad tycker du att allaktivitetshuset vid Ankdammen i Bennäs ska heta? Skicka in ditt

förslag till carina.ronnlund@multi.fi eller ring 041-4522232 senast den 31 oktober. Bland alla som ger namnförslag utlottas priser, vinnarna meddelas personligen.

Kallelse till SÖU:s

HÖSTMÖTE i Molpe 2.11.2019 SÖU:s medlemsföreningar kallas till förbundets höstmöte i Molpe Uf:s paviljong (pub Dalton) den 2.11 kl. 17.45. Fullmakter tas emot en halvtimme innan mötet. På höstmötet behandlas de i förbundets stadgar § 8 nämnda ärenden. Motioner till höstmötet kan lämnas in till förbundet fram till 18.10. Motioner kan skickas med post till vårt kansli (poststämpel gäller) eller per e-post på adressen kansli@sou.fi. Efter höstmötet hålls Johannesgalan 2019 i paviljongen. Möteshandlingar och övrig info publiceras på www.sou.fi. senast två veckor innan mötet

SÖU informerar om senaste nytt i föreningsvärlden som aktuella kurser, bidrag och evenemang. Samtidigt har ni chansen att träffa andra föreningsmänniskor och byta erfarenheter. Anmäl gärna

om ni är på väg till malin@sou.fi så vet vi hur mycket kaffe vi ska koka. Första ringen: Karleby UF onsdag 16.10 kl. 19. Tredje ringen: Jeppo UF torsdag 17.10 kl. 19. Femte ringen: Petsmo UF torsdag 10.10 kl. 19. Sjunde ringen: Töjby UF tisdag 15.10 kl. 19.

Aktuella bidrag Många fonder och stiftelser har sina ansökningstider under hösten, så det gäller att börja fila på ansökningarna i tid. Här är några bidrag som kan sökas under de närmaste månaderna.

lämnas in i november. Regionförvaltningsverket understöder lokal och regelbunden hobbyverksamhet för barn och unga, och deras ansökningstid infaller också i november.

I oktober kan föreningar ansöka om bidrag för bland annat barnkultur från Centret för konstfrämjande. Svenska kulturfondens stora ansökan för verksamhets- och projektbidrag ska som vanligt

Bidrag för verksamhet och projekt kan fortlöpande ansökas om från Svenska folkskolans vänner och från Aktion Österbotten. Fler fonder och bidragsgivare finns listade på www.fyrk.fi.

Börja med bridge Vasa Bridgeklubb söker deltagare till en nybörjarkurs i bridge. Kursen är gratis och hålls på båda inhemska språken och även på engelska om det behövs. Kursen startade 24.9 men det går ännu bra för intresserade att hoppa på. Kursen pågår tisdagar kl. 18– 21, mellan 24.9–17.12 och nästa kurstillfälle är tisdag 1.10.

Kursen hålls på Vasa Bridgecenter, Cirkelvägen 21 Vasa, ovanför ”Laakeri-Center”. Reko Märsylä håller skolningen. Ta gärna kontakt med Reko ifall du har frågor. Reko, 040 6482522 eller reko.marsyla@gmail.com. Mera info om Vasa Bridgeklubb hittar du på www,vasabk.fi eller klubbens Facebooksida.


FÖRENINGSSEMINARIUM SMEDSBY UF lördag 12.10.2019 kl. 12–15.30

Kl. 12.00 Välkommen Kaffe med dopp

Kl. 12.30 Inkludering i föreningen MALIN AVERSTAD RYD Malin som jobbar som jämlikhetskonsult på organisationen Make Equal ger en inspirerande och kunskapshöjande föreläsning om inkludering i föreningslivet. Föreläsningen behandlar grundläggande begrepp som jämlikhet, jämställdhet och inkludering. Genom praktiska och beprövade metoder stöttar vi er i att bland annat skapa en jämlik verksamhet i föreningen.

KL. 13.45 Service i Samverkan MARTINE OCH LARS WESTERLUND Martine arbetar som projektledare för projektet Service i Samverkan. Projekt fokuserar på bland annat landsbygdsfrågor. Lars arbetar som frilansjournalist och sitter som ordförande för Hela Sverige ska leva Västerbotten. Båda två är föreningsaktiva och kommer att ta upp frågor som berör landsbygdsutveckling.

Kl. 15.30 Seminariet slut Seminariet är gratis och riktar sig till föreningar och andra intresserade. Seminariet ordnas inom ramen för projekt Bygdegården.


tfn: 044-2573744

Sabina Östman är initiativtagare till Wassor UF:s populära bokbås. Gästboken visar att många böcker har hittat nya hem i sommar.

Busskur blev bibliotek I sommar har bybor och sommargäster kunnat byta till sig böcker från bokbåset som finns i korsningen mellan Vassor byväg och Bodstrandvägen. Den gamla busskuren renoverades under den stora talkodagen i maj, och gästboken har sedan dess fyllts med lovord över Wassor UF:s initiativ. Sabina Östman studerar till klassoch slöjdlärare och hon vet hur viktigt det är att barn läser. När hon fick syn på en artikel om bokholken i Kronoby slog det henne att Wassor UF kunde erbjuda liknande service i den lilla busskuren som länge stått oanvänd. När ägaren till båset gav tummen upp för att föreningen fick ta byggnaden i bruk, tog det inte länge innan den var målad och hyllor hade satts in. – Genom att läsa bygger barnen upp ett stort ordförråd och meningsuppbyggnaden utvecklas. Läsandet främjar fantasin och böcker är en bra motvikt till surfplattan. Först tänkte Östman att bokbåset endast skulle innehålla barnböcker, men då det slog henne att läsande vuxna är bra förebilder för barn, och därför finns det också

böcker för vuxna. – När Kuni-Vassor skola stängdes hade föreningen den stora turen att få en massa barnböcker. Vi har även fått ta emot många böcker som bybor har rensat ur sina hyllor. Utbudet varierar i hyllorna, och då ÖP är på plats kan man bland annat välja mellan svenska deckare, faktaböcker och romaner. Tidningshyllan bjuder på allt från dam- och jakttidningar till Åsa-Nisse. Det finns en del böcker på finska och engelska, men Östman hoppas att utbudet blir ännu bättre till nästa säsong. För att bokbåset ska få en fortsättning är helt klart. – Vi har fått mycket positiv respons på bokbåset. På grund av fukten kommer vi att plocka bort böckerna i september, men planen är att vi öppnar bokbåset igen i maj. Alla böcker som har donerats till föreningen får inte plats i bokbåset, utan det finns också ett lager i ungdomslokalen. Om man vill skänka böcker till bokbåset så kan man lämna böckerna i båset eller ta kontakt med någon i föreningens styrelse.

Välkomna på husvisning! 10.10 kl 15–19 och 12.10 kl. 12–15 på Österlandsvägen 152 i Pörtom i Närpes visas 1-planshuset Linnéa 129,2 m² (4 r, kök ja badrum). Läs mera: alvsbytalo.fi

Mikael var efterlängtad Vi frågade familjerna vad de önskar sig av sitt boende. Det var så den nya husmodellen Mikael föddes. Hemmets hjärta är det rymliga och ljusa 55 m² stora köket och vardagsrummet. Trevliga gemensamma utrymmen eller eget lugn. Utrymme, ljus och rymd men inga onödiga kvadratmetrar. Roligt att inreda och lätt att modifiera enligt egna behov. Vill du ha ett fjärde sovrum? Eller en köksö? Med egna tillval får du ett perfekt hus. Energieffektivt hem som följer de kommande skärpta byggnadsbestämmelserna redan nu. Fråga mera av din egen representant: Hannah Hoijar, 050 349 3565 Dennis Rönn, 050 558 7262

NU HÖSTRABATT

-10 000 e Pris fr. 162 050 e (norm. fr. 172 050 e)

Text och foto: Caroline Mård

Priset inkluderar moms, frakt och standardgrund.

Förmånen i kraft endast till den 21.10.2019.

Bilden innehåller tillval.

Utbudet i bokbåset är mycket varierat och flitigt använt.

alvsbytalo.fi


Steg för steg tar sig talkofolket an lokalen i Replot. Ungdomsföreningen har turen att både ha flitiga talkojobbare och en ordförande som är en hejare på att planera och skriva bidragsansökningar.

Renoveringsiver i Replot Målmedvetet och systematiskt renoverar Replot UF sin lokal rum för rum. Styrelsen har gjort upp en femårsplan och hittills har finansieringen ordnats och alla planerade projekt har genomförts. Replot UF har en ovanligt ung styrelse, med sina 29 år är sekreterare Daniela Berlin äldst. – Det är roligt att vara med i en förening som mår bra, föreningen har inte alltid varit så här aktiv, säger Berlin. När ÖP är på besök är föreningsmedlemmarna i full färd med att måla en fondvägg i salen. Nästa skede blir att ta sig an taket och resten av väggarna. Taket kommer att målas av ett proffs, men väggarna målas och träpanelerna lackas på talko. Efter det ska golvet slipas och lackas. – Målet är att salen ska vara färdigrenoverad då vi bjuder in till byafest i november, säger Jenny Backström som är Replot UF:s ordförande. År 2017 gjorde styrelsen under ledning av Jenny Backström upp en femårsplan för renoveringen av lokalen, och planen har sedan dess följts till punkt och pricka. – Vi har kommit in i en bra rytm, vi renoverar och redovisar bidrag samtidigt som vi ansöker om ny finansiering, säger Jenny Backström. Backström har blivit en fena på att skriva bidragsansökningar. Förutom att ansöka om bidrag för renoveringsprojekt så ansöker för-

eningen om stöd för verksamheten och för specifika evenemang. – Det är värt arbetet om ansökningen blir beviljad. Styrelsemedlemmarna är glada och tacksamma över att byns Marthaförening och Skäriteatern har understött renoveringen med betydande bidrag. Föreningarna ordnar årligen flera gemensamma evenemang. Andra finansiärer som har bidragit till renoveringen är Svenska Kulturfonden, Finlands Hembygdsförbund och Aktiastiftelsen i Korsholm. Ifjol beviljades Replot UF lov att ordna en penninginsamling och drygt 2000 euro samlades in i föreningens

penningbössor och på kontot. – Byborna uppskattar att vi tar hand om lokalen, och vi har redan märkt att vi fått fler bröllops- och kalasbokningar i takt med att lokalen blir ljusare och mer modern, säger Daniela Berlin.

som är föreningens kassör.

Sedan femårsplanen klubbades igenom 2017 har scenområdet inklusive elen förnyats, vip-rummet har fräschats upp, rekvisitarummet har organiserats, vattentaket har reparerats och målats, krypgrunden under lokalen har tömts och serveringsutrymmet har renoverats. – Ja, och så har vi ju bytt till bergvärme, säger Kim Backström

Det mesta arbetet har föreningsmedlemmarna gjort själva. Det de inte har kunnat från tidigare har de fått lära sig. William Erlands jobbar inom byggbranschen och han är en stor tillgång i föreningen. – Talkoförsäkringen är i skick, men som tur är har den inte behövt användas, säger Kim Backström.

Näst i tur enligt planen är köket som ska förstoras. I samma veva flyttas ingången och föreningen bygger en handikapptoalett för att lokalen ska bli mer tillgänglig.

En annan försäkring som fören-

ingen har bekostat tillsammans med Skäriteatern är en defibrillator, en så kallad hjärtstartare, som under vintern finns i lokalen, och på sommaren finns tillgänglig på teaterföreningens övningar och föreställningar. – Vi hoppas att vi inte behöver använda den, men det känns tryggt att den finns i och med att många människor samlas på våra och Skäriteaterns evenemang, säger Kim Backström. Förutom att renovera har Replot UF en hel del annat på gång. I vinter blir det teater, ett barndisco är inplanerat, byafesten ska ordnas, den traditionella adventsmarknaden tillsammans med marthorna ska äga rum och i september spelas det paintball. En fotoutställning med arkivbilder är också under planering. – Sedan Byarådet bildades har föreningslivet fått en skjuts på Replot och det är bra för gemenskapen, säger viceordförande Simone Berlin som är på plats med sin två månader gamla dotter Ingrid. På Facebook och Instagram kan man följa renoveringens framfart, och få info om när nästa talko äger rum. – För det mesta är det styrelsemedlemmar plus respektive som deltar i talkon, men det finns uppgifter åt alla så vem som helst kan delta. Alla är välkomna, säger Jenny Backström.

William Erlands och Kim Backström har tillbringat många timmar på talko i lokalen.

Text: Caroline Mård Foto: Linus Lindholm


Replot UF renoveras både invändigt och utvändigt.

Julresa till Lappland Kom med och upplev en stämningsfull jul och gemenskapen vid Raitismaja 22–27.12 i Äkäslompolo. Pris: 550 euro per person inkl. transporter och helpension. Bokningar & förfrågningar: 06-3180 900 / 0400 126 830 info@raitismaja.fi www.raitismaja.fi

BEGAGNADE TELEFONER FRÅN MULTITRONIC Läs mera på multitronic.fi/outlet Redo att användas

Garanti

Varje telefon kommer i en tunn trälåda. Dessutom får du en kabel och ett SIM-ejektorverktyg.

Vi ger 12 månaders garanti på alla telefoner vi säljer. Går den sönder, reparerar eller byter vi ut den gratis.

Säkrare än på marknaden

Gratis retur

Vi har sålt konsumentelektronik i över 20 år och erbjuder en omfattande service.

Alla våra kunder har 14 dagars returrätt. Gillade du inte telefonen, returnera den gratis.

från

269€

iPhone 7 32GB

Daniela Berlin visar upp tornrummet som är i originalskick.

DIN LOKALA ELEKTRONIKBUTIK SERVICE

Och reparationer

Vip-rummet har fräschats upp under renoveringen. Utrymmet används av orkestrar och under möten.

BESTÄLL PÅ NÄTET

Hämta från affären kostnadsfritt

UPPLEV ELEKTRONIKENS VÄRLD

HITTA OSS I VASA

Hovrättsesplanaden 18 65100 Vasa

ÖVER 100 000

Produkter på nätet

HITTA OSS I JAKOBSTAD Alholmsgatan 3 68600 Jakobstad

WEBBUTIK

www.multitronic.fi


M

Inflyttningsfärdigt pris inneh. vattenburen golvvärme utan värmekälla, eldstad och skorsten. Huset på bilden har tilläggsutrustning.

! LÄS MERA PÅ

www.kastelli.fi

Stallhagen är ett mikrobryggeri på Åland som har bryggt öl avinget hög kvalitet sedan 2004. behöver och extra.

et du k och kan anpassas så att det Getavägen 196befinner AX-22410 Godby lket skede av livet du www.stallhagen.com bokar vi ett planeringsmöte!

Närpes stad erbjuder

- en levande landsbygd - alternativa boendeformer - förmånliga bostadstomter - företagsvänlig stad

- friluftsliv på land och till havs - nära till service - rikt kulturliv - goda idrottsmöjligheter

an 60

atan 5

www.narpes.fi

staden@narpes.fi

JÄRKEVIN TAPA TEHDÄ KOTI

Mikael Boberg husförsäljare

Storalånggatan 60, 65100 Vasa GSM 046 850 3590 E-mail: mikael.boberg@kastelli.fi Internet: http://www.kastelli.fi

Behöver du en hyreslägenhet ?

Tarvitsetko vuokra-asunnon ?

Vi har radhus- eller våningshus lägenheter i Smedsby, Kvevlax, Solf, Petsmo, Jungsund och i Replot.

Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja Sepänkylässä, Koivulahdessa Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa sekä Raippaluodossa,

Fastighets Ab Korsholms Bostäder Centrumv 4 / Keskustie 4, 65610 Korsholm / Mustasaari Tel / Puh 06-3277123 , 0400 188 083 www.korsholmsbostader.fi

NYKARLEBY FASTIGHETSSERVICE AB Tel 0400563294 Fastighetsskötsel -gräsklippning -häckklippning -snöskottning -asfaltsopning

Tel 0505524166 Städservice -hemstädning -fönstertvätt -golvvaxning -byggstädning

Tel 0505648017 Vvs installationer -vvs service -ny installationer -ventilationsservice

Områden: egnahem, kontor, fabriker, byggnadsplatser, fritidshus

www.nykarlebyfastighetsservice.com nykarleby.fastighetsservice@multi.fi

Vi vill förebygga psykisk ohälsa Psykosociala förbundet är en ideell och riksomfattande organisation som stöder personer med psykisk ohälsa. Med hjälp av gåvor, donationer och testamenten kan vi arbeta mer förebyggande. Testamentera för ett mer välmående Finland i framtiden. Tack för ditt bidrag! Mer info: www.fspc.fi eller 050-525 1243

Steelprop Finland Oy Ab

Slipupptagning i Jakobstad för reparationer av

Alholmsvägen 40, 68600 Jakobstad Båtar upp till 30 m och 200 ton. Alholmsvägen 40 info@steelcraftpropellers.fi 68600 Jakobstad +358 505621121 Markus +358 505971798 Björn www.steelcraftpropellers.fi


NÄR NI BYGGER ELLER RENOVERAR Byggnadsmaterial förmånligt från oss!

JÄRN-RAUTA

KULLA

66800 Oravais, tfn 06 3575800

Solelpaket 3,3 kWp Det finns flera anledningar att fira i Karleby då föreningens 125-årsjubileum sammanfaller med lokalens 110-årsdag.

Karleby UF 125 år Söndagen den 29 september vankas det fest i Jungsborg. Det är 125 år sedan ungdomsföreningen grundades och jubileet till ära gör flera gamla revyrävar comeback. Jan Molander, Karleby UF:s ordförande, hoppas på fullt hus på jubileumsfesten. Det är inte bara föreningen som fyller år, det är exakt 110 år sedan föreningens lokal Jungsborg stod klar. – Jungsborg har varit en viktig plats för de svenskspråkiga i Karleby, men under senare år har stället hamnat lite i skymundan. Min dröm är att Jungsborg ska bli ett kulturhus, säger Molander. Föreningen är känd för sina välbesökta och påkostade revyer, och vinterns revy är under planering.

År 2020 är det Karleby som firar jämna år och nästa höst kommer ungdomsföreningen att sätta upp en pjäs med anledning av stadens 400-årsjubileum. Ungdomsföreningen har under hösten startat upp en musik- och en dansklubb som riktar sig till ungdomar i högstadieåldern, och intresset har varit stort. Under våren lockade Café Jungsborg en hel del besökare till lokalen och planen är att den verksamheten ska komma igång igen i höst. – Det gäller att försöka hitta på verksamhet som besökarna brinner för och verkligen är intresserade av, det finns så mycket som konkurrerar om vår tid i dag. I juni råkade föreningen ut för ett bakslag då en maskerad man tände

på ytterväggen. Till all lycka upptäcktes branden av en förbipasserande innan den hann sprida sig. – Tio minuter till och vi hade varit utan lokal, säger Jan Molander. Gärningsmannen har gripits och föreningen har lyckats återställa det mesta. Fortfarande finns det ett hål i stockväggen, men under hösten kommer det att åtgärdas.

På söndagens fest kommer Stefan Andersson att hålla festtalet och en hornorkester underhåller med musik. Publiken får även njuta av ”Förändring” som är en show med texter av Fritz-Olle Slotte och med musik av Alf Mylläri. Jan Molander avslöjar att flera gamla revyrävar gör comeback på scenen.

Solelpaket 5,5 kWp

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa 06 3177 900 kontaktor@kontaktor.fi

Text: Caroline Mård

Lediga hyresbostäder och tomter i Malax kommun Nära till all service, bl.a. affär, HVC och apotek Intresserad? Kontakta disponenten, tel 050 5524301 Närmare uppgifter: www.malax.fi

Jan Molander är Karleby UF:s ordförande. Bilden är från 2017 då föreningen övade inför ”Ronja Rövardotter” som de framförde i en egen Mattisborg. Foto: SÖU:s arkiv

Johannesgalan 2019 Missa inte årets roligaste föreningsjippo! Anmälan senast 20.10 via SÖU:s hemsida eller till Jenny på tel. 040 1989 510.

Plåtslageri D Jåfs

- Takrännor, stuprör olika modeller o. färger - Brandstegar i olika färger - Takbryggor o. snöhinder - Fönsterplåtar o. lister

Vikby Tel. 344 4646 el. 050-330 7937

Spana in vårt kursutbud!

www.vora.fi/mi


GRÄVSKOPOR Boka julfesten i god tid!

Tillverkas i olika modeller enligt kundens önskemål. Reparationer och slitstål.

Br Bäcklund Tel. 06-364 3140

Butiken fylld med HÖSTNYHETER! VÄLKOMMNEN!

F:

m

a

A

Gruvvägen 5, 66200 Korsnäs

EK

ST

R

Välkommen till Uffes i Purmo! Till fest & vardag » » » » » » » » »

smakliga luncher varje vardag 11-13 à la carte restaurang för 100 personer catering, allt från större fester till hemmamiddagar smörgåstårtor söta tårtor café & kiosk lösglass goda pizzor grillmat

Dags att boka julfesten!

Fastig

hetsse

rvice

ning

Fondväggsmål

vice

tser

Flyt

M

g

in

jn

äl

rs

Ö

en hjälpande hand 050-5899741

Behöver du hjälp med något i ditt hem? Vi sköter om ditt hus och trädgård - gräsklippning - vedarbete - renovering, byggen - städning inomhus och utomhus - handla m.m. - inredning och målar valfria motiv på en fondvägg. - flyttservice och flyttstädning - försäljning av dödsbo el. likn.

Ring F:ma A Ekström 050 589 9741. Malax www.enhjalpandehand.fi

Vi har öppet 7 dagar i veckan 050-470 tfn 727 22556887 Purmovägen 471, Purmo www.uffes.fi

Välkommen till

JUTHBACKA VINKÄLLARE Kom och njut av en underbart god 4 rätters middag i fin och unik miljö!

Utrymmet lämpligt för sällskap upp till 16 personer.

Nykarleby Bokningar, ring restaurangen 06-7220677

www.skandialattia-golv.fi

050-495 9880

När du söker kvalitet till rätt pris! * grävning * transporter * materialförsäljning * krossförsäljning Tel: 050-5980 320 E-post: fmaintrans@msn.com

Välkommen att boka era julfester på Rosenlunds prästgård i Jakobstad! Traditionellt julbord eller trerättersmeny. Menyerna finns på vår hemsida www.rosenlund.fi Julbord 39€/person Jultrerätters 25€/person Jullunch 16-20.12 15€/pers.

Kontakta oss på tel. 040 129 0700 eller info@rosenlund.fi


Branden orsakade stora skador på fasaden och hela takkonstruktionen måste rivas och bytas ut. Extra förargligt är det att Bertby UF/HF då larmet kom bara hade några småsaker kvar att åtgärda på den omfattande renovering av lokalen.

Lokalen i Bertby eldhärjades ”En dolkstöt rakt i hjärtat på byn”. Så beskriver Gustaf Ollus den anlagda branden vid lokalen som Bertby UF/HF lagt ner otaliga talkotimmar på att renovera.

Röklukten är fortfarande stark i lokalen som brann på måndagskvällen den 2 september. Brandkåren var snabbt på plats och fick elden under kontroll. Stora delar av insidan har klarat sig bra, men den nordliga fasaden där elden startade är förstörd. Elkablar behöver bytas ut och vattenskador som uppstod under släckningsarbetet måste åtgärdas. Det största projektet blir att byta ut hela takkonstruktionen. – Innan snön kommer måste vi ha nya takstolar och ett nytt plåttak på plats, säger Gustaf Ollus som är föreningens ordförande. Polisens undersökning ställer det utom allt tvivel att branden är anlagd. – Det känns förstås jätteonödigt att någon har tänt på vår nyrenove-

CK! VINTERDÄ

– Helgen innan branden hade min son bröllopsfest i lokalen, och vi städade undan det sista bara timmar innan branden startade. En förbipasserande såg lågorna strax efter nio på måndagskvällen och larmade brandkåren som var på plats inom en kvart. Gustaf Ollus fick ett telefonsamtal om att det brinner och han slängde sig i bilen och körde efter brandbilen till lokalen. – Jag är en sansad person så jag blev inte så skärrad, men det är klart att det inte var roligt att se lokalen i lågor.

Gustaf Ollus får ännu en gång kavla upp ärmarna och börja renovera. rade lokal, men en tröst är i alla fall att vi i föreningen inte har orsakat branden, och att vi inte hade kunnat göra någonting för att förhindra den. Lokalen är den enda samlings-

platsen som finns i byn sedan butikerna, banken och skolan har stängt. I takt med att renoveringen har framskridit har lokalen blivit allt mer populär som festlokal och den är ofta uthyrd.

Till all lycka är lokalen försäkrad, och så fort allt är utrett med försäkringsbolaget ska återuppbyggandet av föreningshuset komma igång. – Vi kommer att anlita yrkesmän för att byta ut taket, men vi strävar efter att göra så mycket som möjligt på talko. Målet är att lokalen ska vara åter-

www.ks-geoenergi.fi

Över 15 000 energibrunnar under 15 års tid!

ställd till våren och det omtyckta plantloppiset kommer att ordnas oavsett om lokalen är färdigrenoverad eller inte, det lovar Gustaf Ollus. Föreningen har lagt ner mycket arbete på att bringa ordning i föreningens stora arkivmaterial som bland annat består av protokoll från grundandet och av tusentals fotografier. Arkivmaterialet förvarades i brandsäkra skåp i en del av byggnaden som inte nåddes av lågorna. – Arkivmaterialet är ovärderligt och inget man kan få tillbaka om det en gång förstörs. Många bybor har besökt lokalen efter branden och inspekterat skadorna. Alla har uttryckt sitt deltagande och Ollus hoppas och tror att byborna ska mobilisera ork och motivation för att ännu en gång renovera lokalen på talko. Text och foto: Caroline Mård

Vi kan borra! Femton års erfarenhet av energibrunnsborrning betyder att vi har en hel del erfarenhet att dela med oss. Vi vet hur ditt nästa värmesystem skall dimensioneras, vi kan bedöma hur djupt borrhål bör vara för att garantera en effektiv uppvärmning. Vi är specialister på borrning, men vi tar även helhetsansvar för hela projekt.

Ring och fråga mer! Stefan Storvall tel. 040 1956 944

stefan.storvall@ks-geoenergi.fi

Jari Emmes tel. 040 481 2811

jari.emmes@ks-geoenergi.fi

KS-Geoenergi Ab, Industrivägen 2, Kronoby


1

S Ä J P S M U E L I B U J S R Å 0 0

28.9 | 19.10 | 26.10 | 16.11 | KL14 FAMILJELÖRDAGAR

27.11 | 5.12 | KL19

GÄSTSPEL 11-12 OKTOBER WASA TEATERS BILJETTKASSA SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN MÅN-LÖR 12-14 & 15-18 BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI


Johannesgalan är festernas fest för föreningsaktiva och stämningen brukar alltid vara på topp. På bilden glada gäster på Johannesgalan 2018 i Wassor UF.

Välkommen på gala! Lördagen den 2 november är det dags för årets största föreningsfest, Johannesgalan. I år är det Molpe UF som bjuder in till gala med black and white-tema. Enligt traditionen är det fjolårets vinnare av titeln årets förening som står värd för Johannesgalan. Molpe UF tog hem segern i fjol och föreningen utlovar nu en fest som vi sent ska glömma. Daniel Forsman berättar att man är vana att ordna större fester och middagar i Molpe, och föreningen ser nu fram emot att vara värd för årets gala. – Johannesgalan är tacksam att ordna. Det är svårt att misslyckas med ett så välfungerande koncept, där det egentligen är publiken som gör festen. Vi siktar på att det här ska bli årets bästa fest. De som har varit på Johannesgalan tidigare kommer att känna igen sig. Middagen varvas med prisut-

att bland annat använda sik i förrätten och havtorn i efterrätten.

Daniel Forsman har redan satt ut siknäten och pressat surbären. delning och korta programpunkter, och festen avslutas med levande musik. Men Molpe UF har minsann inte sparat på krutet. – Allt i matväg kommer att tillredas ”in house”, från fikat under höstmötet till den trerätters middag som serveras under galan. Vi vill lyfta fram det lokala i maten genom

Förutom maten har föreningen satsat på underhållningen. Redan i april bokades det finska partybandet The Slipovers. – De har spelat under tre midsommarfester i Molpe och beskrivs som partybandens Rolls Royce. De kommer garanterat att bjuda på en bra fest. Temat för årets fest är black and white, vilket kommer att synas i dekorationen av paviljongen. Deltagarna får gärna också beakta det i klädsen. Molpe UF välkomnar alla föreningsaktiva på Johannesgalan lördagen den 2 november. Innan galan hålls SÖU:s höstmöte i pub Daltons.

Johannesgalan 2019 i Molpe

Program 17.30 Bussarna anländer till paviljongen i Molpe, granskning av fullmakter 17.45 Höstmöte med kaffeservering i pub Daltons 18.30 Johannesgala med program, middag, prisutdelning och musik av The Slipovers 01.00 Bussarna i retur hemåt Samtliga tider är ungefärliga. Meny Förrätt: Sik och hasselbackspotatis Varmrätt: Kolgrillad petite tender med varmrökt grisfilé, potatiskaka, grönsaker och pepparsås Efterrätt: Havtorn och choklad All mat är glutenfri och med låg laktoshalt. Meddela om eventuella dieter. Priset för gala och middag är 35 euro. Till galan arrangeras också busstransport för 10 euro. Anmälan görs senast 20.10 via SÖU:s hemsida eller till Jenny på tel. 040 1989 510.

Text: Malin Andtbacka

Hallå där Malin Haka, avgående i SÖU:s styrelse Vid SÖU:s höstmöte i november är det dags att välja nya styrelsemedlemmar för hälften av ringarna. En av de fyra som avgår är sjunde ringens representant Malin Haka som här svarar på några frågor om styrelsearbetet. Vad har varit det roligaste och det svåraste med styrelsearbetet? – Det roligaste är att träffa alla nya människor från olika områden

som man sällan kommer i kontakt med annars. Men det är också mycket nytt att sätta sig in i som ny, eftersom SÖU är en stor organisation med hela Österbotten som verksamhetsområde.

Är det något som varit speciellt intressant? – Jag tycker det har varit roligt att få ta ställning till alla nya evenemang- och projektidéer. Det är

roligt att få testa något nytt och det kommer alltid bra utvecklingsidéer från kansliet. Hur ser du på föreningslivet i Österbotten i dag? – Så länge det finns eldsjälar som ger av sin tid till föreningslivet så mår föreningarna bra, men utmaningen är att aktivera den stora massan. Många föreningar går runt tack vare ett fåtal aktiva, medan an-

dra lyckas bättre med att dra med hela byn i verksamheten. Har du några hälsningar till den nya styrelsen? – Bli inte förskräckta om det känns svårt i början och det är mycket nytt att ta in. Vi har alla varit där och man lär sig nog efterhand. Text: Malin Andtbacka

Firma K.Rusk

ÖSTERLUNDS JORDBYGGNAD 044-0123 943

ronny.osterlund@netikka.fi Oravais

En festfin Malin Haka på Johannesgalan 2017.

ALLT INOM JORDBYGGNAD.

• även 3D maskinstyrning och sprängningsarbeten

VERKSTADEN MED FULLSERVICE Hammarvägen 7, Vasa Tel. 010 321 0100 www.repaint.fi www.tomtom.fi

-Städning - Byggstädning -Fastighetsskötsel

046-5743685 rusk.kristoffer@gmail.com

TRAPPER fyrhjulingar


Här är årets Joha Varje år delas Johannespris ut till föreningsaktiva som utmärkt sig lite extra. Det är SÖU:s medlemsföreningar och en jury som röstar fram vinnaren i varje kategori bland de finalister som presenteras här. Vinnarna avslöjas på Johannesgalan i Molpe UF den 2 november. Johannesprisen hyllar de tusentals eldsjälar som lägger både tid och engagemang på föreningslivet. Under sommaren har vem som helst kunnat nominera föreningsaktiva som skulle vara förtjänta av ett pris. Bland de nominerade har SÖU:s styrelse och personal gemensamt röstat fram tre finalister i varje priskategori. Nu är det dags för SÖU:s medlemsföreningars styrelser, tillsammans med en jury, att

Årets förening

rösta fram vinnarna. Medlemsföreningarnas röster står för 50 procent av resultatet och juryns röster för 50 procent. I år består juryn av Malin Winberg (projektledare för TALKO Österbotten vid Novia), Laila Schauman (Visit Vaasa), Katta Svenfelt (projektledare för Aktiv förening i Pedersöre), Angelique Irjala (Kristinestads näringslivscentral), Carina Storhannus (Yrkesakademin i Österbotten), Lisbeth Bäck (Kustmedia) och Harriet Lindelöf-Sahl (Ungdomssekreterare i Kristinestad).

Kronoby Ungdoms- och nykterhetsförening På kort tid har Kronoby UF & NF blomstrat upp från att ligga i dvala till att vara en aktiv förening med många järn i elden. Föreningen ordnar allt från lågstadiediskon till fotovisningar och rockkvällar. I två års tid har föreningen haft hand om folkfesten Krombidan som tidigare arrangerades av kommunens områdesnämnd. På årets Krombidag ordnades bland annat byabingo, traktorutställning, hobbyfordonsutställning och byakamp, samt den traditionella festen där årets Krombo utsågs. Vörå Ungdomsförening Vörå UF har jobbat på målmedvetet under de senaste tio åren. Revyn som kan sägas vara både stenfot och bärande vägg i föreningen har utvecklats enormt. Läktare har införskaffats, scenteknik innefattande scenbelysning samt ljudanläggning har uppdaterats vilket har varit en bidragande orsak till att publikmängden på årsbasis har ökat med 1000–1500 personer. Alla allmänna utrymmen i lokalen har renoverats och i höst görs 120 kvadratmeter på vinden om för bygdens ungdomar.

Årets inve

Niklas Svartbäck Niklas lever verkligen för Vörå UF och dess verksamhet. Han har i drygt tio års tid varit en drivande kraft i föreningen och han har engagerat många ungdomar i bland annat revyverksamheten. Han har lagt ner tusentals talkotimmar på den omfattande renoveringen av lokalen och till höstens projekt hör ett 120 kvadratmeter stort ungdomsrum.

Camilla Nordling Camilla har fungera är föreningens klipp med nya idéer och s och tillstånd. Hon upp på alla talkotill tid har koll på olika

Daniel Forsman Daniel är Molpe UF:s klippa. Han brinner av hela sitt hjärta för ungdomsföreningen och grunnar ständigt på nya idéer. Med humor och glimten i ögat lyckas Daniel få olika generationer att arbeta för föreningens bästa. Daniel är den i föreningen som har stenkoll på alla lagar och paragrafer så att allt blir rätt och riktigt. Ett motto som skulle passar in på Daniel är: ”I Molpe jobbar vi hårt för byns ungdomsförening, men vi har jäkligt kul under tiden!”

Linda Backgren-Ho Linda har suttit i M förande. Hon har sp revy. Men det som k viljong och dansern jongen är till stor de inte hinns med ändå det övergripande an het rullar på.

Töjby Ungdomsföreningen Töjby UF har under senaste år gått från att ha en relativt passiv och omodern verksamhet till att bli en nytänkande ungdomsförening. Föreningen satsar mycket på sådan verksamhet som inkluderar byns alla åldersgrupper, men särskild vikt har man lagt på ungdomsverksamheten. Ett klubbrum för ungdomarna har färdigställts och en gratis moped/skruvarklubb för ungdomarna har startat. Föreningen har aktivt sökt bidrag för att bland annat kunna renovera ungdomslokalen i byn.

Ulrika Staffans I en förening är det på och Oravais teat bästa kassörer som blir gjort när Ulrika nomin. Varje somm Förutom att hon oft koarbetarna i biljett ett glatt leende.

Årets Johannes kan lika gärna vara en Johanna. Pristagaren är en person som aktivt arbetar för eller med unga. Åldersmässigt kan personen vara från 5 till 105, det viktiga är att hen gör något för att förbättra de ungas situation eller skapar verksamhet för unga. Mottagaren kan även vara en grupp eller organisation.

I varje förening fi enorm kärlek och i det tysta, ser till a kokat och att såda inventarie kan äve digt skött en förtro

Mer information om hur röstningen går till, samt röstningsformulär, finns på www.sou.fi. Observera att varje förening endast kan rösta en gång. Röstningen avslutas söndagen den 20 oktober.

Årets förening är en grupp som har vidareutvecklat sin verksamhet. Nytänkande och målmedvetenhet kännetecknar deras arbete. Årets förening är en förening som påverkar sitt närsamhälle på ett positivt sätt. Forsby på Toppen Forsby på Toppen har de senaste åren utvecklat sin verksamhet enormt och förnyat sina evenemang, framförallt genom sina satsningar på ungdomar. Det populära Pink Skithouse Party har blivit en tradition som lockar ungdomar från hela Österbotten. Dessutom ordnas pubkvällar, danser, car meetings och traktorpulling i Forsby. Föreningen är en samarbetande förening som sprider positiva vibbar runt sig.

Årets Johannes


anneskandidater!

entarie

finns en person som alltid är där, med en omsorg om sin förening. Hen arbetar oftast att dörren alltid är öppen, att kaffet alltid är nt man inte ser fungerar som det ska. Årets en vara en person som under många år ihäroendepost eller annan uppgift i sin förening.

at som Kärklax UF:s kassör under lång tid. Hon pa som man alltid kan lita på. Camilla kommer sköter olika ansökningar gällande både bidrag är föreningens trogna kaffekokare och dyker lfällen. Hon är den man rådfrågar och som alla saker.

lm Molpe UF:s styrelse i 25 år, 4 av dem som ordpelat och sjungit, spexat och spelat teater och kanske ligger varmast om hjärtat är Molpe pana där. Att det är städat och pyntat vid pavilel Lindas förtjänst, hon ser till att det som ofta å blir gjort. Dessutom har hon sedan många år nsvaret för att föreningens öppethusverksam-

viktigt att ha en kassör man verkligen kan lita ter har den stora förmånen att få ha en av de finns. Man behöver aldrig tvivla på att arbetet a är med och hon tar ett enormt ansvar för ekomar gör hon ett massivt arbete i biljettluckan. ta själv är på plats, koordinerar hon också taltförsäljningen. Och allt hon gör, gör hon med

Årets talkokraft

Årets underhållare

Joakim Lasén Joakim ställer precis alltid upp, tar mycket ansvar och ser till att allting löper som det ska i Lillby UF. Han är en eldsjäl för sin förening med en stor hjälpande hand och han går inte hem innan allt är klart.

Sofie Lundell Sofie delar alltid med sig av sitt ohämmade intresse för musik och sång. Hon uppträder alltid på Dagsmark UF:s evenemang när det behövs musik. Till hennes bravuruppträdande hör den mycket uppskattade pubkvällen som i år arrangerades för andra året.

Hans Söderback Hasse är en fantastisk person som ställt upp och hjälpt flera föreningar i Malax, inte minst Malax UF. När föreningen bytte uppvärmningssystem år 2011 var det Hasse som ledde och slutförde projektet. Under flera år har en nödvändig renovering av fasaden på Bygdegården varit ett stressmoment för styrelsen. Men när Hasse kontaktades ställde han genast upp som projektledare. Under 2019 har renoveringen förverkligats och resultatet och samarbetet kunde inte ha varit mer lyckat.

Johan Lasén Johan är den som gör saker möjligt, han är kraften bakom Klacken Party som har utvecklats och vuxit år efter år och som i somras firade tioårsjubileum. Genom hans insatser har ungdomar fått chans att delta i ett evenemang som nästan är större än vad lokalen rymmer och de har fått se både internationella och lokala artister. Tack vare Johans engagemang i Lillby UF bibehålls och utvecklas unga människors intresse för levande musik.

Mats Elvström Mats har haft många olika uppgifter i Pedersöre UF och hans starka sida är att han alltid ser möjligheter när något ska göras. Han är mycket kunnig inom de flesta områden och hans styrka är att leda talkogäng i alla åldrar och olika uppgifter. Ofta frågar han ”Når ska vi ha talko?” Själv har han ingen skillnad om han bakar pizza till styrelsen eller slipar golv. Mats tycker om att arbeta med händerna och önskar att någon annan i föreningen tar hand om pappren, men han hjälper nog till där också om det behövs.

Torsten Svahn Totte har gett tusentals talkotimmar åt Korsholms Teater och Smedsby UF sedan 90-talet, både på och av scenen. Utan honom skulle kulisserna inte se ut som de gör, och det är inte bara en gång som han hoppat in när det behövts en skådespelare, fast han egentligen redan tackat nej. Under 2000-talet har Korsholms Teater fått en ny läktare, en toalettbyggnad och nu senast en ny uteservering med tak. Förutom att han varit med och byggt dem har han också gjort konstruktionsritningarna.

Oberoende om det ska skalas potatis, målas om eller räfsas löv är hen där. Oftast först på plats och sist hem. Det finns alltid något att göra i en förening. Årets talkokraft tar sig an alla uppgifter med samma energi, en riktig arbetshäst! Årets talkokraft kan vara en person men även ett gäng eller en grupp som jobbar intensivt tillsammans.

Årets underhållare är en person som brinner för kultur! Hen vurmar för teater, dans, musik eller något annat inom kultur. Personen kan, men behöver inte vara, den som står längst fram på scen. För en lyckad verksamhet krävs allt från regi och scenografi till tekniker, producenter och bokare av artister som kan sin sak och gör rätt val.


WIKMANS AUTOSERVICE Bilglas • Bildemontering • • Bilmålning • Plåtarbete • • Biluthyrning •

Bilbärgning 24 h

Tel. 0500 660 835

Tel. +358 (0)6 2242487 • wikman@tawi.fi • Nixvägen 31, 64230 Närpes st

HUR MÅR DINA RÖR?

Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak Fönsterplåt/Plåtlister Taksäkerhetsprodukter Inplåtning av skorstenar Skräddarydda lösningar enligt kundens behov Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • Kenneth: 050 572 1214 / Mikael: 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

STÅL - och BETONGPÅLNING

NORRGÅRDS GRÄV 0500-367913

Kontakta oss om du vill veta mera!

0500-884 833 (Sami), 050-360 1447 (Marika) BESÖKARE ÄR ALLTID

VÄLKOMNA,

Undvik dyra fuktskador i tid! Vi utför rörsanering av värme och tappvattenrör med ROTH Alulaser kompositrör!

Beställ kött direkt av producenten inför julen!

men ring gärna före!

LEDIGA STUDIEPLATSER FINNS TILL ETTÅRIGA LINJERNA ! MUSIKLINJEN LJUDTEKNIKLINJEN MUSIKPRODUKTIONSLINJEN MIXLINJEN – Välj kursinnehåll från de tre andra linjerna under ett studieår.

 ! T E NYH

Allt inom jordbyggnads

Ahlnäs Gräv Ab Tfn. 0500-199 306

Mera information: www.kristinestad.fi/lafo

Tel. 044 2526 650

www.vvsvarme.fi

ÅLIGT ? D D E EM M F U KT PROBL LIMAT OCHr, mögelUSK n. tninga I N O M H för fuk tmä ringsarbete

ne a ut Detec t ningar och sa ök unders 5 2342 6 4 0 5 ,0 0 ARCUS M 81 080 G N · (06) 7 RI M VIST.CO BSTAD KRONQ RLEBY · JAKO A K NY

Bergvärme? Kom och bekanta dej med Vasas största tapeturval!

HUS

direkt av tillverkaren

Fråga oss om pris på borrning av energihål och vattenbrunnar ... då vet du att du gjort en bra affär.

Vi har bl.a Borås tapeter Eco, Sandberg, Ferm Living Designers Guild, Vallila, Eiffinger, Duro m.m.

s

TRÄVARUHANDEL

68920 FORSBY & 020 7641 470

VASA FÄRG AB Smedsbyvägen 17 Tel. 06-361 6300 Köpmansgatan 16, Jakobstad Tel. 06-723 0672

TIMMER-

044-525 9143 info@drilltec.fi www.drilltec.fi


Traktorprecisionskörning är en av många aktiviteter som Larsmo-Pedersöre 4H ordnar. Här är det Rasmus Sjölund som tar sig runt banan.

Ny förening i gammal rörelse 4H-föreningarna i Larsmo och Pedersöre har slagit sina påsar ihop och bildat en ny förening som är en av de färskaste inom Finlands svenska 4H som firar 90 år i år. Verksamheten har fått en nytändning, men fokus ligger fortfarande på djur och natur.

sin kanin att gå i koppel och hoppa över hinder. Lite äldre medlemmar har möjlighet att delta i internationella evenemang och lära känna ungdomar från hela världen. – Vårt motto är ”learning by doing” och 4H-rörelsen är ett bra alternativ för dem som inte vill hålla på med till exempel musik eller idrott. Vårt mål är att medlemmarna ska bli företagsamma individer och ha en meningsfull fritid.

Ett gäng pojkar i högstadieåldern rattar vant traktor med släpkärra runt en bana på grusplanen vid Sursikbacken. De ska bland annat ta sig runt slalomportar och backa in mellan två pinnar. De tre som har snabbast tid och minst poängavdrag tar sig vidare till distriktsmästerskapet i traktorprecision som ordnas i Kronoby den 1 oktober. Linus Blässar, 13 år från Edsevö, har kört traktor sedan han var 6 år. Han balar gräs, skottar snö och sprider ut dynga på familjens jordbruk som han planerar att ta över i något skede. – Det bästa med att köra traktor är att man får vara ifred, säger Blässar. Den långa erfarenheten syns, hans tid är dagens näst bästa och han tar sig vidare till distriktsmästerskapet.

• • • •

Larsmo-Pedersöre 4H har sitt högkvarter i Lövis på Vasavägen, och där planerar verksamhetsledaren Jessica Roos och instruktörerna Tina Backström och Carolina Ekstrand programmet. – Solrostävlingen och företagshäften är fortfarande populära under sommaren, säger Roos.

Carolina Ekstrand, Marcus Kackur och Jessica Roos konstaterar att de har gjort en lite för lätt bana. Traktorprecision är bara en liten del av det som står på programmet i Larsmo-Pedersöre 4H. Jessica Roos är föreningens verksam-

Bilmåleri Krockskador Vindrutor Ytbehandling av båtar

Målarst igen 35, teresse ·· 050 5894767· 2561www.franksmaleri.fi · www.franksmaleri.fi Målarstigen 35,68810 68810 Yt Ytteresse 044-985

hetsledare och hon berättar att det ordnas eftermiddagsklubbar i alla lågstadieskolor. Lägerverksamheten är också

omfattande, bland annat är ett filmläger och en höstvandring under planering. Kaninklubben är populär, och i den kan man lära

4H startade i USA i början av 1900-talet och i dag finns det 4H-verksamhet i över 80 olika länder. Rörelsens symbol är en grön fyrklöver som står för huvud, hjärta, hand och hälsa. Finlands svenska 4H har 4500 medlemmar i åldern 7 till 29. Text och foto: Caroline Mård


I Övermalax UF är det Isabel Flemming som planerar vad som serveras på föreningens möten och evenemang, och hon strävar alltid efter att det ska finnas något för alla. I ugnen gräddas en vegansk mockaruta som även går hem bland icke-veganer.

Laga mat för alla magar Allt fler har en specialkost, och det är något som de matansvariga i föreningarna bör ta i beaktande. Det behöver inte bli dyrare eller krångligare att erbjuda flera olika alternativ enligt Isabel Flemming och Linn Nyholm i Övermalax UF.

Inför middagar är det vanligt att deltagarna anmäler eventuella allergier och dieter, men på styrelsemöten och talkoträffar är det inte lika självklart att det finns alternativ till bullalängden och grillkorven. Linn Nyholm är vegan sedan ett par år tillbaka, och hon är van vid att folk glömmer bort att hon inte äter animalisk föda. – Jag blir jätterörd om någon har tänkt på mig och lagat ett veganalternativ då jag kommer till ett möte. Isabel Flemming är ordförande och bufféansvarig i Övermalax UF och när hon planerar maten som ska bjudas på föreningens evenemang ser hon alltid till att det finns gluten- och mjölkfria alternativ. Allt är laktosfritt och hon strävar efter att även veganer och vegetarianer ska ha något att äta. – Det är nästan svårast att göra mat som passar åt allergiker, eftersom det finns de som reagerar bara av att maten står bredvid något de är allergiska mot, eller om redskapen har blandats ihop. Allt fler, speciellt unga, väljer att dra ner på köttet och närma sig en vegansk livsstil. Förändringen sker

snabbare i stan än på landsbygden, men så småningom kommer det troligtvis att bli fler som kryssar i att de är vegetarianer eller veganer då de anmäler sig till föreningarnas middagar. Isabel och Linn konstaterar att det finns många fördomar då det kommer till allt som inte uppfattas som traditionell mat. – En del tycker att maten börjar smaka sämre så fort man berättar att den är vegansk, säger Linn Nyholm.

myten slår Linn och Isabel hål på. – Vissa ersättningsprodukter är dyra, men om man baserar kosten på närodlade grönsaker och rotsaker så kommer man billigt undan. Den här kvällen lagar Isabel en vegansk mockaruta och en vegansk bärmousse enligt egna recept som hon bjuder ÖP:s läsare på. Hon är utbildad kock och hon har återvänt till skolbänken för att vidareutbilda sig till lärare i huslig ekonomi. – Jag brinner för mat och jag vill ha rena, närproducerade råvaror på bordet.

Både Linn och Isabel konstaterar att många tror att det är svårare än vad det är att tillaga ”specialmat”. – Första gången man gör en vegansk maträtt eller bakverk måste man tänka efter, men nästa gång går det enkelt för då vet man ju vilka produkter man kan använda, säger Linn Nyholm. En vegan väljer bort alla animaliska produkter, och kan till exempel inte äta en vanlig kaka bakad på smör, ägg och mjölk. Att göra en vegansk variant är hur enkelt som helst om man ska tro Isabel Flemming. – Det finns hur mycket recept som helst på nätet, det finns vegetariska, veganska, sockerfria och glutenfria varianter på nästan alla maträtter och bakverk. Utbudet på veganska alternativ ökar hela tiden i affären, och priserna går ner. Finländska havre- och bondböneprodukter är bra klimatsmarta alternativ. En fördom är att det är dyrt att äta vegetariskt eller veganskt, men den

Isabel har under de senaste åren dragit ner på köttet och äter mer grönt, och hon kallar sig därför flexitarian. Hon är aktiv i Röda Korset och har den vägen lärt sig att även ta kultur i beaktande då hon planerar menyn. – Till exempel äter muslimer inte griskött, och då måste man tänka efter så att det finns andra alternativ. Det funkar inte att bara plocka bort skinkan från smörgåsen.

Linn Nyholm är vegan sedan två år tillbaka, och hon äter inte animaliska produkter av etiska skäl. Hon konstaterar att många alldeles i onödan blir nervösa då de ska laga mat åt en vegan.

Att äta tillsammans är ett sätt att umgås, och genom att ta hänsyn till dieter och allergier är man inkluderande. – Ta några minuter extra och fundera vem som kunde tänkas vara på väg på mötet eller evenemanget, och tänk efter om de har någon specialkost. Det är inte roligt att känna sig utanför vid kaffebordet, säger Isabel Flemming. Text och foto: Caroline Mård


Isabels recept

  



Bygger I Renoverar I Planerar I Konsulterar Övervakning I Kostnadskalkylering Ansvarig arbetsledare I 3D visualisering Nya parhusbyggen i Böle, Korsholm – Kontakta oss och reservera ert nya hem redan idag!

info@arkitek.fi www.arkitek.fi

tel. 010 5746 561

BYGG & RENOVERING - FRÅN GRUND TILL TAK Vegansk bärmousse 4 portioner

1 paket havrevisp 2 dl blåbär 2 msk florsocker 1 tsk vaniljsocker + björnbär eller andra bär till garnering Gör så här: Vispa havrevispen och blanda i resten av ingredienserna. Servera!

Vegansk mockarutskaka 8–10 bitar

150 g mjölkfritt smör/margarin 100 g mjölkfri choklad (kan uteslutas) 1 dl havremjölk 1,5 dl socker 2 tsk vaniljsocker 1–2 msk kakao 1 tsk bakpulver 2,5 dl vetemjöl 1 krm salt Glasyr: 2 msk kakao 1,5 tsk vaniljsocker 75 g mjölkfritt smör/margarin 0,5 dl kaffe 3,5 dl florsocker + kokosflingor Gör så här: Smält smör och choklad. Blanda i havremjölk. Blanda alla de torra ingredienserna. Blanda ihop med smörblandningen. Smörj en form eller använd bakplåtspapper. Häll i smeten och grädda i 175 grader, i ca. 25 minuter. Glasyren: Smält smöret. Blanda i resten av ingredienserna. Bred ut över den svalnade kakan, strö över kokosflingor. Obs! Gör man kakan i en långpanna kan man dubblera ingredienserna.

Vi är en bygg- och renoveringsfirma från Korsholm som utför mångsidiga arbeten åt både små och stora kunder. Läs mer: timbergs.fi

• grundarbeten, tak, murning och nybyggen • köks- och badrumsrenoveringar (VTT:s våtrumscertifikat) • målning och tapetsering, kakelarbeten • montering av inredningar • VVS-arbeten • cellulosaisolering som lösull och skiva • även större projekt t.ex. industrihallar och radhus Hultvägen 180, 65630 Karperö Ring 040 910 4166 eller 050 525 6673 dennis@timbergs.fi, www.timbergs.fi


Olav Jern valdes till ordförande i Aktion Österbottens på höstmötet 2018. Foto: Jonas Rönnqvist

Byaut veck lingsprojekt prioriteras

LOKAL ENERGI El | Vatten & Avlopp | Fjärrvärme

Vi är ett lokalt kraftbolag med starkt fokus på vattenkraft.

Mer information: 020 766 1900 eller www.eekab.fi

Många föreningar har kommit i kontakt med Aktion Österbotten genom olika projekt. När Olav Jern, Aktions relativt nya ordförande, hade vägarna förbi SÖU:s kansli passade vi på att fråga vad som är på gång inom organisationen. – Just nu prioriterar vi genuina byautvecklingsprojekt med nya tankar och idéer där man gärna tänker utanför sin näromgivning och involverar större områden än endast den egna byn. Involvering av internationella kontakter och att ta till sig ny kunskap i ett europeiskt perspektiv värderas också väldigt högt, säger Olav Jern. Aktion Österbotten fungerar som en lokal aktionsgrupp med fokus på landsbygdsutveckling. Målsättningen uppnås genom olika åtgärder. – Via Leader förverkligar vi den lokala utvecklingen med fokus på byar och närsamhället. Arbetet görs med olika aktörer i hela Österbotten genom utvecklings- och investeringsprojekt. Inom Kustaktionsgruppen, som finansieras via EU:s fiskerifond görs satsningar på fiske och naturbruk i havet. – Även den kultur som har vuxit fram i samverkan mellan människa och hav, samt ett levande fiske är viktiga målsättningar.

BIOGAS

Naturligtvis! Västra Jeppovägen 288 (längs med Riksväg 19)

www.jeppobiogas.fi

Har man idéer om projekt som ut-

vecklar landsbygden kan man vända sig till Aktion Österbotten. – Genom byaverksamheten jobbar Aktion tillsammans med de människor som vill utveckla de österbottniska byarna. Nytt för i år är de byainfluencers som utsetts i ett antal byar och som genom sociala medier marknadsför sin egen by. Via byaverksamheten utses årligen Årets by, Årets landsbygdsaktör och Årets vägvisare. Olav Jern har följt med Aktion Österbottens verksamhet länge, bland annat genom sitt arbete som Österbottens landskapsdirektör. Aktion Österbotten är enligt Jern en välfungerande organisation med en engagerad styrelse och en ordnad ekonomi. – Aktion Österbotten åtnjuter stort förtroende hos andra Leader-grupper och statliga myndigheter. Arbetet är nyskapande och inom organisationen har man en aktiv syn på omgivningen. När man arbetar med landsbygdsutveckling är det naturligt att fundera på landsbygdens utmaningar. – Landsbygden är inget enhetligt begrepp. Det är skillnad på landsbygd som ligger nära städer och landsbygd som ligger längre bort. Demografin med den åldrande befolkningen glesar ut delar av landsbygden. Den snabba omstruktureringen av primärnäringar och hur man skapar nya arbetsplatser åt ungdomar som ska lockas

tillbaka till landsbygden innebär också stora utmaningar enligt Jern. Han konstaterar att det blir svårare att upprätthålla service på landsbygden i takt med att kommunernas ekonomi blir alltmer trängd. På det privata planet har digitala tjänster tagit över inom bland annat post- och bankservicen och det finns inte längre underlag för de lokala kontoren, vilket ger färre tjänster på landsbygden. Matvarubutikers upprätthållande försvåras vilket syns i den så kallade butiksdöden. – Det positiva med den digitala utvecklingen är att man även på landsbygden är uppkopplad mot omvärlden. Med tanke på klimathotet ser Jern stora möjligheter för landsbygden att vara med i utvecklingen mot en mer klimatvänlig miljö genom att bland annat utveckla nya odlingsmetoder, idka mer direktförsäljning och aktivt skogsbruk för ökad mångfald i naturen. Som en sista hälsning till föreningarna tipsar Jern att man gärna får lämna in ansökningar under hösten, alla beslut för pågående projektperiod måste tas före utgången av år 2020. Har man frågor är det bara att ta kontakt med någon i personalen, kontaktuppgifter finns på Aktion Österbottens hemsida. Text: Jenny Nyman

Aktion Österbotten

För renare luft & miljö

• Aktion Österbotten r.f. är en sammanslutning av organisationer, kommuner och privatpersoner i Svenska Österbotten. • Aktion Österbotten stöder hela svenska Österbotten från Karleby till Kristinestad, stadskärnorna i Vasa och Karleby undantagna. • Kontor finns i Vasa, Närpes och Pedersöre • Läs mer om Aktion Österbotten på aktion.fi


* trappor * renoveringar * nybyggen Strandvägen 583, 68550 Öja, Tel. 0400 368 551, www.kortellssnickeri.fi

SKÖT DIN TRÄDGÅRD MED MASKINER FRÅN OSS – KLARA FÖR ANVÄNDNING

STIHL OCH STIGA LÖVBLÅSARE OCH HÄCKSAXAR

• MotoMix •

Iskmo-Jungsund 1 innehar pokalen för tillfället.

Pidroturneringen kör igång SÖU:s pidroturnering lockar årligen drygt 400 spelare i alla åldrar. Matcherna går precis som tidigare mellan sexpersonerslag. En förening kan ställa upp med flera lag. Turneringen inleds med ringkval, och när alla matcher är spelade går de bästa lagen vidare till finalen som hålls på Vasa Bridgeklubb lördagen den 7 mars 2020. Förra gången var det killarna i Iskmo-Jungsund 1 som tog hem

299€ Stiga Park 120 FRONTKLIPPARE

vandringspokalen efter att ha prenumererat på finalplatser under de senaste åren.

Midjestyrning Hydrostatisk kraftöverföring

Nu är det hög tid att samla ihop ett gäng spelglada kompisar och anmäla laget till kontaktpersonen i den egna ringen. Mer information och kontaktuppgifter finns på SÖU:s hemsida. På hemsidan finns även de officiella pidroreglerna publicerade.

från

MSA 120 C-BQ

Användningstid ca 35 min (AK20) €

1495€

Så här såg resultatlistan ut när alla matcher var spelade:

Stihl RM2R multclip

159€

Stihl ackutrimmer

119€

från

1. Niklas Skullbacka & Alexander Pott 2. Malin Nybohm & Jim Forsén 3. Niklas Långbacka & Petter Dahlvik 4. Jenna Gistö & Kim Hässjebacka 5. Linda Vidjeskog & Tuomas Kuusela 6. Emil Dahlvik & Bo-Erik Sandvik 7. Felicia Hästbacka & Axel Ahlberg 8. Sten Häggblom & Sture Högnäs 9. Kevin Sandvik & Daniel Ollqvist 10. Benjamin Ollqvist & Ida Savolainen

Blocken har 50 sidor och kostar 3 euro. Skicka in din beställning via formuläret på SÖU:s hemsida, eller mejla caroline@sou.fi.

Pidron har långa anor, här en bild från Pidro-VM 1983 i Karperö. Dan-Ove Glader och Bo-Håkan Sundqvist utgick som segrare. Finalen stod mellan dem och lag Fransholm/Beijar. Foto: SÖU/ÖP:s arkiv

Dags för Pidro-VM Måndagen den 28 oktober äger Pidro-VM rum i Kvevlax UF. Turneringen utspelas som vanligt mellan tvåpersonerlag och fina priser utlovas. Anmälningar tas

emot från klockan 17.30, och spelet inleds klockan 18. Deltagaravgiften är 10 euro per lag och fina priser utlovas. Arrangörer är Kent Rönn och Jan Svanlund.

MSA 140 C-BQ

- Batteridriven såg

Användningstid ca 45 min (AK30) €

369

ERBJUDANDE

Ultralätta motorsågar Stihl MS 170

• Volym 30 cm3 • 4,2 kg

199€

• Volym 32 cm • 4,3 kg

279€

Stihl MS 181 3

Stihl MS 193 CE • Volym 30 cm3 • 3,3 kg

359€

Cirkelv. 15, tel. 06-3182950 65100 Vasa 0500-364688 www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Resultatblock till salu Håll reda på ställningen och bokför matchresultaten i prydliga tabeller i SÖU:s populära pidroblock.

329

inkl. batteri och laddare

inkl. batteri och laddare

Tärjä Open har avgjorts Terjärv ungdomsförening ordnade Tärjä Open i pidro på ungdomslokalen fredagen den 16 augusti. Intresset för turneringen var stort, och föreningen meddelar att turneringen kommer att ordnas fler gånger.

- Batteridriven såg

Färdigblandat miljöbensin med hög prestanda. Framställs med hjälp av STIHLs egen HP Ultra motorolja - Passar alla 2-takts och 4-mix motorer!

Högtryckstvätt STIHL RE 88

2595€

Stiga Tornado Trädgårdstraktor som gör gräsklippningen bekymmersfri. Mångsidig och lättanvänd.

www.kristinestad.fi > Boende och miljö > Lediga tomter


STÅLTRAPPOR & GLASRÄCKEN Begär offert!

Begär offert!

info@bromansmetall.com info@bromansmetall.com www.bromansmetall.com www.bromansmetall.com

MARKUS bygger

• nybyggen • renoveringar • kakel och klinkersättning • våtrumscertifikat • även finsnickeri

F:ma Markus

ÖSTMAN Tel. 044 547 6351

Smakliga luncher vardagar kl. 10.30-14.45 Catering inför julens fester

Skeppsredaregatan 3, Vasa

Tel. 050-5431528

Årets julfest 10-50 personer Julbordsbuffé 3 rätters Julmiddag Julbrunch

Resturang Stenbrytaren

tel. 050 330 7567 Strandvägen 4327, Korsnäs stenbrytaren@hotmail.com www.stenbrytaren.fi

Klobbskatvägen 185 | 65970 Söderudden info@kvarkenbrewery.com | 044 971 9202

Lador av hyvlat trä. Timmer 8m2 och 12m2 Även hyvlade lister och golv i gammaldags stil.

Tuvasvägen 12, Malax Tel. 050-514 9905 www.tratjanstfmelin.fi

Badrums och Basturenoveringar enligt er egen smak Lägenhetsrenoveringar också byte av Kök

BJÖRNSTRÖMS VVS 050-5711618

Specialisten på: - Bergsvärme - Luft/vattenpumpar - Egnahemshus Christoffer Björnström

- Mindre Kylanläggningar - Ventilation - Svetsarbeten MIG/TIG/MMA Iskmovägen 129B 65760 Iskmo

Betongreparationer • Diamantslipning/polering • Silikatimpregnering/ dammbindning • Slitstarka beläggningar Ring 044 342 5880 eller mejla på info@stylebeton.fi

AB STYLE BETON OY www.stylebeton.fi


Vi vill erbjuda dig den bästa och mest serviceinriktade mäklartjänst!

Vasa

Närpes

Vi vill erbjuda dig den bästa och mest serviceinriktade mäklartjänst!

Hilkka Stenman VD, AFM, HFM hilkka.stenman@sbhem.fi 0500 Hilkka 600 Stenman 796

Markku Mäki Försäljningschef, AFM markku.maki@sbhem.fi 050Markku 433 Mäki 3078

Verkstellandedirektör, AFM, HFM

Försäljningschef, AFM

hilkka.stenman@sbhem.fi

markku.maki@sbhem.fi

0500 600 796

050 433 3078

Heli Peltola Försäljningsrepresentant heli.peltola@sbhem.fi 050 470 0031 Heli Peltola

Andreas Wirén Försäljningsrepresentant andreas.wiren@sbhem.fi 040 502 3551 Andreas Wirén

Handelsesplanaden 20 Försäljningspresentant

Vasa 65100 Vasa

Biblioteksvägen Försäljningspresentant Närpes2 E 64200 Närpes

heli.peltola@sbhem.fi andreas.wiren@sbhem.fi Vi vill erbjuda dig den bästa och mest serviceinriktade mäklartjänst! 050 470 0031

040 502 3551

Vasa Handelsesplanaden 20 65100 Vasa

Närpes

Hilkka Stenman

MarkkuBiblioteksvägen Mäki

Verkstellandedirektör, AFM, HFM

Försäljningschef, AFM

hilkka.stenman@sbhem.fi

markku.maki@sbhem.fi

0500 600 796

050 433 3078

Heli Peltola

Andreas Wirén

Försäljningspresentant

Försäljningspresentant

heli.peltola@sbhem.fi

andreas.wiren@sbhem.fi

050 470 0031

040 502 3551

64200 Närpes

Sofia Renkonen, Måns Backman och Kristian Nordblad tillbringade sommarens tillsammans på Korsholms Teater. Foto: Jonas Bergqvist

Teatersommaren 2019 Kall – det är adjektivet som de flesta teaterföreningar använder när ÖP ber dem beskriva sommaren. Bortsett från vädret så är de allra flesta nöjda med sina siffror och har redan börjat planera för nästa sommar.

Nedervetil hembygdsförening: ”Näver-Ant” – Vi är otroligt nöjda, säger Torbjörn Ahlskog. Intresset för pjäsen som handlar om Anders Chydenius uruppfördes i samband med tjärdalsveckan för tjugo år sedan, och i somras var det dags att blåsa dammet av manuskriptet och ställa till med teater igen. Spelplatsen var ny, och en stor del av rollerna fick fördelas till nya skådespelare. Föreningen fick sätta in en extraföreställning, och sammanlagt sågs skådespelet av 1200 personer. Nästa sommar är det lugnt på teaterfronten i Nedervetil, men hösten 2020 finns det planer på att sätta upp en fars. Pedersöre Teater ”All vår möda och alla våra drömmar” – Vi fick fint beröm av publiken, men vädret var inte på vår sida, säger Robert Nyberg. Trots det kalla vädret tog sig 2000 personer till Åliden och såg pjäsen som var specialskriven med anledning av föreningens 20-årsjubileum. Nytt för i sommar var T-slingan som föreningen installerat på läktaren för att även personer med nedsatt hörsel ska kunna ta del av pjäserna. Planeringen av nästa års produktion är i full gång, och Nyberg avslöjar att det troligtvis blir en pjäs som riktar sig till hela familjen. Teater Jacob: ”Här i vår stad” – Spelplatsen var ny och passade utmärkt för pjäsen och många nya

skådespelare ville vara med vilket är jättekul, säger Mikael Nyman. Tyvärr nådde föreningen inte upp till det besökarantal de hade hoppats på. Mellan 1500 och 1600 besökare såg någon av den 9 föreställningarna. Teater Jacob tar nya tag i vinter då de kommer att framföra en pjäs i Brankis.

Oravais Teater: ”Under liten himmel” – Vår målsättning låg på 5000 besökare och vi kom upp i 5600 och fick god respons så vi är mycket nöjda, säger Roland Engström. Pjäsen om Maria Åkerblom intresserar och antalet besökare från de norra delarna av Österbotten där hon verkade var många. De som missade årets föreställningar har möjlighet igen nästa sommar då pjäsen sätts upp på nytt. – Vridläktaren borde renoveras i något skede, och vi har så smått inlett planeringen och börjat fundera på finansieringen. Projektet är så pass omfattande att vi antagligen måste ha paus med teaterverksamheten den sommar som vi renoverar läktaren. Skäriteatern: ”In i dimman” – Pjäsen gick hem hos publiken, men det kalla vädret påverkade besökarantalet negativt, säger Johanna Karhulahti. Cirka 1500 personer såg någon av de tio föreställningarna. Årets pjäs var en komedi, och föreningen har inte ännu hunnit börja fundera på nästa sommars produktion. – Vi skriver manus så att det finns roller åt alla som lovar ställa upp som skådespelare. Korsholms Teater: ”Skolka, spela, dansa, dö – Om ensamhet, tvåsamhet och att dricka sangria” – Vi nådde inte upp till samma fantastiska publiksiffror som som-

maren 2018 då vi gjorde ”Sound of Music”, men vi är nog nöjda ändå, säger Ludwig Sandbacka. Sandbacka är även manusförfattare till årets pjäs, och han är överraskad över den känslosamma responsen på pjäsen som var tänkt att vara en lättsam historia om en romans mellan två killar. Föreningen gav tretton föreställningar och pjäsen sågs av mellan 1400 och 1500 personer. Just nu håller föreningen på och spånar idéer inför nästa sommar. Det är redan bestämt att de satsar på egetskrivet material igen. – Den här gången vill vi utmana våra kvinnliga skådespelare och visa en kvinnodriven historia.

Petalax hembygdsförening: ”Lyckokällan” – Vi är så nöjda med den fina responsen, säger Kerstin Knip. Den egenskrivna pjäsen som utspelades på ett äldreboende sågs av 2000 personer, vilket är fler än under de senaste åren. Föreningen gav tio föreställningar och är taggade på att spela teater även nästa sommar. – Det blir nog något, men vi vet ännu inte vad. Närpes Teater: ”Lemmy badade aldrig i Närpes å” – Sammanlagt har pjäsen setts av 8000 personer i somras och under förra sommaren då den hade urpremiär, säger Simon Nysten. I år gavs tio föreställningar av den kritikerrosade pjäsen, och lockade drygt 3500 personer av vilka många kom från Vasa eller ännu längre norrut. Just nu håller föreningen på och läser manus och försöker bestämma vilken som ska bli nästa års pjäs. Det lutar åt att det blir en familjepjäs i alla fall. Text: Caroline Mård

Vasa

Närpes

Handelsesplanaden 20

Biblioteksvägen 2 E

65100 Vasa

64200 Närpes

2E


Ventilationsrengörning och injustering av luftflöden Asbestsanering och asbestkartläggningar Torkning av vattenskador och nybyggnation Mögelsanering och luktsanering Fuktmätningar, fuktkartläggningar och inomhusklimat Termografering

STRANDBERG PRODUKT

Res på svenska med OT Hälsoresor till Pärnu

Bygger och renoverar

Sköna och avkopplande dagar på Spa Tervis. Bekväma restider. Resor: 2-9.11 (8 dgr), 1-8.12 (8 dgr), 4-8.12 (5 dgr), 22-28.12 (7 dagars julresa).

Kontakta Mika 0400-569 424

Riga

Välkommen med till vackra Riga i julskrud. Resa 4-8.12.

Ab Asve-San Oy, Permosvängen 119, Jakobstad info@asve-san.fi, www.asve-san.fi

Hotellresor till Tallinn Bekväma restider, shoppingtur i Tallinn. Resor: 18-20.10, 5-8.12 (långweekend), 6-8.12.

Danskryssning på Viking Grace

Sydmedi - din lokala samarbetspartner Sydmedi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster till privatpersoner, företag och organisationer. Även som privatkund får du snabb vård hos oss. Vårt laboratorium betjänar med eller utan läkarremiss.

De populära danskryssningarna nu för 10:e året i rad med Oravais Trafik. Kom med på jubileumskryssningen 9-10.10. Carisma & Fernandoz bjuder upp till dans. Bussrutter både längs riksåttan och Strandvägen!

Dansbandskryssning till Umeå

Med på kryssningen: Tommys, Charles Plogman, Fanny Plogman, Lasse Eriksson och Singsby sångkör. Resa: 26.10.

Loppis i Luleå

Nästa gång, se till att välja den bästa

Svenska Teatern bjuder på en hejdlös skrattfest: The play that goes wrong. Logi på unika hotell Katajanokka. Resor: 23-24.11, 22-23.2.

09-649839 ● www.amoena.fi

Teaterresor till Helsingfors

Julmarknad i Rüdesheim

Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi

Transport Kennet Westerlund

Visste du att du har rätt till nya bröstproteser vid behov. Av hygieniska skäl skall de bytas med 2 års mellanrum.

Sveriges största fyndmarknad i Arcushallen. Resa 25-26.10.

Boka läkartid hos oss på tel. 06-7812080 • Närpes, Närpesvägen 16 B • Kristinestad, Östra Långgatan 51 B • Korsnäs, Silverbergsvägen 23 Öppet: Måndag - Torsdag kl. 8-16, Fredag kl. 8-15

Till användare av bröstprotes

En av Tysklands trevligaste julmarknader i klassiska Rüdesheim samt gränsshopping i Lübeck. Bekvämt med flyg, OT-bussen och Finnlines! Resa 28.11-2.12.

Julmarknad i Umeå

Gammlia traditionella julmarknad och julbord på herrgård. Resa: 7-8.12.

Weekend i Stockholm

* jord * flis * krossgrus * träpellets i säckar eller lösvikt * jordbrukskalk 0500-266 178 Taklax

-Weekendresa med shopping och kultur. Musikalen ”En värsting till syster” med bl.a. Gladys del Pilar och Suzanne Reuter. Centralt hotell. Skansens julmarknad i december. Resor: 17-20.10 och 5-8.12.

Julmarknad i Tartu

Kom och upplev julstämningen i Estland. Bekväma restider. Resa: 12-15.12.

Jul i Almuñécar

Fira jul i soliga Spanien med avkoppling, bad och värme. Hotell Victoria Playa. Resa: 15-30.12.

Passionsspelen i Oberammergau

Spelen i Oberammergau uppförs år 2020 för fyrtioandra gången. Resor: 18-23.5, 3-8.6, 19-26.9.2020.

Tfn 06-346 4392

Á la carte, pizza. Öppet må-to 9-20, fre 9-22 lö 11-22, sö 11-20 Boka jullunchen i god tid! www.tessescafe.fi

www.oravaistrafik.fi

KKV 3603/00/MjMv, SMAL 21495

Lunch alla dagar

Vi utför tjänster från grunden till nyckel i hand!

Dessa och många fler resor på vår hemsida:

06- 318 4000

• byggnads- och renoveringsarbeten • grundarbeten

• inredningsarbeten av olika slag • stommonteringar • gårdsplansprojekt

Ronny 0500 665 276 | Kenneth 0400 260 134 | www.teamkaitajarvi.fi


BESTÄLLNINGSTRAFIK

Av oss kan din grupp beställa allt från en busstransport till en rundresa i Europa!

RUNDRESOR

Vietnam

Om publiken skrattar ens hälften så mycket som skrivargänget så är revyn en succé. I november spelas det åter revy i Essegården.

Efterlängtad revypremiär i Överesse Det har gått fem år sedan ridån gick upp för Överesse UF:s förra revy. Nu är det dags igen. Lokala händelser behandlas i sånger och sketcher, och som alltid får Purmo sig en känga. I skrivande stund har revyn inget namn. Det brukar lossna när allt annat sitter. Runt bordet i Essegården sitter ett tjugotal ungdomar och sådana som beskriver sig som lite äldre och spånar fram material. – Den senaste tiden har vi haft bra fart och det har blivit minst två–tre sketcher per vecka, säger Ronnie Hästbacka som regisserar föreställningen. Premiären ska äga rum fredagen den 1 november, och i detta skede är sex föreställningar inplanerade, men föreningen lovar att sätta in fler föreställningar om det finns intresse.

Det lokala är som alltid det centrala i revyn, och under de fem åren som Överesse UF har haft paus har det hunnit hända en hel del i byn. De populära karaktärerna Gun och Jerker kommer också att göra comeback. – Det är bra att vi är ett så stort ”sjack” som skriver och att vi är i olika åldrar, alla i publiken kommer att ha något att skratta åt, säger Julia Byggmästar. Skämten haglar runt kaffebordet, vilket bådar gott inför revyn. – Om vi har roligt märks det ut åt publiken, och troligtvis sprider sig känslan, säger Rickard Nybacka I år kommer ett fyramannaband med Martin Nybacka i spetsen att sköta musiken. – Jag har en hel del idéer på låtar som skulle passa, men jag måste sätta mig ner med regissören och fundera, säger Nybacka.

Överesse UF:s revy beskrivs bäst som ett lagarbete. Alla hjälper till där det behövs. Föreningen har en händelserik sommar bakom sig och höjdpunkten var Vattenfestivalen som bjöd på mycket program. – Nu under hösten ordnar vi disco och spelkvällar åt barn i lågstadieåldern och serverar på olika tillställningar, säger Lizette Ahlvik. Av tradition är det ungdomsföreningen som sköter arrangemangen kring Esse-Lucian, men på grund av det intensiva arbetet med revyn hoppas ordförande Jonas Gunell att någon annan förening i Esse kan ta på sig huvudansvaret i år. Föreningen Essegården sköter serveringen under revyföreställningarna. Text och foto: Caroline Mård

7–16.1.2020 2290,-

Upplev de bästa godbitarna av Vietnam med Mathias Nylund. Video: www.ingsva.fi/vietnam • Almuñécar, Spanien

19/26.10-15.11 fr. 1475 € 21 eller 28 dagar i solen. Kaj och Marianne Kunnas ordnar med utflykter både på finska och svenska 5–9.12 fr. 775 € • Stämningsfulla St. Petersburg Färja från Helsingfors. Nya New Holland Island 6-9.12 fr. 665 € • Julmarknad i Krakow Här infinner sig julstämningen! fr. 1695 € • Passionsspelen i Oberammergau Avgångar 22–26.6 & 27.6–1.7.2020 (prel. även 24.8)

BUSSRESOR FRÅN ÖSTERBOTTEN • Danskryssning, Viking Grace 9–10.10 fr. 55 € • Hantverksfestivalen i Umeå 11–12.10 fr. 168 € • Hantverksmässan, T:fors 15 & 16.11 65 € • Danskryssning på Wasaline 26.10 fr. 49 € • Julshoppa i Ullared 14-17.11 fr. 345 € • Santa Claus Village, Rovaniemi 22-24.11 fr. 295 € • Stämningsfulla St. Petersburg 5–9.12 fr. 775 € • Julstämning; Gamla stan, Tallinn 6–8.12 fr. 308 €

PÅ KONSERT? • Cavern Club Beatles i Umeå

11–12.10 fr. 168 € biljett 53 € • Christmas Night, Umeå 22–23.11 fr. 168 € Med Christmas Night-artisterna! biljett 72 € • KAJ 10 – Jubileumskonsert 30.11 fr. 10 € Botniahallen. Även biljetter: 39,50 * 35,50* 29,50 € • Jul med Carola, Stockholm 5–8.12 fr. 315 € Juldekorerat Stockholm! biljett 86 € • Vintergalan i Örnsköldsvik 14–15.12 292 € Årets största julshow! inkl. biljett • FORK på Svenska Teatern 7–8.12 220 € Detta är FORKs sista show! inkl. biljett

Beatles officiella coverband!

PÅ TEATER? - Bussar startar från Karleby • Spelman på taket, Vasa Teater 26.10 och 9.11

• The Play That Goes Wrong Ronnie Hästbacka regisserar revyn som ännu inte har något namn. Revy och teater i vinter? Ska er förening spela revy eller teater i vinter? Ta kontakt med SÖU:s kansli eller mejla webbop@sou.fi så kommer info om er produktion med i nästa nummer av ÖP. Bifoga gärna en tryckduglig bild i mejlet, samt produktions namn och speldatum.

Svenska Teatern 4–5.10 och 22–23.11

• Kalevala, Åbo Svenska Teater 15–16.11

RESOR MATKAT

75 € inkl. biljett 215 € inkl. biljett 195 € inkl. biljett

www.ingsva.fi 020 743 4520


Köpes antikviteter

i hela svenska Österbotten Kontant betalnin - 1700-1800-tals möbler oberoende av skick g Varorna - Arabiaporsliner, glasföremål från Berga, avhämta s. Sandnäs o. Grönvik - Övrigt antikt lösöre, hela dödsbon och privata museér

Behöver du hjälp med

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

inredningsplanering, material, golvläggning, kakelläggning, målning eller tapetsering?

Bygg- och grävtjänster

Hos oss hittar du allt Rewind€ 4900 platta, 30x60R under samma tak!

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284

/m2

norm. 67,90 € /m2

Vi hjälper dig med både större och mindre projekt:• renoveringar • nybyggen • ombyggnader • markarbeten

Anlita vår inrednings- och monteringstjänst Parla

Badrumsrenoveringar Vi har specialkunskapen som krävs för att renovera våtutrymmen.

Ta kontakt så förverkligar vi dina idéer! EF Construktion Ab | +358 50 592 3128 | info@efcon.fi

Soprano Loft -ekparkett 3-stav, vitlas.

Tel. 06-3651 135 Åminnevägen 409, Malax

€ 27 90 /m 2

norm. 33,50 € /m2

Från idé till färdigt resultat! Kom in till oss eller Scandinavian läs mer på www.narpesgolv.fi/ 00 € /rl. Designers II tjanster eller varisilma.fi/palvelut/tunnetila

59

alla modeller

pinola@pp.malax.fi www.aminnestugby.fi Öppet endast veckoslut

AB GamlaKarleby Auktionskammare Har du värdeföremål, antikviteter, konst eller dödsbo

Vintro Supremeväggfärg

norm. 78,00 € /rl.

€ 5990 /burk

2,5 l (23,96 €/l) norm. 68,50 €

www.narpesgolv.fi

Närpes Golv Värisilmä

Tegelbruksvägen 6, 64200 Närpesauttaa. värisilmä.fi Tel. 06 22 42 305 Må-fr 7.30-17, lö 9-13

Kontakta oss, vi hjälper till med försäljningen Folkskolegatan 1, 67100 Karleby Kontaktperson Raul Pohjonen 044-913 8284

Tegelbruksgatan 47,

GOLV VÄGGAR TAK i våta och torra utrymmen

Tel. 050-3406987 050-5711983

V E R K S TA D

- AC-service - Bensin- o. dieselavgastest - 4-hjulsinställningar - Bromstest även för 4-hjulsdrivna bilar - Service och reparationer

personbilar, lastbilar, truckar m.m.

Försäljning av däck i alla prisklasser!

- Besiktningstjänster - Däckbyten, balansering - Diagnostisk felsökning - Kamremsbyten

Industrivägen4,4,68500 68500Kronoby Kronoby Industrivägen Tel. (06) 8345 verkstan@multi.fi Tel.227 (06)8345 8345 227 Tel. (06) 227 Jonas050-5814 050-5814880 880 Carl-Oscar Carl-Oscar 050-5845 050-5845 237 237 Jonas


Höstmys i föreningshusen

Hösten är här och många föreningar ordnar trevliga evenemang att förgylla tillvaron med. Eller vad sägs om rockkonsert, byacafé och loppis? Här är några av höstens höjdpunkter i lokalerna. 28.9 Kronoby UF & NF: Krombi Rock med Biotic Engine, Ove & The Lydians och Mjölöukk kl. 20–02. Inträde 20 €. 28.9 Fagerö folkpark: Höstdans med Tommys och Matz Bladhs kl. 21–02. 28.9 Sundom UF: Yhdessä/Tillsammans, gratis konsert med Stäinless steel och Carolina Reapers kl. 19. 1.10 Vasa bridgeklubb: Grundkurs i bridge tisdagar kl. 18–21, mellan 24.9–17.12. 2.10 Brahegården: Stickcafé varannan onsdag kl. 18. 2.10 Petalax UF: Hopp & studs för barn i förskolan upp till åk 2, onsdagar kl. 18– 19.30. Anmälan till puf@petalax.fi eller till Alexandra 0504310197 senast 30.9. 4–7.10 Töjby UF: Höstloppis, fredag och måndag kl. 17–20, lördag och söndag kl. 11–16. 5.10 Art in Malakta: Läsning gör skillnad, författarsamtal med Ellen Strömberg, Heidi von Wright och Rosanna Fellman kl. 18. 5.10 Bergö UF: Pidroturnering med start kl. 11. Anmälningar via facebook eller till tel. 040 5515710 senast 29.9. Pris 5 €/lag.

5.10 Forsby på Toppen: So 90s pubkväll kl. 20–02. 5.10 Petalax UF: Petalax Rally, bilorientering med gåtor och tävlingar, start kl. 13 vid lokalen. Anmäl lag på 2–5 personer till puf@petalax.fi eller 0504310197 senast en vecka före. 5.10 Björkö UF: Föreälgjaktenfest med mat och underhållning av Lasse Eriksson kl. 18.30. Anmälan senast 30.9. 5–9.10 Pörtom UF: Loppis i lokalen, lör– sön kl. 12–16, mån–ons kl. 18–20. Kaffeservering.

12.10 Tjöck & Påskmark UF: Wasa Teaters ”Sagan om den lilla farbrorn” kl. 15, pris 10 € per barn, vuxna gratis. 13.10 Övermalax UF: Get Together i samarbete med Malax kommun kl. 14–17. 14.10 Singsby HF: StickIn Café kl. 18.30– 21, följande gång 11.11. 18.10 UF Hoppet: Ungdomscafé för åk 3 och äldre, fredagar kl. 18.30–21. 19.10 Purmo UF: Danskväll med Dansdax kl. 20–00.

5–9.10 Singsby HF: Loppis och byacafé lör–sön kl. 12–16 och mån–ons kl. 18–20. Boka bord via singsby.hf@outlook.com.

19.10 Bergö UF: Lek- och pysseldag med försäljning av våfflor kl. 12–14. Gratis filmvisning från kl. 18. Försäljning av popcorn, godis och dricka.

9.10 Komossa UF: Byacafé vid skolan kl. 18–20, följande gånger 30.10, 13.11 och 27.11.

19–21.10 Dagsmark UF: Höstloppis på Majbo lör–sön kl. 11–16 och mån kl. 17–20. Bordsbokning via SMS till tel. 0400460566.

11.10 Västerhankmo UF: Barndisco för 0–10 år kl. 18–21. Inträde 3 €, snacks och saft ingår.

22.10 Purmo UF: Racerbilkväll kl. 18.30– 20. Ta med egen radiostyrd bil och förälder.

11.10 Sundom UF: Neondisco för åk 1–3 kl. 18–19.30 och för åk 4–6 kl. 20–21.30. Inträde 2 €.

25–27.10 Brahegården: Höstloppis fre kl. 17–20 och lör–sön kl. 11–20. Bordsreservering via tel. 0400383030. 26.10 Replot UF: Barndisco

8.11 Purmo UF: Minidisco för åk 3–6 kl. 19–21.30. 9.11 Kållby Samlingshus: Barnloppis och café kl. 10–15. Boka bord via Karolina tel. 0442303400 eller kolppibarnloppis@gmail. com. 9.11 Pörtom UF: Babyskoj med maskerad och disco för barn upp till 5 år, kl. 17–18.30. Maskerad för barn i lågstadieåldern, kl. 19– 20.30. Inträde 4 €, snacks ingår. 10.11 Västerhankmo UF: Farsdagsbrunch kl. 11–14. Boka via vasterhankmouf@ gmail.com eller 0503106864. 16.11 Härkmeri UF: Skördefest med middag och dans till Nanna Rosengård med band kl. 19–02. 23.11 Replot UF: Adventsmarknad med Replot Marthaförening kl. 11–15. Boka försäljningsplats genom Janina tel. 0443457065 senast 17.11. 29.11 Övermalax UF: Julöppning med marknad. 30.11 Pörtom UF: Lillajulfest med mat, program och musik. Anmälan till Malin på tel. 0503421909 eller malinhaka@hotmail.com senast 24.11.

Behöver Ni utrymme för festen, Kom så ordnar vi resten. * * * *

Lunc hbuffé varda gar kl. 10.30-1 4 P izza-meny va rda gar från kl 15 fram till en ti mme inna n stängning 6 0 sitt plat ser i resta ura nge n oc h 36 på terrassen Vi er bjude r o ckså A la cartemeny och pr ivatbeställning vid behov.

Boka julfesten i tid! Södra Terjärvvägen 10, Terjärv 045-804 7898,

SÖKER DU TOMT?

Vi erbjuder stadsnära landsbygd då den är som bäst.  06-327 7111

Den moderna markförankringen som ersätter betongplinten

MONTERAT & KLART. VI GÖR JOBBET! www.stopdigging.fi

Kontakta oss idag: StopDigging Rasmus Häggman +358 400 767 255 rasmus.haggman@stopdigging.fi

www.korsholm.fi

Försäljning och service av värmepumpar Besök www.kylservice.fi för mer info

KYLSERVICE

J.Westling

tel. 0500 240 312 e-post: info@kylservice.fi www.kylservice.fi


Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 3 2019  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 3 2019  

Profile for webbop
Advertisement