Page 12

John Rosas

John Rosas ihågkoms som ledare för studentsången i Åbo och för sångfesternas tusenhövdade körer. Som professor vid Åbo Akademi gjorde han stora insatser, inte minst då all musik vid akademin år 1968 fick sin hemvist i det nybyggda Sibeliusmuseum. Fabian Dahlströms biografi beskriver även hur Rosas upplevde det professionella orkesterlivets utveckling, liksom hur spelmanskulturen fick en nyblomstring under folkmusikvågen på 1960-talet.

Boken utkommer i oktober 2020

tför:

Alla 16 SFV-biografier över finlandssvenskar som inte får glömmas bort finns i lager. De förmånliga böckerna är ypperliga presenter! Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi Fråga också efter böckerna i bokhandeln!

av felk ch besoder iktning stjäns ter Utför: ansmi nställnssionsremm i Tolkning ar Bilmärkes(dieseav felkoder h repa ng l ) diagnosutrustning Service och besiktningstjänster tio av nering raTolkning Års-noch av felkoder ar Oljebyten Byte av och transmissionsremmar Service besiktningstjänster kilometerservice inkl. tändinställning (diesel) Oljebyten Tolkning av felkoder Besiktningstjänst Autoavsoch Service reparation av Byte transmissionsremmar ä Service och besiktningstjänster hk lufkonditioneringar Bilelöoch verkstad inkl. tändinställning (diesel)

Vi utför: Vi utför: Vi utför:

CONT

R OLL AUTOCONTROLL AUTOCONTROLL AUTOCONTROLL AUTOCONTROLL Oljebyten Ring.. Service reparation av Byte av och transmissionsremmar Bilelektriska Autosähkö . lufkonditioneringar inkl. tändinställning (diesel) Nykarleb y tfn Service och reparation av (06) 7 Bilelektriska Autosähkö 2 2 0 Ring (vard 8-17) Nykarleby (06) 7220930 930 lufkonditioneringar Bilelektriska Autosähkö

HJ

ÄÄ

LP

Hur skriver man en bra ansökning? HJÄÄ HJÄÄ HJÄÄ

LP LP LP

!

!

! !

Hur ska föreningar med renoveringsbehov göra för att beviljas statens renoveringsbidrag? Knepet är att de som behandlar ansökningen och beslutar om bidragen ska bli övertygade om att just det huRing... set och projektet behöver och förNykarleby tfn tjänar att få bidrag. De som läser (06) 7220930 Ring... ansökningen ska bli övertygade om Nykarleby att ifalltfn föreningen inte kan renove(06) 7220930 ra huset så går ett viktigt kulturarv Ring... till spillo Nykarleby tfn och en viktig mötesplats (06)förloras. 7220930 Här är några goda råd till de som söker renoveringsbidrag från Finlands Hembygdsförbund. Det räcker med att beskriva sanningen, nästan alla kvarstående föreningshus är värda att hållas i skick, och som samlingslokaler har de betydelse för medborgarnas kultur- och hobbyverksamhet, samt andra fritidsaktiviteter i trakten. Läs flera gånger igenom all information, direktiv och råd om ansökningen. Det är bättre att fråga än att gissa! Under våren och i augusti har personalen på Finlands Hembygdsförbunds kontor bättre tid att förklara och hjälpa i frågor om ansökningar. I september ska man redan lämna in ansökan, gärna en så fullständig som möjligt.

FYLLER 20 ÅR! Det firar vi med vikingafest under hela juli månad, on-lö till priset 20€ per person! Minimiantal 6 pers. Se mera: www.sulva.fi | Tel. 050-5163999

Det är föreningens medlemmar som har den bästa kännedomen om sitt föreningshus. Vi på Hembygdsförbundet vet bara om de projekt som har blivit beviljade statens understöd under tidigare år. Byggnadsforskaren, som relativt snabbt ska göra den första bedömningen av projektansökan, har knappast besökt huset tidigare. Det lönar sig därför att bifoga representativa nya bilder för varje gång man ansöker. Speciellt om man har en tidigare ansökan inne och man söker om tilläggsfinansiering. Då ska man via bilder och text kunna påvisa situationen med den påbörjade renoveringen. Det är också viktigt att varje år skicka den senaste verksamhetsberättelsen och -planen, samt officiellt bokslut gällande föreningens ekonomi. Lika viktigt är det att skriva fritt och grundligt om vilken typ av mångsidig och livlig verksamhet det bedrivs i huset och på gården och hur pågående renoveringar framskrider om sådana startats tidigare. Beskriv

gärna husets hela renoveringshistoria om ni har tillgång till sådana uppgifter. Det är bra att varje gång bifoga den senaste konditionsgranskningen och den uppdaterade helhetsplanen gällande renoveringar av huset under den senaste tiden.

Det är viktigt att det finns en helhetsplan för en längre tid. Fast det ofta händer att projekten inte förverkligas som de planerats, visar helhetsplanen den rätta riktningen och att föreningen målmedvetet tar hand om huset. Många frågar varför man ska anlita en sakkunnig expert att granska husets skick och skriva en rapport. Det finns ju folk i föreningen som vet vad som bör repareras. Byggnadsforskaren i sin byrå på Kalevagatan i Helsingfors känner inte till husets skick, men om en sakkunnig gett ett utlåtande, får hen en bättre bild. När man vet alla brister och behov och i brådskan inte vidtar fel åtgärder, vet man bättre i vilken ordning man ska åtgärda dem. Ofta behövs en sakkunnig planerare som känner till gamla hus, metoder och material. Hen ska man anlita för att producera planer för renoveringen, också för ansökning av finansiering. Det är viktigt att planeringen görs opartiskt, först senare begär man anbud. Visst finns det särskilda situationer, exempelvis om fönster ska repareras, kan en fönsterhantverkare granska konditionen, göra planer, lämna in en offert för renoveringen och genomföra den. Men om en grundrenovering av hela huset ska påbörjas behövs mångsidig kompetens. En arkitekt har kompetens att vara huvudplanerare. Och i en bra

ansökan har man redan benämnt huvudplaneraren.

Notera att man även kan få bidrag till kostnader gällande utlåtanden, planering och övervakning av renoveringar. Om det inte har gjorts anmärkningsvärda renoveringar på sistone, är det bäst att först ansöka om bidrag för konditionsgranskning av hela byggnaden, planeringskostnader och brådskande renoveringar via konditionsgranskningen. Ansökan har mycket bättre chanser att bli förordad av byggnadsforskaren och övertyga föreningshusdelegationen när beslut ska fattas. Kvaliteten på planer och sättet att renovera är en stor helhet i sig. I korthet: Man ska inte föreslå i planen att det kommer att användas moderna renoveringsmaterial, exempelvis beläggning på plåt, mineralull, plast som ångspärr och dylikt. Renoveringar som kan understödas är bevarande och återvinnande. Man ska inte reparera det som inte är trasigt. Man ska inte byta det som kan repareras. Om något ska förnyas används traditionella material, konstruktioner och arbetssätt. Det finns visserligen undantag, till exempel att konstruktioner för kök och våtutrymmen ska följa nutida regler och direktiv. Det ska vara funktionellt, men även dessa förnyade utrymmen ska anpassas till det som ska sparas eller återställs, det vill säga tillsammans med salen, scenen, serveringsrummet, foajén och andra eventuella utrymmen i föreningshusen. Lasse Majuri , byggnadsforskare på Finlands Hembygdsförbund

Statliga renoveringsbidrag – Renoveringsbidraget för föreningshus är ett prövningsbaserat statsunderstöd som Finlands Hembygdsförbund årligen delar ut på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. – Syftet med renoveringsbidrag för föreningshus är att bevara föreningshusens kulturhistoriskt värdefulla byggnadsarv, samt att möjliggöra renoveringar som bevarar husens särdrag och nödvändiga förändringsarbeten som förbättrar husens användbarhet. – Bidraget är främst avsett för nödvändiga reparationsarbeten i traditionella föreningshus med etablerad användning. – Nästa ansökningsomgång är i september. – Mer information finns på www.kotiseutuliitto.fi.

Profile for Österbottniska Posten

ÖP (Österbottniska Posten) nr. 2 2020  

ÖP (Österbottniska Posten) nr. 2 2020  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded