__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

Fredagen den 12 dec. - 1969

ÖSTERBOTTNISKA, POSTEN

-

/

- LOiIDAG 20/12 20-01 KARl KOSKELA

;..( LAPP I1iRJD* \

KOM' - .VI BJUDER PÅ' HÅLL-I-GÅNG ördagen 20. 12. kl. 20..:-01' FANTASTISKA

)

*

)

*., BRAZIL

ERNOS

Ni vet väl att Ernos är Finlands absolut bästa orkester! Nu på besök på innestället Lapp' i , fjärd - en kväll ni inte glömmer! V ÄÄLKOMMEN ! " Busstrafiken

såsom tidigare'!

\

' \ DA NS I GAMLA VASA

' SöND. 2I . 12: kl. 20:00- .

.Ni kan absolut inte missa

ÅRETS SISTA DANS I

sondagen 21. 12. kl. 20,

PURMOGARDEN

Turbussar 4 ggrftimmen från torget

Gården med stort "G"! -Gården med PUBL KSERVICE!

"* *

JOHANS

STIG

I

,Arr.: Uf Hoppet

EXEMPELVIS FULLSTÄNDIG, BAR SOM 'HAR ALLT FöR ATT NI SKALL TRIVAS '

SOM KRONAN PA VEB..'iET SKöTER

Nästa nummer

LOLITA

\

N karleby

Källby, Vidjeskog: SmAbön­ ' Esse. ,

dag för nnonser är torsdag den 18 december. " f

- Länsmannen

'

med , JOUKO KULTTI OI&l)N. II. GR. Z

Marys nya skiva dröjer

FUNKT.

GR. I, U,

\

IX o. X

j

konuner tisdagen den 30 de­ cember. I nyårsJ;lomret bör ingå annonserna för nyårs­ helgen samt för .veckoslut t 3--4 jMuari och för tretton­ 5--6 januari. dagshelgen

Sista dag för inlämning av annonser till nyårsnUmret är måndagen den 22. december.

Busstrafik som tidigare

Hennes förra singel var "Goodbye" vilken var aktuell i våras. Med pop-mått mätt är det hemskt länge sedan. At.t Mary's förSta skiya, var mil­ jonsäljaren "Those Were The Days" ,behöver väl " knappast

SUNDOM UF julfesten i uf lokalen, tänkt

hade vi

på Vasa Teater

,

HELLNÄSNEJDENS

vi

samlas

alla

rrlm den

ena ' dagen oJll8täridigheter

tio den 811dra.' TJdligen. Ar till julklappstid ).

ha

lekalen söndagen den 14. kl 13.00 för att förbereda festen. .

.

f

är . ett mycket omtyckt nöje i

jul­

,

plattan London-teatrarna. (Pantomimer ko

ut

UP

ungdomar

--------�--

uroa

jul­

kl 19.00. Bindande anmälningar till ordföranden eller Vivi Berg tel. 31128 före onsdagen den 17 dec. övriga upplYSningar ges samband med anmälningen. Gratis buss ordnas. annandag

OBS! lJela dagen arbetar vi , , med elljusspåret.' jag bad till Gud 'varje kväll?· ----BöL,E UF, Närpes Var är glädjen h lle årsmöte i Böle bystuga r å vara snäll? oeh min önskan att mAnd. 29. 12. kl. 19.30. Var är .älvan STYRELSEN. jag alltid såg på vår äng? ' Var är dock8.n och nallarna i min säng? • DAVID MACKAYf är en känd Var är lyckan .. skIvproducent i Engalnd . Un­ a.tt ha en far och en mor? · der namnet Mahna Mackay har - Är det sant· han spelat in Piero Umiliania att jag har blivit stor? tema ur filmen "Sweden - Hea­ Maria ven And Hell". Det heter "Mab-

Det rAder stor förvirring kring Mary Bopkin och ben. Mary Hopkin får nästa år Eventuellt komm er Mary att am JUlS nästa singelskiva, den arbeta med' gamle rock­ s tredje i ordaiil.gen. På Be- sjunga in något annat, \ och f kungen, numera etablerade tea­ atles bolag Appl dit, Mary sådana fall måste det ske terskådespel , Topuny Stee­ Irknuteu, indrar man pla- snart för man vill under ,alla le l en pantomin på en av Englan • •

informerar

I stället för den traditionella

Var är bönen

nöjd med "Que Seman in ra", vilken Mary sjöng in för några månader sedan ocll som var tänkt att bU henDeS nya singel. Men på Apple har ina.Ö flera gånger skjutit npp ntgivningen och där står man nu

15.

om nöjestillställningar och ord­ ningsmännens uppgifter

l

av österbottniska rosten ut­

Smedsby

i

lokal' måndagen 'den

12. kl 19.30.

,Nyårsnumret '

ILPO KARINEN

hålles

Ringmöte

uf:s

skall ingå. Sista inlämnings­

--....---_ ... .

I

V-RINGEN

kommer måadagen den 22 december. l detta, numiner är det meningen att !'Dnon­ serna för julhelgen 25-26 samt för veckohelgen 27-28

OM ATT "FEELINGEN " HALLS PA TOPPEN . B(]SSAR: Sundqvist fr. J:stad 19.40 via Bennäs, Forsby. Fr., J:stad 19.00,

19.15, Jeppo 19.30. Kronlund fr. Kronoby 19.f5 via ders 19.00, Terjärv 19.15 via Lappfors, Lassfolk.

Förenin sspalteJ'

av österbottniska Posten ut­

Nå M h.Nå" och är

tt

riktigt

och popartister före­ festligt litet stycke. Andra si­

r ofta i rbil istorna) :, I dan upptar en vanligare poplAt

december börjar man repetera.' -'-

dream''•

''D ay

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 49 1969  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 49 1969  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded