Österbottniska Posten (ÖP) nr. 47 1981

Page 8

I~~

l~~;

Torsdagen den 26 november

8

11II111111111111111111111111 1111111I1111111111111111111111111111111111111111111111II1II11

"VI HAR EN D

D D NVFS - storarrangören som kon­ kurrerar ut alla dansarrangörer norr om Kvevlax? - Storarrangör ande Ralf Skåtar.

javisst, säger ordför­ Nl!.FS är den tredje förening som ~ teras i OP:s serie Månadens Förening. De två tidigare har varit Böle uf och noby ur NUFS för/linas utmärkelsen niif'IIWSI initiativet att pn'oritera de österbotttrisJm banden.

D D Men. - Vi vill inte konkurrerar ut de andra fö­ reningarna ... även om vi säkert kunde gö­ ra det. Vi vill ha kvar det samarbete som byggts upp inom SÖV. För någ ra år sedan arrangerade NUFS 24 ungdomsdanser. - Nu har vi systematiskt fått skära ner och är nu nere på bara 13 ungdomsdanser. Och så ordnar vi gammaldans ­ som en slags serviceform, berättar kassör och ordnings­ ansvariga Richard Ahlskog . NUFS var den första storarrangö ren som beslöt sig för att skippa de rikssvenska dansbanden ett tag framöver - och i stället ge de österbottniska banden en chans . Carita Häger, sekreterare: - De vanliga blaj blaj dansbanden från Sverige drar inte · mera folk än ett bra österbottniskt band . . men kostar betydligr mera.

~

Ger andra en chans

Det är alltså inte enbart av ideologiska skäl som NUFS tagit beslutet sitt - varför satsa mera kulor om de inte ger större intäkter' Lite ideologi finns det med i alla fall: - Om vi tar hit de bästa och dyraste programmen har de mindre föreningarna inte en chans att hävda sig, säger Richard. Vi tycker att vi har ett ansvar för dem också ... di ska också kunna dansa . Program listan för säsongens danser omfartar i ston sett alla de etablerade banden i österbotten - och så ska uppkomlingarna också få en chans. - Vi försöker ta hit alla österbottniska band , säger Ralf. Ett par höjdp'unkter med rikssvenska showband ska eventuellt komma . Janne Lucas Persson - han som bröt benet några dagar före han skulle komma till Nykaabi - är lite påtänkt. - Men vi har lite dåliga erfarenheter av bokningar från Sverige, säger Ralf. Vi har bland annat haft direktkontakt med Gyllene Tider , och de lovade att komma men backade . ur och så fick vi Factory i ställer.

)

.J Stora krav

pa ordningen

En normal danskväll i 'Nykarleby drar ungefär 1 ner , vilket ställer stora krav på ordningsmakten . - Vi har bra ordningsmän här i Nykarleby. genomgått kurser. Och vi har bra samarbete med Allt det gör att vi har bra ordning här - och dr'( förutsättning för att vi ska kunna arrangera storda.nsc - Utan en hård disciplin skulle vi ha mi Iyclws ­ Richard. En god ordning är grundförutsättn ing. Carita: - Int kommer he na folk om he e råjsoL Inom NU FS anser man att ordningen också beror på hurudant program man erbjuder. - Har vi hård musik har vi större ordningsprol* om banden spelar mjuk musik, säger Ralf. Carita: - AUmänt taget tycker vi att banden borde spd:... Jocke-musik, åtminstone en stund per kväll.

~

Kom ut och servera!

NUFS försöker att aktivt få flera föräldrar med p4 ingssidan, dels för att det inte ska bli så betungandt ­ som redan ställer upp, dels för att det är nyttigt för rarna att vara med på en dans. - De får se var de har sina ungdomar, och själv om det är positivt eJ/er negativt att ungdomarna är dansar. . Och så får de se det positiva i att de faktiskt - Det borde ge dem bättre kontakt med sina mar. Tycker Carita .

.J Danserna är

vikti~a!

Det har ju blivit en hel del ordande om dansande.. av den enkla orsaken att danserna är m~-cket \

Unihoc ­ innesporten! Vinterns innesport i Nykarleby är Unihoc. - Senast var 34 pojkar med o~h spelade, säger Henr~' Kallvik , som blev skyttekung i SOU :s turnering och som där blev så biten av sporren att han ställde upp som dra­ gare . - Nu planerar vi nån slags turnering i januari mdlan föreningarna i tredje ringen. Flera föreningar har redan visat intresse . Mellan 20 och 30 pers. är med varj e träningskväll i idromgården. - Schacki blev intresserade enbart på grund al' SÖU:s turnering, den som vi vann helt otränade ... - Det ;ir bra att vi hittade unihccen eftersom intres­ set för volleybollen hö'" pa att svalna . - Vi har ocks;! funderat lite på pingis men då skulle vi behöva tlera bord till. Inte kommer nån hit bara fÖl att titta på när kompisarna spelar. Nu finns bara ett par bord i gården . • Henrv Ktlllt"R .::... draxare för IIllihocen

III111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I11I11111 11111111111111111