Österbottniska Posten (ÖP) nr. 45 1985

Page 8

De hade fina låtar, det sa alli­

av. Slutligen skrapade de ihop

hopa: Men felet var bara att

omkring 10.000 mark genom att sälja antikviteter och annat

ingen tydligen ville göra någon­ ting åt dem. Därför tog Simon

smått från en skåpbil. Pengar­

Touison Clarke och Julian Clo­

na använde de till att produce­ ra en master tape, som blev

se saken i egan händer.

I tio års tid försökte killarna, Red

Låten "Lean On Me" slag

Box, få sin musik erkänd. Men

igenom över en natt och tag

det bara inte blev någonting

plats uppe på topplistorna.

som går under na

Red Box, det vill

..

-

:::

5

-

ägo Simon Toulson Clarke och Julion CI

11'!i lll ll !I I I , 1 /[1' 1 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-11 1 !i111il ll

IIII !!S -

--------�--

Flickor med klös

Kate

Bush är en mycket speciell

artist. Mycket udda och intressant. Hon slog igenom 1978 med sagolika

och fairlight samt står för den un­ dersköna sången. Ja hennes röst är underskön och

''Wuthering Heights"och LPn "The

speciell. Ett instrument hon behär­

Kick Inside". Hon har aldrig känt

skar till fulländning.

sig tvingad att komma ut med nya

Och fairlightens möjligheter för­

plattor varje år och följaktligen har

står hon att utnyttja. Hennes pia­

det tagit tre år för henne att få ut

nospel håller måttet Och kan med

nya "Hound of Love" (EMI). Hennes musik är drömsk och vac­ ker. Ibland är hon helt i sagornas och myternas värld. Ibland är hon mera jordnära. En viktig ingrediens i hennes musik är bindningarna till den irländska folkmusiken - checka t.ex. den sprittande "Jig of Life" där John_Sheahan med sin sprattlande Ciol håller på att knycka huvudrol­ len av vår stjärna... Kate Bush skriver själv sina låtar.

=

.-

fördel kollas in i den vackra balladen "And Dream of Sheep'. "Under Ice" är en cool sak. "Wa­

king the Witch" heter plattans mest spännande låt. Rösten svävar och

'.1=

-

ljudexperimenten spottas ut. "Hello Earth" heter en annan mäktig låt

med en djup, lågmäld manskör i

o Kate Bush - drämsk och verklighetsnära, bombastisk och vacker.

:::

ljudbilden. Öppningsspåret "Run­ ning Up ThatHill"får inte heller

glömmas när bra låtar på ''Round of Love" skall omnämnas. Det är en mycket stark platta. I

Hon har också producerat "Hounds

mitt tycke finns det inte en enda då­

of Love". Dessutom spelar hon piano

lig låt på "Hounds of Love" men sam-

tidigt måste man vara medveten om att en del av Kate Bush's musik är inlåst och svår. Och ibland är pro­ duktionen bombastisk i överkant.

F

öljande artist kan minst av allt

Diana Ross har genom åren gett mej massor med högtidsstunder bå­

(Capitol) och artisten är Diana Ross. Jaa ... hur börja? "Eaten Alive" är en läbbig platta. Men! Den proffsiga sliskigheten hos Diana sJäl v, producenterna och låt­ skrivarna gör "Eaten Alive" till en lättsåld platta. Och en välgjord platta! . Förutom Diana Ross finner vi föl­ jande huvudrollsinnehavare: Barry, Robin, Maurice och Andy; alla med efternamnet Gibb och de torde knap­ past vara i behov av någon närmare presentation. Det behöver inte heller Michael Jackson! Kombinationen bröderna Gibb­

stort sett en främmande fisk. Ensta­ ka låtar har jag hört tidigare men ingen jag minns speciellt. När jag nu bekantat mej med hans senaste trettiotrevarvare "Boy in the Box" (EMI America) blir omdömet att grabben är intressant. "Boy in the Box" är en melodisk och rytmisk platta. Den inger mej känslan av att Corey Hart inte ännu funnit sin lin­ je, sin identitet. Det är en splittrad platta. Men Corey Hart behöver inte skämmas för sitt sökande. Här finns godis. rätt mycet t.o.m. Det blir ibland litet väl segt ...

"And when the night is cold and dark/you can see, you can see light/ cause no one.can take away your

direkt. Här hittar vi också Michael

right/to fight and to never sur­

Jackson. "Love on the Line" och "Cri­

render".

me of Passion" har båda hitkänslan i

.. sej. ' "Don 't G'lve up on Each Other " ar plattans bästa ballad. Balladerna har annars en tendens att låta lite väl konske "Eaten Alive" ho blivit personlig...

or y Hart är mycket stor hem­

mycket Diana-sound kvar men Titellåten brakar loss i 120 knutar

D Kanske Diana Ross borde ho tagit hjälp av tigern po bilden i stället fär bräderna Gibb? Do skulle

C e

ma i Kanada. För mej är (var) han i

i handsken. Det har blivit godis. Med också med mycket Gibb-ljud.

mycket som om de vor:e hämtade från ''Saturday Night Fever".

ii:

=

förbannat prof fsigt.

. Plattans femetta är otvivelaktigt singelsläppet "Never Surrender"!

Diana Ross passar ihop som handen

-

de på filmduken och på platta. Jag skulle ljuga om jag påstod att "Eaten Alive" får mej att må bra. Ändå finns mitt "men" fortfarande kvar - det är -

anklagas för att vara svår på sin se­ naste platta. Plattan är "Eaten Alive"

-

-

= = inlindade fredsbudskap är en skarp = =_ "W:ater l, låt. "'Eurasl·an ""res", S".rom J the Moon" och ti ellåten håller också = "Komrade Kiev" med sitt svaga,

måttet.

:: JEFF =

1111111111'111111111'11111111111111111111111'11 nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF.

-

ffi

net

e, nådde målet efter tio års jobb.

= = _ =

= =

öppningen för dem.

-

-


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.