__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

Torsdagen 16. 10. 1980 o··_____. -

----- r--61 !

.

l

Klafs-UV-A-Solari 'u m Enda godkända i Finland Bli riktigt brun på endast 10 dagar (20 min.ldag) För eksem och acne (fin· nar) Vasa tel. 961-119991 Kyrkoespl. 5 Jakobstad tel. 967-17090 Köpmansg. 16 Närpes tel. 962·53255 Simhallen

NAPRAPATH PELLE RAWALD

LYCKAN ÅRo( /:-~

EN UPPFYLLD

DRÖM.

• Mysig" lxJs fi,,1U för tk som vill sitta och S1I4CIul. Och högt ovoför dtItIsgolv~t tro_ disJt.jocJuYIU m~lsbord _d tw sJt.;VSf1eklrw, försliir#uwe och IHMIkpeklrw. O

Atskilliga arbetstimmar bakom

nytt mysigt Black Disco

Dia1la Ross' Upside Down är hit nu.me· ner, medan ett 60-tal brukar möta upp en helt nor­ ro u.no i Black Disco, precis som i de mal torsdagskväll. - Folk kommer från både Jeppis och' Munsala, IlesIII discon .världen runt.

Skaffa Ungdomens Service-avtal och förverkliga din dröm! Önskar du dig en egen motorcykel, körkort, stereo eller vill

du delta i ett ridläger eller göra en språkresa?

Sitt då inte och vänta! På sa sätt uppfylls inte din dröm.

Om du får vecko- eller månadspengar av dina föräldrar, be

dem överföra pengarna fran sitt konto direkt till ditt Service­

avtalskonto i andelsbanken. Gör en sparplan, gå igenom dina

utgifter och försök pruta där du kan!

Och om du tror, att du inte klarar det ensam, tala med dina

kompisar om att spara i gäng.

Ungdomens Service-avtal garanterar dig då du är 18 lika myc­ ket i lån som du dittills sparat! .

Förverkliga din dröm. Kom till den unga andelsbanken,

andelsbanken svarar dig - javisst!

~ ANDELSBANKERNA

' t ' IOSTERBOTrEN

Dianas röst pulserar fram över discjockeyns tillhåll högt över de dansanta på golvet, in i de mysiga "te­ geIstensklädda" båsen vid ena sidan och fram till bardisken, där dock inget starkare än en frisco serve­ ras. - Vi har byggt om Black disco totalt, säger An­ ders Fors, styrelsemedlem i NUFS. Ett fem tontal killar har satt åtskilliga arbetstim­ mar under en månads tid på att totalrenovera discot. NUFS har svarat för materialet. Resultatet är verkligen tilltalande. En stor del av tacken för det tillfaller Anders Engström, som desig­ nat hela inredningen och också gjort skylten "Black Disco" som hänger i taket ovanför DJ:ns tillhåll. Varje torsdag hMler Black disco öppet. Premiär­ kvällen för en månad sedan lockade över 100 perso­

alltså från ett ganska stort område , säger Anders.

• Vad an1Ull finns det att gära en normal vard4gs­ kväll i NyluJabi? - Sitta på källargrillen, säger Anders, Stefan Sandås och Christian Palm unisont, eller så far man till Jeppis på garurally. Men ändå skulle det inte vara mödan värt att hålla discot öppet flera än en gång i veckan. - Det skulle bli för mycket ... och dessutom skulle vi störa dom andra som håller till på andra si­ dan dörren i idrottSgården . _ Småningom blir det att köra igång med det popu­ lära knattediscot igen. - Dom har så roligt.

PETER GRANSTRÖM

• Nått m~d glllgh".. mor blir hii1Igt *pp ett galg~ ovoför sJt.jvdisJt.~". /"gll ord";"gsprob/~m

IIIIs

r"pporl~rllS

h~/l"

frd"

disco­

Jt.viillllr"II, mtUHitu/a diir fi"lU ~ II SIIm btI.tJ,

Fm vitlut" S)'Ifs gillgett, P~Ur Reis­ par, Atu/ers Fon och Christ;"" Palm, Dl,'" för Jt.viiJk",

-JAVISST

Vi har stort urval av

leksaker mattor - presentartiklar Inramningar utföres.

Ram & Husgeråd, V·Esplanadg. 8

Nykarleby tel. 967-20163

D BRAITOM, bråttom börjar det vara för de föreningar som ännu ej har på klart med vad de tänker ar-

rangera på Barnens dag i fOrenin­

gen lördagen den 25 oktober.

VVS strävar till att var och en av

••••••••••••••••• *" *" *" *"*" *"

Gör en titt på höstens nya mode hos

Ritas i Nykarleby

~~----....,

*" *"*" DANS *" Trio Alexanders

••••••••••••••••• Tel. 20396

medlemsfOreningarna skulle arran­ gera någonting för barnen denna Barnens

LÖRDAGAR.

Månadens orkester

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 42 1980  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 42 1980  

Profile for webbop
Advertisement