Page 1

1I1I . 'ln11':. -1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . . ::

STEl.'

aTTIIlS..

__ ... 1 ...

= -

LlaUm_r: .2,58.

..

-

a s T 'El .

e f L _ t u t '" 6 . ;; 1t1l9

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

-

,...= ..4----'-�-+---+r

-

�...o...+----+--'�-+- . -

.

__

-r= -

'�--�����-=

-

-

-

,

-

-

= - -r-+��+-4-�-+�--� -

-

-

= --+-"""""-+----+--+ -

-

-

....--+.. ---+----+ = -

-

= -+-�___+_--4-

-

= -+----+--___+_--4-

-

-


Torsdagen den

Sommartankar.

Alla talar GeldoC.handlade Världen har fått en ny hjälte. Bob"Geldof, mannen bakom Live A'd l konserte , hyilas .Idag av en hel värld. Layborpolitikern Tom 'Torney föreslår att "Sankte Bob" skall nomineras till Nobels freds. prIS och d. essutom ry. ktas de.t' m att h8.Il.skall adlas. ' . Med all rätt.' Gel:dof lyckades med det otroliga att samla de flesta världsstjär:. nor till en mamInutkonsert vars like aldrig har skådats. Han . lyckades få . ID omkring 500 miljoner mark för de svältande i Etiopien. Alla talar om att något.måste göras "Sankte Bob" han dlade. Det blev alltså ett strålande, resultat. Hela världen tog del av rock .. .. :: . .. :- stors ' "det ar a"bsolut ta s. m har" gjo UI&&UJUI, J:. - II ;J1.mu.i;; __,--problemen i Etiopien. AndA Ar svep.ska Röda korsets generalsek­ reterare Anders Wijkman tveksam till Live Aid-biståndet. Han tycker att folk som vill sk.änka pengar skall vända sig till de beprövade organisationerna som Röda korset, kyrkans organisa­ tione och så vidare. När har någori av dessa organisationer fått in . 500miljorier under ett dygn? Det är klart att problemen i Afrika ihte är övervunna i och med' konserten. Men nu ar vi på rätt väg. David Bowie föreslog i sam­ band med konserten att den borde bli ett årligen återkommade arrangemang ända tills svälten inte bara i Afrika utan i många andra områden är tplånad. Låt oss vara realistiska: det räcker" int med insamlingar för att utplåna svälten, för det kräv en :Qel del andra åtgärder. Men, det är-klart att stora insamlin:gar är l:i.v stor betydelse. _

••

Aven om det inte blir si,m Bowie vill, så blir det säkert någonting ditåt,. Mammutkonserten kommer helt naturligt att fungera som en sporre för artister i alla världens länder. Och inte bara för ärtister, utanförhoppningsvis också för konsertarrangärer och " . föreningar på lokalnivå.. .' a under konserten om programledarn sig frå.gade I"Sveriges.TV i Sverige. Man liknande det inte är möjligt att arrangera något kan. anta att något kommer att hända. Hur det går i Finland är svårare att säga. . " "Följderna;' av konsertenblir intressanta, de kanbli storartade. Det är framförallt de yngre generationerna som har varit aktiva i det här sammanhanget, vilket också bådar gott inför framtiden. !4an ser att viljan att hjälpa finns. Det här är speciellt rotigt att konstatera under år 1985, under ungdomsåret. Men, risken finns där. Risken att konserten bara var en engångsföreteelse som snart glöms. Pessimisterna kan säga att det hela handlar om en modevåg precis som alla andra. Hursomhelst, som det ser ut idag kan man väl inget annat än att tro på optimisterna, det här var en början till något ännu större.

18 Juli 1985.

.......;. -. ---. · I a N "'ec-K -y. -----

.

-- -

----

-. .: - p

-

1r'

_

-- -----

Hangö-regattan Den traditionella regattan i Hangö har de senaste åren fått en nästan våldsam publicitet. Arrangörerna kan alltså inte klaga på brist på uppmärksamhet och intresse. Det ironiska i sam­ manhanget är dock att intensiteten i .publiciteten är en följd av den s.k. svansens aktivitet, skriver Ostra Nyland.

Man skriver mera om denna än om mellanöl Hangö-regattan. prestationerna på seglingsbanorna. Förslaget harunder redan hunnit kallas för Smått förståeligt är detta eftersom svagt och löjligt bl.a. Hangötid­ svansen - folk som intc bryr sig ett nmgen säger -ledare - och det skvatt om segling - under ett par är inte utan saatti en kritikerna har rätt . dagar ordentligt håller i gång i sta­ t ta e e t ffnt Öre iit' 't e . st :e erD rt� ! k l f\ La.usmaa s önskar sig. Det säger sig vara på alerten är polisen och häl kommer vi in pa en sak som förtjä­ sJalvt att om gästerna inte får och nar en kommentar. Polisen har sä­ kan köpa det svaga ölet i Hangö unkert gjort v<,ld den har kunnat - och der regattan sa har de det med sig i en "tillräcklig" mängd då de kommer det pa ett som det ser ut bra sätt ­ för all stävja det vilda levernet, men till staden eller så s<ltsar de mer än n\l vin .Nyla . 'a'liallns "o.liS1s· la I I hillilIs på drycker åv ell något star· nu "nÖ l nnat sk l m n k' a n Umelluool ·,fN ' D , ' äljer ;::k I' e S'i ä 'rang : =: kulle missa en topp i försäljningen.

____

Mopedbesiktning Lars Österberg tar i Västra Nyland upp problemet kring trim­ made mopeder. Han efterlyser en effektivare övervakning av trafiken och tätare mopedkontroll med stickprov och en regel­ bunden mopedbesiktnir.,;.

Fyrtio kilometer i timmen är ibland en hög hastighet. Det märker man allt som oftast när man med bil ska köra om en yngling på moped. Högst 40 km/lim. går mopeden ­ i teorin och enligt lagen. Men det är inte alls ovanligt att man först vid hastigheter på 60·70 kmJtim. kommer förbi. Och betydligt fortare än så går det många gånger. Det av polisen note· rade hastighetsrekordet för moped i Finland lär ligga vid 120 kmltimmen! Något borde alltså göras. Frågan är bara vad. Att kräva förarexamen också av mopedister skulle på sikt lösa pro· blemet men också skjuta hela iden bakom mopeden i sank - iden att också cyklister bör kunna få litet mo· torhjälp" Med körkortskrav skulle man bry· ta ned skillnaden mellan mopeder och motoreyklaL De förstnämnda skulle snabbt s'lås ut av lätta motor· cyklar eller oekså börja konstrueras så att de allt mera liknar sådana.

Å andra sidan är det svart - om inte rentav omöjligt - att konstrue· ra ett motorfordon för hastigheter pft 30-40 km/tim. så, att inte dagens tekniskt kunniga och händiga ungdo. mar lätt kan trimma motorerna för mycket högre hastigheter. Det förelaller alltsa som om oekså It;sningen här borde vara effektivare övervakning av trafiken och tätare mopedkontroll med stickprov och varför inte oekså regelbunden mo· pedbesiktning. Men då står vi inför det gamla problemet att resurserna inte räcker till. Det finns för få poli· ser, har det ju hetat redan länge. All allt ner ungdomar - ibland inte ens 15 år fyllda - susar fram på mopeder på allmänna vägar nästan i takt med den övriga trafiken måste dock bli ännu ett tungt vägande ar· gument då det krävs ökade resurser för övervakningen av trafiken, i viI· ken flera hundra finländare varje år dödas oeh många fler lemlästas. D Sök fram tio till femton år gamla kläder. Börja snacka om

Frihet är att få visshet är att få befrielse äntligen LA

mysticism, Indien och fria dro­ ger. Odla polisonger eller skägg under hakan. Använd grälla färger och byxor med trumpet­ ben. Inöva en simmig blick. Lyssna på gamla Bob Dylan el­ ler nya Style Council. Då är du inne.

Peggy Enbom i en artikel om trender i HujvudstadsbUulet.


______________________

T_O

__________

J _II _19_ 8_5. g e_n_de_n_l_8_U a_

�&V !/:;n $:Ja na Sagan

om

I

fjärilen

På söndagen den 21 juli klockan 15.00 går Sea-Side Rock av sta· peIn för fjärde gången. Platsen är som vanligt Centralidrottspla­ _n i Närpes. deo är huvudbaod ..\rets 9irIdsberömda beavyroc:kgrup­ pen Motörhead fråo England. De övriga grupperna i årets Sea·Side Rock är Shock Tilt, Kuuma Satsi ActioD och Lastc

Åminne inbjuder

till veckoslut

"En dag såg fjärilen sin "Det var en gång en fjäril. Den såg helt alldaglig ut, chans. Den flög högre och men ägde en glans och en . högre på skimrande vingar. livsglädje, som var få förun­ Det enda den såg var det nade. Trots sitt ringa yttre åtråvärda ljuset. Närmare väckte den allmän beundran och närmare kom den, och där den fladdrade fram. Med aldrig hade den känt en stör­ sin glädje lyste den upp re glädje. Fjäriln var totalt dystra uppfylld av längtan och det de· mest även oundvikliga inträffade. Den stunder". "Men liksom andra fjärilar kom för nära och dess ving­ hade den endast ett mål, och ar sveddes av hettan. Fjäri­ det var Ijus . et. Alla drogs de lens vingar bar ej längre och till ljuset, som dragna till en den föll ner till marken, död­ magnet. Alla vilie komma så ligt bränd av sin stora kär­ nära denna härlighetens käl­ lek, ljuset. Aldrig mer skulle den flyga upp mot ljuset". la som möjligt, men endast "En fjäril" de starkaste nådde fram".

Sea-Side närmar sig!

-

i fredens tecken

MRRl.R

Mariner - världens bredaste sortiment av pålitliga, driftsäkra utbordare.

I

Nu på helgen ordnas ett ungdoms- och fredsveckoslut i Åminne Folkpark. Det inleds på lördagskvällen med en ungdomsdans där Mikael Wiehe är det stora dragplåstret. På söndagen blir det dagsfest ror hela familjen. Söndagens program baserar sig på information om Finlands fredsrorbund och Amnesty Inter­ nationa'l, men man bjuder också på underhållning i form av musik, jazzdans och dockteater. På gräsmattan kommer man att ha en utställning där skolor, föreningar och olika organin­ sationer berättar om sin ungdomsverksamhet.

--MARITIM ----

- Det är ju det internationella ungdomsåret i år och det vore ju snöpligt om vi inte firade det med något större jippo. Därför Tel. 961-641002 planerade vi ett fredsveckoslut . redan i mars då vi gjorde upp r------_, sommarens program, säger folk­ parkstyrelsens ordförande Lars­

Göran Sperring. showartist Lördagskvällens bokades också med tanke på detta veckoslut. Man tyckte att Mikael Wiehe passade utmärkt i sammanhanget, eftersom han var den förste svenske rockmusi­ ker som musikaliskt gick ut och På dagsfes­ förespråkade fred. ten kommer Siv Handroos från Nyland att berätta om Amnestys verksamhet. Ulla Holmberg från Närpes ska informera om Fin­ lands fredsförbund. Ifall det finns intresse för att bilda en lo­ kal fredsförening i Malax har man möjlighet att få vägledning av Ulla Holmberg som är aktiv Ungdomsnämnden i Korsholm inom Närpes fredsförening. ordnade ett kanotläger i Björkö­ by skärgård den 4-5 j uli . När vi - Det finns lokala fredsföre­ samlades vid Stjärnbaren på ningar i både Närpes och Vasa men vi har ingen i Malax. Vi vet torsdagen var vi väl nog alla lite att det finns intresserade här, så spända på vad vi hade framför oss. De flesta av oss var nybörja­ vi hoppas att vi kunde få en egen re inom området och det blev fredsförening som resultat av inte bättre av att det blåste gan­ fredsveckoslutet, berättar Lars­ ska mycket. Men modiga som vi G ran Sperring. var begav vi oss i alla fall ut på Aven om man inte skulle bilda sjön, 13 stycken deltagare + 3 en egen fredsförening i Malax så gör informationen ändå att folk, ledare frän ungdomsbyrån. vi och kanske speciellt ungdomar, paddlade i kanadensare. Efter ca. 1,5 timmars paddling kom vi får en inblick i vad fredsarbete till vårt övernattningsställe, vi går ut på. packade ur våra kanoter, reste - Visst har de flesta ungdo­ tältena samt åt en liten bit mat. mar hört talas om till exempel

KORSNÄS BILCENTRAL

Eriksson & Showbandet. Shock Tilt är ett vasaband som satsar pä tyngre musik. De har nyligen spelat in sin första skiva i Sveri­ ge. Kuuma Sats i kommer från Tavastehus och spelar melodiös Action Taklaxgruppen rock. som spelar hårdrock kan anses höra till gruppen lokala band till­ sammams med dialektrockaren

Lasse Eriksson och hans show­ band. Närpessonen Lasse Eriks­ son spelade i höstas in en EP som blev mycket uppskattad.

Kanotläger

i

Knappast någon period under året är så späckad med olika til lstäl lni ngar som just semes­ termånaden juli. Hembygd­ sfester, emigrantfester , grill­ partyn, kvarnens dag, sommar­ dag, kommunens te. trar, SOU-rock ... Listan kunde gö­ ras hur läng som helst på eve­ nemang som avlöser varandra i en aldrig sinande takt. Arrangörerna försöker med olika medel locka den festsug-

varande system eller försiag till fö.rbättringar så hör av er till SÖU:s kansli eller ÖP:s insän­ darspalt ty det är vår avsikt att inför hösten försöka modifiera fördelningsprinciperna och där kommer föreningarnas önske­ mål att vara till god hjälp. Bland övriga saker kan note­ ras att förbundsstyrelsen på sitt senaste möte beslöt att tillsätta en sk. utvecklingsgrupp bestå­ ende av några av landskapets

Juli - sommarfesternas tid

na sommarpubliken till sig och gör detta med den äran. De många olika tillställningarna som ofta riktar sig mot samma publikunderlag har dock ska­ pat en konkurrenssituation för­ eningarna emellan och det gnisslar allt som oftast i maski­ neriet. Festföreningen som reglerar nöjesmarknaden inom SÖU har fått kritik för att vara gam­ malmodig och inte fylla sin funktion. Uppdelningen i gammal- och ungdomsdans är kanske inte längre aktuell eftersom vi har en publik i blandad ålder på Vad tillställningar. många skulle arrangörerna säga om att sammanslå gammal- och ungdomsdanserna till en gemensam fördelning? .. Om ni har synpunkter på nu­ •

skarpaste hjärnor som skall fundera på hur man .kan göra organisationen mera slagkraf­ tig, stärka ekonomin m.m: Gruppen har ett intressant arbete framför sig eftersom man får låta tankebanorna gå i vida cirklar när man bygger upp den nya organisationen alltifrån att fundera på de funktionerna, grundläggande över stadgarna och den organi­ satoriska uppbyggnaden. Kan­ ske vi gör saker sQm vi inte alls borde befatta oss med och finns det områden där vi borde vara med där vi inte haft en tanke på att delta? Spännande blir det i alla fall att ta del av gruppens kom­ mande funderingar. Med sommarhälsningar Mårten Lövdahl

'.

_______

_________________________

__

,

Björköby

Efter en liten paus fortsatte vi vår kvällspaddling i den fina gick rutten och skärgården stundtals genom täta vassnår och smala bäckar. När vi återvände till tältplatsen senare på kvällen var nog de flesta ganska trötta och hungriga så det smakade bra med varm soppa som vi kokade i våra stormkök. Korvgrillning är väl också ett måste på. sådana här läger. Vi kröp så småningom ned i våra sovsäckar och de fles­ ta fick nog en bra sömn fast myg­ gen var besvärliga. På fredags­ morgonen avverkade vi den sista delen av paddlingeri och åter­ vände vid 12·tiden till Stjärnba­ ren där vi avslutade med en läs­ kande glass, samtidigt som vi konstaterade att det har varit ett mycket roligt och lärorikt padd­ lingsläger. Vi gör orri det nästa sommar.

Peter Back

Rock på gång i lakobstad

flyttas

text·

författaren Mikael Wiehes nya Äldre

lyssnare

Wiehe från legendariska

Idrotts­

Wiehes konsert arrangeras av

Co. Så heter nämligen sångaren,

band.

till

Jeppis Musa och hör till Jakobs

stad besök av Mikael Wiehe & kompositören,

konserten

gården.

Söndagen den 21 juli får Jakob·

musikern,

Amnesty, men det är inte så

många som vet vad organisatio­

nen i praktiken sysslar med, sä­

ger Sperrif\g. . Om man inte är intresserad av fredarbete finns det ändå annan dagsfesten. på underhållning Malax blåsorkester bjuder på musik, fyra flickor dansar jazz­

balett och· byns egen trubadur Bee-Gee Laxen uppträder flera gånger. I pause.n blir det dock­ teater av Kvinnor för Fred. Kvinnor för Fred är en aktivi­ tetsgrupp under Närpes lokala fredsförening och de har själva gjort dockteaterpjäsen som rik­ tar sig till både barn och vuxna. Ungdomsföreningarna i Ma­ lax kommer som de enda fin­ landssvenska ungdomsförening­ arna att sända två delegater till den tolfte världsungdomsfestiva­ len i Moskva i månadsskiftet ju­ li-augusti.Vem som får åka har hittills varit· hemligt, men det av­ slöjas på söndagen då resechec­ ker överräcks åt de utvalda ung­ domarna. Ungdoms-och fredsveckoslu­ tetet . får nästan karak,tär av en mässa, för under hela söndagen kommer olika organisationer, föreningar och skolor att ha ut­ ställningar på området. Det ska också bli fotoutställning av John Ahläng. Dagen avslutas med en vanli,g söndagsdans. Det är gratis inträ­ de till dagsfesten, men på dan­ serna har man normal inträde­ savgift.

ULRICA HÄGG LUND

minns

Hoola

Bandoola Band med bl.a. Björn Afzelius. Bandet var det främsta inom musikrörelsen i Sverige un­

Dagar. Andra rock-evangemang under Dagarna är en jamsession

fredagen den 19 juli, även den i Skolparken.

Lokala band och

musiker deltar och jamet pågår så länge intresserade och spel­ sugna finns. Lördagen den 20 ju­ li spelar kända jakobstadsbandet Thai Sticks vid kvällsdansen på torget. Onsdagen den 24 juli blir det

der 70-talet.

åter en rock-kväll på Pavis i Ja­

Wiehe utvecklar dock sin musik

på St. Marcus Blues Band, åter­

hela tiden och är idag med sin mera rockiga stil minst lika aktu­ ell som någonsin. Han och ban­ det uppträder i en kvällskonsert i Skolparken.

Skulle

det

regna

kobstad. Jeppis Musa bjuder då förenade enkom för detta tillfäl­ le. Det är alltså fråga om pionjä­ rerna inom rocken i Jakobstad, ett band som senare utvecklades till Fantasia.


��

______________________________ TO_ _ B_da_g_en_ d_ e_n _'8 _ J _UI 11 _ _9_85_. ______ __________________

__ ______

Begreppet Country Road 13! Text och foto MARGARETHA SJÖSTRAND Nästan lika säkert som midsommaren återkommer numera Country Road 13. Den enda skillnaden är att festivalen inte är inprickad i almanackan. Lika troget kommer också publiken. Ifall det regnar straxfOre blir det bortfall, regn under konserten betyder inte 'lika mycket. 'Country Road 13 har bUvit ,ett begrepp inom countryvärlden. Emet är inprickad på kartan tillsam­ mans med Karis, som vanligen är något tidigare. Det­ här betyder att det idag finns artister som gärna kom­ mer till Emet. Årets upplaga är,ett bevis för detta. Den enda egentliga nya bekantskapen är Rednecks från södra Finland. Det stora dragplåstret, Alf Robertson, fick verkligen publi­ ken att leva med. Tack vare roliga historier och välkända låtar. - Jag har bas var på Vasa­ resa med 400 människor. Vår ba­ sist mådde dåligt och bad mig hålla instrumentet ett ögon­ blick. Jag råkade i misstag dra över strängarna och genast ru­ sade nagon bland publ"k I en upp och skrek "Pela. pela!" inge n I jare pa detta. sade han och tog basen, men jag lovar att det är go över mitt spelande.

aldrig tidigare spelat innan vi båtarna. En tur-retur finska o

Jag ä r fortfarande

När Alf Robertson stämde upp sina kända direkt gehör publiken. Spontana applåder regnade över honom. Apropå regn. När han steg upp på scenen strilade regnet ner. Han berät­ tade då att han suttit i sin hus­ vagn och bett att regnet skall upphöra.

låtar fick han bland

Jag lovar att det slutar regna inom 5 minuter, var det första han Och det. _

sa.

-:;

D Åtskilliga i publikhavet har varit medfrån första gången. Det visar all " Red Jenkins har rätt i sitt antagande. CountryMinstrelsfrågade i sin tur hur många som talar svenska. Uppskattningsvis 90 procent, vilket är en överraskning. Andra gången var det även för Country MinstreIs. Sedan

si, så blev förra gången har de hunnit bli Europamästare sviker). De :,' : -"""II!IIII"" i EM. :': sista är skicklig, också

om minnet

gången i Emet 198U, Och detta var nog säkert inte gången.

(sorry har i

representanter Gruppe definitivt men fick I någon mån lida av Robertsons popularitet.

COUNTRY ROAD' r,1 GZ2 (j 8

CONCERT

EMET Kortis med Red Jenkins: Varför kommer du tillbaka till Emet? - Jag trivs här, men framför allt hoppas jag att de vill ha mig tillbaka. Publiken är top­ ,penfin och jag har en känsla av

att det är en trogen publik. Finns det några l iknande ar­ rangemang i Sverige? - Inte på dethär sättet. Och det är väldigt roligt att det här, både i Karis och

finns

Emet. Du har nya mänskor med dig denhär gången. - Jag blev tvungen att avstå är det , 2 violinister till EM. fyra nya medlemmar sedan vi senast var här (1980). Vi har en folder med uppgifter, vill du ha? säger Red Jenkins till bussen för all hämta mate­

Nu

och går

När han senare äntrar sce­ nen skriker han: här igen. rial.

t·:,·

.

D Personligheter finns. Ensam på en stol sitter en kiJle som är klädd i viI cowboydräkt. Han ser ut att njuta", Bland alla huvudbonader som hör till en country-festival skymtade en röd-blå-vit hatt med namnet REAGAN!

- Hej Emet, kul å va här Hej Emet, fint å va igen. Red Jenkins trivs definitivt med

Emet.

Detsamma gäller även för Red Jenkins Honky Tonk Show. Red Jenkins kom till E met Hans av skiekli-

i sällskapet var i varje fall nya bekantskaper.

en att avstå

- Vi blev sjätte och är nöjda, berättade Henry mäki. kom på Life! halvan. Grattis,

med en ny uppsättning. fr ån om EM. gäng består så . = = ;; R;;--=t:ee:ii .nsc r' t: n. ::--: helt 1-' EM, Riihi­ Vi den bättre (Kerstin Country som ju gick samtidigt i Belgien, Damerna Dahlberg och Marie Hedman)

På tal Country Life neJ· den , som representerat . . .


r:I

Torsdagen den 18 lull 1985.

--------------------S S

§F;

__

--

------

--

-®[;;

�------�

Text och bild JAN SNELLMAN __

e

,ss:

Si

"Båtjobben" hör till de mest avlönade och där­ rör också Iftest eftertak­ tade sommarjobb som flDRs.

- Det är hirt Myc­ ket_ oregelbundna ar­ betstider och mycket __de och slitande, men samtidigt är det intressant rör man får liksom en liten uppfatt­ ning om hur det är att vara sjöman. Det här berättar .Marcus JanSSOR 18 år

från Jakobstad som sommarjobbar som köksbiträde ombord på M/S Fennla som trafi­ kerar meDan Jakobstad i Finland och Örn­ sköldsvik och Skellefteå i Sv . -

er

Köksbiträdets vardag

Sard att lossa de långtradare som kommer med varor. Det är det verkliga slitgörat för allt skall naturligtvis upp till köket, allt skall lassas in och ut i en liten hiss så det blir verkligen.en hel del lyftande ,säger han. Men, även om det kanske är ett slitgöra så trivs Marcus med sitt jobb ombord. - Jag har i flera år tänkt söka jobb på båten, men nu först blev det av. Det var många saker som lockade. . Först och främst har jag länge funderat på att skaffa mig en utbildning inom sjöfarten, där­ för ville jag pröva på hur det är att jobba på en båt. Naturligt­ vis kan man inte jämföra det här jobbet med t.e.x. jobbet ombord på en lastbåt, men .man ser i alla fall lite vad det

dr ut på. En annan sak var naturl i lönen. Själva grundlönen 4200 mark i måna­ den. Men det blir sist och slut­

_ _ FI@DIiu: ef; ter.;om "i jobbar rätt mycket ö ertid och så kommer det ju "etar hela tiden helgtillägg och mat­ " pengar, närmare 70 mark per -poi " dag. när vi är lediga. En tredje .s. man sköter om an varor­ sak som jag tycker att är posi­ na som säljs kommer upp från . tivt är att vi jobbar en vecka lagret till sina rätta platser. och har en vecka ledigt. Under den lediga veckan hinner man Pursern sköter om så att allt koppla av ordentligt. går rätt till ombord, växlar ....... __

•.-rtfI-_...

pengar O.s.v. Man kan jobba som kassörska i .snabbköket mm. Marcus, som skrev studen­ ten i vår, har jobbat som köks­ biträde sedan april.

Kopplar av medfilmer Det är meningen att Marcus

skaiii arbeta från 8-4. Men, det är mycket sällan som det blir - Jag sköter mest om små­ på det viset. saker som att göra potatismos, skära upp kött och göra salla­ - Nej, det blir flera timmar der. Dessutom sköter jag om till per dag i genomsnitt, så

men

intressant

man är kanska trött när man "kommer från jobbet" "hem" till hytten. Ofta så är jag så trött att jag bara sover, men ibland kopplar jag av med att se på video eller så går jag på biografen som finns ombord. Det är annars eri bra stämning bland personalen här, så vi har det riktigt trevligt säger han. Att jobba ombord medför vissa fördelar. - Vi som jobbar här får kö­ pa matvaror billigare. Vi har ett poängsystem man får hund­ ra poäng per månad och om jag köper t.e.x. ett kilo socker blir jag 5,77 poäng fattigare. Man får i princip beställa vilka matvaror som helst, men oftast blir det smör och socker. Ciga­ retter och sprit får vi naturligt­ vis också lite billigare. En lim­ pa cigaretter kostar omkring 35 mark och en korg öl kostar 45 mark. Men det finns förstås gränser för hur mycket man får köpa och ta i land. Dessutom så har vi gratis mat ombord. Fördelar finns alltså, men vilka är nackdelarna? - Nackdelarna är inte så många, men en sak som är lite irriterande är att man inte vet när man kan hamna i jobb. Det händer titt som tätt att man får besked om extra arbete när man är på väg att gå i land för att vara ledig en vecka. En an­ nan sak är att allt är så trångt och smått ombord, vilket för­ svårar vårt arbete, men annars är jag helt n?jd.

Sjömans­ passet Hur går man då till väga om man vill söka jobb ombord?

- De flesta gör väl som jag gjorde. Jag gick in till arbets­ kraftsbyrån och anmälde mig. Där gav de sedan de råd som jag behövde. Det är nämligen en hel del papper. som man måste skaffa för det här. Man skall ha änibetsbevis, läkarin­ tyg och sjömanspass. Sjömans­

passet får man precis på sam­ ma sätt som ett vanligt pass. Jag har pass bara för i sommar, eftersom jag troligtvis rycker in i det militära till hösten. Men om det inte blir på det viset så söker jag helt säkert jobb på båten också i nästa sommar, säger Marcus.

en syrakultur (Lactobacillus addophilus renkulEn surmjölk med tillsats av humör. Omtyckt av stressade magar. sura tur), som gör magen på gott magar och magar som vill ha hälsosam mat och dryck.


••

FOLKPARK

MALAX

I r rl \l r 1 "S ·I r · I N( l

pA

PLATS FINNS: .

Dans:

* AMNESTV * FINLANDS FREDSFÖRBUND (INFORMERAR I DISCOTEKET) 6

fJ

AMNESTY

••

STOR DAGSFEST FOR HELA FA UR PROGRAMMET:

F

...... ... ....... .. ...

:*

INFORMATION OM AMNESTY

.*

BYS BON BEE-GEE

FRED

T

. *·MALAX BLAsORKESTER

..

*

I N

JAZZDANS

"* AMINNE FOLKPARK OVERRAcKER FREDS­ CHECK TILL REPRESENTANTER VID INTER­ NATIONELLA·FREDSFESnVALEN I MOSKVA.

.

VALKOMAfENI

'-

R

I

T

T

Ä

R

D

E

!!t'flf!WJ!JIJ.RH.: * SKOLOR * UNICEF '* 4H "* FINLANDS '* *

* * *'

sOU AMNESTY OP

FREDSFORBUND

M.M., M.M." M.M.

DOCKTEATERN: LIVET I HAVET

I

PAUSEN:

lO .. .... .. .. ...

.


....

.. .. .. .. .. .. .. ..

NU HAR DU CHANSEN ATT NJUTA AV DET POPULÄRA...

SVENSK A .

KOM TILL FORSBY TRÄFFAS... DANSA... OCH HA DET SKÖNT TlLL­ SAMMANS

. .

DANSBANDET

Kom ihåg sparbanksJoUeriet Bussar: (KRONLUND)

åka 19.00, Karleby busstation 19.15 via Kronoby. (HALDl

&

ROSE) Kimo 19.00. Oravais via Jeppo o. Monäs 19.00 via Munsala. Nykarleby. Eugmo 19.00 via J:sta

19.40.

RELAX! ÄRP S

LET'S HA VE FUN IN FAGERÖ WITH ALL YOUR FRIENDS

SOMMARENS HÖJDPUNKT Sommar feeling...

GRiS­

FESTEN

LÖRD. 20. 7. kl.

0-02.

Tillsammans med:

WlZEX, LEO HERBERTS,

ERICKSON med

LASS SHOWBANDET, BORIS

WIKLUND m.fI.

SOMMARSTÄMNING • grillade grisar • toppenprogram •

just for you!

..

Fredag 2.8. FAGERÖ CARNEVALS

EN TOPPENKVÄLL FÖR ALLA! OBS! PublIkflygning med Vasa Flyg. Kolla in vår vackra skärgård från luften.

MIKRODATORER

KOM MEDPAEN SOMMARGLAD MOGENDANS

Tillbehör, nyttoprogram, littera­ tur m.m.

på Hästöskatan, Kronoby

Flera hundra artiklar för

,a

Lörd. 20. 7. kl. 20. till sammans med

(

Commodore 64 och Com­ modore 16.

THE SA/LORS

Även SHARP datorer och fick­ räknare. Vi säljer också begagnade da­ torer och tillbehör samt byter vid

Äntligen här! WIEHE&C Konsert i Skolparken i Iakobstad sö 21. 7. kl. 20 (vid regn i Idrottsgården). lntr. 30.-

behov.

Postorderförsälj­

ning. För kostnadsfri informa· tion och prislista ring eller

serveras fred. - sönd. 11 olika sorter

cafe!

o

carte . a . grillmat . glassportioner

skriv:

t1lQ66y.1:)AfA

66270 PÖRTOM tel. 961-661434

matrastaurane ÖP

-

VAR.1E TORSDAG


--·

Det fin'ns en mossa unga lovande musiker på Åland. Orsaken till . detta lör ligga i att Ålands utbud av fritids-verhamhet inte lör vara det allra bösta. Ett bro sött .att tillbringa fritiden ör att spela rock'n raH. Det ör precis vad ett bond som heter GYCKLARNAS AFTON sysslor med. Bandet de-

MVSIKSIDAN_

finieror sin musik som "karusell­ rack". GYCKLARNAS AFTON hor uppmörksammats öven utan­ för Åland, detta bevittnar ban­ dets spelningar i Åboiand och Nyland om. Bandet kommer un­ der höstens lopp att kunna . av­ njutas på skiva, men du som inte oJkar vönta på skivan, upplev

�-

"karusellrockens" möstore GYCKLARNAS AFTON på SÖU­ ROCK i Molpe. Helsingfors ör Finlands rock­ metropol. Dör finns de största skivbolagen, dör finns de vikti­ gaste rocktidningarna och dör finns den krösnaste rockpu.bliken i he a Finland. Det ör svårt för

MUSIKSIDAN-

--

rödda den finlandssvenska roc­ ken. Det återstår att se om Mol­ pepubliken hor samma åsikt som Hesapubliken om NO DOUBT' nör bandet gör sin första Pam poskeikka på SÖUROCK. StadenPargas ör mest könt för ett stort kalkver, ett bro hand­ bollslag och en lång bro. Nu ör

ett ungt bond att slå igenom i vår köra hufvudstad, konkkuransen ör stenhård. Et bond som heter NO DOUBT. står sig i den sten­ hårda konkurransen, den krösna rockpubliken från Hesa öser nömligen massvis med beröm över bandet. Mango anser att NO DOUBI' ör bandet som skall

Duffy-, The. Exp-lorers, Dy-lan Stephea

Tintin

Duffy fick

"Dream of a Lifetime" är en platta

i våras

som vinner i längden. Öppningsspå­

in sin första fullträff på topp listor­

rets charm, singelsläppet "Scanti­ lied LacJ,y" föll jag rår direkt. Men

na med singeln "Kiss me". Den låten inleder Stephens LP "The Ups and

lika funkiga "Amt It Funny (how RecordslVirgin). En things turn around)" krävde åtskil­ ' ganska så orårarglig och harmlös liga spelningar för att fastna. Och platta som inte upprör någon. "The släpiga raplåten "Masochistic Beau­ Ups and Downs" hör också till de ty" hörde till samma tegori. (10

Downs"

plattor som försvinner in i glöm­

Svulstiga '7t's Madness" kunde li­

skan fortare än kvickt. Det finns in­

kaväl ha funnits

gen låt som man miruis speciellt när har

jämntjockt

Bättre lycka

Ups

and

betyg.

till den kategorin.

bubblat fram.

nästa

70-tals platta

med Marvin. Också "Symphony" hör

man lyfter av pickupen. De tio låtar­

na

på en

Tbe Explorers

rårsta heter en ny grupp

som är aktuella med debutalbumet "The

ny.

E:rplorers" (Virgin).

Ny och

Andy Mackay och Phil Manzane­

ra har ett gediget rårflutet. Nu tän­ des

säkert' många

ljus

eftersom

Roxy Music fortfarande har många

vänner. Machay och Manzanera har

alltså.tillsammans med Bryan Ferry (soloaktuell med en "grämt" bra LP,

. "Boys andGirls") i många år skapat

oförglömlig musik i Roxy Musics

1.'.8.IIlll.

får

ska sug.

Det finns en låt som jag avskyr

som pesten på "The Explorers".

underkänt

t

är avslutande 'You Go Up in Smo­ ke". Den är outhärdligt söt!

tastiska

fick avsluta natten fan­

LIFE

AlI)-föreställning.

När singeln "Black Man Ray" med

gott inför gruppens kommande LP.

sensuella uppträdande strax innan.

deras

tredje.

Mick Jaggers och Tina Turners rå­

dök upp lovade den Men

ac

,

"Flaunt the Imperfection" (Virgin)

-=-iiiiI

känna

mödor"!

snurrat åtskilliga gånger på min skivspelare är jag besviken. Mera

gloria som han omgav sig med i bör­

jan på SO-talet, men som långt gav

som är gruppens överlägset sämsta. Den

Allt

överarrangerad.

vika redan på fjolårets "Infidels", är

borta nu. Tack för det!

och

Bob Dylans magiska röst har be­

(undantag:

dårat sedan det tidiga 6O-talet. Och

"Black Man Ray" och "Gift of Free-

gör det igen.

dom") är en grå smetig massa som

sömnigt

sömns!

Walter

vaggar

Becker

Jag hade inga speciella förvänt­

den piggaste till har

ningar på "Empire Burlesque" för

Robert Zimmerman har aldrig hört

producerat

till mina direkta favoriter. Det har

plattan. Och det har blivit för myc­ ket Steely Dan (utan att vara Steely

blivit någon enstaka skiva.

Men "Empire Burlesque" är en till-

Dan) och för litet China Crisis. Känner du för att stifta närmare bekantskap med den här gruppen så

talande platta. En modern ljudbild

förstör inte bluesnerven. Och visst

är han en sjutusan på ballader när han lyckas. 'TH remember you/ At

rekommenderas deras två f rsta 33­ varvare "Difficult Shapes & Passive

Rhythms" och and Steel". D

som "F1aunt-the Imperfection", den ståtliga titeln till trots, salmar!

N

the end of the trall/ I bad so much

Working With Fire .

'har den utstrålning

ästa platta har den personlighet

som de två här ovan saknar. "Dream

of a Lifetime" (CBS) sägs bestå av

material som dels fanns i Mar v in Gaye's gömmor och dels av material

som han arbetat fram med tanke på en ny LP. En LP som han aldrig hann färdigställa innan hans liv tog ett plötsligt slut när han mördades , av sin egen far.

Men "Dream of a Lifetime" är in­ gen ny ."Midnight Love" med bl.a fantastiska "Sexual Healing". Den är alltför ojämn.

Dy-

lan hittat hem igen. Den religiösa

vin Wilkinson, Gary Johnson och

överproducerad

''Empire Burlesque" (CBS)

är en platta som berättar att Bob

Walter Becker har de presterat en LP

känns

nattens

heter hans senaste 33-varvare. Det

China Crisis. Tillsammans med Ke­

Pompös men slätstruken. .

av

Bob får också avsluta dagens vi-

nylnytt.

hade jag väntat av Eddie Lundon och Garry Daly, förgrundsfigurerna i

.

butplattans lättillgängligaste spår som svänger sliskigt skönt. "Two Words Apart" har samma himmel­

Och inte svek han väl även om jag hade svårt att entusiasmeras efter

China Crisis

-

omnämnande. Och "Venus de Milo" är plattans rårlängning av 70-talets Roxy Music. "SoUl Fantasy" är de­

BOb Dylan

gång, för "The

Downs"

sidan är en njutniDg men "Breath of Life" förtjänar ett särskilt

. ;�,

leit to dol 1 bad so little time to fan/

There's same people that! You don't .

CHINA CRISIS

forget! Even though you've only se­

en 'm/ One time or two" skaldar han i

China Crisis tredje LP "Flaunt the Imperfection" saknar gruppens tidigare genomslogskraft.

MarvinGaye lär inte ha varit nå­ gon enkel och okomplicerad natur. Det märks på den här plattan, myc­ ket kanske beroende på att låtarna gjorts under en längre tidsperiod,

Här finns religioism, sex, filosorlBka funderingar osv. "Dream of a Lifetime" är som sagt

en ojämn och något splittrad skiva men här finns godbitar som gör att

det inte kommer att falla i glömska.

Efter jättesuccen med "Avalon" har man nu gått skilda vä,gar. Med lyckat resultat för båda konstellatio-

sorgset vackra 'TH Remember You". "Emotionally Yours" är en

annan

otroligt skön ballad.

Bob'en får det att svänga också.

Öppningsspåret "Tight Connection To My Heart" har en given hitkäns­

nerna.

la. Det har också häftiga "When the Night Comes Falling froni the Sky". "Empire Burlesque" är eri skön LP

Ändå känns aldrig den här plattan som en Roxygrej. Den har förmågan att stå på egna ben. Det är enkelt.

Och med en underbar avslutning i

The Explorers sAngare heter James Wraith. Hans' röst påminnter otroligt mycket om vännen Ferrys.

Med skönt melodiskt sväng. Hela

utan något egentligt

dåligt spår.

"Dark Eyes" med Bobs röst, gitarr

och munspel i ensam majestät.

Jeff

=

iillllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIl1l1ir..

=


L-

______

________________________

på tiden att Pargas blir känt också som en U.rackstad" menar i Pargasbandet NON

vi, tu hyör va ja säir, schpiel he­ vi". Heavyn hor ett starkt fotfäs­ te på -Pompas vida slätter och därför är det inte mer än riktigt att också denna musikstil upp­ märksammas på SÖUROCK.

det

-...-","

Punkiga rytmer, spän­ e solon och välarrangerade arrslingor kännetecknar poj­ karnas musik. Bandet gjorde ett uppmärksammat uppträdande på Röttis rock festivalen i juni som gick av stapeln i Porgas. I' juli skall killarna i NON TROPPU testa om Molpepubliken är lika entusiastisk som Pargospubliken på SÖUROCK, svenskfinlands största rockspektakel. Varenda musiker som varit på keikka i Pompas hor härt det klassiska uttrycket:- "schpiel he­

T OB d=a ge=n d=en 1=8 jU=II 1=98=5.

___________________

___ ______

Hålldej informerad!

TROUBLE heter ett av heavy­ banden som kommer att uppträ­ da i Molpe i år. Bandet kommer från Kimitöön, en ö som kryllar av läderkläddo unga mänskor. TROUBLE hor en trogen anhäng­ arskara som täker sitta fyrahund­ ra kilometer i buss för att se då Kimitos heavystoltheter gör . in betongtunga keikkadebut i Os­ terbotten.

Fängslande handling i Brudhällornas blod Olycklig kärlek och ond bråd död - det är två av huvudingredienserna i Brudhällornas blod,pjä­ sen som vöråborna nu uppfört två somrar i rad. Men Brudhällornas blod innehåller också mycket annat och det är framför allt ett vackert och färgs­ prakande skådespel.

PRENUMERERA

pAz]J[j) Endast 50,- mk till årets slut. Ring tel. 961-1242 22 Eller sänd in denna kupong till sOU:s kansli, HandelsespI. 10 D, 65100 VASA. JA TACK, In' i

Namn:

.

Den som förnekar sin kärlek bär död inom sig - de orden bar kloka gamla Bein-Mari an­ edning att upprepa många gånger under kvällens lopp. Och hon blir sannspådd. Innan natten är tillända har unge Mats fallit offer för knivens dö­ dande egg och när dagen väl är inne signar den olyckliga unga bruden död ner på väg till kyr­ kan och sin egen vigsel. Men - the show must go on. Brudgummen låter ödet, eller försynen, avgöra vem av flickorna i brudföljet som ska träda i den dödas ställe - och det blir lillpigan, just den han i tysthet och mot moderns järnhårda vilja länge har älskat över allt annat. .. Brudhällornas blod är ett skådespel som har det mesta­ en fängslande handling, ett vackert språk, underbara dräk­ ter och massor av såväl sång som spelmansmusik och folk­ se,

dans. Och det har framför allt en stark lokal förankring. För­ fattaren Hans Fors, själv vörå­ bo, har skrivit pjäsen utgående från en gammal vöråsägen och handlingen kretsar kring stolta storbönder i det gamla Rågens rike. Men, som Hans Fors själv säger, temat är tidlöst och stor­ yn allmängiltig. Med vissa om­ skrivningar skulle Brudhällor­ . nas blod kunna uppföras prak­ tiskt taget var som helst. Nypremiären ägde rum tors­ dagen den 11 juli och ytterliga­ re tre föreställningar gavs i samband med vörådagarna se­ naste veckoslut. Den som inte passade på att se pjäsen då lär få vänta länge på nästa tillfälle. För om inte planerna ändras och någon extraföreställning sätts in är Brudhällornas blod nu färdigspelad för vöråbornas del. BIRGITTA STRAND

Malaxbygdens första bank.

!1 5:\! 6

! NK

kommer.

. ........ I •••••••••••••••••••••••••••••••

Adress:

lar SO,- mk när

jag beställer ÖP till året

'-

........................................................

.

................................................................................................ .

FUN & FUNCTION !lBS PLANAR REDAN VID 5 SEKUNDMETERS VIND Man kan inte ändra på vindförhållanden, men en surfares utrustning kan anpassas efter de rådande förhållandena. På så sätt är det möjligt att få en surfbräda att pla­ na redan vid 5 sekundme­ ters vindhastighet.

Vi har lyckats med det!

De nya Wing eut-seglen garanterar, liksom de större (7,0 och 7,5 m2) Combina­ tion Cut-seglen, tillräckligt drag för att ge surfbrädan bättre glid än tidigare, även vid Beaufortskalans lägre vindhas­ tigheter. Övriga detaljer s.s. de absolut. släta undervattensytorna, de större kö­ larna samt de hydrodynamiskt fullstän­ diga F2-fenorna kompletterar till en lyc­ kad helhet.

F2 Prolite Isudal Lightning, Strato, Comet och Bul­ lit är nu ännu lättre jämfört med tidigare och på samma gång mera hållbara. Vi har lyckats minska

0,06, vilket betyder 60 gram per volymliter .

brädornas egenvikt till talet

de väger endast

IS

FUN&FUNCTJON

att

Vår höga målsättning är nådd! Surfbrädan planar redan vid 5 se­ kundmeters vind! Nu kan också Du ha roligt vid svag vind!

...

H) R

S

l' L< 1.\ I S I' () R I S Fredsqatan Phone 117007

Rauhankatu 16

KOLLA NÖJESPLATSEN


____________ ____________ ______

To=r=Sd=ag e=n d=en 1 8 iU Ii 1 98 5 .

______ ______

____ ____________ ____

Text och foto: BIRGITTA STRAND Egentligen har nästan ingenting fungerat. Infor­ mationen har inte nått (ram, eller varit helt felak­ tig, och inga hänsyn verkar ha tagits till våra egna öns­ kemål ifråga om place­ ringsort. .. De fyra nordjobbare som OP träffat i Vasa har inte mycket gott att säga om den administrativa sidan av nordjobbprojektet. Men iden som sådan tycker de är toppen och åtminstone tre av dem funderar redan på. att söka nästa år igen. """,

- Det är en fantastisk chans ­ som att slå ihop semester och jobb. Man vill ju komma ut var­ je sommar men har inte råd att bara åka iväg. Vanligen brukar man då jobba först och sen resa men som nordjobbare får vi gör bådadera samtidigt. Och på det här viset får vi se landet på ett helt annat vis. Tre av ungdomarna - Petra Vilander, Ludvig Uddeholt och Jenny LindhagenJrån Sverige­ är entusiastiska och rekommen­ derar gärna Nordjobb åt andra, trots de administrativa missöde­ na. Dansken Niels B Sorensen vill däremot nöja sig med att re­ kommendera Finland - nord­ jobbprojektet har han inte myc­ ket till övers för. - Det är under all kritik, sä­ ger han. Kompisarna från Sverige hål­ ler i viss mån med. Informatio­ nen från Stockholm har skötts väldigt dåligt och inga hänsyn verkar ha tagits tiU deras egna önskemål om placeringsort, sä­ ger de. Som exempel nämner de att de hade fått uppgift om att husgeråd skulle finnas i lägenhe­ ten där de skulle bo, men när de väl kom fram fanns där ingen­ ting. De fick lov att själva köpa allt husgeråd de behövde för sin matlagning under de sex veckor de skulle vara här. Men de är övertygade om att när projektet väl vuxit ur barn­ skorna kommer också det admi­ nistrativa att börja löpa. - Det här är ju första .året, man måste förstå att allt inte fungerar som det ska när ingen har erfarenhet av det från förr, säger Jenny Lindhagen.

D Tre nordjobbare som trivts med Vasa och Finland: Jenny Lindhagen, Nils B Sorensen och Petra Vilander. På bilden saknas Ludvig Uddeholt.

tion resa Nöjda med Vasa De brister som förekommit vägs mer än väl upp av hur bra ung­ domarna trivts i Vasa och med jobbet på Strömberg. Lägenhe­ ten ute i Korsnäståget var jätte­ fin, alla har varit vänliga och det har varit trevligt på jobbet. Vis­ serligen har de inte fått göra mycket annat än paketera, men de har i alla fall fått en god in- . blick i förhåilandena. - Andan på vår avdelning är fantastisk. Arbetsuppgifterna är

Inte lätt att rida

Fritiden På fritiden har nordjobbarna mest umgåtts med varandra. Niels Sorensen har dessutom sett en hel del på TV och gått på kyrkokonsert. Ludvig Uddeholt igen har ägnat sig åt sitt stora intresse i livet - minigolf. Så har de besökt Stundars och

- Föreningen Norden har också tagit kontakt och ordnat en del program för oss. Med . dem har vi bland annat varit på utflykt till Vörå och Oravais. Den här sista veckan ska vi besö­ ka de finskspråkiga kommuner­ na och äta middag med en kom-' mungubbe.

ra

vara

års uppehåll. Den efterläng­

andrastämmor till sina egna

Nu sko också engelsmän­

tade premiären ägde rum i

låtar i förtvivlade försök att

nen

Karlstad häromveckan. Det

träffa toner som inte är di­

blev som väntat' en publik­

rekt falska."

bjuda världen på en typ

Dallas

och

Dynastin. Och den kommer

succe utan like, men kriti­

att bli den mest glittrande

kerna vor inte lika översval­

och den mest stjärnspäcka­

lande. LundelI både sjöng

de av dem olla, om för­

falskt och glömde texterna,

handsskvallret håller streck.

skriver Lasse Andersson i Dogens Nyheter.

är inte det lättaste. Det fick

och

också Björn UlvOE�us upple­

handla

va häromsistens. Nu lär hon

upptor namn som Elisabeth

Taylor, Brigitte Bardot och

på kryckor i

Gamla Vasa, varvat alla kyrkor och museer och åkt på båtsigh­ tseeing. Och, naturligtvis, till­ bringat några minnesvärda kväl­ lar - och nätter - i Åminne.

Ulf LundelI befinner sig på

Rockstjärnor,

omkring

Sorensen, men nog trodde jag att jag skulle kunna klara mig på engelska. Men det gör man inte i Finland. Ingen chans.

sommarturne igen efter tre

Att rida en bångstyrig' höst

London...

ganska tråkiga, men VI har aldrig sett en arbetsplats där alla är så glada, säger de. Språket har inte heller satt nå­ gra större hinder i vägen för dem. Dansken Niels Sorensen har ibland haft svårt att göra sig förstådd, men de andra har tol­ kat så gott de kunnat. På jobbet har det alltid funnits någon som talatsvenska. Värre har det varit ute på stan, i butiker och kio­ sker. Där har ibland varken svenska eller engelska dugt. - Jag visste inte att så många talade svenska här, säger Niels

Ännu en tvålopera tvålopera

-r

)

oristokrater om

Elton John.

"Det spelar ingen roll hur

kungligheter och

den

mycket av ens ungdom som

rollistan

genomsyrats av Lundell-Iå­

sko

Lundell sjöng falskt och glömde texterna

tar

eller hur

många

tjog

en

efterlängtad tvingad

att

artist sjunga

Gossen som blev gosse Boy George har skoffat sig . en ny image. Numera ser hon ut som ung affärsman. - Det är kul att

ändra

odödliga låtar hon gjort. Det

utseende ibland, är hons ko­

är ändå bara genant att hö­

mentar till den nya stilen.


[;)

------ --

To nd a gen den 1 8 J ulI l . 5

_ _ _ __ __ __ ____________ _____ __ __ ________

. ______ __________ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _

Österbottniska Posten Medlem i tidningarnas förbund. Österbottnisk ungdomstidning och språkrör för Svenska Österbottens ungdomsförbund och dess medlemsföreningar. Jakobstds Tryckeri och Tidnings Aktiebolag - 1985 Redaktionsråd: Stig-Göran Fors· man,

Robert

Selänniemi,

Patrik

Stenvall och Stefan Träsll.Yik. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Karl-Gustav DI in Tel. 967.135 55, Hemtel. 967-13420 Redaktion: lakobsgatan 13 Postadress PB 27 686 011AKDBSTAD Redaktör i Vasa: Birgitta. Strand Tel. 961-113 522, Hemtel. 961-395 59 Fast medarbetare

i Sydösterbotten:

Yvonne Ståhlgård Tel. (962) 591 25 (kvällat).

PRENUMERAT10NSPRIS 1985

Helt år ...............................80,­

IS HtH�. VftRIT p StM ESTER SoÖDER UT . eN E(t<A OOKTORf\J

Halvt år.............................. 60,-

NEJ.

Skandinavien ....................... 90,­ Lösnummer ....................... 2,50

OLJEUTSL PP!

I

. PRENUMERATlONSÄRENDEN: Tel: 961-124 222

KASSA

OCH

..

BOKFÖRING

'

lakobsgatan 13, lakobstad Tel. 967-135 55

ANNONSMOTTAGNING SÖU:s kansli, Handelsesplanaden 10 D, 651 00 VASA 10 marknadsföringschef: Ulf Johansson Tel. 961-124 222 27q

Hemtel. 961-153 938

Annonserna bör inlämnas senast måndag kl. 16.

ANNONSPRIS

I texten ............................. 3,95 Efter texten ........................ 3,95 Bestämd plats - ,20 per mm

FÄRGANNONSER

Minimistorlek 200 mm. Färgtillägg - ,35 spmm Österbottniska Posten ansvarar in­ .te för eventuell skada som tillfogas annonser vilka meddelats per tele­

Pil

fon eller som på grund av postför­

MuNet-t ! sMACK'

sening

inte

införts

i

begärt

nummer.

GOBBL[!

SLuRpt

STOR REA!

* Tygblommor. * Keramik......

* Armaturer...

-50 % -30 % -30 % -20 %

* Vitt porslin.. (även för porslinsmålning)

* Trävaror . . . ..

-20 %

(pre elltltilllJrt" Närpes tel. 962-41423

TRUMSET

Ludvig trumset+symb_ säljes. TeL 962-511 86.

Grisfest på Fagerö ommande lördag arrangeras traditionella grisfesten på

.". rö . - Den här kvällen är vår top-

penkväll.

Det

är

en

speciell­

stämning på grisfesten. Folk som Inte annars träffas gör det just

- Vi kommer att ha läckra grillade grisar och i musikväg blir det dansmusik av bästa mär­

då. Den österbottniska publiken

ke medWisex och Leo Herberts.

får sällskap av semestrare från

Vidare uppträder Lasse Erick­

Sverige

och

Amerika,

emigranter

berättar

från

föreningens

ordförande Kjell Lind.

son

med

Showbandet,

Wiklund mfl.

Boris

Markanad och dans

Det blir marknad och brodans vid Toby stenbro lördagen den 20 juli. Man har försäljning av hem­ bakt bröd, kakor, limpor, grön­ saker, fisk, godis och handarbe-

ten. Jordgubbar lår man också köpa om de bara hinner mogna. Det kommer dessutom att finnas kaffeservering, mete och möjlig­ het aU grilla korv. På eftermid­ dagen uppträder Skövde folkdanslag från Sverige.

l l


TO_ __ ag e _n_de_ n_l_8 UJ_I I _1_U_5.

________________________ __ ______

__ ______ ____ ______

__ ________ __ ___

'

Det är sommar och städerna är i hög grad tömda på människor. Men" var finns de då, människorna? Många är säkert ute på sommarvillorna, men inte alla. Var finns de?

ÖP for

ut för att leta reda på dem.

Och visst hittade vi en del människor, vid Stotsand, vid Andra sjön och vid Fäboda. Vi besökte alltså stränder i mellersta Österbotten, Start från Jakobstad ut till Storsand i Munsala, Det visade sig att det inte var allt för lätt att hitta rätt, i Munsala tycks man vara rädd att skylta med sin strand, Men, s am den som ger sig,

tyckte OP, som till slut lycka­ des orientera sig fram till sanden. .'

Och visst 'fanns där männi­ skor. B.l.a. Anders Gleisner, 16 år och från Stockholm. - Vi har släktingar och sommarvilla här i Finland så därför kommer jag hit ·sommar. Då brukar jag passa på på att ligga och sola

od

mig här ute vid Storsand, Men,

jag förstår inte varför det inte

är mera människor här där det

är så fint, sade Anders som till

vardags går på en tvåårig gym­

nasielinje för bygg- och anlägg­

ningsteknik,

OP strövade vidare i sanden

och stöter efter en stund på

Marina Berg, 16 år och Ann­

Sofie Pörn 13 år, båda från Ve­ ikars. - Vi bor tillsammans med våra föräldrar i husvagn här på Storsand varje sommar. Det är en härlig strand det här! Det är salt då också bra

OStorsand

-",",!I't'ft""''!MI.'''" I'Mi "",ep-+ flickorna,

''''"•.-iiPr-t-

tar Op, bland många andra, Anna-Lena Rak och Annika

..u.., .:.lJ',---"-"",,,--'--''-1-.... .. -",:",a.:z._--,-,......

-,-

-.-L, .o1!!!! -

Visst hittade ÖP människor­ na, men också fina sandsträn­ der. Man behöver verkligen in­ te åka till södern för att upple­ va "playor" i dessa tider!

Turister, simskolil Vi lämnar Storsand och styr

kosan mot Nykarleby. Intill

sportplanen i Nykarleby ser vi

en skylt som berättar om en

simstrand på 2,5 kilometers av­

stånd. Det handlar om Andra

sjön.

D Ann-Softe Pörn och Marina Berg

I

Dit har rätt många männi­

skor kommit för att simma och

sola. I kiosken där man kan

inhandla en läskande glass i

sommarvärmen hittar vi Tuija

Penttinen, 13 år från Nykarle­ by och esboflickan Johanna'

Hirvi också hon 13 år. Johanna

tillbringar varje sommar i Ny­ karleby. - Det har varit rätt mycket

folk här i sommar, både turis­

ter och nykarlebybor. Och nu just är det simskola här, vilket

innebär ännu mera människor,

berättade flickorna genom luckan.

!

/

/

Träffar kompisar

D Annika Höglund och Anna-Lena Rak

lan vi kommer i kontakt med dem, berättade flickorna och

Färden fortsätter via Soklot

och Pörkenäs ut till Fäboda,

som ligger omkring tio kilome­

ter utanför Jakobstad. Där hit-

D Anders Gkisner

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 29 1985  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you