__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

[TURIST-EXTRA I

österbottn:iska posten ()sterbottnisk on,idomstidning' . Torsdagen, den 16 juni 1977.

.

.

'

Här har 'du tidning n med heta sommartips! Vi berättar

om:

, ndsktJ. o Österbottew, la pet med den härliga .kärgården, de många lOmmaraktiviteterna; lmw1skaPf!t där dn blir bemött på svenska.

n Sommarteatrarna som nu jobbar Jram årt ts Publi-· töreställningar. lien kommer Bäkert i tu.

oc .:El

,

-i)r stäm mall, en

, tl!rglwn­ fleln, paviljongdanserna Och _ ammPldags kalas. Iw

O Systrarna Aspeluml, Monica som k uJJ.th kal· tare, iii Sig nordisk' Och' Am r som gör. upp· märksam1l'Ulde' krogsho-.·' tiJer. Och om '""asaorkes-, -tern Zotch som kliver Ollt högre . på 'tlippi ' rna.

0- D u är välkommen till iJsterb tten! Den' här tidningen vill ge di'g tips. Den komme sent, men vi väntade tills sommaren kom.

*

Vasa är sommarstaden. Det vimlat av båtar. Vasabon trivs i sin härliga skärgård. Och Gundel är ,sommarflickan. Hon val

des till österbottens midsommarflicka för ett par år sedan. Hon hälsar d jvälkommen! ,

/

.Välkommen till soliga ?

ÖSTERBOTTENl


.ndagell den 16

j1lni

-

' POSTEN 6STEKBOTTNISKA

1971

"

Vi behöver

vattnet och

tjärdoften!

, Nej ta hålen nan målar miin, stugå rö . Kadeby ungdomsförenings sommarteatern . \

teateramatörer

uppför

.

.

.

.

.

/

I

Skriven av: Alexander Slotte

Regi: Helge Lassenius

Spelplats: vid Karleby hembygdsmuseums omrSde, intill kyrkan.

* BETYDELSEN av att veta

att ma befinner si i närhe­

ten av öppet vatten är nAe-ot

Nypremiär 9. 7. kl.

19.00,

10. 7. kl.

15.00,

16. 7.

kl.

19.00 och 17. 7. kl. 15.00.

som man sälJan tänker på. Inte

förrän jag en gång hade rest

till ett land som saknade kus­

ter. förstod jag. Det enda vat­

tendrag jag såg på en lång tid

var det misstänkt grönaktiga

in­

simbassäng

vattnet i en

klämd i en stökig park

t hu­

vudstaden. Det var då jag bör­

jade tänka på saken. och det

dA. paniken ständigt börja-,

vAxa.

var

de

kan 'det

MAhända

förefalla

läsaren som om skribenten vo­

I överkant. men

neurotisk

re

jag

min

trots det

vidhåller

Har man en gång sett

teori.,

det öppna vattnet. så är man obönhörligen fast. Jag kan tänka mig att alla skärgårdsbor håller med mig.

De är vana med vattnet •. de vet hur man skall handskas med

sagt, att man skall Inte göra

möjligheter att finnas kvar där

sig till.

och arbeta där.

* l

turisten

lanthandlarna

farande

varuhusens

inte

Hit ut når

kvar.

i

kargubbarna mjugg

lIII:aJJ

åt

en

låtsas

le

Rep lot

vimsig

känna

en

skillnaden

är

infallen.

kung på vattendragen

Ibland

tycker man

till

och

sKärgårdsdialekterna

är lite vattniga. Ta nu Björkö­ ligaste fortskaffningsmedel: en bloomoola plootboot.

kan det.

Det unika med skärgården

I dag.

måste

Wt..

att

vi ju f A. ha kvar. Dofter kan

stämningar

inte

be­

varas musealt. Det enda sättet fA.

också.'

na. Jag skriver ju bara en be­ traktelse jag.

det börjar bU klibbigt Och

vi

skall

PREMIÄR 8 JULI kl. 19.00

19 19 19 19

17. 7 kl. 7. kl. 23. 7. kl. 24. 7. kl.

22.

kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 19.00 kl. 14.00

onsdag den 13. 7. kl . 19.00 fredag den 15. 7. kl. 19.00 lördag den 16. 7. kl. 19.00 söndag den 17. 7. kl. 14.00

kl. 19.00 lör-

I vattnet.

hjälpa aem

Spelplats: JUTHBACKA SEMESTERCENTRUM

och

tjoa med.

Nykadeby Siv

I I

uppför I sommar, )/åinö Linnas

frasmusMontanus

kl. kl. -kl. kl.

den 5.7. den 6. 7. den 8. 7. den 10. 7. den 12. 7.

Förköp: 967-20 512 vardagar mellan 15.00-17.00, dagar k l. 8.30-9.30

Det är skärgårdsborna som

i första hand kan hojta till när

.

9. 7. 7. 7. 16. '7.

tisdag . onsdag fredag söndag tisdag

Det är de som vet hur det

I Annonsera iÖF

FÖRESTÄLLNINGAR-: -

; Följande föreställningar:

ker nog skärgårdsbefolkningen

trygga skärgårdsbefolkningens

En comedia av L,Udvig Holbel'9 Regi och dekor: Jarl, Lindbl d

Premiär: söndagen den 3. 7. k l. 19.00.

kvar. är att

dem

ha

Jag tycker. att vi skall ha

det genuina kvar och det 'tyc­

.*

Zilliacus

Regi: Helge Lassenius

Dekor: Benita Bergfeldt

Musiker: Unto· Tiihonen .

egentligen står till på kobbar­

Det är vattendragens inver­

*

*

Bez

ett nutida folklustspel

I

och

10. 15.

av

Ju

det

kanske så att glasfiberbåten är

IlA styrbord och babprd. men inte egentligen ens kan ro en Men det är sant som det är

nu

gården från de mest extrema

i

som

Men

inte turisten som är huvudsa­

Men de ser nog inte saken

friD den romantiska sidan. Och det är lite pinsamt att se fis­

tjära.

att

ken heller. och vem vet, det är

lugnt

skyddar

bons beskrivning av sitt natur­

hamna på grund.

om

försvinner

och

Vattnet

trin man man

skall färdas för att inte

lyrisk

det inte finns några båtar kvar

skär­

är

plastutbud. Det stilla.

med att

tärdas över det. och var

ÅT.TAN

För doften av tjära som gör vasaskärgården finns fort­

det och utnyttja det. De lär sig

det de är småttingar hur

'ger

I

-

14 o. '19 19 19 19

plats: Smedsby, 400 m norr om uf-Iokalen längs gamla Smedsbyvägen . 8t1jetter. Tel. 961-24 1564.

'SÖNER

AV

ETT ·FOLK

Bearl:!etning och regi: Ralf Långbacka Dekor: Timo Martinkauppi Föreställningar ges:

9 juli kl. 19, premiär. 13,15, 16,20, 22, 23 juli kl. 19. 10,17,25 juli kl. 14. Förköp och beställning a'l biljetter via Närpes Bok­ handel,tel. 96244/30.

I SPELMAN5SI'AM.A I NYKARLE:!lY 1-3 JULI I


I

öSTER

BOT T NISKA

POSTEN

HEJ, DU HÄNGER VÄL MED l

'-NORRNÄS LöRD. 18. 6. kL 2{}-;OI när vi laddar med pang.orkestern _

:i ** .

** C_

BUSSAR: Ingves fr. Pör:tom 19.30 via, övermark o. yttermark. Wester fr. Lappfjärd K:stad, Tjöck och Pjelax. Haglunds fr. Kaskö kl. 20.00 via Näsby och Nämpnäs.

19.15 via

. rDUBBELHELG Lördag 18. 6.

-.

FORSBV'

I

Sön,dag 19. 6.

l

EXODU'S

AMMAtDAN

Damernas halvtimme 22.30-23.00 ...

* BLAND T AR

DE FöRSTA HUNDRA INBETALANDE UTLOT­ VI TVA TUR-RETUR BÅTRESOR VASA-UMEA.

Sveriges mest efterfr-ågade gammaldans- . orkesterI Känd från Nygammalt i Svensk TJI. Ung och gammal, ingen kan missa detta enaståen de tiUfällel

•• ..­ p4 &Oppe.

JAKOBSTAD VASA

I

80 km-

• OBS! RESERVERA MIDSOMMARDAGEN för den traditionella DANSEN I FORSBY!

OBS! BUSSAR BADA KVÄLLARNA! Haldin från J:stad 19.40. Från Monäs 19.00 via Nykarleby.

.

.

,

EN TOPPENKVXLL I DET NATURSI{öNA

*ORAVAIS * LöRD. 18. 6. kl. 20---01

VI DANSAR. OCH HAR ROLIGT TILLSAMMANS MED "

CLEOPATRA . \

_BUSSAR: OT

SERV.GR. 2

'fI>-

19.05 Vasa-Kvevlax-VörA., Haldin 19.05 J:stad-Nykarleby-Jeppo.

BILJ.GR.

3

DDaaDaaDaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDaaaaaaaaaa

§

a a a

DANS

I

YTTERESSE ;

LöRD. 18. 6. kl. 2

1

.

/

a a a

I BARBARELA och. SOUND. spelar I a a a

Extra damernas!

BUSSAR SOM TIDIGARE,

* ORDN.GR. 6,

\

a a a

aaaaaaDDDaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"aa aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa ,

.


• • • • •

Juni

"

öSTERBOTTNISKA rnSTEN

, ••••••••••••••••••.•••••• IIi •••••••••••• . : {III' N II G De verkliga -toppbanden! ' yl,':

- Torsdagen den 16

1977

-

Folkpapk

U' N

M al ax

. LÖRDA&EN 18.6. kl. 20.00

I· .

De 's'om alla v ntat på!

I'

M"... X' FEND'E' RS '

.

Vasanejdens populäraste festplats

• - med de bästa

'-

orkestrarna.

Kom i ,id slipper du köa! .

I

EN i9."6. kl. 20.00

. '

. ·' v·sf • .. Bro··de .. . ' rna L·.,ndq ,

--

. i5,-

om, ti digare S och öjby. T .

,

.

. ..

- --,

'

I

19. 6. kl. 20.00

,

. -.

.

frän Va sa,' Närpes

_

OM DU SKALL UT OCH FESTA

Carpella

lOkmBORIS &BEATMAKEBSÅ :'d:er:sg:ra"IJ; ;s;1::5::å:: r :::: ;;;B;U;;SS;AR:;::;:H;Ak::an:;; : s;fr;. t::orge:: :t ::19.::4:1, : 2:0.3:0:0C:h:21:1. 0:. ==== == ========= =

gå till fots, åk buss ellerta en taxi ... huvudsaken är att du iämnar bilEln hemma. Om du nÖdvändigtvis måste ta bilen och sedan ändå dricker alko­ hol, låt bilen stå. Följer du dessa råd' blir . du Inte ratt· fyllerist.

't't

*

'-..

I

Bil och alkohol passar Inta Ihop. 'J1WiI(UIHI$WUEr .·lRAfIKSKYOOO'. ).6EDIC1NAi.ST'I'RB..SOI. AI.IO'

Ett enastående tillfälle för alla gammaldans ns ränner att få se och höra

LANDETS HARDASTE MIDSOMMAR ,

aRöDERNA LINPQVI51'

-O C

S

, i verkligheten på

. SAARIJÄRVEN

RORGRUND

SAARI-

FRED. 17. 6. kl. 20-01

_••••.•••••••••I,••••••••

• •

C!

II' I N N ... .

_

Folkpopk

• NÄSTA

LA DSDELENS STÖRSTA

Malax M.dsommarvaka

• •

,

• UNDERHALLANDE PROGRAM kl. 20-22 . • 'GAMMALDANS kl. 22-03 • UNGDOl\ISDANS kl. 20-03

. REFLEX'BANDET EXOM ·.FYRKLÖVERN l\lIDSOMMARDAGEN 25. 6 - .

= •

.

Inhemska favoritorkesharna

BARBARELA ZOTCH .

'

T

Ö

TALTPLATS.

MidsommarD1SCO

FANTASIA

BILJETTER

OCH

FRAN SOKOS: VASA. KARLEBY.

PROGRAM

INKVARTERING:

AHVENLAMPI-CAMPING FORTGAENOE 8USSFÖRBINOElSE:

SEINÄJOKI, KURIKKA

_ _I

CENTRUM-SAARILAMPI

.;, ----..... -- -- . 1 :-....-

-

=l ·.1 _/

-

-

-:---.

-

VöRA UF A R R \Nl E R.'\R ETT

• •

•• •• . • •••• II.••••.I:i ••'•••••

.lArrEPARKERlNG ' . OCH

-

• •.

HELG ••

CYKE'LLOPP FÖR, MOTlONSAKARE

.

söndagen 19. 6. kl. 11.00. .

tart och mål v S

. · ...;...

d skid s tugan. Banans l ngdca

i 5 mk. Deltagare vid målet. Deltagaravgift

g sr tt _ f f t _i i_ L..- _

un

23 km. Ba s u t 15 är av-

der

S S A _ ! ______ _ TT _ LO _T _ _ U l _R P _

.

._ ; .

.J

-

Vilde': många 'år ett av de säkraste " . dragplåstren i SV'eri{le - N.u på, '

at,eA ö

• . -

'

-

BU SAR lördag 18. 6.

'

Sveriges ga,mmalda,,:seua!

I SÖndag

Hj,

_

•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ' .... =========================== :-: Dit far vi! Där träffas vi!

! 1\11 N I G O L : öppen dagOgen kl. 15-22, Juli. kl. 12-22.

,

I

kvällarna

.

'

.

J

SÖNDAG

--

1:1

båda

'

Aminne.

OBS: Ingen'åldersgräns! Inträde

• • •

torde finnas att köpas

1111'

Ungdomens verkliga favorit!

·

.

* ' ENDA PLATSEN I FIN"LAND - och kariske enda . gånge,n! Deras· nya femte LP

.

.....

.

-


öS7ER 9TTNISKA

POSTEN

Torsdagen den 16

- Dn

Juni

Dags 'för sl tet på Linna eposet

Söner 'av ett iolkarbetas in med _skämt - och djupt allvar ,.'

DET ÄR INTRESSANT att följa arbetet en övningskväU vi d "Vridin" i Närpes. Man glammar och skämtar med varann, men ,undertonen är djupt allvarlig. -Det är villigt folk BaH' Långbacka !U'b tar med. Enda störande, momentet är att de som inte är med i den scen so'm -repeteras har så mycket att prata och skoja om. Då h' dår' tystas de ned av Balf elier kamraterna. Det kommer att bli myc­

kaffedrickande, ' säger 'Elina' Marianne Winter. Det kommer att gå, ,åt mycket' kaffe. Jag få r springa med kaffepannan hela tiden. ket

yrstacken. , Koskela. Sven är betänksam jag skall rullas i -::' Jag skall npg se att inför rollen. Tycker , ,inte att det finns ettermyror i den, , den sitter riktigt. säger Sven Wilson, som den­ - Nog skall vi svettas än­ 8e 8idatI 7 -na gång skall göra Akseli

.;,..,." Jag måste väl ta med flera cyklar, säger Edvin Nixholm. Hur skall jag bör­ ja m nnas var jag skall ställa

dem alla gånger. , Edvin Nixholm skall göra Janne Kivivuori som ung. Han borde alltså kunna iden­ tifieras med den äldre Jan­

ne, Georg Backlund. - Det blir nog värre än i , Hästupproret det här, säger

* Sommarens första varma solskensdag var Georg Backlund flitigt i farten med sin tomt på Skinnar sbacken i Finby. '

han. Värst blir det n9g när

'Pulltila' kommer igen

- som ' id riksdagsman!

S01\1

ingen

huvudroll

jag har, den här gången, fram:' håller han. Det har förekom jt

skriverier av vilka man

fätt uppfat ningen att det är en

ny Puntila-roll

som'

han

skall inneha.' Det tycker

han

Intec om. Det finns Inga ledan de roller i Söner av ett folk. Precis som 1 Hästupproret är

delen 'omedelbart -efter

de

två första. tror jag mera på pjäsen.

Det

sätt som Ralf löst dramatise­ ringen på är bra. Hans styrka är dessutom att han hittar de rätta typerna för de olika r91­

lerna.

spelat teater på 33 år när Ralf

övertalade honom att göra Pun­ tila. Avgörande var att min fru

jan av 1950-talet när han till­ '

höll med Ralf' och tyckte att

eammans med sin' sonson kom­

jag skulle ta rollen som Pun­

sonsonen

om

vad

som hände l byn efter, första

- Första pjäsen hette Val­

berättar stiger de människor,

borgsmässoafton, skrattar han.

ha

I den spelade jag samma år

nen.

jag blev konfirmerad.

sen o. nutiden samman då Jan­

blev

Kivivuori

träffar

Akseli

Koskelas änkå Elina och gam­

la

Alma Koskela, JussIs 90­

Ariga änka.

- Jag var tveksam 1 början

till den här uppgiften och hela

Efter

i

norra

underbar,

tomt. med

stenpartier,

blomrabatter och

en liten-liten simbassäng.,

• Sannolik sysselsättning tre

framåt är att agera

Janne Kivlvuori i Söner av ett folk vid vridIäktaren i öjskogs­ Seg

• . .

- Nö sKa Gamär-Janne va tyst!

- Har an skriva om in sceni dag igen?

- Dämp neer er täär op Vridin na lite l

Lät Leimart va en ov pojkan så får an känn hur e va ung,l

-Så går jargongen vid Vrid­

läktaren en övn.ingskvälJ. Snälla mot varann är man minsann inte. Särskil t Georg

ji

ii

Backlund (Gamäl-Janne) får lida för sånt som han är så­ väl, skyldig som oskyldig till. Be sida" 7

for till Amerika 1929.

• I Amerika blev' det mera teater. Han var med och bi}da­ de Finländska ungdomsförenin­

han träffade sin fru, som var

också varit bättre om Närpes

V sst är det roligt i Öjsko,gsparlien

ordförande i 'Finby ufo Det var han när han

triologin är inte lika stark som Pet hade väl

!

militärtjänstgöringen

gen l New Yor . Det var när

de två f,örsta.

Backlund

Iscensättningen, ber ttar Back- ' lund. Tredje delen av Linna­

Skinnarsbacken

Finby har han en stuga på en

'somrar

* Gösta Marander öcb Edvin(Nixholm tar sig varsin pris

-

_

alldeles

_

Men under åren från början Jade Georg mycket teater.

ne

Backlund

av1920-talet fram ti111936 spe­

världskriget och fram tm slu­

I slutscenen knyts berättel­

flyttade

tila, säger han.

tet på 1940-talet. Medan han berättar om fram på sce­

Ar 1936

parken.

sammanbindande,

mer till Pentinkulma. Han be­

österbotten.

hängbjörkar, stengärdesgårdar,

- Nu sedan vi koinmlt igång

berättar Backlund. Det är bör­

rättar för

titelrollen.' Fin,by .uf ' över hela svenska

bosätta sig för gott i Närpes.

• Georg Backlund hade inte är däremot

i

turn rade

det många, viktiga roller.

• Rollen som Janne Kivivuori

Dunungen- och.

Nu tänker Georg Backlund

teater fått fortsätta ,med tred- ' je

bl.a.

nalistik och' tidningen Folkvil

På sätt och yis får Backlund spela sig själv - han ,är 72 ' och tidigare ,!iksdagsman. är

Georg

jan.

.I Ar

- Det

spelade

Swedenhielms. Den senare med

till Vasa. Det-blev politik, jour­

HERR PUNTILA gjorde sig Georg Backlund känd Bom en av Närpes teaters' främsta profiler. Han å\.erkom­ mer nu som 70 årig f.d. riksdagsman i Söner av ett folk. D

det 'mera teater i Finby ufo Man

man spelade teater i den som hemma från

ronoby.

Efter hemkomsten 1932 blev

* Bestämt och krävande, men utan att höja rösten, ger Balt LAngbacka scenerianvlsningar. Ibland b)ho han sA. i"rig att han handgrlpHgt griper in 1 handlingen, hä.r med ElIBabeth Nix­ holm och Bror-Erik Juthman.


To

I

OSTERBOTTNISKA

agen den 16 Juni - 197'7

POST

M

Komedirl om hyresliuset Attan skall underhålla på. Juthbacka o KOMEDIN ATTAN, som varit en storsucce på de scener den tidigare 'Spelats, skall i år underhålla publiken på Juthbacka teater i Nykarleby. Attan är ett hyr shus som skall rivas, men det sätter folket som bor - i huset sig emot med näbbar och klor - var och·

en på sitt eget sätt.

Sceneriete måste byggas Attan skrevs av Bez Zil­ - Mycket sång och musik om nästan helt för den här liaeus för drygt tio år sedan.. ingår, säger Lassenius. At­ pjäsen. Torsten, Boris och de På svenska har den spelats tan lämpar isig mycket ­ bra endast på Lilla teatern, men ·för en utomhusscen, och den . andra snickarna i teatergän­ get har full sysselsättning i på finskt håll har Bez' Sam- . har varit en storsucce dä,r hälleliga operett gått på fle­ . den gått.. Juthbacka-parken just nu på ra håll. sin fritid. Fjorton roller finns i pjä­ Musiken till Attan har Er­ sen. En hel der nya ansikten Söndagen den 3 juli blir na Tauro gjort, och för fr?m­ finns med i Juthbacka-gän­ det premiär på Juthbacka. förandet vid Juthbacka står get i år. Inte mindre än sex - Unto Tiihonen. Benita Berg­

rollinneh vare k mmer från

felt gör dekoren ocp Helge

Munsala. En aktör kominer .

Lassenius regisserar.

också från Esse.

* Sl,attmasen; Nils Heildus· bärs ut. De som bär är 'fr.v. Carita Elc, Lisen Aspnäs och Karin Sandström.

.I(arleby ltf fortsätter med Slotte-komedin o KARLEBY UF spelar också i år A1t?:ander Slottes folk­ komedi Nej ta hålen naan målar min stugå rö. Föreställ­ ningarna ges liksom senaste år vid Karleby hembygds­ . mUsewn, en idealisk spelplats för den här pjäseJl.

Vid fjolårspremiären var hittills. Kolbäck var en det onödigt' kallt, och likaså f amgång för gänget. vid de övriga föreställning­ , I stort sett är det samma arna. Därför räknar man med uppsättning i pjäsen i år som att. det finns publikunderlag senaste år. Premiär på hem - ännu i år, om bara vädret niaplan lir det lördagen den blir lämpligt. 9julL Men redan nu på sön­ Karleby. uf spelEide också dag ges ri föreställning i pjäsen vid finlandssvenskar: Purmo. nas pingstsamling i. 'Kolbäck. I - höst tar· gänget 'sedan Där gick pjäsen hem', och im,upp Meningen med förening-, bliken var stor. Därför har ' ·nästan lika många sett kome­ en, också den ­ med Helge djn i Sverig;e·som här hemma Lassenius som regissör. •

* Den onde kommer mediia. ·

på. kärra som hans- svärmor drar för att hämta Stor-Abba

• SöNER

nu till ett och två om natter­ na, säger han till Nixholm och Gösta Marander ..:.... men kanske mest till sig själv.

Det som händer i bok; n är inte så intressan.t. efter den tiden. Tredje generationen . Koskela är konturlösa jäm­ · fört med de två föregående

o Långbacka har skrivit om flertalet av de scener han ursp ngligen skrivit. Första Marander .D Nixholm och repetitionsveckan återstod , har börjat snusa. Ögonen ly­ ännu att skriva· om minst Marander på okynne av ser fem scener.. när han bjuder Nixholm på Tre "uppsättningar'" av en pris. Vad det är bra för Koskelas barn skall vara med -hann vi aldrig få reda på. i föreställningen. Janne E:ivi: Idag- på dagen' hade vi vuori förekommer i två ver­ övade och här r skolungdoma sioner. Flera andra dubble.. terräI)glöpning, berättar Ralf ringar förekommer också: Långbacka. Jag ·fick för mej SEG att vi skulle ha en skola, så -

_

_-

-

:'>

vi byggde en skola i dag där är skoltrappan, - - pekar----­ • ,_VISST ÄR DET han. skall, vi . Värst blir det när "Felet!' med Georg är att hu­ ha två nötsen (fähus), reso­ niorn hela tiden vill bubbla nerar Sven Wilson och Ed­ fram. Och då dånar 'skratten vin Nixholm. Det gamla skall rivas och ett nytt byggas upp från dem ­ som just då inte under spelets gång. En scen ·repeterar ut över Närpes­ ingår när man firar taklags· slätten. fest på Koskelas nya fähus. Han man följt Närpes tea­ - Det händer inte så myc­ ters arbete vi9, vridläktaren ket efter 1933, berättar Ralf och i TV, sett "Amirika"osv. kaffepausen. Långbacka . känner man lätt igen de fles­ ----­

--

i SIotte-ko·

"

ta av dem som nu jJtbar ed te, farmtidsplaner och situa­ "Söner av ett folk" i Öjskogs­ tionen i la <fet. parken. - Sjäim skall m n plock • Georg Ba.cklund fortsät­ steinan. å ja söttLfoor hit· fö , ter att berätta om vinterkri­ . ti va kuiturell,gormar 'Sven get och om fortsättningskri­ . Wilson. lf Långbacka har get. När dödsbuden kommer--; gett order om att en fläck stiger den berörda upp från skall röjas upp för Koskelas 'kaffebordet och vandrar tyst " triidgårdsoord. · . ut från scenen. Slutligen sit­ ter bara gamla 'Alma Koskela • Lennart Snickars agerar· . (Jussis fru) sovande kvar flaggstång 'och Bror-Erik vid bordet. Juthman hissar flaggan· "än­ Unde r berättelsen har tolv da upp i· toppen så alla ser år förflutit på några Jlll nuter. att vi inte har sorg här på JanIle Kivivuori, nu 70 årig Koskela". f.d. riksdagsman, kommer in I nästa sekund sitter Len­ på scenen och träffar Akseli nar t som en av pojkarna Koskelas änka Elinå. Koskela och dricker kaffe på midsommaraftonen 1939 vid Det är första gången sce­ trädgårdsbordet. nen tas igenom på det ställe . - Vi måste börja få hit al­ den skall spelas. Ändå upp­ la rollinnehavare· -nu snart, lever man den· ödesmättade säger Ral( till - verksamhets· stämningen så att det form­ ledaren Marianne Winter. ligen . kryper längs ryggen.

Oklart: j-Korsholm

·

·

Så tas scenen igenom. " Ga­ lf mäl-Janne'" Kivivuori berät­ .. Det verkar som om Långbacka -och närpesaktö­ tar för sonsonen att det var rerna återigen håller på att sista gången familjen Koske­ åstadkomma någonting gans­ la var samlad den midsbm­ maraftonen. Vid kaffebordet · ka fantastiskt vid vridläta­ pratar man b.yskvaller, arbe­ ren i öjskogsparken,

KORSHOL

S

teatergäng

formligen hållit andan över naste veckoslut. Qlof

har se­

örn som

har en stor roll har legat svårt _

trafikskadad på Centralsjukhu­ set. På mändagen kom,besked om att han var pli. bättringsvä­ gen. Nägot teaterspelande för hans del blir det dock inte

i

sommar, När man på. mändagen fick besked om att han var på bätt­ ringsvägen,

kunde man börja

fUI).dera på en fortsättning. Un­ der helgen låg repetitionsarbe­ tet nere. . - Vi mäste· kanske skjuta fram premiären och· speltiden med en vecka, säger regissören Jarl Lindblad. Första speltillfället har hit­ tills varit fastställt till 'den julie

8


8

P-OS TEN

öSTE R BOTTN I SK A

Torsdagen.

den

16

juni

:..... 1977

Finskt· handarbete I trä, näver, rotting

m.m.

Hos oss finns det bästa urvalet!

DE BLINDAS BOD

Handels8spl. 24, Vasa - Tel. 15703

TRAVOAGARNA I VASA 1977 . onsd tisd onsd tlsd tlsd onsd

Juni Juli

SVENSKA

sönd 2 lörd 15 November sönd 6 sönd 20 pecember sönd 4

2 Usd onsd-lO

29

Augusti

6 12 19 27

sönd '2R September sönd 18

Oktober

tisd ·16

öSTERBOTTENS

HASTAVELSFöRBUND r.

f.

Travbanen. 6514{, VASA 14 SöH tel. 961-12 695

Din kära är värd en ring •

*

--

Också hattar kan man köpa på torget - bland mycket annat.

----

__ o _

__

littala-glas och Marimekko

o

- och korv,en intresserar -allti,d - Nej, nej svenskarna har inte kommit ännu. När de kommer blir det ruljans på torget. Det säger herr Ekholm (som inte ville avslöja sitt för. namn) och skakar på huvudet. Han säljer hattar och glas i sitt stånd på oj torget.'

= ;

'

':,I :

;

I

,

Rikssvenskarna är ofta intresserade av hans Iittala-'

ko är ju iite speciellt.· De köper våra tyger, klänning­

re än de vanliga buUkerna.

ger Salme Vesterback, som

oberoende av pri5elt.

i Vasa.

glas. Han säljer dem billiga-

Men svenskarna köper glas Torgförsäljarens

lott

är

På sig om m .an. skall vara Torget

annat

Vl'I= '(""hattar

Rikssvenskarna

.......

Fatima

na

kommer

Marimek-

mest

de

korvsorter tare här.

man aldrl'g kan fo"rstår hur det skall passa, säger hon.

Kött

köps

att

är' delika­

vissa

inte

längs

mycket. Det blir specialbu­ tikerna som får g-äster i sommar.

- Jag tror att. den trveliga båtresan och den billiga

Livs.medelspriserna är ju nu nästan lika höga i Sve-­ rige. Och då är det ju inte lönt att bära med sig en ma Ssa kött på resan hem

i

juli.

strömmar folk in både från finländska och rikssvenska

trakter.

_o ,,

if

:

• •

I

,

i

till Sverige. Men

en

och

annan

cialsak blir det väl .

Och hon kan 'ha rätt.

spe­

"

oss ökat, tror Strang. Vår egen

TV är sparsam med hästSl>0rten. Ett par av de större stallen l landsdelen har verkUgt goda häs­

toton går bättre

tar. Strang nämner Bjarne S m eds'

Speedi Spike som 1 år travlt på

16,2, och Stall Amlnne som är ett av de bästa stallen '1 landet.

o INTRESSET för trav ökade snabbt l början av 19'70-talet. In­ tresset håUer l sig, men ökar nu l något iångsammare takt, -säger verksamhetsleda.re

I.

Peter Strang

hästavelsrörbundet.

Till största delen är det varln­ blod som

Toton

delen, säger han. Och vasabanan

finSka

nas 1 juli.

man

håller sig med nu­

kallbloden,

som hör. Ull

världens bästa kallblodshästar, sä­

Vasa finns med bland de sexton

är känd som en av landets snab­

travbanor i landet som.är anslut-

baste banor. I Vasa finns 25 trav­

na till det dataförda. hästregistret.

ger Strang.

inprickade i årets

alma-

marhalväret. Under sommaren är det tävlingar sä gott som varje -

:vecka, Tvä större travdagar ord-

Det är en nyhet. Genom

datorn

ter om anmälda p.ästar. -

Tel.

Det är till stor

del gen�om

Sveriges TV som travintresset hos

12999

Flyg förmånligt TILL UMEA OCH SUNDSVALL/HÄRNÖSAND

Avgång från Vasa måndag, onSdag och fre­ dag kl. 12.10. Från Gamlakarleby och Jakob­ stad kl. 11.15.

WEEKEND-PRIS (fam.rab. 50 %) 1 månads speCialpris GRUPPRIS (15 pers.)

tur-retur (från Vasa) 135.160.13'S,-

TILL SUNDSVALL/HÄRNÖSAND WEEKEND-PRIS (fam.rab. 50 %) 1 månads specialpris . GRUPPRIS (15 pers.) _"ter..

I

hästar och \!:allblod,

ponnyn.

Resten

är

travare' och rejäla ar­

betshästar,

Kontakta Er resebyrå eller oss. P.S Ni köper skattefritt på flyget. •.

Det finns ännu kallblodshästar

i landet. Totalt finns 40.000 häs­ tar i Finland. Av dem är 5.550 nacka, största delen under som­ fär man snabbt .fram alla uppgif­ varmblodstravare och 2.260 rid­ dagar

mera. Men vi får inte' glömma de

går bättre och publiken ökar fortfaralille

Det finns goda tiästar i lands-

Handelsesplanaden 13. Vasa V ÄLKOMMF.N!

/

Travintressetökar -

, GULDSMEDSAFFX

TILL UMEA

.......................................................

/

GRAN·LUND&C

korvstänger__

Och inte för prisets utan kanske mest för

på lockar båten spri'ten mest, när turisten tänker sig en resa till Vasa, säger hon.

in till oss när de vill köpa

Marimekko-tyger.

butiken

Ibland' köper de såda" tyger till klänningar att

.högsäsongen

erbJ'uder

övrigt säljs där skor, väs­ kor, korgar, smycken, klä­ der och grönsaker.

På Fatima väntar man på

än och glas Mattor köps mycket . 1riksSvenska turister.

också. av

i

arbe

per

i.

,1 f skull, t

livsmedel som förut. Nu kö­

ar och små jumprar. Det sä­

_

ofta att stå och mångla och truga för att få köparen· intresserad, Man mås stå torgförsäljare.

De rikssvenska turisterna

·är inte längre så begivna på

Gult och vitguld bril[anterm.m.

O FHvNmR

240.285.240.-


/

Tersdagea den 16

jnai

.

öST

1977

RBOTTNISKA

POST

N

VälrlL tat i 'Vasa Goda -förbindelscr

){onnnuna] barnvakt

"

-

' • DET

AR GATT FRAMAT. Vas a s turistberedskap hör­ jar vara tillfredsställande. Vi har goda förbindelser åt alla håll. övernaUningskapaciteten- räcker till. Här finns rest au­ ra·nger. Campingplatsen är rankad som en av de sex "bästa

i hela landet. Litet mera friJuftsprogram skulle behövas · och så någon attraktion i själva staden,. en special djur­ park, ett akvarium eller nå gontin g liJillilnde. , \ Det är VaSa stads turistchef utflykt.

Jaakko Yli-Suomu som resone­ Vasa camping kan ta emot

rar medan v' vandrar över Va­ 1 200-1.300 gäs.ter. Rekordet

sa campings försommargröna över en natt är 1.700 campare.

och inbjudande gräsmattor. Någon skärgårdskryssning i

Flera förbättringar har gjorts stadens regi blir det inte i år.

på campingpIatsEm under vå­ Privata båtägare . finns dOCK

ren, bLa. har man byggt om som åker ut med större och

kokskjulet så att det nu har mindre säl lskap. Kryssningar * Ett enda tält och ett par husvagnar f&fl!1S på Vasa camping första veckan i juni, men i slutet flera gånger större kapacitet finns dock med i f ramti dspla pö månaden kommer masslnvaslo.nen. Vi är välrustade bär no, koostater.a:r Jaakko VU-8uomo. än tidigare. nerna. Turistnämnden håller på också guidade turer ut till BuL .beinang som Yli-Suomu skulle kestrar 'kommer under somma­ att iordningställa en holme lerås i Södra Vallgrund. önska ha flera av under tu­ ren att uppträda i Rewell C..u­ • Vi har 16 övernattningsstu­ ute i skärgården som kommer gor nu, men det skall k,omma - Jag drömmer om att Va­ ristsäsongen. Då skall Fiskets ter. Närpes skolmusikkår å.ter­ att bli mål för sjöturerna. Där rekonstrueras för en di­ kommer också som vanligt. ytterligare sju Wl, berättar h an sa skulle ha en djurpark där dag skall ordnas möjligheter för vidare. Det finns' el-uttag för det skulle finnas. de djur som rektsändning i TV. Fiskebåtar­ Vasaveckan, med 'barll och olika aktiviteter t.ex. I,{orv- och 64 husvagnar. förekommer t.ex. här i skär­ na, fiskförsäljarna och. fiskrö­ barnakt i viteter som tenta, på­ fiskgrillning. Servering kom­ gården, säger Yli-Suo mu. T :!i x. kar.Qa skall åter invadera fisk­ går 16-19 juni. Kesko har en En nyhet för året är att en mer också att .finnas. -... att folk skulle få se sälar på stranden i tusental för att en storsamling i Vasa j.. början av barnträ'dgårdslärare - kommer att finnas på campingen under • Inom staden ordnas dagligen nära håll. Vidare fåglar, fis­ så riktig stämning som möjligt juli . På Stundars hålls kalas dagarna som kan ta hand om rundturer med guide. I sommar kar, bisamrMtor och varför in­ skall vidarebefordras till TV­ under två veckoskiften. Från småbarn medan pappa och kommer dessa turer att på te också får, räv, hare och älg. tittarna. 8 juli o ch två veckors framåt utsträckas . till m amma åker in tiJl stan tör söndagarna spelar Korsholms teater i att handla eller gör en kor-tare Stundars. På begäran ordnas • Den 28 juni blir det ett eve- • Flera norska och svenska or Smedsby. ,

-

­

_

NYA, HÄRYGA

SEME.$IERTRAKnR

LIGGER .NARMARE AN· DU TROR.

DD ÄR LIKA NÄRA FRAM UMEA nu NORGES AILANIIOISI SOM. FRAII VASA TI.L HELSINGFORS..

SVENSKA lAPPMARKEN BÖRJAR lEDAN I HÖJD lIED VASA.

När du åker västerut från

/

Umeå möter. 'du lappmarken re­ dan eft r några mil. I Sverige

Norges kust hör till de mäk­ tigaste i världen. Vägarna

sträcker sig nämligen Lappland

slingrar sig fram längs höga

längre söderut än på finska

fjällsidor med hisnande utsikter

sidan. Och här finns det aktiv)- ­

över blänkande fjordar. Tala om

teter att välja mellan. Allt från

att smaka av äventyrets nektar!

fjällvandring sommartid till ut­

Och allt detta ligger bara en

försåkning om vintern. Skid­

dags intressant körning från

säsongen... sträcker sig långt in­

Vasa! Den som väntar sig att

på sommaren, och det är t. ex.

Norge skall vara svalt och ky­

helt möjligt att delta i skidtäv­

ligt orr. sommaren tar ofta fel.

ling på midsommarafton.

Här kan vara minst lika varmt

. Vägarna i Norra Sverige är

som i Finland.

ett kapitel för sig. De håller

PRAIIISKA RESUI.TER­ II. MED .VAS ABAIARNA.

hög standard och är ofta se­ värdheter redan i sig själva. De har ofta namn: Blå Vägen,

Resemålen har

Saga-vägen, Karolinerieden. Vägen Sju Älvar .

_

_

,-

valts ut för att erbjuda mång­

Vackra na­

sidiga valmöjligheter. Du kan

resa med eller utan egen bil,

stanna längre eller kortare tid,

' kanske bara göra en weekend­

turscener avlöser varandra, här kan man verkligen tala 'om höga berg och djupa dalar.

resa. Vi hoppas att du skall trivas!

FINLANDS RESEBVRA

VI QER TTAR GÄRNAMER - VALKOMMEN! VASA. HOVRÄnSESPl. JAKOBSTAD

-

KARLEBY. STORG.

11.

TEL. 961·245·300

RÄDHUSG. 7. TEl. 967-13 V7 15,

TEl. 968·12 766

I

:'


10

öSTERBOTTNISKA

POSTEN

HÄR ÄR ZOTCH

Torsdagen den 16 11lft1 - 1977

GOD MAT

G-OTT,' KAFFE

Lu'nch Cafeteria Kyrkoespl. 20, Vasa - Tel. 961-245496

Cafe Focus

.-iandelsespl. 16, Vasa ­ .

tTel. 961-245200

V äjk o m m e n!

NÄRPES

,/

en storkommun i södra Österbotten

SEVÄRDHETER bl.a.: Öjskogsparken . med. Närpes pen m.m. '

Lanthandel,

Bengtsgär­

Närpes Teaters förställningar, i' juli vid vridläktaren ÖjskogsparKen. 150 kyrkstallar pä kyrkbacken.

*

Vasaorkestrarna har haft svårt att sIA Igenom på. den österbottniska dansmarknaden - nu har Zotch gjort det med besked. Tre av pojkarna i en typisk vasamiljö fr.v. Ilkka Niemi, Markku Nleml och Karl Laaksoharju.

Upplysningar för turister ges av Närpes resebyrä, tel. 557 och turistnämnden, tel. 397.

'

NÄRINGSNÄMDEN

I

NÄRPES

- det första bottniskal VÖRADAGARNA .bandet ,på.. listorna!

,----���-­

7-10 juli 1977

Våren 1976 hände det första gången att en österbottnisk dansorkester som Zotch med lå­ kom med på hit-listorna Finland. Det var vasaorkestern Suosikkis Ii.sta. ten "Meidän on täysikuu" placerade sig på poptidningen,

Emigrant-, hembygds- och kultur­ dagar i Vörå

Zotch kom för att stanna. 90m bäst har orkestern haft en fjärdeplacering. . I vår har orkestern fått ut sin f rsta LP-skiva. Fortsättning lär följa.

Vi bjuder pä mänga ochl trevliga aktiviteter:

Zotch har slagit sig fram till

-

Vi

tjänar

25000--30000

Från början var det fyra poj­

(lenna position tack vare intres­ mk per person och år inom or­ kar i Zotch, nu är de sex. Av santa och genomarbetade sång­ kestern, berättar Markku Nie­ den ursprungliga sammansätt­ arrangemang och hårt arbete i mi. Men inte blir det just någ­ ningen finns tre kvar. . De som började hade växt ra pengar över. 'Det mes sat­ form av flitigt repeterande.

sas i inst,rument, förstärkare, upp tillsammans i centrum av - Vi arrangerar själva alla ledare kläder och övrig orkesterutrut­ Vasa. Det var Markku Niemi bandets säger och hans bror Ilkka, Heikki Mä­ Markku Niemi. Tillsvidare har rustning. Jag har t. ex. ungefär vi inte komponerat några egna 25 000 mk placerat i grejor, sä­ kelä och Leif Olson. Det var år låtar,

1968. låtar men nu siktar vi på att ger Markku. Leif Olson övergick till en an­ Zotch spelar en blandad dans­ som LP nya den till göra det musik. Från början speJade poj­ nan orkester. Efter ett uppehåll planeras. karna mest -popmusik. Små­ 1970 för militärtjänst kom Kari Zotch hör till de' mest sålda ningom gick man över till lug­ Laaksoharju med 1971. Det var orkestrarna vid Svenska Ös­ u finns allt från då som det började gå uppåt nare låtar. ungdomsförpunds terbottens gamla valser, svensk- och finsk­ för Zotch. Orkestern blev en av '(SÖU) artist­ och musikerförtopp till de nyaste engelska de populäraste inom SöU. Man . medling i Vasa. Priset för en och armerikanska' låJtarna på började ar.rangera låtar och lördag inom österbotten är sjunga flerstämmigt. 2000 mk plus resor. Mest spelar repertoaren. Under -åre 1975-:-76 utöka­ - Sj31va tycker vi mest om des orkestern efterhand till sex orkestern. inom SöU:s verk­ också i soul-musik och cauntry, säger man. - När vi fick besked att finska österbotte.n har Zotch Markku. Vår favoritkompositör vi skulle få göra e.n skiva ansåg Stevie Wonder. slagit igenom. vi Sitt vi borde vara sex, säger Markku. Efter att ha prövat ett par andra musiker en tid blev det . slutligen Erkki Jussila.. och John-Mikael Långs som blev fas,ta mdlemmar i orkestern. - med den IlInga' kusten Fem av pojkarna har vanliga - det rena vattnet j<?bb inom olika yrken, John­ - en ort i trivsam mi jö Mikael Långs studerar tillsvi­ samhetsområde

Korsnäs

men

skärgårdskommunen

Sevärdheter: Kyrkan, hembygdsmuseet i kyrkbyn. KViirn­ " backen och Fisketorpet i Harrström. Svenska Österbottens största insjö Hinjärvi träsk. Bad­ platser i'Molpe och Harrström.. Färjfästet pä Bredskär.

Kvarnens dag den 10 juli. Nattivalen den 15 juli. Turistnämnden i Korsnäs

Välkommen!

dare. Markku Niemi själv står

i en musikaffär i Vasa och säl­

jer bl. a. orkesterns egen skiva.

- Den. har gått väldigt bra,

säger han. Det bästa är dock.

atJt de.n tydUgen säljer över he-,

la landet..

,Seg

'-

utställningar i kommunalgärden spelmansmusik och bläsmusik folkdans och gammaldans rundtur i Vörä med buss (fredag och lördag) frikyrkosamling i missionshuset (lördag) storsamling med Nattine pä Storberget i Rejpelt (lördag .,.- Gospel Night pä Vörä torg, (lördag) . - högmässa' i Vörä kyrka . - huvudfest vid Myrbergsgärden VÄLKOMMEN Kulturnämnden

I-----------

-----

Vör'

-----...

"vöRABILD,en" Fototävling för alla kommunmedlemmar och med övre äldersgräns trettio är. Tre pri i varje klas om 150 mk, 100 mk och 50 mk. Klassindelning: 1. Färg, biuldforma,t max. 13x18 cm 2. Diapositiv

3. Svartvit, bildformat max. 30x40 cm (monterad) ' Bilderna fär ej tidigare ha varit publicerade, Högst tre

bilder per

deltagare

som kan' inlämnas

till

ungdoms­

sekreteraren, pä kommunal kansliet senast 31 okt. 1977

klockan 16.15, som även ger närmare upplysningar. , Ungdomsnämnden

i Vöri


öSTERBOTTNISKA

'l'orsdagen den 16 juni, - 1977

POSTEK ---- ----------------

--

---- --------

i

t.

1111 n 111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. '1111111111111111 11111111111111111111111111111111111111,111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllll1I11111111U1111111I1111111111111I1I

-

ystr'ar.

-

0100. sång

• -

o Från Hovrättsesplanaden i Vasa kommer de, - sys- .

.

·:-s

trarna Monica och Ami As­

pelund. Deras namn nämns med allt större respekt om

-

in­

show-business-kretsar.

Just, nu befinner sig ltlonica på

torne

medan

-

Ami

kontinenten,

tillsammans med

Håkan Streng under vintern

och våren

lagt den finländs­

ka publiken för sina fötter.

Monica Aspelund kan i år

kaUa sig "nordisk mästare"

-

i- sch.1agersång. Vid Eurovi­

sionsschlagerfestivalen i

London blev hon överlägset

bäst av de nordiska delta­

garna.

Världspressens

publikens

mottagande

och

av

"Lapponia'l i London visade

att den sannolikt varit· värd

en bättre placering än tion­

de plats.

Efter London har Monica gjort show på Fiskartorpet i Helsingfors tillsammans

med Aarno Raninen och den ungerska cellisten Karoly Garam: Showen har också framförts i TySkland och nu

=

senast i Belgien.

-

I Belgien handlade det· om en liknande tävling som i Lol!Q9n med de europeiska TV- och radiobolagen som ararngörer, men i Belgien gällde . tävlingen showpro­

-

- - -

rad städer i Finland, Troms­

ö

och

Bodö i Norge samt

spelat in showen för TV. Se­

nast har de gjort showen på

Adlon i Helsingfors och på

Arkipelag i Mariehamn.

I 'sommar

medverka' i

skall

de

bl.a.

radiounderhåU-

,ningen "Grannland" när det­

ta program spelas in på tar­

pella i Karperö. Tiil hösten

gram. skall de göra en ny krog­ Monica har -också gjort en show tillsammans. LP med egna texter och med . Ami kommer i dagarna Aarno Raninens musik. 'med en single-skiva med den o Ami och Håkan debute­

rade efter jul med sin show

-

* Monica, t.v., nordisk mästare .med Lapponia, och AmI, som gör krogshow med Hål,sn Streng.

''Duellen'' på Waskia i Vasa.

Sedan dess har de besökt en

har sjungit med orkestern Cascade på krogar och dans­

köp-

,ting av det jag upplever i

studerat sång vid Konserva·

och

friande att få komma hem

läser då och' då en bit med

ting eget.

sjkterapeut.

Hon utbildade sig till de­

koratör

vid

mannaskolan.

Svenska

Däremellan'

medverkade hon i TV

radio, deltog i sångtävlingar och dansade ballett. Småningom . blev

det

att

alltmera' tillsammans

jobba

- Men eftersom' jag har

ett starkt behov av att tolka

med Aarno Raninen. Totalt

har Monica gjort ett 20-tal

skivor, de ,flesta tillsammans med Raninen.

Det största arbetet är en

personligt och ge ut någon­ mUsiken, var det också be­

och börja Jobba med' någon­ - Jag ser mej mest själv

som

underhållningsartist

il

la Catarina Walente. Jag är inte tillfreds' med att sjunga enbart schlagers.

Om man

jämför med . svenska artister

n

ligger mitt intresse och

ställen. Däremellan har hon toriet. Ami är student

och

siktet inställt på att bli ' mu·

­ -

Ami är ännu mera än Mo­

, ­-

sen. Hon har vUIinit FSU:8 talangjakt och hon har täv-

­­­­ ­

nica en produkt av uf-rörel­

- lat' för SÖU om titeln Nor­ dens sångfågel.

Fem skivor har hon ensam

eller tillsammans med vän­

'nen Kari Kuusamo, systern

Monica 'nordisk' mästare' ,

Monica och Aarno Raninen sjungit in.

-

Seg

- Ami untkrhåller på· rog

-

italienska

-

eurovisionslåten

"Libera" på finska samt en. engelsk eller Em fransk låt.

-

Singlen är början till en LP

som hon skall samla mate-

-

rial till under sommaren och

sjunga in i höst.

- - -

-

föreningssammanhang i Ös­

terbotten.

D Monica 'Aspelund var en­ dast elva år då hon började sjunga

med

orkester. Som

14-åring gjorde hon sin förs­

ta skiva. Den tiden uppträd­ de Monica. ofta i ungdoms-

mässa, Credo som

hon

(=

gjort

jag tror)

texten

till.

Raninen har skrivit musiken..

o Under sju månader åren 1973-74 sjöng Monica med Family Four. - Det var 'som om jag fått ett, stipendium, säger hon. Jag fick lära mej oer­ hört mycket. 'Till exempel hur man bygger upp en sl1ow. Det var hård diciplin

inen också trevligt och ange­ nämt.

­­­ ­-

repertoar någonstans mellan

Alice Babs och Lil Lindfors.

-

Musikaliskt klarar jag fy

ra oktaver och en liten ters, säger Monica. Att göra' underhållnings­

-

_

konserter med stor orkester -

det

gjorde' hon

i

-

Vasa

-

1976 - tycker hon är fint

och motsvarar hennes upp­

fattning om vad en under­ hållningsartist

också

borde

få sysslå med. D Ami har hittills mest hål­ lit sig till dansmusik.

'-

Hon

I

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIII n IIIIIIII UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111.... 1111" III'IIIIIIIII'IIIII"IIIII'I'!11I11I1111I111111111111111111111111111 '

SOMMARMARKNADEN I KRIS T I NESTA D .

,

15--16.7

I Ca 25 000 personer _besökt

marknaden senaste ar

1977


12

öST

RBOTTNIRKA

Torsdagen den 16 juni - 1977

POSTEN

\

.

15 topplatser för nöjen-

ORAVAIS.·UF •

VI BJUDER PÄ: DANS

"

17. 7. Vitsivalen

18. 6. Cleopatra 24. 6: Midsommarvaka

I traditionell stil

7. 16. 7.

, 9. "

20. 10.

Paradox & Tamborito Sound Revykavalkad

- Sommarens roligastE! tillställningar 8. Reflexbandet 9. Barbarela

ALLT DETTA ERBJUDS I DET NATURSKÖN.'\ ÄRVAS

AUGUSTI

JULI

JUNI

13 Zotch 2 1 Reflexbandet 27 Sound

2 Cleopatra

4 RE(flexbandet Teamet 11 Gammaldans Fyrklövern ' 12 Zotch 26 Zotch

Barbarela

8 Zotch

Teamet

16 Gammaldans Tamborito 23 Barbarela Exodus

-:

* DE FLESTA VÄUER: o

'

...... -

AMINNE ' FOLKPAIIK .

.

MUSIK I TOPPKLASS

Vasa nejdens populäraste festplats i Malaxf,5 mil söder om Vasa * PLATSEN vid havet som bjuder dig bad, cam- ping och de populäraste orkestrarna.

* Smaka ocksII vllra utsökta grillprodukter! * DANS varje helg. Se lokalpressen! M I.N I G O L F

ÖPPEN, VARJE DAG

MOLPE' PAVILJOr�G • ca 40 km söder om Vasa • rak asfaltväg ända fram, rymlig parkeringsplats • nya högklassiga WC:er' • modern grill kiosk och serveringsutrymme med trevlig inredning • som alltid d

bästa i gammaldansväg i österbotten

natursk nhet utan like

• allt detta njuter ni av / 11. 6.. 25. 6., 9. 7., 23. 7. •• 13. 8 .• 20. 8. och 2 8.

7

f

DEN HÄR SOMMAREN KOMMER

'

N·lMPNlS paviljong att bjuda på trevliga hålligång-kvällar

4.6. Buffalo Bill 24. 6.

L -

-

Barbarela Ramona Ham m onds

1. 7, Sound 9. 7. Cleopatra 22. 7. 30. 7.

Zenith Zenith Gammaldans leffes

\ 20. 8. Opus 27. 8 Gammaldans

Tamborito

/

RöR6RVND Beläget 15 km söderut från Närpes centrum är landsdelens mest· trivsamma f,stplats. D A N S JUNI

17 Bröderna Lindqv st 25 Ronski ExotikOpus

JULI

\

-

8 Yngve Forssell

Sallinen . 9 Närpesgillet 16 Zotch Zenith.

AUGUSTI

13 Reflexbandet Opus

20 Gammaldans

. SEPTEMBER

10 Cleopatra Sound

,


Torsdagen den

16

Juni

öSTERBOTTNISK

19!'7

-

POSTEN •••.

..l,; \..

___ ...-. .... . ...; .;. ;......;:.........;.....;..

--'-

1

;..;:....; ... ....:.:. ;;... _.... __ .;.

__

>

YTTERESSE I sommar dansar

p O P U L Ä R T

DANSBANA

vi enl. följande:

, 18. 6. Barbarela, Sound, 26. 6. Reflexbandet, 10.7. Yngve Forssells, 16.7. Barbarela, 24. 7. Zotch, 7. 8. Barbarela, 20. 8. Exodus, Sound, /28. 8. Ceges, 10. 9. Teamet, Exodus

GAMMALDANSE R: 11. 6., 9. 7., 30, 7., och 27·. 8.

KOM- DANSA

C E N T R A L T·

KLA.CKEN, .

Paviljongen där alla trivs Belägen p , Jakobstad.

nafursköd plats i' Ullby 3 mil fr8n

"

r'

Över .550 kvm d 'nsyta. Stort och vackert ströv· omr8de. Bra:orkes!rar och s tor parkeringsplats -Busstrafik fdln J:stad till alla danser.

, -

BESÖK KLACKEN OCH UPPLEV EN ' OFÖRGLÖMLIG KVÄLL!

.-"..;c. .,. ..... .....

(;

, .;��..r

..._

-: ;' " .

Som mardan ,

s

en

Nöiesevenemang vari veckoslut Landsdeler:'s största bingo

,

måste' du-r

u'ppleva! VÄLKOMMEN TILL

Det här

• NpJESPLATSERNA står beredda!

NORRNÄS'

uppslaget är en enda stor inbjud n från våra Populära nöjesplatser. Ett besök på en av dem

En genuin österbottnisk sommardansplats medösterbott· niska orkesterar.

kan du aJI,tid ta med i dina resplaner.

Ung. domsdanser: . 18. 6. ork. OPUS 23. 7. ork. REFLEXBf..NDET' 3. 9. ork. EXOM och CLEOPATRA

'. NÖJESPLATSERNA, pa i jongerna, samlar , den dansanta ungdomen i tuse'1tal varje vec­ koslut. Du ser på kartan var de finns. Gam­

Gammaldanser: 16. 7. ork. RAMONA 13. 8. ork. KORSHOLMSGILLET

maldanserna är också mycket populära för . , lite mognare ungdomar. Det är danser som liknar danserna på det glada 60-talet ... • VILL DU DANSA och roa dej,.skall du besö­

ka dessa trivsamma sommarfestplatser.

De

bjuder någonting åt alla: diskodans för de yngs,ta;' ungdomsdans, gammaldans

;'

ARRANGEMANG SOMMAREN -77

Fredag

• VARJE VECKOSLUT finns någon paviljong­

24. 6.

2. 7.' RAMONA

Lördag

dans ino!" räckhåll, någonting för varje smak­ riktning. Du är välkommen!

Söndag lO: 7. - Fredag

DANNES, SANDSTENS

15. 7.

LÖRDAG

-

KVARNENS-DAG, KORSNÄSGILLET LIONS NAlTIVA

20. 8.

Full fart på-

KVEVLAXGILLET

,

.Vi-dansar fölian e kväll r: Juni: 11 och 24

2. 8. 15. 22. 30.

7. 7. 7. 7. 7.

SANDSTENS TAGES TRIO NÄRPES SPELMANSGILLE SANDSTENS ZENITH

,

Juli: 2, 15,23 Qch 30

AJg.: .

'

Sept.: 3 och 24 .

KOM OCH DANSA TILL SOMMARFAGRA SKAFTUNG

6 och 27

Till följande orkestrar:

.

Yngve Forssell, Refiexbandet, Ceges, Zotch, Buffalo Bill, Barbarela, Teamet, Exodus m.fl.

.

"


öSTERBOTTNISKA

14

POSTEN

Kring stråkarna och fiolerna samlas tusentalS i Nykarleby

Torsdagen den 16 juru

1971

'Skratthelg' i 'Oravait;: "

.

I

Vitsival och revyk .., väll

o ÖSTE,RBOTTNINGEN

och överheten är temat för året!, Vifsival i Oravais. Det betyder att historier med ankn ning till överheten ger 'berättarna extra)loäng, men övriga

historier är ingalunda' portförbjudna. Vanligt folk har ju många g ånger klarat sig tir knepiga situationer med bu­ morns "hjälp. ­ Det är historier om sådant man nu främst vill ha fram

Man strävar till att få in me_ känner till goda berähare t ip­

ra bygdehistorier äp rena vit­

l"

sar. En

Gits

hur

av

Olsson,

många

fjolårets hade

vitsar

ju

som

gäster., räknat

sar så att de kan försöka en­

gagera dem.

finns,

och de är -inte så värst många.

Men bygdehistorier finns det

gott om. De två tidigare

n

...

I

*

I

Jeppospelmänncn, som är värdar för spelJllB,nsstämman, övar i gröngräset under le(mr91 Elis Andersson i rutig skjorta t.v. På midsommarafton får vi s dem i TV både i Sverlg och " . Finland. Då skall jeppobor dansa en menuett.. för oss, spelmännen spela och folkdansare frän Tjöck da.nsa. Bosse Larsson är programvärc!

"

i

SO KOS 'beljäninp: enliel lDiII illlernilliv

Ii' Nylund och Ellen Holm stäl­ ler naturligtvis upp. En tredje stormästare skall "koras i år, och tävla mot de tidigare stor­ mästarna. Det blir en tävling som inte är så riktigt allvar­ lig - den handlar ju om ro­ liga historier. Arrangörerna i Oravais uf

försöker också i år få en gäst­

o SPELMÄNNEN lar över kommandoi i Nykarleby första weekenden i juli. . Då ordnas den sjätte finlandssvenska spelmansstämman med }eppospelmän. nen som värdar. De väntar en publik på inemot 10.000 personer under de tre dagar stämman pågar.

I

stormästar­

i att berätta historier, Gig­

berätt are

utifrån. Nylands ro­

li.gaste man siktar cie på, om

det finns de som kan berätta

där nere ... Vitsivalen går söndagen den

Deltagarna i stämman kom- fredagsk..vällen räknar arrangö­ len blir det mera ordnade upp- 17 juli. från hela Svenskfinland, rerna med att ha 40-45 spel­ trädanden från två scener. Yt­ • Men i år vill oravaisungdo­ men dessutom från finska Fin­ manslag på plats. terligare blir det dans på tre Imarna 'reta skrattmusklerna land och från övriga· Norden. platser fram till klockan tre. mera än tidigare. Redan på Spelmansförbundet behöver Ett amerikanskt emigrantlag Alla riktningår skall till­ lördagskvällen börjar de med illJ1:e frukta något vikande in­ konuner specielLt över till godoses. Allt från äkta gam- en revykavalkad. De har bjudit tresse, säger Alf Julin s.om är stämman. maldans tiLl det modernaste.' in alla österbottniska revy­ ordförande i festkommitten. FREDAGEN den 1 juli startar grupper. Varje grupp skall få . Tvär t om ökar deltagarna från ett seminarium kring temat SÖNDAGEN startar med spel­ 15 minuter på sig för. att pre­ Nordisk folkmusik. Redan på gång till gång. mansgudstjänster i kyrkorna sentera de roligaste numren. Alla grupper har iJ;)te möj­ Fredagskvällens program upp­ både i Munsala och Jeppo.. Den mer

tar

Förmånligt

mellan Vasa och J: stad

KLÄNNINGAR fp .

BLUSAR fr.

musik!i.ndal;tt

kyrka

INKÖPSSTÄLLE· KJOLAR fr.

sma.f

39,19,29,-

Rikligt llI'Val JERSEY­ TYGER fr. 12,-/01.

i Nykarleby senare gudstjänsten går direkt lighet att stäI1a upp, men vill i radion. det sig väl blir' det ett tiotal

LöRDAGEN skall de olika

I

eftermiddagen blir det sam­ ledare, Lars Hulden har skrivit vygrupperna kan roa och där spelning vid idrrottsplanen. och festdikten och ungefär 45 spel­ grupperna från olika håll får j på lördagskvällen spelar de träffas. nslag spelar upp. upp för publik. • l Vitsivalen finns det än'nu

m�

I

uili' D trivs I

vasa

lIlInnare aa- dia .-byri

Och mellan 'de officiella pro­ rum för fler deltagare. Arran­ Kv.ällsprogranunet börjar med "buskspel", det ar fritt att spe­ grampunkterna spel- görerna hoppas att den som brukar la i vilken grupp man vill, och männen igång nästan I . hålla • när man vill. Det trivs spel­ dygnet om med fioler, drag­ männen­ med. Senare på kväl° spel och fint humör. Skulle 30 km norrom Vasa, nära riksväg 8 i Kärklax by. regnet försöka förstöra. det Naturskönt läge, trädgård, husdjur. 1-4 pers. rum eller max. 30 sistnämnda, flyttar man bara pers., (sov äck och lakon). Duschar, bastu, wc. Vardagsrum med

! .....::...

__

MINI Fabl'iksbutiken, Oravais

I

grupper som bjuder på det bäsEfter gudstjän terna: är det I t a ur sina revyer. reklamspela dags för festtåget till dagsfesspelmanslågen in en är vykavalkaden ? runtom i landsdelen, från Vörå te)} som börjar kl. 14.00. An- tävling, utan bara en tIllstall­ . i söder tili Karleby' i norr. På dars G Lindqvist blir program- ning där man vill visa hur re­

in arrangemanget den.

id.rottsgår

_ ___ ______________ _ __

MAXMO

TV.

Komplett

kök

för

TURISTHEM

självhush811.

Fiske och

s.immöjligheter.

Öppet året om. Pris 15-25 Fmk per person. Välkommen!

/

Adr. 66630 Körkla - Tel: 961-50030

GRILLEN <

Trevliga rum Restau.rang med A-rätt igheter - -Dans lördagar " - I centrum av staden

VÄLKOMMEN I Bankg. 7, Nykarleby

Tel. _967/20223

BESTÄLL STlJGA I FINLAND GENOM

BOTNIA TOURIST

Havs-" eller insjösluga. Privat eller semesterby. stuga F ÅGA EFTER VÅRA BROSCHYRER 961-14 441

-

Telex

Rädhusgatan 21

c,

74292

65100 Vasa 1(�


en den 16 juni

-

öSTERBOTTNISKA

1977

POSTEN

15

Unikttobaksmuseum . med 'gamla .hekanta' D STRENGBERGS tobaksmuseum i Jakobstad är "nikt. Fabriken är den näst­ ilthta tobaksfabriken i världen, endast en amerikansk fabrik är äldre. Fabri­ Iren i }akobstads grundades 1762. Museet berättar en hel del om tillverknin­ 6ftI}örr och nu. Och där finns tobaks­ och cigarrettaskar som för länge se­ *" är glömda. Man liksom träffar gamla bekanta då man ser etiketterna

I början gjordes förstås det -.rsta för hand. Utrustningen kvar, och intende ten Åke Krohn demonstrerar garna hur . . arbetsskeden gIck blI.

De?

och även speeialblandningar. En

tide.n behövdes my ket abnken. Som mest JOb­

,

e dar 1.630 personer.. Det 1907. r dag är. de anställda .. .. . Men produkbonen ar storft nu än någon jn. En skicklig tobaksstopperska erkade 2.500-3.000 cigar­ fttler på en tiotimmars dag. Den första maskinen klarade :..000 i timmen. I

I

Oc:b

dagens maskiner tillver. närmare en miljon cigarret-

pi

myc-

sig i pro­

"Balpost"

-

,

Bland cigarretterna har en del olika askar och paket special­

som

.

blandning var ölimans special, Och en hel bunt brev från blan ning som gjordes spee fjärran ländt!r finns också med. . professor Ru ar C lellt for . . . Det är förhoppningsfulla gos­ Ohman. r dag fmns mga lakare sar som stoppat in breven i tobland specialkunderna . . . baksbalarna och hoppats få D Också cigarrer har special- kontakt med sin drömflicka. tillverkats genom åren åt bl. a. Men världen . är hård. Flickor­ Mannerheim och S.ibelius. Sibe-. na i fabriken Ilar inte fått bre­ liuscigarren hade kompositöven. r stället har de stoppats in rens' bild som maggördel på i montern. Annars kunde de . varje cig rr. kanske ha gett­ upphov till in­ tressanta historier. Presidentcigarr D Maskiner, mätinstrument och • Böckerna från Paris .. edskap finns i alla möjliga ....r s nnu specialcigar tillverka Ä På den gamla· goda tiden rer åt president Kekkonen. Han museet, som totalt har omkring gjordes' allt med ordning, både är inte rökare själv, men varje 3.500 föremål. En rysk tobaks­ år tillverkas 30 askar special- mästare i tiden var begiven i välutsirade pipor och bokfö­ ringsböcker vittnar om det, lik­ cigarrer, Tasavallan presidentti, te. Därför skaffade han kolel­ som mycket annat. En oanvänd som han kan bjuda på ur trä- dade samoarer, tekokare till fa­ huvudbok, specialbeställd i Pa­ briken. ask.

. I

åtta timmar . . .

lie Krohn kan berätta om det som tilldragit en; både om själva 4Iaktionen och om sådant i övrigt.

,.

.

• Finessen

.

att blanda rätt vanligtvis' är Finessen med tobakstill­ i flaska det Colt i paketen. Fortfarande är att blanda rätt, verkningen k­ I början tillverkades cigarrer görs Colt i olika reklamförpac säger Krohn. Råtobaken kom­ ningar karduspiptobak, samt snus, . mer från Sydamerika och Ame-. till och med såldes i flas- D En mo ter visar upp alla de rika över huvud taget, från . Också tuggtobaken, pika­ ) prylar som man genom åren Orienten osv.Varje område har lIeIJ, kom med i ett tidigt skede. hittat i tobaksbalarna : indone­ sin egen smak. Bland piptobakssorterna har .siska sedlar, arbetsredskap, .mnga olika typer tillverkats, skämtormar och mycket mera. D Hos oss hinner tobaksplantan •

tillverJmts, men

I

Han s.top'par papyross

en

ris med sämskskinnklädda trä­ skepp rndia, byggt i Jakobstad. pärmar, är ett exempel.Och sti­ rndia hade seglat på alla..de sju

len i de böcker som använts är haven innan hon såldes 1888. allt annat än slarvig.

O Under depressionen på 30·ta­

let tog fabriken upp tillverknin­ gen av utombordsmotorer, som

då var mycket sällsynta.En mo­

tor från den eran finns i mu­

seet..

Likaså

O Det finns mycket att se i

museet. Det är bara att ta kon­

takt med Åke Krohn vid Streng­

bergs.

Men under juli är det besvär.

ligare att ordna besök, eftersom

museet finns i fabriken och he­

la fabriken en modell av stängt.

. finns

håller

inte mogna: Men i brist på bröd Philip Ulric Strengbergs bark-I. äter man som bekant limpa.

semester-

Ca n d er

Därför odlades tobak rätt fli­ tigt under krigstiden. Fabriken hade t. o . m. egna odlingar utan­ för Jakobstad 1945. Från den

·tiden finns ännu råtobak.

På kontorssidan var borden iögonenfallande höga. Krohn har hört flere förklaringar till ' n är att man stod och detta.E skrev, en annan att det inte var lika kallt litet högre från gol­

* Upp

vet, en tredje att råttorna inte så

lätt

lljälper till

med

röka

r----"'---�

om

! r. . I

att tända på, s äger Åke Krohn.

att en vanlig . sparbanksbok gäller även i sparbankerna i övriga nordiska länder

Money exchange Geldwechsel

Sparbanken Deposita JAKOBSTAD -

NYKARLEBY

MED OMNEJD Kanalesplanaden22

- Tel10044 Jakobstad

Bankgatan10 - Tel.20299 Nykarleby

veks ihop blev (len en pistol.

\

'\

HEJ

UNGDOMAR!· .. .

..

-

då. .nyckeln

Midsommar- o. weekendalternativ!

VISSTE DU

Valutaväxling

mild händerna l Nyckeln i handen, bilden:1 ·änstcr 1914-15. Lagervakterlla kände sig oHa otrygga ,len

titten. Men

'sprang öv.er fötterna

då ...

* En sådan pipa kan man kna ppast

är från

KOM TILL PEDERSORE·CAMPING!'

..

BJORKO CAMPING

Året Oll") stugor pil naturskön plats, endast 35 km friln Vasa. Goda bussförbindelser med Vasa. Bastu, roddbiltar Fin barnvänlig simstrand, rent vatten. Fina fiskevatten.

Välutrustade stugor, fina tältplat­ ser

___

__

inbäddat

bastu,

i skön

dusch,

natur.

wc;. kök

samt kiosk med rikt sortiment.

BJÖRKÖ CAMPING

65870 Björ'köby tel.15.6 .-15.8.961/3 9139 rig 96 /3 9089 Ö V __t _ _ _ 1_ _ ___ _ __

-

Service:

I

Invid riksväg 8, nära till Forsby km), Jakobstad (10 km).

I,-______________ Te l ,_ . _

(5 km), 'tlteresse (6

6 9 7 1 7 238____

._ _ _ _ -_ _ _

-'

_________


II

öS T E

R

BOTTN

KA

IS

POST E'N

Torsdapa den 1&

JAKOBSTAD VI

H.JAlPER

TURISTBYRANS

/

OPPETHALLNINGSTIDER:

Sight-seeing-tu,e,

Vard.Jd. 09.00-17.00.

• Friti dsnö j_

i juli 119.00-19.00

• Tu,istinformotiolf"""

Lörd. Sön .

19'n

-

, Jak,�bs dag

ER MED

• RumsfÖf'medling

jaal

.

kl. 09.00-15.00 kl. 11.00-14,00

l

I

I

tre· d!lff ar -e • JAKOBS DAG firas i år under tre dagar i Jakobstad.

JAKOBSTADS TURISTBYRA Rådhusgatan 5. tel. 967/1 1796. telex 75-64

Det. är Finn Jakobstad som står

bakom arrangemaaget.

som skall ge sommargäster och

stadsbor

ooderhållDing

av de mest skilda slag, nå­ gonting för varje smakrikt­ ning.

I år kommer många gäster utifrån,

bl.a.

Bodö

från

Norge,

från

Gotland

en

skolekorps

folkdansgrupp

och

en

dansgrupp.

belgisk

Men också stadens egna

*

SOKOS

Jstad länk

I JAKOBSTAD • •

o J AKOBSTAD är en· naturlig

länk för

under

Svanen

20

har

kommer att högsäsongen.

stugor

Dessutom

med

80

finns ca

200 bäddplatser i hotell, 42 i vand­ rarhem och 40 1 resandehem. Bore Nord har 260 bäddplatser, och det

R E

hjälper upp . situationen. För grup­

SOKO

per kan inkvartering . ordnas bl.a.

i yrkesskolans Internat. o

Varje

lördag

ordnas

H yr

en

oJika rutter pil mellan tio och

mosjön,

Cykelut­

Jakobsfad

kan

till Fäbods, rUDt Lars­ till

Runebergs

stuga

och Svanen osv. Praktiskt cykelaffär

är det som

Mattssons

sköter

uthyr­

ningen. Sex mark kostar

det

aU hyra en cykel för en dag, SO mark för en vecka.

i sta­ nämnden "Pärlrutter", guidade tu­ den. Skolträdgården, Runebergs rer till olika mål i omnejden: Väl­ stuga, kyrkorna och nya egna­ nöntalo t Evijärvl, om är Fin­ lands största allmogemuseum; tm hemsområden beskådas då. Seljesåsen, österbottens Punka­ ' harju och till Nykarleby ocb Ora­ vals. med besök bl.a. på Zacbarlas Topelius barndomshem och slag­ fältet .

utställ­

I denna utställnIng del­ konsthantverkare t

också

stombudsrnan' Ka­ ' ri LimneIL Vi har ritat upp tre

t.ex.

juli

22

konstvännernas

olika

slag.

o HYR EN CYKE , säger Ja ­

från

Dagarna

den

bygden med bl.a. textiller, säv­

kobstads tu

hyrningen i system.

för­ \'isa

arbeten, och. souvenirer av

cykel!

flykten\

att

kunnande.

fredagen

ning. tar

guidade

INHEMSKA KV ALlTETS­ SANDALER

sitt

med

rundturer med buss runtom

Tre lördagar i jul1 ordnar turlst-

upp

trurålle

får

inleds

100 kilometer, och satt cykelut­

bli fullsatta bäddplatser.

EXPORTSERVICE S 'O'

bAda

spräk.ig . Campingplatserna

R

tu­

riktningarna, eftersom vi är tvA.­

CAFEtERIA

E

Norden

ta.Jd�r i

littala, Arabia, Marimekko' Metsovwa

D

frAn

förmedlar ofta kon

FINNISH DESIGN

PE

resande

ristombudsman Kari Limnell. Vi

.

med plats för 130 matgäster Best. 967/10413

mot inland,et till det finska Finland, säger

ALLT UNDER SAMMA TAK

.....CDetttpema -

Hyr en cykel, uppmanar Kari Limnell.

mågor

1 Oravals fråft 1808--09 års

krig.

den uteestrad som

byggas

upp

1

.kaIl

skolträdglrdm

spelar Teater-Jacobs ungdoms­ grupJi sin ungdomspjäs,

medan

den finska teatern spelar Hem­ komsten

i

Brandkårshuset.

J

Handelsläroverket bIlr det nor­ disk visafton med Gunnar

EII­ drd­ gare. Barbara Helslngius är en .

qvist från Skellefteå som av deltagarna.

På lördag blir det revelj kL 9.00 från rådhusbalkongen. Ja­ kobs maraton startar frA.n tor­ get,

varefter

festtåget. startar

till skolträdgården där det non _ stop-program

blir

etter­

hela

middagen. På

kvällskvisten

blir

det

konsert. ay en grupp

'trAn 8(). kyrkokönsert med

dankylä,

SkeUeftel.

, Conbrio-kören .frän gammaldans och spelar

Teater-.Jacob

publiksucc n

StadeDB

bröd. Söndagsprogrammet främ.st

upptar

Superstars-tävliDga

på centralidrottsplanen. 1_ dea,. na IngAr en stadskamp.

meJlaD

Skellefteå. Bodö och Jakobstad

. rJ' -it BODO-NORGES FJÄLL OCH

ÄKTA

Sm:örgåsskin a

från

PRIS: Resa l och'" mk ..... ­ Resa 2 och 3 mk 450.­

60-6, fyllda . ";r, Resa l och" 410 mk Resa 2 och 3 4S5!11k I priset ing6r: 86treso med Jakob lines tur och retur. En ·över­ nattning ombord/eller pa hotell i Skelleftela med 'frukost.' Bussresa Skellefte4-lSod6 TIR. 2. övernattningar i 80dö i d.ubbelrum med frukost. pa resa l och .. övernattning p6 ater· r.san I 'Skelleftela I dubbelrum med frukost. Polcirkelcertifikat samt reseledar•. .oKNINGAR: genom resebp_no.- el ler Jakob Lines. tel. 13011 ,

r:J JAKOB .. VeJ LINES ........ -

och Du trivs ·

.

dagar

arrangeras

22 till 24 jull

g6,

löngs en av v6ra vackraste yOgar över "Kölen" med en faschi· nerande vy över bronta tjllll och yöldiga stup. Resan g6r med Jakob Unes Jakobstad-Skellefte6 och med Continentbus moderna langfllrdsbussor Skellefte6-Bodö.

"

Runebergs stuga. Jakobs

FJORDAR

S. Avresa den 20/7 dg, ,. Avresa den 30/65 dgr .. Avresa den 4/85 dgr 2. Avresa den 1317 .. dgr En resa till Bod6 kan mon g6ro g6ng p6 gang. Resan

'En grupp från AIahännli bju­ der på äkta finskt kronbrö­ lop och utegudstjänst hålls yid

Vi betjänar er vardagar till kl. 17.00 fredagar till kl. '19.00 tördagar till kl. 13.00

I juli och augusti h611er vi stängt p6 lördagar.

KENKÄ-FRlITALA Stotionsvögen .. Jakobstad

Igen nya sändningar Finns i samtliga 'privata rer RMP 32.9.5

snellman PIET"ARSAA"RI

JAKOBST D


-

gen den 16 juni

o

-

l) S Yr; R B O T T,N I S K A

1977

,

p.O S T E N

k vattenbuss fin skärgård!

=: SK..lUtGARDEN mellan Jakobstad och Karleby är härlig, mti.k. Vi borde planera hur vi ska)) utnyttja skärgården, och tidigt skydda den, säger turistombudsman Arto Jokela. ra vin gärna visa upp denna fina skärgård. De båda städerna har satsat mera i år på trafiken­ med enbuss genom den skärgården. På lördag startar KaUa , m trafiken för säsongen. ' ;

- Turen går tm största de­ inomskärs, mellan holmar skär, säger -turistombuds­ _�ruu' Limnell. En stor del resan är det öppet vatten till sidan, holmar och skär den östra.

vanlig buss tillbaka. 'FrAn Jakobstad startar näm­ igen Kalla III på onsdagar och lördagar; från Karleby tisdagar .' och fredagar. O Från Karleby ordnas des,s­ utom skilda kryssningar ut till mellan Jakobstad och Tankar, flera kvällar i veckan, y tar 2-2,5 timmar. Kal­ och på, söndagar till Grafton­ m kan ta 97 personer och monuJDentet, ett ställe där ett * Kalla m i väntan på passagerare. ni serveras kaffe och läsk. vapenfartyg sprängdes 1905 och lian kan dock inte åka vatten­ som har en egen intres!,ant his-' _ , ' . tillbaka samma dag som toria. ningar till fiskeläget på Euran Det blir: en kryssning på ett par både färsk och rö t fisk, ibland kommit, utan måste åka O Från Jakobstad ordnas krySS-jI på tisdag och fredagkvällar. timmar, o'ch där kap man köpa kanske också fisksoppa. _

I

-------

lakob-marathon

I

campingplatser; en nära, cent­ rum och en annan 11 km från stan. Dessa har också uthyr­ ningsstugor.

'Karleby ligger

"-

för tävlingsbitnn

Totalt finns nära 80C bädd­ platser iKarleby, resandehem­ ' men inberäknade.

på rätta stället'

och för hu,rtbu,llar_

-

Och det finns femton restau­ ranger i stan, samt segelför­

I

O KARLEBY ligger gynnsamt till

ur

turistsynpunkt, säger

eningarnas två soinmarrestau­ ranger som Jokela särskilt re­ koinmen _ derar. '

turistombudsman Arto Jokela. Två riksvägar möts i Karleby,

deltagare väntar Lenkki-Boys och S.IIIIl!!;o:nd-Ski till Jakobstads första maratonlopp. starten loppet går lördagen den 23 juli kl. 10.00 på Jakob­ t rg. Den tiden har löparna säkert stor publik kring

stambanan går genom staden och flygfältet ligger nära till. Många långväga turister som kommer till

Finland

besöker

Karleby. Då de ser på. kartan ligger KarleJ,y där stambanan möter havet. Därför tar många en paus här på vägen norrut.

Oeh starten "ackompanjeras" av -Bodö skolekorps Xorge, ca 50 unga blåsare, och ett fo'lkdanslag från

Staden är rätt välrustad,sä-teIl i centrum, och två motell

....:land.

ger Jokela. Det finns fyra ho-litet utanför. Därtill finns två

på skidor. att delta. lo@et .. - At alla som fullföljer . ar va Maratonmotionarerna ·· "1­ • utdelas en speCIell maraton­ tr" . . anad e 1 dag. D"rf" a ()r sl utar medalJ. komponerad av mara-I' mte dagens l opp lik a t ragI'skt konSt" plan efter att ha,ton l·· oparen och naren . . . ' då som d et törsta 1 h'18torlen t 42.195 meter och bo Jens EnkVlSt. Dessutom delas sprang SO.!U<Ir . 'd".. '''''ten' Fel'diPP1 ' onlroIler. en rad andra prIS ut" både ef' . fr ån Maraton till Aten. Han ter placenng och genom utlott-, . .. kant,av utmattnmg. dog so Förutom allmän tävlings­ ' .. rung. ' Lenkki-Boys är en sPecial­ finns klasser för tävlan-Av Loppet är, internationellt och förening för Iånglöpare öi'er 40 år, över 50 år, da-

Kårlebyborna är idrottsbitna. Därför handlar många evene-. mang om idrott. . FotbolIsmat-.

\ cherna är må

nga, likaså regat­

torna och friidrottstävlingarna .

långlopp

I

och allniän motionsklass. anmälningstiden går ut den 15 kan alltså bli någonting juli. Anmälningsavgiften är 30 som efteran­ en motsvarighet till Vasa­ mark. Föy d-em .' Botnialopp och andra mäler sig kostar det 50 mark

föreningens 19 medlemmar har 14 genomfört ett eller flere ma­ I det här loppet ratonlopp. ställer sannolikt de flesta upp.

NU HELA öSTERBOTIEN!

säkert smakar d_n ocksil dig ,

-OsterbOHens KOTT •

STOR SKRÄLL J KARLEBY!

RASKA PÅ!

LANDETS STÖRSIA JAIIE-,LA ' GER FÖRSÄLJNIN G! r

har hörjat i fahI:iken

Pågår en korllid!

,

FRAN PRODUKTERS

lagerutrymmen vid' Fahrlksgatan!

Vi säljer bl:a. tiotusentals meter tyg

,

Tiotusentals kl äder

- Stora partier varor från fabriker som upphört med verksamheten! -

o

ALLT TILL SPECIELLT LÄGA-PRISJ

ETT BESlJK WNAR \" BETI.lNAR ER VARDAGAR kl. 9-.-18 UillDAO kL 9-14

-

*1.1

ETT ENASTAENDE T LLFÅLLE ,

SENSA'TIONSPRIS

SIG!

VÄLKOMMEN!

KANSAN MARKET LAGERFöRSXUNJNG

,

\

_

FAJlRIKSG.'I.TAN 33-35 (Gamla-)KARLEJlY


i

" 18

ÖST

RBO

TNISKA

POSTEN

Torsdagen den 16

juni

:- -1977

r .

Nybyggare, som reser gamla hu,s:

Vi får_ ett hem med 'personlighet' och illigare an. ett nytt, 'sterilt ••

D VI FÅR ETf HEM: med egen karaktär, ett hus med' tradi­

o STUNDAR S-GRANNARNA är alla lika entusiastiska. Nio fa-' , miljer .bygger upp gamla bondgårdar SOm bostäder åt sig in­

tioner, ett hus med liv. Och det till ett -billigare pris än att bygga upp en fyrkantig "pappåda" Att vi gör det mesta joh­ . bet själva, ger också hemmet ett speciellt värde för oss, säger Stundars-grallnarna Marianne och Brage Räfsbäck.

till hantverkarbyn bet blir en hel gammal by, och en levan­ de by. En av familjerna har redan flyttat in i sitt hus. Mari­ anne och Brage skall flytta in om ett par veckor. .

-

Vi

vill

främst

rädda

kompromi$Sen.

gamla värdefulla gårdar som annars .. sk lle' rivas, visa

att

hellre Och

vi

det. lönar

säger

än

att

vill

bygga

visa

hur

i rödfuru. Panelen till väg­ garna har Marianne hyvlat: profileringen. i för. hand. Asarna och takbräderna är de gamla som tidigare fun­ nits i gården, de har bara hyvlats upp så att de nu är rena och fina. Ingenting skall målas med moderna

nytt.

man

skall rusta u,pp gamla går­ dar utan att förstöra dem Stundars-projektet

har

rönt stort intresse på olika

den

. skall vara som i en gammal bondiby. Inga TV-antenner

naturliga

färgen.

varit

'

industrins

10cktoner.

.Det

är place'rade som i en gam­

Brage. Mycket

av

det

nå färger är endast rödmyl­ och andra gamla färger, och planteringarna får inte bli exotiska på' någo<t sätt.

*

la

.

Fönstren skalVvara indelade'

i sex rutor.

Brage öppnar ytterdörren, om ett par v kor för att flytta in

modernt kök t ex måste man

därför kompromissa en' smu­ la.

'

Också: invändigt bibehåller .

Brag

och

:Maria.nne

har

sitt kök i-det närmaste klart. De har lyckats bra med den

bygger upp ett

Med att ta vara på gam­ 'malt material kan ma.n.spara

är

, bluff.

man

:år den gratis.

skall man inte göra, säger

mal by längs bygatan, tillåt­

huset.

;;lIm 500 mark.·Men en gam­ . al dörr med äkta gammal filering kan man få· för "on tia, om man inte rent­

- Vi låter oss inte luras

Till det yttre blir byn alltså

i

gammalt hus får man myc­ ket till skanks. Att låta gö­ ra en spegeldörr kostar kan­

av de,n moderna byggnads­

en äkta gammal by. Husen

raka

behQver de inte bli

rivningshus.

"Bygga.rnas

rier får förstöra området.

riktigt

det nu heller. Och i stället för att köpa nytt, kan man hitta mycket användbart i

bluff"

eller and:ra moderna racke­

an har rätt inställ­

I duger, säger him. Då kan man göra det mes­ . ta själv: Väggarna har väl aldrig

Därför

pregneras så det bibehåller

instanser som är inkopplade. Den yttre miljön i byn

man i huvudsak det gamla. Men husen skall vara funge­ rande hem, För att få ett

_

färger. Träet skall bara im­

håll. Musieverket hör till de

.

tigt att

ning, att man anser att det

specialbeställd och tillverkad

sig att gårdar,

upp' gamla

Köksinred- .

ningen är fullt modern, men

Brage.Men vi vill också be­ rusta:

_

*. l'darlanne impregnerar gamla. bräderna i kökstaket.

de

mycket, Brage fick t ex teg­

: len till den öppna spisen helt gratis genom' att satsa ett att inte hålla Slig' till indu­ par dagar på .att· riva en standardprodukter.' strins Ett fönster med karm oeh' a teglen.· Det spis och sk Men det· är inte sant. fyra bågar kostade c 100 /' var en inbespa"ring på många Som exempel nämner Bra- , mark. Billigare köper man hundralappar. ge . köksinredninge,n. Den inte standal;"dfönster, tvärt­ . Storstugan blev betydligt billigare än om. . som,fÖrr om }:Ian köpt en lika stor Då man· bygger upp en' . Det sägs att det blir dyrt

.

standardinredning.

gård som denna är det vik

Nedre.

upptar

våningen

Den västnyländska sommarteatern vid Raseborgs slottsruiner i Ekenäs (f.d. Snappertuna) g'er i är William Shakesp:ares

'Utomlandsllan du känna dig otrygg ulan Scimpos reseförsäkring..

·EN M.IDSOMMARNATTSDRÖM

" i regi och bearbetning av Rolf Söderltng. Förest.: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 o. 31. 7. kl. 1-9.30 samt. dagsförest. 17. o. 24. 7. kl. 14. Biljettbest.: tel. 911-31 961 ( 1. 10-16) Grupprabatter. Reservera plats i tid. .

Arr.: Västnyländska ungdomsringen r.f.

DE FLESTA I ÖSTERBOTTEN

ÄTER

MILKAS FIL

Inom området Oravais-·Sideby finns /

M'ILKAS FIL

i alla"- välförsedda livsmedelsbutiker. lih nära som närmaste telefon SAMPC-BCLAGEN

MEJERIANDELSLAGET MILKA

.


deD 16 junJ

-

öSTERBOTTNISKA

1977

förutom köket ett vävrum, eD kammare som Brage skall ha som arbetsrum, storstu­ ga. tambur och toalett. Ma­ rianne är flitig med vävsto­ _.-så därför"':skall denna få plats i e n kammare. Storstugan är det rum skall va.ra exakt som i gamla tider. Värmebatterier­ Da g öms in de väggfasta bänkarna, den öppna spisen är redan inmurad, och väg­ garna skall bekläs endast med spännpapp. Ingen TV80m

mottagare eller andra mo­ - derna saker får plats. I övre våningen finns tre sovrl,llD, badrum, två kläd­ kamrar och vardagsrummet. I det vardagsrummet fAX­ TV:n plats. _

Här

invändigt

finn s

------

r e s er .

-

Och i övre våningen av den byggnaden finns en hel del utrymmen, bl -a pigkam; mare . Gott om

får räkna med en kostnad på 1500 mark per kvm. De - som får bostadslån får bygga högst 120 kvm, och kostna­ derna - rör 'sig :vanligtvis -­ kring 170.000.

dratmeter. Av den golvytan , bli.r nu 150 kvadratmeter varma utrymmen.

- Vi får alltså ett större hus till ett billigare pris. Och framför allt ett trivsammare hus, säger Brage.

- De har fMt statligt bo­ - stadslån på 50.000 för sitt bygge. De och grannen Kurt

_

Gullberg var de första i lan­ det som fick bostadslån för

_

Han medger att mycket går fö,rlorat då huset måste ryckas upp ur. sin rätta mil­ jö. Det bästa är förstås att

att flytta gamla hus och som fick detta godkänt som I:eno­

_

vering.

o STUNDARS HANTVERK ARBY, som

redan för flera år Iiedaa korades till ett av Finlands sju tUristunderverk, ' fortsätter växa. Nu finn s totalt 35 byggnader på. området. Ocla byn är ingalunda fullbyggd ännu. Men gänget bakom StundaJ's skall varva ner utbyggnadstakten småningom. -

Sedan senaste sommar har åenhuggarens o. sömmerskans

ånga byggts upp, kopparsla-

&arens stuga och verkstad, krukmakarens stuga, ett hl:lntähus och lanthandeln­ ontoret.

-

I

Skulle de ha byggt nytt, renovera där huset står. Det hade de fått bygga högst är givetvis också billigare. Men hans hus, som fanns i 120 kvadr8ltmeter för att få­ Strömsö, J!lÅste bort. Det bostadslån.

och

- Likadant är det med de andra gårdarna på området. Alla är sådana som förstörts annars. Matianne säger att huset får ett helt -annat - värde då man kunnat gö det mesta själv. Man känner uset på ett annat sätt då. Hon räk­ nar med att det blir litet svårare skött än moderna hus; på trägolven är skur­ borsten fortfarande det bäs­ ta städ.redskapet. Men hon låter sig inte avskräckas av ' : det. - Heltäckande mattor är kanske inte så mycket lätta­ re SItt sköta än gamla rejäla

trägolv. Marianne, och Brage räk­ nar med att jobb1l ett år än­ --DU på fritide ilinan allt är klart. Men det är de beredda att satsa på huset. CANDER , -

ting ganska nytt för hembygds- Stundars enligt den gamla moföreningen. I vintras skolades' dellen. Värdar blir Inger SÖ- -------. och n elva personer upp till gälbgju­ derman-13ackman och Bö je Förlovnblgsrl gam88 kö gå.vornas förma\nligaste ta.re. Den undervisningen fort- Lång. Programmet iii sång, stlUle sätter i höst. musik och dans i den lätta folk­ - 5O-å.rig faekkännedom Dessutom skall det bli kur­ liga st ilen, och, förstås Stundars OBS örhänge.n fastsättes ser i drejni.ng och för koppar­ speciella mat: klimpsoppa och slagare. korngrynsgröt. i vill skola upp nutidens .-:Första.kalaset blir aen 2 juli. _ annlsk or at 't g la ken Biljetterna -till årets fem ka­ guld- och Inte h el-t ror ut , sager rage ,. l.' stort sett sålda . . l ar uraffä.l' ·Räfsbäck. Tack vare kurserna as

y

I

r

_

finns det nu nästan ett dussin gälb­ personer som behärskar ' sju åren, säger Brl).ge Räfsbäck. gjute. Men nu skall vi börja dämpa \ ner takten något. I kulturhuset öppnas Också möjligheter att lära ut konsten Ett storprojekt återstår: k ­ i att laga gamla maträtter, och turgården.. Denna skall uppfo- på det sättet utöka matsedeln ras i höst eller i vi.nter med på kalasen.

_

Men också om det inte är ka­ las är den unika hantverkarbyn värd ett besök.

.

®

S Laitala

/

_

Bandelsespl. 16 Vasa teJ. 15861

___________

/

-

USUDDENS STUGBY

hjälp av en statlig timmer­ ' ­ postkonto­ manskurs Anhållan om att få. - Det hus som skall bli kultur Hem­ ård, Jarl en stadsg us är en sådan kw.s för :h ret är det största av årets pro­ arranger jekt. Just nu samlar man in va­ femton personer ligger inne hos mers barndomshem. En av Stundars-grannarna bygger myndigheterna. 1'01' till lanthandeln. också upp en annan gammal tad I samma byggnad finns ock­ I kulturgården skall det fin· stadsgård, 'granngården det På. 200 mat­ av, arkitekt Setterberg. en skild avdelning för hem­ nas kapacitet för 15 Lanthandeln

skulle ändå rivas. Genom att bygga upp det på Stundars, har man räddat det. '

-den.' Den som bygger nytt i dag

rum

Marianne och Brage och deras två barn får gott om utrymme i' sin gård. Den är på inte mindre - än 200 kvå­

har nu 35- hus,

,

Brage gissar , på att de -slutliga kostnaderna skall rÖra sig kring 700 mark per kvadratmeter. Därtill kom­ mer en del eget arbete , som verkligen är en _bel del. Men då ingår också uthusbyggna­

av loftet finns ett kallt red­ skapslider. Loftet tjänar också som biItak.

de våtutrymmen som famil­

Hantverkarhyn

sig

jen behöver. I andra ändan

alltså

* 1Iarianne rör om (' den gamla spisen som just murats in. _

* Här reser sig den' gåmla byn. Nio familjer bygger upp gamla hus A.t sig i Projekt Stundars. Det gör de för att fA. trivsamma hus, för att rädda gamla hus och för att bilda ett skydd för den unika Stundars­ miljön. Huset längst tlII höger är Marianne och Br ge Räfs­ bä.cks.

den gamla hyn

Pannrum, tvättstuga och bastu - finns i uthuset, en gammaldags loftbyggnad. Också denna är till det yttre exakt som den skall vara, - men

. l'

PQSTEN

_

Brusuddens stugby, 60 km sO­ de'r om Vasa vid Bottenhavets strand. med havsbad. På om­ rådet fl"ns 1 O st. 6 personers stugor ,vatten, el., kok­ ,mÖjligheter och 2 bastur. Pris 300:-500 mk i veckan, lebgdsroreningens hemslöjd$­ gäster; utrymmen för utställ­ sättet får de båda gårdarna , Brusuddens stugby . ningar och för kursverksamva ihop som tidigare. försäljning. 66290 HarrstrOm het. Tel 836/511 E, Nyfors ' ! .KaJas igen . Trettio av de 35 byggnader­ te nr 5 . N _ _ ) _ 1 _ _ ,_19 _ ( _ ..;,y -;.._ l_ _ _, 64 I år blir det kalas igenpå L.. Kursverksaml1eten är någon­ _ bu byggts upp de senaste _

med

l

_

______

"

---- --


' OSTER80TTN ISKA

POSTEN

Torsdagen den 16 Juni

Marknadsdagar kqhnen

[(ilen

i syd

på Kristinestadsveclian

fyller' tio

.

-

fjolårets EMI­

späckad som

sommar blir årets kultursom­

mar . i

Sydösterbotteo

inte.

men det finns en bel del loc-' kande

eve nemang

att

välja

på. Som vanligt duggar eve­ nemangen

i

tätast.

.

.

med.

lärda män och andra Intresserade

f rån hela Norden. - Ett

Det är under marknadsda­ man

Förutom traditionen köpenskap på torget. bjuder ar·'

rangörema då på underhåIJnmg och aktiviteter av de JDCst skilda slag.

seminarium om kyrkans närmiljö.

ten.

juli då

Kristinestadsveckan ' inleds rullskidor osv. . sverigefsrarna är hemma på måndagen den·n juli med proLördagen den 16 ! 1I blir det På fredagen öppnas markna­ semester och den presumtiva gramkväll på' Kilen. Veckan den på torget hornmusik Alexander 'Slotte-kväll kring Slot­ tiil fes ubliken snitt fördubb­ fprtsätter med loppmarknader, och övrig underhållning. Lapp­ I ' las mom omradet. möter Husums­ . ungdomsdanser och gammaldan-' fjärds bollklubb . Eleonora kyrka, schackturneser, barnshOW. disk'o. tä· vl'mg på IF från Sverlge i en fotboIls. Söner av ett folk vId "Vridin" g med . de l tagare från. hela match, 'och på kvällen blir det no il förstås nAgonting som alla ÖB· landet och gatustafett. gammaldans i Skaftung. terbottningar måste uppleva. Det I Kasko. ' U nder b'JUder man veckan På IÖ rdagen . startar segelfb ·r­ Närpes och övermark 'ordnas gäller att skaffa bIljett I Ud. . , regatta. P å torget bJu­ k onstutstal" le tt ar d'" å p par. t'll I gens en m -' g es e . H

!

.

'"

..

Sommarmal'knaden

I

Krlstlne-

stad och Fiskarfesten I Kaskö är

tvA evenemang som av tradition har stor publikanslutning. I Kaskö

brokar man ha någon känd polltl­

ker sem tallire och presentera nå-

g08 känd artist. Till den senare de:I)D är det klart, att Martin Ljleng

kommer, att roa

publlken

stora hembygdsf

t r

tolkmedicinmuseum håller

på att ta form på Kilen. Början KILENS h mbygdsgArd I Sid museet finns redan på plats tio a\r. Det skall til: by fyller I och Inrett, men det riktiga huset e firas d n 1'7 juU. II&IDticligt som skall flyttas till Kil ännu I som­ Finlands sex:tioArlga sJälvstänmar. rsätter clighet ftraIl. Den testen e FrAn 26--28 augusti ordnas ett den traditionella· höpommarfes-

SOMMARMARKNADEN i Kristinestad är höjdpunkten på Kristinestadsveckan 11-17 juli

och 1 slutet av julI ord­ vISans och barnens dag. Den 3-5 a ugusti blir det nor­ diskt . folkmedlclnsemlnarlum för nas

.

garna som de stora_ folkmassorna samlas, 25.000 räknar

19'7'7

tes vlsor

S päcliat RIKTIGT LIKA evenemang­

-

emby ds

- Och så ordnar vI. danS I fisksalteriet

varje

sönaag trån

mid­

sommar, säger sommarekonomen Anders Telr. På midsommarafton

ordnar vi vaka dm- vi reser mid­ sommars tång och bjuder på

lätt

program med spelmän och annan

, underhållnIng.

Där .skall

ckså

Sydösterbottens utses.

midsom . rr.arflicka . ' b,lIr' Sten ProP'ramledare '

Westerholm ar. · d r an-: bl.a. på s elmansmu­ ning f est I allra högsta t;rad är också ' _ _ __ __ , opens dan om apen Si Sik Vid Kvarnens dag I Ha!"rström. . och k 19 på kvallen bhr det r-------,-----.----------, ) Malax ordnar "man som tidiga showstafett med bl.a . rullskidor, re Kommunens dag. säcklopp o.dyl. ruht torget. Där­ Folklig anknytning brukar man också ha vid rui.ttivalen I Korsnäs. efter börjar gatudansen.

I Pörtom har man de senaste

åren ordnat en hembygdsfest.

_ _ ___ _ __ __ _____ __ __ __ ....:... _ _ _

Söndagsprogtainmet

b!.a.

festgudstjänst

i

Hotell

upptar Ulrika

Erbjuder Er:

RumspriSer:

l:a klass restaurang • Erkänt gott kök m. konkurrenskraftiga prisar • Dans varje kväll, utom söndagar • Bastu

Enkelrum m. dusch Dubbelrum m. bad Inkl. frukost

85,130.-

.TeI. Krlsilnestad 12555

Välkommen tal ett av Ostarbottens vackrast belägna hotell .

UNGDOMSDANSER: 19/6,3/7-,

6/8,

20/8, 3/9.

I· '.

GAMMALDANSER: 3/7, 9/7, 9/8, 13/8, 10/9. Gäster bl.a. Martin Ljung, Thore Skogman, Gnesta-Kalle, Yngve Forssells, Aldor Östmans, Rolf Lennartz mJI.

Till danser,

fester och

bingo på Carpella Danskvällar buss frän

. 'torget I Vasa '19.45, 20.30 och 21.10. Vi arrangerar gruppresor och beställningstrafik, ordnar. inkvar­

teri g,

anskaffar

biljetter osv.

Bjaroe Håkan! Trafik 66540 Petsmo

-

tel. 961/41 261


Torsdagen den

16

Juni

ö S TE R B O T T N I S K A' P O S T EK

- 1977

• /

Sydliga sommarteatrar: .

Premiär i Esbo TA' RUBB OCH STUBB he­ ter pjäsen sooi Esbobygdens ungdomsförbund sätter upp på Glims' sommarteater i år. , Bakom 'namnet döljer sig Leena Härmäs succepjäs - Viekää tubkakin pesästä, som gått som långkörare på mån­

HANTVERKARBY Solf kby, KORSHOLM Hantverkarstugor inredda . och utrustade i 1700-1800·tals stil

ga finska scener.

Hemslöjdsförsäljning Kaffe och läsk, mat mot beställning.

Re­gissör är Helen Elde, en mångsidig person, vars erfaren­

het på båda sidor om spdk· gränsen hjälpte Glimsarna att; hitta årets pjäs.

Öppet: IS juni-IS aug.

kl. 12.00-18.00. STUNDARS _ HEMBYGDSFÖRENING tel. 35282

Helen Elde har också plane­

rat dekoren.

* Kapten

-

Bo Brink tillsammans med styrman Klas Högback so

Moderna sjöbjörnar o

faror på sjön på BottniSka vi­ Varken

torkrångel

det

Men nog kunde det .vara in­ tressant att göra en tur ned

med

kaptens

rang på Rederi Vasa-Umeås

till

Wasa

Express

tern, varav en (2.) dock alltid

Ar ledig. På en färja finns nor­

ma lt 70-80 personer 1 arbe­

också

en

vinter,

säger han. - Nej, vi har inga förplik­

färjor. På varje båt finns tre Btyrmän,

värmen

telser att underhålla eller äta

lös,

säger

han.

ningen

kunde

ställa

till

Det

o

har

hänt

att

vänt om pA. grund

färjorna

är förstås inte sA. trevligt, men

det är

ju

ningen

en tara som besätt­

inte kan göra någon­

I

går

färjor

Vasarederle,ts

ger.

att när man är ledig så kan

kapten, sk,ojar Brink. De s.k.

man

som

storsvenskarna

vara hemma.

vill

har

träffa

han

inte

......... ......... .......................... ,...... ......................................

11 .il

MICKFOLK. SEMESTERHEM : •

i Öja vid Strandvägen 749 i lantlig miljö.

Lagom

långt

: från Jakobsta d (23 km). Lagom nära till Kokkola (11 km). . Stugor, rum, tältplatser, bast,:, . ' simbassäng, rid n ing , 'mini : golf m .m. Tel. 968·40 484 V A. L K O M N A! U : ..... .. .................................... _............ .......... ... . ... ..............

Dragfjärds Ungdomsförening

r.

f.

uppför

"VÄRMLÄNNINGARNA" invid Dragegården i Dragsfjärd.

Premiär: Fredag l. 7. ·77. kl. 19.

. Följande föreställningar: 2. 7., 3. 7., 8. 7., 9. 7., 10.7.

För köp Kimitoöns Turisttjänst tel. 925·1431

KOM OCH FIRA

ting åt.

bryggan och se hur vi har det

damer

(Vid strandvägen mellan Jakobstad och Karleby)

Två gånger har vasafärjor­ na varlt botnbhotade. Sådant

gården. Särskilt på finländska

- Alltför sällan kommer det

Vä l kommen ! Karleb.y - Tel. 968/16209

sidan finns det trånga passa­

unga

- trampbAtar

o

- bastu

händelser som farliga..

kan också få komma upp på

för allt är det en stor fördel

. • •

rent vatten

- naturskön omgivning

alls lämnat hamnen, men inte

lots när båten går genom skär­

passar för oss.

12 1-71

- simmöjHgheter

....:: förmAnliga rum

har Bo Brink upplevt sådana

det går nog att få prata med

där, om vädret tillåter och det

tel.

Beach

- god mat

eller dimma eller att man . inte

anlita lots. Det betyder att be­

han.

4,

Ett ställe med

av storm

nl;l på samma sätt som på at­ säger

Hickarö

be­

från hamn till hamn utan att

tjänstnivån är hygglig. Fram­

'

svärligheter.

oss. Skolgrupper och liknande

Färjorna anses vara en

SÖTSAKER, GLASS <;:>C H LÄSK Kristinestad, RSdhusg.

Oförsiktighet

passagerar­

tillsammans' med lintbåtarna,

GLASSBAREN i Kristinestad

med eld t.ex. inom hyttavdel­

der högsäsong har rederiet to­

bra arbetsplats bland sjöfolk,

I

upplevt

te. Samtliga är finlä;ndare. Un­

säger kapten Bo Brink. För­

han

fälhavaren fungerar som linje­

-

har

Men

talt ungefär 500 anställda.

i

dim­

- Det enda som kunde bli ' farligt är om elden kommer

för att det alltid skall finnas befälhavare

Ishinder,

som farligt.

r

en

storm,

ma, trånga farleder eller mo­

WlS6rederiets färjor skall inte vänta sig att få träffa någon vilhårig och skäggig "brum­ björn". Råkar det vara Bo Brink som för befä­ let är det en glad och vänlig ung man med en gäcksam glimt i ögonvrån, som man får träffa. Är ma" ute på öppet vatten och om det är bra väder är det mycket möjligt aU få en prat­ _tund me d. ·befälhavaren. kaptener . behövs

.EBUF:s alla 9· medlemsförenin.. och med som scenarbetare och gar. funktionärer-oav olika slag finns Premiären är i dag och sedan heller blivit besvärad_ av. ett 30-tal från • SE SID4.N .e-+ Att det skuUe finnas några ytterligare

m använder kikaren.

ken räknar Bo Brink inte n:ted.

Den som ber att få tala med kaptenen på

Fem

De över 20 talrollsinnehavar­ na har repeterat sedan januari

Det från

räcker det

ungefär

man

nin'gen . Innan tensbrev Bo

Brink.

börjat man

fickan,

Det

tio

KOMMUNENS DAG I M'ALAX söndag 10 juli kl. 13.00 vid AMINNE FOLKPARK.

• Festtal av prof. Erik Allardt • Mångsidigt program • Ungdomsdans på kvällen

år

utbild­

har

berättar

betyder

\

kap­ inga­

lunda att man utan vidare blir

Njut aven avstressande semester på en plats som be­ reder dig alla mÖjligheter därtill

kapten på ert båt.

Finsk h ::slöjd Vasa • Löpare • ·Borddukar • Bastuhanddukar • Plädar • Vävgarner

Hemslöjdsaffär LIISA

Handelsespi. 21, Va..

Tel. 12443

»Österbottens Punkaharju»

SELJES • • • • •

Restaurang Sommarstugor Bastu' Båtar S i m s t ra nd

• • •

-.

Lämplig plats för bröllop, ,pensionärsträffar m.m.

SELJES SEMESTERBY' Tel. 968/49715, 968/480·39

Spel Möjligheter till fiske Grill Motionsstigar


Ö -S T E BRO T T N ,I S

--.;;,. -_ .. _ _...._____ ____ 22 ...;

P. O S T

.!i A

N

Torsdagen "en 1'6 Juni

Amerikaresenärerna lyckligt framnte

Vörå gav l(:o'nsert redan' första ({vällen

:·· . H. ., ar·

,/

-

\

lagd har du nu din chans aU yisa det. Svenska Öster . bottens ltngdomsförbund utlyser nämligen tillsammans med Svenska Öster. bottens. liuer.atUTförening en pjäsidetävling som är öppen för all.a.

jande kväD hön Ostl"obotnia Young Music. si,n första. konsert

i Stanley Park i Vancouver. österbottniska einjgrantersOm på fred agen hann vara med på konserten. .

Fial

tävling för dig

en

Ä-R DU DRAMATISKT.

rer tiD Vaneouver, efter en lugn oCh fin flygresa. Redan föl­.

kom till

skrivå teater?

·: ··

EN HALV TIMME försenade anlände SöU:s charterresenä­

1977

-

Syftemålet är 'att få fram sv ska pjäser är inte alltid så Tävlingen är öppen för alla. - Det var ovanligt glada OCh är ordnades två resor. Totalt pjäser som behandlar den ös- lämpliga för våra amatörgrup- Tävlingsresultatet, ku,ngörs in ;. svälla resenärer i h, berättar harilngefär 2.5öo- personer flu­ te;rbottniska verkli heten. Riksr och om österbottniska ideer om januari '1978. -Strömmar in kunde ju revygrup­ Harry gtt till Amerika i SÖU-regi. representant Finnairs . erna oc så spela annat än revy: Huhtamäki, som följde med \ , SÖU-gruppen till Vancouver. Finansieringen sker från Förseningen på en och en halv SöU:s sida med ett bidrag som timma i Helsingf-ors berodde på ? man fått från Kulturfonden. e , . ett mindre fel på. navigationsap­ . Det vankas pri1�er för några .av · paratpren, pjäsid rna, de bästa belönas ANWEST,ERl\IARK är . En dåligt packad tavla som med stipendl(�r på sammanlagt ,på glid fr ån SöU. Han bar en av Suomi-Canada-gruppen 4.500 mk. Bidragen ,skall bestå sökt tJ-änsten so m ungd oms... hade med sig, vållade ett mind­ ·· lse f"or pJasens av e redogore sekreterare i Närpes och bar . re rabalder i tullen. Den malö­ hand l g 0 Ch ett / ·k. st IlProv å av kommunalstyreIsen bland ren hade MU-resenärerna dock ungefar 10 1 5 SI dor. Detta for två sökande placerats i första , ingen känning av. a t _ Juryn s all få en uppfatt­ förslagsrummet. . . . Rall Högberg var som I van­ nmg om PJasforfattarens dra­ \ ligt emqt resenärerna på flyg­ matiska stil och,..förmåga.

'

I

g

'Westermark 11elI N-arpes

-

!

fältet i Vancouver.

Dessutom

- Det är -väldigt avgörande Juryn består av sex personer om min fästmö kan få något som rep"resenterar såväl arran- jobb i Närpes, säger ha.,n. Hon görerna som d n scentekniska är hjälpsköterska och, inom

ett par hundra an dra emigran­ ter som väntade besök eller an­

narS

ville

hälsa på. någon be­

kant SOIL de visste var med i

akkunsk;apen, nämligen förlat- sjukvårdssektorn är tjänsterna

gruppen från Finland.

Ralf Irå.gberg togl

tare Wava StUrmer, professor välbesatta i Närpes.

hand om

. musikgruppen från Vörå

-Christer Lauren, kulturombuds­

och

man Kurt Gullberg

körde dem först till sitt hem i

rianne Winter, teaterchef Kris­ har hittills sökts av tre perso­ ner. Flera sökande är dock' på

Burnaby. Där'fördelades -de s

tin Olsoni och regissör Helge

dan till Qlika värdar. - .Det mycket

var

som

viSråborna

svarade för i Stanley Park, be­

Tävlingsbidragen insändes till

rättar Bill och Linnea Klockars, sång och:mwrik: vid sångfesten

november

/

Så är det bara för Siv Harv

och Inger Ek på

SötT

1977. Samtliga täv­

signatur. Till bidraget -{ogas ett .

run Wahlbäck på resebyrån att

slutet kuvert försett med för­

börja

fattarens signatUI" och innehål­

förbereda

* Vöråungdomarna startar sin resa. Hon me ten -Brita ngs.

rosorIia. är dirigen-

lande

författarens namn, full­

ständiga adress och tel.nr.

BYGGSATSER

. Intr,esset· stort ,

BLa. olika ljusorglar, tv-spel, ste­ reoförst"

/

Lättfattliga

­

dagen anmälda till Storsand-Rock, som ordnas den 24 juli.

,

så Siv Harv på SöU väntar att

minst ett tiotal band kommer- att

delta.

Anmälningstiden

gicli ut i går, men Siv bar lovat ta emot anmälningar ällnu ./

i da g och i morgon.

,

upplySDfDgar ges p-er telefQn: ,968.:4 017. brev: Krcmoby tolkhögskoia, 68500 Kronoby.

Ni.rmare

'per

J

f.

ING.FIRMA

JAN DOLKE'

av

Senaste

gemensam buss

- kväll på Storsand. Man har ännu

• UNGDOMSS'EKRETERARE

inte fått klart med

ll

(kommunala tjänster)

Uppgifter om ,utbildningen till sådana tjänster -kan Du få genom att ringa 'eller skriva till oss. Också för studenter är det en lämplig

utbildning med tanke på fortsatta studier i 't. ex.'Pedagogiska fa­

vecka: hade SÖU:8

ledning och anställda en talko­

pA

• FRITIDSLEDARE

till Storsand. En annons i öP" ett telefonnummer att ringa in an­ mälan till och ett samtal till en bussägare, så är sak n klar. nande

ekonomi eller

.

• UNGDOMSLEDARE

terare att ta initiativ till ord­

- drcJ eller - teIadk {b7ggDadsteknik, radloteknik"vatten och värme)

Begär vår grat.ig broschyr,

,

brist

års­ och föreningsledare, ring­ ordföranden och ungdomssekre­

:a, f'IakIIIII:& ...... lIDJe med:

alla

som vill arbeta med barn och ungdom, visste Du att det är

Nu skulle det gälla för ton­

- apl61r. mefemel1k, fototeknik, tnformatlk.

(8.

-

Problemet

dit:

liIqe med:

-- tatIId5jd och huslig

'

är bara hur man skall komma

GER ALTERNATIV

anvisningar

kan bygga.

Nygatan 16 , St rsand-Rock tycks vara nå­ som skall ta hand om rörelsen 22100 -Mariehamn . gontmg som fyller ett behov, vid kaffestugan. , rapporteras från olika håll i ös- . ', / Tonåringarna talar !'"""_---_--------------------terbott n.

om Storsand-Rock.

KRONORY FOtl{HöGSKOLA

hastighetsvarnare,

m. m.

TIO ORKESTRAR samt några enskilda artister ·var på. m ån Många har. ringt och frå gat

myggkanon, stroboskop,

antennförst.,

för Storsand-rock'

L S

'BYGG SJÄLV"

lingsbidrag bör inlämnas under

och Gud-,

en ny SÖU­ charter -lIOmmareu. 1918. Det Den blir den femtoDde resan. första gick sommaren 1965 . Ett

Det kan tydligen gå så att

Svenska österbottens ungdoms- det blir två instruktörstjänste,r förbund, Handelsesplanaden 10 vid SöU som skal.! besättas med de som söker den ena tjänsten. D, 65 100 Vasa 10 , före den 25

tidigare malaxbor,som passade på att höra mera österbottnisk i Karperö.

i gång. Ansökningstiden utgår "

morgon den 17 juni.

Las,senius.

en fin konsert med

folk

Den instruktörstjänst som SöU just nu har lediganslagit

lärare .Ma­

kulteten eller

'

Svenska

broschyri Svenska

social-

o-cb

kommunalhögsko'lan.

Begär

Österbotte s folkhÖQskola-folkakademi, 64220

Yttermark, tel. Yttermark lO.

Bengt 8ackman, rektor


TenIIagn den 16 juni

OSTERBOTTNISKA

1977

"""7

POST

"

Lindqvist· på· bottnisk tume'

Bröderna

PRISBOMB

3 KLOCKOR ENDAST 195,(norm.prls. 332,-\

' fcS0

&- upptäckt j r

V--',:I _;/ '",

i"'

,

.--/ --

.>--

* Vi har uppt äc kt att en UPPTÄCKT i öP den 2 juni

. Klockor för hela famlljenl Klockorna 'kan aven bestallas skilt för sig

enligt följande: A Herrur (pojkur) 82,-. B Hlngur med ked 125.-. Damur (för flickor) 125.-

inte

var riktigt lJeJs sanning­

Erik Kiviniemi,

en. .

gen som åntagits till Svenska.

. En

teaters olan.

Anna GrönbJom,

i

den grupp

BestAll alla 3 endast 195,­ IOnar sig. .

porto 6,- och NI tjAnar 137,-. Det

+

.

\.

.

SVERIGES mest efterfrågade ganm:ualdansorkester, Bröder­

Dam- och h ngur I vacker gulddoublbboett med centrumsekund­ visare och 17 rub. preelslonsankarverk. stOtskyddat och antI­ magnetiskt.

na Lindqvist. kommer inkommande helg.att turnera i öster­ botten. Gruppen' består

Herrur I rostfri boett med centrumsekundvlsare och 17 rub. precI­ sionsankarverk, stOt skyddat och antimagnetiskt.

Sitt genombrott fick Llndqvis­

Klipp annonsen och skicka den med namn och adress till oss eller rlng tel. 90-62 99 21 eller 65 52 95 - eller stl\.k Er in till vår alfar Norra Esplanaden 35, Helsingfors.

tama när de vann Svenska musi-

• •

!'

Adress:

..

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

,

.

. .. .

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

som

: .. .

.

.

.

.

.

.

.

,

.

, . . .. .

.

.

.

. .

,

.

.

.

. .. .

.

.

..

.

signaturmelodi

.

husband

Nygammalt .

.

.

.

vilka' sålts

in elva I I över

Enbart "Vig­

orkestern direkt till Norge för att

Mest k1j.nd har

.

'Lindqvistarna har spelat

LP-skivor,

"Viggen" har sedan dess varit nå-

för

dem.

. .

Folke

gen" har sålts' i 140.000 exempl ar.

gon form ay

Norra Esplanaden 35, 00100 Helsingfors 10 .

och

gammaldansor-

dios tävling för

t.I.829921

.

Ake, .örjan

Ra- 350.000 exemplar.

kestrar1968. Deras vinnande låt"

Ab Finska Urlmporten

Namn:

och Sveriges

kerförbundets

Obsl Klockorna levereras med garanti och fu'" returratt Inom 10 da.­ gar. •

röderna

de dock blivit

Efter turnl!n i österbotten åKer

göra ett program m d norsk

TV.

Bröderna Lindqvist uppträder i

nd på fredag, 1 Forsby på i TV-programmen Rörgru ördag och 1 Aminne på söndag. l U nder års tid.

1 sex

den här tiden hann de medverka

.

i 80 program med i snitt fyra

.

joner tittare.

mU-

I höst kommer pro­

grammet att fortsätta.

Postanstalt:

'-

Trafikskola r. TUOMJ Ab

Ny kurs börjar varje

Ny kurs börjar varje

Ny kurs börjar varje

torsdag ·kl. 17.00 KanalespI. 8

måndag kl. 17.00

onsdag kl. 17.00

tel.

13003

Kanalesplanaden teJ.

12145

23

Pris 3.500 mk. Cortina 1500 -65 lämplig som rally-crossbil - vass motor! Pris 700 mk.

Tel. 967/19 460.

Choraeusgatan 7 tel. 11 251

Ös t

r hottniska'

österbottnisk ungdomstldnmg JakobBtad, Finlahu . Medlem av tidningarnas förbund

ridningen utkommer varje torsdag Redaktör

PER-ERIC ANDERSON

Gröna 'bladet - symbolen för·

Redaktton Jakobsgatan 13 Iakobstad, tel. .11 67/13555 Postadress PB 27 68601 JakobHtad

TRAfiKSKOLORNA I' JAKOaSTAD Trafikskola HALO IN & ROSE

Till salu: HONDA 350 -71

och ansvarig utgiVarE.

rökfritt

JAKOBSTADS BILSKOLA

också med

i höst inleder

Lindqvist samt Olle Sparman.

Dam- och flIcKur: Boett och armband I vacker gulddoubl6. 17 rub. precisionsankarverk, stOtskyddat och antimagnetiskt.

av

som

vasafliclm,

ä,r

teaterstudier.

sina

* Bröderna Ake. örjan och Folke Lindqvist tiJISJRnmans . med den fiol8pelande Olle Sparrman.

Oravais,

är inte den, enda österbottnin­

Redaktör I Vasa S-E. Glader Handelsesplanaden 10 D tel. 961/13522 REDAKTIONSRADE1

. Andas. bällre ulana'ök • .

-

Alf Snellman, ordförande Margareta SmedS. Leif Rex. Birgitta Snickars. Philip HllI· lund

PRENU 1ERA TlUN::lPRlS 1977

Helt år . . . .... _ . . . .. Halvt är .... . . . . . _Skandinavien - ._. . . . . .. Lösnumm­ •• •• .

.

__ •

A

L

.

• •

ONSMOTTAG

17 ,­ ' 10,"":

25.­ -.fi0 G

O:s -:kanaJt .: 'I asa tel 961/13 572 9Cb

E

l 372

A:NNON TJANS1 . JT-expedltion.. Iakobstad,· I akobsgataD 13. tel. 967113.555 Annonser b,ör inlämnIU' senast måndag· kl. . 16. Annonscheff Karl .G sta.V O!ln OP:s'

o

KA,SSA OCH

BoKFÖR:i G

Jakobsgatan '13. Jakobstad , t.el. 967/13 555 ANNONSPRIS

l texten

.

.

_.

..

... _

Efter texter _.• . _. . . . • • Bestämd plats -,20 per .

P L U T T E N

-"""""'E"'R/N l7i"F EN­ EINS7EI,us ,RELA7/V/TE7srEt:J.Il/ s.46E-tl ME/.. A77"I7ENM.eI9t,e­ -'<H,7EAISKA $IUAlA:II. . ••

, "'R/

7ilAL.KALKY EI! OCN

1,90 1,70 mm

FARGANNONSER

Minimistorlek 200 mm, tID­ läggspris -,30 spmm och färg. Förel1ingsspalteD per rad 50 -p. OsterbottrJska Poster ansva­ rar lhte tör ev. skada som un­ togat> annonsör på. grund. av. rel' t annonser 80m tnrtngts eller som på grund av post· förserung inte tnförts I begärt nummer.

Jakobstads' Trycke)'1 act) fldruu;;:f Aktlebolag, Jakobstad, 1971


ÖS T--EB-BOl'TNI SK A

Torsdagen den 16 juni

POSTE N

-

Im

) För det mesta- gällde det dock - att "lippa" säden ur vattnet. Skärgårdsborna berättar också 'om att det k';1nde"_flnnas så mycj{et spannmål I vattnet att toppen, på "veJeberget" syntes . ovanför vattenytan. .­ Att äv n dEm a' hantering kunde vara farlig förtäljer det faktum att, tre fiskare ,från Pa­ nike omkom -1 en storm när de hade för tung vetelast i sin båt. Båtlaget bestod av ra perso­ ner. Den, fjärde, en kvinna, mäktade simma i land

'1(VARKEN en

viktig

ontaktväg D Fyra timmar räcker 1 en färd mellan' Vasa och Umeå med Vasarederlets mo­ derna färjor. Föga anar kvar­ kenresenären, som reser be­ kvämt och komfortabelt, vilket äventyrshav han genomkorsar. Kvarken har alltid varit en ',kommunlkationsied mellan Sverige och FInland. Historien berlitte,r om jägare och ja ade, om spritsmugglare och inänni­ skosmugglare, om köld, mör­ ker, storm, undergäng och ' ond , bråd död. D o

dag

D D D Sagan berättar att en jätte, som bar på en säck med stenar, vadade över Bottniska vikens smalaste ställe. Men det var hål på sä ken och små­ ningo ramlade alla stenar ut, J:)et blev till det som i dag är Replot, Björköby och kringlig­ gande skärgård. I verkligheten är Vasa skär­ gård ett reSultat av inlands-' Isen: GtlDOm att landhöjningen ,är' en ,centimeter per år :kan ' \ hJ:!.r på nät:a hAll följa växtlighetens uppkomst och ut­ veckling: Den iJitresserade kan alltid finna: en holme där den förSta blomman blommar för förstå gängen.. D D O För ?II}kring tusen år sedan var ' komm tl(,>Derna

fgA. g över Kva,rken. - Skärgår­ den var 'rue pI. 80m gav - '

V

* Kvarkens vägor har alltid folk över mellan Sverige och Finland f mA.nga olika ärenden. Ofta har r rna varit strapatsfyllda I dag korsas vägorna av bäde resor mellan li,inderna och . l v.är härliga skärgärd.

fraffi!ör atti fäTruls kring Bott­ ' niska viken. D D O Under förbudslagstiden. 1 Finland var den steniga och 'örika skärgår en ett po ulärt tillhåll för IiIpritsmugglare. Hann d e bara in med sin last av spritkanlstrar i. de smala och stenlga sunde!l vågade sjö­ bevakre och tullmän inte ' följa " . efter, -' - , '

I dag kan besökaren få sig till livs en ytterst delekat lunch, huyudsakl1gen tillredd av fisk, vid ett besök där ute. D D D Under början av seklet och fram till, f"6rsta världskri­ get var många . kärgårdsbor med on;l att smuggla en betyd';"

Bullerås -i S<;idra Vallgrund,

ligt värdefullare vara än sprit. ' Det var ­ . mämifskos uggllng som före om. '

la posttrafik Över Kvarken. p.. Björköby minns man ännu be­ nämningen "Storgäatväg". Namnet kommer sig ay att kungar och andra stormän of­ ta valde vägen över Kvarken

medfört hann n av de överle­ vande ärdmäilnen slå ihjäl bå­ , . D D D Sj' öfarten 'tvärs' och ,da vasabornarned en yxa. ' De ,tv ·överlevande vall­ längs Kvarken har under åren grundborna' återvände och kör­ betytt slutet för många män­ de båten direkt till polismyn­ niskor och fartyg. SkärgA.rds­

borna har otta gjort sig extra inkomster som bärg'fl,re. Medan stockar, pr'opsar och pappersved tranSporterades .' f .

. digheterna i Vasa. Färdl'Jläi1.. nen fick inget straff för att de slagit ihjäl de två' vaSaborna 1 'sjäivfÖrsvar: ' -

\ . .

His'orienkan, berätta s'r.ap"'srika •

• _

:

_

.

_

:

r

skinn, j.päclc: Och. ; id den tiden började den sVenska bo­ sättningen' 1 österbotten. Det. var över Kvarken till 'I dag hoppas Vi att islägg , riu_ tur·ist-, och semestercent­' Sverige som österbottniska poj nmgen l Kvarken inte skall bIl ! rum, påStods den tiden ,vara ett sprltsmugglanii!.ste. Agaren,.' kar. ,sökte sig undan, militär­ 'Bvår att blbryt&rna i nte kapten Burman,' smugglade tjänstgöring i ryska armen. mäktar MUa )lPP farleden mel. kna,pp t sprit" en, sannollkt Företräd8.re för den ,frihetsrö­ lan Vasa och UmeÅ. Förr hop flödade nog smuggelspriten vid relse som växte frl!r 1 Flniand pade.s man att isen skulle bIl de glada fester han, ordnåde 'organiserade denna· flykt och så stark som möjligt Så att för vasasocieteien under 1920­ !låg till, att de. österbottniSka man skulle kunna färdaS mel­ talet. pOjlql.rMblev, utbil de till jä­ lan de två fåstlanden. gare i Tyskland; På konsul1nnan - Moes tid Ar 1611 fick björköborna av,

'Gustav II, Adolf skattelättna­ der och befrielse från värnplikt mot skyldighet att upprätthål­

höra _ _om spännande episoder frän denna tld men även om deportering och arklbusering,

D D (] Om en "mördarbåt" . kan 'många' äldre personer l Södra Vallgrund berätta. Av fem män på kvarkenfärd åter­ .vände Jre som mördade. Två unga ,'män frän Vasa hyrde en kVarkenfarare från ,Södra Vallgrund a.,tt föra sig ut till en båt ute i Kvarken. Det visade sig senare vara ett svep­ skäl. Avsikten, var att mörda färdmännen,kapa; ):>åten och fara över till Sverige. I storm ute på Öppet vatten -stacks en av vallgrundborna, som låg och sov, ihjäl med en dolk. Innan vasaborna hann göra. bruk av de 'skjutvapen de

slutet på 30-talet var Bulle ås ett centrum för teaterfolk. I

landsdelen. Nu är det nykt r­ hetsrö,relsen gen!>m Fritids­

främjandet som äger det så­ gen«mspunna och synnerligen, naturskönt belägna ställe längst ute på Replotlandets sydspets.

Det var n, arlig' ,och spän­ nande hant ring s«,?m' en grupp "etappjägate" under denna id

, ägnade sig åt. Manniskosmugg­

Ungen kom 1. ett senare skede 'som känt" att få stor betydelse för Finland. Ger man sig tid att tala med äldre skärglrdsbor kan man tå

'

s.k. grimmo hände det att des­ sa' slogs sönder eller att ensta ka stockar rymde. Till den del man' hittade sådant vrll-kgods ute l Yttre, skärgården fick rhan y nligen bärga det som

D d

D

De,t ka , n vara svårare

att få skärgår

borna att be­

rätta om den människosmugg­ r"

}lJig över Kvarken som före­ - kom un er slutskedet av senas­

sitt eget, Ibland hände det att 'spann­ målsbätar. gick på grUnd, mås­ . . . te lämpa en del av lasten över, bord eller helt förliste. Då gav sig skli-rgårdsborna ut för att" "vetellp a". , ' '

te krig'. Många hundra, kanske tusentals, unga !pän sökte sig ock å då över K arken undan det som de upplevde' som ett' m®lngslöst' krig. --,,

, De l\ändelserna ligger ännu Någon gång hände det att så nära i tiden att man inte man bsXa hade ,att ,kö a båten, intUl det grundstötta fartyget _ gärna berättar om dem ,för en främling. och fick den fylld med torr säd med .fartygets , vinsch och skopa,' SVEN-ERIK <;;LADER

-

ESBO

.pelar man inalles elva företstäIlningar fram till 30. 6. • Den på förhand sett intres­

lantaste 8Ommarteatersatsningen i Nyland.-AboIruid under JtOmmaren är Västnyländska

ungdomsringenS beslut att spe­

. la Shakespeare på, Raseborg. Det ir fråga om En, mid80m­ arnattsdröm med Gustav 'Wiklund som Puck. Pjäsen har ....

L

_

Söderling som också svarar för regin. Premiär 14 .juli. • Lurens sommarleater i östra Nyland satsar på en humoris­ tisk pjäs. Det är en tysk fars som bearbetats av Nits Poppe och Arne.Wahlberg. Pjäsen heter Hurra - en pojke! För re­ gin står Sven Sid. Första före­ ställningen den 2 juli. -. På, Postbacken i lllby fortsätter man i den folkloristiska stilen med Korpstenen, Ett tjog bemböliIigar och Donafjotton samt en hel del andra begiven­ •. _ .1.___

,.... 1:

___

__J

L ____ .3h1.,.

L __.

Fl·ar-- de' rm· gen skall aktlv · eras­ .

FJÄRDE RINGEN har hAllit

konstituerande styrelsemöte i

tion för ,året har man inte. '. Nykomlmg för året är,Drags­ som ungdomsförening fjärd spelar Värmlänningarna som utomhusteate;r på Drageg rden nära Dragsfjärd centrum. Rein'hold W eckström regisserar och _4! _"'"" ., .. .. ö]l""h"lol'J'.o.n ap 1 ;11); ab

VÖd. I st lsen sitter töl­ jande: Leif Bärg ordförande, Gunilla Jakobsson, Jan..;Erlk Ollus, Birger Stagnis, Chris­ ter Kock,. Christer Hagberg, Ann-Britt Björk och Siv Wal­ lin.

domsförenings verksamhetsl dare Peter Ekholin skall hålla i trådarna. I augusti ,skall eD cykelstafett mellan föreningar.. na gå av stapeln i Kimo., , Sedvanlig

,inidsof:DDlarvaka

blir det i Oravais. Både pavil­

Som målsättning deklarerade jongen och ungdomslokalen aD­ 'styrelsen viijan att aKtivera vänds då. t'nligt arrang rema föreningarna

kOmmande

i \ringen

under blir det musik i toppklass

verksamhetsperIod. små f

.

De

tillbringa midsomma­

I . li k ommer f'" arde r ' gen att ren i ett lekotek, som skall fin,. JU . J m anordna en volleybol turnering nas på plats. Det blir clowner

.mAlJAD fRrAnin2"arna. Vörå UDJZ­ och lekar och annat

roligt.

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 24 1977  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 24 1977  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded