Page 1

VAN WASSENAER ORKEST BALANS PER 31-12-2013 Activa

Passiva

Liquide middelen Kas 509,40 Bank, betaalrekening 413,45 spaarrekening 6.764,54 ------------------7.687,39 Werkkapitaal balans 2012 exploitatiesaldo 2012

762,48 308,53 -------------------453,95

Nog te voldoen aan huur Ridderhof

200,-

Reserveringsbijdrage leden Eenmalige gift t.b.v. reservering vervanging pauken in komende jaren

1.450,-

Partiturenfonds

1.476,-

Instrumentenfonds

2.607,44 ========== 7.687,39 ===========

1.500,-

========== 7.687,39 ==========

Balans%202013%20van%20wassenaer%20orkest  

http://webdog.vanwassenaerorkest.nl/files/Balans%202013%20VAN%20WASSENAER%20ORKEST.doc

Balans%202013%20van%20wassenaer%20orkest  

http://webdog.vanwassenaerorkest.nl/files/Balans%202013%20VAN%20WASSENAER%20ORKEST.doc

Advertisement