Issuu on Google+


1

Rör • Upphängningar • Gavlar • Verktyg

2

Skruvkopplingar • Svetsrördelar

3

Gängrördelar • Specialkopplingar • Flänsar

4

Clampkopplingar • Clampdetaljer

5

Läkemedels- och Bioteknikkomponenter

6

Slangar • Slangdetaljer

7

Silar • Filter • Synglas • Mixer

8

Ventiler • Provkranar

9

Temperatur • Tryck • Nivå • Flöde

10

Tanktillbehör • Rengöringsutrustning CIP

11

Manluckor

12

Indexregister


1 Rör • Upphängningar • Gavlar • Verktyg

6 Slangar • Slangdetaljer

1:3 1:5 1:7 1:9 1:11 1:13 1:15 1:17 1:19

6:3 6:5 6:7 6:9 6:11 6:13 6:15

Livsmedelsrör • Svetsade rör Svetsade rör • Profilrör • Stångstål Rörhållare Rörhållare • Klammer Klamsvep•Fästelement•Montagedetaljer Pluggar • Täckbrickor • Gavlar Verktyg Svetsdon • Gasreduceringsverktyg Svetstillbehör • MolyTester

7 Silar • Filter • Synglas • Mixer 7:3 7:5 7:7 7:9 7:11 7:13

2 Skruvkopplingar • Svetsrördelar 2:3 2:5 2:7 2:9 2:11 2:13 2:15 2:17 2:19 2:21 2:23

SMS Skruvkopplingar • Kopplingsdetaljer SMS Kopplingsdetaljer SMS Kopplingsdetaljer SMS Vinkelrör SMS Slangrör • Slanghylsor SMS Slanghylsor • Slangkopplingar SMS Konor • T-rör SMS Specialrör • T-rör • Y-rör • Korsrör DIN Skruvkopplingar DIN Rör • DIN Rördelar DIN Rördelar

Gängrördelar, syrafasta Gängrördelar Gängrördelar Gängrördelar Kopplingar•Kläm/Skärringskopplingar Klämkopplingar•Svetsrördelar, metriska Svetsrördelar, metriska och ISO Svetsrördelar, ISO Rörhållare • Klammer • Klamsvep Flänsar • Kragar Blindflänsar • Bultförband • Belysning Snabbkopplingar, Kamlock Snabbkopplingar, Kardan Snabbkopplingar, Klo • Fransk • Elaflex

4 Clampkopplingar • Clampdetaljer 4:3 4:5 4:7 4:9 4:11 4:13 4:15 4:17 4:19 4:21 4:23 4:25 4:27 4:29 4:31

Clampkopplingar • Byglar Clampkopplingar • Byglar • Svetshylsor Clampkopplingar • Svetshylsor Clampsvetshylsor • Kopplingsdetaljer Clampkopplingar • Kopplingsdetaljer Clamppackningar Clamppackningar Clamppackningar Sandwich Clamppackningar • Membran • Silar Clampdetaljer • Synglas Clampsynglas • Belysning Clampbelysningsglas • Belysning TC-fläns, Specialfläns för tankmontage Rördelar med clampanslutningar Ventiler med clampanslutningar

8:5 8:7 8:9 8:11 8:13 8:15 8:17 8:19 8:21 8:23 8:25 8:27 8:29 8:31 8:33 8:35 8:37 8:39 8:41 8:43 8:45 8:47 8:49

Backventiler Provkranar • Provtagningsventiler Provtagningsventiler Kulventiler, sanitära & CIP-bara Kulventiler 2 & 3-delade • Manöverdon Kulventiler 3-delade • Manöverdon Utluftnings- Överströmnings- Reglerventiler Bågventiler Ventiler avsedda för PIG-system Regleringsventiler Tryckreduceringsventiler Vridspjällventiler MB Handtag och Manöverdon till MB Monteringsdetaljer till MB Vridspjällventiler EB Handtag och Manöverdon till EB Vridspjällventiler NB med PTFE-tätning Membranventiler Pneumatiska sätesventiler 8-25mm Pneumatiska sätesventiler 8-25mm Pneumatiska sätesventiler 38-102mm Pneumatiska sätesventiler 38-102mm Magtopp • Lägesindikeringar

9 Temperatur • Tryck • Nivå • Flöde 9:3 9:5 9:7 9:9 9:11 9:13 9:15 9:17 9:19 9:21

Temperaturmätare • Termometer Termometer med clampanslutning Temperaturgivare PT 100 Temperaturgivare PT 100 med clamp Tryckmätare med tryckförmedlare Tryckmätare med clampanslutning Tryckmätare autoklaverbar, miniclamp Rörtryckmätare, IN-LINE Tryckgivare Flödesmätare PD, elektromagnetisk

10 Tanktillbehör • Rengöringsutrustning CIP

5 Läkemedels- och Bioteknikkomponenter 5:5 5:7 5:9 5:11 5:13 5:15 5:17 5:19 5:21 5:23 5:25 5:27 5:29 5:31 5:33 5:35 5:37 5:39 5:41 5:43 5:45 5:47 5:49 5:51 5:53 5:55 5:57 5:59 5:61 5:63

Rörsilar • Grovfilter • Filtersystem Rörsilar • Grovfilter • In-line filter Hygieniska Spaltfilter Synglas Synglas • Synglasbelysning Svirvel • Statisk mixer

8 Ventiler • Provkranar

3 Gängrördelar • Specialkopplingar • Flänsar 3:3 3:5 3:7 3:9 3:11 3:13 3:15 3:17 3:19 3:21 3:23 3:25 3:27 3:29

Slanganslutningar för gummislangar Klämbackskopplingar Återanvändbara kopplingar Livsmedelsslangar PTFE-slangar • Rostfria stålslangar Silikonslangar Slangklämmor • Pneumatikprodukter

Komponenter till Bioteknik & Läkemedel Rör för aseptiska installationer Rördelar MM/SMS Rördelar MM/SMS Rördelar ISO Rördelar OD (SWG) Rör och Rördelar enl. ASME BPE-97 Rördelar enligt ASME BPE-97 Rördelar enligt ASME BPE-97 Rördelar enligt ASME BPE-97 Packningar • Kopplingsdetaljer Clampkopplingar • Svetshylsor Clampkopplingar i ASEPTISKT utförande SMS Clampkopplingar i ASEPTISKT utförande ISO Clampkopplingar i ASEPTISKT utförande OD Clampkopplingar i ASEPTISKT utförande DIN Skruvkopplingar i ASEPTISKT utförande ISO Skruvkopplingar i ASEPTISKT utförande OD Skruvkopplingar i ASEPTISKT utförande DIN Synglas Backventiler • Vridspjällventiler Vridspjällventiler • Hygieniska kulventiler Aseptiska autoklaverbara provtagningsventiler Aseptiska membransätesventiler Aseptiska membranbottenventiler Aseptiska membranbottenventiler Tankbottenventiler TC-fläns • Temp- & Tryckgivare Silikonslangar PTFE-slangar • Slangkopplingar

10:3 10:5 10:7 10:9 10:11 10:13 10:15 10:17 10:19 10:21 10:23 10:25 10:27 10:29

Tankutrustning • Tankben • Gavlar Nivåarmaturer Spraykulor fasta Spraykulor roterande Produktöversikt synglas & belysning Clampsynglas • Belysning Synglas • Belysning • Kontrollglas Belysning till kontrollglas och flänsar Flänssynglas • Belysning Synglas • Glas med avtorkare • Reservglas TC-fläns, Specialfläns för tankmontage Tryck- och vakuumventiler Ventiler för låga över- och undertryck Tankbottenventiler

11 Manluckor 11:3 11:5 11:7 11:9 11:11 11:13 11:15

Manluckor för tryckkärl Manluckor för tryckkärl Manluckor runda, ej för tryck Manluckor runda, ej för tryck Manluckor ovala och rektangulära Manluckor ovala och rektangulära Manluckor, Teknisk information

12 Indexregister

Ordertelefon 08-92 80 80


Du kan beställa per mail på info@sveflow.se eller fax 08-92 90 89 dygnet runt samt per telefon 08-92 80 80 under normal kontorstid.

Vi finns tillgängliga för dig mellan klockan 8.00-16.30 på Sollenutnavägen 48. Se www.sveflow.se för avvikande öppettider.

Hög lagerhållning och snabba leveranser är vår specialitet. Våra standardprodukter levereras normalt från vårt lager inom 24 timmar efter order.

Denna katalog innehåller inga prisuppgifter, ring din säljare för information!

Hög kompetens, tekniskt kunnande samt vår vilja att lösa våra kunders applikationsproblem, gör Sveflow till din leverantör!

På www.sveflow.se, kommer vi att uppdatera flödeskatalogen kontinuerligt. Här finns de senaste produktnyheterna, personalpresentation, vägbeskrivning etc.

ORDER TELEFON 08-92 80 80 ORDER MAIL info@sveflow.se ORDER FAX 08-92 90 89


Nyttig information som finns i katalogen INFORMATION OM

KAPITEL

Materialintyg

1:02

Stålsorter

2:24

Omvandlingstabeller

3:30

Dimensionstabell för clamphylsor

4:06

Clamppackningar, utförande - material

4:13

Materialrekommendationer, packningar

4:16

AQ-produkter (Aseptic Quality)

5:05

Aseptiska kopplingar

5:06

Slangar och gummimaterial

6:02

Tryckfall i rörledningar

7:02

Flödeshastighet i rörledningar

7:02

Volym i livsmedelsrör

7:02

Manluckor, stålsorter

11:15

Manluckor, packningsmaterial

11:16

Ordertelefon 08-92 80 80


KAPITEL 1 Livsmedelsrör - SMS 3008/DIN 11850 ..... 3 Livsmedelsrör - DIN 11850........................ 3 Livsmedelsrör - OD (SWG) ....................... 4 Svetsat kalibrerat rör - METRISK .............. 4

PVC-inlägg för rörhållare robust (passar till art.nr. 184-187)........................................ 11 Rörhållare, robust tudelad med rilla utan svetsanslutning........................................ 12

Svetsat rör (plåtrör) - METRISK ................ 5

Montageklammer, pressad utan svetsanslutning (passar till livsmedelsrör)12

Svetsat kalibrerat rör - ISO 1127............... 5

Klammer, tudelad inkl. bult och mutter .... 12

Gängrör - ISO............................................ 5

Klamsvep, enkelt inkl. bult och mutter..... 13

Profilrör, kvadratiskt................................... 6

Rundstångsbygel inkl. mutter .................. 13

Profilrör, rektangulärt................................. 6

Bladhylsa................................................. 13

Plattstång .................................................. 6

Gängstång............................................... 13

Vinkelstång................................................ 6

Vägg- och takbricka................................. 14

Rundstång ................................................. 6

Golvplatta ................................................ 14

PIPETITE® rörtätning standard ................ 7

Huv med hål (skydd vid golvgenomf.) ..... 14

REBOOT® rörtätning för eftermontage ..... 7

Täckhuv................................................... 14

Rörtätning för panelmontage, mini ............ 8

Fyrkantsplugg.......................................... 15

Rörtätning för panelmontage..................... 8

Rundplugg ............................................... 15

PIPE IN PIPE® rörtätning för rör i rör........ 8

Skyddslock (för att skydda rör- och ventilanslutningar) ................................... 15

Skärverktyg för PIPETITE® rörtätning ...... 8 Rörhållare, dubbel med svetsanslutning SMS (passar till livsmedelsrör).................. 9 Rörhållare, pressad med svetsanslutning SMS (passar till livsmedelsrör).................. 9 Rörhållare, fällbar med snabblås och svetsanslutning - SMS/ISO....................... 9 Rörhållare, enkel med svetsanslutning SMS (passar till livsmedelsrör)................ 10 Rörhållare, fällbar med snabblås och inv. gänganslutning - SMS ............................. 10 Rörhållare, robust med rilla och svetsanslutning - SMS/MM/DIN/ISO ....... 10 Rörhållare, robust med inv. gänganslutning SMS (passar till livsmedelsrör).................11 Rörhållare, robust med fäste för profilrör 40 (passar till livsmedelsrör)..........................11

Ställbar fot (passar till fyrkantsrör)........... 15 Täckbricka för dubbelmantling av livsmedelsrör ........................................... 16 Ring till klämbackshylsa .......................... 16 Gavel, kupad (passar till livsmedelsrör) .. 16 Gavel, kupad helpressad (SS482) .......... 16 Koppelnyckel, gjuten 25-76 i två grepp ... 17 Koppelnyckel, ledad ................................ 17 Valsverktyg.............................................. 17 Sågmall ................................................... 17 Gummipropp............................................ 18 Ventilfett, livsmedelsgodkänt................... 18 Svetsdon, rostfritt för SMS kopplingsdetaljer..................................................... 18

1:1


KAPITEL 1 Gasreduceringsverktyg, flexibel lamelltyp för rör och rördelar................................... 19 Gasreduceringsverktyg / svetsdon för kopplingsdetaljer och clamphylsor mot SMS-rör och/eller rördelar ....................... 20 Fixerings- och gasreduceringsverktyg INLINE för svetsning av kopplingsdetaljer, vinklar etc. på rör..................................... 20 Fixerings- och gasreduceringsverktyg för svetsning av rördelar till rör, ventiler, etc. ............................................. 21 MolyTester............................................... 22



STANDARD - Viktigt att ange rätt STANDARD Vid beställning av rör och rördelar är det viktigt att ange vilken rörstandard som gäller samt att om möjligt inte blanda olika standarder i samma projekt. Nedan ger vi ett exempel på hur rördimensionerna kan variera för olika standarder t.ex. anslutning DN25 eller 1”.

DIMENSIONS STANDARD DN25/1” SMS 3008

25.0×1.2

OD / SWG

25.4×1.65 mm

mm

ASME BPE

25.4×1.65 mm

DIN 11850 serie 1

28.0×1.0

mm

DIN 11850 serie 2

29.0×1.5

mm

DIN 11850 serie 3

30.0×2.0

mm

ISO 1127

33.7×2.0

mm

ANSI sch 5

33.4×1.65 mm

MM / SSG

25.0×1.5

mm

Materialintyg enligt EN-10204:... Typ av intyg

Benämning på intyg

Förklaring av intyg

2.1

Identitetsintyg

Dokument i vilket tillverkare (utan att ange provningsresultat) intygar att de levererade varorna överensstämmer med bestämmelserna i köpeavtalet.

Kvalitetsintyg

Dokument i vilket tillverkaren intygar att de levererade varorna överensstämmer med bestämmelserna i köpeavtalet och i vilket han lämnar resultet grundade på icke-specifik kontroll och provning.

Provningsintyg

Dokument utfärdat på grundval av kontroll och provning utförd enlilgt de tekniska specifikationerna i köpeavtalet eller i officiella bestämmelser och motsvarande tekniska regler. Provningen skall utföras på de levererade produkterna eller på produkter i de kontrollparti, av vilket leveranspartiet utgör en del. Intygstyp 3.1 utfärdas av den från tillverkningsavdelningen oberoende kontrollavdelningen och bekräftas av en av företaget autoriserad representant saom är oberoende av tillverkningsavdelninge.

Provningsintyg

Dokument (provningsintyg) som bekräftas enligt särskild överenskommelse av såväl autoriserad representatn för tillverkaren som autoriserad reprisentatnn för köparenö i enlighet med bestämmelserna i köpeavtalet.

2.2

3.1

3.2

1:2


Livsmedelsrör • Svetsade rör

Rör och svetsrördelar enligt SMS-standard, kan erhållas i standardutförande eller i AQXutförande. AQX-utförande innebär att produkterna har en invändig ytjämnhet på Ra<0.5µm samt är invändigt elektrolytiskt polerade. Se utförligare information under kapitel 5.

Livsmedelsrör - SMS 3008/DIN 11850 Utförande: Utvändigt slipat, invändigt betat, glödgat med bearbetad svetsvulst, längd 6 meter. Övrigt: Toleranser enligt ISO 1127 D4/T3 Material: W 1.4307/AISI 304L, W 1.4404/AISI 316L

Ansl.

Dy×T

Standard

Vikt/m

Artikelnr.

SMS 18 25 32 38 51 63.5 76.1 76.0 101.6

18.0×1.0 25.0×1.2 32.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

0.43 0.72 0.93 1.11 1.50 2.48 2.98 3.71 4.99

100-018 100-025 100-032 100-038 100-051 100-063 100-076 100-076/2 100-102

Livsmedelsrör - DIN 11850 Utförande: Invändigt betat, glödgat med bearbetad svetsvulst, längd 6 meter. Material: W 1.4307/AISI 304L, W 1.4404/AISI 316L

Ansl. *10 *10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 *sömlöst

Dy×T

Standard

Vikt/m

12.0×1.0 12.0×1.5 18.0×1.5 23.0×1.5 28.0×1.5 34.0×1.5 40.0×1.5 52.0×1.5 70.0×2.0 85.0×2.0 104.0×2.0 129.0×2.0 154.0×2.0

DIN

0.28 0.39 0.62 0.77 1.00 1.22 1.44 1.89 3.40 4.15 5.10 6.35 7.60

Artikelnr. 99-12 099-12/1 100-DIN015 100-DIN020 100-DIN025 100-DIN032 100-DIN040 100-DIN050 100-DIN065 100-DIN080 100-DIN100 100-DIN125 100-DIN150

1:3


Livsmedelsrör - OD (SWG) Utförande: Utvändigt slipat, invändigt betat, glödgat med bearbetad svetsvulst, längd 6.1 meter. Övrigt: ASTM A270/A269 Material: W 1.4307/AISI 304L, W 1.4404/AISI 316L

Ansl.

Dy×T

Standard

Vikt/m

Artikelnr.

OD 1" 1½" 2" 2½" 3" 4"

25.4×1.65 38.1×1.65 50.8×1.65 63.5×1.65 76.2×1.65 101.6×2.11

0.98 1.51 2.03 2.56 3.08 5.26

100-OD 25 100-OD 38 100-OD 51 100-OD 63 100-OD 76 100-OD102

Samtliga rör som är invändigt slipade eller elektrolytpolerade presenteras under kapitel 5.

Svetsat kalibrerat rör - METRISK (MM/SSG) Utförande: Svetsat, kalibrerat, glödgat och betat, längd 6 meter. Material: AISI 304/AISI 316L

Ansl.

Dy×T

Standard

Vikt/m

Artikelnr.

METRISK 6 8 10 12 12 14 15 16 17 18 18 20 30 35 38 43 44 53 54 68 69

1:4

6.0×1.0 8.0×1.0 10.0×1.0 12.0×1.0 12.0×1.5 14.0×1.0 15.0×1.5 16.0×1.0 17.0×1.0 18.0×1.0 18.0×1.5 20.0×1.5 30.0×1.5 35.0×1.5 38.0×1.5 43.0×1.5 44.5×2.0 53.0×1.5 54.0×2.0 68.0×1.5 69.0×2.0

Ordertelefon 08-92 80 80

0.13 0.18 0.23 0.28 0.39 0.33 0.51 0.38 0.40 0.43 0.62 0.74 1.10 1.26 1.37 1.56 2.13 1.93 2.60 2.50 3.36

101-06 101-08 101-10 101-12 101-12/1 101-14 101-15 101-16 101-17 101-18 101-18/1 101-20 101-30 101-35 101-38 101-43 101-44 101-53 101-54 101-68 101-69


Svetsade rör • Profilrör • Stångstål Svetsat rör (plåtrör) - METRISK (MM/SSG) Utförande: Svetsat och betat, längd 6 meter. Material: AISI 304/AISI 316L

Ansl.

Dy×T

Standard

Vikt/m

Artikelnr.

METRISK 83 84 103 104 105 128 129 131 153 154 156 203 204 205 206 254 255 256 304 305 306

83.0×1.5 84.0×2.0 103.0×1.5 104.0×2.0 106.0×3,0 128.0×1.5 129.0×2.0 131.0×3.0 153.0×1.5 154.0×2.0 156.0×3.0 203.0×1.5 204.0×2.0 205.0×2.5 206.0×3.0 254.0×2.0 255.0×2.5 256.0×3.0 304.0×2.0 305.0×2.5 306.0×3.0

3.1 4.1 3.8 5.1 6.4 4.8 6.4 9.6 5.7 7.6 11.5 7.6 10.1 12.7 15.2 12.6 15.8 19.0 15.1 18.9 22.8

103- 83 103- 84 103-103 103-104 103-105 103-128 103-129 103-131 103-153 103-154 103-156 103-203 103-204 103-205 103-206 103-254 103-255 103-256 103-304 103-305 103-306

Svetsat kalibrerat rör - ISO 1127 Utförande: Svetsat, kalibrerat, glödgat och betat. DN 80-100 svetsat och betat, längd 6 meter. Material: AISI 304/AISI 316L

Ansl.

Dy×T

Standard

Vikt/m

Artikelnr.

ISO 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0 60.3×2.0 76.1×2.0 88.9×2.0 114.3×2.0

0.63 0.79 1.25 1.59 2.02 2.32 2.92 3.71 4.35 5.62

102-ISO 10 102-ISO 15 102-ISO 20 102-ISO 25 102-ISO 32 102-ISO 40 102-ISO 50 102-ISO 65 102-ISO 80 102-ISO100

Gängrör - ISO Utförande: Svetsat, kalibrerat, glödgat och betat, längd 6 meter. Material: AISI 304/AISI 316L

Ansl.

Dy×T

Standard

Vikt/m

Artikelnr.

ISO 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65

10.2×2.0 13.5×2.3 17.2×2.3 21.3×2.6 26.9×2.6 33.7×3.2 42.4×3.2 48.3×3.2 60.3×3.6 76.1×3.6

0.41 0.65 0.86 1.22 1.58 2.44 3.14 3.61 5.11 6.54

105-ISO 6 105-ISO 8 105-ISO10 105-ISO15 105-ISO20 105-ISO25 105-ISO32 105-ISO40 105-ISO50 105-ISO65

1:5


Profilrör, kvadratiskt Utförande: Utvändigt slipat, smärgel 220, längd 6 meter. Material: AISI 304

Dim.

A×A

T

Vikt/m

20×20 25×25 25×25 30×30 35×35 40×40 40×40 50×50 50×50 60×60

20×20 25×25 25×25 30×30 35×35 40×40 40×40 50×50 50×50 60×60

1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 1.5 2.0 2.0

0.72 0.93 1.15 1.37 1.62 1.86 2.45 2.33 3.08 3.71

Artikelnr. 110-20×1.2 110-25×1.2 110-25×1.5 110-30×1.5 110-35×1.5 110-40×1.5 110-40×2.0 110-50×1.5 110-50×2.0 110-60×2.0

Profilrör, rektangulärt Utförande: Utvändigt slipat, smärgel 220, längd 6 meter. Material: AISI 304

Dim.

A×B

T

Vikt/m

20× 30 20× 40 30× 50 30× 60 40× 60 40× 80 40×100 50×100

20× 30 20× 40 30× 50 30× 60 40× 60 40× 80 40×100 50×100

1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

1.15 1.84 2.45 2.80 3.08 3.71 4.38 4.68

Dim.

B

T

Vikt/m

20 25 30 20 25 30 40 50 60

20 25 30 20 25 30 40 50 60

3 3 3 5 5 5 5 6 6

0.47 0.59 0.70 0.79 0.98 1.17 1.56 2.34 2.81

Dim.

A×A

T

Vikt/m

20 25 30 40 50 60

20×20 25×25 30×30 40×40 50×50 60×60

3 3 3 4 5 6

0.88 1.12 1.37 2.42 3.77 5.42

Dim.

D

Vikt/m

6 9 12 16 20 25 30

6 9 12 16 20 25 30

0.22 0.50 0.89 1.58 2.47 3.88 5.58

Artikelnr. 110- 30×20 110- 40×20 110- 50×30 110- 60×30 110- 60×40 110- 80×40 110-100×40 110-100×50

Plattstång Material: AISI 304

Artikelnr. 130-20×3 130-25×3 130-30×3 130-20×5 130-25×5 130-30×5 130-40×5 130-50×6 130-60×6

Vinkelstång Material: AISI 304

Artikelnr. 140-20×20×3 140-25×25×3 140-30×30×3 140-40×40×4 140-50×50×5 140-60×60×6

Rundstång Utförande: Slipad Material: AISI 304/AISI 316

1:6

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 150-06 150-09 150-12 150-16 150-20 150-25 150-30


PIPETITE® - Hygienisk rörtätning Pipetite® är en självtätande vägg-, golv och taktätning för rörgenomföringar där hyienkraven är höga. Dess flexibilitet gör den även lämplig vid installationer där vibrationer och temperaturskillnader förekommer. De förborrade hålen och det faktum att inga tätningsmassor behövs gör detta till en enkel och smidig lösning som dessutom är kostnadseffektiv. Tätningen finns i ett stort urval av storlekar och modeller. Alla rörtätningar kan levereras kapade till önskad rördimension.

PIPETITE® rörtätning standard Utförande: Monteras som tätning vid vägg-, golv- och takgenomföring. Temperatur: -40°C till +260°C Material: Tätning i vit hygienisk silikon, elektrolytpolerad fästbricka i AISI 316 Monteringsskruv: Finns för plåt, betong och trä.

Storlek

Rör Ø

A

B

C

D

Artikelnr.

1 2 3 4 5

0-25 0-65 0-95 70-135 100-180

30 64 100 140 180

57 91 128 168 213

70 106 147 187 237

52 60 78 64 84

0010-025000S 0010-065000S 0010-095000S 0010-135000S 0010-180000S

REBOOT® rörtätning för eftermontage Utförande:Denna tätning används i redan existerande installationer. Reboot monteras enkelt runt röret och stängs med hjälp av små klamrar som säkrar att installationen blir helt tät. Finns i 3 storlekar. Temperatur: -40°C till +260°C Material: Tätning i vit hygienisk silikon, elektrolytpolerad fästbricka i AISI 316, samt klamrar i 316 Monteringsskruv: Finns för plåt, betong och trä.

Storlek

Rör Ø

A

B

C

D

Artikelnr.

3 4 5

0-95 70-135 100-180

100 140 180

128 168 213

147 187 237

78 64 64

0012-095000S 0012-135000S 0012-180000S

1:7


Rörtätning för panelmontage, mini Utförande: Tätning som passar för små genomföringar, tex rör, kabel eller luftslang. Temperatur: -40°C till +260°C Material: Tätning i hygienisk vit silikon.

Storlek

Rör Ø

A

C

D

Artikelnr.

1 2 3 4

6 8 10 12

16 16 16 16

22 22 22 22

33 31 32 30

0014-000006S 0014-000008S 0014-000010S 0014-000012S

Storlek

Rör Ø

A

C

D

Artikelnr.

1 2 3 4 5

0-25 0-65 0-95 70-135 100-180

36 70 106 146 186

48 82 120 160 202

45 57 75 61 77

0013-025000S 0013-065000S 0013-095000S 0013-135000S 0013-180000S

Rörtätning för panelmontage Utförande: Tätning för panelmontage. Temperatur: -40°C till +260°C Material: Tätning i hygienisk vit silikon.

PIPE IN PIPE® rörtätning för rör i rör Utförande: Rörtätning för dubbelmantling av rör, finns i två storlekar. Material: Tätning i hygienisk vit silikon.

Storlek

Rör Ø Rör Ø

A

C

D

Artikelnr.

1

100

0-75

90

102

112

0011-100075S

2

150

0-135

141

153

150

0011-150135S

Skärverktyg för PIPETITE® rörtätning Utförande: Används för att skära rörtätningen till önskad storlek i de förstansade skårorna.

Storlek

Artikelnr.

endast en storlek

1:8

Ordertelefon 08-92 80 80

0015-000010S


Rörhållare Rörhållare, dubbel med svetsanslutning - SMS (passar till livsmedelsrör) Utförande: Kan även erhållas utan "svetsfot". Material: AISI 304 (finns även i AISI 316L)

Ansl./D

A

B×T

C

Artikelnr.

UTGÅTT 25 38 51 63.5 76 101.6

51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 70.0

15×4 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5

20 20 20 20 20 20

160- 25 160- 38 160- 51 160- 63 160- 76 160-102

Rörhållare, pressad med svetsanslutning - SMS (passar till livsmedelsrör) Utförande: Kan även erhållas utan "svetsfot", se artikel 163 sidan 1:12. Material: AISI 304

Ansl./D

A

B×T*

C*

12-18 19-23 25 38 51 63.5 76 101.6

51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 70.0

Ø8 Ø8 15×4 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5

20 20 20 20 20 20 20 20

Artikelnr.

162- 12 162- 20 162- 25 162- 38 162- 51 162- 63 162- 76 162-102

* Se ritning artikel 0160-

Rörhållare, fällbar med snabblås och svetsanslutning - SMS/ISO Material: AISI 304

Ansl./D

A

B×T*

C*

Artikelnr.

Fet stil avser SMS-anslutning

12.0-13.5 17.2-18.0 21.3 25 26.9 33.7 38 42.4 48.3 51 60.3 63.5 76 88.9 101.6

40.0 40.0 40.0 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 70.0 70.0

20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

165- 12 165- 18 165- 20 165- 25 165- 26 165- 33 165- 38 165- 40 165- 48 165- 51 165- 60 165- 63 165- 76 165- 88 165-102

* Se ritning artikel 160

1:9


Rörhållare, enkel med svetsanslutning - SMS (passar till livsmedelsrör) Utförande: Kan även erhållas utan "svetsfot". Material: AISI 304

Ansl./D

A

B×T

C

25 38 51 63.5 76 101.6

51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 70.0

15×4 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5

20 20 20 20 20 20

Artikelnr.

170- 25 170- 38 170- 51 170- 63 170- 76 170-102

Rörhållare, fällbar med snabblås och inv. gänganslutning - SMS Utförande: Passar till livsmedelsrör. Material: AISI 304

Ansl./D 12 18 25 38 51 63.5 76 101.6

A 44 44 45 52 58 65 71 84

B

Artikelnr.

R 1/2" R 1/2" R 1/2" R 1/2" R 1/2" R 1/2" R 1/2" R 1/2"

181- 12 181- 18 181- 25 181- 38 181- 51 181- 63 181- 76 181-102

Rörhållare, robust med rilla och svetsanslutning - SMS/MM/DIN/ISO Utförande: Finns i dimensioner för samtliga rörstandarder. Material: AISI 304

Ansl./D Ansl. 8-20

Ansl. 21-400

1:10

För rör Dy

Fet stil avser SMS-anslutning 8 08-09 12 10-12 14 12-15 18 17-19 20 20-23 21 21-23 25 25 26 26-29 33 33-34 38 38 43 41-43 48 48-49 51 50-51 54 52-54 60 60-61 63 63-64 70 70 76 76 84 84-85 90 89-90 102 101-103 104 104 108 108 114 114 129 129 140 140 154 154 Fortsättning nästa sida

Ordertelefon 08-92 80 80

A

57 57 57 57 57 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 102 104 107 114 120 127

8 8 8 8 8 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2

Artikelnr. 185- 08 185- 12 185- 14 185- 18 185- 20 185- 21 185- 25 185- 26 185- 33 185- 38 185- 43 185- 48 185- 51 185- 53 185- 60 185- 63 185- 70 185- 76 185- 84 185- 89 185-102 185-104 185-108 185-114 185-129 185-140 185-154


Rörhållare • Klammer Ansl./D

För rör Dy

A

134 152 177 203 228 253

21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2

Artikelnr.

Fortsättning från föregående sida

168 204 254 306 356 406

168 204 254 306 356 406

185-168 185-204 185-254 185-306 185-356 185-406

Rörhållare, robust med inv. gänganslutning - SMS (passar till livsmedelsrör) Utförande: Finns även för DIN och ISO-rör. Material: AISI 304

Ansl./D

A

25 38 51 63.5 76 101.6

58 64 70 77 83 96

R

Artikelnr.

R 1/2" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"

186- 25 186- 38 186- 51 186- 63 186- 76 186-102

Rörhållare, robust med fäste för profilrör 40 (passar till livsmedelsrör) Utförande: Finns även för DIN och ISO-rör. Material: AISI 304

Ansl./D

A

B

C

25 38 51 63.5 76 101.6

58 64 70 77 83 96

40×40 40×40 40×40 40×40 40×40 40×40

32 32 32 32 32 32

Artikelnr. 187- 25 187- 38 187- 51 187- 63 187- 76 187-102

PVC-inlägg för rörhållare robust (passar till art.nr. 184-187) Längd/B

För rör Dy

43 47 56 77 87 95 103 112 125 156 168 193 225 rulle

25.0-29.0 32.0-33.0 38.0-41.0 51.0-53.0 60.3 63.5-64.5 70.0-71.0 76.0-77.0 85.0-86.0 101.0-105.0 114.0 129.0-131.0 154.0-156.0 50 m

Artikelnr. 185- 25P 185- 32P 185- 38P 185- 51P 185- 60P 185- 63P 185- 70P 185- 76P 185- 85P 185-102P 185-114P 185-130P 185-150P 185-000P

1:11


Rörhållare, robust tudelad med rilla utan svetsanslutning Utförande: Finns i dimensioner för samtliga rörstandarder. Material: AISI 304

Ansl.

D

Artikelnr.

8 10 12 16 18 19 21

08-09 10-11 12-14 15-16 17-18 19 21-23

184-08 184-10 184-12 184-16 184-18 184-19 184-21

25 38 51 63.5 76 101.6

25 38 51 63.5 76 101.6

184- 25 184- 38 184- 51 184- 63 184- 76 184-102

Montageklammer, pressad utan svetsanslutning (passar till livsmedelsrör) Övrigt: Den ena klammerhalvan med gänga. Finns i dimensioner för samtliga rörstandarder. Material: AISI 304

Ansl./D

B

För rör Dy

12 20

M6 M6

12-18 19-23

25 38 51 63.5 76 101.6

M6 M6 M6 M6 M6 M6

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 102.0

Artikelnr.

163-12 163-19

163- 25 163- 38 163- 51 163- 63 163- 76 163-102

Klammer, tudelad inkl. bult och mutter Material: AISI 316

1:12

Ansl./D

För rör Dy

12 18 22 25 28 33 38 43 48 51 54 60 63 76 84 88 104 129

11.0-13.0 16.0-18.0 20.0-22.0 25.0 26.0-28.0 32.0-34.0 38.0 42.0-44.0 48.3 51.0 53.0-54.0 60.3 63.5 76.1 83.0-84.0 88.9 103.0-105.0 128.0-130.0

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 192- 12 192- 18 192- 22 192- 25 192- 28 192- 33 192- 38 192- 43 192- 48 192- 51 192- 54 192- 60 192- 63 192- 76 192- 84 192- 88 192-104 192-129


Klamsvep•Fästelement•Montagedetaljer Klamsvep, enkelt inkl. bult och mutter Övrigt: Fästes lämpligen i bladhylsa eller gängstång (takpendel), se nedan. Material: AISI 316

Ansl.

För rör Dy

6 8 10 12 15 18 22 25 26 28 32 33 35 38 42 48 51 54 60 63 70 76

6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 18.0 22.0 25.0 26.9 28.0 32.0 33.7 35.0 38.0 42.4 48.3 51.0 54.0 60.3 63.0 70.0 76.1

Artikelnr.

Dim.

För rör Dy

Gänga

28 45 56 64 71 84 104

28 45 56 63 71 84 104

M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8

Dim.

A

B

193-06 193-08 193-10 193-12 193-15 193-18 193-22 193-25 193-26 193-28 193-32 193-33 193-35 193-38 193-42 193-48 193-51 193-54 193-60 193-63 193-70 193-76

Rundstångsbygel inkl. mutter Material: AISI 316

Artikelnr. 194- 28 194- 45 194- 56 194- 64 194- 71 194- 84 194-104

Bladhylsa Material: AISI 316

M 08 M 10 M 12

8.1 10.1 12.1

40 45 57

Artikelnr.

195-08 195-10 195-12

Gängstång Material: AISI 316, längd 1 eller 2 meter.

Dim.

B

M 08 M 10 M 12 M 16

1 alt. 2 meter 1 alt. 2 meter 1 alt. 2 meter 1 alt. 2 meter

Artikelnr. 196-08 196-10 196-12 196-16

1:13


Vägg- och takbricka Material: AISI 304

A

150

B

C

95

Ø14

Artikelnr.

225-150

Golvplatta Material: AISI 304

A

R

150

M 12

Artikelnr.

226-150

Huv med hål (skydd vid golvgenomföring) Övrigt: Hålet i huven passar till livsmedelsrör. Material: AISI 304

Ansl./D

A

B

T

25 38 51 63.5 76

87 87 87 87 87

102-104 102-104 102-104 102-104 102-104

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Ansl.

A

B

T

102-104

1.5

Artikelnr.

200-25 200-38 200-51 200-63 200-76

Täckhuv Material: AISI 304

Utan hål

1:14

86

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

210-00


Pluggar • Täckbrickor • Gavlar Fyrkantsplugg Material: Svart mjukpolyeten

Ansl. 20 25 30 35 40 50 60 40×20 50×30 60×40

Dim. 20×20 25×25 30×30 35×35 40×40 50×50 60×60 40×20 50×30 60×40

Väggtjocklek 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 2.0-3 1.5-2 1.5-2 1.5-2

Artikelnr. 120-20×20 120-25×25 120-30×30 120-35×35 120-40×40 120-50×50 120-60×60 120-40×20 120-50×30 120-60×40

Rundplugg Material: Svart mjukpolyeten

Ansl.

Dim.

25 38 51 63 76 101.6

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

Väggtjocklek 1.2 1.2 1.2 1.5 1.6 2.0

Artikelnr. 121- 25 121- 38 121- 51 121- 63 121- 76 121-102

Skyddslock (för att skydda rör- och ventilanslutningar) Material: Gummi eller plast

Ansl. 6 8 10 12 13.5 18 25 25 38 51 63 76

A 6.0 8.0 10.0 12.0 13.5 18.0 25.0 25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

B 13 13 13 13 13 13 13 25 25 35 40 35

Artikelnr. 123-06 123-08 123-10 123-12 123-13 123-18 123-25 123-25 123-38 123-51 123-63 123-76

Ställbar fot (passar till fyrkantsrör) Material: Svart polyamid

Ansl.

20 25 30 40 50

Dim.

20×20 25×25 30×30 40×40 50×50

Väggtjocklek

1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2

Artikelnr.

122-20 122-25 122-30 122-40 122-50

1:15


Täckbricka för dubbelmantling av livsmedelsrör Material: AISI 316L

Ansl.

D1×D2

A

38-25 51-38 63.5-38 63.5-51 76-51 76-63.5 101.6-63.5 101.6-76

38.0×25.2 51.0×38.2 63.5×38.2 63.5×51.2 76.0×51.2 76.0×63.7 101.6×63.7 101.6×76.2

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Artikelnr.

126- 38×25 126- 51×38 126- 63×38 126- 63×51 126- 76×51 126- 76×63 126-102×63 126-102×76

Ring till klämbackshylsa Material: AISI 316

Ansl./D

A

Artikelnr.

25 38 51 63.5 76 101.6

4 4 4 4 4 4

Ansl./D

A

T

10 10 10 10 10 12

1.2 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0

127- 25 127- 38 127- 51 127- 63 127- 76 127-102

Gavel, kupad (passar till livsmedelsrör) Material: AISI 316L

25 38 51 63.5 76 101.6

Artikelnr.

472- 25 472- 38 472- 51 472- 63 472- 76 472-102

Gavel, kupad helpressad (SS482) Utförande: Finns i dimensioner från 21.3mm till 700mm. Dimensioner i tabellen är lagervara. Material: AISI 316L

1:16

Ansl./D

A

C

R

T

88.9 104.0 114.3 129.0 154.0 168.3 204.0 219.1 250.0 300.0

34 45 48 52 56 62 71 75 83 95

12 20 20 15 20 20 20 20 20 20

71 83 91 103 123 135 163 175 200 240

3 2 3 2 2 3 2 3 3 3

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 472- 89 472-104 472-114 472-129 472-154 472-168 472-204 472-219 472-250 472-300


Verktyg • Svetsdon Koppelnyckel, gjuten 25-76 mm i två grepp Material: AISI 304

Storlek

B

D1

25-76

270

25

D2

38-76

Artikelnr.

240-25-76

Koppelnyckel, ledad Övrigt: Passar till SMS kopplingar 25-101.6mm samt DIN kopplingar NW10-150. Material: AISI 304

Storlek

B

Mutter Ø

NW10-20 25-51 51-102 102-150

175 250 290 420

35- 65 60- 90 90-155 155-230

Artikelnr.

241- 20 241- 51 241-102 241-150

Valsverktyg Övrigt: Verktyget används för montering av valsdetaljer. Se sidorna 2:3-6.

Storlek

Utförande

12 25 38 51 63.5 76 101.6

3 rullar 5 rullar 5 rullar 5 rullar 5 rullar 5 rullar 5 rullar

Artikelnr.

250- 12 250- 25 250- 38 250- 51 250- 63 250- 76 250-102

Sågmall Övrigt: Verktyget används till att kapa livsmedelsrör med bågfil.

Dim./D 12 13 18 19 25 32 38 51 63.5 76 101.6

Rör Ø 12 13 18 19 25 32 38 51 63.5 76 101.6

Artikelnr. 270- 12 270- 13 270- 18 270- 19 270- 25 270- 32 270- 38 270- 51 270- 63 270- 76 270-102

1:17


Gummipropp Temperatur: -35°C till +120°C Material: Ljusgrått paragummi

Ansl.

A

B

C

12 18 20 25 38 51 63.5 76 101.6

20 20 25 25 35 40 45 50 55

9 14 16 22 34 46 56 65 95

13 18 21 27 41 54 65 75 107

Artikelnr.

280- 12 280- 18 280- 20 280- 25 280- 38 280- 51 280- 63 280- 76 280-102

Ventilfett, livsmedelsgodkänt Utförande: Finns i burk eller tub, 60 gram/50 gram.

Förp.

Vikt

Artikelnr.

Burk

60 gram

290-00

Tub

50 gram

290-01

Svetsdon, rostfritt för SMS kopplingsdetaljer Material: AISI 304

Storlek

25 38 51 63.5 76 101.6

Artikelnr.

260- 25 260- 38 260- 51 260- 63 260- 76 260-102

Svetsdon med fixering och gasreducering, se nästa sida.

1:18

Ordertelefon 08-92 80 80


Svetsdon • Gasreduceringsverktyg

• Reducerar gasförbrukningen väsentligt • Fixerar och centrerar svetsdetaljerna • Förkortar arbetstiden • Förenklar insvetsning av anslutningar på behållare Gasreduceringsverktyg, flexibel lamelltyp för rör och rördelar • Reducerar gasförbrukningen och arbetstiden. Dimensioner: 38-300mm. Tabellen visar dimensioner som passar till livsmedelsrör. Utförande: Standard är två lameller, men finns även med tre. Material: Aluminium

Ansl.

Lamell Ø

Rör Di Ø

38 51 63.5 76 101.6

41 55 66 78 107

35- 37 47- 50 58- 61 70- 73 95-100

Artikelnr. 1 st lamell

266- 38 266- 51 266- 63 266- 76 266-102

Artikelnr. 2 st lameller

266- 38-2 266- 51-2 266- 63-2 266- 76-2 266-102-2

1:19


Reducerar gasförbrukningen samt fixerar svetsdetaljerna Gasreduceringsverktyg / svetsdon för kopplingsdetaljer och clamphylsor mot SMS-rör och/eller rördelar • Svetsning kan utföras direkt till uppkragning i tank eller behållare utan några speciella arrangemang inne i tanken. • Reducerar gasförbrukningen väsentligt • Reducerar arbetstiden väsentligt • Fixerar svetsdetaljerna Utförande: Finns i dimensioner 25-101.6mm, även till samtliga DIN-dimensioner. Material: Aluminium/SS2333

Ansl.

Artikelnr.

18 25 38 51 63.5 76 101.6 25-101.6

265- 18 265- 25 265- 38 265- 51 265- 63 265- 76 265-102 Komplett sats i låda

265-25-102

Fixerings- och gasreduceringsverktyg IN-LINE för svetsning av kopplingsdetaljer, vinklar etc. på rör • Gasverktyget är utformat så att det kan föras igenom en kort "mejerivinkel". • Centrerar och fixerar rördelarna • Endast svetsområdet fylls upp med gas • Reducerar gasförbrukningen och arbetstiden väsentligt Dimensioner: 38-250mm. Tabellen visar dimensioner som passar till livsmedelsrör. Utförande: Manuell eller pneumatisk Material: SS2333/mässing

Ansl.

Artikelnr. UTGÅTT

38 51 63.5 76 101.6

1:20

Ordertelefon 08-92 80 80

UTGÅTT

267- 38 267- 51 267- 63 267- 76 267-102


Svetstillbehör • MolyTester

Standardlängd 300 mm

Fixerings- och gasreduceringsverktyg för svetsning av rördelar till rör, ventiler, etc. (fixerar endast ena sidan) • Gasverktyget är lämpligt att kombinera med orbitalsvetsutrustning • Centrerar och fixerar rördelarna • Endast svetsområdet fylls upp med gas • Reducerar gasförbrukningen och arbetstiden väsentligt Dimensioner: 38-250mm. Tabellen visar dimensioner som passar till livsmedelsrör. Standardlängd är 300 mm. Utförande: Manuell eller pneumatisk. Material: SS2333/mässing

Ansl.

Artikelnr. manuell

Artikelnr. pneumatisk

25

268- 25

268- 25P

38

268- 38

268- 38P

51

268- 51

268- 51P

63.5

268- 63

268- 63P

76

268- 76

268- 76P

101.6

268-102

268-102P

1:21


MATERIALFÖRVÄXLING? Har det hänt? Har ni fått omärkta rostfria detaljer? MolyTester är en enkel och beprövad utrustning för att identifiera de viktigaste legeringarna AISI 304, AISI 316 och Hastelloy C276.

MolyTester Utförande: Portabelt instrument Vikt: 1 kg Övrigt: Ej destruktiv testning, kan även utföras på små ytor, som t. ex. svetsskarvar. Drift: NiMH batterier

Benämning

MolyTester

Gasreduceringsverktyg artikel 265, underlättar abetet i verksta´n.

1:22

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

269-01


KAPITEL 2 Valskoppling, komplett exkl. packning....... 3

Vinkelrör, 90° långt (special) ................... 10

Svetskoppling, komplett exkl. packning..... 3

Vinkelrör, 90° förlängt - ISO .................... 10

Valshylsa ................................................... 3

Vinkelrör, 90° med instrumentanslutning och utv. BSP-gänga ............... 10

Svetshylsa, kort ......................................... 3 Svetshylsa, lång ........................................ 4 Valsnippel.................................................. 4 Svetsnippel................................................ 4 Svetsnippel, lång ....................................... 4 Mutter ........................................................ 4 Packning, slutet packningsläge (standard) .................................................. 5 Packning, slutet packningsläge med läpp.................................................... 5 Packning, öppet packningsläge................. 5 Nedminskningsnippel för valsning............. 5 Nedminskningsnippel för svetsning........... 5 Nedminskningshylsa, för valsning ............. 6 Nedminskningshylsa, för svetsning ........... 6

Vinkelrör, 45°........................................... 10 Vinkelslangrör 90° ................................... 11 Vinkelslanghylsa 90° ............................... 11 Vinkelslangrör 45° ................................... 11 Vinkelslanghylsa 45° ............................... 11 Slangrör................................................... 12 Slangrör, svarvat ..................................... 12 Slanghylsa............................................... 12 Slangnippel.............................................. 12 Slanghylsa för klämbacksmontage.......... 13 Slangnippel, för klämbacksmontage ....... 13 Klämback, gjuten..................................... 14 Klämback, rostfri lätt................................ 14

Nippel med utvändig R-gänga (BSP) ........ 6

Slangkoppling, återanvändbar med SMS-anslutning ............................... 14

Nippel med invändig R-gänga (BSP) ........ 6

Kona, koncentrisk.................................... 15

Hylsa med utvändig R-gänga (BSP) ......... 7

Kona, koncentrisk, lång med rakände (pressad) ................................... 15

Hylsa med invändig R-gänga (BSP).......... 7 Svetsanslutning med utvändig R-gänga (BSP) .......................................... 7 Huvmutter med kedja ................................ 8 Huvmutter av plast .................................... 8 Blindlock .................................................... 8 Gavel, kupad (passar till livsmedelsrör) .... 8 Vinkelrör, 90° kort med rakände................ 9 Vinkelrör, 90° långt med rakände - ISO .... 9 Vinkelrör, 90° kort utan rakände - ISO ...... 9 Vinkelrör, 90° långt - SMS ......................... 9

Kona, excentrisk...................................... 15 Kona, excentrisk, lång med rakände (pressad) ................................... 16 T-rör, kort................................................. 16 T-rör, kort nedminskat ............................. 16 T-rör, långt............................................... 17 T-rör, långt nedminskat ........................... 17 T-rör, med vinkelavstick .......................... 17 Y-rör 90°-120° ......................................... 18 Korsrör, långt........................................... 18 Korsrör, kort............................................. 18

2:1


KAPITEL 2 Svetskoppling, komplett exkl. packning - DIN......................................... 19 Svetshylsa - DIN...................................... 19 Svetsnippel - DIN .................................... 19

Kräver din installation aseptiska kopplingar...?

Svetshylsa, special - DIN/SMS................ 19 Svetsnippel, special - DIN/SMS .............. 20 Mutter - DIN............................................. 20 Blindlock - DIN......................................... 20 Huvmutter med kedja och packning - DIN......................................... 20 Packning - DIN ........................................ 21 Livsmedelsrör - DIN 11850...................... 21 Vinkelrör, 90° med rakände - DIN ........... 21 Vinkelrör, 90° utan rakände - DIN ........... 22

Skruvkoppling Aseptisk, 5:37-42

Vinkelrör, 45° kort - DIN .......................... 22 Kona, koncentrisk - DIN .......................... 22 Kona, excentrisk - DIN ............................ 22 T-rör, långt - DIN ..................................... 23 T-rör, kort - DIN ....................................... 23 T-rör, kort nedminskat - DIN.................... 23

 Clampkoppling Aseptisk, 5:29-36

...se kapitel 5!

Teknisk info om stålsorter........... ........ 2:24

2:2


SMS Skruvkopplingar • Kopplingsdetaljer Valskoppling, komplett exkl. packning Övrigt: Packning, se sidan 2:5. Material: AISI 304

Ansl.

D

A

B

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

51 74 84 100 114

38 44 46 56 66

Artikelnr.

300-25 300-38 300-51 300-63 300-76

Svetskoppling, komplett exkl. packning Utförande: Dimension 101.6mm tillverkas i två utföranden, standard och K. *K innebär en lättare typ med något lägre svetsnippel (kortare inbyggnadsmått) och mutter . Se även artiklarna 350 och 360 på sidan 2:4. Övrigt: Packning, se sidan 2:5. Material: AISI 304/AISI 316L

Ansl. 25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6 101.6

D 25.6 32.6 38.6 51.6 64.1 76.6 102.5 102.5

A

B

51 60 74 84 100 114 154 150

23.5 26.5 30.0 30.0 34.0 35.0 48.0 37.0

Artikelnr. 310- 25 310- 32 310- 38 310- 51 310- 63 310- 76 310-102 310-102K*

Valshylsa Material: AISI 304

Ansl.

D

A

B

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

35.5 55.0 65.0 80.0 93.0

17 20 20 25 30

Ansl.

D

A

B

35.5 43.5 55.0 65.0 80.0 93.0 127.0

7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 10.0 12.0

Artikelnr.

320-25 320-38 320-51 320-63 320-76

Svetshylsa, kort Material: AISI 304/AISI 316L

25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

25.6 32.6 38.6 51.6 64.1 76.6 102.5

Artikelnr. 330- 25 330- 32 330- 38 330- 51 330- 63 330- 76 330-102

2:3


Svetshylsa, lång Material: AISI 304/AISI 316L (*endast i AISI 316L)

Ansl.

D

A

B

Artikelnr.

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

25.6 38.6 51.6 64.1 76.6 102.5

35.5 55.0 65.0 80.0 93.0 127.0

17.0 20.0 20.0 25.0 30.0 32.0

331- 25 331- 38 331- 51 331- 63 331- 76 331-102

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

25.0 38.0 51.0 63.5 76.1

35.5 55.0 65.0 80.0 93.0

15.5 16.0 17.0 17.0 19.0

331331331331331-

Ansl.

D

A

B

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

40-6 60-6 70-6 85-6 98-6

20 23 25 30 35

25/4* 38/4* 51/4* 63/4* 76/4*

Valsnippel Material: AISI 304

Rd Rd Rd Rd Rd

Artikelnr. 340-25 340-38 340-51 340-63 340-76

Svetsnippel Material: AISI 304/AISI 316L

Ansl.

D

25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76 .0 101.6 101.6

25.6 32.6 38.6 51.6 64.1 76.6 102.5 102.5

A

B

Rd 40-6 Rd 48-6 Rd 60-6 Rd 70-6 Rd 85-6 Rd 98-6 Rd132-6 Rd132-6

15 18 20 20 24 24 35 25

Artikelnr. 350- 25 350- 32 350- 38 350- 51 350- 63 350- 76 350-102 350-102K

Svetsnippel, lång Övrigt: I dimension 101.6mm finns endast svetsnippel K. Material: AISI 304/AISI 316L

Ansl.

D

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

25.6 38.6 51.6 64.1 76.6 102.5

A

B

Rd 40-6 Rd 60-6 Rd 70-6 Rd 85-6 Rd 98-6 Rd132-6

20 23 25 30 35 30

Artikelnr. 351- 25 351- 38 351- 51 351- 63 351- 76 351-102K

Mutter Material: AISI 304 standard, vissa dimensioner kan även beställas i syrafast stål AISI 316.

2:4

Ansl.

A

B

C

25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6 101.6

51 60 74 84 100 114 154 150

20 22 25 26 30 32 45 32

Rd 40-6 Rd 48-6 Rd 60-6 Rd 70-6 Rd 85-6 Rd 98-6 Rd132-6 Rd132-6

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 360- 25 360- 32 360- 38 360- 51 360- 63 360- 76 360-102 360-102K


SMS Kopplingsdetaljer Packning, slutet packningsläge (standard) Material: Nitril (N), EPDM (E), Viton®* (V), silikon (S), PTFE (T)

Ansl. 25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

D

A

B

25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

32.0 40.0 48.0 61.0 73.5 86.0 114.0

Artikelnr. 370- 25 370- 32 370- 38 370- 51 370- 63 370- 76 370-102

Packning, slutet packningsläge med läpp Övrigt: Kopplingar som förses med denna packningstyp blir mer hygieniska då packningens läpp ”fyller ut” så att ingen ficka uppstår i kopplingen. Material: EPDM (E), Viton® (V), silikon (S)

Ansl. 25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

D

A

B

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

32.0 48.0 61.0 73.5 86.0 114.0

Artikelnr. 371- 25 371- 38 371- 51 371- 63 371- 76 371-102

Packning, öppet packningsläge Övrigt: Vissa material och dimensioner kommer att utgå ur sortimentet. Material: Nitril (N), EPDM (E), Viton® (V), silikon (S), PTFE (T)

Ansl.

D

A

B

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

22.5 35.5 48.5 60.5 72.0 97.6

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

32.0 48.0 61.0 73.5 86.0 114.0

A

B

60-6 70-6 70-6 85-6 85-6 98-6 98-6

23 25 25 30 30 35 35

B

Artikelnr. 380- 25 380- 38 380- 51 380- 63 380- 76 380-102

Nedminskningsnippel för valsning Material: AISI 304

Ansl.

D

38.0-25.0 51.0-25.0 51.0-38.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-51.0 76.0-63.5

25.0 25.0 38.0 38.0 51.0 51.0 63.5

Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd

Artikelnr. 400-38×25 400-51×25 400-51×38 400-63×38 400-63×51 400-76×51 400-76×63

Nedminskningsnippel för svetsning Material: AISI 316L

Ansl.

D

A

38.0-25.0 51.0-25.0 51.0-38.0 63.5-25.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-38.0 76.0-51.0 76.0-63.5 101.6-63.5 101.6-76.0

25.6 25.6 38.6 25.6 38.6 51.6 38.6 51.6 64.1 64.1 76.6

Rd 60-6 Rd 70-6 Rd 70-6 Rd 85-6 Rd 85-6 Rd 85-6 Rd 98-6 Rd 98-6 Rd 98-6 Rd132-6 Rd132-6

19 20 20 24 24 24 24 24 24 35 35

Artikelnr. 410- 38×25 410- 51×25 410- 51×38 410- 63×25 410- 63×38 410- 63×51 410- 76×38 410- 76×51 410- 76×63 410-102×63 410-102×76

*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers.

2:5


Nedminskningshylsa, för valsning Material: AISI 304

Ansl.

D

A

B

38.0-25.0 51.0-25.0 51.0-38.0 63.5-25.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-38.0 76.0-51.0 76.0-63.5

25.0 25.0 38.0 25.0 38.0 51.0 38.0 51.0 63.5

55 65 65 80 80 80 93 93 93

17 17 20 20 20 20 20 20 25

Artikelnr. 420-38×25 420-51×25 420-51×38 420-63×25 420-63×38 420-63×51 420-76×38 420-76×51 420-76×63

Nedminskningshylsa, för svetsning Material: AISI 316L

Ansl.

D

38.0-25.0 51.0-25.0 51.0-38.0 63.5-25.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-38.0 76.0-51.0 76.0-63.5 101.6-63.5 101.6-76.0

25.6 25.6 38.6 25.6 38.6 51.6 38.6 51.6 64.1 64.1 76.6

A

B

55 65 65 80 80 80 93 93 93 127 127

17 17 20 20 20 20 20 20 20 25 30

B

R

Artikelnr. 430-038×25 430-051×25 430- 51×38 430- 63×25 430- 63×38 430- 63×51 430- 76×38 430- 76×51 430- 76×63 430-102×63 430-102×76

Nippel med utvändig R-gänga (BSP) Övrigt: Utförande med nyckelgrepp kan måttmässigt avvika från tabellen. Material: AISI 316L

Ansl.

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

A

Rd Rd Rd Rd Rd

40-6 60-6 70-6 85-6 98-6

30/44 42 47 55 58

R 1" R 1 1/2" R 2" R 2 1/2" R 3"

Artikelnr.

440-25 440-38 440-51 440-63 440-76

Nippel med invändig R-gänga (BSP) Övrigt: Utförande med nyckelgrepp kan måttmässigt avvika från tabellen. Material: AISI 316L

Ansl. 25.0 25.0 38.0 38.0 51.0 51.0 63.5 63.5 76.0 76.0

2:6

A Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd Rd

40-6 40-6 60-6 60-6 70-6 70-6 85-6 85-6 98-6 98-6

Ordertelefon 08-92 80 80

B 26 25 30 25 35 35 39 33 44 33

R R 3/4" R 1" R 1 1/4" R 1 1/2" R 1 1/2" R 2" R 2" R 2 1/2" R 2 1/2" R 3"

Artikelnr. 451-25×20 450-25 451-38×32 450-38 451-51×40 450-51 451-63×50 450-63 451-76×65 450-76


SMS Kopplingsdetaljer Hylsa med utvändig R-gänga (BSP) Övrigt: Utförande med nyckelgrepp kan måttmässigt avvika från tabellen. Material: AISI 316L

Ansl.

A

B

R

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

35.5 55.0 65.0 80.0 93.0

28 29 34 34 40

R 1" R 1 1/2" R 2" R 2 1/2" R 3"

Ansl.

A

B

R

35.5 Rd 40-6 55 Rd 60-6 65 Rd 70-6 80 Rd 85-6 93 Rd 98-6

28.5 30.0 29.0 33.0 34.0 35.0 34.0 40.0 40.0 47.0

R 3/4" R 1" R 1 1/4" R 1 1/2" R 1 1/2" R 2" R 2" R 2 1/2" R 2 1/2" R 3"

B

R

Artikelnr.

455-25 455-38 455-51 455-63 455-76

Hylsa med invändig R-gänga (BSP) Övrigt: *Levereras med mutter Material: AISI 316L

25.0 *25.0 38.0 *38.0 51.0 *51.0 63.5 *63.5 76.0 *76.0

Artikelnr.

458-25×20 458-25 458-38×32 458-38 458-51×40 458-51 458-63×50 458-63 458-76×65 458-76

* med mutter

Svetsanslutning med utvändig R-gänga (BSP) Material: AISI 316L

Ansl.

D

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

25.4 38.1 50.8 63.5 76.2

38 45 52 60 66

R 1" R 1 1/2" R 2" R 2 1/2" R 3"

Artikelnr.

457-25 457-38 457-51 457-63 457-76

2:7


Huvmutter med kedja Material: AISI 304

Ansl.

A

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

51 74 84 100 114 154

25-101.6

B

20 25 26 30 32 45

C

Rd 40-6 Rd 60-6 Rd 70-6 Rd 85-6 Rd 98-6 Rd132-6

Lös kedja, L=200-300

Artikelnr.

461- 25 461- 38 461- 51 461- 63 461- 76 461-102

461-05

Huvmutter av plast Arbetstemperatur: -100°C till +80°C Material: Polyethylen HD

Ansl.

A

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

51 74 84 100 114

Ansl.

A

B

20 25 26 30 32

C

Rd Rd Rd Rd Rd

40-6 60-6 70-6 85-6 98-6

Artikelnr.

462-25 462-38 462-51 462-63 462-76

Blindlock Material: AISI 316L

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

35.5 55.0 65.0 80.0 93.0 127.0

B

C

7.5 8.0 9.0 9.0 11.0 13.0

32 48 60 74 86 116

Artikelnr.

470- 25 470- 38 470- 51 470- 63 470- 76 470-102

Gavel, kupad (passar till livsmedelsrör) Material: AISI 316L

Ansl./D

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

2:8

A

T

10 10 10 10 10 12

1.2 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

472- 25 472- 38 472- 51 472- 63 472- 76 472-102


SMS Vinkelrör Vinkelrör, 90° kort med rakände Övrigt: Rakände gäller ej dim. 101.6*, Radie: Se tabell Material: AISI 304/316L (/4 endast 316L)

Ansl.

A

R

12.0 18.0 25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.0 *101.6

12.0×1.0 18.0×1.0 25.0×1.2 32.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

DxT

61 74 55 65 70 82 105 110 150

30 40 25 32 38 51 64 76 150

1000- 12 1000- 18 1000- 25 1000- 32 1000- 38 1000- 51 1000- 63 1000- 76 1000-102

Artikelnr.

12.0 18.0 25.0 38.0 51.0 63.5 76.1 101.6

12.0×1.0 18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 101.6×2.0

46 55 55 70 82 105 110 150

26 35 32 45 58 70 76 110

1000- 12/4 1000- 18/4 1000- 25/4 1000- 38/4 1000- 51/4 1000- 63/4 1000- 76/4 1000-102/4

Vinkelrör, 90° långt med rakände - ISO Radie: Ca 1.5×D Material: AISI 304/316L

Ansl. 25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

DxT 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 101.6×2.0

A

B

65 85 110 135 155 195

28 28 33 40 41 42

R 37 57 76 95 114 152

Artikelnr. 1020- 25 1020- 38 1020- 51 1020- 63 1020- 76 1020-102

Vinkelrör, 90° kort utan rakände - ISO Radie: Ca 1.5×D Material: AISI 304/316L

Ansl. 25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

DxT 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 101.6×2.0

A

R

44 64 89 114 134 174

37 57 76 95 114 152

Artikelnr. 1022- 25 1022- 38 1022- 51 1022- 63 1022- 76 1022-102

Vinkelrör, 90° långt - SMS Radie: Ca 2×D Material: AISI 304/316L

Ansl.

DxT

A

R

25.0 38.0 51.0 63.5

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6

80 105 130 160

50 70 95 120

Artikelnr. 1030-25 1030-38 1030-51 1030-63

2:9


Vinkelrör, 90° långt (special) Radie: Ca 3×D (gäller ej dim. 38 och 76) Material: AISI 304/316L

Ansl.

DxT

A

B

R

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×1.6

115 138 180 230 220

Ansl.

DxT

A

B

R

200 200 200 200 200 200

65 85 110 135 155 195

37 57 76 95 114 152

40 56 30 50 50

75 82 150 180 170

Artikelnr. 1035-25 1035-38 1035-51 1035-63 1035-76

Vinkelrör, 90° förlängt - ISO Radie: Ca 1.5×D Material: AISI 304/316L

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 101.6×2.0

Artikelnr. 1040- 25 1040- 38 1040- 51 1040- 63 1040- 76 1040-102

Vinkelrör, 90° med instrumentanslutning och utv. BSP-gänga Radie: Ca 1×D Material: AISI 316L

Ansl. 25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

DxT 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

A

B

E

R

75 90 100 115 130 150

70 65 67 70 70 70

R½" R¾" R¾" R¾" R¾" R¾"

38 56 72 84 85 110

Artikelnr. 1050- 25 1050- 38 1050- 51 1050- 63 1050- 76 1050-102

Vinkelrör, 45° Material: AISI 304/316L

Ansl.

2:10

DxT

A

B

R

Artikelnr.

12.0 18.0 25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 76.1 101.6

12.0×1.0 18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×2.0 76.1×1.6 101.6×2.0

65 79 77 97 108 138 140 154 186

27 33 32 40 45 57 58 64 77

30 40 25 38 51 64 76 114 150

1060- 12 1060- 18 1060- 25 1060- 38 1060- 51 1060- 63 1060- 76 1060- 76/1 1060-102

25.0 38.0 51.0 63.5 76.1

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6

72 83 99 129 136

30 34 41 53 56

37 38 51 90 95

1060-25/4 1060-38/4 1060-51/4 1060-63/4 1060-76/1/4

Ordertelefon 08-92 80 80


SMS Slangrör • Slanghylsor Vinkelslangrör 90° Övrigt: Kan även beställas med radie lika artiklarna nr. 1020-1035 på sidorna 2:9-10. Radie: Ca 1×D Material: AISI 316L

Ansl.

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

DxT

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

A

C

Artikelnr.

55 70 82 105 110 195

29 42 55 67 80 106

1070- 25 1070- 38 1070- 51 1070- 63 1070- 76 1070-102

Vinkelslanghylsa 90° Övrigt: Kan även beställas med radie lika artiklarna nr. 1020-1035 på sidorna 2:9-10. Radie: Ca 1×D Material: AISI 316L

Ansl.

A

B

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

72 90 102 130 140 227

55 70 82 105 110 195

C

29 42 55 67 80 106

D

35.5 55.0 65.0 80.0 93.0 127.0

Artikelnr.

1080- 25 1080- 38 1080- 51 1080- 63 1080- 76 1080-102

Vinkelslangrör 45° Material: AISI 316L

Ansl.

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

DxT

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

A

B

C

77 97 108 138 140 186

32 40 45 57 58 77

29 42 55 67 80 106

Artikelnr.

1083- 25 1083- 38 1083- 51 1083- 63 1083- 76 1083-102

Vinkelslanghylsa 45° Material: AISI 316L

Ansl.

A

B

C

D

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

94 110 140 180 214 273

32 40 45 57 58 77

29 42 55 67 80 106

35.5 55.0 65.0 80.0 93.0 127.0

Artikelnr.

1085- 25 1085- 38 1085- 51 1085- 63 1085- 76 1085-102

2:11


Slangrör Material: AISI 316L

Ansl.

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

DxT

B

C

50 70 100 115 140 163

29 42 55 67 80 106

B

C

55 70 49 58 67 81 81

12 18 29 42 55 67 80

B

C

67 90 120 140 170 195

29 42 55 67 80 106

A

B

C

Rd 40-6 Rd 60-6 Rd 70-6 Rd 85-6 Rd 98-6 Rd 132-6

70 93 125 145 175 198

29 42 55 67 80 106

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×1.6 101.6×2.0

Artikelnr.

1100- 25 1100- 38 1100- 51 1100- 63 1100- 76 1100-102

Slangrör, svarvat Material: AISI 316L

Ansl.

DxT

12.0 18.0 25.0 38.0 51.0 63.5 76.0

12.0×1.0 18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×2.0

Artikelnr.

1101-12 1101-18 1101-25 1101-38 1101-51 1101-63 1101-76

Slanghylsa Utförande: Tillverkas även med nedminskad slanganslutning. Material: AISI 316L

Ansl.

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

A

35.5 55.0 65.0 80.0 93.0 127.0

Artikelnr.

1110- 25 1110- 38 1110- 51 1110- 63 1110- 76 1110-102

Slangnippel Utförande: Tillverkas även med nedminskad slanganslutning. Material: AISI 316L

Ansl.

25.0 38.0 51.0 63.0 76.0 101.6

2:12

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

1115- 25 1115- 38 1115- 51 1115- 63 1115- 76 1115-102


SMS Slanghylsor • Slangkopplingar

Se även kapitel 6, slang & slangtillbehör.

Slanghylsa för klämbacksmontage Utförande: Finns även i svarvat utförande. Tillverkas även med nedminskad slanganslutning. Övrigt: Artiklarna 25K, 38K och 63K passar endast till rostfri lätt klämback typ R1371. Till övriga dimensioner kan valfri klämback av typ R1370 eller R1371 användas, se sidan 2:14. Material: AISI 316L

Ansl.

D

A

25 25 38 38 51 63 63 76 100

25.0 25.0 38.0 38.0 51.0 63.5 63.5 76.1 101.6

35.5 35.5 55.0 55.0 65.0 80.0 80.0 93.0 127.0

B 63 63 70 70 71 94 94 100 147

Artikelnr. 1117- 25 1117- 25K 1117- 38 1117- 38K 1117- 51 1117- 63 1117- 63K 1117- 76 1117-102

Slangnippel, för klämbacksmontage Utförande: Tillverkas även med nedminskad slanganslutning. Övrigt: Artiklarna 25K, 38K och 63K passar endast till rostfri lätt klämback typ R1371. Till övriga dimensioner kan valfri klämback av typ R1370 eller R1371 användas, se sidan 2:14. Material: AISI 316L

Ansl. 25 25 38 38 51 63 63 76 100

D

A

B

25.0 25.0 38.0 38.0 51.0 63.5 63.5 76.1 101.6

Rd 40-6 Rd 40-6 Rd 60-6 Rd 60-6 Rd 70-6 Rd 85-6 Rd 85-6 Rd 98-6 Rd132-6

66 66 73 73 75 100 100 115 145

Artikelnr. 1116- 25 1116- 25K 1116- 38 1116- 38K 1116- 51 1116- 63 1116- 63K 1116- 76 1116-102

2:13


Klämback, gjuten Övrigt: Passar till slanghylsor 1116-1117 på sidan 2:13. Se även sidorna 6:5-6. Material: Aluminium, AISI 316

Ansl. 13.5 21.0 25.0 25.0 38.0 38.0 38.0 51.0 51.0 63.0 63.0 76.0 76.0 100.0 100.0

Slangdim. Slang Di Slang Dy 1/2" 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 4" 4"

13.0 19.0 25.0 25.0 38.0 38.0 38.0 51.0 51.0 63.5 63.5 76.0 76.0 101.0 101.0

22-24 30-33 36-39 40-43 50-52 53-56 57-60 64-67 69-71 78-82 84-87 89-93 94-97 114-119 118-122

Artikelnr. R1370- 13×05 R1370- 19×06 R1370- 25×06 R1370- 25×08 R1370- 38×06 R1370- 38×08 R1370- 38×10 R1370- 50×08 R1370- 50×10 R1370- 63×07 R1370- 63×10 R1370- 75×08 R1370- 75×10 R1370-102×08 R1370-102×10

Klämback, rostfri lätt Övrigt: Passar till slanghylsor 1116-1117 på sidan 2:13. Se även sidorna 6:5-6. Material: AISI 316

Ansl.

25 38 51 63 76 100

Slangdim. Slang Di Slang Dy

1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

25.0 38.0 51.0 63.0 76.0 102.0

32-37 45-51 56-62 69-76 83-90 106-120

Artikelnr.

R1371- 25 R1371- 38 R1371- 51 R1371- 63 R1371- 76 R1371-102

Slangkoppling, återanvändbar med SMS-anslutning Utförande: Hygieniskt utförande, passar till silikonslang NT 65/69 (sid 6:14). Kopplingen kan best.med andra anslutningar. Övrigt: Slangkopplingen kan behöva anpassas vid val av annan slang. Se även sidan 6:8. Material: AISI 316L

2:14

Ansl.

Slangdim.

25 32 38 51

1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Ordertelefon 08-92 80 80

Rd Rd Rd Rd

A

B

40-6 48-6 60-6 70-6

70 75 78 86

Artikelnr.

1114-25 1114-32 1114-38 1114-51


SMS Konor • T-rör Kona, koncentrisk Material: AISI 316L

Ansl.

D1xD2

B

18.0-12.0 25.0-12.0 25.0-18.0 32.0-25.0 38.0-25.0 38.0-32.0 51.0-25.0 51.0-32.0 51.0-38.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-38.0 76.0-51.0 76.0-63.5 101.6-51.0 101.6-63.5 101.6-76.0

18.0×12.0 25.0×12.0 25.0×18.0 32.0×25.0 38.0×25.0 38.0×32.0 51.0×25.0 51.0×32.0 51.0×38.0 63.5×38.0 63.5×51.0 76.0×38.0 76.0×51.0 76.0×63.5 101.6×51.0 101.6×63.5 101.6×76.0

20.0 34.4 20.9 22.0 39.0 17.8 77.4 58.5 40.5 76.4 37.4 68.8 72.0 35.7 94.7 105.0 77.6

Artikelnr. 1120- 18×12 1120- 25×12 1120- 25×18 1120- 32×25 1120- 38×25 1120- 38×32 1120- 51×25 1120- 51×32 1120- 51×38 1120- 63×38 1120- 63×51 1120- 76×38 1120- 76×51 1120- 76×63 1120-102×51 1120-102×63 1120-102×76

Kona, koncentrisk, lång med rakände (pressad) Övrigt: Svarvade konor med rakände, se kapitel 5. Material: AISI 316L

Ansl.

D1xD2

B

C

38.0-25.0 51.0-25.0 51.0-38.0 63.5-25.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-25.0 76.0-38.0 76.0-51.0 76.0-63.5 101.6-76.0

38.0×25.0 51.0×25.0 51.0×38.0 63.5×25.0 63.5×38.0 63.5×51.0 76.0×25.0 76.0×38.0 76.0×51.0 76.0×63.5 101.6×76.0

97 115 97 132 115 97 150 132 115 97 118

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Ansl.

D1xD2

B

18.0-12.0 25.0-12.0 25.0-18.0 38.0-25.0 51.0-25.0 51.0-38.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-38.0 76.0-51.0 76.0-63.5 101.6-51.0 101.6-63.5 101.6-76.0

18.0×12.0 25.0×12.0 25.0×18.0 38.0×25.0 51.0×25.0 51.0×38.0 63.5×38.0 63.5×51.0 76.0×38.0 76.0×51.0 76.0×63.5 101.6×51.0 101.6×63.5 101.6×76.0

18.4 35.0 19.0 37.9 75.5 39.6 71.0 36.3 106.5 70.2 35.8 166.0 105.5 76.1

Artikelnr.

1123- 38×25 1123- 51×25 1123- 51×38 1123- 63×25 1123- 63×38 1123- 63×51 1123- 76×25 1123- 76×38 1123- 76×51 1123- 76×63 1123-102×76

Kona, excentrisk Material: AISI 316L

Artikelnr. 1130- 18×12 1130- 25×12 1130- 25×18 1130- 38×25 1130- 51×25 1130- 51×38 1130- 63×38 1130 63×51 1130- 76×38 1130- 76×51 1130- 76×63 1130-102×51 1130-102×63 1130-102×76

2:15


Kona, excentrisk, lång med rakände (pressad) Övrigt: Svarvade konor med rakände, se kapitel 5. Material: AISI 316L

Ansl.

38.0-25.0 51.0-25.0 51.0-38.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-38.0 76.0-51.0 76.0-63.5

D1xD2

38.0×25.0 51.0×25.0 51.0×38.0 63.5×38.0 63.5×51.0 76.0×38.0 76.0×51.0 76.0×63.5

B

C

104 126 105 130 103 148 126 105

40 40 40 40 40 40 40 40

A

B

Artikelnr.

1133-38×25 1133-51×25 1133-51×38 1133-63×38 1133 63×51 1133-76×38 1133-76×51 1133-76×63

T-rör, kort Material: AISI 304/316L

Ansl.

12.0 18.0 25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

DxT

12.0×1.0 18.0×1.0 25.0×1.2 32.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

7.5 10.5 14.0 18.0 22.0 29.0 35.0 41.0 55.0

56 56 55 64 70 82 105 110 150

Artikelnr.

1140- 12 1140- 18 1140- 25 1140- 32 1140- 38 1140- 51 1140- 63 1140- 76 1140-102

T-rör, kort nedminskat Material: AISI 304/316L

2:16

Ansl.

D1xD2

A

B

25.0-12.0 25.0-14.0 25.0-18.0 38.0-12.0 38.0-14.0 38.0-18.0 38.0-25.0 51.0-25.0 51.0-38.0 63.5-25.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-38.0 76.0-51.0 76.0-63.5 101.6-51.0 101.6-63.5 101.6-76.0

25.0×12.0 25.0×14.0 25.0×18.0 38.0×12.0 38.0×14.0 38.0×18.0 38.0×25.0 51.0×25.0 51.0×38.0 63.5×25.0 63.5×38.0 63.5×51.0 76.0×38.0 76.0×51.0 76.0×63.5 101.6×51.0 101.6×63.5 101.6×76.0

14 14 14 22 22 22 22 29 29 35 35 35 41 41 41 55 55 55

55 55 55 70 70 70 70 82 82 105 105 105 110 110 110 150 150 150

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

1141- 25×12 1141- 25×14 1141- 25×18 1141- 38×12 1141- 38×14 1141- 38×18 1141- 38×25 1141- 51×25 1141- 51×38 1141- 63×25 1141- 63×38 1141 63×51 1141- 76×38 1141- 76×51 1141- 76×63 1141-102×51 1141-102×63 1141-102×76


SMS Specialrör • T-rör • Y-rör • Korsrör T-rör, långt Material: AISI 304/316L

Ansl.

DxT

B

12.0 14.0 18.0 25.0 32.0 38.0 51.0 63.5 76.0 76.1 101.6

12.0×1.0 14.0×1.0 18.0×1.0 25.0×1.2 32.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×2.0 76.1×1.6 101.6×2.0

56 56 56 55 64 70 82 105 110 134 150

Artikelnr. 1150- 12 1150- 14 1150- 18 1150- 25 1150- 32 1150- 38 1150- 51 1150- 63 1150- 76 1150- 76/1 1150-102

T-rör, långt nedminskat Material: AISI 316L

Ansl.

D1xD2

T1xT2

B

18.0-12.0 18.0-14.0 25.0-12.0 25.0-14.0 25.0-18.0 38.0-12.0 38.0-14.0 38.0-18.0 38.0-25.0 51.0-12.0 51.0-14.0 51.0-18.0 51.0-25.0 51.0-38.0 63.5-25.0 63.5-38.0 63.5-51.0 76.0-38.0 76.0-51.0 76.0-63.5 101.6-51.0 101.6-63.5 101.6-76.0

18.0×12.0 18.0×14.0 25.0×12.0 25.0×14.0 25.0×18.0 38.0×12.0 38.0×14.0 38.0×18.0 38.0×25.0 51.0×12.0 51.0×14.0 51.0×18.0 51.0×25.0 51.0×38.0 63.5×25.0 63.5×38.0 63.5×51.0 76.0×38.0 76.0×51.0 76.0×63.5 101.6×51.0 101.6×63.5 101.6×76.0

1.0×1.0 1.0×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.2 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.2 1.2×1.2 1.6×1.2 1.6×1.2 1.6×1.2 2.0×1.2 2.0×1.2 2.0×1.6 2.0×1.2 2.0×1.6 2.0×2.0

56 56 55 55 55 70 70 70 70 82 82 82 82 82 105 105 105 110 110 110 150 150 150

Artikelnr. 1151- 18×12 1151- 18×14 1151- 25×12 1151- 25×14 1151- 25×18 1151- 38×12 1151- 38×14 1151- 38×18 1151- 38×25 1151- 51×12 1151- 51×14 1151- 51×18 1151- 51×25 1151- 51×38 1151- 63×25 1151- 63×38 1151- 63×51 1151- 76×38 1151- 76×51 1151- 76×63 1151-102×51 1151-102×63 1151-102×76

T-rör, med vinkelavstick Material: AISI 316L

Ansl.

DxT

B

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

25.4×1.5 38.1×1.5 50.8×1.5 63.5×1.5 76.2×2.0 101.6×2.0

75 90 100 115 130 150

Artikelnr.

1190- 25 1190- 38 1190- 51 1190- 63 1190- 76 1190-102

2:17


Y-rör 90°-120° Material: AISI 316L

Ansl.

DxT

A

Artikelnr.

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

25.4×1.5 38.1×1.5 50.8×1.5 63.5×1.5 76.2×2.0 101.6×2.0

40 55 75 85 85 110

Ansl.

DxT

B

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×1.6 101.6×2.0

55 70 82 105 110 150

1195- 25 1195- 38 1195- 51 1195- 63 1195- 76 1195-102

Korsrör, långt Material: AISI 316L

Artikelnr.

1180- 25 1180- 38 1180- 51 1180- 63 1180- 76 1180-102

Korsrör, kort Material: AISI 316L

Ansl.

25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

2:18

DxT

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.0×1.6 101.6×2.0

Ordertelefon 08-92 80 80

A

14 22 29 35 41 55

B

44 64 89 114 134 174

Artikelnr.

1185- 25 1185- 38 1185- 51 1185- 63 1185- 76 1185-102


DIN Skruvkopplingar Armatur enligt DIN 11851, tysk standard

Svetskoppling, komplett exkl. packning - DIN Material: AISI 316L, Övrigt: Packning, se sidan 2:21.

Ansl.

DxT

A

B

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

12×1.0 18×1.5 22×1.5 28×1.5 34×1.5 40×1.5 52×1.5 70×2.0 85× 2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0

38 44 54 63 70 78 92 112 127 148 178 210

34 34 36 44 50 52 56 64 74 88 68 74

Ansl.

DxT

A

B

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

12×1.0 18×1.5 22×1.5 28×1.5 34×1.5 40×1.5 52×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0

22 28 36 44 50 56 68 86 100 121 150 176

17 17 18 22 25 26 28 32 37 44 34 37

Artikelnr. 310-DIN 10 310-DIN 15 310-DIN 20 310-DIN 25 310-DIN 32 310-DIN 40 310-DIN 50 310-DIN 65 310-DIN 80 310-DIN100 310-DIN125 310-DIN150

Svetshylsa - DIN Material: AISI 316L

Artikelnr. 330-DIN 10 330-DIN 15 330-DIN 20 330-DIN 25 330-DIN 32 330-DIN 40 330-DIN 50 330-DIN 65 330-DIN 80 330-DIN100 330-DIN125 330-DIN150

Svetsnippel - DIN Material: AISI 316L

Ansl.

DxT

A

B

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

12×1.0 18×1.5 22×1.5 28×1.5 34×1.5 40×1.5 52×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0

28×1/8" 34×1/8" 44×1/6" 52×1/6" 58×1/6" 65×1/6" 78×1/6" 95×1/6" 110×1/4" 130×1/4" 160×1/4" 190×1/4"

21 21 24 29 32 33 35 40 45 54 46 50

Artikelnr.

Ansl.

DxT

A

B

Artikelnr.

15 25 40 50 65 80 100

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×2.0 101.6×2.0

28 44 56 68 86 100 121

17 22 26 28 32 37 44

330-DIN 15/18 330-DIN 25/25 330-DIN 40/38 330-DIN 50/51 330-DIN 65/63 330-DIN 80/76 330-DIN100/102

350-DIN 10 350-DIN 15 350-DIN 20 350-DIN 25 350-DIN 32 350-DIN 40 350-DIN 50 350-DIN 65 350-DIN 80 350-DIN100 350-DIN125 350-DIN150

Svetshylsa, special - DIN/SMS Material: AISI 316L

2:19


Svetsnippel, special - DIN/SMS Material: AISI 316L

Ansl.

A

B

Artikelnr.

4×1/8" 52×1/6" 65×1/6" 78×1/6" 95×1/6" 110×1/4" 130×1/4"

21 29 33 35 40 45 54

350-DIN 15/18 350-DIN 25/25 350-DIN 40/38 350-DIN 50/51 350-DIN 65/63 350-DIN 80/76 350-DIN100/102

A

B

C

Artikelnr.

38 44 54 63 70 78 92 112 127 148 178 210

18 18 21 21 21 21 22 25 30 31 34 40

28×1/8" 34×1/8" 44×1/6" 52×1/6" 58×1/6" 65×1/6" 78×1/6" 95×1/6" 110×1/4" 130×1/4" 160×1/4" 190×1/4"

Ansl.

A

B

C

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

22 28 36 44 50 56 68 86 100 121 150 176

9 9 11 13 13 13 14 16 16 20 22 24

19 25 31 36 42 49 62 80 94 115 138 164

Ansl.

A

B

C

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

38 44 54 63 70 78 92 112 127 148 178 210

18 18 21 21 21 21 22 25 30 31 34 40

28×1/8" 34×1/8" 44×1/6" 52×1/6" 58×1/6" 65×1/6" 78×1/6" 95×1/6" 110×1/4" 130×1/4" 160×1/4" 190×1/4"

15 25 40 50 65 80 100

DxT 18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×2.0 101.6×2.0

Mutter - DIN Material: AISI 304

Ansl. 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

360-DIN 10 360-DIN 15 360-DIN 20 360-DIN 25 360-DIN 32 360-DIN 40 360-DIN 50 360-DIN 65 360-DIN 80 360-DIN100 360-DIN125 360-DIN150

Blindlock - DIN Material: AISI 316L

Artikelnr. 470-DIN 10 470-DIN 15 470-DIN 20 470-DIN 25 470-DIN 32 470-DIN 40 470-DIN 50 470-DIN 65 470-DIN 80 470-DIN100 470-DIN125 470-DIN150

Huvmutter med kedja och packning - DIN Material: AISI 304

2:20

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 461-DIN 10 461-DIN 15 461-DIN 20 461-DIN 25 461-DIN 32 461-DIN 40 461-DIN 50 461-DIN 65 461-DIN 80 461-DIN100 461-DIN125 461-DIN150


DIN Rör • DIN Rördelar Packning - DIN Material: NBR (N), EPDM (E), silikon (S), Viton®* (V) och PTFE (T)

Ansl.

A

B

C

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 7 7

20 26 33 40 46 52 64 81 95 114 142 167

12 18 23 30 36 42 54 71 85 104 130 155

Artikelnr. 370-DIN 10 370-DIN 15 370-DIN 20 370-DIN 25 370-DIN 32 370-DIN 40 370-DIN 50 370-DIN 65 370-DIN 80 370-DIN100 370-DIN125 370-DIN150

Livsmedelsrör - DIN 11850 Utförande: Invändigt betat, glödgat med bearbetad svetsvulst, längd 6 meter. (Se även sidan 1:3) Material: W 1.4307/AISI 304L, W 1.4404/AISI 316L

Ansl.

DyxT

Standard

Artikelnr.

DIN *10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

12×1.5 18×1.5 22×1.5 28×1.5 34×1.5 40×1.5 52×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0

99-12/1 100-DIN 15 100-DIN 20 100-DIN 25 100-DIN 32 100-DIN 40 100-DIN 50 100-DIN 65 100-DIN 80 100-DIN100 100-DIN125 100-DIN150

*sömlöst

Vinkelrör, 90° med rakände - DIN Material: AISI 304/316L

Ansl.

DxT

A

B

R

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

12×1.5 18×1.5 22×1.5 28×1.5 34×1.5 40×1.5 52×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0

38 47 52 70 78 85 97 110 118 140

12 12 12 20 23 25 27 30 28 40

26 35 40 50 55 60 70 80 90 100

Artikelnr.

1020-DIN 10 1020-DIN 15 1020-DIN 20 1020-DIN 25 1020-DIN 32 1020-DIN 40 1020-DIN 50 1020-DIN 65 1020-DIN 80 1020-DIN100

*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers.

2:21


Vinkelrör, 90° utan rakände - DIN Material: AISI 304/316L

Ansl.

DxT

A

R

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

12×1.5 18×1.5 22×1.5 28×1.5 34×1.5 40×1.5 52×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0 254×2.0

26 35 40 50 55 60 70 80 90 100 188 225 300 375

26 35 40 50 55 60 70 80 90 100 188 225 300 375

Ansl.

DxT

A

R

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

12×1.5 18×1.5 22×1.5 28×1.5 34×1.5 40×1.5 52×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0

17 23 27 34 38 41 48 55 63 70 131 158 209

26 35 40 50 55 60 70 80 90 100 187 225 300

Artikelnr. 1022-DIN 10 1022-DIN 15 1022-DIN 20 1022-DIN 25 1022-DIN 32 1022-DIN 40 1022-DIN 50 1022-DIN 65 1022-DIN 80 1022-DIN100 1022-DIN125 1022-DIN150 1022-DIN200 1022-DIN250

Vinkelrör, 45° kort - DIN Material: AISI 304/316L

Artikelnr. 1060-DIN 10 1060-DIN 15 1060-DIN 20 1060-DIN 25 1060-DIN 32 1060-DIN 40 1060-DIN 50 1060-DIN 65 1060-DIN 80 1060-DIN100 1060-DIN125 1060-DIN150 1060-DIN200

Kona, koncentrisk - DIN Utförande: Finns i fler steg än vad tabellen visar, Material: AISI 316L

Ansl.

D1xD2

B

20- 15 125-120 32- 25 140-132 50- 40 165-150 80- 65 100-180 125-100 150-125

22× 18 28× 22 34× 28 40× 34 52× 40 70× 52 85× 70 104× 85 129×104 154×129

7.5 11.0 11.0 12.0 23.0 32.0 29.0 36.0 47.0 47.0

Artikelnr. 1120-DIN 20× 15 1120-DIN 25× 20 1120-DIN 32× 25 1120-DIN 40× 32 1120-DIN 50× 40 1120-DIN 65× 50 1120-DIN 80× 65 1120-DIN100× 80 1120-DIN125×100 1120-DIN150×125

Kona, excentrisk - DIN Utförande: Finns i fler steg än vad tabellen visar, Material: AISI 316L

2:22

Ansl.

D1xD2

B

15- 10 120-115 25- 20 132-125 40- 32 150-140 65- 50 180-165 100- 80 125-100 150-125

18× 12 22× 18 28× 22 34× 28 40× 34 52× 40 70× 52 85× 70 104× 85 129×104 154×129

16.0 11.0 17.0 19.0 19.0 33.0 49.0 41.0 49.0 69.0 69.0

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 1130-DIN 15× 10 1130-DIN 20× 15 1130-DIN 25× 20 1130-DIN 32× 25 1130-DIN 40× 32 1130-DIN 50× 40 1130-DIN 65× 50 1130-DIN 80× 65 1130-DIN100× 80 1130-DIN125×100 1130-DIN150×125


DIN Rördelar T-rör, långt - DIN Material: AISI 316L

Ansl.

DxT

B

Artikelnr.

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

12×1.5 18×1.5 22×1.5 28×1.5 34×1.5 40×1.5 52×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0

26.0 35.0 40.0 50.0 55.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 187.5 225.0 300.0

1150-DIN 10 1150-DIN 15 1150-DIN 20 1150-DIN 25 1150-DIN 32 1150-DIN 40 1150-DIN 50 1150-DIN 65 1150-DIN 80 1150-DIN100 1150-DIN125 1150-DIN150 1150-DIN200

T-rör, kort - DIN Material: AISI 316L

Ansl.

DxT

A

B

Artikelnr.

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

12×1.5 18×1.5 22×1.5 28×1.5 34×1.5 40×1.5 52×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0

8.0 11.5 14.5 16.0 19.0 22.0 29.5 40.0 45.5 58.0 72.0 87.0 111.0

26.0 35.0 40.0 50.0 55.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 187.5 225.0 300.0

Ansl.

D1xD2

A

B

Artikelnr.

32-25 40-25 40-32 50-25 50-32 50-40 65-32 65-40 65-50 80-50 80-65 100-65 100-80

34×28 40×28 40×34 52×28 52×34 52×40 70×34 70×40 70×52 85×52 85×70 104×70 104×85

19.0 23.0 23.0 29.0 29.0 29.0 39.0 39.0 39.0 47.5 47.0 58.0 58.0

55.0 60.0 60.0 70.0 70.0 70.0 80.0 80.0 80.0 90.0 90.0 100.0 100.0

1141-DIN 32×25 1141-DIN 40×25 1141-DIN 40×32 1141-DIN 50×25 1141-DIN 50×32 1141-DIN 50×40 1141-DIN 65×32 1141-DIN 65×40 1141-DIN 65×50 1141-DIN 80×50 1141-DIN 80×65 1141-DIN100×65 1141-DIN100×80

1140-DIN 10 1140-DIN 15 1140-DIN 20 1140-DIN 25 1140-DIN 32 1140-DIN 40 1140-DIN 50 1140-DIN 65 1140-DIN 80 1140-DIN100 1140-DIN125 1140-DIN150 1140-DIN200

T-rör, kort nedminskat - DIN Övrigt: Finns i fler steg än vad tabellen visar. Material: AISI 316L

2:23


TEKNISK INFORMATION - Riktanalyser för olika stålsorter Produkterna i katalogen tillverkas i rostfritt stål AISI 304/304L eller AISI 316/316L om inte annat anges. Vid beställning, notera R för rostfritt stål av kvalitet AISI 304/304L och S för syrafast stål av kvalitet AISI 316/316L. AST Namn

W.-Nr.

ASTM

C max

Cr

Ni

Mo

N

%

%

%

%

%

17-9 18-9 18-10Ti 18-9L 18-10L

2333 2333 2337 2352 2352

1.4301 1.4301 1.4541 1.4306

304 321 304L 304L

0.05 0.05 0.08 0.03 0.03

17.3 8.6 18.3 8.6 17.3 9.1 18.3 9.1 18.3 10.1

17-11-2 17-11-2L 17-11-2Ti 17-11-2.5 17-12-2.5 17-12-2.5L 17-13-2.5L

2347 2348 2350 2343 2343 2353 2353

1.4401 1.4404 1.4571 1.4436 1.4435

316 316L 316Ti 316 316 316L 316L

0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03

17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.3

254 SMO®

654 SMO®

2:24

SS

2378

-

-

-

S31254

S32654

0.02

0.02

20.0

24.0

10.6 11.1 11.1 10.6 11.1 11.6 12.6

18.0

22.0

-

Övrigt

Ti -

2.1 2.1 2.1 2.6 2.6 2.6 2.6

6.1

7.3

Ti -

0.20

0.50

Ordertelefon 08-92 80 80

Cu

Mn

Egenskaper

God härdighet mot allmän korrosion i oxiderande lösningar och beständiga mot interkristallin korrosion. Oxidationsbeständiga till 800-850°C. Mycket god svetsbarhet.

Högre härdighet än 18-9stålen mot allmän korrosion i reducerande lösningar och mot punktfrätning samt spaltkorrosion. Högre varmhållfasthet och mycket god svetsbarhet.

Havsvattenbeständigt stål, d.v.s. mycket hög härdighet mot punkt- och spaltkorrosion. Hög härdighet mot allmän korrosion i starka syror, även vid närvaro av klorider, samt mot spänningskorrosion. Förhöjd hållfasthet och god svetsbarhet.

Extremt korrosionsbeständigt stål med hög hållfasthet. Korrosionshärdighet i nivå med nickellegeringar av typen 625 och C276. God svetsbarhet.


KAPITEL 3 Muff ........................................................... 3

Klämkoppling, rak mm/gänga.................. 12

Svetsmuff .................................................. 3

Klämkoppling, 90° vinkel mm/mm ........... 12

Nippel ........................................................ 4

Klämkoppling, 90° vinkel mm/gänga ....... 13

Sexkantnippel............................................ 4

Klämkoppling, T-rör mm/mm ................... 13

Svetsnippel................................................ 4

Böj 90° - METRISK.................................. 14

Nippelrör.................................................... 4

Böj 90° - METRISK.................................. 14

Rund mutter............................................... 5

T-rör, uppkragat - METRISK ................... 14

Sexkantmutter ........................................... 5

T-rör, pressat - METRISK........................ 14

T-rör........................................................... 5

Kona, koncentrisk - METRISK................. 15

Vinkel 90° .................................................. 5

Kona, excentrisk - METRISK................... 15

Gängböj 45° med muff .............................. 6

Böj 90° - ISO ........................................... 16

Gängböj 90° med muff .............................. 6

T-rör, uppkragat - ISO ............................. 16

Sexkanthuv................................................ 6

T-rör, pressat - ISO ................................. 16

Rund huv ................................................... 6

Kona, koncentrisk - ISO .......................... 17

Sexkantpropp, konisk gänga ..................... 7

Kona, excentrisk - ISO ............................ 18

Sexkantpropp, cylindrisk gänga ................ 7

Rörhållare, robust med rilla och svetsanslutning........................................ 19

Fyrkantpropp, konisk gänga ...................... 7 Fyrkantpropp, cylindrisk gänga ................. 7 Slangnippel, sexkant ................................. 8 Slangnippel, rund ...................................... 8 Slangsockel, svets..................................... 8 Slangnippel, lös mutter.............................. 8 Förminskningsmuff .................................... 9 Förminskningsnippel ................................. 9 Bussning.................................................. 10

Rörhållare, robust tudelad med rilla utan svetsanslutning........................................ 19 Klammer, tudelad inkl. bult och mutter .... 20 Klamsvep, enkelt inkl. bult och mutter..... 20 Rörhållare, fällbar med snabblås och svetsanslutning - ISO .............................. 20 Krage, pressad - METRISK (PN10/SMS 1233) ....................................................... 21 Krage, pressad - ISO (PN10/SMS 1233) 21

Svetskoppling, konisk tätning .................. 10

Lösfläns, pressad rostfri (PN10/DIN 2642) .................................... 21

Svetskoppling, plan tätning ..................... 11

Lösfläns, rostfri (PN10/DIN 2642)........... 21

Koppling, invändig gänga och konisk tätning ..................................................... 11

Lösfläns, silumin - METRISK (PN10) ...... 22

Koppling, invändig/utvändig gänga och konisk tätning .......................................... 11 Klämkoppling, rak mm/mm...................... 12

Lösfläns, silumin - ISO (PN10) ................ 22 Svetsfläns, rostfri med krage - METRISK (PN16/DIN 2633) .................................... 22

3:1


KAPITEL 3 Svetsfläns, rostfri med krage - ISO (PN16/ DIN2633)................................................. 22 Blindfläns (PN10/16, DIN 2527) .............. 23 Flänspackning ......................................... 23 Bultförband, rostfritt till flänsar (bult + mutter).......................................... 23 Flänssynglas, ingjutet glas för inspänning mellan två flänsar .................................... 24 Flänssynglas, ingjutet glas i en standardfläns........................................... 24 Belysning för säkra utrymmen, passar till skruvkoppling eller flänssynglas.............. 24 Kamlock, invändig gänga, Hane.............. 25

Kardankoppling, slangsockel, Hane ........ 27 Kardankoppling, slangsockel, Hona ........ 27 Kardankoppling, utvändig gänga, Hane .. 27 Kardankoppling, utvändig gänga, Hona .. 28 Kardankoppling, svetssockel, Hane ........ 28 Kardankoppling, svetssockel, Hona ........ 28 Kardankoppling, lock, Hane .................... 28 Kardankoppling, lock, Hona .................... 28 Klokoppling i rostfritt stål med utvändig RG ............................................ 29 Fransk snabbkoppling, Guillemin ............ 29 Elaflex, TW-koppling ............................... 29

Kamlock, invändig gänga, Hona.............. 25 Kamlock, utvändig gänga, Hane ............. 25



Kamlock, utvändig gänga, Hona ............. 26 Kamlock, slangsockel, Hane ................... 26 Kamlock, slangsockel, Hona ................... 26 Kamlock, plugg, Hane ............................. 26 Kamlock, lock, Hona................................ 26

Omvandlingstabeller............................ 3:30

3:2


Gängrördelar, syrafasta Utförande Rördelarna har som standard Whitworth (BSP) rörgängor och är dimensionerade enligt norm ISO 7 (DIN 2999). Utvändiga anslutningar är normalt koniska. Om ut- eller invändiga cylindriska gängor har använts, är dessa dimensionerade enligt norm ISO 228 (DIN 259).

NPT-Gängor Rördelar med NPT-gänga tillverkas mot beställning.

Certifikat Materialintyg t. ex. 3.1B erhålles på begäran.

Typgodkännande Gängrördelar som finns med i katalogen, är som regel typgodkända av SAQ för nedan angivna tryck- och temperaturgränser.

Anslutning 06- 25 32- 50 65-100

R-gänga

Max arbetstryck (bar) vid +20°C

1/8"-1" 11/4"-2" 21/2"-4"

100 64 40

Muff Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

BSP/R

A

B

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

15 19 22 28 34 41 50 57 70 87 100 128

17 25 26 34 36 43 48 48 56 65 71 85

BSP/R

A

B

16 19 23 28 34 41 50 57 71 88 100 128

10 13 14 17 18 22 24 24 28 33 36 42

Artikelnr. 600- 06 600- 08 600- 10 600- 15 600- 20 600- 25 600- 32 600- 40 600- 50 600- 65 600- 80 600-100

Svetsmuff Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

Artikelnr. 610- 06 610- 08 610- 10 610- 15 610- 20 610- 25 610- 32 610- 40 610- 50 610- 65 610- 80 610-100

3:3


Nippel Material: SS2343, AISI 316

Ansl.

BSP/R

B

6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

16 18 22 25 30 35 38 38 45 55 60

Artikelnr. 620-06 620-08 620-10 620-15 620-20 620-25 620-32 620-40 620-50 620-65 620-80

Sexkantnippel Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

BSP/KR 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

B 22 28 30 36 42 46 54 54 64 70 78

N6

N8

12 14 19 22 30 36 46 50 65 80 90

Artikelnr. 630-06 630-08 630-10 630-15 630-20 630-25 630-32 630-40 630-50 630-65 630-80

Svetsnippel Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

BSP/KR 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"

B 30 30 30 35 40 40 50 50 55 60 65 80 85 110

DxT 10.2×2.0 13.5×2.3 17.2×2.3 21.3×2.6 26.9×2.6 33.7×3.2 42.4×3.2 48.3×3.2 60.3×3.6 76.1×3.6 88.4×4.0 114.3×4.5 139.7×5.4 168.3×7.1

Artikelnr. 640- 06 640- 08 640- 10 640- 15 640- 20 640- 25 640- 32 640- 40 640- 50 640- 65 640- 80 640-100 640-125 640-150

Nippelrör Material: SS2343, AISI 316

3:4

Ansl.

BSP/KR

B

6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

40 40 40 60 60 60 80 80 100 100 120 150

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 650- 06 650- 08 650- 10 650- 15 650- 20 650- 25 650- 32 650- 40 650- 50 650- 65 650- 80 650-100


Gängrördelar Rund mutter Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

BSP/R 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

A

B

16 19 23 28 34 41 51 58 71 88 100

9 10 11 12 13 15 18 18 20 23 25

Artikelnr. 660-06 660-08 660-10 660-15 660-20 660-25 660-32 660-40 660-50 660-65 660-80

Sexkantmutter Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

BSP/R

B

N6

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

7 8 8 9 10 11 13 13 14 16 19

19 22 27 32 36 46 55 60

N8

75 95 105

Artikelnr. 670-06 670-08 670-10 670-15 670-20 670-25 670-32 670-40 670-50 670-65 670-80

T-rör Material: SS2343, AISI 316

Ansl.

BSP/R

A

6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

19 21 25 28 33 38 45 50 58 75 85

Ansl.

BSP/R

A

6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

19 21 25 28 33 38 45 50 58 75 85

Artikelnr. 680-06 680-08 680-10 680-15 680-20 680-25 680-32 680-40 680-50 680-65 680-80

Vinkel 90° Material: SS2343, AISI 316

Artikelnr. 700-06 700-08 700-10 700-15 700-20 700-25 700-32 700-40 700-50 700-65 700-80

3:5


Gängböj 45° med muff Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

BSP/KR 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

A

R

45 50 60 65 85 100 115 135 160 200 240

28 30 40 45 50 65 85 95 120 145 170

Artikelnr.

A

R

50 60 70 80 100 120 140 160 190 240 290

28 30 40 45 50 65 85 95 120 145 170

705-06 705-08 705-10 705-15 705-20 705-25 705-32 705-40 705-50 705-65 705-80

Gängböj 90° med muff Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

BSP/KR 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

Artikelnr. 710-06 710-08 710-10 710-15 710-20 710-25 710-32 710-40 710-50 710-65 710-80

Sexkanthuv Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

BSP/R

B

N6

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

15 17 18 21 24 26 29 29 34 38 42

14 19 22 27 32 41 50 55

N8

70 85 100

Artikelnr. 720-06 720-08 720-10 720-15 720-20 720-25 720-32 720-40 720-50 720-65 720-80

Rund huv Material: SS2343, AISI 316

Ansl. 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

3:6

BSP/R 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

Ordertelefon 08-92 80 80

A

B

15 19 22 28 34 41 50 57 70 86 100 128

15 17 18 21 24 26 29 29 34 38 42 50

Artikelnr. 730- 06 730- 08 730- 10 730- 15 730- 20 730- 25 730- 32 730- 40 730- 50 730- 65 730- 80 730-100


Gängrördelar Sexkantpropp, konisk gänga Material: SS2343, AISI 316

Ansl.

BSP/KR

B

C

N6

N8

6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

16 17 19 22 25 28 32 33 38 43 48

10 11 13 15 17 20 22 22 26 30 34

12 14 19 22 30 36 46 50 65

Ansl.

BSP/R

B

C

N6

6 8 10 15 20 25

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

15 17 19 22 24 28

9 11 12 14 15 18

14 19 22 27 32 41

Ansl.

BSP/KR

B

C

N4

6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

20 21 23 28 33 35 37 37 42 47 52

12 13 13 17 21 22 23 23 26 30 34

7 8 10 12 14 19 22 24 30 32 41

Ansl.

BSP/R

B

C

N4

25 32 40 50 65 80

1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

34 36 37 41 45 49

18 19 19 21 23 25

19 22 24 30 32 41

80 90

Artikelnr. 740-06 740-08 740-10 740-15 740-20 740-25 740-32 740-40 740-50 740-65 740-80

Sexkantpropp, cylindrisk gänga Material: SS2343, AISI 316

Artikelnr.

750-06 750-08 750-10 750-15 750-20 750-25

Fyrkantpropp, konisk gänga Material: SS2343, AISI 316

Artikelnr. 760-06 760-08 760-10 760-15 760-20 760-25 760-32 760-40 760-50 760-65 760-80

Fyrkantpropp, cylindrisk gänga Material: SS2343, AISI 316

Artikelnr.

751-25 751-32 751-40 751-50 751-65 751-80

3:7


Slangnippel, sexkant Material: SS2343, AISI 316

Ansl.

BSP/KR

A

B

C

N6

6 8 10 15 20 25 32 40 50

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

6.5 8.5 11.0 14.0 21.0 26.5 33.0 41.0 51.0

37 40 42 48 54 65 75 78 86

22 23 23 27 30 38 45 46 50

12 14 19 22 30 36 46 50 60

Ansl.

BSP/KR

A

B

C

8 10 15 20 25 32 40 50

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

13.5 17.0 21.0 26.5 33.5 42.0 48.0 60.0

60 60 70 70 70 80 80 100

30 30 30 30 30 35 35 40

Ansl.

DxT

A

B

C

8 10 15 20 25 32 40 50

13.5×2.3 17.0×2.3 21.3×2.6 26.9×2.6 33.7×3.2 42.4×3.2 48.3×3.2 60.3×3.6

13.5 17.0 21.0 26.5 33.5 42.0 48.0 60.0

60 60 70 70 70 80 80 100

30 30 30 30 30 35 35 40

Ansl.

BSP/R

A

B

N6

8 10 15 20 25 32 40 50

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

8.5 11.0 14.0 21.0 26.5 33.0 41.0 51.0

34 34 38 40 52 60 60 68

22 27 32 36 46 55 60 75

Artikelnr. 770-06 770-08 770-10 770-15 770-20 770-25 770-32 770-40 770-50

Slangnippel, rund Material: SS2343, AISI 316

Artikelnr.

772-08 772-10 772-15 772-20 772-25 772-32 772-40 772-50

Slangsockel, svets Material: SS2343, AISI 316

Artikelnr.

771-08 771-10 771-15 771-20 771-25 771-32 771-40 771-50

Slangnippel, lös mutter Material: SS2343, AISI 316, Packning: PTFE

3:8

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

773-08 773-10 773-15 773-20 773-25 773-32 773-40 773-50


Gängrördelar Förminskningsmuff Material: SS2343, AISI 316

Ansl.

BSP/R1

BSP/R2

08-06 10-06 10-08 15-08 15-10 20-08 20-10 20-15 25-10 25-15 25-20 32-15 32-20 32-25 40-20 40-25 40-32 50-25 50-32 50-40 65-40 65-50 80-50 80-65

1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3"

1/8" 1/8" 1/4" 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/8" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 3/4" 1" 1 1/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2 1/2"

B

Artikelnr.

27 30 30 36 36 39 39 39 45 45 45 50 50 50 55 55 55 65 65 65 74 74 80 80

780-08×06 780-10×06 780-10×08 780-15×08 780-15×10 780-20×08 780-20×10 780-20×15 780-25×10 780-25×15 780-25×20 780-32×15 780-32×20 780-32×25 780-40×20 780-40×25 780-40×32 780-50×25 780-50×32 780-50×40 780-65×40 780-65×50 780-80×50 780-80×65

Förminskningsnippel Material: SS2343, AISI 316

Ansl.

BSP/ KR1

BSP/ KR2

B

N6 N8

08-06 10-06 10-08 15-08 15-10 20-08 20-10 20-15 25-10 25-15 25-20 32-15 32-20 32-25 40-20 40-25 40-32 50-25 50-32 50-40 65-40 65-50 80-50 80-65

1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3"

1/8" 1/8" 1/4" 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/8" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 3/4" 1" 1 1/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2 1/2"

28 30 30 36 36 40 40 40 46 46 46 54 54 54 54 54 54 62 62 62 70 70 78 78

14 19 19 22 22 30 30 30 36 36 36 46 46 46 50 50 50 65 65 65 80 80 80 90

Artikelnr. 790-08×06 790-10×06 790-10×08 790-15×08 790-15×10 790-20×08 790-20×10 790-20×15 790-25×10 790-25×15 790-25×20 790-32×15 790-32×20 790-32×25 790-40×20 790-40×25 790-40×32 790-50×25 790-50×32 790-50×40 790-65×40 790-65×50 790-80×50 790-80×65

3:9


Bussning Material: SS2343, AISI 316

Ansl.

08-06 10-06 10-08 15-08 15-10 20-08 20-10 20-15 25-10 25-15 25-20 32-15 32-20 32-25 40-20 40-25 40-32 50-25 50-32 50-40 65-40 65-50 80-50 80-65

BSP/KR BSP/R

1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3"

1/8" 1/8" 1/4" 1/4" 3/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/8" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 3/4" 1" 1 1/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2 1/2"

B

N6 N8

17 19 19 22 22 25 25 25 28 28 28 32 32 32 33 33 33 38 38 38 43 43 48 48

14 19 19 22 22 30 30 30 36 36 36 46 46 46 50 50 50 65 65 65 80 80 80 90

Artikelnr.

800-08×06 800-10×06 800-10×08 800-15×08 800-15×10 800-20×08 800-20×10 800-20×15 800-25×10 800-25×15 800-25×20 800-32×15 800-32×20 800-32×25 800-40×20 800-40×25 800-40×32 800-50×25 800-50×32 800-50×40 800-65×40 800-65×50 800-80×50 800-80×65

Svetskoppling, konisk tätning Material: SS2343, AISI 316

3:10

Ansl./D

DyxT

14.0 18.0 20.0 21.3 25.0 26.9 30.0 33.7 34.0 38.0 42.4 44.5 48.3 51.0 54.0 60.3

14.0×2.0 18.0×2.0 20.0×2.0 21.3×2.6 25.0×2.0 26.9×2.0 30.0×2.5 33.7×3.3 34.0×2.0 38.0×2.0 42.4×3.2 44.5×2.3 48.3×2.6 51.0×2.0 54.0×2.0 60.3×3.2

Ordertelefon 08-92 80 80

B

42 44 47 47 50 53 53 60 60 62 66 66 70 70 70 70

N6

N8

27 32 41 41 46 50 50 55 55 60 70 70 75 75 82 82

Artikelnr.

830-14K 830-18K 830-20K 830-21K 830-25K 830-27K 830-30K 830-33K 830-34K 830-38K 830-42K 830-44K 830-48K 830-51K 830-54K 830-60K


Kopplingar•Kläm/Skärringskopplingar Svetskoppling, plan tätning Material: SS2343, AISI 316, Packning: PTFE

Ansl./D

DyxT

14.0 18.0 20.0 21.3 25.0 26.9 30.0 33.7 34.0 38.0 42.4 44.5 48.3 51.0 54.0 60.3

14.0×2.0 18.0×2.0 20.0×2.0 21.3×2.6 25.0×2.0 26.9×2.0 30.0×2.5 33.7×3.3 34.0×2.0 38.0×2.0 42.4×3.2 44.5×2.3 48.3×2.6 51.0×2.0 54.0×2.0 60.3×3.2

B 42 44 46 46 47 53 53 53 56 59 61 61 66 70 70 70

N6

N8

27 32 32 32 41 46 50 50 50 55 60 60 70 75 75 82

Artikelnr. 830-14P 830-18P 830-20P 830-21P 830-25P 830-27P 830-30P 830-33P 830-34P 830-38P 830-42P 830-44P 830-48P 830-51P 830-54P 830-60P

Koppling, invändig gänga och konisk tätning Utförande: Kopplingen finns även med plan tätning. Material: SS2343, AISI 316

Ansl.

BSP/R

6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

B 38 42 46 50 55 61 67 70 75 79 87

N6

N8

27 27 32 41 50 55 70 75 90 110 130

Artikelnr. 810-06K 810-08K 810-10K 810-15K 810-20K 810-25K 810-32K 810-40K 810-50K 810-65K 810-80K

Koppling, invändig/utvändig gänga och konisk tätning Utförande: Kopplingen finns även med plan tätning. Material: SS2343, AISI 316

Ansl.

BSP/R-KR

B

N6

6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

46 53 58 65 71 80 88 91 100 109 120

27 27 32 41 50 55

N8

70 75 90 110 130

Artikelnr. 820-06K 820-08K 820-10K 820-15K 820-20K 820-25K 820-32K 820-40K 820-50K 820-65K 820-80K

3:11


Klämkoppling, rak mm/mm Övrigt: *Ca. längd vid åtdragen koppling. Material: SS2343, AISI 316

Ansl./D

B*

N

6.0 8.0 10.0 10.2 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.2 18.0 20.0 21.3 23.0 25.0 26.9

42 42 48 48 51 53 53 58 58 58 58 60 62 63 66 66

17 17 22 22 24 27 27 27 32 32 32 32 36 36 41 41

Artikelnr. 950-06.0 950-08.0 950-10.0 950-10.2 950-12.0 950-14.0 950-15.0 950-16.0 950-17.0 950-17.2 950-18.0 950-20.0 950-21.3 950-23.0 950-25.0 950-26.9

Klämkoppling, rak mm/gänga Utförande: Gänganslutningarna finns med 2 eller 3 olika gängdimensioner, se tabellen nedan. Övrigt: *Ca. längd vid åtdragen koppling. Material: SS2343, AISI 316

Ansl./D 6.0 8.0 10.0 10.2 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.2 18.0 20.0 21.3 23.0 25.0 26.9

BSP/KR 1/8"-1/4" 1/8"-1/4" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 3/4"-1" 3/4"-1"

B*

N

35 35 39 39 42 43 43 49 49 49 49 49 51 52 54 55

17 17 22 22 24 27 27 27 32 32 32 32 36 36 41 41

Artikelnr. 955-06.0× 955-08.0× 955-10.0× 955-10.2× 955-12.0× 955-14.0× 955-15.0× 955-16.0× 955-17.0× 955-17.2× 955-18.0× 955-20.0× 955-21.3× 955-23.0× 955-25.0× 955-26.9×

Klämkoppling, 90° vinkel mm/mm Övrigt: *Ca. längd vid åtdragen koppling. Material: SS2343, AISI 316

3:12

Ansl./D

A*

N

6.0 8.0 10.0 10.2 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.2 18.0 20.0 21.3 23.0 25.0 26.9

30 30 36 36 38 42 42 49 49 49 49 49 50 50 57 57

17 17 22 22 24 27 27 27 32 32 32 32 36 36 41 41

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 960-06.0 960-08.0 960-10.0 960-10.2 960-12.0 960-14.0 960-15.0 960-16.0 960-17.0 960-17.2 960-18.0 960-20.0 960-21.3 960-23.0 960-25.0 960-26.9


Klämkopplingar•Svetsrördelar, metriska Klämkoppling, 90° vinkel mm/gänga Utförande: Gänganslutningarna finns med 2 eller 3 olika gängdimensioner, se tabellen nedan. Övrigt: *Ca. längd vid åtdragen koppling. Material: SS2343, AISI 316

Ansl./D

BSP/KR

A*

B

N

6.0 8.0 10.0 10.2 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.2 18.0 20.0 21.3 23.0 25.0 26.9

1/8"-1/4" 1/8"-1/4" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 3/4"-1" 3/4"-1"

30 30 36 36 38 42 42 49 49 49 49 49 50 50 57 57

23 23 27 27 29 32 32 38 38 38 38 38 39 39 45 45

17 17 22 22 24 27 27 27 32 32 32 32 36 36 41 41

Artikelnr. 965-06.0× 965-08.0× 965-10.0× 965-10.2× 965-12.0× 965-14.0× 965-15.0× 965-16.0× 965-17.0× 965-17.2× 965-18.0× 965-20.0× 965-21.3× 965-23.0× 965-25.0× 965-26.9×

Klämkoppling, T-rör mm/mm Övrigt: *Ca. längd vid åtdragen koppling. Material: SS2343, AISI 316

Ansl./D

A*

N

6.0 8.0 10.0 10.2 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.2 18.0 20.0 21.3 23.0 25.0 26.9

30 30 36 36 38 42 42 49 49 49 49 49 50 50 57 57

17 17 22 22 24 27 27 27 32 32 32 32 36 36 41 41

Artikelnr. 970-06.0 970-08.0 970-10.0 970-10.2 970-12.0 970-14.0 970-15.0 970-16.0 970-17.0 970-17.2 970-18.0 970-20.0 970-21.3 970-23.0 970-25.0 970-26.9

Klämkopplingsprogrammet vi har visat är de vanligast förekommande artiklarna, men givetvis tillhandahåller vi även detaljer med annat utförande. Kontakta din säljare för ytterligare information.

3:13


Böj 90° - METRISK Radie: R=1.5×D Material: SS2343, AISI 316L

Ansl.

DxT

A

R

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

20×2.0 25×2.0 30×2.0 38×2.0 44×2.0 54×2.0 70×2.0 84×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0 254×2.0

23 33 38 52 60 73 95 123 150 188 225 300 375

23 33 38 52 60 73 95 123 150 188 225 300 375

Ansl.

DxT

A

R

40 50 65 80 100 125 200 250

44×2.0 54×2.0 70×2.0 84×2.0 104×2.0 129×2.0 204×2.0 254×2.0

140 150 165 180 200 225 300 350

140 150 165 180 200 225 300 350

Ansl.

DxT

B

C

50 65 80 100 125 150 200 250

54×2.0 70×2.0 84×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0 254×2.0

50 65 80 100 125 150 200 250

21 38 58 55 67 80 110 137

Ansl.

DxT

B

C

15 20 25 40 50 65 80 100 125 150

20×2.0 25×2.0 30×2.0 44×2.0 54×2.0 70×2.0 84×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0

29 38 30 40 50 80 80 100 125 150

25 28 38 47 57 63 85 105 124 143

Artikelnr. 1001- 15 1001- 20 1001- 25 1001- 32 1001- 40 1001- 50 1001- 65 1001- 80 1001-100 1001-125 1001-150 1001-200 1001-250

Böj 90° - METRISK Radie: R=D+100 Material: SS2343, AISI 316L

Artikelnr. 1002- 40 1002- 50 1002- 65 1002- 80 1002-100 1002-125 1002-200 1002-250

T-rör, uppkragat - METRISK Material: SS2343, AISI 316L

Artikelnr. 1142- 50 1142- 65 1142- 80 1142-100 1142-125 1142-150 1142-200 1142-250

T-rör, pressat - METRISK Material: SS2343, AISI 316L

3:14

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 1152- 15 1152- 20 1152- 25 1152- 40 1152- 50 1152- 65 1152- 80 1152-100 1152-125 1152-150


Svetsrördelar, metriska och ISO Kona, koncentrisk - METRISK Utförande: Konorna finns i fler steg än vad tabellen visar. Material: SS2343, AISI 316L

Ansl.

D1xD2xT

B

Artikelnr.

20× 15 25× 15 25× 20 32× 25 40× 20 40× 25 50× 20 50× 25 50× 40 65× 40 65× 50 80× 40 80× 50 80× 65 100× 50 100× 65 100× 80 125× 80 125×100 150× 80 150×100 150×125 200×100 200×125 200×150

25× 22×2 30× 20×2 30× 25×2 38× 30×2 44× 25×2 44× 30×2 54× 25×2 54× 30×2 54× 44×2 69× 44×2 69× 54×2 84× 44×2 84× 54×2 84× 69×2 104× 54×2 104× 69×2 104× 84×2 129× 84×2 129×104×2 154× 84×2 154×104×2 154×129×2 204×104×2 204×129×2 204×154×2

15 30 15 21 57 42 90 72 30 75 45 120 90 45 150 105 60 135 75 210 150 75 300 225 150

1121- 20×115 1121- 25×115 1121- 25×120 1121- 32×125 1121- 40×120 1121- 40×125 1121- 50×120 1121- 50×125 1121- 50×140 1121- 65×140 1121- 65×150 1121- 80×140 1121- 80×150 1121- 80×165 1121-100×150 1121-100×165 1121-100×180 1121-125×180 1121-125×100 1121-150×180 1121-150×100 1121-150×125 1121-200×100 1121-200×125 1121-200×150

Ansl.

D1xD2xT

B

Artikelnr.

20× 15 25× 15 25× 20 32× 25 40× 20 40× 25 50× 20 50× 25 50× 40 65× 40 65× 50 80× 40 80× 50 80× 65 100× 50 100× 65 100× 80 125× 80 125×100 150× 80 150×100 150×125 200×100 200×125 200×150

25× 22×2 30× 20×2 30× 25×2 38× 30×2 44× 25×2 44× 30×2 54× 25×2 54× 30×2 54× 44×2 69× 44×2 69× 54×2 84× 44×2 84× 54×2 84× 69×2 104× 54×2 104× 69×2 104× 84×2 129× 84×2 129×104×2 154× 84×2 154×104×2 154×129×2 204×104×2 204×129×2 204×154×2

15 30 15 21 57 42 90 72 30 75 45 120 90 45 150 105 60 135 75 210 150 75 300 225 150

1131- 20×115 1131- 25×115 1131- 25×120 1131- 32×125 1131- 40×120 1131- 40×125 1131- 50×120 1131- 50×125 1131- 50×140 1131- 65×140 1131- 65×150 1131- 80×140 1131- 80×150 1131- 80×165 1131-100×150 1131-100×165 1131-100×180 1131-125×180 1131-125×100 1131-150×180 1131-150×100 1131-150×125 1131-200×100 1131-200×125 1131-200×150

Kona, excentrisk - METRISK Utförande: Konorna finns i fler steg än vad tabellen visar. Material: SS2343, AISI 316L

3:15


Böj 90° - ISO Radie: R=ca 1.5×D (3D) Material: SS2343, 2348

Ansl. 8 10 15 15 20 20 25 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

DxT 13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 21.3×2.0 26.9×1.6 26.9×2.0 33.7×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0 60.3×2.0 76.1×2.0 88.9×2.0 114.3×2.0 139.7×2.0 168.3×2.0 219.1×2.0

A

R

Artikelnr.

20 26 28 28 29 29 38 38 48 57 76 95 114 152 190 229 305

20 26 28 28 29 29 38 38 48 57 76 114 133 152 190 229 305

1004-ISO 08 1004-ISO 10 1004-ISO 15 1004-ISO 15/2 1004-ISO 20 1004-ISO 20/2 1004-ISO 25 1004-ISO 25/2 1004-ISO 32 1004-ISO 40 1004-ISO 50 1004-ISO 65 1004-ISO 80 1004-ISO100 1004-ISO125 1004-ISO150 1004-ISO200

B

C

26 26 26 29 38 48 57 64 76 86 105 124 143 178 216

12 15 18 22 26 33 37 44 54 60 61 74 89 116 137

B

C

26 26 26 29 38 48 57 64 76 86 105 124 143

25 25 25 28 38 47 57 63 76 85 105 124 143

T-rör, uppkragat - ISO Material: SS2343, 2348

Ansl. 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

DxT 13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×2.0 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0 60.3×2.0 76.1×2.0 88.9×2.0 114.3×2.0 139.7×2.0 168.3×2.0 219.1×2.0 273.0×2.0

Artikelnr. 1142-ISO 08 1142-ISO 10 1142-ISO 15 1142-ISO 20 1142-ISO 25 1142-ISO 32 1142-ISO 40 1142-ISO 50 1142-ISO 65 1142-ISO 80 1142-ISO100 1142-ISO125 1142-ISO150 1142-ISO200 1142-ISO250

T-rör, pressat - ISO Material: SS2343, 2348

Ansl.

8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

3:16

DxT

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×2.0 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0 60.3×2.0 76.1×2.0 88.9×2.0 114.3×2.0 139.7×2.0 168.3×2.0

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

1152-ISO 08 1152-ISO 10 1152-ISO 15 1152-ISO 20 1152-ISO 25 1152-ISO 32 1152-ISO 40 1152-ISO 50 1152-ISO 65 1152-ISO 80 1152-ISO100 1152-ISO125 1152-ISO150


Svetsrördelar, ISO Kona, koncentrisk - ISO Utförande: Konorna finns i fler steg än vad tabellen visar. Material: SS2343, 2348

Ansl.

D1xD2xT

B

Artikelnr.

10× 15× 15× 20× 25×

08 08 10 08 10

17.2×13.5×1.6 21.3×13.5×1.6 21.3×17.2×1.6 26.9×13.5×2.0 33.7×17.2×2.0

11 23 12 40 49

1121-ISO10×08 1121-ISO15×08 1121-ISO15×10 1121-ISO20×08 1121-ISO25×10

25× 25× 32× 32× 32×

15 20 15 20 25

33.7×21.3×2.0 33.7×26.9×2.0 42.4×21.3×2.0 42.4×26.9×2.0 42.4×33.7×2.0

37 20 63 46 26

1121-ISO25×15 1121-ISO25×20 1121-ISO32×15 1121-ISO32×20 1121-ISO32×25

40× 40× 40× 50× 50×

20 25 32 25 32

48.3×26.9×2.0 48.3×33.7×2.0 48.3×42.4×2.0 60.3×33.7×2.0 60.3×42.4×2.0

64 43 17 79 53

1121-ISO40×20 1121-ISO40×25 1121-ISO40×32 1121-ISO50×25 1121-ISO50×32

50× 65× 65× 65× 80×

40 32 40 50 40

60.3×48.3×2.0 76.1×42.4×2.0 76.1×48.3×2.0 76.1×60.3×2.0 88.9×48.3×2.0

36 101 82 47 122

1121-ISO50×40 1121-ISO65×32 1121-ISO65×40 1121-ISO65×50 1121-ISO80×40

80× 80× 100× 100× 100×

50 65 50 65 80

88.9×60.3×2.0 88.9×76.1×2.0 114.3×60.3×2.0 114.3×76.1×2.0 114.3×88.9×2.0

84 38 160 13 75

1121-ISO 80×50 1121-ISO 80×65 1121-ISO100×50 1121-ISO100×65 1121-ISO100×80

125× 80 125×100 150×100 150×125 200×125

139.7× 88.9×2.0 139.7×114.3×2.0 168.3×114.3×2.0 168.3×139.7×2.0 219.1×139.7×2.0

150 75 160 85 235

1121-ISO125× 80 1121-ISO125×100 1121-ISO150×100 1121-ISO150×125 1121-ISO200×125

200×150 250×150 250×200

219.1×168.3×2.0 273.0×168.3×2.0 273.0×219.1×2.0

150 310 160

1121-ISO200×150 1121-ISO250×150 1121-ISO250×200

3:17


Kona, excentrisk - ISO Utförande: Konorna finns i fler steg än vad tabellen visar. Material: SS2343, 2348

Ansl.

3:18

D1xD2xT

B

Artikelnr.

10× 15× 15× 20× 25×

08 08 10 08 10

17.2×13.5×1.6 21.3×13.5×1.6 21.3×17.2×1.6 26.9×13.5×2.0 33.7×17.2×2.0

11 23 12 40 49

1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO

10×08 15×08 15×10 20×08 25×10

25× 25× 32× 32× 32×

15 20 15 20 25

33.7×21.3×2.0 33.7×26.9×2.0 42.4×21.3×2.0 42.4×26.9×2.0 42.4×33.7×2.0

37 20 63 46 26

1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO

25×15 25×20 32×15 32×20 32×25

40× 40× 40× 50× 50×

20 25 32 25 32

48.3×26.9×2.0 48.3×33.7×2.0 48.3×42.4×2.0 60.3×33.7×2.0 60.3×42.4×2.0

64 43 17 79 53

1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO

40×20 40×25 40×32 50×25 50×32

50× 65× 65× 65× 80×

40 32 40 50 40

60.3×48.3×2.0 76.1×42.4×2.0 76.1×48.3×2.0 76.1×60.3×2.0 88.9×48.3×2.0

36 101 82 47 122

1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO 1131-ISO

50×40 65×32 65×40 65×50 80×40

80× 80× 100× 100× 100×

50 65 50 65 80

88.9×60.3×2.0 88.9×76.1×2.0 114.3×60.3×2.0 114.3×76.1×2.0 114.3×88.9×2.0

84 38 160 113 75

1131-ISO 80×50 1131-ISO 80×65 1131-ISO100×50 1131-ISO100×65 1131-ISO100×80

125× 80 125×100 150×100 150×125 200×125

139.7× 88.9×2.0 139.7×114.3×2.0 168.3×114.3×2.0 168.3×139.7×2.0 219.1×139.7×2.0

150 75 160 85 235

1131-ISO125× 80 1131-ISO125×100 1131-ISO150×100 1131-ISO150×125 1131-ISO200×125

200×150 250×150 250×200

219.1×168.3×2.0 273.0×168.3×2.0 273.0×219.1×2.0

150 310 160

1131-ISO200×150 1131-ISO250×150 1131-ISO250×200

Ordertelefon 08-92 80 80


Rörhållare • Klammer • Klamsvep Rörhållare, rörklammer, klamsvep och upphängningsdetaljer finns även under kapitel 1. Montagedetaljerna i detta kapitel är avsedda för MM- och ISO-rör. Rörhållare, robust med rilla och svetsanslutning Utförande: Finns i dimensioner för samtliga rörstandarder. Material: AISI 304

Ansl./D

För rör Dy

A

21 25 26 33 38 43 48 51 54 60 63 70 76 84 90 102 104 108 114 129 140 154 168 204 254 306 356 406

21-23 25 26-29 33-34 38 41-43 48-49 50-51 52-54 60-61 63-64 70 76 84-85 89-90 101-103 104 108 114 129 140 154 168 204 254 306 356 406

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 102 104 107 114 120 127 134 152 177 203 228 253

21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2 21×2

Artikelnr. 185- 21 185- 25 185- 26 185- 33 185- 38 185- 43 185- 48 185- 51 185- 53 185- 60 185- 63 185- 70 185- 76 185- 84 185- 89 185-102 185-104 185-108 185-114 185-129 185-140 185-154 185-168 185-204 185-254 185-306 185-356 185-406

Rörhållare, robust tudelad med rilla utan svetsanslutning Utförande: Finns i dimensioner för samtliga rörstandarder. Material: AISI 304

Ansl./D

50 80 100 125 150 200 250 300 350

För rör Dy

52- 54 84- 85 101-106 127-131 152-156 202-206 252-256 302-306 355-360

Artikelnr.

184- 53 184- 84 184-102 184-129 184-154 184-204 184-254 184-306 184-356

3:19


Klammer, tudelad inkl. bult och mutter Material: AISI 316

Ansl./D

För rör Dy

12 18 22 25 28 33 38 43 48 51 54 60 63 76 84 88 104 129

11.0-13.0 16.0-18.0 20.0-22.0 25.0 26.0-28.0 32.0-34.0 38.0 42.0-44.0 48.3 51.0 53.0-54.0 60.3 63.5 76.1 83.0-84.0 88.9 103.0-105.0 128.0-130.0

Artikelnr. 192- 12 192- 18 192- 22 192- 25 192- 28 192- 33 192- 38 192- 43 192- 48 192- 51 192- 54 192- 60 192- 63 192- 76 192- 84 192- 88 192-104 192-129

Klamsvep, enkelt inkl. bult och mutter Övrigt: Fästes lämpligen i bladhylsa eller gängstång (takpendel). Se artikel nr. 195, sidan 1:13. Material: AISI 316

Ansl.

För rör Dy

6 8 10 12 15 18 22 25 26 28 32 33 35 38 42 48 51 54 60 63 70 76

6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 18.0 22.0 25.0 26.9 28.0 32.0 33.7 35.0 38.0 42.4 48.3 51.0 54.0 60.3 63.0 70.0 76.1

Artikelnr. 193-06 193-08 193-10 193-12 193-15 193-18 193-22 193-25 193-26 193-28 193-32 193-33 193-35 193-38 193-42 193-48 193-51 193-54 193-60 193-63 193-70 193-76

Rörhållare, fällbar med snabblås och svetsanslutning - ISO Utförande: Tillverkad för ISO dimensioner. Finns även för andra rördimensioner, se sidan 1:9. Material: AISI 304

3:20

Ansl./D

För rör Dy

A

BxT

8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

12.0-13.5 17.2-18.0 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3 76.1 88.9

40.0 40.0 40.0 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 70.0

20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5 20×5

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 165-12 165-18 165-20 165-26 165-33 165-40 165-48 165-60 165-76 165-88


Flänsar • Kragar Krage, pressad - METRISK (PN10/SMS 1233) Material: AISI 316L

Ansl.

DxT

B

Artikelnr.

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

27×3 32×3 38×3 46×3 56×3 71×3 88×4 108×4 133×4 159×4 208×4

58 68 80 88 103 124 139 159 189 212 268

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

21.3×3 26.9×3 33.7×3 42.4×3 48.3×3 60.3×3 76.1×3 88.9×3 114.3×4 139.7×4 168.3×4 219.1×3

870- 20 870- 25 870- 32 870- 40 870- 50 870- 65 870- 80 870-100 870-125 870-150 870-200

Krage, pressad - ISO (PN10/SMS 1233) Material: AISI 316L 45 58 68 78 88 102 122 138 158 188 213 268

871-ISO 15 871-ISO 20 871-ISO 25 871-ISO 32 871-ISO 40 871-ISO 50 871-ISO 65 871-ISO 80 871-ISO100 871-ISO125 871-ISO150 871-ISO200

Lösfläns, pressad rostfri (PN10/DIN 2642) Material: AISI 316L

Ansl.

B

C

D

E

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

24 30 37 46 54 65 81 94 119 145 173 225

4×M12 4×M12 4×M12 4×M16 4×M16 4×M16 4×M16 8×M16 8×M16 8×M16 8×M20 8×M20

860-P 15 860-P 20 860-P 25 860-P 32 860-P 40 860-P 50 860-P 65 860-P 80 860-P100 860-P125 860-P150 860-P200

Artikelnr.

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

22 28 33 42 50 62 81 90 113 138 164 222

4×M12 4×M12 4×M12 4×M16 4×M16 4×M16 4×M16 8×M16 8×M16 8×M16 8×M20 8×M20

860-S 15 860-S 20 860-S 25 860-S 32 860-S 40 860-S 50 860-S 65 860-S 80 860-S100 860-S125 860-S150 860-S200

Lösfläns, rostfri (PN10/DIN 2642) Material: AISI 316L

3:21


Lösfläns, silumin - METRISK (PN10) Material: Lättmetall

Ansl.

B

C

D

E

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

22 28 33 42 50 62 81 90 113 138 164 222

4×M12 4×M12 4×M12 4×M16 4×M16 4×M16 4×M16 8×M16 8×M16 8×M16 8×M20 8×M20

Ansl.

B

C

D

E

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

24 30 36 46 54 65 81 94 119 145 173 223

4×M12 4×M12 4×M12 4×M16 4×M16 4×M16 4×M16 8×M16 8×M16 8×M16 8×M20 8×M20

Artikelnr. 860-A 15 860-A 20 860-A 25 860-A 32 860-A 40 860-A 50 860-A 65 860-A 80 860-A100 860-A125 860-A150 860-A200

Lösfläns, silumin - ISO (PN10) Material: Lättmetall

Artikelnr. 861-ISOA 15 861-ISOA 20 861-ISOA 25 861-ISOA 32 861-ISOA 40 861-ISOA 50 860-ISOA 65 861-ISOA 80 861-ISOA100 861-ISOA125 861-ISOA150 861-ISOA200

Svetsfläns, rostfri med krage - METRISK (PN16/DIN 2633) Material: AISI 316L, finns även för PN25/40.

Ansl.

B

C

DxT

E

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

90 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

14.0×2.0 20.0×2.0 25.0×2.3 30.0×2.6 38.0×2.6 44.5×2.6 57.0×2.9 69.0×2.9 84.0×3.2 108.0×3.6 133.0×4.0 159.0×4.5 216.0×5.9

4×M12 4×M12 4×M12 4×M12 4×M16 4×M16 4×M16 4×M16 8×M16 8×M16 8×M16 8×M20 8×M20

880- 10 880- 15 880- 20 880- 25 880- 32 880- 40 880- 50 880- 65 880- 80 880-100 880-125 880-150 880-200

Artikelnr.

60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

17.2×1.8 21.3×2.0 26.9×2.3 33.7×2.6 42.4×2.6 48.3×2.6 60.3×2.9 76.1×2.9 88.9×3.2 114.3×3.6 139.7×4.0 168.3×4.5 219.1×5.9

4×M12 4×M12 4×M12 4×M12 4×M16 4×M16 4×M16 4×M16 8×M16 8×M16 8×M16 8×M20 8×M20

881-ISO 15 881-ISO 15 881-ISO 20 881-ISO 25 881-ISO 32 881-ISO 40 881-ISO 50 881-ISO 65 881-ISO 80 881-ISO100 881-ISO125 881-ISO150 881-ISO200

Svetsfläns, rostfri med krage - ISO (PN16/DIN2633) Material: AISI 316L, finns även för PN25/40. 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

3:22

90 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

Ordertelefon 08-92 80 80


Blindflänsar • Bultförband • Belysning Blindfläns (PN10/16, DIN 2527) Material: AISI 316L

Ansl.

B

C

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

90 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340

60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295

E 4×M12 4×M12 4×M12 4×M12 4×M16 4×M16 4×M16 4×M16 8×M16 8×M16 8×M16 8×M20 8×M20

Artikelnr. 886- 10 886- 15 886- 20 886- 25 886- 32 886- 40 886- 50 886- 65 886- 80 886-100 886-125 886-150 886-200

Flänspackning Material: Syntet- och mineralfiber eller blå PTFE.

Ansl.

D1xD2

T

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

50× 20 60× 25 70× 30 82× 38 92× 45 107× 57 127× 76 142× 89 162×115 192×133 218×159 273×216

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Artikelnr.

869- 15 869- 20 869- 25 869- 32 869- 40 869- 50 869- 65 869- 80 869-100 869-125 869-150 869-200

Bultförband, rostfritt till flänsar (bult + mutter) Övrigt: Rekommenderad dimension och längd för tryckklass PN10. Material: SS2334, AISI 316

Ansl.

Dimension

Antal

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

M12×50 M12×50 M12×50 M12×50 M12×50 M16×60 M16×60 M16×60 M16×65 M16×65 M16×65 M20×75 M20×75

4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8

Artikelnr.

882- 10- 32 882- 10- 32 882- 10- 32 882- 10- 32 882- 10- 32 882- 40- 65 882- 40- 65 882- 40- 65 882- 80-125 882- 80-125 882- 80-125 882-150-200 882-150-200

3:23


Flänssynglas, ingjutet glas för inspänning mellan två flänsar Tryck: Synglaset finns för tryckklasserna PN16 och PN40. (Tabellen visar mått avseende PN16). Temperatur: -30°C till +280°C Material: W 1.4462 eller Hastelloy C med ingjutet borosilikatglas enligt DIN 70800.

Ansl.

D1

D2

T

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

70 82 92 107 127 142 162 192 218 273

30 40 45 50 70 75 80 100 100 120

10 12 15 15 15 20 20 20 25 30

Artikelnr. 1281- 25 1281- 32 1281- 40 1281- 50 1281- 65 1281- 80 1281-100 1281-125 1281-150 1281-200

Flänssynglas, ingjutet glas i en standardfläns Tryck: Synglaset finns för tryckklasserna PN6, 10, 16, 25, 40, 64 och 100. (Tabellen visar mått avseende PN10). Temperatur: -30°C till +280°C Glas: Borosilikat Material: W 1.4462 eller Hastelloy C med ingjutet borosilikatglas enligt DIN 70800

Ansl.

A

B

C

T

Hål

40 50 65 80 100 125 150 200

150 165 185 200 220 250 285 340

110 125 145 160 180 210 240 295

40 50 70 80 100 125 140 160

16 18 18 20 20 22 22 25

4×18 4×18 4×18 8×18 8×18 8×18 8×22 8×22

Artikelnr. 1282- 40 1282- 50 1282- 65 1282- 80 1282-100 1282-125 1282-150 1282-200

EX-belysning och belysning till flänssynglas, se kapitel 10.

Belysning för säkra utrymmen, passar till skruvkoppling eller flänssynglas Utförande: Belysningen monteras över glaset med ett justerbart fäste på muttern. Belysningen 20W finns i två utföranden, momentant eller för kontinuerlig drift. 50-100W finns endast i momentant utförande. Anslutningsspänning: 24V eller 12V AC/DC, se tabell. Effekt: 20-50-100W beroende på ljusbehov. Skyddsform: IP65 Material: Hus: slipat rostfritt stål AISI 304.

3:24

Ansl.

A

B

P (W)

U (V)

50-200

90

53

20

24-(12) AC/DC

3410- 20

50-200

90

53

50

24-(12) AC/DC

3410- 50

50-200

90

53

100

24 AC/DC

3410-100

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.


Snabbkopplingar, Kamlock C D

A

F

Kamlock, invändig gänga, Hane Material koppling: Rostfritt stål SS2343 (S), polypropylen (P), aluminium (A), brons (B) Material packning: Nitril (N), EPDM (E), teflon PTFE (T)

Ansl.

Gänga

Utförande

15 20 25 32 40 50 65 80 100

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

A-Hane A-Hane A-Hane A-Hane A-Hane A-Hane A-Hane A-Hane A-Hane

Ansl.

Gänga

Utförande

15 20 25 32 40 50 65 80 100

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

D-Hona D-Hona D-Hona D-Hona D-Hona D-Hona D-Hona D-Hona D-Hona

Ansl.

Gänga

Utförande

15 20 25 32 40 50 65 80 100

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

F-Hane F-Hane F-Hane F-Hane F-Hane F-Hane F-Hane F-Hane F-Hane

Artikelnr. 840- 15A 840- 20A 840- 25A 840- 32A 840- 40A 840- 50A 840- 65A 840- 80A 840-100A

Kamlock, invändig gänga, Hona Material: Enligt ovan

Artikelnr. 840- 15D 840- 20D 840- 25D 840- 32D 840- 40D 840- 50D 840- 65D 840- 80D 840-100D

Kamlock, utvändig gänga, Hane Material: Enligt ovan

Artikelnr. 840- 15F 840- 20F 840- 25F 840- 32F 840- 40F 840- 50F 840- 65F 840- 80F 840-100F

3:25


Kamlock, utvändig gänga, Hona Material koppling: Rostfritt stål SS2343 (S), polypropylen (P), aluminium (A), brons (B) Material packning: Nitril (N), EPDM (E), teflon PTFE (T)

Ansl.

Gänga

Utförande

15 20 25 32 40 50 65 80 100

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

B-Hona B-Hona B-Hona B-Hona B-Hona B-Hona B-Hona B-Hona B-Hona

Ansl.

Slang ansl.

Artikelnr. 840- 15B 840- 20B 840- 25B 840- 32B 840- 40B 840- 50B 840- 65B 840- 80B 840-100B

Kamlock, slangsockel, Hane Material: Enligt ovan 15 20 25 32 40 50 65 80 100

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

15 21 27 34 40 53 68 76 103

Utförande E-Hane E-Hane E-Hane E-Hane E-Hane E-Hane E-Hane E-Hane E-Hane

Artikelnr. 840- 15E 840- 20E 840- 25E 840- 32E 840- 40E 840- 50E 840- 65E 840- 80E 840-100E

Kamlock, slangsockel, Hona Material: Enligt ovan

Ansl. 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Slang ansl. 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

15 21 27 33 41 53 68 76 103

Utförande C-Hona C-Hona C-Hona C-Hona C-Hona C-Hona C-Hona C-Hona C-Hona

Artikelnr. 840- 15C 840- 20C 840- 25C 840- 32C 840- 40C 840- 50C 840- 65C 840- 80C 840-100C

Kamlock, plugg, Hane (Material: Enligt ovan) Ansl.

Utförande

15 20 25 32 40 50 65 80 100

DP-Hane DP-Hane DP-Hane DP-Hane DP-Hane DP-Hane DP-Hane DP-Hane DP-Hane

Artikelnr. 840- 15DP 840- 20DP 840- 25DP 840- 32DP 840- 40DP 840- 50DP 840- 65DP 840- 80DP 840-100DP

Kamlock, lock, Hona (Material: Enligt ovan)

3:26

Ansl.

Utförande

15 20 25 32 40 50 65 80 100

DC-Hona DC-Hona DC-Hona DC-Hona DC-Hona DC-Hona DC-Hona DC-Hona DC-Hona

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 840- 15DC 840- 20DC 840- 25DC 840- 32DC 840- 40DC 840- 50DC 840- 65DC 840- 80DC 840-100DC


Snabbkopplingar, Kardan

Kardankoppling, slangsockel, Hane Utförande: Anslutningarna 38-76 finns för flera slangdimensioner. Se tabellen. Material koppling: Rostfritt stål SS2343 Material packning: Nitril (N), etylen-propylen EPDM (E), Viton®* (V)

Ansl.

Slang ansl.

Utförande

38 48 76 102 133 152 204

32-40 40-50 50-80 100 125 150 200

KVS-Hane KVS-Hane KVS-Hane KVS-Hane KVS-Hane KVS-Hane KVS-Hane

Artikelnr. 850-38×KVS 850-48×KVS 850-76×KVS 850-102KVS 850-133KVS 850-152KVS 850-204KVS

Kardankoppling, slangsockel, Hona Utförande: Anslutningarna 38-76 finns för flera slangdimensioner. Se tabellen. Material: Enligt ovan

Ansl.

Slang ansl.

Utförande

38 48 76 102 133 152 204

32-40 40-50 50-80 100 125 150 200

KMS-Hona KMS-Hona KMS-Hona KMS-Hona KMS-Hona KMS-Hona KMS-Hona

Artikelnr. 850-38×KMS 850-48×KMS 850-76×KMS 850-102KMS 850-133KMS 850-152KMS 850-204KMS

Kardankoppling, utvändig gänga, Hane Utförande: Anslutningarna 38-102 finns med flera gängdimensioner. Se tabellen. Material: SS2343

Ansl.

Gänga

Utförande

38 48 76 102 133 152

1¼" - 1½" 1½" - 2" 2" - 2½" - 3" 3" - 4" 5" 6"

KVG-Hane KVG-Hane KVG-Hane KVG-Hane KVG-Hane KVG-Hane

Artikelnr. 850-38×KVG 850-48×KVG 850-76×KVG 850-102×KVG 850-133KVG 850-152KVG

*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers

3:27


Kardankoppling, utvändig gänga, Hona Utförande: Anslutning 38-102 finns med flera gängdimensioner. Se tabellen. Material: Koppling rostfritt stål SS2343, Packning: nitril (N), etylen-propylen EPDM (E), Viton® (V)

Ansl.

Gänga

Utförande

38 48 76 102 133 152

1¼" - 1½" 1½" - 2" 2" - 2½" - 3" 3" - 4" 5" 6"

KMG-Hona KMG-Hona KMG-Hona KMG-Hona KMG-Hona KMG-Hona

Artikelnr. 850-38×KMG 850-48×KMG 850-76×KMG 850-102×KMG 850-133KMG 850-152KMG

Kardankoppling, svetssockel, Hane Utförande: Anslutning 76-102 finns med flera svetsanslutningar. Se tabellen. Material: SS2343

Ansl.

Svets ansl.

Utförande

38 48 76 102 133 152 204

38 51 76-84-89 103-114 129 154 204

KKV-Hane KKV-Hane KKV-Hane KKV-Hane KKV-Hane KKV-Hane KKV-Hane

Artikelnr. 850-38KKV 850-48KKV 850-76×KKV 850-102×KKV 850-133KKV 850-152KKV 850-204KKV

Kardankoppling, svetssockel, Hona Utförande: Anslutning 76-102 finns med flera svetsanslutningar. Se tabellen. Material: Enligt ovan

Ansl.

Svets ansl.

Utförande

38 48 76 102 133 152 204

38 51 76-84-89 103-114 129 154 204

KKM-Hona KKM-Hona KKM-Hona KKM-Hona KKM-Hona KKM-Hona KKM-Hona

Artikelnr. 850-38KKM 850-48KKM 850-76×KKM 850-102×KKM 850-133KKM 850-152KKM 850-204KKM

Kardankoppling, lock, Hane Material: SS2343

Ansl.

Utförande

38 48 76 102 133 152 204

KXV-Hane KXV-Hane KXV-Hane KXV-Hane KXV-Hane KXV-Hane KXV-Hane

Ansl.

Utförande

38 48 76 102 133 152 204

KXM-Hona KXM-Hona KXM-Hona KXM-Hona KXM-Hona KXM-Hona KXM-Hona

Artikelnr. 850- 38KXV 850- 48KXV 850- 76KXV 850-102KXV 850-133KXV 850-152KXV 850-204KXV

Kardankoppling, lock, Hona Material: Enligt ovan

3:28

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 850- 38KXM 850- 48KXM 850- 76KXM 850-102KXM 850-133KXM 850-152KXM 850-204KXM


Snabbkopplingar, Klo • Fransk • Elaflex Klokoppling i rostfritt stål med utvändig RG Utförande: Tillverkas med in- eller utvändig gänga alt. med slanghylsa.

Ansl.

Gänga utv.Rg

Utförande

Artikelnr.

KLO 3/8" 1/2" 3/4" 1"

R 3/8" R 1/2" R 3/4" R 1"

890-10 890-15 890-20 890-25

Fransk snabbkoppling, Guillemin Utförande: Kopplingen kan beställas med invändig eller utvändig BSP-gänga samt slangsockel. Kopplingen finns med eller utan låsning. Övrigt: Containerkoppling, Guillemin Material: AISI 316

Utv. RG

Inv. RG

Ansl.

Utv. R1

B1

Inv. R2

B2

15 20 25 32 40 50 65 80 100

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

36 47 34 52 40 47 54 56 65

1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

36 42 51 52 59 66 76 82 100

Artikelnr.

892- 15 892- 32 892- 25 892- 32 892- 40 892- 50 892- 65 892- 80 892-100

Ritningen visar koppling med låsring

Elaflex, TW-koppling Material: Aluminium, mässing och rostfritt.

Ansl.

MK

VB

VK

MB

Dim.

Inv. RG

Utförande

Artikelnr.

2" 3" 4"

TW 50 TW 80 TW 100

2" 3" 4"

Hona Hona Hona

891-MK 50S 891-MK 80S 891-MK100S

2" 3" 4"

TW 50 TW 80 TW 100

2" 3" 4"

Hane Hane Hane

891-VK 50S 891-VK 80S 891-VK100S

2" 3" 4"

TW 50 TW 80 TW 100

-

Plugg Plugg Plugg

891-VB 50S 891-VB 80S 891-VB100S

2" 3" 4"

TW 50 TW 80 TW 100

-

Lock Lock Lock

891-MB 50S 891-MB 80S 891-MB100S

3:29


BRA ATT VETA 

Energi mäts i joule, J med multiplarna kJ (kilojoule), MJ (megajoule) o.s.v. Detta gäller t.ex. energi innehåll i mat, som tidigare angavs i kalorier. En stor biff ger 1.200 kJ (kilojoule), 1 kg morötter 1.500 kJ och ett ägg 340 kJ. Hur många kalorier det är ska vi inte längre bry oss om. Joule är SI-enhet för all slags energi. På elmätare använder man dock kWh, kilowatt-timmar. 1 kWh = 3,6 MJ.

Effekt mäts i watt, W med multiplarna kW (kilowatt), MW (megawatt) o.s.v. Det har vi ju länge gjort för elektrisk effekt. Alla andra effektenheter rensas nu bort, som till exempel hästkrafter. Bilmotorer ska alltså mätas i kilowatt, inte i hk. En moped har ca 0.7 kW, en liten bil 30-60 kW och en stor bil 100kW.

Tryck mäts i pascal, Pa med multiplarna kPa (kilopascal), MPa (megapascal) o.s.v. Vi rensar bort mängder av tryckenheter, kp/cm², mm Hg, mm vp, at, atm och många andra. Pascal ska användas för tryck i alla sammanhang, med tiden även på väderkartorna, där man nu skriver millibar eller Hg. 100 kPa är ungefär normalt lufttryck. I bildäck ska man ha från 150 kPa till en bit över 200 kPa övertryck.

Omräkningar (avrundade värden)

Med prefix kan man bilda multipelenheter av lämplig storlek. De viktigaste prefixen är:

1 kp

= 9.81N

1N

= 0.102 kp

1 hk

= 0.735 kW

1 kW

= 1.36 hk

1 kcal

= 4.19 kJ

1 kJ

= 0.239 kcal

1 kWh

= 3.6 MJ

1 MJ

= 0.278 kWh

1 kPa

= 0.0102 kp/cm²

1 kp/cm²

= 98.1 kPa

1 kPa

= 7.50 mm Hg

1 mm Hg

= 133 Pa

1 kPa

= 10 mbar

1 bar

= 100 kPa

mega (M), står för 1.000.000 (t.ex. 1 MJ, megaloule) kilo (k), står för 1.000 (t.ex. 1km, kilometer) milli (m), står för 1/1.000 (t.ex. 1 mW, milliwatt) mikro (µ), står för 1/1.000.000 (t.ex. 1 µm, mikrometer)

Ångtryck Tryck och temperatur för mättad vattenånga

3:30

kPa

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

120

133

143

151

158

164

170

175

179

183

kPa

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

187

191

194

198

200

204

206

209

211

214

Ordertelefon 08-92 80 80


KAPITEL 4 Clampbygel SH, gjuten.............................. 3

Clamppackning med läpp* - OD (SWG).. 15

Clampbygel SH, gjuten med dubbla vingmuttrar eller dubbla muttrar ................ 4

Clamppackning utan läpp, PTFE med kärna av EPDM - SMS/MM/ISO ........................ 15

Clampbygel, gjuten 3-delad....................... 4

Clamppackning med läpp*, PTFE/EPDM SMS......................................................... 17

Clampbygel S, gjuten ................................ 4 Clampbygel SP, pressad........................... 5 Clampbygel SSH, högtryck ....................... 5 Clampsvetshylsa, för SMS livsmedelsrör (SMS 3008) ............................................... 7 Clampsvetshylsa, för MM-rör (SSG-rör).... 7 Clampsvetshylsa, för ISO-rör (ISO 1127).. 8 Clampsvetshylsa, för DIN-rör (DIN 11 850)8 Clampsvetshylsa, för OD-rör (SWG/BWG) 8 Clampsvetshylsa, för ANSI-rör .................. 9

Clamppackning med läpp*, PTFE/EPDM MM .......................................................... 18 Clamppackning med läpp, PTFE/EPDM ISO .......................................................... 18 Clamppackning med läpp, PTFE/EPDM DIN .......................................................... 18 Clamppackning med läpp*, PTFE/EPDM OD (SWG) ............................................... 19 Clamppackning med rostfri läpp, tätningsyta i PEEK - SMS .......................................... 19

Clampsvetshylsa, enl. ASME BPE-97....... 9

Clamppackning med läpp, tätningsyta i PEEK - SMS............................................ 19

Nedminskningshylsa, clamp...................... 9

Clamppackning med läpp, PEEK - SMS . 19

Blindbricka, clamp ................................... 10

Clamppackning tillverkad i ULTEM SMS......................................................... 20

Clamphylsa med utvändig R-gänga ........ 10 Clamphylsa med invändig R-gänga och packning mot tätningsytan....................... 10 Packning, special avsedd för clamphylsa med inv. RG ............................................ 10 Clamphylsa med påsvetsad invändig Rgänga utan packningsläge ...................... 11

Clamppackning membran, packning utan hål............................................................ 20 Clamppackning med nät.......................... 20 Clampsilkorg, kort av nät med 1.0 mm hålöppning (ca.15 mesh)......................... 21

Clampslanghylsa ..................................... 11 Clampslangkoppling, återanvändbar....... 11 Clampslanghylsa för klämbacksmontage 12 Klämback, gjuten..................................... 12 Klämback, rostfri lätt................................ 12 Clamppackning med läpp* - SMS ........... 14 Clamppackning med läpp* - MM ............. 14 Clamppackning med läpp* - ISO ............. 14 Clamppackning med läpp - DIN .............. 15

Dimensionstabell för clamphylsor.................................4:6 Utföranden på olika clamppackningar ......................4:13 Rekommendationer av packningsmaterial ....................4:16

4:1


KAPITEL 4 Clampsilkorg, lång av nät med 1.0 mm hålöppning (ca.15 mesh) ........................ 21 Clamppackning med perforerad plåt ....... 21 Clamppackning med strypbricka ............. 21 Clampsynglas Viewline®, utan rostfritt skydd ....................................................... 22 Clampsynglas Viewline®, med rostfritt skydd ....................................................... 22

T-rör, med clamp ..................................... 29 T-rör, kort reducerat med clamp.............. 30 Kona, koncentrisk med clamp ................. 30 Kona, excentrisk med clamp ................... 30 Membranventil, manuell .......................... 31 Membranventil, pneumatisk .................... 31 Membransätesventil, manuell.................. 31

Clampsynglas tillverkat i akryl ................. 22

Vridspjällventil ......................................... 31

Clampsynglas med ingjutet glas.............. 23

Kulventil, med CIP-dräneringsanslutning 32

Korssynglas, komplett med dubbla glas.. 23

Provtagningsventil, manuell .................... 32

Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för rostfri belysning ......................... 24

Backventil ................................................ 32 Membranbottenventil............................... 32

Belysning i rostfritt stål till clampbelysningsglas, för säkra utrymmen........ 24 Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för rostfri MINI-belysning.......... 25 Belysning MINI i rostfritt stål till clampbelysningsglas, för säkra utrymmen........ 25 Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för rostfri EX-belysning ............ 25 EX-belysning i rostfritt stål till clampbelysningsglas ............................... 26 Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för belysning i aluminium ......... 26 Belysning i aluminium till clampbelysningsglas för säkra och EX-utrymmen .... 26 TC-fläns för insvetsning i behållare ......... 27 Klaffbackventil, komplett för insvetsning . 28 Ventilklaff................................................. 28 Vinkelrör, 90° med clamp ........................ 29 Vinkelrör, 45° med clamp ........................ 29



4:2


Clampkopplingar • Byglar SH-BYGELN (art.nr.500) som är konstruktions- och tryckklassad av SAQ, TÜV och Forbairt är en bygel med unika egenskaper. Den V-formade profilen garanterar en linjär kon taktyta runt hylsans fläns, till skillnad från traditionella byglar, som oftast ger tvåpunkts kontakt. Härigenom elimineras risken för den snedbelastning som kan uppstå med andra typer av bygelkonstruktioner. SH-bygeln kan ändå användas tillsammans med alla clampsvetshylsor av standardtyp.

SH- och SSH-bygeln är idag de enda clampbyglarna med SAQ-godkännande. SH-bygeln är tryckklassad av SAQ enligt följande: • ½" - 3½" = PN16 • 4" - 6" = PN 10 • >6" = PN 6. • SH-bygeln finns i dimensioner från ½" till 12". VIKTIGT! För att underlätta och undvika missförstånd, har vi i tabellerna avseende byglar, hylsor, packningar och övriga clampprodukter lagt in en kolumn STORLEK (Stl). Stl-numret 1-19 anger olika dimensioner på "clampflänsens" ytterdiameter. Vid kombinationer av olika clampdetaljer är det nödvändigt att delarna har samma storleksnummer för att passa ihop.

Clampbygel SH, gjuten Övrigt: A-måttet avser clamphylsans flänsdiameter. Material: AISI 316

Ansl.

A

Storlek

B

C

12 20 25-38 51 63.5 76 89 101.6 115 125 140 150 170 200 220

25.4 34.0 50.5 64.0 77.5 91.0 106.0 119.0 130.0 147.0 155.0 167.0 183.0 217.4 233.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

64 68 93 108 125 139 144 171 173 194 227 230 255 289 305

65 65 77 95 100 105 108 120 120 135 164 150 178 195 203

Artikelnr. 500- 12 500- 20 500- 25 500- 51 500- 63 500- 76 500- 89 500-102 500-115 500-125 500-140 500-150 500-170 500-200 500-220

4:3


Clampbygel SH, gjuten med dubbla vingmuttrar eller dubbla muttrar Övrigt: A-måttet avser clamphylsans flänsdiameter. Material: AISI 304, AISI 316

Ansl.

A

Storlek

B

C

140 150 170 200 220 250 270 300

155.0 167.0 183.0 217.4 233.5 268.0 286.1 319.0

11 12 13 14 15 16 17 18

245 255 267 313 327 357 378 434

153 158 178 195 203 220 230 240

Ansl.

A

Storlek

B

C

25-38 51 63.5 76 101.6

50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

3 4 5 6 8

47.0 57.0 63.5 71.0 87.0

77 83 90 98 109

Ansl.

A

Storlek

B

C

12 25-38 51 63.5 76 101.6

25.4 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

1 3 4 5 6 8

63 75 82 89 96 110

60 85 99 112 126 154

Artikelnr.

502-140 502-150 502-170 502-200 502-220 502-250 502-270 502-300

Clampbygel, gjuten 3-delad Övrigt: A-måttet avser clamphylsans flänsdiameter. Material: AISI 304, AISI 316

Artikelnr.

501- 25 501- 51 501- 63 501- 76 501-102

Clampbygel S, gjuten Övrigt: A-måttet avser clamphylsans flänsdiameter. Material: AISI 304, AISI 316

4:4

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

503- 12 503- 25 503- 51 503- 63 503- 76 503-102


Clampkopplingar • Byglar • Svetshylsor Clampbygel SP, pressad Övrigt: A-måttet avser clamphylsans flänsdiameter. Material: SS2333, AISI 304

Ansl.

A

Storlek

B

C

25-38 51 63.5 76 89 101.6

50.5 64.0 77.5 91.0 106.0 119.0

3 4 5 6 7 8

84 96 112 125 139 154

71 77 90 102 105 109

Artikelnr.

505- 25 505- 51 505- 63 505- 76 505- 89 505-102

Högtrycksbyglar SSH med SAQ-godkännande Tvådelad högtrycksbygel som huvudsakligen utvecklats för användning i filteranläggningar eller i speciella applikationer där mycket höga tryck förekommer. Bygeln är försedd med bultförband för att uppfylla SAQ:s högt ställda krav. SAQ-godkännandet gäller för SSH-bygeln i dimensionerna 1" till 4" PN40 och 6" PN25. SSH-bygeln tillverkas i dimensioner från 1" till 12¾".

Clampbygel SSH, högtryck Observera: Muttrarna rekommenderas att dras åt med 27Nm. Övrigt: A-måttet avser clamphylsans flänsdiameter. Material: AISI 304

Ansl.

A

Storlek

B

C

Artikelnr.

12 25-38 51 63.5 76 89 101.6 115 150 170

25.4 50.5 64.0 77.5 91.0 106.0 119.0 130.0 167.0 183.0

1 3 4 5 6 7 8 9 12 13

82 103 113 128 137 150 165 190 236 253

35 67 80 93 105 132 156 167 212 229

507- 12 507- 25 507- 51 507- 63 507- 76 507- 89 507-102 507-115 507-150 507-170

220

233.5

15

304

280

507-220

270

286.1

17

364

338

507-270

370

338.3

19

416

390

507-370

4:5


Dimensionstabell gällande clamphylsor DN 6 8 8 10 10 15 15 20 20 25 32 38 40 50 51 63 65 76 76 80 100 125 150 200 250 300

Livsmedelsrör Livsmedelsrör SMS 3008

DIN 11850

ISO rör

ANSI rör

MM rör

OD rör

1127

36.19 Sch5

SSG

SWG/BWG

6.0×1.0 8.0×1.0 10.0×1.0 12.0×1.0 14.0×1.0 16.0×1.0 18.0×1.5 20.0×1.5

13.5×1.6

18.0×1.0

25.0×1.2 32.0×1.2 38.0×1.2

12.0×1.0

17.2×1.6

17.2×1.65

18.0×1.5

21.3×1.6

21.3×1.65

23.0×1.5

26.9×2.0

26.7×1.65

28.0×1.5 35.0×1.5

33.7×2.0 42.4×2.0

33.4×1.65 42.2×1.65

41.0×1.5 53.0×1.5

48.3×2.0 60.3×2.0

48.3×1.65 60.3×1.65

25.0×1.5 30.0×1.5 38.0×2.0 43.0×1.5 54.0×2.0

51.0×1.2 63.5×1.6

9.53×0.91 12.70×1.24 12.70×1.65 19.05×1.24 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65

50.80×1.65 63.50×1.65 70.0×2.0

76.1×1.6 76.0×2.0 89.0×2.0 101.6×2.0

6.35×0.91

76.1×2.0

73.0×2.11

68.0×1.5 76.10×1.65

85.0×2.0 104.0×2.0 129.0×2.0 154.0×2.0

88.9×2.0 114.3×2.0 139.7×2.0 168.3×2.5 219.1×2.5 273.0×3.5 324.0×4.0

88.9×2.11 114.3×2.11 141.3×2.77 168.3×2.77 219.1×2.77 273.0×3.40 323.9×3.96

84.0×2.0 104.0×2.0 129.0×2.0 154.0×2.0 204.0×2.0 254.0×2.0 306.0×3.0

101.60×2.11

Vikt i kg

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.39/0.17 0.17 0.39 0.39 0.39 0.45 0.45 0.45 0.62 0.62 0.72 0.75 0.92 1.02 1.15 2.00 3.20 3.35 5.25

Viktangivelserna i tabellen gäller för komplett koppling, d.v.s. bygel, packning och 2 stycken svetshylsor.

4:6

Ordertelefon 08-92 80 80


Clampkopplingar • Svetshylsor Clampsvetshylsor Clampsvetshylsorna svarvas från stångmaterial och uppfyller EU:s krav enl.89/392/EEC. Svets-hylsorna lagerhålles som standard i material AISI 316L, men tillverkas även i material 1.4435 BN2 (lågferrit) och titan. Ytfinishen är som standard invändigt max Ra 0.8 µm, men bättre värden kan erhållas på begäran. Om högre krav önskas, lagerhåller vi även de flesta standarddimensionerna i elektrolytpolerat utförande, med ett Ra-värde på max 0.5µm. Våra svetshylsor är godkända av SAQ för tryck upp till PN 100 (se tabellerna) och är märkta med tryckklass, material och batchnummer. Clampsvetshylsorna håller toleranser enligt ISO 1127 B3/T3. På begäran erhålles materialcertifikat EN 10204-3.1.B med kemiska och mekaniska testanalyser. Clampsvetshylsorna lagerhålles i rörstandard SMS, DIN, MM, ISO, OD, BPE-97 och ANSI. Samtliga clampdetaljer som invändigt polerats ELEKTROLYTISKT finns under kapitel 5.

Clampsvetshylsa, för SMS livsmedelsrör (SMS 3008) Storlek: Avser passande clampbygel. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

18 25 32 38 51 63.5 76 76×2 89 101.6

18.0×1.0 25.0×1.2 32.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 76.0×2.0 89.0×2.0 101.6×2.0

25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 91.0 106.0 119.0

1 3 3 3 4 5 6 6 7 8

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5

100 40 40 40 25 25 16 16 16 16

Stl.

Artikelnr. 520- 18 520- 25 520- 32 520- 38 520- 51 520- 63 520- 76 520- 76/2 520- 89 520-102

Clampsvetshylsa, för MM-rör (SSG-rör) Storlek: Avser passande clampbygel. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

6 8 10 12 14 16 18 20 30 38 43 54 68 84 100 125 150 200 250 300

6×1.0 8×1.0 10×1.0 12×1.0 14×1.0 16×1.0 18×1.5 20×1.5 30×1.5 38×2.0 43×1.5 54×2.0 68×1.5 84×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0 254×2.0 306×3.0

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0 91.0 106.0 119.0 144.0 167.0 217.4 268.0 319.0

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 6 7 8 10 12 14 16 18

A

PN

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5

100 100 100 100 100 100 100 40 40 40 40 25 16 16 16 16 16 10 10 10

Artikelnr. 520-MM 06 520-MM 08 520-MM 10 520-MM 12 520-MM 14 520-MM 16 520-MM 18 520-MM 20 520-MM 30 520-MM 38 520-MM 43 520-MM 54 520-MM 68 520-MM 84 520-MM100 520-MM125 520-MM150 520-MM200 520-MM250 520-MM300

Clampsvetshylsorna kan även erhållas i andra rördimensioner och bygglängder än de som angivits.

4:7


Clampsvetshylsa, för ISO-rör (ISO 1127) Storlek: Avser passande clampbygel. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0 60.3×2.0 76.1×2.0 88.9×2.0 114.3×2.0 139.7×2.0 168.3×2.5 219.1×2.5 273.0×3.5 324.0×4.0

25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0 77.5 91.0 106.0 130.0 155.0 183.0 233.5 286.1 338.3

1 1 3 3 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5

40 40 40 40 40 40 40 25 25 16 10 10 10 10 10 10

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

10 15 20 25 25 32 40 50 65 80 100 125 150

12×1.0 18×1.5 23×1.5 28×1.5 29×1.5 35×1.5 41×1.5 53×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 50.5 64.0 91.0 106.0 119.0 144.4 167.0

2 2 2 3 3 3 3 4 6 7 8 10 12

18.0 18.0 18.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5

40 40 40 40 40 40 40 25 16 16 16 16 16

D×T

B

Stl.

A

PN

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 6 8

21.5 21.5 21.5 21.5 12.7 12.7 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25 25 16 16

Artikelnr. 520-ISO 08 520-ISO 10 520-ISO 15 520-ISO 20 520-ISO 25 520-ISO 32 520-ISO 40 520-ISO 50 520-76/2 520-ISO 80 520-ISO100 520-ISO125 520-ISO150 520-ISO200 520-ISO250 520-ISO300

Clampsvetshylsa, för DIN-rör (DIN 11 850) Storlek: Avser passande clampbygel. Material: AISI 316L

Artikelnr.

520-DIN 10 520-DIN 15 520-DIN 20 520-DIN 25 520-DIN 25/1 520-DIN 32 520-DIN 40 520-DIN 50 520-DIN 65 520-DIN 80 520-MM100 520-MM125 520-MM150

Clampsvetshylsa, för OD-rör (SWG/BWG) Storlek: Avser passande clampbygel. Övrigt: Vissa dimensioner finns även med längd 28 mm. Material: AISI 316L

Ansl. 1/4" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

4:8

6.35×0.91 25.4 9.53×0.91 25.4 12.70×1.24 25.4 12.70×1.65 25.4 12.70×1.24 25.4 12.70×1.65 25.4 19.05×1.24 25.4 19.05×1.65 25.4 25.40×1.65 50.5 38.10×1.65 50.5 50.80×1.65 64.0 63.50×1.65 77.5 76.10×1.65 91.0 101.60×2.11 119.0

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 520-OD108 520-OD110 520-OD115/1 520-OD115 520-OD115/2 520-OD115/3 520-OD120/1 520-OD120 520-OD125 520-OD138 520-OD151 520-OD163 520-OD176 520-OD102


Clampsvetshylsor • Kopplingsdetaljer Clampsvetshylsa, för ANSI-rör Utförande: Hylsor för olika schedules kan erhållas på begäran. Övrigt: Rördimensionerna i tabellen överensstämmer med Sch.5, se även dimensionstabell sidan 4:6. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

15 20 25 40 50 80 100 150 200

21.3×1.65 26.7×1.65 33.4×1.65 48.3×1.65 60.3×1.65 88.9×2.11 114.3×2.11 168.3×2.77 219.1×2.77

50.5 50.5 50.5 64.0 77.5 119.0 130.0 183.0 233.5

3 3 3 4 5 8 9 13 15

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 28.5 28.5 28.5

40 40 40 25 25 10 16 16 16

D×T

B

Stl.

A

PN

1 1 3 3 4 5 6 8

44.5 44.5 44.5 44.5 57.2 57.2 57.2 57.2

40 40 40 40 25 25 16 16

Artikelnr.

520-AN 15 520-AN 20 520-AN 25 520-AN 40 520-AN 50 520-AN 80 520-AN100 520-AN150 520-AN200

Clampsvetshylsa, enl. ASME BPE-97 Övrigt: Svavelhalt (S) 0.005-0.017% Material: AISI 316L

Ansl.

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 25.4 19.05×1.65 25.4 25.40×1.65 50.5 38.10×1.65 50.5 50.80×1.65 64.0 63.50×1.65 77.5 76.20×1.65 91.0 101.60×2.11 119.0

Artikelnr.

520-BPE 15 520-BPE 20 520-BPE 25 520-BPE 38 520-BPE 51 520-BPE 63 520-BPE 76 520-BPE102

Nedminskningshylsa, clamp Utförande: Dimensioner utöver de angivna kan även erhållas. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

25×12 25×14 25×17 25×18 51×25 51×38 63×38 63×51 76×51 76×63

12.0×1.0 14.0×1.0 17.2×1.6 18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6

50.5 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0 77.0 77.0 91.0 91.0

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5

40 40 40 40 25 25 25 25 16 16

Artikelnr.

530-25×12 530-25×14 530-25×17 530-25×18 530-51×25 530-51×38 530-63×38 530-63×51 530-76×51 530-76×63

4:9


Blindbricka, clamp Utförande: Blindbrickan tillverkas även med "handtag" för att underlätta hantering, speciellt vid större dimensioner. Är konstruktions- och tryckgodkänd av SAQ. Material: AISI 316L

Ansl.

A

Stl.

B

PN

12 DIN10-20 25-38 51 63.5 76 89 101.6 115 125 140 150 170 200 220 250 270 300 370

25.4 34.0 50.5 64.0 77.5 91.0 106.0 119.0 130.0 144.4 155.0 167.0 183.0 217.4 233.5 268.0 286.1 319.0 338.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5.6 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.0 14.0

100 100 100 100 64 40 40 40 40 40 25 25 25 16 16 10 10 06 06

Artikelnr. 560- 12 560- 20 560- 25 560- 51 560- 63 560- 76 560- 89 560-102 560-115 560-125 560-140 560-150 560-170 560-200 560-220 560-250 560-270 560-300 560-370

Clamphylsa med utvändig R-gänga Övrigt: Hylsan är försedd med nyckelgrepp. Material: AISI 316L

Ansl.

B

Stl.

R

A

12 12 12 12 12 25 25 25 25 25 38 51

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 64.0

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

30 30 30 32 35 30 30 35 35 37 37 45

Artikelnr. 545-12×06 545-12×08 545-12×10 545-12×15 545-12×20 545-25×08 545-25×10 545-25×15 545-25×20 545-25×25 545-38×40 545-51×50

Clamphylsa med invändig R-gänga och packning mot tätningsytan Övrigt: Hylsan är försedd med nyckelgrepp. Material: AISI 316L

Ansl.

B

Stl.

R

A

12 12 12 12 25 25 25 25 25 25

25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

1 1 1 1 3 3 3 3 3 3

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Artikelnr. 550-12×06 550-12×08 550-12×10 550-12×15 550-25×06 550-25×08 550-25×10 550-25×15 550-25×20 550-25×25

Packning, special avsedd för clamphylsa med inv. RG Material: PTFE alternativt EPDM

4:10

Ansl.

Passar till

12-25 12-25 12-25 12-25 25 25

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 550-06 550-08 550-10 550-15 550-20 550-25


Clampkopplingar • Kopplingsdetaljer Clamphylsa med påsvetsad invändig R-gänga utan packningsläge Utförande: Detaljen består av sammansvetsad muff + clamphylsa. Material: AISI 316L

Ansl.

A

Stl.

R

B

38 51 51 63.5 63.5 76

50.5 64.0 64.0 77.5 77.5 91.0

3 4 4 5 5 6

1 1/4" 1 1/2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2"

69 69 77 77 86 86

Artikelnr.

550-38×32 550-51×40 550-51×50 550-63×50 550-63×65 550-76×65

Clampslanghylsa Utförande: Slanghylsorna är svarvade från stång. Material: AISI 316L

Ansl.

A

Stl.

B

D

C

12 12 12 12 25 25 25 25 25 38 51 51 51 63.5 76.0 100

25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0 64.0 77.5 91.0 119.0

1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 8

32 32 32 32 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 79 86

1/4" 6.4 3/8" 9.5 1/2" 12.7 3/4" 19.0 1/4" 6.4 3/8" 9.5 1/2" 12.7 3/4" 19.0 1" 26.0 1 1/2" 38.1 1" 26.0 1 1/2" 38.1 2" 50.8 2 1/2" 63.5 3" 76.0 4" 102.0

3.5 6.5 9.7 16.0 3.5 6.5 9.7 16.0 23.0 35.0 23.0 35.0 47.5 60.3 72.9 97.6

Artikelnr. 541-112×08 541-112×10 541-112×15 541-112×20 541-125×08 541-125×10 541-125×15 541-125×20 541-125 541-138 541-151×25 541-151×38 541-151 541-163 541-176 541-102

Clampslangkoppling, återanvändbar Utförande: Hygieniskt utförande. Passar till silikonslang TRESSIL, se kapitel 6. Övrigt: Slanganslutningen kan variera beroende på slangens ytter- och innerdiameter. Material: AISI 316L

Ansl.

12 12 18 25 25 38

Slangdim.

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2"

A

Stl.

B

25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5

1 1 1 3 3 3

58 58 66 71 71 71

Artikelnr.

542-12-08 542-12-10 542-18-15 542-25-20 542-25-25 542-38-38

4:11


Clampslanghylsa för klämbacksmontage Övrigt: Passar klämbackar nedan. Artikel 25K, 38K och 63K passar endast till lätt klämback typ R1371. Till övriga dimensioner kan valfri klämback av typ R1370 eller R1371 användas. Se även sidorna 6:5-6. Material: AISI 316L

Ansl.

D

A

Stl.

B

12 18 25 25 38 38 51 63 63 76 100

1/2" 12.7 3/4" 19.0 1" 25.0 1" 25.0 1 1/2" 38.0 1 1/2" 38.0 2" 51.0 2 1/2" 63.5 2 1/2" 63.5 3" 76.1 4" 101.6

25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 50.5 64.0 77.5 77.5 91.0 119.0

1 1 3 3 3 3 4 5 5 6 8

56 56 68 68 72 72 73 90 90 102 137

Artikelnr.

1118- 15 1118- 20 1118- 25 1118- 25K 1118- 38 1118- 38K 1118- 51 1118- 63 1118- 63K 1118- 76 1118-102

Klämback, gjuten Övrigt: Passar till slanghylsa 1118. Se även komplett koppling sidan 6:5. Material: Aluminium, AISI 316

Ansl. 13.5 21 25 25 38 38 38 51 51 63 63 76 76 100 100

Slangdim. Slang Di Slang Dy 1/2" 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 4" 4"

13.0 19.0 25.0 25.0 38.0 38.0 38.0 51.0 51.0 63.5 63.5 76.0 76.0 101.0 101.0

22-24 30-33 36-39 40-43 50-52 53-56 57-60 64-67 69-71 78-82 84-87 89-93 94-97 114-119 118-122

Artikelnr. R1370- 15×05 R1370- 20×06 R1370- 25×06 R1370- 25×08 R1370- 38×06 R1370- 38×08 R1370- 38×10 R1370- 50×08 R1370- 50×10 R1370- 63×07 R1370- 63×10 R1370- 75×08 R1370- 75×10 R1370-102×08 R1370-102×10

Klämback, rostfri lätt Övrigt: Passar till slanghylsa 1118. Material: AISI 316

Ansl.

25 38 51 63 76 100

4:12

Slangdim. Slang Di Slang Dy

1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

Ordertelefon 08-92 80 80

25.0 38.0 51.0 63.0 76.0 102.0

32-37 45-51 56-62 69-76 83-90 106-120

Artikelnr.

R1371- 25 R1371- 38 R1371- 51 R1371- 63 R1371- 76 R1371-102


Clamppackningar Clamppackningar Vi har ett brett sortiment av sanitära packningar. Alla är tillverkade av sammansatta material (compounds) och speciellt utvecklade för att möta livsmedels- och läkemedelsindustrins mycket höga krav. 

Clamppackningarna är FDA-godkända (Title 21 §177.2600) och uppfyller 3A:s samtliga klasser.

Clamppackningarna kan även erhållas enligt U.S Pharmaceutical class VI.

Tillverkade enligt BS 4825-1991. ISO 2852-12974 och DIN 32676.

Finns i dimensioner från ½" till 12" i följande material: Nitril, EPDM, Silikon, Viton®* och PTFE (i solid eller sandwichkonstruktion).

På begäran erhålles intyg avseende FDA-godkännande.

REKOMMENDERADE TEMPERATUROMRÅDEN FÖR CLAMPPACKNINGAR I OLIKA MATERIAL EPDM

E

-45°C  +135°C

Silikon

S

-60°C  +230°C

Nitril

N

-40°C  +105°C

PTFE

T

-25°C  +230°C

Viton®

V

-30°C  +200°C

EPDM/PTFE ET

-80°C  +200°C

Materialrekommendationer, se sidan 4:16

Packningar med läpp: Alla packningsdimensioner kan inte erhållas i detta utförande. Packningar utan läpp: Vissa packningsdimensioner kan endast levereras i detta utörande. Se utförande enligt nedan:

Olika utföranden på clamppackningar 570

570

Med läpp storlek 25-300 enkel sandwich

575

575

Utan läpp storlek (mini) 06-18 enkel sandwich

575

575

Utan läpp storlek 25-300 enkel sandwich

*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers

4:13


Clamppackning med läpp* - SMS Övrigt: Passar clamphylsa art.nr 520 för livsmedelsrör. *Dimensionen 18 mm tillverkas utan läpp. Material: Finns i material enligt rekommendationstabellen, se sidan 4:16.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

18* 25 32 38 51 63.5 76 76 89 101.6

18.0×1.0 25.0×1.2 32.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 76.0×2.0 89.0×2.0 101.6×2.0

25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 91.0 106.0 119.0

1 3 3 3 4 5 6 6 7 8

16.0 22.6 29.6 35.6 48.6 60.3 72.9 72.1 85.0 97.6

Artikelnr. 575- 18 570- 25 570- 32 570- 38 570- 51 570- 63 570- 76 570- 76/2 570- 89 570-102

Clamppackning med läpp* - MM Övrigt: Passar clamphylsa art.nr. 520-MM för MM-rör. *Dimensionerna 6-18 mm tillverkas utan läpp. Material: Finns i material enligt rekommendationstabellen, se sidan 4:16.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

6* 8* 10* 12* 14* 16* 18* 20 30 38 53 54 68 84 100 125 150 200 250 300

6×1.0 8×1.0 10×1.0 12×1.0 14×1.0 16×1.0 18×1.5 20×1.5 30×1.5 38×2.0 53×1.5 54×2.0 68×1.5 84×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0 254×2.0 304×2.0

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0 91.0 106.0 119.0 144.4 167.0 217.0 268.0 319.0

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 6 7 8 10 12 14 16 18

4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.8 27.0 35.0 50.0 50.0 65.0 80.0 100.0 125.0 150.0 200.0 250.0 300.0

Artikelnr. 575-MM 06 575-MM 08 575-MM 10 575-MM 12 575-MM 14 575-ISO 10 575-MM 18 570-MM 20 570-MM 30 570-MM 38 570-DIN 50 570-DIN 50 570-MM 68 570-MM 84 570-MM100 570-MM125 570-MM150 570-MM200 570-MM250 570-MM300

Clamppackning med läpp* - ISO Övrigt: Passar clamphylsa art.nr. 520-ISO för ISO-rör. *Dimensionerna 8-10 mm tillverkas utan läpp. Material: Finns i material enligt rekommendationstabellen, se sidan 4:16.

4:14

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

8* 10* 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0 60.3×2.0 76.1×2.0 88.9×2.0 114.3×2.0 139,7×2.0 168.3×2.5 219.1×2.5 273.0×3.5 324.0×4.0

25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0 77.5 91.0 106.0 130.0 155.0 183.0 233.0 286.1 338.3

1 1 3 3 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 16 19

10.3 14.0 18.1 22.9 29.7 38.4 44.3 56.3 72.1 84.9 110.3 135.7 163.3 214.1 266.0 316.0

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 575- ISO 08 575- ISO 10 570- ISO 15 570- ISO 20 570- 32 570- ISO 32 570- ISO 40 570- ISO 50 570- 76/2 570- 89 570- ISO100 570- ISO125 570- ISO150 570- ISO200 570- ISO250 570- ISO300


Clamppackningar Clamppackning med läpp - DIN Övrigt: Passar clamphylsa art.nr 520-DIN för DIN-rör. Material: Finns i material enligt rekommendationstabellen, se sidan 4:16.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

12×1.0 18×1.5 23×1.5 29×1.5 35×1.5 41×1.5 53×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 64.0 91.0 106.0 119.0 144.4 167.0

2 2 2 3 3 3 4 6 7 8 10 12

10.0 15.0 20.0 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0

Artikelnr. 570-DIN 10 570-DIN 15 570-DIN 20 570-DIN 25 570-DIN 32 570-DIN 40 570-DIN 50 570-DIN 65 570-DIN 80 570-MM100 570-MM125 570-MM150

Clamppackning med läpp* - OD (SWG) Övrigt: Passar till clamphylsa art.nr 520 för OD-rör. * Dimensionerna 3/8" till 3/4" tillverkas utan läpp. Material: Finns i material enligt rekommendationstabellen, se sidan 4:16.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

3/8"* 1/2"* 1/2"* 3/4"* 3/4"* 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

9.53×0.91 12.70×1.24 12.70×1.65 19.05×1.24 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.10×1.65 101.60×2.11

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

1 1 1 1 1 3 3 4 5 6 8

7.7 10.3 9.5 16.6 15.8 22.2 34.9 47.6 60.3 72.9 97.6

Artikel nr. 575-OD10 575-OD15/1 575-OD15 575-OD20/1 575-OD20 570-OD25 570-OD38 570-OD51 570- 63 570- 76 570-102

Clamppackning utan läpp, PTFE med kärna av EPDM - SMS/MM/ISO Observera: Anslutningarna 25-200 är utgående och kommer att ersättas med artikel nr. 570-ET. Övrigt: Passar clamphylsa art.nr 520 för livsmedelsrör och art.nr. 520-DIN för DIN-rör i dim. 125-250. Material: PTFE/EPDM sandwich-konstruktion utan läpp.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

12 14 18 25 38 51 63.5 76 80 89 100 101.6 125 150 150 200 200 250

12.0×1.0 14.0×1.0 18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 88.9×2.0 89.0×2.0 114.3×2.0 101.6×2.0 129.0×2.0 154.0×2.0 168.3×2.5 204.0×2.0 219.1×2.5 254.0×2.0

25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 106.0 106.0 130.0 119.0 144.4 167.0 183.0 217.4 233.5 268.0

1 1 1 3 3 4 5 6 7 7 9 8 10 12 13 14 15 16

10.0 12.0 16.0 22.6 35.6 48.6 60.3 74.0 84.9 85.0 110.3 97.6 125.0 150.0 163.3 200.0 214.9 250.0

Artikelnr. 575- 12ET 575- 14ET 575- 18ET 575- 25ET 575- 38ET 575- 51ET 575- 63ET 575- 76ET 575- 80ET 575- 89ET 575-100ET 575-102ET 575-125ET 575-150ET 575-170ET 575-200ET 575-220ET 575-250ET

Clamppackningar ET med styrkant (läpp), se sidan 4:17-19. 4:15


MATERIALREKOMMENDATIONER Kort redogörelse av några förekommande packningsmaterial NATURGUMMI = NR (rågummi) Av gummiblandningar i vilka naturgummi ingår kan varor med god elasticitet och goda mekaniska egenskaper (slitstyrka) framställas. Gummivaror av naturgummiblandningar är däremot inte särskilt åldringsbeständiga, inte heller beständiga mot bensin, oljor o.d. För sådana ändamål användes gummiblandningar i vilka syntetiskt gummi av olika slag ingår och där syntetgummi således ersätter naturgummi.

ETEN-PROPEN-GUMMI = EPDM, EPM För varor där god väderbeständighet erfordras, t.ex. ytterhöljen för slangar, dessutom till bl.a. ångslangar och packningar, tack vare god värme- och hydrolysbeständighet samt låg vattensvällning.

NITRILGUMMI = NBR För varor som utsätts för oljor och bensin, exempelvis till innerskikt i slangar, packningar för oljor och lösningsmedel o.d. Nitrilgummi är emellertid inte särskilt åldringsbeständigt, d.v.s. bör inte användas till detaljer som direkt utsätts för väder och vind.

KISELGUMMI = Q (silikongummi) Mycket god värme- och köldbeständighet. Ozon- och väderbeständig. Sämre mekaniska egenskaper.

FLUORGUMMI =FPM (Viton®*) För detaljer, där beständighet mot hög temperatur, kemikalier, oxiderande syror och lösningsmedel (aromater, "tri" m.m.) erfordras. Har den bästa kemiska beständigheten mot lösningsmedel av alla elastomerer.

POLYTETRAFLOURETYLEN = PTFE (t.ex. Teflon ®) Resistent mot de flesta förekommande kemikalier. Standardfärg = vit.

POLYETERETERKETON = PEEK (t.ex. Victrex®) Plastmaterial HI-TECH med extremt hög hållfasthet och styvhet över ett mycket brett temperaturområde. Utmärkt kemikalieresistens och utmattningshållfasthet. Standardfärg = natur-beige.

POLYETERIMID = PEI (t.ex Ultem®) Plastmaterial HI-TECH med hög hållfasthet och styvhet över ett brett temperaturområde. Resistent mot de flesta förekommande kemikalier. Ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till PEEK. Standardfärg = gul-brun transparent.

Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika packningsmaterial Tabellen nedan ger endast en grov orientering om olika gummitypers kemiska och fysikaliska egenskaper. Många faktorer inverkar på gummits livslängd t.ex. arbetstemperatur, arbetsförhållande och gummiblandning. Vid tveksamma fall står vi gärna till tjänst med ytterligare upplysningar.

Fysikaliska egenskaper

Kemiska egenskaper Beständighet mot:

Material Väder & ozon

Varmvatten, vattenånga, svaga syror, alkalier

Starka & oxiderande syror

Bensin & oljor

Nötningsbes tändighet

Brottgräns MPa

Högsta °C (torr atmosf.)

Lägsta °C

Naturgummi/NR SBR IR

Mindre god

Utmärkt

Mindre god

Dålig

God

15-30

+70°C

-60°C

Fluorgummi/FPM VITON®

Utmärkt

Utmärkt

God

Utmärkt

God

15-20

+200°C

-30°C

Silikongummi/Si

Utmärkt

Mindre god

Dålig

Mindre god

Dålig

4-10

+230°C

-60°C

Nitrilgummi/NBR

Mindre god

God

Mindre god

God

God

10-25

+90°C

-60°C

ETEN-PROPEN EPDM

Utmärkt

Utmärkt

God

Dålig

God

7-18

+135°C

-50°C

PTFE

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

20-30

+230°C

-25°C

Hi-Tech-plast

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

Utmärkt

85-150

+200°C

-60°C

*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers

4:16

Användningstemp

Ordertelefon 08-92 80 80


Clamppackningar Sandwich Clamppackningar i sandwichkonstruktion av PTFE med EPDM-kärna och styrkant Packningen har många fördelar jämfört med tidigare PTFE-klädda packningar  En styrkant (läpp) för fixering på clamphylsan. Packningen trillar ej bort vid montage.  Packningens fixeringsring följer exakt clamphylsans form.  Tjockleken lika som gummipackningar, vilket gör den lika lättmonterad.  Eventuella brott elimineras genom att teflonet svarvas från stångmaterial.  Snabba leveranser. Standarddimensioner omgående från lager.  Lagerhålles även i vissa dimensioner för DIN, MM, ISO, OD

och ANSI-rör.  Kan beställas till samtliga förekommande

dimensioner 25-250 mm.  På begäran erhålles intyg avseende FDA-

godkännande.

Clamppackning med läpp*, PTFE/EPDM - SMS Övrigt: Passar clamphylsa art.nr. 520 för SMS- rör. *Dimensionen 18 mm tillverkas utan läpp. Material: PTFE/EPDM i sandwich-konstruktion.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

18* 25 38 51 63.5 76 76 101.6

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 91.0 119.0

1 3 3 4 5 6 6 8

16.0 22.6 35.6 48.6 60.3 72.9 72.0 97.6

Artikelnr. 575- 18ET 570- 25ET 570- 38ET 570- 51ET 570- 63ET 570- 76ET 570- 76ET/2 570-102ET

4:17


Clamppackning med läpp*, PTFE/EPDM - MM Övrigt: Passar clamphylsa art.nr. 520-MM för MM-rör. *Dimensionerna 6-18mm tillverkas utan läpp. Material: PTFE/EPDM i sandwich-konstruktion.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

6* 8* 10* 12* 14* 16* 18* 20 30 38 54 68 84 100 125 150 200 250 300

6×1.0 8×1.0 10×1.0 12×1.0 14×1.0 16×1.0 18×1.5 20×1.5 30×1.5 38×2.0 54×2.0 68×1.5 84×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0 254×2.0 304×2.0

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 91.0 106.0 119.0 144.4 167.0 217.4 268.0 319.0

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 6 7 8 10 12 14 16 18

4 6 8 10 12 14 15 17 27 34 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Artikelnr. 575-MM 6ET 575-MM 8ET 575-MM 10ET 575-MM 12ET 575-MM 14ET 575-MM 16ET 575-MM 18ET 570-MM 20ET 570-MM 30ET 570-MM 38ET 570-DIN 50ET 570-MM 68ET 570-MM 84ET 570-MM100ET 570-MM125ET 570-MM150ET 570-MM200ET 570-MM250ET 570-MM300ET

Clamppackning med läpp, PTFE/EPDM - ISO Övrigt: Passar till clamphylsa art.nr. 520-ISO för ISO-rör. Material: PTFE/EPDM i sandwich-konstruktion.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

21.3×1.6 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0 60.3×2.0 76.1×2.0 88.9×2.0 114.3×2.0 139.7×2.0 168.3×2.5 219.1×2.5 273.0×3.5 324.0×4.0

50.5 50.5 50.5 64.0 64.0 77.5 91.0 106.0 130.0 155.0 183.0 233.5 286.1 338.3

3 3 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19

18.1 22.9 29.7 38.4 44.3 56.3 72.1 84.9 110.3 135.7 163.1 213.9 266.0 316.0

Artikelnr. 570-ISO 15ET 570-ISO 20ET 570-ISO 25ET 570-ISO 32ET 570-ISO 40ET 570-ISO 50ET 570-76ET/2 570-ISO 80ET 570-ISO100ET 570-ISO125ET 570-ISO150ET 570-ISO200ET 570-ISO250ET 570-ISO300ET

Clamppackning med läpp, PTFE/EPDM - DIN Övrigt: Passar till clamphylsa art.nr 520-DIN för DIN-rör. Material: PTFE/EPDM i sandwich-konstruktion.

4:18

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

12×1.0 18×1.5 23×1.5 29×1.5 35×1.5 41×1.5 53×1.5 70×2.0 85×2.0 104×2.0 129×2.0 154×2.0

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 64.0 91.0 106.0 119.0 144.4 167.0

2 2 2 3 3 3 4 6 7 8 10 12

10.0 15.0 20.0 26.0 32.0 38.0 50.0 66.0 81.0 100.0 125.0 150.0

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 570-DIN 10ET 570-DIN 15ET 570-DIN 20ET 570-DIN 25ET 570-DIN 32ET 570-DIN 40ET 570-DIN 50ET 570-DIN 65ET 570-DIN 80ET 570-MM100ET 570-MM125ET 570-MM150ET


Clamppackningar • Membran • Silar Clamppackning med läpp*, PTFE/EPDM - OD (SWG) Övrigt: Passar till clamphylsa art.nr 520-OD för OD-rör. * Anslutning 3/8" till 3/4" tillverkas utan läpp. Material: PTFE/EPDM i sandwich-konstruktion.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

Artikel nr.

3/8"* 1/2"* 1/2"* 3/4"* 3/4"* 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

9.53×0.91 12.70×1.24 12.70×1.65 19.05×1.24 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.10×1.65 101.60×2.11

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

1 1 1 1 1 3 3 4 6 7 8

7.7 10.3 9.5 16.6 15.8 22.2 34.9 47.6 60.3 72.9 97.6

575-OD10ET 575-OD15/1ET 575-OD15ET 575-OD20/1ET 575-OD20ET 570-OD25ET 570-OD38ET 570-OD51ET 570- 63ET 570- 76ET 570-102ET

Clamppackning med rostfri läpp, tätningsyta i PEEK - SMS Övrigt: Passar till clamphylsa art.nr. 520 enligt tabellen nedan, men kan även beställas till andra standarder och dimensioner. Material: Rostfritt clip med tätningsyta i PEEK.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

18 25 38 51 63.5 76 76 101.6

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

125.4 150.5 150.5 164.0 177.5 191.0 191.0 119.0

1 3 3 4 6 7 7 8

16.0 22.6 35.6 48.6 60.3 72.9 72.0 97.8

Artikel nr. 570- 18SP 570- 25SP 570- 38SP 570- 51SP 570- 63SP 570- 76SP 570- 76/2SP 570-102SP

Clamppackning med läpp, tätningsyta i PEEK - SMS Övrigt: Passar till clamphylsa art.nr. 520 för SMS-rör. Kan beställas till övriga standarddimensioner. Material: EPDM gummi med ingjuten PEEK-tätning.

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

25 38 51 63.5 76 76 101.6

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

150.5 150.5 164.0 177.5 191.0 191.0 119.0

3 3 4 6 7 7 8

22.6 35.6 48.6 60.3 72.9 72.0 97.8

Artikel nr. 570- 25EP 570- 38EP 570- 51EP 570- 63EP 570- 76EP 570- 76/2EP 570-102EP

Clamppackning med läpp, PEEK - SMS Övrigt: Passar till clamphylsa art.nr. 520 för SMS-rör. Kan beställas till övriga standarddimensioner. Material: Tillverkas helt i PEEK (materialinformation, se sidan 4:16).

Ansl.

Rördim.

A

Stl.

B

18 25 38 51 63.5 76 76 101.6

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 91.0 119.0

1 3 3 4 6 7 7 8

16.0 22.6 35.6 48.6 60.3 72.9 72.0 97.8

Artikel nr. 575- 18P 570- 25P 570- 38P 570- 51P 570- 63P 570- 76P 570- 76/2P 570-102P

4:19


Clamppackning tillverkad i ULTEM - SMS Övrigt: Passar till clamphylsa art.nr. 520 för SMS-rör. Kan beställas till övriga standarddimensioner. Material: Tillverkas helt i ULTEM CRS 5001(materialinformation, se sidan 4:16).

Ansl.

Rördim.

18 25 38 51 63.5 76 76 101.6

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

Fläns Ø

25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 91.0 119.0

Stl.

Di

1 3 3 4 6 7 7 8

16.0 22.6 35.6 48.6 60.3 72.9 72.0 97.8

Artikel nr.

570- 18U 570- 25U 570- 38U 570- 51U 570- 63U 570- 76U 570- 76/2U 570-102U

Clamppackning membran, packning utan hål Material: Viton®*, silikon, nitril, EPDM, PTFE* (*6" finns endast i PTFE).

Ansl.

Rördim.

18 25-38 51 63 76 102 150*

1/2" - 3/4" 1" - 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6"

Fläns Ø

25.4 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0 167.0

Stl.

1 3 4 5 6 8 12

Artikel nr.

565- 18 565- 25 565- 51 565- 63 565- 76 565-102 565-150*

Clamppackning med nät Utförande: Nätet kan på beställning erhållas med hålöppning från 4-80 mesh. Dimension 1", 1½" samt 2" även i 100200 mesh. Standard hålöppning: 10 mesh (ca. 1.9 mm). Material: Nät: AISI 316, Gummi: Viton®, silikon, EPDM.

Ansl.

Rördim.

25 38 51 63 76 102 150

1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6"

Fläns Ø

50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0 167.0

Stl.

3 3 4 5 6 8 12

Artikelnr.

576- 25 576- 38 576- 51 576- 63 576- 76 576-102 576-150

Filtreringsgraden beror på hur stora partiklar som filterelementet släpper igenom. MICRON eller mesh är mått på hur stora partiklar som filtreras bort. 1.0 mm = ca 1000 Micron = ca 15 mesh 0.1 mm = ca 100 Micron = ca 150 mesh *Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers

4:20

Ordertelefon 08-92 80 80


Clampdetaljer • Synglas Clampsilkorg, kort av nät med 1.0 mm hålöppning (ca.15 mesh) Material: Nät: AISI 316, Gummi: Viton®, silikon, EPDM.

Ansl.

Rördim.

Fläns Ø

Stl.

38 51 63 76

1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

50.5 64.0 77.5 91.0

3 4 5 6

Artikelnr.

585-38 585-51 585-63 585-76

Clampsilkorg, lång av nät med 1.0 mm hålöppning (ca.15 mesh) Material: Nät: AISI 316, Gummi: Viton®, silikon, EPDM.

Ansl.

Rördim.

Fläns Ø

Stl.

Artikelnr.

L=155

38 51 63 76

1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

50.5 64.0 77.5 91.0

3 4 5 6

586-38 586-51 586-63 586-76

Clamppackning med perforerad plåt Utförande: Standard hålöppning 20 mesh (= ca. 0,84mm). Plåten kan på beställning erhållas med 5 olika hålöppningar från ca. 4-30 mesh. Material: Plåt: AISI 316/316L, Gummi: Viton®, silikon, EPDM.

Ansl.

Rördim.

25 38 51 63 76 102 150

1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6"

Fläns Ø 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0 167.0

Stl. 3 3 4 5 6 8 12

Artikelnr. 577- 25 577- 38 577- 51 577- 63 577- 76 577-102 577-150

Clamppackning med strypbricka Utförande: Bricka i dimension 25-51mm kan på beställning erhållas med andra hålöppningar alternativt utan hål. Hålöppning standard 3 mm. Material: Bricka: AISI 316/316L, Gummi: Viton®, silikon, nitril, EPDM.

Ansl. 12 18 25 38 51 63 76 102 150

Fläns Ø 25.4 25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0 167.0

Stl.

Hål Ø

1 1 3 3 4 5 6 8 12

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Artikelnr. 578- 12 578- 18 578- 25 578- 38 578- 51 578- 63 578- 76 578-102 578-150

4:21


Clampsynglas Viewline®, utan rostfritt skydd Utförande: Synglaset är okrossbart, till skillnad mot vanligt glas, och tillverkas av termoplast som uppfyller FDA:s normer. Tabellvärdena för max tryck gäller vid temperatur +20ºC. Vid högre temperatur bör tryckområdet reduceras med ca. 20% för varje 20ºC höjning. Övrigt: Temperatur -50°C till +180°C. Längden A=standard. Kan även beställas i annan längd. Material: AISI 316L, Synglas: ETFE termoplast (likvärdigt med PTFE).

Ansl.

B

Stl.

A

PN

Artikelnr.

max bar

25 38 51 63 76 102

50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

3 3 4 5 6 8

207 207 226 226 226 226

8.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0

1270- 25 1270- 38 1270- 51 1270- 63 1270- 76 1270-102

Clampsynglas Viewline®, med rostfritt skydd Utförande: Synglaset är okrossbart, till skillnad mot vanligt glas, och tillverkas av termoplast som uppfyller FDA:s normer. Tabellvärdena för max tryck gäller vid temperaturen +20ºC. Vid högre temperatur bör tryckområdet reduceras med ca. 20% för varje 20ºC höjning. Material: AISI 316L, Synglas: ETFE termoplast (likvärdigt med PTFE).

Ansl.

B

Stl.

A

PN

Artikelnr.

max bar

25 38 51 63 76 102

50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

3 3 4 5 6 8

207 207 226 226 226 226

12.0 12.0 10.0 10.0 9.0 4.0

1271- 25 1271- 38 1271- 51 1271- 63 1271- 76 1271-102

Clampsynglas tillverkat i akryl Tryck: Max tryck 2,5 bar vid +90ºC, 10 bar vid +25ºC (gäller för dimension 38mm). Tabellvärdena för max tryck gäller vid temperaturen +60ºC. Övrigt: Passar till standard clamphylsor. Material: Akrylglas

Ansl.

25-38 51 63 76 102

4:22

B

50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

Ordertelefon 08-92 80 80

Stl.

PN

3 4 5 6 8

max bar 7.0 4.4 3.0 2.1 1.2

Artikelnr.

581- 38 581- 51 581- 63 581- 76 581-102


Clampsynglas • Belysning

Clampsynglas med ingjutet glas Utförande: Passar till standard clamphylsor. Temperatur: -30°C till +280°C (W1.4462), -60°C till +300°C (Hastelloy C). Material: W1.4462 alt. Hastelloy C med ingjutet borosilikatglas enl. DIN 7080.

Ansl. 25-38 51 63.5 76 89 102 115 125 150 170 200 220 250 270 300 370

A 50.5 64.0 77.5 91.0 106.0 119.0 130.0 144.4 167.0 183.0 217.4 233.5 268.0 286.1 319.3 338.3

Stl. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

B

PN

25 30 35 40 50 55 55 75 75 75 100 100 120 120 140 140

max/bar 16 16 16 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6

Artikelnr. 582- 25 582- 51 582- 63 582- 76 582- 89 582-102 582-115 582-125 582-150 582-170 582-200 582-220 582-250 582-270 582-300 582-370

Korssynglas, komplett med dubbla glas Övrigt: Om belysning önskas, kan ett av glasen bytas ut mot ett belysningsglas, se sidorna 4:24-26. Material: AISI 316L

Ansl.

D

Stl.

A

B

25 38 51 63 76 102

50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

3 3 4 5 6 8

131 171 221 271 311 391

71 87 101 113 125 153

Artikelnr.

1255- 25 1255- 38 1255- 51 1255- 63 1255- 76 1255-102

4:23


Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för rostfri belysning Utförande: Belysningsglaset är utformat för enkel montering av rostfri belysning, artikel 3430. Temperatur: -30°C till +280°C Material: W 1.4462 med ingjutet borosilikatglas enl. DIN 7080.

Ansl.

A

Stl.

B

E

C

PN

max bar 16 590- 25

Artikelnr.

25-38

50.5

3

53

25

30

51

64.0

4

53

30

30

16

590- 51

76

91.0

6

53

40

30

10

590- 76

89

106.0

7

53

50

30

10

590- 89

102

119.0

8

53

55

30

10

590-102

Belysning i rostfritt stål till clampbelysningsglas, för säkra utrymmen Utförande: Beslysningen tänds momentant med tryckknapp, se övrigt. Passar till artikel 590. Anslutningsspänning: 24V DC eller AC. Effekt: 20, 50 eller 100W Skyddsform: IP 65 Övrigt: Belysningen 20W finns i två utföranden, momentant eller för kontinuerlig drift. 50-100W endast momentant. Material: Hus: slipat rostfritt stål, AISI 304.

4:24

Ansl.

A

B

P (W)

U (V)

25-102

73

53

20

24

3430- 20

25-102

73

53

50

24

3430- 50

25-102

73

53

100

24

3430-100

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.


Clampbelysningsglas • Belysning Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för rostfri MINI-belysning Utförande: Belysningsglaset är utformat för enkel montering av rostfri belysning, artikel 3435. Övrigt: Temperatur -30°C till +280°C. Material: W 1.4462 med ingjutet borosilikatglas enl. DIN 7080.

Ansl.

A

Stl.

B

E

C

PN

Artikelnr.

max bar

20

34.0

2

24

18

7

16

591-20

25-38

50.5

3

24

25

7

16

591-25

Belysning MINI i rostfritt stål till clampbelysningsglas, för säkra utrymmen Utförande: Belysningen tänds momentant med tryckknapp, se övrigt. Passar till artikel 591. Anslutningsspänning: 24V DC eller AC. Effekt: 5 eller 20W Skyddsform: IP 65 Övrigt: Belysningen 5W finns i två utföranden, momentant eller för kontinuerlig drift. 20W endast momentant. Material: Hus: slipat rostfritt stål, AISI 304.

Ansl.

A

B

P (W)

U (V)

Artikelnr.

20-38

80

24

5

12DC/AC 3435-05

20-38

80

24

20

24DC/AC 3435-20

Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för rostfri EX-belysning Utförande: Belysningsglaset är utformat för enkel montering av Ex-belysning, artikel 3440/41 sidan 4:26. Övrigt: Temperatur -30ºC till +280°C. Material: W 1.4462 med ingjutet borosilikatglas enl. DIN 7080.

Ansl.

A

Stl.

B

E

C

PN

Artikelnr.

max bar 25-38 51 63 76 89 102

50.5 64.0 77.5 91.0 106.0 119.0

3 4 5 6 7 8

77 77 77 77 77 77

25 30 30 38 38 38

12 12 12 12 12 12

16 16 10 10 10 10

592- 25 592- 51 592- 63 592- 76 592- 89 592-102

4:25


EX-belysning i rostfritt stål till clampbelysningsglas Utförande: Passar artikel 592. Sidan 4:25. Anslutningsspänning: 12-240V DC eller AC beroende på effekt, se tabell. Effekt: 5W, 10W och 20W, se tabell. Skyddsform: IP 65 Explosionsklass: EEx d II C T4-T6, se tabell. Material: Hus: slipat rostfritt stål AISI 304, inbyggd transformator 24-240V för effekt 5-10W.

Ansl.

A

B

U (V)

P (W)

T

25-102 25-102

128 128

77 77

12-24 220-240

5 5

T6 T6

3440-05EX 3441-05EX

25-102 25-102

128 128

77 77

12-24 220-240

10 10

T4 T4

3440-10EX 3441-10EX

25-102

128

77

12-24

20

T4

3440-20EX

Artikelnr.

Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för belysning i aluminium Utförande: Passar till artikel 3450. Tryck: Max tryck, se tabell. Högre tryck mot beställning. Temperatur: -30ºC till +280°C. Material: W 1.4462 med ingjutet borosilikatglas enl. DIN 7080.

Ansl.

A

Stl.

B

E

C

PN

Artikelnr.

max bar 25-38 51 63 76 89 102

50.5 64.0 77.5 91.0 106.0 119.0

3 4 5 6 7 8

100 100 100 100 100 100

25 30 35 40 50 55

12 12 12 12 12 12

16 16 10 10 10 10

594- 25 594- 51 594- 63 594- 76 594- 89 594-102

Belysning i aluminium till clampbelysningsglas för säkra och EX-utrymmen Utförande: Passar till artikel 594. Anslutningsspänning: 12-240V DC eller AC beroende på effekt, se tabell. Skyddsform: IP65-DIN EN 50018/VDE 0171 Material: Aluminiumlegering

Ansl.

A

B

25-102

133 133 133 133 133

133 133 133 133

EX 25-102

4:26

U (V) P (W)

T

100 100 100 100 100

12-240 12-240 12-240 12-24 12-24

5 10 20 50 100

-

100 100 100 100

12-240 12-240 12-240 12-240

5 10 20 50

T6 T4 T4 T4

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 3450- 05 3450- 10 3450- 20 3450- 50 3450-100

3450-05EX 3450-10EX 3450-20EX 3450-50EX


TC-fläns, Specialfläns för tankmontage TC-fläns för anslutning av olika typer av komponenter med clampanslutningar

Kompakt utförande

Aseptisk anslutning

Lätt och snabbt montage av komponenter, t. ex. synglas, ventiler etc.

Inga "dödutrymmen", flänsen blir en del av tanken.

Passar till nivå-, tryck- och temperaturgivare med TC-anslutningar.

Förslag på olika applikationer, se kapitel 10:24.

TC-fläns för insvetsning i behållare Utförande: Svetsas direkt i tanktopp eller -botten. Tryck/temperatur: Max 7 bar vid +150°C. Övrigt: Med svetsflänsen erhåller man en hygienisk anslutningsfläns för olika typer av clampdetaljer, t. ex. synglas, clamphylsor (ventiler), blindbrickor, tryck-, temperatur- eller nivågivare. Material: AISI 316L

Ansl.

D

A

Stl.

B

C

T

Artikelnr.

Max

1/2"-3/4"

19.05

25.4

1

55

15.7

9

3080-120

1"-1 1/2"

38.50

50.5

3

85

34.8

11

3080-125

2"

51.00

64.0

4

100

47.5

11

3080-151

2 1/2"

63.50

77.5

5

112

60.2

11

3080-163

3"

76.20

91.0

6

131

72.9

15

3080-176

101.60 119.0

8

170

97.6

15

3080-102

4"

4:27


Clamp klaffbackventil • Ventilklaffen monteras mellan standard clamphylsor. • Klaffbackventilen har inga fjädrar, styrningar eller andra slitdetaljer. • Klaffbackventilen skall alltid monteras vertikalt.

Klaffbackventil, komplett för insvetsning Utförande: Anslutning 25/25 konas ned från 38 till 25mm. Anslutning 51/51 konas upp från 38 till 51mm. Material: AISI 316L (klaff, se nedan)

Ansl.

Fläns Ø

Stl.

Längd

Artikelnr.

25/25

50.5

3

86

1456-25

25/38

50.5

3

45

1456-25-38

38/51

64.0

4

45

1456-38-51

51/51

64.0

4

67

1456-51

Ansl.

A

Stl.

38

50.5

3

580-38

51

64.0

4

580-51

Ventilklaff Material: Buna-N, EPDM

4:28

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.


Rördelar med clampanslutningar Vinkelrör, 90° med clamp Utförande: Invändigt mekaniskt polerad alternativt elektrolytpolerad. Radie ca 1.5×D. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Material: 316L

Ansl.

Di

B

Stl.

A

R

Artikelnr.

15

9.4

25.4

1

88.8

44

1025-15

20

15.7

25.4

1

88.8

66

1025-20

25

22.1

50.5

3

50.8

38

1025-25

38

34.8

50.5

3

69.9

57

1025-38

51

47.5

64.0

4

88.9

76

1025-51

R

Vinkelrör, 45° med clamp Utförande: Invändigt mekaniskt polerad alternativt elektrolytpolerad. Ytjämnhet: invändigt Ra<0.5µm Material: 316L

Ansl.

Di

B

Stl.

A

Artikelnr.

15

9.4

25.4

1

69.8

44

1065-15

20

15.7

25.4

1

69.8

66

1065-20

25

22.1

50.5

3

28.6

38

1065-25

38

34.8

50.5

3

36.5

57

1065-38

51

47.5

64.0

4

44.5

76

1065-51

T-rör, med clamp Utförande: Invändigt mekaniskt polerad alternativt elektrolytpolerad. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Material: 316L

Ansl.

Di

B

Stl.

A

Artikelnr.

15

9.4

25.4

1

66.6

1155-15

20

15.7

25.4

1

66.6

1155-20

25

22.1

50.5

3

60.3

1155-25

38

34.8

50.5

3

69.9

1155-38

51

47.5

64.0

4

88.9

1155-51

4:29


T-rör, kort reducerat med clamp Utförande: Invändigt mekaniskt polerad alternativt elektrolytpolerad. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Material: 316L

Ansl.

Di1×Di2

A

B

Stl.

C

Artikelnr.

25×20

22.1×15.7

50.5

25.4

3×1

25.4

1145-25×20

25×25

22.1×22.1

50.5

50.5

3×3

25.4

1145-25×25

Kona, koncentrisk med clamp Utförande: Invändigt mekaniskt polerad alternativt elektrolytpolerad. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Material: 316L

Ansl.

Di1×Di2

A

C

Stl.

B

Artikelnr.

20×15

15.7× 9.4

25.4

25.4

1×1

51

1125-20×15

25×15

22.1× 9.4

50.5

25.4

3×1

51

1125-25×15

25×20

22.1×15.7

50.5

25.4

3×1

51

1125-25×20

38×25

34.8×22.1

50.5

50.5

3×3

92

1125-38×25

51×25

47.5×22.1

64.0

50.5

4×3

92

1125-51×25

51×38

47.5×34.8

64.0

50.5

4×3

92

1125-51×38

Kona, excentrisk med clamp Utförande: Invändigt mekaniskt polerad alternativt elektrolytpolerad. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Material: 316L

4:30

Ansl.

Di1×Di2

A

C

Stl.

B

20×15

15.7× 9.4

25.4

25.4

1×1

51

1135-20×15

25×15

22.1× 9.4

50.5

25.4

3×1

51

1135-25×15

25×20

22.1×15.7

50.5

25.4

3×1

51

1135-25×20

38×25

34.8×22.1

50.5

50.5

3×3

92

1135-38×25

51×25

47.5×22.1

64.0

50.5

4×3

92

1135-51×25

51×38

47.5×34.8

64.0

50.5

4×3

92

1135-51×38

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.


Ventiler med clampanslutningar Membranventil, manuell Se sidan 8:39

Artikelnr.

4000-

Membranventil, pneumatisk Se sidan 8:40

Artikelnr.

Motor med indikering

4100-

Membrans채tesventil, manuell Se sidan 5:60

Artikelnr.

4410-

Vridspj채llventil Se sidan 8:27-30, 5:54-55

Artikelnr.

19052140237021102172-

4:31


Kulventil, med CIP-dr채neringsanslutning Se sidan 8:11-12

Artikelnr.

16701675-

Provtagningsventil, manuell Se sidan 8:9 och 5:57

Artikelnr.

15551590-

Backventil Se sidan 8:6 och 5:53

Artikelnr.

14801485-

Membranbottenventil Se sidan 5:61

Artikelnr.

4510-

4:32

Ordertelefon 08-92 80 80


KAPITEL 5 Sömlöst rör, invändigt elektrolytpolerat METRISK (SSG) ....................................... 7

Kona, koncentrisk med 25 mm rakände - ISO .......................................... 16

Livsmedelsrör, invändigt elektrolytpolerat SMS 3008/DIN 11850............................... 7

Kona, excentrisk med 25 mm rakände - ISO .......................................... 16

Sömlöst rör, invändigt elektrolytpolerat - OD (SWG)................................... 8

Vinkelrör, 90° med rakände - OD ............ 17

Livsmedelsrör, svetsat och invändigt elektrolytpolerat - OD (SWG) .................... 8 Rör - ASME BPE ....................................... 8 Sömlöst rör, invändigt elektrolytpolerat - ISO 1127....................... 8 Svetsat kalibrerat rör, invändigt elektrolytpolerat - ISO 1127....................... 8

Vinkelrör, 45° - OD .................................. 17 T-rör, långt - OD ...................................... 17 T-rör, kort - OD ........................................ 17 Kona, koncentrisk - OD ........................... 18 Kona, koncentrisk med 25 mm rakände - OD........................................... 18 Kona, excentrisk - OD ............................. 18

Vinkelrör, 90° med rakände, tillverkat av sömlöst rör............................................ 9

Kona, excentrisk med 25 mm rakände - OD........................................... 18

Vinkelrör, 90° kort, tillverkat av livsmedelsrör ........................................ 9

Rör - ASME BPE ..................................... 21

Vinkelrör, 45° tillverkat av sömlöst rör ....... 9 Vinkelrör, 45° tillverkat av livsmedelsrör ... 9 Kona, koncentrisk pressad ...................... 10 Kona, koncentrisk med kort rakände....... 10 Kona, koncentrisk med 25 mm rakände.. 10 Kona, excentrisk pressad ........................ 11 Kona, excentrisk med kort rakände......... 11 Kona, excentrisk med 25 mm rakände.... 11 T-rör, långt............................................... 13 T-rör, kort................................................. 13 T-rör, långt nedminskat ........................... 13 T-rör, kort nedminskat ............................. 13 Vinkelrör, 90° med rakände - ISO ........... 15 Vinkelrör, 45° - ISO ................................. 15 T-rör, långt - ISO ..................................... 15 T-rör, kort - ISO ....................................... 16

Clampsvetshylsa - ASME BPE................ 21 Kupad gavel - ASME BPE....................... 21 Vinkelrör, 90° med rakände ASME BPE .............................................. 22 Rörböj, 90° med clamphylsa ASME BPE .............................................. 22 Rörböj, 90° med clamphylsor ASME BPE .............................................. 22 Vinkelrör, 45° - ASME BPE ..................... 23 Rörböj 45° med clamphylsa ASME BPE .............................................. 23 Rörböj 45° med clamphylsor ASME BPE .............................................. 23 T-rör - ASME BPE ................................... 24 T-rör, med clamphylsor - ASME BPE...... 24 T-rör, kort med clamphylsa - ASME BPE 24 T-rör, kort med clamphylsor - ASME BPE24 T-rör, nedminskat - ASME BPE............... 25 T-rör, nedminskat med clamphylsor ASME BPE .............................................. 25

5:1


KAPITEL 5 T-rör, kort nedminskat med clamphylsa - ASME BPE......................... 26 T-rör, kort nedminskat med clamphylsor - ASME BPE........................ 26 T-rör, kort sida med clamphylsa - ASME BPE......................... 27 Instrument T-rör - ASME BPE ................. 27 Instrument T-rör med clamphylsor - ASME BPE........................ 27 Korsrör - ASME BPE ............................... 28 Korsrör, med clamphylsor - ASME BPE.. 28 U-böj, 180° - ASME BPE......................... 28 U-böj, 180° med clamphylsor ASME BPE .............................................. 28 Kona, koncentrisk - ASME BPE .............. 29 Kona, excentrisk - ASME BPE ................ 29 Kona, koncentrisk med clamphylsa - ASME BPE......................... 30 Kona, excentrisk med clamphylsa - ASME BPE......................... 30 Kona, koncentrisk med clamphylsor - ASME BPE........................ 31 Kona, excentrisk med clamphylsor - ASME BPE........................ 31 Vinkelrör, 89° med rakände - ASME BPE 32 Vinkelrör, 91° med rakände - ASME BPE 32 Clamppackning med läpp, PTFE/EPDM . 33 Clamppackning med rostfri läpp, tätningsyta i PEEK.......................... 33 Clamppackning med läpp tillverkad i ULTEM ................................... 34

Clampsvetshylsa, för OD-rör ................... 36 Clampsvetshylsa, för ANSI-rör ................ 36 Clampsvetshylsa, enl. ASME BPE .......... 36 Clamp, blindbricka................................... 36 Clampkoppling, aseptisk komplett exkl. packning - MM/SMS........................ 37 Clampsvetshylsa, aseptisk MM/SMS (hane) ...................................... 37 Clampsvetshylsa, aseptisk MM/SMS (hona) ...................................... 38 Clampblindbricka, aseptisk MM/SMS (hane/hona) ............................. 38 Clampbygel SH, gjuten............................ 38 O-ring, aseptisk - MM/SMS ..................... 38 Clampkoppling, aseptisk komplett exkl. packning - ISO ................................ 39 Clampsvetshylsa, aseptisk - ISO (hane) . 39 Clampsvetshylsa, aseptisk - ISO (hona) . 40 Clampblindbricka, aseptisk ISO (hane/hona)...................................... 40 Clampbygel SH, gjuten............................ 40 O-ring, aseptisk - ISO.............................. 40 Clampkoppling, aseptisk komplett exkl. packning - OD ................................. 41 Clampsvetshylsa, aseptisk - OD (hane) .. 41 Clampsvetshylsa, aseptisk - OD (hona) .. 42 Clampblindbricka, aseptisk OD (hane/hona)....................................... 42 Clampbygel SH, gjuten............................ 42

Clampbygel SH, gjuten............................ 34

O-ring, aseptisk - OD............................... 42

Clampsvetshylsa, för SMS livsmedelsrör 35

Clampkoppling, aseptisk komplett exkl. packning - DIN ................................ 43

Clampsvetshylsa, för MM-rör .................. 35 Clampsvetshylsa, för ISO-rör .................. 35

5:2

Clampsvetshylsa, för DIN-rör .................. 36

Clampsvetshylsa, aseptisk - DIN (hane) . 43


KAPITEL 5 Clampsvetshylsa, aseptisk - DIN (hona) . 44

Clampsynglas med ingjutet glas.............. 52

Clampblindbricka, aseptisk - DIN (hane/hona) ............................................. 44

Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för rostfri belysning........... 52

Clampbygel SH, gjuten............................ 44

Backventil, aseptisk med svetsanslutningar .................................... 53

O-ring, aseptisk - DIN.............................. 44 Skruvkoppling aseptisk, komplett exkl. packning - ISO ................................ 45 Svetshylsa, aseptisk - ISO (hane) ........... 45 Svetsnippel, aseptisk - ISO (hona).......... 45 Blindhylsa, aseptisk - ISO (hane) ............ 46 Blindnippel, aseptisk - ISO (hona)........... 46 Mutter, aseptisk - ISO.............................. 46

Backventil, aseptisk med clampanslutningar ................................... 53 Vridspjällventil, lätt delbar med svetsanslutningar .................................... 54 Vridspjällventil, lätt delbar med clampanslutningar ................................... 54 Vridspjällventil, med svetsanslutningar inkl. handtag ............... 55

O-ring, aseptisk - ISO.............................. 46

Vridspjällventil, med clampanslutningar inkl. handtag.............. 55

Skruvkoppling aseptisk, komplett exkl. packning - OD ................................. 47

Kulventil, "sanitär" med svetsanslutningar inkl. handtag ............... 56

Svetshylsa, aseptisk - OD (hane)............ 47

Kulventil, "sanitär" med clampanslutningar inkl. handtag.............. 56

Svetsnippel, aseptisk - OD (hona)........... 47 Blindhylsa, aseptisk - OD (hane)............. 48 Blindnippel, aseptisk - OD (hona)............ 48 Mutter, aseptisk - OD .............................. 48 O-ring, aseptisk - OD............................... 48 Skruvkoppling aseptisk, komplett exkl. packning - DIN ................................ 49 Svetshylsa, aseptisk - DIN (hane) ........... 49 Svetsnippel, aseptisk - DIN (hona).......... 49 Blindhylsa, aseptisk - DIN (hane) ............ 50 Blindnippel, aseptisk - DIN (hona)........... 50 Mutter, aseptisk - DIN.............................. 50 O-ring, aseptisk - DIN.............................. 50 Synglas, med svetsanslutningar.............. 51 Synglas, med clampanslutningar ............ 51 Clampsynglas Viewline®, utan rostfritt skydd ........................................... 52

Membranprovtagningsventil med justerbar ratt, manuell...................... 57 Membranprovtagningsventil med excenterhandtag ON/OFF, manuell ........ 58 Membranprovtagningsventil med pneumatiskt ställdon........................ 58 Membransätesventil med svetsanslutningar, manuell...................... 59 Membransätesventil med clampanslutningar, manuell..................... 60 Membransätesventil med svetsanslutningar, pneumatisk ................ 60 Membransätesventil med clampanslutningar, pneumatisk............... 60 Membranbottenventil med svetsfläns, manuell (svets) ...................... 61 Membranbottenventil med svetsfläns, manuell (clamp)..................... 62

5:3


KAPITEL 5 Membranbottenventil med svetsfläns, pneumatisk (svets) ................ 62 Membranbottenventil med svetsfläns, pneumatisk (clamp) ............... 62 Membranbottenventil med lösfläns, manuell (svets).......................... 63 Membranbottenventil med lösfläns, manuell (clamp)......................... 64 Membranbottenventil med lösfläns, pneumatisk (svets) .................... 64 Membranbottenventil med lösfläns, pneumatisk (clamp)................... 64 Bottenspjällventil med svetsanslutning exkl. handtag ................. 65 Bottenspjällventil med clampanslutning exkl. handtag ................ 66 Handtag till bottenspjällventil, rostfritt...... 66 Manöverdon, till bottenspjällventil, enkelverkande (luft/fjäder)....................... 66 TC-fläns för insvetsning i behållare ......... 67 Silikonslang med textilarmering............... 69 Silikonslang med textilarmering och rostfri stålspiral ................................. 70 Silikonslang med textilarmering och rostfri stålspiral ................................. 70 PTFE-slang, hygienveckad uppkragad med omflätning av rostfri ståltråd ............ 71 PTFE-slang, hygienveckad pressad med omflätning av rostfri ståltråd ............ 71 PTFE-slang, slät med omflätning av rostfri ståltråd...................................... 71 PTFE-slang, slät med omflätning av rostfri ståltråd och utvändigt silikonklädd........... 72 Clampslangkoppling, återanvändbar....... 72 Clampslangkoppling, återanvändbar....... 72



5:4


Komponenter för bioteknik/läkemedel Rör och rördelar för pharmaceptiska miljöer Produkterna i detta kapitel är avsedda för pharmaceptiska miljöer med installationer inom finkemi, bioteknik och läkemedel, där mycket höga krav ställs på detaljerna. Våra AQ/AQX-produkter (Aseptic Quality) har genomgått en förädling, d.v.s. mekanisk polering (AQ) eller mekanisk och elektrolytisk polering (AQX).

Vissa av våra AQ-produkter med ett invändigt ursprungsvärde under Ra 0.5µm förädlas ej. AQ/AQX-produkterna har samtliga noggrannt kontrollerats, märkts med heatnummer och materialkvalitet, försetts med skyddslock samt förpackats i svetsade plastpåsar.

AQ-produkterna har en invändig ytfinhet på Ra<0.5µm och är vid behov mekaniskt polerade. AQX-produkterna har en invändig ytfinhet på Ra<0.5µm och är vid behov mekaniskt polerade samt elektrolytiskt polerade. X-produkterna har ett invändigt nominellt Ra-värde på 0.8µm och är vanligtvis en standardprodukt som är elektrolytiskt polerad utan någon föregående mekanisk polering. AQ-produkterna kan på begäran erhållas med andra Ra-värden. På begäran erhålles även materialcertifikat EN 10204 3.1 med kemiska och mekaniska testanalyser.

Samtliga produkter är tillverkade i material AISI 316L, W 1.4404 eller W 1.4435. Många detaljer kan även beställas i material W 1.4435 BN2 (lågferrit). Se materialkvalitet för varje enskild produkt. Många av produkterna som ingår i detta avsnitt finns även beskrivna i något annat kapitel, men då inte i AQ-utförande. Vi hänvisar därför ibland till de olika produkternas huvudkapitel för kompletterande information. Vi har begränsat oss i detta kapitel till de vanligast förekommande dimensionerna inom sterilteknik d.v.s upp till 2". Ett flertal av våra produkter lagerhålles dock även i större dimensioner.

De aseptiska kopplingar enligt DIN 11864 som förekommer i kapitlet, skiljer sig väsentligt från de skruvkopplingar (mejerikopplingar) som idag allmänt används inom livsmedelsindustrin. Kopplingarna har utvecklats i samarbete med EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) och de uppfyller alla de krav som idag ställs på komponenter avsedda för aseptiska installationer. Oberoende testresultat garanterar användandet av den aseptiska kopplingen inom alla produktionsområden (CIP/SIP). Kopplingens konstruktion innebär att tätningens deformation blir minimal och total täthet erhålles vid såväl vakuum, tryck och höga temperaturer, som t.ex. ånga.

5:5


Skruvkoppling Aseptisk 5:45-50

Clampkoppling Aseptisk 5:37-44

Flänskoppling Aseptisk

Aseptiska kopplingar enligt DIN 11864 skiljer sig väsentligt från sedvanliga livsmedelskopplingar. Följande bör noteras:

5:6

Kopplingen kan ej dras ihop för mycket, med risk att packningen expanderar in i röret, då kopplingen är konstruerad med metall-metall stopp. Kopplingen kan inte "överdras" och behöver ej efterdras vid t.ex. höga temperaturvariationer.

Tätningsringens placering, nedsänkt i kopplingshalvan, innebär inga dödutrymmen, underlättar vid utbyte och minimerar risken att tätningsringen skadas.

Tätningsringens livslängd ökar väsentligt.

Kopplingen består av en hona/hane med exakt styrning, vilket innebär att sammankopplingen alltid blir 100% med tätningsringen i rätt läge.

Samtliga kopplingsdelar är i längder avsedda för orbital-svetsning.

Standard är syrafast material AISI 316L, W 1.4404 eller W 1.4435 med 3.1B certifikat. Tätningsringarna är FDA-godkända och uppfyller 3A:s sanitära krav.

Den speciella utformningen på kopplingen innebär även att ett väsentligt högre arbetstryck, 25-40 bar (beroende på dimension), kan tillämpas vid temperaturer upp till +140ºC.

Ordertelefon 08-92 80 80


Rör för aseptiska installationer Sömlösa rör • Livsmedelsrör • Svetsade rör

Sömlöst rör, invändigt elektrolytpolerat - METRISK (SSG) Utförande: Blankglödgat, invändigt elektrolytpolerat, längd 6 meter. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Övrigt: Norm enligt DIN 17458 PK1, Toleranser enligt ISO 1127 D4/T3 Material: W 1.4435/AISI 316L

Ansl.

Dy×T

Standard

Vikt/m

6 8 10 12 18 18

6.0×1.0 8.0×1.0 10.0×1.0 12.0×1.0 18.0×1.0 18.0×1.5

METRISK

0.13 0.18 0.23 0.28 0.43 0.62

Artikelnr. 99-06 99-08 99-10 99-12 99-18 99-18/1

Livsmedelsrör, invändigt elektrolytpolerat - SMS 3008/DIN 11850 Utförande: Utvändigt slipat, invändigt elektrolytpolerat, glödgat med bearbetad svetsvulst, längd 6 meter. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Övrigt: Toleranser enligt ISO 1127 D4/T3 Material: W 1.4404/AISI 316L

Ansl.

Dy×T

Standard

Vikt/m

18 25 38 51 63.5 76.1 76.0 101.6

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2 63.5×1.6 76.1×1.6 76.0×2.0 101.6×2.0

SMS

0.43 0.72 1.11 1.50 2.48 2.98 3.71 4.99

Artikelnr. 100- 18 100- 25 100- 38 100- 51 100- 63 100- 76 100- 76/2 100-102

5:7


Sömlöst rör, invändigt elektrolytpolerat - OD (SWG) Utförande: Utvändigt slipat, invändigt elektrolytpolerat, längd 6.1 meter. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Övrigt: ASTM A269 Material: W 1.4435/AISI 316L

Ansl.

Dy×T

3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

9.53×0.91 12.70×1.24 12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

Standard OD

Vikt/m 0.19 0.35 0.45 0.72 1.08 1.45 1.96

Artikelnr. 99-OD10 99-OD15/1 99-OD15 99-OD20 99-OD25 99-OD38 99-OD51

Livsmedelsrör, svetsat och invändigt elektrolytpolerat - OD (SWG) Utförande: Utvändigt slipat, invändigt elektrolytpolerat, bearbetad svetsvulst, längd 6.1 meter. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Övrigt: ASTM A270/A269 Material: W 1.4404/AISI 316L Ansl.

Dy×T

1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

25.4×1.65 38.1×1.65 50.8×1.65 63.5×1.65 76.2×1.65 101.6×2.11

Standard OD

Vikt/m 0.98 1.51 2.03 2.56 3.08 5.26

Artikelnr. 100-OD 25 100-OD 38 100-OD 51 100-OD 63 100-OD 76 100-OD102

Rör - ASME BPE Utförande: ASME BPE, se även sidan 5:21. Ytjämnhet: Mekaniskt polerad (SFT 1) alternativt elektrolytiskt polerad (SFT 6). Material: AISI 316L

Ansl.

Dy×T

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65 101.60×2.11

Standard ASME BPE-97

Vikt/m 0.45 0.72 0.98 1.51 2.03 2.56 3.08 5.26

Artikelnr. 100-BPE 15 100-BPE 20 100-BPE 25 100-BPE 38 100-BPE 51 100-BPE 63 100-BPE 76 100-BPE102

Sömlöst rör, invändigt elektrolytpolerat - ISO 1127 Utförande: Utvändigt slipat, invändigt elektrolytpolerat, längd 6 meter. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Material: W 1.4435/AISI316L

Ansl.

Dy×T

10 15 20 25 32 40

17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

Standard ISO

Vikt/m 0.63 0.79 1.25 1.59 2.02 2.32

Artikelnr. 99-ISO10 99-ISO15 99-ISO20 99-ISO25 99-ISO32 99-ISO40

Svetsat kalibrerat rör, invändigt elektrolytpolerat - ISO 1127 Utförande: Utvändigt slipat, invändigt elektrolytpolerat, svetsat, kalibrerat, glödgat, längd 6 meter. Ytjämnhet: Invändigt Ra<0.5µm Material: AISI 316L

5:8

Ansl.

Dy×T

Standard

Vikt/m

25 32 40

33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

ISO

1.59 2.02 2.32

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 100-ISO25 100-ISO32 100-ISO40


Rördelar MM/SMS Rördelar enligt SMS- och MM-standard kan erhållas i kvalitet AQ, AQX eller X. Vinkelrör, 90° med rakände, tillverkat av sömlöst rör Utförande: Se sidan 5:5 Material: W1.4435/AISI 316L

Ansl.

D×T

A

R

Artikelnr.

6 8 10 12 18 18

6.0×1.0 8.0×1.0 10.0×1.0 12.0×1.0 18.0×1.0 18.0×1.5

53 54 55 61 74 74

25 25 25 30 40 40

1009-06 1009-08 1009-10 1009-12 1009-18 1009-18/1

Vinkelrör, 90° kort, tillverkat av livsmedelsrör Utförande: Se sidan 5:5 Radie: Ca 1×D Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

A

R

Artikelnr.

25 38 51

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

55 70 82

25 38 51

Ansl.

D×T

A

R

6 8 10 12 18 18

6.0×1.0 8.0×1.0 10.0×1.0 12.0×1.0 18.0×1.0 18.0×1.5

35 35 35 37 42 45

25 25 25 30 40 40

1000-25 1000-38 1000-51

Vinkelrör, 45° tillverkat av sömlöst rör Utförande: Se sidan 5:5 Material: W1.4435/AISI 316L

Artikelnr.

1069-06 1069-08 1069-10 1069-12 1069-18 1069-18/1

Vinkelrör, 45° tillverkat av livsmedelsrör Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

A

25 38 51

25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

77 97 108

B

R

32 40 45

25 38 51

Artikelnr.

1060-25 1060-38 1060-51

5:9


Kona, koncentrisk pressad Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Ansl.

D1×D2

B

Artikelnr.

18-12 25-12 25-18 32-25 38-25 38-32 51-25 51-32 51-38

18.0×12.0 25.0×12.0 25.0×18.0 32.0×25.0 38.0×25.0 38.0×32.0 51.0×25.0 51.0×32.0 51.0×38.0

20.0 34.4 20.9 22.0 39.0 17.8 77.4 58.5 40.5

Ansl.

D1×D2

B

38-25

38.0×25.0

39

1122-38×25

51-25

51.0×25.0

57

1122-51×25

51-38

51.0×38.0

39

1122-51×38

1120-18×12 1120-25×12 1120-25×18 1120-32×25 1120-38×25 1120-38×32 1120-51×25 1120-51×32 1120-51×38

Kona, koncentrisk med kort rakände Utförande: AQX, elektrolytpolerad Ra<0.5µm5 Material: AISI 316L

Artikelnr.

Kona, koncentrisk med 25 mm rakände Utförande: AQ/AQX Övrigt: Från stång svarvad kona. Material: AISI 316L

5:10

Ansl.

D1×D2

T1×T2

B

18-12 25-12 25-18 38-25 51-25 51-38 63-38 63-51 76-38 76-51 76-63

18.0×12.0 25.0×12.0 25.0×18.0 38.0×25.0 51.0×25.0 51.0×38.0 63.5×38.0 63.5×51.0 76.0×38.0 76.0×51.0 76.0×63.5

1.0×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.2 1.2×1.2 1.2×1.2 1.6×1.2 1.6×1.2 2.0×1.2 2.0×1.2 2.0×1.6

60 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 1124-18×12 1124-25×12 1124-25×18 1124-38×25 1124-51×25 1124-51×38 1124-63×38 1124-63×51 1124-76×38 1124-76×51 1124-76×63


Rördelar MM/SMS Rördelar enligt SMS- och MM-standard kan erhållas i kvalitet AQ, AQX eller X. Kona, excentrisk pressad Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Ansl.

D1×D2

B

Artikelnr.

18-12 25-12 25-18 38-25 51-25 51-38

18.0×12.0 25.0×12.0 25.0×18.0 38.0×25.0 51.0×25.0 51.0×38.0

18.4 35.0 19.0 37.9 75.5 39.6

Ansl.

D1×D2

B

38-25

38.0×25.0

46

1132-38×25

51-25

51.0×25.0

68

1132-51×25

51-38

51.0×38.0

47

1132-51×38

1130-18×12 1130-25×12 1130-25×18 1130-38×25 1130-51×25 1130-51×38

Kona, excentrisk med kort rakände Utförande: AQX, elektrolytpolerad Ra<0.5µm5 Material: AISI 316L

Artikelnr.

Kona, excentrisk med 25 mm rakände Utförande: AQ/AQX Övrigt: Från stång svarvad excentrisk kona. Material: AISI 316L

Ansl.

D1×D2

T1×T2

B

18-12 25-12 25-18 38-25 51-25 51-38 63-38 63-51 76-38 76-51 76-63

18.0×12.0 25.0×12.0 25.0×18.0 38.0×25.0 51.0×25.0 51.0×38.0 63.5×38.0 63.5×51.0 76.0×38.0 76.0×51.0 76.0×63.5

1.0×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.2 1.2×1.2 1.2×1.2 1.6×1.2 1.6×1.2 2.0×1.2 2.0×1.2 2.0×1.6

60 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90

Artikelnr. 1134-18×12 1134-25×12 1134-25×18 1134-38×25 1134-51×25 1134-51×38 1134-63×38 1134-63×51 1134-76×38 1134-76×51 1134-76×63

5:11


5:12

Ordertelefon 08-92 80 80


Rördelar MM/SMS Rördelar enligt SMS- och MM-standard kan erhållas i kvalitet AQ, AQX eller X. T-rör, långt Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Ansl. 6 8 10 12 18 25 38 51

D×T

B

6.0×1.0 8.0×1.0 10.0×1.0 12.0×1.0 18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

56 56 56 56 56 55 70 82

Artikelnr. 1150-06 1150-08 1150-10 1150-12 1150-18 1150-25 1150-38 1150-51

T-rör, kort Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

A

6 8 10 12 18 25 38 51

6.0×1.0 8.0×1.0 10.0×1.0 12.0×1.0 18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

4.0 5.0 6.0 7.5 10.5 14.0 22.0 29.0

B

Ansl.

D1×D2

T1×T2

B

8- 6 10- 8 12- 8 12-10 18-10 18-12 25-12 25-18 38-12 38-18 38-25 51-12 51-18 51-25 51-38

8.0×06.0 10.0×08.0 12.0×08.0 12.0×10.0 18.0×10.0 18.0×12.0 25.0×12.0 25.0×18.0 38.0×12.0 38.0×18.0 38.0×25.0 51.0×12.0 51.0×18.0 51.0×25.0 51.0×38.0

1.0×1.0 1.0×1.0 1.0×1.0 1.0×1.0 1.0×1.0 1.0×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.2 1.2×1.0 1.2×1.0 1.2×1.2 1.2×1.2

56 56 56 56 56 56 55 55 70 70 70 82 82 82 82

Ansl.

D1×D2

A

B

25-12 25-18 38-12 38-18 38-25 51-25 51-38

25.0×12.0 25.0×18.0 38.0×12.0 38.0×18.0 38.0×25.0 51.0×25.0 51.0×38.0

14 14 22 22 22 29 29

55 55 70 70 70 82 82

56 56 56 56 56 55 70 82

Artikelnr. 1140-06 1140-08 1140-10 1140-12 1140-18 1140-25 1140-38 1140-51

T-rör, långt nedminskat Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Artikelnr. 1151-08×06 1151-10×08 1151-12×08 1151-12×10 1151-18×10 1151-18×12 1151-25×12 1151-25×18 1151-38×12 1151-38×18 1151-38×25 1151-51×12 1151-51×18 1151-51×25 1151-51×38

T-rör, kort nedminskat Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Artikelnr. 1141-25×12 1141-25×18 1141-38×12 1141-38×18 1141-38×25 1141-51×25 1141-51×38

5:13


KOPPLINGAR

Clampkoppling standard TC Kapitel 4, samt sidorna 5:35-36

Clampkoppling ASEPTISK sidorna 5:37-44

Skruvkoppling ASEPTISK sidorna 5:45-50

5:14

Ordertelefon 08-92 80 80


Rördelar ISO Rördelar enligt ISO-standard kan erhållas i svetsat eller sömlöst utförande med Ra 0.4-0.6µm eller elektrolytiskt polerat Ra 0.2-0.4µm. Vinkelrör, 90° med rakände - ISO Utförande: Elektrolytpolerat Ra 0.2-0.4µm. Material: W1.4435/AISI 316L

Ansl.

D×T

A

R

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

45.0 53.0 55.0 68.5 78.0 87.5 97.0

20.0 28.0 30.0 28.5 38.0 47.5 57.0

Artikelnr.

1000-ISO08 1000-ISO10 1000-ISO15 1000-ISO20 1000-ISO25 1000-ISO32 1000-ISO40

Vinkelrör, 45° - ISO Utförande: Elektrolytpolerat Ra 0.2-0.4µm. Material: W1.4435/AISI 316L

Ansl.

D×T

A

R

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

33.3 36.6 37.4 51.8 55.7 59.7 63.6

20.0 28.0 30.0 28.5 38.0 47.5 57.0

Artikelnr.

1060-ISO08 1060-ISO10 1060-ISO15 1060-ISO20 1060-ISO25 1060-ISO32 1060-ISO40

T-rör, långt - ISO Utförande: Elektrolytpolerat Ra 0.2-0.4µm. Material: W1.4435/AISI 316L

Ansl.

D×T

B

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

56.0 58.6 60.6 63.4 66.8 90.0 125.0

Artikelnr.

1150-ISO08 1150-ISO10 1150-ISO15 1150-ISO20 1150-ISO25 1150-ISO32 1150-ISO40

5:15


T-rör, kort - ISO Utförande: Elektrolytpolerat Ra 0.2-0.4µm. Material: W1.4435/AISI 316L

Ansl.

D×T

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

A

8 10 12 15 20 24 27

B

56.0 58.0 60.6 63.4 66.8 90.0 125.0

Artikelnr.

1140-ISO08 1140-ISO10 1140-ISO15 1140-ISO20 1140-ISO25 1140-ISO32 1140-ISO40

Kona, koncentrisk med 25 mm rakände - ISO Utförande: Elektrolytpolerat Ra 0.2-0.4µm. Övrigt: Från stång svarvad centrisk kona. Material: AISI 316L

Ansl.

D1×D2

T1×T2

10× 8 15× 8 15×10 20×10 20×15 25×15 25×20 32×20 32×25 40×25 40×32

17.2×13.5 21.3×13.5 21.3×17.2 26.9×17.2 26.9×21.3 33.7×21.3 33.7×26.9 42.4×26.9 42.4×33.7 48.3×33.7 48.3×42.4

1.6×1.6 1.6×1.6 1.6×1.6 1.6×1.6 1.6×1.6 2.0×1.6 2.0×1.6 2.0×1.6 2.0×2.0 2.0×2.0 2.0×2.0

B

60 60 60 60 60 90 90 90 90 90 90

Artikelnr.

1124-ISO10×08 1124-ISO15×08 1124-ISO15×10 1124-ISO20×10 1124-ISO20×15 1124-ISO25×15 1124-ISO25×20 1124-ISO32×20 1124-ISO32×25 1124-ISO40×25 1124-ISO40×32

Kona, excentrisk med 25 mm rakände - ISO Utförande: Elektrolytpolerat Ra 0.2-0.4µm. Övrigt: Från stång svarvad excentrisk kona. Material: AISI 316L

5:16

Ansl.

D1×D2

T1×T2

10× 8 15× 8 15×10 20×10 20×15 25×15 25×20 32×20 32×25 40×25 40×32

17.2×13.5 21.3×13.5 21.3×17.2 26.9×17.2 26.9×21.3 33.7×21.3 33.7×26.9 42.4×26.9 42.4×33.7 48.3×33.7 48.3×42.4

1.6×1.6 1.6×1.6 1.6×1.6 1.6×1.6 1.6×1.6 2.0×1.6 2.0×1.6 2.0×1.6 2.0×2.0 2.0×2.0 2.0×2.0

Ordertelefon 08-92 80 80

B

60 60 60 60 60 90 90 90 90 90 90

Artikelnr.

1134-ISO10×08 1134-ISO15×08 1134-ISO15×10 1134-ISO20×10 1134-ISO20×15 1134-ISO25×15 1134-ISO25×20 1134-ISO32×20 1134-ISO32×25 1134-ISO40×25 1134-ISO40×32


Rördelar OD (SWG) Rör och rördelar enligt OD-standard kan erhållas i standardutförande (se kapitel 3) eller i AQX-utförande. Vinkelrör, 90° med rakände - OD Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

A

B

R

1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

12.70×1.24 12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

76.2 76.2 76.2 76.2 95.3 120.7

49.2 49.2 50.2 38.1 57.1 70.0

27.0 27.0 26.0 38.1 57.2 76.2

Ansl.

D×T

A

B

R

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

58.0 75.0 21.3 29.2 41.5

27.0 26.0 38.1 57.2 76.2

Artikelnr. 1000-OD15/1 1000-OD15 1000-OD20 1000-OD25 1000-OD38 1000-OD51

Vinkelrör, 45° - OD Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

123.0 157.0 51.5 70.5 100.0

Artikelnr.

1060-OD15 1060-OD20 1060-OD25 1060-OD38 1060-OD51

T-rör, långt - OD Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

12.70×1.24 12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

56.4 56.4 59.5 62.7 69.1 125.0

Artikelnr.

1150-OD15/1 1150-OD15 1150-OD20 1150-OD25 1150-OD38 1150-OD51

T-rör, kort - OD Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

1" 1 1/2" 2"

25.4×1.65 38.1×1.65 50.8×1.65

A

14 22 29

B

62.7 69.1 125.0

Artikelnr.

1140-OD25 1140-OD38 1140-OD51

5:17


Kona, koncentrisk - OD Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Ansl.

D1×D2

T1×T2

B

Artikelnr.

1 1/2"-1"

38.1×25.4

1.65×1.65

37.6

1120-OD38×25

2"-1"

50.8×25.4

1.65×1.65

75.0

1120-OD51×25

2"-1 1/2"

50.8×38.1

1.65×1.65

37.9

1120-OD51×38

Kona, koncentrisk med 25 mm rakände - OD Utförande: AQ/AQX Övrigt: Från stång svarvad centrisk kona. Material: AISI 316L

Ansl./D

D1×D2

T1×T2

B

Artikelnr.

3/4"-1/2" 1"-1/2" 1"-3/4" 1 1/2"-3/4" 1 1/2"-1" 2"-1" 2"-1 1/2" 2 1/2"-1 1/2" 2 1/2"-2" 3"-2" 3"-2 1/2"

19.05×12.07 25.40×12.07 25.40×19.05 38.10×19.05 38.10×25.40 50.80×25.40 50.80×38.10 63.50×38.10 63.50×50.80 76.20×50.80 76.20×63.50

1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65

60 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90

1124-OD20×15 1124-OD25×15 1124-OD25×20 1124-OD38×20 1124-OD38×25 1124-OD51×25 1124-OD51×38 1124-OD63×38 1124-OD63×51 1124-OD76×51 1124-OD76×63

Ansl.

D1×D2

T1×T2

B

Artikelnr.

1 1/2"-1"

38.1×25.4

1.65×1.65

36.9

1130-OD38×25

2"-1"

50.8×25.4

1.65×1.65

73.2

1130-OD51×25

2"-1 1/2"

50.8×38.1

1.65×1.65

38.0

1130-OD51×38

B

Artikelnr.

Kona, excentrisk - OD Utförande: Se sidan 5:5 Material: AISI 316L

Kona, excentrisk med 25 mm rakände - OD Utförande: AQ/AQX Övrigt: Från stång svarvad excentrisk kona. Material: AISI 316L

5:18

Ansl.

D1×D2

T1×T2

3/4"-1/2" 1"-1/2" 1"-3/4" 1 1/2"-3/4" 1 1/2"-1" 2"-1" 2"-1 1/2" 2 1/2"-1 1/2" 2 1/2"-2" 3"-2" 3"-2 1/2"

19.05×12.07 25.40×12.07 25.40×19.05 38.10×19.05 38.10×25.40 50.80×25.40 50.80×38.10 63.50×38.10 63.50×50.80 76.20×50.80 76.20×63.50

1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65 1.65×1.65

Ordertelefon 08-92 80 80

60 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90

1134-OD20×15 1134-OD25×15 1134-OD25×20 1134-OD38×20 1134-OD38×25 1134-OD51×25 1134-OD51×38 1134-OD63×38 1134-OD63×51 1134-OD76×51 1134-OD76×63


ASME BPE ASME BPE är en amerikansk nationell standard där BPE är en förkortning av: Bio Processing Equipment. Rör och rördetaljer med vår beteckning BPE i artikelnumret uppfyller den amerikanska standarden.

Material Syrafast stål AISI 316L enligt ASME BPE tabell DT-3 med svavel 0.005-0.017%

Toleranser Enligt ASME BPE tabell DT-5 och DT-6.

Märkning Enligt ASME BPE tabell DT-3.1, heat-nummer, material, dimension, ytfinhet (SFF, SFT) och tillverkare.

Förpackning Varje komponent pluggas och förpackas i plastpåsar. Förpackningen för rördelar märks med artikelnummer, heat-nummmer, dimension och ytfinhet (SFF) enligt ASME BPE tabell DT-13.

Dokumentation Materialcertifikat EN10204 3.1 med kemiska och mekaniska testanalyser.

Rengöring Rengöringen görs i 7 steg. Detaljen är fri från kontamination, fläckar, olja och lösa partiklar. Som sista moment spolas detaljen 2 gånger med avjoniserat vatten.

Inspektionsförfarande Alla rör och rördelar är 100% visuellt avsynade. Rördelarnas ytor kontrolleras enligt ASME BPE tabell SF-3, rör enligt SF-1, SF7 (a)(1). Alla dimensionstoleranser kontrolleras enligt ASME BPE tabell DT-5. Heat-nummer, kemiska och mekaniska testanalyser kontrolleras mot materialcertifikat så att dessa överensstämmer med ASME BPE tabell DT-3.

Korsreferens DT-tabell Tabell

Artikel

Sida

Tabell

Artikel

Sida

DT-1

Rör

5:21

DT-19

T-rör nedminskat med clampylsor

5:25

DT-7

Vinkelrör 90° med rakände

5:22

DT-20

T-rör kort nedminskat med clamphylsor

5:26

DT-8

Vinkelrör 45°

5:23

DT-21A Kona excentrisk med clamphylsor

5:31

DT-9

T-rör / Korsrör

5:24

DT-21B Kona koncentrisk med clamphylsor

5:31

DT-10

T-rör nedminskat

5:25

DT-22

Clampsvetshylsa

5:21

DT-11A Kona koncentrisk

5:29

DT-23

U-böj 180°

5:28

DT-11B Kona excentrisk

5:29

DT-24

U-böj 180° med clamphylsor

5:28

DT-12

Rörböj 90° med clamphylsa

5:22

DT-25

T-rör, kort sida med clamphylsa

5:27

DT-13

Rörböj 45° med clamphylsa

5:23

DT-26A Kona koncentrisk med clamphylsa

5:30

DT-14

T-rör kort nedminskat m clamphylsa

5:26

DT-26B Kona excentrisk med clamphylsa

5:30

DT-15

T-rör kort med clamphylsa

5:24

DT-27

T-rör kort med clamphylsor

5:24

DT-16

Rörböj 90° med clamphylsor

5:22

DT-28

Instrument T-rör

5:27

DT-17

Rörböj 45° med clamphylsor

5:23

DT-29

Instrument T-rör med clamphylsor

5:27

DT-18

T-rör / Korsrör med clamphylsor

5:24

DT-30

Kupad gavel

5:21

5:19


Dimensioner på rör och rördelar enligt ASME BPE standard BPE Tabell: DT-1

Nominell storlek 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6"

Rör Ø Dy mm

Rör Ø Dy inch (tum)

6.35 9.53 12.70 19.05 25.40 38.10 50.80 63.50 76.20 101.60 152.40

0.250 0.375 0.500 0.750 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 6.000

Väggtjocklek mm

Väggtjocklek inch (tum)

0.89 0.89 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2.11 2.77

Clampstorlek

0.035 0.035 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.083 0.109

1 1 1 1 3 3 4 5 6 8 12

Ytfinhet rördelar Ytfinhet enligt ASME BPE specifikationer del SF, tabell SF-4 Invändig yta

Utvändig yta

Ra max

ASME BPE kod

µ-in.

µm

AQ

SFF1

20

0.500

Mekaniskt slipad

Obehandlad

AQP

SFF1

20

0.500

Mekaniskt slipad

Mekaniskt slipad 0.8 µm

AQ

SFF2

25

0.625

Mekaniskt slipad

Obehandlad

AQ

SFF3

30

0.750

Mekaniskt slipad

Obehandlad

AQX

SFF4

15

0.375

Mekaniskt slipad & elpolerad Obehandlad

AXP

SFF4

15

0.375

Mekaniskt slipad & elpolerad Mekaniskt slipad 0.8 µm

AQX

SFF5

20

0.500

Mekaniskt slipad & elpolerad Obehandlad

AQX

SFF6

25

0.625

Mekaniskt slipad & elpolerad Obehandlad

Ytfinhetskod

Ytbehandling

Ytbehandling

Ytfinhet rör Ytfinhet enligt ASME BPE specifikationer del SF, tabell SF-2 Invändig yta Ra max

ASME BPE kod

µ-in.

µm

AQ

SFT1

20

0.500

Mekaniskt slipad

Mekaniskt slipad 0.8 µm

AQ

SFT2

25

0.625

Mekaniskt slipad

Mekaniskt slipad 0.8 µm

AQ

SFT3

30

0.750

Mekaniskt slipad

Mekaniskt slipad 0.8 µm

X

SFT4

15

0.375

Mekaniskt slipad & elpolerad Mekaniskt slipad 0.8 µm

X

SFT5

20

0.500

Elpolerad

Mekaniskt slipad 0.8 µm

X

SFT6

25

0.625

Elpolerad

Mekaniskt slipad 0.8 µm

Ytfinhetskod

5:20

Utvändig yta

Ytbehandling

Ordertelefon 08-92 80 80

Ytbehandling


Rör och Rördelar enl. ASME BPE Rör - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-1 Ytjämnhet: AQ, X, se tabell på sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

Vikt/m

Artikelnr.

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65 101.60×2.11

0.45 0.72 0.98 1.51 2.03 2.56 3.08 5.26

Ansl.

D×T

A

B

Stl.

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65 101.60×2.11 152.40×2.77

44.5 44.5 44.5 44.5 57.2 57.2 57.2 57.2 76.2

25.4 25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0 167.0

1 1 3 3 4 5 6 8 12

100-BPE 15 100-BPE 20 100-BPE 25 100-BPE 38 100-BPE 51 100-BPE 63 100-BPE 76 100-BPE102

Clampsvetshylsa - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-22 Ytjämnhet: AQP, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Artikelnr.

520-BPE 15 520-BPE 20 520-BPE 25 520-BPE 38 520-BPE 51 520-BPE 63 520-BPE 76 520-BPE102 520-BPE150

Kupad gavel - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-30 Ytjämnhet: AQP, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: 316L

Ansl.

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 44.5 50.8

Artikelnr.

0472-BPE 15 0472-BPE 20 0472-BPE 25 0472-BPE 38 0472-BPE 51 0472-BPE 63 0472-BPE 76 0472-BPE102

5:21


Vinkelrör, 90° med rakände - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-7 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

A

R

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65 101.60×2.11

76.2 76.2 76.2 95.3 120.7 139.7 158.8 203.2

25.4 25.4 38.1 57.2 76.2 95.3 114.3 152.4

Ansl.

A

B

R

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

76.2 76.2 76.2 95.3 120.7 139.7 158.8 203.2

41.3 41.3 50.8 69.9 88.9 108.0 127.0 168.3

25.4 25.4 38.1 57.2 76.2 95.3 114.3 152.4

Artikelnr.

1000-BPE 15 1000-BPE 20 1000-BPE 25 1000-BPE 38 1000-BPE 51 1000-BPE 63 1000-BPE 76 1000-BPE102

Rörböj, 90° med clamphylsa - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-12 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Artikelnr.

1021-BPE 15 1021-BPE 20 1021-BPE 25 1021-BPE 38 1021-BPE 51 1021-BPE 63 1021-BPE 76 1021-BPE102

Rörböj, 90° med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-16 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

5:22

Ansl.

A

R

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

41.3 41.3 50.8 69.9 88.9 108.0 127.0 168.3

25.4 25.4 38.1 57.2 76.2 95.3 114.3 152.4

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

1025-BPE 15 1025-BPE 20 1025-BPE 25 1025-BPE 38 1025-BPE 51 1025-BPE 63 1025-BPE 76 1025-BPE102


Rör och Rördelar enl. ASME BPE Vinkelrör, 45° - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-8 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

A

R

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65 101.60×2.11

57.2 57.2 57.2 63.5 76.2 85.7 92.1 114.3

25.4 25.4 38.1 57.2 76.2 95.3 114.3 152.4

Ansl.

A

B

R

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

57.2 57.2 57.2 63.5 76.2 85.7 92.1 114.3

25.4 25.4 28.6 36.5 44.5 52.4 60.3 79.4

25.4 25.4 38.1 57.2 76.2 95.3 114.3 152.4

Artikelnr.

1060-BPE 15 1060-BPE 20 1060-BPE 25 1060-BPE 38 1060-BPE 51 1060-BPE 63 1060-BPE 76 1060-BPE102

Rörböj 45° med clamphylsa - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-13 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Artikelnr.

1061-BPE 15 1061-BPE 20 1061-BPE 25 1061-BPE 38 1061-BPE 51 1061-BPE 63 1061-BPE 76 1061-BPE102

Rörböj 45° med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-17 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl.

A

R

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

25.4 25.4 28.6 37.7 44.5 52.4 60.3 79.4

25.4 25.4 38.1 57.2 76.2 95.3 114.3 152.4

Artikelnr.

1065-BPE 15 1065-BPE 20 1065-BPE 25 1065-BPE 38 1065-BPE 51 1065-BPE 63 1065-BPE 76 1065-BPE102

5:23


T-rör - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-9 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

A

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65 101.60×2.11

47.6 50.8 54.0 60.3 73.0 79.4 85.7 104.8

Artikelnr. 1150-BPE 15 1150-BPE 20 1150-BPE 25 1150-BPE 38 1150-BPE 51 1150-BPE 63 1150-BPE 76 1150-BPE102

T-rör, med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-18 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl.

A

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

57.2 60.3 66.7 73.0 85.7 92.1 98.4

Artikelnr. 1155-BPE 1155-BPE 1155-BPE 1155-BPE 1155-BPE 1155-BPE 1155-BPE

15 20 25 38 51 63 76

T-rör, kort med clamphylsa - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-15 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl.

A

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

25.4 28.6 28.6 34.9 41.3 47.6 54.0 69.9

47.6 50.8 54.0 60.3 73.0 79.4 85.7 104.8

Ansl.

A

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

25.4 28.6 28.6 34.9 41.3 47.6 54.0 69.9

114.4 120.6 133.4 146.0 171.4 184.2 196.8 241.4

Artikelnr. 1156-BPE 15 1156-BPE 20 1156-BPE 25 1156-BPE 38 1156-BPE 51 1156-BPE 63 1156-BPE 76 1156-BPE102

T-rör, kort med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-27 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: 316L

5:24

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 1157-BPE 15 1157-BPE 20 1157-BPE 25 1157-BPE 38 1157-BPE 51 1157-BPE 63 1157-BPE 76 1157-BPE102


Rör och Rördelar enl. ASME BPE T-rör, nedminskat - ASME BPE BPE Tabell: DT-10

Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20.

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 4"

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

Material: AISI 316L

A

B

Artikelnr.

50.8 54.0 54.0 60.3 60.3 60.3 66.7 66.7 66.7 66.7 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 92.1 92.1 92.1 98.4 98.4 98.4

50.8 54.0 54.0 60.3 60.3 60.3 73.0 73.0 73.0 73.0 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8

1151-BPE 20×15 1151-BPE 25×15 1151-BPE 25×20 1151-BPE 38×15 1151-BPE 38×20 1151-BPE 38×25 1151-BPE 51×15 1151-BPE 51×20 1151-BPE 51×25 1151-BPE 51×38 1151-BPE 63×15 1151-BPE 63×20 1151-BPE 63×25 1151-BPE 63×38 1151-BPE 63×51 1151-BPE 76×15 1151-BPE 76×20 1151-BPE 76×25 1151-BPE 76×38 1151-BPE 76×51 1151-BPE 76×63 1151-BPE102×20 1151-BPE102×25 1151-BPE102×38 1151-BPE102×51 1151-BPE102×63 1151-BPE102×76

T-rör, nedminskat med clamphylsor - ASME BPE Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20.

BPE Tabell: DT-19

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 4"

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

Material: AISI 316L

A

B

Artikelnr.

63.5 66.7 66.7 73.0 73.0 73.0 79.4 79.4 79.4 79.4 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 104.8 104.8 104.8 111.1 111.1 111.1

63.5 66.7 66.7 73.0 73.0 73.0 85.7 85.7 85.7 85.7 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7

1161-BPE 20×15 1161-BPE 25×15 1161-BPE 25×20 1161-BPE 38×15 1161-BPE 38×20 1161-BPE 38×25 1161-BPE 51×15 1161-BPE 51×20 1161-BPE 51×25 1161-BPE 51×38 1161-BPE 63×15 1161-BPE 63×20 1161-BPE 63×25 1161-BPE 63×38 1161-BPE 63×51 1161-BPE 76×15 1161-BPE 76×20 1161-BPE 76×25 1161-BPE 76×38 1161-BPE 76×51 1161-BPE 76×63 1161-BPE102×20 1161-BPE102×25 1161-BPE102×38 1161-BPE102×51 1161-BPE102×63 1161-BPE102×76

5:25


T-rör, kort nedminskat med clamphylsa - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-14 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 4"

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

A

B

Artikelnr.

25.4 28.6 28.6 34.9 34.9 34.9 41.3 41.3 41.3 41.3 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7

50.8 54.0 54.0 60.3 60.3 60.3 73.0 73.0 73.0 73.0 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8 104.8

1152-BPE 20×15 1152-BPE 25×15 1152-BPE 25×20 1152-BPE 38×15 1152-BPE 38×20 1152-BPE 38×25 1152-BPE 51×15 1152-BPE 51×20 1152-BPE 51×25 1152-BPE 51×38 1152-BPE 63×15 1152-BPE 63×20 1152-BPE 63×25 1152-BPE 63×38 1152-BPE 63×51 1152-BPE 76×15 1152-BPE 76×20 1152-BPE 76×25 1152-BPE 76×38 1152-BPE 76×51 1152-BPE 76×63 1152-BPE102×20 1152-BPE102×25 1152-BPE102×38 1152-BPE102×51 1152-BPE102×63 1152-BPE102×76

T-rör, kort nedminskat med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-20 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 4"

5:26

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

A

B

Artikelnr.

25.4 28.6 28.6 34.9 34.9 34.9 41.3 41.3 41.3 41.3 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7

63.5 66.7 66.7 73.0 73.0 73.0 85.7 85.7 85.7 85.7 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7 120.7

1163-BPE 20×15 1163-BPE 25×15 1163-BPE 25×20 1163-BPE 38×15 1163-BPE 38×20 1163-BPE 38×25 1163-BPE 51×15 1163-BPE 51×20 1163-BPE 51×25 1163-BPE 51×38 1163-BPE 63×15 1163-BPE 63×20 1163-BPE 63×25 1163-BPE 63×38 1163-BPE 63×51 1163-BPE 76×15 1163-BPE 76×20 1163-BPE 76×25 1163-BPE 76×38 1163-BPE 76×51 1163-BPE 76×63 1163-BPE102×20 1163-BPE102×25 1163-BPE102×38 1163-BPE102×51 1163-BPE102×63 1163-BPE102×76

Ordertelefon 08-92 80 80


Rördelar enligt ASME BPE T-rör, kort sida med clamphylsa - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-25 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: 316L

Ansl.

A

B

C

Artikelnr.

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

47.6 50.8 54.0 60.3 73.0 79.4 85.7 104.8

47.6 50.8 54.0 60.3 73.0 79.4 85.7 104.8

22.2 25.4 28.6 34.9 41.3 47.6 54.0 69.9

Ansl.

D×T

A

B

Artikelnr.

½" × 1½" ½" × 2" ¾" × 1½" ¾" × 2" 1" × 1½" 1" × 2" 1½" × 2"

12.70×1.65 12.70×1.65 19.05×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65

22.2 25.4 25.4 28.6 28.6 31.8 38.1

127.0 139.8 127.0 139.8 127.0 139.8 139.8

1158-BPE15×38 1158-BPE15×51 1158-BPE20×38 1158-BPE20×51 1158-BPE25×38 1158-BPE25×51 1158-BPE38×51

1153-BPE 15 1153-BPE 20 1153-BPE 25 1153-BPE 38 1153-BPE 51 1153-BPE 63 1153-BPE 76 1153-BPE 102

Instrument T-rör - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-28 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: 316L

Instrument T-rör med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-29 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: 316L

Ansl.

A

B

Artikelnr.

½" × 1½" ½" × 2" ¾" × 1½" ¾" × 2" 1" × 1½" 1" × 2" 1½" × 2"

22.2 25.4 25.4 28.6 28.6 31.8 38.1

152.4 165.2 152.4 165.2 152.4 165.2 165.2

1159-BPE15×38 1159-BPE15×51 1159-BPE20×38 1159-BPE20×51 1159-BPE25×38 1159-BPE25×51 1159-BPE38×51

5:27


Korsrör - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-9 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20.

Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

A

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65 101.60×2.11

47.6 50.8 54.0 60.3 73.0 79.4 85.7 104.8

Artikelnr. 1180-BPE 15 1180-BPE 20 1180-BPE 25 1180-BPE 38 1180-BPE 51 1180-BPE 63 1180-BPE 76 1180-BPE102

Korsrör, med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-18 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20.

Material: AISI 316L

Ansl.

A

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

57.2 60.3 66.7 73.0 85.7 92.1 98.4 120.7

Artikelnr. 1185-BPE 15 1185-BPE 20 1185-BPE 25 1185-BPE 38 1185-BPE 51 1185-BPE 63 1185-BPE 76 1185-BPE102

U-böj, 180° - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-23 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Övrigt: Kan erhållas med bottenuttag nedåt eller i 90° vinkel. Material: 316L

Ansl.

A

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

76.2 76.2 76.2 114.3 127.0 146.1 165.1 215.9

114.3 114.3 76.2 114.3 152.4 190.5 228.6 304.8

Artikelnr. 1005-BPE 15 1005-BPE 20 1005-BPE 25 1005-BPE 38 1005-BPE 51 1005-BPE 63 1005-BPE 76 1005-BPE102

U-böj, 180° med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-24 Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Övrigt: Kan erhållas med bottenuttag nedåt eller i 90° vinkel

5:28

Material: 316L

Ansl.

A

B

Artikelnr.

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

88.9 88.9 88.9 127.0 139.7 158.8 177.8 231.8

114.3 114.3 76.2 114.3 152.4 190.5 228.6 304.8

1005-BPE 15/1 1005-BPE 20/1 1005-BPE 25/1 1005-BPE 38/1 1005-BPE 51/1 1005-BPE 63/1 1005-BPE 76/1 1005-BPE102/1

Ordertelefon 08-92 80 80


Rördelar enligt ASME BPE Kona, koncentrisk - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-11A Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4"

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

B

Artikelnr.

101.6 114.3 101.6 139.7 127.0 127.0 196.9 184.2 184.2 133.4 247.7 235.0 235.0 184.2 139.7 285.8 235.0 190.5 139.7 393.7 342.9 298.5 247.7 196.9

1120-BPE 20×15 1120-BPE 25×15 1120-BPE 25×20 1120-BPE 38×15 1120-BPE 38×20 1120-BPE 38×25 1120-BPE 51×15 1120-BPE 51×20 1120-BPE 51×25 1120-BPE 51×38 1120-BPE 63×15 1120-BPE 63×20 1120-BPE 63×25 1120-BPE 63×38 1120-BPE 63×51 1120-BPE 76×25 1120-BPE 76×38 1120-BPE 76×51 1120-BPE 76×63 1120-BPE102×25 1120-BPE102×38 1120-BPE102×51 1120-BPE102×63 1120-BPE102×76

Kona, excentrisk - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-11B Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4"

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

B

Artikelnr.

101.6 114.3 101.6 139.7 127.0 127.0 196.9 184.2 184.2 133.4 247.7 235.0 235.0 184.2 139.7 285.8 235.0 190.5 139.7 393.7 342.9 298.5 247.7 196.9

1130-BPE 20×15 1130-BPE 25×15 1130-BPE 25×20 1130-BPE 38×15 1130-BPE 38×20 1130-BPE 38×25 1130-BPE 51×15 1130-BPE 51×20 1130-BPE 51×25 1130-BPE 51×38 1130-BPE 63×15 1130-BPE 63×20 1130-BPE 63×25 1130-BPE 63×38 1130-BPE 63×51 1130-BPE 76×25 1130-BPE 76×38 1130-BPE 76×51 1130-BPE 76×63 1130-BPE102×25 1130-BPE102×38 1130-BPE102×51 1130-BPE102×63 1130-BPE102×76

5:29


Kona, koncentrisk med clamphylsa - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-26A Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 6"

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

B

Artikelnr.

76.2 88.9 76.2 114.3 101.6 101.6 165.1 152.4 152.4 101.6 215.9 203.2 203.2 152.4 107.9 254.0 203.2 158.8 108.0 358.8 308.0 263.5 212.7 161.9 228.6

1121-BPE 20×15 1121-BPE 25×15 1121-BPE 25×20 1121-BPE 38×15 1121-BPE 38×20 1121-BPE 38×25 1121-BPE 51×15 1121-BPE 51×20 1121-BPE 51×25 1121-BPE 51×38 1121-BPE 63×15 1121-BPE 63×20 1121-BPE 63×25 1121-BPE 63×38 1121-BPE 63×51 1121-BPE 76×25 1121-BPE 76×38 1121-BPE 76×51 1121-BPE 76×63 1121-BPE102×25 1121-BPE102×38 1121-BPE102×51 1121-BPE102×63 1121-BPE102×76 1121-BPE150×102

Kona, excentrisk med clamphylsa - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-26B Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4" 6"

5:30

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

Ordertelefon 08-92 80 80

B

Artikelnr.

76.2 88.9 76.2 114.3 101.6 101.6 165.1 152.4 152.4 101.6 215.9 203.2 203.2 152.4 108.0 254.0 203.2 158.8 108.0 358.8 308.0 263.5 212.7 161.9 228.6

1131-BPE 20×15 1131-BPE 25×15 1131-BPE 25×20 1131-BPE 38×15 1131-BPE 38×20 1131-BPE 38×25 1131-BPE 51×15 1131-BPE 51×20 1131-BPE 51×25 1131-BPE 51×38 1131-BPE 63×15 1131-BPE 63×20 1131-BPE 63×25 1131-BPE 63×38 1131-BPE 63×51 1131-BPE 76×25 1131-BPE 76×38 1131-BPE 76×51 1131-BPE 76×63 1131-BPE102×25 1131-BPE102×38 1131-BPE102×51 1131-BPE102×63 1131-BPE102×76 1131-BPE150×102


Rördelar enligt ASME BPE Kona, koncentrisk med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-21B Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4"

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

B

Artikelnr.

50.8 63.5 50.8 88.9 76.2 76.2 139.7 127.0 127.0 76.2 190.5 177.8 177.8 127.0 76.2 228.6 177.8 127.0 76.2 333.4 282.6 231.8 181.0 130.2

1125-BPE 20×15 1125-BPE 25×15 1125-BPE 25×20 1125-BPE 38×15 1125-BPE 38×20 1125-BPE 38×25 1125-BPE 51×15 1125-BPE 51×20 1125-BPE 51×25 1125-BPE 51×38 1125-BPE 63×15 1125-BPE 63×20 1125-BPE 63×25 1125-BPE 63×38 1125-BPE 63×51 1125-BPE 76×25 1125-BPE 76×38 1125-BPE 76×51 1125-BPE 76×63 1125-BPE102×25 1125-BPE102×38 1125-BPE102×51 1125-BPE102×63 1125-BPE102×76

Kona, excentrisk med clamphylsor - ASME BPE Utförande: ASME BPE BPE Tabell: DT-21A Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl. 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4" 4" 4"

1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

B

Artikelnr.

50.8 63.5 50.8 88.9 76.2 76.2 139.7 127.0 127.0 76.2 190.5 177.8 177.8 127.0 76.2 228.6 177.8 127.0 76.2 333.4 282.6 231.8 181.0 130.2

1135-BPE 20×15 1135-BPE 25×15 1135-BPE 25×20 1135-BPE 38×15 1135-BPE 38×20 1135-BPE 38×25 1135-BPE 51×15 1135-BPE 51×20 1135-BPE 51×25 1135-BPE 51×38 1135-BPE 63×15 1135-BPE 63×20 1135-BPE 63×25 1135-BPE 63×38 1135-BPE 63×51 1135-BPE 76×25 1135-BPE 76×38 1135-BPE 76×51 1135-BPE 76×63 1135-BPE102×25 1135-BPE102×38 1135-BPE102×51 1135-BPE102×63 1135-BPE102×76

5:31


Vinkelrör 91° och 89°* Vinkelrör, 89° med rakände - ASME BPE Utförande: Följer BPE kraven Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

A

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65 101.60×2.11

77.7 77.7 87.1 96.6 122.2 141.2 160.3 205.0

75.2 75.2 74.9 93.2 117.9 139.4 154.7 197.9

Ansl.

D×T

A

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65 101.60×2.11

74.7 74.9 74.9 95.0 120.1 138.2 157.2 201.4

77.2 77.2 77.2 97.3 123.2 148.0 162.8 208.5

Artikelnr.

1006-BPE 15 1006-BPE 20 1006-BPE 25 1006-BPE 38 1006-BPE 51 1006-BPE 63 1006-BPE 76 1006-BPE102

Vinkelrör, 91° med rakände - ASME BPE Utförande: Följer BPE kraven Ytjämnhet: AQ, AQP, AQX, AXP, se tabell sidan 5:20. Material: AISI 316L

* 88° och 92° vid förfrågan.

5:32

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

1007-BPE 15 1007-BPE 20 1007-BPE 25 1007-BPE 38 1007-BPE 51 1007-BPE 63 1007-BPE 76 1007-BPE102


Packningar • Kopplingsdetaljer Clamppackning med läpp*, PTFE/EPDM Övrigt: Passar till clamphylsa art. nr. 520 enligt tabellen nedan, men kan även beställas till andra standarder och dimensioner. Material: PTFE/EPDM i sandwich-konstruktion

Ansl.

Rördim

Fläns Ø Stl.

Di

Artikelnr.

Standard SMS *Anslutning 18mm tillverkas utan läpp. * 18 18.0×1.0 25.4 1 16.0 25 25.0×1.2 50.5 3 22.6 38 38.0×1.2 50.5 3 35.6 51 51.0×1.2 64.0 4 48.6

575-18ET 570-25ET 570-38ET 570-51ET

Standard ISO *Anslutning 8-10mm tillverkas utan läpp. *8 13.5×1.6 25.4 1 10.3 10 17.2×1.6 25.4 1 14.0 15 21.3×1.6 50.5 3 18.1 20 26.9×2.0 50.5 3 22.9 25 33.7×2.0 50.5 3 29.7 32 42.4×2.0 64.0 4 38.4 40 48.3×2.0 64.0 4 44.3

575-ISO 8ET 575-ISO10ET 570-ISO15ET 570-ISO20ET 570-ISO25ET 570-ISO32ET 570-ISO40ET

Standard OD *Anslutning ¼" till ¾" tillverkas utan läpp. * 1/4" 6.35×0.91 25.4 1 4.5 * 3/8" 9.53×0.91 25.4 1 7.7 * 1/2" 12.70×1.24 25.4 1 10.3 * 1/2" 12.70×1.65 25.4 1 9.5 * 3/4" 19.05×1.24 25.4 1 16.6 * 3/4" 19.05×1.65 25.4 1 15.8 1" 25.40×1.65 50.5 3 22.2 1 1/2" 38.10×1.65 50.5 3 34.9 2" 50.80×1.65 64.0 4 47.6

575-OD 8ET 575-OD10ET 575-ISO 8ET 575-OD15ET 575-OD20/1ET 575-OD20ET 570-OD25ET 570-OD38ET 570-OD51ET

Clamppackning med rostfri läpp, tätningsyta i PEEK Övrigt: Passar till clamphylsa art. nr. 520 enligt tabellen nedan, men kan även beställas till andra standarder och dimensioner. Material: Rostfri clip med tätningsyta i PEEK

Ansl.

Rördim. Fläns Ø

Stl.

Di

25.4 50.5 50.5 64.0

1 3 3 4

16.0 22.6 35.6 48.6

570-18SP 570-25SP 570-38SP 570-51SP

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0

1 1 3 3 3 4 4

10.3 14.0 18.1 22.9 29.7 38.4 44.3

570-ISO 8SP 570-ISO10SP 570-ISO15SP 570-ISO20SP 570-ISO25SP 570-ISO32SP 570-ISO40SP

6.35×0.91 9.53×0.91 12.70×1.24 12.70×1.65 19.05×1.24 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 64.0

1 1 1 1 1 1 3 3 4

4.5 7.7 10.3 9.5 16.6 15.8 22.2 34.9 47.6

570-OD 8SP 570-OD10SP 570-ISO 8SP 570-OD15SP 570-OD20/1SP 570-OD20SP 570-OD25SP 570-OD38SP 570-OD51SP

Standard SMS 18 25 38 51

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

Standard ISO 8 10 15 20 25 32 40 Standard OD 1/4" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

Artikelnr.

5:33


Clamppackning med läpp tillverkad i ULTEM Övrigt: Passar till clamphylsa art. nr. 520 enligt tabellen nedan men kan även beställas till andra standarder och dimensioner Material: Tillverkas helt i ULTEM CRS 5001 (materialinformation, se sidan 4:16)

Ansl.

Rördim. Fläns Ø

Stl

Di

25.4 50.5 50.5 64.0

1 3 3 4

16.0 22.6 35.6 48.6

570-18U 570-25U 570-38U 570-51U

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0

1 1 3 3 3 4 4

10.3 14.0 18.1 22.9 29.7 38.4 44.3

570-ISO08U 570-ISO10U 570-ISO15U 570-ISO20U 570-ISO25U 570-ISO32U 570-ISO40U

6.35×0.91 9.53×0.91 12.70×1.24 12.70×1.65 19.05×1.24 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 64.0

1 1 1 1 1 1 3 3 4

4.5 7.7 10.3 9.5 16.6 15.8 22.2 34.9 47.6

570-OD08U 570-OD10U 570-ISO08U 570-OD15U 570-OD20/1U 570-OD20U 570-OD25U 570-OD38U 570-OD51U

Standard SMS 18 25 38 51

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

Standard ISO 8 10 15 20 25 32 40 Standard OD 1/4" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

Artikelnr.

Clampbygel SH, gjuten Övrigt: A-måttet avser clamphylsans flänsdiameter. Material: AISI 316

Ansl.

12 20 25-38 51

A

Stl.

B

C

25.4 34.0 50.5 64.0

1 2 3 4

64 68 93 108

65 65 77 95

Olika typer av byglar, se kapitel 4.

5:34

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

500-12 500-20 500-25 500-51


Clampkopplingar • Svetshylsor Clampsvetshylsor (TC-hylsor) Kopplingar av typ clamp (TC) är de mest använda inom läkemedelsindustrin. Fullständigt sortiment av clampdetaljer finns under kapitel 4. I detta kapitel finns endast hylsor i AQX-utförande. Samtliga Sveflows clampdetaljer svarvas från stångmaterial och uppfyller EU:s krav enl. 89/392/ EEC. Svetshylsorna lagerhålles som standard i material AISI 316L men tillverkas även i material 1.4435 BN2 (lågferrit) och titan. Ytfinheten är som standard invändigt Ra <0.8µm, men bättre värden kan erhållas på begäran. Om högre krav önskas, lagerhåller vi även de flesta standarddimensionerna i elektrolytpolerat utförande med Ra <0.5µm. Våra svetshylsor är godkända av SAQ för tryck, enligt tabellerna, upp till PN100 och är märkta med tryckklass, material och heatnummer. Clampsvetshylsorna håller toleranser enligt ISO 1127 B3/T3. På begäran erhålles materialcertifikat EN 10204-3.1.B med kemiska och mekaniska testanalyser. Clampsvetshylsorna lagerhålles enligt rörstandard SMS, DIN, MM, ISO, OD, BPE och ANSI. Samtliga clamphylsor i detta kapitel har genomgått en förädling och uppfyller Sveflows AQX-standard.

Clampsvetshylsa, för SMS livsmedelsrör (SMS 3008) Utförande: AQX Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

18 25 38 51

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

25.4 50.5 50.5 64.0

1 3 3 4

21.5 21.5 21.5 21.5

100 40 40 25

Artikelnr. 520-18 520-25 520-38 520-51

Clampsvetshylsa, för MM-rör (SSG-rör) Utförande: AQX Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

6 8 10 12 14 16 18 20 30 38 43

6×1.0 8×1.0 10×1.0 12×1.0 14×1.0 16×1.0 18×1.5 20×1.5 30×1.5 38×2.0 43×1.5

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 64.0

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5

100 100 100 100 100 100 100 40 40 40 40

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×2.0 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

25.4 25.4 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0

1 1 3 3 3 4 4

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5

40 40 40 40 40 40 40

Artikelnr. 520-MM06 520-MM08 520-MM10 520-MM12 520-MM14 520-MM16 520-MM18 520-MM20 520-MM30 520-MM38 520-MM43

Clampsvetshylsa, för ISO-rör (ISO 1127) Utförande: AQX Material: AISI 316L

Artikelnr. 520-ISO 8 520-ISO10 520-ISO15 520-ISO20 520-ISO25 520-ISO32 520-ISO40

5:35


Clampsvetshylsa, för DIN-rör (DIN 11 850) Utförande: AQX, Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

10 15 20 25 25 32 40 50

12×1.0 18×1.5 23×1.5 28×1.5 29×1.5 35×1.5 41×1.5 53×1.5

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 50.5 64.0

2 2 2 3 3 3 3 4

18.0 18.0 18.0 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5

40 40 40 40 40 40 40 25

Artikelnr. 520-DIN10 520-DIN15 520-DIN20 520-DIN25 520-DIN25/1 520-DIN32 520-DIN40 520-DIN50

Clampsvetshylsa, för OD-rör (SWG/BWG) Utförande: AQX, Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

1/4" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

6.35×0.91 9.53×0.91 12.70×1.24 12.70×1.65 12.70×1.24 12.70×1.65 19.05×1.24 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 64.0

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4

21.5 21.5 21.5 21.5 12.7 12.7 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25

Artikelnr. 520-OD 08 520-OD 10 520-OD 15/1 520-OD 15 520-OD 15/2 520-OD 15/3 520-OD 20/1 520-OD 20 520-OD 25 520-OD 38 520-OD 51

Clampsvetshylsa, för ANSI-rör Utförande: AQX-hylsor för olika schedules kan erhållas på begäran. Övrigt: Rördimensionerna i tabellen överensstämmer med Sch.5, se även dimensionstabell sidan 4:6. Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

15 25 40 50

21.3×1.65 33.4×1.65 48.3×1.65 60.3×1.65

50.5 50.5 64.0 77.5

3 3 4 5

21.5 21.5 21.5 21.5

40 40 25 25

Artikelnr.

520-AN15 520-AN25 520-AN40 520-AN50

Clampsvetshylsa, enl. ASME BPE Utförande: AQX, Övrigt: BPE-97, se sidorna 5:21-5:32, Material: AISI 316L

Ansl.

D×T

B

Stl.

A

PN

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

25.4 25.4 50.5 50.5 64.0

1 1 3 3 4

44.5 44.5 44.5 44.5 57.2

40 40 40 40 25

A

Stl.

B

PN

5.6 6.0 7.0 7.0

1 2 3 4

25.4 34.0 50.5 64.0

100 100 100 100

Artikelnr. 520-BPE15 520-BPE20 520-BPE25 520-BPE38 520-BPE51

Clamp, blindbricka Utförande: AQX Material: AISI 316L

Ansl. 04-20 DIN10-20 25-38 51

5:36

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 560-12 560-20 560-25 560-51


Clampkopplingar i aseptiskt utförande enligt DIN 11864 med MM/SMS-anslutning

Clampkoppling, aseptisk komplett exkl. packning - MM/SMS Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

Stl.

A

B

18 25 38 51

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

2 3 3 4

34.0 50.5 50.5 64.0

76 77 88 89

Artikelnr.

6510-18 6510-25 6510-38 6510-51

Clampsvetshylsa, aseptisk - MM/SMS (hane) Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

Stl.

A

B

18 25 38 51

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

2 3 3 4

34.0 50.5 50.5 64.0

39.5 40.0 45.5 46.0

Artikelnr.

6520-18 6520-25 6520-38 6520-51

5:37


Clampsvetshylsa, aseptisk - MM/SMS (hona) Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

Stl.

A

B

18 25 38 51

18.0×1.0 25.0×1.2 38.0×1.2 51.0×1.2

2 3 3 4

34.0 50.5 50.5 64.0

38.0 38.5 44.0 44.5

Artikelnr.

6521-18 6521-25 6521-38 6521-51

Clampblindbricka, aseptisk - MM/SMS (hane/hona) Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Hane

Ansl.

Typ

A

Stl.

B

Artikelnr.

18 25 38 51

HANE

34.0 50.5 50.5 64.0

2 3 3 4

11.5 11.5 11.5 11.5

6560-18 6560-25 6560-38 6560-51

18 25 38 51

HONA

34.0 50.5 50.5 64.0

2 3 3 4

11.5 11.5 11.5 11.5

6561-18 6561-25 6561-38 6561-51

Ansl.

A

Stl.

B

C

34.0 50.5 64.0

2 3 4

68 93 108

65 77 95

Ansl.

A

B

18 25 38 51

3.5 3.5 5.0 5.0

18 24 37 50

Hona

Clampbygel SH, gjuten Övrigt: Se även sidan 4:3 Material: AISI 316

18 25-38 51

Artikelnr.

500-20 500-25 500-51

O-ring, aseptisk - MM/SMS Standard: DIN 11864 Material: FDA-godkänd EPDM

5:38

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

6370-18 6370-25 6370-38 6370-51


Clampkopplingar i aseptiskt utförande enligt DIN 11864 med ISO-anslutning

Clampkoppling, aseptisk komplett exkl. packning - ISO Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

A

Stl.

B

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 2 3 3 4 4

76 76 78 78 88 88 90

Ansl.

D×T

A

Stl.

B

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 2 3 3 4 4

38 38 39 39 44 44 45

Artikelnr.

6510-ISO 8 6510-ISO10 6510-ISO15 6510-ISO20 6510-ISO25 6510-ISO32 6510-ISO40

Clampsvetshylsa, aseptisk - ISO (hane) Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Artikelnr.

6520-ISO 8 6520-ISO10 6520-ISO15 6520-ISO20 6520-ISO25 6520-ISO32 6520-ISO40

5:39


Clampsvetshylsa, aseptisk - ISO (hona) Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

A

Stl.

B

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 2 3 3 4 4

38 38 39 39 44 44 45

Artikelnr. 6521-ISO 8 6521-ISO10 6521-ISO15 6521-ISO20 6521-ISO25 6521-ISO32 6521-ISO40

Clampblindbricka, aseptisk - ISO (hane/hona) Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Hane

Hona

Ansl.

Typ

A

Stl.

B

8 10 15 20 25 32 40

HANE

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 2 3 3 4 4

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

6560-ISO 8 6560-ISO10 6560-ISO15 6560-ISO20 6560-ISO32 6560-ISO40 6560-ISO50

Artikelnr.

8 10 15 20 25 32 40

HONA

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 2 3 3 4 4

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

6561-ISO 8 6561-ISO10 6561-ISO15 6561-ISO20 6561-ISO25 6561-ISO32 6561-ISO40

Ansl.

A

Stl.

B

C

8 10 15 20 25 32 40

34.0 34.0 34.0 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 2 3 3 4 4

68 68 68 93 93 108 108

65 65 65 77 77 95 95

Clampbygel SH, gjuten Övrigt: Se ��ven sidan 4:3 Material: AISI 316

Artikelnr.

500-20 500-20 500-20 500-25 500-25 500-51 500-51

O-ring, aseptisk - ISO Standard: DIN 11864 Material: FDA-godkänd EPDM

Ansl. 8 10 15 20 25 32 40

5:40

A 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0

Ordertelefon 08-92 80 80

B 12.0 16.0 20.0 26.0 32.0 40.5 46.5

Artikelnr. 6370-ISO 8 6370-ISO10 6370-ISO15 6370-ISO20 6370-ISO25 6370-ISO32 6370-ISO40


Clampkopplingar i aseptiskt utförande enligt DIN 11864 med OD-anslutning (SWG)

Clampkoppling, aseptisk komplett exkl. packning - OD Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

A

Stl.

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

12.7×1.65 19.1×1.65 25.4×1.65 38.1×1.65 50.8×1.65

34.0 34.0 50.5 50.5 64.0

2 2 3 3 4

76 76 77 88 89

Ansl.

D×T

A

Stl.

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

12.7×1.65 19.1×1.65 25.4×1.65 38.1×1.65 50.8×1.65

34.0 34.0 50.5 50.5 64.0

2 2 3 3 4

39.5 39.5 40.0 45.5 46.0

Artikelnr.

6510-OD15 6510-OD20 6510-OD25 6510-OD40 6510-OD50

Clampsvetshylsa, aseptisk - OD (hane) Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Artikelnr.

6520-OD15 6520-OD20 6520-OD25 6520-OD40 6520-OD50

5:41


Clampsvetshylsa, aseptisk - OD (hona) Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

A

Stl.

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

12.7×1.65 19.1×1.65 25.4×1.65 38.1×1.65 50.8×1.65

34.0 34.0 50.5 50.5 64.0

2 2 3 3 4

38.0 38.0 38.5 44.0 44.5

Typ

A

Stl.

B

Artikelnr.

6521-OD15 6521-OD20 6521-OD25 6521-OD40 6521-OD50

Clampblindbricka, aseptisk - OD (hane/hona) Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

Hane

Hona

Artikelnr.

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

HANE

34.0 34.0 50.5 50.5 64.0

2 2 3 3 4

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

6560-OD15 6560-OD20 6560-OD25 6560-OD40 6560-OD50

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

HONA

34.0 34.0 50.5 50.5 64.0

2 2 3 3 4

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

6561-OD15 6561-OD20 6561-OD25 6561-OD40 6561-OD50

Ansl.

A

Stl.

B

C

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

34.0 34.0 50.5 50.5 64.0

2 2 3 3 4

68 68 93 93 108

65 65 77 77 95

Clampbygel SH, gjuten Övrigt: Se även sidan 4:3 Material: AISI 316

Artikelnr.

500-20 500-20 500-25 500-25 500-51

O-ring, aseptisk - OD Standard: DIN 11864 Material: FDA-godkänd EPDM

Ansl. 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

5:42

A 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0

Ordertelefon 08-92 80 80

B 12.0 18.0 24.0 37.0 50.0

Artikelnr. 6370-OD15 6370-OD20 6370-OD25 6370-OD40 6370-OD50


Clampkopplingar i aseptiskt utförande enligt DIN 11864 med DIN-anslutning

Clampkoppling, aseptisk komplett exkl. packning - DIN Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

A

Stl.

B

10 15 20 25 32 40 50

13.0×1.5 19.0×1.5 23.0×1.5 29.0×1.5 35.0×1.5 41.0×1.5 53.0×1.5

34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 3 3 3 4 4

76 76 76 77 88 88 89

Ansl.

D×T

A

Stl.

B

10 15 20 25 32 40 50

13.0×1.5 19.0×1.5 23.0×1.5 29.0×1.5 35.0×1.5 41.0×1.5 53.0×1.5

34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 3 3 3 4 4

38.0 38.0 38.0 38.0 44.0 44.0 44.5

Artikelnr.

6510-DIN10 6510-DIN15 6510-DIN20 6510-DIN25 6510-DIN32 6510-DIN40 6510-DIN50

Clampsvetshylsa, aseptisk - DIN (hane) Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Artikelnr.

6520-DIN10 6520-DIN15 6520-DIN20 6520-DIN25 6520-DIN32 6520-DIN40 6520-DIN50

5:43


Clampsvetshylsa, aseptisk - DIN (hona) Längd: Orbital Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

A

10 15 20 25 32 40 50

13.0×1.5 19.0×1.5 23.0×1.5 29.0×1.5 35.0×1.5 41.0×1.5 53.0×1.5

34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0

Stl.

B

2 2 3 3 3 4 4

38.0 38.0 38.0 38.5 44.0 44.0 44.5

Artikelnr.

6521-DIN10 6521-DIN15 6521-DIN20 6521-DIN25 6521-DIN32 6521-DIN40 6521-DIN50

Clampblindbricka, aseptisk - DIN (hane/hona) Standard: DIN 11864 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Hane

Hona

Ansl.

Typ

A

Stl.

B

10 15 20 25 32 40 50

HANE

34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 3 3 3 4 4

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

6560-DIN10 6560-DIN15 6560-DIN20 6560-DIN25 6560-DIN32 6560-DIN40 6560-DIN50

Artikelnr.

10 15 20 25 32 40 50

HONA

34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 3 3 3 4 4

11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

6561-DIN10 6561-DIN15 6561-DIN20 6561-DIN25 6561-DIN32 6561-DIN40 6561-DIN50

Ansl.

A

Stl.

B

C

10 15 20 25 32 40 50

34.0 34.0 50.5 50.5 50.5 64.0 64.0

2 2 3 3 3 4 4

68 68 93 93 93 108 108

65 65 77 77 77 95 95

Clampbygel SH, gjuten Övrigt: Se även sidan 4:3 Material: AISI 316

Artikelnr.

500-20 500-20 500-25 500-25 500-25 500-51 500-51

O-ring, aseptisk - DIN Standard: DIN 11864 Material: FDA-godkänd EPDM

Ansl. 10 15 20 25 32 40 50

5:44

A

B

3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0

12 18 22 28 34 40 52

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 6370-DIN10 6370-DIN15 6370-DIN20 6370-DIN25 6370-DIN32 6370-DIN40 6370-DIN50


Skruvkopplingar i aseptiskt utförande enligt DIN 11864-1 med ISO-anslutning Skruvkoppling aseptisk, komplett exkl. packning - ISO Längd: Orbital Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

Ansl.

D×T

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

Ansl.

D×T

8 10 15 20 25 32 40

13.5×1.6 17.2×1.6 21.3×1.6 26.9×1.6 33.7×2.0 42.4×2.0 48.3×2.0

A

B

38 44 54 63 70 78 92

76 76 78 78 88 88 90

A

B

Artikelnr.

6310-ISO08 6310-ISO10 6310-ISO15 6310-ISO20 6310-ISO25 6310-ISO32 6310-ISO40

Svetshylsa, aseptisk - ISO (hane) Längd: Orbital Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

39 39 40 41 47 47 48

21.9 27.9 35.9 42.9 48.9 54.9 66.9

Artikelnr.

6330-ISO08 6330-ISO10 6330-ISO15 6330-ISO20 6330-ISO25 6330-ISO32 6330-ISO40

Svetsnippel, aseptisk - ISO (hona) Längd: Orbital Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

A

41 41 43 43 48 48 49

B

28×1/8" 34×1/8" 44×1/6" 52×1/6" 58×1/6" 65×1/6" 78×1/6"

Artikelnr.

6350-ISO08 6350-ISO10 6350-ISO15 6350-ISO20 6350-ISO25 6350-ISO32 6350-ISO40

5:45


Blindhylsa, aseptisk - ISO (hane) Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

A

B

8 10 15 20 25 32 40

9 9 9 10 12 13 14

21.9 27.9 35.9 42.9 48.9 54.9 66.9

Ansl.

A

B

8 10 15 20 25 32 40 50

24 24 24 24 24 24 24 28

Artikelnr.

6470-ISO08 6470-ISO10 6470-ISO15 6470-ISO20 6470-ISO25 6470-ISO32 6470-ISO40

Blindnippel, aseptisk - ISO (hona) Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Artikelnr.

28×1/8" 34×1/8" 44×1/6" 52×1/6" 58×1/6" 65×1/6" 78×1/6" 95×1/6"

6471-ISO08 6471-ISO10 6471-ISO15 6471-ISO20 6471-ISO25 6471-ISO32 6471-ISO40 6471-ISO50

Mutter, aseptisk - ISO Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 304/W 1.430

Ansl.

8 10 15 20 25 32 40

A

B

18 18 21 21 21 21 22

C

28×1/8" 34×1/8" 44×1/6" 52×1/6" 58×1/6" 65×1/6" 78×1/6"

38 44 54 63 70 78 92

Artikelnr.

6360-08 6360-10 6360-15 6360-20 6360-25 6360-32 6360-40

O-ring, aseptisk - ISO Standard: DIN 11864-1 Material: FDA-godkänd EPDM

5:46

Ansl.

A

B

8 10 15 20 25 32 40

3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0

12.0 16.0 20.0 26.0 32.0 40.5 46.5

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

6370-ISO08 6370-ISO10 6370-ISO15 6370-ISO20 6370-ISO25 6370-ISO32 6370-ISO40


Skruvkopplingar i aseptiskt utförande enligt DIN 11864-1 med OD-anslutning (SWG) Skruvkoppling aseptisk, komplett exkl. packning - OD Längd: Orbital Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

A

B

Artikelnr.

1"

25.4×1.65

77

63

6310-OD25

1 1/2"

38.1×1.65

88

78

6310-OD38

2"

50.8×1.65

89

92

6310-OD51

D×T

A

B

1"

25.4×1.65

40.0

42.9

6330-OD25

1 1/2"

38.1×1.65

46.5

54.9

6330-OD38

2"

50.8×1.65

47.5

66.9

6330-OD51

D×T

A

B

1"

25.4×1.65

43.0

52×1/6"

6350-OD25

1 1/2"

38.1×1.65

48.5

65×1/6"

6350-OD38

2"

50.8×1.65

48.5

78×1/6"

6350-OD51

Svetshylsa, aseptisk - OD (hane) Längd: Orbital Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

Artikelnr.

Svetsnippel, aseptisk - OD (hona) Längd: Orbital Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

Artikelnr.

5:47


Blindhylsa, aseptisk - OD (hane) Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

A

B

Artikelnr.

1"

12

42.9

6470-OD25

1 1/2"

13

54.9

6470-OD38

2"

14

66.9

6470-OD51

Blindnippel, aseptisk - OD (hona) Standard: DIN 11864-1 Material: W 1.4404/AISI 316L

Ansl.

A

B

Artikelnr.

1"

24

52×1/6"

6471-OD25

1 1/2"

24

65×1/6"

6471-OD38

2"

24

78×1/6"

6471-OD51

Mutter, aseptisk - OD Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 304/W 1.430

Ansl.

A

B

C

Artikelnr.

1"

21

52×1/6"

63

6360-25

1 1/2"

21

65×1/6"

78

6360-40

2"

22

78×1/6"

92

6360-50

O-ring, aseptisk - OD Standard: DIN 11864-1 Material: FDA-godkänd EPDM

Ansl.

5:48

A

B

Artikelnr.

1"

3.5

24

6370-OD25

1 1/2"

5.0

37

6370-OD38

2"

5.0

50

6370-OD51

Ordertelefon 08-92 80 80


Skruvkopplingar i aseptiskt utförande enligt DIN 11864-1 med DIN-anslutning Skruvkoppling aseptisk, komplett exkl. packning - DIN Längd: Orbital Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

D×T

A

B

10 15 20 25 32 40 50

13.0×1.5 19.0×1.5 23.0×1.5 29.0×1.5 35.0×1.5 41.0×1.5 53.0×1.5

38 44 54 63 70 78 92

76 76 76 77 88 88 89

Ansl.

D×T

A

B

10 15 20 25 32 40 50

13.0×1.5 19.0×1.5 23.0×1.5 29.0×1.5 35.0×1.5 41.0×1.5 53.0×1.5

39 39 38 40 47 47 48

21.9 27.9 35.9 42.9 48.9 54.9 66.9

Ansl.

D×T

A

B

10 15 20 25 32 40 50

13.0×1.5 19.0×1.5 23.0×1.5 29.0×1.5 35.0×1.5 41.0×1.5 53.0×1.5

41 41 43 43 48 48 48

28×1/8" 34×1/8" 44×1/6" 52×1/6" 58×1/6" 65×1/6" 78×1/6"

Artikelnr.

6310-DIN10 6310-DIN15 6310-DIN20 6310-DIN25 6310-DIN32 6310-DIN40 6310-DIN50

Svetshylsa, aseptisk - DIN (hane) Längd: Orbital Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Artikelnr.

6330-DIN10 6330-DIN15 6330-DIN20 6330-DIN25 6330-DIN32 6330-DIN40 6330-DIN50

Svetsnippel, aseptisk - DIN (hona) Längd: Orbital Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Artikelnr.

6350-DIN10 6350-DIN15 6350-DIN20 6350-DIN25 6350-DIN32 6350-DIN40 6350-DIN50

5:49


Blindhylsa, aseptisk - DIN (hane) Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Ansl.

A

B

Artikelnr.

10 15 20 25 32 40 50

9 9 10 12 13 13 14

21.9 27.9 35.9 42.9 48.9 54.9 66.9

Ansl.

A

B

10 15 20 25 32 40 50

24 24 24 24 24 24 24

28×1/8" 34×1/8" 44×1/6" 52×1/6" 58×1/6" 65×1/6" 78×1/6"

6470-DIN10 6470-DIN15 6470-DIN20 6470-DIN25 6470-DIN32 6470-DIN40 6470-DIN50

Blindnippel, aseptisk - DIN (hona) Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 316L (1.4404/1.4435)

Artikelnr.

6471-DIN10 6471-DIN15 6471-DIN20 6471-DIN25 6471-DIN32 6471-DIN40 6471-DIN50

Mutter, aseptisk - DIN Standard: DIN 11864-1 Material: AISI 304/W 1.4301

Ansl.

A

B

C

10 15 20 25 32 40 50

18 18 21 21 21 21 22

28×1/8" 34×1/8" 44×1/6" 52×1/6" 58×1/6" 65×1/6" 78×1/6"

38 44 54 63 70 78 92

Artikelnr.

6360-10 6360-15 6360-20 6360-25 6360-32 6360-40 6360-50

O-ring, aseptisk - DIN Standard: DIN 11864-1 Material: FDA-godkänd EPDM

5:50

Ansl.

A

B

10 15 20 25 32 40 50

3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0

12 18 22 28 34 40 52

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

6370-DIN10 6370-DIN15 6370-DIN20 6370-DIN25 6370-DIN32 6370-DIN40 6370-DIN50


Synglas

Synglas, med svetsanslutningar Utförande: Aseptisk med o-ringstätningar i EPDM. Vid glasbyte måste synglaset demonteras. Anslutningar: Svetsanslutningar i OD-standard. Tryck: Max 7 bar vid +120°C Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm. Material: AISI 316L (1.4404/1.4435), Glas: Borosilikat, O-ringar: standard EPDM, även Viton®*, PTFE/EPDM.

Ansl.

D×T

A

B

Artikelnr.

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

12.70×1.65 19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.10×1.65 101.60×2.11

32 30 33 48 55 55 90 110

76 87 91 103 120 150 173 200

1225- 15 1225- 20 1225- 25 1225- 38 1225- 51 1225- 63 1225- 76 1225-102

Synglas, med clampanslutningar Utförande: Aseptisk med o-ringstätningar i EPDM. Anslutningar: Clampanslutningar i OD-standard. Tryck: Max 7 bar vid +120°C Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm. Material: AISI 316L (1.4404/1.4435), Glas: Borosilikat, O-ringar: standard EPDM, även Viton®, PTFE/EPDM.

Ansl.

D

Stl.

Di

A

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

25.4 25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

1 1 3 3 4 5 6 8

9.4 15.7 22.1 34.8 47.5 60.2 72.8 97.4

32 30 33 48 55 55 90 110

76 87 91 103 120 150 173 200

Artikelnr. 1226- 15 1226- 20 1226- 25 1226- 38 1226- 51 1226- 63 1226- 76 1226-102

*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers

5:51


Clampsynglas Viewline®, utan rostfritt skydd Utförande: Synglaset är okrossbart, till skillnad mot vanligt glas, och tillverkas av termoplast som uppfyller FDA:s normer. Tabellvärdena för max tryck gäller vid temperatur +20ºC. Vid högre temperatur bör tryckområdet reduceras med ca. 20% för varje 20ºC höjning. Övrigt: Temperatur -50°C till +180°C. Längden A=standard. Kan även beställas i annan längd. Material: AISI 316L, Synglas: ETFE termoplast (likvärdigt med PTFE).

Ansl.

B

Stl.

A

PN

Artikelnr.

max bar

25

50.5

3

207

8.0

1270-25

38

50.5

3

207

6.0

1270-38

51

64.0

4

226

5.0

1270-51

Clampsynglas med ingjutet glas Utförande: Passar till standard clamphylsor. Se även kapitel 4. Temperatur: -30°C till +280°C (W1.4462), -60°C till +300°C (Hastelloy C). Material: W1.4462 alt. Hastelloy C med ingjutet borosilikatglas enl. DIN 7080

Ansl.

A

Stl.

B

PN

Artikelnr.

max bar

25-38

50.5

3

25

16

582-25

51

64.0

4

30

16

582-51

Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för rostfri belysning Utförande: Belysningsglaset är utformat för enkel montering av rostfri belysning, artikel 3430 sid 4:24. Temperatur: -30°C till +280°C Material: W 1.4462 med ingjutet borosilikatglas enl. DIN 7080.

Ansl.

A

Stl.

B

E

C

PN

Artikelnr.

max bar

5:52

25-38

50.5

3

53

25

30

16

590-25

51

64.0

4

53

30

30

16

590-51

Ordertelefon 08-92 80 80


Backventiler • Vridspjällventiler

Backventil, aseptisk med svetsanslutningar Utförande: Aseptisk med o-ringstätningar i EPDM. Anslutningar: Svetsanslutningar i OD-standard. Öppningstryck: Se tabell Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm. Material: AISI 316L (1.4404/1.4435), O-ringar: standard EPDM, även Viton®, PTFE/EPDM

Ansl.

D×T

A

Ötryck

B

Artikelnr.

bar 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

19.05×1.65 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65 63.50×1.65 76.20×1.65

67 82 94 105 134 134

58.0 89.0 86.5 96.5 93.5 112.0

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1486-20 1486-25 1486-38 1486-51 1486-63 1486-76

Backventil, aseptisk med clampanslutningar Utförande: Aseptisk med o-ringstätningar i EPDM. Anslutningar: Clampanslutningar i OD-standard. Öppningstryck: Se tabell Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm. Material: AISI 316L (1.4404/1.4435), O-ringar: standard EPDM, även Viton®, PTFE/EPDM

Ansl.

D

Stl.

A

B

Ötryck

Artikelnr.

bar 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0

1 3 3 4 5 6

67 82 94 105 134 134

82.5 110.0 111.0 121.0 118.0 136.0

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1485-20 1485-25 1485-38 1485-51 1485-63 1485-76

*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastormers

5:53


Vridspjällventilen är konstruerad för att snabbt och utan verktyg kunna monteras isär för t.ex. sterilisering. Ventilen består av endast 4st lösa delar, vilket underlättar hanteringen.

Vridspjällventil, lätt delbar med svetsanslutningar Anslutning: OD standard Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Material: AISI 316L, Tätningsring: vitt FDA-godkänt silikongummi

Ansl.

D×T

A

B

Artikelnr.

1"

25.4×1.65

95

65

2105-25

1 1/2"

38.1×1.65

95

70

2105-38

2"

50.8×1.65

103

70

2105-51

Vridspjällventil, lätt delbar med clampanslutningar Anslutning: OD standard Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Material: AISI 316L, Tätningsring: vitt FDA-godkänt silikongummi

Ansl.

5:54

D

Stl.

Di

A

B

1"

50.5

3

22.1

95

65

2110-25

1 1/2"

50.5

3

34.5

95

70

2110-38

2"

64.0

4

47.5

103

70

2110-51

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.


Vridspjällventiler • Hygieniska kulvent. 

Minimal bygglängd

Tätningsring i FDA-godkänt silikongummi

Invändigt mekaniskt polerad Ra<0.4µm

Stort dimensionsområde 1"-10"

Anslutningar för svetsning eller clamp

Manövreras manuellt eller pneumatiskt

Vridspjällventil, med svetsanslutningar inkl. handtag Anslutning: Standard svets DIN 11851, tillverkas även i SMS och OD-standard Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med liggande eller stående pneumatiskt manöverdon Material: AISI 316L (1.4404/1.4435) Tätningsring: Vitt FDA-godkänt silikongummi

Ansl.

D×T

A

25 40 50 65 80 100 125 150 200 250

28×1.5 40×1.5 52×1.5 70×1.8 85×2.5 104×2.0 129×2.0 154×2.0 204×2.0 254×2.0

80 92 104 125 137 155 180 220 265 313

B

Artikelnr.

65 70 70 70 80 85 70 74 70 94

2170- 25 2170- 40 2170- 50 2170- 65 2170- 80 2170-100 2170-125 2170-150 2170-200 2170-250

Vridspjällventil, med clampanslutningar inkl. handtag Anslutning: Clamp OD-standard Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med liggande eller stående pneumatiskt manöverdon Material: AISI 316L (1.4404/1.4435) Tätningsring: Vitt FDA-godkänt silikongummi

Ansl.

D

Stl.

1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8" 10"

50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0 167.0 217.4 268.0

3 3 4 5 6 8 12 14 16

Di 23.0 34.5 47.1 59.9 72.0 99.0 150.0 199.0 248.0

A

B

80 86 104 112 125 155 229 265 313

65 70 70 70 70 80 122 125 94

Artikelnr. 2172- 25 2172- 38 2172- 51 2172- 63 2172- 76 2172-102 2172-150 2172-200 2172-250

5:55


Ventilkulan fullborrad, inget tryckfall

Sanitär design med helt fyllt utrymme runt kulan

Tål höga temperaturer (+150ºC) och tryck (30 bar)

Stort dimensionsområde ½"- 4"

Anslutningar för svetsning eller clamp

Manövreras manuellt eller pneumatiskt

Kulventil, "sanitär" med svetsanslutningar inkl. handtag Utförande: Hygienisk design med PTFE-utfyllning runt den fullborrade kulan Anslutning: Standard svets DIN 11851, tillverkas även i SMS och OD-standard Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med liggande eller stående pneumatiskt manöverdon Material: AISI 316L (1.4404/1.4435) , Tätningssäte: PTFE, O-ringar: EPDM

Ansl. D

D×T

15 25 40 50 65 80 100

18×1.5 28×1.5 40×1.5 52×1.5 70×1.8 85×2.5 104×2.0

A

B

Artikelnr.

95 125 185 185 240 240 235

84 110 145 160 180 190 220

1676- 15 1676- 25 1676- 40 1676- 50 1676- 65 1676- 80 1676-100

Kulventil, "sanitär" med clampanslutningar inkl. handtag Utförande: Hygienisk design med PTFE-utfyllning runt den fullborrade kulan Anslutning: Clamp OD-standard Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med liggande eller stående pneumatiskt manöverdon Material: AISI 316L (1.4404/1.4435), Tätningssäte: PTFE, O-ringar: EPDM

5:56

Ansl.

D

Stl.

Di

A

B

1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

25.4 25.4 50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

1 1 3 3 4 5 6 8

9.8 16.0 22.1 34.5 47.5 60.2 72.6 97.6

95 95 125 185 185 240 240 235

88 88 110 145 147 164 176 215

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

1675- 15 1675- 20 1675- 25 1675- 38 1675- 51 1675- 63 1675- 76 1675-102


Aseptisk autoklav provtagningsventil Pneumatisk

Manuellt justerbara

Aseptisk membranprovtagningsventil  Kompakt design vilket möjliggör installationer i mindre behållare eller direkt i rörsystemet.  Inga "dödutrymmen" då ventilmembranet stänger vid provtagningsanslutningen.  Membranet skiljer ventilens mekaniska delar från produkten till 100%  Samtliga ventilhus kan kombineras med olika typer av manöverdon, manuella eller pneumatiska.  Ventilen tillverkas i 2 storlekar. Med in- och utlopp, Ø6.0×1.0mm eller Ø10.0×1.0mm  Membran i material vit silikon eller PTFE.  Ventilhuset är svarvat från stång och samtliga rostfria delar är tillverkade i material AISI 316L.

Membranprovtagningsventil med justerbar ratt, manuell Anslutning: Ventilhuset finns som standard med svets- eller clampanslutning. Kan även kundanpassas. Arbetstryck: Max 8bar Temperatur: -30ºC till +150ºC Ytfinhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Flöde: Ø6mm max 400 l/tim (2 bar), Ø10mm max. 1.200 l/tim (2 bar) Utlopp: Ventilhuset kan förses med olika anslutningar på utlopp och spolrör, se sidan 5:58. Material: Ventil AISI 316L, Membran: standard vit silikon, finns även i PTFE.

Ansl.

D

Stl.

B

Utlopp

Artikelnr.

Clamp 12 25

25.4 50.5

1 3

65 101

Se sidan 1590-12 1590-25 5:58

Svets 19 30

19.0 30.0

-

65 101

Se sidan 1590-19 1590-30 5:58

5:57


Membranprovtagningsventil med excenterhandtag ON/OFF, manuell Utförande: Snabböppnande Anslutning: Ventilhuset finns som standard med svets- eller clampanslutning. Kan även kundanpassas. Arbetstryck: Max 8bar Temperatur: -30ºC till +150ºC Ytfinhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm. Flöde: Ø6mm max 400 l/tim (2 bar), max. 1.200 l/tim (2 bar) Utlopp: Ventilhuset kan förses med olika anslutningar på utlopp och spolrör, se längre ner på denna sida. Material: Ventil AISI 316L, Membran: standard vit silikon, finns även i PTFE.

Ansl.

D

Stl.

B

Utlopp

Clamp 12 25

25.4 50.5

1 3

90 101

nedan

Svets 19 30

19.0 30.0

-

90 101

nedan

Se

Artikelnr.

1591-12 1591-25

Se

1591-19 1591-30

Membranprovtagningsventil med pneumatiskt ställdon Anslutning: Ventilhuset finns som standard med svets- eller clampanslutning. Kan även kundanpassas. Arbetstryck: Max 8bar Temperatur: -30ºC till +150ºC Ytfinhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Flöde: Ø6mm max 400 l/tim (2 bar), Ø10mm max. 1200 l/tim (2 bar) Utlopp: Ventilhuset kan förses med olika anslutningar på utlopp och spolrör, se längre ner på denna sida. Övrigt: Ställdonet finns med eller utan indikering Material: Ventil AISI 316L, Membran: standard vit silikon, finns även i PTFE

Ansl.

D

Stl.

B

Utlopp

Clamp 12 25

25.4 50.5

1 3

107 125

nedan

Svets 19 30

19.0 30.0

-

107 125

nedan

Se

Se

Artikelnr.

1592-12 1592-25

1592-19 1592-30

Olika kombinationer av svets- clamp- eller slanganslutningar på utloppsröret samt spolröret

Svets

5:58

Svets / clamp

Clamp

Ordertelefon 08-92 80 80

Slang


Aseptiska membransätesventiler  Aseptiskt utförande med garanterad högsta tänkbara hygiendesign  Ventilen finns i manuellt eller pneumatiskt utförande med eller utan indikeringar  Tillverkas i dimensionerna 3/4"-2" med svets- eller clampanslutningar  Tillverkas enligt 3A-standard och uppfyller FDA:s krav  Ventilhuset och överdelen tillverkas från stångmaterial AISI 316L  Ventilhuset tillverkas i 2 olika utföranden, L (vinkel) och T (3-vägs)

Membransätesventil med svetsanslutningar, manuell Utförande: Ventilen finns med hus i L-utförande (vinkel) och T-utförande (3-vägs), se tabellen. Arbetstryck: Max 6 bar Temperatur: Max +155ºC Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Material: Ventil AISI 316L, Membran: vitt FDA-godkänt silikongummi med förstärkning av ingjutet rostfritt säte.

Ansl.

D×T

A

B

Artikelnr.

L-hus 3/4" 1" 1 1/2" 2"

19.05×1.50 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

158 178 196 224

38 47 58 77

4400-20 4400-25 4400-38 4400-51

T-hus 3/4" 1" 1 1/2" 2"

19.05×1.50 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

158 178 196 224

38 47 58 77

4401-20 4401-25 4401-38 4401-51

5:59


Gemensamma DATA för ventilerna 4400-4431 Utförande: Ventilen finns med hus i L-utförande (vinkel) och T-utförande (3-vägs), se tabellerna. Arbetstryck: Max 6 bar Temperatur: Max +155ºC Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Material: Ventil: AISI 316L, Membran: vitt FDA-godkänt silikongummi med förstärkning av ingjutet rostfritt säte.

Membransätesventil med clampanslutningar, manuell Ansl.

D

Stl.

A

B

Artikelnr.

L-hus 3/4" 1" 1 1/2" 2"

25.4 50.5 50.5 64.0

1 3 3 4

170 190 208 236

50 59 70 89

4410-20 4410-25 4410-38 4410-51

T-hus 3/4" 1" 1 1/2" 2"

25.4 50.5 50.5 64.0

1 3 3 4

170 190 208 236

50 59 70 89

4411-20 4411-25 4411-38 4411-51

Membransätesventil med svetsanslutningar, pneumatisk Övrigt: Med 2 st induktiva givare blir A=+50 mm

Ansl.

D×T

A

B

C

Artikelnr.

L-hus 3/4" 1" 1 1/2" 2"

19.05×1.50 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

156 175 213 260

38 47 58 77

60 60 71 90

4420-20 4420-25 4420-38 4420-51

T-hus 3/4" 1" 1 1/2" 2"

19.05×1.50 25.40×1.65 38.10×1.65 50.80×1.65

156 175 213 260

38 47 58 77

60 60 71 90

4421-20 4421-25 4421-38 4421-51

Membransätesventil med clampanslutningar, pneumatisk Övrigt: Med 2 st induktiva givare blir A=+50 mm

5:60

Ansl.

D

Stl.

A

B

C

L-hus 3/4" 1" 1 1/2" 2"

25.4 50.5 50.5 64.0

1 3 3 4

168 187 225 272

50 59 70 89

60 60 71 90

4430-20 4430-25 4430-38 4430-51

T-hus 3/4" 1" 1 1/2" 2"

25.4 50.5 50.5 64.0

1 3 3 4

168 187 225 272

50 59 70 89

60 60 71 90

4431-20 4431-25 4431-38 4431-51

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.


Aseptiska membranbottenventiler - för direkt insvetsning i behållare eller tank  Aseptiskt utförande garanterar högsta tänkbara hygiendesign  Ventilen finns i manuellt eller pneumatiskt utförande med eller utan induktiva lägesg-

vare  Ventilen tillverkas i dimensionerna 3/4"-2" med svetsfläns för direktinsvetsning i tank-

botten eller med lösfläns med möjlighet att demontera hela ventilen. (se artikel 46004630 på sidorna 5:55-56)  Tillverkas enligt 3A-standard och uppfyller FDA:s krav  Ventilhuset och spindeln tillverkas av stångmaterial AISI 316L  Invändigt mekaniskt polerad till Ra<0.4µm, eller mekaniskt och elektrolytiskt polerad.

Membranbottenventil med svetsfläns, manuell (svets) Utförande: Svetsanslutning på utloppet Arbetstryck: Max 6 bar Temperatur: Max +155ºC Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med 2 st induktiva lägesgivare Material: Ventil: AISI 316L, Membran: vitt FDA-godkänt silikongummi med förstärkning av ingjutet rostfritt säte.

Ansl.

D×T

Dy

Di

A

B

C

Artikelnr.

42

38

136

62

40 4500-20

1"

25.40×1.65 100

93

150

60

43 4500-25

1 1/2"

38.10×1.65 150

140

170

78

49 4500-38

2"

50.80×1.65 180

170

185

110

58 4500-51

Utlopp

3/ 4"

19.05×1.50

5:61


Gemensamma DATA för ventilerna 4500-4530 Arbetstryck: Max 6 bar Temperatur: Max +155ºC Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med 2 st induktiva lägesgivare Material: Ventil: AISI 316L, Membran: vitt FDA-godkänt silikongummi med förstärkning av ingjutet rostfritt säte.

Membranbottenventil med svetsfläns, manuell (clamp) Utförande: Clampanslutning på utloppet

Ansl.

D

Stl. Dy

Di

A

B

C

Artikelnr.

Utlopp

3/4"

25.4

1

42

38

136

70

50 4510-20

1"

50.5

3

100

93

150

80

52 4510-25

1 1/2"

50.5

3

150

140

170

87

58 4510-38

2"

64.0

4

180

170

185

120

67 4510-51

Membranbottenventil med svetsfläns, pneumatisk (svets) Utförande: Svetsanslutning på utloppet Övrigt: Med 2 st induktiva givare blir A=+50 mm

Ansl.

D×T

Dy

Di

A

B

C

E

Artikelnr.

42

38

134

62

40

60 4520-20

1"

25.40×1.65 100

93

149

60

43

60 4520-25

1 1/2"

38.10×1.65 150

140

187

78

49

70 4520-38

2"

50.80×1.65 180

170

220

110

50

89 4520-51

Utlopp

3/4"

19.05×1.50

Membranbottenventil med svetsfläns, pneumatisk (clamp) Utförande: Clampanslutning på utloppet Övrigt: Med 2 st induktiva givare blir A=+50 mm

Ansl.

5:62

D

Stl. Dy

Di

A

B

C

E

Artikelnr.

3/4"

25.4

1

42

38

134

70

50

60 4530-20

1"

50.5

3

100

93

149

80

52

60 4530-25

1 1/2"

50.5

3

150

140

187

87

58

70 4530-38

2"

64.0

4

180

170

220

120

67

89 4530-51

Ordertelefon 08-92 80 80


Aseptiska membranbottenventiler - med lösfläns för insvetsning i behållare eller tank  Aseptiskt utförande garanterar högsta tänkbara hygiendesign  Ventilen finns i manuellt eller pneumatiskt utförande med eller utan induktiva lägesgivare  Ventilen tillverkas i dimensionerna 1"-2" med lösfläns med möjlighet att demontera hela ventilen eller i dimensionerna 3/4"-2" med svetsfläns för direktinsvetsning i tankbotten (se artikel 4500-4530, sidorna 5:61-62)  Tillverkas enligt 3A-standard och uppfyller FDA:s krav  Ventilhuset och spindeln tillverkas av stångmaterial AISI 316L  Invändigt mekaniskt polerad till Ra<0.4µm, eller mekaniskt och elektrolytiskt polerad

Membranbottenventil med lösfläns, manuell (svets) Utförande: Svetsanslutning på utloppet Arbetstryck: Max 6 bar Temperatur: Max +155ºC Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med 2 st induktiva lägesgivare. Material: Ventil AISI 316L. Membran: vitt FDA-godkänt silikongummi med förstärkning av ingjutet rostfritt säte.

Ansl.

D×T

Dy

Di

A

B

C

Artikelnr.

Utlopp

1"

25.4×1.65

100

93

162

60

54

4600-25

1 1/2"

38.1×1.65

150

140

178

78

56

4600-38

2"

50.8×1.65

180

170

195

110

70

4600-51

5:63


Gemensamma DATA för ventilerna 4600-4630 Arbetstryck: Max 6 bar Temperatur: Max +155ºC Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med 2 st induktiva lägesgivare Material: Ventil AISI 316L, Membran: vitt FDA-godkänt silikongummi med förstärkning av ingjutet rostfritt säte.

Membranbottenventil med lösfläns, manuell (clamp) Utförande: Clampanslutning på utloppet.

Ansl.

D

Stl. Dy

Di

A

B

C

Artikelnr.

Utlopp

1"

50.5

3

100

93

162

80

63

4610-25

1 1/2"

50.5

3

150

140

178

87

65

4610-38

2"

64.0

4

180

170

195

120

80

4610-51

Membranbottenventil med lösfläns, pneumatisk (svets) Utförande: Svetsanslutning på utloppet. Övrigt: Med 2 st induktiva givare blir A=+50 mm

Ansl.

D×T

Dy

Di

A

B

C

E

Artikelnr.

1"

25.4×1.65 100

93

160

60

54

60

4620-25

1 1/2"

38.1×1.65 150

140

195

78

56

70

4620-38

2"

50.8×1.65 180

170

232

110

70

89

4620-51

Utlopp

Membranbottenventil med lösfläns, pneumatisk (clamp) Utförande: Clampanslutning på utloppet. Övrigt: Med 2 st induktiva givare blir A=+50 mm

Ansl.

D

Stl. Dy Di

A

B

C

E

Artikelnr.

Utlopp

5:64

1"

50.5

3

100

93 160

80

63

60 4630-25

1 1/2"

50.5

3

150 140 195

87

65

70 4630-38

2"

64.0

4

180 170 232 120

80

89 4630-51

Ordertelefon 08-92 80 80


Tankbottenventiler - Bottenspjällsventil för direkt insvetsning i tankbotten -

 Hygieniskt utförande  Kompakt ventil, låg bygghöjd  Ventilen tillverkas med svetsfläns för direkt insvetsning i behållarens botten.  Ventilen finns i manuellt alternativt pneumatiskt utförande. Den pneumatiska

ventilen öppnar med luft och stänger med fjäder.  Tillverkas i OD imperial standard 1"-2½" med svets- eller clampanslutningar.

Bottenspjällventil med svetsanslutning exkl. handtag Arbetstryck: Max 6 bar Temperatur: Max +155ºC Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med handtag eller pneumatisk motor, se sidan 5:66. Material: AISI 316L, Tätningsring: vitt FDA-godkänt silikongummi

Ansl.

D×T

Dy

A

C

E

F

Artikelnr.

1"

25.4×1.65

100

53.0

32.5

14.5

6

1727-25

1 1/2"

38.1×1.65

100

53.0

32.5

14.5

6

1727-38

2"

50.8×1.65

124

55.5

35.0

14.5

6

1727-51

2 1/2"

63.5×1.65

132

55.5

35.0

14.5

6

1727-63

5:65


Bottenspjällventil med clampanslutning exkl. handtag Arbetstryck: Max 6 bar Temperatur: Max +155ºC Ytjämnhet: In- och utvändigt mekaniskt polerad, inv. Ra<0.4µm Övrigt: Ventilen kan förses med handtag eller pneumatisk motor, se nedan. Material: Ventil: AISI 316L, Tätningsring: vitt FDA-godkänt silikongummi

Ansl.

D

Stl. Dy

A

C

E

F

Artikelnr.

1"

50.5

3

100 53.0

32.5 14.5

6

1728-25

1 1/2"

50.5

3

100 53.0

32.5 14.5

6

1728-38

2"

64.0

4

124 55.5

35.0 14.5

6

1728-51

2 1/2"

77.5

5

132 55.5

35.0 14.5

6

1728-63

Handtag till bottenspjällventil, rostfritt Material: AISI 316L

Ansl.

B

1"-2 1/2"

146

Artikelnr.

1729-25-63

Manöverdon, till bottenspjällventil, enkelverkande (luft/fjäder) Manövertryck: 5-7 bar Material: Hus: AISI 304

5:66

Ansl.

A

1"-2"

241

76

2115-25-51

2 1/2"

235

76

2115-63-102

Ordertelefon 08-92 80 80

B

Artikelnr.


TC-fläns • Temp- & Tryckgivare TC-fläns för anslutning av olika typer av komponenter med clampanslutningar

Kompakt utförande

Aseptisk anslutning

Lätt och snabbt montage av komponenter, t. ex. synglas, ventiler etc.

Inga "dödutrymmen", flänsen blir en del av tanken.

Passar till nivå-, tryck- och temperaturgivare med TC-anslutningar.

Förslag på olika applikationer, se kapitel 10:24.

TC-fläns för insvetsning i behållare Utförande: Svetsas direkt i tanktopp eller -botten. Tryck/temperatur: Max 7 bar vid +150°C. Övrigt: Med svetsflänsen erhåller man en hygienisk anslutningsfläns för olika typer av clampdetaljer, t. ex. synglas, clamphylsor (ventiler), blindbrickor, tryck-, temperatur- eller nivågivare. Material: AISI 316L

Ansl.

D

A

Stl.

B

C

T

Artikelnr.

Max

1/2"-3/4"

19.05

25.4

1

55

15.7

9

3080-120

1"-1 1/2"

38.50

50.5

3

85

34.8

11

3080-125

2"

51.00

64.0

4

100

47.5

11

3080-151

2 1/2"

63.50

77.5

5

112

60.2

11

3080-163

3"

76.20

91.0

6

131

72.9

15

3080-176

101.60 119.0

8

170

97.6

15

3080-102

4"

5:67


Se kapitel 9

5:68

Ordertelefon 08-92 80 80


Silikonslangar Silikonslangar för livsmedel, läkemedel och kosmetika 

FDA-godkända, uppfyller även BGA klass XV.

Helautomatisk tillverkningsprocess i renrumsmiljö.

Unik tillverkning. Slangarna extruderas i sin helhet i längder om ca. 6 meter (NT).

Textilarmering och stålspiral inbäddas helt vid extruderingen.

GSI 65 NT för standardapplikationer, korta längder, normal böjningsradie.

GSI 69 NT för krävande applikationer, långa längder, kort böjningsradie, högt arbetstryck.

Tål höga temperaturer +200°C, men är flexibel även vid låga temperaturer som -30°C.

Peroxide-vulkaniserad silikon för livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Platina-vulkaniserad silikon för läkemedelsindustrin. Uppfyller USP klass VI.

Kompletta slangar med fasta eller löstagbara anslutningar från samma tillverkare, garanterar för bästa hygien och säkerhet.

TRESSIL® Silikonslang med textilarmering Standard: Helt slät in- och utsida. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. Slangen levereras med pressade eller löstagbara anslutningar. Temperaturområde: -60°C till +220°C. Autoklavering eller sterilisering med ånga, kobolt eller argon. Övrigt: Tål ej vakuum. Uppfyller FDA-standard (peroxid) eller USP klass VI (platina). Levereras i längder upp till 25 m. Dimension 25 och 32 upp till 10 m.

Ansl. Dy×Di 7.4× 1.58 9.2× 3.17 11.3× 4.76 13.2× 6.35 15.0× 7.93 16.6× 9.52 20.3×12.70 24.5×15.87 27.9×19.05 31.3×22.22 34.5×25.40 40.8×31.75

Böjradie min. 25 25 32 38 44 50 63 76 89 100 127 152

Arb.tryck bar/20°C 16 16 15 14 12 11 9 8 6 5 5 4

Artikelnr. 5600- 02 5600- 03 5600- 05 5600- 06 5600- 08 5600- 10 5600- 13 5600- 16 5600- 19 5600- 22 5600- 25 5600- 32

5:69


GSI 65 NT Silikonslang med textilarmering och rostfri stålspiral Standard: Extruderad, helt slät in- och utsida av silikon. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. Slangen levereras med pressade anslutningar. Temperaturområde: -60°C till +200°C, säkerhetsfaktor 1:3. Övrigt: Tål höga tryck och vakuum. Uppfyller FDA-standard. Levereras i längder upp till 5.6 meter.

Ansl. Dy×Di

Böjradie min.

15× 16 17× 18 20× 10 23× 13 27× 16 29× 18 32× 20 35× 22 38× 25 45× 32 52× 38 65× 51 78× 63 191×176 118×102

150 150 155 160 170 170 180 190 130 170 190 220 260 430 500

Arb.tryck bar/20°C 12 12 12 10 10 10 9 9 9 8 8 6 5 4 3

Artikelnr. 5610-106 5610-108 5610-110 5610-113 5610-116 5610-118 5610-120 5610-122 5610-125 5610-132 5610-138 5610-151 5610-163 5610-176 5610-102

Silikonslangarna TRESSIL®, GSI 65NT och GSI 69NT uppfyller FDA-standard och är PEROXID-vulkaniserade. Samtliga dimensioner tillverkas även PLATINA-vulkaniserade och uppfyller USP klass VI.

GSI 69 NT Silikonslang med textilarmering och rostfri stålspiral Standard: Extruderad, helt slät in- och utsida av silikon. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. Slangen levereras med pressade anslutningar. Temperaturområde: -60°C till +200°C, säkerhetsfaktor 1:3. Övrigt: Tål höga tryck och vakuum. Uppfyller FDA-standard. Levereras i längder upp till 5.6 meter.

Ansl. Dy×Di

Böjradie min.

15× 16 17× 18 20× 10 23× 13 27× 16 29× 18 32× 20 35× 22 38× 25 45× 32 52× 38 65× 51 178×163 191×176 118×102

150 150 155 160 160 160 170 180 120 150 170 210 250 330 400

Arb.tryck bar/20°C 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 10 17 15

Slanganslutningar pressade och återanvändbara i hygienutförande, se sidorna 6:11 samt 6:7-8. 5:70

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 5620-106 5620-108 5620-110 5620-113 5620-116 5620-118 5620-120 5620-122 5620-125 5620-132 5620-138 5620-151 5620-163 5620-176 5620-102


PTFE-slangar • Slangkopplingar Den hygienveckade PTFE-slangen är genom sin öppna veckprofil lätt att rengöra och är därför lämplig för transport av livsmedel och läkemedel. Slangen är mycket flexibel och klarar temperaturer från -70ºC till +230°C. PTFE-slangarna förses alltid med ej demonterbara kopplingar d.v.s. pressade ej återanvändningsbara anslutningar.

PTFE-slang, hygienveckad uppkragad med omflätning av rostfri ståltråd Standard: Pressad anslutning med uppkragad PTFE. Anslutning: Normalt SMS hylsa/mutter på båda anslutningarna. Andra anslutningar kan även levereras. Övrigt: Slangen kan beställas utan rostfri omflätning men arbetstrycket enligt tabellen gäller slang med omflätning. Slangen kan även beställas i antistatiskt utförande.

Ansl. 1/2" 3/4" 25 40 50 65 80 100

Dy×Di

Böjradie

Arb.tryck

19×09.5 25×14.3 32×20.6 48×31.7 60×44.4 73×50.8 89×63.5 114×89.0

min 38 51 70 100 140 178 230 300

bar/20°C 41 35 31 23 20 16 14 10

Artikelnr. 5000- 13 5000- 20 5000- 25 5000- 40 5000- 50 5000- 65 5000- 80 5000-100

PTFE-slang, hygienveckad pressad med omflätning av rostfri ståltråd Standard: Hygienpressad anslutning. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. De flesta anslutningar möjliga. Övrigt: Slangen kan även beställas i antistatiskt utförande.

Ansl. 1/2" 3/4" 25 40 50 65 80 100

Dy×Di

Böjradie min 38 51 70 100 140 178 230 300

19×09.5 25×14.3 32×20.6 48×31.7 60×44.4 73×50.8 89×63.5 114×89.0

Arb.tryck bar/20°C 41 35 31 23 20 16 14 10

Artikelnr. 5010- 13 5010- 20 5010- 25 5010- 40 5010- 50 5010- 65 5010- 80 5010-100

PTFE-slang, slät med omflätning av rostfri ståltråd Standard: Pressad anslutning. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. De flesta anslutningar möjliga. Temperaturområde: -50ºC till +200ºC, temporärt max +230ºC Tekniska data: Säkerhetsfaktor 1:4, max ångtryck 14 bar. Övrigt: Slangen kan även beställas utan omflätning och i antistatiskt utförande..

Ansl. 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

Dy×Di 8.0×05.1 10.0×06.7 11.0×08.4 13.2×10.0 16.1×13.4 20.0×16.6 23.1×19.8 29.2×26.1

Böjradie Arb. tryck min 51 38 102 64 89 114 146 254

bar 207 190 155 138 103 95 78 60

Artikelnr. 5200-05 5200-06 5200-07 5200-09 5200-12 5200-15 5200-20 5200-25

5:71


SILFLON® PTFE-slang, slät med omflätning av rostfri ståltråd och utvändigt silikonklädd Standard: Pressad anslutning. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. De flesta anslutningar möjliga. Temperaturområde: -75ºC till +230ºC, temporärt max +250ºC. Tekniska data: Säkerhetsfaktor 1:2, max ångtryck 14 bar. Övrigt: Slangen kan även beställas i antistatiskt utförande. Dimensionerna 1/4"-1/2" kan förses med stålspiral.

Ansl.

1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

Dy×Di

14.8×06.35 16.3×07.92 18.0×09.52 25.5×12.70 28.0×15.90 31.0×19.20 38.0×25.40

Böjradie Arb. tryck Artikelnr. min

bar

38 102 64 89 114 146 254

120 100 90 68 60 50 40

5250-06 5250-07 5250-09 5250-12 5250-15 5250-19 5250-25

Clampslangkoppling, återanvändbar Utförande: Hygieniskt utförande. Passar till silikonslang TRESSIL, se sidan 5:69. Övrigt: Slanganslutningen kan variera beroende på slangens ytter- och innerdiameter. Material: AISI 316L

Ansl.

Slangdim

A

Stl.

B

12 12 18 25 25 38

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2"

25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5

1 1 1 3 3 3

58 58 66 71 71 71

Artikelnr.

542-12-08 542-12-10 542-18-15 542-25-20 542-25-25 542-38-38

Clampslangkoppling, återanvändbar Utförande: Hygieniskt utförande, passar till silikonslang NT 65/69, se sidan 5:70. Övrigt: Slangkopplingen kan behöva anpassas vid val av annan slang. Material: AISI 316L

5:72

Ansl.

Slangdim.

A

Stl.

B

20 25 32 38 51

3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

25.4 50.5 50.5 50.5 64.0

1 3 3 3 4

65 67 67 70 76

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

1113-20 1113-25 1113-32 1113-38 1113-51


KAPITEL 6 Slangkoppling, fabriksmonterad pressad, ej återanvändbar ........................................... 3

PTFE-slang, tätveckad med omflätning av rostfri ståltråd........................................... 11

Slangkoppling, fabriksmonterad, återanvändbar ........................................... 3

PTFE-slang, slät med omflätning av rostfri ståltråd..................................................... 12

Slangkoppling, med gjutna klämbackar..... 4

PTFE-slang, slät med omflätning av rostfri ståltråd och utvändigt silikonklädd........... 12

Slangkoppling, med pressad lätt rostfri klämback ................................................... 4

Stålslang, rostfri....................................... 12

Slangkoppling, med slangklämmor ........... 4

Bälg, rostfri (kompensator) ...................... 12

Klämbackskoppling, komplett.................... 5

Silikonslang med textilarmering............... 13

Slanghylsa för klämbacksmontage............ 5

Silikonslang med textilarmering och rostfri stålspiral ........................................ 14

Slangnippel, för klämbacksmontage ......... 6 Clampslanghylsa för klämbacksmontage.. 6 Klämback, gjuten....................................... 6 Klämback, rostfri lätt.................................. 6 Clampslangkoppling, återanvändbar......... 7 Clampslangkoppling, återanvändbar......... 7 Slangkoppling, återanvändbar med SMSanslutning .................................................. 8 Svirvel, vridbar koppling för svetsning....... 8 Gummislang DEPOTAL, EPDM med stålspiral .................................................... 9

Silikonslang med textilarmering och rostfri stålspiral ........................................ 14 Slangklämma, enkel ................................ 15 Slangklämma, robust enkel ..................... 15 Slangklämma, robust dubbel................... 15 Luftslang, polyamidrör ............................. 16 Rak koppling, instick................................ 16 Vinkelkoppling, instick ............................. 16 T-koppling, instick.................................... 16 Rak skarvkoppling, instick ....................... 16

Gummislang MAXIFOOD, EPDM med textilarmering............................................. 9

T-skarvkoppling, instick ........................... 16

Gummislang VARPROCESS, EPDM med textilarmering för höga temperaturer ......... 9



Gummislang NITRIFOOD, nitril med stålspiral .................................................. 10 Sug- och tryckslang, PVC med stålspiral 10 Spol- och färskvattenslang, PVC med armering .................................................. 10 PTFE-slang, hygienveckad uppkragad med omflätning av rostfri ståltråd .................... 11 PTFE-slang, hygienveckad pressad med omflätning av rostfri ståltråd .................... 11

Slangguide gummimaterial på nästa sida

6:1


KAPITEL 6 Slangguide Vid val av slang är det viktigt att känna till så mycket som möjligt om applikationen, mediet som ska transporteras, yttre miljö samt typ av koppling. Här följer en guide med förklaringar över de viktigaste punkterna. Innerdiameter, mm

Vid referens till en slangs dimension avses som regel slangens innerdiameter. Denna är viktig ur bl.a flödessynpunkt, tryckförlust eller val av koppling.

Ytterdiameter, mm

Slangens totala yttermått (Dy) är viktigt då man väljer t.ex. koppling eller slangklämmor.

Godstjocklek, mm

Slangväggens totala tjocklek. Härmed avses: innertub, armeringskikt samt ytterhölje.

Arbetstryck, bar

Det maximala arbetstryck som slangen är konstruerad och får utsättas för.

Sprängtryck, bar

Det tryck en ny slang skall hålla innan sprängning eller annan bristning uppstår.

Böjningsradie, mm

Den minsta böjningsradie till vilken slangen får böjas.

Längd, m

Härmed avses slangens leveranslängd. För kopplad slang avses längd från kopplingsända till kopplingsända.

Media

Det media som ska transporteras i slangen. Viktigt kan vara mediets temperatur samt koncentration och sammansättning.

Koppling

Den kopplingstyp som skall monteras på slangen. Upplysning om hygienkrav, kopplingstyp, etc.

Tillverkningsnormer eller certifikat

Referens till eventuell standard, tillverknings- eller materialcertifikat.

Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummimaterial Tabellen nedan ger endast en grov orientering om olika gummitypers kemiska och fysikaliska egenskaper. Många faktorer inverkar på gummits livslängd t.ex. arbetstemperatur, arbetsförhållande och gummiblandning. Vid tveksamma fall står vi gärna till tjänst med ytterligare upplysningar.

Fysikaliska egenskaper

Kemiska egenskaper Beständighet mot:

Material Väder & ozon

Varmvatten, vattenånga, svaga syror, alkalier

Starka & oxiderande syror

Bensin & oljor

Nötningsbeständighet

Brottgräns MPa

Högsta °C (torr atmosf.)

Lägsta °C

Mindre god

Utmärkt

Mindre god

Dålig

God

15-30

+70°C

-60°C

God

Utmärkt

God

Dålig

Mindre god

10-18

+140°C

-50°C

God

Utmärkt

Mindre god

Mindre god

God

10-25

+140°C

-50°C

Utmärkt

Utmärkt

God

Utmärkt

God

15-20

+200°C

-30°C

Silikongummi/Si

Utmärkt

Mindre god

Dålig

Mindre god

Dålig

4-10

+230°C

-60°C

Nitrilgummi/NBR

Mindre god

God

Mindre god

God

God

10-25

+90°C

-60°C

ETEN-PROPEN EPDM

Utmärkt

Utmärkt

God

Dålig

God

7-18

+135°C

-50°C

Naturgummi/NR SBR IR Butylgummi IIR Kloroprengummi CR Fluorgummi/FPM VITON

6:2

Användningstemp


Slanganslutningar för gummislangar Vi tillhandahåller ett stort antal olika typer av slangkopplingar, vilka förekommer på ett flertal olika ställen i katalogen. Nedan finns en översikt, vilket kan underlätta valet av rätt koppling till rätt applikation. Vi pressar (ej återanvändbara) kopplingar av olika typer och standarder till de flesta dimensioner och slangtyper i egen verkstad. Tillsammans med Sveflows lagersortiment av kopplingsdetaljer och slangar, innebär detta mycket korta leveranstider och en flexibilitet som våra kunder uppskattar mycket. Vi levererar återanvändbara kopplingar som passar till de flesta slangdimensioner och standarder.

Slangkoppling, fabriksmonterad pressad, ej återanvändbar Montering: Kopplingarna monteras på fabrik, kan ej återanvändas. Anslutning: Erhålles enligt kundönskemål. De flesta anslutningar möjliga. Övrigt: Bästa anslutning för att undvika att produkt tränger in mellan slang och hylsa. Låser garanterat slangen till hylsan. Bästa anslutning för högsta säkerhet och hygien (aseptisk). Material: AISI 316L

Storlek

Utförande

1/4" - 4"

beroende på standard och

Utförandet kan variera slangtyp.

Artikelnr.

Se artiklarna på sidan 6:11.

Slangkoppling, fabriksmonterad, återanvändbar Montering: Kopplingarna monteras normalt på slangen vid leverans från fabrik. Kopplingarna kan vid behov ommonteras på ny slang. Anslutning: Erhålles enligt kundönskemål. De flesta anslutningar möjliga, se sidorna 6:7-8. Övrigt: Med fabriksmonterad Sveflow-anslutning (patenterad) uppnås hög säkerhet mot att produkt tränger in mellan slang och hylsa. Skruvkopplingen låser slangen mot hylsan. Mycket bra anslutning för högsta säkerhet och hygien (aseptisk). Material: AISI 316L

Storlek

Utförande

Artikelnr.

Utförandet kan variera beroende på standard och 1/4" - 1 1/2"

slangtyp. Anslutningen på bilden passar silikonslang Tressil, se

Se artiklarna på sidorna 6:7-8.

sidan 6:13.

6:3


Slangkoppling, med gjutna klämbackar Montering: Kopplingarna monteras av kunden, kan ommonteras på ny slang. Anslutning: Erhålles enligt kundönskemål, anslutningar se sidorna 6:5-6. Övrigt: Bra anslutning för att undvika att produkt tränger in mellan slang och hylsa. Backarna låser slangen till hylsan. Mycket bra anslutning för hög säkerhet och god hygien. Material: Hylsa: AISI 316L, Backar: aluminium eller rostfria.

Storlek

Utförande

Artikelnr.

Utförandet kan variera

Se artiklarna på

1/2" - 4"

beroende på standard och

sidorna

slangtyp.

6:5-6.

Slangkoppling, med pressad lätt rostfri klämback Montering: Kopplingen monteras av kunden, kan ommonteras på ny slang. Anslutning: Erhålles enligt kundönskemål, anslutningar se sidorna 6:5-6. Övrigt: Bra anslutning för att undvika att produkt tränger in mellan slang och hylsa. Backen låser slangen till hylsan. Mycket bra anslutning för hög säkerhet och god hygien. Material: Hylsa: AISI 316L, Back: rostfri.

Storlek

Utförande

Artikelnr.

Utförandet kan variera

Se artiklarna på

1" - 4"

beroende på standard och

sidorna

slangtyp.

6:5-6.

Slangkoppling, med slangklämmor Montering: Kopplingen monteras av kunden, kan ommonteras på ny slang. Anslutning: Erhålles enligt kundönskemål, de flesta standarder och dimensioner finns. För olika utföranden, se sidan 2:12. Slangklämmor, sidan 6:15. Övrigt: Vanligast förekommande anslutning som inte alltid uppfyller önskad säkerhet eller ställda hygienkrav. Slangklämman/klämmorna pressar slangen mot hylsan. Material: Hylsa: AISI 316L, Klämma: AISI 316.

6:4

Storlek

Utförande

Artikelnr.

Utförandet kan variera

Se artiklarna på

1" - 4"

beroende på standard och

sidorna 2:12 &

slangtyp.

6:15.

Ordertelefon 08-92 80 80


Klämbackskopplingar • Hög säkerhet, slangen kryper ej av slanghylsan • Robust utförande • Låg vikt • Fast förbindning mellan slanghylsa och klämbackar Klämback rostfri lätt, artikel R1371

• Hygieniskt utförande Klämback gjuten, artikel R1370

Klämbackskoppling, komplett Övrigt: Består av slanghylsa, mutter och klämbackar. Kan även beställas i delar, se sidorna 6:5-6. Material: Slanghylsa: AISI 316L, Klämback: aluminium eller AISI 316.

Ansl. 25-1" 38-1½"

51-2" 63.5-2½" 76-3" 102-4"

Tjocklek slang

Spännområde

Klämbacksdim. 6 8 6 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 12

36-39 40-43 50-52 53-56 57-60 64-67 69-71 78-82 84-87 89-93 94-97 114-119 118-122 122-126

Artikelnr. 1370- 6-125 1370- 8-125 1370- 6-138 1370- 8-138 1370-10-138 1370- 8-151 1370-10-151 1370- 8-163 1370-10-163 1370- 8-176 1370-10-176 1370- 8-102 1370-10-102 1370-12-102

Slanghylsa för klämbacksmontage Utförande: Finns även i svarvat utförande. Tillverkas även med nedminskad slanganslutning. Övrigt: Artiklarna 25K, 38K och 63K passar endast till rostfri lätt klämback typ R1371. Till övriga dimensioner kan valfri klämback av typ R1370 eller R1371 användas, se sidan 6:6. Material: AISI 316L

Ansl.

D

A

B

25 25 38 38 51 63 63 76 100

25.0 25.0 38.0 38.0 51.0 63.5 63.5 76.1 101.6

35.5 35.5 55.0 55.0 65.0 80.0 80.0 93.0 127.0

63 63 70 70 71 94 94 100 147

Artikelnr. 1117- 25 1117- 25K 1117- 38 1117- 38K 1117- 51 1117- 63 1117- 63K 1117- 76 1117-102

6:5


Slangnippel, för klämbacksmontage Utförande: Tillverkas även med nedminskad slanganslutning. Övrigt: Artiklarna 25K, 38K och 63K passar endast till rostfri lätt klämack typ R1371. Till övriga dimensioner kan valfri klämback av typ R1370 eller R1371 användas. Material: AISI 316L

Ansl. 25 25 38 38 51 63 63 76 100

D 25.0 25.0 38.0 38.0 51.0 63.5 63.5 76.1 101.6

A

B

Rd 40-6 Rd 40-6 Rd 60-6 Rd 60-6 Rd 70-6 Rd 85-6 Rd 85-6 Rd 98-6 Rd132-6

66 66 73 73 75 100 100 115 145

Artikelnr. 1116- 25 1116- 25K 1116- 38 1116- 38K 1116- 51 1116- 63 1116- 63K 1116- 76 1116-102

Clampslanghylsa för klämbacksmontage Utförande: Tillverkas även i dimension ½" och ¾". Se sidan 4:12. Övrigt: Artiklarna 25K, 38K och 63K passar endast till rostfri lätt klämack typ R1371. Till övriga dimensioner kan valfri klämback av typ R1370 eller R1371 användas. Material: AISI 316L

Ansl.

D

A

Stl.

25 25 38 38 51 63 63 76 100

25.0 25.0 38.0 38.0 51.0 63.5 63.5 76.1 101.6

50.5 50.5 50.5 50.5 64.0 77.5 77.5 91.0 119.0

3 3 3 3 4 5 5 6 8

B 68 68 72 72 73 90 90 102 137

Artikelnr. 1118- 25 1118- 25K 1118- 38 1118- 38K 1118- 51 1118- 63 1118- 63K 1118- 76 1118-102

Klämback, gjuten Övrigt: Passar till slanghylsor 1116-1118. Se även komplett koppling sidan 6:5. Material: Aluminium, AISI 316

Ansl. 13.5 21 25 25 38 38 38 51 51 63 63 76 76 100 100

Slangdim. Slang Di Slang Dy 1/2" 3/4" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3" 4" 4"

13.0 19.0 25.0 25.0 38.0 38.0 38.0 51.0 51.0 63.5 63.5 76.0 76.0 101.0 101.0

22-124 30-133 36-139 40-143 50-152 53-156 57-160 64-167 69-171 78-182 84-187 89-193 94-197 114-119 118-122

Artikelnr. R1370- 13×05 R1370- 19×06 R1370- 25×06 R1370- 25×08 R1370- 38×06 R1370- 38×08 R1370- 38×10 R1370- 50×08 R1370- 50×10 R1370- 63×07 R1370- 63×10 R1370- 75×08 R1370- 75×10 R1370-102×08 R1370-102×10

Klämback, rostfri lätt Övrigt: Passar till slanghylsor 1116-1118. Material: AISI 316

Ansl. 25 38 51 63 76 100

6:6

Slangdim. Slang Di Slang Dy 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

Ordertelefon 08-92 80 80

25.0 38.0 51.0 63.0 76.0 102.0

32-137 45-151 56-162 69-176 83-190 106-120

Artikelnr. R1371- 25 R1371- 38 R1371- 51 R1371- 63 R1371- 76 R1371-102


Återanvändbara kopplingar

Clampslangkoppling, återanvändbar Utförande: Hygieniskt utförande. Passar till silikonslang TRESSIL, sidan 6:13. Övrigt: Slanganslutningens utförande och mått kan variera beroende på slangens ytter- och innerdiameter. Material: AISI 316L

Ansl.

12 12 18 25 25 38

Slangdim.

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2"

A

Stl.

B

25.4 25.4 25.4 50.5 50.5 50.5

1 1 1 3 3 3

58 58 66 71 71 71

Artikelnr.

542-12-08 542-12-10 542-18-15 542-25-20 542-25-25 542-38-38

Clampslangkoppling, återanvändbar Utförande: Hygieniskt utförande, passar till silikonslang NT65/69, sidan 6:14. Övrigt: Slangkopplingen kan behöva anpassas vid val av annan slang. Material: AISI 316L

Ansl.

Slangdim.

A

Stl.

B

20 25 32 38 51

3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

25.4 50.5 50.5 50.5 64.0

1 3 3 3 4

65 67 67 70 76

Artikelnr.

1113-20 1113-25 1113-32 1113-38 1113-51

6:7


Slangkoppling, återanvändbar med SMS-anslutning Utförande: Hygieniskt uförande, passar till sililkonslang NT65/69, sidan 6:14. Kopplingen kan beställas med andra anslutningar. Övrigt: Slangkopplingen kan behöva anpassas vid val av annan slang. Material: AISI 316L

Ansl.

Slangdim.

25 32 38 51

1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

A

Rd Rd Rd Rd

B

40-6 48-6 60-6 70-6

70 75 78 86

Artikelnr.

1114-25 1114-32 1114-38 1114-51

Bilden visar silikonslang GSI 65 NT och GSI 69 NT (sidan 6:14) med pressade kopplingar samt återanvändbar clampslangkoppling (sidan 6:7).

Svirvel, vridbar koppling för svetsning Övrigt: Se även sidan 7:13. Material: AISI 316L

6:8

Ansl./D

A

B

25 38 51 63.5 76 102

45 60 71 86 99 138

98 98 104 104 104 108

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

1315- 25 1315- 38 1315- 51 1315- 63 1315- 76 1315-102


Livsmedelsslangar Gummislang DEPOTAL, EPDM med stålspiral Utförande: Livsmedelskvalitet med vitt glattpressat EPDM-gummi. Blått yttergummi med textilarmering och helinbäddad stålspiral. Temperaturområde: -30°C till +120°C, temporärt ånga +160°C. Tekniska data vid +20°C: Säkerhetsfaktor 1:3, vakuum 0.9 Certifikat: FDA-BGA klass XV Övrigt: Hel rulle 40 meter.

Ansl.

Dy×Di Böjradie Arb.tryck Vikt/m

Artikelnr.

bar ¾" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

31×119 36×125 43×132 50×138 64×151 78×163 89×176 116×102

40 50 60 65 85 130 220 320

10 10 10 10 10 10 10 10

0.65 0.80 1.00 1.20 1.76 2.28 3.00 4.44

1355- 20G 1355- 25G 1355- 32G 1355- 38G 1355- 51G 1355- 63G 1355- 76G 1355-100G

Gummislang MAXIFOOD, EPDM med textilarmering Utförande: Livsmedelskvalitet med invändigt vitt glattpressat EPDM-gummi. Grått yttergummi samt helinbäddad textilarmering (4 lager). Temperaturområde: -35°C till +100°C, temporärt ånga +140°C max 15 min. Tekniska data vid +20°C: Säkerhetsfaktor 1:4, vakuum 0.6 Certifikat: FDA-ISO 1307:1997 Övrigt: Hel rulle 40 meter.

Ansl.

Dy×Di Böjradie Arb.tryck Vikt/m

Artikelnr.

bar 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

38×25.5 48×32.5 55×38.5 70×51.5 88×63.5 101×76.5

160 200 240 310 400 500

10 10 10 10 10 10

0.77 1.29 1.65 2.22 4.03 4.50

1340-25G 1340-32G 1340-38G 1340-51G 1340-63G 1340-76G

Gummislang VARPROCESS, EPDM med textilarmering för höga temperaturer Utförande: Livsmedelskvalitet med invändigt vitt glattpressat EPDM-gummi. Blått yttergummi samt helinbäddad syntetisk armering (2 lager). Temperaturområde: -40°C till +170°C, tål rengöringsvätskor samt ångning. Tekniska data vid +20°C: Säkerhetsfaktor 1:3.5 Certifikat: FDA-ISO 1307:1997 Övrigt: Hel rulle 40 meter.

Ansl. 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

Dy×Di Böjradie Arb.tryck Vikt/m 23×13 28×16 31×19 39×25 46×32 54×38 67×51 84×63 94×76

130 160 190 250 320 380 510 630 760

95°C/170°C 20 / 7 20 / 7 20 / 7 20 / 7 20 / 7 20 / 7 20 / 7 20 / 7 20 / 7

0.42 0.50 0.63 0.88 1.20 1.63 2.12 2.55 3.40

Artikelnr. 1357-13G 1357-15G 1357-20G 1357-25G 1357-32G 1357-38G 1357-51G 1357-63G 1357-76G

6:9


Gummislang NITRIFOOD, nitril med stålspiral Utförande: Livsmedelskvalitet med vitt glattpressat NBR-gummi. Grått yttergummi med textilarmering och helinbäddad stålspiral. Temperaturområde: -30°C till +90°C, CIP +130°C. Tekniska data vid +20°C: Säkerhetsfaktor 1:3, vakuum 0.9 Certifikat: FDA-BGA klass XV Övrigt: Hel rulle 40 meter.

Ansl.

Dy×Di Böjradie Arb.tryck Vikt/m

Artikelnr.

bar 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

30×119 36×125 43×132 50×138 64×151 78×163 89×176 116×102

20 150 190 220 300 390 450 600

10 0 10 10 10 10 10 0

0.68 0.80 1.00 1.20 1.76 2.28 3.00 4.40

1341- 20G 1341- 25G 1341- 32G 1341- 38G 1341- 51G 1341- 63G 1341- 76G 1341-100G

Sug- och tryckslang, PVC med stålspiral Utförande: Livsmedelskvalitet, transparent med helt slät insida, helinbäddad stålspiral, tål vakuum. Temperaturområde: -25°C till +60°C Tekniska data vid +20°C: Säkerhetsfaktor 1:3 Övrigt: Hel rulle 3/4"-3"= 50 meter, 4"= 25m.

Ansl.

Dy×Di Böjradie Arb.tryck Vikt/m

Artikelnr.

bar 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

18×112 27×120 33×125 40×132 47×138 61×150 74×163 90×176 116×100

25 40 50 60 80 100 130 150 200

7 6 6 5 5 5 5 4 3

0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 1.3 1.8 2.3 3.7

1351- 15P 1351- 20P 1351- 25P 1351- 32P 1351- 38P 1351- 51P 1351- 63P 1351- 76P 1351-102P

Spol- och färskvattenslang, PVC med armering Utförande: Livsmedelskvalitet, transparent med helinbäddad kryssarmerad polyesterfiber. Temperaturområde: -20°C till +70°C Tekniska data vid +20°C: Säkerhetsfaktor 1:3 Övrigt: Hel rulle 1/8"-3/4"= 50 meter, 1"-1½"= 30m, 2"= 25m.

Ansl. 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

6:10

Dy×Di Böjradie Arb.tryck Vikt/m 8×13 10×15 11×16.3 13×18 15×10 18×12.5 22×16 26×19 33×25 42×32 48×38 60×50

22 24 28 36 46 50 56 74 88 115 145 185

Ordertelefon 08-92 80 80

bar 30 26 23 20 18 13 13 11 7 7 7 6

0.06 0.08 0.09 0.10 0.13 0.17 0.22 0.31 0.43 0.75 0.87 1.05

Artikelnr. 1352-03P 1352-05P 1352-06P 1352-08P 1352-10P 1352-15P 1352-16P 1352-20P 1352-25P 1352-32P 1352-38P 1352-51P


PTFE-slangar • Rostfria stålslangar Den hygienveckade PTFE-slangen är genom sin öppna veckprofil lätt att rengöra och är därför lämplig för transport av livsmedel och läkemedel. Slangen är mycket flexibel och klarar temperaturer från -70ºC till +230°C. PTFE-slangarna förses alltid med ej demonterbara kopplingar d.v.s. pressade ej återanvändningsbara anslutningar.

PTFE-slang, hygienveckad uppkragad med omflätning av rostfri ståltråd Standard: Pressad anslutning med uppkragad PTFE. Anslutning: Normalt SMS hylsa/mutter på båda anslutningarna. Andra anslutningar kan även levereras. Övrigt: Slangen kan beställas utan rostfri omflätning men arbetstrycket enligt tabellen gäller slang med omflätning. Slangen kan även beställas i antistatiskt utförande.

Ansl. 1/2" 3/4" 1" 1½" 2" 2½" 3" 4"

Dy×Di

Böjradie

Arb.tryck

min 38 51 70 100 140 178 230 300

bar/20°C 41 35 31 23 20 16 14 10

19×09.5 25×14.3 32×20.6 48×31.7 60×44.4 73×50.8 89×63.5 114×89.0

Artikelnr. 5000- 13 5000- 20 5000- 25 5000- 40 5000- 50 5000- 65 5000- 80 5000-100

PTFE-slang, hygienveckad pressad med omflätning av rostfri ståltråd Standard: Hygienpressad anslutning. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. De flesta anslutningar möjliga. Övrigt: Slangen kan även beställas i antistatiskt utförande.

Ansl. 1/2" 3/4" 1" 1½" 2" 2½" 3" 4"

Dy×Di

Böjradie

Arb.tryck

min 38 51 70 100 140 178 230 300

bar/20°C 41 35 31 23 20 16 14 10

19×09.5 25×14.3 32×20.6 48×31.7 60×44.4 73×50.8 89×63.5 114×89.0

Artikelnr. 5010- 13 5010- 20 5010- 25 5010- 40 5010- 50 5010- 65 5010- 80 5010-100

PTFE-slang, tätveckad med omflätning av rostfri ståltråd Standard: Hygienpressad anslutning. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. De flesta anslutningar möjliga. Övrigt: Slangen kan även beställas i antistatiskt och vakuumsäkert utförande.

Ansl.

Dy×Di

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

14×09.5 21×12.7 27×19.0 34×25.4 40×32.0 46×38.0 59×50.8

1 1/2" 2" 3"

47×38.1 62×50.8 94×76.2

Böjradie

Arb.tryck

min bar/20°C 25 69 38 86 63 76 76 69 88 69 114 52 133 34 VAKUUMSÄKER 190 52 254 34 380 17

Artikelnr. 5100-10 5100-13 5100-20 5100-25 5100-32 5100-40 5100-50 5110-40 5110-50 5110-80

6:11


PTFE-slang, slät med omflätning av rostfri ståltråd Standard: Pressad anslutning. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. De flesta anslutningar möjliga. Temperaturområde: -50ºC till +200ºC, temporärt max +230ºC Tekniska data: Säkerhetsfaktor 1:4, max ångtryck 14 bar. Övrigt: Slangen kan även beställas utan omflätning och i antistatiskt utförande..

Ansl. 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

Dy×Di

Böjradie Arb. tryck min 51 78 102 127 165 197 229 305

8.0×05.1 10.0×06.7 11.0×08.4 13.2×10.0 16.1×13.4 20.0×16.6 23.1×19.8 29.2×26.1

bar 207 190 155 138 103 95 78 60

Artikelnr. 5200-05 5200-06 5200-08 5200-10 5200-13 5200-16 5200-20 5200-25

SILFLON® PTFE-slang, slät med omflätning av rostfri ståltråd och utvändigt silikonklädd Standard: Pressad anslutning. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. De flesta anslutningar möjliga. Temperaturområde: -75ºC till +230ºC, temporärt max +250ºC. Tekniska data: Säkerhetsfaktor 1:2, max ångtryck 14 bar. Övrigt: Dimensionerna 1/4"-1/2" kan förses med stålspiral.

Ansl. 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

Dy×Di

Böjradie Arb. tryck min 38 55 64 89 114 146 254

14.8×06.35 16.3×07.92 18.0×09.52 25.5×12.70 28.0×15.90 31.0×19.20 38.0×25.40

bar 120 100 90 68 60 50 40

Artikelnr. 5250-06 5250-08 5250-10 5250-13 5250-16 5250-20 5250-25

Stålslang, rostfri Standard: Slangen levereras som standard utan omflätning. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. De flesta anslutningar möjliga. Arbetstryck: Arbetstrycket i tabellen gäller med enkel fläta. Övrigt: Slangen kan beställas med enkel eller dubbel omflätning.

Ansl. 25 40 50 65 80 100

Böjradie

Arb. tryck

min 175 250 350 500 525 625

bar/20°C 48 34 31 27 24 15

Artikelnr. 5500- 25 5500- 40 5500- 50 5500- 65 5500- 80 5500-100

Bälg, rostfri (kompensator) Anslutning: Erhålles enligt kundönskemål. De flesta anslutningar möjliga, även fläns.

Ansl. 25.0 38.0 51.0 63.5 76.0 101.6

6:12

Arb. tryck

Beroende på längd och dimension

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 5550- 25 5550- 38 5550- 51 5550- 63 5550- 76 5550-102


Silikonslangar Silikonslangar för livsmedel, läkemedel och kosmetika 

FDA-godkända, uppfyller även BGA klass XV.

Helautomatisk tillverkningsprocess i renrumsmiljö.

Unik tillverkning. Slangarna extruderas i sin helhet i längder om ca. 6 meter (NT).

Textilarmering och stålspiral inbäddas helt vid extruderingen.

GSI 65 NT för standardapplikationer, korta längder, normal böjningsradie.

GSI 69 NT för krävande applikationer, långa längder, kort böjningsradie, högt arbetstryck.

Tål höga temperaturer +200°C, men är flexibel även vid låga temperaturer som -30°C.

Peroxide-vulkaniserad silikon för livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Platina-vulkaniserad silikon för läkemedelsindustrin. Uppfyller USP klass VI.

Kompletta slangar med fasta eller löstagbara anslutningar från samma tillverkare, garanterar för bästa hygien och säkerhet.

TRESSIL® Silikonslang med textilarmering Standard: Helt slät in- och utsida. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. Slangen levereras med pressade eller löstagbara anslutningar. Temperaturområde: -60°C till +200°C. Autoklavering eller sterilisering med ånga, kobolt eller argon. Övrigt: Tål ej vakuum. Uppfyller FDA-standard (peroxid) eller USP klass VI (platina). Levereras i längder upp till 25 m. Dimension 25 och 32 upp till 10 m.

Ansl. Dy×Di

Böjradie min.

Arb.tryck bar/20°C

7.4× 1.58 9.2× 3.17 11.3× 4.76 13.2× 6.35 15.0× 7.93 16.6× 9.52 20.3×12.70 24.5×15.87 27.9×19.05 31.3×22.22 34.5×25.40 40.8×31.75

25 25 32 38 44 50 63 76 89 100 127 152

16 16 15 14 12 11 9 8 6 5 5 4

Artikelnr. 5600- 02 5600- 03 5600- 05 5600- 06 5600- 08 5600- 10 5600- 13 5600- 16 5600- 19 5600- 22 5600- 25 5600- 32

6:13


GSI 65 NT Silikonslang med textilarmering och rostfri stålspiral Standard: Extruderad, helt slät in- och utsida av silikon. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. Slangen levereras med pressade anslutningar. Temperaturområde: -60°C till +200°C, säkerhetsfaktor 1:3. Övrigt: Tål höga tryck och vakuum. Uppfyller FDA-standard. Levereras i längder upp till 5.6 meter.

Ansl. Dy×Di

Böjradie min.

Arb.tryck bar/20°C

15× 16 17× 18 20× 10 23× 13 27× 16 29× 18 32× 20 35× 22 38× 25 45× 32 52× 38 65× 51 78× 63 91×176 118×102

50 50 55 60 70 70 80 90 130 170 190 220 260 430 500

12 12 12 10 10 10 9 9 9 8 8 6 5 4 3

Artikelnr. 5610-106 5610-108 5610-110 5610-113 5610-116 5610-118 5610-120 5610-122 5610-125 5610-132 5610-138 5610-151 5610-163 5610-176 5610-102

Silikonslangarna TRESSIL®, GSI 65NT och GSI 69NT uppfyller FDA-standard och är PEROXID-vulkaniserade. Samtliga dimensioner tillverkas även PLATINA-vulkaniserade och uppfyller USP klass VI. GSI 69 NT Silikonslang med textilarmering och rostfri stålspiral Standard: Extruderad, helt slät in- och utsida av silikon. Anslutning: Erhålles enligt kundens önskemål. Slangen levereras med pressade anslutningar. Temperaturområde: -60°C till +200°C, säkerhetsfaktor 1:3. Övrigt: Tål höga tryck och vakuum. Uppfyller FDA-standard. Levereras i längder upp till 5.6 meter.

Ansl. Dy×Di

Böjradie min.

Arb.tryck bar/20°C

15× 16 17× 18 20× 10 23× 13 27× 16 29× 18 32× 20 35× 22 38× 25 45× 32 52× 38 65× 51 78×163 91×176 118×102

50 50 55 60 60 60 70 80 120 150 170 210 250 330 400

15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 10 7 5

Slanganslutningar pressade och återanvändbara i hygienutförande, se sidorna 6:11 samt 6:7-8. 6:14

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr. 5620-106 5620-108 5620-110 5620-113 5620-116 5620-118 5620-120 5620-122 5620-125 5620-132 5620-138 5620-151 5620-163 5620-176 5620-102


Slangklämmor • Pneumatikprodukter Slangklämma, enkel Övrigt: Sexkant skruvskalle, Material: SS2343

Ansl.

Spännområde

Bandbredd

14 17 20 24 28 32 38 44 50 56 65 75 85 95 112

mm 8-114 11-117 13-120 15-124 19-128 22-132 26-138 32-144 38-150 44-156 50-165 58-175 68-185 77-195 87-112

mm 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ansl.

Spännområde

Bandbredd

Artikelnr. 1360- 14S 1360- 17S 1360- 20S 1360- 24S 1360- 28S 1360- 32S 1360- 38S 1360- 44S 1360- 50S 1360- 56S 1360- 65S 1360- 75S 1360- 85S 1360- 95S 1360-112S

Slangklämma, robust enkel Övrigt: Umbrakoskruv, Material: SS2343 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

30-135 35-140 40-145 45-150 50-155 55-160 60-165 65-170 70-175 75-180 80-185 85-190 90-195 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Artikelnr. 1361- 35 1361- 40 1361- 45 1361- 50 1361- 55 1361- 60 1361- 65 1361- 70 1361- 75 1361- 80 1361- 85 1361- 90 1361- 95 1361-100 1361-105 1361-110 1361-115 1361-120

Slangklämma, robust dubbel Övrigt: Umbrakoskruvar, Material: SS2343

Ansl.

Spännområde

Bandbredd

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

41-151 46-157 51-162 56-168 61-173 66-178 71-183 76-188 81-192 86-198 91-103 96-108 101-113 106-118 111-123

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Artikelnr. 1362- 50 1362- 55 1362- 60 1362- 65 1362- 70 1362- 75 1362- 80 1362- 85 1362- 90 1362- 95 1362-100 1362-105 1362-110 1362-115 1362-120

6:15


Luftslang, polyamidrör Färger: Standard blå alt. transparent. Övrigt: Tabellvärden gäller vid +20°C.

Ansl.

6/4 10/8

Utv.Ø

6 10

Inv.Ø

Tryck

Radie min

4 8

max bar 18 12

42 70

Artikelnr.

2801-06PA 2801-10PA

Rak koppling, instick Material: Förkromad mässing

Slanganslutning

Anslutning

6/4 6/4 10/8 10/8

1/8" 1/4" 1/4" 3/8"

Slanganslutning

Anslutning

6/4 6/4 10/8 10/8

1/8" 1/4" 1/4" 3/8"

Slanganslutning

Anslutning

6/4 6/4 10/8 10/8

1/8" 1/4" 1/4" 3/8"

Slanganslutning

Anslutning

6/4 10/8

6/4" 10/8"

Slanganslutning

Anslutning

6/4 10/8

6/4" 10/8"

Artikelnr. 2803-06-06 2803-06-08 2803-10-08 2803-10-10

Vinkelkoppling, instick Material: Förkromad mässing

Artikelnr. 2804-06-06 2804-06-08 2804-10-08 2804-10-10

T-koppling, instick Material: Förkromad mässing

Artikelnr. 2805-06-06 2805-06-08 2805-10-08 2805-10-10

Rak skarvkoppling, instick Material: Förkromad mässing

Artikelnr. 2806-06 2806-10

T-skarvkoppling, instick Material: Förkromad mässing

6:16

Ordertelefon 08-92 80 80

Artikelnr.

2807-06 2807-10


KAPITEL 7 Rörsil TEA, med svetsändar...................... 3 Rörsil med clamp- eller nippelanslutningar - SMS ............................................. 3

Mixerrör med svetsanslutningar, komplett................................................... 14 Mixerinsats, exkl. ytterrör ........................ 14

Silinsats till rörsil 1214 och 1215 ............... 4 Filtersystem med rörsilar ........................... 4



Rörsil KM, med svetsändar ....................... 5 Silinsats till rörsil 1201............................... 5 Smutsfilter Y med svetsändar ................... 5 Smutsfilter Y med clamp- eller nippelanslutningar ..................................... 6 Sil IN-LINE, passar i SMS-koppling........... 6 Clampsilkorg, lång av nät med 1.0 mm hålöppning (ca. 15 mesh).......................... 6 Spaltfilter L med svetsanslutningar ........... 8 Spaltfilter Y med svetsanslutningar ........... 8 Filtersystem med spaltfilter........................ 8 Synglas, med skruvkopplingar .................. 9 Synglas, med bultar................................... 9 Korssynglas, komplett med dubbla glas.. 10 Clampsynglas med ingjutet glas.............. 10 Clampbelysningsglas med ingjutet glas och fäste för rostfri belysning .................. 10 Clampsynglas Viewline®, utan rostfritt skydd ....................................................... 11 Synglas, för svetsning (kontrollglas), typ skruvkoppling .......................................... 12 Belysning till synglas/kontrollglas, för säkra utrymmen ................................................ 12 Svirvel, vridbar koppling för svetsning..... 13 Mixerrör med kopplingar, komplett................................................... 14

Teknisk information angående tryckfall och flödeshastighet i rörledningar... ...se nästa sida

7:1


KAPITEL 7 Teknisk information Tryckfall för vatten per 100 meter rör Ø25

Ø38

Ø51

Ø63

Ø76

Ø102

Flödeshastighet i rörledningar

Volym i livsmedelsrör Ø Liter/meter 25 0.41 38 0.97 51 1.8 63 2.88 76 4.2 102 7.55

7:2


Rörsilar • Grovfilter • Filtersystem

Bilden visar rörsil med svetsändar, samt silinsats.

Rörsil TEA, med svetsändar Silinsats: Hålstandard i silen 1mm, finns även med 0.5, 2 eller 3mm hål. (Se artikel R1215 sid. 7:4). Arbetstryck: Max 5 bar. Tryckfall: Se diagram, sidan 7:4. Material: AISI 316L, Packning: Viton®*, EPDM eller PTFE.

Ansl.

D

A

B

C

25 38 51 63.5 76 102

25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6

100 100 115 117 131 120

204 204 289 380 417 537

70 70 72 85 96 117

Artikelnr.

1215- 25 1215- 38 1215- 51 1215- 63 1215- 76 1215-102

Rörsil med clamp- eller nippelanslutningar - SMS Silinsats: Hålstandard i silen 1mm, finns även med 0.5, 2 eller 3 mm hål. (Se artikel R1215 sid. 7:4). Arbetstryck: Max 5 bar. Tryckfall: Se diagram sidan 7:4. Material: AISI 316L, Packning: Viton®, EPDM eller PTFE.

Ansl.

D

Stl.

A

B

C

25 38 51 63.5 76 102

50.5 50.5 64.0 77.5 91.0 119.0

3 3 4 5 6 8

100 100 115 117 131 120

204 204 289 380 417 537

83 83 85 98 109 130

Artikelnr.

1214- 25 1214- 38 1214- 51 1214- 63 1214- 76 1214-102

*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers

7:3


Silinsats till rörsil 1214 och 1215 Övrigt: Insatsen levereras komplett med bakplatta.

Ansl.

A

Hålstandard Ø 0.5

25 38 51 63.5 76 102

278 278 378 473 527 636

Ø 1.0

Ø 2.0

Artikelnr. Ø 3.0

25×0.5 25×1.0 25×2.0 25×3.0 38×0.5 38×1.0 38×2.0 38×3.0 51×0.5 51×1.0 51×2.0 51×3.0 63×0.5 63×1.0 63×2.0 63×3.0 76×0.5 76×1.0 76×2.0 76×3.0 102×0.5 102×1.0 102×2.0 102×3.0

R1215- 25× R1215- 38× R1215- 51× R1215- 63× R1215- 76× R1215-102×

Filtersystem med rörsilar Ventiler: Normalt installeras ventiler av typ vridspjäll. Dimensioner: Måttuppgifterna ger en uppfattning om inbyggnadsmåtten. Övrigt: Byte/rengöring av filterinsatsen kan utföras under drift. Material: AISI 316L

Ansl./D

A

B

Artikelnr.

25 38 51 63.5 76 102

370 415 535 700 750 980

360 430 505 605 660 860

1215-2× 25 1215-2× 38 1215-2× 51 1215-2× 63 1215-2× 76 1215-2×102

Flödesmängden m³/timme vid olika flödeshastigheter m/sek Ansl. 25 38 51 63.5 76 102

Flöde 0.5 m/sek 0.74 1.78 3.29 5.19 7.51 14.13

1.0 m/sek 1.49 3.57 6.59 10.38 15.02 28.26

1.5 m/sek 2.24 5.36 9.88 15.57 22.53 42.39

2.0 m/sek 2.99 7.14 13.18 20.76 30.04 56.52

Diagram över tryckfall för rörsilar, artikel 1214 och 1215 Diagrammet och tabellen gäller för silinsats med Ø1 mm hål.

7:4

Ordertelefon 08-92 80 80


Rörsilar • Grovfilter • In-line filter

Bilden visar smutsfilter med clampanslutning, artikel 1219.

Rörsil KM, med svetsändar Silinsats: Hålstandard i silen 1mm, finns även med 2 eller 3mm hål. (Se artikel R1201 nedan). Arbetstryck: Max 5 bar. Material: AISI 316L, Packning: Viton®*, EPDM, NBR eller PTFE.

Ansl./D

A

B

C

Artikelnr.

UTGÅTT 38 51 76 102

76 76 102 129

249 260 406 405

64 89 134 174

1201- 38 1201- 51 1201- 76 1201-102

Silinsats till rörsil 1201 Ansl.

A

B

Hålstandard

Artikelnr.

UTGÅTT 38 51 76 102

57 57 78 102

288 288 478 475

38×1.0 38×2.0 38×3.0 51×1.0 51×2.0 51×3.0 76×1.0 76×2.0 76×3.0 102×1.0 102×2.0 102×3.0

R1201- 38× R1201- 51× R1201- 76× R1201-102×

Smutsfilter Y med svetsändar Filterinsats: Standard 500 µm (0.5 mm), finns även med 200 µm, 100 µm, 50 µm eller enligt önskemål. Tryck: Max 6 bar. Filter-/ filtreringsyta: Vid standard 500 µm, 25 mm=10 cm², 38 mm=16 cm², 51 mm=25 cm², 63 mm=46 cm², 76 mm=75 cm², 102 mm=116 cm². Material: AISI 316L, Packning: EPDM, Övriga packningsmaterial: kalrez, silikon, EPDM, FPM eller PTFE.

Ansl./D

A

B

25 38 51 63.5 76.1 102

162 174 212 265 305 340

104 128 174 219 256 248

Artikelnr.

1218- 25 1218- 38 1218- 51 1218- 63 1218- 76 1218-102

*Viton® är ett registrerat varumärke från DuPont Dow Elastomers

7:5


Smutsfilter Y med clamp- eller nippelanslutningar Filterinsats: Standard 500 µm (0.5 mm), finns även med 200 µm, 100 µm, 50 µm eller enligt önskemål. Tryck: Max 6 bar. Filter-/filtreringsyta: Vid standard 500 µm, 25 mm=10 cm², 38 mm=16 cm², 51 mm=25 cm², 63 mm=46 cm², 76 mm=75 cm², 102 mm=116 cm² Material: AISI 316L, Packning: EPDM, Övriga packningsmaterial: kalrez, silikon, EPDM, FPM eller PTFE.

Ansl./D

A

B

Artikelnr.

25

162

134

1219- 25

38

174

168

1219- 38

51

212

214

1219- 51

63.5

265

267

1219- 63

76

305

304

1219- 76

102

340

306

1219-102

Ansl./D

A

25

75

1202- 25

38

114

1202- 38

51

169

1202- 51

63.5

215

1202- 63

76

225

1202- 76

102

250

1202-102

Sil IN-LINE, passar i SMS-koppling Utförande: Levereras exkl. koppling. Silinsats: Håldiameter 1.5 mm. Tryck: Max 10 bar Material: AISI 316L, Packning: EPDM

Artikelnr.

Clampsilkorg, lång av nät med 1.0 mm hålöppning (ca. 15 mesh) Övrigt: Silar till clampkopplingar finns i ett flertal utföranden. Se sidan 4:21. Material: Nät: AISI 316, Gummi: Viton®, silikon, EPDM .

Ansl.

38 51 63 76

7:6

Rördim.

1 1/2" 2" 2 1/2" 3"

Ordertelefon 08-92 80 80

Fläns Ø

Stl.

50.5 64.0 77.5 91.0

3 4 5 6

Artikelnr.

586-38 586-51 586-63 586-76


Hygieniska Spaltfilter

Samtliga typer av spaltfilter kan vid beställning levereras med svets-, clamp-, SMS- eller annan önskad anslutning.

Spaltfilter Filterinsatserfiltr.yta - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

micron (0.010 mm / 1250 mesh) micron (0.025 mm / 400 mesh micron (0.05 mm / 300 mesh) micron (0.1 mm / 150 mesh) micron (0.25 mm / 60 mesh) micron (0.5 mm / 30 mesh) micron (1.0 mm / 15 mesh)

Funktion 3.8 cm² 9.2 cm² 18.9 cm² 37.7 cm² 75.4 cm² 143.3 cm² 188.5 cm²

Produkten leds in i filtret vid "Produkt in" (se ritning på sidan 7:8) och föroreningar stopppas av filterelementet. När filtret är igensatt, lossar man clampbygeln och filterelementet dras ut och spolas av. Det är också möjligt att vända flödesriktningen och spola ut föroreningarna. Filtreringsgraden kan ändras genom att filterelementet byts ut.

Övrigt Tryck:

Vätska 10 bar / ånga 3 bar

Temperatur:

-25°C till +150°C (beroende på packningsmaterial)

Flödesriktning Inloppet är placerat närmast bygeln och flödet går från utsida till insida av filtret.

Anslutningar: Svetsutförande eller clamp som standard. Övriga anslutningar enligt önskemål. Material:

Filterhus och insats i AISI 316L.

Tätning:

EPDM, Viton®, PTFE eller vit silikon.

Ytfinhet:

Slipat 180 grit, polerat eller elektrolytpolerat.

7:7


Spaltfilter L med svetsanslutningar Filterinsats: 10 till 1000 micron, se tabell sidan 7:7. Material: AISI 316L, Packning: Viton®, silikon, EPDM eller PTFE.

Ansl./D

A

B

Artikelnr.

25

266

410

1205- 25

38

301

410

1205- 38

51

301

410

1205- 51

Ansl./D

A

B

C

25