Ögrens Optik

Page 1

KAN DU LÄSA DET HÄR?

KUL FÖR DIG! DÅ HAR DU KANSKE LINSER ELLER GLASÖGON FRÅN OSS.

ÄR DET LITE SUDDIGT OCH OSKARPT?

NU DÅ? FÖR DIN SYNS SKULL ÄR DET SMART ATT LÄSA MER OM OSS PÅ ÖGRENS OPTIK.


Intelligenta solglas som anpassar sig efter vädret ZEISS AdaptiveSun

!

et h y N

zeiss.se/vision

2

Annons_AdaptiveSun_208x296.indd 1

2018-12-18 11:13:38


Ω för dig och dina ögon När jag ser tillbaka på mina år med Ögrens Optik gör jag det med

glädje och stolthet. Jag har funnits i optikerbranschen sedan 1979 och fick vara med redan vid starten 1992, när Göran Ögren öppnade sin egen verksamhet på Fabriksgatan 15. Där finns vi kvar än i dag. Redan då var Göran tydlig med att jag en dag skulle ta över Ögrens Optik. Själv hade jag inte alls den ambitionen. Ett år före sin pension upprepade han sitt önskemål. Det var viktigt för honom att företaget drevs vidare i samma anda och han ville inte sälja till någon av kedjorna. Jag var fortsatt tveksam men tog mig tid att tänka igenom det. Personalen var tydlig med att om jag inte tog över skulle de inte heller fortsätta. Där och då blev det tydligt vad Ögrens Optik och våra kunder betyder. För mig och för min personal. Allt vi gör bygger på långa och hållbara relationer där sammanhållningen och glädjen hos personalen är själva grunden. I dag vågar vi kalla oss unika i Örnsköldsvik, med vår lokala förankring, fri kundparkering, tre legitimerade optiker i huset och egen glasverkstad. Ögrens Optik vägleder dig fram till bästa möjliga resultat, oavsett vilka av våra tjänster eller produkter just du behöver. Du kan alltid känna dig trygg med att vi finns där för dig och dina ögon. /Lillemor Holmgren

Lillemor Holmgren

KORS R D

Ägare och Leg. Optiker

15.

Synfel

Hö: -3,12-0,75 ax 114° Visus 0,9++ Vä: -2,63-0,75 ax 110° Visus 1,2-Add: 2,5 h & v Pd: Hö 29 mm/Vä 29 mm

Tel: 0660-21 10 20

Bågar: Falvin

7.

Vi tycker om dina ögon

13. 10.

DÄRFÖR RESER HAN

50 MIL TILL SIN OPTIKER. LOGOTYP FÖR MEDLEMMAR

SYNOLOGEN IDENTITY GUIDELINES FÖR MEDLEMMAR

I verkstaden

ATT HITTA RÄTT BÅGE

Kunder i tre generationer.

14.


NYN HYEHE T!T!

ansättning av ens största studie 00 patienter

ng tid, såsom ntin, samt zink, r och begränsa

OPTIVITAL OPTIVITAL

GULA FLÄCK EN Finns i näthin gult p nan med igmen t

Ögonvitamin ÖGONVITAMIN

er och mineraler i vetenskapliga ase Study. ras.

Vetenskapligt dokumenterad sammansättning av vitaminer och mineraler enligt världens största studie Ett svensktillverkat kosttillskott som innehåller på åldrande gula fläcken, därärca 8 000för patienter vitaminer och mineraler som viktiga ögats följdes under 10 år. funktion. Optivital kan bromsa förändringar i

Algvere, S:t Eriks ögonsjukhus

– Antioxidanter, som intas under lång tid, såsom Innehållet i E-vitamin, Optivital bygger världens största C-vitamin, lutein,påzeaxantin, samt zink, ögonstudie på åldrande av gula fläcken, där 8000 förmår att neutralisera fria radikaler och begränsa patienter skador. följdes under 10 år. Inga biverkningar oxidativa

gula fläcken.

registrerades i studien och inte heller några kända OptivitAl innehåller dessa vitaminer och mineraler i interaktioner med läkemedel.

rätta doser i enlighet med senaste vetenskapliga ”Vetenskapliga studier bevisar de vitaminer studien kallad Age Related Eyeatt Disease Study.och mineraler som innehåller kan neutralisera OptivitAl kanOptivital därför rekommenderas.

fria radikaler och begränsa oxidativa skador. Därför em. Peep Algvere, kan kosttillskottetProfessor rekommenderas.” tidigare överläkare, S:t Eriks ögonsjukhus Professor em. Peep Algvere, tidigare överläkare, S:t Eriks ögonsjukhus

ldens största

Studien genomfördes av amerikanska statliga myndigheten National Eye institute, världens största forskningscentra INNEHÅLL: vad gäller studier på ögat och dess sjukdomar.

ökad överlevnad Vitamin C, E, Koppar och Zink: Skyddar cellerna mot oxidativ stress. Zink bidrariäven till att bibehålla normal synförmåga. inga registrerade biverkningar studien. inga kända interaktioner med läkemedel. slösa piller. Lutein och zeaxantin: Skyddar gula fläcken mot UV-ljus och oxidativa reaktioner.

En observation som även gjordes från studien var att hjärt-kärlsjukdomarna sjönk med ökad överlevnad som följd i den behandlande gruppen till skillnad från de som fick placebo, dvs verkningslösa piller.

OptivitAl är ett svenskttillverkat kosttillskott.

Optivital finns hos Ögrens Optik. Säljs inte på apotek eller hälsokost.

OPTIVITAL finns hos Ögrens Optik på Fabriksgatan 15A i Örnsköldsvik. läs mer på www.optivital.se

OptivitAl säljs inte på apotek eller hälsokost.

Soflin Pharma AB, ®Box 5329, 102 47 Stockholm • Tel: 08-661 17 11 • www.optivital.se

Soflin Pharma 4

Soflin Pharma ®


DU OCH DINA ÖGON - vänner för livet Mer än två tredjedelar av alla intryck som kommer till dig tar du in med ögonens hjälp. Det är därför vi optiker är måna om att du tar hand om dina ögon och skyddar dem från alla påfrestningar som de dagligen utsätts för. Förebyggande ögonhälsa behöver inte vara krångligt och det är det bästa du kan ge dina ögon. Med regelbundna undersökningar, motion och bra kost ger du dina ögon goda förutsättningar att finnas där för dig genom hela livet.

Minst 1/2 miljon svenskar har ögonsjukd en o utan att ve m ta om det

Ögrens Optik är ansluten till EyeDiagnostics vilket ger oss möjlighet att erbjuda omfattande synhälsoundersökningar där ögonbottenfotografering ingår. I kombination med kontroll av synskärpa, synfält och ögontryck får vi en heltäckande bild av ögonens hälsotillstånd. Vi tittar på resultat och bilder från undersökningen och om vi ser något av­vikande skickar vi en remiss till en ögonklinik. Ser allt normalt ut skickar vi bilderna till EyeDiagnostics ögonläkare, för ytterligare analys och bedömning.

Linnea Westerlund

Leg. Magister Optiker

Synfel

Hö: +/-00-0,25 ax 138 ° Visus 2,0-Vä: +0,50-0,50 ax 030 ° Visus 1,5-Add: 1,0 h & v Pd: Hö 27,5 mm/Vä 27, 5 mm

EyeDiagnostics EyeDiagnostics

Bågar: Neubau

Länken mellan optiker Länken & ögonläkare mellan optiker &

EyeDiagnostics Länken mellan optiker & ögonläkare

Bra synBra syn Bra livet! synhela livet! hela

Minst 1/2 miljon svenskar har ögonsjukd en ögonläkare om Minst utan att veta 1/2 miljo om det svenskar n h ar ögonsjukd en o utan att ve m ta om det

hela livet!

Hälsoundersök dina ögon! ögon! Hälsoundersök Hälsoundersök dina dina ögon! Hälsoundersök dina ögon! Utöver den vanliga synundersökningen innehåller EyeDiagnostics

Resultaten bedöms av våra erfarna ögonläkare. Förändringar i gula

v våra erfarna ögonläkare. Utöver den Förändringar vanliga Utöver den vanliga innehåller EyeDiagnosinnehåller EyeDiagnosbedöms av våra Resultaten erfarna bedöms ögonläkare. av våra Förändringar erfarna ögonläkare. Fö koncept mätning av synundersökningen ögontryck, fotografering av synundersökningen näthinnan och fläcken,Resultaten näthinneskador av diabetes eller grön starr kan behandlas Utöver den av vanliga synundersökningen innehåller EyeDiagnosResultaten bedöms av våra erfarna Förändringar undersökning synfältet. Allakoncept dessa undersökningar behövs för fotografering om de iupptäcks i tid. Har du någon avögonläkare. dessa sjukdomar i eller familjen är starr neskador av diabetes, tics koncept eller grön mätning starr avtics ögontryck, foto mätning grafering av ögontryck, av näthinnan gula av näthinnan fläcken, näthinneskador i gula flav äcken, diabetes, näthinneskador grön av diabetes, eller gr koncept mätning avpå ögontryck, fotografering av näthinnan i gula fläcken, näthinneskador atttics upptäcka tidiga tecken vanliga ögonsjukdomar. undersökningen särskilt viktig. av diabetes, eller grön starr e upptäcks i tid. Har ochduoch undersökning någon av dessa av synfältet. och undersökning Alla dessa undersökningar av synfältet. Alla dessa undersökningar kan behandlas om de upptäcks kan behandlas i tid. Har om du de någon upptäcks av dessa i tid. Har du någon undersökning av synfältet. Alla dessa undersökningar kan behandlas om de upptäcks i tid. Har du någon av dessa är undersökningenbehövs särskilt för viktig. att upptäcka behövs tidiga tecken för att på upptäcka vanliga tidiga ögonsjukdomar. tecken på vanliga sjukdomar ögonsjukdomar. i familjen är undersökningen sjukdomar i familjen särskilt är undersökningen viktig. särskilt vik behövs för attärupptäcka tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar. sjukdomar i familjen gemensamt. är undersökningen viktig. EyeDiagnostics ett privatägt aktiebolag, som startades hösten 2007 av optiker och ögonläkare Fram tillsärskilt i dag har närmare

75000 000kunder bedömningar utförts av EyeDiagnostics. Ca 30% av dessa har rekommenderats upprepad undersökning hos har EyeDiagnostics ellerkunder m till idag har närmareEyeDiagnostics 45 äranlitat ett privatägt EyeDiagnostics aktiebolag, som ärstartades startades ett privatägt hösten aktiebolag, 2007 av som optiker startades och ögonläkare hösten 2007 gemensamt. avFram optiker och Fram ögonläkare tillnärmare idag närmare 45anlitat Fram 000 till idaganlitat har närmare 45 000 kunde EyeDiagnostics är ett privatägt aktiebolag, som hösten 2007 av optiker och ögonläkare gemensamt. till idag har 45gemensamt. 000 kunder harEyeDiagnostics remitterats tilltjänster. ögonsjukvård för fortsatt utredning. 30%av avdessa dessa hartjänster. rekommenderats hos EyeDiagnostics ellerundersökning har remitterats till ögonsjukvård för fortsatt har remitterats till ögonsjukvård EyeDiagnostics för fortsatt tjänster. utredning. CaCa 30% EyeDiagnostics har rekommenderats Ca 30%upprepad avupprepad dessaundersökning harundersökning rekommenderats hos EyeDiagnostics upprepad eller har remitterats hos EyeDiagnostics till ögonsjukvård eller utredning. harför remitterats fortsatt utredning. till ögonsjukvård för fo Nu fiOPTIVITAL nns OPTIVITAL nytt svenskt kosttillskott som skydda motmot synskada vidsom gulafl äcken sjukan. Nu finns nytt svenskt Nu fikosttillskott nns OPTIVITAL somkan nytt kan svenskt skydda kosttillskott synskada vidkan gulafl skydda äcken mot sjukan. synskada vid gulafläcken sjukan.

070-5100580

Närmaste optiker hittar du på www.eyediagnostics.info eller ring 070-5100580

Närmaste optiker hittar du Närmaste på www.eyediagnostics.info optiker hittar du på www.eyediagnostics.info eller ring 070-5100580 eller ring 070-5100580

5


Kom in och prova!

Marknadens mest prisvärda kontaktlins i SiHy.

Det bästa för dina ögon. Kom in och prova vårt sortiment av endagslinser i silikonhydrogel, som är det bästa för dina ögons hälsa. Oavsett vem du är så har vi kontaktlinser som passar just dig och din livsstil. Välkommen in.

6


S

Vårt fokus när du kommer till oss för en synundersökning är att hitta den lösning som ger dig bästa möjliga resultat. Ett öga är inte statiskt och det är sällan det bara finns ett svar på vilken lösning som passar. Ibland behövs det ett återbesök för att verkligen hitta rätt väg att gå.

Y N

Vi inleder synundersökningen med en förmätning. Hela undersökningen fokuserar på synskärpa men det finns även tid för samtal om hur dina ögon mår. Torra ögon är ett vanligt problem och behövs det kan vi erbjuda en tåranalys för att hitta orsaken till sådana besvär.

U N D

Det förvånar nog ingen om vi säger att vi gillar det här med synundersökningar. Vi är ju ändå optiker. Men den främsta anledningen till att vi gillar det så mycket är att det ger oss tid att ta reda på vad just du behöver för din syn och för dina ögon.

E R S Ö K N I N G M E D

T I D

F

D

Ö

R

I

G Daniel Sundberg

Leg. Optiker

Vad vet du om linser? Det finns många myter om kontaktlinser, de allra flesta grundar sig på rön och fakta som inte längre är aktuella. Kanske är det någon av dessa myter som hindrat dig från att våga testa linser? Läs hela artikeln om myter om kontaktlinser på www.ogrensoptik.se

KONTAKTLINSER ÄR DYRA. Förr var linser jättedyrt. I dag kan du få linser på abonnemang så det inte blir samma klumpsumma. Även de dyraste linserna kostar mindre än en kaffe på stan per dag. Källa: Lovisa Fagerlund, Leg. Optiker, CooperVision

Synfel Hö: -9,00-1,00 ax170° Visus 1,0+ Vä: -9,75-0,50 ax015° Visus 1,2 Add: 1,5 h & v Pd: Hö 29,5 mm/Vä 29,5 mm

Linser: CooperVision

JAG SPORTAR SÅ JAG KAN INTE ANVÄNDA LINSER.

KONTAKTLINSER KAN FÖRSVINNA BAKOM ÖGAT.

Denna myt lever kvar p.g.a. rädslan att tappa sina linser vid en hastig rörelse men i dag sitter linserna på plats och ramlar inte ut. Med linser behöver man inte vara rädd för att förstöra sina glasögon.

Nej, i ögat har vi en skyddande hinna som ser till att linsen inte kan hamna bakom ögat. I värsta fall hamnar den bakom ögonlocken.

7


Rätt båge för dig. Du är unik och ditt val av glasögonbågar måste också få vara det. Unikt och bara ditt. Med det oändliga utbudet av former och färger på bågar som finns i dag kan det vara svårt att välja. Då finns vi här för att hjälpa dig. Vi handplockar alla bågar och är helt fria att välja våra leverantörer.

Vi vill att du väljer den båge du känner mest för och vår uppgift är att vägleda dig så att du hittar det mest harmoniska resultatet. Vi kan snabbt avgöra om den båge du tycker mest om har ett glas i en storlek som fungerar för dina styrkor. Här spelar faktorer in som till exempel avståndet mellan ögon (Pd), styrkor och hur bågen sitter. Ibland fungerar det inte med den båge du valt. Då hjälper vi dig ytterligare att hitta den bästa lösningen och alternativet för dig.

Åsa Westman

Optikerassistent

Det finns guider att följa där din ansiktsform avgör vilka bågar som passar just dig. Men för den som vill ha en stil som sticker ut, kanske en mer framträdande, trendig, stor eller liten båge, kan det vara svårt att passa in i en mall.

Synfel

Hö: +0,75-0,25 ax035° Visus 1,2 Vä: +0,75-0,50 ax179° Visus 1,2 Add: 1,25 h & v Pd: Hö 29,5 mm/Vä 29, 5 mm

Bågar: Vasuma

Östen Hedman får här sina glas digitalt centrerade i i.Terminal 2 som tillpassar glasen med 0,1 mm noggrannhet.

Pernilla Skogsberg, sju år hos Ögrens.

Några av våra leverantörer: 8

www.zeiss.se/vision

www.kunoqvist.com

www.zladd.com

www.bloomdale.eu

www.eyediagnostics.info

www.vasuma.com

www.neubau-eyewear.com

www.menrad.com

www.optivital.se

www.götti.ch

www.orgreen.dk

www.synologen.se

www.coopervision.se

www.mauijim.com

www.falvineyewear.com


OPTIKERYRKET

- från butikshantverk till synvård Optikeryrket är under konstant utveckling och optikerkåren har alltid varit drivande i utbildningsfrågorna. En legitimerad optiker är specialist på ögat och seendet med stort personligt ansvar i och med sin yrkeslegitimation. Fram till 1930-talet följde optikerutbildningen gamla hantverkstraditioner där optikermästarna hade hela utbildningsansvaret. Vid behov anställde de lärlingar som fick sin utbildning genom att följa och själva delta i arbetet. Efter några år kunde lärlingen avlägga gesällprov och som gesäll öppna egen verksamhet. En ansökan om ett mästarbrev gav sedan möjlighet att utbilda nya lärlingar.

Visste du att... ...torra och irriterade ögon kan bero på för mycket skärmtid, bilens AC eller din mascara? Det finns flera anledningar till att våra ögon kan kännas torra och irriterade, kanske är det en medicinsk orsak, men i många fall kan det vara vår miljö.

Optikerkåren drev på utbildningsfrågan under många år och på 50-talet inrättades Optikerskolan som på 70-talet gick över i kommunal regi. Samtidigt startade kåren Institutet för optometri, för att erbjuda avancerade efterutbildningar.

Vi spenderar mer och mer tid framför digitala enheter, vilket kan ge problem med röda, trötta och ansträngda ögon. Det finns både linser och glasögon som kan hjälpa dig, som hjälper dina ögon att slappna av, även vid synkrävande uppgifter.

Den första högskoleutbildningen startade 1994 på Karolinska institutet i Stockholm. Den finns kvar än i dag och numera finns samma utbildning även på Linnéuniversitetet i Kalmar. Dagens optikerutbildning omfattar 180 högskolepoäng och ger en kandidatexamen som kan byggas på med 60 hp till en magisterexamen.

Vi spenderar mer tid i lokaler med air condition. Detta torkar ut luften och ögonen blir torra. Det finns både luftfuktare och ögondroppar som alternativ för att lindra symptomen.

Källa: Karolinska institutet

Läs mer om torra ögon på vår hemsida: www.ogrensoptik.se Källa: Lovisa Fagerlund, Leg. Optiker, CooperVision, specialist torra ögon

TULIPA, det perfekta, minimalistiska smycket. Enkelt och vackert i en utpräglad kvinnlig form. KunoQvist när vi är som bäst. KunoQvist är en del av OPO Scandinavia familjen. Upptäck vår värld här: www.kunoqvist.com, www.opo.se

9


VÄLKOMMEN TILL

verkstaden Vår glasverkstad har allt vi behöver för att snabbt och smidigt hantera dina glasögon. Här slipar, justerar, lagar, polerar och löder vi, såväl glas som bågar. Vår ambition är alltid att ge dig service med så kort väntetid som möjligt.

Först av allt kontrollerar vi att allt stämmer med glasen och med styrkorna. Vi scannar bågen och gör alla inställningar som krävs för att glaset ska sitta rätt. Sedan slipar vi in glaset så att det passar perfekt i bågen.

Det är i verkstaden vi får utöva det hantverk som optikeryrket var en gång i tiden. Vår butikspersonal gör en stor del av det arbetet i dag.

Dina glasögon går igenom en noggrann procedur hos oss innan vi ber dig hämta dem. Vi är alltid minst två som kontrollerar att allt stämmer, för att vara säkra på att vi levererar det bästa slutresultatet till dig.

När dina nya bågar och glas kommer från leverantören tar vårt arbete vid.

Göran Ögren i verkstaden, i början av 60-talet.

10


I.SCRIPTION® TECHNOLOGY

”Jag har aldrig sett så bra som nu.”

Med hjälp av instrumentet i.Profiler®plus från ZEISS har vi på Ögrens Optik möjlighet att ge dig din allra bästa synupplevelse. Dina glas kan levereras med i.Scription-teknik, vilket ger bästa möjliga synupplevelse. Några av de fördelar som vi hör från glasögonbärarna med i.Scription är exempelvis:

Robert Stålebring fick sina första progressiva glasögon för ett år sedan, efter att ha burit terminal• Mycket bättre mörkerseende glasögon i tio år. Då upptäckte han • Skarpare kontraster värdet av ett bra samspel mellan • Klarare färgseende optiker och kund. • Mer naturligt seende – Jag gjorde en synundersökning och hämtade sedan ut mina glasögon men Kom in så berättar vi mer! tyckte att jag såg dåligt på långt håll, särskilt vid bilkörning i mörker. Min optiker Daniel bad mig att ge det lite tid för att vänja ögonen men det blev inte bättre. Då började vi om från början och jag fick rådet att prova glas från ZEISS med det som kallas i.Scription® . Det var ett dyrare alternativ som skulle kunna fungera. Resultatet blev hur bra som helst och det känns bra att Daniel står för sin bedömning och samtidigt lyssnar på mig, att vi kommer fram till något tillsammans. Det samspelet och att känna förtroende för sin optiker gör att det är okej att resultatet inte alltid blir de billigaste glasögonen.

EYEWEAR FROM STOCKHOLM

11


Visste du att...

Ögrens Optik – mer än du ser

...både Tilda och Åsa har behörighet att göra körkortskontroller?

Även om vårt mål är att du ska se så mycket och så bra som du kan, kommer Ögrens Optik alltid vara lite mer än du ser. När vi inte välkomnar dig i butiken är vi i rummen där bakom och jobbar med beställningar och glasberäkningar.

Ibland behöver vi sitta ner med lite pappersarbete i personalrummet som även fungerar som kontor. I personalrummet pausar vi och möter varandra, för att kunna ge riktigt bra service till dig.

Undersökningsrummen blir våra kunder ofta bekanta med, men vi har flera favoritrum i våra lokaler. Extra stolta är vi över vår alldeles egna glasverkstad.

Du är alltid varmt välkommen hit för att njuta av god service, vår kunskap och en god kopp kaffe!

Allra helst spenderar vi vår tid i mötet med kunden, med fokus på ögat och synen, glasen och bågarna, ja allt det som vi på Ögrens brinner för.

Tilda Holmgren

Optikerassistent

Synfel Hö: -2,00-0,50 ax153° Visus 1,2+ Vä: -1,50-0,50 x170° Visus 1,5Add: 0,75 h & v Pd: Hö 33 mm/Vä 33,5 mm

Bågar: Götti

Designern och optikern Sven Götti är mannen

hand med den skandinaviska trenden. Detta

bakom detta stilfulla varumärke. Han arbetar

är schweizisk elegans med öga för detaljer

utifrån principen ”reducering” som innebär

och teknik.

att alla modeller reduceras till det väsentliga utan onödiga och störande element. Stilen genomsyras av skickligt hantverk som med sin harmoniska formgivning skapar värdefulla och långlivade glasögon. Götti-bågarna avspeglar designerns höga och kompromisslösa ideal. Genom alla kollektioner särskiljs en klar och tydlig linje som går hand i

12

daniel_wahlen.indd 1

16.01.19 17:39


Eva Näsström, tio år hos Ögrens.

RESER 50 MIL TILL SIN OPTIKER

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILLBAKA När du lämnar oss med ett par nya glasögon vill vi att det ska kännas härligt. Nästan som när de första vårtecknen blir synliga och man känner sig lycklig och fri. Skulle det vara så att du efter någon dag inte känner dig riktigt så där nöjd längre, vill vi att du ska veta att du aldrig behöver känna dig besvärlig. Det finns så mycket som påverkar hur dina glasögon uppfyller sin funktion och din känsla. Vi är experter på att justera glasögon och vill inget hellre än att du kommer tillbaka så fort det är något som inte känns bra. För oss är den bästa kunden den som kommer tillbaka till oss. Oavsett om det gäller ris eller ros.

Emelie Hägglund Optikerassistent

Synfel

Zeibrant Lindquist har varit kund hos Ögrens i mer än 15 år och är det än i dag, trots att han är bosatt i Uppsala. – Jag har hittat en optiker som håller den kvalitet jag söker i såväl mjukvara som hårdvara. Personalens bemötande och kompetens, tillsammans med utbudet av bågar och glas samt tekniken för undersökning ger känslan av att få all inclusive. Jag planerar in mina optikerbesök så att det passar när vi är i vårt fritidshus här i Örnsköldsvik. Behöver jag rådgivning där emellan får jag det på telefon.

Hö: -5,75 Visus 1,0- mm Vä: -5,25-0,50 ax180° Visus 1,0Pd: Hö 32,5 mm/Vä 31,5 mm

Bågar: Örgreen

Available in prescription STYLE: CASTLES

The view’s better from here. PolarizedPlus2® Sunglasses

13


Familjen Hellström umgås gärna i garaget. Just den här dagen är det en runda Yatzy som gäller för Anna, Lisbeth och Ebba medan Lars ser över bilparken.

KUNDER I FLERA GENERATIONER För familjen Hellström har Ögrens Optik alltid varit det självklara valet. Farmor Lisbeth fick sina första glasögon när hon var fem år och hennes barnbarn Ebba har just hämtat ut sina första. Möt tre generationer Ögrenskunder samlade i familjens garage. Varje öga är unikt och förändras genom livet. För familjen Hellström finns det ändå en gemensam nämnare när det kommer till ögon och syn, de har alla valt att ge Ögrens Optik förtroendet att hitta lösningarna för det bästa resultatet. Farmor Lisbeth minns med fasa hur tunga de första bågarna var, de som hon fick när hon var fem år gammal. I dag trivs hon med sina glasögon. – Det är ju så bra service nu och jag kan gå till Ögrens när som helst om jag behöver hjälp, som att byta ut de här sadlarna när de blir slitna, säger Lisbeth och visar på sina glasögon. Lars är familjens stora bilfantast, som numera har lagt glasögonen på hyllan. Med intressen som till exempel jakt fungerade det inte längre med glasögon. – Jag tog upp frågan med Lillemor på Ögrens och ställdes inför ett val mellan linser eller

14

operation, säger Lars. För fyra år sedan blev det operation, hos den klinik som Lillemor rekommenderade, och Lars är mycket nöjd med resultatet. När Anna skaffade sina första glasögon hade hon och Lars just börjat träffas. Anna, som än i dag helst bär linser, hade fått linsförbud och beställt nya glasögon som hon hoppades skulle bli klara lagom till en date med Lars. – Jag ringde på fredagen och frågade om de var färdiga att hämta och fick som svar att jag kunde komma in på måndag, berättar Anna. Fatta min besvikelse, men på något sätt måste de ha förstått att det var viktigt, för jag fick mina nya glasögon levererade direkt till macken där jag jobbade extra då. Det kallar jag service! Dottern Ebba går tvåan på gymnasiet och har nyligen fått sina första glasögon, i samma ålder som Anna var när hon fick sina. Det finns en del praktiska fördelar med att hela familjen går till samma optiker men det är framför allt den goda servicen och den familjära känslan som lockat dem alla till Ögrens. – Vi trivs med att gå till en optiker som inte tillhör de stora kedjorna, säger Anna. Hos Ögrens vet vi att vi får den hjälp vi behöver och man blir på bra humör när man möter personalen som alltid är glad och som får en att känna sig både sedd och välkommen.

Elin Nylander

Optikerassistent

Synfel Hö: +0,75-0,50 ax135° Visus 1,2 Vä: +0,75-0,50 ax015° Visus 1,0 Pd: Hö 30 mm/Vä 29 mm

Bågar: Waiting for the sun

Barbro Lundberg Optikerassistent

Synfel

Hö: -6,0-1,25 ax023° Visus 1,0 Vä: -5,75-1,00 ax170° Visus 1,0 Pd: Hö 31 mm/Vä 29,5 mm

Linser: CooperVision


GLASÖGON EN DEL AV LIVET

Visste du att... ...nattlinser omformar din hornhinna så att du slipper glasögon och linser dagtid och att du kan stoppa eller minska din närsynthet. Läs mer på www.enseyes.com/sv/

Josefine Strandberg är tre år gammal på bilden där hon provar sina glasögon hos Ögrens Optik. 22 år senare är hon fortfarande kvar som kund och bär bågar från Örgreen. – Jag minns faktiskt inte hur det kändes då, jag har ju alltid haft glasögon. Enligt mamma var jag nog knappt ett år när jag fick mina första. Hos Ögrens finns det inga problem som inte går att lösa. De är engagerade och gör sitt yttersta för att allt ska fungera för mig som kund.

Lös korsordet & vinn fina priser! 1:a pris: Glasögon med glas från

Carl Zeiss Vision 2:a pris: Helårsförbrukning av kontaktlinser från CooperVision Mer info på ogrensoptik.se

3.

2.

6.

8.

1.

5.

4.

7.

Tävla och vinn!

Lös korsordet för att få fram bokstäverna, vid de åtta siffrorna, som bildar ett ord. Skriv ordet här och lämna in ditt svar i butiken senast 28/2 2019. 1:a pris: Glasögon med glas. 2:a pris: Årsförbrukning av linser. Se 3-5:e pris och mer information om vinsterna på www.ogrensoptik.se

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Namn: Telefonnummer:

15


Välkommen till oss på

Tel: 0660 -21 10 20 www.ogrensoptik.se

| Fabriksgatan 15A | Fri Kundparkering utanför butiken | Följ oss på

Fullt UV-skydd även i klara glasögonglas

Även när det är molnigt utsätts du för UV-strålning. Därför är det lika viktigt att du har bra UV-skydd i dina vanliga, klara glasögonglas som i dina solglasögon.

Annons_Detheterglasögon_208x146.indd 1

2018-12-19 15:34:33

GRAFISK PRODUKTION OCH TEXT: 7AN MEDIAPARTNER

Ta h dina and om ögo n!

| FOTO: NORDSTRÖM BILD | TRYCK: MITTMEDIA PRINT 2019

ZEISS UVProtect Technology