Cesam

Page 1

20 ÅR AV

UTVECKLING s n a m

iV firar tillsam

e erad n i m o N edje för tr n! gånge

ÅRETS STADSKÄRNA


TILLSAMMANS KAN VI UTRÄTTA STORDÅD I 20 år har Cesam verkat; brytt sig om Örnsköldsviks centrum, ansvarat för och genomfört massor av försäljningsfrämjande åtgärder och tillsammans med handlare, företagare, fastighetsägare och kommunföreträdare kämpat för ett Örnsköldsvik i liv och rörelse där det ska löna sig att driva näring. Tillsammans går det att uträtta stordåd och under årens lopp är vi stolta över att ha åstadkommit ganska mycket. Det vittnar inte minst de senaste årens företagsetableringar om samt det faktum att vi för tredje gången i historien är nominerade till Svenska Stadskärnors prestigefulla pris; Årets Stadskärna. Den utmärkelsen handlar inte om hur festligt det är i city, hur mycket det handlas i butikerna eller om hur fina blommorna är på torget. I stället om vilket arbete som läggs ner för att värna den lokala handeln, om jobbet för att främja diverse centrala kvällsaktiviteter, åtgärderna för att skapa trygghet under dygnets alla timmar och omsorgen för att centrum ska upplevas som rent och snyggt. I det fallet har samhällsbyggnadsförvaltningen verkligen gjort ett fantastiskt jobb. Det juryn tar hänsyn till i sin bedömning är alltså vad vi jobbar för och på vilket sätt vi gör det. Med ett brett, tydligt och strukturerat lagarbete har vi gjort verklighet av ett flertal goda idéer och efter 20 år av teamwork har vi inte tröttnat. Tillsammans kan vi nämligen göra Örnsköldsviks stadskärna ännu mer välkomnande, trevligare, snyggare, renare och säkrare. För att lyckas med det krävs ytterligare ansträngningar där vi i Cesam; butiker, salonger, banker, mäklare, konsulter, tjänstemän, industrier, caféer, restauranger och fastighetsägare för en nära och kreativ dialog. I dag har Cesam cirka 160 medlemmar och som du förstår blir vi gärna fler. Gemensamt tar vi sikte på en ännu mer levande stad. För vi är övertygade om att hela kommunen gynnas av en stark stadskärna.

Vi ses på stan!

Anette Forsberg, Centrumledare


En av landets

BÄSTA STADSKÄRNOR För tredje gången kan Örnsköldsvik glädjas över en nominering till Årets Stadskärna i Sverige. Två gånger tidigare, 2001 och 2008, har vår stad dessutom vunnit. – Det är en fantastisk pr för staden, säger Cesams Anette Forsberg. Utmärkelsen ”Årets Stadskärna” har delats ut varje år sedan 1995. Bakom priset står Svenska Stadskärnor, där Sveriges Kommuner och Landsting samverkar med Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket och drygt 150 enskilda företag. Varje år nomineras tre städer som utmärkt sig, och under det senaste decenniet har Örnsköldsvik lyckats prenumerera på topplaceringar. – Redan 2015 beslutade sig kommunen och Cesam för att ansöka om Årets Stadskärna 2018, berättar Anette Forsberg. Vi har ju fått utmärkelsen två gånger tidigare och vi tyckte att 2018 var bra tajming att söka igen. Vi har många nya aktörer att samverka med och vi såg det här som ett bra tillfälle att tagga upp inför O-Ringen. Så hur bär sig Örnsköldsvik åt för att knipa medaljplatser om och om igen? Många förknippar orden ”Årets Stadskärna” med det livligaste torget eller de

L

MODE HON VÄLJER

finaste gatorna, men det som prisas är i själva verket framgångsrik utveckling av stadens centrum. Utmärkelsen delas ut till den stad eller ort som under de närmast föregående åren har gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbeten mellan privata och offentliga aktörer. Med andra ord: Den typ av arbete som Cesam med samarbetsaktörer i många år har bedrivit med sådan framgång. – Det är just samverkan som är viktig; att stadens aktörer hittar varandra och utvecklar tillsammans. Vi har haft en styrgrupp som jobbat och flertalet arbetsgrupper. Arbetsprocessen Purple Flag har varit en viktig kugge i arbetet. Det handlar om kvällsekonomin och att vi tillsammans ska kunna bjuda in till en ren, snygg, trygg, säker och tillgänglig stad även efter 17.00, förklarar Anette. Hon lyfter även fram projektet med uteservering på Skolgatan samt skateparken som vuxit fram under perioden och kompletterats med busshållplats och belysning. För det arbetet står kommunens trafik- och parkavdelning. – Tillsammans med våra medarbetare har vi gjort ett fantastiskt jobb. Att vara delaktig i att vi återigen nominerats till Årets Stadskärna känns jätteroligt, säger Carina Edblad på samhällsbyggnadsförvaltningen.

VÄLKOMMEN IN TILL OSS PÅ STORGATAN 11

I det fortsatta arbetet med att hålla staden snygg och ren vill Carina slå ett slag för felanmälansappen, med vilken alla invånare kan fota och anmäla exempelvis trasig belysning eller skymmande växtlighet, direkt till kommunen. – Den gör stor nytta under våra gemensamma trygghetsvandringar, säger Anette Forsberg och nämner fler orsaker till årets nominering: – Vi har också utökat samverkan med våra fyra kommundelar genom Bygdsam – och nu jobbar vi för att Ö-viks egna presentkort Örnkortet ska gälla över hela kommunen. En förutsättning för att kunna nomineras till Årets Stadskärna är att man är QMcertifierad; en kvalitetssäkring som tyder på ordning och reda i organisationen. Certifieringen förnyas vart tredje år – och Örnsköldsvik är just nu ensamma om att har erhållit den fyra gånger. – Att bli nominerade är nästan som att vinna och en fantastisk marknadsföring av staden som vi ska nyttja på alla sätt, säger Anette. Dels för att locka besökare till Örnsköldsvik och Höga Kusten, dels för att locka hit kompetens och investerare och välkomna dem att fortsätta utveckla Örnsköldsvik tillsammans med oss.

TRYGGHET

20 ÅR ÅRETS STADSKÄRNA

ÖRNKORT

HANDELN

NÄRNGSLIVET

FASTIGHETSÄGARE

VÅRA MEDLEMMAR


20 ÅR AV HÅRT OCH MÅLMEDVETET ARBETE Det var en gång en fastighetsägare och ett kommunalråd och snabbt hakade några handlare, köpmän och tjänstemän på. För Örnsköldsviks centrum togs avgörande beslut och resten är historia.

Här är upphovsmännen till aktiebolaget Centrumlyftet, det vi i folkmun kallar Cesam - ett uttryck som myntades av Gustaf Lefvert. Människorna som gick samman, engagerade flera och tillsammans kan blicka tillbaka på 20 år av hårt och målmedvetet arbete. En nödvändighet då Örnsköldsvik ibland kallades Dövik och där nio av tio ansåg att den centrala staden var död, trist och tråkig. – Bland det absolut första vi bestämde oss för var att aldrig peka på någon annan och påstå att det var handlarnas, företagens, fastighetsägarnas eller kommunens uppgift att lösa situationen.

Istället bidra var och en från sitt håll och jobba tillsammans, säger Elvy Söderström. Kraftsamlingen inleddes när butikerna hade relativt få besökare och fastighetsägarna en hyresnivå som inte var i närheten att ens täcka kapitalkostnader vid en renovering. – Jag tror att det var många som inte visste hur illa det var. Butikerna hade vikande försäljning och fastighetsägarna vågade inte investera när hyrorna till och med var lägre än i Kramfors och Bollstabruk, berättar Jan-Olof Backman som blev Cesams förste styrelseordförande. Sker ingen utveckling står man inte still, snarare går bakåt. Det var alla snabbt

Vi har det du söker

– i hjärtat av stan! ÖPPET ALL A DAGAR!

Ordinarie öppettider: 6 Vard 10-19, lörd 10-16, sönd 12-1

www.oskargallerian.se

rörande överens om. Även att samarbetet redan från första början inte skulle vara ett kommunalt projekt, utan ett affärsmässigt och strukturerat arbete med tydliga avgränsningar, tydlig organisation och med uppföljande åtgärder. – Mycket av min arbetstid handlade från början om att få så många som möjligt att förstå hur vi tänkte och vad vi ville uppnå. Ett roligt minne är att jag vid den tiden fick erbjudanden från säljare som trodde att Centrumlyftet handlade om träning och hälsa, säger företagets dåvarande centrumledare; David Widén. Sedan starten ägs och finansieras Cesam av fastighetsägarna till 40 procent. Lika


TRYGGHET

20 ÅR ÅRETS STADSKÄRNA

ÖRNKORT

HANDELN

NÄRNGSLIVET

FASTIGHETSÄGARE

VÅRA MEDLEMMAR

Per-Gösta Hägglund, Lena Lindström, Hans Hägglund, Ragnhild Backman, Hans Nolander, Elvy Söderström, David Widén, Lars-Erik Jacobsson, Tord Karlsson och Lasse Söderlind

mycket av stadens handlare och köpmän och de resterande 20 procenten bidrar kommunen med. – Tänk att 20 år kan gå så fort. Men det mesta går ju snabbt när man har roligt och även om vi lade ner massor av tungt arbete så hade vi det ofta glatt och trevligt, berättar Hans Hägglund, då engagerad i köpmannaföreningen. Finansieringen av det gemensamma storprojektet var och är en nyckelfråga och att ett flertal av kommunens företag, inte minst industriföretagen, är medlemmar och drar sitt strå till stacken har varit en stor framgångsfaktor. – För det handlar ju om så oändligt

mycket mer än om skojiga idéer och snygga blommor på torget, säger Cesams ordförande Ragnhild Backman. För upphovsmännen och initiativtagarna, som från starten för 20 år sedan, var tio köpmän, några fastighetsägare, företagare och kommunala företrädare, blev det ett gott återseende och en delad glädje kring de goda resultaten av en gemensam ansträngning. Utmaningarna är fortfarande många, men Örnsköldsvik har med Cesam sedan länge hittat modellen och gör allt fler förvissade: Handlar du lokalt i dag så kan du handla lokalt även i morgon!

Lokalägt edan 1856

Vi s äljer

s

GOLV | KAKEL | KAMINER KÖK | BADRUM | BASTU MASKINUTHYRNING FÖNSTER | STÅL Kom och VIRKE OCH ins pireras MYCKET MER av vårt s

HALLÅ DÄR LENA LINDSTRÖM näringslivsutvecklare på Örnsköldsviks kommun

Efter 20 år i Cesam, vilka är dina reflektioner? – Det här har varit en fantastisk resa som ingen kunde ha gjort på egen han d, ett verkligt tillsammans-arbete med så mån ga engagerade människor. Otroligt berikande och lärorikt. – Utmaningen framöver är att ta hänsyn till förändringar, som näthandeln. Vi behöver fortsätta utveckla och jobba med det unika med Örnsköldsvik; att ta vara på det täta och nära som gör staden så trivsam. Och det grejar vi!

Söker du nåt med lokal anknytning? Välkommen in till oss!

Mateus, Edblad, KLONG, Cooee, Paradisverkstaden, ERNST, Skultuna, Chamois, Classic collection, Iris hantverk, Klippan, STÅHL, Klässbols m.fl. blandat med lokalt hantverk.

howroom! 0660-29 52 00 Viktoriaesplanaden 6 www.nordemansjern.se

STORGATAN 7 • 0660-504 04 •

signeratm


Våra fantastiska medle – Vi vill självklart vara en attraktiv arbetsgivare och i rekryteringen av medarbetare är det lika viktigt att Örnsköldsvik är en attraktiv kommun att bo i. Där spelar stadskärnan i sin tur en betydelsefull roll och av den anledningen anser vi att arbetet inom Cesam, med diverse aktiviteter i city, är värdefullt för oss alla.

Tommy Gustafsson, Rask, VD BAE Systems Hägglunds

– När Cesam startades för 20 år sedan hade vi redan en unik känsla av välkomnande och fin företagsanda. Däremot att fastighetsägare, företagare och politiker satt tillsammans och drog riktlinjerna för Ö-viks framtida utveckling var en start på ett otroligt viktigt arbete. Och vi tycker att det är viktigt att samarbeta för stans utveckling.

Alberto Sternad, Restaurang Mamma Mia

BANKER OCH REDOVISNINGSBYRÅER Handelsbanken Modern Ekonomi Nordea SEB Swedbank PWC

BUTIKER Akilles A-Ljus Apoteket Hjärtat Apoteket Örnen Backyard Denim Benerus Bergmans/Hanzens Blommor & Ting Blomsterateljén Blomsterhörnan Bohag Butik L Caprice & Garn Cervera City Experten Clas Ohlson Coop Forum Craft Store Cubus Cut’n Flower

Dr Käse Dressman Däckservice Edblads Electrolux Home Elgiganten Elitvaror El-säkerhetsbutiken Fanny Fin InUnder Gina Tricot Glada Grodan Greens Guld Greens Optik Gustavssons Ur och Guld AB H&M Harjus Hemköp Hemmakväll Hemtex Hälsokraft Ica Centrum Intersport JC KappAhl Kicks Kjell & Company Leklust Life

– Jag tycker att Cesams arbete är väldigt viktigt för att hålla Örnsköldsvik levande och få det så levande som möjligt i centrum. Inget händer ju av sig själv, utan man måste jobba på alla håll och kanter. Det krävs samarbete, och där fungerar Cesam som en sammanhållande kraft.

Anna Edman, Nybergs Fastigheter

Lindex MakeUpStore Mio Möbler MQ Niklas Klädshop Nordemans Jernhandel Nordlanders Skor Nårdik AB OKQ8 Paisley Polarn och Pyret Rabalder Scorett Signerat M Specsavers Stadium Synoptik Synsam Sömerskan Telia Ugglan Mode & Design Utekompaniet Väskan Åhléns Ögrens Optik Östmans Musik Öviks Ljud & Bild Service

– För Örnsköldsvik är Cesam definitivt ett jätteviktigt forum för att stan ska vara så attraktivt som den är idag. Utan Cesam som driver oss samman skulle stan inte vara någonting, så ur den synpunkten är de ruskigt viktiga. De gör också ett arbete att hålla ihop handlarna och få stadskärnan levande.

Roger Öberg, Nordemans Jern


– De gör ett jättejobb. Dels håller de samman butikerna och hjälper oss att utvecklas, så att vi slipper sitta och försöka uppfinna hjulet var och en för sig. De fungerar även som en länk mellan oss och politikerna och driver på kommunen så att det sker utveckling i stadskärnan.

FASTIGHETSÄGARE Backmans Fastighets& Företagsutveckling Brf Blågrå Huset Byggsigurd Centrumfastigheter i Örnsköldsvik AB Ericsons Fastigheter Fastighetbolaget Pilen Hansson & Co HSB Brf Athen HSB Brf Wien Kaskad Lars Söderström Nordek: Oskargallerian AB Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik KB Nyark AB Nybergs Fastigheteroch Förvaltning AB Nyberg Kai Wingårdh Ordenshuset UPA Byggnadsförening SAH Invest Ulf Eklund VSRP 1 Örnsköldsvik AB Örnporten Örnsköldsviks kommun Öviks Cityhus AB

Torbjörn Berglund, Leklust

FRISÖRER Attityd CUT CUT’n FLOWER Helhet hår & make Lenas Frisörer Lockande Frisörer Lyko Mary Me Rut & Karl Salong 2 Saxar Salong Beauty World Salong Jakob Salong Jenny Salong M Självfallet

HOTELL, CAFÉ OCH RESTAURANGER Elite Plaza Hotel First Hotel Statt Hotel Focus Scandic Café UH

MÄKLARE, KONSULTER OCH MEDIA

Wayne’s Coffee Allstar Bishops Brux King Square MatstudioS20 O'Learys Restaurang Il Padrino Restaurang Mamma Mia Reuterdahls Restaurang Scandic Restaurang Varvsberget Subway

CE design Devocy ERA Fastighetsbyrån Mittmedia Mäklarhuset Pensum Svensk Fastighetsförmedling Tidningen 7 Ågrenshuset

HÄLSA OCH SKÖNHET

PARTNERS

Aroma Center Basic Living Kattis Hud & Spa Unik hud & spa Yogahälsan 1Life Friskis och Svettis Nordic Wellness Skönhetsjouren

– Vi tycker att det är en jättebra organisation, Cesam blir som en förlängd arm för oss småföretagare och de knyter ihop alla butiker. De har koll på allt som händer och sker och vi blir uppdaterade på sådant som är på gång. Örnkortet som de håller i är också ett jättebra presentkort. Cecam håller ihop stan och skapar en röd tråd, det känns bra att man kan samverka och att någon driver stan framåt.

BAE Systems Bosch Rexroth Bygdsam Anundsjö Övik energi

TRANSPORT Abrahamssons Buss Örntaxi

– Cesam gör det möjligt för oss att få verka på ett område som är jätteviktigt i vårt ideella arbete och fullfölja vårt huvudmål med att finansiera sommarläger till kommunens barn och ungdomar. Vårt samarbete ger oss chanser till viktiga extrainkomster så att vara delaktiga inom Cesam är en självklarhet för oss.

Kicki Häggström, Matstudio S20 Kent Hållberg, Barnens Dag-föreningen

TRYGGHET

20 ÅR ÅRETS STADSKÄRNA

emmar

ÖRNKORT

HANDELN

NÄRNGSLIVET

FASTIGHETSÄGARE

VÅRA MEDLEMMAR


operatörer

VÅRA MEDLEMMAR NÄRNGSLIVET HANDELN

FASTIGHETSÄGARE

ÅRETS STADSKÄRNA

TRYGGHET

20 ÅR

ÖRNKORT

operatörer ..

ALLt HANGER IHOP

För Örnsköldsviks handlare betyder en levande stadskärna allt, oavsett om butiken drivs på Storgatan eller utanför stan. När kunder är i rörelse, gynnas alla. Isabel Salsbring Gilliusson, varuhuschef på Åhléns i Örnsköldsvik, har varit verksam inom handeln sedan år 2000 och vittnar om en tuff bransch. –Vi är beroende av att alla butiker finns. Lägger någon ned drabbas vi alla av färre kunder och mindre utbud. Det är därför otroligt viktigt att vi har en stad där det händer något. Isabel välkomnar därför de aktiviteter som arrangeras av Cesam. Shoppingkvällar, evenemang och marknader på torget lockar besökare till centrum och bidrar till synen på Örnsköldsvik som en attraktiv stad att både bo och verka i. – Cesam är väldigt stöttande om man behöver hjälp eller har frågor kring ett arrangemang. De vill stan väl och är mycket öppna för idéer och förslag, säger Isabel som kontinuerligt träffar de övriga medlemmarna när Cesam bjuder in till möten. Det är tillfällen att diskutera och få information om kommande arrangemang. Träffarna är också viktiga för gemenskapen, att få ett ansikte på vilka som jobbar var.

vi harvailharal a opevriahtoaöprearltaörer

– Att kunna fråga varandra ”hur gör just ni?” i olika frågor betyder mycket, säger Isabel. Mona Jakobsson på Signerat M håller med. – Att ha direktkontakt med andra handlare är en väldig fördel, att inför storhelger exempelvis få veta hur de har tänkt ha öppet så att vi får enhetliga tider. Jag uppskattar också de snabba meddelanden vi får om en stöldliga härjar på stan. Det har varit till stor hjälp, säger Mona. De aktiviteter som arrangeras centralt drar även folk till affärer utanför centrum. Kristian Isaksson, stormarknadschef på Coop Forum, märker av när butiker som hållit kvällsöppet stänger – då sker en tillströmning av kunder. – All rörelse bidrar till kunder. Vi utanför stan är också beroende av den centrala handeln, säger Kristian som hoppas slippa få se stadskärnan gå ett liknande öde till mötes som andra när butiker lyfts ut till externa handelsplatser. – Att välkomna turister tycker jag inte handlar om att skicka i väg dem till utkanten av stan, i första hand är det centrum som ska attrahera. Men allt hänger ihop, det ena ska inte förta det andra. Kristian lyfter upp fördelen med Örnkortet där över 100 lokala handlare återfinns och där alla pengar som byter ägare stannar kvar i Örnsköldsvik. – Vill man leva och bo i Ö-vik måste

man också handla lokalt. Det behövs organ som driver den frågan. Det är så många saker som hänger ihop. Jag har gått från att vara orolig till att finna det intressant hur vi ska fortsätta framåt i samma positiva anda.

operatörer

vvihariahlaar al a voi hpearraoatlpöaererratörer operatörer

vi har alla Vill du vara en del operatörer . av det härliga gänget på Port 9?

vi har alla operatörer

vi har vi alla har alla vi har alla operatörer operatörer operatörer 2 årsjubileum! vialla har alla välkommen in till vi har oss helgen 25-27 maj vioperatörer har operatörer alla för fler heta Butikslokal på 114 kvm finns ledigt att hyra. operatörerdeals spara 700

spara 700.-

2490.-

1000.- i presentkort

apple iPhone SE 32 gb (svart)

får du när du förlänger/nytecknar ett Halebop/Telia/Telenorabonnemang med minst 8GB surf och 24måns bindningstid.

• 4.0” Retina HD skärm • 12 MP kamera, 4K video • Touch ID sensor

Elgiganten Phonehouse Köpmangatan 9, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

CAFÈ 9

Elgiganten Phonehouse Köpmangatan 9, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

Elgiganten Phonehouse Elgiganten Köpmangatan 9, 891Phonehouse 33 ÖRNSKÖLDSVIK Elgiganten Phonehouse

Elgiganten Phonehouse KöpmangataElngig9,ant891en Phonehous 33 ÖRNSKÖLDSVI Elgigante en PhonehousKe

Köpmangatan 9, Köpmangatan 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK 9, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK 170524_111x309_Halvsida.indd 3

170524_111x309_Halvsida.indd 3

170524_111x309_Halvsida.indd 3

170524_111x309_Halvsida.indd 3

2017-05-23 11:07

Öppettider: Mån-Fre 10-19, Lör 10-16, Sön 12-16 2017-05-23 11:07

2017-05-23 11:07

2017-05-23 11:07

Köpmangat170524_111x309_Hal an 9, Köpmangat 891vsi33da.inddÖRNSKÖLDSVI an 9, 891 33 KÖRNSKÖLDSVIK 3

Elgiganten Phonehouse Köpmangatan 9, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK

Elgiganten Phonehouse Köpmangatan 9, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK 170524_111x309_Halvsida.indd 3

170524_111x309_Halvsida.indd 3

2017-05-23 11:07

2017-05-23 11:07

2017-05-23 11:07


BUTIKERNAS FRAMGÅNG ÄR VÅR FRAMGÅNG

TRYGGHET

20 ÅR ÅRETS STADSKÄRNA

ÖRNKORT

HANDELN

NÄRNGSLIVET

FASTIGHETSÄGARE

VÅRA MEDLEMMAR

En tilltalande stad där folk både vill och kan bo är viktiga faktorer för att behålla och locka nya butiker. Där spelar fastighetsägarna en avgörande roll.

För 20 år sedan såg Örnsköldsviks stadsbild väldigt annorlunda ut, med minskad handel och få nyetableringar. Initiativet till den förändring som så småningom skulle leda till Cesam, togs av fastighetsägare med Jan-Olof och Ragnhild Backman i spetsen. Ragnhild är i dag ordförande i Cesams styrelse. Att fastighetsägare engagerade sig i stadsutvecklingen menar hon var avgörande för 20 år sedan – och så även i dag. – Det är viktigt för fastighetsägare att jobba för förändring. I dag har vi ett mycket större boende i centrum. Det innebär ett kundunderlag som gör det möjligt att investera i kultur och caféer, konvertera kontorsytor till butikslokaler eller satsa på moderna kontor, säger Ragnhild. För att en stad ska bli attraktiv krävs investeringar. Ofta är de långsiktiga och kapitalkrävande. Ragnhild menar att det därför krävs mod för att satsa. – Alla måste hjälpa till och dra åt samma håll. En fastighetsägare har ett ansvar; inte bara att skotta taken utan också ansvaret att behålla sitt värde. Det får de genom att jobba för en attraktiv stad där folk vill handla och bo. Fastighetsägare måste fortsätta vara modiga och utveckla sätt att angripa utmaningar med hur vi samverkar.

Ett exempel på utveckling är lanseringen av ett webbaserat verktyg tänkt att underlätta för företag och privatpersoner att hyra områden i centrum som tidigare varit svåråtkomliga. Det ska vara i gång hösten 2018. – Det ska vara lätt att boka en privat innergård för ett evenemang, eller en gata där någon vill duka upp ett långbord, säger Christina Friberg, ordförande i Cesams stadsmiljögrupp och platsansvarig för Fastighetsägarna i Ö-vik. Det är ett prov på mod, menar Christina, och ett bra exempel hur fastighetsägarna samarbetar med Cesam för att öppna upp staden. – En öppen och livfull stad gör det attraktivt att investera och ökar inflyttningen, så för fastighetsägare är det viktigt att vara med på tåget. Anders Nordin, vd för Byggsigurd, ser handlarna som partners med vilka han som fastighetsägare inte bara gemensamt deltar i en butiks fysiska förändring; att ha en vision om vad som behöver tillföras centrum är lika viktigt. Inte minst för att stå upp mot e-handeln. – Butikernas framgång är vår framgång. Därför betyder Cesam oerhört mycket, utan dem skulle vi aldrig blivit vad vi är i dag, säger Anders Nordin.

Vi är på rätt plats. Är du?

Backmans Fastighets- & Företagsutveckling hyr ut och förvaltar ett antal bostäder, butiks- och kontorslokaler i centrala Örnsköldsvik. Välkommen att kontakta oss! 0660-185 75 | backmans.se

Ragnhild Backman

Anders Nordin

Vi söker alltid rätt företag för rätt plats. Allt för att bygga och utveckla Örnsköldsviks stadskärna på ett så attraktivt sätt som möjligt. Senast välkomnade vi Espresso House – och mer är på gång. Just nu är vi särskilt stolta för att Örnsköldsvik än en gång nominerats till Årets Stadskärna. Och för att Cesam, där vi deltar i arbetet, i tjugo år arbetat för trivsel och trygghet. Tillsammans skapar vi ett levande centrum!


VÅRA MEDLEMMAR NÄRNGSLIVET HANDELN

FASTIGHETSÄGARE

ÖRNKORT

Cesam är

Ett levande centrum skapar ringar på vattnet som även gynnar näringsidkarna när en shoppingdag avslutas med restaurangbesök och hotellnatt. Allt är en cirkel. För Örnsköldsviks näringsidkare innebär ett medlemskap i Cesam bättre möjlighet att stärka sin attraktionskraft. Att tillsammans med övriga aktörer verka för en lukrativ stadskärna ger i slutändan ökade intäkter – vilket i sin tur skapar förutsättningar till utveckling. – Ju mer vi får ett levande centrum, desto fler besökare hittar till oss. Åker en familj från exempelvis Umeå för att de finner Örnsköldsvik en intressant och mysig stad, då är det möjligt att Paradiset finns med i dagsplaneringen och kanske även en hotellnatt, säger David Berglund, enhetschef på Paradiset. Samarbetet med Cesam tycker han genomsyras av en stark vi-känsla och kollegial gemenskap. För David är det en trygghet. – Man känner sig inte ensam om man har en problematik eller vill skapa en aktivitet. Att prata genom Cesam är så mycket enklare än att behöva kontakta varje enskild aktör. Ett levande centrum bidrar också mycket till tryggheten, menar David. Ju fler som aktivt rör sig längs gatorna, desto tryggare blir staden. Niklas Berggren, delägare och vd för Allstar, är inne på samma linje. – Att gå hem från krogen ska kännas

Niklas Berggren

SPINDELN I NÄTET

David Bergund

ÅRETS STADSKÄRNA

TRYGGHET

20 ÅR

tryggt, det är en viktig del för att någon ska tänka ”jag vill bo och leva i Örnsköldsvik”. Att Cesam verkligen jobbar för en trygg stadskärna tycker jag är superviktigt, säger Niklas. Medlemskapet i Cesam säger han är värt varenda krona. Till största del på grund av det informationsflöde om aktiviteter som Cesam fortlöpande ger sina medlemmar och som han i egenskap av krögare drar stor nytta av. – Cesam är som spindeln i nätet, man behöver någon som håller i allt. De serverar oss information på silverfat; har jag sommarfest i hamnen får andra medlemmar kännedom om det och då kan de tänka ”vad bra, då kan jag kanske hitta på något kring det”. Likadant gäller för mig. Om jag får besked om ett arrangemang på torget som slutar klockan 15, då kan jag förbereda mig för att det är mycket folk i rörelse och anpassa personalstyrkan för kvällen. Alla Cesam-anslutna deltar inte i evenemang, men stödjer ändå det arbete som görs med sitt medlemskap. Ulrika Nordin, företagsrådgivare på Handelsbanken, har många kunder bland Ö-viks butiksägare och är lika mån som andra att handeln frodas. – Vi vill så klart ha en trevlig stad med positiv anda och har man Örnsköldsvik som sin marknad är det viktigt att dra sitt stå till stacken. Allt är en cirkel. Ulrika Nordin

HASPELSET fr. 449:-

NÄT FRÅN LAXEN

VI HAR ÄVEN LUFTVAPEN, PILBÅGAR OCH BLÅSRÖR

PINEWOOD MYGGJACKA 175:-

MÄNGDER AV KNIVAR Hotellgatan 2, Övik | 0660-182 22 | www.benerus.com |


Kjerstin Svedberg och Birgitta Edin-Westman.

OPTIMALT NÄR ALLA KÄNNER DELAKTIGHET Cesam, polisen, Örnsköldsviks kommun och Brå har en ömsesidig nytta av varandra i det kontinuerliga arbetet att öka tryggheten och minska brottsligheten i Örnsköldsvik. En stad som upplevs trygg är en stad som folk vill vistas i.

Brå, Brottsförebyggande rådet, är en samverkansorganisation med polisen, Örnsköldsviks kommun och Cesam som samarbetspartners. Tillsammans eftersträvar de att Örnsköldsvik ska vara en trygg stad att leva i. – Ju tryggare upplevelse besökare och boende har av vår stad, desto fler kommer att vilja vistas här. Därför är så klart vi i kommunen, Cesam och andra samverkansparter väldigt intresserade av att samarbetet ska fungera bra, säger Birgitta Edin-Westman, samordnare för Brå Örnsköldsvik. Örnsköldsvik har sedan länge haft en låg brottslighet. Tack vara en god dialog har många åtgärder vidtagits under åren för att göra gatorna säkra både dagtid och kvällar – önskemål och åsikter från handlare och näringsidkare är exempelvis något Cesam tar med sig till diskussion under reguljära möten med Brå. – Våra möten kan handla om detaljer som belysning och klotter till större frågor som att öka tryggheten på stan för unga och hur vi ska bidra till att göra utevistelse kvällstid säkrare. Många menar att känslan av trygghet ökar när

Unga behöver kramar, inte alkohol!

mycket folk är i rörelse. Arbetet med att få en levande och trygg stadskärna även efter dagens slut har lett till att Örnsköldsvik numera är en Purple Flag-certifierad stad. Det innebär i klartext en stämpel på att arbetet med att göra stadskärnan trygg och attraktiv med ett brett utbud av aktiviteter även kvällstid är på rätt väg. Purple Flag har sitt ursprung i England och togs fram för att utveckla städers kvällsekonomi. – Vi är stolta över att ha medverkat till att Örnsköldsvik blivit Purple Flagcertifierat. Att sitta tillsammans i Brå är en framgångsfaktor, säger Kjerstin Svedberg, närpolischef i Örnsköldsvik. Att kunna fika, gå på bio, äta på restaurang eller ta en promenad i en park kvällstid ska alltså vara möjligt att göra i en trygg miljö. Från polisens sida är ambitionen att offentligt synas så mycket som möjligt – och att lyssna på Cesam, som utgör en sådan stor del av stadskärnan, är enligt Kjerstin Svedberg av stor vikt. – Det är optimalt när alla i samhället känner delaktighet och fler aktörer kommer till tals. Vi har kanonfina idéer värda att ta tillvara.

TRYGGHET

20 ÅR ÅRETS STADSKÄRNA

ÖRNKORT

HANDELN

NÄRNGSLIVET

FASTIGHETSÄGARE

VÅRA MEDLEMMAR


- DET LOKALA PRESENTKORTET

Genom virvlande forsar, stilla laguner på land och under ytan PARADISETORNSKOLDSVIK.SE

TRYGGHET

FINA MASSOR AV !

ERBJUDAND

EN

lt! du handlar loka Tack för att

SHOPPINGHÄFTET 100 KR • GÄLLER 1/5 - 31/10 2018

Tävla och vinn Örnkort! 1. Hitta bokstäver på stan 2. Lista ut ordet 3. Skicka in ordet, ditt namn och telefonnummer via mail till info@cesam.se eller på webben7.se/cesam Bokstäverna finns i skyltfönstren hos: Intersport, Beatrice, Fanny, Lenas frisörer, Akilles fotvård, Nordlanders skor och Östmans musik. Tävlingen pågår t.o.m. 1 juli 2018 och bland alla rätta svar drar vi fem personer som får ett Örnkort värde 300 kr vardera.

7AN MEDIAPARTNER | FOTO: HÅKAN NORDSTRÖM | TRYCK: MITTMEDIA PRINT SUNDSVALL 2018

Att det är viktigt att gynna den lokala handeln förstod Örnsköldsviks köpmannaförening redan 1954, året då det lokala presentkortet Örnkortet först såg dagens ljus. Numera är de verksamma som Örnsköldsviks Handel och tack vare deras samarbete med Cesam har kortets pappersförlaga i dag utvecklats till ett digitalt alternativ. – Det har gjort det både smidigare och enklare att hantera och vi märker hur det digitala Örnkortet hela tiden blir allt mer populärt att ge bort som present, säger Cesams Stina Mattebo. Örnkortet, som går att användas i över 100 butiker, köper du smidigt i den självbetjäningskiosk som står placerad i Oskargallerian. Målsättningen är att fler ska ställas ut. – Örnkortet ett bra verktyg som ger oss förutsättningar att behålla pengarna i kommunen. En rolig sak vi märkt är att ungdomarna börjat använda det mer och mer, efter digitaliseringen. Ett tydligt exempel på det är Vincent, Stinas egen åttaårige son: – Han är inget undantag, Vincent blir överlycklig när han får Örnkortet i present. Då vet han att han kan köpa vad som helst i hela stan! Stina Mattebo tipsar också om att ladda hem Öviksappen, den digitala versionen av Cesams shoppinghäfte som scannas in för att användas i mobilen. Med erbjudanden och rabatter är även den betydelsefull för en blomstrande lokalhandel. – Att shoppinghäftet, som blev möjlig att digitalisera tack vare ett bra samarbete med Ågrenshuset, också produceras lokalt tycker vi är viktigt, säger Anette Forsberg. – Och oavsett om man väljer att vara digital eller inte har shoppinghäftet ett gott ändamål då den största delen av vinsten går till de föreningar som faktiskt säljer den, säger Stina Mattebo.

20 ÅR ÅRETS STADSKÄRNA

ÖRNKORTET

ÖRNKORT

HANDELN

NÄRNGSLIVET

FASTIGHETSÄGARE

VÅRA MEDLEMMAR