Page 1

KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 1 路 APRIL 2012

t Vend blade

VIA CFU 路 CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER


n

Praktiske oplysninger Tilmelding til CFU´s kurser i skoleåret 2012/2013 Du kan tilmelde dig online på viacfu.dk/kurser. Alternativt kan du benytte blanketten på side 30. Bemærk, at der i år ikke er en fast dato for sidste frist for tilmelding. Se under det enkelte kursus, hvornår sidste frist er. Alle CFU´s kursusgebyrer er inklusiv forplejning og evt. materialer, men eksklusiv moms.

Afbud Det er skolen der har købt pladsen på kurset. Den kan overdrages til en kollega i tilfælde af, at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse, hvem der kommer i stedet. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder.

Forslag til nye kurser Optagelse og afslag Ved online tilmelding får du en autogenereret svarmail, som bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning. Bemærk, du er ikke optaget på kurset, før du modtager en bekræftelse fra kursusadministrationen. Denne bekræftelse udsendes via mail, så det er en god ide at meddele os evt. ændringer i mail og arbejdssted. Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til kursusadministrationen for at få en status. Beslutningen om gennemførelse vil normalt foregå omkring 1 til 2 måneder før kursets afvikling. Du vil straks efter sidste frist for tilmelding, modtage besked om gennemførelse eller aflysning. Der er ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre, så vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig online indtil 14 dage før kurset. Er du senere ude end 14 dage før, ring da til kursusadministrationen for at få hjælp til tilmeldingen. Tilmelding til CFU´s kurser er bindende.

Du er altid velkommen til at indsende idéer til nye kurser, samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. kataloget til at få idéerne. Kontakt kursusadministrationen eller henvend dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Tilbuddet gælder også, hvis I skal have hjælp til afholdelse af en pædagogisk dag på skolen. Se konsulentoversigten side 28

KURSUSSEKRETARIAT AARHUS

HERNING

SKIVE

Jytte Rohde

Else G. Jensen

Tina Agesen-Pagh

Sandra Jensen

jyro@viauc.dk 87 55 28 12

ejen@viauc.dk 87 55 28 08

tap@viauc.dk 87 55 27 04

saje@viauc.dk 87 55 27 61

viacfu.dk/minekurser Har du oplyst os dit brugernavn til UNI-login, kan du gå direkte til de kurser, du er optaget på. Her kan du finde deltagerliste og alle andre praktiske oplysninger. Har du ikke et UNI-login, kan du benytte dig af mailadgang via den mail, du har oplyst ved tilmeldingen.

2

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012


n

Kursusplan · Indhold

Dansk børnehaveklasse - 2. klasse Læs fakta i indskolingen. . . . . . . . . . . . . . . . Fandango. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Børnehaveklasseledernes temadage . . . . . Hjælp - vi skal have en 1. klasse . . . . . . . . . Fra skodklasse til stjerneklasse. . . . . . . . . . Verden fuld af ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fed fiktion fra første færd. . . . . . . . . . . . . . . Børnenes U-landskalender. . . . . . . . . . . . . . Skolen - lige om hjørnet? . . . . . . . . . . . . . . . Skrivelyst og fortælleglæde . . . . . . . . . . . . . Stavning i indskolingen. . . . . . . . . . . . . . . . . Læsning I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Læsning II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspirationseftermiddage . . . . . . . . . . . . . . . Dansk 3. - 6. klasse Animationsfilm i undervisningen . . . . . . . . . Dansk der rykker på mellemtrinnet . . . . . . . Genrepædagogik - dansk på mellemtrinnet Skriv op og ned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur der dur på mellemtrinnet . . . . . . . Læsning for begyndere . . . . . . . . . . . . . . . . . Mellemtrinnet læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspiration til din undervisning i dansk på mellemtrinnet . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8

8 8 9 9 9 9 9 10

Dansk 7. - 10. klasse »INTET eller ALT« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Erindringer, Erindringer, Erindringer . . . . . . 10 Helle Helle og Naja Marie Aidt . . . . . . . . . . . 11 Opdatering ved skoleårets start. . . . . . . . . . 11 Nyhedsformidling i undervisningen . . . . . . . 11 Danskfaget NU - 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Skriv til din læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Inspiration til din undervisning i dansk . . . . 12 Ned i novellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Årets prøver i dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Dokumentarfilm til overbygningen . . . . . . . . 12 Dansk med de store 2012 . . . . . . . . . . . . . . 12 Fra Blockbuster til biblioteket?. . . . . . . . . . . 13 Når Web 2.0 flytter ind i danskundervisningen for de ældste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Flere fænomenale fortællinger . . . . . . . . . . 13 Dansk med de store 2012 . . . . . . . . . . . . . . 13 Prøverne i maj 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Prøveform B/10. - klasse-prøven i mundtlig dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Mobilen i danskundervisningen. . . . . . . . . . 14

Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog i overbygningen . . . Læsning på kryds og tværs . . . . . . . . . . . . . Ordet er dit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog . . . . . . . . . . . . . . . . Fremmedsprog Engelsk for tredje på første klasse! . . . . . . . Engelsk - og elever med særlige behov . . . . English Webbed Up! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forum for sproglærere . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspiration til din undervisning i engelsk. . . Tysk ungdomskultur - belyst gennem filmen Leroy . . . . . . . . . . . . Nouvelles approches . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ressources en or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IWB og tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspiration til din undervisning i tysk og fransk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt indhold til afgangsprøverne i tysk . . . . . Historie · Kristendomskundskab · Samfundsfag Inspiration til historieundervisningen på mellemtrinnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrafaktion. Hvad nu hvis...?. . . . . . . . . . Når faget er udtrukket . . . . . . . . . . . . . . . . . Brug af bibelen i undervisningen - en temadag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EU i undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 14 15 15

15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18

IT og medier Få idéer til inddragelse af mobil og tablet i naturfag. . . . . . . . . . . . . IWB grundkursus - kom i gang med IWB . . . Læreren som filmproducer . . . . . . . . . . . . . .

19 19 19

Matematik IWB og matematik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspiration til din undervisning. . . . . . . . . . . Bevægelse i matematik . . . . . . . . . . . . . . . . Cooperative Learning i matematik. . . . . . . . Specialundervisning i matematik . . . . . . . . Web 2.0 og matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematik - så det svinger. . . . . . . . . . . . . . Matematik i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . Specialundervisning i matematik . . . . . . . .

19 20 20 20 20 21 21 21 21

Naturfag Naturens kredsløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astronomi - helt elementært . . . . . . . . . . . . Geografiens dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsøg og aktiviteter i natur/teknik - serveret på et sølvfad . . . . . . . . . . . . . . . . . Flerfaglige trinmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natur/Teknik 1. - 6. klasse. . . . . . . . . . . . . . Energiøen Island - verdens måske første brintsamfund . . . . . Naturfag i spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktisk musiske fag Billedkunst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Back to Basics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boysens Musiktime 1 2 3 4 Let´s Go . . . . . Idræt på mellemtrinnet. . . . . . . . . . . . . . . . . Idræt i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idrætsunderviserens dag . . . . . . . . . . . . . . . Internationalisering eTwinning - lærende fællesskab for skoler i Europa. . . Sæt gang i nordisk/baltisk klasseudveksling på din skole . . . . . . . . . . . Pædagogiske temaer En online håndsrækning til it-rygsækken . . Skolebibliotekarens Dag 2012. . . . . . . . . . . Inspiration til din undervisning i specialundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visuel innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspiration til din undervisning i innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaching i samtalen I . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaching i samtalen II . . . . . . . . . . . . . . . . . Mindfulness og empati . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 22 22 22 23 23 23 24

24 24 24 25 25 25

25 25

26 26 26 26 27 27 27 27


Humanistiske fag DANSK børnehaveklasse - 2. klasse

Pædagogiske konsulenter Kirsten Glavind • Marianne S. Pedersen

■ ■ Læs fakta i indskolingen

■ ■ Børnehaveklasseledernes temadage

Undervisning med henblik på at udvikle elevernes tekstforståelse bør starte i indskolingen. Kurset sætter fokus på hvorledes arbejdet med fagtekster kan foregå på de yngste klassetrin.

Indholdet på disse dage er specielt sammensat med henblik på at inspirere og opkvalificere pædagoger og lærere, der arbejder i børnehaveklassen Målgr.

Målgr. Pris

Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i 0.-2.klasse, samt andre interesserede 375 kr.

Kursusnummer CFU12001 Tid 13. november 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2012 Kursusnummer CFU12002 Tid 20. november 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2012

■ ■ Fandango

Fantastisk dansksystem - nu også til indskolingen Gyldendals succesfulde dansksystem Fandango udkommer nu til indskolingen. Materialet vægter både bogstavlydafkodning, sprogforståelse og fiktionskompetence. På kurset præsenteres tankerne bag systemet og der gives eksempler på konkrete forløb. Målgr. Børnehaveklasseledere og dansklærere i første klasse Pris 250 kr. Arrangeres i samarbejde med Forlaget Gyldendal Kursusnummer CFU12005 Tid 4. september 2012 kl. 13 - 16 Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 3. august 2012 Kursusnummer CFU12006 Tid 26. november 2012 kl. 13 - 16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2012 Kursusnummer CFU12007 Tid 27. november 2012 kl. 13 - 16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2012

4

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

Pris

Pædagoger og lærere, der arbejder i børnehaveklassen samt andre interesserede kr. 2.350

Kursusnummer CFU12035 Tid 1. og 2. oktober 2012, kl. 9 - 16.15/16 Instr. Lærer og lærebogsforfatter Jørn Starcke-Jensen, Ikast Idrætspædagog Birgitte Møs, Brønshøj Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs, Allingåbro Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 31. august 2012 Kursusnummer CFU12036 Tid 8. og 9. oktober 2012, begge dage kl. 9 - 16/16.15 Instr. Lærer og lærebogsforfatter Jørn Starcke-Jensen, Ikast Idrætspædagog Birgitte Møs, Brønshøj Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs, Allingåbro Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 7. september 2012 Kursusnummer CFU12037 Tid 22. og 23. oktober 2012, begge dage kl. 9 - 16.15/16 Instr. Lærer og lærebogsforfatter Jørn Starcke-Jensen, Ikast Idrætspædagog Birgitte Møs, Brønshøj Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs, Allingåbro Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 21. september 2012 Læs mere på www.viacfu.dk/kurser


■ ■ Hjælp - vi skal have en 1. klasse Teoretisk overblik, en masse praktiske ideer, inspiration, lyst og en fælles referenceramme. Du og din teammakker får med dette kursus et solidt, fælles grundlag og et velfungerende afsæt for arbejdet med jeres kommende 1. klasse. Modul I: 4 kursusdage Arbejdsform: Oplæg, gruppearbejde, diskussion og erfaringsudveksling. Alle dage også udstilling af både faglige og tværfaglige læremidler til begynderundervisningen. - Tilbud om deltagelse i en lukket konference i SkoleKom. - Udlevering af omfattende mappe med inspirationsmateriale til arbejdet med 1. klasse. 1. kursusdag: Velkomst v/pæd. konsulent Kirsten Glavind / Marianne Skovsted Pedersen ”Godt begyndt er halvt fuldendt”- om trivsel i indskolingen v/AKT konsulent Sven Hejgaard Kurset sætter fokus på elevernes alsidige personlige udvikling for at holde fast i den sociale dimension i en tid, hvor det faglige har offentlighedens store opmærksomhed. Som AKT- vejleder ser jeg ofte, at trivslen i klassen er forudsætningen for det faglige udbytte. Nøgleord: Elevernes sociale kørekort, klasserumsledelse og klassekultur, skole/hjem samarbejde, klassemødet og konflikthåndtering.

Materialevejledning og årsplanlægning i matematik og naturfag v/pædagogisk konsulent Ole Haubo Christensen Herefter konkret årsplanlægning for det kommende skoleår. Modul II - internatophold på DanParcs Søhøjlandet i Gjern d. 28. – 29. oktober 2013: Erfaringsudveksling om skolestartforløbet, opfølgning med instruktørerne fra kursusdagene i modul I og forskellige oplæg i workshops. Modul III Inspirationsdag på CFU Herning den 9. april 2014 kl. 9.00 -13.00 for kursister på kursus CFU13030 og på CFU Aarhus den 7. april 2014 kl. 09.00 – 13.00 for kursister på kursus CFU13031, CFU13032 og CFU13033. Hør de andres erfaringer, begynd på årsplanlægningen i jeres team og få bestilt materialer til 2. klasse. CFU’s pædagogiske konsulenter og bibliotekarer vil være til rådighed med vejledning og hjælp. Inspirationsdagen vil desuden indeholde praktiske aktiviteter, forslag til undervisningsforløb samt præsentation af relevante lærebøger, konkrete og supplerende materialer. Målgruppen: Kommende lærerteam i 1. klasser, både matematik- og dansklærere, børnehaveklasseledere samt klassepædagoger i 1. klasser. Team og lærere/pædagoger fra samme skole vil blive prioriteret ved optagelsen på kurset! Pris: 5600 kr.

2. kursusdag: Anerkendende læse- og skriveundervisning v/ freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup Målet for denne dag er, at deltagerne får ideer til og baggrundsviden for at skabe et godt rum for børns væren og læren i dansk de første skoleår. At styrke deltagernes faglige indsigt og kompetencer i arbejdet med at tilrettelægge aktiviteter og undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i det enkelte barns læring og samtidig fører frem mod bindende trinmål.

Kursusnummer CFU13030 Tid 21. - 24. maj 2013, alle dage kl. 9 - 15/16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tid 28. oktober 2013 kl. 9:00 - 29. oktober 2013 kl. 15:30 Sted DanParcs Søhøjlandet, Lille Amerika 10, Gjern Tid 9. april 2014 kl. 9 - 14 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 1. maj 2013

Eller:

Kursusnummer CFU13031 Kun for dansklærere Tid 28.- 31. maj 2013, alle dage kl. 9 - 15/16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tid 28. oktober 2013 kl. 9:00 - 29. oktober 2013 kl. 15:30 Sted DanParcs Søhøjlandet, Lille Amerika 10, Gjern Tid 7. april 2014 kl. 9 - 14 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 1. maj 2013

Matematik i 1. kl. med plads til alle! v/lærer og lærebogsforfatter Carsten Hedegaard, Esbjerg Få gode råd til arbejdet med bl.a. faglig læsning. Faglig læsning er blevet den ”nye regnemaskine” for eleverne i deres forsøg på at løse de matematiske problemstillinger. Hvorfor og hvordan kan vi fremme den undersøgende og eksperimenterende arbejdsform? Hvordan kan vi på en god og hensigtsmæssigt måde arbejde tværfagligt i 1. klasse? 3. kursusdag: Ro, rum og rammer - om at skabe et godt undervisningsmiljø i de første skoleår v/pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen Dagens oplæg handler om, hvordan der i praksis kan sættes rammer og skabes strukturer i dagligdagen, så alle i videst muligt omfang får de bedste betingelser for trivsel og læring. Bl.a. inddrages elementer fra Læringsstile, Mange intelligenser og Cooperative Learning. 4. kursusdag Hvad er portfolio – og hvordan kommer man i gang? v/lærer Anni Hensel Det kræver sin mand/kvinde at dokumentere og evaluere hvert eneste barn i en klasse. I den forbindelse kan portfolio og logbog være nyttige redskaber. Der er både tale om en undervisningsstrategi for læreren og en læringsstrategi for eleven (”at lære at lære”). Dagen tager udgangspunkt i Årsplanstræet, hvor eleverne aktivt inddrages i årsplanlægningen. Materialevejledning og årsplanlægning i dansk v/pædagogisk konsulent Kirsten Glavind / Marianne Skovsted Pedersen

Kursusnummer CFU13032 Tid 11. - 14. juni 2013, alle dage kl. 9 - 15/16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tid 28. oktober 2013 kl. 9:00 - 29. oktober 2013 kl. 15:30 Sted DanParcs Søhøjlandet, Lille Amerika 10, Gjern Tid 7. april 2014 kl. 9 - 16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 1. maj 2013 Kursusnummer CFU13033 Tid 18. - 21. juni 2013, alle dage kl. 9 - 15/16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tid 28. oktober 2013 kl. 9:00 - 29. oktober 2013 kl. 15:30 Sted DanParcs Søhøjlandet, Lille Amerika 10, Gjern Tid 7. april 2014 kl. 9 - 16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 1. maj 2013 Bemærk: Kursusnummer CFU13031 har kun dansklærere som målgruppe i modsætning til de tre øvrige opslag, hvor kurset har både dansk- og matematiklærere og børnehaveklasseledere som målgruppe.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

5


■ ■ Fra skodklasse til stjerneklasse

At inspirere deltagerne til at udvikle egen klasse til en stjerneklasse

- Da 6. a skiftede fra at være ”skolens værste klasse” til at være ”skolens bedste klasse”. - En stjerneklasse fødes. - Klasseledelse. - Anerkendelse frem for fejlfinding. - Ro i klassen. - Klassemøder. - Spilleregler i en mobningsfri stjerneklasseklasse. - Skole-hjem samarbejde med trivsel på programmet. - Kurset afsluttes med, at kursisterne i små grupper laver handleplaner for egne klasser. Målgr. Pris

Lærere og pædagoger i indskolingen, lærere i 3.-5.klasse og specialundervisningslærere 875 kr.

Kursusnummer CFU12003 Tid 17. september 2012 kl. 9 - 15 Instr. AKT konsulent og lærer Svend Aage Hejgaard Laursen, Egå Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 17. august 2012 Kursusnummer CFU12004 Tid 20. september 2012 kl. 9 - 15 Instr. AKT konsulent og lærer Svend Aage Hejgaard Laursen, Egå Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 20. august 2012

■ ■ Fed fiktion fra første færd Kurset giver vinkler på, hvordan der kan arbejdes med litteratur lige fra skolestart Med udgangspunkt i ny forskning og med Fælles Mål i baghånden præsenteres bud på, hvordan arbejdet med at udvikle elevernes fiktionskompetence kan praktiseres i den første danskundervisning. Der præsenteres ny god børnelitteratur i forskellige genrer og vi kommer ind på dialogisk oplæsning samt Cooperative Learning. Målgr. Pris

Kursusnummer CFU13005 Tid 18. marts 2013 kl. 9 - 16 Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 18. februar 2013 Kursusnummer CFU13006 Tid 19. marts 2013 kl. 9 - 16 Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 19. februar 2013

■ ■ Børnenes U-landskalender

- Oplev Verden og u-landskalenderlandet Ghana. Vær med til at udvikle fremtidens givende mennesker.

■ ■ Verden fuld af ord

Udvikling af ordforråd og oplæsning med dialog med konkrete eksempler fra Verden fuld af ord

Verden fuld af ord bidrager til at udvikle børnenes ordforråd og lærer dem at bruge enkle redskaber til at kunne forstå, huske og genfortælle både faktatekster og fiktion. Kurset vil bl.a. rumme: konkrete eksempler på læringsstrategier og praktiske øvelser i udvælgelse af ord og dialogiske spørgeteknikker Målgr. Pædagoger i børnehaveklassen samt dansklærere i første klasse Pris 500 kr. Arrangeres i samarbejde med Forlaget Alinea Kursusnummer CFU12038 Tid 15. november 2012 kl. 13:30 - 16:30 Instr. Børnehaveklasseleder og læsevejleder Lene Krogh Larsen, Brøndby Strand Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2012 Kursusnummer CFU12039 Tid 22. november 2012 kl. 13:30 - 16:30 Instr. Børnehaveklasseleder og læsevejleder Lene Krogh Larsen, Brøndby Strand Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 22. oktober 2012

6

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

Lærere, der underviser i dansk i indskolingen samt børnehaveklasseledere. 975 kr.

Hør om Årets U-landskalendermateriale og Charlotte Blays fortælling fra Ghana i Afrika til indskolingen. Masser af ideer, øvelser og aktiviteter. Vær med til at udvikle fremtidens givende mennesker. Hver deltager får udleveret et gratis sæt af alle bøger. - Et af de mest anvendte læremidler til en effektiv u-landsformidling på de yngste og mellemste klassetrin. Se mere på www.u-landskalenderen.dk. Målgr. Pris

Undervisere i dansk, matematik, natur/teknik, kreative fag på 0. 4. klassetrin. 700 kr.

I samarbejde med Danida samt Pædagogisk Center, Randers Kommune Kursusnummer CFU12271 Tid 24. oktober 2012 kl. 10 - 15 Instr. Forfatter Mikala Klubien, Albertslund Fotograf Jørgen Schytte, Valby Charlotte Blay, Danida Sted Musik- og Teaterhuset Værket, Mariagervej 6, Randers C Tilmeldingsfrist: 24. september 2012


■ ■ Skolen - lige om hjørnet? På dette kursus præsenteres nogle teknologier der er på vej ind i skolen. Faktisk kører de på enkelte skoler som udviklingsprojekter. Du vil blive præsenteret for Interaktivt gulv, berøringsfølsomt bord, digitale kladdehæfter mm. Præsentationerne vil foregå som foredrag efterfulgt af workshop. Målgr. Pris

Lærere i indskolingen og specialundervisningen 600 kr.

Kursusnummer CFU12412 Tid 4. september 2012 kl. 13 - 16 Instr. Lærer Tine Agenskov, Dueholmskolen, Nykøbing M. Skoleleder Henry Thomsen, Veng Fællesskole Lærer Jette Høstgaard Jensen, Aakjærskolen, Skive Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 3. august 2012

■ ■ Læsning I - Sådan lærer børn sig at læse Formålet med kurset er at styrke deltagernes faglige indsigt og kompetence i arbejdet med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i de forskellige børns udviklingstrin og samtidig fører frem mod bindende trinmål. På kurset vil der blive sat fokus på en indføring i grundlæggende læse- og skriveteori, børns sproglige udvikling og sproglige bevidsthed, den formelle og den uformelle skriftsprogstilegnelse, organisering af et skriftsprogstimulerende læringsmiljø samt pædagogiske værktøjer til løbende evaluering af elevernes læse- og skriveudvikling. Målgr. Pris

Børnehaveklasseledere, dansklærere i indskolingen 4.900 kr.

Kursusnummer CFU12033 Tid 24. september - 6. november 2012, alle dage kl. 9 - 15 Instr. Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 24. august 2012

■ ■ Skrivelyst og fortælleglæde Skrivevejen ind i læsningen

For at knække skriftsprogets kode skal eleven forstå, at der er en sammenhæng mellem lyd og bogstav. Den opdagende skrivning lader børnene opdage skriftens lydprincip ved at de selv eksperimenterer med at skrive. I skriveprocessen arbejder de funktionelt med det fonologiske princip og skriver sig dermed ind i læsningen. At lade skrivning være første vej ind i skriftsproget baner således vejen for læsningen. Målgr. Pris

Børnehaveklasseledere, dansklærere i 1. - 2. klasse 975 kr.

Kursusnummer CFU13003 Tid 17. januar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 17. december 2012 Kursusnummer CFU13004 Tid 14. januar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 14. december 2012

■ ■ Stavning i indskolingen

Stjerneskud - modelskrivning og meningsfuld staveundervisning i indskolingen

Målgr. Pris

■ ■ Læsning II Læsning er mere end afkodning - læsning i begynderundervisningen Formålet med kurset er at videreføre de tanker, der blev præsenteret på Læsning I. På kurset vil der blive sat fokus på, at læsning er mere end afkodning. Hvordan flytter vi fokus fra afkodning til læseforståelse? Præsentation af forskellige forståelsesstrategier - faglig læsning og skrivning i indskolingen samt litteratur pædagogik i indskolingen. Målgr. Foruds. Pris

Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen At man har deltaget i Læsning I 3.050 kr.

Kursusnummer CFU13026 Tid 27. og 28. februar 2013, begge dage kl. 9 - 15 Instr. Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tid 11. april 2013 kl. 9 - 15 Instr. Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 25. januar 2013

Dansklærere i 1.- 3. klasse og specialundervisningslærere 475 kr.

Kursusnummer CFU13001 Tid 6. marts 2013 kl. 13 - 16 Instr. Lærer,cand.pæd. forfatter af fag og skønlitteratur Grete Wiemann Borregaard, København K Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 6. februar 2013 Kursusnummer CFU13002 Tid 7. marts 2013 kl. 13 - 16 Instr. Lærer,cand.pæd. forfatter af fag og skønlitteratur Grete Wiemann Borregaard, København K Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 6. februar 2013

Online tilmelding til kurserne på viacfu.dk/kurser indtil 1 måned før kursusstart VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

7


■ ■ Inspirationseftermiddage

DANSK 3. - 6. klasse

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning

Pædagogiske konsulenter Helle Rahbek • Sara Sejrskild

Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår.

Dansk 1. - 2. klasse Målgr. Pris

Dansklærere i 1. - 2. klasse Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13027 Tid 6. maj 2013 kl. 13:00 - 16:30 Instr. Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Aarhus N, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 5. april 2013 Kursusnummer CFU13028 Tid 16. maj 2013 kl. 13:00 - 16:30 Instr. Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 16. april 2013

Inspirationsdag for børnehaveklasseledere

■ ■ Animationsfilm i undervisningen På dette kursus vil du lære, hvordan du nemt kan lave små animationsfilm med playmobil eller andre relevante rekvisitter. Der indledes med et oplæg om animationsfilm samt en introduktion til de værktøjer, der skal anvendes. Herefter producerer kursisterne selv en animationsfilm lige fra ideudvikling og udarbejdelse af storyboard til færdig film uploadet til Youtube eller Skoletube. På CFU kan du låne en kasse med udstyr til at lave små animationsfilm med eleverne. I kassen er der kameraer, programmer og vejledninger til, hvordan du kommer i gang. Målgr. Foruds. Pris

Lærere i indskolingen og på mellemtrinnet Alm. It-håndværksmæssige færdigheder 500 kr.

Kursusnummer CFU12410 Tid 27. september 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 27. august 2012

Kursusnummer CFU13411 Tid 21. marts 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 21. februar 2013

Medbring gerne en aktivitet, ide, sang eller andet fra hverdagen til fælles erfaringsudveksling. Målgr. Pris

Børnehaveklasseledere og pædagoger, der har deres gang i børnehaveklassen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13029 Tid 21. marts 2013 kl. 9 - 13 Instr. Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 21. februar 2013

■ ■ Dansk der rykker på mellemtrinnet Første dag er det ny børnelitteratur og ny litteraturdidaktik der er i fokus. Få eksempler på de nyeste børnebøger og praktiske idéer til, hvordan de didaktisk kan bruges. På kursets anden dag tages udgangspunkt i den australske genrepædagogik og gives bud på en sprog og grammatikundervisning med fokus på sprogets funktion. Målgr. Pris

Dansklærere på mellemtrinnet 1825 kr.

Dansk i indskolingen Målgr. Pris

Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i 0.- 2.klasse Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13016 Tid 1. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 2. april 2013 Kursusnummer CFU13017 Tid 2. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 2. april 2013

8

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

Kursusnummer CFU12022 Tid 5. og 6. september 2012, begge dage kl. 9 - 15 Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 3. august 2012 Kursusnummer CFU12023 Tid 24. og 25. september 2012, begge dage kl. 9 - 15 Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 24. august 2012


■ ■ Genrepædagogik

- dansk på mellemtrinnet - i teori og praksis

På kurset introduceres til den systemisk-funktionelle lingvistiks teori om sprog og tekster. Med udgangspunkt heri vises og afprøves undervisningsaktiviteter med fokus på sprog, læsning og skrivning rettet mod danskundervisningen på mellemtrinnet. Målgr. Pris

Dansklærere på mellemtrinnet 825 kr.

Kursusnummer CFU13034 Tid 14. marts 2013 kl. 9 - 15 Instr. Mette Vedsgaard Christensen, Aarhus N Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 14. februar 2013 Kursusnummer CFU13035 Tid 12. marts 2013 kl. 9 - 15 Instr. Mette Vedsgaard Christensen, Aarhus N Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 12. februar 2013

■ ■ Skriv op og ned

■ ■ Litteratur der dur på mellemtrinnet Kim Fupz Aakeson, lyrik fra romantikken og Sys Bjerres rappe sange er nogle af de tekster, som er på dagsordenen på kurset. Hvad nytter det at arbejde med indholdslæsning, hvis lysten og motivationen til skønlitteratur er væk? Kurset giver bl.a. ideer til, hvordan du vælger gode tekster? Hvordan du får børnene, og især drengene til at interessere sig for litteratur. Målgr. Pris

Kursusnummer CFU12020 Tid 27. september 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer Kenneth Jakobsen Bøye, Aalborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 27. august 2012 Kursusnummer CFU12021 Tid 23. oktober 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer Kenneth Jakobsen Bøye, Aalborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 21. september 2012

■ ■ Læsning for begyndere - at lære at læse - at lære at forstå

- Om skriftlig fremstilling på mellemtrinnet På mellemtrinnet er eleverne som regel kommet godt i gang med at skrive. Nu handler det om at få opmærksomhed på skriftsprogets forskellige byggeklodser, så eleverne lærer at skrive mere varieret og præcist - og at blive bevidst om teksters forskellige udtryk. Sproglæren skal kobles til genrelæren, så eleverne oplever sproglæren som meningsfuld og funktionel. Målgr. Pris

Dansklærere på mellemtrinnet, specialundervisningslærere og læsevejledere 975 kr.

Kursusnummer CFU13021 Tid 29. januar 2013 kl. 10 - 15 Instr. Lektor i dansk Elsebeth Otzen, Værløse Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 20. december 2012

Dansklærere på mellemtrinnet 975 kr.

Et kursus for lærere og pædagoger, der ønsker viden om og inspiration til læseundervisningen i de første skoleår Målgr. Pris

Læseundervisere i indskolingen, specialundervisningslærere, læsevejledere og andre interesserede 1450 kr.

Kursusnummer CFU12027 Tid 21. og 28. august 2012, begge dage kl. 9 - 15 Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 27. juni 2012

Kursusnummer CFU13022 Tid 30. januar 2013 kl. 10 - 15 Instr. Lektor i dansk Elsebeth Otzen, Værløse Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 20. december 2012

■ ■ MELLEMTRINNET LÆSER Vi sætter fokus på børne- og ungdomslitteratur og på hvordan arbejdet kan gribes an. Du kan bla. møde Torben Weinreich, Thomas Illum Hansen, Dy Plambeck, Rebecca Bech-Lauritsen, Lene Kaaberbøl og Kim Fupz Aakeson. Målgr. Pris

Dansklærere på mllemtrinnet Oplyses senere

Kursusnummer CFU12278 Tid 7. og 8. november 2012 Sted Golf Hotel Viborg Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2012 VITELLO. Illustration Niels Bo Bojesen

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

9


■ ■ Inspiration til din undervisning i dansk

på mellemtrinnet

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Målgr. Pris

Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

DANSK 7. - 10. klasse Pædagogiske konsulenter Finn Bangsgaard • Hanne Schriver • Kurt Thybo

■ ■ ”INTET eller ALT”

En filosofisk vinkel på Jane Tellers roman ”Intet”

Lektor Johannes Fiberger er underviser på dette kursus, hvor vi fortrinsvis ser på Jane Tellers klassiker ”Intet” med de filosofiske briller. Mangler livet mening? Eller er der snarere et overskud af mening? Intet sammenlignes bl.a. med Johannes Fibigers egen nye bog ”Alt”. Alle får konkrete undervisningsideer med hjem. KK44 udbyder i skoleåret 2012-13 et gratis dansk/kristendom undervisningsmateriale omkring ”Intet”. Materialet udleveres på kurset. Målgr.

Kursusnummer CFU13018 Tid 23. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13019 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 25. marts 2013 Kursusnummer CFU13020 Tid 23. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 5. april 2013

Dansklærere og undervisere i kristendomskundskab på ældste klassetrin Pris 210 kr. Arrangeres i samarbejde med Den Folkekirkelige Skoletjeneste i Silkeborg, KK44. Kursusnummer CFU12044 Tid 27. september 2012 kl. 13 - 16 Instr. Lektor Johannes Fibiger, Brabrand Sted VIA Læreruddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, Silkeborg Tilmeldingsfrist: 27. august 2012

■ ■ Erindringer, Erindringer, Erindringer - En ny genre i skolen?

Få inspiration til din undervisning i erindringsgenren. På kurset får du præsenteret indfaldsvinkler til det mundtlige og skriftlige arbejde med genren. I de senere år har der været erindringsopgaver i skriftlig fremstilling til både fsa og fs10. Du får også en gennemgang af, hvilke materialer, der findes i udlånssamlingen, og hvilket danskfagligt arbejde de byder på. Målgr. Pris

Dansklærere på ældste klassetrin 500 kr.

Kursusnummer CFU12010 Tid 31. oktober 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 28. september 2012

Online tilmelding til kurserne på viacfu.dk/kurser indtil 1 måned før kursusstart 10 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012


■ ■ Helle Helle og Naja Marie Aidt

■ ■ Danskfaget NU - 2012

Helle Helle og Naja Marie Aidt er blandt vores ypperligste forfattere. Og eleverne synes de er inspirerende at arbejde med, lyder det fra mange dansklærere. Få analyser, øvelser og idéer til, hvordan du kan arbejde med Helle Helle og Naja Marie Aidts forfatterskab på en ny og inspirerende måde.

2 dage, hvor vi vil berøre væsentlige dele af danskundervisningen i skolens ældste klasser. Litteratur, andre udtryksformer, læsning og retskrivning, prøverne og hvad CFU kan tilbyde i den daglige undervisning.

Et dobbeltportræt med fokus på tekstanalyser og biografi

Målgr. Pris

Dansklærere 7. - 10. kl. 575 kr.

Kursusnummer CFU12043 Tid 6. september 2012 kl. 12 - 16 Instr. Cand.mag. og forfatter Jens Larsen, København V Lærer og MA i børnelitteratur Peter Christensen, Holbæk Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 6. august 2012

■ ■ Opdatering ved skoleårets start

- Udlånssamlingen, undervisningen og prøvekrav

Vil du have en kortere opdatering på det nyeste inden for udlånssamlingen og prøverne? Eller vil du gerne have inspiration til at få øje på ”noget godt” i mængden? Så mød op denne eftermiddag. Der vil være oplæg og dialog i forhold til det skoleår, der ligger foran os. Målgr. Pris

Dansklærere på ældste klassetrin 400 kr.

Kursusnummer CFU12026 Tid 16. august 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 25. juni 2012 Kursusnummer CFU12011 Tid 13. september 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 16. august 2012

■ ■ Nyhedsformidling i undervisningen - Trykte medier, tv-nyheder og blogs

CFU og din undervisning hvad kan CFU hjælpe dig med i din undervisning

Målgr. Pris

Dansklærere i 7. - 9. klasse (1o.klasse) 1495 kr.

Kursusnummer CFU12012 Tid 7. og 8. november 2012, begge dage kl. 9 - 15 Instr. Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2012 Kursusnummer CFU12013 Tid 24. og 25. oktober 2012, begge dage kl. 9 - 15 Instr. Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 24. september 2012

■ ■ Skriv til din læser

- om udvikling af gode faglige skrivestrategier i skolen

Kurset giver en introduktion til forskningsbaseret viden om faglig skrivning og gode faglige skrivestrategier. I skolens fag skal eleverne både skrive for at fastholde og reflektere over ny viden og for at formidle faglig viden til andre. Gennem arbejdet med faglige teksttyper og opgaver lærer eleverne at medtænke deres læseres forudsætninger og behov i udformningen af teksten. Skriv til din læser - berettende tekster findes i udlånssamlingen. Målgr.

Dansklærere på ældste klassetrin, faglærere, fagteam og læsevejledere Pris 1.000 kr. Arrangeres i samarbejde med Gyldendal Kursusnummer CFU12018 Tid 3. oktober 2012 kl. 10 - 16 Instr. Lektor Elisabeth Hvalsø Arnbak, Lyngby Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 3. september 2012

Lær hvordan medierne tænker og agerer, og hvordan du selv kan inddrage medier i din undervisning. På en tætpakket kursusdag vil vi bl.a. gennemgå nyhedsgenrer, nyhedsprioritering, artikelopbygning og kildetyper, og se, hvordan eleverne på få minutter kan oprette deres egen blog og udgive historier på nettet. Kursusdagen vil veksle mellem oplæg, eksempler, diskussioner og praktiske øvelser. I udlånssamlingen findes ”Fem trin til artiklen” af Andreas Hansen. Målgr. Pris

Dansklærere 7. - 10. kl., skolebibliotekarer og andre interesserede 950 kr.

Kursusnummer CFU12009 Tid 12. september 2012 kl. 9 - 16 Instr. Journalist, forfatter Andreas Sune Hansen, København S Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 10. august 2012

Online tilmelding til kurserne på viacfu.dk/kurser indtil 1 måned før kursusstart 11


■ ■ Inspiration til din undervisning i dansk ■ ■ Årets prøver i dansk - Hvad og hvordan

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår.

7. - 10. klasse Målgr. Pris

Dansklærere ældste klassetrin Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13013 Tid 24. april 2013 kl. 13 - 17 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13014 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 17 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13015 Tid 30. april 2013 kl. 13 - 17 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013

6. - 7. klasse Målgr. Pris

Dansklærere på kommende 6. - 7. klassetrin Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13012 Tid 8. maj 2013 kl. 13 - 17 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 8. april 2013

■ ■ Ned i novellen

Noveller og genrearbejde i udskolingen

Med udgangspunkt i materialet Ned i novellen byder kurset på oplæg, læsning af og korte øvelser i arbejdet med noveller i danskundervisningen i de ældste klasser Målgr. Pris

Dansklærere på 7. - 9. (10.)klassetrin og andre interesserede 750 kr.

Kursusnummer CFU12016 Tid 28. august 2012 kl. 9 - 15 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 25. juni 2012

12 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

På kurset får du de nyeste betydningsfulde informationer fra undervisningsministeriets fagkonsulent til gavn for dine elever og dig som dansklærer. Det drejer sig især om prøveforhold. Det vil være en fordel derefter at deltage i kurset om de konkrete opgaver i 2013 v. fagkonsulent Lise Vogt og pæd.konsulent Hanne Schriver. Se kursus nr. CFU13024 Målgr. Pris

Dansklærere 7. - 10. klasse og prøveansvarlige 550 kr.

Kursusnummer CFU13023 Tid 27. februar 2013 kl. 12:30 - 16:00 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 25. januar 2013

■ ■ Dokumentarfilm til overbygningen - Aktuel udtryksform i dansk

Effektivt og højaktuelt kursus i dansk dokumentarfilms mange udtryksformer. Kursisterne indføres i filmklip fra det tilhørende undervisningsmateriale på dfi.dk Fsa og fs10 opgivelser kræver ikke-fiktive udtryksformer. Dette er et spændende og lettilgængeligt bud, som eleverne vil elske! Målgr. Dansklærere 7. - 10. kl. Pris 375 kr. Arrangeret i samarbejde med DFI.

Kursusnummer CFU12015 Tid 4. september 2012 kl. 12:30 - 16:00 Instr. Malene Rungvald Christensen, lærer, filmproducer og læremiddelforfatter Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 3. august 2012

■ ■ Dansk med de store 2012 - Herning

Inspiration til din danskundervisning i de ældste klasser

Inspiration til din danskundervisning i de ældste klasser. Kurset tilbyder nedslag i 5 faglige områder; en hver dag. Den nye ungdomslitteratur, film i undervisningen, essay og de journalistiske genrer, korte tekster fra nyeste tid og det nyeste i danskfaget. Målgr. Pris

Dansklærere i 7. -10. klasse, skolebibliotekarer og andre interesserede 5.000 kr.

Kursusnummer CFU12030 Tid 24. - 28 september 2012, alle dage kl. 9 - 15 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Lektor Johannes Fibiger, Brabrand Film- og mediekonsulent Keld Mathiesen, Aalborg Lektor Jørn Ørum Hansen, Højbjerg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 24. august 2012


■ ■ Fra Blockbuster til biblioteket?

Den nyeste ungdomslitteratur til de ældste elever

Hvordan fanger man de ældste elevers litteraturinteresse? Med udgangspunkt i de nyeste titler i udlånssamlingen og Instr.ens egne, afprøvede undervisningsforløb vil dette praksisnære kursus give gode ideer, der direkte kan anvendes i den daglige undervisning. Målgr. Pris

Dansklærere i overbygningen, skolebibliotekarer og andre litteraturinteresserede 725 kr.

Kursusnummer CFU13007 Tid 14. marts 2013 kl. 9 - 15 Instr. Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 14. februar 2013

■ ■ Når Web 2.0 flytter ind i danskunder-

visningen for de ældste Alle taler om web 2.0, men hvad skal vi med det? På kurset præsenteres nogle enkelte og nemme web 2.0 medier, som kan integreres i arbejdet med lyrik, litteraturlæsning og grafiske noveller (tegneserier). Vi skal se på hvordan elevernes anmeldelser, bogtrailere, kreative produktioner kan kvalificeres gennem forskellige typer af web 2.0 teknologier. Målgr. Pris

5 dage, hvor du får inspiration til din danskundervisning i de ældste klasser. Hver dag er der fokus på et emne eller en genre, der er vigtig i danskundervisningen: film, ungdomslitteratur, kanon, de korte tekster, prøverne m.m. Dansk med de store finder sted i september/november 2012. Der bliver mulighed for at tilmelde sig både i Herning og Århus. Vær opmærksom på, at de to kurser ikke er helt identiske. Følg med på vores hjemmeside under fag/dansk 8. til 10. klasse og ved diverse andre opslag. Målgr. Pris

Dansklærere på ældste klassetrin 5.000 kr.

Kursusnummer CFU12031 Tid 17. - 19. september 2012, alle dage kl. 9:00 - 15:30/16.00 Instr. Lektor Johannes Fibiger, Brabrand Alice Nissen, Knebel Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Konsulent og fmd. for opgavekommissionen Søren Aksel Sørensen, Silkeborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tid Instr.

26.og 27. november 2012, begge dage kl. 9 - 16 Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Film- og mediekonsulent Keld Mathiesen, Aalborg Lektor Jørn Ørum Hansen, Højbjerg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 17. august 2012

Dansklærere 7. - 10. kl., skolebibliotekarer og andre interesserede 425 kr.

Kursusnummer CFU12014 Tid 23. oktober 2012 kl. 12 - 16 Instr. Alice Nissen, Knebel Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 21. september 2012

■ ■ Flere fænomenale fortællinger - fokus på de pædagogiske vejledninger

På kursuseftermiddagen dykker vi ned i de pædagogiske vejledninger, som VIA CFU stiller til rådighed. Der er bl.a. vejledninger til romanlæsning, spillefilm, dokumentarfilm og –programmer. Gennem konkrete nedslag i det varierede udbud, får du viden om den pædagogiske håndsrækning, CFU giver. Målgr. Pris

■ ■ Dansk med de store 2012 - Aarhus

Dansklærere 7. - 10. kl. og skolebibliotekarer 325 kr.

Kursusnummer CFU12008 Tid 5. november 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2012

■ ■ Prøverne i maj 2013

- Rettearbejde og karakterfastsættelse

Kurset indeholder en gennemgang af årets prøver og opgaver inden for fsa i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling og fs10’s skriftlige prøve. Kursusdeltagerne vil inden kursusdagen få tilsendt udvalgte eksempler på elevbesvarelser. Der vil blive lejlighed til at drøfte elevbesvarelserne og karaktergivningen. Det vil være en fordel først at deltage i kurset om de overordnede forhold til fsa og fs10 i 2013 v. fagkonsulent Lise Vogt. Se kursus nr. CFU13023 På tilmeldingen anføres, om man ønsker tilsendt opgaver fra fsa, skriftlig fremstilling eller fs10,den skriftlige prøve. Målgr. Pris

Dansklærere på ældste klassetrin 575 kr.

Kursusnummer CFU13025 Tid 22. maj 2013 kl. 12:30 - 16:00 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 19. april 2013 Kursusnummer CFU13024 Tid 21. maj 2013 kl. 12:30 - 16:00 Instr.er Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 19. april 2013

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

13


■ ■ Prøveform B/10. - klasse-prøven

i mundtlig dansk - Hvordan afvikles den i praksis? Kurset handler om Prøveform B ved den mundtlige prøve ved FSA og den tilsvarende 10.-klasse-prøve i mundtlig dansk (FS10). Ved folkeskolens mundtlige afgangsprøve bliver prøveform B mere og mere populær, og ved FS10 er prøveformen blevet obligatorisk. Ved prøveformen forbereder eleverne sig i undervisningstiden til prøven inden for et lodtrukket fordybelsesområde. Kurset uddyber, hvordan prøven virker i praksis. Målgr. Pris

Dansklærere på 9. og 10. årgang og prøveansvarlige 500 kr.

Kursusnummer CFU12017 Tid 3. september 2012 kl. 12:30 - 16:30 Instr. Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 3. august 2012 Kursusnummer CFU12045 Tid 1. oktober 2012 kl. 12:30 - 16:30 Instr. Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 31. august 2012

■ ■ Mobilen i danskundervisningen Kurset indledes med oplæg om mobiltelefonens pædagogiske potentiale i danskundervisningen. Herefter følger en række praktiske øvelser med eksempler på, hvordan fx sms-novelleskrivning og produktion af korte lommefilm kan gennemføres. Målgr. Foruds. Pris

Dansklærere i overbygningen Grundlæggende pc brugererfaring 500 kr.

Kursusnummer CFU12418 Tid 10. oktober 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 10. september 2012 Kursusnummer CFU13419 Tid 28. februar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 28. januar 2013

DANSK SOM ANDETSPROG Pædagogiske konsulenter Inge Helle • Anny Overgaard

■ ■ Dansk som andetsprog

i overbygningen Dansk som andetsprog er et selvstændigt fagområde, men også en dimension i folkeskolens fag. I de seneste år har andetsprogspædagogikken derfor udviklet sig til at være en generel udfordring i alle fag. Med afsæt i dvd’en ”Den sproglige dimension i alle fag” og Fælles Mål for fagene, vil underviseren formidle og diskutere god praksis. Dagen vil veksle mellem oplæg fra underviseren, film, øvelser og diskussioner i par og grupper. Målgr. Pris

Lærere i overbygningen, der underviser tosprogede elever såvel i den supplerende undervisning som i den almindelige 970 kr.

Kursusnummer CFU12813 Tid 27. september 2012 kl. 9 - 15 Instr. Pæd. konsulent, Cand.pæd i pædagogisk antropologi Kitte Søndergaard Kristensen, VIA Sted Campus Viborg, Prinsens Allé 2, Viborg Tilmeldingsfrist: 27. august 2012

■ ■ Læsning på kryds og tværs

Fokus på faglig læsning og dansk som andetsprog

I en normalklasse på mellemtrinnet er der stor spredning på elevernes læsestandpunkt og læseforståelsen. Det er en stor opgave for den enkelte lærer at tilrettelægge en undervisning, der tilgodeser alle og integrerer både elever med særlige behov og tosprogede elever. På kurset vises, hvordan det er lykkedes at organisere en læseundervisning på hold på tværs af flere klassetrin. Holdene er dannet med udgangspunkt i den enkelte elevs læsestandpunkt. Dansk som andetsprog er integreret på holdene. Faglærerne inddrages og står for læseundervisning med fokus på deres fags særlige ordforråd og genre. Eleverne arbejder med læsestrategier og notatteknik, så de lærer at læse bevidst og med et bestemt formål. Alle læser og lærer, aktivitetsniveauet er højt og læseprøverne viser at det virker. På kurset gennemgås forskellige modeller, materialer og hjælpemidler. Målgr. Pris

Lærere på mellemtrinnet, DSA lærere, lærerteams, vejledere på Læringscentre 510 kr.

Kursusnummer CFU12808 Tid 11. oktober 2012 kl. 13 - 16 Instr. Læsevejleder Mette Malmros Rasmussen, Odder Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 12. september 2012

Online tilmelding til kurserne på viacfu.dk/kurser indtil 1 måned før kursusstart 14 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

Kursusnummer CFU12809 Tid 1. november 2012 kl. 13 - 16 Instr. Læsevejleder Mette Malmros Rasmussen, Odder Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2012


■ ■ Ordet er dit

Eksplicit undervisning i ordforråd for tosprogede børn

Som lærere i DsA står vi over for stigende udfordringer, idet den børnegruppe, vi underviser, har tiltagende forskellige forudsætninger for at klare skolens stof. Én ting er grundlæggende: børnene skal have et solidt ordkendskab, men hvorledes systematiserer vi undervisningen? Kurset byder dels på teoretiske overvejelser og dels på eksempler i eksplicit ordforrådsundervisning fra et konkret forløb i indskolingen. Målgr.

Pris

Kurset henvender sig til undervisere i DsA, både til lærere i modtagelsesklasser og til lærere, der giver supplerende undervisning i DsA 480 kr.

Kursusnummer CFU12810 Tid 8. november 2012 kl. 13 - 16 Instr. Tosprogskonsulent Lisbeth Glerup, Horsens Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2012

FREMMEDSPROG Pædagogiske konsulenter Lisbeth Wagener • Charlotte S. Pedersen

■ ■ Engelsk for tredje på første klasse! Velkommen til en aktiv dag med engelsk!

Omdrejningspunktet for dagens workshop er nemlig deltageraktivitet! Vi laver konkrete faglige aktiviteter med mobil/smartphones og har også ”hands on” på udvalgte relevante IT værktøjer. Målgr. Pris

Engelsklærere, som underviser på 3. og 4. klassetrin 350 kr.

Kursusnummer CFU12417 Tid 20. september 2012 kl. 13 - 16 Instr. Lærer og EMU redaktør i engelsk Rasmus Sune Jørgensen, Rønde Sted Campus Viborg, Prinsens Allé 2, Viborg Tilmeldingsfrist: 20. august 2012

■ ■ Inspiration til din undervisning i dansk

som andetsprog Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Pris

Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13811 Tid 4. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Inge Kirstine Helle, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 4. marts 2013 Kursusnummer CFU13812 Tid 18. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 18. marts 2013 Kursusnummer CFU13813 Tid 6. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 6. april 2013

■ ■ Engelsk

- og elever med særlige behov

- every pupil has a voice!

Engelsk er for alle, men der er nogle elever, der har svært ved at følge med. På dette kursus er der fokus på materialer og metoder, der kan virke motiverende for alle, men især også være med til at fastholde de svageste. Målgr. Foruds. Pris

Engelsklærere fra 3.-10. klasse At man underviser/skal undervise i faget 1070 kr.

Kursusnummer CFU13406 Tid 21. februar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Skolekonsulent Anne-Marie Schæffer, Udannelseshuset Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 21. januar 2013

■ ■ English Webbed Up! It, medier og web-baserede ressourcer åbner op for fantastiske muligheder i engelskundervisningen; tilgang til aktuel og autentisk viden på målsproget, øget motivation hos eleven med afsæt i deres medievirkelighed, forskellige udtryksformer og kommunikative produkter - både skriftlige og mundtlige. Målgr. Foruds. Pris

Lærere, der underviser i engelsk i 7.-10. klasse Undervisere i engelsk i udskolingen 1180 kr.

Kursusnummer CFU12407 Tid 10. oktober 2012 kl. 9 - 16 Instr. Engelsklærer og pædagogisk konsulent i engelsk Lene Junge Dyson, CFU, København, UCC Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 10. september 2012

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

15


■ ■ Forum for sproglærere

It, læremidler og lærerrollen i fremmedsprogsundervisningen

It er nøglen til at bringe verden ind i klasseværelset. Vi skal derfor ikke overveje, om vi skal anvende it, men i stedet kontinuerligt optimere vores idérigdom og viden om, hvordan vi kan gå kreative, digitale genveje i sprogundervisningen. Det første oplæg vil fokusere på aktuelle udfordringer i fremmedsprogsundervisningen og på nogle af de digitale læremidler, som er tilgængelige for fremmedsprogslærere samt tage fat i de konkrete udfordringer, der er for læreren i at skulle bruge digitale læremidler og evt. ’didaktisere’ digitalt materiale, som ikke oprindeligt har været udviklet og tænkt til undervisning og læring. Oplæg nummer to vil tage udgangspunkt i Fælles Mål for sprogfagene og faghæfte 48 for it og mediekompetencer. Eleverne er vant til at bruge medier, og det er en gave til sprogundervisningen. Udfordringen bliver at tilrettelægge en sprogundervisning, der udnytter elevernes lyst til at udtrykke sig og engagere sig. Man vil have mulighed for at tilmelde sig to af de tre workshops, der kører om eftermiddagen. Målgr. Pris

Fremmedsprogslærere i grundskolen 1480 kr.

Kursusnummer CFU12404 Tid 30. august 2012 kl. 9.15 - 16 Instr. Lektor ph.d. Bente Meyer, Aalborg Universitet, København Skolekonsulent Anne-Marie Schæffer, Uddannelseshuset Lærer og EMU redaktør i engelsk Rasmus Sune Jørgensen, Rønde Lærer Signe Sloth, Aarhus C Lærer og PS-redaktør Helle Boelt Hindsgaul, Vejen Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist: 1. juni 2012

■ ■ Inspiration til din undervisning

i engelsk Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Målgr. Pris

Engelsklærere i grundskolen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13595 Tid 24. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13597 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 25. marts 2013 Kursusnummer CFU13596 Tid 1. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 2. april 2013

■ ■ Tysk ungdomskultur

- belyst gennem filmen Leroy Kurset tager udgangspunkt i filmen ”Leroy” og vil derudover kort belyse, hvad der rører sig i ungdomskulturen i dagens Tyskland. På kurset vil deltagerne blive aktivt inddraget i en række øvelser fra mediepakken ”Leroy”, herunder også udvalgte Cooperative Learning-strukturer. Øvelserne kan anvendes i forbindelse med filmarbejde, men kan ligeledes give inspiration til den daglige undervisning. Målgr. Pris

Tysklærere i udskolingen 275 kr.

Kursusnummer CFU13599 Tid 21. januar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Lærer Mathilde Nygaard Beck, Rønde Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 20. december 2012

16 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012


■ ■ Nouvelles approches Web 2.0, sociale medier som Gloster, Photostory og Jing. Redskaber til at kvalificere og modernisere sprogundervisningen samt styrke elevernes motivation mangler ikke! Det er vigtigt, at lærerne har kendskab til og er fortrolige med de mange værktøjer og kan anvende dem kompetent til at støtte elevernes sprogtilegnelse. Målgr. Foruds. Pris

Lærere, der underviser i fransk Almen interesse i at integrere It i franskundervisningen 1000 kr.

Kursusnummer CFU12408 Tid 3. oktober 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer Louise Refnov, Ørestad Skole, København Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 3. september 2012

■ ■ Ressources en or

Fransksprog.dk: en guldgrube af ressourcer, som du ikke kan undvære

Nye, autentiske og spændende materialer øger motivation i sprogundervisningen og styrker sprogtilegnelsen. Det franske Institut har samlet en guldgrube af relevante ressourcer til elever i udskolingen Til hver ressource er der udarbejdet udførlige pædagogiske vejledninger tilpasset en dansk kontekst og svarende til de danske undervisningskrav beskrevet i Fælles Mål. Målgr. Lærere, der underviser i fransk Pris 790 kr. Kurset er arrangeret i samarbejde med L’Institut Français i København Kursusnummer CFU12405 Tid 13. september 2012 kl. 9 - 15 Instr. Chargée de mission pédagogique et linguistique Aude-Marie Pantaléon, L’Institut Français de Copenhague Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 13. august 2012

■ ■ Inspiration til din undervisning

i tysk og fransk Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Målgr. Pris

Tysk- og fransklærere i grundskolen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13401 Tid 22. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pædagogisk konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13402 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pædagogisk konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13400 Tid 2. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pædagogisk konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 2. april 2013

■ ■ Nyt indhold til afgangsprøverne i tysk ■ ■ IWB og tysk

Med udgangspunkt i ACTIVboard

På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i tyskundervisningen. Kurset vil i høj grad bestå af ”hands-on” opgaver. Kurset tager udgangspunkt i ACTIVboardsoftwaren. Målgr. Foruds. Pris

Alle undervisere i tysk IWB-færdigheder svarende til kurset IWB grundkursus 600 kr.

Med udgangspunkt i bogen Tema der Sprung - BERLIN vil lærebogsforfatteren Jacob Ragnvid Chammon, der selv er bosat i Berlin vise, hvordan man på mange kreative måder kan arbejde med Berlin som omdrejningspunkt i arbejdet med samtale og redegørelse inden den mundtlige prøve. Målgr. Pris

Tysklærere 550 kr.

Kursusnummer CFU12598 Tid 21. august 2012 kl. 12 - 16 Instr. Lærer og lærebogsforfatter Jacob Ragnvid Chammon, Berlin Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 25. juni 2012

Kursusnummer CFU13591 Tid 15. januar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Lærer Anette Dalbram, Viborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 20. december 2012

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

17


HISTORIE KRISTENDOMSKUNDSKAB SAMFUNDSFAG Pædagogiske konsulenter · Henrik S. Larsen Jens R. Schmidt · Kaare Øster • Kurt Thybo

■ ■ Når faget er udtrukket Få styr på prøveoplæggene

Bliver din klasse udtrukket til prøve i historie, kristendomskundskab eller samfundsfag, så er her kurset, hvor du kan få hjælp til at få lavet dine prøveoplæg. Målgr. Pris

■ ■ Inspiration til historieundervisningen

på mellemtrinnet Kurset vil komme med et bud på, hvordan du som lærer kan gøre undervisningen i historie afvekslende, give eleverne mulighed for indlevelse i det valgte emne og lade eleverne bruge deres fantasi og stadig arbejde fagligt. Med udgangspunkt i udvalgte emner, vil du få gode ideer til hvordan du kan organisere din undervisning og gennem et bredt udvalg af aktiviteter kan fastholde elevernes motivation gennem forskellige måder at arbejde med stoffet på. Kurset vil bl.a. have fokus på: Den historiske fortælling/rollespil Forskellige værksteder, hvor eleverne arbejder med tid og kronologi Praktiske aktiviteter/ modelbygning/håndværk Målgr. Pris

Lærere i historie 500 kr.

Kursusnummer CFU13201 Tid 7. marts 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 7. februar 2013

■ ■ Kontrafaktion

Hvad nu hvis...? Praktiske og spændende ideer til historieundervisningen, når spørgsmålene fx er, hvad nu hvis: - Romerne var kommet til Danmark? - Romerne havde valgt en anden religion end kristendommen? - Danmark ikke havde overgivet sig 9. april 1940? - Hitler var blevet dræbt 20. juli 1944? - Tyskland havde vundet 2. verdenskrig? - USA havde bombet Cuba i 1962? Målgr. Pris

Historielærere, som underviser i 8. og 9. klasse 475 kr.

Kursusnummer CFU12257 Tid 25. oktober 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 25. september 2012

Lærere i historie, kristendomskundskab og samfundsfag 500 kr.

Kursusnummer CFU13207 Tid 7. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 5. april 2013

■ ■ Brug af bibelen i undervisningen

- en temadag

Skab dig et overblik over en række temaer til faget Få på denne dag et indblik i de muligheder, der er for at inddrage Bibelen i din undervisning. Der behandles en række temaer, der giver et overblik over elementer til de forskellige klassetrin i skoleforløbet. Udstilling af læremidler til hjemlån fra CFU. Målgr. Undervisere i kristendomskundskab fra 1. - 10. skoleår Pris 450 kr. Arrangeres i samarbejde med Bibelselskabets forlag Kursusnummer CFU12272 Tid 22. november 2012 kl. 10 - 16 Instr. Formand for Religionslærerforeningen John Rydahl, Fredensborg Cand. pæd., pæd. konsulent i Folkekirkens skoletjeneste, Frederikshavn Inger Røgild Lærer Preben Medum Hansen, Viborg Teolog Maria Basstrup Jørgensen, København Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. oktober 2012

■ ■ EU i undervisningen

- Skal være spændende og vedkommende

EU- professor Marlene Wind stiller skarpt på EU, som sammenlignes med andre føderale stater som USA og Tyskland. Herefter udfoldes konkrete undervisningsideer, når det gælder EU. Målgr. Pris

Lærere i samfundsfag og historie 625 kr.

Kursusnummer CFU12258 Tid 20. september 2012 kl. 12 - 16 Instr. Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU EU-professsor Marlene Wind, Københavns Universitet Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 20. august 2012 Se også kurset”INTET eller ALT” En filosofisk vinkel på Jane Tellers roman ”Intet”, side 10.

18 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012


it og medier Pædagogiske konsulenter Peter Bak-Jensen • Peter Søgaard

■ ■ Få idéer til inddragelse af

mobil og tablet i naturfag På denne kursusdag vil du blive introduceret til en lang række muligheder for at bruge mobiltelefonen i undervisningen. Hovedvægten vil blive lagt på applikationer til brug i de naturvidenskabelige fag. Medbring egen mobiltelefon, ipad eller tablet. Målgr. Foruds. Pris

Lærere i de naturvidenskabelige fag Kendskab til sms, mms og almindelige funktioner på mobiltelefon/ tablet-pc 500 kr.

Kursusnummer CFU12409 Tid 23. oktober 2012 kl. 13 - 16 Instr. Lærer Kasper Schmidt Engberg, Løgstrup Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 21. september 2012

■ ■ IWB grundkursus

- kom i gang med IWB På dette kursus vil kursisten blive introduceret til de grundlæggende pædagogiske principper og ideer i anvendelse af IWB. Kursisten vil efter kurset være i stand til at opbygge egne præsentationer. Kurset tager udgangspunkt i ACTIVboardsoftwaren eller SMARTboardsoftwaren. Målgr. Foruds. Pris

Lærere, der anvender eller skal til at anvende IWB i undervisningen Elementært kendskab til Windows og tekstbehandling 1120 kr.

Kursusnummer CFU12592

Med udgangspunkt i ACTIVboard Tid 27. november 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer Anette Dalbram, Viborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2012 Kursusnummer CFU12593

Med udgangspunkt i SMARTboard Tid 5. september 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer Anette Juhler, Mølleskolen i Ry Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 3. august 2012

■ ■ Læreren som filmproducer

Praktisk filmproduktion med filmlinjen.dk

Vores dagligdag er præget af et væld af informationer formidlet via levende billeder. Det er derfor vigtigt, at børn og unge opnår evnen til at analysere og vurdere de levende billeders virkemidler. Den bedste måde at give dem denne faglighed er ved at lade dem få ”hands on” med praktisk filmproduktion. Med et grundigt kendskab til filmproduktions fagligheder og faser vil eleverne have et solidt udgangspunkt for at producere og kommunikere via mange forskellige medietyper samt at kunne se bag om film og medier generelt. Form: 6-timers-kursus med oplæg og masser af ”hands on-orienteret” gruppearbejde ved computeren. Målgr.

Dansklærere, skolebibliotekarer, IT- og medievejledere samt gymnasielærere Pris 750 kr. Arrangeret i samarbejde med Station Next. Kursusnummer CFU12413 Tid 24. oktober 2012 kl. 9 - 15 Instr. Daglig leder Christian Dahl, Station Next Aarhus Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 24. september 2012

Matematik Pædagogiske konsulenter Ole Haubo Christensen · Søren Østergaard

■ ■ IWB og matematik

Med udgangspunkt i SMARTboard

På kurset bliver matematiklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i matematikundervisningen. Kurset vil i høj grad bestå af ”hands-on” opgaver. Kurset tager udgangspunkt i SMARTboardsoftwaren. Målgr. Foruds. Pris

Alle undervisere i matematik IWB-færdigheder svarende til kurset IWB grundkursus 600 kr.

Kursusnummer CFU12590 Tid 19. september 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 17. august 2012 Kursusnummer CFU13594 Tid 28. februar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Lærer Jens Rodsten, Silkeborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 28. januar 2013

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

19


■ ■ Inspiration til din undervisning - matematik og naturfag

Mangler du eller dit fagteam inspiration og faglige materialer til årsplanen? I løbet af eftermiddagen vil du få korte oplæg om: - Aktuelle nyheder - Materialer på nettet - Søgning og online booking af materialer - Råd og vejledning til informations- og materialesøgning

■ ■ Cooperative Learning i matematik Hvordan kan man arbejde med Cooperativ learning (CL) i matematik og dermed opkvalificere og sikre eleverne et større udbytte af undervisningen? Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretisk oplæg, eksempler fra undervisningen og afprøvning af strukturer i praksis. Afslutningsvis får kursisterne mulighed for at fremstille eget materiale til CLstrukturer. Hertil bedes medbragt egen matematikbog/opgave. Målgr.

Målgr. Pris

Lærere i matematik og naturfag Gratis, men tilmelding nødvendig. Pris

Kursusnummer CFU13204 Tid 14. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 12. april 2013 Kursusnummer CFU13205 Tid 15. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 15. april 2013 Kursusnummer CFU13206 Tid 16. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 16. april 2013

■ ■ Bevægelse i matematik Kursets formål er at give konkrete eksempler på, hvor let bevægelse kan integreres i matematiktimerne til stor glæde og udbytte for eleverne. Udover præsentation og afprøvning af en lang række praktiske eksempler, vil kurset præsentere forskellige arbejdsformer og strukturer, som underbygger bevægelse i undervisningen. Målgr. Pris

Lærere i matematik, der underviser i indskoling og på mellemtrin. 950 kr.

Kursusnummer CFU12261 Tid 22. november 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer og forfatter Lone Anesen, Rudkøbing Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. oktober 2012 Kursusnummer CFU12262 Tid 29. november 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer og forfatter Lone Anesen, Rudkøbing Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2012

20 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

Lærere der interesserer sig for kooperativ læring, såvel nybegyndere, som erfarne, der underviser i matematik i indskoling og mellemtrin, samt lærere der underviser tosprogede elever. 825 kr.

Kursusnummer CFU12267 Tid 23. oktober 2012 kl. 10 - 15 Instr. Lærer Hanne Dorthe Vogelius Mikkelsen, Odense N Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 21. september 2012 Kursusnummer CFU12268 Tid 6. november 2012 kl. 10 - 15 Instr. Lærer Hanne Dorthe Vogelius Mikkelsen, Odense N Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2012

■ ■ Specialundervisning i matematik Om matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve. Deltagerne vil få indsigt i, hvad der kan forårsage vanskeligheder i matematik, samt i at kunne pege på handlemuligheder. Der sættes fokus på de typer af matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder. Målgr. Matematiklærere, specialundervisningslærere Pris 3400 kr. Arrangeres i samarbejde med Alinea Kursusnummer CFU12243 Tid 5. - 7. september 2012, alle dage kl. 9 - 15 Instr. Pædagogisk konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 3. august 2012


■ ■ Web 2.0 og matematik På dette kursus præsenteres og arbejdes der med en lang række programmer og online-tjenester, der kan bruges i matematikundervisningen. Der vil på kurset blive præsenteret gratis programmer, gratis onlineressourcer samt web 2.0-værktøjer i en faglig kontekst

■ ■ Matematik i indskolingen

Fire dage med matematik for 0. - 3. klasse

Målgr.

Fire dage med matematik for matematiklærere der underviser i 0. - 3. klasse. Kurset har følgende overskrifter: - Praktisk matematik. En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen - Matematik og natur/teknik i naturen - Matematikvanskeligheder - hvordan takler vi det i folkeskolen? - Projektarbejde, matematikkompetencer samt faglig dokumentation i matematikundervisningen. På kurset har praktiske aktiviteter høj prioritet.

Kursusnummer CFU12265 Tid 4. december 2012 kl. 10 - 15 Instr. Pædagogisk konsulent Simon Hempel-Jørgensen, UCL CFU, Vejle Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 2. november 2012

Målgr. Matematiklærere i indskolingen Pris 4100 kr. Arrangeres i samarbejde med Alinea

Lærere, der underviser i matematik på mellemtrinnet og i udskolingen Pris 925 kr. Medbring gerne egen bærbar pc

Kursusnummer CFU12266 Tid 12. december 2012 kl. 10 - 15 Instr. Pædagogisk konsulent Simon Hempel-Jørgensen, UCL CFU, Vejle Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 12. novmber 2012

Kursusnummer CFU12244 Tid 29. oktober - 1. november 2012, alle dage kl. 9 - 15 Instr. Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød Cand. pæd. bio. Bo Bramming, Gentofte Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 28. september 2012

■ ■ Matematik - så det svinger

Årets matematikkonference med fokus på nye vinkler af faget

Årets matematikkonference tager udgangspunkt i nye faglige og pædagogiske tiltag inden for faget. En dag hvor vi til stadighed søger svar på, hvordan vi skaber det optimale rum for læring. Hvordan kan vi gøre det bedst muligt? Se endeligt program og meld dig til på www.viacfu.dk/mateva Målgr. Matematiklærere Pris Følger senere I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler Kursusnummer CFU13202 Tid 14. marts 2013 kl. 9 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist: 11. februar 2013

MATEMATIK - s å de t svinger

■ ■ Specialundervisning i matematik Dette kursus sætter, hvad det vil sige ikke at lykkes i matematik. Der vil blive arbejdet med typer af matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve og sætter fokus på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder. Kort kan det siges, at en elev lærer matematik ved at gøre erfaringer og sætte ord på de erfaringer hun gør. Forløber denne proces ikke på en rimelig måde, får eleven vanskeligheder i matematik. Målgr. Matematiklærere Pris 700 kr. Arrangeres i samarbejde med Alinea Kursusnummer CFU13208 Tid 21. februar 2013 kl. 9 – 15 Instr. Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 21. januar 2012 Kursusnummer CFU13203 Tid 22. februar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. januar 2013

Online tilmelding til kurserne på viacfu.dk/kurser indtil 1 måned før kursusstart VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

21


Pædagogiske konsulenter Ole H. Christensen • Henrik S. Larsen Kaare Øster • Jens Rahr Schmidt • Søren Østergaard

Naturfag

BIOLOGI • FYSIK/KEMI · GEOGRAFI • NATUR/TEKNIK ■ ■ Naturens kredsløb

■ ■ Geografiens dag

Kurset vil både være teoretisk og praktisk og indeholde ideer til, hvordan lærerne sammen med eleverne kan arbejde med naturens kredsløb. Kurset vil give biologilærere en mulighed for at få genopfrisket den mest anvendte kemi indenfor biologifaget

Med et 23 millioner års geologisk tilbageblik perspektiverer Erik Skovbjerg Rasmussen op til nutidens klimadebat. Fagkonsulent Keld Nørgaard opdaterer os på faget og afgangsprøven. Præsentation af Xplore Geografi med e-bøger og nye materialer fra Brain Power.

Kulstofs-, nitrogens- og svovlkredsløb

Målgr. Pris

Biologilærere og naturfagsinteresserede 825 kr.

Kursusnummer CFU13200 Tid 28. februar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Cand.scient., seminarieadjunkt Pernille Ulla Andersen, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 28. januar 2013

■ ■ Astronomi - helt elementært Af og til dukker der fænomener op på himlen, som fanger vores opmærksomhed. Det kan være en lysende planet i tusmørket, en komet på nattehimlen, stjerneskud i byger eller en solformørkelse, der lægger landet øde. Kurset er et begynderkursus i astronomi. Målgr. Pris

Målgr. Geografilærere Pris 725 kr. Arrangeres i samarbejde med Geografforlaget og Brain-Power Kursusnummer CFU12259 Tid 1. november 2012 kl. 9 - 15 Instr. Fagkonsulent Keld Nørgaard, UVM, Uddannelsesstyrelsen Geografunderviser på Læreruddannelsen i Odense Poul Kristensen, Geografforlaget Senior Research Geologist, Ph.D. Erik Skovbjerg Rasmussen, Geological Survey, Denmark and Greenland Lektor VUC Martin Bodilsen, Brain-Power.dk Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2012

■ ■ Forsøg og aktiviteter i natur/teknik

- serveret på et sølvfad

Lærere der underviser i natur/teknik og fysik/kemi samt lærere der er interesseret i astronomi 425 kr.

Kursusnummer CFU12263 Tid 18. september 2012 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Bjarning Christian Grøn, VIA CFU Sted Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2, Viborg Tilmeldingsfrist: 17. august 2012

Konkrete ideer og mange lavpraktiske aktiviteter Udvælg og organiser eksperimenter i natur/teknik, så du opfylder de faglige mål. Dagen giver masser af inspiration til at planlægge og udføre enkle eksperimenter. Undervejs inddrages fagets trinmål, og vi diskuterer fordele og ulemper ved forskellige evalueringsformer, samt hvordan du kan opbygges en funktionel årsplan. Målgr. Pris

Nuværende og fremtidige undervisere i natur/teknik 790 kr.

Kursusnummer CFU12269 Tid 8. november 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer og formidler Charlotte Trolle Olsen, Skoletjenesten, Randers Regnskov Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2012 Kursusnummer CFU12270 Tid 14. november 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer og formidler Charlotte Trolle Olsen, Skoletjenesten, Randers Regnskov Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2012

22 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012


■ ■ Flerfaglige trinmål

- naturfag på tværs i 7. - 9. klasse

Fælles Mål 2009 lægges op til samarbejde mellem fagene i løbet af året. - Hvorfor arbejde med flerfaglige mål? - Hvordan kan eleverne i praksis opleve, at naturfagene spiller sammen? - Bestemmelser for prøverne i fysik/kemi, biologi og geografi - Forsøgsordningen med flerfaglige naturfagsprøve - Flerfagligt, eksperimenterende og undersøgende undervisning i fysik/kemi, biologi og geografi? - Læremiddelkendskab Få på kort tid et kvalificeret afsæt til de nye krav om fagsamarbejde. Målgr. Lærere i fysik/kemi, biologi og geografi 7. - 9. klasse Pris 2995 kr. Arrangeres i samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler og Randers Kommune Kursusnummer CFU12246 Tid 14. - 16. november 2012, alle dage kl. 9 - 15 Instr. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Fhv. seminarierektor og formand for naturfagsudvalget Peter Norrild, Skørping Lærer Aff Hjarnø, Haslev Sted PU Randers, Slyngborggade 21, Randers C Tilmeldingsfrist: 12. oktoberber 2012

■ ■ Energiøen Island

- verdens måske første brintsamfund

Studietur for naturfagsfolk

Programmet vil blandt andet indeholde følgende punkter: - Seminar hos Icelandic New Energy om Islands overgang til brintsamfundet - Geotermisk energi med besøg i Hellisheiði eller Nesjavellir, der er Islands største geotermiske kraftværker - Forelæsning om vulkaner på Nordisk Vulkanologisk Center ved Islands Universitet - Besøg hos Keilir - School of Energy and Technology - Skolebesøg - Thingvellir nationalparken - Gullfoss-vandfaldene - Geysirområdet med de mange gejsere - Den blå Lagune Desuden er der mulighed for frivillige aktiviteter som - Besøg i vulkanbiografen Red Rock Cinema - Hvalsafari - Studier af de islandske håndskrifter Målgr. Lærere i de naturvidenskabelige fag, naturvejledere og andre interesserede. Blandt andet med henblik på selv senere at arrangere en studierejse for elever. Pris 8000 kr. Prisen inkluderer fly, transport i Island, overnatning i enkeltværelse med morgenmad og entré til alle obligatoriske arrangementer. Arrangeres i samarbejde med CFU Nordjylland.

■ ■ Natur/Teknik 1. - 6. klasse Følgende punkter vil blive behandlet i løbet af ugen: - Intentionerne med faget - Geografiske aktiviteter i natur/teknik - Forsøgsarbejde i natur/teknik - Klassen ud i naturen - med vægt på ferskvandsaktiviteter - Skoven i skolen - med fokus på praktisk arbejde i naturen og i laboratoriet - Læremiddelkendskab - Skoletjenesten som ressource. Ugen vil veksle mellem teoretiske oplæg, debat, forsøgsarbejde i laboratoriet og i naturen. Målgr. Pris

Kursusnummer CFU12900 Tid Lørdag den 6. – onsdag den 10. oktober 2012 Tilmeldingsfrist: 1. juni 2012

Lærere i natur/teknik 1. - 6. klasse 5.300 kr.

Kursusnummer CFU12245 Tid 17. - 21. september 2012, alle dage kl. 9 - 15 Instr. Lærer og formidler Charlotte Trolle Olsen, Skoletjenesten, Randers Regnskov Lærer og geograf Lennie Boesen, Lystrup Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Naturvejleder Lars Nygaard, Silkeborg Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Afdelingsleder Bo Pagh Schultz, Naturhistorisk Museum Salling Sted AQUA Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg Væksthusene Steno Museet, Planetariet Tilmeldingsfrist: 17. august 2012

Oplev bl.a. Gullfoss med 100 m3 vand pr. sekund Foto: Lars Andersen

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

23


- Temadag med flerfaglige trinmål i naturfagene

Årets temadag tager udgangspunkt i nye faglige og pædagogiske tiltag inden for naturfagene. En dag hvor vi til stadighed søger svar på, hvordan vi skaber det optimale rum for læring. Hvordan kan vi gøre det bedst muligt? Se endeligt program og tilmelding på www.viacfu.dk/naturfagispil

TE M AD AG

■ ■ Naturfag i spil

Målgr.

Lærere i biologi, geografi, fysik/kemi, naturfag og andre interesserede Pris Pris oplyses senere I samarbejde med NTS-Centeret og UCN Center for Undervisningsmidler Kursusnummer CFU12256 Tid 28. november 2012 kl. 9 - 16 Sted Naturvidenskabernes Hus, P. E. Eriksensvej 1, Bjerringbro Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2012

Praktisk musiske fag BILLEDKUNST · HJEMKUNDSKAB HÅNDARBEJDE · IDRÆT · MUSIK Pædagogisk konsulent Kirsten-Marie Kjær, Sara Sejrskild Rejsenhus og Helle Rahbek

■ ■ Billedkunst Vilde ideer, stor faglighed, kulturprojekter, fællesarbejde, leg og eksperimenter, - alt sammen en del af billedkunsttimerne! Med fem års billedkunst i folkeskolen skal eleverne og billedkunstlæreren arbejde rigtig hårdt og målrettet for at nå målene i ”fælles mål”. Hvordan klarer man det? Du får eksempler på temaer i billedkunst, du bliver gjort opmærksom på nye, - eller gamle materialer, du får praktiske tips til din billedkunstundervisning, og vi kommer også rundt om et par kunstnere. Dagen veksler mellem oplæg og praktisk billedarbejde. Målgr. Pris

Billedkunstlærere og andre interesserede 825 kr.

Kursusnummer CFU12029 Tid 20. august 2012 kl. 9 - 15 Instr. Leder af Herning Billedskole Lisbet Hauge, Herning Sted Herning Billedskole, Knudsvej 12, Herning Tilmeldingsfrist: 25. juni 2012

24 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

NATURFAG i spil

Temadag med flerfaglige trinmål

Onsdag d. 28. november 2012 www.viacfu.dk/naturfagispil

■ ■ Back to Basics Hjemkundskab

Vi finder mormors gamle dyder (og gryder) frem og genopliver nogle af de gamle retter. Vi skal både omkring kål, grød og brød, og vi skal finde anvendelse for resterne af disse. Vi lever op til fagets mål, tager hensyn til bæredygtighed, ernæring og ikke mindst økonomi. Kurset lever op til mit personlige krav om, at det skal være sjovt at lave mad - for os - og ikke mindst for børnene! I kommer hjem med opskrifter, forhåbentlig masser af inspiration og helt sikkert i godt humør. Målgr. Pris

Hjemkundskabslærere 875 kr.

Kursusnummer CFU12028 Tid 13. november 2012 kl. 9 - 16 Instr. Hjemkundskabslærer Annette Vejs, Herning Sted Gjellerupskolen, Skolebakken 2, Herning Tilmeldingsfrist: 12. oktober 2012

■ ■ Boysens Musiktime 1 2 3 4 Let´s Go! I Boysens musiktime handler det om niveaudelt sammenspil - på én gang! Alle i klassen skal nemlig være med!Det handler om, hvordan man får opbygget en sammenspilskultur, der virker - også med 25 elever i klassen. Det handler om at lære en ny og let måde at lade eleverne møde nedskrevet musik på, så eleverne hurtigt kommer til at lære af hinanden også. Målgr. Pris

Lærere, der underviser i musik på 4. - 6. klassetrin 825 kr.

Kursusnummer CFU12041 Tid 24. september 2012 kl. 9 - 15 Instr. Forfatter og folkeskolelærer Anders Smith Boysen, Horsens Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 24. august 2012


■ ■ Idræt på mellemtrinnet Tøm redskabsrummet: Lav god idrætsundervisning med de forhåndenværende ting i et gennemsnitligt redskabsrum. Derefter Ogo Sport netspil: Et nyt alternativt netspil . Spillet styrker øje-hånd koordinationen samtidig med, at det er et godt spil til at styrke kommunikationen og samarbejdsevnerne.Dagen afsluttes med Counterstrike og andre kamplege i naturen. Målgr. Pris

Idrætslærere på mellemtrinnet 525 kr.

Kursusnummer CFU12025 Tid 4. september 2012 kl. 8:45 - 14:45 Instr. SpringInstr. Morten Gram Rasmussen, Aarhus C Naturskoleleder Jens Frydendal, Tjele Lars Snedker, Skive Sted Tjelehallen, Tjelevej 9, Tjele Tilmeldingsfrist: 3. august 2012

■ ■ Idræt i indskolingen

Få inspiration til din undervisning

100 lege til din daglige undervisning i idræt. Målgr.

Idrætslærere i indskolingen Kursisten skal være omklædt til kurset Pris 400,00 kr. I samarbejde med Dansk Skoleidræt Kursusnummer CFU12032 Tid 4. oktober 2012 kl. 9 - 14 Instr. Uddannet motoriklærer med mange års erfaring Karsten Vitting Petersen, Sted Them hallerne, Frisholomvej 13 A, Them Tilmeldingsfrist: 4. september 2012

Internationalisering ■ ■ eTwinning - lærende fællesskab

for skoler i Europa Praktisk kursus i brug af www.etwinning.net til dit internationale arbejde i klassen. Kort praktisk kursus i at arbejde med eTwinningværktøjet i det internationale arbejde på skolen. Du får en introduktion til værktøjet og prøver dets muligheder samt hører om, hvordan værktøjet er blevet brugt i det internationale arbejde i praksis. Målgr. Pris

Lærere i grundskolen 350 kr.

Kursusnummer CFU12414 Tid 11. september 2012 kl. 12 - 16 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Lærer og eTwinningambassadør Tine Jespersen, Harboøre Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 10. august 2012 Kursusnummer CFU13415 Tid 26. februar 2013 kl. 12 - 16 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Lærer og eTwinningambassadør Tine Jespersen, Harboøre Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 25. januar 2013

■ ■ Sæt gang i nordisk/baltisk

klasseudveksling på din skole ■ ■ Idrætsunderviserens dag Inspiration til undervisningen

Få idéer gennem 3 forskellige moduler: ”stomp” og ”skraldejam” - musik og bevægelse med forrygende rytmer, rap, sang, bevægelse og dans! Skumtennis: Få en masse ideer til, hvor og hvordan det kan spilles og bruges i idrætstimen og sidst et modul omkring Totalhåndbold og Street Handball med forskellige boldtyper. Målgr. Pris

Idrætslærere 775 kr.

Kursusnummer CFU12024 Tid 25. oktober 2012 kl. 8:30 - 15:00 Instr. Underviser Anders Bo Pedersen, Brabrand TennisInstr. i DGI Midtjylland Ulrik Graa Kvist, Viborg Tommy Preben Jensen, Gram Sted Lindhallerne, Kollundvej 33, Herning Tilmeldingsfrist: 24. september 2012

Deltag i informationsmødet om Nordplus Junior og få alt at vide om nordisk/ baltisk samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser - så er du klar til den kommende ansøgningsrunde 1. februar 2013. Målgr.

Lærere og ledere i grundskolen, gymnasieskolen, erhvervsuddannelserne eller de erhvervsgymnasiale uddannelser Pris 250 kr. Arrangeres i samarbejde med UI - Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Kursusnummer CFU12416 Tid 30. oktober 2012 kl. 10 - 15 Instr. Specialkonsulent Henrik Neiindam Andersen, UI - Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 28. september 2012

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

25


Pædagogiske temaer

Pædagogisk konsulent Linda Kolling Pedersen · Anny Overgaard

KREATIVITET · INNOVATION · IVÆRKSÆTTERI · SPECIALUNDERVISNING ■ ■ En online håndsrækning

■ ■ Inspiration til din undervisning

i specialundervisning

til it-rygsækken

Med udgangspunkt i programpakken CD-ORD 8 Hvad kan programmer med oplæsning og prædiktion? Hvilke muligheder giver det elever med læse-skrivevanskeligheder? Hvordan kan du som lærer være den bedste støtte for en elev med it-rygsæk? Her er et kursus der kommer til dig. Kurset foregår som et online-kursus, hvor der først vil blive gennemgået nogle generelle programfunktionaliteter, og hvor der derefter også er plads til spørgsmål og mere individuel vejledning. Målgr. Kurset henvender sig primært til lærere der underviser elever, som har fået tildelt en it-rygsæk. Det kan både være lærere med tovholder-funktioner, såvel som lærere der kun har eleven i et mindre timetal, men som gerne vil være en bedre hjælper for eleven. Foruds. Du skal på dagen fysisk opholde dig et sted, hvor du skal være koblet på internettet eller du kan møde op i Skive. Du skal have et basiskendskab til programmet svarende til de web-instruktioner om it-rygsækken, der ligger på CFU’s hjemmeside. Pris 75 kr. Kursusnummer CFU13008 Tid 29. januar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 14. januar 2013

■ ■ Skolebibliotekarens Dag 2012 09.00 09.30

15.00

Ankomst og rundstykker Kreativitet kan trænes v/Jesper Thinnesen Pause Nyt fra VIA CFU v/Finn Bangsgaard Frokost ”Hule piger og skæve drenge.” v/Søren Jessen Tak for i dag

Målgr. Pris

Skolebibliotekarer, dansklærere og andre interesserede 700 kr.

11.00 11.30 12.30 13.30

Kursusnummer CFU12019 Tid 26. september 2012 kl. 9 - 15 Instr. Forfatter Søren Jessen, Risskov Ekstern lektor ved Institut for Økonomi of ledelse Jesper Thinnesen, Aalborg Øst Sted Pinenhus, Pinen 3, Roslev Tilmeldingsfrist: 12. september 2012

26 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Målgr. Pris

Undervisere af specialklasser eller af klasser hvori der er børn med særlige behov. Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13009 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 8. marts 2013 Kursusnummer CFU13010 Tid 2. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13011 Tid 22. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 6. maj 2013

■ ■ Visuel innovation Hvordan kan man skabe mere kreativitet i undervisningen og til møder ved brug af billeder? På kurset sættes der bl.a. fokus på, hvordan man kan planlægge og facilitere en visuel innovationsproces, og hvordan man kan skabe mere kreativitet i undervisningen og til møder. Oplev et intensivt visuelt innovationsforløb på egen krop. Bliv klædt på til at lave et forløb i egen klasse. Målgr. Pris

Lærere med interesse for innovation som læringsmetode 995 kr.

Kursusnummer CFU12954 Tid 30. oktober 2012 kl. 10 - 15 Instr. Folkeskolelærer og innovationskonsulent Jesper Storm Nørskov, København Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 30. september 2012


■ ■ Inspiration til din undervisning

i innovation Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Pris

Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13814 Tid 9. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 9. marts 2013 Kursusnummer CFU13816 Tid 11. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Kastanievænget 5, Skive Tilmeldingsfrist: 11. marts 2013 Kursusnummer CFU13815 Tid 23. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 23. marts 2013

■ ■ Coaching i samtalen I Mange oplever i sin hverdag at indgå i dialog med rigtig mange mennesker. Elever, kollegaer, forældre m.m. Ofte står vi parat med en løsning eller et svar på et problem. Vi giver løsningen ud fra vores egen verden og dette giver ikke nødvendigvis det bedste resultat. Ved enkle coaching teknikker i din samtale, vil du blive i stand til at åbne op for den andens model af verden og dermed give indsigter, således han eller hun selv bliver i stand til at se løsningen. Det giver motivation, ejerskab og ansvar - - og det rykker ! Målgr. Pris

Alle lærere 1740 kr.

Kursusnummer CFU12811 Tid 2. og 4. oktober 2012, begge dage kl. 10 - 15 Instr. NLP-Coach Ulrik Lind, Lind Coaching Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 3. september 2012

■ ■ Coaching i samtalen II På dette kursus følger vi op på de værktøjer som du lærte på kurset ”Coaching i samtalen I”. Du får mulighed for endnu engang at få værktøjerne ”ind under huden”, samtidig med du lærer mere raffinerede og fleksible måder at arbejde med coachingværktøjerne på. Derudover får du fyldt din rygsæk med nye og enkle værktøjer, der giver dig flere muligheder i samtalen. Bl.a. arbejder vi med hvordan du i samtalen sætter fokus på f.eks. motivation og overbevisninger. Stærke redskaber der er meget effektfulde, og skaber et godt og effektfuldt udgangspunkt hos f.eks. forældre eller elever. Målgr. Foruds. Pris

Alle lærere Have deltaget i ”Coaching i samtalen I” eller tilsvarende 1740 kr.

Kursusnummer CFU12812 Tid 13. og 15. november 2012, begge dage kl. 10 - 15 Instr. NLP-Coach Ulrik Lind, Lind Coaching Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 13. oktober 2012

■ ■ Mindfulness og empati ”Hvis vi vil øge indlæringen, så er en meget vigtig komponent at uddanne lærerne til at skabe gode relationer. Det er nogle ret præcise kvaliteter, der er afgørende. Det handler om at kunne vise tolerance, respekt, interesse og empati over for hver enkelt elev... at appellere til børnenes forståelse af en konflikt frem for at skælde dem ud” (Sven Erik Nordenbo, leder af Clearinghouse, DPU i Politiken 8.5.2008) Målgr. Pris

Alle interesserede 5500 kr.

Kursusnummer CFU12242 Tid 28. - 30. august og 27. november 2012, alle dage kl. 9 - 16 Instr. Lærer Henriette Due Lærer Katinka Gøtzsche Cand.psych. specialist og supervisor Helle Jensen, Skanderborg Sted Elbjerg Kursuscenter, Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg Tilmeldingsfrist: 6. august 2012

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

27


Konsulenter Indskoling Marianne S. Pedersen mspe@viauc.dk 87 55 27 16

Dansk som andetsprog Innovation · UEA Specialpædagogik Anny Overgaard aov@viauc.dk 87 55 27 23

Indskoling

Dansk som andetsprog

Kirsten Glavind

Inge Helle

kigl@viauc.dk 87 55 28 34

ikh@viauc.dk 87 55 28 32

Matematik Fysik/Kemi Natur/teknik Ole Haubo Christensen oleh@viauc.dk 87 55 28 10

Matematik, Fysik/Kemi Geografi Søren Østergaard soe@viauc.dk 87 55 27 22

Dansk på mellemtrinnet Idræt Med Skolen I Biografen

Fremmedsprog Charlotte S. Pedersen csp@viauc.dk 87 55 27 67

Kirsten-Marie Kjær

Dansk på mellemtrinnet Idræt

Fremmedsprog

It og medier

Lisbeth Wagener

Peter Bak-Jensen

Sara Sejrskild

lw@viauc.dk 87 55 27 21

pbak@viauc.dk 87 55 27 81

Geografi, historie, kristendomskundskab og samfundsfag

It og medier

Helle Rahbek hera@viauc.dk 87 55 27 17

sara@viauc.dk 87 55 28 48

Dansk på de ældste klassetrin Finn Bangsgaard

kmk@viauc.dk 87 55 27 20

Peter Søgaard peso@viauc.dk 87 55 27 82

fb@viauc.dk 87 55 27 64

Henrik S. Larsen

Dansk på de ældste klassetrin Levende Musik i Skolen

Natur/teknik, biologi, historie, samfundsfag

Specialpædagogik

Jens Rahr Schmidt

lkpe@viauc.dk 87 55 28 33

Hanne Schriver hasc@viauc.dk 87 55 28 25

Dansk på de ældste klassetrin Internationalisering Kurt Thybo kth@viauc.dk 87 55 27 18

28

Praktisk musiske fag Kulturprojekter

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

hsla@viauc.dk 87 55 27 65

jers@viauc.dk 87 55 27 19

Naturfag, hum. fag Internationalisering Koordinator Kaare Øster kaos@viauc.dk 87 55 28 28

Linda Kolling Pedersen

Kommunikation Lotte Svane Strange Petersen losv@viauc.dk 87 55 28 37


Ledelse

Kontakt

Lennart Svensson Centerchef

TELEFON

87 55 27 02 ls@viauc.dk

Omstilling til alle funktioner Herning ...........................................................................................87 55 27 00 Skive ................................................................................................87 55 27 55 Aarhus ............................................................................................. 87 55 28 00 Telefontid Mandag - torsdag ...........................................................................9.00 - 15.00 Fredag .............................................................................................9.00 - 14.00

Poul Mortensen Afdelingsleder 87 55 27 03 pmo@viauc.dk

Søren Grosen Afdelingsleder 87 55 28 15 sg@viauc.dk

Når omstillingen er lukket: Benyt venligst direkte numre - se viacfu.dk > om CFU Informationsafdelingernes åbningstid Mandag - torsdag ..........................................................................9.00 - 16.00 Fredag ............................................................................................9.00 - 14.00 Fleksibel åbningstid Grupper kan i Informationssamlingen aftale besøg, der går ud over almindelig åbningstid. Kontakt afdelingen eller konsulenten for fagområdet for en aftale.

ADRESSER

Ebbe Raun Afdelingsleder 87 55 27 80 er@viauc.dk

VIA Center for Undervisningsmidler y Herning A.I. Holms Vej 97, 7400 Herning E-mail: cfu.herning@viauc.dk VIA Center for Undervisningsmidler y Skive Kastanievænget 5, 7800 Skive E-mail: cfu.skive@viauc.dk VIA Center for Undervisningsmidler y Aarhus Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N E-mail: cfu.aarhus@viauc.dk

FERIELUKNING 2012 Påskeferie Bededag Kr. Himelfartsdag Sommerferie Efterårsferie Juleferie

2. - 9. april 2012 4. maj 17. - 18. maj 9. juli - 5. august 2012 Uge 42, 15. - 19. oktober 22. december 2012 - 1. januar 2013

Se også CFU’ kalender på viacfu.dk

n

Se træffetider f tid r på

viacfu.dk/konsulenter VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

29


Tilmeld dig online - eller udfyld blanketten og send den i kuvert til VIA CFU, Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N Udfyld venligst alle felter

Navn Privat telefon

CPRnr. Mail

UNI-login

Adresse Arbejdsplads

Skolekode

Adresse Postnr./By

Telefon

EAN-nummer

Jeg tilmelder mig følgende kurser Kursusnummer

Titel

Kursusnummer

Titel

Kursusnummer

Titel Tag evt. kopi

Kursustilmelding

Hjælp dig selv og os ved at tilmelde dig online: vi får dine rigtige data - og du får lettere adgang til vore online-tjenester

30 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 1·2012

Reflex 1 - 2012 - kurser  
Reflex 1 - 2012 - kurser  

Kursusplan for undervisere i grundskolen

Advertisement