Page 1

MESSEKATALOG for de gymnasiale uddannelser

Scandinavian Congress Center og Musikhuset - Aarhus 18.-19. april Begge dage fra kl. 09–16 Gå-hjem-foredrag til kl. 17

FAGMESSE FOR LÆREMIDLER Udstilling kurser & foredrag Bestil din gratis billet på skolemessen.dk

t he - og de

le er

Følg os på ATIS R G skolemessen.dk Facebook og Twitter

+GYM Også for dig, der underviser på en gymnasial uddannelse


SKOLEMESSEN – fagmesse for læremidler INDHOLD

FOR DIG OG DIN UNDERVISNING

Leder s. 3 Praktiske oplysninger s. 4 Foredragsprogram s. 5-9 Udstillerliste s. 10 Udstillerannoncer s. 11-19 Gå-hjem-foredrag s. 20

Tag kollegerne med til Aarhus og få en dag med ny viden, friske ideer, inspiration til din undervisning og kollegial hygge. • • • • • •

Mød de mange udstillere på gymnasieområdet Se de nyeste boglige, digitale og konkrete læremidler Få en snak med producenter og redaktører Oplev best practice med læringsteknologi Deltag i faglige oplæg Oplev forrygende fyraftensoplæg

KOLOFON

Tid

Messekatalog for de gymnasiale uddannelser 2018 skolemessen.dk

Onsdag den 18. og torsdag den 19. april 2018 Dørene åbner kl. 9.00, udstillingen lukker kl. 16.00, og sidste foredrag er færdigt kl. 17.00.

Redaktion Lotte Svane og Rasmus Bergstedt VIA Center for Undervisningsmidler Lay-out og grafisk tilrettelæggelse Jytte Stoustrup Tryk: Bording Oplag: 3.100

Sted Musikhuset og Scandinavian Congress Center Margrethepladsen 1 8000 Aarhus C

Målgruppe

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Skolemessen er for lærere, undervisere på de gymnasiale uddannelser, skolepædagoger, skoleledelser, studerende og andre, der ønsker indblik i nye måder at berige og udvikle fremtidens undervisning på.

Projektledelse Rasmus Bergstedt E-mail: rabe@via.dk

Officiel åbning

Sekretariat Tina Agesen-Pagh E-mail: tap@via.dk

Messen åbnes officielt af Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler onsdag kl. 9.30 på scenen i Kongressalen

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.

2


LEDER

Skolemessen – nu også for de gymnasiale uddannelser Skolemessen i Aarhus er en faglig smeltedigel af oplevelser og inspiration direkte til din undervisning - og det hele er gratis. Skolemessen har eksisteret i mange år som en fag- og inspirationsmesse for lærere, ledere, konsulenter og andre med interesse for grundskolen. Når messen igen løber af stablen den 18. og 19. april 2018 opfyldes imidlertid et længe næret ønske om også at rette messens tilbud mod gymnasiesektoren. Som gymnasiekonsulenter på CFU er vi derfor stolte af nu endelig at kunne byde gymnasielærerne indenfor til to sydende messedage med et væld af faglige oplevelser.

Alt i alt er Skolemessen et unikt tilbud til dig som underviser – en mulighed for at hente inspiration på mange niveauer fra forskning til konkrete ideer til din undervisning. Kort sagt en fantastisk mulighed for at blive opdateret fagligt i gode kollegers selskab.

Vi glæder os til at se dig på Skolemessen 2018

Skolemessen er et enestående tilbud med læremidler i centrum. Messen er desuden kendt for spændende og inspirerende foredrag af høj kvalitet, og i år vil en lang række af foredragene være direkte målrettet undervisere på de gymnasiale uddannelser - både praksisnære foredrag, der kan bruges direkte i undervisningen, og forskningsbaserede foredrag, der lægger op til almen didaktisk refleksion og debat. Se s. 5-9. Du kan fx opleve oplæg af spændende folk som Michael Paulsen, Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks. Hvordan du kan inddrage innovation i undervisningen er også i fokus, ligesom du kan få praksisnær indføring i brugen af de mange muligheder på den gratis portal mitcfu.dk, lige fra streaming af film og tv til brug af e-bøger i undervisningen.

Maria Preisler Nørgaard Gymnasiekonsulent ved CFU

Carsten Landbo-Sørensen Gymnasiekonsulent ved CFU

Rikke Fjellerup Gymnasiekonsulent ved CFU

Rasmus Bergstedt Projektleder for Skolemessen

I messens store udstilling kan du møde en lang række spændende udstillere med relevans for gymnasielærere. Her stiller både de store gymnasierelevante forlag, rejseudbydere og andre udstillere med nye produkter til undervisningen op, og der er rig mulighed for at snakke med producenterne af de mange digitale, laborative og trykte læremidler. Skolemessen er gratis. Maden betaler du selv, men indgang, oplæg og øvrige events er uden betaling. Nogle steder i landet har vi endda gratis transport i fællesbusser til messen. Se mere på skolemessen.dk/gym

3


PRAKTISKE OPLYSNINGER Garderobe Du får sikkert rigeligt at slæbe på, når du går rundt i udstillingen, så tasker og overtøj kan med fordel afleveres i garderoben. Der er bemandet betalingsgarderobe i Musikhuset og i kælderen ved Kongressalen.

Find rundt

Registrering og billetter Skolemessen 2018 er gratis. Du skal dog registreres for at være en del af messen. Det nemmeste er, at du selv registrerer dig inden messen på skolemessen.dk og printer din billet hjemmefra, så du hurtigt kan komme ind, når du ankommer. Det er også muligt blot at vise billetten på en SmartPhone ved ankomsten, og hvis du vælger dette, får du en navnløs billet, når du kommer, så det er tydeligt, at du er besøgende på Skolemessen.

Når du er på Skolemessen, er der tre områder, du skal forholde dig til. Den ene del af den store læremiddeludstilling er placeret i Kongressalen i Scandinavian Congress Center. Der er spændende udstillere i selve salen, på salens balkon og i arkaden uden for Kongressalen. Den anden del af udstillingen finder du i Musikhusets store foyer. Det er også her, du kan opleve området med best practiseudstillingen Fremtidens kompetencer – læringsteknologi i praksis.

Er du ikke registreret på forhånd, klarer vi både dét og print af billet ved indgangen.

Midt imellem de to udstillerområder afvikles foredragene. Det sker i lokalerne ved Hotel Radisson Blu, som ligger i Scandinavian Congress Center. Endelig finder de to store eftermiddagsforedrag sted i Musikhusets Lille Sal.

Transport og ankomst

Vi guider dig med tydelige skilte og orange løbere.

Scandinavian Congress Center og Musikhuset ligger side om side midt i Aarhus’ centrum, blot 5-10 minutters gang fra banegården og rutebilstationen. Der er indgang fra Musikhusets hovedindgang og fra begge ender af centret, både fra Frederiks Allé/Margrethepladsen og fra Sonnesgade/Godsbanen.

Sonnesgade

Fra udvalgte byer i landet arrangerer CFU gratis bustransport til messen. Læs mere på skolemessen.dk/gym

SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER Udstilling Scene (Den røde Stol) Foredrag i: Lokale 11, 1, 3, 4, 5 og 13

Foredrag Skolemessen tilbyder i løbet af de to dage mere end 50 korte, gratis foredrag – se s. 5-9. Foredragene afholdes i lokalerne ved Hotel Radisson Blu i Scandinavian Congress Center. Både onsdag og torsdag har du desuden mulighed for at opleve et særligt eftermiddagsforedrag med stof til hjerne og lattermuskler. Det foregår i Lille Sal i Musikhuset kl. 16.15 umiddelbart efter, at udstillingen lukker. Se mere på bagsiden.

Forplejning Alt på messen er gratis, både indgang, udstilling, kurser, foredrag og events. Vi uddeler også gratis vand, men maden er for din egen regning. Der er forskellige muligheder for at benytte cafeerne og restauranterne i Scandinavian Congress Center og i Musikhuset i løbet af dagen.

Penge Kontanter kan du hente i byens hæveautomater.

4

MUSIKHUSET Udstilling Scene Foredrag i: Lille Sal

Følg den orange løber

Frederiks Allé


FOREDRAG I MUSIKHUSET Mød op ved indgangen til Lille Sal – adgang sker efter først til mølle-princippet.

Onsdag den 18. april kl. 10.30

Onsdag den 18. april kl. 16.15

Dannelsens genkomst – spøgelse eller realitet? Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler Dannelsesbegrebet synes at gøre et bemærkelsesværdigt comeback. Alle omfavner det - fra dagtilbud til universitet. Men hvorfor taler alle om dannelse? Hvordan gør vi det? Og hvad burde vi tænke lidt mere på?

Humor som værktøj til arbejdsglæde Karen-Marie Lillelund, foredragsholder og forfatter Et sprudlende og humørfyldt foredrag om, hvordan vi gennem humor kan få overskud ind i hverdagen, både i forhold til det nære, i parforholdet, i forhold til os selv og på jobbet. Der er mange veje til mere munterhed i hverdagen. Se bagsiden.

Stefan Hermann

Karen-Marie Lillelund

Onsdag den 18. april kl. 13.30

Torsdag den 19. april kl. 16.15

Smartgenerationens digitale dannelse Camilla Mehlsen, rådgiver i Mehlsen Media Hvad kendetegner børn og unge, der vokser op i en digital tid, og hvad betyder digitaliseringens nye vilkår for, hvad de skal lære i skolen? Den digitale udvikling aktualiserer behovet for dannelse – digital dannelse. Hvordan kan skolen gribe opgaven an? Hvordan påvirker børns og unges mediebrug læring og relationer i skolen? Hvad er det vigtigste at lære i en digital tid? Det giver Camilla Mehlsen bud på med afsæt i sin bog ”Teknologiens testpiloter” og research fra nye projekter om digitale børn og unge.

Digital (ud)dannelse D.U.D.E Vincent F. Hendricks, professor i professor i formel filosofi v/KU, leder af Center for Information og Boblestudier Hvad er et digitalt fællesskab, og hvornår er det godt? Hvilken rolle spiller digitale fællesskaber i dag, og hvad skal der til for at børn og unge bliver digitalt (ud)dannede? Kom med til et forrygende oplæg, hvor vi blandt andet skal omkring shitstormens anatomi, den digitale mobnings flertalsmisforståelser og opmærksomhedsøkonomien for at forstå denne form for fællesskaber. Se bagsiden.

Camilla Mehlsen

Vincent F. Hendricks

5


FOREDRAG I SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER onsdag den 18. april 2018

9.30: Officiel åbning på scenen i Kongressalen Lokale 11 kl. 10.00 Pædagogisk LæringsCenter mellem

ledelse og undervisere Bodil Nielsen, ph.d. Vejledere skal inspirere og støtte undervisere med forskellige behov i at udvikle egen praksis og fælles praksis i team, og samtidigt samarbejde med skolens ledelse. Sigtet er skolens fælles udvikling på aktuelle indsatsområder. Bodil Nielsen fortæller om, hvordan det kan komme til at hænge sammen. Gyldendal

kl. 11.00 Markante forældre Rikke Yde Tordrup, psykolog, forfatter og foredragsholder Oplever du også forældre med store krav og stærke følelser, der modarbejder og kritiserer din faglighed? Her får du indsigt, gode råd og værktøjer til at fremme samarbejde med markante forældre i hverdagen. Dansk Psykologisk Forlag

kl. 12.00 Konkurrenceudsatte unge Michael Paulsen, lektor i pædagogik, Syddansk Universitet Et bud på, hvordan overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat har ændret rammerne for børn og unges identitetsdannelse og dannelse som mennesker i en global verden - og hvordan det påvirker deres forhold til hinanden og omverdenen. GYM Gymnasiekonsulenterne, CFU

+

kl. 13.00 Litteraturundervisning skal være sjovt I indskolingen skal litteraturundervisning have fokus på oplevelse og indlevelse, sanser og eksperimenter. Få ideer til, hvordan du underviser æstetisk med litteratur – så du både opfylder mål og alt det, der ikke kan måles. Alinea

kl. 14.00 Realistiske ambitioner for folkeskolen Per Fibæk Laursen, professor DPU, AU Folkeskolens undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre! Hør hvorfor dialog i undervisningen er den største forskningsargumenterede kvalitet i undervisningen, og hvorfor du ikke skal bruge energi på pædagogiske koncepter som fx digitale læringsplatforme. Gyldendal

kl. 15.00

6

Lokale 1

Lokale 3

Skab positive relationer til børn og unge ved at højne arbejdsglæden Gry Bastiansen Med udgangspunkt i bogen Fra kaos til kontrol får du konkrete redskaber til, hvordan du kan vende en belastende situation, komme tilbage i flow, sikre trivsel i børnegruppen og overskud hos de voksne. Akademisk Forlag

Digital dannelse som studiekompetence Anne Boie Johanneson, gymnasiekonsulent Digital dannelse er en moderne studiekompetence, som handler om at kunne forholde sig både praktisk og reflekterende til bl.a. digital identitet, adfærd på sociale medier mm. Oplægget kommer med konkrete eksempler til samt et bud på en progressionsplan Gymnasiekonsulenterne, CFU GYM

Lydfortællinger Bliv introduceret til arbejdet med genren lydfortællinger ved Trine May og få konkrete bud på, hvordan moderne fortællinger med afsæt i virkelige hændelser kan gøres til genstand for analytisk fordybelse i udskolingens danskundervisning Dansklærerforeningens Forlag

100-vis af spillefilm på mitCFU På mitCFU har du adgang til 100-vis af spillefilm, som du kan streame i klasselokalet. Kom og hør, hvordan du søger, finder og afspiller filmene, og få smagsprøver på, hvordan du kan bruge dem i undervisningen. CFU Danmark GYM

Til kamp mod kedsomhed! Ledertoug, Tidmand, Paarup og Holmgren Mange elever keder sig i skolen, og det går ud over både trivsel og læring. Oplægget tager kampen op mod kedsomhed og viser veje til at øge engagement og læring i din undervisning. Dafolo

Sådan underviser du digitalt i indskolingen Når det kommer til digitale læremidler til de yngste, kræver det noget særligt af både underviseren og materialet. Få konkrete bud på, hvordan du nemt kan planlægge, differentiere og udføre din undervisning med vores portaler. Clio Online

+

+

+GYM Ben i alle retninger - om moderne børne- og ungdomslitteratur Trine May, lærebogsforfatter Med afsæt i sin nye fagbog, ‘Ben i alle retninger’, introducerer Trine May tendenser og vigtige værker i tidens børne- og ungdomslitteratur. Der krydres med analytiske nedslag undervejs Copydan Tekst & Node

Digitale læremidler – fra e-bøger til suggestive learning Søren Peter Sørensen, digital direktør Fra trykte bøger og kopikompendier via eBøger til didaktiserede undervisningsmaterialer i skyen. Når elever arbejder via browseren genereres store mængder data, der ikke bliver på elevens egen maskine. Hvad kan de data bruges til? Kan de bruges til at fremme læring? Hvordan? GYM Systime

ANALOG ELLER DIGITAL? Kan vi skabe os et pædagogisk råderum i matematik ved intelligent brug af IT? Med afsæt i analoge og digitale versioner af ABACUS, sættes fokus på evnen til at kunne vælge teknologien til og fra og på kompetent måde selv at kombinere elevmaterialer. Forlaget Matematik

Digital dannelse - men analoge kompetencer Bliv klogere på, hvordan du inddrager de sociale medier i undervisningen. Med afsæt i lærebogen Sociale medier diskuterer H.C. Christiansen hvilke kompetencer der er vigtige, når sociale medier anvendes ifm. videnstilegnelse, debat, sociale fællesskaber m.m. GYM AVU-medier

ADHD i skolen Lene Straarup og Mette Holst Bertelsen, tilknyttet Center for ADHD Nedbring antallet af konflikter, og skab en mere positiv stemning i klasseværelset for alle. Få praktisk inspiration og konkrete strategier til det daglige arbejde i og uden for klassen med alle børn – med eller uden diagnosen ADHD Dansk Psykologisk Forlag

Ned i litteraturen Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Forlaget Carlsen

+

+


INGEN TILMELDING - mød op ved indgangen til lokalet, adgang sker efter først til mølle.

+GYM

En del foredrag er særligt rettet mod gymnasiesektoren eller er relevante på både grundskole- og gymnasialt niveau. Disse er markeret med +GYM-ikonet.

Lokale 4

Lokale 5

Lokale 13

Leg sproget ind med Yes we can I Yes we can får eleverne fra første time alle muligheder for at lære og udforske det engelske sprog. I det digitale PosterRoom leger de med billeder, ord og lyd og går på opdagelse i sproget på en helt ny måde. Kom og se eksempler på, hvordan det sker, og hør om nye tiltag i materialet til 3. klasse Alinea

Kursus - Gyldendal Foldebøger i undervisningen 90 min Tilmelding kræves, se skolemessen.dk

Kursus - Alinea Intensiv læring - et fagligt løft af de mest udfordrede elever 90 min Tilmelding kræves, se skolemessen.dk

Vi vil gøre verdens børn bedre til matematik Bliv præsenteret for EduLabs produkter og se læringspotentialet i adaptiv læring, se effekten af Fessorløbene og bliv præsenteret for, hvordan vi sammen kan løfte matematikniveauet på din skole. EduLab

+GYM Mød Michael Paulsen kl. 12. i lokale 11

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær Dorthe Borgkvist specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 25. år, fortæller om de fysiologiske-/neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/ arbejdshukommelse samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration samt hukommelse af det lærte. GYM Syn & læring

eSport på skoleskemaet? Forfatteren til den nye lærerhåndbog om eSport i folkeskolen, Laust N.K. Maarbjerg, fortæller, hvad eSport er, og sætter fokus på eSport som skolefag – hvilke gevinster og hvilke problematikker gemmer sig bag faget? Meloni

På opdagelse med Xplore Matematik Torben Blankholm, forfatter, lærer og beskikket censor Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med portalen Xplore Matematik og forberede eleverne med træningsoplæg til de skriftlige og mundtlige prøver i matematik. GO Forlag

Holocaust og andre folkedrab Kari Thynebjerg, Master i didaktik og Martje Moseler, cand. mag. i historie Inspiration til brugen af nye gratis materialer om Holocaust og andre folkedrab til bl.a. dansk, samfundsfag og historie. Ved brug af film, tekster, opgaver, spil og vejledninger kan eleverne arbejde projektorienteret eller materialerne kan anvendes i andre sammenhænge. GYM aldrigmere.dk

E-bøger – lån og læs med det samme På mitCFU finder du e-bøger til alle klassetrin. E-bøgerne er nemme at låne og kan læses på computer, tablet eller mobil. Hør, hvordan du låner e-bøgerne, og få konkrete bud på, hvordan de kan bruges i danskundervisningen. CFU Danmark

Troldtøj Hvad sker der når to psykologer, en tegner og en spiludvikler går sammen og laver en bog til understøttende undervisning? Mød forfatterne af Troldtøj – eventyrlige fortællinger og øvelser til 0.-3. klasse, og få svaret. Hogrefe Psykologisk Forlag

Gør dine elever til bedre digitale læsere Følg med udviklingen og gør dine elever til bedre digitale læsere ved at anvende digitale læsestrategier. Hør om KNASTER, og få værktøjer samt tips og tricks til, hvordan I arbejder fagligt med digital læsning i undervisningen. Clio Online

Kursus - Gyldendal Dansk som andetsprog på mellemtrinnet 90 min Tilmelding kræves, se skolemessen.dk

+

+

Mød FrontRead på Skolemessen Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læsehastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning. Du får også indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elevernes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer. FrontRead GYM

+

+GYM Brug sproget – en vej til forståelse i matematik Hvordan inddrager du sproget og elevernes hverdag i din matematikundervisning? Gennem vedkommende historier og scenarier giver KonteXt+ eleverne en sproglig og erfaringsmæssig erkendelse af de matematiske begreber ud fra den nyeste viden om læring. Alinea Kildearbejde i historie – sådan! Hvordan styrkes elevernes forudsætninger for at udarbejde problemstillinger, som de belyser med kilder? Med afsæt i HistorieLabs undersøgelse gives konkrete undervisningsrettede forslag. Foredraget præsenterer også HistorieLabs kildesamlinger, og hvordan de kan bruges i en aktiverende og historieskabende undervisning. HistorieLab

7


FOREDRAG I SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER torsdag den 19. april 2018

INGEN TILMELDING - mød op ved indgangen til lokalet, adgang sker efter først til mølle.

kl. 9.30

Lokale 11

Lokale 1

Lokale 3

Integreret grammatik i grundforløbet i engelsk - hvorfor og hvordan? Mette Hermann, lektor og forfatter Med udgangspunkt i den nye grammatik ”Getting Started” gives et bud på, hvordan du kan arbejde med engelsk grammatik i overgangen fra grundskole til gymnasium. Bl.a. gives der forslag til hvordan du omsætter det kommunikative sprogsyn i praksis. Gyldendal

Dansk for alle – Nyhed til indskolingen Jette Vibeche Madsen og Hanne Vikær Hermansen Dansk for alle henvender sig til elever i begynderundervisningen og til fremmedsprogede elever, som er på vej til at lære dansk. Materialet er differentieret, så alle elever kan være deltagere i klassens inkluderende fællesskab. Meloni

mitCFU på Skolemessen Maria Preisler Nørgaard, CFU konsulent for gymnasieområdet, UCN Lån gratis digitale og analoge læremidler til ungdomsuddannelserne gennem mitCFU. Få en guidet rundtur i basen, og lær at søge målrettet efter alt fra e-bøger og spillefilm til pulsmålere, 3D-printere, tv-streaming og pædagogiske vejledninger. GYM Gymnasiekonsulenterne, CFU

Mindfulness i Skolen Rikke Braren Lauritzen, formand for Center for Mindfulness i Skolen (MIS) Hør MIS, om baggrund og forskning, nyt e-læringsprogram og app frit tilgængeligt for alle skoler på Materialeplatformen, samt tilbud til lærere og pædagoger om en kvalificeret efteruddannelse bestående af tre moduler. Læs mere: www.mindfulness-i-skolen.dk Center for Mindfulness i Skolen (CMIS)

Sanser, krop og hjerne = læring Med afsæt i sansemotorikken og neuropsykologien ser vi på det vigtige samspil mellem sanser, krop og hjerne, som er afgørende for børns udvikling, bevægelse, adfærd, læring og trivsel. Vi ser bag om symptomerne fx: kropslig uro, koncentrationsbesvær, sociale udfordringer og indlæringsvanskeligheder mv. Sansemotorik

Lær dine elever om kildekritik med SøgSmart Børn og unge har ikke automatisk evnen til at finde troværdige kilder og forholde sig kritisk til tekster, bare fordi de er vokset op med Google ved hånden. Gør dine elever til kompetente informationssøgere med værktøjet SøgSmart. CFU Danmark

Naturfagene og de fællesfaglige fokusområder Pernille Ulla Andersen, forfatter og lektor VIA University College Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Xplore-portalerne i geografi, biologi og fysik/kemi samt integrere de fællesfaglige fokusområder i undervisningen GO Forlag

Udeskole i praksis – se film Se tre forskellige forløb, se små og store elever og se forskellige fag - og hør lærernes erfaringer med organisering, didaktik og klasseledelse. Der findes ikke én færdig opskrift på udeskole. Mød lektor Karen Barfod, UdeskoleNet og Marianne Rasmussen. Filmkompagniet. Se og del gratis film - også på nettet. Filmkompagniet

Livsduelighed på skoleskemaet NU! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Mange børn og unge bukker under for presset – med stress, angst og depression. Skolen må handle NU! Louise Tidmand forsker i Livsduelighed ved Aarhus Universitet. Med 15 år som lærer i folkeskolen giver hun konkrete bud på hvordan. Styrkeakademiet GYM

Ned i litteraturen Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen Forlaget Carlsen

Relationsskabelse, pædagogikkens ilt Anette & Søren Bøjgård Schleicher, lektor UCL og lektor UCSyd Hør om forskellige tilgange til relationsskabelse og se en ny model herfor. Der bliver sat fokus på lærere og pædagogers evne til og muligheder for at skabe relationer i deres professionelle hverdage i folkeskolen. Hør hvor vigtig relationsskabelse er for dit pædagogiske arbejde. Gyldendal

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 25. år, holder foredrag om de fysiologiske-/ neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/arbejdshukommelse samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration samt hukommelse af det lærte. GYM Syn & læring

Holocaust og andre folkedrab Kari Thynebjerg, Master i didaktik og Martje Moseler, cand. mag. i historie Få inspiration til brugen af nye gratis materialer om Holocaust og andre folkedrab til bl.a. dansk, samfundsfag og historie. Ved brug af film, tekster, opgaver, spil og vejledninger kan eleverne arbejde projektorienteret eller materialerne kan anvendes i andre sammenhænge. GYM aldrigmere.dk

kl. 10.30 Sproget får det glatte lagen Michael Kjær Ejstrup, sprogforsker på Danmarks Medie- og journalisthøjskole Amalie fra Paradise Hotel gør det. Journalister og politikere gør det, og selv den ikke helt unge generation gør det - vi ændrer konstant en smule på faste vendinger. Hør om vores kultur i forandring, og hvordan vi sikrer, at ordsprog og talemåder passer til den tid, vi skal bruge dem i. GYM Gyldendal

+

kl. 11.30 Skab læseglæde Til dig, der er vild med at få børn og unge til at læse mere, læse bedre og læse med stor læseglæde. Kom og få inspiration og konkrete ideer til, hvordan du strukturerer læsebåndet. Alinea

kl. 12.30 Co-teaching Anne Hejgaard, konsulent Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to professionelle voksne, hvor ansvaret for at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles. Konsulent Anne Hejgaard fortæller om co-teaching i praksis. Dafolo

kl. 13.30 Innovation og entreprenørkab i gymnasiet Rune Overvad Schou, VIA Center for Undervisningsmidler Innovation og entreprenørskab er lige nu buzz words i gymnasieverdenen. Men hvad er innovation og entreprenørskab og hvordan integrerer vi det i fagene, så det giver mening? Kan vi overhovedet måle, vurdere og evaluere entreprenørielle kompetencer? GYM Gymnasiekonsulenterne, CFU

+

kl. 14.30 Produktionsdidaktik og fremtidens

kompetence Lars Due Arnov, gymnasiekonsulent Sessionen fokuserer på, hvordan produktion og det 21. århundredes kompetencer kombineres med en gymnasiehverdag, hvor læringsmål, teknologi, institutionelle forhold og eksamen sætter sine begrænsninger. Gymnasiekonsulenterne, CFU GYM

+

8

+

+

+

+


+GYM

En del foredrag er særligt rettet mod gymnasiesektoren eller er relevante på både grundskole- og gymnasialt niveau. Disse er markeret med +GYM-ikonet.

Lokale 4

Lokale 5

Lokale 13

Menneskerettigheder på spil Levende Menneskerettigheder har lavet et gratis online dilemmaspil. Gennem temaer som terrorlovgivning og flygtningepolitik sættes menneskerettighederne i et højaktuelt lys, der vækker debatlyst i klasselokalet. Kom og spil med via din smartphone. Levende Menneskerettigheder

Kursus - Gyldendal Kommunikation og digital dannelse som kompetencer i det 21. århundrede 90 min Tilmelding kræves, se skolemessen.dk

Kursus - Alinea Sådan arbejder du med kulturforståelse i tyskundervisningen 90 min Tilmelding kræves, se skolemessen.dk

Faglig mundtlighed i undervisningen Tina Høegh Kom og hør Tina Høegh fortælle om, hvad mundtlighed og mundtlighedsdidaktik er, og få input til, hvordan du kan arbejde bevidst og struktureret med mundtlighed i dansk-, litteratur-, medie- og sprogfag. Akademisk Forlag

Mød FrontRead på Skolemessen Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læsehastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning. Du får også indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elevernes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer. FrontRead GYM

Elevinddragelse Danske Skoleelever har gennem de seneste år stået i spidsen for flere projekter vedrørende elevinddragelse i undervisningen. Oplægget vil præsentere den nyeste viden om elevinddragelse samt den teoretiske og pædagogiske baggrund for at arbejde med elevinddragelse - og der vil yderligere være fokus på didaktikken i forhold til dette. Danske skoleelever

LÆS SAMMEN – nyt system til den første læseundervisning Conni Camille Isgaard, lærer og læsevejleder Hør, hvordan du med LÆS SAMMEN inkluderer alle med differentierede, lydrette tekster og et lydbilled-alfabet. Der er fokus på læsestrategier, skrivning, sproglig bevidsthed samt musik og bevægelse. Dansk Psykologisk Forlag

Bliv inspireret og klædt på til de svære samtaler Skilsmisse, alvorlig sygdom og at miste et nært familiemedlem er livsvilkår for flere af vores elever. Kom og få konkret viden om og til redskaber at støtte de sorgramte børn du møder i din hverdag. Omsorgskassen

Moderne børne- og ungdomslitteratur i undervisningen Lisa Gardum, master i børnelitteratur, dansklærer og marketingkonsulent Lisa Gardum præsenterer et udvalg af forlagets bøger og kommer med konkrete forslag til, hvordan de kan anvendes i litteraturundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen Høst & Søn / Rosinante & CO

Thomas Mose og MV-Nordic præsenterer MiVo Hør Thomas Mose fra Ordblindetræning og MV-Nordic fortælle om baggrunden for og udviklingen af programmet MiVo, der bl.a. hjælper ordblinde elever til at få den bedste skrivehjælp i CD-ORD og IntoWords. Meget relevant for læsevejledere, også ved de gymnasielle uddannelser. MV-Nordic GYM

KURSUS - Gyldendal Undervisning og evaluering i matematik i indskolingen 90 min Tilmelding kræves, se skolemessen.dk

Fransk på nye (digitale) måder Kom og hør, hvordan eleverne bliver introduceret til det franske sprog og moderne frankofon kultur. Franskportalen er et motiverende digitalt læremiddel, hvor eleverne arbejder med interessante historier og samfundsrelevante emner og bruger sproget i forskellige kommunikationsaktiviteter Alinea

+GYM

+GYM

Få aktive elever med Format Hør, hvordan du skaber en spændende og varieret undervisning i indskolingen med matematiksystemet Format. Systemet adskiller sig ved sit fokus på løbende evaluering og aktiv værkstedsundervisning, der er tilrettelagt på tre niveauer og ud fra elevernes foretrukne måde at lære på. Alinea

+

Digital kommunikation i danskfaget Kom og hør, hvordan du med fordel kan inkludere mobiltelefoner i danskundervisningen allerede i indskolingen, hvor eleverne lærer at være både analyserende modtagere og ansvarlige afsendere af digital kommunikation. Clio Online

+

+GYM

Levende billeder i undervisningen Mimi Olsen, lektor og forfatter Film, dokumentarer, tv og serier kan, udover at motivere og aktivere elever, også fungere som øjenåbnere ifm. faglige begreber og stofområder, og til at perspektivere, uddybe og udbygge tekstlæsning. Med afsæt i Gyldendals Film skal ses i-serie, får du inspiration til, hvordan du kan berige din undervisning med levende billeder. GYM Gyldendal

+

9


UDSTILLERE Musikhuset

Standnummer

LRU / Gymportalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Arcubal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 A-Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 AVDAN A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 BØRNENES TRAFIKSKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302b Børns Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Dansk Teaterforlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Danske Skoleelever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Dansklærerforeningens Forlag (De faglige forlag) . . . . . . . 325 DGI Håndbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324B eReolen Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302c Fonden for Entreprenørskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Forlaget Columbus (De faglige forlag) . . . . . . . . . . . . . . 325 Gravity Boardgames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Grænseforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Gyldendal - Gymnasiale uddannelser . . . . . . . . . . . . . . . 317 KIDSprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 KLAKX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Levende Menneskerettigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Mapop - læring i bevægelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Menura IVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 mindthefuture ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 MUNDU center for global dannelse . . . . . . . . . . . . . . . . 319 NATURLEKSIKON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Nucleus (De faglige forlag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Red Barnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Rådet for Sikker Trafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 SKALs International Examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Skoleafdelingen JP / Politikens Hus . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Spætte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302a Studieskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324a Systime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 UNICEF Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 VIA University College- IRIS Connect . . . . . . . . . . . . . . . 329 Wizkids A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Zibo Athene A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 AAP Lehrerfachverlage GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Århus Kommunes Biblioteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

SCC Kongressalen ABC Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Akademisk Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Aktiv Interaktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Aldrigmere.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 AlfA Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Alfabetisk Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Alinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Alkalær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Audio Visionary Music ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 AVU-medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 CFU Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Clio Online Aps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Coagmento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Coop Skolekontakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Copenhagen Bombay Learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38A Copydan Tekst & Node . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Dafolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Dansk Psykologisk Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46B Dansk Sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dansklærerforeningens Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 DBC as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 EduLab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20B English Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fagbladet Folkeskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Forlaget Alvilda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Forlaget Carlsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Forlaget Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Forlaget Elysion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Forlaget Flachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Forlaget Jela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Forlaget MATEMATIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Forlaget Meloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Forlaget Vektor aps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Forlaget åløkke a/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 FrontRead ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ret til ændringer forbeholdes.

GeGe Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 GO Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Gyldendal Børn og Unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Gyldendal Røde Ordbøger/skoleordbog.dk . . . . . . . . . . . . . 37 Gyldendal Uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Hans Reitzels Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 HippoMini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Hogrefe Psykologisk Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44B Højer Møbler A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Høst & Søn / Rosinante & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46A Kattegatcentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 KMD A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 LAMBERTH ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Landbrug & Fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Makerspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Multi Math I/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MV-Nordic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44A Nyt Dansk Litteraturselskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pirana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Protac A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 RIGSARKIVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Se Lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Skoledu.dk matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Skoletip ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20A Special-pædagogisk forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Straarup & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Styrkeakademiet ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Systematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 The Animation Workshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 TURBINE forlaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 UVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ØVERST OPPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

SCC Balkonen i Kongressalen Arla Fonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Bjerre Trykkeri og Forlag ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Center for mindfulness i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Cutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Dansk Skoleidræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 ECML Kontaktpunkt Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Edu.caching.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Europa-Kommissionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 FN-forbundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Four Esses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Friluftsrådet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Gratisbørnebøger.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 HistorieLab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Historietosserne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Kræftens Bekæmpelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Langbjerggård Lejrskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107b lær med stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 MADmovers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107a MUZZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ordbogen.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Oxfam IBIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ree Park Safari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 SanseMotorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Stileemner.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Syn & Indlæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 teacher content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Vild Maskine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

SCC Arkaden ved Kongressalen Bookbites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 CxD ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Deleskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Edufun ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Filmkompagniet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Foreningen TEGNERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Greenhouseit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Koncentrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Omsorgskassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Postyr Experience I/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Station Next . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Tellerup A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Time2Learn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Visuelle Ure ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Westermann Lernspielverlage GmbH . . . . . . . . . . . . . . . 209 Se den aktuelle udstillerliste og standplan på skolemessen.dk


Få et fagligt indspark Du kan læse i gymnasieprogrammet, hvor oplæggene finder sted. Torsdag d. 19. april kl. 09.30 Integreret grammatik i grundforløbet i engelsk – Hvorfor og hvordan?

KIG FORBI VORES GYMNASIESTAND I MUSIKHUSET!

af Mette Hermann, lektor i tysk og engelsk samt pædagogisk konsulent på Frederikssund Gymnasium. Med udgangspunkt i den nye engelske grammatik Getting Started kommer Mette med bud på, hvordan du kan arbejde med engelsk grammatik i overgangen fra grundskole til gymnasium. Hun kommer med forslag til, hvordan du kan omsætte det kommunikative sprogsyn i praksis og hvordan grammatikundervisning med fordel kan integreres i arbejdet med fagets øvrige discipliner.

Torsdag d. 19. april kl. 14:30 Få inspiration til, hvordan du kan bruge levende billeder i undervisningen af Mimi Olsen, lektor i dansk og mediefag på Hvidovre Gymnasium og HF. Master i gymnasiepædagogik (MIG).

A001 GYM

Levende billeder i alle former og formater kan aktivere og motivere eleverne, og de kan variere og sekvensere undervisningen. Men de kan mere end det! Film, dokumentarer, tv og serier kan også fungere som øjenåbnere i forbindelse med faglige begreber og stofområder, ligesom de kan perspektivere, uddybe og udbygge tekstlæsningen i fagene. Med afsæt i Gyldendals Film skal ses i-serie får du inspiration til, hvordan du kan berige din undervisningen med levende billeder. Smagsprøver fra alle seriens bøger – dansk, religion, engelsk og historie – vil indgå.

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk


VARIÉR DIN UNDERVISNING

– med digitale læremidler Film og tv • • • •

Hør m på C ere stan FUden

Stream med det samme Elevadgang – både i skolen og hjemme Pædagogiske vejledninger Indsæt egne mærker, eller brug CFU’s kapitelmærker

E-bøger • • • •

Slut med glemte bøger og rykkere Let ordsøgning Arbejd med citater Skriv noter i bogen

Tyvstart allerede nu på mitcfu.dk

2018

Skole messen

Besøg stand 46A Information om nye bøger • Inspir ation til undervisningen • Fris tende messe tilbud Foredrag på messen v. Lisa Gardum: Moderne børne- og ungdomslitteratur i undervisningen - torsdag 19. april kl. 12.30


sysTIMES – dit online magasin om bedre læring

PROFESSOR

HANS SIGGAARD JENSEN om digital dannelse:

“Vi mangler nye normer for kommunikation”

LÆS OM

globale, digitale og innovative kompetencer

HANDS-ON

Screening

ideer til din

– en god indgang til evalueringssamtalen

undervisning

Karrierelæring er

KLASSERUMSLEDELSE Bare styr for vildt, lærer!

Gode relationer fremmer lærinG

livslæring

Hvad

betyder søvn for unges læring

?

Ny Forskning: Hvad eleverne siger – og ikke siger?!

BLIV INSPIRERET PÅ WWW.SYSTIMES.DK


CAS-værktøj til alsidigt brug i undervisningen Danmarks Matematiklærerforening har udviklet MatematiKan. MatematiKan er et CAS-program, der kan arbejde med folkeskolens algebra, funktioner, grafer, statistik og meget mere, men som også med fordel kan bruges til eleverne i ungdomsuddannelserne. Programmet giver direkte adgang til WolframAlpha, så resultater fra WolframAlpha kan indgå i beregninger i MatematiKan.

MatematiKan

MatematiKan understøtter Medier og it gennem det indbyggede præsentationsprogram og gennem mulighederne for at integrere og databehandle billeder og lyd. MatematiKan kan indstilles i fem niveauer fra begyndertrin til avanceret brug. Det er muligt at få en introduktion til programmet af en af forlagets konsulenter.

matematikan.dk

På hjemmesiden findes mange informationer om programmet blandt andet Kom godt i gang, der er små digitale bøger tilpasset mange niveauer. I bogen Matematik med it, der i otte kapitler beskæftiger sig med udfordringerne ved brug af digitale værktøjer i matematikundervisningen, findes eksempler på brug af MatematiKan. Hent bogen gratis digitalt på www.matematikmedit.dk

CAS

CAS er en betegnels e for en g værktøjer, ruppe dig der har po itale matemati tentiale ti kundervis l at forand ningens in re dhold, me processer toder, og mål. C AS indgår beskrivels i erne i læs e for matem planerne atik.

MatematiKan kan bestilles hos Forlaget Matematik via matematikan.dk

WolframAlpha

WolframAlpha er et ideelt værktøj til elever i gymnasiet. Programmet støtter eleverne i den undersøgende tilgang til faget. WolframAlpha kan bruges til matematik, alle naturfagene og meget mere.

Kom godt i gang med MatematiKan De tre digitale bøger på matematikan.dk giver eksempler på, hvordan programmet virker og giver forslag til arbejdet med MatematiKan på forskellige niveauer.

Kontakt Forlaget Matematik og få et godt tilbud til din skole eller klasse Mød Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget Matematik på stand 31. et

Begyndertrinn

Mellemtrinnet

Ældste trin

DKmat.dk

Matematik med glæde


Tag dine elever med på opdagelse i et Grænseland Er du på udkig efter levende undervisningstilbud, der sætter historie ind i en moderne kontekst og gør abstrakte diskussioner om identitet, kulturmøde og medborgerskab nærværende for dine elever? Temadag på dit gymnasie Foredrag, workshops og aktiviteter for både elever og lærere, der skræddersys i samarbejde med jer.

Elevambassadørerne Gymnasielever fra de tre mindretalsgymnasier i grænselandet går i dialog med din klasse om identitet, sprog, grænser, kulturmøde og mindretal. IetGrænseland.dk Omfattende, digitalt undervisningssite, der lever op til læreplanernes krav.

Gratis undervisningstilbud til samfundsfag, dansk, historie, kulturforståelse, sprogfag mm. www.graenseforeningen.dk /undervisning

Studietur i grænselandet Tag eleverne med på opdagelse i det dansk-tyske grænseland i en til fem dage. Vi hjælper med at tilrettelægge turen. Alle tilbud er udarbejdet udarb af gymnasielærere og lærebogsforfattere.


Skolemessen var langt mere, end jeg havde forventet. En virkelig god og inspirerende oplevelse. Jeg elsker, at man kan spørge om alt - og få svar. Besøgende, Skolemessen 2017

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole Bliv en del af et landsdækkende grønt netværk! Arbejd med bæredygtighed, miljø og grøn dannelse og opnå Friluftsrådets Grønne Flag til jeres gymnasium. For at opnå Det Grønne Flag skal gymnasiet blandt andet: •

Oprette et miljøråd

Udarbejde en miljøvision

Gennemføre en miljøhandleplan

Undervise i bæredygtighed

Se mere, og tilmeld jer på www.groentflag.dk, eller mød os på Skolemessen stand 121.

Her kan du finde os: www.groentflag.dk · groentflag@friluftsraadet.dk

16


ALT DET

BEDSTE FRA 9 SPECIALISEREDE

FORLAG


S

på ta n ba d lk 11 on 4 en

Bjerre

Trykkeri og Forlag STYR PÅ GRAMMATIKKEN? Tysk · Engelsk · Fransk · Dansk Spansk · Italiensk · Latin Øvehæfter · Novellesamling Almen Sprogforståelse Planlægningskalendere

FORFATTERMØDER PÅ SCENEN I KONGRESSALEN Hør udvalgte forfattere præsentere deres bøger eller fortælle om deres forfatterskab på scenen i Kongressalen. Mød bl.a. SØREN JESSEN, der skriver for både børn, unge og voksne. Hans oplæg onsdag kl. 11 handler om bogen ’Forvandlingen’ skrevet med en slet skjult hilsen til Franz Kafkas novelle af samme navn.

+GYM

NYHED.... Almen Sprogforståelse er tænkt som en repetion af den grundlæggende grammatik og er en håndsrækning til elever i ungdomsuddannelserne, som har brug for at huske temaer og emner, som er gennemgået i almen sprogforståelse i grundforløbet. A6 format, 40 sider, pris: kr. 21,60

Den latinske grammatik er til de gymnasieelever der har latin på skemaet. Bogen har til formål at gøre indlæringen af den latinske grammatik nemmere. Kan også bruges ved repetion, selvstudium og som opslagsværk. A5 format, 72 sider, pris: kr. 37,00

En håndsrækning til grammatikken Små grammatikoversigter, hvor det vigtigste er taget med, det eleven tit lige sidder og efterlyser svaret på. De findes til spansk, tysk, engelsk, fransk, italiensk og dansk. Mange elever kender flere af dem fra grundskolen. A6 format, pris: kr. 21,60 Tilhørende øvehæfter i A5 format, pris: kr. 21,60 Til priserne lægges moms og forsendelsesomkostninger.

Besøg stand 114 og få dit messetilbud

Kun et klik fra dig...

Jeg er imponeret over de mange udstilleres engagement og vilje til at snakke, vejlede og fortælle. Dejligt med den store mangfoldighed!

www.bjerreforlag.dk Grammatikbøger siden 1982 - til en pris hvor alle kan være med

18

Besøgende, Skolemessen 2017


Systimes iBibliotek

®

– adgang til mere end 400 iBøger®

Vælg hele iBiblioteket

Vælg udvalgte fagpakker

eller

iBibliotek.systime.dk

fagpakker.systime.dk

Kom og mød os på Skolemessen Hør vores oplæg om ‘Suggestive learning’

Læs mere på ibibliotek.systime.dk og fagpakker.systime.dk

IDRÆT

SPROG

SAMFUNDSFAG

BIOLOGI

ENGELSK

MATEMATIK

RELIGION

FYSIK

Gennemførsel og vejledning

HISTORIE

OLDTIDSKUNDSKAB

DANSK

Systime fagpakker


SLUT DAGEN AF MED EN STOR OPLEVELSE I MUSIKHUSET Når selve messen og udstillingsområderne lukker kl. 16, inviterer Skolemessen både onsdag og torsdag til en særlig oplevelse. I Lille Sal i Musikhuset byder vi som en herlig afslutning på gode messedage velkommen til ekstra foredrag med to store personligheder.

Onsdag den 18. april kl. 16.15-17.00

Torsdag den 19. april kl. 16.15–17.00

MUSIKHUSET - Lille sal

MUSIKHUSET - Lille sal

Humor som værktøj til arbejdsglæde

Digital (ud)dannelse D.U.D.E

Mange oplever at være trætte og pressede; oftest er der ikke meget at grine af, og da slet ikke på arbejdet. - Eller er der? Kom med til et sprudlende og humørfyldt foredrag om, hvordan vi gennem humor kan få overskud ind i hverdagen, både i forhold til det nære, i parforholdet, i forhold til os selv og på jobbet. Der er mange veje til mere munterhed i hverdagen.

Vincent F. Hendricks - professor i formel filosofi v/KU, leder af Center for Information og Boblestudier Hvad er et digitalt fællesskab, og hvornår er det godt? Hvilken rolle spiller digitale fællesskaber i dag, og hvad skal der til for at børn og unge bliver digitalt (ud) dannede? Kom med til et forrygende oplæg, hvor vi blandt andet skal omkring shitstormens anatomi, den digitale mobnings flertalsmisforståelser og opmærksomhedsøkonomien for at forstå denne form for fællesskaber.

FOREDRAGENE ER GRATIS – MEN BEGRÆNSET ANTAL PLADSER Der er 300 pladser til begge foredrag, som foregår i Musikhusets Lille Sal. Du kan ikke reservere billetter på forhånd - det er først til mølle-princippet, der gælder. Vi åbner dørene kl. 16.00.

8339 - 01.18 - jyst

Karen-Marie Lillelund – foredragsholder og forfatter

Skolemessen 2018 - Messekatalog for gymnasiale uddannelser  

Skolemessen et unikt tilbud til dig som underviser – en mulighed for at hente inspiration på mange niveauer fra forskning til konkrete ideer...

Skolemessen 2018 - Messekatalog for gymnasiale uddannelser  

Skolemessen et unikt tilbud til dig som underviser – en mulighed for at hente inspiration på mange niveauer fra forskning til konkrete ideer...

Advertisement