Page 1

MESSEKATALOG

Scandinavian Congress Center og Musikhuset - Aarhus 18.-19. april Begge dage fra kl. 09–16 Gå-hjem-foredrag til kl. 17

Udstilling kurser & foredrag Bestil din gratis billet på skolemessen.dk

Følg os på skolemessen.dk Facebook og Twitter

t he - og de

le er

S I T A R G

FAGMESSE FOR LÆREMIDLER 140 udstillere og 50 foredrag


SKOLEMESSEN – fagmesse for læremidler INDHOLD

SKOLEMESSEN FOR 13. GANG

Leder s. 3 Praktiske oplysninger s. 4-5 Foredragsprogram s. 6-10 For de gymnasiale uddannelser s. 11 Scenen i Kongressalen s. 12-13 Scenen i Musikhuset s. 14-15 Gratis kurser s. 16-17 Udstillerannoncer s. 18-35 Udstillerliste s. 38-39 Gå-hjem-foredrag s. 40

Tag kollegerne med til Aarhus og oplev en dag med ny viden, friske ideer og inspiration til din undervisning og kollegial hygge. På Skolemessen kan I:

KOLOFON

• • • • • • • •

Møde mere end 140 udstillere Se de nyeste boglige, digitale og konkrete læremidler Få en snak med producenter og redaktører Opleve best practise med læringsteknologi Deltage i et eller flere af de mange faglige og pædagogiske foredrag Møde flere forfattere af børne- og ungdomslitteratur Opleve forrygende fyraftensoplæg Pleje netværk.

Tid

Messekatalog 2018 skolemessen.dk

Onsdag den 18. og torsdag den 19. april 2018 Dørene åbner kl. 9.00, udstillingen lukker kl. 16.00, og sidste foredrag er færdigt kl. 17.00.

Redaktion Lotte Svane og Rasmus Bergstedt VIA Center for Undervisningsmidler

Sted

Lay-out og grafisk tilrettelæggelse Jytte Stoustrup Tryk: Bording Oplag: 37.100

Målgruppe

Yderligere oplysninger kan fås hos: Projektledelse Rasmus Bergstedt E-mail: rabe@via.dk Sekretariat Tina Agesen-Pagh E-mail: tap@via.dk Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.

2

Musikhuset og Scandinavian Congress Center Margrethepladsen 1 8000 Aarhus C

Skolemessen er for lærere, undervisere på de gymnasiale uddannelser, skolepædagoger, skoleledelser, studerende og andre, der ønsker indblik i nye måder at berige og udvikle fremtidens undervisning på.

Officiel åbning Messen åbnes officielt af Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole onsdag kl. 9.30 på scenen i Kongressalen


LEDER

Messe med ambitioner Skolemessen arbejder ud fra en ambition om at være et årligt tilbagevendende flagskib i underviseres bevidsthed og ønske om inspiration, orientering og indsigt - og det hele skal være gratis. At indfri dette kræver en konstant udvikling af messen, som hvert år arbejder på nye spændende tilbud til de besøgende. Vi glæder os til igen at åbne dørene for omkring 5000 forventede besøgende og ca. 140 udstillere til to faglige og fornøjelige dage i Aarhus med skole og læring på dagsordenen. Du, der har besøgt messen før, vil føle dig hjemme i genkendelige rammer med et bredt og aktuelt foredragsprogram, gratis kurser – nu også om eftermiddagen – forfatteroplæg, spændende keynote-speakere og meget mere. Men du vil også opleve en række nye og spændende tiltag, som du ikke kender fra tidligere. Det mest iøjnefaldende vil være inddragelsen af Musikhuset som messeområde. Vi har i år valgt at præsentere udstillingerne i to store områder med højt til loftet – dels i Kongressalen i Scandinavian Congres Center og dels som noget nyt i Musikhusets lyse foyer. Skolemessen kan dermed i hjertet af Aarhus byde velkommen i indbydende og arkitektonisk flotte bygninger, som skiller sig markant ud fra de traditionelle rå messehaller. Som besøgende vil du opleve, at det bliver nemmere og enklere at orientere sig i messens mange tilbud, som altså nu samles i de to store udstillingsområder og med foredragene placeret i salene ved Hotel Radisson Blu lige midt imellem.

Nu også for undervisere på de gymnasiale uddannelser I Skolemessens styregruppe har vi i mange år haft et stærkt ønske om at byde de undervisere på gymnasialt niveau med inden for på messedagene. I år lykkes det - og det er derfor med stolthed, at vi kan byde denne gruppe velkommen med en række gedigne oplæg og spændende udstillere, der henvender sig til og beskæftiger sig med gymnasiesektoren. Flere af disse tilbud vil med sikkerhed også have interesse og relevans for undervisere i grundskolen. Slutteligt vil jeg på vegne af messearrangørerne, Centre for Undervisningsmidler i Danmark, forlagene Alinea og Gyldendal Uddannelse samt de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag blot sige, at vi glæder os, og at vi håber, at vi ses til to sprudlende messedage fulde af inspiration og indsigt den 18. og 19. april 2018 i Aarhus. Vel mødt – og velkommen til Skolemessen 2018

Rasmus Bergstedt Projektleder af Skolemessen

Oplev læringsteknologi i praksis Digital dannelse er et begreb, der i undervisningsverdenen er på dagsordenen på både øverste politiske niveau og hos eksekverende praktikere. Det er spændende, men stiller også store krav til underviseren om teknisk indsigt, faglige afvejninger og didaktiske overvejelser om inddragelsen. Her kan vi med fordel gøre nytte af hinandens erfaringer. Det er derfor med stor glæde, at vi på Skolemessen 2018 giver kommuner og skoler muligheden for at kunne fremvise spændende undervisning og projekter, der inddrager læringsteknologi, og hvor du som besøgende kan hente inspiration og udveksle erfaringer. Glæd dig til at opleve udstillingen Fremtidens kompetencer – læringsteknologi i praksis, som vil være en del af udstillingen i Musikhuset.

3


PRAKTISKE OPLYSNINGER Registrering og billetter Skolemessen 2018 er gratis. Du skal dog registreres for at være en del af messen. Det nemmeste er, at du selv registrerer dig inden messen på skolemessen.dk og printer din billet hjemmefra, så du hurtigt kan komme ind, når du ankommer. Det er også muligt blot at vise billetten på en SmartPhone ved ankomsten, og hvis du vælger dette, får du en navnløs billet, når du kommer, så det er tydeligt, at du er besøgende på Skolemessen. Er du ikke registreret på forhånd, klarer vi både dét og print af billet ved indgangen.

Transport og ankomst Scandinavian Congress Center og Musikhuset ligger side om side midt i Aarhus’ centrum, blot 5-10 minutters gang fra banegården og rutebilstationen. Der er indgang fra Musikhusets hovedindgang og fra begge ender af centret, både fra Frederiks Allé/Margrethepladsen og fra Sonnesgade/Godsbanen.

Foredrag og kurser Skolemessen tilbyder mere end 50 korte, gratis foredrag fordelt på begge dage – se s. 6-10. Hver dag er der desuden tre egentlige kursusforløb á halvanden time – se s. 16-17. Det er gratis at deltage i foredragene og kurserne, men hvor pladserne tildeles efter først til mølle-princippet til foredragene, kræver kurserne tilmelding. Tilmeld dig på skolemessen.dk Både onsdag og torsdag har du mulighed for at opleve et særligt eftermiddagsforedrag med stof til hjerne og lattermuskler. De foregår i Lille Sal i Musikhuset kl. 16.15 umiddelbart efter, at udstillingen lukker. Der er 300 pladser, og adgang er efter først til mølle-princippet. Se mere på bagsiden.

Find rundt Når du er på Skolemessen, er der tre områder, du skal forholde dig til. Den ene del af den store læremiddeludstilling er placeret i Kongressalen i Scandinavian Congress Center. Der er spændende udstillere i selve salen, på salens balkon og i arkaden uden for Kongressalen.

Forplejning Alt på messen er gratis, både indgang, udstilling, kurser, foredrag og events. Vi uddeler også gratis vand, men maden er for din egen regning. Der er forskellige muligheder for at benytte cafeerne og restauranterne i Scandinavian Congress Center og i Musikhuset i løbet af dagen. Se side 36.

Garderobe Du får sikkert rigeligt at slæbe på, når du går rundt i udstillingen, så tasker og overtøj kan med fordel afleveres i garderoben. Der er bemandet betalingsgarderobe i Musikhuset og i kælderen ved Kongressalen.

Penge Hvis du skal hæve kontanter, må du ud til byens hæveautomater.

4

Den anden del af udstillingen finder du i Musikhusets store foyer. Det er også her, du kan opleve området med best practiseudstillingen Fremtidens kompetencer – læringsteknologi i praksis. Midt imellem de to udstillerområder afvikles foredragene. Det sker i lokalerne ved Hotel Radisson Blu, som ligger i Scandinavian Congress Center. Endelig finder de to store eftermiddagsforedrag sted i Musikhusets Lille Sal. Vi guider dig med tydelige skilte og orange løbere.


SKOLEMESSEN I NYE OG BEDRE RAMMER Som noget nyt har Skolemessen 2018 inddraget Musikhuset som stort udstillerområde. Det betyder, at den store udstilling af læremidler i alle afskygninger i år er samlet i to store, flotte områder – dels i Musikhusets foyer og dels i Kongressalen med Arkade og Balkon i Scandinavian Congress Center.

Sonnesgade

SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER Udstilling Foredrag - Lokale 11, 1, 3, 4, 5 og 13 Scene (Den røde Stol)

MUSIKHUSET Udstilling Foredrag - Lille Sal Scene

Følg den orange løber

Frederiks Allé

5


FOREDRAG onsdag den 18. april 2018 INGEN TILMELDING - mød op ved indgangen til lokalet, adgang sker efter først til mølle.

9.30: Officiel åbning på Scenen i Kongressalen Lokale 11 kl. 10.00 Pædagogisk LæringsCenter mellem

ledelse og undervisere Bodil Nielsen, ph.d. Vejledere skal inspirere og støtte undervisere med forskellige behov i at udvikle egen praksis og fælles praksis i team, og samtidigt samarbejde med skolens ledelse. Sigtet er skolens fælles udvikling på aktuelle indsatsområder. Bodil Nielsen fortæller om, hvordan det kan komme til at hænge sammen. Gyldendal

kl. 11.00 Markante forældre Rikke Yde Tordrup, psykolog, forfatter og foredragsholder Oplever du også forældre med store krav og stærke følelser, der modarbejder og kritiserer din faglighed? Her får du indsigt, gode råd og værktøjer til at fremme samarbejde med markante forældre i hverdagen. Dansk Psykologisk Forlag

kl. 12.00 Konkurrenceudsatte unge Michael Paulsen, lektor i pædagogik, Syddansk Universitet Et bud på, hvordan overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat har ændret rammerne for børn og unges identitetsdannelse og dannelse som mennesker i en global verden - og hvordan det påvirker deres forhold til hinanden og omverdenen. GYM Gymnasiekonsulenterne, CFU

Lokale 1

Lokale 3

Skab positive relationer til børn og unge ved at højne arbejdsglæden Gry Bastiansen Med udgangspunkt i bogen Fra kaos til kontrol får du konkrete redskaber til, hvordan du kan vende en belastende situation, komme tilbage i flow, sikre trivsel i børnegruppen og overskud hos de voksne. Akademisk Forlag

Digital dannelse som studiekompetence Anne Boie Johanneson, gymnasiekonsulent Digital dannelse er en moderne studiekompetence, som handler om at kunne forholde sig både praktisk og reflekterende til bl.a. digital identitet, adfærd på sociale medier mm. Oplægget kommer med konkrete eksempler til samt et bud på en progressionsplan Gymnasiekonsulenterne, CFU GYM

Lydfortællinger Bliv introduceret til arbejdet med genren lydfortællinger ved Trine May og få konkrete bud på, hvordan moderne fortællinger med afsæt i virkelige hændelser kan gøres til genstand for analytisk fordybelse i udskolingens danskundervisning Dansklærerforeningens Forlag

100-vis af spillefilm på mitCFU På mitCFU har du adgang til 100-vis af spillefilm, som du kan streame i klasselokalet. Kom og hør, hvordan du søger, finder og afspiller filmene, og få smagsprøver på, hvordan du kan bruge dem i undervisningen. CFU Danmark

Til kamp mod kedsomhed! Ledertoug, Tidmand, Paarup og Holmgren Mange elever keder sig i skolen, og det går ud over både trivsel og læring. Oplægget tager kampen op mod kedsomhed og viser veje til at øge engagement og læring i din undervisning. Dafolo

Sådan underviser du digitalt i indskolingen Når det kommer til digitale læremidler til de yngste, kræver det noget særligt af både underviseren og materialet. Få konkrete bud på, hvordan du nemt kan planlægge, differentiere og udføre din undervisning med vores portaler. Clio Online

Ben i alle retninger - om moderne børne- og ungdomslitteratur Trine May, lærebogsforfatter Med afsæt i sin nye fagbog, ‘Ben i alle retninger’, introducerer Trine May tendenser og vigtige værker i tidens børne- og ungdomslitteratur. Der krydres med analytiske nedslag undervejs. Copydan Tekst & Node

Digitale læremidler – fra e-bøger til suggestive learning Søren Peter Sørensen, digital direktør Fra trykte bøger og kopikompendier via eBøger til didaktiserede undervisningsmaterialer i skyen. Når elever arbejder via browseren genereres store mængder data, der ikke bliver på elevens egen maskine. Hvad kan de data bruges til? Kan de bruges til at fremme læring? Hvordan? GYM Systime

ANALOG ELLER DIGITAL? Kan vi skabe os et pædagogisk råderum i matematik ved intelligent brug af IT? Med afsæt i analoge og digitale versioner af ABACUS, sættes fokus på evnen til at kunne vælge teknologien til og fra og på kompetent måde selv at kombinere elevmaterialer. Forlaget Matematik

Digital dannelse - men analoge kompetencer Bliv klogere på, hvordan du inddrager de sociale medier undervisningen. Med afsæt i lærebogen Sociale medier diskuterer H.C. Christiansen hvilke kompetencer der er vigtige, når sociale medier anvendes ifm. videnstilegnelse, debat, sociale fællesskaber m.m. AVU-medier

ADHD i skolen Lene Straarup og Mette Holst Bertelsen, tilknyttet Center for ADHD Nedbring antallet af konflikter, og skab en mere positiv stemning i klasseværelset for alle. Få praktisk inspiration og konkrete strategier til det daglige arbejde i og uden for klassen med alle børn – med eller uden diagnosen ADHD. Dansk Psykologisk Forlag

Ned i litteraturen Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Forlaget Carlsen

+

+

kl. 13.00 Litteraturundervisning skal være sjovt I indskolingen skal litteraturundervisning have fokus på oplevelse og indlevelse, sanser og eksperimenter. Få ideer til, hvordan du underviser æstetisk med litteratur – så du både opfylder mål og alt det, der ikke kan måles. Alinea

kl. 14.00 Realistiske ambitioner for folkeskolen Per Fibæk Laursen, professor DPU, AU Folkeskolens undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre! Hør hvorfor dialog i undervisningen er den største forskningsargumenterede kvalitet i undervisningen, og hvorfor du ikke skal bruge energi på pædagogiske koncepter som fx digitale læringsplatforme. Gyldendal

kl. 15.00

6

+


Lokale 4

Lokale 5

Lokale 13

Leg sproget ind med Yes we can I Yes we can får eleverne fra første time alle muligheder for at lære og udforske det engelske sprog. I det digitale PosterRoom leger de med billeder, ord og lyd og går på opdagelse i sproget på en helt ny måde. Kom og se eksempler på, hvordan det sker, og hør om nye tiltag i materialet til 3. klasse. Alinea

Kursus - Gyldendal Foldebøger i undervisningen 90 min NB kræver tilmelding, se s. 16/17

Kursus - Alinea Intensiv læring - et fagligt løft af de mest udfordrede elever 90 min NB kræver tilmelding, se s. 16/17

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær Dorthe Borgkvist specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 25. år, fortæller om de fysiologiske-/neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/ arbejdshukommelse samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration samt hukommelse af det lærte. Syn & læring

eSport på skoleskemaet? Forfatteren til den nye lærerhåndbog om eSport i folkeskolen, Laust N.K. Maarbjerg, fortæller, hvad eSport er, og sætter fokus på eSport som skolefag – hvilke gevinster og hvilke problematikker gemmer sig bag faget? Meloni

På opdagelse med Xplore Matematik Torben Blankholm, forfatter, lærer og beskikket censor Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med portalen Xplore Matematik og forberede eleverne med træningsoplæg til de skriftlige og mundtlige prøver i matematik. GO Forlag

Holocaust og andre folkedrab Kari Thynebjerg, Master i didaktik og Martje Moseler, cand. mag. i historie Inspiration til brugen af nye gratis materialer om Holocaust og andre folkedrab til bl.a. dansk, samfundsfag og historie. Ved brug af film, tekster, opgaver, spil og vejledninger kan eleverne arbejde projektorienteret eller materialerne kan anvendes i andre sammenhænge. aldrigmere.dk

E-bøger – lån og læs med det samme På mitCFU finder du e-bøger til alle klassetrin. E-bøgerne er nemme at låne og kan læses på computer, tablet eller mobil. Hør, hvordan du låner e-bøgerne, og få konkrete bud på, hvordan de kan bruges i danskundervisningen. CFU Danmark

Troldtøj Hvad sker der når to psykologer, en tegner og en spiludvikler går sammen og laver en bog til understøttende undervisning? Mød forfatterne af Troldtøj – eventyrlige fortællinger og øvelser til 0.-3. klasse, og få svaret. Hogrefe Psykologisk Forlag

Gør dine elever til bedre digitale læsere Følg med udviklingen og gør dine elever til bedre digitale læsere ved at anvende digitale læsestrategier. Hør om KNASTER, og få værktøjer samt tips og tricks til, hvordan I arbejder fagligt med digital læsning i undervisningen. Clio Online

Kursus - Gyldendal Dansk som andetsprog på mellemtrinnet 90 min NB kræver tilmelding, se s. 16/17

Brug sproget – en vej til forståelse i matematik Hvordan inddrager du sproget og elevernes hverdag i din matematikundervisning? Gennem vedkommende historier og scenarier giver KonteXt+ eleverne en sproglig og erfaringsmæssig erkendelse af de matematiske begreber ud fra den nyeste viden om læring. Alinea

Vi vil gøre verdens børn bedre til matematik Bliv præsenteret for EduLabs produkter og se læringspotentialet i adaptiv læring, se effekten af Fessorløbene og bliv præsenteret for, hvordan vi sammen kan løfte matematikniveauet på din skole. EduLab

Mød FrontRead på Skolemessen Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læsehastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning. Du får også indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elevernes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer. FrontRead

Kildearbejde i historie – sådan! Hvordan styrkes elevernes forudsætninger for at udarbejde problemstillinger, som de belyser med kilder? Med afsæt i HistorieLabs undersøgelse gives konkrete undervisningsrettede forslag. Foredraget præsenterer også HistorieLabs kildesamlinger, og hvordan de kan bruges i en aktiverende og historieskabende undervisning. HistorieLab

7


FOREDRAG torsdag den 19. april 2018 INGEN TILMELDING - mød op ved indgangen til lokalet, adgang sker efter først til mølle.

kl. 9.30

Lokale 11

Lokale 1

Lokale 3

Integreret grammatik i grundforløbet i engelsk - hvorfor og hvordan? Mette Hermann, lektor og forfatter Med udgangspunkt i den nye grammatik ”Getting Started” gives et bud på, hvordan du kan arbejde med engelsk grammatik i overgangen fra grundskole til gymnasium. Få bl.a. ideer til at omsætte det kommunikative sprogsyn i praksis. GYM Gyldendal

Dansk for alle – Nyhed til indskolingen Jette Vibeche Madsen og Hanne Vikær Hermansen Dansk for alle henvender sig til elever i begynderundervisningen og til fremmedsprogede elever, som er på vej til at lære dansk. Materialet er differentieret, så alle elever kan være deltagere i klassens inkluderende fællesskab. Meloni

mitCFU på Skolemessen Maria Preisler Nørgaard, CFU konsulent for gymnasieområdet, UCN Lån gratis digitale og analoge læremidler til ungdomsuddannelserne gennem mitCFU. Få en guidet rundtur i basen, og lær at søge målrettet efter alt fra e-bøger og spillefilm til pulsmålere, 3D-printere, tv-streaming og pædagogiske vejledninger. Gymnasiekonsulenterne, CFU GYM

Mindfulness i Skolen Rikke Braren Lauritzen, formand for Center for Mindfulness i Skolen (MIS) Hør MIS, om baggrund og forskning, nyt e-læringsprogram og app frit tilgængeligt for alle skoler på Materialeplatformen, samt tilbud til lærere og pædagoger om en kvalificeret efteruddannelse bestående af tre moduler. Læs mere: www.mindfulness-i-skolen.dk Center for Mindfulness i Skolen (CMIS)

Sanser, krop og hjerne = læring Med afsæt i sansemotorikken og neuropsykologien ser vi på det vigtige samspil mellem sanser, krop og hjerne, som er afgørende for børn udvikling, bevægelse, adfærd, læring og trivsel. Vi ser bag om symptomerne fx: kropslig uro, koncentrationsbesvær, sociale udfordringer og indlæringsvanskeligheder mv. Sansemotorik

Lær dine elever om kildekritik med SøgSmart Børn og unge har ikke automatisk evnen til at finde troværdige kilder og forholde sig kritisk til tekster, bare fordi de er vokset op med Google ved hånden. Gør dine elever til kompetente informationssøgere med værktøjet SøgSmart. CFU Danmark

Naturfagene og de fællesfaglige fokusområder Pernille Ulla Andersen, forfatter og lektor VIA University College Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Xplore-portalerne i geografi, biologi og fysik/kemi samt integrere de fællesfaglige fokusområder i undervisningen. GO Forlag

Udeskole i praksis – se film Se tre forskellige forløb, se små og store elever og se forskellige fag - og hør lærernes erfaringer med organisering, didaktik og klasseledelse. Der findes ikke én færdig opskrift på udeskole. Mød lektor Karen Barfod, UdeskoleNet og Marianne Rasmussen. Filmkompagniet. Se og del gratis film - også på nettet. Filmkompagniet

Livsduelighed på skoleskemaet NU! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Mange børn og unge bukker under for presset – med stress, angst og depression. Skolen må handle NU! Louise Tidmand forsker i Livsduelighed ved Aarhus Universitet. Med 15 år som lærer i folkeskolen giver hun konkrete bud på hvordan. Styrkeakademiet

Ned i litteraturen Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Forlaget Carlsen

Relationsskabelse, pædagogikkens ilt Anette & Søren Bøjgård Schleicher, lektor UCL og lektor UCSyd Hør om forskellige tilgange til relationsskabelse og se en ny model herfor. Der bliver sat fokus på lærere og pædagogers evne til og muligheder for at skabe relationer i deres professionelle hverdage i folkeskolen. Hør hvor vigtig relationsskabelse er for dit pædagogiske arbejde. Gyldendal

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 25. år, holder foredrag om de fysiologiske-/ neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/arbejdshukommelse samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration samt hukommelse af det lærte. Syn & læring

Holocaust og andre folkedrab Kari Thynebjerg, Master i didaktik og Martje Moseler, cand. mag. i historie Få inspiration til brugen af nye gratis materialer om Holocaust og andre folkedrab til bl.a. dansk, samfundsfag og historie. Ved brug af film, tekster, opgaver, spil og vejledninger kan eleverne arbejde projektorienteret eller materialerne kan anvendes i andre sammenhænge. aldrigmere.dk

+

kl. 10.30 Sproget får det glatte lagen Michael Kjær Ejstrup, sprogforsker på Danmarks Medie- og journalisthøjskole Amalie fra Paradise Hotel gør det. Journalister og politikere gør det, og selv den ikke helt unge generation gør det - vi ændrer konstant en smule på faste vendinger. Hør om vores kultur i forandring, og hvordan vi sikrer, at ordsprog og talemåder passer til den tid, vi skal bruge dem i. Gyldendal

kl. 11.30 Skab læseglæde Til dig, der er vild med at få børn og unge til at læse mere, læse bedre og læse med stor læseglæde. Kom og få inspiration og konkrete ideer til, hvordan du strukturerer læsebåndet. Alinea

kl. 12.30 Co-teaching Anne Hejgaard, konsulent Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to professionelle voksne, hvor ansvaret for at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles. Konsulent Anne Hejgaard fortæller om co-teaching i praksis. Dafolo

kl. 13.30 Innovation og entreprenørkab i gymnasiet Rune Overvad Schou, VIA Center for Undervisningsmidler Innovation og entreprenørskab er lige nu buzz words i gymnasieverdenen. Men hvad er innovation og entreprenørskab og hvordan integrerer vi det i fagene, så det giver mening? Kan vi overhovedet måle, vurdere og evaluere entreprenørielle kompetencer? GYM Gymnasiekonsulenterne, CFU

+

kl. 14.30 Produktionsdidaktik og fremtidens

kompetence Lars Due Arnov, gymnasiekonsulent Sessionen fokuserer på, hvordan produktion og det 21. århundredes kompetencer kombineres med en gymnasiehverdag, hvor læringsmål, teknologi, institutionelle forhold og eksamen sætter sine begrænsninger. Gymnasiekonsulenterne, CFU GYM

+

8

+


Lokale 4

Lokale 5

Lokale 13

Menneskerettigheder på spil Levende Menneskerettigheder har lavet et gratis online dilemmaspil. Gennem temaer som terrorlovgivning og flygtningepolitik sættes menneskerettighederne i et højaktuelt lys, der vækker debatlyst i klasselokalet. Kom og spil med via din smartphone. Levende Menneskerettigheder

Kursus - Gyldendal Kommunikation og digital dannelse som kompetencer i det 21. århundrede 90 min NB kræver tilmelding, se s. 16/17

Kursus - Alinea Sådan arbejder du med kulturforståelse i tyskundervisningen 90 min NB kræver tilmelding, se s. 16/17

Faglig mundtlighed i undervisningen Tina Høegh Kom og hør Tina Høegh fortælle om, hvad mundtlighed og mundtlighedsdidaktik er, og få input til, hvordan du kan arbejde bevidst og struktureret med mundtlighed i dansk-, litteratur-, medie- og sprogfag. Akademisk Forlag

Mød FrontRead på Skolemessen Se og oplev hvordan FrontReads digitale læringsprogram forbedrer elevernes læsehastighed, koncentration og forståelse ved faglig læsning. Du får også indblik i, hvordan du med FrontReads administrationssystem kan følge elevernes fremdrift i udviklingen af deres læsekompetencer. FrontRead

Elevinddragelse Danske Skoleelever har gennem de seneste år stået i spidsen for flere projekter vedrørende elevinddragelse i undervisningen. Oplægget vil præsentere den nyeste viden om elevinddragelse samt den teoretiske og pædagogiske baggrund for at arbejde med Elevinddragelse - og der vil yderligere være fokus på didaktikken i forhold til dette. Danske skoleelever

LÆS SAMMEN – nyt system til den første læseundervisning Conni Camille Isgaard, lærer og læsevejleder Hør, hvordan du med LÆS SAMMEN inkluderer alle med differentierede, lydrette tekster og et lydbilled-alfabet. Der er fokus på læsestrategier, skrivning, sproglig bevidsthed samt musik og bevægelse. Dansk Psykologisk Forlag

Bliv inspireret og klædt på til de svære samtaler Skilsmisse, alvorlig sygdom og at miste et nært familiemedlem er livsvilkår for flere af vores elever. Kom og få konkret viden om og til redskaber at støtte de sorgramte børn du møder i din hverdag. Omsorgskassen

Moderne børne- og ungdomslitteratur i undervisningen Lisa Gardum, master i børnelitteratur, dansklærer og marketingkonsulent Lisa Gardum præsenterer et udvalg af forlagets bøger og kommer med konkrete forslag til, hvordan de kan anvendes i litteraturundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen. Høst & Søn / Rosinante & CO

Thomas Mose og MV-Nordic præsenterer MiVo Hør Thomas Mose fra Ordblindetræning og MV-Nordic fortælle om baggrunden for og udviklingen af programmet MiVo, der bl.a. hjælper ordblinde elever til at få den bedste skrivehjælp i CD-ORD og IntoWords. Meget relevant for læsevejledere, også ved de gymnasielle uddannelser. MV-Nordic

KURSUS - Gyldendal Undervisning og evaluering i matematik i indskolingen 90 min NB kræver tilmelding, se s. 16/17

Fransk på nye (digitale) måder Kom og hør, hvordan eleverne bliver introduceret til det franske sprog og moderne frankofon kultur. Franskportalen er et motiverende digitalt læremiddel, hvor eleverne arbejder med interessante historier og samfundsrelevante emner og bruger sproget i forskellige kommunikationsaktiviteter. Alinea

Få aktive elever med Format Hør, hvordan du skaber en spændende og varieret undervisning i indskolingen med matematiksystemet Format. Systemet adskiller sig ved sit fokus på løbende evaluering og aktiv værkstedsundervisning, der er tilrettelagt på tre niveauer og ud fra elevernes foretrukne måde at lære på. Alinea

Digital kommunikation i danskfaget Kom og hør, hvordan du med fordel kan inkludere mobiltelefoner i danskundervisningen allerede i indskolingen, hvor eleverne lærer at være både analyserende modtagere og ansvarlige afsendere af digital kommunikation. Clio Online

Levende billeder i undervisningen Mimi Olsen, lektor og forfatter Film, dokumentarer, tv og serier kan, udover at motivere og aktivere elever, også fungere som øjenåbnere ifm. faglige begreber og stofområder, og til at perspektivere, uddybe og udbygge tekstlæsning. Med afsæt i Gyldendals Film skal ses i-serie, får du inspiration til, hvordan du kan berige din undervisning med levende billeder. GYM Gyldendal

+

9


DER ER OGSÅ FOREDRAG I LILLE SAL I MUSIKHUSET Mød op ved indgangen til Lille Sal – adgang sker efter først til mølle-princippet.

Onsdag den 18. april kl. 10.30

Onsdag den 18. april kl. 16.15

Dannelsens genkomst – spøgelse eller realitet? Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole Dannelsesbegrebet synes at gøre et bemærkelsesværdigt come back. Alle omfavner det - fra dagtilbud til universitet. Men hvorfor taler alle om dannelse? Og hvordan gør vi det? Og hvad burde vi tænke lidt mere på?

Humor som værktøj til arbejdsglæde Karen-Marie Lillelund, foredragsholder og forfatter Et sprudlende og humørfyldt foredrag om, hvordan vi gennem humor kan få overskud ind i hverdagen, både i forhold til det nære, i parforholdet, i forhold til os selv og på jobbet. Der er mange veje til mere munterhed i hverdagen. Se bagsiden.

Stefan Hermann

Karen-Marie Lillelund

Onsdag den 18. april kl. 13.30

Torsdag den 19. april kl. 16.15

Smartgenerationens digitale dannelse Camilla Mehlsen, rådgiver i Mehlsen Media Hvad kendetegner børn og unge, der vokser op i en digital tid, og hvad betyder digitaliseringens nye vilkår for, hvad de skal lære i skolen? Den digitale udvikling aktualiserer behovet for dannelse – digital dannelse. Hvordan kan skolen gribe opgaven an? Hvordan påvirker børns og unges mediebrug læring og relationer i skolen? Hvad er det vigtigste at lære i en digital tid? Det giver Camilla Mehlsen bud på med afsæt i sin bog Teknologiens testpiloter og research fra nye projekter om digitale børn og unge.

Digital (ud)dannelse D.U.D.E Vincent F. Hendricks, professor i professor i formel filosofi v/KU, leder af Center for Information og Boblestudier Hvad er et digitalt fællesskab, og hvornår er det godt? Hvilken rolle spiller digitale fællesskaber i dag, og hvad skal der til for at børn og unge bliver digitalt (ud)dannede? Kom med til et forrygende oplæg, hvor vi blandt andet skal omkring shitstormens anatomi, den digitale mobnings flertalsmisforståelser og opmærksomhedsøkonomien for at forstå denne form for fællesskaber. Se bagsiden.

Camilla Mehlsen

10

Vincent F. Hendricks


Skolemessen

– også for undervisere på de gymnasiale uddannelser

Det er med glæde og stolthed, at vi i år udvider Skolemessens målgruppe og byder velkommen til undervisere på de gymnasiale uddannelser. Som et nyt og velkomment tiltag på Skolemessen 2018 vil en del af messeaktiviteterne være direkte målrettet undervisere på de gymnasiale uddannelser. Med stærke oplægsholdere og et spændende udstillingsområde er der på de to messedage solid viden og faglig og farverig inspiration at hente til hverdagens fag og temaer på de gymnasiale uddannelser. En del foredrag og oplæg vil være særligt rettet mod gymnasielærere.

Vi har gjort det nemt at spotte disse ved at markere dem med +GYM-ikonet her i kataloget. Herudover vil meget have relevans for både gymnasielærere og lærere i grundskolens ældste klasser. I vores udstillingsområde i Musikhuset har vi samlet gymnasieforlag og andre udstillere med gymnasiefokus. Messens andet udstillingsområde i Kongressalen i Scandinavian Congress Center er dog også et besøg værd – her står blandt andre CFU Danmark og andre udstillere, der er også kan have god relevans for undervisere på en af de gymnasiale uddannelser. Så opfordringen fra Skolemessen til vores nye gæster fra gymnasieverdenen skal lyde:

Kære underviser – kig med her i messekataloget både på foredragsoversigten s. 6-10 og på listen af udstillere s. 38-39. Og sæt så et stort X i kalenderen til en spændende og inspirerende dag i Aarhus den 18. eller 19. april 2018. Vi er sikre på, at du vil få glæde af gymnasiesporet på Skolemesse 2018, og vi håber, at du og dine kolleger har lyst til at vende tilbage igen i 2019, så messens gymnasiespor kan blive en årlig og velbesøgt tilbagevendende begivenhed. Vi glæder os til at møde og servicere dig! Særskilt folder udsendes til din skole i februar 2018 – og kan hentes på skolemessen.dk/gym

Hør blandt mange relevante oplæg fx: Onsdag den 18. april Dannelsens genkomst – spøgelse eller realitet? Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole Musikhuset Lille Sal, kl. 10.30 Digitale læremidler – fra e-bøger til suggestive learning Søren Peter Sørensen, digital direktør Foredragslokale 3, kl. 13

Konkurrenceudsatte unge Michael Paulsen Foredragslokale 11, kl. 12.00 Humor som værktøj til arbejdsglæde Karen Marie Lillelund Musikhuset Lille Sal kl. 16.15

Torsdag den 19. april

Om ’Forvandlingen’ - og Kafka Søren Jessen, forfatter Scenen, Kongressalen, kl. 10.50

Menneskerettigheder på spil Levende menneskerettigheder Foredragslokale 4, kl. 9.30

100-vis af spillefilm på mitCFU CFU Danmark Lokale 3, kl. 11.00

Sproget får det glatte lagen Michael Kjær Ejstrup Foredragslokale 11, kl. 10.30

Bliv inspireret og klædt på til de svære samtaler Omsorgskassen Foredragslokale 5, kl. 12.30 Innovation og entreprenørkab i gymnasiet Rune Overvad Schou Foredragslokale 11, kl. 13.30 Digital (ud)dannelse Vincent Hendricks Musikhuset Lille Sal kl. 16.15 Se flere forslag til et godt gymnasieskolemesseprogram på skolemessen.dk/gym

11


Besøg scenen i Kongressalen med

Den røde Stol Den officielle åbning af messen ved rektor Stefan Hermann sker på scenen, der er placeret i Kongressalen. På denne scene står Den Røde Stol derpå parat til at byde en række forfattere velkomne. På skift sætter udvalgte forfattere sig i Den røde Stol for at præsentere deres nye bøger eller fortælle om deres forfatterskab. Hver forfattersession varer ca. 20 minutter.

Se mere om de enkelte forfattere og programmet for scenen og Den røde Stol på skolemessen.dk

Program for scenen i Kongressalen Onsdag kl. 9.30 kl. 10.15 kl. 11.00 kl. 11.30 kl. 13.00 kl. 14.20

12

Torsdag Messeåbning - Stefan Hermann Søren Jessen Søren Jessen - gymnasiespor Kenneth Bøgh Andersen og Lars Gabel Mette Vedsø Ronnie Andersen

kl. 10.15 kl. 10.50 kl. 11.30 kl. 13.00 kl. 14.20

Paneldebat om selvskade Lisbeth Zornig Andersen Mette Finnerup Ayoe Quist Henkel og Camilla Hübbe Anders Johansen


Vi anbefaler SØREN JESSENs forfatterskab er omfattende og bredt. Han skriver både børnebøger, ungdomsromaner, romaner for voksne og Graphic novels, og når han skriver, kan man fornemme humoren i alvoren og alvoren i humoren! Hans oplæg kl. 10.50 handler om bogen ’Forvandlingen’, som er skrevet op ad Franz Kafkas novelle af samme navn. Dette oplæg er oplagt for undervisere på de gymnasiale uddannelser. Sara Sejrskild Pædagogisk konsulent, VIA CFU KENNETH BØGH ANDERSEN debuterede i år 2000 og har udgivet mere end 30 titler, hvoraf flere er filmatiseret. Ofte spinder han tråde til gamle fortællinger og eksistentielle spørgsmål, ligesom læseren kan spejle sig i evigt aktuelle temaer som mobning, kærlighed og venskab. Celine Ferot Pædagogisk konsulent, CFU UCL

Lisbeth Zornig Andersen

METTE VEDSØ er en spændende forfatter, der skriver både noveller, børne- og ungdomsbøger. Bøgerne er realistiske og omhandler tit alvorlige temaer som skilsmisse, død, sorg, vold, svigt og mobning. Hun formår at skrive om svære emner, men med varme, humor og håb. Helle Rahbek Pædagogisk konsulent, VIA CFU RONNIE ANDERSEN er forfatteren bag bl.a. Autopilot og Akavet. Uden sentimentalitet skildrer Ronnie Andersen menneskeligt forfald, fortrængning og fortabelse. Romanerne skrives til den urolige dreng på bagerste række i klassen, der ikke nødvendigvis kan se idéen med at læse. Det er benhårdt og uden filter. Marianne Hundebøl Pædagogisk konsulent, CFU UCN

METTE FINDERUP står blandt andet bag serien Den grønne ø om vikingepigen, Gyrit. Mette Finderup formår med elementer af fantasy, kærlighed og dramatik at skrive en utraditionel historisk roman for piger og drenge, som gerne forsluger sig på bøger. Karin Lis Sanden Pædagogisk konsulent ,CFU UCN AYOE QUIST HENKEL & CAMILLA HÜBBE Børne- og ungdomslitteratur er under forandring. Digitale medier og multimodalitet vinder frem. Mød Ayoe Quist Henkel og Camilla Hübbe i en samtale om de grafiske romaner Tavs og Nord ud fra et formidlings- og e-læringsperspektiv. Hanne Schriver Pædagogisk konsulent, VIA CFU

ANDERS JOHANSEN skriver som ingen anden dansk ungdomsforfatter centralt om og med (ud)kant. Senest i romanen/ novellekredsen Krigshemmeligheder, som foregår i fiktive, midtjyske Læ. Andre store succeser er Stjerneskælv, Tranedans og Noras ark. Er han Danmarks bedste på sit felt? Kom, og vurder selv. Finn Bangsgaard Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Paneldebat om selvskade Torsdag kl. 10.15

Oplæg om Hemmeligheder Torsdag kl. 10.50

Oplev paneldebatten med Lisbeth Zornig Andersen og Peter Solberg Dirksen, Lands-foreningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Moderator: Christina Holte Nielsen. Debat om selvskade med afsæt i bøgerne ’Cutter’ og ’Jeg gør mig ondt, når …’ Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade har i samarbejde med folkeskolelærere med speciale i dansk, pædagogisk psykologi og i arbejdet med udsatte unge udarbejdet undervisningsmateriale til ’Cutter’ til 7. – 10. klasse.

Mere end hver tiende barn mistrives i dag. Men de færreste siger det. Derfor får de heller ikke hjælp. Lisbeth Zornig Andersen fortæller med afsæt i den nyudgivne børnebog ’Hemmeligheder’, hvordan du kan hjælpe udsatte børn til at fortælle om hemmeligheder, der gør ondt i maven og giver ar på sjælen. ’Hemmeligheder’ er ikke bare en børnebog. Den er et dialogværktøj, som giver både fagpersoner og forældre en mulighed for at tale med børn om det, der kan være svært at sige.

13


Musikhuset

Lad os inspirere hinanden

Fremtidens kompetencer – læringsteknologi i praksis

Mød undervisere, skoler og kommuner, som hver især inddrager teknologi i undervisningen, og som gør det på måder, du kan inspireres af.

Medier, politikere, meningsdannere og andre interessenter er i disse år optaget af de udfordringer, som den teknologiske udvikling kræver af vores arbejdsmarked og dermed også af fremtidens generationer. Ord som digital dannelse, programmering og det 21. århundredes kompetencer er noget af det, som høres igen og igen i debatten.

Men hvordan ser det ud i virkeligheden? Hvordan ser det ud, når alle disse idéer og idealer skal konverteres til konkret undervisning? Som en del af Skolemessens udstillerområde i Musikhuset kan du i år opleve udstillingen Fremtidens kompetencer – læringsteknologi i praksis. Her kan du møde andre undervisere, som alle har gjort sig brugbare erfaringer, som du og dine elever kan høste af. Få en snak lærer til lærer, del de erfaringer og udfordringer, I har mødt, og lad os på den vis hjælpe hinanden videre med implementeringen af læringsteknologien i den nære praksis. – Den er kommet for at blive… Udstillingen om fremtidens kompetencer foregår i Musikhuset begge messedage.

14


Mød arrangører og deltagere i årets udgave af C.R.A.F.T. På Skolemessen har elevkonkurrencen C.R.A.F.T. sin eget område. Her præsenteres eksempler på elevprojekter, og interesserede kommuner kan høre om Start-up programmet. Som leder, konsulent eller lærer kan du etablere netværk og få et fundament til at komme videre i egen praksis. C.R.A.F.T. står for Creating Really Advanced Future Thinkers. Afprøvning, samarbejde, videnspredning af innovativ problemløsning, innovationsprocesser, skole-virksomhedssamarbejde og teknologi er nøgleord og de bærende elementer i elevernes arbejde med proces og produkt, når de deltager i C.R.A.F.T. I C.R.A.F.T arbejder man i 6.-8. klasse med de fire elevpositioner fra temaet it og medier, som det beskrives i skolens Fælles Mål, og i det tværgående tema innovation og entreprenørskab. – Et udpluk af det 21. århundredes kompetencer. C.R.A.F.T. arrangeres af Styrelsen for IT og Læring i samarbejde med CFU Danmark. Hør mere om C.R.A.F.T. og se eksempler på produkter i udstillingsområdet og på scenen i Musikhuset.

Oplev finalisterne i den store skolekonkurrence Design for Change Design for Change er verdens største skoleprojekt og en verdensomspændende konkurrence, hvor grundskoleelever arbejder med design thinking som metode til at gøre en forskel for andre. Helt konkret arbejder eleverne med at føre deres drømme og idéer ud i livet gennem en designproces, hvor de skal opdage, drømme, skabe og dele deres idéer. Design for Change tror på, at alle børn kan gøre en forskel; for dem selv og andre. På standen arbejder dette års finalister med deres projekter i tidsrummet 10.30-12.30 og viser, hvad de har arbejdet med og lært i forløbet. Derudover kan du få inspiration til, hvordan din skole kan arbejde med Design for Change. Kom og vær med til at fejre fremtidens game changers. Vinderen af konkurrencen kåres på scenen i Musikhuset kl. 12.30 Frem til den 28. marts kan I stadig melde jer til konkurrencen på viacfu.dk/dfc Yderligere oplysninger: Rune Overvad Schou, ruos@via.dk Design for Change kan opleves i udstillingsområdet og på scenen i Musikhuset begge messedage.

Følg med i udstillingen & på scenen i Musikhuset

15


Få et gratis kursus med mens du er på Skolemessen ONSDAG Intensiv læring - et fagligt løft af de mest udfordrede elever Hør Jesper Lyders Andersen fortælle om erfaringerne med intensive læringsforløb, og hvordan disse erfaringer kan omsættes på din skole, til gavn for de fagligt mest udfordrede elever. Intensive læringsforløb er kendetegnet ved at være afgrænset i tid, og de har fokus på at styrke elevens grundlæggende faglige kompetencer. Du bliver introduceret til pædagogikken bag intensiv læring og hører, hvordan der er gjort gode erfaringer med at arbejde ressourcebaseret og anerkendende, samtidig med at alle elever mødes med faglige krav og forventninger. Turbo, Alineas nye udgivelse til intensive læringsforløb, bliver præsenteret, og du får indsigt i, hvordan der skabes fornyet motivation for læring hos elever, som ellers ikke trives i skolen, samt konkrete bud på, hvordan intensiv læring kan blive en integreret del af skolens hverdag.

Dansk som andetsprog på mellemtrinnet Få idéer til, hvordan du kan undervise flersprogede elever på en sjov, aktiv, alderssvarende og meningsfuld måde og samtidig opfylde Fælles Mål for dansk som andetsprog. Workshoppen tager udgangspunkt i Okay, DSA på mellemtrinnet, hvor den grundlæggende tanke er at åbne op for et rum, hvor de flersprogede børn føler sig trygge ved at udforske og nærme sig det danske sprog. Tilmelding skolemessen.dk Tid 18. april 2018 kl. 14.00 - 15.30 Målgruppe Undervisere på mellemtrinnet Instruktør Line Lorenzen, forfatter og redaktør, Gyldendal I samarbejde med Gyldendal

Tilmelding skolemessen.dk Tid 18. april 2018 kl. 10.00 - 11.30 Målgruppe Primært udskolingslærere Instruktør Jesper Lyders Andersen, konsulent - og tidl. programleder for Lær for Livet, Alinea I samarbejde med Alinea

Foldebøger i undervisningen

Jesper Lyders Andersen

Bliv introduceret og inspireret til foldebøger, som er et sjovt, lærerigt og udviklende værktøj i undervisningen. Du får indsigt i foldebøgernes potentiale i din undervisning, og hvordan du kan gøre din undervisning mere levende og vedkommende - og til hvordan dine elever motiveres og tager ejerskab af deres produkter og egen læring. Carina Kaltoft og Malene Meyer

OBS! Medbring selv en god, stor saks, limstift og gerne en håndklipsemaskine! Tilmelding skolemessen.dk Tid 18. april 2018 kl. 10.00 - 11.30 Målgruppe Dansklærere og pædagoger i indskoling, mellemtrin og udskoling Instruktør Carina Kaltoft og Malene Meyer, Gyldendal I samarbejde med Gyldendal

16

Line Lorentzen


Benyt muligheden for at deltage i et af de seks stærke, faglige kurser. Kurserne er gratis, men med et begrænset antal pladser. Tilmeldingen sker efter først til mølle-princippet på skolemessen.dk

TORSDAG Kommunikation og digital dannelse som kompetencer i det 21. århundrede

Undervisning og evaluering i matematik i indskolingen

Bliv introduceret til nye kommunikationsforløb for udskolingen, hvor fokus er rettet mod den digitale dannelse - her med afsæt i at kommunikere om sig selv, med andre og i fællesskaber.

Hvordan kan dine elever i indskolingen arbejde undersøgende med matematik, så de både udvikler deres matematiske færdigheder og kompetencer med udgangspunkt i forståelse? Og hvordan kan du evaluere både elevernes matematiske færdigheder og kompetencer?

Forløbene tager udgangspunkt i unge menneskers liv på bl.a. de sociale medier, hvor dannelse handler om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale kommunikation. Workshoppen giver konkrete bud på og ideer til danskundervisningens nedslag i såvel faglige discipliner som it-baserede undervisningsmidler. Tilmelding skolemessen.dk Tid 19. april 2018 kl. 9.30 - 11.00 Målgruppe Dansklærere i udskolingen Instruktør Stine Algot Nielsen, Gyldendal I samarbejde med Gyldendal

Workshoppen tager afsæt i bogssystemet, MATLAB, som bygger på nyere forskning om børns læring i matematik, og introducerer Gyldendals nye test- og evalueringsmateriale, Matematikprofilen. Tilmelding skolemessen.dk Tid 19. april 2018 kl. 13.30 - 15.00 Målgruppe Matematiklærere i indskolingen Instruktør Heidi Kristiansen og Ole Freil, Gyldendal I samarbejde med Gyldendal

Sådan arbejder du med kulturforståelse i tyskundervisningen Hvad er tysk? Og hvad er dansk? Kan man overhovedet tale om det? Vi skal som lærere undervise i kultur og samfundsforhold - men hvordan kan vi tilgodese den ændrede kulturopfattelse i Fælles Mål uden at opbygge kulturelle (og måske forkerte) stereotyper?

Stine Algot Nielsen

På kurset vil du få mulighed for at diskutere, hvad kultur er for en størrelse - og hvordan vi underviser vores elever i det. Du vil prøve kræfter med opgaver og få kulturelle input, der direkte kan anvendes i undervisningen fra 5.-9. klasse. Jacob Chammmon

Tilmelding skolemessen.dk Tid 19. april 2018 kl. 9.30 - 11.00 Målgruppe Tysklærere Instruktør Jacob Chammon, Skoleleder, lærebogs forfatter Alinea, Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule i Berlin I samarbejde med Alinea

Heidi Kristiansen og Ole Freil

17


Brændstof til din hjerne! Onsdag den 18. april kl. 10.00 Vejledning, PLC mellem ledelse og undervisere af ph.d. Bodil Nielsen

Gyldendal Uddannelse tager forbehold for ændringer i programmet.

Vejledere skal inspirere og støtte undervisere med forskellige behov i at udvikle egen praksis og fælles praksis i team, og vejledere skal samarbejde med skolens ledelse. Sigtet er skolens fælles udvikling på aktuelle indsatsområder. Hør Bodil Nielsen fortælle om, hvordan det kan komme til at hænge sammen.

Onsdag den 18. april kl. 14.00 Dialog, realistiske ambitioner for folkeskolen af Per Fibæk Laursen, professor DPU, Aarhus Universitet Den danske folkeskoles undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre! Hør Per Fibæk forklare, hvorfor dialog i undervisningen er den største forskningsargumenterede kvalitet i undervisningen, og hvorfor det ikke kan betale sig at bruge energi på nye pædagogiske koncepter som fx digitale læringsplatforme.

A097

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk


KA FF E

KIG GYL FORBI STA DENDA ND OG LS … • ny d

• se en frisk male de tk und nyeste mat op kaff ervi e eria snin • få ler t g en f i a l g din lig s reda nak • ta’ ktører med grat vore is s til k lass plakate evæ r me relse d hj em t. Vi g læd er o s til at se dig!

HØR FLERE OPLÆG PÅ STANDEN! Torsdag den 19. april kl. 10.30 Sproget får det glatte lagen af Michael Kjær Ejstrup, sprogforsker på Danmarks Medie- og journalisthøjskole Amalie fra Paradise Hotel gør det meget. Journalister og politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge generation gør det indimellem. Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. Nogle mere bevidst end andre. Hør om vores kultur i forandring, og hvordan vi sikrer, at ordsprog og talemåder passer til den tid, vi skal bruge dem i.

Torsdag den 19. april kl. 13.30 Relationsskabelse, pædagogikkens ilt af Anette & Søren Bøjgård Schleicher, lektor UCL og lektor UCSyd Hør om forskellige tilgange til relationsskabelse og se en ny model herfor. Der bliver sat fokus på lærere og pædagogers evne til og muligheder for at skabe relationer i deres professionelle hverdage i folkeskolen. Du vil som tilhører få skærpet opmærksomheden på, hvor vigtig relationsskabelse er for dit pædagogiske arbejde.


VARIERET UNDERVISNING

... o det h g er gr ele atis

– med digitale værktøjer fra CFU

Besøg CFU’s stand, og hør om de mange gratis muligheder, du har på CFU: • Spillefilm, du kan streame og bruge i undervisningen på mitcfu.dk • E-bøger, du kan booke på mitcfu.dk, og eleverne kan læse og arbejde med på ebog.mitcfu.dk • SøgSmart – digitalt værktøj, der lærer dine elever at være kildekritiske på søgsmart.dk Og meget, meget mere…

Få GRATIS materialer til din undervisning

1.-3. K

GRAT L. IS Prof esso r

Skra robo ld og t tern e

Elevbog

Brug GoCook-bogsystemet til madkundskab hele året!

Arbejd med emballage, madspild, affald og genbrug i indskolingen

Besøg os på stand 54 20

Em b aff allage, gen ald & bru g


Vi ses pĂĽ Skolemessen 2018


Pst! Kig forbi vores stand og hent inspiration til undervisningen

Alrune og Special-pædagogisk forlag www.spf-herning.dk

Undervisningsapp’en, mapop, kombinerer læring, glæde og bevægelse. Mapop kan bruges i alle fag og klassetrin og er ideelt til differentieret undervisning. Mapop er

LÆRING

genialt i undervisningen fordi: Du kan oprette ruter direkte fra din computer Du kan integrere motion og bevægelse som en naturlig del af undervisningen Du kan tilpasse den enkelte elevs faglige niveau og læringsmål Du kan benytte tekst, billede, video og multiple choice mm. i opgaverne Det er nemt at evaluere og arbejde videre med dine elevers besvarelser

MOTIVATION Læs mere på

mapop.dk 22

Besøg os på

stand 321


25 alle hæfter

VIND ET KLASSESÆT

KR. EX. MOMS

Aflevér slippen på vores stand på messen – så giver vi et gratis hæfte, og du deltager i vores konkurrence om et sæt hæfter til din klasse. Vi trækker lod om fem klassesæt efter messen.

Engangshæfter med 32-64 sider i farver + gratis digitale bladrebøger og facitlister

Pirana er supplerende træningshæfter til grundskolen. Vi tilbyder hæfter til matematik, dansk, spansk engelsk, tysk, fransk, geografi, fysik/kemi og biologi, og prisen er altid 25 kroner ex. moms pr. hæfte. Mød os på vores stand og aflever slippen – så deltager du i konkurrencen om et klassesæt efter eget valg.

Se mere på piranaforlag.dk

VIND ET KLASSESÆT Ja, jeg vil gerne modtage Piranas nyhedsmail. Navn Skole Postnr.

By

Email

Hvis jeg vinder, ønsker jeg mig:

Hæfte

Antal

PIRANA

MERE TRÆNING FOR PENGENE


FRONTREAD

TM

Bliv en effektiv læser med FrontRead

Forøg læsehastigheden FrontRead er en kombination af fysisk øjentræning, træning af hjernens mønstergenkendelse og en bevidstgørelse af læseprocessen. Alt sammen noget der er med til at lette den faglige læsning.

75.000 brugere på mere end 600 uddannelsesinstitutioner

Kom og hør mere om FrontRead: Onsdag den 18. april 2018 kl 15.00 Torsdag den 19. april 2018 kl 11.30

Jeg har fået rigtig meget ud af foredragene og efterfølgende at besøge tilhørende stand. Utrolig godt forberedte og begejstrede foredragsholdere.

Besøgende, Skolemessen 2017

FRONTREAD Åbogade 15 – 8200 Aarhus N Tlf.: 2682 1500 / info@frontread.dk www.frontread.dk

DET GODE SKOLELIV AF OG FOR ELEVER Danske Skoleelever står bag en lang række af pædagogiske projekter i gundskolen. Mød vores dygtige sekretariatsfrivillige og konsulenter - og bliv klogere på, hvordan I som pædagogisk personale, kan blive yderligere inspireret.

s331

LÆR IN

E RN RE

BASSAD AM Ø GS

ET

VI

I

V

S

KA

24

D

STAN

BER

SKOL

EL

DET GODE DIGITALE FÆLLESSKAB


BOOST DIGITAL DANNELSE MED FILM OG TV Kom forbi AVU-mediers stand og bliv inspireret til, hvordan du gør din undervisning – og den digitale dannelse – levende.

DIGITAL DANNELSE – MEN ANALOGE KOMPETENCER Hør oplæg af Ph.d. H.C. Christiansen på Skolemessen 2018 Med udgangspunkt i lærebogen ”Sociale medier” (2017) vil Christiansen diskutere, hvilke kompetencer der er vigtige, når sociale medier anvendes i forbindelse med videnstilegnelse, debat og sociale fællesskaber m.m.

SÅDAN KOMMER DU I GANG Vi står klar til at inspirere dig og fortælle om de mange muligheder, som film og tv giver i undervisningen. Få en guidet tur rundt på AVU-mediers fagportal, hvor du bl.a. kan hente filmplakater, downloade bogen ’Læring med levende billeder’ og pædagogiske vejledninger. Få tips til specifikke tv-udsendelser, som egner sig godt til mange fag og emnet digital dannelse.

Foto: Istock, Hxdyl.

Tag en inspirationspakke med hjem.

AVU-medier giver adgang til: TV-UDSENDELSER l SPILLEFILM l KORTFILM l DOKUMENTARFILM l REKLAMEFILM Besøg os på standen eller på avu-medier.dk for mere information

25


Skole

messen

2018 Besøg stand 46A

Information om nye bøger • Inspir ation til undervisningen • Fris tende messe tilbud Foredrag på messen v. Lisa Gardum: Moderne børne- og ungdomslitteratur i undervisningen - torsdag 19. april kl. 12.30

Mindfulness fremmer opmærksomhed, nærvær og empati og skaber bedre trivsel og indlæring hos børn og unge!

Center for Mindfulness i Skolen CMIS)

Mød os på Skolemessen! www.mindfulness-i-skolen.dk

OPLEV SYDSLESVIG i undervisningen LEjrSkOLE OG StuDIEturE

1193-20170009 Annonce.indd 1

26

unG-tIL-unGmøDEr

LærEmIDLEr

Se mere

gen.dk

forenin graense

fOrEDraG OG tEmaDaGE

på Mød os

stand

349

uDVEkSLInG

26-10-2017 15:15:08


335

Gør din trafikundervisning aktiv og farverig! Vind en PÅ MED PANGkasse til din 4.-5. klasse


Undervisning og bibliotek

AKTIVISME

KONFLIKTER

VIDENSKAB

KLIMA

KLAUS RIFBJERG

HALFDAN RASMUSSEN

Undervisning og bibliotek

NAJA MARIE AIDT

KAREN BLIXEN

Inspirerende at møde så mange engagerede mennesker, der tydeligt brændte for sagen. Mødte nye muligheder og idéer til hverdagens arbejde. Besøgende, Skolemessen 2017

28


BESØG OS PÅ STAND 30

Se fantastiske messetilbud

Besøg GO Forlag og få inspiration til:

Deltag i konkurrencer Se nye læremidler Hent plakater og kort til klasselokalet

• Hvordan du integrerer de fællesfaglige fokusområder i undervisningen • Hvordan du klæder dine elever godt på til afgangsprøverne i matematik • Hvordan du skaber progression og sammenhæng mellem natur/teknologi og naturfagene i overbygningen.

KO M M E D PÅ W O R K S H O P S På opdagelse med Xplore Matematik

Naturfagene og fokusområderne

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med portalen Xplore Matematik og forberede eleverne med træningsoplæg til de skriftlige og mundtlige prøver i matematik. Ved forfatter, lærer og beskikket censor Torben Blankholm.

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Xplore-portalerne i geografi, biologi og fysik/kemi samt integrere de fællesfaglige fokusområder i undervisningen. Ved forfatter og lektor ved læreruddannelsen VIAUC Pernille Ulla Andersen.

ONSDAG D. 18/4 KL. 12.00

TORSDAG D. 19/4 KL. 11.30

29


ANIMATED LEARNING LAB

Kreativitet og produktionsorienteret undervisning

Super fedt at opleve de mange gode initiativer – og lækkert med mulighed for gratis materiale Besøgende, Skolemessen 2017

Mød Skoleafdelingen i JP/Politikens Hus på Skolemessen Besøg vores stand og hør mere om:

› Hvordan du laver en professionel skoleavis sammen med dine elever på newsdesk.dk › Vores mediekonkurrencer i samarbejde ›

med organisationer som Sex & Samfund, Røde Kors og Amnesty International Andre tiltag og projekter i Skoleafdelingen

-

tlf.

tablet

computer

Newsdesk_190x131mm_SKOLEMESSEN_2017.indd 1

30

Besøg vor stand es i Musik huset Foyer s

Citat: Stig Kirk Ørskov, adm. direktør, JP/Politikens Hus.

Opret en avis allerede i dag på newsdesk.dk det er gratis og kræver ingen tilmelding

03/11/2017 10.31


Skolehaven 4.0 Greenhouseit introducerer på Skolemessen 2018 nye læremidler til biologi, natur/teknologi og skolehaven. Vi ønsker at søsætte et klimakoncept, der giver Internettet jordforbindelse, og inviterer derfor alle skoler samt gymnasier til at tage del i en realisering. Skolehaven 4.0, et udviklings- og demonstrationsprojekt på Godsbanen, Aarhus, består af fire sammenflettede delprojekter: Off-Grid skolehavevæksthuset, et design; IoT klimacomputeren, Grobox; plantelaboratoriet, Grovogn; Bluetooth 5.0 miljøsensoren, et trådløst jordspyd, der måler temperatur, luftfugtighed, lufttryk, gas (VoC), lys og fugtighed i jorden. Besøg os på Skolemessen (S 212), hvor plantelaboratoriet udstilles, eller oplev væksthuset på Godsbanen 100 m. fra Scandinavian Congress Center. Se film og katalog på www.Greenhouseit.dk


EKSPERT I

SKOLEREJSER

TRE OPLÆG MED KONKRETE RÅD OG REDSKABER TIL

DIN UNDERVISNING Markante forældre V/ Rikke Yde Tordrup

STUDIEREJSER

Oplever du også forældre med store krav og stærke følelser, der modarbejder og kritiserer din faglighed? Her får du indsigt, gode råd og værktøjer til at fremme samarbejdet med de markante forældre i din hverdag.

ONSDAG DEN 18. APRIL KL. 11.00 ADHD i skolen V/ Lene Straarup og Mette Holst Bertelsen Nedbring antallet af konflikter, og skab en mere positiv stemning i klasseværelset for alle. Få praktisk inspiration og konkrete strategier til det daglige arbejde i og uden for klassen med alle børn – med eller uden diagnosen ADHD.

ONSDAG DEN 18. APRIL KL. 15.00

– nyt system til den første læseundervisning V/Conni Camille Isgaard

STAND 39 Besøg os på vores stand og deltag i årets REJSEKONKURRENCE!

Hør, hvordan du med LÆS SAMMEN inkluderer alle elever med differentierede, lydrette tekster og et lydbilled-alfabet. Systemet har fokus på læsestrategier, skrivning, sproglig bevidsthed samt musik og bevægelse.

TORSDAG DEN 19. APRIL KL. 12.30

Besøg os på stand 46B Ekspert i skolerejser og studierejser til Europa og USA. Altid fagligt indhold tilpasset jeres gruppe. Altid gratis tilbud! Kontakt: info@alfatravel.dk - 80 20 88 70 - www.alfatravel.dk

32

Annonce_læringsfestivalen2018.indd 1

10/27/2017 9:54:20 AM

Nye materialer • Fantastiske messetilbud • Lodtrækninger • Gratis prøveperiode på digitale læremidler og meget mere

PSYKOLOGI ORGANISATION PÆDAGOGIK

KOM FORBI

WWW.DPF.DK


∙ ∙ BESØG O S PÅ S TAND 36 ∙ ∙

L ÆRERNES INDSATS SKABER STOR VÆRDI TAKKET være skolernes kopiering og TAKKET være lærernes indberetning får over 60.000 RETTIGHEDSHAVERE hvert år betaling for deres arbejde. Det vil vi gerne sige tak for. Kig forbi Copydan Tekst & Nodes stand, og få en tak og en snak. Der er en ’goodie-cup’ til de hurtige og konkurrencer til alle.

MØD TRINE MAY Lærebogsforfatter Trine May fortæller om den danske, moderne børne- og ungdomslitteratur. Med afsæt i sin nye fagbog for voksne, ’Ben i alle retninger’, præsenterer hun tendenser og vigtige værker. Der er spændende analyser og værknedslag undervejs.

ONSDAG DEN 18. APRIL KL. 13.00 I LOKALE 1


GRATIS FOREDRAG

Kig forbi Danmarks største børnebogsforlag Hos Forlaget Carlsen elsker vi børne- og ungdomslitteratur, og vi tør godt at kalde os en slags eksperter inden for området – for det er nemlig det eneste, vi laver: Gode bøger til børn og unge.

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Onsdag d. 18. april kl 15.00 – lokale 3 Torsdag d. 19. april kl. 13.30 – lokale 1

Litteratur til børn og unge skal man tage alvorligt, og det gør vi hos Forlaget Carlsen. Vi tager den så alvorligt, at det er det eneste, vi beskæftiger os med hver dag. Vi begejstres, når vi hører, at en af vores bøger har været med til at frembringe læselysten hos en ny læser, og vi bliver mindst lige så begejstrede, når vi får tilbagemeldinger fra børn og unge, der oplever, at de er blevet klogere mennesker af at læse en af vores bøger. For det er jo lige præcis det, litteraturen kan: Den kan underholde, den kan skabe rum til fordybelse, og den kan flytte os som mennesker – uanset hvor gamle vi er.

VIND KLASSESÆT

Vi er stolte af at være Danmarks største børnebogsforlag, og vi er stolte af at præsentere et bredt udgivelsesprogram, der både rummer de bøger, som børn selv hiver ned fra hylderne, og den litteratur, som i samarbejde med landets PLC’ere og dansklærere hver dag bliver formidlet til danske børn og unge, og som gør dem til bedre læsere og klogere mennesker. Kig forbi vores stand på Skolemessen, se vores nyeste udgivelser, få en snak om litteratur – og fang et godt tilbud.

Kig forbi vores stand på Skolemessen og deltag i konkurrencen om gratis klassesæt til din skole.

Vi glæder os til at se dig!

Christian Bach Forlagschef

carlsen.dk

carlsenpuls.dk

carlsenekstra.dk


Et forsikringsfællesskab for dig, der ved, at EMU ikke er en australsk fugl.

Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, blandt andre lærere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med. Som medlem får du del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne eller forbedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du ringer til. Men det er i virkeligheden dine kolleger, som kommer dig til undsætning. Meningen er nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke bare deles om overskuddet, men også om risikoen og regningen. Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K


REGISTRER DIG INDEN MESSEN

og vis din billet i printet eller digital form Registrer dig på skolemessen.dk. Print din billet hjemmefra eller brug telefonen til at vise din registrering. Hvis du vælger den digitale løsning, får du en navnløs billet, når du kommer, så det er tydeligt, at du er besøgende på Skolemessen. Er du ikke registreret på forhånd, klarer vi det ved indgangen.

36


Der er masser af gratis muligheder på messen - men maden betaler du selv På en lang messedag er der også brug for pauser – og for energi til hoved og krop. På Skolemessen kan du få stillet din sult flere steder - til en rimelig pris.

BRAINfood MUSIKHUSET: Cafe Johan R. Her finder du lette menuer tilpasset messebesøgende samt et a la carte-menukort. Se johanr.dk/cafe

SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER: La Pyramide Restaurant Her serveres franske og italienske retter med et dansk præg. Lette og sunde muligheder er at finde på à la carte-menuen. Se lapyramide.dk

Cafe i Kongressalens foyer og cafe på balkonen i Kongressalen Brain Food er overskriften på cafémenuerne i de to cafeer ved Kongressalen. Principperne bag Brain Food-konceptet er: – Masser af fisk, fuldkorn, frugt og grønt – Primært lokale og friske råvarer – Rene råvarer med minimal industriel forarbejdelse – Mindre kød og altid max. 10% fedtindhold – Naturlig sødet og aldrig mere end 10% tilsat sukker – Fokus på den gode smag og tilfredsstillelse af sanserne

37


HER FINDER DU OS MUSIKHUSET Standnummer

LRU / Gymportalen . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Arcubal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 A-Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 AVDAN A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 BØRNENES TRAFIKSKOLE . . . . . . . . . . . 302b Børns Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Dansk Teaterforlag . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Danske Skoleelever . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Dansklærerforeningens Forlag (De faglige forlag) . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 DGI Håndbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324B eReolen Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302c Fonden for Entreprenørskab . . . . . . . . . . . 309 Forlaget Columbus (De faglige forlag) . . . . . 325 Gravity Boardgames . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Grænseforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Gyldendal - Gymnasiale uddannelser . . . . . 317 KIDSprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 KLAKX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Levende Menneskerettigheder . . . . . . . . . 308 Mapop - læring i bevægelse . . . . . . . . . . . 321 Menura IVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 mindthefuture ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 MUNDU center for global dannelse . . . . . . . 319 NATURLEKSIKON . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Nucleus (De faglige forlag) . . . . . . . . . . . 325 Red Barnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Rådet for Sikker Trafik . . . . . . . . . . . . . . . 335 SKALs International Examinations . . . . . . . 310 Skoleafdelingen JP / Politikens Hus . . . . . . 301 Spætte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302a Studieskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324a Systime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 UNICEF Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 VIA University College- IRIS Connect . . . . . 329 Wizkids A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Zibo Athene A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 AAP Lehrerfachverlage GmbH . . . . . . . . . . 328 Aarhus Kommunes Biblioteker . . . . . . . . . 334

38


SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER Kongressalen Standnummer

ABC Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Akademisk Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Aktiv Interaktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Aldrigmere.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 AlfA Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Alfabetisk Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Alinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Alkalær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Audio Visionary Music ApS . . . . . . . . . . . . 25 AVU-medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 CFU Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Clio Online Aps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Coagmento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Coop Skolekontakten . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Copenhagen Bombay Learning . . . . . . . . . 38A Copydan Tekst & Node . . . . . . . . . . . . . . . 36 Dafolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Dansk Psykologisk Forlag . . . . . . . . . . . . 46B Dansk Sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dansklærerforeningens Forlag . . . . . . . . . . 47 DBC as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 EduLab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20B English Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fagbladet Folkeskolen . . . . . . . . . . . . . . . 32 Forlaget Alvilda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Forlaget Carlsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Forlaget Delta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Forlaget Elysion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Forlaget Flachs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Forlaget Jela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Forlaget MATEMATIK . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Forlaget Meloni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Forlaget Vektor aps . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Forlaget åløkke a/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 FrontRead ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 GeGe Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 GO Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Gyldendal Børn og Unge . . . . . . . . . . . . . . 37 Gyldendal Røde Ordbøger/skoleordbog.dk . . . 37 Gyldendal Uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . 28 Hans Reitzels Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . 37 HippoMini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Hogrefe Psykologisk Forlag . . . . . . . . . . . 44B Højer Møbler A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Høst & Søn / Rosinante & Co . . . . . . . . . . 46A Kattegatcentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 KMD A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 LAMBERTH ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Landbrug & Fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Makerspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Multi Math I/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MV-Nordic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44A Nyt Dansk Litteraturselskab . . . . . . . . . . . . . 6 Pirana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Protac A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 RIGSARKIVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Se Lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Skoledu.dk matematik . . . . . . . . . . . . . . . 43 Skoletip ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20A Special-pædagogisk forlag . . . . . . . . . . . . . 4 Straarup & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Styrkeakademiet ApS . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Systematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 The Animation Workshop . . . . . . . . . . . . . 56 TURBINE forlaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 UVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ØVERST OPPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Balkonen i Kongressalen

Standnummer

Arla Fonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Bjerre Trykkeri og Forlag ApS . . . . . . . . . . 114 Center for mindfulness i skolen . . . . . . . . . 111 Cutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Dansk Skoleidræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 ECML Kontaktpunkt Danmark . . . . . . . . . . 105 Edu.caching.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Europa-Kommissionen . . . . . . . . . . . . . . 116 FN-forbundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Four Esses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Friluftsrådet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Gratisbørnebøger.dk . . . . . . . . . . . . . . . . 100 HistorieLab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Historietosserne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Kræftens Bekæmpelse . . . . . . . . . . . . . . 110 Langbjerggård Lejrskole . . . . . . . . . . . . 107b lær med stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 MADmovers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107a MUZZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ordbogen.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Oxfam IBIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ree Park Safari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 SanseMotorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Stileemner.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Syn & Indlæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 teacher content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Vild Maskine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Arkaden ved Kongressalen Bookbites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CxD ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deleskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edufun ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filmkompagniet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foreningen TEGNERNE . . . . . . . . . . . . . . Greenhouseit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koncentrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omsorgskassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postyr Experience I/S . . . . . . . . . . . . . . . Station Next . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tellerup A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Time2Learn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visuelle Ure ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westermann Lernspielverlage GmbH . . . . .

200 211 208 205 201 202 212 206 204 207 210 203 201 213 209

Se den aktuelle udstillerliste og standplan på skolemessen.dk Ved ankomst til messen uddeles en vejviser og en standplan til alle besøgende.

Ret til ændringer forbeholdes.


SLUT DAGEN AF MED EN STOR OPLEVELSE I MUSIKHUSET Når selve messen og udstillingsområderne lukker kl. 16, inviterer Skolemessen både onsdag og torsdag til en særlig oplevelse. I Lille Sal i Musikhuset byder vi velkommen til ekstra foredrag med to store personligheder som en herlig afslutning på gode messedage.

Onsdag den 18. april kl. 16.15-17.00

Torsdag den 19. april kl. 16.15–17.00

MUSIKHUSET - Lille sal

MUSIKHUSET - Lille sal

Humor som værktøj til arbejdsglæde

Digital (ud)dannelse D.U.D.E

Mange oplever at være trætte og pressede; oftest er der ikke meget at grine af, og da slet ikke på arbejdet. - Eller er der? Kom med til et sprudlende og humørfyldt foredrag om, hvordan vi gennem humor kan få overskud ind i hverdagen, både i forhold til det nære, i parforholdet, i forhold til os selv og på jobbet. Der er mange veje til mere munterhed i hverdagen.

Vincent F. Hendricks - professor i formel filosofi v/KU, leder af Center for Information og Boblestudier Hvad er et digitalt fællesskab, og hvornår er det godt? Hvilken rolle spiller digitale fællesskaber i dag, og hvad skal der til for at børn og unge bliver digitalt (ud) dannede? Kom med til et forrygende oplæg, hvor vi blandt andet skal omkring shitstormens anatomi, den digitale mobnings flertalsmisforståelser og opmærksomhedsøkonomien for at forstå denne form for fællesskaber.

FOREDRAGENE ER GRATIS – MEN BEGRÆNSET ANTAL PLADSER Der er 300 pladser til begge foredrag, som foregår i Musikhusets Lille Sal. Du kan ikke reservere billetter på forhånd - det er først til mølle-princippet, der gælder. Vi åbner dørene kl. 16.00.

8337 - 12.17 - jyst

Karen-Marie Lillelund – foredragsholder og forfatter

Messekatalog - Skolemessen 2018  
Messekatalog - Skolemessen 2018  

Skolemessen for 13. gang. Tag kollegerne med til Aarhus og oplev en dag med ny viden, friske ideer og inspiration til din undervisning og ko...

Advertisement