Page 1

ISSN: 1601-8737

Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

VIA University College

reflex KURSER FORÅR 2018


Kolofon reflex 2017-2

NYT FRA CFU

VIA University College Redaktion: Lotte Svane Strange Petersen Poul Mortensen Søren Grosen (ansvarshavende) Layout & grafik: Jytte Stoustrup VIA University College Tryk: GP-tryk Oplag: 9.500 ISSN: 1601-8737

Forsidefoto: Fotograf: Peter Bak-Jensen Ikast Østre Skole på besøg i VIA CFU’s makerspace i Herning. Eleverne afprøver LEGO WeD0 2.0 - en robot, som er velegnet i indskolingen, men også kan bruges på ældre klassetrin til problemløsning, programmering og konstruktion. Book LEGO WeDO 2.0 og hent software og undervisningsforløb på: mitcfu.dk/99872939

Der er mange veje til inspirationen fra CFU. Du kan selv søge guldet frem ved at bruge vores regionale CFU-hjemmeside eller den landsdækkende søgeportal mitCFU. Få også serveret gode idéer ved at følge os på Facebook og gennem det månedlige nyhedsbrev. SØGEPORTAL Søg blandt bøger, e-bøger, konkrete materialer, film og tv. Bestil hjem til egen inspiration og til brug i din undervisning. HJEMMESIDE Få overblik over aktuelle kurser, og få inspiration til fag og temaer på tværs. viacfu.dk NYHEDSBREV Abonnér på NYT fra CFU, vores månedlige nyhedsbrev. viacfu.dk/nyhedsbrev FACEBOOK Like vores facebookside, og få ugentlige tips til materialer og kurser i dit nyhedsfeed. facebook.com/viacfu


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

3

LEDER

Skolens forlængede arm Det er med stolthed, at vi igen kan indlede en ny kursustermin med at præsentere en bred vifte af korte og praksisnære kurser med ny inspiration til en faglig og moderne undervisning. To gange årligt udbyder vi på VIA CFU en lang række nye kurser til lærere i grundskolen. Blandt disse henvender en del sig også til pædagoger i skoler og børnehaver, ligesom kurser målrettet undervisere i ungdomsuddannelserne også har vores opmærksomhed. Kurserne skabes af CFU’s pædagogiske konsulenter, der typisk selv er lærere og arbejder i skolen. Kurserne i dette nummer af reflex spænder bredt. Vi tilbyder fx temadage om litteratur, studietur for naturfagsfolk og kurser om alt fra bevægelse i skolen gennem blandt andet fægtning til ukulele i musik, sprogtilegnelse, maker- og it-didaktik og de nye prøver i fagene. Mulighederne er mange, og kursusformen veksler mellem almindelige kurser i et kursuslokale til blended learning-kurser og rene online-forløb.

Vi ser således os selv som skolens forlængede arm - med gratis udlån af læremidler af enhver art lige fra bøger til e-bøger, robotter, spil, billedkort, tv-udsendelser og film – til både klasser og mindre grupper af elever. Nogle af de nye læremidler i vores samling får du præsenteret sammen med kurserne her i bladet. Alt i alt kan jeg kun på det varmeste opfordre skolerne i regionen til at bruge VIA CFU’s ydelser i almindelighed og skolelederne i særdeleshed til at sende lærerne af sted på kursus, også i vinteren ’17 og foråret ’18. - For ny praksisnær viden og inspiration i fagene bidrager til endnu dygtigere medarbejdere og dermed til en endnu bedre skole.

Hvis placeringen af et kursus ikke passer i jeres kram, eller hvis I lige står og har brug for et helt særligt kursusindhold, kan I rekvirere et skræddersyet kursus gennem CFU. Vi tilrettelægger kursusforløbet på jeres egen skole med skolens egne lærere og måske også med dem fra naboskolen?! Ud over kursusaktiviteterne rådgiver og vejleder de pædagogiske konsulenter mange lærerteams om skolens fag, didaktik og brug af både analoge og digitale læremidler i alle fag. Det er gratis at mødes med en pædagogisk konsulent i en af CFU’s informationsafdelinger i Aarhus og Herning. Er der behov for det, kommer vi også gerne til din skole – eller mødet kan foregå online. Kontakt os for at høre nærmere. viacfu.dk/kontakt Søren Grosen Centerchef ved VIA Center for Undervisningsmidler


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

4

KURSUSINFORMATION

Tilmelding til CFU’s kurser Du kan tilmelde dig online på viacfu.dk/kurser. Her kan du også læse mere om det enkelte kursus. Bemærk, at der ikke er en fast dato for sidste frist for tilmelding. Hvor intet andet er nævnt, er tilmeldingsfristen en måned før første kursusdag. Alle CFU’s kursusgebyrer er inklusiv forplejning og eventuelle materialer, men eksklusiv moms. Optagelse og afslag Ved online tilmelding får du med det samme en mail tilsendt, som bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning.

Når du er optaget på kurset, kan du finde deltagerliste og andre praktiske oplysninger samt eventuelt kursusmateriale til download. Har du ikke et UNI-login, kan du logge på med den mailadresse, du oplyste ved tilmeldingen. Kursussteder og parkering De fleste af vores kurser afholdes på CFU i Herning og Aarhus. Der er forskellige p-ordninger de steder, vi afholder vores kurser. Der kan være betalingsordning eller blot almindelig p-vagtordning. På CFU i Herning skal du være ekstra opmærksom på, at du holder på en af VIA CFU’s p-pladser, da der ellers udskrives en parkeringsafgift. Du vil sammen med optagebrevet få de nødvendige oplysninger.

Bemærk, at du er ikke optaget på kurset, før du modtager en bekræftelse fra kursusadministrationen. Denne bekræftelse udsendes via mail, så det er en god idé at meddele os evt. ændringer i mail og arbejdssted. Beslutningen om gennemførelse vil normalt foregå en til to måneder før kursets afvikling. Du vil kort efter sidste frist for tilmelding modtage besked om gennemførelse eller aflysning. Der er ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre, så vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig online indtil 14 dage før kurset. Er du senere ude end 14 dage før, ring da til kursusadministrationen for at få hjælp med tilmeldingen. Tilmelding til CFU’s kurser er bindende. Afbud Det er skolen, der har købt pladsen på kurset, og den kan derfor overdrages til en kollega i tilfælde af, at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse, hvem der kommer i stedet. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder. Forslag til nye kurser Du er altid velkommen til at indsende idéer til nye kurser samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. kataloget til at få idéerne. Kontakt kursusadministrationen, eller henvend dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Tilbuddet gælder også, hvis I skal have hjælp til afholdelse af en pædagogisk dag på skolen. Se kontaktinfo side 48 og 49. Dine egne kurser På adressen viacfu.dk/minekurser kan du se status på din kursustilmelding. Har du oplyst os dit brugernavn til UNI-login, kan du gå direkte til de kurser, du er tilmeldt.


Nej, den dag duer ikke for os ... Logistikken kan være en stor udfordring, når I på skolerne skal passe behovet for efteruddannelse og opkvalificering ind i en travl hverdag. Både tid og sted er ofte afgørende faktorer for, om det overhovedet er ladsiggørligt for lærerne og pædagogerne at tage på kursus. På VIA CFU hjælper vi med at gøre kursusdeltagelsen mere fleksibel for jer.

Ønsker I at deltage i et bestemt CFU-kursus, og passer tidspunktet eller beliggenheden ikke i jeres kalender, så kontakt os, så hjælper vi med at arrangere et tilsvarende kursus hjemme hos jer selv. Har I ønsker til særlige temaer til et kursus, en pædagogisk dag eller et til kortere forløb, kan vi også hjælpe med at skræddersy et forløb til netop jeres behov. Kontakt en af vores pædagogiske fagkonsulenter eller afdelingsleder Poul Mortensen - se kontaktinfo s. 48-49. Se samtlige aktuelle kurser med udførlig beskrivelse på viacfu.dk/kurser


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

6

KURSUSOVERSIGT 2018

For alle lærere på tværs af fag At arbejde i fremtidens læringsrum - spot på makerteknologier i undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Programmering generelt - spiludvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sproget med i fagene - nytilkomne flersprogede elever på mellemtrinnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 På kanten af læringsfællesskabet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Skoleyoga og mindfulness i undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sprogudvikling og læseforståelse hos elever med autismespektrum-forstyrrelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Udeskole og den åbne skole - en indsprøjtning til varieret undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 VIP Studietur til Bruxelles 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dansk indskoling Gratis inspirationsdag til din undervisning i børnehaveklassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Gratis inspiration til din danskundervisning i 1. og 2. klasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Børnehaveklasseledernes temadage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Den rette tekst til det rette formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Til dig, der skal have dansk i første klasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Indskolingen skriver løs og producerer bøger. . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Dansk mellemtrin Gratis inspiration til din danskundervisning på mellemtrinnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Læs! Læs! Læs!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ordet er dit! Undervisning i mundtlighed på mellemtrinnet. . . 23

Dansk udskoling Prøver i dansk - for første gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Prøveklar. Skriftlig fremstilling. Guide til iPrøven. . . . . . . . . . . . . . 24 Gratis inspiration til din undervisning i dansk i udskolingen. . . 25 Årets prøver i dansk - De nye prøver - og de kendte prøver. . 25 Blended learning og CFUs romaner, grafiske romaner og billedbøger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 De store læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

VIDSTE DU DET OM VIA CFU? VIA CFU – – – – – –

laver årligt mere end 200 korte kurser til lærere, som kan ses her i reflex og på viacfu.dk/kurser udlåner ca. 1 mio. bøger og andre fysiske læremidler årligt til skolerne i Midtjylland. udlåner også e-bøger til undervisningen. De bookes i mitcfu.dk og kan læses på alle platforme. optager og streamer tv til undervisningen. Pt. har vi mere end 35.000 undervisningsrelevante tv-udsendelser, som kan søges frem via titel eller emneord i mitcfu.dk har pt. 140 spillefilm, du lovligt kan streame og bruge i undervisningen. laver pædagogiske vejledninger til mange af udlåns samlingens bøger, film og fysiske materialesæt med fx bevægelse i undervisningen, robotter og kodning.

Se mere på viacfu.dk


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

7

KURSUSOVERSIGT 2018

Dansk som andetsprog Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Dansk som andetsprog på mellemtrinnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Fælles mål for dansk som andetsprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Fremmedsprog Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse. . 30 Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse. . . 30 Teaching Language through culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Be Active - Games Galore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Engelsk som classroom language. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Hvordan integrerer man ordblinde i fremmedsprogsundervisningen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Gratis inspiration til din undervisning i fransk - 5.-9. klasse. . 32 Deutsch von Früh bis spät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Gratis inspiration til din undervisning i tysk - 5.-9. klasse. . . . . 33

Kulturfag Gratis inspiration til din undervisning i Kristendom . . . . . . . . . . 34 Samfundsfagslærernes dag 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Prøven med selvvalgt problemstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Matematik Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring . . . . . . . . . Matematik i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elever med matematikangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specialundervisning i matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematisk opmærksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Få en matematikkrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 38 38 39 39 40 40

Naturfag Natur/teknologi 1. - 6. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ASE - Studietur for naturfagsfolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Fællesfaglige fokusområder - naturfag på tværs i 7.-9. klasse . . 43

Praktisk musiske fag Go musik let at spille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giv den gas med dit kor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korarbejde for ”dummies” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kropsbasis og fægtning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boost din billedkunst 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boost din billedkunst 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis inspiration til din undervisning i musik . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 44 44 45 46 46 46


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

8

GRATIS INSPIRATION

Gratis inspiration til din undervisning – forår 2018 Benyt dig af vores gratis inspirationsdage, som vi udbyder hen over foråret. Her præsenterer CFU’s konsulenter nyt til fagområdet. Du ser de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og får øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Kom selv eller tag dit fagteam med!

Inkluderende undervisning, herunder specialundervisning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18818 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18819 Tid 25. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18820 Tid 26. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Dansk i 1. og 2. klasse Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18805 Tid 14. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18806 Tid 15. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18807 Tid 28. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Dansk på mellemtrinnet Undervisning i børnehaveklassen Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18821 Tid 7. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18822 Tid 24. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18823 Tid 28. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18810 Tid 2. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18811 Tid 3. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18812 Tid 15. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

GRATIS INSPIRATION

Dansk - udskoling

Fransk 5.-9. klasse

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18412 Tid 12. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18409 Tid 19. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18003 Tid 18. april 2018 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tysk 5.-9. klasse

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18004 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Dansk som andetsprog Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18815 Tid 7. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18816 Tid 8. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18817 Tid 9. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18410 Tid 12. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18411 Tid 3. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Kristendom Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18206 Tid 8. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18219 Tid 11. maj 2018 kl. 9 - 12 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Matematik og naturfag Engelsk 1.-6. klasse Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18404 Tid 5. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18405 Tid 10. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Engelsk 7.-10. klasse Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18406 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18407 Tid 1. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18209 Tid 17. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Musik Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18010 Tid 17. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18011 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

9


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

10

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

At arbejde i fremtidens læringsrum - spot på makerteknologier i undervisningen Design, skab og producer - sæt fokus på faglig og innovativ læring med makerteknologier. Oplev hvordan programmering, 3D-print og lasercuttere, robotter og wearables kan tænkes direkte ind i fagene.

Kursusnummer CFU18400 Tid 8. marts 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Når man har gennemført dette kursus, får man adgang til gratis at komme på et klassebesøg på Makerspace i Herning. Instruktører  Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Målgruppe Undervisere i alle fag Pris 1050 kr.

Programmering generelt - spiludvikling Vi tager udgangspunkt i velegnede begynderressourcer til kodning og bevæger os derfra videre. Undervejs kommer vi omkring spilgenrens særlige kendetegn og forslag til didaktisk design i forbindelse med større spiludviklingsprojekter. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Eva Petropouleas Christensen, University College, Sjælland Kurset henvender sig både til kursister med og uden erfaring med kodning. 1310 kr.

Samarbejde, robotteknologi, og kritisk tænkning Cubelets er modulare robotterninger, som kan kombineres på et utal af måder, og som giver mulighed for eksperimenterende arbejde med robotter og kodning. I processen træner eleverne bl.a. problemløsning, kritisk tænkning, samarbejde, kommunikation – og naturligvis også forståelse for robotteknologi. Målgruppe: Alle klassetrin Book til dine elever på mitcfu.dk/99873057

Kursusnummer CFU18401 Tid 22. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kurset henvender sig både til kursister med og uden erfaring med kodning. Hvis du ikke før har arbejdet med kodning, er det dog en fordel, at du forinden har deltaget i kurset CFU17434 Kodning i skolen - derfor og sådan 1.


Book læremidler til arbejdet med kodning Vores udlånssamling i Viborg er fyldt med konkrete læremidler, som du gratis kan låne hjem og bruge i undervisningen sammen med eleverne. Her er alt fra ethjulede cykler til lego, boldspil og også en del materialer til kodning. På billedet er det elever fra Ikast Østre Skole, der afprøver den programmerbare bil Pro-Bot. Se og book materialer til arbejdet med kodning og programmering på mitcfu.dk/lnkyyy2


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

12

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til området. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktører Pæd. konsulent Lotte Svane, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Målgruppe Lærere med interesse for inklusion og specialundervisning Pris Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18818 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18819 Tid 25. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18820 Tid 26. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Sproget med i fagene - nytilkomne flersprogede elever på mellemtrinnet Få indsigt i og idéer til, hvordan du med en sprogbaseret tilgang kan fremme den sproglige udvikling i den faglige undervisning - først og fremmest med henblik på de flersprogede elevers sproglige og faglige udvikling, men til gavn for alle elever.

Kursusnummer CFU18832 Tid 12. marts 2018 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 8. februar 2018

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18833 Tid 20. marts 2018 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent Mette Bech, CFU, UC Absalon Lærere, der underviser på mellemtrinnet, med (også nytilkomne) flersprogede elever i klassen 1335 kr.

13 gratis forløb: Tænk sproget med ind i fagene Fag og sprog hænger sammen – men hvordan gør man lige? Det er dét, som Undervisningsministeriets nye, gratis online inspirationsmateriale forsøger at give forskellige forslag til. Med i alt 13 detaljerede undervisningsforløb er her konkrete bud på, hvordan den sproglige opmærksomhed styrkes i fagene. Gå til EMU-forløbene og find meget mere inspiration til arbejdet med dansk som andetsprog på viacfu.dk/dsa


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

13

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

På kanten af (lærings-)fællesskabet Tag på en faglig eftermiddag med tre skarpe oplæg, der belyser den nyeste forskning, den kreative praksis og det etiske perspektiv i arbejdet med børn, som oplever at være på kanten af fællesskabet.

Kursusnummer CFU18834 Tid 11. april 2018 kl. 13 - 17 Sted Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, Holstebro

I samarbejde med Efter- og videreuddannelsen Instruktører Målgruppe Pris

Professor emeritus, dr.phil. Per Schultz Jørgensen, DPU Lektor Frans Ørsted Andersen, DPU/Aarhus Universitet Underviser, vildmarklærer Jan Gosvig, Randers Ungdomsskole Konferencen henvender sig til lærere, ledere, konsulenter, vejledere og andre med interesse for inkluderende læringsfællesskaber. 850 kr.

Skoleyoga og mindfulness i undervisningen Lær at bruge skoleyoga og mindfulness som stressforebyggende og læringsunderstøttende pædagogiske redskaber til brug i den daglige skolegang - med særligt fokus på klasserumsledelse. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18831 Tid 2. februar 2018 kl. 9 - 14 Tid 23. marts 2018 kl. 9 - 14 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Mindfulness instruktør og pædagog Mia Nørnberg Paaske, Yogalærer og lærer Anne Krogstrup Buch, Pædagoger og lærere uafhængigt af fag og klassetrin 1550 kr.

Konference

Motivation i skolen – forudsætning eller resultat?

En konferencedag om at fastholde eller genskabe motivationen hos eleverne 31. januar 2018 VIA CFU, Campus Aarhus N Program og tilmelding på via.dk/motivation2018


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

14

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Sprogudvikling og læseforståelse hos elever med autismespektrum-forstyrrelser Elever med autisme oplever ofte store vanskeligheder med sprogforståelsen. Dette reflekteres i læseforståelsen, hvor eleverne typisk har vanskeligt ved at forstå ordbilleder og læse mellem linjerne. Kurset er målrettet lærere som søger redskaber til at støtte elever i disse vanskeligheder. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i børns sprog og speciapædagogik Trine Kjær Krogh, Sprogin Dansklærere og specialundervisere til elever på mellemtrinet 1250 kr.

Kursusnummer CFU18836 Tid 3. april 2018 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18837 Tid 4. april 2018 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Udeskole og den åbne skole - en indsprøjtning til varieret undervisning Kvalificer arbejdet med udeskole/den åbne skole både i undervisning og den understøttende undervisning. Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og afprøvning af læringsaktiviteter. Bliv klog på hvordan elevernes læring og trivsel kan understøttes ved at inddrage uderummet og lokalsamfundet. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer, udeskolevejleder og pædagogisk konsulent Maiken Rahbek Thyssen, Lærere og pædagoger med interesse for udeskole/den åbne skole 775 kr.

Elever for en bedre verden Giv eleverne mulighed for at udtrykke egne idéer til en bedre verden - og gøre noget ved dem! Deltag i verdens største skoleprojekt Design for Change, gør medborgerskab til en del af undervisningen og få elever, der bliver aktive, reflekterende og ansvarsfulde verdensborgere. Læs mere og tilmeld jer på viacfu.dk/dfc Følg også Design for Change på facebook.com/dfcdk

Kursusnummer CFU18216 Tid 8. marts 2018 kl. 10 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

VIP Studietur til Bruxelles 2018 Tirsdag middag til torsdag eftermiddag med besøg i EuropaParlamentet, Europa-Kommissionen samt i det nyåbnede Hus for Europæisk Historie. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Lærere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og ved læreruddannelsen, lærere på AVU, skoleledere, internationale koordinatorer samt andre interesserede lærere. 3.200 kr.

Kursusnummer CFU18901 Tid 6.-8. marts 2018 Sted Bruxelles, Tilmeldingsfrist 4. december 2017 Kursusnummer CFU18902 Tid 20.-22. marts 2018 Sted Bruxelles, Tilmeldingsfrist 4. december 2017

I samarbejde med Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

VERDEN

TILMELDINGSFRISTER

Hvor intet andet er angivet, er der tilmeldingsfrist én måned før kursusstart

I DINE HÆNDER

Bliv din skoles UNESCO-låner

UNESCO Samlingerne Verden i dine hænder Kursus den 8. marts 2018 MOMU Moesgaard Museum Aarhus Med en lærer på dette kursus kan I Iåne etnografiske kasser fra Moesgaard Museum til undervisningen. På dagen ser du museet med didaktiske briller og får præsenteret de nyeste Unesco-samlinger. Læs mere og meld dig til på unescosamlingerne.dk

15


VIA CFU bag projekt om

micro:bit i undervisningen

Nye digitale læringsformer fylder en stor del af aktiviteterne hos os på VIA CFU. Netop nu er brugen af micro:bit i skolens undervisning et omdrejningspunkt for et større udviklingsprojekt, som centret her i det tidligere efterår har sat i gang i Region Midtjylland.

I VIA CFU’s udviklingsprojekt om micro:bit er der vægt på den digitale didaktik. Sammen med skolerne afprøver konsulenter mulighederne ved brug af micro:bit i den fagfaglige undervisning. Det er primært fagene natur/teknologi, fysik/kemi, håndværk og design samt matematik, der inddrages.

Micro:bit er en micro-controller, der på enkel vis kan kodes og tilkobles sensorer. Den kommunikerer via Bluetooth og USB. I undervisningssammenhæng kan en Micro:bit bruges i mange forskellige faglige sammenhænge. I naturfagene kan de små bit eksempelvis løbende indhente og videresende temperaturoplysninger, og i håndværk og design er der store muligheder i arbejdet med blandt andet lys, dioder og tekstiler og anden form for wearables, som man kalder teknologi, man kan ’tage på’.

Udstyr, kurser, forløb og sparring VIA CFU tilbyder alle skoler, som deltager i projektet, opstartskurser, onlinestøtte og idéudvikling. Herudover låner de skoler, der deltager i projektets fulde omfang, micro:udstyr hos VIA CFU. Fra projektets start får skolerne stillet eksemplariske forløb til rådighed, hvorefter de deltagende lærere og elever selv skal være med til at kvalificere eksisterende forløb og udvikle nye. Undervejs i processen får skolerne sparringsbesøg af konsulenter fra VIA CFU eller af eksterne konsulenter, der er tilknyttet projektet.


SKOLER, DER DELTAGER I PROJEKTETS FULDE OMFANG

Som skoleleder kan man ikke undgå at blive begejstret, når lærerne udviser begejstring, og det har jeg oplevet i dag. Tre lærere har uafhængigt af hinanden været forbi mit kontor med opslaget i hånden og har givet udtryk for, at dette projekt vil de meget gerne være en del af.

– Skovvangskolen, Favrskov – Østervangskolen, Favrskov – Gjellerupskolen, Herning – Rathlouskolen, Odder – Rødding, Skive – Horsens Byskole, Horsens – Tvis, Holstebro – Højvangskolen, Horsens – Havndal Skole, Randers – Mølleskolen, Skanderborg – Ådalsskolen , Syddjurs – Juelsminde, Hedensted – Trekløverskolen, Silkeborg – Tørring Skole, Hedensted – Langhøjskolen, Stuer – Tranbjergskolen, Aarhus – Lemtorpskolen, Lemvig – Vestre Skole, Viborg – Thyborøn Skole, Lemvig – Sdr Felding, Herning – Præstelundskolen, Ikast – Tarm Skole, Ringkøbing/Skjern – Borris Skole, Ringkøbing/Skjern

Se alle deltagende skoler på viacfu.dk/microbit

Hanne Odgaard, Skoleleder Lemtorpskolen, Lemvig

FAKTA OM MICRO:BIT 17 ud af regions 19 kommuner deltager Projektet var i sit udgangspunkt kun designet til deltagelse af fire skoler, men interessen for på denne måde at arbejde med det 21. århundredes kompetencer har været overvældende. Mere end 60 skoler har søgt om deltagelse, og med støtte fra Fonden for Entreprenørskab er det blevet muligt at udvide deltagerantallet, så nu i alt 41 skoler er med. 17 af regionens 19 kommuner er således repræsenteret i projektet om den faglige brug af micro-controllere. Hvor 23 skoler deltager i det fulde projekt, deltager 18 skoler i et lidt mindre omfang. Projektet løber i indeværende skoleår. Læs mere og hent folder om projektet på viacfu.dk/microbit

Micro:bit er en micro-controller bygget til undervisningsbrug, som kan kodes på en meget enkel måde. – der kan kobles sensorer til den – måler 4x5 cm. – den har indbygget accelerometer og indeholder kompas – kommunikerer via Bluetooth og USB – har 25 LED’er som display – har to programmerbare knapper – får strøm fra batterier eller USB – der kan tilsluttes yderligere sensorer til en af micro:bit’ens tre forbindelsesporte.


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

18

DANSK INDSKOLING

Gratis inspirationsdag til din undervisning i børnehaveklassen En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Målgruppe Pædagoger og lærere, der arbejder med børnehaveklassen Pris Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18821 Tid 7. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18822 Tid 24. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18823 Tid 28. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Gratis inspiration til din danskundervisning i 1. og 2. klasse En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i indskolingen Kurset er gratis

Lær at kode med robotlarve Code-a-pillar, kodelarven, er en lille robotlarve, der træner de yngste elever i begyndende kodebevidsthed ved at understøtte arbejdet med både tankeprocesser og tilgange ift. computationel tænkning. Larven kodes ved, at man sætter dens led sammen, som hver udgør en kommando som fx: Lige ud!, Drej til højre!, Kør i en cirkel! Målgruppe: Indskolingen Book til dine elever på mitcfu.dk/99873056

Kursusnummer CFU18805 Tid 14. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18806 Tid 15. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18807 Tid 28. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

19

DANSK INDSKOLING

Børnehaveklasseledernes temadage Målet i 0. klasse er at styrke og udvikle et godt fundamentet for elevernes alsidige udvikling. Læring gennem leg er centralt, og temadagene sætter fokus på to forskellige tilgange til dette. Kropsligt udtryk, rytme og sanglege er omdrejningspunktet den ene dag – mens du får masser af inspiration til leg og læring med it og digitale medier den næste dag. Instruktør Pæd. konsulent, Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Musik- og bevægelsespædagog Anette Møs, Allingåbro Målgruppe Undervisere i børnehaveklassen Pris 2085 kr.

Kursusnummer CFU18826 Tid 26.-27. februar 2018 Begge dage kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18825 Tid 5.-6. marts 2018 Begge dage kl. 9 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU18824 Tid 12.-13. marts 2018 Begge dage kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Den rette tekst til det rette formål Inspiration og praksisidéer til danskundervisningen for elever, der har “knækket koden”. Et kursus med fokus på tekster i 2. klasse - hvilke skal du vælge og hvordan kan du bruge dem?

Kursusnummer CFU18801 Tid 4. april 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18802 Tid 5. april 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Lærere og pædagoger, der underviser i dansk på andet klassetrin samt andre interesserede 1050 kr.

Temadage

Børnehaveklasseledernes temadage

To dage med ideer og værktøjer til den daglige undervisning Herning den 26.-27. februar 2018 Skive den 5.-6. marts 2018 Aarhus den 12.-13. marts 2018 Se mere på cfu.via.dk/kurser/77530-boernehaveklasseledernes-temadage


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

20

DANSK INDSKOLING

Til dig, der skal have dansk i første klasse Fire dage med oplæg, inspiration og idéer til praksis. Et kursustilbud, der klæder dig på til at komme godt i gang med danskundervisningen i første klasse. Målgruppe Pris

Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen 4000 kr.

Kursusnummer CFU18803 Tid 11. juni 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid Instruktør Sted

12. juni 2018 kl. 9 - 15 Selvstændig pæd. konsulent Jens Møller Andersen, Odense VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

13. juni 2018 kl. 9 - 15 Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktører Sted

14. juni 2018 kl. 9 - 15 Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Når koden er knækket Til fælles eller selvstændig læsning er ”Venner i klassen” en serie på tre bøger, der kan læses uafhængigt af hinanden. Hvor ”Lige i kassen” har fokus på fodbold, er ”Bedst til hest” en rigtig tøsebog. ”Snige og snuse” kan ramme alle og være udgangspunkt for flere gode drøftelser om livet i en klasse. Målgruppe: Indskolingen Book til dine elever på mitcfu.dk/lnkyfsh

Kursusnummer CFU18804 Tid 18. juni 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tid Instruktør Sted

19. juni 2018 kl. 9 - 15 Selvstændig pæd. konsulent Jens Møller Andersen, Odense VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tid Instruktør Sted

20. juni 2018 kl. 9 - 15 Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tid Instruktører Sted

21. juni 2018 kl. 9 - 15 Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

21

DANSK INDSKOLING

Indskolingen skriver løs og producerer bøger Med fokus på eleverne som skriftsprogs-producenter er kursets mål at inspirere og komme med idéer til din praksis. Formiddagen handler om at sætte skub i elevernes motivation og kompetencer som skribenter - hvordan kommer vi fra konversation til kompensation? Eftermiddagen byder på masser af idéer til hvordan elevernes ”skriv” kan præsenteres. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18828 Tid 20. marts 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18829 Tid 17. april 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pædsgogisk konsulent Helle Frost, UCN Center for Undervisningsmidler Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen 1150 kr.

LÆS MERE OG MELD DIG TIL Se kursusbeskrivelserne i deres fulde længde, og tilmeld dig på viacfu.dk/kurser

Mange bække små … gør én stor bog Den store ordsprogsbog består af 150 ordsprog fra hele verden. 90 af dem er illustrerede af danske tegnere. I bogen finder du også inspiration og idéer til aktiviteter og lege med ordsprog. Målgruppe: Indskolingen og mellemtrinnet Book til dine elever på mitcfu.dk/52702755


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

22

DANSK MELLEMTRIN

Gratis inspiration til din danskundervisning på mellemtrinnet En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18810 Tid 2. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18811 Tid 3. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18812 Tid 15. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Læs! Læs! Læs! Ikke et ondt ord om digitale platforme, men på denne kursusdag hylder vi bogen! Du får ideer til, hvordan du tilrettelægger en undervisning, der fremmer elevernes læseudvikling, -lyst og -engagement.

Kursusnummer CFU18808 Tid 29. januar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 15. december 2017

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18809 Tid 30. januar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 15. december 2017

Lærebogsforfatter Trine May, København K Dansklærere på mellemtrinnet 1230 kr.

V – en unik billedbog i form og indhold Cecilie Ekens fine billedbog V handler om sorg, savn, smerte og ikke mindst håb. Hovedpersonen er en pige, hvis familie går i opløsning, da faderen forlader familien. En nat dukker skyggedrengen V op, og sammen drager de afsted for at lede efter faren. Bogen er ligesom Mørkebarnet skrevet på rimede vers. Målgruppe: 4.-8. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/52629675


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

23

DANSK MELLEMTRIN

Ordet er dit! Undervisning i mundtlighed på mellemtrinnet Med udgangspunkt i Ordet er dit præsenteres en genrepædagogisk tilgang til arbejdet med mundtlighed i dansk. Kurset sætter fokus på læringsmål, brug af modeltekster samt metoder til evaluering og respons. Der veksles mellem præsentation af teori og afprøvning af aktiviteter fra materialet. Instruktør Målgruppe Pris

Lærebogsforfatter, lærer og lektor i dansk Pernille Hargbøl Madsen, UCSJ Dansklærere på mellemtrinnet 750 kr.

Kursusnummer CFU18813 Tid 21. februar 2018 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18814 Tid 22. februar 2018 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmeldingsfrist én måned før kursusstart

Ordet er dit - fokus på mundtlighed I to nye klassesæt til 3.-4. klasse og 5.-6. klasse introduceres eleverne til arbejdet med mundtlige tekster. Materialet er tilrettelagt ud fra FFM med konkrete læringsmål for hvert kapitel. Der arbejdes også med respons og evaluering. Ordet er dit fik en flot 2. plads i kampen om årets undervisningsmiddelpris. Målgruppe: 3.-6. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/lnkyfly NB: Tag på forårskursus i materialet. Se kursus ovenfor.


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

24

DANSK UDSKOLING

Prøver i dansk - for første gang Prøvekrav og udfordringer - Guide til gode undervisningsforløb, der leder eleverne på det rette spor frem mod de forskellige prøvers krav, udfordringer og muligheder. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18002 Tid 10. januar 2018 kl. 9:00 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om dansk Dansklærere 7. - 10. kl., prøveansvarlige og andre interesserede 995 kr.

Prøveklar. Skriftlig fremstilling. Guide til iPrøven Bliv fortrolig med iPrøven. Du får indsigt i, hvad prøven går ud på, men også hvordan du i skriveundervisningen kan gøre eleverne klar til at bruge nettet kritisk og hensigtsmæssigt. Medbring gerne tablet/computer. På kurset uddeles et frieeksemplar af Guide til iPrøven - skriftlig fremstilling. I samarbejde med Gyldendal. Instruktør Målgruppe Pris

Danskkonsulent og lærebogsforfatter Charlotte Rytter Ellegaard, Danskkonsulenter.dk Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede 650 kr.

Vand til blod Morten Dürrs og Lars Gabels prisbelønnede graphic novel handler om Lea, som rammes af et lyn, men overlever. Det er Guds vilje, siger hendes far, og Lea får sære, overmenneskelige kræfter. Bogens enkeltstående opslag står stærkt og tydeligt og er ikke lige til at lægge fra sig igen. Målgruppe: 7.-10. klasse Book til dine elever og hent læseguides og nyttige links på mitcfu.dk/52512654 Her er også link til pædagogisk konsulent Hanne Schrivers videointroduktion til romanens opslag.

Kursusnummer CFU18009 Tid 29. januar 2018 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 19. december 2017


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

25

DANSK UDSKOLING

Gratis inspiration til din undervisning i dansk i udskolingen En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår.

Målgruppe Pris

Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18412 Tid 12. april 2018 kl. 13 - 16 Instruktør Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18003 Tid 18. april 2018 kl. 13 - 17 Instruktør Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18004 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 17 Instruktør Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Årets prøver i dansk - De nye prøver - og de kendte prøver De nyeste betydningsfulde informationer fra læringskonsulent fra Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling til gavn for dine elever og dig som dansklærer. Det drejer sig især om prøveforhold, også prøver med adgang til internettet.. Instruktør Målgruppe Pris

Læringskonsulent Pernille Cramon Tjellesen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, UVM/STUK Dansklærere 7. - 10. kl. og prøveansvarlige 300 kr.

Ung på vej – men hvorhen? Mikkel lider af social angst og beskriver sig selv som et menneske uden filter. På en togrejse mellem sine to hjem fortæller han om sit liv på Hjemmet blandt jævnaldrende med psykiske problemer. I analysearbejdet er det oplagt at fokusere på form, sprog og brug af ironi. Til arbejdet med romanen finder du på mitCFU pædagogisk vejledning og link til video om rejsemotiv. Målgruppe: 9.-10. klasse Book Akavet og hent materialer på mitcfu.dk/lnkyfvq

Kursusnummer CFU18008 Tid 7. februar 2018 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

26

DANSK UDSKOLING

Blended learning og CFUs romaner, grafiske romaner og billedbøger I en blended learning kontekst arbejder du med CFU-materialer i din undervisning. Kurset indledes med et webinar efterfulgt af et planlægningsmøde og gennemførelse i din klasse. Kurset afsluttes med et webinar. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Dansklærere 7. - 10. klasse og læringsvejledere 800 kr.

Kursusnummer CFU18419 Tid 9. januar 2018 kl. 14 - 15 18. januar 2018 kl. 13 - 16 5. februar 2018 13 - 15 Sted Online kursus Tilmeldingsfrist 15. december 2017

arning Blended le

De store læser Temadage om fiktion og læsning på de ældste trin i grundskolen. Hør bl.a. om læse-, fortolknings-, fremstillings- og kommunikationskompetencer, it-fagdidaktik og læringsmål i dansk. Mød relevante forlag i temagrupper og udstillingsområderne. Se mere og tilmeld dig på viacfu.dk/destorelaeser Folder er udsendt i august/september 2017. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler. Målgruppe Dansklærere på ældste klassetrin, læringsvejledere på PLC, læsevejledere og -konsulenter, undervisere på VUC og lærer uddannelser, danskkonsulenter og forlagsredaktører Pris 3995 kr. inkl. overnatning

Temadage

De store læser Temadage om fiktion og læsning på de ældste trin i grundskolen 25.-26. januar 2018 Helnan Marselis Hotel, Aarhus Kursusnummer CFU18220

Kursusnummer CFU18220 Tid 25. januar 2018 kl. 9:15 - 26. januar 2018 kl. 14.30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist 6. december 2017


Rørende, barsk og smuk graphic novel En overfyldt fiskerbåd med flygtninge kæntrer under en storm i Middelhavet. Om bord er pigen Amina, der som alle andre er prisgivet havet. Mens hun synker mod bunden, fortælles hendes historie filmisk i flashbacks. En barsk og gribende graphic novel om det ufattelige, som med få virkemidler gøres nærværende og forståeligt. Zenobia har blandt andet vundet Ping-prisen 2017 for bedste børne/ungdomsserie, Claus Deleuran-prisen 2016 for bedste tegneserie og Kulturministeriets Illustratorpris 2016. Målgruppe 7.-10. klasse Book til dine elever og hent pædagogisk vejledning på mitcfu.dk/52705479


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

28

DANSK SOM ANDETSPROG

Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til fagområdet. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dig og dine flersprogede elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Både til basis, den supplerende og almenundervisning. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Lotte Svane, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Lærere i modtageklasser, i den supplerende undervisning og andre der underviser tosprogede elever. Kurset er gratis

Når sprog og fag går hånd i hånd Pailine Gibbons klassiker er oversat til dansk. Inspirerende vidensbog om stilladsering og sproglig udvikling – spækket med konkrete idéer til undervisningen. Målgruppe: Lærere i alle fag, lærerstuderende og vejledere Reserver til egen inspiration på mitcfu.dk/52566851

Slå og fortæl løs Lån en kasse med 10 gummiterninger til arbejdet med sprogudvikling og ordforråd. Aktiv lytning, fortællestruktur, træning af tidsadverbier og meget mere kan få fokus med disse historieigangsættere, der omfatter personer, dyr, genstande og handlinger. Brug så mange terninger, du mener, eleverne kan håndtere, og hjælp dem med til at strække sproget. Målgruppe: Alle klassetrin Book fortælleterningerne til dine elever på mitcfu.dk/99873079

Kursusnummer CFU18815 Tid 7. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18816 Tid 8. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18817 Tid 9. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

29

DANSK SOM ANDETSPROG

Dansk som andetsprog på mellemtrinnet Bliv godt klædt på i arbejdet med elevernes sproglige udvikling fra hverdagssprog til et fagsprog. Med afsæt i konkrete eksempler fra materialet Okay får du inspiration til en sjov og aktiv undervisning af flersprogede elever.

Kursusnummer CFU17874 Tid 31. januar 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

I samarbejde med Gyldendal. Instruktør Målgruppe Pris

Forfatter og redaktør Line Lorenzen, Gyldendal Primært undervisere i modtagelsesklasser, men også andre kan få inspiration til, hvordan man kan arbejde med at komme fra hverdags sprog til skolesprog/fagsprog. 175 kr.

Fælles mål for dansk som andetsprog For 15. år i træk byder vi velkommen til en dag, hvor vi sætter undervisningen af flersprogede elever på dagsordenen. Denne gang under overskriften: Et fælles mål med fælles ansvar. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18222 Tid 5. april 2018 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C

Følg programmet på viacfu.dk/faellesmaal2018 Konferencen henvender sig til lærere, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for undervisning af tosprogede elever i grundskolen. Pris oplyses senere

Konference

FÆLLES MÅL FOR DANSK SOM ANDETSPROG Et fælles fokus med fælles ansvar Torsdag den 5. april 2018 Helnan Marselis Hotel, Aarhus Program kan følges på viacfu.dk/faellesmaal2018


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

30

FREMMEDSPROG

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Målgruppe Engelsklærere i indskolingen og på mellemtrinnet Pris Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18404 Tid 5. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18405 Tid 10. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i udskolingen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18406 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18407 Tid 1. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Teaching Language through culture Hvordan lærer vi eleverne et dynamisk kultursyn, hvor elever skal forstå, at kultur er komplekst og under konstant udvikling? Sally Edge fra England vil give bud på, hvordan vi kan undervise i kultur og samfund og give vore elever interkulturelle kompetencer. Instruktør Målgruppe Pris

Pilgrims’ Senior Trainer Sally Edge, Pilgrims Engelsklærere fra 1. til 10. klasse 1175 kr.

Kursusnummer CFU18418 Tid 20. marts 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

FREMMEDSPROG

Be Active - Games Galore Need ideas - how about ready made activities to use immediately with your pupils?

Kursusnummer CFU18413 Tid 11. januar 2018 kl. 9:30 - 15:30 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Bring iPad or telephone along to record pictures and sound as well as text. Please bring a pencil case including colours, scissors and glue pen. Instruktør Målgruppe Pris

Konsulent responsible for The English House Cheryl Fae Strike, Hjørring Kommune Engelsklærere fra 4.-6. klasse 1075 kr.

Engelsk som classroom language Hvordan aktiverer, motiverer, overtaler, lokker og udfordrer vi som undervisere de ældste elever til at lære og bruge engelsk som classroom language? Medbring tablet/computer. Instruktør Lærer og engelskvejleder Lena Smith Boysen, Jelling Målgruppe Engelsklærere fra 6.-10. klasse Pris 420 kr.

Focus on bullying Med autentiske historier, interviews og faktabaserede tekster belyser bogen mobningens konsekvenser for børn og unge i det amerikanske samfund. Der hører en lærervejledning med, som også kan bookes i mitCFU. Målgruppe: 8.-10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/lnkyfl5

Kursusnummer CFU18403 Tid 22. februar 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

31


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

32

FREMMEDSPROG

Hvordan integrerer man ordblinde i fremmedsprogsundervisningen? På dette kursus vil du blive præsenteret for gode råd og konkrete ideer til hvordan du kan hjælpe ordblinde og læsesvage elever i fremmedsprogsundervisningen.

Kursusnummer CFU18402 Tid 9. januar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring tablet/computer.

Kursusnummer CFU18420 Tid 23. januar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Selvstændig konsulent Christian Bock, CBock Rådgivning og hjælpemidler til ordblinde Lærere, som underviser i fremmedsprog 985 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i fransk - 5.-9. klasse En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Fransklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Kurset er gratis

Lesespaß: Lån e-bøger til tidlig tysk Sættet Lesespaß består af fem e-bøger, der lånes samlet. Alle bøgerne har lyd, ordforklaringer, sammenfatning efter hvert kapitel og quiz. Der er udarbejdet en detaljeret pædagogisk vejledning. Målgruppe: 6.-7. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/CFUEBOG1066644

Kursusnummer CFU18409 Tid 19. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

33

FREMMEDSPROG

Deutsch von Früh bis spät Tyskundervisningen skal give smil på læben, sved på panden og sprogligt selvværd. Tysk kan læres siddende, stående, gående, talende og aktivt handlende, men hvordan flytter vi undervisningen fra klasselokalet ud på gangen, i skolegården, i gymnastiksalen?

Kursusnummer CFU18408 Tid 8. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Kom på kurset, hvis du har lyst til at få inspiration til tyskundervisning i bevægelse og lyst til at arbejde med kreativitet i udvikling af din undervisning. Dette kursus er nyudviklet og henvender sig til tysklærere på alle trin. Medbring tablet/computer. Instruktører Målgruppe Pris

Lærer og læremiddelforfatter Poul Kok Sørensen, Vestre Skole, Grenaa Lærer og læremiddelforfatter Mette Sønderskov, Risskov Efterskole Tysklærere i grundskolen 1110 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i tysk - 5.-9. klasse En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Tysklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Kurset er gratis

In einfacher Sprache: Autentiske romaner til tysk Christiane F’s klassiker Wir Kinder vom Bahnhof Zoo og Wolfgang Herrndorfs nyere Tschick er to autentiske romaner, der er omskrevet i et lettilgængeligt sprog. På mitCFU finder du undervisningsforløb og gloser til begge romaner. Målgruppe: 9.-10. klasse Book Wir Kinder vom Bahnhof Zoo til dine elever på mitcfu.dk/99873082 Book Tschick til dine elever på mitcfu.dk/99873083

Kursusnummer CFU18410 Tid 12. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18411 Tid 3. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

34

KULTURFAG

Gratis inspiration til din undervisning i Kristendom CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se både de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår.

Kursusnummer CFU18206 Tid 8. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18219 Tid 11. maj 2018 kl. 9 - 12 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Kristendomslærere Kurset er gratis

Mærk hverdagen i DDR Med materialesættet om Den kolde Krig illustreres dagligdagen i det gamle DDR med enkle genstande. Materialet kan bruges til at underbygge og arbejde med værdier i det gamle DDR sammenholdt med, at den lukkede grænse til Vesten forhindrede befolkningen i at bevæge sig frit. Målgruppe: 8.-9. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873052

Kristendomkundskab i boksen Bibelen i boksen, Billeder i boksen og Brevet i boksen er tre flotte og aktiverende materialer til undervisningen i kristendomskundskab. Her kommer vi godt rundt om kompetenceområderne for faget. Den tilhørende lærervejledning har udførlig lektionsplan, så materialet er lige til at gå til. Målgruppe: 1.-3. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/lnkyfd9


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

35

KULTURFAG

Samfundsfagslærernes dag 2018 Kom til ”Samfundsfagslærerens dag” og få spændende indspark, ny inspiration og viden fra førende didaktikere og væsentlige samfundsfaglige profiler.

Kursusnummer CFU18204 Tid 13. marts 2018 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning C, Aarhus C

Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Målgruppe Pris

Samfundsfagslærere og andre interesserede 1095 kr.

Prøven med selvvalgt problemstilling Få overblik over de væsentligste områder i prøvebekendtgørelsen og få stillet de tvivlsspørgsmål du måtte have i forhold til prøven. Instruktører Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Rasmus Hjorth Bergstedt, VIA CFU Målgruppe Lærere i historie og samfundsfag på 8. og 9. klassetrin Pris 150 kr.

Kursusnummer CFU18211 Tid 3. maj 2018 kl. 14:00 - 15:30 Sted Online kursus

Online kurs

us

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmeldingsfrist én måned før kursusstart

Temadag

Samfundsfagslærernes dag Globaliseringens udfordringer er på dagsordenen på denne spændende temadag for samfundsfagslærere. Tirsdag den 13. marts 2018 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning C, Aarhus C Læs mere og meld dig til på viacfu.dk/CFU18204


Inspiration i VIA CFU’s makerspace Sæt det 21. århundredes kompetencer på dagsordenen med et besøg i VIA CFU’s makerspace i Herning. Her kan du opleve, hvordan forskellige nye teknologier kan bringes i spil i undervisningen. Det kan være robotter, kodning, 3D-print, lasercutter, vinylcutter, wearables, Lego, GreenScreen med mere. Som noget nyt udbyder vi også mulighed for at arbejde med Virtuel Reality, hvor eleverne opbygger egne verdener i 3D, som de kan navigere rundt i. Du kan kontakte en konsulent for at aftale et besøg enten selv, med kolleger eller med din klasse, eller du kan deltage i et kursus. I år har vi fx kurset ’At arbejde i fremtidens læringsrum - spot på makerteknologier i undervisningen’ på programmet, se side 10. Find kontaktinfo og læs mere på viacfu.dk/makerspace


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

38

MATEMATIK

Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til fagområdet. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18209 Tid 17. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Lærere i matematik og naturfag 1.-10. klasse Kurset er gratis

Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring Der bliver sat fokus på: - Arbejdshukommelse? - Hvorfor arbejdshukommelse er interessant - Hvilke tegn er der på problemer med arbejdshukommelsen? - Hvordan kan man støtte elevers arbejdshukommelse i forbindelse med læring. Instruktør Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Lærere og vejledere der arbejder med matematik og inklusion. 750 kr.

Kursusnummer CFU18201 Tid 19. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18202 Tid 20. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Matematik i indskolingen Matematik for matematiklærere der underviser i 0. - 3. klasse. Kurset har følgende overskrifter: - Regnestrategier. En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen - Matematik i uderummet og naturen fx skolegården, skoven/boldbanen og byen - Matematikvanskeligheder - Bevægelse i matematikundervisningen På kurset har praktiske aktiviteter høj prioritet. Målgruppe Pris

Lærere og skolepædagoger i matematik og den understøttende undervisning 0.-3. klasse 4200 kr.

Kursusnummer CFU18213 Tid 29. oktober 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Lærer og lærebogsforfatter Lone Anesen, Rudkøbing Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid Instruktør Sted

30. oktober 2018 kl. 9 - 15 Lektor i matematik Mette Dreier Hjelmborg, University College Lillebælt VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

31. oktober 2018 kl. 9 - 15 Matematiklærer Volker Berthold, Haslev VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid 1. november 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Lærer og Pædagogisk konsulent Hanne Due Bak, UCN Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

39

MATEMATIK

Elever med matematikangst Hvordan kan vi hjælpe elever, der har udviklet blokeringer/angst over for matematikfaget? På kurset vil der være en beskrivelse af de typiske grunde til, at elever udvikler matematikblokeringer/ matematikangst og der vil være en gennemgang af andre matematikvanskeligheder. Du får også forslag til, hvordan vi kan støtte og hjælpe disse elever til at genvinde tilliden til både matematikken og egne evner inden for matematikken. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17237 Tid 6. december 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Kursusnummer CFU18207 Tid 13. marts 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Lektor i matematik Mette Dreier Hjelmborg, University College Lillebælt Lærere i matematik og skolepædagoger i den understøttende undervisning 4.-10. klasse. 595 kr.

Specialundervisning i matematik Om matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve. Deltagerne vil få indsigt i, hvad der kan forårsage vanskeligheder i matematik, samt i at kunne pege på handlemuligheder. Der sættes fokus på de typer af matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder.

Kursusnummer CFU18212 Tid 5. september 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid Sted

6. september 2018 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted

7. september 2018 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pædagogisk konsulent og cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Matematiklærere, specialundervisningslærere 3500 kr.

Matematikspil uden tekst Multi Math er et matematikspil uden skrevne ord. Kortspillet træner gennem leg og bevægelse enkle matematiske færdigheder og kompetencer. Spillet er opdelt i niveauer og kan spilles med få dansksproglige forudsætninger. Målgruppe: 5-10 årige flersprogede børn og børn med særlige sproglige udfordringer Book til dine elever på mitcfu.dk/99873032


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

40

MATEMATIK

Matematisk opmærksomhed Få perspektiv på, hvad pædagogfaglighed i matematik kan være. Pædagogen spiller en vigtig rolle i udviklingen af elevernes matematiske opmærksomhed. Der er tale om en færdighed, der skal læres, og ikke en funktion, der fremkommer ved modning og vækst. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18200 Tid 21. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Børnehaveklasseledere, skolepædagoger og matematiklærere i indskolingen 975 kr.

Få en matematikkrammer Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning - få en matematikkrammer. Foldere for temadagen bliver sendt til skolerne i oktober 2017. Se mere og tilmeld dig på viacfu.dk/mateva I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler. Målgruppe Pris

Matematiklærere 1100 kr.

Temadag

Få en matematikkrammer Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning - få en matematikkrammer. 22. marts 2018 Helnan Marselis Hotel, Aarhus C Program og tilmelding på viacfu.dk/mateva

Kursusnummer CFU18210 Tid 22. marts 2018 kl. 9:00 - 15:30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist 5. februar 2018


Læser dine elever e-bøger? Du kan gennem VIA CFU låne en lang række e-bøger til undervisningen. CFU tilbyder pt. mere end 170 forskellige skønlitterære titler, der henvender sig til alle klassetrin - og der kommer løbende flere til.

Multi-mediale muligheder, æstetiske oplevelser og motiverende formater. - Der er mange fordele ved at anvende e-bøger i undervisningen. Der er fx ingen risiko for bortkomne eksemplarer og for afgifter på grund af for sene afleveringer, og så kan de fleste e-bøger afvikles med syntetisk tale på computere med de rette hjælpeværktøjer.

Læs e-bøger på ebog.mitcfu.dk

Book e-bøger gennem mitCFU

God læselyst!

Når du har lånt e-bøgerne til din klasse, tilgår eleverne bøgerne ved at logge på med deres UNI-Login på ebog.mitcfu.dk. Her kan e-bøgerne - ligesom ved film og tv-udsendelser – streames direkte, og I kan fra denne platform arbejde med bøgerne sammen, i grupper eller hver for sig.

Vi har e-bøger til både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, og som lærer låner du dem på lige vilkår med almindelige bøger. Du booker også e-bøgerne på stort set samme måde som almindelige bøger. Du booker et vist antal eksemplarer af en bestemt titel, men kan ligesom ved øvrige materialer naturligvis opleve, at en e-bogs-titel er udlånt, eller at der på et givent tidspunkt ikke er flere eksemplarer; det er et spørgsmål om antallet af købte licenser. Du låner e-bøgerne gennem mitCFU, hvor du logger ind med UNI-Login. Her kan du også let orientere dig og lade dig inspirere af andre materialer.

ebog.mitcfu.dk – din e-bogsportal


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

42

NATURFAG

Natur/teknologi 1.-6. klasse Hør bl.a. om - Intentionerne med faget og Fælles Mål 2014 - Geografiske aktiviteter - Forsøgsarbejde - Klassen ud i naturen - Skoven i skolen - Læremiddelkendskab - Skoletjenesten som ressource. Målgruppe Pris

Lærere og skolepædagoger i natur/teknologi og den understøttende undervisning 1.-6. klasse 5300 kr.

Kursusnummer CFU18218 Tid 17.-21. september 2018 kl. 9 - 15 Instruktører Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, VIA Læreruddannelsen, Silkeborg Lærer og konsulent Charlotte Trolle Olsen, Ulstrup Naturvejleder Lars Nygaard, Aqua Naturvejleder Bjarke Birkeland, Aqua Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Museumsinspektør Line Stald, Science Museerne Afdelingsleder Bo Pagh Schultz, Naturhistorisk Museum Salling Sted 17.-20. september AQUA Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg 21. september Moesgaard Strand, , Højbjerg Steno Museet, C.F. Møllers Alle 2, Aarhus C

ASE - Studietur for naturfagsfolk Vælg mellem mere end 400 foredrag og sessioner og få netværk til øvrige deltagere. Besøg også messen med mere end 3.000 m2 udstillingsareal med udstyr til naturfagene. ASE-konferencen afholdes i januar 2018 i Liverpool.

Kursusnummer CFU18203 Tid 3. januar 2018 kl. 20 - 22 Sted University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, Liverpool

Se også viacfu.dk/ASE

Tid 4.-5. januar 2018 kl. 9 - 20 Sted University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, Liverpool

Målgruppe Alle med interesse for naturfag i hele skoleforløbet Pris 5.500 kr. ekskl. fly til Manchester.

Studietur og konference

ASE - Studietur for naturfagsfolk ASE-konference 3.-6. januar 2018, Liverpool Vælg mellem mere end 400 foredrag og sessioner, og få netværk til øvrige deltagere. Besøg også messen med udstyr til naturfagene. Læs mere på viacfu.dk/ASE Kursusnummer CFU18203

Tid 6. januar 2018 kl. 9 - 17 Sted University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, Liverpool Tilmeldingsfrist 15. november 2017


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

43

NATURFAG

Fællesfaglige fokusområder - naturfag på tværs i 7.-9. klasse Få et kvalificeret afsæt til de nye krav om fagsamarbejde. Fælles Mål 2014 lægger op til samarbejde mellem fagene. Hør bl.a. om bestemmelser for afgangsprøverne i fysik/kemi, biologi og geografi? I samarbejde med UCN, Center for Undervisningsmidler og Læringscenter Randers. Målgruppe Pris

Lærere i fysik/kemi, biologi og geografi 7.-9. klasse 3500 kr.

Nye dataloggere til naturfagsområdet Der er nu kommet tre forskellige materialesæt, som du kan låne til din undervisning, til dataopsamling på pc. Det drejer sig om temperatur-, ilt og kuldioxid- og ph-sensorer. Dataloggerne er af Veniertypen og er enkle at bruge, når det gratis program Loggerlite er downloadet. Målgruppe: 7.-9. klasse Book dataloggerne og hent pædagogiske vejledninger og programmet Loggerlite på mitcfu.dk/lnkyfda

Temadag

Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve. Faglige oplæg og workshopper for alle fællesfaglige fokusområder. 29. november 2017 Naturvidenskabernes hus - Bjerringbro Program og tilmelding viacfu.dk/naturfagispil

Kursusnummer CFU18215 Tid 5. november 2018 kl. 9 - 15 Instruktører Pæd. kons. Ole Haubo Christensen, VIA CFU Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, VIA Læreruddannelsen, Silkeborg Sted VIA UC, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers Tid Instruktør Sted

6. november 2018 kl. 9 - 15 Lærer Aff Hjarnø, Haslev VIA UC, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers

Tid Instruktør Sted

7. november 2018 kl. 9 - 15 Lærer Aff Hjarnø, Haslev VIA UC, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

44

PRAKTISK MUSISKE FAG

Go musik let at spille Ny bog ude - kom til kursus med Anders Møller og find din indre Kazoofonist frem. Lær en fantastisk metode til musiktimerne, hvor alle elever bliver aktiveret fra start. Og lær fede nye sange. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18014 Tid 13. marts 2018 kl. 9:00 - 15:30 Sted Bøvling Friskole, Høvsørevej 13, Bøvlingbjerg

Komponist Anders Møller, Odense C Pædagoger med musik og musiklærere 950 kr.

Giv den gas med dit kor Her er korkurset for dig, der er kommet videre. Du ved, hvad du gerne vil, og har været korleder i noget tid. Du vil gerne have muligheden for og tiden til at arbejde mere i dybden med dit kor.

Kursusnummer CFU18006 Tid 16. januar og 22. marts 2018 Begge dage kl. 9 – 15.30 Sted Den Jyske Sangskole, Nørregade 7D, 7400 Herning

Instruktører Instruktører fra Den jyske sangskole Målgruppe For korledere, der arbejder videre end begynderstadiet Pris 1795 kr.

Korarbejde for ”dummies” Kor i skolen helt nede på jorden. Få hjælp til opstart af skolekoret. Få ideer, du kan afprøve når du kommer tilbage til skolen. Instruktører Målgruppe Pris

Instruktører fra Den jyske sangskole For (kommende) korledere, der arbejder med begynderkor. Du behøver ikke at have arbejdet med kor. 1795 kr.

Gå ukulele-amok Måske er skolens ukulele-samling ikke helt i top? - Men hvis du har lyst til og mod på at få din klasse til at spille ukulele, så kan VIA CFU hjælpe. Med materialesættet Ukuleler får I 10 ukuleler med tilhørende begynderbøger bragt til skolen. Og så er det ellers bare at gå i gang! Målgruppe: 0.-6. klasse Book ukuleler til dine elever på mitcfu.dk/99873088

Kursusnummer CFU18005 Tid 18. januar og 20. marts 2018 Begge dage kl. 9 – 15.30 Sted Den Jyske Sangskole, Nørregade 7D, 7400 Herning


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

45

PRAKTISK MUSISKE FAG

Kropsbasis og fægtning Oplev den nye kropsbasisdug. Kom og bliv inspireret til at bruge fægtning som kropsbasisforløb i skolen gennem brug af Kropsbasisdugen. I samarbejde med VIA Efter og Videreuddannelse. Instruktør Målgruppe Pris

Bodil Borg Høj, VIA University College Martin Wiuff, Dansk Fægte Forbund Temaeftermiddagen er for lærere og pædagoger i skolen 350 kr.

Man fægter da i skolen Skolefægtning giver en god, sjov og sikker introduktion til den rigtige fægtesport. Gennem fægtning kan I afprøve en individuel kampsport på en spændende måde og tilbyde alsidig idrætsundervisning med fokus på kropsbasis. Udstyret er ikke elektronisk og er nemt at bruge. Målgruppe: 3.-6. klasse Book Skolefægtning til dine elever på mitcfu.dk/99873055

Prøv det nye sjove Kan Jam Kan Jam er et sjovt spil med hurtige skift, der kan spilles både ude og inde. Man spiller med frisbee i makkerpar. Spillet styrker koordinationsevnen og lægger op til et tempofyldt spil uden fysisk kontakt. Målgruppe: fra 10 år og op Book Kan Jam til dine elever på mitcfu.dk/99873054

Kursusnummer CFU18838 Tid 8. februar 2018 kl. 13-16 Sted VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg Tilmeldingsfrist 25. januar 2018


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

46

PRAKTISK MUSISKE FAG

Boost din billedkunst 2 Få masser af inspiration og praksisnære, afprøvede ideer til billedarbejdet i skolen. Stikordene er lettilgængelige materialer, proces og produkt, tematiske forløb og et kig til FFM. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18001 Tid 6. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted Kibæk Skole, Velhustedvej 6, Kibæk

Billedkunstner Line Frøslev, Hinnerup Undervisere i billedkunst på alle alderstrin 1175 kr.

Boost din billedkunst 3 Inspirerende dag fyldt med konkrete og praksisnære idéer til små og store billedkunstprojekter med god tid til selv at prøve nogle af idéerne af i praksis. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18012 Tid 14. marts 2018 kl. 9 - 15 Sted Bygning D, Ceresbyen 24, Aarhus C

Billedkunstner Line Frøslev, Hinnerup Undervisere i billedkunst på alle alderstrin 1175 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i musik En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne til dine elever, og få ideer og inspiration til det kommende skoleår.

Kursusnummer CFU18010 Tid 17. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18011 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Musiklærere og pædagoger i undervisningen Kurset er gratis

Recycling og design med kant Se og lån nogle af de nye bøger til håndværk og design. Bøgerne kommer med illustrerede bud på designopgaver i børnehøjde komplet med materialeliste og arbejdsplan. Reservér Design med kant til dig selv: mitcfu.dk/52995191 Reservér Recycling til dig selv: mitcfu.dk/53025153


Foto: Billedkunstner Line Frøslev på kurset reflex 2017-2 Boost din billedkunst 1. Se også kurserne Boost din billedkunst 2 og 3 på side 46.

VIA Center for Undervisningsmidler

47

PRAKTISK MUSISKE FAG

Det praktisk-musiske fagunivers hos VIA CFU På vores hjemmeside viacfu.dk har de praktiskmusiske fag deres eget fagunivers. Her kan du finde bred inspiration til din undervisning i billedkunst, madkundskab, håndværk og design, musik og idræt. Vi guider dig i valget af læremidler, præsenterer konkrete ideer og aktuelle kurser og informerer om nyt inden for fagområderne. Kig med på viacfu.dk/pmfag


reflex 2017-2

48

VIA Center for Undervisningsmidler

KONTAKT

Konsulenter: Anne Sophie Westh asw@via.dk 87 55 27 21 Fremmedsprog Internationalisering

Anny Overgaard aov@via.dk 87 55 27 23 Dansk som andetsprog Specialundervisning Inklusion · Innovation Uddannelse og job · VUC

Charlotte S. Pedersen csp@via.dk 87 55 27 67 Fremmedsprog Internationalisering

Finn Bangsgaard fb@via.dk 87 55 27 64 Dansk udskoling

Hanne Schriver hasc@via.dk 87 55 28 25 Dansk udskoling

Helle Rahbek hera@via.dk 87 55 27 17 Dansk mellemtrin Idræt Med Skolen i Biografen

Jens Rahr Schmidt jers@via.dk 87 55 27 19 Naturfag Kulturfag

Kim Malmstrøm kimm@via.dk 87 55 27 35 It-didaktik Musik Kulturfag

Lotte Svane losv@via.dk 87 55 28 37 Kommunikation Dansk som andetsprog Inklusion

Marianne S. Pedersen mspe@via.dk 87 55 27 16 Dansk indskoling

Mette Lynnerup metl@via.dk 87 55 27 14 It-didaktik Billedkunst Håndværk og design

Mikkel Koudal Andersen mika@via.dk 87 55 27 13 It-didaktik Dansk udskoling

Morten Eidorff Langballe moel@via.dk 87 55 27 15 It-didaktik Dansk indskoling

Ole Haubo Christensen oleh@via.dk 87 55 28 10 Matematik Naturfag Håndværk og design

Peter Bak-Jensen pbak@via.dk 87 55 27 81 It og medier

Peter Søgaard peso@via.dk 87 55 27 82 It og medier

Rasmus Bergstedt rabe@via.dk 87552734 It-didaktik Kulturfag Skolemessen

Rune Overvad Skibelund Schou ruos@via.dk 87 55 28 09 Innovation Entreprenørskab

Sara Sejrskild sara@via.dk 87 55 28 48 Dansk indskoling Dansk mellemtrin Idræt

Søren Østergaard soe@via.dk 87 55 27 22 Matematik Naturfag

Stefan Mandal stmm@via.dk 87 55 27 09 It-didaktik Madkundskab Innovation Matematik


reflex 2017-2

49

VIA Center for Undervisningsmidler

KONTAKT

Ebbe Raun er@via.dk 87 55 27 80 Chefkonsulent

Ledelse: Gitte Korreborg giko@via.dk 87 55 27 57 Afdelingsleder

Poul Mortensen pmo@via.dk 87 55 27 03 Afdelingsleder

Søren Grosen sg@via.dk 87 55 28 15 Centerchef

Lotte Christensen loch@via.dk 87 55 28 05

Sandra M. Jensen saje@via.dk 87 55 27 61

Kursussekretariat: Jytte Rohde jyro@via.dk 87 55 28 12

Tina Agesen-Pagh tap@via.dk 87 55 27 04


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

PRAKTISK INFORMATION

VIA Center for Undervisningsmidler Kontakt

Telefontider

T: 87 55 27 00

Mandag – torsdag: 9-15

M: cfu@via.dk

Fredag: 9-14

viacfu.dk/kontakt Åbningstider Adresser

Mandag - torsdag: 9-16

VIA Center for Undervisningsmidler Herning

Fredag: 9-14

A. I. Holms Vej 97 Fleksibel åbningstid

7400 Herning

Grupper kan aftale besøg ud over almindelig åbningstid i VIA Center for Undervisningsmidler Aarhus

informationsafdelingen. Kontakt informationsafdelingen eller den

Ceresbyen 24

pågældende fagkonsulent for en aftale.

Bygning B Følg med på

8000 Aarhus C

viacfu.dk Lukke- og feriedage 2017/2018

viacfu.dk/nyhedsbrev

Juleferie

facebook.com/viacfu

21. december – 2. januar

Vinterferie Påskeferie

Uge 7

26. marts – 2. april

Store Bededag

27. april

Kr. Himmelfart

10. maj – 11. maj

2. Pinsedag

21. maj

Grundlovsdag

5. juni

Sommerferie 2018 Ugerne 28, 29, 30 og 31

50


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

Falder dine elever også for fake news?

51

TITEL

I en �d, hvor fake news er blevet en del af hverdagen, og interne�et gør det muligt for alle at udtrykke, hvad de vil, har det aldrig været vig�gere, at børn og unge kan forholde sig kri�sk �l informa�on. Det kan de lære med SøgSmart, der er det første værktøj �l informa�onssøgning i undervisningssammenhæng. SøgSmart: • gør dine elever �l kompetente informa�onssøgere  får klassen �l at samarbejde om systema�sk kildekri�k • er enkelt og let at bruge

k

SøgSmart.d genn

– jeres vej

Før I søger

n em søgninge

d Lav søgeor

ørgsmål Lav søgesp

Undersøg

...

Hvad? Hvorfor? an? Hvord

Vi vil ge undersø

er

Mens I søg

...

...

...

ner

Søgemaski

Biblioteket

Databaser

...

Emne

Bibliotek

ord

Udvælg søge

Få tips

......... .........

Sprog søgeord Flere Emneord linje Værktøjs

Titel er Forfatt DK5

........ ........ ....

Kildekritik tete ddaa

o Up t rdig Trovæ Afsender Formål pe Målgrup

kilder

WWW

.....

gt

Efter I har sø

Søg og vælg

Kan I bruge

kilderne?

GRATIS VÆRKTØJ til 3.-9. klasse

Bestil gratis elevplakater til skolens klasseværelser og PLC på viacfu.dk/plc

e

lbibliotekern

B Centra

SøgSmart.dk er udviklet af Centralbibliotekerne og Centre for Undervisningsmidler med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen

B Centralbibliotekerne


SKOLEMESSEN 2018

8223 - jyst - 10.17

Scandinavian Congress Center og Musikhuset - Aarhus 18.-19. april

REGISTRÉR DIG ONLINE OG KOM GRATIS IND Den 8. januar 2018 åbner skolemessen.dk Her kan du se hele programmet og registrere dig gratis til messedagene.

på Følg os ok Facebotter og Twi

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse samt de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.

reflex - forår 2018  
reflex - forår 2018  

reflex med kurser i foråret 2018

Advertisement