Page 1

Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

VIA University College

ISSN: 1601-8737

reflex KURSER 2017/2018


Kolofon reflex 2017-1 Via University College Redaktion: Poul Mortensen Lotte Svane Strange Petersen Søren Grosen (ansvarshavende) Layout & grafik: Jytte Stoustrup VIA University College Tryk: PRinfo

IDEER OG OPDATERING FRA CFU Vil du ha’ serveret nyheder og gode idéer fra VIA CFU, kan du bruge vores hjemmeside og følge os gennem det månedlige nyhedsbrev og Facebook. Det gør rigtig mange lærere allerede, og vi vil gerne i kontakt med endnu flere fra både øst og vest i regionen.

Oplag: 11.000 ISSN: 1601-8737 Foto: Inge Lynggaard Hansen

HJEMMESIDE Få overblik over aktuelle kurser, og få inspiration til fag og temaer på tværs. viacfu.dk NYHEDSBREV Abonnér på NYT fra CFU, vores månedlige nyhedsbrev. viacfu.dk/nyhedsbrev FACEBOOK Like vores facebookside, og få ugentlige tips til materialer og kurser i dit nyhedsfeed. facebook.com/viacfu


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

3

LEDER

Nyt skoleår på vej - og nye kurser og kursusformer På skolerne i hele landet arbejdes der hårdt med at forankre og videreudvikle de mange tiltag, som både folkeskolereformen og den generelle pædagogiske udvikling fordrer. Mange nye initiativer er i spil, og samtidig skal den grundlæggende fag-faglighed også vedligeholdes og opdateres. Der er nok at se til. VIA CFU præsenterer i dette nummer af reflex igen en lang række kurser, der imødekommer skolernes og lærernes mange krav, ønsker og behov, og som altid er CFU’s kursusudbud kendetegnet ved at være tæt på praksis med ideer og inspiration lige til at tage med hjem i undervisningen.

Vi forsøger derfor at gøre kursusudbuddet mere fleksibelt for skolerne ved at udbyde en række kurser som både almindelige fremmødekurser og som online-kurser. Kast dig ud i det, og prøv et online kursus i efteråret 2017. Læs mere side 5. Lad dig også inspirere af alle de helt almindelige fremmødekurser, som dette nummer af reflex er fyldt af. Undervejs får du desuden en række gode tips til materialer, som du kan låne til dig og dine elever fra VIA CFU. God læselyst og på gensyn – live eller online.

Fokus på ny teknologi og it-didaktik Nye digitale læremidler, nye teknologier og it-didaktik i undervisningen har stor opmærksomhed på CFU, hvilket også afspejles i kursusrækken. Se fx kurser som ’Kom i gang med 3D-design’ (s. 13) og ’Kæmp, tab og vind sammen med dine elever – om e-sport i undervisningen’ (s. 15). Også kurset ’At arbejde i fremtidens læringsrum – spot på makerteknologier i undervisningen’ er værd at fremhæve. Dette kursus foregår i vores nye makermiljø på CFU i Herning (s. 10). Som altid har vi også mange gode fagkurser på programmet. Se fx ’Det hele står ikke på linjerne – fokus på sprog og forståelsesstrategier i dansk indskoling’ (s. 19), ’Mundtlig prøve – rundt i danskfagets kompetencer’ (s. 32) og ’Blended learning og CFUs romaner, grafiske romaner og billedbøger – dansk på ældste trin i en blended learning kontekst’ (s. 27), som indledes med et webinar.

Nu også online kurser Vores kursusudbud gælder alle lærere i region Midtjylland, fra kyst til kyst, og det kan være tidskrævende og besværligt at skulle transportere sig til et kursus, der afholdes langt væk. Samtidig ønsker mange lærere at deltage i kurser sammen med kolleger, men det tillader skolens økonomi måske ikke på grund af timeforbruget.

Søren Grosen Centerchef ved VIA Center for Undervisningsmidler


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

4

KURSUSINFORMATION

Tilmelding til CFU’s kurser Du kan tilmelde dig online på viacfu.dk/kurser. Her kan du også læse mere om det enkelte kursus. Bemærk, at der ikke er en fast dato for sidste frist for tilmelding. Hvor intet andet er nævnt, er tilmeldingsfristen en måned før første kursusdag. Alle CFU’s kursusgebyrer er inklusiv forplejning og eventuelle materialer, men eksklusiv moms. Optagelse og afslag Ved online tilmelding får du med det samme en mail tilsendt, som bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning. Bemærk, at du er ikke optaget på kurset, før du modtager en bekræftelse fra kursusadministrationen. Denne bekræftelse udsendes via mail, så det er en god idé at meddele os evt. ændringer i mail og arbejdssted. Beslutningen om gennemførelse vil normalt foregå en til to måneder før kursets afvikling. Du vil kort efter sidste frist for tilmelding modtage besked om gennemførelse eller aflysning. Der er ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre, så vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig online indtil 14 dage før kurset. Er du senere ude end 14 dage før, ring da til kursusadministrationen for at få hjælp med tilmeldingen. Tilmelding til CFU’s kurser er bindende. Afbud Det er skolen, der har købt pladsen på kurset. Den kan overdrages til en kollega i tilfælde af, at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse, hvem der kommer i stedet. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder. Forslag til nye kurser Du er altid velkommen til at indsende idéer til nye kurser samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. kataloget til at få idéerne. Kontakt kursusadministrationen, eller henvend dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Tilbuddet gælder også, hvis I skal have hjælp til afholdelse af en pædagogisk dag på skolen. Se kontaktinfo side 64 og 65. Dine egne kurser På adressen viacfu.dk/minekurser kan du se status på din kursustilmelding. Har du oplyst os dit brugernavn til UNI-login, kan du gå direkte til de kurser, du er tilmeldt.

Når du er optaget på kurset, kan du finde deltagerliste og andre praktiske oplysninger samt eventuelt kursusmateriale til download. Har du ikke et UNI-login, kan du logge på med den mailadresse, du oplyste ved tilmeldingen. Find vej til kursussted og p-plads De fleste af vores kurser afholdes på CFU i Herning og Aarhus. Parkering Der er forskellige p-ordninger de steder, vi afholder vores kurser. Der kan være betalingsordning eller blot almindelig p-vagtordning. På CFU i Herning skal du være ekstra opmærksom på, at du holder på en af VIA CFU’s p-pladser, da der ellers udskrives en parkeringsafgift. Du vil sammen med optagebrevet få de nødvendige oplysninger.


Tag afsted på kursus – eller deltag hjemmefra Logistikken kan være en stor udfordring, når man på skolerne skal passe behovet for efteruddannelse og opkvalificering ind i en travl hverdag. Både placering og tidspunkt kan være afgørende faktorer for, om det overhovedet er ladsiggørligt at tage på kursus. Vi afprøver derfor muligheder for at gøre kursusdeltagelsen mere fleksibel ved at udbyde en række kurser som både almindelige fremmødekurser og som online-kurser. Fra og med det kommende skoleår har du således ved flere af vores kurser mulighed for at vælge, om du vil møde op på kurset som vanligt,

deltage i kurset hjemmefra eller fra skolen sammen dine kolleger. Vælger I online muligheden, er kursusprisen lidt billigere. Vær opmærksom på online kurserne, når du bladrer vores katalog igennem, og kontakt afdelingsleder Poul Mortensen eller en af vores kursussekretærer, hvis du har spørgsmål. Se kontaktinfo side 64 og 65. Se samtlige aktuelle kurser med udførlig beskrivelser på viacfu.dk/kurser


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

6

KURSUSOVERSIGT 2017/2018

For alle lærere på tværs af fag ACT - inkluderende adfærd hos professionelle voksne. . . . . . . . . 9 ACT 2 - Mere inkluderende adfærd for professionelle voksne . . . . 9 Inspiration og ideer til næste skoleår - og foredrag med Per Vers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Design for Change. Lær dine elever, at de kan gøre en forskel for andre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 At arbejde i fremtidens læringsrum - spot på makerteknologier i undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Digitale medier i indskoling og SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kodning i skolen - derfor og sådan 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kom i gang med Micro:bit i undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kom i gang med 3D-design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kom i gang med 3D-design og 3D-print som læringsværktøj. . 13 Takt i skolen - trivsel i praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Lær at kode et computerspil i Scratch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Programmering generelt - spiludvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kæmp, tab og vind sammen med dine elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dansk indskoling Læringslyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Den rette tekst til det rette formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Læringssnacks fra Time2learn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Feedback i praksis - vurdering for læring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Det hele står ikke på linjerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 To dage med indskolingskonsulenterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Gratis inspiration til din danskundervisning i 1. og 2. klasse - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Gratis inspiration til din undervisning i børnehaveklassen - 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Til dig, der skal have dansk i første klasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Indskolingsdansk med ugeskema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Børnehaveklasseledernes temadage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Børnenes U-landskalender 2017 - Børnene er Burkina Fasos guld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Dansk mellemtrin Læs! Læs! Læs!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ordet er dit! Undervisning i mundtlighed på mellemtrinnet. . . 24 Gratis inspiration til din danskundervisning på mellemtrinet - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Bedre elevtekstrer - kvalificeret arbejde med skriftlighed på mellemtrinnet. . . . . . 25 Flydende læsning i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Dansk udskoling Skriv med de store. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ind og ud af danskfaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Skønlitterært kursus med afstikker til kort- og spillefilm. . . . . 27 Unge og multimodal iscenesættelse i sociale medier. . . . . . . . 27 Blended learning og CFUs romaner, grafiske romaner og billedebøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Dansk med de store - 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 At arbejde innovativt i og med dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Bliv klædt på til arbejdet med ungdomslitteratur i udskolingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Dansk med de store - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Gratis inspiration til din undervisning i dansk i udskolingen - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Retskrivning i grundskolens ældste klasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hvordan kobles grammatik med bevægelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Multimodale, æstetiske tekster: Billedebøger og grafiske romaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Mudtlig prøve - rundt i danskfagets kompetencer . . . . . . . . . . . 32 Prøver i dansk - for første gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Søg og du skal finde - informationssøgning på nettet. . . . . . . 32 Prøveklar. Skriftlig fremstilling. Guide til iPrøven. . . . . . . . . . . . . . 33

Dansk som andetsprog At arbejde med flygningebørn og børn af flygtninge i praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Dansk som andetsprog på mellemtrinnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Basisundervisng i modtageklasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Få fart på undervisningen i dansk som andetsprog. . . . . . . . . . 35 Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

7

KURSUSOVERSIGT 2017/18

Fremmedsprog First Class English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Be Active - Games Galore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Engelsk som classroom language. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Det funktionelle sprogsyn i praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Tysklærernes dag - 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Hvordan integrerer man ordblinde i fremmedsprogsundervisningen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Deutch von Früh bis spät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Gratis inspiration til din undervisning i tysk - 5.-9. klasse - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Gratis inspiration til din undervisning i fransk - 5.-9. klasse - 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Kulturfag Prøven med selvvalgt problemstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Re:formation - teser, tro og tvivl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Samfundsfagslærernes dag 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Få den daglige undervisning i samspil med afgangsprøven. . . 43 Historielærernes dag 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Klar til prøven i kristendomskundskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tur til folketinget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Matematik På opdagelse i matematikken med IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det kommer an på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elever med matematikangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag - 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring . . . . . . . . . Fokus på programmering i matematik i indskolingen . . . . . . . . Fokus på programmering i matematik på mellemtrinnet . . . . Matematik i børnehaveklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematisk opmærksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Få en matematikkrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematik i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specialundervisning i matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 46 46 47 47 48 48 48 49 49 50 50

Naturfag Undersøgelser i natur/teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . StarLAB - et miniplanetarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sæt strøm til - boost din undervisning i håndværk og design . . . Fællesfaglige fokusområder - naturfag på tværs i 7.-9. klasse . . Tur til det nye Experimentarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naturfag i spil - 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programmering i natur/teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASE - Studietur for naturfagsfolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vejrudsigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natur/teknologi 1.-6. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den fællesfaglige undervisning frem mod prøven - hands on . .

52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57

Praktisk musiske fag Boost din billedkunst 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elever gentænker deres skolemad og måltidskultur . . . . . . . . . Digital billedkunst - en verden af muligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . Sådan kan du tilrettelægge håndværk og designundervisning . Gratis inspiration til din undervisning i idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . KUCHEZA Musik for indskoling og mellemtrin . . . . . . . . . . . . . . . . Kom i form på guitaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenspil med hele klasser for 2.-4. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . Korarbejde for ”dummies” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giv den gas med dit kor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 58 59 59 60 60 61 61 62 62


Gratis inspirationsdage på CFU

Vi gentager successen

Inspiration og ideer til næste skoleår - og foredrag med Per Vers Læs mere og meld dig til på viacfu.dk/inspiration2017


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

ACT - inkluderende adfærd hos professionelle voksne Professionelle voksne står ofte i situationer, hvor de har svært ved at forstå en elevs adfærd. Få redskaber og afprøv dem, så du kan handle og ikke bliver handlingslammet.

Kursusnummer CFU17863 Tid 14. september 2017 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør  Cand. Pæd. Pæd. Psych. Mads Trampedach, www.madstrampedach.dk Målgruppe Lærere, pædagoger, trivselslærere, inklusionsvejledere, pædagoger, AKT-personer i skole og SFO Pris 1120 kr.

ACT 2 - mere inkluderende adfærd for professionelle voksne Professionelle voksne står ofte i situationer, hvor de har svært ved at forstå en elevs adfærd. Få redskaber og afprøv dem, så du kan handle fremfor at blive handlingslammet. For dig, der allerede har kendskab til ACT.

Kursusnummer CFU17864 Tid 9. november 2017 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktører Cand. Pæd. Pæd. Psych. Mads Trampedach, www.madstrampedach.dk Målgruppe  Trivselslærere, professionelle i specialpædagogiske stillinger, pædagoger, lærere, AKT- personer i Skole og SFO, vejledere og supervisorer. Pris 1120 kr.

Inspiration og ideer til næste skoleår - og foredrag med Per Vers Bliv klar til ferien med ro i maven og smil på læben med inspiration til næste skoleår. På VIA CFU kører vi alt i stilling til, at planlægningen af dit kommende skoleår kan få den bedste start.

Kursusnummer CFU17428 Tid 26. juni 2017 kl. 8.30 - 13 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Dagen er gratis, men tilmelding nødvendig – det er først til mølle!

Kursusnummer CFU17260 Tid 27. juni 2017 kl. 8.30 - 13 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Målgruppe Pris

Alle interesserede Kurset er gratis

9


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Design for Change. Lær dine elever, at de kan gøre en forskel for andre Opdag! Drøm! Skab! Del! Design for Change er en metode til at arbejde med innovation og entreprenørskab i din undervisning Instruktører  Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Innovationskonsulent Rune Overvad Skibelund Schou, VIA CFU Målgruppe Alle klassetrin Pris 525 kr.

Kursusnummer CFU17854 Tid 29. august 2017 kl. 13 - 15 Tilmeldingsfrist 10. august 2017 Sted Online kursus

us Online kurs

At arbejde i fremtidens læringsrum - spot på makerteknologier i undervisningen Design, skab og producer - sæt fokus på faglig og innovativ læring med makerteknologier. Oplev hvordan programmering, 3D-print og lasercuttere, robotter og wearables kan tænkes direkte ind i fagene. Når man har gennemført dette kursus, får man adgang til gratis at komme på et klassebesøg på Makerspace i Herning. Instruktører  Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Målgruppe Undervisere i alle fag Pris 1050 kr.

TAKT i skolen TAKT står for trivsel, anerkendelse, kommunikation og teamwork, som er afgørende forudsætninger for et lærende fællesskab. Med bogen TAKT i skolen får I et pædagogisk og konkret teamredskab til arbejdet med trivsel. Reserver til egen inspiration på mitcfu.dk/52820839

Kursusnummer CFU17430 Tid 4. september 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18400 Tid 8. marts 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

10


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til området. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktører Pæd. konsulent Lotte Svane Strange Petersen, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Målgruppe Lærere med interesse for inklusion og specialundervisning Pris Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18818 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18819 Tid 25. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18820 Tid 26. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Digitale medier i indskoling og SFO

VERDEN

Kurset henvender sig til pædagoger og lærere i SFO og indskoling, som gerne vil have didaktisk og praktisk viden om brugen af it og skabe sammenhæng i overgangene.

Kursusnummer CFU17858 Tid 6. november 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17859 Tid 9. november 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Lærere og pædagoger i indskolingen og SFO 525 kr.

I DINE HÆNDER

Bliv din skoles UNESCO-låner

UNESCO Samlingerne Verden i dine hænder Kursus den 6. september 2017 MOMU Moesgaard Museum Aarhus Med en lærer på dette kursus kan I Iåne etnografiske kasser fra Moesgaard Museum til undervisningen. På dagen ser du museet med didaktiske briller og får præsenteret de nyeste Unesco-samlinger. Læs mere og meld dig til på unescosamlingerne.dk

11


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

12

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Kodning i skolen - derfor og sådan 1 Vi beskæftiger os med egnede begynderplatforme og en række praktiske øvelser og forløb, som kan bruges til at introducere og arbejde med helt grundlæggende kodning og programmeringsforståelse.

Kursusnummer CFU17434 Tid 6. december 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Kurset henvender sig både til kursister med og uden forhåndskendskab til programmering Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Pædagoger, lærere og PLC-medarbejdere 1220 kr.

Kom i gang med Micro:bit i undervisningen Oplev hvad du kan med micro:bit på dette online kursus. Her vil du få tilsendt et stk micro:bit, som du selv kan arbejde med under og efter dette online kursus. Du vil blive hjulpet igennem de helt elementære funktioner med micro:bit. Der vil blive givet bud på hvordan micro:bit kan integreres i undervisningen. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Lærere i natur og teknologi, håndværk og design, valgfagslærere og andre nysgerrige 450 kr.

Fremtidens teknologier og læremidler – her og nu 3D-print, vinylskærer, lasercutter, varmepresser, robotter, wearables, e-tekstiler, animationsfilm og andre herligheder. Læs om de mange teknologier, du og dine elever kan prøve i vores nye makermiljø. – Og book et besøg til din klasse. Læs mere på viacfu.dk/makerspace

Kursusnummer CFU17431 Tid 2. oktober 2017 kl. 13 - 15 Sted Online kursus

us Online kurs


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Kom i gang med 3D-design Dette online kursus henvender sig til dig, der endnu ikke har arbejdet med 3D-design. Her vil du blive ledt gennem øvelser, så du får en begyndende forståelse for det at arbejde med 3D-design. Der vil blive taget udgangspunkt i det webbaserede program Tinkercad. Da der kun arbejdes med selve 3D-design, vil der ikke være mulighed for at få udprintet modellerne på kurset.

Kursusnummer CFU17444 Tid 31. oktober 2017 kl. 13 - 15 Sted Online kursus

us Online kurs

Man kan med fordel kombinere dette kursus med CFU17441 Kom i gang med 3D-design og 3D-print som læringsværktøj. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Lærere i håndværk og design, billedkunst, matematik eller som bare er nysgerrige 240 kr.

Kom i gang med 3D-design og 3D-print som læringsværktøj Kurset vil omhandle didaktiske overvejelser, tips og praktiske eksempler omkring 3D-design og 3D-print i undervisningen. Vægt på hands-on og individuel vejledning, og kursisterne vil selv komme til at udprinte modeller og prototyper.

Kursusnummer CFU17441 Tid 4. december 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Har du aldrig arbejdet med 3D-design kan du med fordel deltage på online kurset CFU17444 Kom i gang med 3D-design. Kursister anbefales at oprette sig på tinkercad.com inden kurset. Instruktør Pæd. it konsulent Tom Viller Rasmussen, RealDream.dk Målgruppe Lærere i håndværk og design, billedkunst, matematik, natur/teknologi, pædagoger og andre nysgerrige på 3D-design og 3D-print som læringsværktøj Pris 890 kr.

LÆS MERE OG MELD DIG TIL Se mere om kurserne, og tilmeld dig på viacfu.dk/kurser

13


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

14

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

TAKT i skolen - trivsel i praksis TAKT står for trivsel, anerkendelse, kommunikation og teamwork, som er afgørende forudsætninger for et lærende fællesskab. Med TAKT får I et pædagogisk og konkret teamredskab til arbejdet med trivsel. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Helle Overballe Mogensen, Højbjerg Lærere og pædagoger på alle klassetrin, pædagogiske ledere, AKT- og inklusionsvejledere samt fagfolk fra PPR. 895 kr.

Kursusnummer CFU17861 Tid 4. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU17862 Tid 5. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Lær at kode et computerspil i Scratch Scratch er en oplagt mulighed for at lære børn at programmere/ kode. På dette online kursus lærer du som lærer selv at lave et simpelt computerspil. Du vil blive introduceret til at arbejde med figurer, baggrunde, animation af figurer mm. Du vil lære at arbejde med begivenheder, når fx figurer støder ind i hinanden eller kommer uden for de givne baner. Der vil blive arbejdet med at sætte score på osv. Kurset tager udgangspunkt i et undervisningsforløb instruktøren har afviklet med flere valghold. Bemærk kurset er et online kursus. Op til kurset vil kursisten modtage link til kursus stedet. Du behøver ikke have erfaring med programmering. Du skal inden kurset oprette dig som bruger på scratch.mit.edu Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Per Højland Milling, Holstebro Alle interesserede 390 kr.

Slap i koderne? Blandt vores mange materialer til arbejdet med kodning har vi også microbits. Kom og få en demonstration af micro-controlleren med indbygget bluetooth, accellerometer, kompas og display. Mere end en million er delt ud på engelske skoler. Målgruppe: (5.-6.) 7.-10. klasse Kontakt for demonstration: pbak@via.dk

Kursusnummer CFU17435 Tid 11. oktober 2017 kl. 13 - 15 Sted Online kursus

us Online kurs


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Programmering generelt - spiludvikling Vi tager udgangspunkt i velegnede begynderressourcer til kodning og bevæger os derfra videre. Undervejs kommer vi omkring spilgenrens særlige kendetegn og forslag til didaktisk design i forbindelse med større spiludviklingsprojekter.

Kursusnummer CFU18401 Tid 22. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Kurset henvender sig både til kursister med og uden erfaring med kodning. Hvis du ikke før har arbejdet med kodning, er det dog en fordel, at du forinden har deltaget i kurset CFU17434 Kodning i skolen - derfor og sådan 1. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Eva Petropouleas Christensen, University College, Sjælland Kurset henvender sig både til kursister med og uden erfaring med kodning. 1310 kr.

Kæmp, tab og vind sammen med dine elever Brug e-sport som udgangspunkt for at arbejde med sociale kompetencer og samarbejde. Du har med computerspil en unik mulighed for at samle dine elever mod et fælles mål, som ingen anden aktivitet kan matche. Spil kan motivere og udfordre eleverne til at være problemløsere, tænke innovativt, være kreative og til at samarbejde.!! Instruktører Konsulent Skolen i spil Stine Melgaard Lassen, Låsby Konsulent Skolen i spil Tore Neergaard Kjellow, Låsby Målgruppe Lærere og pædagoger Pris 790 kr.

Fagside om inklusion og specialundervisning Alle børn har brug for at være en anerkendt del af et fagligt og socialt fællesskab. På VIA CFU’s hjemmeside finder du hjælp til valg af læremidler, konkrete ideer og kurser til og om arbejdet med inkluderende læreprocesser. Se med på viacfu.dk/inklusion

Kursusnummer CFU17454 Tid 20. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

15


Tag gratis på besøg med dine elever i CFU’s nye makerspace i Herning I kommer med eleverne og de kreative projekter - vi stiller udstyr og konsulenter gratis til rådighed. Vi har gennem den seneste tid etableret et nyt og spændende makermiljø på CFU i Herning. Vi har indrettet rum med teknisk udstyr og har tilrettet undervisningsmiljøet pædagogisk, så der er god mulighed for i praksis at arbejde innovativt og kreativt med udvikling, design og produktion.

Hvad er et makerspace? Makerspace bygger på den grundtanke, at børn lærer bedst, når de konstruerer og bygger fysiske genstande i fællesskab. Makerspace er et skridt mod fremtidens folkeskole og bygger på principperne for læring i det 21. århundrede. Med forskellige værktøjer er det muligt at arbejde med entreprenørskab, design, formgivning og projektarbejde i de fleste fag.

Mange teknologier i spil I makerspace er der mulighed for at arbejde med forskellige teknologier, og når du og din klasse kommer, vælger vi teknologier ud, der passer ind i netop jeres projekt. Vi tilbyder blandt andet mulighed for at arbejde med: – 3D-print og 3D-scan – Lasercutter – Vinyl/folieskærer (til mærkater, trøjetryk med videre) – Kodning/robotter/droner – Wearables/e-tekstiler – Video- og lydproduktion/green-screen – VR: Virtuel Reality Se beskrivelsen af de forskellige muligheder og teknologier på viacfu.dk/makerspace

Kurser for dig og oplevelser for dine elever VIA CFU udbyder kurser for lærere i makerspace i Herning, hvor du kan få de mange teknologier og muligheder under huden (se side 10 og 13) - men du kan også besøge stedet sammen med en klasse. I samarbejde med CFU’s pædagogiske itkonsulenter aftaler du et forløb, hvor eleverne dels bliver introduceret til de forskellige værktøjer og dels selv kommer til at arbejde med de valgte teknologier i forskellige faglige forløb. Mere end 20 klasser har i dette skoleår besøgt makerspace – både almenklasser og specialklasser lige fra 2. til 10. årgang. Mange forskellige fag har været i spil: matematik, håndværk/ design, natur/teknologi, tysk, dansk med flere samt forskellige valghold.

Kontakt os med jeres idé Har du en god idé til arbejdet med design, kodning, produktion og innovation, så kontakt os, så vi kan afprøve ideerne i vores makerspace – sammen med din klasse. Kontakt en af følgende pædagogiske it-konsulenter: Peter Bak-Jensen på pbak@via.dk Stefan Mandal Mortensen på stmm@via.dk Mette Lynnerup på metl@via.dk


BESØG I VIA CFU’S MAKERSPACE – Det første besøg fra en skole er gratis. – Et besøg på tre timer, fx kl. 9-12, koster 1.200 kr. – Et besøg på fem timer, fx kl. 9-14, koster 2.000 kr. – Besøgene inkluderer materialeforbrug i et rimeligt omfang. – Har du gennemført CFU-kurset ’Fremtidens læringsrum - spot på makerteknologier i undervis ningen’ får du også et gratis besøg med din klasse. – NB: Kommer I med mere end 25 elever, skal der minimum to lærere med.

Det var rigtigt sjovt, motiverende og lærerigt for eleverne at bruge en dag på selv at få lov til at producere. Det var også udelukkende positive evalueringer, jeg fik af eleverne efterfølgende. Jeg kan kun rigtigt varmt anbefale andre også at gøre brug af tilbuddet om besøg i makerspace. Tine Jespersen, lærer på Thyborøn Skole


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

18

DANSK INDSKOLING

Læringslyst Spil, lege, aktiviteter og ideer lige til at tage med hjem på skolen. Bliv inspireret og afprøv gode ideer til, hvordan man kan lege traditionelle færdigheder ind, så børnene glemmer de går i skole.

Kursusnummer CFU17844 Tid 20. november 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17845 Tid 23. november 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Lærer Pernille Brinch, Time2Learn Dansklærere og pædagoger, speciallærer, og læsevejleder i indskolingen 525 kr.

Den rette tekst til det rette formål Inspiration og praksisidéer til danskundervisningen for elever, der har “knækket koden”. Et kursus med fokus på tekster i 2. klasse - hvilke skal du vælge og hvordan kan du bruge dem?

Kursusnummer CFU18801 Tid 4. april 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18802 Tid 5. april 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Lærere og pædagoger, der underviser i dansk på andet klassetrin samt andre interesserede 1050 kr.

Læringssnacks fra Time2learn Spil, lege, aktiviteter og ideer lige til at tage med hjem på skolen. Bliv inspireret og afprøv gode ideer til, hvordan man kan lege traditionelle færdigheder ind, så børnene glemmer de går i skole. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17860 Tid 9. oktober 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Lærer Pernille Brinch, Time2Learn Børnehaveklasselærere og pædagoger/ lærere på trinnet 485 kr.

Feedback i praksis - vurdering for læring Kend de grundlæggende elementer i feedback i undervisningen, prøv den norske metode “vurdering for læring” og få praksiseksempler på feedback der fører til dybdelæring.

Kursusnummer CFU17848 Tid 5. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17849 Tid 12. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 5. september 2017

Pæd. konsulent Gitte Stamp, UC Lillebælt Pæd. konsulent Celine Ferot, UC Lillebælt Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen 1150 kr.


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

19

DANSK INDSKOLING

Det hele står ikke på linjerne Fagtekst og fiktion læses og forstås på forskellig måde. Her er kurset, der sætter fokus på sprog og forståelsesstrategier for begge genrer.

Kursusnummer CFU17841 Tid 30. oktober 2017 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktører Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Postdoc, ph.d. Hanne Trebbien Daugaard, København Målgruppe Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen Pris 1150 kr.

Kursusnummer CFU17840 Tid 31. oktober 2017 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

To dage med indskolingskonsulenterne Indskolingskonsulenterne har sammensat en vifte af muligheder og idéer fra alle danskfagets kompetenceområder. Der er fokus på læremidler, du kan låne på CFU - men især er der fokus på, hvad og hvordan de kan indgå i din praksis. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen 2100 kr.

Brug kroppen og gør læring til en leg Med det nye 120-ords-tæppe kan eleverne lære de mest brugte ord med hele kroppen. Hvis man kan de 120 ord som ordbilleder, er det lettere at få en succesoplevelse med læsning. Med tæppet følger en række aktivitetsforslag. Målgruppe: 0.-2. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873026

Kursusnummer CFU17865 Tid 7. september 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid Sted

8. september 2017 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Kursusnummer CFU17866 Tid 21. september 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tid Sted

22. september 2017 kl. 9 - 15 VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

20

DANSK INDSKOLING

Gratis inspiration til din danskundervisning i 1. og 2. klasse - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i indskolingen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18805 Tid 14. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18806 Tid 15. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18807 Tid 28. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Gratis inspirationsdag til din undervisning i børnehaveklassen - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Målgruppe Pædagoger og lærere, der arbejder med børnehaveklassen Pris Kurset er gratis

Det afhænger af øjnene, der ser Fra udlånssamlingen kan du til dine elever låne den fantastiske billedbog Alle så en kat. Her udgør tekst og illustration et fuldstændigt hele. Med temaet, at alt afhænger af øjnene, der ser, er der stof til gode drøftelser om vores opfattelse af os selv, de andre og livet. Målgruppe: 0.-2. klasse Book klassesæt og download undervisningsforslag på mitcfu.dk/52627702

Kursusnummer CFU18821 Tid 7. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18822 Tid 24. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18823 Tid 28. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

21

DANSK INDSKOLING

Til dig, der skal have dansk i første klasse Fire dage med oplæg, inspiration og idéer til praksis. Et kursustilbud, der klæder dig på til at komme godt i gang med danskundervisningen i første klasse. Målgruppe Pris

Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen 4000 kr.

Kursusnummer CFU18803 Tid 11. juni 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid Instruktør Sted

12. juni 2018 kl. 9 - 15 Selvstændig pæd. konsulent Jens Møller Andersen, Odense VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

13. juni 2018 kl. 9 - 15 Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktører Sted

14. juni 2018 kl. 9 - 15 Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Film og tv i indskolingen Gennem mitCFU kan du let og hurtigt anvende tv-udsendelser i undervisningen. På vores faghjemmeside har vi udvalgt velegnede titler til indskolingen - de fleste med en pædagogisk vejledning. Se fx Hr. Skæg, Bennys Badekar og Alfons Åberg. Eller styrk nabosprogsundervisningen ved at se historien om Ängeln. Læs mere på viacfu.dk/danskindskoling

Kursusnummer CFU18804 Tid 18. juni 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tid Instruktør Sted

19. juni 2018 kl. 9 - 15 Selvstændig pæd. konsulent Jens Møller Andersen, Odense VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tid Instruktør Sted

20. juni 2018 kl. 9 - 15 Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Irene Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tid Instruktører Sted

21. juni 2018 kl. 9 - 15 Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

22

DANSK INDSKOLING

Indskolingsdansk med ugeskema Pædagogikken med ugeskema åbner nye muligheder for både undervisningen og planlægning af denne. Dette kursus er meget praksisnært og viser hvordan en undervisning kan være organiseret og udført. Du vil blive aktivt inddraget og få rig mulighed for afprøvning. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Lærere og pædagoger i indskolingen 525 kr.

Kursusnummer CFU17846 Tid 11. december 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU17847 Tid 14. december 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Børnehaveklasseledernes temadage Målet i 0. klasse er at styrke og udvikle et godt fundamentet for elevernes alsidige udvikling. Læring gennem leg er centralt, og temadagene sætter fokus på to forskellige tilgange til dette. Kropsligt udtryk, rytme og sanglege er omdrejningspunktet den ene dag – mens du får masser af inspiration til leg og læring med it og digitale medier den næste dag. Instruktør Pæd. konsulent, Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Musik- og bevægelsespædagog Anette Møs, Allingåbro Målgruppe Undervisere i børnehaveklassen Pris 2085 kr.

Kursusnummer CFU18826 Tid 26.-27. februar 2018 Begge dage kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18825 Tid 5.-6. marts 2018 Begge dage kl. 9 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive Kursusnummer CFU18824 Tid 12.-13. marts 2018 Begge dage kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Kursusdag

Børnenes U-landskalender 2017 Tag dine elever med til Burkina Faso. Lad dem komme helt tæt på andre børn og levevilkår. På dagen gennemgås et skræddersyet materiale tilknyttet Børnenes U-landskalender til brug i din undervisning. 24. oktober 2017 Musik- og teaterhuset Værket, Randers Kursusnummer CFU17232


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

23

DANSK MELLEMTRIN

Læs! Læs! Læs! Ikke et ondt ord om digitale platforme, men på denne kursusdag hylder vi bogen! Du får ideer til, hvordan du tilrettelægger en undervisning, der fremmer elevernes læseudvikling, -lyst og -engagement.

Kursusnummer CFU18808 Tid 29. januar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 15. december 2017

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18809 Tid 30. januar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 15. december 2017

Lærebogsforfatter Trine May, København K Dansklærere på mellemtrinnet 1230 kr.

Børnenes U-landskalender 2017 - Børnene er Burkina Fasos guld Tag dine elever med til Burkino Faso, hvor de kommer helt tæt på andre børn og deres levevilkår. I løbet af dagen gennemgås et skræddersyet materiale tilknyttet Børnenes U-landskalender til direkte brug i din undervisning.

Kursusnummer CFU17232 Tid 24. oktober 2017 kl. 10 - 15 Sted Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, Randers C

I samarbejde med Læringscenter Randers Instruktører Målgruppe Pris

Forfatter Michael Larsen, InVirke Fotograf Jeppe Gudmundsen Holmgren, c/o Schiller & Co. Facility House Børnebogsforfatter Lise Bidstrup Undervisere i dansk, natur/teknik, kreative fag og i fagsamarbejder 0.-4. klasse. 700 kr.

Temadage

Mellemtrinnet læser Temadage om læsning 1.-2. november 2017 Golf Hotel Viborg Kursusnummer CFU17700


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

24

DANSK MELLEMTRIN

Ordet er dit! Undervisning i mundtlighed på mellemtrinnet Med udgangspunkt i Ordet er dit præsenteres en genrepædagogisk tilgang til arbejdet med mundtlighed i dansk. Kurset sætter fokus på læringsmål, brug af modeltekster samt metoder til evaluering og respons. Der veksles mellem præsentation af teori og afprøvning af aktiviteter fra materialet. Instruktør Målgruppe Pris

Lærebogsforfatter, lærer og lektor i dansk Pernille Hargbøl Madsen, UCSJ Dansklærere på mellemtrinnet 750 kr.

Kursusnummer CFU18813 Tid 21. februar 2018 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18814 Tid 22. februar 2018 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Gratis inspiration til din danskundervisning på mellemtrinnet - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Elefantstenen af Oliver Zahle Bapit bor i Thyborøn sammen med sin mor, som er fra Thailand. På mange måder ligner han ikke de andre børn; han kan ikke svømme, og han bliver søsyg, bare han tænker på en fiskekutter. Men en dag finder han en sten, som gør historien til et eventyr - og gi’r Bapit styrke og selvtillid. Målgruppe: 5.-6. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/51392825

Kursusnummer CFU18810 Tid 2. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18811 Tid 3. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18812 Tid 15. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

25

DANSK MELLEMTRIN

Bedre elevtekster - kvalificeret arbejde med skriftlighed på mellemtrinnet Skriftlighed på mellemtrinnet. Forberedelse, forskellige skrivegenrer og teksttyper, sprogarbejde, korrektur og præsentation er i fokus.

Kursusnummer CFU17842 Tid 3. oktober 2017 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17843 Tid 4. oktober 2017 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om dansk Dansklærere på mellemtrinnet 690 kr.

Flydende læsning i praksis Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. Få et indblik i, hvordan man kan træne den flydende læsning på mange forskellige måder i den daglige undervisning.

Kursusnummer CFU17852 Tid 6. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17853 Tid 7. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Lærer, læsevejleder og lærebogsforfatter Gertrud M. R. Brandt, Lærere, der underviser i dansk i 2.-6. klasse, og læsevejledere. 780 kr.

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmelding 1 måned før kursusstart

Temalæsning: Bange for mørke Lån tre bøger med hovedpersoner, der er bange for mørke. Bøgerne lægger op til snak om de tanker, forestillinger og dilemmaer, personerne står i - og hvordan det er at være bange for noget - eller alt… Målgruppe: 3.-6. klasse

Book til dine elever på mitcfu.dk/99873030


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

DANSK UDSKOLING

Skriv med de store Skriveproces, genrekendskab, internetadgang, sprogarbejde og layout ...Konkrete ideer til at gribe de mange udfordringer an - og til faglige forløb, hvor flere danskfaglige vinkler spiller sammen.

Kursusnummer CFU17449 Tid 2. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring tablet/computer. Instruktør Målgruppe Pris

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om dansk Dansklærere i 6.-10. klasse og andre interesserede 975 kr.

Ind og ud af danskfaget Fire konkrete danskfaglige forløb: – Sociale medier – Værker der virker – Kort- og spillefilm – Kortprosa Nye tekster, forskellige modaliteter og kvalificering af arbejdet med skriftlighed er i fokus. Medbring tablet/computer. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om dansk Dansklærere i 6.-10. klasse og andre interesserede 870 kr.

Nyeste klassesæt til de store Se og book nogle af de nyeste romaner og graphic novels til dine elever, fx: - Vand til blod af Morten Dürr og Lars Gabel (7.-10. klasse) - Diego & Dolly af Jesper Wung-Sung og Palle Schmidt (8.-10. klasse) - Mig og Dylan Walker af Anne Sofie Hammer (7.-8. klasse) - Dyt båt coconut af Glenn Ringtved (7.-10. klasse) Læs mere og book på viacfu.dk/udskoling-nyeboeger

Kursusnummer CFU17448 Tid 30. august 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 7. august 2017

26


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

27

DANSK UDSKOLING

Skønlitterært kursus med afstikker til kort- og spillefilm På kurset præsenteres og diskuteres potentialerne i udvalgte ungdomsromaner samt kortfilm og spillefilm, der fx er streambare i www.mitcfu.dk. Fokus er på de velegnede ungdomsromaner og kortfilm til undervisning, opgivelser og prøve ud fra målstyret læring og kompetenceområdet FORTOLKNING med faserne ’oplevelse og indlevelse’, ’undersøgelse’, ’fortolkning’, ’vurdering’ og ’perspektivering’. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17026 Tid 1. november 2017 kl. 12:30 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Dansklærere 7. - 10. kl. og VUC-undervisere samt andre interesserede 525 kr.

Unge og multimodal iscenesættelse i sociale medier Udfordr de ældste elever til analytisk og reflekteret at gå i dialog med unges multimodale tekster på de sociale medier.

Kursusnummer CFU17025 Tid 11. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Lærer, CFU-konsulent, læremiddelforfatter, cand.pæd. Lone Nielsen, Stenlille Skole og Professionshøjskolen UCC Målgruppe Dansklærere på ældste klassetrin og lærings vejledere Pris 550 kr.

Blended learning og CFUs romaner, grafiske romaner og billedbøger I en blended learning kontekst arbejder du med CFU-materialer i din undervisning. Kurset indledes med et webinar efterfulgt af et planlægningsmøde og gennemførelse i din klasse. Kurset afsluttes med et webinar. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Dansklærere 7. - 10. klasse og læringsvejledere 800 kr.

Kursusnummer CFU17453 Tid 29. august 2017 kl. 14 - 15 7. september 2017 kl. 13 - 15 9. oktober kl. 2017 14 - 15 Sted Online kursus Tilmeldingsfrist 7. august 2017

arning Blended le


reflex

28

VIA Center for Undervisningsmidler

DANSK UDSKOLING

Dansk med de store - 2017 5 dage med inspiration til din danskundervisning. Hver dag er der fokus på det vigtigste og nyeste danskfagligt: sagprosa og ikke-fiktive multimodale og æstetiske tekster, ny ungdomslitteratur, reklamer, film, kunstbilleder, ældre tekster, skriftlig prøve med adgang til internettet m.m. På kurset arbejdes der aktivt ud fra Forenklede Fælles Mål.

Tid Instruktører Sted

20. september 2017 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om dansk VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Se mere om indholdet på viacfu.dk/cfu17032

Tid Instruktører Sted

13. november 2017 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Lektor Mimi Olsen, København N VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

14. november 2017 kl. 9:00 - 15:30 Lektor og forfatter Johannes Fibiger, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Målgruppe Pris

Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede CFU5500

Kursusnummer CFU17032 Tid 18. september 2017 kl. 9:00 - 15:30 Instruktør Lektor og forfatter Johannes Fibiger, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid Instruktører Sted

19. september 2017 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Lektor Alice Nissen, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

At arbejde innovativt i og med dansk På kurset gives der konkrete bud på læremidler og didaktiske principper, som understøtter det tværgående tema ”Innovation og entreprenørskab” i danskfaget. Kursister kan både deltage i kurset online eller i det fysiske kursuslokale. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Innovationskonsulent Rune Overvad Skibelund Schou, VIA CFU Dansklærere 7. - 10. kl., læringsvejledere og andre interesserede 425 kr. ved deltagelse på CFU Aarhus 350 kr. ved online deltagelse

Kursusnummer CFU17036 Tid 7. november 2017 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU17037 Tid Online streaming fra kursus CFU17036 Sted Online kursus

er de Mød op ell

ltag online


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

29

DANSK UDSKOLING

Bliv klædt på til arbejdet med ungdomslitteratur i udskolingen De nyeste, de bedste og smalle romaner samt nyere noveller gennemgås, og vi dykker ned i afprøvede undervisningsforløb: fx booktrailers og paneldiskussion. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17451 Tid 21. september 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Dansklærere 6.-10. årgang, plc-medarbejdere og andre med interesse for ungdomslitteratur 1050 kr.

De store læser - 2018 Temadage om fiktion og læsning på de ældste trin i grundskolen 25. - 26. januar 2018 · Helnan Marselis Hotel, Aarhus Hør bl.a. om læse-, fortolknings-, fremstillings- og kommunikationskompetencer, it-fagdidaktik og læringsmål i dansk. Mød relevante forlag i temagrupper og udstillingsområderne. Se mere og tilmeld dig på viacfu.dk/destorelaeser Folder udsendes i løbet af august 2017. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler. Målgruppe Dansklærere på ældste klassetrin, læringsvejledere på PLC, læsevejledere og -konsulenter, undervisere på VUC og lærer uddannelser, danskkonsulenter og forlagsredaktører Pris Prisen oplyses senere - inkl. overnatning

Temadage

De store læser Temadage om fiktion og læsning på de ældste trin i grundskolen 25.-26. januar 2018 Helnan Marselis Hotel, Aarhus Kursusnummer CFU18220

Kursusnummer CFU18220 Tid 25. januar 2018 kl. 9:15 - 26. januar 2018 kl. 14.30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist 6. december 2017


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

30

DANSK UDSKOLING

Gratis inspiration til din undervisning i dansk i udskolingen - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår.

Målgruppe Pris

Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18412 Tid 12. april 2018 kl. 13 - 17 Instruktør Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18003 Tid 18. april 2018 kl. 13 - 17 Instruktør Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18004 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 17 Instruktør Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Retskrivning i grundskolens ældste klasser Få større viden om, hvilke krav der stilles til eleverne ved den afsluttende prøve i retskrivning, og inspiration til, hvordan du ruster eleverne til at klare prøven bedst muligt. I kurset vil der indgå praksisnære øvelser

Kursusnummer CFU17423 Tid 5. september 2017 kl. 12:30 - 16:00 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Medbring tablet/computer. Instruktør Målgruppe Pris

Seniorforsker og medlem af opgavekommissionen Jørgen Schack, Dansk Sprognævn Dansklærere 7.-10. kl., læsevejledere og andre interesserede 800 kr.

LÆS MERE OG MELD DIG TIL Se mere om kurserne, og tilmeld dig på viacfu.dk/kurser


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

31

DANSK UDSKOLING

Hvordan kobles grammatik med bevægelse? Er du en af de lærere, der rigtig gerne vil indføre bevægelse i din danskundervisning, men mangler inspiration, er dette kursus noget for dig. Du vil både høre, se, røre og gøre, mens du bliver inspireret og klædt på til Sprog i Bevægelse. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17029 Tid 6. september 2017 kl. 9 - 12 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Udvikler af Sprog & Tal i Bevægelse Merete Løvgreen, Sproggren Dansklærere 7. - 10. kl. inkl. specialundervisning. 650 kr.

Multimodale, æstetiske tekster: Billedbøger og grafiske romaner Æstetiske tekster er et central begreb i fortolkningskompetencen. Kursets fokus er på billedbogen og den grafiske roman med henblik på tematiske forløb og værklæsning. Multimodale, æstetiske tekster indgår i opgivelser og mundtlig prøve. Medbring tablet/computer. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i børnelitteratur Hanne Schriver, VIA CFU Dansklærere 7. -10. kl. og andre interesserede 525 kr.

Rethink dyder – noveller om det gode liv Gælder de gamle dyder stadig? - Hvad er moderne dyder? Otte forfattere har skrevet 16 noveller om dyder, der er udgivet i denne samling som en del af Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017. Målgruppe: 8.-10. klasse samt ungdoms- og voksenuddannelserne

Book til dine elever på mitcfu.dk/52716330 Hent undervisningsmaterialer på rethinkdyder.dk/til-skoler

Kursusnummer CFU17420 Tid 4. oktober 2017 kl. 12:30 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

32

DANSK UDSKOLING

Mundtlig prøve - rundt i danskfagets kompetencer Til prøven i mundtlig dansk skal eleverne vise overblik over faget, kunne fordybe sig i stoffet og formidle deres danskfaglige arbejde. Kurset giver indføring i alle etaper og kompetencer.

Kursusnummer CFU17450 Tid 11. september 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring tablet/computer.

Kursusnummer CFU17028 Tid 12. september 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om dansk Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede 975 kr.

Prøver i dansk - for første gang Prøvekrav og udfordringer - Guide til gode undervisningsforløb, der leder eleverne på det rette spor frem mod de forskellige prøvers krav, udfordringer og muligheder. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18002 Tid 10. januar 2018 kl. 9:00 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om dansk Dansklærere 7. - 10. kl., prøveansvarlige og andre interesserede 995 kr.

Søg og du skal finde - informationssøgning på nettet Med iPrøven i dansk ligger der nu formelle krav til at søge kvalificeret på nettet. Kurset vil bibringe dig nogle vigtige værktøjer til at udvikle elevernes informationskompentencer, når de søger på nettet. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer, cand.pæd. i didaktik, og lærebogsforfatter Ken Helge Dolva, Skovlunde Dansklærere 7. - 10. kl., læringsvejledere og andre interesserede 850 kr.

Kursusnummer CFU17024 Tid 27. september 2017 kl. 10 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

33

DANSK UDSKOLING

Prøveklar. Skriftlig fremstilling. Guide til iPrøven Bliv fortrolig med iPrøven. Du får indsigt i, hvad prøven går ud på, men også hvordan du i skriveundervisningen kan gøre eleverne klar til at bruge nettet kritisk og hensigtsmæssigt.

Kursusnummer CFU17401 Tid 21. august 2017 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 7. august 2017

Medbring gerne tablet/computer. På kurset uddeles et frieeksemplar af ”Guide til iPrøven - skriftlig fremstilling”. I samarbejde med Gyldendal. Instruktør Målgruppe Pris

Danskkonsulent og lærebogsforfatter Charlotte Rytter Ellegaard, Danskkonsulenter.dk Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede 650 kr.

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmelding 1 måned før kursusstart

Film og tv med kapitelsæt På CFU har vi lavet kapitelsæt til flere film og tv-udsendelser, så du og eleverne let kan hoppe frem og tilbage i udsendelserne og finde relevante steder og temaer. Du kan også lave dine egne kapitelsæt. Se fx den prisbelønnede film Helium med kapitelsæt på mitcfu.dk/TV0000028735 Læs mere om kapitelsæt på wiki.mitcfu.dk/hjaelp-til-streaming


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

34

DANSK SOM ANDETSPROG

At arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i praksis På dagen bliver du klogere på, hvad flygtningebørn og børn af flygtninge kan have med i bagagen af resurser og udfordringer. Og du lærer, hvordan du kan håndtere det pædagogisk.

Kursusnummer CFU17867 Tid 31. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17868 Tid 30. november 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Konsulent for Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælp, Jette Thulin, Undervisere i modtagerklasser, og andre med interesse for området. 950 kr.

Dansk som andetsprog på mellemtrinnet Bliv godt klædt på i arbejdet med elevernes sproglige udvikling fra hverdagssprog til et fagsprog. Med afsæt i konkrete eksempler fra materialet Okay får du inspiration til en sjov og aktiv undervisning af flersprogede elever. I samarbejde med Gyldendal. Instruktør Målgruppe Pris

Forfatter og redaktør Line Lorenzen, Gyldendal Primært undervisere i modtagelsesklasser, men også andre kan få inspiration til, hvordan man kan arbejde med at komme fra hverdags sprog til skolesprog/fagsprog. 175 kr.

Nyt til nyankomne børn To grundbogsmaterialer til undervisningen i dansk som andetsprog på mellemtrinnet så dagens lys i efteråret 2016. Begge består af en tekst-/arbejdsbog samt supplerende materiale med mange aktiviteter. Målgruppe: Mellemtrinnet Læs mere om udgivelserne på viacfu.dk/nye-dsa-grundboeger

Kursusnummer CFU17873 Tid 12. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17874 Tid 6. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

35

DANSK SOM ANDETSPROG

Basisundervisning i modtageklasser Bliv klædt på til at undervise i modtagelsesklasser. Få formel viden om basisundervisning, og få praktiske eksempler på, hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer, så eleverne lærer mest muligt dansk. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Mette Bech, CFU Sjælland Modtageklasselærer Mette Pedersen, Dagmarskolen, Ringsted Lærere, der underviser i dansk som andetsprog samt dsa- og sprogvejledere. 1050 kr.

Kursusnummer CFU17871 Tid 24. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17872 Tid 14. november 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Få fart på undervisningen i dansk som andetsprog Bliv godt klædt på til at lave en sprogbaseret undervisning, der tager højde for behovet for differentiering, og hvor eleverne får et solidt fundament for at deltage i almenundervisningens mange fag. Der tages afsæt i materialet Fart på dansk. I samarbejde med Alinea. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17869 Tid 18. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU17870 Tid 25. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Lærings- og flersprogskonsulent Mette-Maria Rydén, PPL Viborg Kommune Undervisere i modtagerklasser og i den supplerende undervisning 175 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til fagområdet. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dig og dine flersprogede elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Både til basis, den supplerende og almenundervisning. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Lotte Svane Strange Petersen, VIA CFU Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Lærere i modtageklasser, i den supplerende undervisning og andre der underviser tosprogede elever. Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18815 Tid 7. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU18816 Tid 8. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18817 Tid 9. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive


Vil I være først med nye materialer – og samtidig hjælpe os? På VIA CFU søger vi pilotskoler og lærere, der har lyst til at afprøve nye materialer sammen med eleverne. Der udgives et væld af læremidler - både analoge og digitale i disse år. Selvom meget samles i digitale portaler, er alt fra robotter til romaner, spil, billeder, udstyr og andre konkrete materialer stadig godt og givende som supplement til undervisningen. På CFU køber vi mange af disse supplerende materialer til vores store udlånssamling til gratis udlån til skolerne. Du kan finde dem alle på søgeportalen mitcfu.dk, hvor en del af dem er beriget med pædagogiske noter og vejledninger udarbejdet af vores pædagogiske konsulenter. Først med det nye – med i købsprocessen Men hvornår er et læremiddel godt? Og passer aldersanvisningen nu også helt? Vi er meget interesseret i at få kontakt til skoler og lærere, der har lyst til at hjælpe os med at afprøve nogle af de nye læremidler og vurdere egnetheden, kvaliteten og læringsudbyttet. Efterfølgende vil vi bede jer kort beskrive jeres erfaringer og vurderinger. Hvis I kunne have lyst til at være først med det nye ved at være en del af processen bag materialekøbene til CFU’s samling, så kontakt os endelig! Vi planlægger – du gennemfører Når vi har lavet en aftale om afprøvning af et læremiddel i din klasse, sørger vi for, at materialet er klar til brug og har et program klar til din undervisning. I nogle tilfælde kan CFU-konsulenten også deltage i forløbet sammen med jer. Interesseret? Kontakt afdelingsleder Poul Mortensen pmo@via.dk

Elever fra Rødding Skole afprøver nye materialer til kodning fra CFU’s samling


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

37

FREMMEDSPROG

First Class English Er du parat til at synge, lege og danse? Kurset giver indblik i hverdagen med de små elever i engelsk. Hvad kan man forvente af dem? Hvilke emner kan man arbejde med og hvordan?

Kursusnummer CFU17452 Tid 5. september 2017 kl. 9:30 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Medbring tablet/computer. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Louise Holst Tollan, Brønshøj Undervisere i engelsk i 1. og 2. klasse 1280 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Målgruppe Engelsklærere i indskolingen og på mellemtrinnet Pris Kurset er gratis

The family book The family book er en historie om forskellighed, der viser, at alle familier er specielle på helt deres egen måde. Målgruppe: 1.-3. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873015

Kursusnummer CFU18404 Tid 5. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18405 Tid 10. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FREMMEDSPROG

Be Active - Games Galore Need ideas - how about ready made activities to use immediately with your pupils?

Kursusnummer CFU18413 Tid 11. januar 2018 kl. 9:30 - 15:30 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Bring iPad or telephone along to record pictures and sound as well as text. Please bring a pencil case including colours, scissors and glue pen. Instruktør Målgruppe Pris

Konsulent responsible for The English House Cheryl Fae Strike, Hjørring Kommune Engelsklærere fra 4.-6. klasse 1075 kr.

Engelsk som classroom language Hvordan aktiverer, motiverer, overtaler, lokker og udfordrer vi som undervisere de ældste elever til at lære og bruge engelsk som classroom language? Medbring tablet/computer. Instruktør Lærer og engelskvejleder Lena Smith Boysen, Jelling Målgruppe Engelsklærere fra 6.-10. klasse Pris 420 kr.

Conversation cubes - What kind of music do you like? - What are you most proud of? - Name something you are afraid of! Lån skumterninger med spørgsmål, der kan få gang i samtalen og den engelske sprogproduktion. Målgruppe: 5.-7. klasse Book terningerne på mitcfu.dk/99873021

Kursusnummer CFU18403 Tid 22. februar 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

38


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

39

FREMMEDSPROG

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i udskolingen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18406 Tid 24. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18407 Tid 1. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Det funktionelle sprogsyn i praksis Deltagerne vil få inspiration til aktiviteter og øvelser, hvor sproget bliver brugt som middel til kommunikation. Ideer der er lige til at tage med hjem og bruge i egne klasser. Medbring tablet/computer. Instruktør Lærer og engelskvejleder Lena Smith Boysen, Jelling Målgruppe Engelsklærere fra 6.-10. klasse Pris 425 kr.

Red leaves falling Et undervisningsmateriale om børns rettigheder og om trafficking af børn. Materialet består af dvd, storybook og en introduktion/lærervejledning. Målgruppe: 9.-10. klasse Book til dine elever på mitCFU.dk/lnky9mw

Kursusnummer CFU17443 Tid 5. oktober 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

FREMMEDSPROG

Tysklærernes dag 2017 Tysklærernes dag er ”Tyskundervisning anno 2017”. Oplægsholderne vil give spændende bud på, hvordan du som tysklærer kan arbejde med feedback, sociale medier, rap og udtale samt den nyeste viden om tyskfaget og prøverne fra UVM.

Kursusnummer CFU17442 Tid 7. september 2017 kl. 8:30 - 16:00 Sted Scandinavian Congress Center, Margrethepladsen 1, Aarhus C

Instruktører Selvstændig konsulent, forfatter og underviser Mette Stange, MEBO-Consult Bachelor i Sprog og Kommunikation Zoran Lekovic, Aarhus C Læringskonsulent og lærer Lene Laursen, Undervisningsministeriet EMU-redaktør for Tysk Christian Falkesgaard Brendholdt, Espergærde Målgruppe Tysklærere i grundskolen 5.-10. klasse Pris 1375 kr.

Hvordan integrerer man ordblinde i fremmedsprogsundervisningen? På dette kursus vil du blive præsenteret for gode råd og konkrete ideer til hvordan du kan hjælpe ordblinde og læsesvage elever i fremmedsprogsundervisningen. Medbring tablet/computer. Instruktør Målgruppe Pris

Selvstændig konsulent Christian Bock, CBock Rådgivning og hjælpemidler til ordblinde Lærere, som underviser i fremmedsprog 985 kr.

Lyt til gys og gru – auf deutsch Lån tyske gys hjem til dine elever. Ni letlæste gyserfortællinger på niveau E, F og G. Alle bøgerne er med QR-koder, så eleverne kan få læst bøgerne op. Målgruppe: 7.-10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873014

Kursusnummer CFU18402 Tid 9. januar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

40


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

41

FREMMEDSPROG

Deutsch von Früh bis spät Tyskundervisningen skal give smil på læben, sved på panden og sprogligt selvværd. Tysk kan læres siddende, stående, gående, talende og aktivt handlende, men hvordan flytter vi undervisningen fra klasselokalet ud på gangen, i skolegården, i gymnastiksalen?

Kursusnummer CFU18408 Tid 8. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Kom på kurset, hvis du har lyst til at få inspiration til tyskundervisning i bevægelse og lyst til at arbejde med kreativitet i udvikling af din undervisning. Dette kursus er nyudviklet og henvender sig til tysklærere på alle trin. Medbring tablet/computer. Instruktører Målgruppe Pris

Lærer og læremiddelforfatter Poul Kok Sørensen, Vestre Skole, Grenaa Lærer og læremiddelforfatter Mette Sønderskov, Risskov Efterskole Tysklærere i grundskolen 1110 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i tysk - 5.-9. klasse - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Tysklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18410 Tid 12. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18411 Tid 3. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Gratis inspiration til din undervisning i fransk - 5.-9. klasse - 2018 En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Fransklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU18409 Tid 19. april 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

42

KULTURFAG

Prøven med selvvalgt problemstilling Få overblik over de væsentligste områder i prøvebekendtgørelsen og få stillet de tvivlsspørgsmål du måtte have i forhold til prøven. Instruktører Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Rasmus Hjorth Bergstedt, VIA CFU Målgruppe Lærere i historie og samfundsfag på 8. og 9. klassetrin Pris 150 kr.

Kursusnummer CFU18211 Tid 3. maj 2018 kl. 14:00 - 15:30 Sted Online kursus

us Online kurs

Re:formation - teser, tro og tvivl I anledning af reformationsjubilæet i 2017 - 500-året for Luthers opslag af de 95 berømte teser -udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester et undervisningsprojekt til 5. og 6. klassetrin med titlen Re:formation - teser, tro og tvivl. I samarbejde med Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers og Favrskov, Silkeborg, Skoletjenesten KK44, Skolekirke-samarbejde Syddjurs, Skole-Kirke-Samarbejdet i Århus Kommune, Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift og Skolekirkesamarbejdet Horsens Instruktører Målgruppe Pris

Højskolelærer ph.d. Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole Skuespiller Jesper La Cour Andersen, Det fortællende Teater Lærere i kristendomskundskab Kurset er gratis

Reformationen på dagsordenen I 2017 markeres 500-året for Martin Luthers opslag af 95 teser på slotskirkeporten i Wittenberg. Det blev startskuddet til reformationen - begivenheder og ideer, der ændrede både kirke og samfund. Brug CFU’s materialer til arbejde med reformationen. Book bøger og stream tv-udsendelser på mitCFU.dk/lnky9zp

Kursusnummer CFU17227 Tid 12. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

43

VIA Center for Undervisningsmidler

KULTURFAG

Samfundsfagslærernes dag 2018 Kom til ”Samfundsfagslærerens dag” og få spændende indspark, ny inspiration og viden fra førende didaktikere og væsentlige samfundsfaglige profiler. Programmet vil være synligt på hjemmesiden i efteråret 2017.

Kursusnummer CFU18204 Tid 13. marts 2018 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler. Målgruppe Pris

Samfundsfagslærere og andre interesserede Pris oplyses senere

Få den daglige undervisning i samspil med afgangsprøven Den nye prøveform med selvvalgt problemstilling nødvendiggør flere færdigheder og faglige fokusområder i den daglige undervisning for at prøven bliver en god oplevelse for elever såvel som lærer. På kurset vil du blive præsenteret for ideer til skoleårets planlægning og gennemførelse, så du er solidt forberedt til en evt. prøvesituation.

Kursusnummer CFU17256 Tid 5. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17257 Tid 3. oktober 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktører Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Lektor, cand. pæd. i historie og samfundsfag Henrik Smedegaard Larsen, Silkeborg Målgruppe Lærere i samfundsfag og historie på 8. og 9. klassetrin Pris 550 kr.

Gør historien levende Brug historien om Danmark til at gøre undervisningen levende og vedkommende. Se den på mitCFU: – Ingen udløbsdato – vi gemmer alt – Adgang for eleverne – både i skolen og hjemme – Pædagogisk vejledning til serien Find alle afsnit af serien på mitcfu.dk/lnkyffy Historien om Danmark, DR1, 09.04.17


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

44

KULTURFAG

Historielærernes dag 2017 På Historielærernes dag sætter vi spørgsmål ved hvem og hvad, der bestemmer indholdet i historieundervisningen, samt hvad der er det vigtigste i faget. Derfor vil du på dagen blive præsenteret for alternative bud på, hvad der er vigtigt i historiefaget, og hvad man kan undervise i. Deltag - bliv provokeret og inspireret.

Kursusnummer CFU17259 Tid 25. oktober 2017 kl. 9:20 - 16:00 Sted Jelling, præcis placering oplyses senere

Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler. Målgruppe Pris

Historielærere og andre interesserede 975 kr.

Klar til prøven i kristendomskundskab Hvordan forberedes afgangsprøven i kristendomskundskab bedst undervejs i skoleåret? Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17258 Tid 26. oktober 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Formand for Religionslærerforeningen John Rydahl, Fredensborg Kristendomslærere i 8. 9. og 10. klasse og andre interesserede 625 kr.

Tur til Folketinget Vi besøger Christiansborg, hvor du vil få en god baggrundsviden for det politiske system og folketingsmedlemmets hverdag - og hvor der vil være oplæg og debat med en politiker. Endvidere skal vi høre om mediernes rolle og muligheder med elever. Se den videre kursusbeskrivelse på viacfu.dk/CFU17255

Kursusnummer CFU17255 Tid 13. november 2017 kl. 9:45 - 16:00 Sted Folketinget, Christiansborg, København K

I samarbejde med Centre for Undervisningsmidler og Folketinget. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Samfundsfagslærere og andre interesserede 425 kr.

LÆS MERE OG MELD DIG TIL Se mere om kurserne, og tilmeld dig på viacfu.dk/kurser


Skræddersyede kurser Køb et kursus hjem til skolen - eller design jeres eget. Passer kursusplanen ikke i jeres kalender, så køb et CFU-kursus hjem til skolen og bestem selv tid og sted. Har I ønsker til særlige temaer til et kursus, en pædagogisk dag eller et kortere forløb, kan vi også hjælpe med at skræddersy et forløb til netop jeres behov. Kontakt en af vores pædagogiske fagkonsulenter eller afdelingsleder Poul Mortensen - se s. 64-65


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

46

MATEMATIK

På opdagelse i matematikken med IT At blive klædt på til at berige matematikundervisningen med undersøgende aktiviteter med it. At udvikle tekniske færdigheder i GeoGebra og regneark samt forskellige multimodale produktionsværktøjer og delingstjenester. Instruktør Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent Bo Teglskov Kristensen, UC Lillebælt Lærere i grundskolen på alle klassetrin men med overvægt på mellemtrin og udskoling 950 kr.

Kursusnummer CFU17249 Tid 12. december 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU17250 Tid 14. december 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Det kommer an på En dag med iscenesættende oplæg, hvor det er eleverne, der afgrænser og formulerer matematiske problemer, mens læreren stiller de åbne og nysgerrige spørgsmål.

Kursusnummer CFU17238 Tid 30. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17239 Tid 31. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Lektor i undervisning i undervisning i matematik Mikael Skånstrøm, Slagelse Matematiklærere på mellemtrin og i udskolingen 990 kr.

Elever med matematikangst Hvordan kan vi hjælpe elever, der har udviklet blokeringer/angst over for matematikfaget? På kurset vil der være en beskrivelse af de typiske grunde til, at elever udvikler matematikblokeringer/ matematikangst og der vil være en gennemgang af andre matematikvanskeligheder. Du får også forslag til, hvordan vi kan støtte og hjælpe disse elever til at genvinde tilliden til både matematikken og egne evner inden for matematikken. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i matematik Mette Dreier Hjelmborg, University College Lillebælt Lærere i matematik og skolepædagoger i den understøttende undervisning 4.-10. klasse. 595 kr.

Kursusnummer CFU17237 Tid 6. december 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Kursusnummer CFU18207 Tid 13. marts 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

47

MATEMATIK

Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag - 2018 På dagen viser vi de nyeste trykte, konkrete og digitale læremidler til faget og sætter dem i relation til skolereformen og til Forenklede Fælles Mål. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18209 Tid 17. maj 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Lærere i matematik og naturfag 1.-10. klasse Kurset er gratis

Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring Der bliver sat fokus på: - Arbejdshukommelse? - Hvorfor arbejdshukommelse er interessant - Hvilke tegn er der på problemer med arbejdshukommelsen? - Hvordan kan man støtte elevers arbejdshukommelse i forbindelse med læring. Instruktør Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Lærere og vejledere der arbejder med matematik og inklusion. 750 kr.

Matematik i bevægelse Nyt materialesæt til matematik og den understøttende undervisning - med selvinstruerende forslag til fysisk aktivitet ude og inde. Her er brøkvendespil med kegler, genkendelse af geometriske figurer, omregning af måleenheder, hovedregning, tabeltræning med mere. Målgruppe: 4.-6. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99872870

Kursusnummer CFU18201 Tid 19. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU18202 Tid 20. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

48

MATEMATIK

Fokus på programmering i matematik i indskolingen Viden om programmering og kodning vil fremover være en væsentlig kompetence. På kurset tages der fat på, hvordan programmering kan understøtte de faglige mål i matematik i indskolingen. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17432 Tid 30. august 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 7. august 2017

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Matematiklærere og vejledere i indskolingen 1375

Fokus på programmering i matematik på mellemtrinnet Viden om programmering og kodning vil fremover være en væsentlig kompetence. På kurset tages der fat på, hvordan programmering kan understøtte de faglige mål i matematik på mellemtrinnet. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17433 Tid 27. september 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Matematiklærere og vejledere på mellemtrinnet 1375 kr.

Matematik i børnehaveklassen Bliv klædt på og få inspiration og ideer til arbejdet med matematik i børnehaveklassen og bliv samtidig opdateret på den nyeste udvikling indenfor området.

Kursusnummer CFU17251 Tid 2. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17252 Tid 3. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Konsulent og forfatter Pernille Pind, Pind og Bjerre Undervisere i matematik i børnehaveklassen 1150 kr.


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

49

MATEMATIK

Matematisk opmærksomhed Få perspektiv på, hvad pædagogfaglighed i matematik kan være. Pædagogen spiller en vigtig rolle i udviklingen af elevernes matematiske opmærksomhed. Der er tale om en færdighed, der skal læres, og ikke en funktion, der fremkommer ved modning og vækst. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18200 Tid 21. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Børnehaveklasseledere, skolepædagoger og matematiklærere i indskolingen 975 kr.

Få en matematikkrammer Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning - få en matematikkrammer. Foldere for temadagen bliver sendt til skolerne i oktober 2017. Se mere og tilmeld dig på viacfu.dk/mateva I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler. Målgruppe Pris

Matematiklærere Pris oplyses senere

Temadag

Få en matematikkrammer Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning - få en matematikkrammer. 22. marts 2018 Helnan Marselis Hotel, Aarhus C Kursusnummer CFU18210

Kursusnummer CFU18210 Tid 22. marts 2018 kl. 9:00 - 15:30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist 5. februar 2018


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

50

MATEMATIK

Matematik i indskolingen Matematik for matematiklærere der underviser i 0. - 3. klasse. Kurset har følgende overskrifter: - Regnestrategier. En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen - Matematik i uderummet og naturen fx skolegården, skoven/boldbanen og byen - Matematikvanskeligheder - Bevægelse i matematikundervisningen På kurset har praktiske aktiviteter høj prioritet. Målgruppe Pris

Lærere og skolepædagoger i matematik og den understøttende undervisning 0.-3. klasse 4200 kr.

Kursusnummer CFU17223 Tid 30. oktober 2017 kl. 9 - 15 Instruktør Lærer og lærebogsforfatter Lone Anesen, Rudkøbing Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid Instruktør Sted

31. oktober 2017 kl. 9 - 15 Lektor i matematik Mette Dreier Hjelmborg, University College Lillebælt VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

1. november 2017 kl. 9 - 15 Matematiklærer Volker Berthold, Haslev VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid 2. november 2017 kl. 9 - 15 Instruktør Lærer og Pædagogisk konsulent Hanne Due Bak, UCN Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Specialundervisning i matematik Om matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve. Deltagerne vil få indsigt i, hvad der kan forårsage vanskeligheder i matematik, samt i at kunne pege på handlemuligheder. Der sættes fokus på de typer af matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder.

Kursusnummer CFU17222 Tid 30. august 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid Sted

31. august 2017 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Tid Sted

1. september 2017 kl. 9 - 15 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 30. juni 2017

Pædagogisk konsulent og cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Matematiklærere, specialundervisningslærere 3500 kr.

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmelding 1 måned før kursusstart


Læs e-bøger i skolen Brug CFU’s nye tværplatform, og læs tekst-, fagog billedbøger med dine elever Med brug af e-bøger er det slut med glemte bøger derhjemme. Gennem CFU’s nye ebogs-portal kan I låne og læse med det samme. Mange af bøgerne er tilføjet et pædagogisk overlay, og du kan også selv tilføje ekstra lag. - Og så er det nemt at låne og aflevere.

mitcfu.dk


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

NATURFAG

Undersøgelser i natur/teknologi Kurset vil give en masse idéer til, hvordan man kan arbejde med undersøgelser i natur/teknologi i indskoling og på mellemtrin. Der anvendes overvejende simpelt udstyr, som findes på de fleste skoler. Dagen vil give indblik i, hvad undersøgelseskompetencen dækker, og hvordan den kan udvikles og evalueres. Dagen vil veksle mellem korte oplæg og hands on, hvor de praktiske øvelser afprøves og diskuteres. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17240 Tid 5. december 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg Kursusnummer CFU17241 Tid 6. december 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens

Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, VIA Læreruddannelsen, Silkeborg Erfarne og nye lærere i natur/teknologi (indskoling og mellemtrin), som har lyst til at arbejde med undersøgelser i faget. 875 kr.

StarLAB - et miniplanetarium Nu er STARLAB - som er et miniplanetarium - også blevet digitalt, hvilket giver nye muligheder, som du måske kender det fra digitale astronomi-programmer. Dette kursus giver adgang til at låne både det analoge og det digitale StarLAB! Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Alle med interesse for astronomi Kurset er gratis

Atomer, stråling og kerneenergi Bogen giver en grundig og letlæselig indføring i universets byggesten, kemiske forbindelser, kerneenergi, atomvåben, radioaktiv stråling mv. Bogen egner sig til fordybelse, temamateriale, faglig læsning eller tværfagligt emnearbejde. Målgruppe: natur/teknologi, fysik/kemi og biologi, 6.-9. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/52600375

Kursusnummer CFU17254 Tid 7. november 2017 kl. 14 - 16 Sted CFU-Lageret i Viborg, Fanøvej 9, Viborg

52


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

53

NATURFAG

Sæt strøm til - boost din undervisning i håndværk og design Boost din undervisning med dioder og minielektronik og få nye vinkler på de hårde og bløde materialer. Vi sætter fokus på det fagfaglige, på det innovative og kreative. Ingen forkundskaber nødvendige

Kursusnummer CFU17020 Tid 18. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Målgruppe Undervisere i håndværk og design og natur/teknologi Pris 550 kr.

Fællesfaglige fokusområder - naturfag på tværs i 7.-9. klasse Få et kvalificeret afsæt til de nye krav om fagsamarbejde. Fælles Mål 2014 lægger op til samarbejde mellem fagene. Hør bl.a. om bestemmelser for afgangsprøverne i fysik/kemi, biologi og geografi? Medbring bærbar pc og et usb-stik. I samarbejde med UCN, Center for Undervisningsmidler og Læringscenter Randers. Målgruppe Pris

Lærere i fysik/kemi, biologi og geografi 7.-9. klasse 3500 kr.

Bæredygtig fremtid Relatér bæredygtighed og klimaproblematikker i den 3. verden til elevernes egen hverdag. FN’s 17 verdensmål fra 2015 er centralt omdrejningspunkt. Struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og praktiskorienterede opgaver. Målgruppe: natur/teknologi og dansk, 4.-6. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/52531241 Book lærervejledning mitcfu.dk/99873035 Se læseprøve på kortlink.dk/metr

Kursusnummer CFU17225 Tid 6. november 2017 kl. 9 - 15 Instruktører Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, VIA Læreruddannelsen, Silkeborg Sted Værket, Mariagervej 6, Randers C Tid Instruktør Sted

7. november 2017 kl. 9 - 15 Lærer Aff Hjarnø, Haslev Værket, Mariagervej 6, Randers C

Tid Instruktør Sted

8. november 2017 kl. 9 - 15 Lærer Aff Hjarnø, Haslev Værket, Mariagervej 6, Randers C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

54

NATURFAG

Tur til det nye Experimentarium i København Få introduktion til og faglig rundvisning på det nyrenoverede Experimentarium. Vi hører om tankerne bag med fokus på, hvordan vi kan bruge Experimentariets tilbud i naturfagene. Dagen krydres med oplæg af Jens Dolin, professor i naturfagsdidaktik. Han sætter fokus på den nationale strategi for naturfagene og lægger op til debat. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17246 Tid 16. november 2017 kl. 9:45 - 16:00 Sted Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, Hellerup

Professor Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, København Universitet Naturfagslærere og andre interesserede 1095 kr.

Naturfag i spil - 2017 Temadag med de fællesfaglige fokusområder i spil. Hør Jens Dolin sætte fokus på dilemmaer og muligheder i naturfagsundervisningen. Masser af workshopper for de fællesfaglige fokusområder. Læs mere på viacfu.dk/naturfagispil I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler og Astra*, nationalt center for læring i natur, teknik og sundhed. Målgruppe Pris

Lærere i naturfag Pris oplyses senere

Temadag

Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve. Faglige oplæg og workshopper for alle fællesfaglige fokusområder. 29. november 2017 Naturvidenskabernes hus - Bjerringbro Kursusnummer CFU17235

Kursusnummer CFU17235 Tid 29. november 2017 kl. 8:45 - 15:30 Sted Naturvidenskabernes Hus, P.E. Eriksensvej 1, Bjerringbro Tilmeldingsfrist 5. oktober 2017


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

NATURFAG

Programmering i natur/teknologi Få et indblik i digitale og analoge værktøjer der kan bringe programmering i spil i faget natur/teknologi, samt forslag til eksperimenter med robotter. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17253 Tid 2. november 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Natur/teknologilærere, som er interesseret i at arbejde med programmering i natur/teknologi 550 kr.

ASE - Studietur for naturfagsfolk Vælg mellem mere end 400 foredrag og sessioner og få netværk til øvrige deltagere. Besøg også messen med mere end 3.000 m2 udstillingsareal med udstyr til naturfagene. ASE-konferencen afholdes i januar 2018 i Liverpool.

Kursusnummer CFU18203 Tid 3. januar 2018 kl. 20 - 22 Sted University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, Liverpool

Se også viacfu.dk/ASE

Tid 4.-5. januar 2018 kl. 9 - 20 Sted University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, Liverpool

Målgruppe Alle med interesse for naturfag i hele skoleforløbet Pris 5000 kr. eksl. fly til Manchester. Efter den 30.9.2017 vil prisen være kr. 5.500,00

Temadag

ASE - Studietur for naturfagsfolk ASE-konference 3.-6. januar 2018, Liverpool Vælg mellem mere end 400 foredrag og sessioner, og få netværk til øvrige deltagere. Besøg også messen med udstyr til naturfagene. Læs mere på viacfu.dk/ASE Kursusnummer CFU18203

Tid 6. januar 2018 kl. 9 - 17 Sted University of Liverpool, Liverpool L69 3BX, Liverpool Tilmeldingsfrist 29. september 2017

55


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

56

NATURFAG

Vejrudsigten Snestorme, orkaner, skybrud og tornadoer er nogle af de vejrfænomener, som kurset kommer til at indeholde. Du vil også få mulighed for at lave en vejrudsigt - som meteorologerne gør det - og som du kan tage med dig tilbage til klasselokalet. Instruktør Målgruppe Pris

Meteorolog Anders Brandt, TV2 Lærere, der underviser på mellemtrinnet og i overbygningen med interesse for meteorologi 800 kr.

Kursusnummer CFU17247 Tid 3. oktober 2017 kl. 9 - 14 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU17248 Tid 10. oktober 2017 kl. 9 - 14 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Natur/teknologi 1.-6. klasse Hør bl.a. om - Intentionerne med faget og Fælles Mål 2014 - Geografiske aktiviteter - Forsøgsarbejde - Klassen ud i naturen - Skoven i skolen - Læremiddelkendskab - Skoletjenesten som ressource. Målgruppe Pris

Lærere og skolepædagoger i natur/teknologi og den understøttende undervisning 1.-6. klasse 5300 kr.

Det blå guld Hæftet behandler det fællesfaglige fokusområde Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer med undertemaerne: Det løber rundt, Fra grundvand til drikkevand, Havet sletter ikke alle spor og Fremtidens drikkevand. Indeholder korte elevtekster, masser af filmklip og arbejdsforslag. Målgruppe: biologi, fysik/kemi og geografi, 7.-9. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/52830117 Book lærervejledning mitcfu.dk/52830095 Læseprøve på: kortlink.dk/nzy5

Kursusnummer CFU17224 Tid 18.-22. september 2017 kl. 9 - 15 Instruktører Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, VIA Læreruddannelsen, Silkeborg Lærer og konsulent Charlotte Trolle Olsen, Ulstrup Naturvejleder Lars Nygaard, Aqua Naturvejleder Bjarke Birkeland, Aqua Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Museumsinspektør Line Stald, Science Museerne Afdelingsleder Bo Pagh Schultz, Naturhistorisk Museum Salling Sted 18.-21. september AQUA Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg 22. september Moesgaard Strand, , Højbjerg Steno Museet, C.F. Møllers Alle 2, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

57

NATURFAG

Den fællesfaglige undervisning frem mod prøven - hands on Bliv inspireret til den daglige undervisning i de fællesfaglige fokusområder og til arbejdet frem mod den fælles naturfagsprøve. Få input til, hvordan du støtter og vejleder eleverne i at udarbejde naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål. Kurset vil veksle mellem oplæg og øvelser med afsæt i de fællesfaglige fokusområder, og hvordan fagene bidrager i samspil. Du vil få praktiske øvelser og eksempler på problemstillinger med hjem, hvor disse kan indgå direkte i den fællesfaglige undervisning. Øvelser og arbejdet med modeller afprøves og diskuteres ligeledes på kurset. Instruktør Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17244 Tid 29. august 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg Tilmeldingsfrist 26. juni 2017 Kursusnummer CFU17245 Tid 14. december 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg

Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, VIA Læreruddannelsen, Silkeborg Naturfagslærere i udskolingen - biologi, geografi og fysik/kemi 875 kr.

TILMELDINGSFRISTER Hvor intet andet er angivet, er der tilmelding 1 måned før kursusstart

Ta’ et naturtjek Kom tæt på mangfoldigheden i den danske natur og bliv klogere på, hvordan vi kan hjælpe naturen og bevare biodiversiteten, hvor vi bor. Naturtjek er knyttet til Danmarks Naturfredningsforenings Citizen science-projekt. Målgruppe: natur/teknologi og biologi, 5.-7. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/52759676 Få en smagsprøve på kortlink.dk/p4hg


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

PRAKTISK MUSISKE FAG

Boost din billedkunst 2 Få masser af inspiration og praksisnære, afprøvede ideer til billedarbejdet i skolen. Lettilgængelige materialer, proces og produkt, tematiske forløb og et kig til FFM er stikordene på dette kursus. Instruktør Målgruppe Pris

Billedkunstner Line Frøslev, Hinnerup Undervisere i billedkunst på alle alderstrin 1175 kr.

Kursusnummer CFU17021 Tid 29. november 2017 kl. 9 - 15 Sted Bygning D, Ceresbyen 24, Aarhus C Kursusnummer CFU18001 Tid 6. februar 2018 kl. 9 - 15 Sted Kibæk Skole, Velhustedvej 6, Kibæk

Elever gentænker deres skolemad og måltidskultur Få inspiration til involverende processer, hvor elever undersøger klassens skolemad og måltidskultur og finder løsninger på klassens udfordringer. Tilmeld din 6. klasse på arla.dk/madmovers

Målgruppe  Kurset henvender sig til alle undervisere med elever på 6. årgang, der ønsker at inddrage eleverne i at skabe en god skolemad- og måltidskultur i klassen. For at deltage skal man have tilmeldt sig MADmovers - GENTÆNK din skolemad via http://www.arla.dk/madmovers Pris Kurset er gratis

Ideide – fra ide til produkt ideide er et planlægningsværktøj til de kreative fag – ikke mindst håndværk og design. Med 66 forskellige øvelseskort kan man hurtigt planlægge en designproces, der fører eleverne fra idé til produkt. Målgruppe: 4.-7. klasse Reserver til egen inspiration på mitcfu.dk/99873024

Kursusnummer CFU17030 Tid 6. september 2017 kl. 9 - 15 Sted Aarhus C, præcis placering oplyses senere Kursusnummer CFU17031 Tid 7. september 2017 kl. 9 - 15 Sted Herning, præcis placering oplyses senere

58


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

PRAKTISK MUSISKE FAG

Digital billedkunst - en verden af muligheder Få nye vinkler på billedarbejdet med digitale teknologier som vinylskærere, green screens, minielektronik m.m. Boost kreativiteten og send billedarbejdet ud i fremtidens læringsrum. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU17033 Tid 2. november 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Lærere, der underviser i billedkunst 1050 kr.

Sådan kan du tilrettelægge håndværk og designundervisning Gennem teori og praksis lærer du at tilrettelægge undervisningen i håndværk og design, så eleverne opnår fagfaglige kompetencer samt oplever glæden ved at idéudvikle, nyskabe og arbejde med hænderne. Instruktører Målgruppe Pris

Lektor Ove Krog Eskildsen, Skårup Fyn Læringskonsulent hos ministeriet Rachel Zachariassen, UVM Lærere, der underviser i håndværk og design 2450 kr.

Ny inspirationsbog til håndværk og design Med ’Håndværk og design - et fag i skolen’ får du en lang række ideer til arbejdet med både bløde og hårde materialer samt gode bud på spændende og kreativ undervisning under hensyn til lærings- og kompetencemålene. Reserver til egen inspiration på mitcfu.dk/52666538

Kursusnummer CFU17023 Tid 5. oktober og 2. november 2017 Begge dage kl. 9 - 15 Sted Engdalskolen, Hovedgaden 5, Brabrand

59


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

60

PRAKTISK MUSISKE FAG

Gratis inspiration til din undervisning i idræt En eftermiddag, hvor CFU’s konsulenter præsenterer nyt til faget. Se de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og få øvrige ideer og inspiration til det kommende skoleår. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Idrætslærere og andre interesserede Kurset er gratis

Kursusnummer CFU17856 Tid 26. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Kursusnummer CFU17857 Tid 28. september 2017 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

KUCHEZA Musik for indskoling og mellemtrin Bliv skarpere på din tilstedeværelse, når du underviser de små i musik. Her vil du blive udfordret på din egen praksis, så du går hjem med brugbare ideer til leg og bevægelse i musiktimerne. Kurset arrangeres af CFU Region Midtjylland og VestjyllandsMusiklærerforening - www.vestjyllandsmusiklaerere.dk Instruktører Målgruppe Pris

Lektor i musik Erik Heiberg Lyhne, Risskov Musiklærer Johan Heiberg Lyhne, Aarhus N Lærere og pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet 850 kr.

Hop og spring på en trampolinmåtte Når der står redskabsgymnastik på skemaet, har I nu mulighed for at låne en oppustelig trampolinmåtte hjem til undervisningen. Der følger en elektrisk pumpe med. Book til dine elever på mitcfu.dk/99873023

Kursusnummer CFU17017 Tid 5. september 2017 kl. 9 - 15 Sted Bygning E, Ceresbyen 24, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

61

PRAKTISK MUSISKE FAG

Kom i form på guitaren På et forløb over otte kursusgange kan du blive klædt på til at bruge guitar i undervisningen. Tag på kurset på CFU i Aarhus, eller følg med online. Instruktør Målgruppe Pris

Professionel guitarist Søren Bødker Madsen, Aarhus V Lærere og pædagoger 2000 kr. ved deltagelse på CFU Aarhus 1350 kr. ved online deltagelse

er Mød op ell

n deltag onli

e

Kursusnummer CFU17034 Tid 12. september 2017 kl. 13 - 15 10. oktober 2017 kl. 13 - 15 14. november 2017 kl. 13 - 15 12. december 2017 kl. 13 - 15 9. januar 2018 kl. 13 - 15 6. februar 2018 kl. 13 - 15 13. marts 2018 kl. 13 - 15 10. april 2018 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 12. august 2017 Kursusnummer CFU17035 Tid Online streaming fra kursus CFU17034 Sted Online kursus

Sammenspil med hele klasser for 2.-4. klasse Alle elever bliver engagerede på én gang. Metoden tager en stor del af byrden væk fra musiklærerens skuldre. Nye og velswingende numre fra Sammenspil med QR-koder 3. Sjove musikalske lege og fortællinger. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer, cand.pæd. i didaktik, og lærebogsforfatter Ken Helge Dolva, Skovlunde 2. - 4. klasse 900 kr.

Bliv skrappere på guitaren Lån bøgerne om guitarskole til solo- eller holdundervisning – og/eller tag på årskursus ved Søren Bødker Madsen. Reserver til egen inspiration på mitCFU.dk/lnky95z Læs mere om kurset i Aarhus og meld dig til på viacfu.dk/CFU17034 Læs mere om kurset online og meld dig til på viacfu.dk/CFU17035

Kursusnummer CFU17018 Tid 20. september 2017 kl. 9 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen, Svinget 5, Lemvig Kursusnummer CFU17019 Tid 25. oktober 2017 kl. 9 - 15 Sted Bygning E, Ceresbyen 24, Aarhus C


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

62

PRAKTISK MUSISKE FAG

Korarbejde for ”dummies” Kor i skolen helt nede på jorden. Få hjælp til opstarten af koret på din skole. Du får ideer, du kan afprøve med det samme, når du kommer tilbage til din skole. Instruktører Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU18005 Tid 18. januar og 20. marts 2018 Begge dage kl. 9 – 15.30 Sted Den Jyske Sangskole, Nørregade 7D, 7400 Herning

Instruktører fra Den jyske sangskole For korledere, der arbejder med begynderkor, eller skal i gang med det. Du behøver ikke at have arbejdet med kor 1795 kr.

Giv den gas med dit kor Her er korkurset for dig, der er kommet videre. Du ved, hvad du gerne vil, og har været korleder i noget tid. Du vil gerne have muligheden for og tiden til at arbejde mere i dybden med dit kor. Instruktører Instruktører fra Den jyske sangskole Målgruppe For korledere, der arbejder videre end begynderstadiet Pris 1795 kr.

Er du korleder, så kig med her Som leder af børnekor kan du med fordel holde øje med VIA CFU’s hjemmeside – der er spændende kurser på vej! Kursussiden: viacfu.dk/kurser Fagsiden for musik: viacfu.dk/musik

Kursusnummer Tid Sted

CFU18006 16. januar og 22. marts 2018 Begge dage kl. 9 – 15.30 Den Jyske Sangskole, Nørregade 7D, 7400 Herning


Konkrete supplerende læremidler Fra ethjulede cykler til robotter, æggeudrugningsmaskiner, billedkort og et væld af spil og udstyr til alle fag. Vores lager/udlånssamling i Viborg er fyldt med konkrete læremidler, du kan låne hjem til at bruge i undervisningen med dine elever. Log ind på mitCFU og vælg ’Materialesæt’ under ’Alle materialer’, så ser du de mange muligheder. Du kan også bruge filterfunktionen til at søge mere præcist efter netop det, du og dine elever har brug for. mitcfu.dk


reflex

64

VIA Center for Undervisningsmidler

KONTAKT

Konsulenter: Anny Overgaard aov@via.dk 87 55 27 23 Dansk som andetsprog Specialundervisning Inklusion · Innovation Uddannelse og job · VUC

Charlotte S. Pedersen csp@via.dk 87 55 27 67 Fremmedsprog

Ebbe Raun er@via.dk 87 55 27 80 Chefkonsulent

Finn Bangsgaard fb@via.dk 87 55 27 64 Dansk udskoling

Hanne Schriver hasc@via.dk 87 55 28 25 Dansk udskoling

Helle Rahbek hera@via.dk 87 55 27 17 Dansk mellemtrin Idræt Med Skolen i Biografen

Jens Rahr Schmidt jers@via.dk 87 55 27 19 Naturfag Kulturfag

Kaare Øster kaos@via.dk 87 55 28 28 Naturfag Stopper sommer 2017

Kim Malmstrøm kimm@via.dk 87 55 27 35 It-didaktik Musik

Kurt Thybo kth@via.dk 87 55 27 18 Internationalisering Kristendomskundskab Stopper sommer 2017

Anne Sophie Westh asw@via.dk 87 55 27 21 Fremmedsprog

Lotte Svane losv@via.dk 87 55 28 37 Kommunikation Dansk som andetsprog Inklusion

Marianne S. Pedersen mspe@via.dk 87 55 27 16 Dansk indskoling

Mette Lynnerup metl@via.dk 87 55 27 14 It-didaktik Billedkunst Håndværk og design Engelsk

Mikkel Koudal Andersen mika@via.dk 87 55 27 13 It-didaktik Dansk udskoling

Morten Eidorff Langballe moel@via.dk 87 55 27 15 It-didaktik Dansk indskoling

Ole Haubo Christensen oleh@via.dk 87 55 28 10 Matematik Naturfag Håndværk og design

Peter Bak-Jensen pbak@via.dk 87 55 27 81 It og medier

Peter Søgaard peso@via.dk 87 55 27 82 It og medier

Rasmus Bergstedt rabe@via.dk 87552734 It-didaktik Kulturfag Skolemessen

Rune Overvad Skibelund Schou ruos@via.dk 87 55 28 09 Innovation Entreprenørskab


reflex

65

VIA Center for Undervisningsmidler

KONTAKT

Sara Sejrskild sara@via.dk 87 55 28 48 Dansk indskoling Dansk mellemtrin Idræt

Søren Østergaard soe@via.dk 87 55 27 22 Matematik Naturfag

Stefan Mandal stmm@via.dk 87 55 27 09 It-didaktik Madkundskab Innovation Matematik

Gitte Korreborg giko@via.dk 87 55 27 57 Afdelingsleder

Poul Mortensen pmo@via.dk 87 55 27 03 Afdelingsleder

Søren Grosen sg@via.dk 87 55 28 15 Centerchef

Lotte Christensen loch@via.dk 87 55 28 05

Sandra M. Jensen saje@via.dk 87 55 27 61

Ledelse:

Kursussekretariat: Jytte Rohde jyro@via.dk 87 55 28 12

Tina Agesen-Pagh tap@via.dk 87 55 27 04


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

PRAKTISK INFORMATION

VIA Center for Undervisningsmidler Kontakt

Telefontider

T: 87 55 27 00

Mandag – torsdag: 9-15

M: cfu@via.dk

Fredag: 9-14

viacfu.dk/kontakt Åbningstider Adresser

Mandag - torsdag: 9-16

VIA Center for Undervisningsmidler Herning

Fredag: 9-14

A. I. Holms Vej 97 Fleksibel åbningstid

7400 Herning

Grupper kan aftale besøg ud over almindelig åbningstid i VIA Center for Undervisningsmidler Aarhus

informationsafdelingen. Kontakt informationsafdelingen eller den

Ceresbyen 24

pågældende fagkonsulent for en aftale.

Bygning B Følg med på

8000 Aarhus C

viacfu.dk Lukke- og feriedage 2017/2018

viacfu.dk/nyhedsbrev

Sommerferie

Ugerne 27, 28, 29, 30 og 31

facebook.com/viacfu

Personaledag

1. september

Efterårsferie

Uge 42

Juleferie

21. december – 2. januar

Vinterferie Påskeferie

Uge 7

26. marts – 2. april

Store Bededag

27. april

Kr. Himmelfart

10. maj – 11. maj

2. Pinsedag

21. maj

Grundlovsdag

5. juni

Sommerferie 2018 Ugerne 28, 29, 30 og 31

66


reflex

VIA Center for Undervisningsmidler

TITEL

SKOLEMESSEN To faglige og festlige dage med lærere, læring og læremidler i centrum Omkring 5.200 lærere og andre skoleinteresserede mennesker lagde vejen forbi Skolemessen i 2017. Sæt allerede nu X i kalenderen til næste års messedage den 18. og 19. april 2018. Følg os på: skolemessen.dk Skolemessen på Facebook #Skolemessen på Twitter

67


Find læremidler – på mitCFU

7911 - jyst - 05.17

Få inspiration til og overblik over læremidler til dine fag på mitcfu.dk Her streamer du film og tv og bestiller e-bøger, bøger og konkrete materialer som fx spil og robotter – både i klassesæt og som inspiration til din undervisning. mitCFU er din indgang til samtlige læremidler på CFU.

mitcfu.dk

reflex - 2017-2018  

reflex med kurser for skoleåret 2017-2018

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you