Page 1

CASAL 2014 Els Continents


SETMANARI 

El Planeta terra i els Continents 

Europa 

Setmana 3. Del 7 al 11 de Juliol

Amèrica 

Setmana 2. Del 30 al 4 de Juliol

Asia i Oceania 

Setmana 1. Del 25 al 27 de Juny

Setmana 4. Del 14 al 18 de Juliol

Àfrica 

Setmana 5. Del 21 al 25 de Juliol


EL PLANETA TERRA I ELS CONTINENTS


QUE FAREM CADA SETMANA?


casal-2014  
casal-2014  
Advertisement