Page 1

Zakenmagazine voor

onder nemers en bestuurders in Midden Nederland

04 jaargang 5 2011

Vitaliteitssparen: Makkelijker kunnen we ‘t wel maken, maar leuker? Adfinco: onafhankelijk in bedrijfsfinancieringen Bedrijfszeker de cloud in met Lansing Telecom & ICT


Communicatie met de toekomst Als moderne leverancier van hoogwaardige technologie blijven we op ons vakgebied up-to-date. Daardoor kunnen wij u altijd het beste advies en de nieuwste producten leveren zoals onder andere: • • • • • •

06

Hosted telefonie Bedrijfstelefonie Vestigingen koppelen met VOIP technieken CALL recorders CTI integratie met uw CRM pakket Presence status met outlook integratie

22

06 13

Lansing Telecom Kruisboog 45 • 3905 TE Veenendaal Tel. 0318-547666 Fax. 0318-547665 www.lansing.nl info@lansing.nl

08 16 > 06 Vitaliteitssparen: makkelijker kunnen we ’t wel maken, maar leuker

Inhoudsopgave

> 08 Bedrijfszeker de cloud in met Lansing Telecom & ICT > 13 Adfino: onafhankelijk in bedrijfsfinancieringen > 16 Modernisering werkplek genereert meer winst > 22 Glasvezel en de connectie tussen food en ict

Scoren met relatiegeschenken

10

DGA-Toolbox van Schuiteman Accountants & Adviseurs

14

De Edese Uitdaging

20

Event MKB Valleiregio Volle bak bij ‘Geef nooit korting’

23

Loonservice Veenendaal

25

De ZakenMarkt: naast print nu ook crossmediaal

27

Kort Nieuws Internetwijzer

28,29,30,31,32,34 33

Fotografie cover en coverstory Annemarie Bakker Fotografie www.abfoto.nl Midden Nederland

|3|


voorwoord

Jaargang 5 nummer 04-2011 Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Midden Nederland De Zakenmarkt is een uitgave van

De Kleine Kampen 160 3911 PN Rhenen Tel: 0317 35 63 58 Faxmail 0842269590 E-mail: info@dezakenmarkt.nl Website: www.dezakenmarkt.nl Uitgever Theo Wegh Redactie Heleen van der Maas Nico Dunnebier Neeltje van Triest Fotografie Foto van Helvoirt Peter van Helvoirt www.fotovanhelvoirt.nl Prodifo Erik de Wilde www.prodifo.nl Vormgeving en opmaak D-Graphic www.d-graphic.nl Druk Real Concepts B.V., Duiven Advertentie Exploitatie Wegh & Wegh Communicatie Theo Wegh Tel: 0317 35 63 58 Advertentie tarieven op aanvraag verkrijgbaar of op www.dezakenmarkt.nl

• Jarenlange ervaring en vakkennis gecombineerd met flexibiliteit • Kwaliteit en snelheid • Begeleiding en uitvoering onder één dak

JEZ MEDIA SERVICES Gerie Jansen

• Korte lijnen en flexibel

HBE Bedrijfshallen B.V. Frankeneng 114e 6716 AA EDE T 0318 51 01 07 F 0318 55 53 77 E info@hbebedrijfshallen.nl I www.hbebedrijfshallen.nl

Veranderingsondersteuning Communicatie management Alan Geensen M: 0650 409 512 Leo van Hoeven M: 0650 409 511 I: www.intermedi-8.nl E: info@intermedi-8.nl T: 0318 693 680 F: 084 73 77 423 Postbus 8281 6710 AG Ede

Administratieve (re)organisatie Commerciële beleidsvorming Advies HR Rendementsverbetering Bedrijfsproces advies

De Zakenmarkt wordt verspreid onder bedrijven met 4 medewerkers of meer in de volgende plaatsen: Achterberg, Amerongen, Barneveld, Bennekom, Cothen, Doorn, DriebergenRijsenburg, Ede(Gld), Ederveen, Elst(Utr), De Glind, De Klomp, Harskamp, Langbroek, Leersum, Lunteren, Maarn, Overberg, Otterlo, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg en Wijk bij Duurstede. Copyrights Het auteursrecht op dit tijdschrift en de daarin gepubliceerde artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Er is geen Tom Poes of Steve Jobs die een list verzint We leven momenteel in een periode waarin vroegere taboes in een ijltempo weggevaagd worden. We nationaliseren banken en maken honderden miljarden vrij om het financiële huis te renoveren. Schuldenlanden worden aan de ketting gelegd op straffe van uitstoten. Regeringsleiders moeten gedwongen vertrekken vanwege geldperikelen. Kille cijfers en keiharde maatregelen zetten de toon. Aan de andere kant komen menselijke emoties massaal vrij als het gaat om het tragisch lot van een individu. In zo’n gistende periode moeten wij als ondernemers volop piekeren over het komende jaar. Het lijkt soms wel of we de regie niet meer in handen hebben. Bij dit alles staat één opdracht recht overeind: we moeten op zoek naar groei en meer verdiencapaciteit. En wie groei zegt, heeft het over concurrentiekracht. We moeten producten en diensten aanbieden waar vraag naar is omdat ze beter én goedkoper zijn. Dit hangt af van de mate waarin we vernieuwend, creatief en commercieel kunnen zijn. Maar de prijs speelt ook een rol. En dus moeten we zeker de kosten onder controle houden. Het recept is dus bekend. Maar hoe zit het met de ingrediënten? De eminente Apple-topman Steve Jobs was helaas geen lang leven beschoren. Maar hij stampte wel in relatief weinig jaren het meest waardevolle bedrijf ter wereld uit de grond. En zijn strategie was simpel: “Stay hungry and stay foolish” om daaraan toe te voegen: “Trust your gut feel!’’ Er bestaat niet één wonderoplossing. Er is géén Tom Poes (of Steve Jobs) meer die een list verzint. De marktanalyses van vandaag kunnen morgen totaal van andere orde zijn. Toch moeten we beslissingen durven nemen. Deze tijd verdraagt geen eindeloze disputen. Het team van De ZakenMarkt is momenteel volop bezig met het ontwikkelen van een fors aantal vernieuwingen, zowel in print als digitaal. Die zullen zeer binnenkort hun beslag krijgen. Het eerste decennium van de 21-ste eeuw heeft heel wat fouten en mismanagement – vooral in de internationale financiële sector - blootgelegd. Gelukkig hebben we in ons land objectief gezien volop kansen. Nederland is en blijft ‘Tripple-A, zó is de algemene verwachting. Wie aanpakt, genereert perspectief. En met een nuchtere dosis vertrouwen kan dit de trigger zijn voor gerechtvaardigd optimisme in 2012.

Theo Wegh Uitgever De ZakenMarkt Midden-Nederland

Interim project management Midden Nederland

|5|


registeraccountants belastingadviseurs

registeraccountants belastingadviseurs

Vitaliteitssparen:

Vrijheid is ruimte om te groeien

Makkelijker kunnen we ‘t wel maken,

maar leuker?

sabbatical, ouderschaps- en studieverlof. De jaarlijkse inleg is maximaal 12% van het belastbare loon en het tegoed kan maximaal 210% van het jaarloon bedragen. Over de uitkering moet de werkgever loonheffingen inhouden. De werknemer heeft bij uitkering recht op levensloopkorting (€ 201 per jaar). Voor bestaande gevallen blijft de regeling na 2011 beperkt in stand. Deelnemers die eind 2012 tussen de 58 en 64 jaar zijn kunnen deelname voortzetten. Wie jonger is kan het gespaarde tegoed in 2013 omzetten in een vitaliteitsspaarregeling, anders wordt het ineens belast.

Vitaliteitssparen Spaarloonregeling

Kees van Wolfswinkel, Kees van Steenbergen, Joost Winnubst

Vitaliteitspakket Enige dagen voor Prinsjesdag is het Belastingplan 2012 bekend geworden. Enkele van de aangekondigde veranderingen zijn opgenomen in het Vitaliteitspakket. Dat heeft niets met onze gezondheid te maken, zoals de naam lijkt te suggereren, maar alles met fiscaal voordelig sparen door werknemers en zelfstandigen en met langer doorwerken door ouderen. Ook wordt de aftrek van studiekosten iets aantrekkelijker. Al te dol moet het ook weer niet worden, en daarom worden spaarloon en levensloopregeling afgeschaft. In dit artikel worden de voorgenomen wijzigingen in de spaarregelingen toegelicht.

|6|

Midden Nederland

De spaarloonregeling bestaat al jarenlang en is een populaire regeling. Jaarlijks mag € 613 belastingvrij worden gespaard, wat voor de werknemer leidt tot een jaarlijks belastingvoordeel van maximaal € 348. De werkgever betaalt 25% loonheffing over de inleg. De bankrekening waarop dit tegoed staat, valt de eerste vier jaar buiten de belastingheffing op spaargeld in box 3. Hierna is het tegoed onbelast opneembaar, of eerder als het wordt opgenomen voor bepaalde doeleinden, zoals de aankoop van een huis of premies voor een lijfrenteverzekering. Nu de spaarloonregeling per 1 januari 2012 vervalt, mag het tegoed in 2012 onbelast worden opgenomen. Wie het laat staan, kan nog drie jaar gebruik blijven maken van genoemde vrijstelling voor spaargeld in box 3.

Levensloopregeling De levensloopregeling bestaat nog niet zo lang: ze is pas in 2006 ingevoerd. Toch wordt ook deze spaarvorm per 2012 afgeschaft. Ze maakt het voor werknemers (waaronder dga’s) mogelijk om fiscaal voordelig te sparen voor verlof. De regeling, die overigens niet populair is, wordt in de praktijk vooral gebruikt voor de reparatie van afgeschafte VUT-regelingen. Andere aanwendingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

Voor het spaarloon- en de levensloopregeling komt met ingang van 2013 één nieuwe regeling in de plaats, namelijk “vitaliteitssparen”. Vitaliteitssparen stelt werknemers en zelfstandigen in staat fiscaal voordelig te sparen. Doel van de regeling is: werkenden beter in staat stellen naar eigen inzicht hun inkomen over hun arbeidzame leven te kunnen spreiden. De regeling kent – verrassend – geen beperkt voorgeschreven opnamedoelen. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1. Er wordt pas belasting geheven bij opname, niet langer bij de werkgever maar bij de deelnemer. Het opgebouwde tegoed in vitaliteitssparen is wederom onbelast in box 3. Jaarlijks mag maximaal € 5.000 worden ingelegd, in totaal maximaal € 20.000. Wie jonger is dan 62 jaar, kan het tegoed onbeperkt opnemen. Vanaf 62 bedraagt de opname maximaal € 10.000 per jaar, om te voorkómen dat het wordt gebruikt om eerder te stoppen met werken. Het tegoed dient vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar te zijn opgenomen.

Makkelijker? Een van de doelstellingen voor het invoeren van bovenstaande wijzigingen is: vereenvoudiging. Dat lijkt aardig te zijn gelukt, voor zover je de overgangsmaatregelen buiten beschouwing laat. De vitaliteitsregeling is

eenvoudig van opzet. In vergelijking met de spaarloonregeling is de regeling minder voordelig, onbelaste opnamen zijn niet meer mogelijk. In vergelijking met de levensloopregeling kent de nieuwe regeling als voordeel dat de beperkte opnamedoelen zijn verdwenen. Het nadeel is dat de inleg voor hogere inkomens aanzienlijk is beperkt, waardoor de fiscale optimaliseringsmogelijkheden voor (met name) dga’s zijn beperkt. Bovendien wordt de levensloopkorting afgeschaft. Voor dga’s valt het te overwegen om in 2011 nog eenmaal een hoge inleg in de levensloopregeling te doen, waarna ze in 2013 – na omzetting van de levensloopregeling in de vitaliteitsregeling – naar believen opnamen kunnen doen. De nieuwe regeling lijkt vooral aantrekkelijk voor werkenden die tijdens hun actieve periode een deel van hun inkomen kunnen missen. Het voordeel bestaat vooral uit een tariefsverschil, namelijk als de latere opname tegen een lager tarief wordt belast dan waartegen het in aftrek gebracht is. Als dat lagere tarief 42% is, is bij inleg van € 20.000 het voordeel € 2.000. Dit vereist wel een goede planning. Bovendien rendeert het afgezonderde vermogen zolang het niet is opgenomen voor het brutobedrag in de vrijgestelde spaarvorm. Het voordeel voor de werkgever: geen administratieve spaarrompslomp en geen 25% eindheffing over de inleg. Vitaliteitssparen is een praktisch vormgegeven regeling, waar ongetwijfeld gebruik van gemaakt gaat worden. Maar of 1 miljoen werkenden zullen gaan deelnemen, zoals het Ministerie van Financiën verwacht blijkens de Memorie van Toelichting bij Belastingplan 2012, is voor mij nog zeer de vraag.

Meeuwsen Ten Hoopen registeraccountants/belastingadviseurs mr. J.O. (Joost) Winnubst Wiltonstraat 30 3905 KW Veenendaal T: (0318) 52 56 77 F: (0318) 51 79 72 E: veenendaal@mth.nl I: www.mth.nl

Midden Nederland

|7|


telecommunicatie

Bedrijfszeker de cloud in met Lansing Telecom De voordelen van communiceren via de cloud, waren al voorhanden, maar telecomspecialist Lansing Telecom besloot te wachten. Te wachten op een product waar het bedrijf echt vertrouwen in heeft: het bekroonde Siemens Open Scape Cloud Services. Lansing Telecom is natuurlijk niet voor niets Approved Siemens partner in de regio Midden-Nederland. “Op het gebied van telecommunicatie kunnen we nu een bedrijfszekere totaaloplossing op maat aanbieden. Zowel via de cloud als via een telefooncentrale of datacenter in eigen beheer.”

Het grote voordeel van communiceren via de cloud is dat medewerkers sneller en prettiger plaatsonafhankelijk kunnen werken op de pc, laptop, tablet, vaste telefoon, mobiele telefoon of smartphone. Daarnaast is het systeem sneller te implementeren zodat bedrijven

‘De beste oplossing voor Unified Communication zonder hardware en software te hoeven installeren’ optimaal kunnen profiteren van de voordelen zonder extra investeringskosten. Teunis Lansing van Lansing Telecom is vooral te spreken over de vertrouwde zekerheid en kwaliteit die Siemens biedt, nu ook via de cloud. “Met een overcapaciteit aan datacenters verspreid over de wereld, is bedrijfszekerheid gegarandeerd. Mocht een datacenter door de bliksem worden getroffen, dan neemt een ander datacenter het over.” Zijn verkoopadviseur Erwin Snoeks, van een jongere generatie, is vooral enthousiast over de plaats onafhankelijke toegang tot alle mogelijke functies. “Bedrijven betalen alleen voor het gebruik van functies via een abonnement dat afhankelijk van de hoeveelheid bedrijfsactiviteiten kan inkrimpen of uitbreiden.”

Meest open en flexibele platform “Open Scape Cloud Services is het meest open en flexibele, software gebaseerde communicatieplatform in de branche”, vult Lansing zijn verkoopadviseur aan. “Het is de beste en makkelijkste oplossing voor het MKB om alle mogelijkheden van Unified Communication te benutten zonder hardware of software te installeren.” Met een paar klikken op de muis kunnen medewerkers een geplande of spontane spraak-, messaging- of webconferencesessie starten. En, gaat Snoeks enthousiast verder, “dankzij de presence-informatie kunnen medewerkers direct zien of een collega beschikbaar is waardoor ze sneller verbinding kunnen maken om samen te werken en beslissingen te nemen.”

|8|

Midden Nederland

Altijd een passende telecom-oplossing Uiteraard blijft Lansing Telecom de vraag van de klant centraal stellen bij het bieden van een passende telecom-oplossing.“Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen”, benadrukt Lansing. “Het is maar net waar een bedrijf zijn prioriteiten legt en wat er nodig is. Het is onze taak uit te zoeken welk telecomsysteem daar het beste op aansluit. Uiteraard altijd vergezeld van service, kwaliteit en zekerheid. Dat is de basis waar onze klanten al sinds 1992 op kunnen rekenen.”

Lansing Telecom Kruisboog 45 3905 TE Veenendaal (0318) 547 666 www.lansingtelecom.nl

Midden Nederland

|9|


relatiegeschenken

relatiegeschenken

Met het doel verandert het soort geschenk

Relatiegeschenken - mits origineel gekozen - laten vrijwel altijd een sympathieke indruk achter. Alle onderzoeken op dit gebied tonen aan dat de gever absoluut pluspunten scoort. De gever laat namelijk duidelijk blijken dat hij of zij het zakelijke of persoonlijke contact wil behouden of verder wil uitbreiden. Maar wat zijn de aandachtspunten als men een geschenk kiest?

Scoren met relatiegeschenken

Scoren We hoeven er niet omheen te draaien. Een eindejaarscampagne vergt budget. En dat moet efficiënt besteed worden. Het is daarom verstandig de doelstelling in het oog te houden. Betreft het imagobevordering door het bedrijf zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen? Of wil men gewoon trouwe klanten bedanken voor de samenwerking in de hoop hieruit nieuwe projecten binnen te halen? Met het doel verandert het soort geschenk. Voor bijvoorbeeld imagebuilding ligt een keuze die voor iedereen bruikbaar is voor de hand. Voor het versterken van een persoonlijke relatie moet het geschenk aangepast worden zodat de ontvanger er een meerwaarde aan kan ontlenen.

Einde zomer, begin herfst. De brochures en folders komen weer binnen. En ook in de mailbox treffen we heel wat informatie aan. Een aantal ondernemers denkt misschien aan mogelijke ‘spam’. Maar dat is het zeker niet. Het is namelijk de tijd om te gaan nadenken over een diep gewortelde traditie: een eindejaarsgeschenk als blijk van waardering. En dat verdient zeker serieuze aandacht. Nu een beetje tijd besteden aan een goed gekozen cadeau of kerstpakket, kan volgend jaar wel eens heel veel effect krijgen. Want een wel overwogen relatiegeschenk is een zeer effectieve manier om de relatie met zakenpartners of medewerkers te versterken.

| 10 |

Midden Nederland

Fotografie Gert van Roden

Fotografie Gert van Roden

Wanneer Een slimme timing is belangrijk. De maand december is altijd een drukke communicatieperiode. Maar de campagne moet wel opvallen en niet verdwijnen in de massa eindejaarswensen en cadeaus. Dit vergt wel enig nadenken. Wordt het bezorgd in de veelal hectische eindejaarsperiode, ervoor of erna? Hoe wordt het afgegeven? Persoonlijk, met de post of per koerier? Hoe dan ook, zorg dat het geschenk opvalt en dat de klant het zich blijft herinneren. Zowel door het cadeau zelf, als door de manier waarop het bezorgd is. Besef overigens wel dat een klant geen blijft klant uitsluitend omwille van een relatiegeschenk.  

Origineel Wilt u opvallen tussen de vele klassieke relatiegeschenken die elk jaar gegeven worden? ‘Origineel’ of ‘duurzaam’ (iets wat lang gebruikt kan worden) geven vaak de meeste impact. En dat alles hoeft beslist geen vermogen te kosten. Belangrijk is ook dat de ‘personal touch’ niet ontbreekt. Een met de hand geschreven boodschap of persoonlijk overhandigen versterken de aandacht. De gespecialiseerde aanbieders hebben honderden ideeën. Neem dus wat tijd voor brochures, folders en E-mailberichten. En vergeet de diverse websites niet. Ze kunnen uiteindelijk meerwaarde voor het bedrijf opleveren!

Midden Nederland

| 11 |


De specialisten & adviseurs in uw regio

bedrijfsfinancieringen

SALARISVERWERKING

Accountant

Adfinco: onafhankelijk in bedrijfsfinancieringen

Hoe krijgen we de plannen wél gerealiseerd? ICT BEHEER & CONSULTANCY

MANAGEMENT SUPPORT

In het stormachtige financiële klimaat van tegenwoordig komen veel bedrijven en instellingen van een koude kermis thuis als ze proberen een financiering rond te krijgen bij de bank. Het klantbelang en het bankbelang liggen vaak te ver uit elkaar. Adfinco sinds 1 september actief, doet het anders. Het onafhankelijk adviesbureau in bedrijfsfinancieringen kan terugvallen op een volledige AFM vergunning en gaat voor de volle 100 procent voor het belang van zijn klanten. Daarbij stelt Adfinco op een kritische en verantwoorde manier de vraag: Hoe kan het wel?

“We weten waar de bank warm voor loopt” MEUBEL & INTERIEURBOUW

KANTOORARTIKELEN

De kunst van het organiseren van uw kantoor!

Midden Nederland

ICT

DEBITEURENBEHEER EN INCASSO

Financieel concreet maken De Nijs: “Ondernemers hebben vaak mooie plannen maar weten dit vaak niet onderbouwd op papier te zetten. Adfinco kan die plannen op financieel gebied concretiseren en richting geven. Daar ligt onze toegevoegde waarde. We kunnen optimale bedrijfsfinancieringen regelen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden via banken, leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, participatiemaatschappijen en informal investors. En wie weet zijn de plannen ook te realiseren zonder financiering Vlnr: Joost Snoep, Tim van der Linden, Carlo Wagemaker en Hans de Nijs of in ieder geval een veel lagere financiering door werk te maken van debiteurenbeheer. Daarnaast kunnen we ervoor zorgen dat onze klanten bij veranderingen in de risico’s voor de bank hun financiering kunnen behouden zonder daar zekerheden In Adfinco hebben vier adviesbureaus, opererend in de volle breedte van voor op te geven. We kunnen de financier immers de juiste informatie bedrijfsfinanciering, kennis, netwerk en veertig jaar ervaring gebundeld om bieden. Tot slot zijn we er ook voor bedrijven als de zaken er slecht voor bedrijven en instellingen op financieel gebied optimaal te kunnen bedienen staan. Bijvoorbeeld als de bank zijn financiering heeft ingetrokken. Wie in het realiseren van hun doelstellingen. “Wat we gemeen hebben is, dat weet is er een doorstart te realiseren. Uiteraard kunnen wij de pijn niet we kunnen kijken door een bancaire bril”, vertelt Hans de Nijs, Adfinco wegnemen maar, we kunnen de pijn wel managen.” Partner uit Ede. “We weten hoe de bank zijn risico-inschattingen maakt en waar de bank warm voor loopt.” De Nijs komt zelf uit de bancaire wereld, heeft gewerkt aan de kredietkant, in het management en heeft ook als zelfstandig adviseur een ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen en het behartigen van privézaken van DGA’s op financieel gebied. De andere Adfinco adviseurs zijn Tim van der Linden met expertise in credit- en debiteurenbeheer en incasso, Joost Snoep met expertise in het begeleiden van investeerders bij bedrijfsovernames, en Carlo Wagenmaker EDE – TIEL – APELDOORN – DEVENTER met expertise op het gebied van bedrijfsfinancieringen in de horeca en T 0318 414 200 MKB en een onroerendgoed achtergrond. www.adfinco.nl

Midden Nederland

| 13 |


accountants&adviseurs

accountants&adviseurs

DGA-Toolbox van Schuiteman

Accountants & Adviseurs Ondernemers zijn druk. Vooral met ondernemen. Kansen benutten, optimaliseren van de bedrijfsvoering, medewerkers motiveren, er valt altijd wat te doen. Privézaken die geregeld moeten worden, raken dan wel eens op de achtergrond. Naar de zin van Schuiteman Accountants &Adviseurs zelfs iets te veel. Met de in eigen huis ontwikkelde DGA-Toolbox brengen de adviseurs daar verandering in. De ondernemer krijgt een stok achter de deur waar hij of zij niet onderuit wíl.

Registeraccountant Evert Hein Schuiteman, kantoorleider van de vestiging van Schuiteman Accountants &Adviseurs in Barneveld, en registeraccountant Robert-Jan Stronkhorst, kantoorleider van de vestiging in Ede, merkten in hun dagelijkse praktijk dat ondernemers wel met het idee rondlopen dat ze wat moeten doen om hun privézaken goed te regelen, maar er gewoon niet toe komen.

Van onbestemd gevoel naar overzicht “Tijdens gesprekken met cliënten kwamen de acties die nodig zijn om bijvoorbeeld bij overlijden de continuïteit van het bedrijf te garanderen, voldoende pensioen op te bouwen et cetera, wel op tafel. Maar vervolgens bleef het daar liggen.” “De DGA-Toolbox brengt de status van alle zaken die de ondernemer met zijn onderneming verbindt overzichtelijk in beeld”, legt Stronkhorst uit. “Je neemt bewust de tijd voor zaken die tijdens het gesprek over de jaarrekening vaak alleen worden aangestipt.” Schuiteman: “Met als resultaat dat het onbestemde gevoel van de ondernemer dat er wat moet gebeuren, zonder te weten wat precies, wordt vertaald in een overzichtelijk totaalplaatje.”

De DGA-Toolbox is een sprekend voorbeeld van de manier waarop Schuiteman Accountants & Adviseurs zijn dienstverlening inhoud geeft. De cijfers worden niet alleen netjes op een rij gezet, de ondernemer voelt zich ook persoonlijk met de accountant verbonden.

Schuiteman Accountants & Adviseurs www.dgatoolbox.nl Keesomstraat 44 , Ede (0318) 644 000 Thorbeckelaan 95, Barneveld (0342) 411 200 Vendelier 4, Veenendaal (0318) 618 666

Regie over uitvoering actieplan De DGA-Toolbox maakt glashelder op welk front de ondernemer in actie moet komen om de risico’s die het ondernemerschap voor zijn privésituatie meebrengt, af te dekken. Maar hoe komt die ondernemer vervolgens in beweging om de benodigde acties ook daadwerkelijk uit te voeren? Dat is het moment waarop Schuiteman Accountants & Adviseurs zijn motto ‘Uniek betrokken’ waar maakt. Schuiteman: “We maken een actielijst en spreken af wie welke acties neemt en wanneer. We maken het zo concreet mogelijk. Vervolgens nemen wij de regie over de uitvoering. Op het moment dat er iets geregeld had moeten zijn, trekken wij bij de ondernemer aan de bel.” “Dan merk je dat de ene ondernemer meer een stok achter de deur nodig heeft dan de ander”, aldus Stronkhorst.

Stok achter de deur om privézaken goed te regelen | 14 |

Midden Nederland

v.l.n.r.: Robert-Jan Stronkhorst, Evert Heih Schuiteman

Midden Nederland

| 15 |


kantoorinrichting

Kantoren en bedrijfsruimten inrichten als inspiratiebron

Modernisering werkplek genereert meer winst Met de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van communicatie worden ondernemers voor de vraag gesteld of hun werkplekken wel aan de eisen van de moderne tijd voldoen. Want nieuwe inzichten en technieken maken het tegenwoordig mogelijk om aanzienlijk meer rendement uit de kostbare bedrijfsruimten te halen. De praktijk leert immers dat een betere fysieke en sociale omgeving de mensen motiveert waardoor ze extra in staat zijn om het meest creatieve uit zichzelf te halen. Voor vele mensen zijn maar weinig plekken zo belangrijk als de werkomgeving. We brengen er heel wat uren door en bovendien zijn de productiviteit - en de ideeën die daar ontstaan - van groot belang voor het voortbestaan van de onderneming. Het is dus geen verloren tijd om zich te verdiepen in de manier waarop moderne kantoren en werkplekken in de komende decennia gaan functioneren.

kantoorinrichting

Vrijwel iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat wel eens mee te maken: vernieuwing, verhuizing en reorganisatie van kantoren of bedrijfspand. Voor wie het goed wil doen, doemen allerlei vragen op. Wat zijn de richtlijnen voor het aantal vierkante meters per werkplek? Aan welke eisen moet het meubilair voldoen? Waar vind ik het juiste meubilair? Waar moet de energiezuinige verlichting aan voldoen? Hoe zorg ik ervoor dat alle noodzakelijke ergonomische vereisten worden meegenomen in het veranderingsproces?

Ergonomie De ergonomie houdt zich bezig met de relatie tussen de mens en zijn dagelijks werk. Dit met het doel de werksituatie zó aan te passen dat het welzijn van de mens verhoogd wordt om op die manier kostbaar arbeidsverzuim te verminderen. De ergonomische wetenschap past dit in de praktijk toe door taken, producten, organisaties, omgevingen en systemen te ontwerpen die afgestemd zijn op de behoeften, de mogelijkheden en de beperkingen van de mens.

Verbeteringen gewenst

Beeldschermwerk

In de praktijk geen gemakkelijke opgave. Want er gaat – veelal door onwetendheid – nogal eens wat mis. En in een groot aantal bedrijven voelen de werkenden zich niet geheel tevreden met hun dagelijkse werkplek. Grootschalig onderzoek geeft aan dat bijna éénderde van de Nederlandse werknemers denkt dat de dagelijkse arbeid mogelijk schadelijke invloed heeft op hun gezondheid. En driekwart vindt dat hun werkgever meer mogelijkheden op de werkvloer moet bieden voor een betere gezondheid en fitheid. Maar een werkplek moet niet alleen aantrekkelijk zijn, ze moet in de eerste plaats functioneel zijn. Daarom is het nuttig dat interieurleveranciers, managers en bedrijfsmedewerkers samen streven naar een moderne en vooral verantwoorde werkplek. Het gunstige effect is verbetering van het rendement, de productiviteit en de flexibiliteit van de onderneming.

Werken in kantooromgeving is tegenwoordig voor het grootste deel beeldschermwerk. Dit leidt tot een bijzondere vorm van fysieke belasting. Hierdoor krijgen we tal van gezondheidsklachten zoals oververmoeide ogen, nek- en rugklachten en spier- en gewrichtsklachten in de armen (RSI). Dit nog afgezien van de beeldschermkwaliteit. Werken met beeldscherm is niet per definitie ongezond. Wanneer je meubilair, beeldscherm, toetsenbord en andere randapparatuur juist opstelt en met een goed ergonomisch verantwoorde houding werkt, kunnen veel klachten worden vermeden. Gezondheidsklachten hebben zelden maar één oorzaak, daarom is het belangrijk te werken aan een aangepaste bewegingstraining en aan een deskundig ergonomisch advies.

De zittende mens

Visitekaartje Draagt een stimulerende werkomgeving bij tot extra productiviteit? Verreweg de meeste ondernemers zijn hiervan overtuigd. Daarom wordt er voortdurend geïnvesteerd in de inrichting van goede werkplekken. Vaak wordt daarbij de deskundigheid van allerlei professionals uit de interieurbranche ingeroepen. Waarom gaat een ondernemer zover? Uiteraard om de medewerkers te motiveren. Dit is echter niet het enige belang, soms niet de eerste reden. Een perfect toegerust interieur of bedrijfspand is immers hét visitekaartje van het bedrijf. En dat geeft aan de buitenwereld vertrouwen in de bedrijfsvoering.

Licht, lucht en kleur De vernieuwing of her-inrichting van werkplekken hoeft lang niet in alle gevallen te bestaan uit een complete verbouwing. Kleine basisingrepen als genoeg daglicht, een doordacht kleurbeleid en goede luchtkwaliteit kunnen al veel ten goede veranderen en kosten relatief weinig geld. Kleuren zijn van enorm belang. Rood bijvoorbeeld stimuleert en wekt een zekere energie op. Op een salesafdeling kan dit nuttig zijn, maar een overdosis heeft het tegenovergestelde effect. Ook geuren zijn belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat in kantoren vlakbij sanitaire ruimtes minder effectief wordt gewerkt. Er bestaan veel factoren die de prestaties beïnvloeden.’

Zitten is een belangrijke oorzaak van rugklachten. We rijden met de auto naar het werk, zitten de hele dag achter een computer of bureau en ontspannen ons ‘s avonds op de luie bank. De rechtopstaande mens is tegenwoordig een zittend exemplaar geworden. Bij dit langdurig zitten wordt de rug vaak onnatuurlijk en overmatig belast.

Moderne stoel: actief zitgedrag Veel oudere stoelmodellen dwingen ons in een slechte zithouding. Andere (ergonomische) stoelen nodigen echter uit tot een meer actief zitgedrag. Dit type stoel wordt weliswaar vaker gebruikt, maar dergelijke stoelen zijn niet bij iedereen bekend. Uit talrijke studies blijkt dat 60 tot 90 procent van de mensen in de Westerse geïndustrialiseerde maatschappij ooit met rugpijn kampt. Daarbij is er een duidelijk verband vastgesteld tussen zitten en lage rugpijn. Werk waarbij men langdurig moet zitten, geeft meer risico op lage rugpijn dan arbeid waarbij men voortdurend afwisselt tussen zitten, staan en wandelen. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt de zittende houding zoveel mogelijk te vermijden en regelmatig bewegingspauzes in te lassen. Voor veel mensen is dit echter onmogelijk, bijvoorbeeld bij uitsluitend zittend werk. In dat geval is het noodzakelijk dat men een optimaal zitcomfort nastreeft en de zithouding zodanig aanpast dat ze zo weinig mogelijk nadelig is voor de rug.

advertentie

Zollinger Interieurbouw heeft voor Ploum Lodder Princen advocaten en notarissen een 6 verdiepingen tellend monumentaal kantoorgebouw voorzien van speciaal meubilair. Het entreegebied met balie en achterwanden, wandkasten, garderobe- en patchkasten, wandbekledingen, buffetten, pantry’s, een centraal podium met bar (FOTO), zitbanken, plafondelementen, ordnerkasten, bibliotheekmeubels, postkasten en aflegmeubels.

| 16 |

Midden Nederland

DM design

kantoorprojecten

T 0345 534 330 www.dmkantoorinrichtingen.nl info@dmkantoorinrichtingen.nl

Midden Nederland

| 17 |


kantoorinrichting

Vergaderruimte kantoor van Van Noord Accountants en Belastingadviseurs te Tiel waarbij DM Kantoorinrichtingen ( Culemborg) samen met interieurarchitect Herma Zelhorst de inrichting heeft verzorgd.

nadruk komt vooral te liggen op het totale eindresultaat en dus het uiteindelijke bedrijfsrendement.

Investering met rendement

Meubilair met een plus Een balansstoel, een modulair tafelprogramma, een in de hoogte verstelbare tafel, een schuin verstelbaar monitorblad, een sta-zitje, de mogelijkheid om afwisselend staand of zittend te werken, het hoort er tegenwoordig allemaal bij. Zowel de stoelen als de tafels en de kasten moeten zodanig ontworpen zijn dat je automatisch aan het bewegen gaat. Naast de gewone kantoorstoelen zijn er ook aangepaste autostoelen voor wie heel wat werkuren in de auto doorbrengt. De werktafels zijn opvallend hoger geplaatst dan gewoonlijk. Dat werkt niet alleen aangenamer, je zit of staat ook veel prettiger.

Communicatie Vergeleken met een generatie terug is de werkplek aanzienlijk plezieriger geworden. Een plek waar we ande­re mensen ontmoeten, waar we onszelf ontwikkelen en waar we beschikken over steeds meer mogelijkheden om in onze persoonlijke behoef­ten te voorzien. Dat neemt niet weg dat het kantoor een werk­plek is en blijft. Er moet dus gekeken worden hoe prestatie-verbetering bereikt kan worden. Maar door welke inrichting kunnen mensen belemmerd worden om effectiever te zijn? Moderne kantoren en werkplekken evolueren meer naar centra voor communicatie, samenwerking en teamwerk. Routinewerk en productie worden steeds vaker uitbe­steed. De

Hoe moet een bedrijfsinrichting worden ontworpen om een inspirerende en doelmatige werkomgeving te creëren? Het gaat vooral om een omgeving met een menselijke maat waarin medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien en waarin ze tegelijkertijd productief kunnen zijn. Besef als ondernemer dat mensen meer dan tachtig procent van de totale kantoorkosten vertegenwoordigen. Een productiviteitsverbetering van slechts vijf procent leidt dan al tot een resultaatverbetering van vier procent. Menig investering in de modernisering van de kantooromgeving kan zich op die manier vaak terugverdienen in amper een half jaar.

Succesfactor Het kantoor als inspiratiebron voor persoonlijk welbevinden en economisch succes is beslist geen illusie. Goed ingerichte bedrijfsruimten en kantoren maken nu en in de toekomst een belangrijk verschil tussen middelmatig presterende bedrijven en organisaties die durven innoveren. Het is waarschijnlijk de beste manier om in de huidige tijd vooruit te komen.

Professionele inbreng De professionals die zich dagelijks bezig houden met het functioneel en efficiënt inrichten van kantoren en bedrijfsruimten kunnen hun expertise altijd met maatwerk en desgewenst ‘Turn-key’ inzetten. Want geen enkele onderneming of organisatie is hetzelfde. In het verspreidingsgebied van De ZakenMarkt bevinden zich diverse hooggekwalificeerde bedrijfs- en kantoorinrichters. Zij kunnen ongetwijfeld van dienst zijn bij het toepassen van de noodzakelijke vernieuwingen in de bedrijfsvoering.

Midden Nederland

| 19 |


maatschappelijkondernemen

Met elkaar de wereld in Ede een beetje mooier maken

De Edese Uitdaging: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen voor iedereen!

Fotografie Jacques Kok

In juni 2011 is de Stichting Edese Uitdaging gestart. Een initiatief dat het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenbrengt, met als doel om uiteenlopende probleemsituaties op te lossen. “Elk verzoek om hulp of ondersteuning vanuit maatschappelijke organisaties wordt door ons bekeken. Daaruit volgt de uitdaging om bedrijven te vinden die daadwerkelijk wat met die vraag kunnen en willen doen”, aldus Gerda Geurtsen. “Het draait allemaal om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.” De Edese Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van de drie M’s Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (kennis, kunde, extra handen). Verzoeken van maatschappelijke organisaties om een van deze drie M’s, worden voorgelegd aan een groep van bedrijven, een zogeheten Matchgroep. Deze groep komt 4 á 5 keer per jaar bij elkaar en bepaalt welke verzoeken worden geaccepteerd en welke bedrijven hiervoor worden benaderd. “Andersom kan natuurlijk ook , bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven wenden zich nu al tot de Edese Uitdaging. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. Door het vormen van matches komt er meer van de grond en kunnen maatschappelijke organisaties nog beter hun werk doen.”

Veel onbenut potentieel

Een aantal bedrijven die de handen uit de mouwen hebben gestoken om het Toon Hermanshuis te realiseren

| 20 |

Midden Nederland

De formule van de Edese Uitdaging is 12 jaar geleden door Gerda Geurtsen al met veel succes opgezet in Arnhem. Ook in Ede bleek behoefte aan een bedrijvennetwerk dat aan de slag gaat met vragen van maatschappelijke organisaties. Er gebeurt al veel, maar toch is ook hier nog veel onbenut potentieel. “De formule geeft ieder bedrijf de kans om heel specifiek en naar eigen vermogen mee te doen aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen,” aldus Geurtsen. “Het grote voordeel van de Edese Uitdaging is dat bedrijven veel makkelijker ‘ja’ kunnen zeggen, omdat de vraag die ze voorgelegd krijgen echt bij ze past. Doordat de bedrijven die bijeenkomen in de Matchgroep zelf

Van Waaijenberg vervoert meubels van Tempo team naar het Toon Hermanshuis

De verbouwing van het Toon Hermanshuis, op deze foto de directie van Bouwbedrijf Kreeft, de personeelsvereniging van Bouwbedrijf Kreeft en Ton Madser van vDijk aluminium

in Ede zijn gevestigd, kennen zij de zakelijke markt als geen ander. Zo kan hun netwerk ingezet worden om andere bedrijven te benaderen. Het is juist de kracht van de Uitdaging om lokale initiatieven te ondersteunen.”

Computers van de Rabobank voor Meet-in

Succesvolle matches Hoewel de Edese Uitdaging nog maar enkele maanden actief is, zijn er al enkele succesvolle matches gerealiseerd. Een voorbeeld willen we hier graag noemen; het Toon Hermanshuis, een inloophuis voor mensen met kanker en hun familie of nabije relaties. De oude locatie aan de Stationsweg werd te klein; met het nieuwe huis aan de Telefoonweg is er weer voldoende ruimte om allerlei activiteiten voor de doelgroep te organiseren. Meer dan twintig bedrijven hebben de handen uit de mouwen gestoken en hebben in Ede een nieuw Toon Hermanshuis tot stand gebracht. Er zijn inmiddels twaalf Toon Hermanshuizen in Nederland. De ondernemers in Ede zijn er trots op dat zij hieraan meegewerkt hebben. Nu is het aan ons om ook in 2012 weer mooie matches met elkaar te realiseren. Bedrijven die vorm willen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid krijgen nu de kans via www.edeseuitdaging.nl Neem voor meer informatie contact op met Gerda Geurtsen, telefoon 06 23933947 of email: g.geurtsen@edeseuitdaging.nl

Midden Nederland

| 21 |


ICT-stad Veenendaal

event MKB valleiregio

2e ICT-diner Veenendaal:

Glasvezel en de connectie tussen food en ICT Veenendaal als ICT-stad op de kaart zetten en vervolgens meeliften op de internationale faam van het merk Food Valley. Dat staat de gemeente Veenendaal voor ogen. Maar hoe? Afgelopen 3 oktober was het 2e ICT-diner met ondernemers en bestuurders bij softwareontwikkelaar Info Support om aan dit doel handen en voeten te geven. Er werd afgesproken dat ondernemers de handen in één slaan voor glasvezel en er komt een seminar om de mogelijkheden voor samenwerking tussen ICT-ondernemers met Wageningen Universiteit en Researchcentrum te verkennen. Van de drieduizend bedrijven die Veenendaal telt, opereren er circa driehonderd in de ICT. Door goed te faciliteren wil de gemeente meer ICT-ondernemingen naar Veenendaal lokken. “Denk bijvoorbeeld aan kennisdelen, innovatie en samenwerking op het gebied van werving van hoogopgeleide medewerkers”, vertelt strategische beleidsadviseur Ton Westerhof van de gemeente Veenendaal. Samen met ICTondernemers heeft hij het ICT-platform opgestart, een denktank waar plannen worden bedacht en ICT-ondernemers plannen kunnen inbrengen, om het ambitieuze doel te bereiken. Wethouder Verloop benadrukte in zijn toespraak dat Veenendaal als ICT-centrum niet alleen de koppeling naar food wil maken. “Denk ook aan mechanisering, de verpakkingenindustrie en logistiek.”

Volle bak bij

‘Geef nooit korting!’

De boodschap ‘Geef nooit korting!’ van marketingman Jos Burgers kreeg donderdag 27 oktober de volle aandacht van zo’n 350 ondernemers uit de Valleiregio. Zij waren afgekomen op het eerste event van businessclub MKB Valleiregio, gehouden in bioscoop Cinemec te Ede. Herkenbaar en vol humor wist Burgers de zaal mee te nemen in zijn verhaal en aannemelijk te maken dat korting niet de manier is om klanten binnen te halen en te houden. Ook niet in crisistijd. “Je moet trots zijn op je product. Als je veel korting geeft, zeg je eigenlijk dat je jezelf waardeloos vindt. En ook niet gaan uitleggen hoe je aan je tarief komt. Toon begrip. Dat is goedkoper dan korting geven. Want, alles wat je geeft, krijg je terug. Toon je begrip, dan krijg je begrip terug.” In zijn verhaal gaf Burgers antwoord op de vraag: Hoe krijg je waardevolle klanten en prima marges? “Wat heb je eraan als je

hartstikke druk bent en niets verdient? Rendement daar draait het om. Bij de V&D is het altijd hartstikke druk, maar maken ze ook winst?” De belangrijkste tips die Burgers meegaf: • Heb het lef om te kiezen: “Albert Heijn is zo succesvol omdat duidelijk is waarom je daar niet moet zijn.” • Zorg dat je beter wordt. “De meeste klanten klagen niet, die komen gewoon niet meer terug. Vraag elke week aan een klant wat er beter kan.” • Lever niet wat de klant vraagt: “Als een klant vraagt om een boor moet je eerst weten wat voor gat hij wil.” • Geef je klant aandacht, begrip en complimenten: “Het werkt, ook bij mijn vrouw.” Na het verhaal van Burgers werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog heel wat afgepraat in de foyer van de bioscoop. Als niet-lid ook eens de sfeer proeven? Aanmelden kan via www.mkbvalleiregio.nl

Smart Agrifood toepassingen

‘Als ICT-centrum willen we niet alleen de koppeling naar food maken. Denk ook aan mechanisering, de verpakkingenindustrie en logistiek’ Alvorens ondernemers en bestuurder aanschoven voor het diner bij gastheer Info Support, werd eerst de softwareontwikkelaar met veertien slagroomtaarten en 25 flessen Ice Tea in het zonnetje gezet door burgemeester Ties Elzenga en wethouder van Economische Zaken Marco Verloop. Info Support is voor de veertiende keer uitgeroepen tot Top Employer ICT van Nederland en het bedrijf viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum.

| 22 |

Midden Nederland

Maar wie als ICT-stad wil meeliften op het merk Food Valley, moet toch de connectie tussen ICT en food helder hebben. Die connectie werd duidelijk in het verhaal van Cor Verdouw, onderzoeker ketenmanagement food van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). “Verse producten vragen om atmosferische flexibiliteit ook tijdens het vervoer. Dat kan met ICT geregeld worden. Denk ook aan track & trace systemen om uitbraken van ziektes te voorkomen en bij een uitbraak zo snel mogelijk de bron te kunnen opsporen.” Dat op dit gebied nog veel te verbeteren valt, bleek onlangs nog bij de uitbraak van de dodelijke EHEC-bacterie. Verdouw noemde daarnaast zogenaamde smart agrifood toepassingen in de vorm van apps voor bijvoorbeeld allergieondersteuning of duurzaamheidinfo over producten via de smartphone. Welke rol ICT-ondernemers uit Veenendaal bij de ontwikkeling van deze toepassingen kunnen gaan spelen krijgt meer duidelijkheid in een seminar dat de WURonderzoeker toezegde te zullen organiseren.

v.l.n.r.: Wim van Esch, Jos Burgers

ICT-platform Gemeente Veenendaal (0318) 538 322 Ton.westerhof@veenendaal.nl

Midden Nederland

| 23 |


bedrijfsinfo

loonservice

Loonservice Veenendaal BV

HAAL-EN-BRENGBOX Mobiele opslag maakt uw verhuizing makkelijker

Efficiënt in salarisverwerking, deskundig in personeelszaken

Tijdgebrek, wie kent het niet? Een overvolle agenda en moeten verhuizen. Met de haal-en-brengbox komt de opslag naar u toe! Deze unieke formule is een efficiënte manier om uw spullen tijdelijk op te slaan. Met één telefoontje is uw haal-en-brengbox gereserveerd. Wij komen op het afgesproken tijdstip de lege box in een aanhangwagen brengen. Als u klaar bent met inladen, verzegelen we de box en brengen deze naar onze opslag. Hier worden de goederen veilig, geconditioneerd en op de juiste temperatuur bewaard totdat u ze weer nodig heeft. Wij brengen uw goederen naar het gewenste adres. De haal-en-brengbox heeft vele voordelen. U hoeft geen vervoer te regelen en niet uit/in te laden bij de opslagruimte. U bespaart kosten t.o.v. verhuisbedrijven. U betaalt alleen vervoer en opslag. Met onze ruimtecalculator kunt u berekenen hoeveel boxen u nodig heeft. Benodigde verhuisartikelen kunnen wij met de haal-enbrengbox bij u afleveren. Wilt u meer informatie over dit concept of onze self-storage faciliteiten?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u de verhuizing door! Box inn Self-storage Kernreactorstraat 24A Veenendaal tel. 0318-501601

topmanager 2011

Vrouwelijke Topmanager van het Jaar 2011 Ellen Faber, directievoorzitter Achmea divisie Directe Distributie, is tijdens de Women’s Conference Europe in Amsterdam, benoemd tot Vrouwelijke Topmanager van het Jaar 2011. De jury onder voorzitterschap van voormalig NS-topman Aad Veenman koos voor Faber op basis van prestatie en persoonlijke verdiensten. Minder.. Vier genomineerden haalden de finale. Naast Ellen Faber waren dat: Jeanine Helthuis (Directievoorzitter Monuta Holding NV), Maartje Bouvy (Financieel Directeur Royal Haskoning) en Renée Wilke (Commercieel Directeur Menzis). Jury De jury onder voorzitterschap van voormalig NS-topman Aad Veenman, bestond uit de winnaressen van de vier voorgaande jaren, Lidy Hartemink (Bestuurder Zorgcombinatie Noorderboog, Topmanager 2007), Caroline Princen (Lid RvB ABN AMRO, Topmanager 2008), Conny Braams (VP Operations Food Solutions Global Unilever, Topmanager 2009) en Isabelle Spindler-Jacobs (Directeur Retail Heineken Nederland, Topmanager 2010). Ellen Faber Ellen Faber (1956) trad in 2008 aan als directievoorzitter van de divisie Directe Distributie van Achmea, waaronder bekende merken vallen als Centraal Beheer en FBTO. Daarmee stond er voor het eerst in het honderdjarige bestaan een vrouw aan het hoofd van deze divisie van de grootste verzekeraar in Nederland. The Women’s Conference Europe The Women’s Conference Europe is een initiatief van Carmen Breeveld (o.a. voorzitter Federatie Zakenvrouwen). The Women’s Conference wil een platform bieden aan alle professionele vrouwennetwerken om te komen tot reflectie, verbinding en inspiratie.

Ellen Faber

| 24 |

Midden Nederland

“De arbeidsmarkt en het personeelsbestand: ze zijn altijd in beweging en vragen altijd aandacht. Nieuw personeel werven, medewerkers begeleiden, functioneringsgesprekken voeren, salarissen uitbetalen. Ondernemers hebben er een dagtaak aan”, volgens Henk Zevering, directeur van Loonservice. “En dan is het resultaat nog niet altijd naar tevredenheid.” Salarisverwerking en personeelszaken worden steeds complexer. Nieuwe wetten en regels volgen elkaar in snel tempo op en het vraagt tijd om dat bij te houden. Tijd die managers en ondernemers liever besteden aan hun kerntaken. Door het inschakelen van Loonservice wordt dat weer mogelijk.

Meer dan alleen salarisverwerking Henk Zevering: “Onze naam zegt het al: we bieden service op het gebied van lonen. Dat vatten we breed op. Uiteraard gaat het om de maandelijks terugkerende salarisverwerking van de medewerkers. Daarom doen we er bij Loonservice alles aan om dit proces te optimaliseren. Onder meer met onze online-applicaties. Maar we ondersteunen onze klanten juist bij alle vraagstukken op salarisen HR-gebied: arbeidscontracten, ontslagprocedures, pensioenen en werkgeversverzekeringen, verzuimbegeleiding, payrolling, beloningsbeleid, etc.” Loonservice is een kleinschalige, flexibele organisatie. Daarom heeft de klant al snel een deskundige specialist aan de lijn.

Voor alle partijen Dat wordt gewaardeerd. Loonservice wordt niet voor niets ingeschakeld door alle partijen, ondervindt Henk Zevering. “Werkgevers willen geen omkijken hebben naar de salarisadministratie. Het personeel is het belangrijkste kapitaal en verdient een correcte en tijdige uitbetaling. Veranderingen in cao’s en wet- en regelgeving voeren we automatisch door, zodat werkgevers de gegevens alleen moeten controleren en de gespecificeerde bedragen kunnen betalen.” Financieel/administratief specialisten willen een beroep kunnen doen op een dienstverlener met verstand van zaken. “Voor hen verzorgen

we kant-en-klare journaalposten, aangiften en (jaarwerk)overzichten. Ze kunnen er zeker van zijn dat wettelijke regelingen en subsidies daarin juist zijn toegepast.”

Strategisch Zevering: “We worden ook ingeschakeld door de afdeling personeelszaken van kleinere bedrijven. We maken maandelijks de loonstrookjes en houden personeelsmutaties bij. Eén telefoontje of mailtje en het wordt geregeld. Bovendien vragen zij ons advies in vraagstukken op HR-gebied.” Managementteams moeten kunnen sturen op loonkosten. Zij willen beschikken over doeltreffende managementrapportages. “We leveren niet alleen de overzichten via online-applicaties, maar geven ook advies op strategisch niveau.” Loonservice werkt in heel Nederland voor kleine en grote bedrijven in uiteenlopende branches. Efficiënt in salarisverwerking, deskundig in personeelszaken. Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking met Henk Zevering (06-28771158). Graag denken we met u na over de mogelijkheden om de salarisverwerking binnen uw organisatie te optimaliseren!

Loonservice Veenendaal BV Landjuweel 12, Veenendaal Website: www.loonservice.nl Telefoonnr: 0318-559529 e-mail hzevering@loonservice.nl

Midden Nederland

| 25 |


ZAKENAUTO - LEASING – BEDRIJFSWAGEN- INRICHTING - AUTOVERHUUR

OXONIA FLEET SOLUTIONS

Uw persoonlijk adviseur voor autolease, wagenparkbeheer en shortlease.

crosmediaal uitgeven

De ZakenMarkt: naast print nu ook crossmediaal

www.oxonia.nl || info@oxonia.nl || 06-54221675

Het begin van iets moois!

Afgelopen jaren heeft De ZakenMarkt zich ontwikkeld tot een goed gelezen zakenmagazine dat nauw verbonden is met de regionale ondernemers. Dit heeft geleid tot een prettige samenwerking op allerlei gebied.

Goed op weg Vallei Autolease is de merk-onafhankelijke leasemaatschappij voor de Gelderse Vallei met een team van enthousiaste medewerkers. Niet voor niets hebben wij als slogan ‘Passie voor leasing’. Bij Vallei Autolease bent u niet een van de velen, maar een unieke klant waarvoor wij een pasklare oplossing zoeken op het gebied van mobiliteit. Geïnteresseerd? Neem dan snel contact met ons op. Wat ons betreft wordt dat het begin van iets moois! Kijk voor voor meer informatie op www.valleiautolease.nl.

Vallei Autolease, postbus 408, 6710 BK Ede Bezoekadres: Galileïstraat 27, 3902 HR Veenendaal Telefoon: 0318 - 50 99 94 Fax: 0318 - 50 99 95 E-mail: info@valleiautolease.nl

www.valleiautole as e .n l De uitgevers, Theo Wegh en Gerie Jansen, willen voor de komende tijd nog een stapje verder: “De vele nieuwe mogelijkheden rondom het Internet hebben ons geprikkeld tot een bredere opzet. Samen met Mediasolutions wordt van De ZakenMarkt-website een modern communicatieplatform gemaakt. Met ondermeer bedrijfsfilms, videoreportages, directe koppelingen, archief van artikelen, enzovoort hopen wij de lezers en adverteerders volop te voorzien van relevante informatie.

ADVERTEREN OP DEZE PAGINA?

BEL 0317 356 358 En vraag naar Theo Wegh

Standaard bekleden van laadruimte.

Op maat gemaakte inrichting van hout of Modul-System

Imperials, verlichting-ventilatie, dubbel cabines, side bars.

Wij hebben de totaaloplossing voor elk type bedrijfswagen.

Compagnieweg 12a 3771 NH Barneveld Tel: 0342 424 373 E-mail: info@3b-bedrijfswageninrichting.nl Internet: www.3b-bedrijfswageninrichting.nl

De uitgevers willen hiermee de binding met de ondernemers verder versterken. Theo Wegh: “De navigatie op de site wordt zeer uitgebreid. Voor de verschillende regio’s waarin De ZakenMarkt verschijnt is het eenvoudig om nieuws – ook met bijvoorbeeld banners en logo’s – direct op de site te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk het bedrijf in het Bedrijvenregister aan te melden, compleet met gegevens en een actieve koppeling naar hun eigen site”.

Gerie Jansen ziet aanzienlijke vooruitgang door toepassing van de nieuwste technieken: “Voor onze adverteerders en relaties hebben we de zogenoemde streamingvideo. In samenwerking met de Duivense ondernemer Thiemo de Lange (Walk on Water) kunnen we verrassend voordelig een professionele bedrijfsspot of -video aanbieden. En als een ondernemer al een bedrijfsvideo heeft, dan is het geen enkel probleem deze ook op onze site te plaatsen. Op die manier wordt het bereik van zo’n videopresentatie aanzienlijk groter”. De uitgevers Theo Wegh en Gerie Jansen gaan met de geheel vernieuwde site – naast het vertrouwde ‘print’ – met enthousiasme de ‘crossmediale weg’ in: “De ZakenMarkt heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een vertrouwd zakenmagazine. Met de update van de website hopen wij heel actueel en modern te voorzien in de eisen van lezers en relaties”.

Ga snel naar onze site en bekijk de mogelijkheden www.dezakenmarkt.nl Midden Nederland

| 27 |


kort nieuws

kort nieuws

Trapdesigner EeStairs ziet marktverschuiving

Digigrafi B.V.

Unieke samenwerking met BAM zorgt voor revolutionaire traptoepassing

Digigrafi BV is alweer 1,5 jaar een begrip in Veenendaal en omgeving met een moderne hoofdvestiging, gevestigd aan de Kernreactorstraat 52 te Veenendaal.

EeStairs ziet de markt voor trappen sterk veranderen. De vraag van klanten wordt steeds specifieker, technischer en gericht op design. Bouwbedrijven gaan vaker op zoek naar specialistische kennis. EeStairs wordt daarom sinds 2011 steeds nauwer betrokken bij trapoplossingen, vaak al vanaf de eerste ontwerptekeningen van het gebouw. Als ontwikkelaar van designtrappen merkt EeStairs dat een goede samenwerking met bouwbedrijven een succesvol resultaat oplevert. Dit jaar werkte het bedrijf onder andere samen met BAM gebouwservices uit Amsterdam. Deze samenwerking resulteerde in een serie trappen bij het kantoor van The Royal Bank of Scotland aan de Zuidas in Amsterdam. Zwevend bordes De trappen in het kantoor van RBS onderscheiden zich door een zwevend tussenbordes. Het ontwerp is gemaakt door Heyligers Design + Projects uit Amsterdam. Marco Wijers, Sales Manager bij EeStairs: “Een centrale trapboom van 20 centimeter breed ondersteunt de bamboetreden van de U-vormige steektrap. Deze trapboom is zo sterk dat verdere ondersteuning van het tussenbordes niet nodig is. De balusterloze balustrade van glas wordt aan de onderzijde geklemd in de trap. Bovenop het glas is een RVS leuning geplaatst.” Samenwerking Mehmet Aydin, Werkorganisator bij BAM gebouwservices: “De samenwerking met EeStairs was erg prettig. Tijdens de uitvoering waren de lijnen met EeStairs kort. Met name de specialistische kennis en de ervaring bij de ontwikkeling van trappen, was voor ons prettig. Daarnaast waren ze in staat om snel te werken en in korte tijd een mooi, goed en betrouwbaar product te maken en te plaatsen. Wat mij betreft een solide basis om in de toekomst vaker samen te werken.” Toekomst De toekomst ziet Cornelis van Vlastuin met vertrouwen tegemoet: “We hebben onze werkzaamheden onlangs onderverdeeld in drie verschillende samenwerkingsvormen. Dit zijn: ‘Custom Design by EeStairs’, ‘Standard Designs by EeStairs’ en ‘Engineered by EeStairs’. De samenwerking met bouwbedrijven is een treffend voorbeeld van de derde categorie. Hierbij voeren we het ontwerp uit, geven advies, en zorgen voor de plaatsing van de trap. Precies zoals de aannemer het in gedachte heeft’

| 28 |

Midden Nederland

Nieuwe fiscale stimulans voor innovatieve ondernemers Ondernemers met een innovatief idee kunnen vanaf 1 januari 2012 gebruik maken van de nieuwe Research en Development-aftrek (RDA). Dit is een extra aftrekpost van 40% voor kosten en uitgaven die betrekking hebben op Speur- & Ontwikkelingswerk. Deze regeling is een extra fiscale stimulering naast de bestaande WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de Innovatiebox.

Digigrafi BV bestaat ruim 25 jaar en biedt een uitgebreid assortiment grafische producten en diensten voor kleine ondernemingen en grotere bedrijven. Het bedrijf staat onder leiding van Michael Vergoed die samen met zijn team van zeer gemotiveerde medewerkers al vele jaren vanuit de hoofdvestiging aan de grafische wensen van zijn klanten tegemoet komt. Om dit team compleet te maken is Marco Dekker (als relatiemanager) aangetrokken om onze klanten nog persoonlijker en optimaal te kunnen adviseren. Marco heeft ruim 20 jaar ervaring op grafisch gebied en is daarmee een welkome uitbreiding van het team en de kennis.

Voor wie Erik Kuiter en Ton Kock van Schuiteman Accountants & Adviseurs zijn specialist op dit terrein. “De regelingen zijn bedoeld voor innoverende ondernemers: van kleine zelfstandigen tot het midden- en grootbedrijf, starters of doorgewinterde ondernemers” legt Kuiter uit. “Een breed scala aan innoverende ideeën komt in aanmerking voor de fiscale regelingen. Denk aan een nieuwe dienst, een product, software, een nieuwe productielijn, een productiemachine; de mogelijkheden zijn legio.”

In Mei 2011 is er een tweede vestiging geopend aan de Bergakkerweg 2 te Nunspeet. Hier kunt u terecht voor printopdrachten, relatiedrukwerk (trouw-/geboortekaartjes) en op dit moment realiseren wij een signafdeling waardoor we een nog breder pakket aan grafische diensten en producten kunnen vervaardigen. Voor al uw grafische wensen op het gebied van print, druk en sign zal Digigrafi BV u graag helpen een passende en betaalbare oplossing te vinden. Digigrafi heeft een milieubewuste werkwijze. Dit heeft erin geresulteerd dat veel van onze opdrachtgevers uit de “groene” branche in Wageningen, Veenendaal en omstreken klant bij ons zijn. Uiteraard zijn wij FSC gecertificeerd en hebben MVO als doelstelling. Digigrafi BV, uw deskundige partner in print, druk en sign. Voor meer informatie: T 0318-544944 E info@digigrafi.nl W www.digigrafi.nl

Entris neemt nieuwe Seats in gebruik EDE - Het Edese ICT-bedrijf Entris heeft drie nieuwe Seat Ibiza’s in gebruik genomen. Op de foto overhandigt directeur Paul Wiegerinck (rechts), directeur van Mobility Partners, de sleutels aan Eddy van Dijk, directeur van Entris. De drie splinternieuwe auto’s vervangen een deel van het wagenpark. Entris hanteert een duurzaam autobeleid en gaf daarom de voorkeur aan deze zuinige Seats, die bovendien een lage bijtelling hebben. Entris, gevestigd aan de Galileilaan 23, is gespecialiseerd in ICT-beheer. Het automatiseringsbedrijf werkt voor opdrachtgevers in heel Nederland. De nieuwe auto’s zijn bestemd voor de netwerkbeheerders.

Elebike Elektrische scooters en fietsen zijn stil, snel, schoon en… zuinig! Dat elektrisch vervoeren de toekomst wordt, daar kunnen wij niet meer om heen. Ondernemer Bertram Troost speelt in op de steeds grotere vraag naar elektrische tweewielers onder de naam Elekbike, die persoonlijk bij u aan huis of op de zaak komt. Bertram werkt veel B2B en ziet de vraag steeds groter worden op de zakelijke markt. Zakelijk gezien zijn er veel voordelen voor de aanschaf van bijv. een elektrische scooter, zoals: • Voordelige manier van adverteren • Goed voor uw bedrijfsimago. • Kostenbesparend, 4 km op €0,01 • Meer vrijheid voor uw personeel tijdens de pauzes met bijv. een elektrische scooter • Schoon en stil vervoer • Onderhoudsvrij • Provincie Gelderland geeft nog eens 30% subsidie op de aanschaf van een elektrische scooter bovenop de milieusubsidie van minstens 12%. • Leasen mogelijk vanaf €100,00. Voor zorginstellingen en mensen die een fiets willen aanschaffen al dan niet met het fietsplan, hebben wij oplossingen op maat liggen die de moeite waard zijn te overwegen. Interesse? Bel of mail ons vrijblijvend. www.elekbike.nl

Wat houdt de nieuwe RDA in? De RDA is een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen die nieuwe producten en diensten ontwikkelen. De hoogte van deze fiscale regeling wordt bepaald door de uitgaven en investeringen die de onderneming heeft gemaakt voor de ontwikkeling van het betreffende nieuwe product of dienst. “Het voordeel kan oplopen tot 10% netto voor ondernemers met een BV. Voor andere ondernemers kan het voordeel zelfs oplopen tot ruim 20%” volgens Kock. Met de WBSO-regeling krijgt een ondernemer een fiscale tegemoetkoming voor de uren die nodig zijn voor het bedenken en uitwerken van een innoverend idee. Aanvraag WBSO en RDA Om in aanmerking te komen voor de WBSO heeft een ondernemer een Speur- en Ontwikkelingsverklaring nodig, de zogenaamde S&O-verklaring. Voor de RDA heeft de ondernemer een speciale beschikking nodig. Beiden kunnen worden aangevraagd bij het Agentschap NL.

Duurzaamheid centraal:

MultiCopy kiest voor Cradle-to-Cradle papier AMSTERDAM, 11 november 2011.- MultiCopy heeft een exclusieve samenwerking met de Van Gansewinkel Groep voor de distributie van Cradle-to-Cradle kantoorpapier. Dit printpapier is 100% gerecycled en gemaakt van oud papier dat onder meer bij veel MultiCopy vestigingen wordt opgehaald. Voor de productie van dit mooie witte papier komt geen boom te pas, wordt 72% elektriciteit en 83% water bespaard en wordt de CO2 emissie met 52% verlaagd. Het papier is met name geschikt voor het printen van rapporten, manuals, naslagwerken en verslagen. Het papier heeft het zilveren Cradle-to-Cradle certificaat en staat daardoor op eenzame hoogte op de duurzaamheidsladder van papier. Kleinverpakking MultiCopy gebruikt het papier desgewenst voor printopdrachten, maar levert het ook in dozen van 2.500 vel A4 of A3 voor kantoorgebruik bij het MKB. De keuze voor Cradle-to-Cradle papier ligt in het verlengde van de FSC certificering van MultiCopy. FSC papier wordt gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen en is leverbaar in tientallen kwaliteiten voor drukwerk. Het Van Gansewinkel papier is dan ook een welkome aanvulling voor digitale printopdrachten. MultiCopy heeft een erg actief duurzaamheidsbeleid en is een van de founding partners van de Groene Zaak.

Midden Nederland

| 29 |


kort nieuws

kort nieuws

Het is voor veel ondernemers hard werken in het huidige economische klimaat. Om zich te onderscheiden moeten ze betere kwaliteit leveren, meer voor de klant doen en harder werken. Ter ondersteuning zijn er maar weinig hulpbronnen beschikbaar. De meeste vakliteratuur richt zich op managers. De ondernemer echter heeft te maken heeft met een geheel eigen problematiek en hij kent een geheel eigen behoefte aan hulp. Daarvoor is het boek ‘Krachtvoer voor Ondernemers’ van Jan Frens. Aangeleerde hulpeloosheid Ondernemers zijn hard voor zichzelf. En van hun eigen fouten zijn ze zich haarfijn bewust. Tegelijkertijd gaan veel ondernemers gebukt onder een fenomeen dat ‘aangeleerde hulpeloosheid’ heet. Aangeleerde hulpeloosheid ontstaat door een gebrek aan feedback op het eigen handelen. Ondernemers krijgen geen beoordelings- of functioneringsgesprekken aangeboden. Personeel spreekt ze zelden tegen. Dat veroorzaakt een gemis aan terugkoppeling van anderen over het eigen gedrag of activiteiten. Ondernemers verleren welke handelingen effectief zijn in het bereiken van een bepaald doel. Ze ervaren een steeds groter gebrek aan controle over het effect van het eigen handelen en gaan zich daardoor gaandeweg steeds passiever opstellen. Het gevolg is dat er geen veranderingen meer worden doorgevoerd; de ondernemer komt uiteindelijk tot stilstand. Daar lijden zowel de ondernemer als de onderneming onder. Krachtvoer De uitdagingen waar een ondernemer mee wordt geconfronteerd zijn echter niet uniek. Ongeacht de branche waarin hij werkzaam is of de grootte van de onderneming, het gaat om de drijvende kracht en dat is de ondernemer zelf. In het boek ‘Krachtvoer voor Ondernemers’ wordt de ondernemer voorzien van werk- en denkwijzen die hem hernieuwde energie geven. Het verschaft hem inzicht aan de hand van talrijke, herkenbare situaties en staat bol van eenvoudig op te volgen tips en adviezen. Over de auteur Jan Frens (1963) is sparringpartner en coach voor ondernemers. Met een team van specialisten ondersteunt hij ondernemers bij groeiversnelling en omzetverbetering. Voor meer informatie, zie www.frenslp.com.

“Een frisse kijk op communicatie” Op maandag 10 oktober 2011 zag Inn Communicatie het levenslicht. Een gedreven en creatief allround communicatiebureau, opgericht door Kirsten Meij. Een pittige dame met een grote passie voor het communicatievak. Inn Communicatie is een communicatiebureau met een frisse kijk op communicatie. De jonge onderneming had een vliegende start en heeft al diverse opdrachten binnen weten te slepen. “Het schrijven van zoekmachinevriendelijke webteksten, het implementeren van een social media strategie of het ontwikkelen van communicatieconcepten. Wat de opdracht ook is, met mijn gedrevenheid en passie voor het vak haal ik er altijd het beste uit. Kwaliteit, maar zeker ook een nauwe samenwerking met de opdrachtgever staan hierin voorop. Ik vind het belangrijk een verlengstuk van de opdrachtgever te worden. Zijn of haar doel staat centraal. Ik sta vervolgens klaar om te helpen deze te verwezenlijken. Volledig doordacht, resultaatgericht en met een persoonlijke aanpak.” Aldus Kirsten. Meer informatie over Inn Communicatie is te vinden op www. inncommunicatie.nl. Direct vrijblijvend contact opnemen kan via info@inncommunicatie.nl

Schuiteman lanceert nieuwe website voor DGA Schuiteman Accountants & Adviseurs heeft een nieuwe website gelanceerd voor de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA): www.dgatoolbox.nl. De site richt zich op de persoonlijke financiële situatie van de DGA. Met deze site wil Schuiteman ondernemers stimuleren om zich hier in te verdiepen en hun zaken concreet te regelen. Geen zicht op totaalplaatje “Wij merken dat de DGA behoefte heeft aan specifieke informatie” aldus Gert de Fluiter van Schuiteman. “DGA’s zijn vaak druk met ondernemen.Hun persoonlijke financiële situatie heeft geen prioriteit. In de praktijk laten ze hun zaken nogal eens versloffen. Zij hebben geen zicht op het totaalplaatje van hun privésituatie. Wij kunnen dat voor ze regelen, maar dat kan ook prima een andere partij zijn. Als het maar gebeurt.”

| 30 |

Midden Nederland

Voorbeelden “Flink wat ondernemers vinden het lastig om zaken te regelen zoals bedrijfsoverdracht of erfrechtelijke zaken. Ze moeten dan met hun partner, kinderen en andere belanghebbenden hierover in gesprek raken en dat kan soms ingewikkeld zijn. Juist daarom is het zo belangrijk dat het wél gebeurt”, zegt de Fluiter. Een ander punt bijvoorbeeld is dat veel DGA’s geen goed beeld hebben van het pensioen dat zij opbouwen. “Niet vreemd, want je praat meestal over iets dat pas over langere tijd zal spelen” volgens Gert de Fluiter. “Maar iedereen weet meestal wel dat je er op tijd mee moet starten, wil je aan het eind van de rit voldoende overhouden om van te kunnen leven.” Over de site Op www.dgatoolbox.nl is onder meer actueel nieuws te vinden, interessante artikelen en tweets. Er kan een rss feed worden geactiveerd op de nieuwsitems zodat steeds de meest actuele informatie voorbij komt.

Renkema & Partners in nieuwe handen:

GROENEVELD GERECHTSDEURWAARDERS

Foto M. van Dasler

Eenzaamheid onder ondernemers is groot

Incasso- en deurwaarderskantoor Renkema & Partners gaat vanaf 1 november 2011 verder onder de naam Groeneveld Gerechtsdeurwaarders. Pieter Renkema blijft – net als de meeste medewerkers – verbonden aan het bureau, dat is overgenomen door zijn collega-deurwaarder Oscar Groeneveld. Met veel elan en op energieke wijze zet dit gerenommeerde deurwaarders- en incassobureau vol in op de dienstverlening voor het regionale bedrijfsleven.

Oscar Groeneveld werkte voorheen bij Groenewegen & Partners in Harderwijk: ‘Een grote organisatie met 14 vestigingen en circa 300 medewerkers. Ik heb daar met veel plezier gewerkt. Maar toen ik de kans kreeg het bedrijf van Pieter Renkema over te nemen hier in Veenendaal, aarzelde ik geen seconde.’ Adequaat en snel reageren De nieuwe eigenaar richt zich nadrukkelijk op het regionale bedrijfsleven. Oscar Groeneveld: ‘Juist door er kort op te zitten, kun je de relatie behouden. Dat houdt in: op tijd een herinnering, een aanmaning en een laatste waarschuwing sturen. En dan direct de incasso bij ons uitbesteden. Wij ondernemen meteen actie én we houden onze klanten op de hoogte van de voortgang. Als je als ondernemer een dienst of product hebt geleverd waar geen klachten over zijn, dan moet er gewoon betaald worden.’ Laten nabellen Veel ondernemers vinden het ontzettend vervelend om na moeten bellen als betaling uitblijft. Oscar Groeneveld: ‘Wat men vaak niet weet, is dat ze dat nabellen ook bij ons kunnen uitbesteden. Als wij bellen, is dit een signaal dat er serieus werk gemaakt wordt van de vordering. Tegelijk kun je als ondernemer door extern te laten bellen de relatie met de klant op orde houden.’ Meerwaarde En als het incassotraject desondanks niks oplevert, dan kan men bij Groeneveld Gerechtsdeurwaarders direct doorpakken: ‘Wij gaan dóór waar incassobureaus op moeten houden en kunnen direct de gerechtelijke procedure in gang te zetten. Daarbij zullen we altijd eerst een analyse maken, een advies geven over de kans op succes en wijzen op eventuele kosten. Het is echter vaak gewoon een kwestie van doorpakken.’ Betrokken en bereikbaar Vakwerk leveren, afspraken nakomen en de opdrachtgever goed op de hoogte houden: dat zijn drie kernwaarden bij Groeneveld Gerechtsdeurwaarders. De vierde is bereikbaarheid. ‘Klanten kunnen mij altijd bellen op 06 – 23 65 87 60, ook na kantoortijd!’ Wie een afspraak wil maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan tijdens kantooruren bellen met het kantoor aan de Vendelier 11 in Veenendaal, tel 0318 – 56 33 33.

Foutief telefoonnr. Premedite In het afgelopen nummer van De ZakenMarkt is een foutief telefoonnummer afgedrukt van Premedite meubel & interieurbouw Renkum. Dit moest zijn T 0317 351 162

Utrechts bedrijfsleven blij met actieprogramma Beter Benutten Het bedrijfsleven in de provincie Utrecht (KvK’s Midden-Nederland en Gooi,- Eem- en Flevoland, VNO-NCW Midden, Bouwend Nederland, TLN, EVO, MKB Midden ) is blij met de extra maatregelen die de overheid de komende jaren treft om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. De regio en de minister hebben afgesproken om binnen nu en 2014 de spitsstroken langer open te stellen, op- en afritten te verdubbelen en ‘groene golven’ in te stellen. Het bedrijfsleven investeert zelf ook met maatregelen rond het nieuwe werken. De totale investering bedraagt 225 miljoen euro. Dit alles is afgesproken binnen het programma Beter Benutten. Met het ‘robuuster’ maken van de snelwegen en bij op- en afritten worden de files met circa 20% gereduceerd. Kleine aanpassingen zoals de verdubbeling van op- en afritten (bijvoorbeeld A1 x A30, afslag Papendorp, afslag Bunschoten) maken voor reizigers groot verschil. Ook investeert de overheid in meer treinen tussen Amersfoort en Utrecht en in fietsparkeren op verschillende plaatsen. Nieuwe werken Bedrijven, met name in de dienstverlening, nemen extra maatregelen om het nieuwe werken te introduceren. Werkgevers stimuleren werknemers om thuis te werken, flexibelere werktijden aan te houden en hun reisgedrag aan te passen. Hiermee worden de files tijdens de ochtend- en avondspits teruggedrongen. Multimodaal goederenvervoer Het bedrijfsleven is blij met de investering in multimodaal goederenvervoer. Zo maakt de overheid binnen het project Port of Utrecht de aanleg van een Ro-Ro kade mogelijk en zijn er plannen voor een binnenhaven in Nieuwegein. Tenslotte is geld vrijgemaakt om de Utrechtse binnenstad leefbaar en bereikbaar te houden, terwijl de bouw van het nieuwe Hoog Catharijne vorm krijgt. Beter Benutten Met Beter Benutten wil het kabinet de files op de drukste trajecten terugdringen met 20%. Beter Benutten richt zich op de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden, Utrecht, Brabant, ArnhemNijmegen en Maastricht. In deze gebieden worden projecten indien mogelijk versneld uitgevoerd. Het kabinet wil niet alleen nieuwe wegen en spoor aanleggen maar ook de bestaande infrastructuur beter benutten. Deze filevermindering kan bijvoorbeeld bereikt worden door spits- en plusstroken langer open te stellen, in- en uitvoegstroken te verlengen, de plaats van een verkeersongeval sneller vrij te geven, extra fietsenstallingen bij stations en afspraken met werkgevers om het woon-werkverkeer terug te dringen. Het kabinet trekt hiervoor tot en met 2023 €794 miljoen voor uit. De overheidsbijdrage voor MiddenNederland bedraagt ruim 100 miljoen, terwijl de regionale bijdrage, inclusief bedrijfsleven, 125 miljoen bedraagt.

Midden Nederland

| 31 |


kort nieuws

Social Media Debat 0318Samen groot succes

Nieuwe Geefwet biedt stichtingen mogelijkheid commerciëler te werken

Fotografie: Arnout Hasselaar

Donderdag 24 november jl. organiseerde Schuiteman Accountants & Adviseurs in Kasteel Doorwerth een informatieve bijeenkomst over de nieuwe Geefwet 2012 voor besturen van stichtingen en verenigingen. Subsidiekranen worden meer en meer dichtgedraaid. Om voldoende gelden te blijven ontvangen zullen zij mogelijk nieuwe, meer marktgerichte, activiteiten moeten ontplooien. Deze nieuwe wet biedt stichtingen en verenigingen de mogelijkheid daartoe.

Levendige discussie bij 0318samen

De omstandigheden waren perfect en de aanwezigen deden wat verwacht mag worden, nl. deelnemen. Het Groot Social Media Debat van 0318Samen was een interactief feestje, 11 oktober jl. in het Atrium van Kender Thijssen in Veenendaal. Dagvoorzitter Hanno Spanninga hoefde maar een balletje op te gooien of er werd her en der geroepen om een microfoon. Veel van de aanwezigen waren ervaren gebruikers van social media. Er waren dus evenveel meningen en tips over hoe er zakelijk mee om te gaan, bijvoorbeeld als MKB-ondernemer. Dat was ook de rode draad van de avond: Wat kun je als ondernemer met social media, wat moét je doen en wat kun je beter laten? Je moet niks, was al snel de eerste conclusie, maar daarna ging het los en regende het aanbevelingen en aansporingen. Hanno Spanninga had gelukkig een panel van deskundigen om op terug te vallen: Jose Pilon, Annet van Betuw, Stefan Verschoor en Peter Kolster vertelden uit hun praktijk als (ervarings-)deskundigen. En natuurlijk werd er op los getwitterd over het onderwerp,binnen en buiten de zaal. Twitterreporters in de zaal deden daarvan live verslag. Want als het over Social Media is iedere gebruiker een deskundige op zijn eigen terrein. Rustig werd het debat daarom geen moment. Bij de aansluitende netwerkborrel werd uitgepakt door sponsor Ter Burg Catering, die deze avond voor de inwendige mens zorgde, van begin tot einde. Het Groot Social Media Debat was wéér een geslaagd evenement van 0318samen.

Dennis van der Veer, fiscalist bij Schuiteman, deed de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet uit de doeken. Dat het onderwerp leeft bij de aanwezigen bleek wel uit de vele vragen die na de presentatie volgden. Elke stichting of vereniging voorzag wel zijn of haar eigen specifieke problemen en vraagstukken. Na Van der Veer was het woord aan Bart van den Belt, trainer en inspirator. Hij liet op humoristische en heldere wijze zien, hoe je vaste denkpatronen los kunt laten, hoe je een andere weg in kunt slaan en waar de kansen liggen. Diegenen die geïnteresseerd zijn in de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Geefwet, kunnen meer informatie vinden op www. schuiteman.com. Daar is ook een digitale handout van de avond te downloaden.

InternetWijzer Management Support

c

www.mklmanagement.nl

Registeraccountants / Belastingadviseurs

c

www.mth.nl

Telecommunicatie

c

www.lansing.nl

Kantoorartikelen

c

www.kantoorart.nl

Bedrijfskundige Adviseurs

c

www.devriesgroep.com

Werkplek Online

BTW Advies

c

www.btwnederland.nl

ICT Beheer & Consultancy

c

www.qotd.nl

Flexibele opslag

c

www.box-inn.nl

ICT

c

c

www.prodifo.nl

Accountant

c

www.schuiteman.com

Zakenauto

c

www.saabcentregol.nl

Financieel Advies

www.lansingit.nl

Alles Online

c

Architectuur- en Reclamefotografie

www.https-ict.nl

Salarisverwerking

c

www.vanrijbroek-advies.nl

Logistiek Management

c

www.hanshamilton.nl

Ontmoeting Ontspanning

Veenendaal opent ZZP-loket VEENENDAAL – Veenendaal heeft sinds 18 november een ZZP-loket voor ZZP’ers die met vragen zitten, werk willen uitbesteden of samen willen offreren. Daarnaast is het ZZP-loket een plek voor bedrijven die op zoek zijn naar zelfstandige professionals voor de korte en lange termijn. Het loket is gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 30.

moet regelen, zoals inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een vergunning. “Zeker als straks de diensten van de Kamer van Koophandel alleen nog online te bereiken zijn, wordt het belangrijk dat er een loket is waar ZZP’ers met vragen over ondernemen terecht kunnen.”

Het ZZP-loket is een initiatief van Broedplaats Veenendaal in samenwerking met het ZZP-netwerk Veenendaal. Atella Boer van het ZZP-loket: “Het is een laagdrempelig loket waar je gewoon een vraag kunt stellen zonder dat je in je achterhoofd hoeft te denken aan hoeveel het wel niet gaat kosten. Het is namelijk gratis.” In de ruimte van het ZZP-loket komen een zithoek en een paar flexplekken voor starters die behoefte hebben aan een tijdelijk kantoor.

Vinden en gevonden worden ZZP’ers kunnen zich bij het ZZP-loket tevens laten opnemen in een database, zodat ze elkaar makkelijk weten te vinden en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en ervaring. Het ZZP-loket vraagt alle ZZP’ers in Veenendaal daarom hun visitekaartje en/of brochure aan te leveren. De bedrijfsgegevens gaan in de database en de visitekaartjes en brochures worden in een collage tentoongesteld. Mocht het ZZPloket in een groeiende behoefte voorzien, dan krijgt het loket te zijner tijd een vaste plek in het gemeentehuis van Veenendaal. Kijk voor meer informatie op www.broedplaatsveenendaal.nl

Adviesfunctie over ondernemen Het loket heeft ook een adviesfunctie over zaken die ZZP’ers

c

Debiteurenbeheer en Incasso

c

Midden Nederland

www.mvoincasso.nl

Congrescentrum

c | 32 |

www.gtsonline.nl

www.congrescentrum.com

c

www.loonservice.nl

Hallenbouw

c

www.hbebedrijfshallen.nl

Meubel- & Interieurbouw

c

www.premedite.nl

c

www.glindster.nl

Autolease

c

www.valleiautolease.nl

Self-storage

c

www.opslagman.nl Midden Nederland

| 33 |


kort nieuws

Voorsprong Voucher groot succes Apeldoorn, 1 december 2011 – De VoorsprongVoucher is een klinkend succes. Dit unieke werkgeversinitiatief ondersteunde in de afgelopen maanden al tientallen bedrijven uit Midden-Nederland met werknemers van 40 jaar en ouder. Het doel van de VoorsprongVoucher is om deze kwetsbare groep werknemers van werk naar werk te begeleiden en niet in een uitkeringssituatie te laten belanden. Dit doel is dan ook zeker geslaagd. Daarom is de VoorsprongVoucher nu drie maanden langer beschikbaar: tot 1 maart 2012. De VoorsprongVoucher is een initiatief van VNO-NCW Midden en de poortwachtercentra ACE De Vallei en WerkendStedendriehoek. Kern van het project is dat werknemers niet in een uitkeringssituatie komen, maar van werk naar werk worden begeleid. De VoorsprongVoucher biedt werkgevers in de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht extra mogelijkheden om werknemers van 40 jaar en ouder in dienst te nemen. 

voorziet. Daarom heeft het ministerie besloten dat de subsidie voor dit project wordt verlengd. De VoorsprongVoucher is dus nog beschikbaar tot 1 maart 2012.”

Succesvol De reacties van werkgevers en werknemers op de VoorsprongVoucher zijn zeer positief. Werkgevers zijn blij met dit unieke initiatief, dat de mogelijkheid biedt om juist ook ervaren krachten van 40 jaar en ouder aan te trekken. Ook Tineke Bakker – van Ingen, voorzitter VNO-NCW Midden is enthousiast over de VoorsprongVoucher: “Het is goed om te zien dat we vanuit VNO-NCW werkgevers in de regio kunnen ondersteunen met de VoorsprongVoucher. Ik hoor in het bedrijfsleven dat er veel animo voor is. Dit is een signaal dat de VoorsprongVoucher echt in een behoefte

VoorsprongVoucher De VoorsprongVoucher stimuleert werkgevers om werknemers van 40 jaar en ouder in dienst te nemen of, als het echt niet anders kan, af te laten vloeien via een zorgvuldig outplacementtraject. Werkgevers die een met ontslag bedreigde werknemer van 40 jaar of ouder in dienst nemen, kunnen met de VoorsprongVoucher 2000 euro subsidie krijgen voor een inwerktraject of bijscholing. Ook werkgevers die werknemers in deze leeftijd moeten ontslaan, kunnen met de VoorsprongVoucher een outplacementtraject aanbieden. Zo vergroten zij de kansen van hun medewerker op de arbeidsmarkt.

Yvonne Vüllers (links) en Martijn de Weerd (midden) van BAM Techniek ontvangen de VoorsprongVoucher uit handen van Richard Bosman (rechts) van WerkendStedendriehoek

bedrijfsinfo

Trendy gadget biedt oplossing peuken- en kauwgomafval Gum ’n Asbag voor schoner leefmilieu Klein zwerfafval staat hoog in de ‘Ergernissen Top-5’. Beruchte hotspots zijn winkelstraten, stations of uitgaans- en recreatiegebieden. Ook de omgeving van openbare gebouwen, scholen en bedrijven ligt vaak bezaaid met onhygiënische peuken en kauwgomproppen. Troep in de openbare ruimten werkt bovendien verloedering in de hand. ‘Nederland Schoon’ is een wens van allemaal.

Uiteraard is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar weggooigedrag. Maar het kan geen kwaad een handje te helpen. Door gebruik te maken van een Gum ’n Asbag kan al heel wat rommel van de straat verdwijnen. Bedrijven, gemeenten, organisaties en ook het onderwijs hebben ondertussen de Gum ’n Asbag ontdekt om hiermee een positief en sympathiek statement aan de maatschappij te kunnen geven. Zodoende werken zij daadwerkelijk mee aan een schoner leefmilieu.

| 34 |

Midden Nederland

Logo en slogan De Gum ’n Asbag is een trendy gadget waarin peuken en kauwgomresten opgeborgen kunnen worden. Een nog brandende peuk dooft vanzelf binnen enkele seconden. Het buideltje is luchtdicht. Zodoende komen er geen onaangename geuren vrij. Het kan dus in broekzak of handtas worden meegenomen. Voor de kauwgomproppen worden wikkelpapiertjes (wraps) bijgeleverd. Vervolgens kan een volle Gum ’n Asbag in de prullenbak geleegd worden. De Gum ’n Asbag is afwasbaar, gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal en kan keer-op-keer gebruikt worden.De Gum ’n Asbag kan in allerlei vormen en kleuren geleverd worden, desgewenst met (logo) opdruk en een slogan. Prima als promogadget of corporate (relatie)geschenk. www.gumnasbag.nl


De Zakenmarkt midden Nederland  

De Zakenmarkt midden Nederland

Advertisement