Page 1

През учебната 2010-2011 година професионална гимназия „Проф.Д-р Асен Златаров” гр.Видин се присъедини към международен проект „Свързване на класно стаи” под егидата на Британски съвет. Партньори по проекта са България, Великобритания, Италия, Русия и Израел. Димитровград и Видин са двата български града, участващи в проекта. Видинските училища са професионална гимназия „Проф.Д-р Асен Златаров”, природоматематическа гимназия „Екзарх Антим 1”, Цели и задачи за вашия проект: - да се създадат широки групи от различни учители и ученици, участващи в един международен проект - мъже, жени, инвалиди, различни възрастови групи, етноси, религии, езици, социално-икономическата среда, ниво на житейски опит и умения. - да се повиши информираността, насърчаване на разбирателството и ученето през целия живот и в други европейски, както и неевропейски страни и култури - се разработи ръководство и да се даде възможност на младите хора от Европа да комуникират и да представят своите становища. - учениците да развиват някои свои възгледи по проекта и да изразят ясно своята позиция относно посоката и напредъка на инициативата. - учениците да споделят своя житейски опит, практики и интереси чрез участие в комуникация и диалог, който да надхвърля географски, културни и лингвистични пречки. - учениците да разберат (в този все по-мултикултурен и глобализиран свят) необходимостта от разбирателство, уважение и внимание на другите, за да се развива мирно и отворено общество. -учителите сда се ангажират да развиват по-висока осведоменост и разбиране на другите страни, култури, училища и образователни системи. - учителите да вдъхновяват, мотивират и ръководят учениците, да улеснят различните елементи и дейности, които формират проекта. - да се вгради международно измерение в училищните програми да подготвят младите хора да станат "граждани на света" - информирани, вежливи и внимателни към приликите и разликите, които съществуват в живота на младите хора в различните страни. - училищата да формират трайни, равни, устойчиви, взаимно полезни и поучителни връзки с други училища, участващи в проекта.

Project info  
Project info  

Project information