Page 1

REGLER 1


Tack till: Erik Bergholm Tomas Carlsson Magnus Esko Pär Hultgren Kenneth Hotz Helena Johnzon Lukas Möllersten Anna Tenje Nils Tenje Andreas Wagner Alla som testspelat Clown och bidragit till att spelet blivit än bättre. Alla som genom hela processen gett sitt stöd och uppmuntran till Clown. Fotografer: Alex Hinchcliffe Thomas Gjerdingen Malin Korkeasalo Tomas Ohlsson Producerat av We are Sailing Design AB info@wearesailing.se

2


Clown – världen upp och ner föddes ur viljan att skapa ett spel designat utifrån goda värderingar, ett spel som inte enbart förnöjer den som spelar det utan vars verkan når bortom köksbordet och vardagsrumssoffan. Clown är spelet som genom ett unikt samarbete med välgörenhetsorganisationen Clowner utan Gränser ökar livskvaliteten hos barn i utsatta situa­tioner runt om vår jord. Ett stort tack till dig som genom att köpa och spela Clown bidrar till en gladare värld.

1


Introduktion

Må bäste Clown vinna Detta är Clown, spelet där du och dina medspelare tävlar om vem som kan sprida mest glädje i världen. Vinner gör du genom att bygga flest och störst cirkustält. Köp färg, bygg tält och ge dina medspelare en hjälpande hand för att tjäna en slant. Men du: akta dig för Näsryckaren och Latmasken som gör allt för att sinka dig i din kamp för en bättre värld.

Se filmen Nu kan du och dina medspelare lära er spelet på ett nytt, roligt och enkelt sätt genom att se regelfilmen. Filmen hittar du på http://www.wearesailing.se/clown

2


Poängkort

➳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6

T OMBOL A N

5

4

3

Clownkort

tältkort

Poängkort

Clownkort

Tältkort

Poängkort

BU T IK E N

5+

CH A N SE N

X2

Spelplan

Praktikanten

Clowner

Tärningar

Clownnäsa

Färgburkar

3

Pengar


Förberedelser Placera tältkorten och clownkorten på de markerade platserna i affärsområdet på spelplanen. Fyll på färgburkar i färghyllan, tre av varje färg på platserna markerade med två och tre pengar. Resterande färgburkar placeras i banken tillsammans med pengarna brevid spelplanen. Placera praktikanten på sin plats i luftballongen. Varje spelare väljer en färg och tar de fem clowner och åtta tältbrickor som tillhör den färgen. Alla tar sedan tre tältkort, ett clownkort och tre pengar. Var och en slår de båda tärningarna och väljer en färgburk i en av färgerna som tärningarna visar. Dessa färgburkar tas från banken, inte från färghyllan på spelplanen. Därefter placerar samtliga spelare en av sina clowner på start­ rutan på poängräknaren längst upp på spelplanen. En av spelarna slår till sist en tärning för att avgöra vem som börjar, och den vars färg tärningen visar tar clownnäsan och spelet kan börja! Slå om ifall ni får en färg som inte är med.

4


T OMBOL A N

BU T IK E N

5+

CH A N S E N

X2

Placera högen med tältkort på fältet ovan

Fyll på med tre färgburkar av varje färg på fälten markerade med två och tre pengar

tält

tält

tält

Placera högen med clownkort på fältet ovan

kort

kort

Clow

kort

5

nkor

t


Vinna spelet Målet med spelet är att först ta sig fram till målpoängen på poängräknaren. Antalet poäng som krävs för att vinna beror på antalet spelare. 27, 25, 21 respektive 19 poäng om ni är 3, 4, 5

respektive 6 spelare. Detta är markerat på poäng­ räknaren. Du får poäng genom att bygga tält eller genom poängkorten som du kan få när du tar ett clownkort.

6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6

5

4

3

Spelets gång slut. Samtliga spelare plockar tillbaka sina clowner, förutom de som står på tält som inte är färdigbygg­ da (se ”Bygga tält” på sidan 9). Clownnäsan går vidare medurs till nästa spelare som börjar nästa omgång (såvida ingen spelat kortet Näsryckaren).

Clown spelas i omgångar där spelarna i tur och ordning placerar ut en av sina clowner. Spelaren som har clownnäsan börjar omgången och där­ efter fortsätter turordningen medurs. När det blir din tur kan du om du vill spela ut ett eller flera clownkort samt byta tältkort och färgburkar (läs under ”Byteshandel” på sidan 9). Du måste alltid avsluta din tur med att placera ut en av dina clowner.

Då du placerar ut din clown kan du göra något av följande: • Ta ett clownkort • Ta ett eller två tältkort

Har du inga clowner tillgängliga när det blir din tur går turen vidare till nästa spelare. Inga hand­ lingar får utföras om du inte har någon clown att spela (observera att du inte heller kan använda praktikanten om du inte har några clowner kvar). När alla har placerat ut sina clowner är omgången

• Förse dig med färgburkar i butiken, tombolan eller chansen • Starta bygget av ett nytt tält • Hjälpa till att bygga tält

6


Affärsområdet I affärsområdet förser du dig med kort och färgburkar. Vissa av fälten där du kan placera dina clowner innehåller symboler som markerar

hur många spelare som får stå på det fältet. Se beskrivning nedan.

T OMBOL A N

BU T IK E N

5+

CH A N S E N

X2

Tältkort

Chansen

Tombolan

Färghyllan

Butiken

Clownkort

Här placerar du din clown om du behöver fler tältkort. Den första spelaren som ställer sig här får ta två kort. Obegränsat antal spelare.

Behöver du färg men har dåligt med pengar ställer du dig här. Rulla båda tärningarna och be­ håll en av färgerna som tärningarna visar. Obegränsat antal spelare.

Betala en peng, rulla båda tärning­ arna och behåll båda färgerna som tärningarna visar. Är ni fem eller fler spelare får här stå två clowner, annars en.

Här står de färger som är till salu. Priset anges av antalet pengar.

Här köper du färgburkar – dock max tre stycken. Färgernas pris anges i färghyllan. Obegränsat antal spelare.

Placera din clown här för att få ett clownkort. Här får det endast stå så många clowner som det är spelare.

7


Clown

kort

tältkort

Clownkort

Tältkort

För att ta ett clownkort placerar du en clown på placeringsfältet under clownkorten och tar det översta kortet. Här får det stå en clown per spe­ lare som deltar i spelet. Clownkortet sparas och du kan spela ut det senare under spelet när det blir din tur om inte annat anges på kortet. Om clownkorten tar slut under spelets gång blan­ das de använda korten och läggs på sin plats i affärs­området. Poängkorten blandas inte in igen.

För att skaffa nya tältkort placerar du en clown på ett av placeringsfälten under tältkorten. Den spelare som först ställer sig här får dra två kort, efterföljande spelare drar ett kort. Tältkorten visar i vilken världsdel du kan bygga ett tält, vilken form det har samt vilka färgbur­ kar som krävs för att bygga tältet. Hur man byg­ ger tält förklaras mer ingående under rubriken ”Bygga tält” på nästan uppslag. Om tältkorten tar slut under spelets gång blandas de använda korten och läggs på sin plats i affärsområdet.

8


Tombolan, Chansen och BUTIKEN Här förser du dig med färgburkar. När du place­ rar en clown på något av dessa fält börjar du all­ tid med att slå med båda tärningarna. De färger som tärningarna visar ska tas från banken och fyllas på i färghyllan. När färghyllan fylls på blir färgburkarna billigare. Det kan aldrig finnas mer än fem burkar av varje färg i färghyllan. När en färgremsa är full place­ ras inga fler färgburkar ut när tärningarna visar den färgen.

I butiken köper du de färger du vill ha för det pris som anges i färghyllan, det vill säga det antal pengar som visas ovanför färgburken längst till vänster av en viss färg. Varje clown får köpa max tre färger åt gången. Här kan ett obegränsat antal clowner stå. 1. Slå med tärningarna och fyll på färghyllan med de två färger som tärningarna visar. 2. Köp max tre valfria färger för angivet pris. Observera att du alltid måste ta färgburken längst till vänster av en viss färg.

Det finns tre olika sätt att skaffa färgburkar:

Maxgräns för kort och färgburkar

I tombolan betalar du en peng och tar en burk av varje färg som tärningarna visar. Här kan ett begränsat antal clowner stå – en clown om ni är tre eller fyra spelare och två clowner om ni är fem eller sex spelare. 1. Betala en peng. 2. Slå med tärningarna och ta de två färger som tärningarna visar från banken.

Du får max ha sju kort och sju färgburkar på handen. Om du skulle få fler än så måste du ome­ delbart kasta bort valfria kort eller färgburkar så att du har max sju av vardera.

Byteshandel När det blir din tur kan du om du vill byta in tre av dina färgburkar mot en valfri färgburk från banken eller tre av dina tältkort mot ett nytt tältkort. Byteshandeln måste göras innan du pla­ cerar ut din clown. De inbytta färgburkarna läggs i banken och korten i slänghögen. Byteshandel mellan spelare är inte tillåten.

I chansen får du en av de färger som tärningarna visar gratis och den andra färgen läggs i färghyl­ lan. Här kan ett obegränsat antal clowner stå. 1. Slå med tärningarna och fyll på färghyllan med de två färger som tärningarna visar. 2. Ta en av de två färgerna som du precis fyllde på med.

9


Bygga tält

AFRIKA

För att bygga ett tält behöver du ett tältkort, en tältbricka samt de färgburkar som anges på 6 5 tältkortet. ➳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

➳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 6

5

1. Visa dina medspelare att du har de färger och den tältbricka som tältkortet visar. 2. Betala färgburkarna som tältkortet anger till banken och släng tältkortet i slänghögen. 3. Placera ut tältbrickan i den på kortet angivna världsdelen. Om du har ett kort med texten ”Världen” på får tältet byggas i valfri världsdel. 4. Ställ en clown på ett av de randiga tälten på tältbrickan. Du får placera tälten var som helst i rutmönstret i världsdelen men inte bredvid ett av dina egna tält. Dina egna tält får dock placeras hörn mot hörn. Du får genast ett poäng för varje ruta som tältet täcker upp, vilket du markerar genom att flytta fram din clown på poängräknaren. T OMB OL A N

BU T IK E N

Det får pågå lika många byggen av tält i världen som antalet spelare. Om ni är fyra spelare får det alltså byggas fyra tält samtidigt. Om det tillåtna antalet tält redan håller på att byggas måste något av dessa slutföras och clownerna hämtas hem innan nya tält kan byggas. Tälten är färdig­ byggda när det står en clown på varje randigt tält på tältbrickan och clownerna hämtas tillbaka vid omgångens slut. Clowner som är placerade på tält som inte är färdigbyggda fås inte tillbaka för­ rän i slutet av den omgång då tältet blir färdigt! 5+

CH A N SE N

X2

10

4

3

4

3


Hjälpa till att bygga tält

Poängkorten

För att få pengar måste du hjälpa dina med­ spelare att bygga färdigt sina tält. Du kan 5 placera en clown på ett av6 dina medspelares tält som inte är färdigbyggt och får då en peng från banken. Du får däremot ingen peng om du ställer clownen på ditt eget tält. Samarbete lönar sig!

Den spelare som först bygger ett tält i en världsdel får poängkortet för den aktuella världsdelen. 3 Poängkortet ska placeras väl synligt framför spe­ laren som flyttar så många steg på poäng­räknaren som kortet anger. Spelaren behåller kortet tills någon annan spelares tält täcker upp större yta. Vid lika behåller den första spelaren kortet.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4

Om ett tält är fullt i slutet av omgången är det färdigbyggt och alla clownerna återgår till spe­ larna. Om ett tält däremot inte är fullt när en omgång är slut står clownerna kvar och kan inte användas igen förrän tältet är färdigbyggt.

Om någon övertar ett poängkort från dig får du backa så många steg på poängräknaren som kortet är värt, och spelaren som övertar kortet flyttar fram motsvarande antal steg. Den som först bygger tält i tre olika världsdelar får poängkortet ”Världen”. Spelaren behåller ”världenkortet” tills någon annan spelare byggt tält i fler världsdelar.

Spelets slut Spelet slutar när en spelare uppnått det antal ­poäng som krävs för det aktuella antalet spe­ lare och behåller dessa omgången ut. På poäng­ räknaren visar små siffror hur många poäng som krävs för att vinna beroende på antalet spelare. Spelet pågår omgången ut även när en spelare når målpoängen. Skulle fler än en spelare nå målpoängen i samma omgång vinner den som har flest poäng när omgången är över. Skulle det bli oavgjort vinner den som har täckt flest rutor på spelplanen. Om lika många rutor är täckta får spelarna dela på förstaplatsen.

11


Clownkort Det finns två typer av clownkort. De som spe­ las direkt och påverkar alla spelare och de som spelas när det är din tur och ger dig själv fördelar

CHARMÖR

NÄSRYCKARE

eller dina medspelare nackdelar En spelare som drar ett clownkort som ”spelas direkt” drar ome­ delbart ett nytt kort som ersättning.

L ATMASK

FÄRGTORK A

1 POÄNG

Spelas direkt.

Du charmar en av dina medspelares clowner till valfritt tält.

Ryck näsan från en av dina medspelare så du blir först i tur.

Gör en av dina medspelares clowner lat för en omgång.

Ta bort alla färger som kostar en peng. Ta ett nytt kort.

Grattis! Ett poäng.

Charmör

Näsryckare

Latmask

TORKA I FÄRGBUTIKEN

1 poäng

Spelas mot en med­ spelare. Charma en medspelares clown till valfritt tält. Spelaren placerar genast sin clown på det angivna tältet och inkasserar en peng. Den charmade spe­ laren spelar som vanligt när det blir dennes tur, förutsatt att han/hon har någon clown kvar. Det är inte tillåtet att charma en clown till medspela­ rens eget tält.

Spelas mot en med­ spelare. Den som spelar näsryckaren tar clownnäsan och får börja kommande omgång. Om flera näsryckare spelas i samma omgång är det den som sist spelar kor­ tet som får näsan. Spelas i samband med att en omgång avslutas.

Spelas mot en med­ spelare. Denne måste stå över sin nästkommande tur. Den lata clownen placeras på Sydpolen tills omgången är avslutad.

Spelas direkt. Alla färgburkar som kostar en peng tas bort från färgbutiken. Spelaren som drog kortet tar ett nytt clownkort.

Du får ett poäng. Flytta fram ett steg på poäng­ räknaren, placera kortet framför dig och spara det till spelets slut.

12


FÄ RGSK VÄT TA REN

TJU V R A C K A R E

PENGAR

TÄ LT B YG G A R D A GE N

PRAKTIKANT

Spelas direkt.

Ta valfri färg från banken.

Ta valfri färgburk från en av dina medspelare.

Ta två pengar.

Alla placerar sina clowner på tält. Ta ett nytt kort.

Extra arbetskraft! Spela med praktikanten istället för en av dina egna clowner.

Färgskvättaren

Tjuvrackare

pengar

Tältbyggardagen

Praktikant

Ta en valfri färgburk från banken.

Spelas mot en med­ spelare. Ta en valfri färg från en medspelare.

Ta två pengar från banken.

Spelas direkt. Samtliga spelare måste placera ut sina clowner på tält un­ der resten av omgången och man får i vanlig ord­ ning en peng när man hjälper en medspelare att bygga ett tält. När alla tält är färdigbyggda eller alla spelare har slut på clowner avslutas omgången. Spelaren som drog kortet tar ett nytt clownkort.

Spela praktikanten i början av din tur om praktikanten är på plats i sin ballong. Praktikanten används istället för en egen clown och kan utföra valfri handling. Praktikanten ställs tillbaka i slutet av omgången om han står i affärsområdet eller på ett färdigbyggt tält. Praktikanten kan användas för att bygga ett nytt tält och får då stå kvar mellan omgång­ arna om tältet inte blir färdigbyggt.

13


Clowner utan Gränser Runt om i världen lever idag närmare 30 miljoner människor på flykt från krig, miljökatastrofer och fattigdom. Många fler lider av sjukdomar och bristande resurser för att leva ett drägligt liv. Humanitära organisationer arbetar varje dag för att säker­ ställa dessa människors grundläggande rättigheter till skydd, mat och vatten. Men människan kräver också intellektuell och kulturell stimu­ lans för att utvecklas och till sist för att överleva. Det är i detta område som Clowner utan Gränser verkar.

Vår vision och mission: Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och dröm­ mar, där alla människor har möjlighet att utvecklas, att uttrycka sig fritt och att känna hopp även i utsatta situationer. Clowner utan Gränsers mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Vi skickar clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen. Vi använder humor och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. I Sverige ökar vi kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen. På detta sätt vill vi, genom vårt unika arbete, bidra till en bättre värld. Genom att köpa detta spel bidrar du/ni också. Mer info om Clow­ ner utan Gränser finns på www.skratt.nu.

Kenneth Hotz, Generalsekreterare

14


Västs ahara

Föreställningar på flykting­ läger i Algeriet.

Ke ny a

s­ HIV- och Aid Arbete med o. ng ro O n drabbade i by

16


SVERIGE Cirkus för al la. En cirkus­ föreställning som turnerad e för flyktingbar n runt om i Sverige med Röda Kor­ sets Ungdom sförbund och Svenska Röda Korset.

Burm

a

Arb ete med hind funk rade tion barn Cen s ter i på E ­ Bur den ma.

Me ll an ös te rn

Turné för pa lestinska flyktingar i Li banon och Jordanien.

17


18

Clownrules  

Regler till Clown - Världen upp & ner