WDP Jaarverslag 2020

Page 23

Dit is WDP

Strategie

ESG

Prestaties 2020

Governance

Jaarrekening

WDP Jaarverslag 2020

23

4. WAARDECREATIE DOOR DIALOOG EN DUIDELIJKE FOCUS Stakeholder engagement Wat zijn de verwachtingen van de stakeholders en hoe worden ze door WDP beantwoord. Stakeholder

Hun verwachting

Ons engagement

Klanten

♦ Strategische

locatie vastgoed met oog voor welzijn, veiligheid en ecologie ♦ Optimalisatie van supply chain en operationele activiteiten ♦ Betrouwbaar partnership ♦ Bekwame business partner met deskundigheid en know-how

♦ Warehouses

with brains Roadmap 2019-23 ♦ Inhouse know-how: voortdurende wisselwerking tussen property, project- en commerciële managers van WDP en (toekomstige) klanten

♦ Snel

♦ Duurzaam

♦ ESG

♦ Creatie

♦ Work-life

balance en professionele ontwikkeling ♦ Attractief loonpakket ♦ Gezondheid en veiligheid ♦ Correct en ethisch handelen ♦ Verantwoorde bedrijfsvoering

♦ Aangenaam

werkkader ter ondersteuning van creativiteit, welzijn en motivatie voor #TeamWDP ♦ Employee Code of Conduct ♦ Corporate engagement activities ♦ Statement #Healthyandsafe

♦ (Half)jaarlijkse

Investeerders Financiers Aandeelhouders Third-party benchmarks Analisten

♦ Waardecreatie

en winstgeneratie business model met duidelijke targets en strategie met het oog op verdere groei ♦ Stabiel partnership met WDP ♦ ESG als onderdeel van het business plan ♦ Transparantie

♦ Investeringen

en creatie cashflows op lange termijn groeiplan met gekwantificeerde targets ♦ ESG Roadmap 2019-23 ♦ Transparante communicatie en financiële informatie

♦ Uitbouw

♦ Langetermijn

♦ Duidelijk

Leveranciers

♦ Betrouwbaar

en langetermijnpartnership zaken doen ♦ Veilige werkomgeving

♦ Samenwerking

op basis van duidelijke afspraken en wisselwerking ♦ Naleving van betalingstermijnen ♦ Creatie van een langetermijnrelatie

♦ HSES

♦ Naleving

♦ Continue

♦ Open

#TeamWDP

♦ Persoonlijke

♦ Correct

Beleidsmakers

van de geldende regelgeving

♦ Open

Gemeenschap

impact van activiteiten op de directe omgeving ter reductie van de ecologische impact ♦ Economische groei ♦ Werkgelegenheid ♦ Duurzame bedrijfsvoering

monitoring en naleving van geldende regelgeving dialoog via beroepsorganisaties

dialoog tussen de klant, de omgeving en WDP en transparant contact met de omgeving (bv. via een infoavond) en relevante stakeholders

en flexibel inspelen op vraag van de klant langetermijnpartnerships ♦ Continu samen nadenken over innovatie en duurzame oplossingen

feedbackmomenten en coachingtrajecten ♦ Jaarlijkse analyse van het remuneratiebeleid ♦ Open cultuur met ruimte voor constructieve feedback en vernieuwing ♦ Opleiding-

van een solide langetermijnrelatie door constante en intensieve dialoog, onder meer via jaarlijkse roadshows en beleggersbeurzen, recurrente overlegmomenten en Investor Day ♦ Jaarlijkse Algemene Vergadering

Team - HSES Corporate Action Plan Code of Conduct ♦ Statement #Healthyandsafe ♦ Supplier

en pro-actieve dialoog met (lokale) regelgevende instanties tijdens cyclus van projectontwikkeling

♦ Minimale

♦ Continue

♦ Ondersteunen

♦ Maatregelen

♦ Direct

♦ ESG

van goededoelenacties Roadmap 2019-23 ♦ Bijdrage tot de infrastructuur