Page 1

WDP Jaarverslag 2020

CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING

Diversiteitsbeleid

Elke medewerker is onmisbaar voor het succes van het bedrijf. Elk individu is kostbaar. Samen zijn we één team. Ieder met zijn talent, cultuur of persoonlijkheid. Elke medewerker wordt gewaardeerd en gerespecteerd om wie hij of zij is, om zijn of haar vaardigheden, kennis en ervaring.

Diversiteit in al zijn facetten (cultureel, gender, taalkundig, professionele ervaring etc.), gelijkheid van kansen en respect voor menselijk kapitaal en mensenrechten zijn inherent aan de bedrijfscultuur van WDP. De Vennootschap is ervan overtuigd dat deze waarden bijdragen tot een evenwichtige interactie, tot een verrijking van visie en gedachten, tot innovatie en een optimale werksfeer. WDP heeft inzake diversiteit een aantal richtlijnen gedefinieerd met betrekking tot de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Managementcomité. Deze richtlijnen worden weerspiegeld in het intern reglement van de Raad van Bestuur en van het Benoemingscomité waar de procedure voor de benoeming en evaluatie van de bestuurders en de leden van het Managementcomité beschreven staat. Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur en het Managementcomité wordt gestreefd naar complementariteit inzake competentie, kennis, deskundigheid en naar diversiteit op vlak van opleiding, kennis, gender, leeftijd, ervaring, nationaliteit etc. Het resultaat hiervan is een Raad van Bestuur die zeer evenwichtig is samengesteld qua competenties, kennis en ervaring. De samenstelling van de Raad van Bestuur (met 2 vrouwen en 5 mannen) voldoet bovendien aan de wettelijke bepalingen omtrent genderdiversiteit (art. 7:86 WVV). De leden van het Managementcomité vertegenwoordigen eveneens een uitgebalanceerd team, met elk hun vereiste deskundigheid (zie infra voor hun curriculum vitae), weliswaar niet op het genderaspect. Er moet hierbij echter rekening gehouden worden met het feit dat het Managementcomité bijgestaan wordt door een dedicated team van corporate Shared Services. Gezien de Vennootschap kan rekenen op een eerder klein team met een vlakke structuur, is het correcter om diversiteit te bekijken over de volledige groep. Meer duiding over de verschillende facetten van diversiteit in dit verband, zijn beschikbaar in het hoofdstuk 4. ESG.

Profile for WDP - Warehouses with Brains

Diversity Policy_NL  

Diversity Policy_NL  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded