Page 1

OPEN HELSINKI – FOR BET TER CITIES

Turistens designhuvudstad

En stad med lyckliga människor som sprudlar av kreativitet. Här är naturen överallt nära och det finns gott om design i vardagen. Sådan är världens designhuvudstad Helsingfors.

Helsingfors är också ett centrum för urban stadskultur. En energisk, hemtrevlig och tolerant plats, som pulserar av liv både dag och natt. Den brittiska lifestyle-tidningen Monocle utsåg för en tid sedan Helsingfors till världens bästa ställe att bo på. Vi anser att Helsingfors också är ett av de finaste resmålen i världen. Staden är av rätt storlek, där allt som är intressant finns på kort avstånd.

År 2012 är Helsingfors världens designhuvudstad tillsammans med Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis. Det är både enkelt och fiffigt att röra sig mellan städerna. I designhuvudstadens program ingår cirka 300 evenemang och projekt. Syftet med dem är sist och slutligen ett och samma: att genom design få städerna att fungera ännu bättre och bli bättre platser. Såväl för invånarna som för turisterna.

I vår värld kan det designade vara gammalt eller nytt. Smått eller stort. Vackert eller kontroversiellt. Synligt eller osynligt. Ofta är design också samhällsorienterad och allmännyttig. Exempelvis kollektivtrafiken eller den offentliga hälsovården fungerar inte utan ordentlig planering. Men design är också alldagliga ting i vardagen, som även en turist njuter av obemärkt: cyklar som rullar framåt obehindrat, fiffigt vikta matlistor, kaffekoppar som sitter bekvämt i handen, flygplansstolar som kan ställas i liggläge, tydliga metrokartor, välplogade vägar, informativa skyltar, trivsamma fartygsterminaler samt bussar, tåg och spårvagnar som kommer i tid oavsett vädret.

WORLD DESIGN C A P I TA L H E LS I N K I 2 012 CITIES OF HELSINKI, ESPOO, VA N TA A , K AUNI A INE N A ND L A H T I

I designhuvudstadens program finns tiotals evenemang och utställningar som är öppna för allmänheten. Mer information om dessa finns på omstående sidor. I den här broschyren nämns ändå endast en del av evenemangen 2012. Ytterligare information finns på våra nätsidor, där det också finns en länk till designhuvudstadens mobiltelefonapplikation. Du gör klokt i att prova på den. Välkommen till turistens designhuvudstad. Känn dig som hemma.

W W W.W DCHE L SINK I2 012 .F I


W ORL D DE SIGN C A PI TA L HE L SINK I 2 012

OPEN HELSINKI – FOR BET TER CITIES

EVENEMANG

U T S TÄ L L N I N G A R

NYÅ RE T TAS EMOT PÅ SENAT S TORGE T Den officiella invigningen av designhuvudstadsåret på Senatstorget i Helsingfors på nyårsafton. NÄR 31.12.2011 VAR Helsingfors LÄS MER www.wdchelsinki2012.fi

DESIGNK VA R TERE T S V ECK A Jippon, erbjudanden och evenemang i Helsingfors designkvartersdistrikt. NÄR 7–10.6.2012 VAR Helsingfors designkvartersdistrikt LÄS MER www.designdistrict.fi

DOCPOIN T En dokumentärfilmfestival som begrundar betydelsen av bra och dålig design. NÄR 24–29.1.2012 VAR Helsingfors biografer LÄS MER www.docpoint.info

L ASIPAL AT SI DESIGN M A RK E T De unga formgivarnas saluoch evenemangstorg. NÄR 1–4.8.2012 VAR Glaspalatsets torg, Helsingfors LÄS MER www.wdchelsinki2012.fi

DESIGNHU V UDS TADSVECKOSLU TE T Ett evenemang som fungerar enligt principen öppna dörrar och som presenterar designhuvudstadens program. NÄR 3–5.2.2012 VAR Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Lahtis LÄS MER www.wdchelsinki2012.fi

HEL SINKI DESIGN W EEK 2 012 + HABITA RE Det internationella designsamfundet möter lokala aktörer och den stora allmänheten. NÄR 6–16.9.2012 VAR Helsingfors LÄS MER www.helsinkidesignweek.com, www.habitare.fi

MER FUNK IS, REINO! Utställningen för tittaren till filmernas glamourvärld i Helsingfors under 1930–1960-talen. NÄR 15.2.2012–13.1.2013 VAR Helsingfors stadsmuseums huvudbyggnad LÄS MER www.hel.fi

OPENHOUSEHEL SINK I Upptäck ett annorlunda Helsingfors. Guidade rundturer i byggnader och stadsdelar. NÄR September 2012 VAR Helsingfors LÄS MER www.openhousehelsinki.fi

F R A M TIDSBYGGA RNA – FINL ÄNDSK DESIGN 19 4 5 –1970 Hur blev Finland efter kriget ett internationellt betydande formgivningsland? NÄR 24.5–23.9.2012 VAR Designmuseet LÄS MER www.designmuseum.fi

DESIGN GOES M AT TOL AIT URIT Stadsfestivalen kombinerar design med de traditionella finländska mattbryggorna. NÄR 30.4–31.12.2012 VAR 13 mattbryggor i Helsingfors LÄS MER www.wdchelsinki2012.fi MOA , M AS TERS OF A! Finlands mest betydelsefulla konstskola Aalto-universitets designfestival. NÄR 9.5–3.6.2012 VAR Helsingfors LÄS MER www.moa.fi

CITIES OF HELSINKI, ESPOO, VA N TA A , K AUNI A INE N A ND L A H T I

DESIGNGAL L ERI 12 En utställningshelhet som i stor utsträckning presenterar modern design. NÄR År 2012 VAR Designmuseet LÄS MER www.designmuseum.fi DESIGNERNS S TIG Utställningen åskådliggör de komplicerade faserna i en formgivningsprocess. NÄR 1.2–31.12.2012 VAR Tekniska museet LÄS MER www.tekniikanmuseo.fi

INDE X : U TOMHUSU T SÄL L NINGEN AWA RD E XHIBITION Konkreta exempel på hur design förbättrar det dagliga livet över allt i världen. NÄR 10.5–10.6.2012 VAR Centralgatan LÄS MER www.indexaward.dk

T R ADITIONEN AV DE T KOMM ANDE Vilka är formgivarens roller, drömmar och ansvar 2012? Industrikonstförbundet Ornamos 100-årsjubileumsutsällning ger svar. NÄR 16.6–5.8.2012 VAR Konsthallen LÄS MER www.ornamo.fi FÖR ÄNDRING: MOT EN HÅL L BA R F R A M TID Kan det egna hemmet vara ditt livs viktigaste miljögärning? NÄR 1.8–30.9.2012 VAR Finlands arkitekturmuseum LÄS MER www.mfa.fi SK AT TER I VA RDAGEN – FORMGIV NINGENS MINIVÄ RLDSU T S TÄL L NING Formgivningskoncept för en bättre vardag genom lekar, minnen och berättelser från hela världen. NÄR 5.–15.9.2012 VAR Södervik, Helsingfors LÄS MER www.wdchelsinki2012.fi HEM Utställningen studerar idealbilden av hem under olika tidsperioder. NÄR 12.10.2012–13.1.2013 VAR Designmuseet LÄS MER www.designmuseum.fi

W W W.W DCHE L SINK I2 012 .F I


W ORL D DE SIGN C A PI TA L HE L SINK I 2 012

M ÖT E S P L AT S E R PAVIL JONGEN Designhuvudstadens mötesplats är också ett mästerprov på finländskt träbyggande. NÄR Maj–september 2012 VAR Intill Designmuseet LÄS MER www.wdchelsinki2012.fi FISK EHA MNENS SK ATEBOA RDPA RK Skateboardåkare, urban kultur, havsstränder och ståtliga landskap. NÄR År 2012 VAR Fiskehamnen, Helsingfors LÄS MER www.wdchelsinki2012.fi F RIDENS K APEL L I K A MPEN Inte för religiösa förrättningar, utan kapellet är endast till för besökare som vill stanna upp för en tyst stund. Öppet för alla. NÄR År 2012 VAR Narinken, Helsingfors LÄS MER www.helsinginseurakunnat.fi K ULT T UURISAUNA Design i kombination med bastu bildar ekovänliga Kulttuurisauna. NÄR Sommaren 2012– VAR Hagnässtranden, Helsingfors LÄS MER www.kulttuurisauna.fi OASEN – E T T L E VANDE VA RDAGSRUM På gården (och litet också inomhus) har inretts ett levande vardagsrum. Känn dig som hemma. NÄR 23.1.–31.12.2012 VAR Annegårdens konstcenter, Helsingfors LÄS MER www.annantalo.fi

M AT O C H D RY C K

OPEN HELSINKI – FOR BET TER CITIES

FÖR BARN OCH LEKFULLA

KOLLA OCKSÅ DESSA

PA R TITORGE T Mat och design möts på det gamla slakteriområdet. Torg, butiker, evenemang och pop-up-restauranger. NÄR September–december 2012 VAR Fiskehamnen, Helsingfors LÄS MER www.heltu.fi

BA RNENS BOKCA FÉ Avspändt, kreativt och lyckligt. Sådant är det bokcafé som barnen planerat. NÄR 23.1–31.12.2012 VAR Annegårdens konstcenter, Helsingfors LÄS MER www.annantalo.fi

FONTPROMENAD Gatuskyltar och väggtexter utgör en del av stadens design. Napa Gallerias karta guidar genom fonternas Helsingfors. NÄR 25.4–31.12.2012 VAR Helsingfors LÄS MER www.napagalleria.wordpress.com

KOL M AS TIL A TÖÖLÖ Kulturfabriken Korjaamos design-, aktivitets- och servicecenter. Koppla av eller arbeta. Allt passar. NÄR År 2012 VAR Kulturfabriken Korjaamo LÄS MER www.korjaamo.fi

R A K ENNE TA AN K AUPUNK I – BYGGA EN S TAD! En arkitekturopera som uppförs av barn. Uppträdarna, scenograferna och kostymarbetarna är barn. NÄR 3–17.3.2012 VAR Finlands arkitekturmuseum LÄS MER: www.rakennetaankaupunki.fi

BUSSHÅL L PL AT SPILOT Hur känns och ser en designspårvagnshållplats ut? Kom och testa. NÄR År 2012 VAR Kampen, Helsingfors LÄS MER www.hel.fi

U TESERVERINGEN V ID T RE SMEDER Designhuvudstadens uteservering alldeles mitt i Helsingfors stadskärna. NÄR Maj–september VAR Tre smeders plats LÄS MER www.hok-elanto.fi SVÄNGBORDE T – EN ODL INGS T R ÄDGÅ RD I S TADEN En odlings- och verksamhetsoas mitt i Helsingfors, vid de gamla lokstallarnas järnvägsmiljö. NÄR År 2012 VAR Böle, Helsingfors LÄS MER www.kaantopoyta.fi

CITIES OF HELSINKI, ESPOO, VA N TA A , K AUNI A INE N A ND L A H T I

L ELUN LUMO Leksakernas historia från forna Mesopotamien till 2000-talet. NÄR 24.2–20.5.2012 VAR Helsingfors konstmuseum, Tennispalatset LÄS MER www.taidemuseo.fi

FOR T UM ENERGIBÄNK Sätt dig ner på en energibänk och sänd videohälsningar till Youtube. Bänkar runtom i Helsingfors. NÄR År 2012 VAR Helsingfors LÄS MER www.wdchelsinki2012.fi C M Y CIT Y – BA RNENS A RKITEK T URK A R TA En virtuell karta med vilken barnen granskar staden med ord, bilder och videor. NÄR År 2012 VAR Internet LÄS MER www.cmycity.net BRÖD – GOD SM A K HA R EN FORM Designhuvudstadsåret till ära har ett klassiskt bröd på nytt tagits i produktion. Det lönar sig att smaka på brödet. NÄR År 2012 VAR Utvalda butiker. LÄS MER www.hok-elanto.fi

W W W.W DCHE L SINK I2 012 .F I


W ORL D DE SIGN C A PI TA L HE L SINK I 2 012

OPEN HELSINKI – FOR BET TER CITIES

ESBO, VANDA, GRANKULLA & LAHTIS ESBO

GRANKULLA

U T S TÄL L NINGSCEN T RE T W EEGEE Ett mycket betydande utställningscenter i Finland. Här finns bland annat Esbos museum för modern konst EMMA. NÄR År 2012 VAR Utställningscentret WeeGee LÄS MER www.weegee.fi

S T UDIO K UK K APURO Den kända finländske formgivaren Yrjö Kukkapuros ateljé öppnar för första gången för allmänheten. NÄR Augusti–september 2012 VAR Ateljee Kukkapuro, Grankulla LÄS MER www.kukkapuro.fi

T RE BER ÄT TEL SER OM URBANISERING Utställningen tar en titt på länder i Afrika och Asien och begrundar, om man med design kan förbättra världen. NÄR 28.3–19.8.2012 VAR Helinä Rautavaaras museum, WeeGee LÄS MER www.helinamuseo.fi

RY T MI Ett miljökonstverk som består av över 20 000 tulpaner. NÄR Till 31.5.2012 VAR Villa Vallmogård, Grankulla LÄS MER www.kauniainen.fi

LAHTIS VANDA 2 0X0 – EN RESA TIL L FR A M TIDEN Hurdan är framtidens stad? NÄR År 2012 VAR Vetenskapscentret Heureka LÄS MER www.heureka.fi SKÖNHE T – 6 FÖRES TÄL L NINGA R En utställning i Vanda konstmuseum som testar förhållandet mellan formgivning och bildkonst. NÄR 10.2–4.8.2012 VAR Vanda konstmuseum LÄS MER www.vantaa.fi

EKOL ANDIA Finländsk formgivning och bildkonst ur ekologisk synvinkel. NÄR 3.2–27.5.2012 VAR Lahtis stadsmuseum / Lahtis konstmuseum LÄS MER www.lahdenmuseot.fi DEN FINL ÄNDSK A SK IDAN – F R ÅN SKIDSMED TIL L INDUS T RIEL L FORMGIVA RE Den finländska skidan är världsberömd. Hur designas en skida? NÄR 20.9–31.12.2012 VAR Lahtis stadsmuseum/ Skidmuseet LÄS MER www.lahdenmuseot.fi

CITIES OF HELSINKI, ESPOO, VA N TA A , K AUNI A INE N A ND L A H T I

Mer information om designhuvudstaden finns på våra nätsidor, i vår mobiltelefonapplikation samt i Facebook och Twitter. Välkommen till turistens designhuvudstad. Känn dig som hemma. W W W.W D C H E L S IN K I 2 0 12 . F I

W W W.W DCHE L SINK I2 012 .F I

Turistens designhuvudstad  

En stad med lyckliga människor som sprudlar av kreativitet. Här är naturen överallt nära och det finns gott om design i vardagen. Sådan är v...

Advertisement