Page 6

DESIGNPÄÄKAUPUNGIN SYDÄN:

Arkkitehtuurimuseo Ka s ar m i k at u 2 4 , 0 013 0 He l s i n k i S u o m e n ar k k i t e h t u u r i a 2 010 / 2 011 – K o h t e i ta . H u o m i o i ta . N ä k ö k u l m i a . ( 6 . 6 . – 3 0 . 9 . 2 01 2 ) Suomalaisen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsauksen uusi näyttelykonsepti nostaa kohteiden rinnalle erilaisia arkkitehtuurin kohtaamispisteitä. Kun arkkitehtuuria tarkastelee suunnittelijan, tilaajan, rakentajan ja käyttäjän näkökulmista, syntyy katsojalle uusia eväitä jäsentää ja aktivoida omaa suhdettaan arkkitehtuuriin.

F i k s u a a s u m i s ta : E k o l o g i s ta p i e n ta l o ra k e n ta m i s ta S u o m e s s a ( 6 . 6 . – 3 0 . 9 . 2 01 2 )

A r k k it e ht u u r i m m e v u o s i k y m m e n et 19 0 0 – 19 7 0 Rakennustaiteen museon pysyvä historianäyttely vie matkalle Suomen arkkitehtuurin vuosikymmeniin. Näyttelyssä on tarkastellaan eri tyylipiirteitä, teknisiä toteutuksia, materiaaleja ja sisustuksia kansallisromantiikasta 1970-luvulle. Lisätiedot: www.mfa.fi T i i s ta i – s u n n u n ta i k l o 11 – 1 8 K e s k i v i i k k o i s i n k l o 11 – 2 0 L i p ut 6 / 3 €

Pientalon rakentaminen voi olla perheen suurin yksittäinen ympäristöteko. Kuinka rakentaa tai korjata oma talo luonnon ja ihmisen kannalta kestävästi? Miltä näyttää tulevaisuuden talo, joka tuottaa itse tarvitsemansa energian?

Designpääkaupunkin sydän / Arkkitehtuurimuseo

Muotoilun syyskuu 2012  

Poimintoja ohjelmasta

Muotoilun syyskuu 2012  

Poimintoja ohjelmasta

Advertisement