Page 1

ЗАКОНОПРОЕКТИ НА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ 2-5 ЛИПНЯ 2013 р. І. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ’Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

Проект Закону про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо державної соціальної допомоги для дітей-інвалідів)  Номер, дата реєстрації: № 2540 від 14.03.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України  Останній етап: вручено подання комітету про розгляд 14.05.2013, буде розглядатися на пленарному засіданні 2 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування з інвалідністю Категорія прав дитини: право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується не вираховувати з суми державної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, призначену дітям-інвалідам із їх числа державну соціальну допомогу. Передбачено, що у разі прийняття Закон має набирати чинності з дня, наступного за днем його опублікування. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2540&skl=8  Проект Закону 14.03.2013  Подання 14.03.2013  Пояснювальна записка 14.03.2013  Порівняльна таблиця 14.03.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 01.04.2013  Висновок комітету 16.04.2013  Подання комітету 22.04.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2386

Сторінка 1 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


ІІ. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей)  Номер, дата реєстрації: № 0891 від 12.12.2012  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: вручено таблицю поправок-2 14.05.2013; буде розглядатися до другого на пленарному засіданні 4 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Мойсик В. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: Право на життя, виживання і здоровий розвиток; свобода від принижуючого гідність поводження і покарання право на захист від будь-яких форм насильства, жорстокого поводження Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту Законопроектом пропонується внесення змін до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими збільшуються розміри штрафів за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, що передбачені цією статтею, а також запроваджується альтернативний вид стягнення у вигляді застосування до винних осіб громадських робіт (частини друга – четверта статті 184 КУпАП). III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=0891&skl=8  Проект Закону 07.12.2011  Подання 07.12.2011  Пояснювальна записка 07.12.2011  Порівняльна таблиця 07.12.2011  Проект Закону 12.12.2012  Подання 12.12.2012  Висновок Головного науково-експертного управління 01.03.2012  Висновок комітету 14.03.2012  Висновок комітету 19.09.2012  Висновок комітету 17.04.2013  Порівняльна таблиця до другого читання 25.04.2013  Текст законопроекту до другого читання 25.04.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2370 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=5468&skl=7 Сторінка 2 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


2. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України (щодо злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків)  Номер, дата реєстрації: № 0889 від 12.12.2012  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: вручено таблицю поправок-2 14.05.2013; буде розглядатися до другого на пленарному засіданні 3 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Шемчук В. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: Право на захист від будь-яких форм насильства, жорстокого поводження, зокрема сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми; право на особисту свободу та недоторканість Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту Законопроектом пропонується викласти у новій редакції статті 301 – 303 Кримінального кодексу України з метою "уніфікації формулювань диспозицій відповідних статей, а також кваліфікуючих ознак, що передбачаються цими статтями". Крім того проектом запропоновано доповнити зазначений Кодекс новою статтею 301-1 "Втягнення у створення порнографічних предметів", поклавши повноваження щодо провадження досудового слідства у таких справах на слідчих органів внутрішніх справ (стаття 112 Кримінально-процесуального кодексу України). Пропонується встановити відповідальність за втягнення неповнолітніх та малолітніх в обіг порнографічних предметів; посилити кримінальну відповідальність за створення або утримання місць розпусти та звідництво, вчинені організованою групою або поєднанні з втягненням у них неповнолітнього. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=0889&skl=8  Проект Закону 09.09.2011  Подання 09.09.2011  Пояснювальна записка 09.09.2011  Порівняльна таблиця 09.09.2011  Проект Закону 12.12.2012  Подання 12.12.2012  Висновок Головного науково-експертного управління 08.11.2011  Висновок комітету 11.01.2012  Зауваження Головного юридичного управління 10.02.2012  Висновок комітету 17.04.2013  Зауваження Головного юридичного управління 26.04.2013  Порівняльна таблиця до другого читання 30.04.2013  Текст законопроекту до другого читання 30.04.2013

Сторінка 3 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2370 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11123&skl=7 3. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім'ї  Номер,дата реєстрації: № 1181 від 27.12.2012  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: Вручено подання комітету про розгляд 16.04.2013; буде розглядатися на пленарному засіданні 4 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Геращенко І., Кондратюк О., Бережна І. , Павленко Р. , Тарасюк Б. , Розенко П. , Гриневич Л. , Бєлькова О. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: право на життя, виживання і здоровий розвиток; право на захист від будь-яких форм насильства, жорстокого поводження Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту На думку авторів законопроекту вилучення з санкції статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) таких видів стягнень, як штраф та виправні роботи, і залишення у цій санкції лише громадських робіт та адміністративного арешту призведе до підвищення ефективності впливу притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми. Крім того, пропонується внести зміни до статті 268 КУпАП з метою забезпечити обов’язкову присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, під час розгляду цієї справи в суді. В якості аргументів на користь законопроекту автори посилаються на те, що застосування штрафів, як і стягнення у вигляді виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку в доход держави, не є ефективними, тому що в переважній більшості вони впливають не на порушника, а на його сім’ю в цілому або ж на саму особу, яка потерпіла від насильства, в тих випадках, коли правопорушник ніде не працює. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1181&skl=8 Сторінка 4 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


 Проект Закону 27.12.2012  Подання 27.12.2012  Пояснювальна записка 27.12.2012  Порівняльна таблиця 27.12.2012 Висновок Головного науково-експертного управління 08.01.2013 Висновок комітету 03.04.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2370 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11121&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11166&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11099&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15687&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=5486&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=3008&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15646&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15684&skl=8 ІІІ. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

1. Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання пільг на отримання освіти особами, батьки яких є військовослужбовцями  Номер,дата реєстрації: № 2246 від 07.02.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: Вручено подання комітету про розгляд 16.04.2013; буде розглядатися на пленарному засіданні 2 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: О.Кузьмук, А.Шипко І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти старшого шкільного віку Категорія прав дитини: право на освіту Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується надати право особам, у яких один з батьків є військовослужбовцем і має вислугу 20 років і більше, особам, у яких один з батьків є громадянином, звільненим з військової служби за віком, за станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років якого становить 20 років і більше, особам, у яких один з батьків є військовослужбовцем, який став інвалідом внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, користуватися переважним Сторінка 5 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, до вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, за умов успішного складення іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти (зміни до частини 5 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»). У чинній редакції Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»» можливість переважного зарахування передбачена для дітей таких військовослужбовців, тобто для осіб, які не досягли 18 років. Пропонується також узгодити норми чинного законодавства України, встановивши у нормах Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» право позаконкурсного зарахування (чинна редакція не містить подібної норми) за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів для осіб, у яких один з батьків був військовослужбовцем, який загинув чи пропав безвісти при виконанні ним обов'язків військової служби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2246&skl=8  Проект Закону 07.02.2013  Подання 07.02.2013  Пояснювальна записка 07.02.2013  Порівняльна таблиця 07.02.2013  Авторський колектив 07.02.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 02.04.2013  Висновок комітету 03.04.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2375 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=5550&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=5785&skl=8 2. Проект Закону про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" (щодо пенсії в разі втрати годувальника)  Номер,дата реєстрації: № 2124 від 29.01.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України Сторінка 6 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


 Останній етап: вручено подання комітету про розгляд 21.03.2013; буде розглядатися на пленарному засіданні 4 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Гриценко А. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується внести зміни до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", якими з 1 січня 2014 року передбачити призначення пенсії в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та перебували на утриманні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим особам, зазначеним в абзаці другому статті 30 цього Закону, – незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого (померлого годувальника) у розмірі 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсію пропонується призначати у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї. В таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, пропонується обчислювати пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків. У даний час пенсії у разі втрати годувальника призначаються у розмірі 40 процентів заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї. Особам, яким раніше призначено пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пропонується надати право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону. Сторінка 7 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2124&skl=8  Проект Закону 29.01.2013  Подання 29.01.2013  Пояснювальна записка 29.01.2013  Порівняльна таблиця 29.01.2013  Авторський колектив 29.01.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 14.02.2013  Висновок комітету 19.03.2013  Подання комітету 20.03.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2375 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=11117&skl=8 3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" (щодо розмірів пенсій в разі втрати годувальника)    21.03.2013; 

Номер,дата реєстрації: № 2124-1 від 08.02.2013 Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України Останній етап: вручено подання комітету про відхилення буде розглядатися на пленарному засіданні 4 липня 2013 р. Ініціатор(и) законопроекту: Колесніченко В.

І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якими з 1 січня 2014 року передбачити право на призначення пенсії в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом і які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або Сторінка 8 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час, у розмірі 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 80 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім’ї. В таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків. У даний час пенсії у разі втрати годувальника призначаються у розмірі 40 процентів заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї. Особам, які раніше отримували пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пропонується надати право на перерахунок пенсій відповідно до положень цього Закону. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2124-1&skl=8  Проект Закону 08.02.2013  Подання 08.02.2013  Пояснювальна записка 08.02.2013  Порівняльна таблиця 08.02.2013  Авторський колектив 08.02.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 14.02.2013  Висновок комітету 19.03.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2375 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=8791&skl=8

IV. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальну середню освіту" (стосовно мінімальної кількості учнів у класах загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості)  Номер, дата реєстрації: № 2768 від 09.04.2013 Сторінка 9 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


 Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: включено до порядку денного 21.05.2013, буде розглядатися на пленарному засіданні 3 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Журавський В. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: сільські діти шкільного віку Категорія прав дитини: право на освіту Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту» зменшити показник мінімальної наповнюваності класів у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, з п‘яти до трьох осіб. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2768&skl=8  Проект Закону 09.04.2013  Подання 09.04.2013  Пояснювальна записка 09.04.2013  Порівняльна таблиця 09.04.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 12.04.2013 Висновок комітету 17.04.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2374 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=2243&skl=8 V. КОМІТЕТ У СПРАВАХ ПЕНСІОНЕРІВ, ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (щодо надбавки на догляд)  Номер,дата реєстрації: № 2015а від 15.05.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України  Останній етап: прийнято за основу із скороч. строку підготовки 20.06.2013, буде розглядатися до другого читання на пленарному засіданні 4 липня 2013 р. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Сторінка 10 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


Цільова група: діти з інвалідністю Категорія прав дитини: соціальне благополуччя; право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті передбачається з 1 липня 2013 року підвищити розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом з високою мірою втрати здоров’я та надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду (підгрупи А) і встановити її на рівні 75 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (на сьогодні – 50 відсотків; стаття 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»). Пропонується також доповнити цей Закон вимогою до одержувачів державної соціальної допомоги повідомляти органи, що її призначають, про обставини, які можуть вплинути на умови призначення, і у разі порушення відшкодовувати надміру виплачені суми (стаття 17¹), а також встановити умови стягнення сум державної соціальної допомоги, надміру виплачених одержувачу внаслідок зловживань з його боку (стаття 17²). III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2015а&skl=8  Проект Закону 15.05.2013  Подання 15.05.2013  Пояснювальна записка 15.05.2013  Порівняльна таблиця 15.05.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 21.05.2013  Висновок комітету 22.05.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2378 VI. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

Проект Закону про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів)  Номер,дата реєстрації: № 2087 від 24.01.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: Прийнято за основу із скороч. строку підготовки 20.06.2013, буде розглядатися на пленарному засіданні 2 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Дубіль В., Гриневич Л. Сторінка 11 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти шкільного віку Категорія прав дитини: соціальне благополуччя; право на освіту Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті шляхом внесення змін до підпункту «а» п. 2 частини 1 статті 90 Бюджетного кодексу України пропонується додатково включити до переліку закладів загальної середньої освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, які фінансуються за рахунок видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, гімназії-інтернати, колегіумиінтернати, ліцеї-інтернати. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2087&skl=8  Проект Закону 24.01.2013  Подання 24.01.2013  Пояснювальна записка 24.01.2013  Порівняльна таблиця 24.01.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 24.05.2013  Висновок комітету 19.06.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2364 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=12272&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15646&skl=8

Сторінка 12 з 12 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children

Session 2-5 JUL 2013  
Session 2-5 JUL 2013  

Моніторинг розгляду законопроектів, які стосуються прав дитини на пленарних засіданнях (2-5 липня 2013 р.)

Advertisement