Page 1

ЗАКОНОПРОЕКТИ НА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ 19-22 ЧЕРВНЯ 2012 р. І. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН І МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Проект Закону про документи України, що посвідчують особу, дають право на в'їзд в Україну та виїзд з України • Номер, дата реєстрації: № 10381 від 23.04.2012 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Включено до порядку денного 15.05.2012; розглядатися на пленарному засіданні 19 червня 2012 р. • Ініціатор(и) законопроекту: Толстенко В.

буде

І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: загальні засоби Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті визначаються «види документів України, що посвідчують особу, дають право на в’їзд в Україну та виїзд з України, перелік інформації, яка вноситься у них, обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи, та врегульовує питання щодо їх оформлення, видачі, обміну, повернення, вилучення, знищення, визнання недійсними» (преамбула проекту). Крім того, у проекті передбачається внесення змін до Кримінально-процесуального Кодексу України, Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про міліцію», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Кримінального Кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про громадянство України» та передбачено втрату чинності Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина для виїзду закордон» (ст. 22 проекту). II. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=10381&skl=7 Проект Закону 23.04.2012 Подання 23.04.2012 Пояснювальна записка 23.04.2012 Порівняльна таблиця 23.04.2012 Висновок Головного науково-експертного управління 25.04.2012 Висновок комітету 26.04.2012

Сторінка 1 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2085 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8871 ІІ. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) • Номер,дата реєстрації: № 9547 від 07.12.2011 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Вручено подання комітету про розгляд 20.03.2012; буде розглядатися на пленарному засіданні 19 червня 2012 р. • Ініціатор(и) законопроекту: Мойсик В. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: Право на життя, виживання і здоровий розвиток; свобода від принижуючого гідність поводження і покарання право на захист від будь-яких форм насильства, жорстокого поводження Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту Законопроектом пропонується внесення змін до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими збільшуються розміри штрафів за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, що передбачені цією статтею, а також запроваджується альтернативний вид стягнення у вигляді застосування до винних осіб громадських робіт (частини друга – четверта статті 184 КУпАП). III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=9547&skl=7 Проект Закону 07.12.2011 Подання 07.12.2011 Пояснювальна записка 07.12.2011 Порівняльна таблиця 07.12.2011 Висновок Головного науково-експертного управління 01.03.2012 Висновок комітету 14.03.2012

Сторінка 2 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2077 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5468

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення • Номер,дата реєстрації: № 9434 від 09.11.2011 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: Президент України • Останній етап: Вручено подання комітету про доопрацювання 20.12.2011 р., буде розглядатися на пленарному засіданні 20 червня 2012 р. • Ініціатор(и) законопроекту: Янукович В. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: Право на захист від будь-яких форм насильства, жорстокого поводження, зокрема сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми; право на особисту свободу та недоторканість Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту Законопроект передбачає внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, а також законів України "Про охорону дитинства" та "Про захист суспільної моралі" з метою імплементації норм Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, прийнятої 25 жовтня 2007 року та підписаної від імені України 14 листопада 2007 року Цілями Конвенції є: запобігання сексуальній експлуатації та сексуальним розбещенням дітей і боротьба із цими явищами, захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, сприяння національному та міжнародному співробітництву в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуальним розбещенням дітей. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=9434&skl=7 Проект Закону 09.11.2011 Подання 09.11.2011 Пояснювальна записка 09.11.2011 Порівняльна таблиця 09.11.2011

Сторінка 3 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


Довідка про погодження 09.11.2011 Висновок Головного науково-експертного управління 02.12.2011 Висновок комітету 14.12.2011

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2077

ІІІ. КОМІТЕТ У СПРАВАХ ПЕНСІОНЕРІВ, ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ

Проект Закону про внесення зміни до статті 38-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо використання права на пільговий проїзд) • Номер,дата реєстрації: № 9554 від 08.12.2011 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Вручено подання комітету про розгляд 13.03.2012, буде розглядатися на пленарному засіданні 19 червня 2012 р. • Ініціатор законопроекту: Єгоренко Т. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти з інвалідністю Категорія прав дитини: право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується надати право інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда), на 50відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту без обмеження строку дії пільгового проїзду. Чинна редакція закону передбачає можливість користуватися правом на пільговий проїзд зазначеним категоріям осіб лише у період з 1 жовтня по 15 травня. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=9554&skl=7 Проект Закону 08.12.2011 Подання 08.12.2011 Пояснювальна записка 08.12.2011 Порівняльна таблиця 08.12.2011 Висновок Головного науково-експертного управління 10.01.2012 Висновок комітету 22.02.2012

Сторінка 4 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2084 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=9989 ІV. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ, ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ

Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (щодо особливості здобуття освіти) • Номер,дата реєстрації: № 10233 від 21.03.2012 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Включено до порядку денного 24.04.2012, буде розглядатися на пленарному засіданні 19 червня 2012 р., • Ініціатор(и) законопроекту: Турманов В. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти старшого шкільного віку Категорія прав дитини: право на освіту Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується надати право особам, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, бути зарахованими у перший рік після здобуття загальної середньої освіти поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (стаття 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»). У чинній редакції цієї статті вказані умови отримання освіти передбачені для дітей таких шахтарів, тобто для осіб, які не досягли 18 років, але без обмеження строку вступу після здобуття загальної середньої освіти. Крім того, пропонується змінити формулювання категорії «шахтарів-інвалідів I та II групи» із числа батьків на шахтарів, які «стали інвалідами I або II групи» у контексті речення «внаслідок нещасного випадку на виробництві». Сторінка 5 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=10233&skl=7 Проект Закону 21.03.2012 Подання 21.03.2012 Пояснювальна записка 21.03.2012 Порівняльна таблиця 21.03.2012 Висновок Головного науково-експертного управління 06.04.2012 Висновок комітету 10.04.2012

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2083 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=5525

V. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ’Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

1. Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо участі батьків у додаткових витратах на повнолітніх дітей які продовжують навчання • Номер,дата реєстрації: № 9480 від 18.11.2011 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Вручено подання комітету про розгляд 10.04.2012, буде розглядатися на пленарному засіданні 19 червня 2012 р. • Ініціатор(и) законопроекту: Ковалевська Ю. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти після 18 років з неповних сімей Категорія прав дитини: соціальне благополуччя Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту

У законопроекті пропонується доповнити Сімейний кодекс України новою статтею, відповідно до якої встановлюється порядок та умови обов‘язкової участі батьків у додаткових витратах на повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати додаткову матеріальну допомогу. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=9480&skl=7 Проект Закону 18.11.2011

Сторінка 6 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


Подання 18.11.2011 Пояснювальна записка 18.11.2011 Порівняльна таблиця 18.11.2011 Висновок Головного науково-експертного управління 10.01.2012 Висновок комітету 13.03.2012

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2091 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8782

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо повернення дитини) • Номер,дата реєстрації: № 8003 від 17.01.2011 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Вручено подання комітету про доопрацювання 10.04.2012, буде розглядатися на пленарному засіданні 21 червня 2012 р. • Ініціатор(и) законопроекту: Льовочкіна Ю. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти з неповних сімей Категорія прав дитини: право на спілкування з обома батьками; право дитини на свободу пересування Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту У проекті пропонується внести зміни до Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та до Закону України «Про виконавче провадження» стосовно врегулювання порядку повернення дитини у випадках, коли її місце проживання було самочинно змінено. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=8003&skl=7 Проект Закону 14.01.2011 Подання 14.01.2011 Пояснювальна записка 14.01.2011 Порівняльна таблиця 14.01.2011 Висновок Головного науково-експертного управління 09.02.2011 Висновок комітету 20.03.2012

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2091 Сторінка 7 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11109 VI. КОМІТЕТ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ

Проект Закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення • Номер,дата реєстрації: № 0232 від 09.11.2011 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: Президент України • Останній етап: Вручено подання комітету про розгляд 21.02.2012 р., буде розглядатися на пленарному засіданні 20 червня 2012 р. • Ініціатор(и) законопроекту: Янукович В. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: Право на захист від будь-яких форм насильства, жорстокого поводження, зокрема сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми; право на особисту свободу та недоторканість Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту Законопроектом пропонується ратифікувати Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, прийняту 25 жовтня 2007 року та підписану від імені України 14 листопада 2007 року. Цілями Конвенції є: запобігання сексуальній експлуатації та сексуальним розбещенням дітей і боротьба із цими явищами, захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, сприяння національному та міжнародному співробітництву в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуальним розбещенням дітей. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=0232&skl=7 Проект Закону 09.11.2011 Подання 09.11.2011 Пояснювальна записка 09.11.2011 Текст міжнародного договору 09.11.2011 Додаток (1) 09.11.2011 Довідка про погодження 09.11.2011 Висновок Головного науково-експертного управління 02.12.2011 Висновок комітету 08.02.2012 Подання комітету 14.02.2012

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2078 Сторінка 8 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


VII. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Проект Закону про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо забезпечення медичною допомогою осіб з рідкісними (орфанними) захворюваннями • Номер,дата реєстрації: № 10383 від 24.04.2012 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Включено до порядку денного 06.06.2012; буде розглядатися на пленарному засіданні 20 червня 2012 р. • Ініціатор(и) законопроекту: Сушкевич В., Карпук В. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти, уражені ВІЛ-інфекцією, хворі на інші невиліковні та тяжкі хвороби Категорія прав дитини: Право на життя, виживання і здоровий розвиток; право на охорону здоров’я та оздоровлення Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту Змінами, що вносяться поданим законопроектом до Основ законодавства України про охорону здоров’я, пропонується визначити порядок профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань, що загрожують життю людини або спричиняють її інвалідність, поширеність яких серед населення не частіше ніж 1:2000. У Пояснювальній записці до законопроекту необхідність прийняття цього закону обґрунтовується необхідністю створення правових, організаційних та економічних умов для своєчасної діагностики рідкісних захворювань людини, лікування та комплексної реабілітації хворих на ці захворювання. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=10383&skl=7 Проект Закону 24.04.2012 Подання 24.04.2012 Пояснювальна записка 24.04.2012 Порівняльна таблиця 24.04.2012 Висновок Головного науково-експертного управління 13.06.2012 Висновок комітету 14.06.2012

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2082 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=2093 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8776 Сторінка 9 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


VIII. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків • Номер,дата реєстрації: № 10045 від 14.02.2012 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Включено до порядку денного 22.05.2012, буде розглядатися на пленарному засіданні 21 червня 2012 р., • Ініціатор(и) законопроекту: Ковалевська Ю. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти з неповних сімей Категорія прав дитини: загальні засоби Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується передбачити право на звернення за вирішенням спорів про відмову у прийнятті на роботу, що підлягають безпосередньому розгляду у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах (стаття 232 Кодексу законів про працю України), на першочергове надання жилих приміщень (стаття 45 Житлового Кодексу Української РСР) та на додаткові гарантії зайнятості (стаття 5 Закону України «Про зайнятість населення») не лише одиноким матерям, а й одиноким батькам. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=10045&skl=7 Проект Закону 14.02.2012 Подання 14.02.2012 Пояснювальна записка 14.02.2012 Порівняльна таблиця 14.02.2012 Висновок Головного науково-експертного управління 13.03.2012 Висновок комітету 11.04.2012

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2092 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=8782

Сторінка 10 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


IX. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СВОБОДИ СЛОВА ТА ІНФОРМАЦІЇ

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" • Номер,дата реєстрації: № 7132 від 15.09.2010 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Прийнято в першому читанні 18.10.2011; dручено подання на зняття з розгляду 21.02.2012; буде розглядатися на пленарному засіданні 21 червня 2012 р. • Ініціатор(и) законопроекту: Унгурян П., Мовчан П., Григорович Л., Царьков Є., Самофалов Г., Ващук К., Льовочкіна Ю., Олійник В. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: соціальне благополуччя Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується викласти у новій редакції Закон України «Про захист суспільної моралі», який визначає правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, а також внести зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, законів України «Про рекламу», «Про телебачення і радіомовлення», «Про телекомунікації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу)» та «Про видавничу справу». У законопроекті порівняно з чинним Законом передбачається розширення переліку термінів, що вживається у ньому; визначення принципів захисту суспільної моралі, змісту та засад державної політики у цій сфері; встановлення права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному стану людини; визначення спеціальних умов обігу продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, еротичного та сексуального характеру; врегулювання питань участі громадських організацій у заходах щодо захисту суспільної моралі; запровадження моніторингу у цій сфері шляхом створення Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи даних; проведення профілактичних, просвітницьких та пропагандистських заходів, спрямованих на захист суспільної моралі та популяризацію етичних цінностей, духовних і культурних надбань українського суспільства, кращих зразків світової літератури, культури та мистецтва. Пропонується також уточнити деякі положення чинного Закону щодо здійснення експертизи продукції, яка може бути віднесена до такої, що завдає шкоди суспільній моралі, а також встановити відповідальність за порушення законодавства України про захист суспільної моралі. Мета та цілі проекту Закону - визначення правових засад захисту суспільної моралі, створення належних правових, економічних та організаційних умов, які Сторінка 11 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному стану населення (в першу чергу і що найголовніше - дітей), створення прозорих умов ведення суб’єктами господарювання діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів еротичного характеру, розмежування відповідальності у сфері захисту суспільної моралі та удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду та контролю у сфері захисту суспільної моралі. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=7132&skl=7 Проект Закону 15.09.2010 Подання 15.09.2010 Пояснювальна записка 15.09.2010 Порівняльна таблиця 15.09.2010 Проект Закону (доопрацьований) 22.09.2011 Подання 22.09.2011 Пояснювальна записка 22.09.2011 Порівняльна таблиця 22.09.2011 Висновок Головного науково-експертного управління 04.10.2011 Висновок комітету 05.10.2011

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2090 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=9540 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=395 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=694 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=6317 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=877 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=815 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=11109 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=6592 X. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів) • Номер,дата реєстрації: № 9766 від 31.01.2012 • Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України • Останній етап: Надано для ознайомлення 02.02.2012; розглядатися на пленарному засіданні 21 червня 2012 р. • Ініціатор(и) законопроекту: Самойлик К.

буде

Сторінка 12 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden


І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти дошкільного та шкільного віку Категорія прав дитини: соціальне благополуччя Право на відпочинок, дозвілля, участь в іграх тощо; Право на освіту Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту Законопроектом пропонується шляхом внесення змін та доповнень до статей 88, 89, 90 Бюджетного кодексу України змінити механізм фінансування позашкільної освіти та спеціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів, зокрема виключити у Бюджетному кодексі України позашкільну освіту з переліку видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та включити її до переліку видатків, що здійснюється з місцевих бюджетів і враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=9766&skl=7 Проект Закону 31.01.2012 Подання 31.01.2012 Пояснювальна записка 31.01.2012 Порівняльна таблиця 31.01.2012

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=2072 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_deputat?d_id=876

Сторінка 13 з 13 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується шведською громадською організацією Save the Children Sweden

Пленарне засідання ВРУ (19-22.06.2012)  
Пленарне засідання ВРУ (19-22.06.2012)  

19-22 червня 2012 року Верховна Рада України планує розглянути 15 законопроектів, що стосуються прав та інтересів дитини, зокрема `12 - на п...

Advertisement