Page 1

Законопроекти на комітети 1-5 липня 2013 р. І. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ _______________________________________________________________________________ (вул.Шовковична, 4, кімн.306, о 14.30)

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо збереження у людини і після її смерті статусу, категорії або інвалідності та причинного зв'язку з Чорнобильською катастрофою  Номер,дата реєстрації: № 2222а від 04.06.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: надано для ознайомлення 06.06.2013, розглядатися на засіданні комітету 3 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Гончаров А.

буде

І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Категорія прав дитини: право на життя, виживання і здоровий розвиток; право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується встановити у Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» умову отримання пільг і компенсацій членами сімей померлих, статус, категорія або інвалідність яких пов’язані з Чорнобильською катастрофою замість чинного формулювання померлих, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою з тим, щоб унеможливити випадки вільного розсуду та тлумачення положень Закону, знизити кількість звернень громадян України до судів всіх рівнів і забезпечити передбачуваність законодавчої політики у цій сфері. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47258  Проект Закону 03.06.2013  Подання 03.06.2013  Пояснювальна записка 03.06.2013  Порівняльна таблиця 03.06.2013

Сторінка 1 з 9 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2367 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15749&skl=8 ІІ. КОМІТЕТ У СПРАВАХ ПЕНСІОНЕРІВ, ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ ___________________________________________________________________ (вул.Банкова, 6-8, кімн.319, о 15.00)

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (щодо надбавки на догляд)  Номер,дата реєстрації: № 2015а від 15.05.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України  Останній етап: прийнято за основу із скороч. строку підготовки 20.06.2013, буде розглядатися до другого читання на засіданні комітету 3 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти з інвалідністю Категорія прав дитини: соціальне благополуччя; право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті передбачається з 1 липня 2013 року підвищити розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом з високою мірою втрати здоров’я та надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду (підгрупи А) і встановити її на рівні 75 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (на сьогодні – 50 відсотків; стаття 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»). Пропонується також доповнити цей Закон вимогою до одержувачів державної соціальної допомоги повідомляти органи, що її призначають, про обставини, які можуть вплинути на умови призначення, і у разі порушення відшкодовувати надміру виплачені суми (стаття 17¹), а також встановити умови стягнення сум державної соціальної допомоги, надміру виплачених одержувачу внаслідок зловживань з його боку (стаття 17²).

Сторінка 2 з 9 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2015а&skl=8  Проект Закону 15.05.2013  Подання 15.05.2013  Пояснювальна записка 15.05.2013  Порівняльна таблиця 15.05.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 21.05.2013  Висновок комітету 22.05.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2378 III. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ’Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ___________________________________________________________________ (вул.Садова, 3а, кімн.1016, о 14.30)

1. Проект Закону про внесення змін до статті 70 Сімейного кодексу України (щодо захисту прав дітей)  Номер,дата реєстрації: № 2350 від 20.02.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: надано для ознайомлення 21.02.2013, розглядатися на засіданні комітету 2 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Сольвар Р.

буде

І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується частину третю статті 70 Сімейного кодексу України викласти в новій редакції, відповідно до якої «за рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, ним залишаються проживати одна дитина чи більше, а також один чи більше непрацездатний повнолітній син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування». Відповідно у чинній редакції цього положення частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена за тих самих умов, «якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка». У Пояснювальній записці до Сторінка 3 з 9 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


законопроекту запровадження змін до Сімейного кодексу України обґрунтовується «необхідністю забезпечення прав кожної дитини при поділі майна подружжя», проте не наводиться ніяких даних, які свідчили б про порушення прав таких дітей під час розгляду судами справ про поділ відповідного майна. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2350&skl=8  Проект Закону 20.02.2013  Подання 20.02.2013  Пояснювальна записка 20.02.2013  Порівняльна таблиця 20.02.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 12.04.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2386 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15769&skl=8 2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо поліпшення демографічної ситуації в регіонах із високим рівнем природного скорочення населення)  Номер,дата реєстрації: № 2863 від 18.04.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: надано для ознайомлення 22.04.2013, розглядатися на засіданні комітету 2 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Бобов Г.

буде

І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: новонароджені діти Категорія прав дитини: право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується шляхом доповнення Закону України «Про державну допомогу сім‘ям з дітьми» новою статтею 5-1 визначити статус «регіону із високим рівнем природного скорочення населення», у зв‘язку з чим змінами до статті 12 цього Закону передбачається збільшення на 20 відсотків Сторінка 4 з 9 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


розміру допомоги при народженні дитини мешканцями такого регіону порівняно з іншими регіонами України. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2863&skl=8  Проект Закону 18.04.2013  Подання 18.04.2013  Пояснювальна записка 18.04.2013  Порівняльна таблиця 18.04.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 20.06.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2386 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15829&skl=8 IV. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ _________________________________________________________________ (вул.Банкова, 6-8, кімн.525, о 14.30)

1. Проект Трудового кодексу України  Номер,дата реєстрації: № 2902 від 22.04.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: надано для ознайомлення 24.04.2013, розглядатися на засіданні комітету 3 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Стоян О., Сухий Я.,

буде

І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти старшого шкільного віку Категорія прав дитини: право на працю; право на охорону праці; право на захист економічної експлуатації та незаконної дитячої праці Зв'язок: безпосередній ІІ. Огляд законопроекту Мета і завдання проекту Трудового кодексу України, як визначено у його преамбулі, полягають у «визначенні основних засад реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту інтересів працівників та роботодавців» та «правовому регулюванні визначених у ньому відносин (трудові відносини), створенні необхідних правових умов для досягнення оптимального узгодження інтересів сторін трудових відносин». Положення проекту викладені у 436 статтях, Сторінка 5 з 9 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


розміщених у дев’яти книгах. З прийняттям Трудового кодексу України мають бути визнні такими, що втратили чинність: Кодекс законів про працю України, закони України «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей». III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2902&skl=8  Проект 22.04.2013  Подання 22.04.2013  Пояснювальна записка 22.04.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 18.06.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2387 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=898&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=3464&skl=8 2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (щодо забезпечення прав бездомних громадян)  Номер,дата реєстрації: № 2005а від 15.05.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: надано для ознайомлення 17.05.2013, розглядатися на засіданні комітету 3 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Кіссе А.

буде

І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: безпритульні діти Категорія прав дитини: право на житло, на освіту, на охорону здоров‘я, соціальне забезпечення, на працю Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується конкретизувати порядок реалізації окремих конституційних прав бездомних осіб та безпритульних дітей, зокрема, права на Сторінка 6 з 9 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


житло, на охорону здоров‘я і медичну допомогу, на соціальне забезпечення, на працевлаштування і захист від безробіття, права на освіту. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46925  Проект Закону 15.05.2013  Подання 15.05.2013  Пояснювальна записка 15.05.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 26.06.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2387 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=7371&skl=8 3. Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні ділянки  Номер,дата реєстрації: № 2048а від 17.05.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: надано для ознайомлення 20.05.2013, буде розглядатися на засіданні комітету 3 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Вознюк Ю. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: малозабезпечені діти Категорія прав дитини: право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень) Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті пропонується виключити з умов, за яких не призначається державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям, наявність у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї земельної ділянки площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід. На цей час ця умова не поширюється лише на сім’ї, що складаються з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та ІІ групи, та сім’ї, в яких є діти-інваліди. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: Сторінка 7 з 9 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46983  Проект Закону 17.05.2013  Подання 17.05.2013  Пояснювальна записка 17.05.2013  Порівняльна таблиця 17.05.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 26.06.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2387 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15807&skl=8 V. КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ _______________________________________ (вул.Банкова, 6-8, кімн.510, о 15.00)

Проект Закону про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів)  Номер,дата реєстрації: № 2087 від 24.01.2013  Суб'єкт законодавчої ініціативи: народний депутат України  Останній етап: Прийнято за основу із скороч. строку підготовки 20.06.2013, буде розглядатися на засіданні комітету 3 липня 2013 р.  Ініціатор(и) законопроекту: Дубіль В., Гриневич Л. І. Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти шкільного віку Категорія прав дитини: соціальне благополуччя; право на освіту Зв'язок: опосередкований ІІ. Огляд законопроекту У законопроекті шляхом внесення змін до підпункту «а» п. 2 частини 1 статті 90 Бюджетного кодексу України пропонується додатково включити до переліку закладів загальної середньої освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, які фінансуються за рахунок видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, гімназії-інтернати, колегіумиінтернати, ліцеї-інтернати. III. Документи, пов‘язані з роботою над законопроектом, можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2087&skl=8 Сторінка 8 з 9 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children


 Проект Закону 24.01.2013  Подання 24.01.2013  Пояснювальна записка 24.01.2013  Порівняльна таблиця 24.01.2013  Висновок Головного науково-експертного управління 24.05.2013  Висновок комітету 19.06.2013

IV. Контактну інформацію Комітету можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2364 V. Контактну інформацію ініціатора законопроекту можна знайти за цим посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=12272&skl=8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15646&skl=8

Сторінка 9 з 9 Підготовлено Жіночим консорціумом України в рамках програми «Захист прав дитини», що підтримується міжнародною громадською організацією Save the Children

Commitees 2 5 07 2013  

Моніторинг розгляду законопроектів, які стосуються прав дитини у комітетах Верховної Ради України (2-5 липня 2013 р.)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you