Page 1

Jaargang 4 - nr. 17 - 24 september 2013 Wielerbond Vlaanderen - Globelaan 49/2 - 1190 Brussel

Nieuwsbrief Nieuwe tarieven Sabam

Vergunningsaanvraag competitie 2014

Er is een nieuwe en transparantere tarifering voor sportclubs die muziek gebruiken. Deze tarieven gaan in op 1 september 2013. Sabam schrijft binnenkort de sportclubs aan die reeds een overeenkomst hebben, om ze op de hoogte te brengen van de nieuwe tarieven. Sportclubs hebben de keuze om een jaarcontract af te sluiten met Sabam. “Amateurclubs� (d.i. clubs die geen nationale afdelingen hebben) betalen in dat geval slechts 100 euro om een jaar lang in orde te zijn voor hun reguliere sportieve werking. Daarnaast werden ook soepelere regels opgesteld met betrekking tot occasioneel muziekgebruik (bv. voor de organisatie van een evenement binnen je sportclub). De volledige regeling vind je hier terug: http://www.vlaamsesportfederatie.be/uploads/SABAM/ sportsector_en_sabam.pdf

Vanaf maandag 7 oktober kunnen de competitievergunningen 2014 worden aangevraagd. De aanvraagmodule werd vernieuwd. U zal die terugvinden op de site http://competitie.dewielerbond.be. Er zal tegen dan ook nog een bericht verschijnen op de website met alle nieuwigheden voor 2014. De clubs ontvangen nog een mail hieromtrent.

Wedstrijdaanvraag competitie 2014 Tot 1 december kunnen wedstrijdenvoor de provinciale kalender 2014 worden aangevraagd. Meer info vanaf pagina 24.

Welke leeftijd mag starten in welke categorie? Hoeveel wedstrijden mag een renner maximaal rijden? Onderstaande tabel geeft weer : - Aantal wedstrijden dat een renner in een kalenderjaar mag rijden, afh van zijn/haar categorie - Wanneer een renner de overstap maakt naar zijn/haar volgende categorie (Piste, Veld) - Waar de sportpas dient ingevuld te worden : per KALENDERJAAR leeftijd

1/1

1/9

15/10

Miniem 11J

Miniem

Aspirant Veld

Aspirant Piste

wedstrijden

Max aantal wedstrijden : 25

Max aantal wedstrijden : 35

TOEGEPASTE reglementering

Miniem

Aspirant

Aspirant 14j

Aspirant

wedstrijden

Max aantal wedstrijden : 35

TOEGEPASTE reglementering

Aspirant

Nieuweling 16J

Nieuweling

wedstrijden

Nieuweling Veld

Max aantal wedstrijden : 60

Junior Piste

TOEGEPASTE reglementering

Nieuweling

Junior

Junior 18j

junior

U 23

Max aantal wedstrijden : 60

Geen limiet = U23 regeling

junior

U23

VBCC-20121126-RL-Overzicht wedstrijden jeugd

In te vullen per kalenderjaar

Nieuweling Junior Veld

Max aantal wedstrijden : 60

TOEGEPASTE reglementering

In te vullen per kalenderjaar

Nieuweling Piste

Max aantal wedstrijden : 60

wedstrijden

Sportpas

In te vullen per kalenderjaar

In te vullen per kalenderjaar


NATIONALE EN PROVINCIALE STRAFFEN    De mededeling van de boetes geldt als oproep tot betaling binnen de voorziene tijd (15 dagen) – zie art. 112.24 van het  sportreglement.  Indien  de  boete  niet  binnen  de  15  dagen  na  verschijning  betaald  is,  wordt  deze  verdubbeld.  Bij  niet‐ betaling (8 dagen later) wordt de renner geschorst totdat de boete betaald is. 1Zw.F. = 0,82 €.    NATIONAAL   

 

Datum Wedstrijd  1/09  Sint Lievens Houtem  5/09  Izegem  5/09  Izegem  5/09  Izegem 

Cat 1.17  El.Ind.  El.Ind.  El.Ind. 

8/09

Rochefort

1.12 (BVB) 

               

8/09 8/09  14/09  14/09  14/09  14/09  14/09  14/09 

Rochefort Zemst‐Laar  De Kustpijl Heist  De Kustpijl Heist  De Kustpijl Heist  Keizer der Juniores  Keizer der Juniores  Keizer der Juniores 

1.12 (BVB)  1.14  ME1.2UCI  ME1.2UCI  ME1.2UCI  MJ2.1  MJ2.1  MJ2.1 

15/09 Momignies 

1.12 (BVB) 

         

15/09 15/09  15/09  15/09  15/09  15/09 

1.12 (BVB)  1.12 (BVB)  1.12 (BVB)  1.12 (BVB)  ME1.1  ME1.1 

Momignies Momignies  Momignies  Momignies  GP Scherens‐Rondom Leuven  GP Scherens‐Rondom Leuven 

Naam HUBERT Anthony  HEYNDERICKX Jean‐pierre  DECLERCQ Hans  BAUDSON David  HEYLEN MEUBELCENTRALE  ZLWC ST.TRUIDEN  MORGAN BLUE CT  STROOBANTS Lou  COREILLIE Luc  DUPONT Timothy  DERNIES Michel  DECRU Wesley  CHATELIN Didier  PIERS Sam  HEYLEN MEUBELCENTRALE  ZLWC ST.TRUIDEN  MORGAN BLUE CT  WAC TEAM HOBOKEN  VERHAEGHE Vincent  GEERAERTS Geert  KEIZER Martin  PALMANS Charles 

Bijk. sanctie 

Rek. nr.

UCI‐code BEL19911224  BEL19650505  BEL19690303  BEL19760403 

Boete 50 €  50 €  50 €  50 € 

     

Art. 12.1.040.37bis  12.1.040.29  12.1.040.29  12.1.040.28 

393‐0282000‐13 393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13 

125 € 

3

393‐0282000‐13

BEL19580511  BEL19480807  BEL19871101  BEL19610106  BEL19800630  FRA19611106  BEL19850503 

125 €  65 €  100 ZwFr  30 ZwFr  100 ZwFr  100 ZwFr  100 ZwFr  100 ZwFr 

             

3 25  12.1.040.7  12.1.040.7  12.1.040.7  12.01.040.25  12.1.040.25  12.1.040.28 

393‐0282000‐13 393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13 

125 € 

3

393‐0282000‐13

  BEL19920109  BEL19671106  NED19880325  BEL19520714 

125 €  125 €  65 €  65 €  200 ZwFr  200 ZwFr 

      Uitsluiting  Uitsluiting 

3 3  12.01.40.18  12.01.40.18  12.1.040.18  12.1.040.18 

393‐0282000‐13 393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13  393‐0282000‐13 

PROVINCIAAL    

Datum 13/07‐20/07 

Wedstrijd Transalp‐MTB 

Categorie MTB 

Naam DE TRE Ann 

UCI‐code BEL19760318 

Boete 65 €   

Bijk. sanctie

Art. 112.9 

Rek. nr. 393‐0040402‐42 

DISCIPLINAIRE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Datum  uitspraak  13/09/2013 

Naam

Geboortedatum

Duur schorsing 

Begindatum

Einddatum

Declercq Gino 

16/07/1979

6 maanden 

16/07/2013

15/01/2014

De sportvereniging licht de NADO, het WADA en de internationale sportfederatie in over elke schending van de uitsluiting of voorlopige schorsing  waarvan ze schriftelijk op de hoogte wordt gebracht of waarvan ze op de hoogte is. De organisatoren van sportactiviteiten zijn verplicht om elke  geschorste sporter die aan een door hen georganiseerde sportactiviteit wil deelnemen, te weigeren.    Tijdens de schorsingsperiode is het voor de sporter verboden om aan sportactiviteiten deel te nemen. Het maakt daarbij niet uit in welke discipline  of in welke hoedanigheid hij deel wil nemen: zijn eigen sportdiscipline of een andere discipline, als sporter, trainer, organisator, medewerker …    Een sportactiviteit is elke voorbereiding op of initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve of demonstratieve doeleinden in  georganiseerd verband. Concreet houdt dat in dat de geschorste sporter niet aan wedstrijden, aan evenementen of aan sportieve  groepsactiviteiten mag deelnemen. Daaronder valt ook het beoefenen van fitness in een club. Alleen individuele, niet‐georganiseerde  sportbeoefening is tijdens de schorsingsperiode toegestaan: de geschorste sporter mag dus wel nog op eigen houtje gaan fietsen of joggen.    Let op! Een voorlopige schorsing betekent dat de sporter tijdelijk aan geen enkele wedstrijd, in om het even welke sportdiscipline, mag deelnemen  die voorafgaat aan de definitieve uitspraak van het bevoegde disciplinaire orgaan. Een wedstrijd is een sportactiviteit in de vorm van een race,  match, spel of concours. Tijdens een voorlopige schorsing is het voor de sporter dus alleen verboden om aan wedstrijden deel te nemen. Andere  sportactiviteiten zijn wel nog toegestaan. Hij mag dus bijvoorbeeld wel nog recreatief tennissen of fitnessen, of trainen in clubverband. 

2


13019

Š BELGA

Met ESSO zit je goed in het zadel!

Hoofdpartner van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond


Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Aanbesteding

Aanbesteding

Provinciale kampioenschappen op de weg 2014

Provinciale kampioenschappen op de weg 2014

De organisatoren van wielerwedstrijden uit Vlaams-Brabant worden er attent opgemaakt dat in Taverne ’t Huis, Provinciebaan 18 te 3110 Rotselaar zal overgegaan worden tot de toewijzing van de organisatie van de provinciale kampioenschappen bij wijze van aanbesteding.

De organisatoren van wielerwedstrijden worden er attent op gemaakt, dat in het “Sportcomplex Schiervelde” Diksmuidsesteenweg 396 te 8800 Roeselare, zal overgegaan worden tot de toewijzing van de organisatie van de provinciale kampioenschappen op de weg 2014.

De Vlaams-Brabantse clubs die tenminste drie opeenvolgende jaren bij de KBWB-WBV zijn aangesloten en sindsdien jaarlijks tenminste één wedstrijd hebben georganiseerd en hiervan bewijzen van bekwaamheid hebben geleverd, kunnen in aanmerking komen.

Aanvang van de vergadering om 20u15 op donderdag 7 november 2013.

Wij verzoeken dat alle geïnteresseerde clubs het lastenboek evenals het verplichte inschrijvingsformulier aanvragen of downloaden via de website www.wielerbondvlaanderen-vlaams-brabant.be. De aanbestedingen komen op zaterdag 26 oktober 2013 om 11u aan bod in volgende orde: • Aspiranten • nieuwelingen • junioren • beloften & elite zonder contract (één wedstrijd met 2 titels) • dames-nieuwelingen • dames-junioren • dames-elite • amateurs & masters • tijdrijden De aanbestedingsformulieren dienen AANGETEKEND verzonden te worden aan dhr Jos Smets, Vlierbeekstraat 27, 3052 Blanden, in dubbele omslag waarop duidelijk vermeld staat aan de buitenzijde, al naargelang “Provinciaal kampioenschap 2014 categorie: ......” en moeten er uiterlijk ACHT dagen voor de datum van toewijzing aankomen. De aanbestedingsformulieren kunnen ook afgegeven worden bij aanvang van de vergadering van de betreffende aanbesteding. De datums van volgende kampioenschappen zijn vastgesteld als volgt: - Aspiranten: zaterdag 31 mei of zondag 1 juni - Nieuwelingen: zaterdag 10 mei of zondag 11 mei (één wedstrijd - 2 titels) - Junioren: zaterdag 17 mei of zondag 18 mei (één wedstrijd - 2 titels) - Beloften & Elite zonder contract: zaterdag 3 mei of zondag 4 mei (één wedstrijd – 2 titels) - Tijdrijden: dinsdag 8 april

West-Vlaamse clubs aangesloten bij WIELERBOND VLAANDEREN, die meerdere wedstrijden hebben georganiseerd en bewijzen van bekwaamheid hebben geleverd, komen hiervoor in aanmerking. De aanbestedingen van volgende categorieën worden uitgeschreven: - Elites zonder Contract zaterdag 3 mei of zondag 4 mei 2014; - Nieuwelingen zaterdag 10 mei of zondag 11 mei 2014; - Junioren zaterdag 17 mei of zondag 18 mei 2014; - Aspiranten zaterdag 7 juni of zondag 8 juni 2014; - Dames jeugd (N + J) datum zoals voorzien op de kalender; - Dames Elites datum zoals voorzien op de kalender; - Amateurs en Masters datum zoals voorzien op de kalender; - Elite met Contract en Criterium van de Afdeling: datum zoals voorzien op de kalender. Het verplichte inschrijvingsformulier zal aan de clubs gestuurd worden, die hun verzoek schriftelijk, telefonisch of per e-mail richten tot de provinciale secretaris: Dhr. Eric Vanrobaeys, Oude Bruggeweg 7, 8810 Lichtervelde.e-mail: eric.vanrobaeys@skynet.be - tel. en fax. 051/72.28.05 van Eric Vanrobaeys De aanbestedingen kunnen per aangetekend schrijven verstuurd worden, met de uitdrukkelijke vermelding op de voorzijde van de omslag: “P.K. 2014 categorie : ….……..” aan de voorzitter van de afdeling, de heer Jules Vandergunst Noordmolenstraat, 1 te 8800 Roeselare voor 1 november 2013 of afgegeven worden voor de vergadering van de aanbesteding in het “Sportcomplex Schiervelde” Diksmuidsesteenweg 396 te 8800 Roeselare, voor 20u00.

Vrij verzet in cyclocross voor nieuwelingen en junioren Zowel de nieuwelingen als junioren mogen voortaan met een vrij verzet rijden in cyclocrosswedstrijden. Totnogtoe was er een maximum toegelaten afgelegde afstand bij 1 omwenteling van de pedalen (6,94 m voor de nieuwelingen en 7,93 m voor de juniores). Deze reglementering wordt dus afgeschaft vanaf komend seizoen 2013-2014.

4


Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Aanbesteding

Aanbesteding

Provinciale kampioenschappen op de weg 2014 De organisaties van de provinciale kampioenschappen op de weg, zullen toegewezen worden bij wijze van aanbesteding. Voor volgende categorieën wordt een aanbesteding uitbesteed: - PK tijdrijden 15 april 2014 - Elite z/c 3/4 mei 2014 - Nieuwelingen 10/11 mei 2014 - Dames jeugd vrije datum - Junioren 17/18 mei 2014 - Dames elite vrije datum - U23 3/4 mei 2014 Het volledige dossier met alle lastvoorwaarden, met ook het formulier voor de kandidaatstelling kunnen online afgehaald worden: http://www.wiebovlaanderen.be/wbv2010/Portals/0/ Competitie/WEg/Kampioenschappen/2014_pk_weg_OV.pdf Het aanbestedingsformulier wordt samen met het ondertekend lastenkohier onder gesloten omslag gestoken met de vermelding “PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP (categorie vermelden)” uiterlijk 5 oktober 2013 (stempel van de post) in een TWEEDE omslag aangetekend verstuurd aan het adres van de Provinciale Voorzitter Dhr. John D’HONDT, Boerestraat 28 te 9860 Balegem. Het moet duidelijk zijn dat ter plaatse geen omslagen zullen ontvangen worden. De omslagen worden geopend op 9 oktober 2013 om 20u00 in Feestzaal Parking, Lambroekstraat 50, 9230 Massemen.

Provinciale kampioenschappen op de weg 2014 De organisaties van de provinciale kampioenschappen op de weg, MTB Aspiranten, MTB (nieuwelingen, junioren, beloften, elites, masters 1, masters 2, fun A, dames jeugd en dames) en BMX 2014 zullen toegewezen worden bij wijze van aanbesteding. Deze aanbestedingen zullen plaatsvinden in de zetel der afdeling: zaal Nilania, Kesselsesteenweg 52 te 2560 Nijlen op maandag 7 oktober 2013 om 19.30 uur voor alle categorieën, ook voor aspiranten. Het lastenboek alsmede het VERPLICHT inschrijvingsformulier kan bekomen worden op de volgende e-mailadressen: swa.eliaerts@scarlet.be of jan.vandael@scarlet.be en het is ook terug te vinden op de website van de afdeling: www.wbv-antwerpen.be Per post aanvragen: Jan Vandael, Europalaan 71, 2470 Retie of 0495/24.97.73 De aanbestedingsformulieren dienen AANGETEKEND verzonden te worden aan Dhr. Vandael Jan, Europalaan 71 – 2470 Retie, in dubbele omslag, waarop duidelijk vermeld staat aan de buitenzijde, al naargelang “Provinciaal kampioenschap ...” en moeten uiterlijk ACHT dagen voor de datum van toewijzing toekomen. De aanbestedingsformulieren mogen ook onder gesloten omslag afgegeven worden bij de aanvang van de vergadering. OPGELET: Enkel en alleen clubs aangesloten bij WBV en die een schriftelijke bieding insturen of afgeven voor de aanvang van de vergadering van toewijzing, kunnen nog een hoger bod uitbrengen.

Wieleropleidingen in Halle Ook tijdens het schooljaar 2013-2014 gaan de wieleropleidingen in Halle door. Elke zaterdagmorgen wordt er verzameld in het Don Bosco-instituut tussen 9u en 9u25 zodat we stipt om 9u30 kunnen vertrekken. Het eerste trimester gaat onze aandacht enkel uit naar het MTB’en en het veldrijden. Om deel te kunnen nemen heb je een MTB, een cyclocrossfiets of gewoon een fiets met dikke banden nodig en draag je bij het fietsen een helm op je hoofd. Wat betreft het materiaal wil ik jullie vragen om ervoor te zorgen dat de fiets van de kinderen technisch in orde is. Dit vooral in het kader van de veiligheid van de kinderen en de groep. Aan iedereen willen we ook vragen om steeds een reservebandje mee te brengen zodat er bij pech gedepanneerd kan worden.

Nieuw dit jaar is dat we gaan proberen om iets vaker op een andere locatie af te spreken. Dit om de kinderen de aangeleerde technieken eens toe te laten passen op andere locaties in de buurt. Over deze activiteiten zal er steeds apart gecommuniceerd worden.

Praktisch Onze uitvalsbasis is het Don Boscoinstituut te Halle. Eerste training: zaterdag 21 september 2013 Kostprijs: 75,00 euro/schooltrimester Verzekering: Verplichte Vergunning Wielerbond Vlaanderen (Recreatie-Competitie) Inschrijving: http://www.pwcvlaamsbrabant.be/inschrijvingsformulier_halle.php INFO: Jo Cooman 0475/567242 jo.cooman@gmail.com

5


Ik sport slim, ook in een sportclub! In april 2013 lanceerde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de campagne ‘Ik sport slim’ om sporters op te roepen op een gezonde manier te sporten en blessures te voorkomen. De eerste golf in het voorjaar richtte zich vooral naar individuele sporters. De tweede golf wil nu sportclubs aanmoedigen de principes van een gezonde sportbeoefening ook mee uit te dragen. Je lichaam is je beste materiaal. Draag er zorg voor. Surf naar www.iksportslim.be voor tips.

Opleidingen Wielerbond Vlaanderen - najaar 2013

Wielerbond Vlaanderen organiseert ook dit jaar enkele interessante opleidingen voor bestuursleden en andere geïnteresseerden van de clubs. De WBV-leden kunnen deze cursussen gratis of aan een verminderd tarief volgen. Ook personen die niet aangesloten zijn bij Wielerbond Vlaanderen vzw kunnen deze opleidingen bijwonen mits het betalen van het cursusgeld. Wielerbond Vlaanderen organiseert deze opleidingen in samenwerking met Dynamo Project en Sportac. Sportac is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Sportfederatie, het Bloso en de Vereniging van de Vlaamse Provincies en Dynamo Project is een project van de Vlaamse Sportfederatie. Voor meer info: Wielerbond Vlaanderen vzw, p/a Wendy De Valck, Zuiderlaan 8, 9000 Gent. Tel. 09/321.90.26 - Fax : 09/321.90.38 E-mail: wendy.de.valck@wielerbondvlaanderen.be

Vergadertechnieken (Sportac) Doelstelling: Inzicht en deskundigheid verhogen bij het deelnemen aan en begeleiden van vergaderingen met het oog op het bevorderen van overleg en participatie in het communicatie- en besluitvormingsproces. Waar en wanneer: Peer: 22 oktober 2013 19u00-22u00 Wielercentrum De Deuster – Deusterstraat 74 C2 – 3990 Peer Inschrijven: voor 15 oktober 2013 via bijgevoegd inschrijvingsformulier of online via http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorclubs/ opleidingenWBV.aspx?Disc=44 Deelnameprijs: - leden van Wielerbond Vlaanderen vzw: gratis - niet-leden: 15 EUR - te storten op rekeningnummer 393-0040402-42 met vermelding van “Sportac Peer”

R.E.S.P.E.C.T in je sportclub (Dynamo Project) Doelstelling: Ook in jouw sportclub is respect een onontbeerlijke basis voor het goed functioneren van alle betrokkenen van de sportclub: de teams en hun trainers, ouders, de vrijwilligers en zeker ook de sportclubbestuurders! Want waar respect in het gedrang komt, loop je aan tegen gedrag dat inbreuk pleegt op het welzijn en de veiligheid van alle leden van de sportclub, gedrag dat het goede verloop of het imago van de sportclub aantast. Kortom, onsportief gedrag. Respect is niet alleen de basis voor een leefbare maatschappij maar ook de basis voor een goed en vooral “sportief” werkende sportclub. Het is niet iets dat je met geweld afdwingt. Respect dat toon je en verdien je. In deze interactieve workshop gaan we samen op zoek welke regels en procedures voor jou als sportclubbestuurder van belang zijn om te worden gerespecteerd en hoe je die in goede banen kan leiden. We nemen ook samen onder de loep welke bijstand of steun noodzakelijk is bij ernstige inbreuken met intimidatie, discriminatie, pesten, alcoholmisbruik, vandalisme en mogelijk geweld tot gevolg. Respect, voor iedereen die dit thema mee uitdiept en daarna aanpakt in de sportclub! Waar en wanneer: Lichtervelde: 29 oktober 2013 Zaal Wilro – Statiestraat 169 – 8810 Lichtervelde

19u30-22u30

Nijlen: 31 oktober 2013 19u00-22u00 Zaal Nilania – Kesselsesteenweg 52 – 2560 Nijlen Inschrijven: Lichtervelde: voor 22 oktober via bijgevoegd inschrijvingsformulier of online via http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorclubs/ opleidingenWBV.aspx?Disc=44 Nijlen: voor 24 oktober via bijgevoegd inschrijvingsformulier of online via http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorclubs/opleidingenWBV. aspx?Disc=44 Deelnameprijs: - sportclubbestuurders aangesloten bij een VSF-federatie en medewerkers van een VSF-federatie: 12,5 EUR - sportfunctionarissen in een Vlaamse gemeente: 20 EUR - alle anderen: 30 EUR Het bedrag dient te worden gestort op rekeningnummer 393-004040242 met vermelding van DP Lichtervelde of DP Nijlen.


Inschrijvingsformulier opleidingen Wielerbond Vlaanderen najaar 2013 

Օ “Vergadertechnieken” te Peer op 22 oktober 2013 (inschrijven tot 15 oktober 2013)  Օ  “R.E.S.P.E.C.T. in je sportclub” te Lichtervelde op 29 oktober 2013 (inschrijven tot 22 oktober 2013)  Օ  “R.E.S.P.E.C.T. in je sportclub” te Nijlen op 31 oktober 2013 (inschrijven tot 24 oktober 2013)    Type deelnemer:  Օ  Bestuurder bij een sportclub aangesloten bij een VSF‐federatie  Օ  Medewerker bij een VSF‐federatie  Օ  Bestuurder bij een sportclub aangesloten bij een niet‐VSF‐federatie  Օ  Medewerker bij een niet‐VSF‐federatie  Օ  Sportfunctionaris  Օ  andere: ..........................................................................................................................................................................       Naam: ...............................................................................   Voornaam:  ..............................................................................     Adres:  ...................................................................................................................................................................................     Postcode: ..........................................................................   Gemeente:  ..............................................................................     Tel/GSM:  ..............................................................................................................................................................................     E‐mail:  ..................................................................................................................................................................................     Geboortedatum:  ..................................................................................................................................................................     Naam sportclub: ...................................................................................................................................................................     Functie binnen de club:  .......................................................................................................................................................     Federatie:  .............................................................................................................................................................................     Deelnameprijs:  .....................................................................................................................................................................       Gelieve dit formulier terug te sturen naar  Wielerbond Vlaanderen vzw  Wendy De Valck  Zuiderlaan 8  9000 Gent    te mailen naar wendy.de.valck@wielerbondvlaanderen.be   of te faxen naar 09/321.90.38      Gelieve één inschrijvingsformulier per persoon te gebruiken !   

 

7


Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdeling Sport en Jeugd – NADO Vlaanderen www.dopinglijn.be – dopinglijn@vlaanderen.be

Dopingcontroles in het wielrennen (Vlaamse Gemeenschap) Aandachtspunten en richtlijnen voor wielrenners Er is een verschil tussen aangekondigde en onaangekondigde dopingcontroles, maar de wijze van oproeping gebeurt bij controles door de Vlaamse Gemeenschap steeds door middel van een aanplakbiljet bij de aankomst: Alle renners (ook degenen die vroegtijdig de wedstrijd verlieten) dienen zich zelf bij de aankomst te vergewissen of er al dan niet dopingcontrole is!!! Er is niet altijd voorzien in chaperonnering (een chaperon is iemand van het controleteam die de renner persoonlijk oproept en de renner permanent begeleidt en onder visueel toezicht houdt). Het niet komen opdagen voor of weigeren van de dopingcontrole is een dopingpraktijk! Dit betekent voor de renner een onmiddellijke voorlopige schorsing (wedstrijdverbod, in alle sporten), die voorafgaat aan een definitieve uitspraak door het bevoegde disciplinair orgaan.

Aangekondigde versus onaangekondigde dopingcontroles Dopingcontroles kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: controles binnen wedstrijdverband en controles buiten wedstrijdverband. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen aangekondigde en onaangekondigde dopingcontroles. Bij onaangekondigde controles blijft de renner vanaf het ogenblik dat hij/zij in kennis is gesteld dat hij/zij een dopingcontrole moet ondergaan, permanent onder visueel toezicht van iemand van het controleteam totdat de dopingcontrole afgerond is. Het is de renner die als eerste op de hoogte gesteld wordt van het feit of hij/zij een dopingcontrole moet ondergaan, en niet de begeleider of de supporter. Onaangekondigde dopingcontroles gebeuren in het wielrennen vooral bij wedstrijden waar eliterenners (met contract) deelnemen. Bij aangekondigde controles blijft de renner na de oproeping voor de dopingcontrole niet permanent onder visueel toezicht. De oproeping van de te controleren renners zal dan gebeuren via een aanplakbiljet, waarna de renner zich ten laatste 30 minuten na het ophangen van dat aanplakbiljet moet melden bij het dopingcontrolelokaal. Aangekondigde dopingcontroles gebeuren in het wielrennen bij wedstrijden waar niet-elitesporters deelnemen (bijvoorbeeld elite zonder contract, U23‌).

Wijze van oproeping bij niet-elitesporters wielrennen Na de aankomst, en ten laatste 15 minuten na de aankomst van de eerste renner, wordt ter hoogte van de aankomst en aan het dopingcontrolelokaal een aanplakbiljet opgehangen met daarop de behaalde plaats, rugnummer en/of naam van de aangeduide renners. 8


Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdeling Sport en Jeugd – NADO Vlaanderen www.dopinglijn.be – dopinglijn@vlaanderen.be

Alle renners die op de deelnemerslijst voorkomen (ook degenen die vroegtijdig de wedstrijd verlieten) kunnen opgeroepen worden voor dopingcontrole. Alle renners dienen zich zelf bij de aankomst te vergewissen of er al dan niet dopingcontrole is!!! De opgeroepen renners moeten zich uiterlijk 30 minuten na het ophangen van het aanplakbiljet naar het op het aanplakbiljet aangegeven dopingcontrolelokaal begeven, waar ook een aanplakbiljet ophangt, voor het ondertekenen van hun oproepingsbrief. Chaperonnering is mogelijk, en zal voornamelijk gebeuren bij wedstrijden waar eliterenners met contract aan deelnemen. De renner wordt dan persoonlijk opgeroepen door een chaperon, maar dit doet geen afstand van de verplichting om zelf na de aankomst te kijken of er dopingcontrole is! Meer informatie op de website www.dopinglijn.be: -

Ministerieel besluit van 31 mei 2013: wijze van oproeping tot monsterneming in het wielrennen (pdf) Oproeping bij niet-elitesporters (website Dopinglijn) Oproeping bij elitesporters (website Dopinglijn) Video (verloop van een dopingcontrole, rechten en plichten van sporter en controlearts)

Identificatie- en contactgegevens sporter De renner moet bij de dopingcontrole een identificatiebewijs met foto voorleggen. De renner heeft het recht zich tijdens de dopingcontrole te laten vergezellen door zijn wettelijke vertegenwoordiger of door een persoon naar keuze. Elke organisator/federatie moet ter plaatse de identificatieen contactgegevens (incl. GSM-nummer) registreren van alle renners die deelnemen aan de betrokken wedstrijd en van alle deelnemende renners vereisen dat zij een passend identiteitsbewijs voorleggen. De lijst met identificatie- en contactgegevens van alle deelnemers kan op eenvoudige vraag aan de controlearts bezorgd worden.


Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdeling Sport en Jeugd – NADO Vlaanderen www.dopinglijn.be – dopinglijn@vlaanderen.be

Dopingcontroles in het wielrennen (Vlaamse Gemeenschap) Aandachtspunten en richtlijnen voor wedstrijdorganisatoren De wedstrijdorganisatie verleent de totale medewerking aan de dopingcontrole, en verleent het controleteam vrije doorgang. De wedstrijdorganisatie moet steeds voorzien in een dopingcontrolelokaal, dat aan bepaalde minimale vereisten voldoet, en voldoende ongeopende flessen drank (niet alcoholisch). De wedstrijdorganisatie beschikt ter plaatse over een lijst van alle deelnemers met contactgegevens, en vereist van alle deelnemende renners dat zij een passend identiteitsbewijs voorleggen. De wedstrijdorganisator kijkt samen met de federatie toe op de naleving van sancties (via de lijst met geschorste sporters). De wijze van oproeping gebeurt bij controles door de Vlaamse Gemeenschap steeds door middel van een aanplakbiljet bij de aankomst. Alle renners (ook degenen die vroegtijdig de wedstrijd verlieten) dienen zich zelf bij de aankomst te vergewissen of er al dan niet dopingcontrole is! Er is niet altijd voorzien in chaperonnering! (een chaperon is iemand van het controleteam die de renner persoonlijk oproept en de renner permanent begeleidt en onder visueel toezicht houdt). Het niet komen opdagen voor of weigeren van de dopingcontrole is een dopingpraktijk! Dit betekent voor de renner een onmiddellijke voorlopige schorsing (wedstrijdverbod, in alle sporten), die voorafgaat aan een definitieve uitspraak door het bevoegde disciplinair orgaan.

Medewerking aan dopingcontroles Het Antidopingdecreet verplicht elke sportvereniging de totale medewerking te verlenen aan dopingcontroles en het toezicht op de controles. De organisatie van elke wedstrijd zorgt ervoor dat de controlearts en de chaperons vrije toegang hebben tot alle lokalen en plaatsen waar de renners zich kunnen begeven. Dit betekent dat organisatoren hun medewerkers en de veiligheidsdiensten inlichten dat er dopingcontrole kan plaatsvinden, en dat het controleteam zich ongehinderd kan aanmelden bij de wedstrijdorganisatie (bv. doorgang verlenen aan de wagen van het controleteam tot een nabijgelegen parking).

Dopingcontrolestation In de nabijheid van de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt, houdt de organisator (of federatie) een afzonderlijke ruimte ter beschikking die door de controlearts geschikt wordt bevonden om als


Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdeling Sport en Jeugd – NADO Vlaanderen www.dopinglijn.be – dopinglijn@vlaanderen.be

dopingcontrolestation te worden gebruikt. Dopingcontroles vinden immers slechts uitzonderlijk plaats met een mobiele controlebus van NADO Vlaanderen. Bij afwezigheid van een voldoende ingericht dopingcontrolestation bepaalt de controlearts de plaats van monsterneming. Vereisten: -

Het dopingcontrolestation moet tijdens de gehele controle enkel voor de dopingcontrole gebruikt worden. Er moet een tafel en minimaal 3 stoelen worden voorzien. In het dopingcontrolestation of in een afzonderlijke ruimte ernaast moet een toilet aanwezig zijn, dat enkel voor de dopingcontrole gebruikt wordt, en een wachtruimte. De organisator zorgt ten behoeve van de renners tijdens de dopingcontrole voor voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische drank (minstens 1 fles per te controleren renner, meestal 6).

Identificatie- en contactgegevens sporters Elke organisator/federatie moet ter plaatse de identificatie- en contactgegevens (incl. GSM nummer) registreren van alle renners die deelnemen aan de betrokken wedstrijd en van alle deelnemende renners vereisen dat zij een passend identiteitsbewijs voorleggen. De lijst met identificatie -en contactgegevens van alle deelnemers kan op eenvoudige vraag aan de controlearts bezorgd worden.

Naleving van sancties De sportfederatie is verplicht ervoor te zorgen dat alle disciplinaire maatregelen worden nageleefd. Om deze verplichting na te leven moet de sportfederatie de namen van de sporters, aan wie het verboden is aan sportactiviteiten deel te nemen, meedelen aan de aangesloten sportclubs en aan de organisatoren van wedstrijden en sportactiviteiten (het meedelen van deze informatie aan andere personen of instanties is verboden). Om alle federaties optimaal te informeren over een mogelijk uitgesproken verbod dat in alle sportdisciplines van toepassing is, stelt NADO Vlaanderen regelmatig een overzicht op van de uitgesproken disciplinaire maatregelen (met vermelding van de naam, voornaam en geboortedatum van de sportbeoefenaar, begin en einde van de schorsingsperiode en de sportdiscipline waarin de overtreding werd vastgesteld). Verantwoordelijken van een sportfederatie of wedstrijdorganisatoren kunnen het overzicht met geschorste sporters aanvragen via dopinglijn@vlaanderen.be.

Wijze van oproeping - Aanplakbiljet Na de aankomst, en ten laatste 15 minuten na de aankomst van de eerste renner, wordt door de dopingcontrolearts ter hoogte van de aankomst en aan het dopingcontrolelokaal een aanplakbiljet opgehangen met daarop de behaalde plaats, rugnummer en/of naam van de aangeduide renners. Alle renners die op de deelnemerslijst voorkomen (ook degenen die vroegtijdig de wedstrijd verlieten) kunnen opgeroepen worden voor dopingcontrole. Alle renners dienen zich zelf bij de aankomst te vergewissen of er al dan niet dopingcontrole is!!! De opgeroepen renners moeten zich


Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdeling Sport en Jeugd – NADO Vlaanderen www.dopinglijn.be – dopinglijn@vlaanderen.be

uiterlijk 30 minuten na het ophangen van het aanplakbiljet naar het op het aanplakbiljet aangegeven dopingcontrolelokaal, waar ook een aanplakbiljet ophangt, begeven voor het ondertekenen van hun oproepingsbrief. Chaperonnering is mogelijk, en zal voornamelijk gebeuren bij wedstrijden waar eliterenners met contract aan deelnemen. De renner wordt dan persoonlijk opgeroepen door een chaperon, maar dit doet geen afstand van de verplichting voor de renner om zelf na de aankomst te kijken of er dopingcontrole is! Wedstrijdorganisatoren verlenen bij deze procedure hun medewerking aan het controleteam, en laten hen toe om aan de aankomstlijn het aanplakbiljet op te hangen en de renners op te roepen. De wedstrijdorganisator kan desgewenst gevraagd worden om – na het ophangen van het aanplakbiljet – via de aanwezige geluidsinstallatie de mededeling te laten omroepen dat er dopingcontrole is. De organisator zorgt er voor dat het aanplakbiljet minstens dertig minuten na aankomst van de laatste renner opgehangen blijft. Meer informatie op de website www.dopinglijn.be: -

Ministerieel besluit van 31 mei 2013: wijze van oproeping tot monsterneming in het wielrennen (pdf) Oproeping bij niet-elitesporters en Oproeping bij elitesporters (website Dopinglijn) Video (verloop van een dopingcontrole, rechten en plichten van sporter en controlearts)


Overgangsreglementering 2013‐2014  Inleiding 

De overgangreglementering 2013‐2014 wordt opgesplitst in drie delen.  DEEL 1. Overgang tijdens de overgangsperiode (1/10/2013 – 31/10/2013)  DEEL 2. Overgang buiten de overgangsperiode (vanaf 1/01/2014)  DEEL 3. Bijzondere uitzonderingsbepalingen     

DEEL 1 ‐ Overgangsreglement tijdens de overgangsperiode    Algemene principes 

De overgangsreglementering tijdens de reguliere overgangsperiode (van 1 oktober 2013 tot en met 31 oktober 2013)  omvat alle clubovergangen van houders van een competitieve vergunning 2013 naar een competitieve vergunning voor  het jaar 2014.    Vergunninghouders  die  in  2013  (bij  aanvang  van  de  overgangsperiode)  in  het  bezit  zijn  van  een  vergunning  MICRO,  MINIEM,  ASPIRANT,  NIEUWELING,  DAME  NIEUWELING,  JUNIOR,  DAME  JUNIOR,  BELOFTE  of  U23,  ELITE,  DAME  ELITE,  MTB (uitgezonderd fun), BMX of INDOOR dienen tijdens de overgangsperiode getransfereerd te worden indien ze in het  jaar  2014  gelijk  welke  vorm  van  competitie  wensen  uit  te  oefenen  bij  een  andere  club  of  een  provinciale  vzw  (individueel statuut).    In het kader van het convenant afgesloten tussen FCWB, WBV en KBWB is deze overgangsreglementering eveneens van  toepassing op:   ‐ overgang  naar  en  overgang  vanuit  continentale  UCI‐teams,  voor  zover  de  vergunninghouder  niet  aan  dit  team  verbonden is via een professionele arbeidsovereenkomst of overgaat naar een profstatuut;  ‐ overgang naar en vanuit clubs aangesloten bij FCWB;  ‐ overgang naar buitenlandse clubs.    De bevoegdheid betreffende de geldigheid van de overgang en de gevolgde overgangsprocedure en de ontvankelijkheid  van een overgang berust bij het Vlaams Beheerscomité Competitiesport, vertegenwoordigd door zijn uitvoerend orgaan.    Tijdens de overgangsperiode kan een overgang volledig of gedeeltelijk worden afgehandeld. Een gedeeltelijke overgang  bestaat ofwel uit een ontslag van de vergunninghouder door de club van aansluiting, ofwel door een ontslagname bij de  club  door  de  vergunninghouder,  en  dient  te  gebeuren  via  het  officiële  ontslagformulier  2013‐2014.  Een  volledige  overgang  omvat  naast  één  van  beide  gedeeltelijke  overgangsacties  eveneens  een  aansluiting  bij  een  nieuwe  club  van  bestemming voor het komende kalenderjaar via het officiële formulier “bevestiging van clubaansluiting”.    De officiële formulieren 2013‐2014, ontslagformulier en bevestiging van clubaansluiting, dienen gebruikt te worden  tussen 1 en 31 oktober, op straffe van ongeldigheid indien deze formulieren niet gebruikt worden. Deze formulieren  dienen aangetekend verzonden te worden zonder omslag. Zij kunnen afgehaald worden bij elke provinciale afdeling  WBV.    WBV ‐ Antwerpen  documenten  te  verkrijgen  na  afspraak  bij  Swa  Eliaerts  ‐  gsm  0476/27  57  68  –  voorlopig  gewijzigd  mailadres  eliaerts.swa938@gmail.com  Gemeenteplaats  29,  2960  Brecht  en/of  bij  Marc  Vandeneynde  via  mail  marc.vandeneynde@buchen.net     WBV ‐ Limburg  documenten te verkrijgen bij Roland Alenis ‐ gsm 0476/69 84 70 ‐ rolandalenis@wbvl.be –Deusterstraat 74c bus 2, 3990  Peer ‐ maandag van 19‐21 uur    WBV ‐ Oost‐Vlaanderen  documenten te verkrijgen na afspraak bij Marcel Hertecant  ‐ gsm 0473/79 45 28  Meerlaan 18 bus 0, 9620 Zottegem  VBCC‐130806‐REG‐Transferreglement 2013‐2014‐R                                               9/09/2013 16:09     

Pag. 1 / 3 


WBV ‐ Vlaams‐Brabant  documenten te verkrijgen na afspraak bij André Vanlint – gsm 0478/36 09 45 – andrevanlint@telenet.be  Leyse Hoevestraat 30, 2260 Tongerlo    WBV ‐ West‐Vlaanderen  documenten te verkrijgen na afspraak bij Eric Vanrobaeys ‐ tel 051/72 28 05 – gsm 0485/75 42 31  eric.vanrobaeys@skynet.be  Oude Bruggeweg 7, 8810 Lichtervelde   

Een club kan afstand doen van één of meerdere renners 

In dit geval moet de club tussen 1 en 31 oktober inbegrepen (postdatum geldt) de betrokken renner per schrijven tegen  ontvangst  (officiële  formulieren  zonder  omslag)  verwittigen,  ondertekend  door  de  voorzitter  en  secretaris,  met  kopie  voor  Wielerbond  Vlaanderen  VZW,  Zuiderlaan  8,  9000  Gent.  Het  formulier  kan  eveneens  tegen  bewijs  van  afgifte  afgegeven worden op het secretariaat van Wielerbond Vlaanderen, Zuiderlaan 8, 9000 Gent.   

Een renner  (M/V)  heeft  het  recht  de  overeenkomst  tussen  hem/haar  en  zijn/haar  club  jaarlijks te beëindigen 

Op straffe van ongeldigheid dient deze overeenkomst opgezegd te worden tussen 1 en 31 oktober.   De renner dient zijn ontslagformulier (officieel formulier), aangetekend en zonder omslag, over te maken aan:  1) de voorzitter of secretaris van de club die hij wenst te verlaten;  2)  Wielerbond  Vlaanderen  VZW,  Zuiderlaan  8,  9000  Gent.  Het  formulier  kan  eveneens  tegen  bewijs  van  afgifte  afgegeven worden op het secretariaat van Wielerbond Vlaanderen, Zuiderlaan 8, 9000 Gent.    Wielerbond Vlaanderen zal wekelijks een lijst publiceren op de website van Wielerbond Vlaanderen met de namen van  de renners die hun overeenkomst met hun club wensen te beëindigen.    

Nieuwe club of bevestiging van club  

Nieuwe club‐ploegaansluitingen  of  bevestigingen  van  club‐ploegaansluitingen  tijdens  de  periode  van  verandering  van  club of ploeg van 1 tot en met 31 oktober dienen aangetekend (zonder omslag) en met officiële formulieren verzonden  te  worden  naar  Wielerbond  Vlaanderen  VZW,  Zuiderlaan  8,  9000  Gent.  Het  formulier  kan  eveneens  tegen  bewijs van  afgifte afgegeven worden op het secretariaat van Wielerbond Vlaanderen, Zuiderlaan 8, 9000 Gent.    Nieuwe aansluitingen of bevestigingen van clubaansluiting dienen na 31 oktober NIET meer aangetekend verzonden te  worden naar Wielerbond Vlaanderen.   De poststempel van de officiële formulieren of het bewijs van afgifte op de bondszetel geldt als bewijs van verzending.  N.B.  De  eerste  reglementaire  aanvraag  voor  verandering  van  club  (de  datum  van  de  poststempel  geldt  als  bewijs  of  bewijs van afgifte) is de enige die in aanmerking zal worden genomen.   De clubs of ploegen zijn verplicht de gevolgen van een regelmatige beëindiging van de overeenkomst te aanvaarden.     De  regelmatige  beëindiging  van  een  overeenkomst  tussen  de  renner  (M/V)  en  zijn/haar  club  of  ploeg  mag  geen  aanleiding  geven  tot  de  betaling  van  enige  vergoeding  in  welke  vorm  of  benaming  ook.  Dit  is  evenzeer  het  geval  wanneer de renner zijn overeenkomst regelmatig beëindigt om een professioneel statuut aan de nemen.    Interne reglementen, die onder meer bepalingen bevatten over de wijze van aansluiting, de opleiding en de financiering  van  de  opleiding  en  de  algemene  werking  van  de  club  mogen  niet  in  strijd  zijn  met  de  vrijheidsregeling  zoals  in  de  voorgaande paragrafen van huidig artikel bepaald is.    Het  ontslag  van  een  minderjarige  renner  (M/V)  moet  op  straffe  van  nietigheid  mede  ondertekend  worden  door  de  wettige  vertegenwoordiger  van  de  minderjarige.  Wanneer  een  renner  zijn/haar  overeenkomst  verbreekt,  eindigt  het  lidmaatschap  met  zijn/haar  club  op  31  december  van  het  lopende  jaar.  De  “Eurorenners”  die  tevens  WBV‐/FCWB‐ vergunninghouder zijn moeten eveneens voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.   

VBCC‐130806‐REG‐Transferreglement 2013‐2014‐R                                               9/09/2013 16:09     

Pag. 2 / 3 


Aansluiting bij een andere club of ploeg 

Alleen de  eerste  reglementaire  aanvraag  voor  aansluiting  bij  een  club  of  ploeg  is  de  enige  die  in  aanmerking  zal  genomen worden.  Om deze reden dient één exemplaar van de aansluitingsaanvraag van renners die op een reglementaire wijze van club  veranderen (door ontslag van de renner, door ontbinding van de club, door het stopzetten van een categorie of door  het  heraansluiten  na  een  ontslag  door  de  club)  aangetekend,  door  middel  van  een  officieel  formulier,  verstuurd  te  worden  naar  Wielerbond  Vlaanderen  VZW,  Zuiderlaan  8,  9000  Gent.  Het  formulier  kan  eveneens  tegen  bewijs  van  afgifte afgegeven worden op het secretariaat van Wielerbond Vlaanderen, Zuiderlaan 8, 9000 Gent.     De poststempel van het officieel formulier geldt als bewijs van verzending of bewijs van afgifte.  De aansluiting bij een club is slechts geldig wanneer deze voorafgegaan werd door een officieel ontslag van de renner bij  de vorige club.    De  aansluiting  van  een  renner  die  zijn/haar  overeenkomst  met  zijn/haar  club  of  ploeg  verbreekt  en  aansluit  bij  een  andere  club  of  ploeg  kan  pas  ingediend  worden  vanaf  1  oktober  van  het  lopende  jaar  en  wordt  van  kracht  vanaf  1  januari van het volgende jaar.    De overeenkomst van de minderjarige renners (M/V) met een club moet op straffe van nietigheid mede ondertekend  worden door de wettige vertegenwoordiger van de minderjarige.    

DEEL 2 ‐ Overgang buiten de overgangsperiode 

De  overgangsreglementering  buiten  de  reguliere  overgangsperiode  (van  1  oktober  2013  tot  en  met  31  oktober  2013)  omvat alle clubovergangen van houders van een competitieve vergunning.    Vergunninghouders  die  in  de  loop  van  2014  in  het  bezit  zijn  van  een  competitievergunning  ongeacht  de  leeftijd  of  categorie en tijdens de loop van 2014 van club wensen te veranderen kunnen een overgangsaanvraag indienen buiten  de overgangsperiode.    Voor deze overgang is het akkoord nodig van de drie partijen:  ‐ de renner (en de wettige vertegenwoordiger van een minderjarige)  ‐ de club van vertrek (ondertekend door de voorzitter en de secretaris)   ‐  de  club  van  bestemming  (ondertekend  door  de  voorzitter  en  de  secretaris).  Een  overgang  in  onderling  akkoord  kan  worden afgesloten ten definitieve titel.   Officiële formulieren kunnen verkregen worden bij Wielerbond Vlaanderen – Zuiderlaan 8 – 9000 Gent – 09/321 90  20.    Na het akkoord van de drie partijen dient, naast de prijs van de nieuwe jaarvergunning, een extra vergoeding betaald  te  worden  (=  tarief  van  de  jaarvergunning  in  de  betreffende  categorie)  op  rekeningnummer  393‐0040402‐42  van  Wielerbond  Vlaanderen,  met  als  mededeling  OVERGANG  +  de  naam  van  de  renner  +  het  nummer  van  het  overgangformulier.  Na  deze  betaling  dienen  de  formulieren  overgemaakt  te  worden  aan  Wielerbond  Vlaanderen  –  Zuiderlaan 8 – 9000 Gent.      

DEEL 3 ‐ Bijzondere uitzonderingsbepalingen 

1) Wanneer  een  club  tijdens  een  seizoen  met  een  bepaalde  categorie  van  renners  stopt,  heeft  de  renner  de  mogelijkheid om naar een andere club te gaan. De club van herkomst mag geen enkele renner van deze categorie  nog  aannemen  voor  het  lopende  seizoen.  De  club  mag  eveneens  met  geen  enkele  renner  van  deze  categorie  aantreden tijdens het lopende seizoen.  2) Alleen  het  Vlaams  Beheerscomité  Competitiesport,  vertegenwoordigd  door  zijn  uitvoerend  orgaan,  kan  in  uitzonderlijke  gevallen  na  de  overgangsperiode  een  overgang  toestaan.  Tegen  deze  beslissing  is  geen  beroep  mogelijk.      VBCC‐130806‐REG‐Transferreglement 2013‐2014‐R                                               9/09/2013 16:09     

Pag. 3 / 3 


TRAININGSPAKKET WBV 2013-2014 DATA + UREN TRAININGSPAKKET

DATUM WOE 16 OKTOBER ZAT 19 OKTOBER WOE 23 OKTOBER ZAT 27 OKTOBER WOE 33 OKTOBER ZAT 3 NOVEMBER WOE 6 NOIVEMBER ZAT 9 NOVEMBER WOE 13 NOVEMBER ! ZAT 16 NOVEMBER WOE 20 NOVEMBER ZAT 23 NOVEMBER WOE 27 NOVEMBER

UREN 14-16 ASP / 16-18 NIEUW / 18-20 JUN 12-14 ASP / 14-16 NIEUW / 16-18 JUN 14-16 ASP / 16-18 NIEUW / 18-20 JUN CENTRUM GESLOTEN 14-16 ASP / 16-18 NIEUW / 18-20 JUN CENTRUM GESLOTEN 14-16 ASP / 16-18 NIEUW / 18-20 JUN 10-12 ASP / 12-14 NIEUW / 14-16 JUN 14-16 ASP / 16-18 NIEUW / 18-20 JUN MEETING 14-16 ASP / 16-18 NIEUW / 18-20 JUN 12-14 ASP / 14-16 NIEUW / 16-18 JUN 14-16 ASP / 16-18 NIEUW/ 18-20 JUN

Er wordt 10minuten voor het einde van elke trainingssessie gestopt om de fietswissels vlot te laten verlopen

PRAKTISCH HET DOEL : WEDSTRIJDVAARDIGHEDEN AANLEREN MAXIMUM 60 DEELNEMERS PER CATEGORIE ONLINE INSCHRIJVEN VANAF 2/10/2013 OP WWW.WIELERBONDVLAANDEREN.BE KOSTPRIJS : € 75 met eigen fiets / € 100 met huur fiets Info over betaling ontvangt u in de bevestigingsmail.  

  

KOM OP TIJD : fietsen moeten klaargemaakt worden, pedalen opgezet. Dit neemt de nodige tijd in beslag. TIJDENS DE EERSTE TRAINING KRIJG JE EEN PERSOONLIJK RUGNUMMER DAT GANS HET TRAININGSPAKKET GELDIG IS. BRENG DIT DAN OOK NAAR ELKE TRAINING MEE. ZONDER RUGNUMMER KOM JE NIET OP DE PISTE ! AANMELDEN MET RUGNUMMER : Zo weten de trainers wie aanwezig is REGLEMENTEN : Deze zijn er voor uw eigen en andere hun veiligheid Hieronder kan u deze nog eens terug vinden, lees ze aandachtig ZORG DAT U EEN MINIMUM AAN BASIS CONDITIE HEBT. Enkel zo gaat u een meerwaarde hebben aan het trainingspakket.

Trainingspakket 2013-2014


REGLEMENTERING

1. Helm, handschoenen en koerspedalen zijn verplicht ! Lange broek of beenstukken aan te raden. 2. Laat geen losse spullen in je zakken zitten (MP3, I-pod, GSM, drinkbussen …) 3. Zorg steeds dat je materiaal in orde is! 4. Er wordt getraind met discipline, niet geroepen of gescholden! Indien dit niet kan = verwijdering van de piste 5. Altijd twee handen aan het stuur 6. Kijk om en geef teken met je elleboog vóór je van je lijn afgaat 7. Houd de veiligheidszone (brede band onderaan) zo veel mogelijk vrij 8. Houd de côte d’ Azur zo veel mogelijk vrij 9. Op de WITTE lijn = tragere rijders Op de BLAUWE lijn = snellere rijders 10. Probeer steeds rechts te passeren 11. Twee aan twee naast elkaar rijden is niet toegestaan 12. Alle renners moeten tijdens de uci-uren en recreanten uren over een geldig kasticket of jaarkaart beschikken, afgeleverd door Bloso. 13. Iedereen moet beschikken over een pistefiets in goede staat en een gehomologeerde fietshelm. Indien nodig, kunnen deze gehuurd worden bij WBV. 14. Gehuurd materiaal dient in dezelfde staat terugbezorgd worden. 15. Licentiehouders dienen over een geldige vergunning te beschikken. 16. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke fiets en sportmateriaal. Bloso kan bij diefstal of schade niet verantwoordelijk worden gesteld. 17. Dernytrainingen kunnen tijdens de week enkel in de voormiddag. 18. RESPECT : zowel voor de trainers, de mechaniekers als mensen van BLOSO ! Luister naar de raadgevingen van de aanwezige begeleiders en volg deze raad op! DE BEGELEIDERS HEBBEN BEVOEGDHEID VAN PISTECOMMISSARIS TIJDENS DE UREN DAT ZE BEGELEIDING GEVEN en kunnen renners van de piste verwijderen (tuchtverslag opmaken) als zij zich niet aan bovenstaande regels houden.

Trainingspakket 2013-2014


Kampioenschap van Vlaanderen veldrijden Aspiranten - 11 november 2013 - Leopoldsburg Inschrijving: tot 1 november via de website www.wielerbondvlaanderen.be – rubriek “Wiebo Jeugd” > Cyclocross > Kampioenschappen > Kampioenschap van Vlaanderen of via onderstaand formulier Kleedkamers: Kleedkamers voetbal Leopoldsburg, Heidestraat 71, 3971Heppen-Leopoldsburg Afhalen rugnummers: Buurthuis Leopoldsburg, Heidestraat, 3971 Heppen-Leopoldsburg Briefing commissarissen: Buurthuis Leopoldsburg, Heidestraat, 3971 Heppen-Leopoldsburg Parking WBV: Buurthuis Leopoldsburg, Heidestraat, 3971 Heppen-Leopoldsburg Organisatie: Sport en Steun Leopoldsburg – Jos Mondelaers – sportensteunleopoldsburg@skynet.be – 0476-54 92 11 Voorzitter VJC: Koen Beeckman – koen.beeckman@wielerbondvlaanderen.be – 0495-22 20 62 Voorzitter PJC Limburg: René Swinnen – swinnen-boonen@pandora.be – 089-86 32 74 Voorzitter PCWPV Limb.: Glenn Alenis – glenn.alenis@telenet.be – 0477-24 51 88 Toegang: 4€ voor leden WBV/KBWB/FCWB en 5€ voor alle anderen. Op woensdag 6 november is er parcoursverkenning van 13u00 tot 17u00. PROGRAMMA Rugnummers

Meisjes

Jongens 12 jaar

11u00 tot 1 2u30

11u00 tot 13u30

Parcoursverkenning

Jongens 13 jaar

Jongens 14 jaar

11u00 tot 14u00

11u00 tot 15u00

12u00

Start wedstrijd

13u15

14u00

14u45

15u30

Duur wedstrijd

20 minuten

22 minuten

25 minuten

30 minuten

Huldigingen

Onmiddelijk na de aankomst van elke wedstrijd

HOE IS HET EVENEMENT BEREIKBAAR Leopoldsburg is als volgt bereikbaar: - Komende van Antwerpen: E313 afrit 25 Ham-Leopoldsburg - Komende van Leuven: E314 - Lummen E313 richting Antwerpen - afrit 25 Ham-Leopoldsburg - Komende van Hasselt: E313 richting Antwerpen - afrit 25 Ham Leopoldsburg

Inschrijvingsformulier Kamp. van Vlaanderen veldrijden Aspiranten 2013 - Leopoldsburg In bijlage vermeldt de kandidaat zijn prestaties van het huidige seizoen als volgt: datum - gemeente - aantal deelnemers - resultaat Naam & voornaam:.............................................................................................................................................................................................. Straat & Nr.:.......................................................................................................................................................................................................... Postcode:............................................ Gemeente:............................................................................................................................................... Code UCI:.............................................................................................................................................................................................................. Club:...................................................................................................................................................................................................................... stelt zich kandidaat voor deelname aan het Kampioenschap van Vlaanderen veldrijden voor aspiranten op 11/11/2013 in Leopoldsburg. Datum en handtekening:

OPGELET: lees aandachtig volgende richtlijnen De kandidaat-deelnemers die Belg zijn en gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, dienen hun kandidatuur in te dienen bij de provinciale verantwoordelijke van hun woonplaats. De uiterste limietdatum om zich kandidaat te stellen is 1 november 2013.

Provinciale verantwoordelijken: Antwerpen Stessens Marc, Maaldersstraat 81, 2400 Mol Limburg Swinnen René, Bergstraat 31, 3960 Bree Oost-Vlaanderen De Rijcke Luc, Sallemuelekouter 3, 9820 Merelbeke Vlaams-Brabant Serin Hugo, Kliniekstraat 56/9, 3300 Tienen West-Vlaanderen Vergote Walter, Ruiseleedsesteenweg 7, 8700 Tielt

18

marc.stessens@telenet.be swinnen-boonen@telenet.be lderijcke@scarlet.be hugoserin@skynet.be walter.vergote@skynet.be


VLAAMSE WIELERSCHOOL

Oost-Vlaanderen

www.vlaamsewielerschool.be

Promotionele jeugdactiviteit VELDRIJDEN op zondag 6 oktober 2013 n.a.v. “8° Grote Ereprijs Cyclocross Albert Van Damme” Grote prijs Tarteletto Op zondag 6 oktober 2013 presenteren ‘De Albertsvienden’ hun 8° nationale A-veldrit in Laarne! Alle Belgische toppers bevestigden reeds hun deelname!!! Sven Nys, Niels Albert, Bart Wellens, Kevin Pauwels en vele anderen. Zij zijn de grote voorbeelden van de jongste bezoekers aan het veldrijden. De jeugdrenners willen allemaal later net zo goed zijn als hen en beginnen dus best al vroeg te oefenen. Dankzij de jeugdinitiatie in Laarne worden hun dromen misschien waar. Onder begeleiding van de Vlaamse Wielerschool, jeugdcoördinator Koen Beeckman en zijn medewerkers, mogen jongeren van 8 tot 14 jaar proeven van het veldrijden. Zij mogen een oefenwedstrijdje rijden op het parcours waar even later de wereldtop zal crossen. Fiets, helm en sportieve kledij verplicht. Elk deelgenomen kind mag voor zijn inzet gratis op het parcours en krijgt bovendien een extra gratis toegangsbewijs voor zijn begeleider. Wereldkampioen Sven Nijs heeft meegedeeld dat zijn zoon, Thibau, zeker zal meedoen aan de initiatie in Laarne. Programma Jeugdinitiatie : 13.30-15.00 uur: Inschrijving in fietsenzaak De Geest, naast sporthal, Veldmeersstraat 6 te Laarne 15.30-16.30 uur : Start jeugdinitiatie.

Inschrijving is gratis en enkel ter plaatse.

CONTACT

Provinciaal Coördinator: Koen Beeckman - koen@vlaamsewielerschool.be - 0495/22.20.62 of via Marnix Laureys -marnix.l@telenet.be

19


OPEN ONTMOETING VOOR LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN OMLOOP TERLAEMENZOLDER - zaterdag 19 oktober 2013(1) Algemeen De open ontmoeting wielrennen, is een organisatie van de Stichting Vlaamse Schoolsport Limburg i.s.m. de Wielerbond Vlaanderen (WBV)- afdeling Limburg en de Vlaamse wielerschool Limburg o.l.v. Marc Wauters en m.m.v. de omloop Terlaemen-Zolder, de gemeente Heusden-Zolder en het Rode Kruis Heusden-Zolder. Voor wie Voor alle jongens en meisjes, leraars en leraressen, voor niet-vergunninghouders (=nietaangeslotenen) en voor vergunninghouders van de wielerfederaties (WBV, NFCWB, ...). MINIMUM LEEFTIJD: geboren in 2005 Programma Het programma van deze open ontmoeting voorziet het vertrouwde programma met de wegritten op de omloop voor niet-aangeslotenen en aangeslotenen in combinatie met de behendigheidsproeven en een spurtproef. > Behendigheidsproeven (va. 9.15u - 12.25u) Een behendigheidscircuit met een aantal fietsproeven van WBV onder toezicht van een erkend opleider. Keuze van de fiets is vrij. Alle deelnemers kunnen zich hier aan te melden! Doorlopende deelname mogelijk. > Spurt van 60m / 100m (va. 9.15u - 12.25u) Deze spurtproef gebeurt onder de begeleiding van ervaren begeleiders. Keuze van de fiets is vrij. Alle deelnemers kunnen zich hier aan te melden! Doorlopende deelname mogelijk. > WEGRITTEN op de omloop. (tijdschema) (2)

20

09.15 uur

Reeks 1 (Basisonderwijs) Reeks 2 (Basisonderwijs) (Wordt gestart 2 min. na Reeks 1)

VH geboren in 2002 en 03 2 ronden (8 km) gecontroleerd achter voorrijders. VH geboren in '04 en '05 2 ronden (8 km) gecontroleerd achter voorrijders.

ca.09.19 uur

Reeks 3 (Basisonderwijs) (Wordt gestart 2 min. na Reeks 2 )

NA geboren in '02, '03, '04 en '05 1 ronde (4 km) gecontroleerd achter voorrijders.

ca.09.40 uur

Reeks 4 (Secundair onderwijs)

NA geboren in '01 (meisjes '01 en '00) 2 ronden (8 km)gecontroleerd achter voorrijders.(Laatste 500m vrij).


ca.10.10 uur ca.10.40 uur ca.11.10 uur ca.11.55 uur

ca.12.25 uur

ca.13.20 uur ca.13.50 uur ca.14.40 uur

ca.15.25 uur

VH geboren in '01 en '00 (meisjes ’01, '00 en '99) 4 ronden (16 km). NA geboren in '00 (meisjes '99) Reeks 6 (Secundair 2 ronden (8 km)gecontroleerd achter onderwijs) voorrijders.(Laatste 500m vrij). Reeks 7 (Secundair VH geboren in '99 (meisjes '98) onderwijs) 5 ronden (20 km). NA geboren in '99 (meisjes '98) Reeks 8 (Secundair 3 ronden (12 km)gecontroleerd achter onderwijs) voorrijders.(Laatste 500m vrij). Leerkrachten (dames en heren) 7 ronden (28km)- eerse 2 ronden in groep. Reeks 9 (Leerkrachten dames Leerkrachten t.e.m. 39j, 40j - 49j en 50j. en & heren) ouder (3 cat.) Modaliteiten zie verder. NA geboren in '98 en '97 (meisjes '97 en '96) Reeks 10 (Secundair 3 ronden (12 km)gecontroleerd achter onderwijs) voorrijders.(Laatste 500m vrij). Reeks 11 (Secundair VH geboren in '98 en '97 (meisjes '97 en '96) onderwijs) 6 ronden (24 km). NA geboren in '96 en vroeger (meisjes '95 en Reeks 12 (Secundair vroeger) onderwijs) 4 ronden (20 km)gecontroleerd achter voorrijders.(Laatste 500m vrij). VH geboren in '96 en vroeger (meisjes '95 en Reeks 13 (Secundair vroeger) onderwijs) 7 ronden (28 km). Reeks 5 (Secundair onderwijs)

Belangrijk - De deelnemers moeten zich minstens 30 minuten voor het begin van hun reeks aanmelden op het secretariaat. - De aangeslotenen(vergunninghouders) dienen hun wielerboekje en vergunning voor te leggen en te laten afstempelen. - De deelnemers dienen ten minste 10 minuten voor de start van hun reeks op de startplaats aanwezig te zijn. - Bij een te groot aantal deelnemers kunnen reeksen opgesplitst worden. - Kleedkamers zijn voorzien even voorbij de start in de Boxen van de pitlane. - De douches bevinden zich onder in de controletoren bij de start. - Voor de samengestelde reeksen wordt desgevallend een apart klassement opgemaakt. - Info over de maximale verzetten voor vergunninghouders (zie Wiebo Wielergids) kan u hier raadplegen. Deelnamebijdrage Deelname in de onkosten: 1,5 Euro (bij het afhalen van het rugnummer betaalt men 2,5 Euro, bij inlevering ontvangt men 1 Euro terug).

21


Aandenken - medailles Het uitreiken van de aandenken en medailles gebeurt onmiddellijk na afloop van de rit op de omloop voor alle reeksen! Basisonderwijs - deelname-aandenken voor alle deelnemers. Secundair Onderwijs: - Vergunninghouders(=Aangeslotenen): medailles voor de eerste drie van elk geboortejaar en geslacht. - Niet-vergunninghouders(=Niet-Aangeslotenen): medailles voor de eerste drie van elk geboortejaar en geslacht. Leerkrachten Omwille van de promotie van de wielersport naar de leerlingen, vragen wij aan de deelnemende leerkrachten om ook effectief promotie te voeren voor dit fietsevenement en minstens 4 leerlingen mee te brengen naar deze schoolsportactviteit. (M.a.w. leerkrachten kunnen slechts deelnemen indien zij met 4 leerlingen, vergunninghouders of nietvergunninghouders, deelnemen). Apart damesklassement. Belangrijke aandachtspunten Valhelmen zijn verplicht. Ter plaatse worden er valhelmen tegen een waarborg uitgeleend. De rugnummers worden eveneens tegen een waarborg uitgeleend. Koersfietsen (20 stuks) worden ter beschikking gesteld voor deelnemers die geen koersfiets bezitten. Opgelet het aantal is beperkt en deze zijn met een vast versnelling. Omwille van het aantal deelnemers aan dit fietsevenement, graag zoveel mogelijk zelf fiets voorzien! Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij hun identiteitskaart meebrengen, de vergunninghouders (aspiranten,nieuwelingen en juniores WBV / NFCWB) / ...) hun vergunning en wielerboekje (voor te leggen en te laten afstempelen). Inschrijven De inschrijvingen moeten uiterlijk op 2 oktober 2013 toekomen op volgend adres: SVS - Limburg, Mooksteeg 48, 3530 Houthalen Tel. 011/60.33.87 - Fax. 011/60.33.90 of via mail: secundair@limburg.schoolsport.be Bij inschrijving per mail zal de school steeds een bevestiging vanwege SVS ontvangen! Gebeurt dit niet, dient de school telefonisch de inschrijving te controleren bij SVS! Verdere inlichtingen kunnen eveneens bekomen worden op de provinciale schoolsportsecretariaten of bij SVS-Limburg: 011/60 33 87. (1) SVS: Stichting Vlaamse Schoolsport; Open : staat voor alle leerlingen van alle onderwijsnetten uit gans BelgiĂŤ. (2) NA = niet-aangeslotenen; VH = vergunninghouders WBV / NFCWB. Â

22


Wedstrijdaanvragen Weg-Pist-Veld-MTB-Trial-BMX-Indoor Aanvraag internationale wedstrijden WPV-MTB-TrialBMX en nationale wedstrijden WPV Nationale wedstrijden Weg-Piste-Veld en internationale wedstrijden Weg-Piste-Veld, MTB-Trial en BMX moeten aangevraagd worden via de website van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, www.belgiancycling.be. Van zodra de organisator de bevestiging voor zijn organisatie heeft ontvangen (na goedkeuring door de kalendervergadering), kan hij wel zijn technische gegevens via het online systeem invoeren (zie ‘online procedure’ hieronder).

Aanvraag nationale wedstrijden MTB-Trial-BMX en regionale wedstrijden WPV-MTB-Trial-BMX Nationale wedstrijden MTB-Trial-BMX en regionale wedstrijden Weg-Piste-Veld, MTB-Trial en BMX kunnen online worden aangevraagd. Ook de technische gegevens kunnen online worden ingevoerd. De procedure wordt hieronder uitgelegd.

Aanvraag indoor wedstrijden

Voor de organisatoren van indoorwedstrijden blijft de werkwijze dezelfde als de voorgaande jaren. Alles verloopt via de voorzitter van de Vlaamse Commissie MTB-INDOOR.

Online procedure WEDSTRIJDAANVRAGEN TECHNISCHE GEGEVENS

Surf naar www.wielerbondvlaanderen.be. Kies op de site voor “competitie” en vervolgens rechts voor “wedstrijdaanvragen / technische gegevens”. Op het volgende scherm kan je het online formulier starten. Om in te loggen kregen de briefwisselaars van de organiserende clubs een login en paswoord. Vul op dit scherm login (= stamnummer club) en paswoord in om verder te gaan. OPGELET: omwille van veiligheidsredenen zal je slechts voor een beperkte tijd aangemeld zijn op deze schermen! Verzamel dus eerst alle gegevens die je nodig hebt (datum, categorie,…), ook eventueel de technische gegevens (inschrijvingslokaal, prijzenbedrag, startuur, …) alvorens je aan te melden. Momenteel zal je op ieder van de volgende schermen slechts een 5-tal minuten aangelogd zijn. Indien je langere tijd bezig bent, wordt de sessie afgesloten en dien je opnieuw in te loggen en de aanvraag te herbeginnen.

24

1.

Bestaande wedstrijd(en) nieuwe wedstrijd

Op het volgende scherm kan je aan de linkerzijde op “bekijk de wedstrijden” klikken om de wedstrijden te bekijken die je reeds aangevraagd hebt. Opgelet: dit zijn enkel de wedstrijden die je ONLINE aangevraagd hebt. Aan de rechterzijde van dit scherm kan je een nieuwe wedstrijd aanvragen. Kies het jaar waarin je wenst te organiseren (afhankelijk van de periode van het jaar zal je wel of niet het volgende jaar kunnen kiezen). Kies ook de discipline (afhankelijk van de periode van het jaar) en ga dan verder.

2. Wedstrijdaanvraag In het volgende scherm kom je terecht op de wedstrijdaanvraag zelf. Bovenaan zie je in het rood het e-mailadres staan waarnaar de bevestiging van je aanvraag zal worden doorgestuurd.

OPGELET: indien hier een melding komt dat er geen geldig adres gevonden werd, of indien het e-mailadres foutief is, neem dan contact op met de ombudsman van je provincie, of met de administratieve diensten van WBV in Brussel om dit te laten aanpassen. De gegevens van de provinciale ombudsmannen/voorzitters en de administratieve diensten in Brussel vind je aan het einde van dit artikel. Vul in dit scherm alle gevraagde gegevens en ga dan verder.

3.

Technische gegevens

In het volgende scherm kan je de technische gegevens van de wedstrijd invullen. Dit is niet verplicht, maar voor een vlugge afwerking en de zekerheid dat je technische gegevens tijdig verschijnen op de website en in de Nieuwsbrief van Wielerbond Vlaanderen, raden wij je aan de technische gegevens toch onmiddellijk in te vullen. Heb je later nog wijzigingen aan de reeds ingevulde technische gegevens, dan kan je deze wijzigingen steeds online doorvoeren of aanvullen (tot 6 weken voor de datum van de wedstrijd). Ga vervolgens verder.


4.

Bevestiging gegevens

In het volgende scherm krijg je een overzicht van de gegevens die je ingevoerd hebt. Lees deze rustig na. Staan er nog fouten? Klik dan op “terug” om die fouten te verbeteren. Is alles in orde? Klik dan op “ik ga akkoord” om de wedstrijd effectief aan te vragen. Op het volgende scherm zal je dan (kort) zien naar wie deze aanvraag doorgemaild werd. De aanvraag wordt eveneens doorgestuurd naar de administratieve diensten van WBV in Brussel en naar de betrokken provinciale voorzitters weg-piste-veld / MTB / BMX. OPGELET: een aanvraag is pas geldig indien je een e-mail ontvangt met de gegevens van de aanvraag! Deze mail zal je normaalgezien enkele minuten na de aanvraag ontvangen. Ga vervolgens verder.

5.

Bijkomende wedstrijden aanvragen

Na enkele seconden zal je een nieuw scherm zien. Wens je nog andere wedstrijden aan te vragen, klik dan op “Ja, nieuwe wedstrijd”. Je kan eerst aanduiden of je de gegevens van de vorige wedstrijd wenst te hergebruiken door de respectievelijke checkboxen aan te klikken. Wens je geen verdere wedstrijden in te voeren, klik dan op “Stop”.

6.

Verdere verwerking

Wielerbond Vlaanderen beschikt in zijn databank nu over de juiste gegevens van de wedstrijdaanvraag. De wedstrijdaanvragen komen terecht op een voorlopige regionale kalender. Na goedkeuring in de kalendervergadering komen de wedstrijden op de definitieve kalender terecht en versturen de administratieve diensten in Brussel de wedstrijdbevestigingen naar de organisatoren. Organisatoren die hun technische gegevens niet online invoerden op het moment van de online wedstrijdaanvraag, kunnen deze achteraf nog online invoeren (tot 6 weken voor de datum van de wedstrijd). Ook een manuele indiening van de technische gegevens blijft mogelijk (zie volgende alinea).

Kan ik ook nog manueel een wedstrijd aanvragen of technische gegevens indienen? Dat kan voor weg, piste, veld en MTB. Een organisator van een weg-, piste-, veld- of MTB-wedstrijd kan de formulieren op de vorige bladzijden invullen en aan de administratie in Brussel bezorgen. Ook op onze website www.wielerbondvlaanderen.be zijn deze formulieren beschikbaar. Klik op “competitie”, vervolgens op de discipline (weg-piste-veld-MTB) en daarna op “formulieren”.

Vragen? Met vragen over de wedstrijdaanvragen kan je terecht bij de provinciale ombudsmannen/voorzitters:

WEG-PISTE-VELD Antwerpen: Swa Eliaerts Gemeenteplaats 29, 2960 Brecht 0476/275768 swa.eliaerts@scarlet.be Limburg: Roland Alenis Moleneindeweg 57, 3520 Zonhoven 0476/698470 rolandalenis@wbvl.be Oost-Vlaanderen: André Maerschalck Varendriesstraat 29, 9031 Drongen 0479/319489 andre.maerschalck@telenet.be Vlaams-Brabant: René Winnen Brouwersstraat 3, 3350 Linter 0477/468153 rene.winnen@skynet.be West-Vlaanderen: Eric Vanrobaeys Oude Bruggeweg 7, 8810 Lichtervelde 0485/754231 eric. vanrobaeys@skynet.be

MTB Antwerpen: Ludo Van Den Brandt Speltstraat 11, 2350 Vosselaar 0475/245988 ludo.vandenbrandt@skynet.be Limburg: Arthur Jordens Grote Baan 177, 3511 Kuringen 0476/593988 arthur.jordens@skynet.be Oost-Vlaanderen: Liliane De Staebel Reigerstraat 4, 9250 Waasmunster 0472/299830 liliane.destaebel@telenet.be Vlaams-Brabant: André Coppers Tiensestraat 11, 3470 Kortenaken 0498/455716 coppers.andre@skynet.be West-Vlaanderen: Frans Dehaene Anjelierenlaan 10, 8900 Ieper 0497/204725 frans_dehaene@hotmail.com

BMX Antwerpen: Ludo Van Den Brandt Speltstraat 11, 2350 Vosselaar 0475/245988 ludo.vandenbrandt@skynet.be Limburg: Arthur Jordens Grote Baan 177, 3511 Kuringen 0476/593988 arthur.jordens@skynet.be Oost-Vlaanderen: Peter De Mulder Kapellekouter 2, 9520 St-L.-Houtem 0475/399248 pdmbmx@skynet.be Vlaams-Brabant: Wim Dejonghe Wingepark 1, 3110 Rotselaar 0485/594719 wim.dejonghe71@gmail.com West-Vlaanderen: Frans Dehaene Anjelierenlaan 10, 8900 Ieper 0497/204725 frans_dehaene@hotmail.com Je kan met je vragen ook terecht bij de administratieve diensten in Gent: An Teirlinck Zuiderlaan 8, 9000 Gent 09/321 90 21 an.teirlinck@wielerbondvlaanderen.be

25


UCI - WIELERBOND VLAANDEREN vzw - KBWB

AANVRAAG INSCHRIJVING WIELERWEDSTRIJD OP DE PROVINCIALE KALENDER 2014 ORGANISATOREN AANDACHT De organisatoren van provinciale individuele wedstrijden dienen vóór 1 december 2013 een aanvraag te sturen naar de provinciale voorzitter weg-piste-veld: Antwerpen: Swa Eliaerts – Gemeenteplaats 29 – 2960 brecht – 0476/27 57 68 Limburg: Glenn Alenis – Nieuwstraat 14 – 3840 Borgloon – 0477/24 51 88 Oost-Vlaanderen: André Maerschalck – Varendriesstraat 29 – 9031 Drongen – 0479/31 94 89 Vlaams-Brabant: André Vanlint – Leysehoevestraat 30 – 2260 Tongerlo – 0478/36 09 45 West-Vlaanderen: Gilbert Prinzie – Steenbeekstraat 6 – 8650 Jonkershove – 0477/52 33 64 Ter info: De eerste wegwedstrijd vindt plaats op zaterdag 01/03/2014 en de laatste op zondag 19/10/2014. AANGEVRAAGDE DATUM: ......................... / ........................ / 2014

GEMEENTE: ..............................................................................

Reservedatum: ................................................ / ........................ / 2014 Vorige jaren georganiseerd op: ...................... / ........................ / 2013 CATEGORIE: Zet een X bij de gewenste categorie en soort QS ELITE S.G. ELITE 1.12 OPEN U23 JUNIORES* AMATEURS & MASTERS 1.18 1.12C GENTLEMEN DAMES JUNIOREN *

................ / ..................... / ’12

ELITE 1.12 A NIEUWELINGEN* DAMES ELITE DAMES NIEUWELINGEN

............. / ............... / ’11

ELITE 1.12 B ASPIRANTEN DAMES JEUGD

In de verlofperiode – vastgelegd door de commissie Weg – mogen er elke dag wedstrijden georganiseerd worden voor nieuwelingen en junioren, echter niet op een dag dat er in de provincie een pistemeeting is.

De aanvraag van een wielerproef voor miniemen dient te gebeuren via de geijkte formulieren van Bloso. Deze kunnen bekomen worden bij Wielerbond Vlaanderen of bij de voorzitter van de provinciale jeugdcommissie. Info op 09/321.90.21 (Koen Beeckman – voorzitter Vlaamse Jeugdcommissie).

SOORT : INDIVIDUEEL REG.-NAT. INDIVIDUEEL PROVINCIAAL GEBRUIK VAN: FOTOFINISH / CAMERA:

OPEN OMLOOP GESLOTEN OMLOOP JA -

RITTENWEDSTRIJD TIJDRIT

NEE

IN LIJN CLUBKAMPIOENSCHAP TELECOM :

CLUB: ................................................................................................................

JA -

NEE

STAMNUMMER: .............................................................

CCP ORGANISATIES: ................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................... TEL: ..................... / . .............................................................

FAX: . ................ / . .......................................................

E-MAIL: ............................................................................................................. DATUM AANVRAAG:.................. / ....................... / ................................ HANDTEKENING VOORZITTER CLUB OF SECRETARIS

STEMPEL CLUB

GOEDKEURING PROVINCIALE COMMISSIE WEG-PISTE-VELD

Dit formulier kan ook afgehaald worden van de website www.wielerbondvlaanderen.be/competitie/weg/formulieren. 19/09/2013 SE Wedstrijdaanvraag

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie Weg Wedstrijdaanvraag Wielerbond Vlaanderen

Pagina 1/1 Doc.nr: WA-WEG-001


VERKLARENDE NOTA OM HET FORMULIER IN TE VULLEN “TECHNISCHE GEGEVENS VAN WEDSTRIJD” De gegevens hieronder dienen enkel als voorbeeld om de organisatoren tot hulp te zijn. A

Fotofinish/Camera: aankruisen wat van toepassing is

B

Telecommunicatie: aankruisen wat van toepassing is

C

C-1

C-2

Afstand voor alle categorieën, behalve voor aspiranten vb. 116 km (20 ronden van 5,8 km) vb. 120 km (102 km in lijn + 3 ronden van 6 km) vb. 200 km in lijn enkel voor aspiranten vb. 12 jaar 20 km 16 ronden van 1,25 km 13 jaar 25 km 20 ronden van 1,25 km 14 jaar 35 km 28 ronden van 1,25 km

D

Prijzen vb. a) Volgens barema b) Bijkomende prijzen: 5 EUR (vanaf de 31e) c) Interclub: clubprijzen: volgens barema d) Bijkomende klassementen: 125 EUR = 62 - 37 - 26 (BERGKL. of RUSHES...)

E

Voorinschrijvingen (wedstrijden per uitnodiging) - naam + adres van de organisator - telefoon en fax - uiterste datum

F

Lokaal: - naam – adres – telefoon – inschrijvingsuren - startuur

G

Eventuele Briefing - datum + uur - lokaal

H

Kleedkamers Plaats + adres of Aan de start: plaats + adres Aan de aankomst: plaats + adres (wedstrijden van stad tot stad)

I

Uitbetaling prijzen: adres van het lokaal + telefoon + eventuele website

J

Contactpersoon - naam – adres - telefoon en fax

K

Medische controle - plaats

Het formulier dient 3 maanden voor de wedstrijddatum te worden teruggestuurd naar: Antwerpen: Swa Eliaerts – Gemeenteplaats 29 – 2960 Brecht – 0476/27 57 68 Limburg: Glenn Alenis – Nieuwstraat 14 – 3840 Borgloon – 0477/24 51 88 Oost-Vlaanderen: André Maerschalck – Varendriesstraat 29 – 9031 Drongen – 0479/31 94 89 Vlaams-Brabant: André Vanlint – Leyse Hoevestraat 30 – 2260 Tongerlo – 0478/36 09 45 West-Vlaanderen: Gilbert Prinzie – Steenbeekstraat 6 – 8650 Jonkershove – 0477/52 33 64

19/09/2013 SE Wedstrijdaanvraag

Wielerbond Vlaanderen Vlaamse Commissie Weg Wedstrijdaanvraag Wielerbond Vlaanderen

Pagina 1/2 + 2/2 Doc.nr: WA-WEG-002


TECHNISCHE GEGEVENS VAN EEN WIELERWEDSTRIJD

AANDACHT De aanvraag van een wielerproef voor miniemen dient te gebeuren via de geijkte formulieren van Bloso. Deze kunnen bekomen worden bij Wielerbond Vlaanderen of bij de voorzitter van de provinciale jeugdcommissie. Info op 09/321.90.21. OOK DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE WIELERPROEF DIENEN VIA EEN BLOSO-FORMULIER TE GEBEUREN!! Categorie ................................................................................................

Aangevraagde datum: ............................................................. Gemeente: ......................................................................................... Soort (zet een X bij de toegestane wedstrijd) INDIVIDUEEL REG.-NAT. OPEN OMLOOP INDIVIDUEEL PROVINCIAAL GESLOTEN OMLOOP

IN LIJN CLUBKAMP.

RITTENWEDSTRIJD TIJDRIT

INTERCLUB

A

Fotofinish links

B

Telecommunicatie

C-1

VOOR ALLE CATEGORIEテ起, UITGEZONDERD ASPIRANTENWEDSTRIJDEN Afstand: ........................ km ....................................... ronden van .......................... km of ................................... km in lijn +............................ ronden van .......................... km of ................................... km in lijn

C-2

ENKEL VOOR ASPIRANTENWEDSTRIJDEN 12 jaar 20 km .... ronden van .................................. km 13 jaar 25 km .... ronden van .................................. km 14 jaar 30 km .... ronden van .................................. km

C-3

ENKEL VOOR WEDSTRIJDEN VOOR AMATEURS EN MASTERS Amat. + Mast A/B: ............... km ............ ronden van .............. km Mast C: ............... km ............ ronden van .............. km

D

a) Barema indiv. prijzen ............................................................................................................. EUR b) Bijkomende prijzen:................................................................................................................... EUR c) Interclub: clubprijzen:............................................................................................................... EUR d) Bijkomende klassementen: ....................................................................................................... EUR Voorinschrijvingen: ........................................................................................................................................................................................

E

Fotofinish rechts JA -

Camera links

Camera rechts

NEE

Bedrag aan prijzen:

....................................................................................................................................................................................................................... Tel.: ...............................................................................................

Fax:.................................................................................................

Uiterste datum: .............................................................................................................................................................................................. F

Inschrijvingen & rugnummers: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... Tel.: ...............................................................................................................................................................................................................

F-1

VOOR ALLE CATEGORIEテ起, UITGEZONDERD ASPIRANTENWEDSTRIJDEN Inschrijving van ........ u tot .......... u - Start: ....... u

F-2

ENKEL VOOR ASPIRANTENWEDSTRIJDEN 12 jaar inschrijving van ................ u tot .............. u - Start: .............. u 13 jaar inschrijving van ................ u tot .............. u - Start: .............. u 14 jaar inschrijving van ................ u tot .............. u - Start: .............. u

F-3

ENKEL VOOR WEDSTRIJDEN VOOR AMATEURS EN MASTERS Amat.+ Mast A/B: Inschrijving van ......... u tot ......... u - Start: ........... u Mast C: Inschrijving van ......... u tot ......... u - Start: ........... u

G

Eventuele Briefing:

H I

Kleedkamers: ................................................................................................................................................................................................. Lokaal prijzen:................................................................................................................................................................................................

Datum: .................................................. om:...............................................................................................u. Plaats:....................................................................................................

Tel.:........................................................................................................ Eventuele website van de wielerwedstrijd: .................................................................................................................................................... J

Contactpersoon: ........................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................

Tel:....................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................................................................... K

Medische controle:.........................................................................................................................................................................................

Organiserende club: Stamnummer: Handtekening voorzitter of secretaris club:

Stempel club:

Goedk. prov. commissie weg-piste-veld Datum: Opmerkingen:


BERICHT AAN DE ORGANISATOREN VAN MTB WEDSTRIJDEN - SEIZOEN 2014 Alle kandidaat-organisatoren van mountainbikewedstrijden in het seizoen 2014 dienen voor 18 oktober 2013 een aanvraag in te dienen, bij voorkeur via de online module op www.wielerbondvlaanderen.be, rubriek “competitie” en vervolgens klikken op “wedstrijdaanvragen en technische gegevens”. Wie toch een aanvraag op papier wenst te doen, dient dit formulier per brief te sturen naar de voorzitter van de provinciale commissie mountainbike & naar de voorzitter van de Vlaamse commissie mountainbike. De kalender wordt goedgekeurd door de Vlaamse commissie MTB, waarna de organisatievergunning verder zal worden behandeld.

Wielerbond Vlaanderen Zuiderlaan 8 - 9000 Gent - 09/3219020

AANVRAAG PROVINCIALE MOUNTAINBIKEWEDSTRIJD – SEIZOEN 2014 Plaats Gewenste datum Reservedatum

/ /

/

Organisatie 2013

/ /

/

Club Stamnr. club Naam briefwisselaar Voornaam Adres

Nr

Postcode

bus

Gemeente

E-mail Tel Fax Website

OF OF

w w w .

Niveau wedstrijd:  Nationaal (UCI)  Provinciaal 

 Flanders Cup  Open

 Regionaal  Kids Challenge

Soort wedstrijd:  cross country (XCO)  eliminator (XCE)  marathon (XCM)  trial (TRI)  down-hill (DH)  rittenwedstrijd (XCS)  andere, omschrijf nader:………………………………… Datum en handtekening voorzitter Naam:

Stempel club

 strandrace (BEA)  tijdrit-chrono (XCT)  enduro-rally (END) Goedkeuring Opmerkingen

Antwerpen: Limburg: Oost-Vlaanderen: Vlaams-Brabant: West-Vlaanderen: Vlaanderen:

WBV Antwerpen, Voorzitter provinciale Commissie MTB, Speltstraat 11, 2350 Vosselaar WBV Limburg, Voorzitter provinciale Commissie MTB, Grote Baan 177, 3511 Kuringen WBV Oost-Vlaanderen, Voorzitter provinciale Commissie MTB, Reigerstraat 4, 9250 Waasmunster WBV Vlaams-Brabant, Voorzitter provinciale Commissie MTB, Tiensestraat 11, 3470 Kortenaken WBV West-Vlaanderen, Voorzitter provinciale Commissie MTB, Anjelierenlaan 10, 8900 Ieper WBV, Voorzitter Vlaamse commissie MTB, Tiensestraat 11, 3470 Kortenaken


Wedstrijdkalender - van 25/09 t.e.m. 27/10 Veldrijden Klasse 1 UCI 13/10 Ronse-Kluisbergen (O) (1) 60’ - 6677 EUR. Voorinschrijvingen: www.ronsekoerst.be of an@ronsekoerst.be - I: Provinciaal Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - U: 08:00/14:00/15:00 - K: Prov. Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - Website: www.ronsekoerst.be

27/10 Ruddervoorde (W) (1) 60’ - 6677 EUR. Voorinschrijvingen: kurtvanneste@cyclocrossruddervoorde.be - I: Cultureel Centrum, Vrijgeweidestraat 1, 8020 Oostkamp - Ruddervoorde - U: 09:00/15:15/16:15 - K: Gemeentelijk Voetbalplein, Vrijgeweidestraat, 8020 Ruddervoorde - Contact: Vanneste Kurt, (Tel.: 0479378710) - Website: www.cyclocrossruddervoorde.be

Veldrijden Klasse 2 UCI 28/09 Neerpelt (Lb) (2) 60’ - 3500 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Syntra Campus, Hoekstraat 50, 3910 Neerpelt (011808700). - U: 09:00/13:30/14:30 - K: Sporthal Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal Beringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com) - Website: www.soudalclassics.be

17/10 Ardooie (W) (2) 60’ - 3500 EUR. Voorinschrijvingen: Demuynck Patrick, Kortrijksestraat 6/0102, 8850 Ardooie (32478235741) (patrickdemuynck@pandora.be). - I: De Ark, Melkerijstraat 2A, 8850 Ardooie (051575020). - U: 12:00/15:15/15:45 - K: De Ark, Melkerijstraat 2A, 8850 Ardooie - Contact: Demeyere Jochen, Eekhoutstraat 35, 8850 Ardooie (Tel.: 32486612152) (jochendemeyere@telenet.be)

Veldrijden form. A 06/10 Laarne (O) (N) 60’ - 1950 EUR. - I: Firma De Craecker, Veldmeersstraat 25, 9270 Laarne - U: 13:00/16:30/17:30 - K: Sporthal Leeweg, Veldmeersstraat, 9270 Laarne - Contact: Marnix Laureys, (Tel.: 0485286378) (marnix.l@telenet.be) Website: www.albertsvrienden.be

Veldrijden form. B 28/09 Stabroek-Putte (A) (N) 60’ - 1015 EUR - Bijkomende prijzen: 1215 EUR. - I: Kasteel Ravenhof, AC Swinnenstraat, 2940 Stabroek-Putte - U: 09:00/14:15/15:15 - K: ‘T Kalf, Veld, 2940 Stabroek-Putte - Contact: Eddy Vingerhoed, Italiaanse Hoevelaan 21, 2940 Stabroek (Tel.: 0470757482) (eddy.vingerhoed@telenet.be) - Extra info: 10€ (21-40)

05/10 Meerhout (A) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Bredestraat 62 - U: 09:00/14:15/15:15 - Contact: Hannes Frank, (info@luihoeve.be)

06/10 Moerbeke-Waas (O) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Lokaal Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47, 9180 Moerbeke-Waas (0478280116). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Lokaal Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47, 9180 Moerbeke-Waas - Contact: Vanhove Frankie, Moerwegel 3, 9180 Moerbeke-Waas (Tel.: 0478280116) (frankie.vanhove@telenet.be)

12/10 Elst - Brakel (O) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Feesttent, Vissegem, 9660 Elst-Brakel (0486455263). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Feesttent, Vissegem, 9660 Elst-Brakel - Contact: Erik Van Der Linden, Nederstenkouter 4, 9660 Brakel (Tel.: 0486455263) (erik.van.der.linden1@telenet.be)

13/10 Nossegem (Zaventem) (B) (N) 60´ - 620 EUR. - I&K: Kantine SK Nossegem, Namenstraat, 1930 Nossegem - U: 09:00/14:15/15:15 - Contact: Marc Decock, Mechelsesteenweg 488, Nossegem (Tel.: 027599659) (detinnenpot@gmail.com) Website: www.cyclocrossnossegem.be

19/10 Bredene (W) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Camping Duinzicht, Rozenlaan 17, 8450 Bredene - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Camping Duinzicht, Rozenlaan 17, 8450 Bredene - Contact: Demarest Marcel, Nieuwe Steenweg 152, 8420 De Haan (Tel.: 059235213) (marcel.demarest@skynet.be)

30

20/10 Heusden-Zolder (Lb) (N)

06/10 Moerbeke-Waas (O) (N)

60’ - 620 EUR. - I: Sint-Hubertusgilde Ubbersel, Kanaalweg Z/N, 3550 Heusden-Zolder - U: 09:00/14:15/15:15 - K: Eendracht Ubbersel, Kanaalweg Z/N, 3550 Heusden-Zolder - Contact: Veestraeten Johan, Rekhovenstraat 49, 3560 Lummen (Tel.: 0486531087) (johan.veestraeten1@telenet.be) - Extra info: Iedere deelnemer 10€ startgeld

Juniores: 40’ - 250 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 200 EUR. - I: Lokaal Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47, 9180 Moerbeke-Waas (0478280116). - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Lokaal Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47, 9180 Moerbeke-Waas - Contact: Vanhove Frankie, Moerwegel 3, MoerbekeWaas (Tel.: 0478280116) (frankie.vanhove@telenet.be)

20/10 Wilrijk (A) (N) 60’ - 620 EUR - I: Lokaal Para-Commando’s, Fort 6, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk - U: 09:00/14:15/15:15 - K: Jeugd KFCO Beerschot-Wilrijk, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk - Contact: Guy Vervoort, Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk (Tel.: 0476493994) (guido.vervoort1@telenet.be)

20/10 Zingem (O) (Pk) 60’ - 620 EUR. - I: Café ‘t Paradijs, Dorpsstraat 11, 9750 Zingem (0472845667). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Gemeentelijke Sporthal, Kruiskensstraat, 9750 Zingem - Contact: Guy De Rouck, Damstraat 2A, 9750 Zingem (Tel.: 0472845667) (guy.derouck@telenet.be)

26/10 Alsemberg (Beersel) (B) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Tent, J.B. Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg (0474403061). - U: 09:00/14:15/15:15 - K: Tent, J.B Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg - Contact: Depeyper Toon, Dworpsestraat 137, 1651 Lot (Tel.: 0474403061) (info@classicaelsemaa.be) - Website: www.classicaelsemaa.be

27/10 Lochristi (O) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Café De Kneut, Rostijnenstraat 4, 9080 Lochristi (0495291031). - U: 09:00/14:00/15:00 - K: Van De Casserie, Hijfte Center, 9080 Lochristi - Contact: De Clercq Albert, Verleydonckstraat 14, Lochristi (Tel.: 093551446) (van.de.casserie@telenet.be)

27/10 Tessenderlo-Schoot (Lb) (N) 60’ - 620 EUR. - I: Manege Zavelhof, Zavelberg 11/A, 3980 Schoot-Tessenderlo - U: 09:00/14:15/15:15 - K: De Drie Linden, Heggebosseweg 12/A, 3980 Tessenderlo - Contact: Wuyts Eddy, Hooiman 12, 3980 Tessenderlo (Tel.: 0472290646) (wuyts.ed@telenet.be)

Veldrijden U23 13/10 Ronse-Kluisbergen (O) (Uci) 50’ - 1015 EUR. Voorinschrijvingen: www.ronsekoerst.be of an@ronsekoerst.be - I: Provinciaal Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - U: 08:00/11:00/12:00 - K: Prov. Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - Website: www.ronsekoerst.be

27/10 Ruddervoorde (W) (Uci) 50’ - 1015 EUR. Voorinschrijvingen: kurtvanneste@cyclocrossruddervoorde.be - I: Cultureel Centrum, Vrijgeweidestraat 1, 8020 Oostkamp - Ruddervoorde - U: 09:00/13:30/14:30 - K: Gemeentelijk Voetbalveld, Vrijgeweidestraat, 8020 Ruddervoorde - Contact: Vanneste Kurt, (Tel.: 0479378710) - Website: www.cyclocrossruddervoorde.be

Veldrijden form. C 28/09 Neerpelt (Lb) (N) Juniores: 40’. Nieuwelingen: 30’. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Syntra Campus, Hoekstraat 50, 3910 Neerpelt (011808700). - U: Juniores: 09:00/10:30/11:30 Nieuwelingen: 08:30/09:30/10:30 - K: Sporthal Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal Beringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com) Website: www.soudalclassics.be

28/09 Stabroek-Putte (A) (N) Juniores : 40’ - 800 EUR - Bijkomende prijzen: 100 EUR. Nieuwelingen : 30’ - 198 EUR - Bijkomende prijzen: 50 EUR. - I: Kasteel Ravenhof, AC Swinnenstraat, 2940 StabroekPutte - U: Juniores : 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen : 09:00/12:15/13:15 - K: ‘T Kalf, Veld, 2940 Stabroek-Putte - Contact: Eddy Vingerhoed, Italiaanse Hoevelaan 21, 2940 Stabroek (Tel.: 0470757482) (eddy.vingerhoed@telenet.be) - Extra info: Juniores : 10€ (16-25) - Nieuwelingen : 5€ (16-25)

05/10 Meerhout (A) (N) Juniores: 40’ - 250 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 200 EUR. - I: Bredestraat 62 - U: Juniores: 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen: 09:00/12:15/13:15 - Contact: Hannes Frank, (info@luihoeve.be)

12/10 Elst - Brakel (O) (N) Juniores: 40’ - 250 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 200 EUR. - I: Feesttent, Vissegem, 9660 Elst-Brakel (0486455263). U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Feesttent, Vissegem, 9660 Elst-Brakel - Contact: Erik Van Der Linden, Nederstenkouter 4, Brakel (Tel.: 0486455263) (erik.van.der.linden1@telenet.be)

13/10 Nossegem (Zaventem) (B) (N) Juniores: 40´ - 250 EUR. Nieuwelingen: 30´ - 200 EUR. - I: Kantine SK Nossegem, Namenstraat, 1930 Nossegem - U: Juniores: 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen: 09:00/12:15/13:15 - K: Kantine SK Nossegem, Namenstraat, 1930 Nossegem - Contact: Marc Decock, Mechelsesteenweg 488, Nossegem (Tel.: 027599659) (detinnenpot@gmail.com) Website: www.cyclocrossnossegem.be

13/10 Ronse-Kluisbergen (O) (Nafw) 30’ - 198 EUR. Voorinschrijvingen: www.ronsekoerst.be of an@ronsekoerst.be - I: Provinciaal Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - U: 08:00/09:00/10:00 - K: Prov. Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - Website: www.ronsekoerst.be

19/10 Bredene (W) (N) Juniores: 40’ - 250 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 200 EUR. - I: Camping Duinzicht, Rozenlaan 17, 8450 Bredene - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Camping Duinzicht, Rozenlaan 17, 8450 Bredene - Contact: Demarest Marcel (marcel.demarest@skynet.be)

20/10 Heusden-Zolder (Lb) (Pk) Juniores: 40’ - 250 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 200 EUR. - I: Sint-Hubertusgilde Ubbersel, Kanaalweg Z/N, 3550 HeusdenZolder - U: Juniores: 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen: 09:00/12:15/13:15 - K: Eendracht Ubbersel, Kanaalweg Z/N, 3550 Heusden-Zolder - Contact: Veestraeten Johan, Rekhovenstraat 49, 3560 Lummen (Tel.: 0486531087) johan.veestraeten1@telenet.be - Extra info: Iedere deelnemer 10€ startgeld

20/10 Wilrijk (A) (N) Juniores: 40’ - 250 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 200 EUR. - I: Lokaal Para-Commando’s, Fort 6 Universiteitsplein, 1, 2610 Wilrijk - U: Juniores: 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen: 09:00/12:15/13:15 - K: Jeugd KFCO Beerschot-Wilrijk, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk - Contact: Guy Vervoort, Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk (Tel.: 0476493994) (guido.vervoort1@telenet.be)

20/10 Zingem (O) (Pk) Juniores: 40’ - 250 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 200 EUR. - I: Café ‘t Paradijs, Dorpsstraat 11, 9750 Zingem (0472845667). U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Gemeentelijke Sporthal, Kruiskensstraat, 9750 Zingem - Contact: Guy De Rouck, Damstraat 2A, 9750 Zingem (Tel.: 0472845667) (guy.derouck@telenet.be)

26/10 Alsemberg (Beersel) (B) (N) Juniores: 40’ - 300 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 250 EUR - I: Tent, J.B. Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg (0474403061) U: Juniores: 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen: 09:00/12:15/13:15 - K: Tent, J.B Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg - Contact: Depeyper Toon, Dworpsestraat 137, 1651 Lot (Tel.: 0474403061) - info@classicaelsemaa.be Website: www.classicaelsemaa.be

27/10 Lochristi (O) (N) Juniores: 40’ - 250 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 200 EUR. - I: Café De Kneut, Rostijnenstraat 4, 9080 Lochristi (0495291031). - U: Juniores: 09:00/13:00/14:00 - Nieuwelingen: 09:00/12:00/13:00 - K: Van De Casserie, Hijfte-Center, 9080 Lochristi - Contact: De Clercq Albert, Verleydonckstraat 14, Lochristi (Tel.: 093551446) (van.de.casserie@telenet.be)

27/10 Ruddervoorde (W) (Nafw) 30’ - 250 EUR. Voorinschrijvingen: kurtvanneste@cyclocrossruddervoorde.be - I: Cultureel Centrum, Vrijgeweidestraat 1, 8020 Oostkamp - Ruddervoorde - U: 09:00/09:45/10:45 - K: Gemeentelijk Voetbalveld, Vrijgeweidestraat, 8020 Ruddervoorde - Contact: Vanneste Kurt, (Tel.: 0479378710) - Website: www.cyclocrossruddervoorde.be


27/10 Tessenderlo-Schoot (Lb) (N)

20/10 Zingem (O) (Pk)

27/10 Ruddervoorde (W) (Uci)

Juniores: 40’ - 248 EUR. Nieuwelingen: 30’ - 198 EUR. - I: Manege Zavelhof, Zavelberg 11/A, 3980 Schoot-Tessenderlo - U: Juniores: 09:00/13:15/14:15 - Nieuwelingen: 09:00/12:15/13:15 - K: De Drie Linden, Heggebosseweg 12/A, 3980 Tessenderlo - Contact: Wuyts Eddy, Hooiman 12, 3980 Tessenderlo (Tel.: 0472290646) (wuyts.ed@telenet.be)

Am./Ma A: 40’ - 150 EUR. Ma B: 40’ - 150 EUR. Ma C: 40’ 150 EUR. - I: Café ‘t Paradijs, Dorpsstraat 11, 9750 Zingem (0472845667). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Gemeentelijke Sporthal, Kruiskensstraat, 9750 Zingem - Contact: Guy De Rouck, Damstraat 2A, 9750 Zingem (Tel.: 0472845667) (guy.derouck@telenet.be)

40’ - 1015 EUR. Voorinschrijvingen: kurtvanneste@cyclocrossruddervoorde.be - I: Cultureel Centrum, Vrijgeweidestraat 1, 8020 Oostkamp - Ruddervoorde - U: 09:00/11:00/12:00 - K: Gemeentelijk Voetbalterrein, Vrijgeweidestraat, 8020 Ruddervoorde - Contact: Vanneste Kurt, (Tel.: 0479378710) - Website: www.cyclocrossruddervoorde.be

Veldrijden Juniors UCI 13/10 Ronse-Kluisbergen (O) (Uci)

26/10 Alsemberg (Beersel) (B)

40’ - 800 EUR. Voorinschrijvingen: www.ronsekoerst.be of an@ronsekoerst.be - I: Provinciaal Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - U: 08:00/10:00/11:00 - K: Prov. Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - Website: www.ronsekoerst.be

Am./Ma A: 40’ - 150 EUR. Ma B: 40’ - 150 EUR. Ma C: 40’ 150 EUR. - I: Tent, J.B. Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg (0474403061). - U: Am./Ma A: 09:00/11:15/12:15 - Ma B: 09:00/10:15/11:15 - Ma C: 09:00/10:15/11:16 - K: Tent, J.B Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg - Contact: Depeyper Toon, Dworpsestraat 137, 1651 Lot (Tel.: 0474403061) (info@classicaelsemaa.be) - Website: www.classicaelsemaa.be

27/10 Ruddervoorde (W) (Uci)

27/10 Lochristi (O)

40’ - 800 EUR. Voorinschrijvingen: kurtvanneste@cyclocrossruddervoorde.be - I: Cultureel Centrum, Vrijgeweidestraat 1, 8020 Oostkamp - Ruddervoorde - U: 09:00/12:15/13:15 - K: Gemeentelijk Voetbalveld, Vrijgeweidestraat, 8020 Ruddervoorde - Contact: Vanneste Kurt, (Tel.: 0479378710) - Website: www.cyclocrossruddervoorde.be

Veldrijden form. D 05/10 Meerhout (A) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ - 120 EUR. - I: Bredestraat 62 - U: Am./Ma A: 09:00/11:15/12:15 - Ma B: 09:00/10:15/11:15 - Ma C: 09:00/10:15/11:15 - Contact: Hannes Frank (info@luihoeve.be)

06/10 Moerbeke-Waas (O) Am./Ma A: 40’ - 150 EUR. Ma B: 40’ - 150 EUR. Ma C: 40’ - 150 EUR. - I: Lokaal Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47, 9180 Moerbeke-Waas (0478280116) U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Lokaal Herssens-Tollenaere, Pereboomsteenweg 47, 9180 Moerbeke-Waas - Contact: Vanhove Frankie, Moerwegel 3, Moerbeke-Waas (Tel.: 0478280116) (frankie.vanhove@telenet.be)

12/10 Elst - Brakel (O) Am./Ma A: 40’ - 150 EUR. Ma B: 40’ - 150 EUR. Ma C: 40’ - 150 EUR. - I: Feesttent, Vissegem, 9660 Elst-Brakel (0486455263). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Feesttent, Vissegem, 9660 ElstBrakel - Contact: Erik Van Der Linden, Nederstenkouter 4, Brakel (Tel.: 0486455263) (erik.van.der.linden1@telenet.be)

13/10 Nossegem (Zaventem) (B) AM./Ma A: 40´ - 120 EUR. Ma B: 40´ - 120 EUR. Ma C: 40´ - 120 EUR. - I: Kantine SK Nossegem, Namenstraat, 1930 Nossegem - U: AM./Ma A: 09:00/11:15/12:15 - Ma B: 09:00/10:15/11:15 - Ma C: 09:00/10:15/11:16 - K: Kantine SK Nossegem, Namenstraat, 1930 Nossegem - Contact: Marc Decock, Mechelsesteenweg 488, Nossegem (Tel.: 027599659) (detinnenpot@gmail.com) - Website: www.cyclocrossnossegem.be

17/10 Ardooie (W) Am./Ma A: 40’ - 150 EUR. Ma B: 40’ - 150 EUR. Ma C: 40’ - 150 EUR. - I: De Ark, Melkerijstraat 2A, 8850 Ardooie (051575020). U: Am./Ma A: 12:00/14:15/14:30 - Ma B: 12:00/13:15/13:30 - Ma C: 12:00/13:15/13:30 - K: De Ark, Melkerijstraat 2A, 8850 Ardooie - Contact: Demeyere Jochen, Eekhoutstraat 35, Ardooie (Tel.: 32486612152) (jochendemeyere@telenet.be)

19/10 Bredene (W) Am./Ma A: 40’ - 150 EUR. Ma B: 40’ - 150 EUR. Ma C: 40’ - 150 EUR. - I: Camping Duinzicht, Rozenlaan 17, 8450 Bredene - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Camping Duinzicht, Rozenlaan 17, 8450 Bredene - Contact: Demarest Marcel, (marcel.demarest@skynet.be)

20/10 Heusden-Zolder (Lb) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ - 120 EUR. - I: Sint-Hubbertusgilde Ubbersel, Kanaalweg Z/N, 3550 Heusden-Zolder - U: Am./Ma A: 09:00/11:15/12:15 - Ma B: 09:00/10:15/11:15 - Ma C: 09:00/10:15/11:16 - K: Eendracht Ubbersel, Kanaalweg Z/N, 3550 Heusden-Zolder - Contact: Veestraeten Johan, Rekhovenstraat 49, 3560 Lummen (Tel.: 0486531087) (johan.veestraeten1@telenet.be) - Extra info: Iedere deelnemer 10€ startgeld

Am./Ma A: 40’ - 150 EUR. Ma B: 40’ - 150 EUR. Ma C: 40’ - 150 EUR. - I: Café De Kneut, Rostijnenstraat 4, 9080 Lochristi (0495291031). - U: Am./Ma A: 09:00/11:00/12:00 - Ma B: 09:00/10:00/11:00 - Ma C: 09:00/10:00/11:00 - K: Van De Casserie, Hijfte-Center, 9080 Lochristi - Contact: De Clercq Albert, Verleydonckstraat 14, Lochristi (Tel.: 093551446) (van.de.casserie@telenet.be)

27/10 Tessenderlo-Schoot (Lb) (Pk) Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ - 120 EUR. - I: Manege Zavelhof, Zavelberg 11/A, 3980 Schoot-Tessenderlo - U: Am./Ma A: 09:00/11:15/12:15 - Ma B: 09:00/10:15/11:15 - Ma C: 09:00/10:15/11:15 - K: De Drie Linden, Heggebosseweg 12/A, 3980 Tessenderlo - Contact: Wuyts Eddy, Hooiman 12, 3980 Tessenderlo (Tel.: 0472290646) (wuyts.ed@telenet.be)

Veldrijden Gentlemen 28/09 Stabroek-Putte (A) (Afw)

13/10 Diksmuide (W) 12 j.: 20’. 13 j.: 22’. 14 j.: 25’. Voorinschrijvingen: Buggenhout Ronny, Esenweg 60, 8600 Diksmuide (0477599699) (ronny.buggenhout@skynet.be). - I: Schutterslokaal Stedelijke Sporthalle De Pluimen , Pluimstraat 16, 8600 Diksmuide - U: 12 j.: 12:30/13:15/13:30 - 13 j.: 13:30/14:00/14:15 - 14 j.: 14:00/14:45/15:00 - K: Schutterslokaal Stedelijke Sporthalle De Pluimen, Pluimstraat 16, 8600 Diksmuide - Contact: Buggenhout Ronny, Esenweg, 8600 Diksmuide (Tel.: 0477599699) (ronny.buggenhout@skynet.be)

13/10 Nossegem (Zaventem) (B) 12 j.: 20’. 13 j.: 22’. 14 j.: 25’ - I&K: Kantine SK Nossegem, Namenstraat, 1930 Nossegem - U: 12 j.: 08:00/09:00 - 13 j.: 08:00/09:25 - 14 j.: 08:00/09:50 - Contact: Decock Marc, Mechelsesteenweg 488, Nossegem (Tel.: 027599659) (detinnenpot@gmail.com) Website: www.cyclocrossnossegem.be

20/10 Kontich (A) 12 j.: 20’. 13 j.: 22’. 14 j.: 25’. - I: Clublokaal SteedsVooraan, Rompenlei 53, 2550 Kontich (015201876). - U: 12 j.: 12:00/13:00/13:30 - 13 j.: 13:00/14:00/14:15 - 14 j.: 14:00/15:00/15:15 - K: Sportzaal St.Rita, Rompenlei, 2550 Kontich - Contact: Arnould Sandra, Hoge Velden 45, 2860 St.Kat. Waver (Tel.: 015201876) (Fax: 015201876) (sandra.arnould@skynet.be)

20/10 Landskouter (O)

120 EUR. - I: Kasteel Ravenhof, AC Swinnenstraat, 2940 Stabroek - Putte - U: 09:00/11:15/12:15 - K: ‘T Kalf, Veld, 2940 Stabroek - Putte - Contact: Eddy Vingerhoed, Italiaanse Hoevelaan, 2940 Stabroek (Tel.: 0470757482) (eddy.vingerhoed@telenet.be)

12 j.: 20’. 13 j.: 22’. 14 j.: 25’. - I: GC Ijzeren Hekken, Rooberg 36, 9860 Landskouter - U: 12 j.: 12:30/13:15/13:30 - 13 j.: 13:30/14:00/14:15 - 14 j.: 14:00/14:45/15:00 - K: GC Ijzeren Hekken, Rooberg 36, 9860 Landskouter - Contact: Koen Beeckman, Rooberg 14, 9860 Landskouter (Tel.: 0495222062) (koen.beeckman@wielerbondvlaanderen.be)

06/10 Laarne (O) (Afw)

27/10 Alsemberg (Beersel) (B)

I: Firma De Craecker, Veldmeersstraat 25, 9270 Laarne (0485286378). - U: 11:30/12:45/13:00 - K: Sporthal Leeweg, Veldmeersstraat, 9270 Laarne - Contact: Laureys Marnix, (Tel.: 0485286378) (marnix.l@telenet.be)

13/10 Diksmuide (W) Voorinschrijvingen: Buggenhout Ronny, Esenweg 60, 8600 Diksmuide (0477599699) (ronny.buggenhout@skynet.be). - I: Schutterslokaal Stedelijke Sporthalle De Pluimen, Pluimstraat 16, 8600 Diksmuide - U: 15:00/15:45/16:00 - K: Schutterslokaal Stedelijke Sporthalle De Pluimen, Pluimstraat 16, 8600 Diksmuide Contact: Buggenhout Ronny, Esenweg 60, 8600 Diksmuide (Tel.: 0477599699) (ronny.buggenhout@skynet.be)

27/10 Alsemberg (Beersel) (B) Voorinschrijvingen: Depeyper Toon, Dworpsestraat 137, 1651 Lot (0474403061) (inschrijvingen@classicaelsemaa.be). - I: Tent, J.B. Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg (0474403061). - U: 09:00/14:30/15:30 - K: Tent, J.B Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg - Contact: Depeyper Toon, Dworpsestraat 137, 1651 Lot (Tel.: 0474403061) (info@classicaelsemaa.be) - Extra info: Fun Reeks start 16u - Website: www.classicaelsemaa.be

Veldrijden Dames 28/09 Neerpelt (Lb) (Uci) 40’ - 1015 EUR. Voorinschrijvingen: www.soudalclassics.be - I: Syntra Campus, Hoekstraat 50, 3910 Neerpelt (011808700). - U: 09:00/11:15/12:15 - K: Sporthal Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt - Contact: Erwin Vervecken, Schoebroekstraat 8, 3583 Paal Beringen (Tel.: 011459950) (Fax: 011459910) (erwin.vervecken@golazo.com) - Website: www.soudalclassics.be

06/10 Laarne (O) 40’ - 200 EUR. - I: Firma De Craecker, Veldmeersstraat 25, 9270 Laarne - U: 12:30/13:30/14:30 - K: Sporthal Leeuweg, Veldmeersstraat, 9270 Laarne - Contact: Marnix Laureys, (Tel.: 0485286378) (marnix.l@telenet.be) Website: www.albertsvrienden.be

20/10 Wilrijk (A)

13/10 Ronse-Kluisbergen (O) (Uci)

Am./Ma A: 40’ - 120 EUR. Ma B: 40’ - 120 EUR. Ma C: 40’ - 120 EUR. - I: Lokaal Para-Command’s, Fort 6 Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk - U: Am./Ma A: 09:00/11:15/12:15 - Ma B: 09:00/10:15/11:15 - Ma C: 09:00/10:15/11:15 - K: Jeugd KFCO Beerschot-Wilrijk, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk Contact: Guido Vervoort, Steytelincklei 38, 2610 Wilrijk (Tel.: 0476493994) (guido.vervoort1@telenet.be)

40’ - 1583 EUR. Voorinschrijvingen: www.ronsekoerst.be of an@ronsekoerst.be - I: Provinciaal Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - U: 08:00/12:45/13:45 - K: Prov. Instituut Heynsdaele, Ronse Baan, 9690 Kluisbergen - Website: www.ronsekoerst.be

32

Veldrijden Aspiranten

12 j.: 20’. 13 j.: 22’. 14 j.: 25’. - I: Tent, J.B. Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg (0474403061). - U: 12 j.: 09:00/12:15/13:15 - 13 j.: 09:00/12:45/13:45 - 14 j.: 09:00/13:15/14:15 - K: Tent, J.B Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg - Contact: Depeyper Toon, Dworpsestraat 137, 1651 Lot (Tel.: 0474403061) (info@classicaelsemaa.be) - Website: www.classicaelsemaa.be

27/10 Hoboken (A) 12 j.: 20’. 13 j.: 22’. 14 j.: 25’. - I: Voetbalplein Umicore, Schansstraat (Fort 8), 2660 Hoboken (0486897752). - U: 12 j.: 12:45/13:15/13:30 - 13 j.: 13:15/14:00/14:15 - 14 j.: 14:00/14:45/15:00 - K: Voetbalplein Umicore, Schansstraat (Fort 8), 2660 Hoboken - Contact: Patrick Verbiest, D. Baganierlaan 3/3, 2660 Hoboken (Tel.: 0486897752) (verbiest.patrick@skynet.be) - Website: www.wacteAm.be

Veldrijden Miniemen 13/10 Diksmuide (W) 8 j.: 10’. 9 j.: 12’. 10 j.: 15’. 11 j.: 17’. Voorinschrijvingen: Buggenhout Ronny, Esenweg 60, 8600 Diksmuide (0477599699) (ronny.buggenhout@skynet.be). - I: Schutterslokaal Stedelijke Sporthalle De Pluimen, Pluimstraat 16, 8600 Diksmuide - U: 10:00/10:45/11:00 - K: Schutterslokaal Stedelijke Sporthalle De Pluimen, Pluimstraat 16, 8600 Diksmuide - Contact: Buggenhout Ronny, Esenweg 60, 8600 Diksmuide (Tel.: 0477599699) (ronny.buggenhout@skynet.be)

20/10 Kontich (A) (Afw) 8 j.: 10’. 9 j.: 12’. 10 j.: 15’. 11 j.: 17’. - I: Clublokaal SteedsVooraan, Rompenlei 53, 2550 Kontich (015201876). - K: Sportzaal St.Rita, Rompenlei, 2550 Kontich - Contact: Arnould Sandra, Hoge Velden 45, 2860 St.Kat.Waver (Tel.: 015201876) (Fax: 015201876) (sandra.arnould@skynet.be)

20/10 Landskouter (O) (Afw) 8 j.: 10’. 9 j.: 12’. 10 j.: 15’. 11 j.: 17’. - I: GC Ijzeren Hekken, Rooberg 36, 9860 Oosterzele - U: 8 j.: 10:30/11:15/11:30 - 9 j.: 10:30/11:15/11:30 - 10 j.: 10:30/11:15/11:30 - 11 j.: 10:30/11:15/11:30 - K: GC IJzeren Hekken, Rooberg 36, 9860 Landskouter - Contact: Koen Beeckman, Rooberg 14, 9860 Landskouter (Tel.: 0495222062) (koen.beeckman@wielerbondvlaanderen.be)

27/10 Alsemberg (Beersel) (B) (Afw) 8 j.: 10’. 9 j.: 12’. 10 j.: 15’. 11 j.: 17’. - I: Tent, J.B. Wouters-straat 120, 1652 Alsemberg (0474403061). - U: 09:00/11:00/12:00 K: Tent, J.B Woutersstraat 120, 1652 Alsemberg - Contact: Depeyper Toon, Dworpsestraat 137, 1651 Lot (Tel.: 0474403061) (info@classicaelsemaa.be) - Extra info: Initiatie + niet vergunninghouders om 10 u - Website: www.classicaelsemaa.be


27/10 Hoboken (A) (Afw)

25/09 Langemark (W) (Go)

06/10 Lichtervelde (W) (1.12b)

8 j.: 10’. 9 j.: 12’. 10 j.: 15’. 11 j.: 17’. - I: Voetbalplein Umicore, Schansstraat (Fort 8), 2660 Hoboken - U: 09:45/10:45/11:00 - K: Voetbalplein Umicore, Schansstraat (Fort 8), 2660 Hoboken Contact: Patrick Verbiest, D. Baganierlaan 3/3, 2660 Hoboken (Tel.: 0486897752) (verbiest.patrick@skynet.be) - Website: www.wacteAm.be

70 km - 690 EUR - Bijkomende prijzen: 50 EUR. Voorinschrijv.: Callewaert Daniel, Boezingestraat 156, 8920 Langemark (057488201) (callewad@skynet.be). - I: Sportkaffee Eleven, Boezingestraat 51A, 8920 Langemark (057215712). - U: 16:30/17:15/17:30 - K: Sportcentrum, Klerkenstraat 37, 8920 Langemark - Contact: Callewaert Daniel, Boezingestraat 156, 8920 Langemark (Tel.: 057488201) (callewad@skynet.be) - Extra info: 44 x 1,6 km

115,5 km - 690 EUR. - I: De Boksneuze, Statieplaats 8, 8810 Lichtervelde - U: 13:30/14:45/15:00 - K: De Boksneuze, Statieplaats 8, 8810 Lichtervelde - Contact: Filip Vanmoerkerke, Statieplaats 8, 8810 Lichtervelde (Tel.: 0475819299) (vermote.karien@skynet.be) - Extra info: 21 x 5,5 km Website: www.feesthuyzdestoasje.be

25/09 Lichtervelde (W) (Go)

114,4 km - 690 EUR. - I: Parochiale Kring, Veerstraat 46, 2840 Rumst (034585751). - U: 13:15/14:15/14:30 - K: Parochiale Kring, Veerstraat 46, 2840 Rumst - Contact: De Vis Hendrik, Jan Frans Van Geelstraat 16, 2812 Muizen-Mechelen (Tel.: 0473870525) (hendrik.de.vis@telenet.be) - Extra info: 13 x 8,8 km / Herdenkingsprijs LUDO DE BRUYNE

Men Elite 1.1 UCI 25/09 Omloop Van Het Houtland Lichtervelde (W) 188 km - 14477 EUR. Voorinschrijvingen: Vanrobaeys Eric, Oude Bruggeweg 7, 8810 Lichtervelde (0485754231) (eric.vanrobaeys@skynet.be). - I: Restaurant ‘T Gildeke, Statiestraat 5, 8810 Lichtervelde - U: 08:45/09:45/12:45 - K: Sporthal, Zandstraat 15, 8810 Lichtervelde - Contact: Kurt Doom, Koning Boudewijnlaan 32, 8810 Lichtervelde (Tel.: 0479599833) (info@omloopvanhethoutland.be) - Extra info: Briefing: 10u Website: www.omloopvanhethoutland.be

15/10 Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen (A)

Men Elite 1.2 UCI 29/09 Gooikse Pijl (B) 198,3 km - 6010 EUR. Voorinschrijvingen: Schets Danny, Edingsesteenweg 115, 1755 Gooik (0478421274) (schets_danny@hotmail.com) - I: Sporthal Koornmolen, Processiestraat 15, 1755 Gooik (0478421274). - U: 09:30/10:45/13:00 - K: Sporthal Koornmolen, Processiestraat 15, 1755 Gooik Contact: Schets Danny, Edingsesteenweg 115, 1755 Gooik (Tel.: 0478421274) (schets_danny@hotmail.com) - Extra info: 124,8 km + 7 x 10,5 km / Briefing: 11u Website: www.gooiksportief.be - Fotofinish: Links

Elites m.c./z.c./U23 26/09 Berlare (O) (Ind) 162,4 km - 5020 EUR. - I: Sporthal Berlare, Dorp 37 D, 9290 Berlare - U: 12:15/13:45/14:00 - K: Sporthal Berlare, Dorp 37 D, 9290 Berlare - Contact: Alain Cannuyer, Schuitje 11, 9290 Berlare (Tel.: 0470031414) (berlaresportief1@skynet.be) - Extra info: 14 x 11,6 km / Aanvraag wildcard: 0470031414 alaincannuyer1@skynet.be - Website: www.berlaresportief.be

07/10 69° Herfstcriterium Oostrozebeke (W) (Crit)

70 km - 690 EUR. Voorinschrijvingen: Vanrobaeys Eric, Oude Bruggeweg 7, 8810 Lichtervelde (0485754231) (eric.vanrobaeys@skynet.be). - I: De Wilro, Statiestraat 169, 8810 Lichtervelde - U: 12:15/13:15/13:30 - K: Sporthal, Zandstraat 15, 8810 Lichtervelde - Contact: Doom Kurt, Koning Boudewijnlaan 32, 8810 Lichtervelde (Tel.: 0479599833) (info@omloopvanhethoutland.be) - Extra info: 50 x 1,4 km Website: www.omloopvanhethoutland.be

28/09 Bissegem (W) (1.12b) 115,2 km - 690 EUR. - I: Middenstandshuis, Bissegemplaats 1, 8501 Bissegem (0471370018). - U: 13:00/14:00/14:30 - K: Sporthalle Ter Biezen, Heulsestraat, 8501 Bissegem - Contact: Verhelst Jacqui, Tuinwijklaan 36, 8501 Bissegem (Tel.: 0471370018) (jacqui.verhelst@skynet.be) - Extra info: 18 x 6,4 km

28/09 Dilbeek (B) (1.12b) 114 km - 810 EUR. - I: T’ Verwenkaffee, Gemeenteplein 9, 1700 Dilbeek (024667119). - U: 13:15/14:15/14:30 - K: Gemeentehuis Dilbeek, Gemeenteplein, 1700 Dilbeek - Contact: Fernand Pincket, Jozef De Windestraat 63, 1700 Dilbeek (Tel.: 024667715 of 0474839013) - Extra info: 19 x 6 km

28/09 Gent-Zwijnaarde (O) (1.12b) 109 km - 690 EUR. - I: Lokaal Kerksken, Dorpstraat, 9052 Gent - Zwijnaarde - U: 12:45/13:45/14:00 - K: Lokaal Kerksken, Dorpstraat, 9052 Gent - Zwijnaarde - Contact: Broché Etienne, Ter Linden 23, 9052 Gent - Zwijnaarde (Tel.: 092215239) (etienne.broche@gmail.com)

28/09 Stekene (O) (1.12b) 120 km - 690 EUR. - I: Feesttent, thv Nachtegaalstraat, 9190 Stekene - U: 13:00/14:00/14:30 - K: Dhr. W. Persoon, Nachtegaalstraat 35, 9190 Stekene - Contact: Van Peteghem Pascal, Bockedreef 19, Stekene (Tel.: 037890673) (pascal.vanpeteghem@telenet.be) - Extra info: 20 x 6 km Website: www.stekenekoerst.be

28/09 Wetteren (Ten - Ede) (O) (Open)

100 km. Voorinschrijvingen: Monbaillui Simon, Veldstraat 97, 8780 Oostrozebeke (0479821023) (herfstcriterium@gmail.com). - I: Café Vrij Polen, Hoogstraat 39, 8780 Oostrozebeke (056668721). - U: 13:00/14:15/14:30 - K: Sporthal, Oostrozebeke - Contact: Monbaillui Simon, Veldstraat 97, 8780 Oostrozebeke (Tel.: 0479821023) (herfstcriterium@gmail.com) - Extra info: 45 x 2,2 km

95 km - 500 EUR. - I: Café Safierken, Ede Dorp 18, 9230 Wetteren (Ten-Ede) (092521055). - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Café Safierken, Ede Dorp 18, 9230 Wetteren (Ten-Ede) - Contact: Fack Dirk, Edeschoolstraat 6, 9230 Wetteren (Ten-Ede) (Tel.: 0472344694) (dirk.fack@telenet.be)

09/10 Zele (O) (Ind)

115,5 km - 690 EUR. - I: GC De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem (0475790105). - U: 13:00/14:15/14:30 - K: Sporthal Kraainem, Patronaatstraat 10, 1950 Kraainem Contact: Van Laer François, Sint Pancratiuslaan 27 bus 1, 1950 Kraainem (Tel.: 0478881555) (jos.van.laer1@pandora.be) - Extra info: 15 x 7,7 km / 5€ (31-50) - Website: www.ksc-sprint.wo.be

152 km - 5020 EUR - Bijkomende prijzen: 225 EUR. - I: Café Gildenhuis, Kloosterstraat 12, 9240 Zele (0477317482). - U: 11:00/13:00/13:30 - K: Zaal Gildenhuis 1° Verdieping, Kloosterstraat 12, 9240 Zele - Contact: Kris Cornelis, Kloosterstraat 12, 9240 Zele (Tel.: 0477317482) (Fax: 052453145) (vzw.gildenhuis.zele@skynet.be)

11/10 Zwevezele Koers (W) (Ind) 153,6 km - 5020 EUR. - I: CC De Wissel, Tramstraat, 8750 Zwevezele - U: 12:00/13:30/13:45 - K: Sporthall, Kasteelstraat, 8750 Zwevezele - Contact: Piet Devos, Rijkestraat 25, Zwevezele (Tel.: 0477374576) (zwevezele.koers@telenet.be) Website: www.zwevezelekoers.be

Elite 1.12 Open Ind. 28/09 Tienen (B) 158 km - 3000 EUR - Bijkomende prijzen: 500 EUR. - I: Cafe In Den Oude Dragonder, Potteriestraat 186, 3300 Tienen - U: 12:00/13:15/13:30 - K: Stadion KVK Tienen, Bergevest, 3300 Tienen - Contact: Berger Rudy, (Tel.: 0496980083) - Extra info: 12 x 13,2 km / elke ronde premie van 50€ / 11° ronde SUPPERPREMIE

Klasse 1.12 A/B - Elite z.c./U23 1.12C Open (Am./Mas./Elzc/U23) 25/09 Kemzeke Stekene (O) (1.12b) 114 km - 690 EUR. - I: Café De Zwaan, Kemzekedorp 40, 9190 Kemzeke Stekene - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Sporthal Kemzeke, Stationsstraat 18 - 20, 9190 Kemzeke Stekene - Contact: Réno Martens, Pannenhuisstraat 32 A, Stekene (Tel.: 0475377478) (Fax: 093260013) (reno.martens@telenet.be)

29/09 Kraainem (B) (1.12b)

01/10 Sint-Lievens-Houtem (O) (1.12b) 113 km - 690 EUR. - I: Café De Gouden Leeuw, Marktplein 56, 9520 Sint-Lievens-Houtem - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Sportcentrum De Fabriek, Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem - Contact: Luc Matthys, Hoge Hellesemweg 18, Bavegem (Tel.: 0496522064) (info@wscbavegem.be) Website: www.wscbavegem.be

03/10 Tielt (W) (1.12b) 117 km - 800 EUR - Bijkomende prijzen: 700 EUR. - I: Cafe De Botermarkt, Markt 7, 8700 Tielt (051409880). - U: 12:45/13:45/14:00 - K: Sporthal De Ponte, Tramstraat, 8700 Tielt - Contact: Willy Den Baes, Steenovenstraat 43, 8700 Tielt (Tel.: 051404650) (willy.den.baes@telenet.be) - Extra info: 10 x 11,7 km / 10€ (31-50) / OMLOOP VAN HET HOOGSERLEI

05/10 Hooglede (W) (1.12B) 117 km - 810 EUR. - I: Cafe De Gouden Leeuw, Hogestraat 22, 8830 Hooglede (0473212128). - U: 13:00/14:00/14:30 - K: Gemeenteschool, Schoolstraat, 8830 Hooglede - Contact: Houthoofd Johan, Kerelstraat 3, 8830 Hooglede (Tel.: 0473428550) (Fax: 051223538) (johan.houthoofd2@telenet.be)

05/10 Kieldrecht (O) (1.12b) 114 km - 690 EUR. - I: Frituur Roma, Kouterstraat 75, 9130 Kieldrecht (037732646). - U: 13:00/14:15/14:30 - K: Voetbalstadion, Sportpleinstraat, 9130 Kieldrecht - Contact: Broeckaert Stefaan, Marktplein 37, 9130 Kieldrecht (Tel.: 037735444) (stefaan.broeckaert@axa-bank.be)

06/10 Rumst (A) (1.12b)

07/10 Kuurne (W) (Go) 63 km - 690 EUR. Voorinschrijvingen: André Vanderbeken, Steenovenstraat 67, 8520 Kuurne (056714581) (andre.vanderbeken@skynet.be). - I: Café De Kroone, Marktplein, 8520 Kuurne - U: 14:45/15:45/16:00 - K: Emmaushuis, Marktplein (Naast Kerk), 8520 Kuurne - Contact: André Vanderbeken, Steenovenstraat 67, Kuurne (Tel.: 056714581) (andre.vanderbeken@skynet.be)

07/10 Petegem - Deinze (O) (1.12b) 113,4 km - 690 EUR - Bijkomende prijzen: 100 EUR. - I: Feesttent, Centrumlaan Oostkouter, 9800 Petegem Deinze - U: 12:30/13:45/14:00 - K: Palaestra, Kastanjelaan, 9800 Petegem Deinze - Contact: Adelin Coussement, Petegem Deinze (adelincoussement@skynet.be) - Extra info: 5€ (31-50)

09/10 Aalter-Lotenhulle (O) (1.12b) 109 km - 690 EUR. - I: Café Transport, Heirstraat 22, 9880 Aalter-Lotenhulle (0495525459). - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Sportterrein-Voetbalkantine, Breestraat 1, 9880 Aalter-Lotenhulle - Contact: Marc De Witte, Grote Lijkstraat 5, 9880 Aalter-Lotenhulle (Tel.: 0495525459) (dewittemortier@skynet.be) - Extra info: 15 x 7,25 km

09/10 Ichtegem (W) (1.12a) 128 km - 1150 EUR - Bijkomende prijzen: 1000 EUR. - I: Feesttent, Kruispunt De Engel, 8480 Ichtegem - U: 13:15/14:15/14:30 - K: Sportcentrum, Keibergstraat, 8480 Ichtegem - Contact: Wim Mattheus, Pieter Breugellaan 19, 8480 Ichtegem (3dwvl@3dwvl.be)

12/10 Lommel (Lb) (1.12b) 103 km - 690 EUR - Bijkomende prijzen: 150 EUR. - I: Cultureel Centrum De Kom, Komstraat 2, 3920 Lommel (0496160336). - U: 11:30/12:30/13:00 - K: Basischool Lommel-Kolonie, Luikersteenweg 447, 3920 Lommel - Contact: Baijens Johan, A.Delemazurestraat 20, 3920 Lommel (Tel.: 0496160336) (johan.baijens@telenet.be) - Extra info: 5€ (31-40)

13/10 Boom (A) (1.12b) 115,6 km - 670 EUR. - I: Café Biljart, Kerkhosfstraat 178, 2850 Boom (038885345). - U: 13:00/14:15/14:30 - K: Voetbalterreinen Rupel Boom, Schommelei 5, 2850 Boom - Contact: Campo Glenn, Jacob Smitslaan 21, 2630 Aartselaar (Tel.: 0497326843) (glenn.campo@telenet.be) - Website: www.rupelspurters.be

13/10 Deerlijk (Belgiek) (W) (1.12b) 108 km - 810 EUR - Bijkomende prijzen: 100 EUR. - I: Feestzaal Lindenhof, Vichtesteenweg, 8540 Deerlijk (056777803). - U: 13:15/14:15/14:30 - K: Sparta Belgiek Kelderke, Breestraat, 8540 Deerlijk - Contact: Walter Ciucke, Wijmelbeekstraat 4, 8540 Deerlijk (Tel.: 0475760460) (walter.coucke@telenet.be) - Extra info: 10€ (31-40)

13/10 Wommelgem (A) (1.12b) 104 km - 810 EUR. - I: Tent, Echelveldstraat, 2160 Wommelgem (0478492638). - U: 14:00/14:45/15:00 - K: Kon. Ternesse VV, Scheersel, 2160 Wommelgem - Contact: Yves Van Den Broeck, Stommehoevestraat 81, 2160 Wommelgem (Tel.: 0478492638) (annivo@skynet.be) - Extra info: 20 x 5,2 km

13/10 Alken (Lb) (Open) 99 km - 450 EUR. - I: Feesttent, Pleinstraat 44, 3570 Alken (011728557 of 0474466376). - U: 12:15/13:00/13:30 - K: Feesttent, Pleinstraat 44, 3570 Alken - Contact: Vanbrabant Guido, Pleinstraat 57A, Alken (Tel.: 0474466376) (vanbrabantguido@telenet.be) - Extra info: 19 x 5,2 km Fotofinish: Links

15/10 Heist Op Den Berg (Goor) (A) (1.12b) 102 km - 690 EUR. - I: Zaal Ter Molen, P Mellaertsstraat, 2220 Heist Op Den Berg (Goor) - U: 14:00/15:15/15:30 - K: School, P Mellaertsstraat, 2220 Heist Op Den Berg (Goor) - Contact: Gysemans Eric, Houwstraat 131, 2580 Putte (Tel.: 0496693668) (Fax: 015220808) (eric@gysemans.biz)

33


1.13 U23 28/09 Harelbeke (W) (Oo) 108 km - 690 EUR - Bijkomende prijzen: 500 EUR. - I: Café Bundy´s, Elfde Julistraat, 8530 Harelbeke - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Gem. Jongensschool, Zandbergstraat, 8530 Harelbeke - Contact: Bart Deneckere, Zandbergstraat 159, 8530 Harelbeke (Tel.: 0475654081) (bart.deneckere@skynet.be) - Extra info: 10€ (30-50) / 300€ premies

12/10 Rekkem-Paradijs (W) (Oo) 113,05 km - 810 EUR - Bijkomende prijzen: 100 EUR. - I: Cafe Louis, Schelpenstraat 108, 8930 Rekkem (0479097932). - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Magazijn Durieu, Schelpenstraat 106, 8930 Rekkem - Contact: Demeyere Ivan, Wijk Ten Bulke 35, 8930 Rekkem (Tel.: 0478682044) (fc114732@skynet.be) - Extra info: 17 x 6,65 km - Website: www.bloggen.be/kvcvzwrekkem

Juniores 1.14.3 28/09 Sint Gillis Waas (O) (Oo) 95,2 km - 500 EUR. - I: Cafe Glazen Leeuw, Herenstraat 8, 9170 Sint Gillis Waas - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Cafe ‘T Sportje, Herenstraat, 9170 Sint Gillis Waas - Contact: J.M. Lories, Gaverstraat 34, 9170 Sint Gillis Waas (Tel.: 0485515579)

28/09 Sint-Jozef-Londerzeel (B) (Oo) 85 km - 500 EUR. - I: Café Huis Ten Halve, Klein Holland 123, 1840 Londerzeel (0475495938). - U: 13:30/15:15/15:30 - K: Tent Huis Ten Halve, Klein Holland 123, 1840 Londerzeel - Contact: Van Praet Danny, Lt. Philippartstraat 14, 1820 Melsbroek (Tel.: 0475495938) (danny.vanpraet@skynet.be) - Extra info: 11 x 7,8 km

05/10 Heestert (W) (Oo) 84 km - 500 EUR - Bijkomende prijzen: 100 EUR. - I: Cafe De Metro, Stijnstreuvelstraat 43, 8551 Heestert (056644619). - U: 13:30/14:30/15:00 - K: Zaal Malpertus, Gauwelstraat 29, 8551 Heestert - Contact: Malfait Maurits, Outrijvestraat 75, 8551 Heestert (Tel.: 0478659154) (maurits.malfait@telenet.be) - Extra info: 12 x 7 km

05/10 Herk-De-Stad (Lb) (Oo) 93,6 km - 500 EUR. - I: Parochiezaal Paroza, Dorpstraat 29, 3540 Donk / Herk-De-Stad (0496584522). - U: 13:00/14:00/14:30 - K: S.C. Donk Voetbalplein, Hurbroekstraat Z/N, 3540 Donk / HerkDe-Stad - Contact: Walmagh William, Amandinaweg 104, 3540 Herk-De-Stad (Tel.: 0496584522) (Fax: 013554534) (williAm.w@skynet.be)

06/10 Appelterre (O) (Go) 60 km - 500 EUR - Bijkomende prijzen: 300 EUR. Voorinschrijvingen: Van De Maele Benny, Wilderstraat 46, 9400 NinoveAppelterre (0473482912) (nancy.van.lierde3@telenet.be). - I: Café Jempi, ‘T Angereelstraat 99, 9400 Ninove-Appelterre (054330560). - U: 14:30/15:45/16:00 - Contact: Van De Maele Benny, Wilderstraat 46, 9400 Ninove-Appelterre (Tel.: 0473482912) (nancy.van.lierde3@telenet.be)

06/10 Borlo - Gingelom (Lb) (Oo) 81,6 km - 500 EUR. - I: Café Decat, Homsemstraat 50, 3891 Borlo (011882570). - U: 13:00/14:15/14:30 - K: Voetbalterrein Gravelo, Truilingenstraat 40, 3891 Buvingen - Gingelom - Contact: Omer Bovy, Nieuwstraat 32, 3891 Borlo (Tel.: 0475383491) (omer.bovy@telenet.be) - Extra info: 12 x 6,8 km Website: www.stervanzuidlimburg.be

06/10 Ingooigem (W) (Oo) 79,2 km - 660 EUR. - I: Café Nieuw Yvegem, Ingooigemstraat 19, 8570 Ingooigem (056774568). - U: 14:00/15:15/15:30 - K: Smesseplein, Schellebellestraat, 8570 Ingooigem - Contact: Meulebrouck Marnix, Hoogveld 29, 8570 Ingooigem (Tel.: 0473860003) (marnixmeulebrouck@hotmail.com) - Extra info: 11 x 7,2 km - Website: www.halle-ingooigem.be

06/10 Knesselare (O) (Oo) 80 km - 500 EUR. - I: De Sportkring, Kloosterstraat 5, 9910 Knesselare (093742645). - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Muziekschool, Veldstraat 53, 9910 Knesselare - Contact: Gerard Vandenabeele, Blakte 13, 9910 Knesselare (Tel.: 093743732) (gerard.vandenabeele@telenet.be)

06/10 Stalhille (W) (Oo) 82,8 km - 660 EUR. - I: Cafe T Hoekske, Cathilleweg 98, 8490 Stalhille (0496595111). - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Zaal Swanenburg, Cathilleweg 38, 8490 Stalhille - Contact: Huyghe Roger, Gistelsteenweg 629, 8490 Jabbeke (Tel.: 0475890988) - Extra info: 12 x 6,9 km

34

12/10 Alken (Lb) (Oo) 88,4 km - 500 EUR. - I: Feesttent, Pleinstraat 44, 3570 Alken (011728557 of 0474466376). - U: 13:45/14:30/15:00 - K: Feesttent, Pleinstraat 44, 3570 Alken - Contact: Vanbrabant Guido, Pleinstraat 57A, 3570 Alken (Tel.: 0474466376) (vanbrabantguido@telenet.be) - Extra info: 17 x 5,2 km Fotofinish: Links

13/10 Heist Op Den Berg (Goor) (A) (Oo) 74 km - 500 EUR. - I: Zaal Ter Molen, P. Mellaertsstraat, 2220 Heist Op Den Berg - U: 13:15/14:45/15:00 - K: School, P Mellaertsstraat, 2220 Heist Op Den Berg - Contact: Gysemans Eric, Houwstraat 131, 2580 Putte (Tel.: 0496693668) (Fax: 015220808) (eric@gysemans.biz) Website: kwheistzuiderkempen.be

13/10 Wommelgem (A) (Oo) 78 km - 660 EUR. - I: Tent, Echelveldstraat, 2160 Wommelgem (0478492638). - U: 11:45/12:30/12:45 - K: Kon. Ternesse VV, Scheersel, 2160 Wommelgem - Contact: Yves Van Den Broeck, Stommehoevestraat 81, 2160 Wommelgem (Tel.: 0478492638) (annivo@skynet.be) - Extra info: 15 x 5,2 km

13/10 Zwevegem-Knokke (W) (Oo) 84 km - 500 EUR. - I: Café Den Dakar, Avelgemstraat, 8550 Zwevegem Knok - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Voetbalveld Knokke, Avelgemstraat, 8550 Zwevegem - Contact: Vanmeerhaeghe Kathleen, Meiweg 2, 8550 Zwevegem (Tel.: 0477534139) (kathleen.vanmeerhaeghe@skynet.be) - Extra info: 12 x 7 km

1.15 Dames Elite 25/09 Berlare (O) (Oo) 97,5 km - 500 EUR. - I: Sporthal Berlare, Dorp 37 D, 9290 Berlare - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Sporthal Berlare, Dorp 37 D, 9290 Berlare - Contact: Alain Cannuyer, Schuitje 11, 9290 Berlare (Tel.: 0470031414) (berlaresportief1@skynet.be) - Extra info: 13 x 7,5 km - Website: www.berlaresportief.be

1.16 Dames Jeugd 29/09 Ichtegem (W) (Oo) 60 km - 275 EUR. - I: Café De Somme, Markt 20, 8480 Ichtegem - U: 13:30/14:45/15:00 - K: Sportcentrum, Keibergstraat, 8480 Ichtegem - Contact: Danny Mattheus, (Tel.: 0472252206) - Extra info: 5€ (25-35)

Nieuwelingen 1.17 NAT 06/10 Tielt (W) (Bvb)

29/09 Scherpenheuvel-Zichem (Okselaar) (B) (Oo) 70 km - 435 EUR. Voorinschrijvingen: Hoobergs Ivan, Turnhoutsebaan 76, 3271 Zichem-Okselaar (0472386841) (ivanhoobergs@hotmail.com). - I: Café Den Oks, Turnhoutsebaan 76, 3271 Zichem-Okselaar (0472386841). - U: 13:00/14:00/14:30 - Contact: Hoobergs Ivan, Turnhoutsebaan 76, 3271 Zichem-Okselaar (Tel.: 0472386841) (Fax: 013771189) (ivanhoobergs@hotmail.com) - Extra info: 14 x 5 km Website: www.wtckroemegedonokselaar.be

06/10 Aalter-Lotenhulle (O) (Oo) 51 km - 435 EUR. - I: Café Transport, Heirstraat 22, 9880 Aalter-Lotenhulle (0495525459). - U: 14:00/15:15/15:30 - K: Sportterrein-Voetbalkantine, Breestraat 1, 9880 Aalter-Lotenhulle - Contact: Marc De Witte, Grote Lijkstraat 5, Aalter-Lotenhulle (Tel.: 0495525459) (dewittemortier@skynet.be) - Extra info: 7 x 7,25 km

06/10 Appelterre (O) (Go) 40 km - 435 EUR - Bijkomende prijzen: 200 EUR. Voorinschrijvingen: Van De Maele Benny, Wilderstraat 46, 9400 NinoveAppelterre (0473482912) (nancy.van.lierde3@telenet.be). - I: Café Jempi, ‘T Angereelstraat 99, 9400 Ninove-Appelterre (054330560). - U: 12:30/13:45/14:00 - Contact: Van De Maele Benny, Wilderstraat 46, 9400 Ninove (Tel.: 0473482912) (nancy.van.lierde3@telenet.be)

06/10 Boechout (A) (Go) 38 km - 435 EUR. Voorinschrijvingen: Van Den Heuvel Luc, Lange Kroonstraat 96, 2530 Boechout (0476617665) (luc.vdh@scarlet.be). - I: JF Willemsschool, Hovesesteenweg 12, 2530 Boechout - U: 12:00/13:15/13:30 - K: JF Willemsschool, Hovesesteenweg 12, 2530 Boechout - Contact: Luc Van Den Heuvel, Lange Kroonstraat 96, 2530 Boechout (Tel.: 0476617665) (luc.vdh@scarlet.be) - Extra info: 20 x 1,9 km / 5€ tot laatste renner - Website: www.boechoutkoerst.be

06/10 Volkegem - Oudenaarde (O) (Oo) 54 km - 500 EUR - Bijkomende prijzen: 400 EUR. - I: Kantine VV Volkegem, Hongerije 17, 9700 Oudenaarde - U: 14:00/15:15/15:30 - K: VV Volkegem, Hongerije 17, 9700 Oudenaarde - Contact: Dirk Van Gansbeke, Rekkemstraat 58, 9700 Oudenaarde (Tel.: 0475207076) (Fax: 055318824) (vangansbekedirk@hotmail.com) - Extra info: 9 x 6 km Website: www.volkegemkoerst.be

12/10 Lommel (Lb) (Oo) 57,4 km - 435 EUR - Bijkomende prijzen: 110 EUR. - I: Cultureel Centrum De Kom, Komstraat 2, 3920 Lommel (0496160336). - U: 14:00/15:00/15:30 - K: Basischool Lommel-Kolonie, Luikersteenweg 447, 3920 Lommel - Contact: Baijens Johan, A.Delemazurestraat 20, 3920 Lommel (Tel.: 0496160336) (johan.baijens@telenet.be) - Extra info: 5€ (41-50)

79,2 km - 900 EUR - Clubprijzen: 530 EUR - Bijkomende prijzen: 200 EUR. Voorinschrijvingen: Vergote Walter, Ruiseleedsestwg 7, 8700 Tielt (051403294 of 0494487524) - I: Europahal, Generaal Maczekplein, 8700 Tielt - U: 12:00/12:45/15:00 - K: Sporthal, Sportlaan, 8700 Tielt - Contact: Vergote Walter, (walter.vergote@skynet.be) - Extra info: 10€ (31-50)

12/10 Sint-Denijs (W) (Oo)

13/10 Affligem (B) (Top)

13/10 Alken (Lb) (Oo)

79 km - 1200 EUR - Bijkomende prijzen: 350 EUR. Voorinschrijvingen: Dirk Van Goethem, Avondelsbaan 18, 9320 Erembodegem (053711472) (dirkvan.goethem@skynet.be). - I: Loanton, Bellestraat 103, 1790 Affligem (053663535). - U: 11:00/13:45/14:30 - K: Gemeentelijk Centrum Bellekout, Bellestraat 99, 1790 Affligem - Contact: Dirk Van Goethem, Avondelsbaan 18, 9320 Erembodegem (Tel.: 053665053 of 0495273982) (dirkvan.goethem@skynet.be) - Extra info: aanloop van 0,8 km + 8 x 9,8 km / Briefing: 12u30 - Fotofinish: Links

62,4 km - 500 EUR - Bijkomende prijzen: 80 EUR. - I: Café Driwiski, Driesstraat 38, 8554 Sint-Denijs (056456577). - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Sportcentrum, Dalestraat 38, 8554 SintDenijs - Contact: Guy Thibaut, Driesstraat 38, 8554 Sint-Denijs (Tel.: 056456577) (gtidriwiski@hotmail.com)

52 km - 435 EUR. - I: Feesttent, Pleinstraat 44, 3570 Alken (011728557 of 0474466376). - U: 14:45/15:30/16:00 - K: Feesttent, Pleinstraat 44, 3570 Alken - Contact: Vanbrabant Guido, Pleinstraat 57A, 3570 Alken (Tel.: 0474466376) (vanbrabantguido@telenet.be) - Extra info: 10 x 5,2 km Fotofinish: Links

13/10 Lendelede (W) (Oo)

28/09 Maarkedal (O) (Oo)

63,7 km - 435 EUR. - I: Café ‘T Nieuw Paradijs, Dorpsplein 26, 8860 Lendelede (0496356840). - U: 13:30/14:30/15:00 - K: Sportcentrum, Steuren Ambacht 2, 8860 Lendelede - Contact: Rigole Raoul, Burg. G. Dussartlaan 97, 8860 Lendelede (Tel.: 056352646) (Fax: 056440640) (raoul.rigole@telenet.be) - Extra info: 14 x 4,55 km - Website: www.veloclublendeledesport.be

63 km - 500 EUR. - I: Gemeenteschool, Maarkeweg 63, 9689 Maarkedal (0486562928). - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Café Den Lustigen Boer, Maarkeweg, 9689 Maarke-Kerkem - Contact: Janssens Luc, G. Lobertstraat 46, 9700 Oudenaarde (Tel.: 0486562928) (marcmyriAm.janssens@skynet.be) - Extra info: 7 x 9 km

Klasse 1.18 (Am./Mas.) 1.12c Open (Am./Mas./Elzc/U23)

1.17.3 Nieuwelingen

28/09 Sint-Jozef-Londerzeel (B) (Oo) 63 km - 435 EUR. - I: Café Huis Ten Halve, Klein Holland 123, 1840 Londerzeel (0475495938). - U: 12:00/13:15/13:30 - K: Tent Huis Ten Halve, Klein Holland 123, 1840 Londerzeel - Contact: Van Praet Danny, Lt. Philippartstraat 14, 1820 Melsbroek (Tel.: 0475495938) (danny.vanpraet@skynet.be) - Extra info: 8 x 7,8 km

28/09 Wetteren (Ten - Ede) (O) (Open) 95 km - 500 EUR. - I: Café Safierken, Ede Dorp 18, 9230 Wetteren (Ten-Ede) (092521055). - U: 13:45/14:45/15:00 - K: Café Safierken, Ede Dorp 18, 9230 Wetteren (Ten-Ede) - Contact: Fack Dirk, Edeschoolstraat 6, 9230 Wetteren (Ten-Ede) (Tel.: 0472344694) (dirk.fack@telenet.be)

13/10 Alken (Lb) (Open) 99 km - 450 EUR. - I: Feesttent, Pleinstraat 44, 3570 Alken (011728557 of 0474466376). - U: 12:15/13:00/13:30 - K: Feesttent, Pleinstraat 44, 3570 Alken - Contact: Vanbrabant Guido, Pleinstraat 57A, Alken (Tel.: 0474466376) (vanbrabantguido@telenet.be) - Extra info: 19 x 5,2 km Fotofinish: Links


15/10 Heist Op Den Berg (Goor) (A) (Oo) I: Zaal Ter Molen, P Mellaertsstraat, 2220 Heist Op Den Berg - U: Am. + M. A: 12:00/13:15/13:30 - M. B: 12:00/13:15/13:30 - M.C.: 12:00/13:15/13:30 - K: School, P Mellaertsstraat, 2220 Heist Op Den Berg - Contact: Gysemans Eric, Houwstraat 131, 2580 Putte (Tel.: 0496693668) (Fax: 015220808) (eric@gysemans.biz)

Gentlemen 28/09 Woumen ( Dilsmuide ) (W) (Cl) 672 km - 100 EUR. Voorinschrijvingen: www.wielertoeristenwedstrijden.be - U: 15:00 - K: Tent Marktplein Woumen, 8600 Woumen ( Diksmuide ) - Contact: Wouter Vanden Berghe, Woumenweg 160, 8600 Woumen ( Diksmuide ) (Tel.: 092331596 of 0476923501) (wouvdb@hotmail.com)

05/10 Waterland Oudeman (O) (Cl) 40 km. Voorinschrijvingen: Huvaere Vicky, Kerkstraat 37, 9988 Waterland-Oudeman (0486369116) (vicky.huvaere@telenet.be). - I: Café Nooit Gdacht, Nieuwstraat, 9988 Waterland-Oudeman U: 14:30/15:45/16:00 - K: Café Nooit Gedacht, Nieuwstraat, 9988 Waterland-Oudeman - Contact: Huvaere Vicky, Kerkstraat 37, 9988 Waterland-Oudeman (Tel.: 0486369116) (vicky.huvaere@telenet.be) - Extra info: DIT IS EEN WEDSTRIJD OP UITNODIGING!!

06/10 Boechout (A) (Afw) 38 km. Voorinschrijvingen: Luc Van Den Heuvel, Lange Kroonstraat 96, 2530 Boechout (0476617665) (luc.vdh@scarlet.be). - I: JF Willemsschool, Hovesesteenweg 12, 2530 Boechout - U: 13:45/14:45/15:00 - K: JF Willemsschool, Hovesesteenweg 12, 2530 Boechout - Contact: Luc Van Den Heuvel, Lange Kroonstraat 96, 2530 Boechout (Tel.: 0476617665) (luc.vdh@scarlet.be) - Extra info: enkel voor dorpelingen, inwoners van Boechout-Vremde - Website: www.boechoutkoerst.be

06/10 Volkegem (O) (Afw) 42 km - Bijkomende prijzen: 250 EUR. Voorinschrijvingen: Van Gansbeke Dirk, Rekkemstraat 58, 9700 Oudenaarde (0475207076) (vangansbekedirk@hotmail.com). - I: Kantine VV Volkegem, Hongerije 17, 9700 Oudenaarde - U: 12:15/13:15/13:30 - K: VV Volkegem, Hongerije 17, 9700 Oudenaarde - Contact: Van Gansbeke Dirk, Rekkemstraat 58, 9700 Oudenaarde (Tel.: 0475207076) (Fax: 055318824) (vangansbekedirk@hotmail.com) - Extra info: 7 x 6 km / Parochianen & wielertoeristen (geen vergunninghouders) Website: www.volkegemkoerst.be

Aspiranten 29/09 Geel Ten Aart (A)

Miniemen 29/09 Geel Ten Aart (A) 8 j.: 4 km. 9 j.: 6 km. 10 j.: 10 km. 11 j.: 15 km. - I: De Zoete Morgen, Sluisstraat 23, 2440 Geel (Ten Aard) - U: 8 j.: 09:00/09:45/10:00 - 9 j.: 09:00/09:45/10:00 - 10 j.: 09:00/09:45/10:00 - 11 j.: 09:00/09:45/10:00 - K: De Zoete Morgen, Sluisstraat 23, 2440 Geel (Ten Aard) - Contact: Johnny Verswijvel, Sluisstraat 23, 2440 Geel (Ten Aard) (Tel.: 0495747342) (wielervrienden@grosemans.net) - Extra info: 8 j.: 3 ronden - 9 j.: 4 ronden - 10 j.: 7 ronden - 11 j.: 10 ronden

29/09 Herk-De-Stad (Lb) 8 j.: 3,4 km. 9 j.: 5,1 km. 10 j.: 8,5 km. 11 j.: 13,6 km. - I: Gelegenheidstent, Terbermenweg 76, 3540 Schakkebroek / Herk-De-Stad (0495150991). - U: 8 j.: 09:45/10:30/11:00 - 9 j.: 10:35/11:00/11:30 - 10 j.: 11:05/11:30/12:00 - 11 j.: 11:45/12:30/13:00 - K: Voetbalterein Amandina Vc, Schoolstraat Z/N, 3540 Schakkebroek / Herk-De-Stad - Contact: Ivan Machiels, Smolderstraat 211, 3540 Schakkebroek / Herk-De-Stad (Tel.: 0495150991) (ivan.machiels@telenet.be)

29/09 Sint Kornelis Horebeke (O) 8 j.: 4 km. 9 j.: 6 km. 10 j.: 10 km. 11 j.: 15 km. - I: Jeugdclub Arcadia, Bovenstraat, 9661 Sint Kornelis Horebeke - U: 8 j.: 08:15/09:45/10:00 - 9 j.: 08:15/09:45/10:00 - 10 j.: 08:15/09:45/10:00 - 11 j.: 08:15/09:45/10:00 - K: Jeugdclub Arcadia, Bovenstraat 1, 9661 Sint Kornelis Horebeke - Contact: Guy Glorieux, Koekoekstraat 7, 9661 Horebeke (glorieux.guy@telenet.be)

29/09 Tienen Kumtich (B) 8 j.: 3,6 km. 9 j.: 5,4 km. 10 j.: 9 km. 11 j.: 14,4 km. - I: Café Bij David, Sint Gilisplein, 3300 Tienen Kumtich - U: 8 j.: 10:00/10:45/11:00 - 9 j.: 10:00/10:45/11:00 - 10 j.: 10:00/10:45/11:00 - 11 j.: 10:00/10:45/11:00 - K: Café Bij David, Sint Gilisplein, 3300 Tienen Kumtich - Contact: Vanderwaeren, Bloemenstraat 20, 3300 Tienen (Tel.: 0475211210) (rene_vanderwaeren@hotmail.com) - Extra info: 8 j.: 2 x 1,8 km 9 j.: 3 x 1,8 km - 10 j.: 5 x 1,8 km - 11 j.: 8 x 1,8 km

29/09 Wielsbeke (W) 8 j.: 6 km. 9 j.: 6 km. 10 j.: 9,6 km. 11 j.: 14,4 km. - I: Ocmw Ter Lembeek, Hernieuwenstraat, 8710 Wielsbeke - U: 8 j.: 08:00/08:45/09:00 - 9 j.: 08:00/08:45/09:00 - 10 j.: 08:00/08:45/09:00 - 11 j.: 08:00/08:45/09:00 - K: Hernieuwenburg, Hernieuwenstraat, 8710 Wielsbeke - Contact: Bernard Vanluchene, Waterstraat 54, 8710 Wielsbeke (Tel.: 0472285494) (bernard.vanluchene@bintg.com)

Mountainbike

12 j.: 20 km. 13 j.: 25 km. 14 j.: 35 km. - I: De Zoete Morgen, Sluisstraat 23, 2440 Geel (Ten Aard) - U: 12 j.: 13:00/13:45/14:00 - 13 j.: 14:00/14:45/15:00 - 14 j.: 15:00/16:00/16:15 - K: De Zoete Morgen, Sluisstraat 23, 2440 Geel (Ten Aard) - Contact: Johnny Verswijvel, Sluisstraat 23, 2440 Geel (Ten Aard) (Tel.: 0495747342) (wielervrienden@grosemans.net) - Extra info: 12 j.: 9 ronden - 13 j.: 12 ronden - 14 j.: 17 ronden

27/09 Antwerpen (A) (Mbt)

29/09 Herk-De-Stad (Lb)

Contact: Fien Lammertyn, Oostmolenstraat 72, 9880 Aalter (Tel.: 0475468908 of 0486879956) (belaeykenny@me.com) Website: www.worldcuptrial.com

12 j.: 18,7 km. 13 j.: 23,8 km. 14 j.: 34 km. - I: Gelegenheidstent, Terbermenweg 76, 3540 Schakkebroek / Herk-DeStad (0495150991). - U: 12 j.: 12:45/13:30/14:00 - 13 j.: 13:45/14:30/15:00 - 14 j.: 14:45/15:30/16:00 - K: Voetbalterein Amandina Vc, Schoolstraat Z/N, 3540 Schakkebroek / Herk-DeStad - Contact: Ivan Machiels, Smolderstraat 211, 3540 Schakkebroek / Herk-De-Stad (Tel.: 0495150991) (ivan.machiels@telenet.be)

29/09 Sint Kornelis Horebeke (O) 12 j.: 20,4 km. 13 j.: 27,2 km. 14 j.: 51 km. - I: Jeugdhuis Arcadia, Bovenstraat, 9667 Sint Kornelis Horebeke (0475585117). - U: 12 j.: 12:15/13:15/13:30 - 13 j.: 13:30/14:15/14:30 - 14 j.: 14:45/15:45/16:00 - K: Jeugdclub Arcadia, Bovenstraat, 9667 St Kornelis Horebeke - Contact: Guy Glorieux, Koekoekstraat, Sint Kornelis Horebeke (Tel.: 0475585117) (glorieux.guy@telenet.be) - Extra info: 6 x 3,4 km

29/09 Tienen Kumtich (B) 12 j.: 19,8 km. 13 j.: 25,2 km. 14 j.: 36 km. - I: Café Bij David, Sint Gilisplein, 3300 Tienen Kumtich - U: 12 j.: 13:00/13:45/14:00 13 j.: 13:00/14:45/15:00 - 14 j.: 13:00/15:45/16:15 - K: Café Bij David, Sint Gilisplein, 3300 Tienen Kumtich - Contact: Vanderwaeren, Bloemenstraat 20, 3300 Tienen (Tel.: 0475211210) (rene_vanderwaeren@hotmail.com) - Extra info: 12 j.: 11 x 1,8 km - 13 j.: 14 x 1,8 km - 14 j.: 20 x 1,8 km

29/09 Wielsbeke (W) 12 j.: 19,8 km. 13 j.: 26,4 km. 14 j.: 46,2 km. - I: Ocmw Ter Lembeek, Hernieuwenstraat, 8710 Wielsbeke (0472285494). U: 12 j.: 13:00/13:30/13:45 - 13 j.: 14:00/14:45/15:00 - 14 j.: 15:00/15:45/16:15 - K: Hernieuwenburg, Hernieuwenstraat, 8710 Wielsbeke - Contact: Bernard Vanluchene, Waterstraat 54, 8710 Wielsbeke (Tel.: 0472285494) (bernard.vanluchene@bintg.com)

Contact: Fien Lammertyn, Oostmolenstraat 72, 9880 Aalter (Tel.: 0475468908 of 0486879956) (belaeykenny@me.com) Website: www.worldcuptrial.com

28/09 Antwerpen (A) (Mbt)

28/09 Meerhout (A) (Mbxco) 7-11j (niet vergunning) : 15’. U9 : 15’. U11 : 20’. Dagrijders 1218j : 25’. U13 : 30’. U15 : 40’. - I: Tent, Bredestraat, Meerhout - U: 7-11j (niet vergunning) : 12:30 - U9 : 13:00 - U11 : 13:30 - Dagrijders 12-18j : 15:00 - U13 : 15:45 - U15 : 16:30 - Contact: Frank Hannes, (info@luihoeve.be) Website: www.mtbkidschallenge.be of www.luihoeve.be

29/09 Antwerpen (A) (Mbt) Contact: Fien Lammertyn, Oostmolenstraat 72, 9880 Aalter (Tel.: 0475468908 of 0486879956) (belaeykenny@me.com) Website: www.worldcuptrial.com

06/10 Moerzeke-Kastel (O) (Mbxco) I: Gemeentezaal Ter Munken, Scheldestraat, 9220 MoerzekeKastel - U: 7-8j (zonder vergun.) : 10:00 - 9-10-11j (zonder vergun.) : 10:30 - U9-7 : 11:00 - 12-18j (zonder vergun.) : 11:45 - U11 : 12:30 - U13 : 13:15 - U15 : 14:00 - Contact: (Tel.: 052483096) (jans.bikeshop@telenet.be) Website: www.kidschallenge.be

BMX 29/09 Aarschot (B) (Top) blok voormiddag: 544 EUR. blok namiddag: . - I: Bmx Team Bekaf, Bekaflaan, 3200 Aarschot - U: blok voormiddag: 10:00 - blok namiddag: 14:00 - Contact: Andries Sonja, Winterstraat 129, 3201 Langdorp (Tel.: 0494594439) (bmxbekaf@skynet.be) Website: www.bmxbekaf.be

06/10 Ravels (A) (Kvv) Categorïen tot 10 jaar en cruisers: . Categoriën vanaf 11 jaar: . - I: Tent Parcours, Onze Lieve Vrouwestraat 120, 2380 Ravels (0475540158). - Contact: Ooms Patrick, Oosteinde 9, Ravels (Tel.: 0475540158) (patrick.ooms3@pandora.be) - Extra info: Recreanten toegelaten. - Website: www.thebmxdevils.be

13/10 Massenhoven (A) (Top) I: De Populier, Populierenhoeve, 2240 Zandhoven - Contact: Bastiaens Pegie, Nieuwendijk 18, 2990 Wuustwezel (Tel.: 0497537056) (Fax: 036695892) (info@bmxmassenhoven.be) Website: www.bmxmassenhoven.be

Indoor 28/09 Genk - Beker Van Genk Elite (Lb) (Cbi) I: Roerstraat 3, 3600 Genk - U: 14:00 - Contact: Marc Snoks, (Tel.: 0477465939) (uitkoen@hotmail.com)

05/10 Gent (O) (Cbi) I: Zaal De Koornbloem, Ekkergemstraat 30, 9000 Gent - U: 13:00 - Contact: Rudy Bondue, (Tel.: 092301058 of 0477655364) (snacyclobal-gent@skynet.be)

20/10 Gent - 1° Afdeling - Final Four Met Opstijgronde (O) (Cbn) I: Zaal De Koornbloem, Ekkergemstraat 30, 9000 Gent - U: 14:00 - Contact: Rudy Bondue (092301058), Robert Covent (0477655364), (snacyclobal-gent@skynet.be) Website: www.cyclobalsnagent.be

Promotionele Activiteiten 28/09 Meerhout (A) (Nam) I: Brasserie De Luihoeve, Bredestraat, 2450 Meerhout - U: 12:00/ - Contact: Frank Hannes, Bredestraat 66, 2450 Meerhout

28/09 Stabroek-Putte (A) (Iwv) I: Kasteel Ravenhof, AC Swinnenstraat, 2940 Stabroek-Putte U: 09:30/10:00/10:10 - Contact: Eddy Vingerhoed, Italiaanse Hoevelaan 21, 2940 Stabroek (Tel.: 0470757482)

06/10 Laarne (O) (Iwv) I: Fietsenzaak De Geest, Veldmeersstraat 6, 9270 Laarne - U: 13:30/15:00/ - Contact: Laureys Marnix, Gaaiakker 32, 9270 Laarne (Tel.: 0485286378)

06/10 Moerzeke - Kastel (O) (Nam) I: Gemeenschapscentrum Ter Munken, Scheldestraat, Moerzeke Kastel - Contact: Jan Van Den Eede, Ganzenberg 30, 9220 Moerzeke Kastel (Tel.: 052483096 of 0486631373)

29/09 Meerhout (A) (Mbfc) I: Tent, Bredestraat, Meerhout - U: Heren FunB/Dames FunB : 09:30 - Heren FunA/Dames Jeugd/Heren Nieuwelingen : 11:00 - Heren Junioren/Heren Masters2/Dames Elite+Beloften : 13:00 - Heren Elite+Beloften/Heren Masters1 : 15:00 - Contact: Frank Hannes, (info@luihoeve.be) - Website: www.luihoeve.be

06/10 Moerzeke-Kastel (O) (Mbxco) I: Gemeentezaal Ter Munken, Scheldestraat, 9220 MoerzekeKastel - U: 16:00 - Contact: (Tel.: 052483096) (jans.bikeshop@telenet.be) - Extra info: Koppelmtb wedstrijd “open MTB wedstrijd”

35


Calendrier FCWB 28/09

1.17

28/09

1.12 1.13

28/09

1.18.1

29/09

1.12 1.13

29/09

1.19

29/09

1.17

29/09

1.19

29/09

1.19.1

29/09

1.18.3

03/10

06/10

2.1 Pros 2.1 Pros 2.1 Pros 1.19

06/10

1.19

06/10

1.17

06/10

2.1 Pro 1.18.2

04/10 05/10

06/10 08/10 12/10

12/10

36

1.1 Pro CX Form C

CX UCI Class 2

Route - Piste – Cyclocross

ORROIR (H) Débutants Distance 60,9km (9x 3,7km). Inscriptions : 14h30 – 15h30 Café Le Kitch, rue Résistans 22, Orroir. Départ : 15h45 Prix : 335€ (20) + GPM 50€ (3) Informations : André Dewaele 0494/655240. AUDREGNIES - QUIEVRAIN(H) Elites–Esp Départ 15h00 – 112 km – 670 € + prime à chaque tour - I : Place d’Audregnies - 13h00 / 14h45 Jean-Marc Leblanc 0475 933 107 MARCHIN (Lg) Amateurs / Masters Départ: 14h30 -73km (10x7,3km)–175€(A)-125(B)-105 (C) - I : Café Ruelle, Place de Belle Maison -13h00/14h15 Guy Crasset 0495 540 325 guy.crasset@scarlet.be SOUMAGNE (Lg) Elites – Espoirs - Grand Prix de la Magne Départ : 12h30 – 152,1 km (9 x 16,9 km) - Prix : 1500€ (25) + club 500€ (10) + 275€ (3) GPM I : Terrain de football, rue Ladrie - Georgessauvage@skynet.be 0474 660 563 www.cchawy.be SIRAULT (H) Aspirants / Minimes I : Ecole du Happart, rue Chevalier - Infos : 0479 881 559 vincentvincent.vchautpays@gmail.com Minimes 11h00/11h45 – départ 12h00 12 ans 13h00/13h45 – départ 14h00 - 25 km (10x2,5) 13ans 14h00/14h45 – départ 15h00 - 30 km (12x2,5) 14ans 15h00/15h45 – départ 16h15 - 35 km (14x2,5) SAINT-LEGER (Lx) Débutants Départ : 15h15 –51 km (15 x 3,4km) – 335€ (20) - Chapiteau, rue des Potelles , 17 14h15/15h00 0495 774 692 anthony.hubert.bike@gmail.com SAINT-LEGER (Lx) Aspirants / Minimes I : Chapiteau, rue des Potelles , 17 - Infos laurentmars@hotmail.com 0498 386 371 Minimes 10h00/10h45 - départ 11h00 12 ans 11h00/11h45 - départ 12h00 - 18km (15x1,2) 13 ans 12h00/12h45 - départ 13h00 - 24km (20x1,2) 14 ans 13h00/13h45 - départ 14h00 - 30km (25x1,2) FRANCORCHAMPS (Lg) Aspirants / Minimes I : Rue du Mwert Bouhon, Ster-Francorchamps - Infos : Bernard Genon 0496 849 385 genon.toitures@gmail.com Minimes 11h00/12h15 – départ 12h30 12 ans 13h00/13h45 – départ 14h00 - 19 km (16x1,2) 13ans 14h00/14h45 – départ 15h00 - 24 km (20x1,2) 14ans 15h00/15h45 – départ 16h00 - 35 km (29x1,2) PETIT RECHAIN (Lg) Amateurs / Masters Départ : 10h00 Sur invitations Guy Crasset 0495 540 325 guy.crasset@scarlet.be EUROMETROPOLE TOUR (H) LA LOUVIERE - MOORSLEDE http://www.circuitfrancobelge.com EUROMETROPOLE TOUR (H) POPERINGE - POPERINGE http://www.circuitfrancobelge.com EUROMETROPOLE TOUR (H) HAZEBROUCK - NIEUPORT http://www.circuitfrancobelge.com BURY (H) Aspirants / Minimes I: Salle du Bon Pasteur, Rue de Beaumont à 7602 Bury – Infos : 069 664 169 georges-delfosse@skynet.be Minimes 11h00/11h45 - départ 12h00 12 ans 13h00/13h45 - départ 14h00 - 15km (10x1,5) 13 ans 14h00/14h45 - départ 15h00 - 25,5 km (17x1,5) 14 ans 15h00/16h00 - départ 16h15 - 36km (24x1,5) CORSWAREM (Lg) Aspirants / Minimes I : Ferme de Hesbaye, rue de l’église (Chap) 14h45/15h45 - V : Salle Vi quarem Minimes 10h00/10h45 - départ 11h15 12 ans 11h30/12h30 - départ 13h00 – 14,7km (7x2,15) 13 ans 12h15/13h15 - départ 13h45 – 23,6km (11x2,15) 14 ans 13h15/14h15 - départ 14h45 – 33,6km (16x2,15) secretaire@velohesbaye-tch.be 019 327 739 www.velohesbaye-tch.be CORSWAREM (Lg) Débutants Départ : 16h15 – 63km (9 x 7km) – 335 € (20) - I : Ferme de Hesbaye, rue de l’église (Chap) 14h45/15h45 V : Salle Vi quarem secretaire@velohesbaye-tch.be 019 327 739 www.velohesbaye-tch.be EUROMETROPOLE TOUR (H) (Pro) MONS – TOURNAI http://www.circuitfrancobelge.com PORCHERESSE (N) Amateurs / Masters / Elites-espoirs Départ : 14h30 – 79,2km (11 x 7,2km) – 285 € -145€ (B-C) - I : Salle La Genevilloise, rue Billy - 13h00/14h15 Guy Crasset 0495 540 325 guy.crasset@scarlet.be BINCHE TOURNAI BINCHE (H) http://www.binche-tournai-binche.eu/ DOTTIGNIES (Ht) Débutants / Juniors I: Chalet R Dottignies Sport, Rue de la Haverie, Dottignies V: Vest du FC Dottignies - Infos : marc.duquesnoy@gmail.com 056/487568 Débutants: 30' - I:09:00 - 12:00. Départ: 13:00. - Prix Ind: 198€ Juniors Dist. : 40' I:09:00 - 13:00. Départ: 14:00. Prix Ind: 248€ Dottignies – CYCLOCROSS - Elites avec Contrat & Elites/Espoirs I: Chalet R Dottignies Sport, Rue de la Haverie, Dottignies. V: Vest du FC Dottignies Durée: 60' - I:09:00 - 14:00. Départ: 15:00. Prix Ind: 3500€ Infos : marc.duquesnoy@gmail.com 056/487568


12/10

1.14

13/10

1.19

13/10

1.19

13/10

1.17

13/10

1.19

PLOEGSTEERT (H) Juniors I : Café Restaurant L’Auberge, Rue de Messines La Hutte. I : 13.30-14.45. D : 15.00 80km (10x 8km) Prix : 558€ +5€ (21-30) + 3€ (31-40) + Rushes 1 10x 5€ + Rushes 2 9x 5€ + GPM 10x 5€ et 10x 3€). M Gaquière 0475 355 788 jcgaquiere@gmail.com COMBLAIN-LA-TOUR (Lg) Aspirants / Minimes I: Salle Tallier, place du monument - Infos : sandrine-lecoq@voo.be 0475 583 723 http://sprints-com.webnode.fr Minimes 10h30-11h45 départ 12h00 12 ans 12h30-13h30 départ 14h00 - 18,2 km (14 x 1,3) 13 ans 13h30-14h30 départ 15h00 - 27,3 km (12 x 1,3) 14 ans 14h30-16h45 départ 16h15 – 36,4 km (28 x 1,3) JUMET (H) Aspirants / Minimes I: Café Jumet, place Arthur Stilmant, 9 - Infos : balafrer@hotmail.com 0476 202 924 Minimes 10h00/10h45 - départ 11h00 12 ans 12h00/12h45 - départ 13h00 21km (7 x 3 km) 13 ans 13h00/13h45 - départ 14h00 24km (8 x 3 km) 14 ans 14h00/14h45 - départ 15h00 36km(13 x 3 km) JUMET (H) Débutants I: Café Jumet, place Arthur Stilmant, 9 15h00-15h45 départ: 16h15 (22 x 3 km) = 66 km - Prix : 385€ (30) - balafrer@hotmail.com 0476/202924 PERWEZ (B) Aspirants Chapiteau, Rue Pahaux 76, Perwez. Infos : 0474/982825 - fmarchal2005@gmail.com Minimes 10h30-11h45 départ 12h00 12 ans 12h30-13h45 départ 14h00 - 19,5 km (15 x 1,3km) 13 ans 14h00-14h45 départ 15h00 - 29,9 km (23x 1,3km) 14 ans 15h00-15h45 départ 16h00 – 40,3 km (31 x 1,3)

Calendrier FCWB 29/09 05/10 06/10 06/10 19/10

20/10

27/10 27/10

Mountain Bike - Trial – BMX

DINANT (Na) VTT DH Downhill Cup FCWB Lotto Dh3 Esplanade de l’ancien Casino : inscr. 7h30/8h00 1er depart 9h30 - finale : 16h00 0495 182 313 françois.henrion@gmail.com www.dh1.be HOUFFALIZE (Lx) VTT Uci Compétition UCI VTT classe 2 Org. OrégioBike asbl AYWAILLE (Lg) (TRIAL) Informations : Dominique Gilson RDMC NAMUR (N) VTT DH Downhill Cup FCWB Lotto Dh1 Esplanade de la citadelle 1er depart :10h00 Finale : 16h00 0495/182313 françois.henrion@gmail.com www.dh1.be BRAINE L’ALLEUD (B) (VTT) Kid’s Le Blanc Caillou, rue de la gare - noeljpierre@netcourrier.com 0497 932 720 Poussins : 11h00/12h45 - Départ : 13h00 - 12’ Pupilles : 11h00/13h00 - Départ : 14h00 - 15’ Benjamins : 11h30/14h30 - Départ : 15h00 - 25’ Minimes : 11h30/15h30 - Départ : 16h00 - 40’ BRAINE L’ALLEUD (B) (VTT) MERIDA CUP Le Blanc Caillou, rue de la gare - noeljpierre@netcourrier.com 0497 932 720 Débutants, dames j., Fun A/B : 8h30/10h00 Départ : 10h30 Prix : 65 € Masters 2, dames et juniors : 8h30/12h00 Départ : 12h30 Prix : 112 € / catégorie Elites, espoirs, masters 1 : 8h30/14h00 Départ : 15h00 Prix : 263 € scratch EL.&Esp. +112 € CHARLEROI (H) TRIAL ESTINNE AU MONT (H) VTT La 21ème Laurent Meunier - Rando Vtt + course Ferme Houdart, rue des trieux Rando 8h00 / 10h00 45 km départ 9h00 - course 30 & 20 km G. Maistriau 0498/695805 rudy.houdart@accg.be

37


Bioracer is de referentie op vlak van wielerkleding voor teams, en official supplier van de Belgische, Nederlandse, Franse, Duitse en Luxemburgse nationale ploeg en het BOIC. Bent u op zoek naar fietskleding voor uw team? Contacteer ons dan op info@bioracer.com voor een vrijblijvende offerte voor uw teamkleding!

Like

www.FaCeBOOk.COm/ BIOraCerBeLgIum

BLIjF Op De hOOgte vaN ONs Laatste NIeuws Op

bioracer.com

www.BIOraCer.COm // twItter.COm/BIOraCer

speedwear

WBV-Nieuwsbrief 2013/17