Page 1

GEWOON NIEUWS Aart Blijdorp

oud-voorzitter aan het woord

Burendag 2014

Doen jullie ook mee?

Nieuwe huurvoorwaarden Stuur de antwoordkaart in

Nr. 7 - april 2014

1


Voorwoord Euforie! Bent u al euforisch? Pardon?! Voor de helderheid: euforie is een extreem gevoel van Harry Hager Ben Broxterman vreugde. Het gevoel van euforie komt met name voor wanneer een extreme prestatie verricht is. Na een marathon voelen mensen zich bijvoorbeeld extreem gelukkig, terwijl ze lichamelijk vaak uitgeput zijn. Dat laatste past wel bij wat sommigen momenteel meemaken. De crisis maakt dat veel mensen zich uitgeput voelen. Alsof ze een marathon hebben gelopen. Alleen, voor een aantal van ons komt die finish maar niet in het zicht. Maar dan sla je de krant open en táádáá: wat blijkt? Het gaat weer goed met ons! Ja, echt waar. Het is zelfs op het nieuws. Fantastische berichten. Herstel van de economie. Crisis voorbij. Maar...wacht. Geldt dit ook voor hen die alle moeite doen om het hoofd boven water te houden? Zijn zij ook euforisch, of zijn zij pas (veel) later aan de beurt? Het gekke is dat mensen die het financieel steeds hebben gered, niet euforisch kunnen worden. Zij hebben immers geen marathon gelopen en zij zijn niet uitgeput geraakt tijdens de crisis. Ze kabbelen door, zonder hoogte- en dieptepunten in hun leven. Sneu, maar dat zijn nu eenmaal de regels volgens de definitie van euforie. Nee, dan diegenen die door een diep dal gingen. Voor hen wordt het straks één groot feest. Want alleen na zo’n uitputtingsslag kun je het ware gevoel van euforie ervaren. En de ‘geslaagden’ onder ons? Zij blijken nu de grote verliezers! Ze hebben niets te vieren en ze zullen gek van jaloezie worden, omdat ze nooit het gevoel van euforie zullen kennen...Misschien is dit een beetje te zwart-wit gedacht. Toch mogen degenen die de afgelopen periode grote offers hebben gebracht, best eens worden ontzien op het moment dat daar weer enige financiële ruimte voor komt. Het aantal huurders dat onder de armoedegrens is geraakt, in een rijk land als Nederland, is bedenkelijk. Hebben zij straks wat te vieren? Laten we hopen dat we dit echt gaan beleven. Met vriendelijke groet,

Harry Hager, voorzitter Ben Broxterman, directeur

Inhoudsopgave VOORWOORD

2

KOM BINNEN!

3

KORT NIEUWS

4

NIEUWE ALGEMENE VOORWAARDEN

5

KLUSAVOND BOOR ZOEKT VROUW

5

AART BLIJDORP

6

OPROEP VOOR ONS JAARVERSLAG

7

NIEUW IN DE STRAAT

8

START REPAIRCAFE: VRIJWILLIGERS GEZOCHT

9

TOENTERTIJD

10

BURENDAG 2014: DOEN JULLIE OOK MEE?

10

PARTNER IN BEELD Wonen Plus Welzijn

11

EVEN STOREN

12

Onderhoud Melding van storingen en reparaties Storingen aan de centrale verwarming: Deze kunt u altijd rechtstreeks melden bij ABM Installatietechniek via 010-5140007.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA FACEBOOK EN TWITTER!

12

Onderhoudsmeldingen en reparatieverzoeken: Deze kunt u melden op werkdagen van 08.30 -10.00 uur via telefoonnummer 0223-536700 (optie 1) of een bezoek aan het kantoor.

COLOFON

12

Contactgegevens Bezoekadres: Molenvaart 93 1761 AC ANNA PAULOWNA

Postadres: Postbus 66 1760 AB ANNA PAULOWNA

Openingstijden: Elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Telefoon: 0223-536700 Telefax: 0223-536709 E-mail: info@wbvap.nl

Spoedreparaties: Deze kunt u tijdens openingstijden melden via telefoonnummer 0223-536700 (optie 2). Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met ons callcenter op telefoonnummer 020-5112351.

Wilt u reageren of heeft u ideeën? Wilt u reageren op een van de artikelen uit dit magazine of heeft u ideeën voor het magazine en/of de woningbouwvereniging? Stuur dan uw reactie of idee naar info@wbvap.nl of bel 0223-536700. 2


Kom binnen! Geboren in Friesland, maar het werk bij de marine trok Harry Hager samen met zijn vrouw Tietie naar de Kop van NoordHolland. In 1974 verhuisden ze naar de Waiboerstraat, waar hun drie zoons opgroeiden. Inmiddels is het in hun huis regelmatig een komen en gaan van hun kinderen, schoondochters en hun vijf kleinkinderen. Voorzitterschap Sinds tien jaar is Harry actief als voorzitter bij de woningbouwvereniging. Harry: “Eerder was ik al lid van de ledenraad. Als huurder vond en vind ik het zeer waardevol om mee te mogen praten en ook te mogen beslissen. Het gaat om de belangen van een grote groep mensen en om een belangrijk onderdeel van het leven: wonen. Daarnaast ben ik altijd wel actief geweest, ook bij sportverenigingen.” Breed scala aan onderwerpen “Een woningbouwvereniging kent zoveel meer aspecten dan enkel het verhuren van woningen. Er zijn continu allerlei ontwikkelingen. Op het gebied van wet- en regelgeving, financiele ontwikkelingen, het voeren van een degelijk onderhoudsbeleid, het voorzien in de behoefte aan het soort woningen

“Wandelen is een gezamelijke hobby” dat gewenst is en zo zijn er nog veel meer thema’s. Vooral de laatste jaren bedenkt de regering de ene na de andere maatregel of wetswijziging. Ik ben van mening dat dit soms te snel gaat. Je kunt niet alles in één keer willen. Het gaat erom de gevolgen goed te overdenken.” Harmonieuze gemeenschap “We vonden Anna Paulowna een mooie plek om te wonen, en nog steeds. Hoewel mensen de laatste jaren wat meer op zichzelf lijken te zijn, is het nog altijd een harmonieuze gemeenschap. Een dorp, waar mensen elkaar kennen.

Onze drie kinderen wonen ook allemaal nog in Anna Paulowna. Vooral Tietie past regelmatig op. Prachtig om hun ontwikkeling van dichtbij te kunnen volgen.” Wandeltochten Harry: “Wandelen is een gezamenlijke hobby van Tietie en mij. In de natuur, maar ook vierdaagses. En tochten door heel Europa. Heerlijk samen eropuit. En met onze hond, niet te vergeten. Daarnaast zetten we ons in voor stichting Zwerfafval. We lopen soms wel tot Oudesluis om de straten op te ruimen. Ook voor de kerk zetten we ons graag in. En ik werk nog, als postbode. Stilzitten? Da’s niets voor mij. Laat mij maar lekker bezig zijn.”

Harry Hager

“Stilzitten? Niets voor mij”

3


Inschrijving nieuwbouwplan Pastoor Verhoeffpark nog open Belangstellenden kunnen zich nog steeds inschrijven voor het nieuwbouwplan in het Pastoor Verhoeffpark in Breezand. In de eerste fase van dit project worden dertien nultredenwoningen gerealiseerd, die medio 2015 worden opgeleverd. Bij voldoende belangstelling wordt gekeken naar de tweede fase van nog eens zes

woningen. Inmiddels hebben zich reeds een aantal mensen aangemeld voor toewijzing van één van de dertien woningen. Het is voor geïnteresseerden echter nog altijd mogelijk om in te schrijven voor deze woningen dan wel hun voorkeur voor woonruimte uit te breiden met deze woningen.

Samenwerkingsinitiatief zonnepanelen In overleg met de ledenraad heeft de woningbouwvereniging besloten om binnenkort de mogelijkheid van zonnepanelen aan te bieden aan haar huurders. In beginsel zal deze mogelijkheid aan die woningen geboden worden die hier het meest geschikt voor zijn. De kosten van plaatsing en onderhoud komen in dit plan voor rekening van de woningbouwvereniging. Huurders betalen een maandelijkse

bijdrage voor het gebruik en de winst in stroomkosten. Per maand wordt een kostendaling van ten minste 15% in energieverbruik gegarandeerd. Momenteel is de vereniging in overleg met een aanbieder/ installateur van zonnepanelen over samenwerking in dit initiatief. Zodra er een overeenkomst is met een aanbieder van zonnepanelen zullen wij u nader informeren over de mogelijkheden.

Vernieuwde koersbrief op website Begin dit jaar heeft de Woningbouwverening haar Koersgids (beleidsplan) bijgesteld. Het samenvattende overzicht van dit beleidsplan is beschikbaar als Koersbrief. U vindt de Koersgids en Koersbrief via www.wbvap.nl onder het kopje ‘Vereniging’.

Meterkastkaarten uitgedeeld Als huurder bent u reeds geïnformeerd over de meterkastkaart, waarop meer staat vermeld over het risico van de aanwezigheid van asbest in de betreffende woning. Deze meterkastkaarten zijn ingevuld na een uitgebreide asbestinventarisatie in 2013, waaruit bleek dat in geen van de woningen een gevaarlijke toepassing van asbest is aangetroffen. In de loop van dit jaar zal in elke woning

een meterkastkaart worden gehangen. Deze worden verspreid in lijn met het jaarlijkse onderhoud aan uw cv-installatie, uitgevoerd door ABM. De monteur zal u vragen de meterkastkaart voor ontvangst te ondertekenen en deze in uw meterkast te plaatsen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met woonconsulent Carolien Meijburg.

Staat uw e-mailadres al in ons bestand? Naast de informatie die wij u als huurder per post toesturen, willen we graag ons bestand met e-mailadressen zo goed mogelijk aanvullen. Op deze manier kunnen we u ook digitaal informeren, of een vraag stellen. Voorlopig blijven wij de belangrijkste informatie per post toesturen. Maar, in de toekomst zullen we steeds vaker overgaan op het informeren van onze huurders per e-mail. Staat uw e-mailadres nog niet ons bestand? Geef deze dan door via info@wbvap.nl.

Klanttevredenheidsonderzoek onder huurders Eerder dit jaar is een deel van onze huurders per e-mail benaderd door onderzoeksbureau Noordam & De Vries voor deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek namens de woningbouwvereniging. Dit onderzoek is gericht op de wensen en behoeften van u als huurder en in hoeverre deze op dit moment overeenkomen met uw ervaringen. Bij het verschijnen van dit magazine is het onderzoek in de afrondende fase. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de uitkomst van het onderzoek en eventuele verdere stappen waar wij als vereniging mee aan de slag gaan om onze service verder te verbeteren.

Gezamenlijke urgentieregeling

Garage te huur aangeboden

Woningcorporaties WoonCompanie en Beter Wonen en Woningbouwvereniging Anna Paulowna hebben onlangs het initiatief genomen tot een gezamenlijke urgentieregeling. Urgentie voor toewijzing van een woning kan slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden toegekend, bijvoorbeeld als de huidige

In de Tulpenstraat in Breezand is een garage beschikbaar voor verhuur. De huurprijs bedraagt € 45,00 per maand. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sandra Goutier via telefoonnummer (0223) 53 67 00 of via email s.goutier@wbvap.nl.

4

woning onbewoonbaar is geworden door brand, of als iemand volledig buiten zijn/haar schuld plotseling geen plek meer heeft om te wonen. Met de gezamenlijke regeling kunnen de corporaties per situatie uit het gezamenlijke woningbestand de snelst beschikbare woning toewijzen.


Nieuwe algemene voorwaarden: heeft u ze al gelezen? Zeg ook ‘ja’ tegen de nieuwe huurvoorwaarden Als huurder van onze vereniging heeft u bij het betrekken van uw woning een huurovereenkomst getekend. Bij deze huurovereenkomst horen ‘Algemene Huurvoorwaarden’. Zoals de naam al zegt, staan hierin de ‘voorwaarden’ om te huren beschreven. Onlangs heeft onze vereniging nieuwe huurvoorwaarden opgesteld. In deze huurvoorwaarden zijn diverse onderdelen uit de oude huurvoorwaarden herzien en gemoderniseerd. In de algemene huurvoorwaarden staat vermeld wat de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn. Ook staat erin beschreven wat er wel en niet mag, en op welke wijze de huurovereenkomst beëindigd hoort te worden. Dit is hetzelfde gebleven, ook in de herziene algemene huurvoorwaarden. Helder en overzichtelijk document Wat maakt de nieuwe algemene huurvoorwaarden dan anders? Als woningbouwvereniging hebben we gestreefd naar een helder en overzichtelijk document. Regels hebben we zoveel mogelijk vereenvoudigd en het document is teruggebracht naar tien pagina’s

en zestien artikelen. In de algemene voorwaarden staan onder andere artikelen over servicekosten, de algemene verplichtingen van de vereniging als verhuurder, de verplichtingen van u als huurder en zelf aangebrachte voorzieningen beschreven. U kunt de nieuwe algemene voorwaarden inzien via www.wbvap.nl onder het kopje ‘Info huurders’. Vanzelfsprekend kunt u met vragen over rechten en plichten van u als huurder en ons als verhuurder ook altijd terecht bij onze woonconsulenten. BELANGRIJK: VUL DE ANTWOORDKAART IN EN ZEG OOK ‘JA’!

Om uw rechten als huurder op de best mogelijke manier te kunnen waarborgen, is het van belang dat u -na kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden- de bijgevoegde antwoordkaart invult en ondertekent. Hiermee geeft u aan akkoord te zijn met de nieuwe algemene huurvoorwaarden. De kaart kan zonder frankering worden verzonden. Heeft u vragen? Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de nieuwe algemene huurvoorwaarden? Neem dan contact op met AnneMieke Reesink-Pranger via 0223-536700.

Klusavond ‘Boor zoekt vrouw’ geslaagd en op herhaling! Eerder dit jaar namen tien vrouwen deel aan de klusworkshop Boor zoekt vrouw, een initiatief van de woningbouwvereniging. De workshop bestond uit twee avonden waarop de vrouwen onder begeleiding van twee (tevens) vrouwelijke professionals de basisbeginselen van het klussen leerden. Boren in beton, gips en hout, schroeven en pluggen, de basisbeginselen van elektra en andere kleine klusjes als piepende sloten

op de juiste manier oliën: de vrouwen draaien hun hand er niet meer voor om. De reacties waren dan ook positief: “Het was erg leuk en heel leerzaam, een zeer goed initiatief en perfect georganiseerd!”. Carolien Meijburg: “Reden te meer om in het najaar nog eens deze workshop te organiseren! Wie belangstelling heeft voor deelname, mag mij alvast een e-mail sturen via c.meijburg@wbvap.nl!”

5


Oud-voorzitter Aart Blijdorp volgt woningbouwvereniging nog altijd op de voet Op 18 november 2013 was het dertig jaar geleden dat het huidige kantoor van Woningbouwvereniging Anna Paulowna werd gebouwd. Het was aan Aart Blijdorp om in 1983 als bestuursvoorzitter de eerste steen te mogen leggen. Inmiddels is Aart niet meer actief betrokken bij de woningbouwvereniging. Wel woont hij nog steeds met veel plezier in Anna Paulowna. Geboren en getogen in Anna Paulowna? “Nee, dat niet. Ik ben geboren in Rotterdam. Mijn vader was dominee en we verhuisden het land door, met zijn werk mee. In 1975 ben ik met mijn vrouw in Anna Paulowna komen wonen. Ik kreeg een baan bij de gemeente als juridisch medewerker. Er waren op dat moment twee huurwoningen beschikbaar. We kozen voor de woning aan de Perksingel.” U wilde zich inzetten voor de vereniging? “Ja. In de eerste plaats wilde ik me maatschappelijk inzetten. Ik ben sociaal ingesteld en vanuit dat oogpunt vind ik sociale woningcorporaties erg belangrijk. In 1978 werd ik lid van het bestuur. Vervolgens kreeg ik de taak van penningmeester. Het was een goede manier om meer van de omgeving te leren kennen. En mijn werkzaamheden

Aart Blijdorp

“Ik kijk altijd naar wat er wel mogelijk is” 6

voor de vereniging lagen dicht bij mijn werk bij de gemeente. In 1981 ben ik gekozen tot voorzitter. Dat heb ik tot 1988 gedaan. Tot 1996 ben ik lid geweest van de ledenraad. Met name om gezondheidsredenen heb ik toen besloten te stoppen. Op zich jammer, want ik heb altijd een fijne, collegiale sfeer ervaren tijdens vergaderingen en bijeenkomsten. Natuurlijk waren er weleens meningsverschillen, maar we konden er altijd goed over praten. Ik heb het altijd erg naar m’n zin gehad.” Kwamen uw werk bij de gemeente en uw inzet voor de vereniging nooit met elkaar in de knoei? “Formeel gezien niet. Dat heb ik altijd zeer gescheiden gehouden. Maar de gemeente is natuurlijk wel een gesprekspartner van de vereniging en andersom. Bij complexe situaties werd er weleens gemopperd op elkaar.

Daar zat ik dan soms tussen, hoewel ik daar in de praktijk nooit iets mee heb gedaan of hoefde te doen. Wel vond ik dat het politieke klimaat in het algemeen veranderde door de jaren heen. Het werden steeds meer processen van praten, praten, praten. Overleg is natuurlijk nodig, maar ik ben ook iemand die op een gegeven moment wat wil doen.” Bent u altijd bij de gemeente blijven werken? “Niet helemaal. Na vijf jaar bij de gemeente Anna Paulowna, ben ik in dienst gekomen bij het toenmalig Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier in Alkmaar. Daar heb ik tien jaar gewerkt. Daarna ben ik gaan werken bij de gemeente Wieringen. Daar ben ik tot de fusie naar gemeente


Hollands Kroon in dienst geweest. De fusie was voor mij het moment om te stoppen, mede wegens mijn spierziekte. Ik heb nog regelmatig contact met oudcollega’s.” U bent nu geen huurder meer bij de vereniging? “Nee, al heel lang niet meer zelfs. In 1983 kochten wij een huis aan het Frans Halsplantsoen. Daar woon ik nu nog steeds. Al weer heel wat jaren alleen. Helaas is mijn vrouw jong overleden. Het kopen van een huis was voor mij geen reden mijn inzet voor de vereniging te stoppen. Het belang van de sociale corporatie bleef en blijft gewoon bestaan.”

“Belang van sociale corporatie blijft” Hoe ziet uw dagelijks leven er tegenwoordig uit? “Nog altijd bedrijvig. Maatschappelijke inzet blijf ik belangrijk vinden. Ik besteed behoorlijk wat tijd aan het bezoeken van gedetineerden. Ongeveer zestien jaar geleden raakte ik in gesprek met de voorzitter van Vereniging Vrijwillige Hulpverlening Gedetineerden (VVHG). Hij vertelde dat hij op zoek was naar iemand die wellicht een gedetineerde van Egyptische afkomst wilde bezoeken. Toevallig voel ik mezelf -net als mijn overleden vrouw- erg verbonden met Egypte. Bovendien sprak het idee van

een luisterend oor bieden me erg aan. Inmiddels ben ik voorzitter geworden van de vereniging. Daarnaast geniet ik van mijn kinderen en kleinkinderen.” Waar komt uw belangstelling voor Egypte vandaan? “Vroeger ben ik er samen met mijn vrouw een paar keer op vakantie geweest. We vonden het een fantastisch land, en we kregen er vrienden. Nadat mijn vrouw in 2001 overleed, besloot ik terug te gaan naar de omgeving waar we het altijd zo mooi hebben gehad. Ik ga nu jaarlijks zo’n twee keer naar Egypte, vrienden bezoeken en genieten van de warmte. ”En eenmaal weer in Nederland geniet u van uw kinderen en kleinkinderen? “Zeker. Ik heb twee lieve kinderen, Saskia en Arnoud, die op hun beurt weer fijne partners hebben. Allebei hebben ze een zoon, ik heb dus twee kleinkinderen: Koen en Julian. Ik word regelmatig ingeschakeld als oppasopa en dat is fantastisch om te doen. De ontwikkeling van je kinderen is al prachtig, maar het zien van de ontwikkeling van je kleinkinderen is minstens zo bijzonder.”

In 1983 mocht u de eerste steen van het nieuwe kantoor leggen. “Ja, het oude kantoor was gevestigd in een huurwoning aan de Rezelmanstraat. Vergeleken met de panden van tegenwoordig was het nauwelijks een kantoor te noemen. Er werd besloten tot nieuwbouw aan de Molenvaart. De vereniging koos altijd voor een nauwe betrokkenheid met de leden, om het sociale aspect van de corporatie te benadrukken.” Volgt u de ontwikkelingen van de vereniging ook tegenwoordig nog? “Zeker weten. Ik ben blij om te zien dat de corporatie altijd zelfstandig is gebleven, ondanks de relatief kleine organisatie. Niet voor niets is de vereniging eens verkozen tot beste corporatie van Nederland. Ik volg de ontwikkelingen van het huurakkoord op de voet. Het is zonde om te zien dat er nu minder geld overblijft voor onderhoud en nieuwbouw. Gelukkig weet de vereniging nog altijd zorg te dragen voor goed onderhouden woningen. Het totale woningbezit ziet er goed en netjes uit. Dat is belangrijk, ook voor de toekomst. Wat mij betreft is mijn eigen motto ook van toepassing op de vereniging: kijk niet naar wat je niet meer kunt, maar zoek naar wat er wel mogelijk is.”

Oproep voor ons jaarverslag: buren met een bijzondere band Sinds een paar jaar voorzien we ons jaarverslag van een mooie reeks foto’s die verband houden met onze vereniging en/of onze woonomgeving. Dit jaar belichten we in het jaarverslag het thema ‘Meer dan alleen buren...’: tenslotte is het aan u als huurder om samen met uw buren een gemeenschap te vormen. Om dit thema vorm te geven zijn we op zoek naar huurders die meer dan alleen buren zijn. Delen jullie dezelfde hobby of zitten jullie samen op een sportclub? Gaan jullie samen op vakantie

of staan jullie samen in de keuken? Verleent u mantelzorg aan een buurvrouw of zijn jullie kinderen onafscheidelijk? We horen het graag, zodat we jullie wellicht op beeld kunnen vastleggen voor een mooie bijdrage aan het jaarverslag! Stuur voor 5 mei een e-mail naar Carolien Meijburg via c.meijburg@wbvap.nl. Wij zullen diverse buren benaderen voor een kort interview en een foto. Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie! 7


Nieuw in de straat Tristam Hughes en Rianne de Bakker wonen sinds eind vorig jaar in de Leen Pietersestraat in Breezand. Een zonnig huis met tuin op het zuiden: “Het is hier al snel heerlijk warm.”

Een likje verf of complete verbouwing? “We hebben eigenlijk alle kamers aangepakt. Behangen, schilderen, nieuwe vloeren. En in de keuken hebben we een extra werkblad geplaatst.”

Na het krijgen van de sleutel... “We konden meteen aan de slag. Het huis was schoon en kaal opgeleverd. Vooral onze ouders hebben veel geholpen, zij hadden meer tijd dan wij. M’n zwager heeft het laminaat gelegd. Daar zijn we erg blij mee.”

Verbouwingsperikelen? “Nee, helemaal niet. Alles is heel voorspoedig verlopen, ook het contact met de woningbouwvereniging. Zo hebben we nu bijvoorbeeld een aansluiting voor een oven. Dat kon eerder niet in verband met de stroomgroepen.” Strak en modern of landelijke inrichting? “De meubels zijn wat robuust, maar dat combineert juist goed met kleurrijke muren en accessoires. Rianne wilde graag paars in de woonkamer, daar hebben we even over nagedacht. Het heeft heel mooi uitgepakt. Verder heeft elke kamer één hoofdkleur, die je terugziet op de muur.”

Hoe zit het met de groene vingers? “De tuin staat nog op de agenda. Dat is geen klusje voor de winter. We hopen dat de heg goed groeit omdat we nu nog een beetje in het zicht zitten. Verder willen we graag gras, een terras en wat planten. Gelukkig heeft Tristams vader er verstand van.” Al contact met de buren? “Ja hoor, de buurvrouw naast ons zwaait altijd vriendelijk. Ze wilde graag eens kennismaken met een kopje koffie erbij.”

dressoir paste niet door het trappenhuis. Die hebben we uiteindelijk via het balkon naar de eerste verdieping getild. Ook het computermeubel is met veel kracht en creativiteit naar binnen getild.” Strak en modern of landelijke inrichting? “Eerder modern, met hier en daar een klassiek tintje. De houten meubels hebben we meeverhuisd, maar het bankstel wilden we graag nieuw. Een mooie donkere kleur. De muren zijn heerlijk licht.”

Mijnheer en mevrouw Van Hout woonden in een koophuis. Ze wachtten al enkele jaren op het aanbod van een huurwoning. Nu wonen ze sinds januari aan de Rietgorslaan. “We kijken uit op ons oude huis, toevallig!” Na het krijgen van de sleutel... “We zijn rustig van start gegaan, er was geen haast bij omdat we tijdelijk een andere woning huurden. De woning was in de basis in topconditie en we hebben niets overgenomen.”

kozijnen geschilderd. In overleg met de woningbouwvereniging hebben we een nieuwe keuken laten plaatsen. Die heeft onze schoonzoon geplaatst. En in de badkamer hebben we een douchecabine geplaatst.”

Een likje verf of complete verbouwing? “Er is veel gedaan: een nieuwe vloer gelegd, de muren behangen, de

Verbouwingsperikelen? “Nou, het verhuizen van de meubels vergde wel wat inspanning. Ons grote

8

Hoe zit het met de groene vingers? “Die hebben we niet meer nodig, met enkel een balkon. Dat geeft ook niets, we zoeken de natuur graag zelf op, bijvoorbeeld door met onze caravan op pad te gaan.” Al contact met de buren? “Zeker. De buren toonden veel belangstelling tijdens het verhuizen en we maken regelmatig een praatje.”


Start Repaircafé: vrijwilligers gezocht Onze vereniging wil graag starten met het Repaircafé Anna Paulowna. Tweemaal per jaar opent de vereniging haar deuren voor iedereen die klein huisraad wil laten repareren, denk aan een broodrooster, speelgoed of een goede trui waar de naad van stuk is. Hiervoor is de vereniging op zoek naar handige vrijwilligers die re-

paraties willen uitvoeren. Elektriciens, meubelmakers, naaisters en andere mensen met oog voor reparatie en techniek zijn van harte welkom! Voor gereedschap en materialen wordt gezorgd. Met dit initiatief willen we als vereniging bijdragen aan lagere uitgaven, duurzaam gebruik van materialen en een extra service bie-

den aan huurders en inwoners van Anna Paulowna. De mogelijkheid om kapotte artikelen gratis te laten repareren heeft direct effect op elk huishoudbudget. Tegelijkertijd bieden de reparatiedagen een mooie gelegenheid voor buurtbewoners om eens op een andere manier met elkaar in contact te komen. Samen repareren draagt bij aan positief contact en men kan elkaar wellicht ook op een ander moment hulp bieden. Ook een steentje bijdragen aan het Repair Café Anna Paulowna? Neem dan contact op met Carolien Meijburg via tel. 0223536700 of e-mail: c.meijburg@wbvap.nl.

Vernieuwde Poldermanstraat feestelijk geopend Eerder heeft u al kunnen lezen over de metamorfose van de Poldermanstraat in Breezand, toen nog in voorbereiding. Inmiddels is de oplevering van de hernieuwde straat feestelijk geopend door wethouder Lia Franken. Elke woning is voorzien van een nieuwe berging in de tuin met schutting en achteruitgang. Tegelijkertijd met deze werkzaamheden heeft de gemeente de aangrenzende openbare ruimte gerenoveerd, met nieuwe beplanting, een nieuw trottoir en nieuwe riolering. Op 25 februari vond in zwembad Den Krieck de symbolische (her)opening van de straat plaats. Elke huurder mocht een tuinbon van € 150,- in ontvangst nemen, waarmee de bewoners wat moois kunnen uitzoeken voor hun nieuwe tuin.

9


Toentertijd Een foto van het buurtschap Lombok. Weinig mensen weten dat de locatie van de appartementen aan de Molengang in Kleine Sluis al voor 1900 werd bewoond. Op een deel van dezelfde grond waar nu de winkels met woningen zich bevinden, stond zo’n 75 jaar lang een blokje van zes woningen, in de volksmond Lombok genoemd. Op de

foto ziet men het steegje tussen het snoepwinkeltje van Hollander en de slagerij van Rens Rezelman. Achter de woning van Rezelman ligt het achtererf met de slachtplaats. Aan het pad had elke woning zijn enige, nogal lage toegangsdeur. Daardoor kwam je in het ‘achterend’ met een klein raamkozijn. Buiten stond de zogenaamde boenbank. Later zullen er aanrechtjes met gootsteen en kraan zijn gemaakt, waarop ook een petroleumstel kon staan. Simon Wilms,

brandstoffenhandelaar aan de Lagedijk, liet de zes huizen in1896 bouwen op land dat hij had gekocht van Pieter Arnoldus Beets. Eén van de eerste bewoners waren J. de Waal, W. Kossen, A. Kossen, F. Braaf en weduwe Keuris. Zij betaalden in 1903 per week fl. 0.90 aan huur. Of het toen ook al ‘Lombok’ werd genoemd is niet bekend, de huizen hadden als adres Molenvaart. Bron: Gerrit en Nel Dekker

Deze foto en de toelichting zijn beschikbaar gesteld door Vereniging Oud Anna Paulowna. Voor meer informatie kijk op www.museumannapaulowna.nl.

Burendag 2014: doen jullie ook mee?

Op 27 september 2014 is het Burendag: een initiatief van Douwe Egberts, die deze dag in 2006 in het leven riep. Inmiddels staat Burendag landelijk bekend als de dag die in het teken staat van contact tussen buren. Veel straten en wijken organiseren op deze dag een gezamenlijke activiteit als het opknappen van tuinen, klusjes in en om het huis of een barbecue. De onkosten die het organiseren van zo’n activiteit met zich meebrengt, kan via een aanvraag worden vergoed door Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Ook samen Burendag vieren? Laat het ons weten! Wij als woningbouwvereniging zien natuurlijk graag dat onze huurders met plezier wonen, en daar hoort gezelligheid in de buurt ook bij! Daarom horen we graag jullie ideeen of initiatieven voor een geslaagde Burendag in jullie straat. Laat ons via info@wbvap. nl weten welke activiteit of buurtevenement jullie willen organiseren en wie weet komt jullie straat in aanmerking voor een extra steuntje of bijdrage van de woningbouwvereniging! Let op: alleen initiatieven die ook officieel zijn ingediend bij het Oranjefonds komen in aanmerking voor deze bijdrage van de woningbouwvereniging. Begin juni is op de website www.burendag.nl meer informatie te vinden over het aanvragen van een bijdrage bij het Oranjefonds.

10


Partner in beeld: Wonen Plus Welzijn Stichting Wonen Plus Welzijn voorziet in praktische ondersteuning in het wonen en welzijn van mensen in een groot werkgebied in de Kop van Noord-Holland, waaronder Hollands Kroon. De stichting heeft een servicepunt in Keijzershof in Anna Paulowna. Welke soort diensten biedt Wonen Plus Welzijn in Hollands Kroon? “Algemeen gezegd bieden we praktische informatie, advies en begeleiding op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In Hollands Kroon bieden we welzijn op maat middels persoonlijke gesprekken, contact met een vrijwillig ouderenadviseur, praktische ondersteuning in en om het huis, een maaltijddienst, mantelzorgondersteuning en ondersteuning bij dementie of na een CVA (beroerte), vrijwilligerswerk en ondersteuning bij initiatieven in een wijk of buurt. En sinds kort bieden we de mogelijkheid tot het huren van een scootmobiel. Een zeer breed aanbod dus.”

“We zijn er voor iedereen die een extra hand kan gebruiken” Wie kunnen er gebruik maken van deze diensten? “Wonen Plus Welzijn is er voor iedereen die een extra handje kan gebruiken. Onze organisatie beschikt over een bestand van honderden vrijwilligers. Zij helpen mensen met advies, klusjes in en om het huis, (zorg)afspraken of de invulling van dagbesteding. Dat zijn maar een

paar voorbeelden, want er is ook ruimte voor open vragen. Het servicepunt in Keijzershoff (Vreedenhoff 64) is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9 uur tot 12 uur voor iedereen die een vraag heeft.” En jullie werken samen met de woningbouwvereniging? “Ook huurders van de vereniging maken gebruik van onze diensten. We willen samen met de woningbouwvereniging kijken naar hoe we samen nog meer mensen nog beter kunnen helpen. Sowieso verwijzen we soms al mensen naar elkaar door, afhankelijk van de vragen die men stelt kan het zijn dat wij of juist de woningbouwvereniging hen verder kan helpen. Samen kunnen we bepalen hoe we onze diensten het beste kunnen inzetten.” De woningbouwvereniging geeft ook korting op jullie betaalde abonnement? “Ja, dat klopt. Voor elke huurder die lid is van ons betaalde abonnement verzorgt de woningbouwverenging een bijdrage van € 2 per maand van het abonnementsgeld van € 5,25 per maand. De huurders zelf betalen dus € 3,25 per maand. We vinden het ontzettend fijn om te zien dat de woningbouwvereniging dit kan doen voor haar huurders, en dat zij op deze manier onze organisatie steunen.”

Meer weten over Wonen Plus Welzijn? Bel 0223-535826 of kijk op www.wonenpluswelzijn.nl. Op de foto: Nop van Warmerdam (welzijnsconsulent), Amber Weijers (coördinator servicepunt Anna Paulowna) en Marika de Jager (coördinator Hollands Kroon)

Wonen Plus Welzijn zoekt vrijwilligers met groene vingers! Stichting Wonen Plus Welzijn is trots op haar grote vrijwilligersbestand. Maar...in Hollands Kroon zijn vrijwilligers met groene vingers nog erg welkom! Het gaat om klusjes van ongeveer een uur per keer, met werkzaamheden als onkruid wieden, de heg snoeien of een boompje planten. De minimaal gewenste beschikbaarheid is eens per maand, maar de stichting kijkt graag in overleg naar de mogelijkheden. Wilt u zich ook aanmelden als vrijwilliger of wilt u meer weten? Neem contact op! 11


Even storen ... Rond het verschijnen van dit magazine viert administratief medewerkster Petra van Wijnsberge haar 12,5 jarig jubileum bij de woningbouwvereniging. De 44-jarige medewerkster is onder andere verantwoordelijk voor het archiefwerk en het verzorgen van de documentatie voor vergaderingen. Petra is geboren en getogen in Den Helder, maar inmiddels is ze ook aardig goed bekend in de polder. Het archief bijhouden, dat is een secuur klusje? “Ja, in het archief bewaren we alle dossiers van voormalige huurders, onze huidige huurders en woningzoekenden. Vooralsnog bewaren we alles op papier, maar we zijn inmiddels ook gestart met het digitaliseren van dossiers. Tot nu toe hebben we alle dossiers tot het begin van de vereniging aan toe nog een plekje kunnen geven, maar langzamerhand wordt het wel vol in het archief.” Welke werkzaamheden doe je nog meer? “Ik verzorg de vergaderstukken voor het bestuur, de ledenraad en de raad van toezicht. Daarnaast heb ik wat taken op facilitair gebied, zoals het verzorgen van de boodschappen en het bestellen van kantoorartikelen. Redelijk divers werk dus.” Je houdt wel van orde en netheid? Lachend: “Ja hoor. Dat moet ook wel met

deze functie. Maar het leukste aan mijn werk is toch wel de fijne groep collega’s. En het geeft een hoop voldoening als je hen of een huurder van dienst kan zijn door in het archief antwoord op een vraag te vinden. Laatst werd er een vraag gesteld over een kwestie van tientallen jaren geleden. Het is mooi als je iemand dan tegen alle verwachtingen in toch verder kunt helpen met informatie uit het archief.” Is het bij jou thuis net zo netjes? “Toch wel, ja. Hoewel ik natuurlijk niet de hele dag aan het opruimen ben. Ik houd van lezen, met name over Israël. Daarnaast geef ik gitaarles in Den Helder en Anna Paulowna. Zelf speel ik ook nog graag op m’n gitaar. En ik doe al 24 jaar aan PowerSteps: het verveelt me nog steeds niet. Een heerlijk leventje zo.”

Blijf op de hoogte via Facebook en Twitter! De woningbouwvereniging is ook te vinden op Facebook en Twitter! Via deze twee digitale platformen verspreiden we het laatste nieuws over onze vereniging en andere actualiteiten rondom huren, de gemeente en aanverwante zaken. Natuurlijk houden we tevens de website actueel en ontvangt u noodzakelijk informatie nog steeds per post, maar als vriend en/of volger verschijnt het laatste nieuws zo op uw beeldscherm. Daarbij bent u van harte welkom om te reageren op onze berichten.

Colofon Dit magazine is een uitgave van Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Verschijning: twee keer per jaar. Dit magazine wordt toegestuurd aan onze huurders en relaties. Concept en realisatie ZINNIGS tekst en communicatie www.zinnigs.nl Eindredactie Woningbouwvereniging Anna Paulowna www.wbvap.nl Fotografie Janny van der Fluit Vormgeving en druk Rowa Druk & Media, www.rowa.nl Dit magazine is bedoeld om u een beknopte indruk te geven van actualiteiten rondom Woningbouwvereniging Anna Paulowna. U kunt geen rechten ontlenen aan de artikelen in dit magazine. Dit magazine is geproduceerd onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

12

Gewoonnieuws 2014 nr1  

Gewoon nieuws 2014 uitgave van Woningingbouwvereniging Anna Paulowna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you