Page 1

VÝBĚR Z KATALOGU KURZŮ 2013

garantované termíny konání kurzů

MOC Silver Learning

learning.wbi.cz


Jen u nás získáte: poukaz na Microsoft certifikační  zkoušku v ceně každého  pětidenního kurzu v Prometric  testovacím středisku WBI

ke každému MOC Kitu obdržíte  navíc doplňkovou odbornou  literaturu

tablet v ceně pětidenního kurzu,  včetně přístupu k elektronickým  materiálům

neomezený vzdálený přístup  k výukovému prostředí během  kurzu i dalších 30 dnů po jeho  skončení

Standardem našich kurzů je: interaktivní výuka s využitím dotykových tabulí SMART Board volitelné vstupně výstupní a průběžné znalostní testování  nikdy není více než 8 lidí na jednom kurzu ti nejlepší certifikovaní lektoři využití vysoce výkonné blade-server infrastruktury pro běh výukového prostředí


Garantované termíny konání kurzů Všechny kurzy podrobněji popsané v tomto katalogu mají garantované termíny konání.  Co to znamená? Školicí středisko WBI Learning formou tzv. "garantovaných termínů konání kurzů"  zaručuje svým klientům, že se daný termín kurzu bude konat i v případě přihlášky jediného zájemce. V nabídce kurzů je u každého kurzu, který má garantovaný termín konání uveden symbol

Autorizované Microsoft kurzy a vlastní WBI kurzy Garantované termíny konání kurzů mají jak autorizované Microsoft kurzy, tak vlastní WBI kurzy.

MOC+

WBI kurzy

autorizované kurzy Microsoft  („Microsoft Official Curriculum“)  rozšířené o:

skupina vlastních špičkových  kurzů z dílny WBI, doplňující nabídku  kurzů z rodiny MOC+.

nové kapitoly a témata doplňková praktická cvičení


MICROSOFT partnerství a získaná ocenění Strategickým a jediným partnerem WBI je světová technologická jednička v IT, společnost Microsoft. Na produktech této společnosti a našem know-how jsou postavena  všechna nabízená řešení. Naše jedinečná specializace a nabídka komplexního portfolia podnikových Microsoft řešení spolu s úzkou spoluprací se společností Microsoft  představuje řešení té nejvyšší technologické hodnoty. Proč zrovna technologie Microsoft? Microsoft má strategii jedné platformy a vzájemné kompatibility všech  produktů, což pro naše zákazníky znamená výhodu jednoho operačního systému, jednoho prostředí a stejného ovládání. Rozsáhlé investice vkládané každoročně  společností Microsoft do výzkumu a vývoje dávají úspěšný základ pro naplnění naší vize dlouhodobého přínosu nabízených řešení a jejich rozvoje.

Tým WBI v České a Slovenské republice tvoří více než 120 certifikovaných odborníků. Díky jejich erudici a množství  referenčních projektů se nám podařilo získat celou řadu odborných kompetencí, zejména: Business Intelligence   Collaboration and Content Customer Relationship Management  Data Platform  Enterprise Resource Planning 

Identity and Security  Learning Management and Virtualization Midmarket Solution Provider  Project and Portfolio Management 

Server Platform  Small Business Specialist Software Asset Management   Volume Licensing 

Díky nejvyšší Gold úrovni několika získaných kompetencí ve výše zmíněných oblastech jsme  držitelem statutu Microsoft Gold Competency Partner, tedy nejvyšší úrovně partnerství  se společností Microsoft. Českých 100 Nejlepších 2012 v kategorii: Informační a komunikační technologie  Soutěž, jejímž cílem je snaha nalézt, zviditelnit a veřejně ocenit české firmy z co nejširšího spektra  ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných nebo jinak kladně  pozoruhodných výsledků. Jsme členem prestižní skupiny Microsoft Dynamics President's club 2012 a zařadili jsme se mezi elitní strategické  partnery Inner Circle for Microsoft Dynamics 2012. Microsoft Dynamics President's club 2012 Prestižní skupina Microsoft Dynamics partnerů z celého světa, kteří splnili závazky vůči svým  zákazníkům projevující se zejména v obchodních úspěších a rozvoji. V roce 2012 se mezi členy  řadilo pouze 228 společností z celého světa. Microsoft Dynamics Inner Circle 2012 Elitní skupina složena ze strategických partnerů Microsoft Dynamics z celého světa s úspěchy,  které je řadí do celosvětově nejprestižnější sítě partnerů. Tito partneři jsou uznáváni pro  výjimečnou celkovou výkonnost v poskytování cenných řešení pro své zákazníky.

Microsoft Country Partner of the Year 2011  pro Českou republiku V roce 2011 jsme získali ocenění Microsoft Country  Partner of the Year pro Českou republiku. Jedná se  o prestižní ocenění, které je udělováno  nejvýznamnějším partnerům společnosti Microsoft,  kteří za uplynulý rok prokázali mimořádný obchodní  úspěch s dodávkami inovativních Microsoft řešení  svým zákazníkům  a velmi úzce  spolupracují se  společností Microsoft  v dané zemi.

Vítěz projektu Krizi navzdory v kategorii:  Informační technologie Krizi navzdory je projekt Hospodářské komory ČR  vyhlášený v roce 2010 ve spolupráci s Českou televizí,  jehož odborným garantem byla společnost  Pricewaterhouse Coopers ČR. Cílem projektu bylo  najít a představit malé a středně velké podniky, které  dokázaly inovativně reagovat na krizi, odvrátit hrozící  propad a najít nový směr  svého rozvoje a podnikání.

Od roku 2005 pravidelně získáváme významné  ocenění Microsoftu – Microsoft Industry Awards  Winner nebo Microsoft Industry Awards Finalist za  řešení pro naše zákazníky. 2013


O WBI Systems a.s. Jsme jiní. Rosteme bez zátěže překonaných technologií a partnerství ze zvyku.  Analyzujeme, akcelerujeme, hledáme neobvyklá spojení, nové postupy a tvary.  Rozepli jsme límečky, povolili kravaty a zkrátili věty. Zaměřili jsme se na tempo, efektivitu a výtěžnost.

WBI působí na českém trhu od konce roku 2009. Vytyčili jsme si cíl stát se silnou a stabilní firmou, která bude jedním z největších Microsoft  partnerů. Z tohoto důvodu se zaměřujeme na poskytování nejnovějších řešení a služeb s využitím výhradně Microsoft technologií. V České  republice a na Slovensku jsme tak jedinou firmou na trhu pokrývající celé portfolio produktů firmy Microsoft, které dále inovujeme a dotváříme  podle potřeb zákazníků.  Naše týmy zaměřené na jednotlivé produktové oblasti jsou složeny z profesionálů, kteří mají nejen potřebné certifikace na Microsoft produkty,  ale také zkušenosti z praxe. Naši specialisté proto dokáží přinášet unikátní know-how, které spolu s komplexním pohledem na požadavky  zákazníků, dává vzniknout jedinečnému řešení. Nejlepší referencí pro nás jsou stovky domácích i mezinárodních společností, ve kterých jsme  naše inovativní řešení nasadili a svým zákazníkům jsme tak přinesli a přinášíme konkurenční výhody, které jim pomáhají snižovat náklady,  zvyšovat efektivitu a pružně reagovat na měnící se tržní podmínky.  Moderní a mírně neformální firemní kultura nám umožňuje přirozenou spolupráci nejen uvnitř naší společnosti, ale především v projektových  týmech. Ty vytváříme vždy společně s našimi klienty – a společně také projekty vedeme. Klíčovým ukazatelem je pro nás dlouhodobá  spokojenost našich klientů, proto naše práce u zákazníka nekončí dnem předání, ale i nadále aktivně monitorujeme nasazená řešení  a doporučujeme možná zlepšení systémů v průběhu času. Vzájemná důvěra vede k synergii růstu nás i našich zákazníků.  Rozhodli jsme se přenášet získané dovednosti a znalosti z praktických implementací formou vysoce odborného vzdělávání IT profesionálů,  a proto jsme počátkem roku 2011 spustili projekt WBI Learning. 


Naší vizí je vysoce erudované školicí středisko technologií Microsoft. Jdeme daleko za hranice nejzajímavějších oficiálních kurzů.  Nabízíme rozšířený obsah založený na každodenních praktických zkušenostech našich lektorů a konzultantů. Připravujeme i nové  vlastní kurzové linie. Vše podpořeno špičkovou serverovou infrastrukturou. Bez kompromisů.

Vytvořili jsme školicí centrum představující de facto dokonalou IT firmu, zcela bez kompromisů, s jedinečnou IT infrastrukturou a technickým  zázemím, zároveň nabízející profesionální služby. Školicí středisko, které je „výstavní skříní“ celé naší společnosti. Školicí středisko, do kterého  bychom se sami rádi vraceli. Naši jedinečnost a výjimečnost stavíme na následujících pilířích:

Jedinečné softwarové řešení  a technické vybavení Do budování našeho školicího střediska jsme šli s jasnou vizí.  Cílové skupině, kterou oslovujeme, tedy IT profesionálům,  musíme poskytnout profesionální podmínky a technické  vybavení umožňující simulovat prostředí reálných firem,  prostředí, ve kterém se denně tito specialisté pohybují.  Prostředí poskytující špičkový výkon, vysokou dostupnost,  přístupné i vzdáleně pro podporu distančního vzdělávání,  a především – podporované výhradně Microsoft produkty.  Komukoliv můžeme nyní předvést, že je to možné.

Špičkové kurzy Z nabídky autorizovaných Microsoft kurzů vybíráme  to nejlepší, kurzy však navíc rozšiřujeme o nové kapitoly,  témata a doplňková praktická cvičení. Výklad tak reflektuje  praktické zkušenosti našich lektorů a konzultantů a získává  tím vysokou přidanou hodnotu. Na trhu zcela jedinečné  jsou rovněž naše vlastní kurzy z dílny WBI.

Zkušení lektoři s dlouholetou praxí Tým školicího střediska WBI Systems je tvořen certifikovanými lektory s dlouholetou praxí v oboru.  Jedná se o nadšené IT profesionály, pro něž je vedení kurzů možností, jak se podělit o své znalosti  s posluchači. Aktivní publikační a přednášková činnost je naší každodenní praxí. Dobře víme,  že nejlepší na kurzu musí být lektor, až poté vše ostatní.

Unikátní doplňkové služby Veškeré kurzovní materiály (MOC Students Kits a doplňkový obsah jako jsou knihy z vydavatelství  Microsoft Press a další) poskytujeme klientům v průběhu kurzu výhradně v elektronické podobě na  digitálních tabletech. S pomocí interaktivních hlasovacích zařízení během školení průběžně testujeme znalosti posluchačů  formou krátkých znalostních testů. Testování je samozřejmě dobrovolné a v průběhu školení  anonymní, přesto jej vždy 100 % účastníků absolvuje a projevuje o ně zájem, neboť jim samotným  to poskytuje užitečnou zpětnou vazbu. Standardem v našich učebnách jsou interaktivní tabule SMART Board, dynamické zobrazovací plochy  reagující na dotyk. Přátelská a pohodová atmosféra, o kterou se během kurzů snažíme, je podpořena i relax zónou  s kulečníkem, stolním fotbálkem, šipkami a herním zařízením Xbox 360 KINECT.

Z pozitivních reakcí našich klientů jasně vidíme, že jdeme správnou cestou. Poznejte nový standard IT vzdělávání, jste vřele vítáni. Kamil Juřík manažer a vedoucí lektor školicího střediska WBI


Úrovně obtížnosti kurzů Nabízené kurzy rozdělujeme do následujících úrovní pokročilosti:

Level 200

Level 300

Level 400 a vyšší

Level 500

Úvodní kurzy zaměřené na základy  správy, konfigurace nebo možnosti  využití popisovaných produktů  či technologií.

Kurzy určené širokému  spektru IT profesionálů, zaměřené  na podrobný výklad popisovaných  technologií s důrazem na praktické  zkoušení probíraných témat  a okruhů.

Kurzy určené pro  technologické experty, nabízející  tomuto užšímu okruhu posluchačů  hluboký vhled  do dané problematiky.

Kurzy úrovně 500  najdete jen u nás!

Oblasti kurzů V naší nabídce naleznete autorizované kurzy Microsoft („Microsoft Official Curriculum“), doplněné navíc vlastním přidaným obsahem (výklad i praktická cvičení) reflektujícím  praktické zkušenosti našich specialistů a dále vlastní špičkové kurzy z dílny WBI, rozšiřující nabídku kurzů z rodiny MOC. Databázové systémy

Portálová řešení

Sjednocená komunikace 

Správa infrastruktury 

Od jazyka SQL, přes instalaci  a konfiguraci až po optimalizaci  databázových systémů. Našim expertům  bude ctí podělit se s Vámi o cenné  zkušenosti a praxí ověřenými postupy.

IT specialisté a správci dobře ví, že platforma  Microsoft SharePoint je osobité, rozsáhlé  a výjimečné řešení. Takové jsou i naše vlastní  WBI kurzy v této oblasti, pokrývající SharePoint  platformu od A do Z.

Hodně se o ní mluví, málo se však efektivně  využívá. Sjednocená komunikace je přitom  na dosah ruky, s využitím nejnovějších řešení  na platformě Microsoft Exchange a Lync, které  popisují kurzy v této oblasti.

Velmi široké téma s bohatou  nabídkou kurzů, nabízející  správcům IT to nejlepší ze  světa správy infrastruktury,  aktivního monitoringu,  pokročilého nasazení  a distribuce aplikací  a systémů, řešení vysoké  dostupnosti a ochrany dat.

Síťová řešení 

Virtualizace

Licencování a SAM 

Kurzy zaměřené na správu  a zabezpečení síťové infrastruktury  od držitelů certifikace CCNA  nepotřebují další komentář.

Klientská i serverová virtualizace patří mezi  moderní a neopomenutelné způsoby hostování  a provozu IT systémů a aplikací. Kurzy v této  oblasti Vám poskytnou hluboký vhled do dané  problematiky. Uvidíte sami. 

Znalost pravidel a principů licencování Microsoft  produktů dnes právem řadíme mezi povinnou  výbavu IT profesionálů. I toto téma již více než  10 let řadíme mezi naše speciality. Odhalme spolu  taje této oblasti, jasně, věcně a bez vytáček.

Operační systémy  Projektové řízení 

Public cloud 

Business Intelligence (BI) 

Správcům projektového serveru,  projektovým manažerům a uživatelům  projektových nástrojů rodiny Microsoft  Project nabízíme jedinečné vlastní WBI  kurzy z této oblasti.

Konzultace související s možnostmi využití  Microsoft cloud technologií, otázkami migrace  a integrace infrastruktur poskytujeme našim  klientům již dlouho. Nyní naše zkušenosti  přetváříme do podoby standardizovaných  kurzů, jejichž nabídku postupně rozšiřujeme.

Jste zodpovědni za tvorbu řešení pro  vyhodnocování a vizualizaci klíčových dat? Naše  jasně definované a svým obsahem jedinečné BI  kurzy vás provednou připravou a konfigurací  potřebného prostředí i samotnou tvorbou BI  řešení.

Oblast sdružující kurzy  věnované nasazení a správě  Microsoft klientských  a serverových operačních  systémů aneb nezbytný  základ pro každé IT prostředí.


Přehled kurzů Kompletní nabídka kurzů včetně obsahu, termínů a dalších informací je k dipozicii na learning.wbi.cz  Business Intelligence

Operační systémy MOC 20410+

Installing and Configuring Windows Server 2012

5 | 300

MOC 20411+

Administering Windows Server 2012

5 | 300

MOC 20412+

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

5 | 400

2 | 400

MOC 6425+

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008  Active Directory Domain Services

5 | 300

3 | 300

MOC 6426+

Configuring and Troubleshooting Identity and Access  Solutions with Windows Server 2008 Active Directory

3 | 400

MOC 6423+

Implementing and Managing Windows Server 2008  Clustering

3 | 300

MOC 6427+

Configuring and Troubleshooting Internet Information  Services in Windows Server 2008

3 | 300

MOC 6294+

Planning and Managing Windows 7 Desktop  Deployments and Environments

5 | 350

MOC 10777+

Implementing a Data Warehouse with  Microsoft SQL Server 2012

5 | 200

MOC 10778+

Implementing Data Models and Reports with  Microsoft SQL Server 2012

5 | 300

WBI 350

Configuring SharePoint 2010 and SQL Server 2012 for  Business Intelligence Solutions

WBI 351

Delivering Business Intelligence Solutions using  SharePoint 2010 and SQL Server 2012

Databázové systémy MOC 10774+

Querying Microsoft SQL Server 2012

5 | 300

MOC 10775+

Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

5 | 300

MOC 10776+

Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

5 | 300

WBI 611

SQL Server 2012 Performance Tuning and  Troubleshooting

2 | 400

WBI 610

SQL Server 2012 High-Availability Deep Dive

2 | 400

Portálová řešení

MOC 6231+

Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database

5 | 250

WBI 311

SharePoint 2013 for Power Users

3 | 200

MOC 6232+

Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database

5 | 300

WBI 312

SharePoint Foundation 2013 Inside Out

3 | 300

WBI 313

Installing and Maintaining SharePoint Server 2013

3 | 375

WBI 314

Administering SharePoint Server 2013

3 | 350

WBI 301

SharePoint 2010 for Power Users

3 | 200

WBI 302

SharePoint Foundation 2010 Inside Out

3 | 300

WBI 303

SharePoint Server 2010 Inside Out

5 | 350

WBI 380

Nintex Workflow 2010 v praxi

2 | 200

Licencování a SAM WBI 901

Microsoft Licensing Basics

1 | 200

WBI 902

Microsoft Licensing Specialist

2 | 350


Projektové řízení

Public cloud WBI 250

Windows Intune – Client Management in Cloud

3 | 300

WBI 801

Podpora projektů s Microsoft Project a Microsoft Project  Server

2 | 300

WBI 802

Platforma Microsoft Project 2010 – pokročilé techniky,  konfigurace

2 | 400

MOC 6421+

Configuring and Troubleshooting a Windows Server  2008 Network Infrastructure

5 | 300

WBI 950

Forefront Threat Management Gateway 2010 Essentials

3 | 300

WBI 975

Advanced Networking Topics

2 | 500

Sjednocená komunikace MOC 20336+

Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013

5 | 300

MOC 20341+

Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

5 | 250

MOC 10135+

Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft  Exchange Server 2010

5 | 250

WBI 401

Installing and Configuring Lync Server 2010

5 | 400

Virtualizace WBI 501

Windows Server 2012 Hyper-V Uncovered

3 | 350

MOC 10750+

Monitoring and Operating a Private Cloud with System  Center 2012

5 | 400

MOC 10751+

Configuring and Deploying a Private Cloud with System  Center 2012

5 | 400

WBI 502

Planning and Designing Microsoft Virtualization  Solutions (2012)

5 | 450

MOC 6331+

Deploying and Managing Microsoft System Center  Virtual Machine Manager (2008 R2)

5 | 300

MOC 10215+

Implementing and Managing Microsoft Server  Virtualization (2008 R2)

5 | 300

MOC 10324+

Implementing and Managing Microsoft Desktop  Virtualization

5 | 300

MOC 50273+

Planning and Designing Microsoft Virtualization  Solutions (2008 R2)

5 | 450

Síťová řešení

Správa infrastruktury MOC 10747&8+

Deploying and Administering System Center 2012  Configuration Manager

5 | 450

WBI 523

Installing and Configuring System Center 2012  Operations Manager

5 | 400

WBI 542

System Center 2012 Data Protection Manager Essentials

3 | 300

WBI 541

System Center Data Protection Manager 2010 Essentials

3 | 300

WBI 551

Windows PowerShell – The Power of Windows Shell

5 | 300

kód

název kurzu

počet dnů

level

Tablet k vaší první objednávce  libovolného 3 či 5 denního  kurzu.

Originální Microsoft studentské  materiály (MOC Kit) jsou součástí  ceny všech MOC kurzů.

Vysoce výkonná blade-serverová  infrastruktura pro běh prostředí  každého kurzu.

Rezervovaná parkovací  místa před vchodem  do budovy.

Relax zóna s herním zařízením  Xbox + Kinect, kulečníkem,  stolním fotbálkem.

Vybraná doplňková literatura  navíc ke každému MOC Kitu  a všem WBI kurzům.

Průběžné znalostní testování.  Poukaz na Microsoft zkoušku  u všech 5 denních kurzů.

Oběd v restauraci je součástí kurzu.

Občerstvení a alko  i nealko nápoje během  kurzu.

Garantované termíny konání  kurzu.


Operační systémy

MOC 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012

5

300

dnů

level

Anotace

Slovo lektora

Tento kurz je prvním ze série tří kurzů přinášejících znalosti  a zkušenosti potřebné pro implementaci služeb Windows  Server 2012. V tomto úvodním pětidenním školení se naučíte  jak nainstalovat operační systém Windows Server 2012 a jak  nasadit a spravovat jeho funkce a role, jako je např.  Active Directory, Group Policy, síťové služby, úložiště  a souborové služby, Powershell v3 a služby Hyper-V. 

Jste správci Windows Serveru 2008/2008 R2  a chystáte se nasadit verzi 2012? Pokud ano, pak  navštivte tento zbrusu nový kurz. Získáte velmi dobrý  přehled o instalaci Windows Serveru 2012  a konfiguraci jeho základních služeb a rolí. Ideální  uvodní kurz pro Windows Server 2012 a jeho služby.


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte znalosti potřebné pro: • Nasazení, konfiguraci a správu Windows Serveru 2012. • Provedení instalace a konfigurace Windows Serveru 2012. • Vytvoření návrhu AD infrastruktury, instalaci a konfiguraci doménových  řadičů a správu AD objektů a skupinových politik zabezpeční. • Automatizaci správy AD objektů a nastavení. • Porozumnění IPv4 a IPv6 protokolu a IP adresace. • Provedení instalace DHCP služby. • Pochopení principů překladu jmen Windows klientů a serverů. • Konfiguraci systémů úložišť, souborových a tiskových služeb. • Zvýšení bezpečnosti v rámci Windows Server 2012 infrastruktury  s využitím objektů skupinových politik, AppLocker, a Windows Firewall. • Instalaci a nastavení virtualizačních služeb, Hyper-V. 

Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012 Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration Module 5: Implementing Ipv4 Module 6: Implementing DHCP Module 7: Implementing DNS Module 8: Implementing Ipv6 Module 9: Implementing Local Storage Module 10: Implementing File and Print Services Module 11: Implementing a Group Policy Infrastructure Module 12: Securing Windows Servers by Using Group Policy Objects Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V 

Literatura

Garantovaný termín: 

Digital MOC 20410 Students Kit + "Windows Server 2012 Unleashed"  by Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Andrew Abbate, Guy  Yardeni and Chris Amaris.

23. - 27. 9. 2013 

MOC Students Kit představuje licenci umožňující absolvování tohoto  autorizovaného kurzu.  

Návazné kurzy MOC 20411+ Administering Windows Server 2012 MOC 20412+ Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 

Operační systémy


Operační systémy

MOC 20411 Administering Windows Server 2012

5

300

dnů

level

Anotace

Slovo lektora

Tento kurz je druhým ze série tří kurzů přinášejících znalosti  a zkušenosti potřebné pro implementaci služeb Windows  Server 2012. V tomto pětidenním školení se naučíte jak  spravovat operační systém Windows Server 2012 a jeho  funkce a role jako např. Active Directory a správa uživatelů  a skupin, Group Policy, síťové služby DNS, DHCP, NAP, NPS,  vzdálený přístup, optimalizace souborových služeb a politik  aktualizací, správu instalačních obrazů a monitorování. 

Jste správci Windows Serveru 2008/2008 R2  a chystáte se nasadit verzi 2012? Pokud ano, navštivte  tento zbrusu nový kurz a získejte užitelné informace  a praktické zkušenosti spojené se správou klíčových  služeb Windows Serveru 2012. Od správy uživatelů  a skupinových politik, přes konfiguraci vzdáleného  připojení až po souborové služby a zabezpečení  obsahu, deployment a monitoring. Kurz plný  užitečných témat, rad a cvičení. 


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte znalosti potřebné pro: • Znalosti pro správu služeb Windows Serveru 2012. • Implementaci skupinových politik, správu účtů a objektů v rámci Active  Directory. • Nastavení správy uživatelských profilů. • Nastavení a řešení problémů se službami DNS a Remote Access. • Implementaci, konfiguraci a řešení problémů s rolemi Network Policy  Server a Network Access Protection. • Optimalizaci souborových služeb, nastavení šifrování a auditování. • Nasazení a správu instalačních obrazů, správu politik aktualizací. • Nastavení monitorování. 

Module 1: Implementing a Group Policy Infrastructure Module 2: Managing User Desktops with Group Policy Module 3: Managing User and Service Accounts Module 4: Maintaining Active Directory Domain Services Module 5: Configuring and Troubleshooting DNS Module 6: Configuring and Troubleshooting Remote Access Module 7: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy  Server Role Module 8: Implementing Network Access Protection Module 9: Optimizing File Services Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing Module 11: Deploying and Maintaining Server Images Module 12: Implementing Update Management Module 13: Monitoring Windows Server 2012 

Literatura Digital MOC 20411 Students Kit + "Windows Server 2012 Unleashed"  by Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Andrew Abbate,  Guy Yardeni and Chris Amaris. MOC Students Kit představuje licenci umožňující absolvování tohoto  autorizovaného kurzu. 

Návazné kurzy MOC 20412+ Configuring Advanced Windows Server 2012 Services  

Operační systémy

Garantovaný termín:  07. - 11. 10. 2013 


Operační systémy

MOC 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

5

400

dnů

level

Anotace

Slovo lektora

T ento kurz je posledním ze série tří kurzů přinášejících  znalosti a zkušenosti potřebné pro implementaci služeb  Windows Server 2012. V tomto pětidenním školení získáte  znalosti a zkušenosti potřebné pro správu pokročilých funkcí  a rolí Windows Serveru 2012 jako např. správa identit  a federace (AD a ADFS), správa certifikačních služeb a správy  přístupových práv (CS a RMS), zajištění vysoké dostupnosti  služeb (Failover Clustering a Hyper-V clustering, NLB),  pokročilá nastavení a funkce souborových a síťových služeb  atd. 

Jste správci Windows Serveru 2008/2008 R2  a chystáte se nasadit verzi 2012? Pokud ano, navštivte  tento zbrusu nový kurz a získejte užitelné informace  a praktické zkušenosti spojené s pokročilou správou  služeb Windows Serveru 2012. Vše co jste chtěli vědět  a báli jste se zeptat o Windows Serveru 2012, nebo  jste nevěděli koho se zeptat. Těšíme se na vás.


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte znalosti potřebné pro: • Provedení pokročilé konfigurace síťových a souborových služeb. • Tvorbu prostředí s vysokou mírou dostupnosti. • Správu prostředí s rozsáhlou strukturou adresářových služeb. • Využití řešení pro zabezpečení firemních dat. 

Module 1: Implementing Advanced Network Services Module 2: Implementing Advanced File Services Module 3: Implementing Dynamic Access Control Module 4: Implementing Network Load Balancing Module 5: Implementing Failover Clustering Module 6: Implementing Failover Clustering with Hyper-V Module 7: Implementing Disaster Recovery Module 8: Implementing Distributed AD DS Deployments Module 9: Implementing AD DS Sites and Replication Module 10: Implementing AD CS Module 11: Implementing AD RMS Module 12: Implementing AD FS 

Literatura Digital MOC 20412 Students Kit + "Windows Server 2012 Unleashed"  by Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Andrew Abbate,  Guy Yardeni and Chris Amaris. MOC Students Kit představuje licenci umožňující absolvování tohoto  autorizovaného kurzu.  

Operační systémy

Garantovaný termín:  21. - 25. 10. 2013 


Portálová řešení

WBI 311 SharePoint 2013 for Power Users

3

200

dny

level

Anotace

Slovo lektora

Platforma Microsoft SharePoint 2013 je funkčně velmi  rozsáhlé prostředí umožňující rychle zavádět nové aplikace  a řešení pro pokrytí potřeb uživatelů a týmů.

Pohodový kurz pro všechny SharePoint profesionály,  kteří jasnou a praktickou formou získají řadu cenných  zkušeností a doporučení vedoucí k vysněnému cíli:  vytěžit z platformy SharePoint maximum. Mnoho takovýchto kurzů na trhu věru nenajdete.

Tento třídenní kurz přináší SharePoint profesionálům  komplexní pohled na možnosti a scénáře využití platformy  SharePoint 2013 z pohledu koncového uživatele, znalosti  potřebné pro tvorbu nových řešení a řadu praktických  doporučení a zkušeností, umožňujících vytěžit z dané  technologie maximum. Seznámíme se mimo jiné s principy fungování a architekturou  SharePoint 2013, zásadami pro tvorbu logické struktury  portálů a webů, nástroji a funkcemi pro správu firemního  obsahu, s možnostmi využití předpřipravených šablon  seznamů, knihoven a webů, tvorbou vlastních šablon  a integrací s aplikacemi Microsoft Office.


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte:  • Ucelený přehled o možnostech využití platformy SharePoint Foundation  2013 pro tvorbu praktických řešení. • Pochopení principů práce se stavebními prvky platformy SharePoint,  jako jsou weby, seznamy a knihovny. • Jasnou představu o možnostech tvorby logické struktury SharePoint  portálů. • Znalosti a schopnosti potřebné pro tvorbu řešení pro správu a sdílení  obsahu. • Přehled o možnostech integrace SharePoint webů a aplikací z rodiny  Microsoft Office. 

Module 1: Introducing SharePoint 2013 Module 2: SharePoint Navigation and User Interface Concepts Module 3: Portal Architecture Best-Practices Module 4: SharePoint Lists and Libraries Module 5: Records Management Module 6: Site Mailboxes Module 7: Microsoft Office 2013 integration Module 8: SharePoint Blogs & Wikis Module 9: Securing SharePoint Content Module 10: Using SharePoint Designer 2013 

Literatura

Garantovaný termín: 

"Microsoft SharePoint 2013 Step by Step" by Olga M. Londer and  Penelope Coventry. 

Návazné kurzy WBI 314 Administering SharePoint Server 2013 WBI 313 Installing and Maintaining SharePoint Server 2013 WBI 312 SharePoint Foundation 2013 Inside Out 

Portálová řešení

02. - 04. 10. 2013 27. - 29. 11. 2013 


Portálová řešení

WBI 312 SharePoint Foundation 2013 Inside Out

3

300

dny

level

Anotace

Slovo lektora

Tento intenzivní a na českém trhu jedinečný kurz poskytne  IT profesionálům znalosti a zkušenosti potřebné pro  implementaci a správu řešení na platformě SharePoint  Foundation 2013.

SharePoint Foundation 2013 a to nejlepší co lze  dostat, na špičkové infrastruktuře, s jedinečným  obsahem a výkladem podpořeným 10 lety praxe.

Během tří dnů společně odhalíme taje a principy fungování  platformy SharePoint Foundation 2013, společně projdeme  vše, od instalace po nastavení služeb, od plánování  architektury po tvorbu řešení, od serveru po koncového  uživatele, zkrátka SharePoint Foundation 2013 od A do Z.

SharePoint Foundation 2013 od A do Z, 3 dny nabité  informacemi. Uvidíte sami.


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte:  • Komplexní přehled o možnostech a scénářích využití platformy  SharePoint Foundation 2013. • Cenné informace potřebné pro plánování SharePoint architektury. • Detailní znalosti potřebné pro správnou instalaci a nastavení SharePoint  služeb a jejich využití. • Pochopení principů zabezpečení SharePoint služeb. • Schopnosti pro tvorbu uživatelských řešení. 

Module 1: SharePoint Foundation 2013 Platform Overview Module 2: Installing SharePoint Foundation 2013 Module 3: Configuring SharePoint Foundation 2013 Module 4: Creating and Configuring Web Applications, Site Collections and  Sites Module 5: Configuring and Administrating Security in SharePoint 2013 Module 6: SharePoint Services 3.0 / SharePoint Foundation 2010 to  SharePoint Foundation 2013 Upgrade (Optional Module) Module 8: Creating Records Management Solutions Module 9: Using SharePoint 2013 Office Web Apps Module 10: Working with the Business Data Connectivity Service Module 11: Planning for Backup, Restore and Disaster Recovery Module 12: Health Monitoring and Optimization Module 13: Additional SharePoint Features and Services 

Literatura "Microsoft SharePoint 2013 Inside Out" by Darvish Shadravan,  Penelope Coventry, Thomas Resing and Christina Wheeler. 

Garantovaný termín:  13. - 15. 11. 2013 

Portálová řešení


Portálová řešení

WBI 313 Installing and Maintaining SharePoint Server 2013

3

375

dny

level

Tento kurz, spolu s kurzem WBI 314  si můžete ve formě balíčku  "SharePoint Server 2013 Inside Out"  objednat za zvýhodněných cenových  podmínek. Získáte tak nejen  oba kurzy za zvýhodněných  podmínek, ale i jeden poukaz  na Prometric certifikační zkoušku.

Anotace

Slovo lektora

Tento intenzivní a na českém trhu jedinečný kurz poskytne  IT profesionálům znalosti a zkušenosti potřebné pro instalaci  a údržbu SharePoint Server 2013 farem. Tři dny nabité  informacemi a cvičením, ve kterých společně projdeme  všechny kroky potřebné pro vytvoření více serverové  SharePoint Server 2013 farmy a založení SharePoint služeb.  Seznámíme se s možnostmi pro zálohování a obnovu  SharePoint farem a dat, s monitorováním běhu služeb  a postupy pro řešení problémů.

Instalace a údržba SharePoint Server 2013 farem  s výkladem podpořeným 10 lety praxe, na špičkové  infrastruktuře, od lektora, kterého toto téma a práce  opravdu baví.

Od instalace po založení služeb, od plánování architektury  po tvorbu řešení, od základů až do nitra platformy, zkrátka  SharePoint Server 2013 instalace a údržba od A do Z  pro správce IT a SharePoint profesionály.  Autorem kurzu je Kamil Juřík, jediný držitel prestižního  ocenění Microsoft MVP v kategorii SharePoint Server v ČR.

První ze dvou SharePoint 2013 kurzů, které dané téma  řeší opravdu od A do Z. Jeden z mých vysněných  kurzů. Přijďte, jste vřele vítáni.


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte: • Detailní informace o plánování SharePoint Server 2013 farem. • Praktické znalosti a zkušenosti potřebné pro instalaci SharePoint Server  2013 farem tvořených více servery. • Znalosti a zkušenosti potřebné pro správnou instalaci a nastavení  SharePoint 2013 služeb a rozložení jejich topologie. • Přehled o principech monitorování a údržby SharePoint 2013 prostředí,  řešení problémů, zálohování a obnově systémů a dat. • Volitelným tématem je i popis možností upgradu ze starších verzí  produktu. 

Module 1: SharePoint 2013 Platform Overview Module 2: Installing SharePoint Server 2013 Module 3: Configuring SharePoint Server 2013 Services Module 4: Creating and Configuring Web Applications, Site Collections and  Sites Module 5: Creating highly-available SharePoint Server 2013 farms and  services (Optional Module) Module 6: SharePoint 2007 to SharePoint 2013 Upgrade (Optional Module) Module 9: Setting Up Multilanguage SharePoint Environment and Solutions Module 10: Planning for Backup, Restore and Disaster Recovery Module 11: Patching SharePoint Environment Module 12: Health Monitoring and Optimization Module 13: Additional SharePoint tasks 

Literatura "Microsoft SharePoint 2013 Administrator's Companion" by  Brian Alderman. 

Garantovaný termín:  16. - 18. 10. 2013 

Návazné kurzy WBI 314 Administering SharePoint Server 2013 

Portálová řešení


Portálová řešení

WBI 314 Administering SharePoint Server 2013

3

350

dny

level

Tento kurz, spolu s kurzem WBI 313  si můžete ve formě balíčku  "SharePoint Server 2013 Inside Out"  objednat za zvýhodněných cenových  podmínek. Získáte tak nejen  oba kurzy za zvýhodněných  podmínek, ale i jeden poukaz  na Prometric certifikační zkoušku.

Anotace

Slovo lektora

Tento intenzivní a na českém trhu jedinečný kurz poskytne  IT profesionálům znalosti a zkušenosti potřebné pro správu  SharePoint Server 2013 služeb a tvorbu uživatelských řešení.  Během tří informacemi a cvičeními nabitých dnů se mimo  jiné seznámíte s principy členění SharePoint obsahu  a zásadami jeho zabezpečení, tvorbou řešení pro správu  firemního obsahu a dokumentů, nastavením služby pro  vyhledávání dat, správou osobních webů, uživatelských  profilů a "sociálních funkcí", propojením SharePoint  seznamů s externími datovými zdroji a využitím služeb  pro vizualizaci dat.

SharePoint Server 2013 máme nainstalovaný a co teď  dál? Jak nastavit klíčové funkce, jak spravovat firemní  obsah a jak jej strukturovat, zabezpečit a vyhledávat  a co jsou to opravdu ty "social features"?  Výklad podpořený 10 lety praxe, na špičkové  infrastruktuře, od lektora, kterého toto téma a práce  opravdu baví.

Autorem kurzu je Kamil Juřík, jediný držitel prestižního  ocenění Microsoft MVP v kategorii SharePoint Server v ČR.

Druhý ze dvou SharePoint 2013 kurzů, které dané  téma řeší opravdu od A do Z. Přijďte, jste vřele vítáni.


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte: • Informace o možnostech využití SharePoint Server 2013 služeb • Pochopení zásad správného logického členění SharePoint obsahu  v rámci webových aplikací, kolekcí webů a webů. • Znalosti a zkušenosti potřebné pro tvorbu řešení z oblasti správy  firemního obsahu. • Pochopení principů zabezpečení SharePoint obsahu a řízení přístupů. • Znalosti a zkušenosti potřebné pro nastavení a využití služby pro  vyhledávání obsahu, správu osobních webů, uživatelských profilů  a "social features", nastavení propojení s externími datovými zdroji  a jejich integrace s SharePoint seznamy a knihovnami, možnosti  vizualizace Visio výkresů a úprav jednoduchých SharePoint formulářů  v rámci aplikace InfoPath 2013. 

Module 1: Best Practices - structuring SharePoint content Module 2: Configuring and Administrating Content Security in SharePoint  2013 Module 3: Configuring Search in SharePoint Server 2013 Module 4: Creating Records Management Solutions Module 5: Using SharePoint 2013 Office Web Apps Module 6: Working with The Business Data Connectivity Service Module 7: Working with the User Profile Service and Social Features Module 8: Using Visio Graphics Services Module 9: Using InfoPath Services Module 10: Additional SharePoint Features and Services 

Garantovaný termín:  Literatura  "Microsoft SharePoint 2013 Administration Pocket Consultant" by  Ben Curry. 

Portálová řešení

06. - 08. 11. 2013 


Virtualizace

WBI 501 Windows Server 2012 Hyper-V Uncovered

5

350

dnů

level

Anotace

Slovo lektora

Windows Server 2012 představil mnoho novinek týkajících  se virtualizace, tedy nové verze Hyper-V (V3). Díky podpoře  většiny moderních hardwarových funkcí se stává Hyper-V  velice zajímavým hráčem na poli serverové virtualizace  s využitím pro cloud prostředí.

Windows Server 2012 a s ním i nová verze Hyper-V  je tu! Získejte ucelený pohled na nové možnosti  serverové virtualizace a řadu praktických zkušeností  v rámci tohoto jedinečného kurzu. 

Obsahem tohoto pětidenního kurzu je komplexní pohled  na celé Hyper-V 2012 a průběžný deep-dive do scénářů  nasazení, využití a správy. Osvojte si Live Migration  virtuálního serveru bez nutnosti využití clusteru či postavení  vysoce dostupného prostředí bez použití externího sdíleného  pole. Toto vše na vlastní kůži na špičkové blade-server  infrastruktuře školicího střediska WBI Systems.  


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte znalosti a zkušenosti potřebné  pro plánování a nasazení Hyper-V na platformě Windows Server 2012  a jedinečný a ucelený pohled na řešení serverové virtualizace. 

Module 1: Hyper-V as a cloud core Module 2: Installing Hyper-V Module 3: Virtual Machine Module 4: Migrating the Virtual Machine Module 5: New networking features Module 6: Continuously Available Infrastructure Module 7: Cool new features in Windows Server 2012  

Literatura Tištěná PowerPoint prezentace dle obsahu kurzu. Autor: Jan Marek. 

Garantovaný termín:  04. - 08. 11. 2013 

Virtualizace


Virtualizace

WBI 502 Planning and Designing Microsoft Virtualization Solutions (2012)

5

450

dnů

level

Anotace

Slovo lektora

Tento pokročilý kurz je cílený pro stávající či budoucí  administrátory všech Microsoft virtualizačních technologií.  V pěti nabitých dnech se dozvíte vše potřebné pro úspěšné  nasazení a správu Microsoft Hyper-V 2012, prezentační  virtualizace Remote Desktop Services na platformě  Windows Server 2012, virtualizaci aplikací a desktopů (AppV a MED-V) a virtualizaci klientských stanic pomocí  Microsoft VDI. Svým obsahem je kurz také vhodný jako  příprava na certifikaci MCSE: Private Cloud.  

Hledáte-li komplexní kurz týkající se Microsoft  virtualizace na platformě Windows Serveru 2012,  s podporou vybraných produktů z rodiny System  Center 2012, pak jste konečně našli ten nejvhodnější.  Nejnovější serverová, klientská, aplikační a prezentační  virtualizace od A do Z.  


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte: • Široké znalosti různých Microsoft virtualizačních technologií a jejich  vzájemné vazby. • Znalosti Microsoft Hyper-V 2012. • Znalosti Microsoft Application Virtualization (App-V). • Znalosti Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V). • Znalosti Remote Desktop Services (RDS). • Znalosti Microsoft VDI. • Znalosti System Center 2012 SP1. 

Module 1: Planning a Virtualization Strategy Module 2: Designing a Virtualization Platform Infrastructure and HighAvailability Strategy Module 3: Designing a Virtualized Desktop Infrastructure Module 4: Designing an Application Virtualization Infrastructure Module 5: Designing a Virtualization Infrastructure Management Strategy  

Garantovaný termín:  Literatura  "Microsoft Private Cloud Computing" by Aidan Finn, Hans Vredevoort,  Patrick Lownds and Damian Flynn. 

Virtualizace

18. - 22. 11. 2013 


Virtualizace

MOC 10751 Configuring and Deploying a Private Cloud  with System Center 2012 SP1

5

400

dnů

level

Anotace

Slovo lektora

Rodina produktů Microsoft System Center se dostala do své  další verze a to verze 2012 SP1. Spolu s virtualizační  platformou Microsoft Hyper-V a vzájemnou integrací  je naprosto dokonalým řešením pro váš privatní cloud. V tomto pětidenním kurzu určeném pro administrátory  datových center a enteprise IT administrátory se naučíte  jak naimplementovat rodinu produktů System Center 2012  SP1 a využít ji pro nasazení prostředí privátního cloudu.  

Implementace privátního cloudu od plánování  architektury, přes možnosti nasazení až po správu  s podporou produktů rodiny System Center 2012 SP1.  To je obsah tohoto pětidenního kurzu plného  praktických cvičení a demonstrací. 


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte znalosti a zkušenosti potřebné  pro řádné plánování architektury, nasazení a správu privátního cloudu  s využitím základních produktů rodiny System Center 2012 SP1. 

Module 1: Planning for the Private Cloud Module 2: Private Cloud Configuration and Deployment with System  Center Virtual Machine Manager Module 3: Extending and Maintaining the Private Cloud Infrastructure Module 4: Configuring Virtual Application Delivery Module 5: Creating the Private Cloud Building Blocks Module 6: Deploying and Accessing the First Business Unit Private Cloud Module 7: Monitoring the Private Cloud Infrastructure Module 8: Extending and Customizing Monitoring of the Private Cloud  Infrastructure Module 9: Implementing Service Management for the Private Cloud Module 10: Configuring a Private Cloud Service Catalog Module 11: Protecting the Private Cloud Infrastructure Module 12: Automating and Standardizing the Private Cloud  

Literatura Digital MOC 10751 Students Kit + "Microsoft Private Cloud Computing"  by Aidan Finn, Hans Vredevoort, Patrick Lownds and Damian Flynn. MOC Students Kit představuje licenci umožňující absolvování tohoto  autorizovaného kurzu. 

Návazné kurzy MOC 10750+ Monitoring and Operating a Private Cloud with  System Center 2012 SP1 

Virtualizace

Garantovaný termín:  13. - 17. 01. 2014 


Správa infrastruktury

MOC 10747&8 Deploying and Administering System Center 2012 SP1  Configuration Manager

5

450

dnů

level

Anotace

Slovo lektora

Rodina produktů Microsoft System Center se dostala do své  další verze - 2012. Nově licenčně a produktově sjednocený  balík obsahuje stále i Configuration Manager. Nástroj pro  change management vaší infrastruktury a to jak fyzické, tak  i virtuální. Tento balík dvou kurzů vás v průběhu pěti dnů  uceleně provede instalací a konfigurací produktu i jeho  správou.

Hledáte jeden kurz, který pokryje jak instalaci, tak  i správu? Nemáte dostatek času a prostoru na původní  dva kurzy v celkové délce 8 dnů? Pak je tento kurz  právě to, co hledáte. Produkt System Center 2012 SP1  obsahuje mnoho nových a užitečných funkcí. Pokud  jste se rozhodli je využít, pak pěti dnů strávených  na tomto kurzu nebudete litovat. Bravurně pak  budete zvládat správu Configuration Manageru. 


Přínosy

Osnova

Po absolvování tohoto kurzu získáte: • Znalosti potřebné pro nasazení, konfiguraci a správu  SC 2012 SP1 Configuration Manager. • Základní pohled na rodinu produktů System Center 2012 SP1. 

Module 1: Overview of System Center 2012 SP1 Configuration Manager Module 2: Planning and Deploying a Single-Site Environment Module 3: Planning and Configuring Role-Based Administration Module 4: Planning and Deploying a Multiple-Site Hierarchy Module 5: Data Replication and Content Management Module 6: Planning and Completing System Center 2012 SP1 Configuration  Manager Client Deployment Module 7: Maintaining and Monitoring System Center 2012 SP1  Configuration Manager Module 8: Migrating from System Center Configuration Manager 2007 to  System Center 2012 SP1 Configuration Manager Module 9: Overview of System Center 2012 SP1 Configuration Manager Module 10: Discovering and Organizing Resources Module 11: Managing the Configuration Manager Client Module 12: Managing Inventory and Software Metering Module 13: Querying and Reporting Data Module 14: Managing Software Deployments by Using Packages and  Programs Module 15: Creating and Deploying Applications Module 16: Managing Application Deployment Module 17: Deploying and Managing Software Updates Module 18: Implementing System Center 2012 SP1 Endpoint Protection in  System Center 2012 SP1 Configuration Manager Module 19: Managing Operating System Deployment Module 20: Managing Compliance Settings Module 21: Managing Mobile Devices Module 22: Configuring Wake On LAN, Power Management, and Remote  Control Module 23: Automating Configuration Manager using Windows PowerShell Module 24: Integrating Configuration Manager 2012 SP1 with Windows  Intune 

Literatura Digital MOC 10747 a MOC 10748 Students Kit + "Mastering System  Center 2012 Configuration Manager" by Steve Rachui, Kent Agerlund,  Santos Martinez and Peter Daalmans. MOC Students Kit představuje licenci umožňující absolvování tohoto  autorizovaného kurzu. 

Garantovaný termín:  02. - 06. 12. 2013 

Správa infrastruktury


Děláme to jinak Studijní materiály v elektronické podobě jsou nedílnou součástí  všech našich kurzů. Tablet získáte s první objednávkou  libovolného třídenního nebo pětidenního kurzu.


Technické řešení a zázemí  školicího střediska WBI Systems je tvořené ucelenou sadou Microsoft softwarových produktů a technologií,  provozovaných na vysoce výkonné HP blade serverové infrastruktuře. S využitím  našich znalostí, široké škály nejnovějších verzí Microsoft produktů a špičkovým  HW vybavením tvoříme řešení poskytující našim klientům – IT profesionálům –   prostředí odpovídající praxi reálných firem. Prostředí, ve kterém se tito specialisté  denně pohybují. Prostředí svou povahou v rámci školicích středisek zcela  jedinečné a výjimečné, dostupné odkudkoliv a kdykoliv. Technicky tak pro nás  není rozdíl, zda školení probíhá v našich prostorách nebo přímo u zákazníka,  stále využíváme stejnou serverovou infrastrukturu. Dnes si již neumíme ani  představit, že bychom to dělali jinak.

vysoký výkon vysoká dostupnost vzdálený přístup Windows Server 2012 Hyper-V System Center 2012


Nejste si jisti, zda můžete využít poukazy na školení? Nevíte, kolik poukazů na školení máte k dispozici? Nevíte, jak nebo na které kurzy je lze uplatnit? Neváhejte nás kontaktovat na adrese learning@wbi.cz. Jsme připraveni pomoci vám  v čerpání všech výhod, které multilicenční licence a program Software Assurance přináší.

Zákazníci nakupující licence produktů  společnosti Microsoft spolu s právem  předplatného, Software Assurace,  mohou, krom řady jiných výhod,  využít i tzv. Software Assurance  Training Vouchers, tedy „poukazy  na školení“. Dle objemu zakoupených  licencí opravňují tyto poukazy  zákazníka k bezplatnému absolvování  autorizovaných Microsoft kurzů  z rodiny MOC+. 

Co je to Software Assurance?

Jak poukazy na školení fungují?

Software Assurance předplatné umožňuje  zákazníkům automatický přístup k novým  verzím produktů (právo na upgrade).  Zákazníkům společnosti Microsoft však  nabízí i celou řadu dalších výhod z oblastí  jako je podpora nasazení produktů a jejich  provozu či podpory. Z pohledu vzdělávání  IT specialistů jsou klíčovým benefitem  poukazy na školení, tzv. Software  Assurance Training Vouchers.

Dle počtu zakoupených licencí pokrytých předplatným  Software Assurance získává zákazník nárok na příslušný  počet poukazů na školení, tedy počet dnů, po které  může školicí služby čerpat. Poukaz na školení v sobě  zahrnuje právo k bezplatnému absolvování vybraného  školení, včetně čerpání studijních materiálů, tzv. MOC  Students Kit. Samotnou správu poukazů na školení  provádí správce Software Assurance benefitů (buď přímo  zákazník nebo jím pověřený subjekt, typicky jeho  dodavatel licencí). 


Prometric – zkouška v ceně vybraných kurzů Testování znalostí a certifikace jsou témata IT  specialistům dobře známá. Nedílnou součástí všech  našich kurzů je tak tedy průběžné testování  znalostí, kdy s využitím interaktivních hlasovacích  zařízení během školení ověřujeme znalosti  posluchačů formou krátkých znalostních testů.  Testování je samozřejmě dobrovolné a v průběhu  školení anonymní, ale naše zkušenosti ukazují,  že účastníci kurzů se jej nijak neobávají a naopak  jej využívají k získání zpětné vazby. Na stránkách s popisem našich kurzů naleznete  vždy i informaci, k jakým oficiálním Microsoft  certifikačním zkouškám se daný kurz váže.  Jednoduše tak ihned vidíte, na jakou zkoušku  či zkoušky vás daný kurz může připravit, včetně  informací o zkoušce samotné. Nedílnou součástí ceny všech našich pětidenních  kurzů je, kromě studijních materiálů a tabletu,  i poukaz k absolvování jedné certifikační zkoušky  v našem autorizovaném Prometric testovacím  středisku.

Microsoft IT Pro certifikační úrovně Microsoft  certifikace

Microsoft Cloud certifikace

Master

MCM (Master)

MCSM (Solutions Master)

Expert

MCITP (IT Professional) MCPD (Professional Developer)

MSCE (Solutions Expert) MSCD (Solution Developer)

Associate

MCTS (Technology Specialist)

MCSA (Solution Associate)


WBI Prometric testovací středisko nově  v Inovačním centru WBI na adrese Microsoftu v Praze Prometric zkoušky nyní můžete absolvovat v budově Microsoftu - v nově otevřeném  Innovation Center WBI.  Inovační centrum je unikátní prostor o rozloze 500 m2, kde návštěvníci mohou vidět  praktické ukázky nejnovějších technologií a řešení od společnosti WBI Systems.  Dominantou celého prostoru je obrovská prezentační stěna "Windows Wall"  o rozměrech 11×3 metry. Více informací zde: www.innovation-center.cz

Spojení: MHD: metro trasa C, stanice Budějovická, poté přestup na autobus č. 118, č. 121 nebo autobus BB1.  Autobusem jednu stanici na zastávku Brumlovka. Přímo před zastávkou je budova Alpha. Autem: Budova Alpha se nachází přímo u sjezdu směr Michle z ulice 5. května (navazující na D1).  GPS: 50°2'51.02"N, 14°27'15.88"E

Parkování: Přímo v areálu BB centra je několik hlídaných (placených) parkovišť. Jedna hodina parkování stojí 30 Kč.


Ohlasy účastníků kurzů „Ujasnil jsem si řadu věcí, postupy a procvičil základy.“

„S kurzem jsem byl velice spokojen.“

„Splnilo očekávání 1*“

Jakub H.

Václav Š.

Michal M.

„Vidět funkce a možnosti SP bez kustomizací.  Získání představy, co lze ze SP vydolovat.“

„Výborný lektor, perfektní podklady,  jasný a srozumitelný výklad.“

„Super školení měnící zásadní  pohled a chápání licencování.“

Jan S.

Jakub Ř.

„Není co vytknout, kurz splnil  na 100% mé očekávání a požadavky.“

„Kurz předčil má očekávání.“

Hana H.

„Jedním slovem skvělé - obsah, příprava prostředí.“ David K.

„Obsah, + :-) z praxe, pdf materiály ke kurzu,  certifikace, laby po kurzu k dispozici, velmi dobré.“ Michal V.

„Výborný kurz pro uživatele, výborný lektor.“

„Maximální spokojenost s lektorem.  Pro mě byl obrovským přínosem.“

Jan P.

Jiří D.

„Maximální spokojenost.“

„Super :-)“

Jiří D.

Jan V.

„Výborné, těším se na WBI 314.“ Jan T.

„Kurz i výklad lektora byl velmi věcný a srozumitelný.  Kurz je pro mě určitě přínosem.“

„Kurz se mi líbil a určitě bych ho doporučil.“

Vlastimil P.

Miroslav P.

„Kurz byl velice přínosný a zajímavý. Zvlášť díky lektorovi Kamilovi  Juříkovi, který ho velice zpříjemnil a oživil. Díky jeho zkušenostem  a flexibilitě jsme se mohli bavit na jakékoliv téma a dozvědět se více.“ Hana H.

Martin H.

Ivan R.

Poznámka: Všechny zde uveřejněné ohlasy jsou anonymním výtahem z hodnotících  dotazníků na závěr kurzů konaných v letech 2011 - 2012 ve WBI školicím středisku.


WBI školicí středisko je díky své poloze v blízkosti dálnice D1 a těsné blízkosti vlakového nádraží snadno dostupné z celé republiky, a to hned několika  dopravními prostředky:  Autem

Autobusem

Parkování

D1 směr Brno Exit 10: Na kruhovém objezdu zvolte třetí výjezd  vpravo, vjíždíte na silnici II. třídy č. 101 (Říčanská), pokračujte  rovně. Na dalších dvou kruhových objezdech pojedete rovně,  až dojedete ke kruhovému objezdu u Penny Marketu (čtvrtý  kruhový objezd po sjezdu z dálnice D1), zde se dejte doprava  (ulice Pod Lihovarem). Od tohoto místa můžete následovat  orientační cedule Commexim Group, dobrým orientačním bodem  je komín přímo v areálu. Z ulice Pod Lihovarem se dejte první  doleva (ulice 17. listopadu), na konci ulice doleva (ulice Barákova  je označena jako slepá ulice) a znovu doleva. Před vrátnicí  se dejte doprava a přijedete na parkovitě vyhrazené pro klienty  WBI Systems a.s.

Ze stanice metra Opatov (trasa C, červená), směr Mukařov,  zastávka Říčany - nádraží. Autobusy jedou každou celou hodinu,  cesta trvá cca 40 min. Od zastávky autobusu se dejte doprava,  přibližně po 300 m se dejte doleva (ulice Barákova) a ještě před  vrátnicí do areálu doprava. Cesta ze zastávky u nádraží trvá  přibližně 4 minuty.

Přímo před vchodem do budovy  je parkoviště vyhrazené pro klienty  WBI Systems a.s.

D1 směr Praha Exit 12: Po sjezdu z dálnice na kruhovém objezdu  zvolte druhý výjezd vpravo, vjíždíte na silnici II. třídy č. 101  (Říčanská), pokračujte rovně. Na dalším kruhovém objezdu  pojedete rovně, až dojedete ke kruhovému objezdu u Penny  Marketu (třetí kruhový objezd po sjezdu z dálnice D1), zde  se dejte doprava (ulice Pod Lihovarem). Od tohoto místa můžete  následovat orientační cedule Commexim Group, dobrým  orientačním bodem je komín přímo v areálu. Z ulice  Pod Lihovarem se dejte první doleva (ulice 17. listopadu),  na konci ulice doleva (ulice Barákova je označena jako slepá ulice)  a znovu doleva. Před vrátnicí se dejte doprava a přijedete na  parkovitě vyhrazené pro klienty WBI Systems a.s.

Systémem pražských cyklostezek a cyklotras se dostat  na rozcestí Fantův mlýn (Loc: 50°1'44.817"N, 14°33'41.751"E).  Odtud po zelené turistické značce do Pitkoviček a Pitkovic. Po  silnici asi 150 metrů, silnice zahýbá doprava, jedeme rovně po  polní cestě, pokračujeme přes pole až na hlavní silnici, tam  doleva. Hlavní silnice uhýbá doleva, jedeme rovně dolů z kopce až  k trati vlaku, který podjedeme podchodem. Pokračujeme rovně  z mírného kopce. Na první hlavní uhýbáme doprava a první  doleva do slepé ulice k základní škole. Na konci silnice rovně na  nezpevněnou cestu. Při první možnosti doprava přes lávku  stavidla směrem k zahradní restauraci, dále po cestě pod viadukt  a hned doleva po lesní cestě. Stále podél trati, ale nepodjíždějte ji  – trať přejeďte až v Kolovratech. Hned za tratí doprava a zase  stále trati až k prvnímu podjezdu. Po krátkém techničtějším  sjezdu doleva a na první křižovatce šikmo doleva do prudšího, ale  krátkého kopce (cesta není na mapě). Stále po této cestě (rovně,  doprava), prudším sjezdem kolem schodů k potoku, vlevo podél  potoka až konec cesty do satelitu. Kousek doleva a hned doprava  do mírného kopce. Na konci kopečku doprava a opět se držíme  trati – kde to jde, jet doleva. Přejedeme mostek přes hlavní silnici.  Cíl cesty se nachází první ulicí doprava.

Vlakem Ze stanice Praha hlavní nádraží jezdí osobní vlaky směr Benešov  cca čtyřikrát za hodinu, cesta do stanice Říčany u Prahy trvá cca  25 min. Z nádraží se dejte doprava, přibližně po 300 m se dejte  doleva (ulice Barákova) a ještě před vrátnicí do areálu doprava.  Cesta z nádraží trvá přibližně 4 minuty.

Možnost ubytování Na kole

Pro účastníky kurzů jsou zajištěny  zvýhodněné ceny ubytování v těchto  hotelech: Hotel Pavilon Říčany  (cca 2 km od WBI školicího střediska)  a Penzion Centrum Říčany  (cca 10 minut pěšky od WBI školicího  střediska). Rezervaci ubytování vám  rádi zprostředkujeme.

R10 D11

PRAHA

12

Úvaly

101

2

D1

Jesenice

R1

Průhonice

ŘÍČANY


KONTAKTNÍ SPOJENÍ: tel.: +420 312 315 777 fax: +420 323 610 771

POLAND

Děčín Praha Plzeň

KONTAKTNÍ E-MAILOVÉ ADRESY: Hlavní e-mailový kontakt společnosti: info@wbi.cz Learning tým: learning@wbi.cz Prometric certifikace: prometric@wbi.cz 

Říčany CZECH REPUBLIC

Brno

GERMANY

Ostrava Zlín Banská Bystrica

Košice UKRAINE

SLOVAKIA AUSTRIA

Bratislava

KANCELÁŘE ŘÍČANY, WBI ŠKOLICÍ STŘEDISKO: HUNGARY

Barákova 237/8 251 01 Říčany u Prahy  Česká republika

KANCELÁŘE BRNO:

KANCELÁŘE OSTRAVA:

PRODUKTOVÉ WEBY:

Mlýnská 70 602 00 Brno Česká republika

Sadová 553/8 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Česká republika

KANCELÁŘE PLZEŇ:

KANCELÁŘE DĚČÍN:

Karlova 3 301 00 Plzeň Česká republika

Prokopa Holého 701/18 405 02 Děčín Česká republika

learning.wbi.cz www.navonline.cz www.ms-dynamics-ax.net www.ms-dynamics-crm.net  www.ms-dynamics-nav.net www.ms-project-server.net www.ms-sharepoint-portal.net www.msonline.cz www.sam-licence.net www.wbi-innovation-center.cz

KANCELÁŘE ZLÍN:

INNOVATION CENTER:

Zarámí 4077 760 01 Zlín Česká republika

BB Centrum, budova Alpha Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4 Česká republika

WBI on:

www.wbi.cz

ROMANIA

Katalog%20moc %202013%20podzim  

http://learning.wbi.cz/Documents/Katalog%20MOC+%202013%20podzim.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you