Page 1

Headline MediaTitle Date Section Page No Language Journalist Frequency

Away Spa (Jan 14) Voyage Magazine 27 Jan 2014 NEWS 96 , 97 Thai N/A Monthly

Color Circulation Readership ArticleSize AdValue PR Value

Full Color 50,000 50,000 1025 cm² BHT 75,602 BHT 226,805

AWAY Spa พนกVองก'ารฬนพทสมบรณแบบ การ:หน"'าหลายปร:การกา!กบเข้ามาต่อเนอ'ง'จน IT \JPIS\Jเราอาจ[หม่อยล้า,จนแคปลี ufu ว่าตัว 10-0 เคยกร:สอรอ SL ต่อการทำปานแค"หน หากร้ลีกเซ่นนเราควรจะหาเฟ้นที่ศ่าหรับหลีกหuLจาาศก'าแ.เวคค้อบเติบๆ เพื่อเติบพลั\Jให้กลับบาลคชี่บ(ะพิเคิบบ้าป


Headline MediaTitle Date Section Page No Language Journalist Frequency

Away Spa (Jan 14) Voyage Magazine 27 Jan 2014 NEWS 96 , 97 Thai N/A Monthly

Color Circulation Readership ArticleSize AdValue PR Value

Full Color 50,000 50,000 1025 cm² BHT 75,602 BHT 226,805

AWAY Spa by พ Hotels แเนสถานที่บอบประสบการณ์การหลีาหนีแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน สีสันและบรรยากาศสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น

เมื่อเดินเข้ามาแล้วลามารถทิ้งเรองราวที่หนักองไว้ด้านนอก ช่วงแรกเปีนการพูดคุยเพื่อให้นักบ่"บัดท่าความรู้จักกับลูกค้า ซื่งแต่ละคนก็มึความต้องการและสภาวะ ทางอารมณ์ที่ต่างไปในแต่ละวัน รวมทั้งลอบถามINอาการบาดเจ็บหรือบริเวณที่ต้องระวงเปีนพิเศษ มีอาการแพ้,หรือ'ไม1 ชอบนาดนํ้าหนักเบา ปานกลาง หริอหนัก จากนัน,จงเลือกการบำบัดแล้วเลิอกนำมันนวพั'1 คะ นำมัน,นวดI?'วนนม'ไห้เลีคก 7 ชนิด ได้แก่ Soothing Energizine Fitness Nourishing Detoxifying Restorative และ Resistance พนักงานจะคอยแนะนำคุณสมบ้ตให้!?'รงตามความต้องการ ขึงข้อมูลที่สอบถามไปเบื้องต้นจะน่ามาปรับใช้ในการบำบัดเพื่อให้เหมาะลมเฉพาะ บคคถ

หากลูกค้ายังไม่ทราบว่าจะเลือกเมนูไหน เราขอแนะนำ Away Signatures ค1ะ ในเมนูบึมี

Away Body Scrub & Wrap ที่เรํ่มด้วยการขัดและล้างพิษออกจากผิวก่อนแล้วจืงแร็พร่างทายเที่อบำรุงผิว จ''กนั้นจึงนวดเบาๆ ด้วยโลซันเพื่อเก็บกักควานชุ่มชื้นของผิว ทากการบำรุงผิวยังไม่เพียงพอ ผ่อนทลาย กันต่อกับ Away Massage Metamorphosis เปนทรีตเม้นต์ที่จะสลัดความเหนี่อยอ่อนไปจากร่างกาย อย่างแท้จริง นอกเหนิอจากเทคนิคการนวดแบบเฉพาะในทรีตเม้นต์นื้แล้ว ยังจะได้รับการบำบัดเน้น ในส่วนที่ปวดเมอยเบ็เนพิเศษ

ในห้องทริตเม้นต์มิผีเสื้อประดับอยู่บนผนัง สะท้อนแนวคิดของ AWAY Spa ที่จำลองวงจรชีวิตของ ผเสือให้ผู้ได้รันการบำบัดลัมผั'ล ตั้งแต่การนวดบำบัดทึ่ให้ความรู้สึกเหมีอนบ่มตัวอยู่ในใยดักแด้ ก่อนที่จะสยายปีกดั่งผีเสื้อเมื่อร่างกายผ่อนคลายอยางสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังออกแบบห้องที่ปรับสิไต้ ตามอารมณ์ของลูกค้า สีเขียวส่าหรับผู้ต้องการความสงบผ่อนคลาย สิแดงเมื่อต้องการเติมพลังชี';ต

AWAY Spa Dy พ Hotels

สิบ่วงเบ็เนบรรยากาศที่ลร้างความสุข และสิชมพูที่อ่อนโยนและโรแมนติค ทิ AWAY Spa มืพี้นที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ห้องอบไอนํ้า ซาวน่า จากุซซี่ สไตล์ แล็บ

แขวฟ่สีลม เรทบางริก กทบ. 10500

(ซาลอน) และ?มมัม เพื่อรองรั! เความต้องการผ่อนคลายก่อนหรือหลังการบำบัดอย่างต่อเนี่องอกด้วย

ขั้น 6 โรงแรม คับเบลยู กรุงเทพฯ 106 ถนนสากรเทนอ เซถบริการทุกวน เวลา 10:00 - 22:00 น.

โทร. 0-2344-4000 ก่อ 4160

www.whotelban.qkok.com

ทารหลบจาทภาระหนักๆ มาที่ AWAY Spa จึงไปเป็นเพียงการนเล็กไปจากความตึงเครียด แด่เป็นการVเนฟูร่างกายและจิตใจให้กลับมาเจิดจรัสได้อย่างสมบูรณ์

Voyage Magazine (January, 2014)  

AWAY Spa