Page 1

Headline MediaTitle Date Section Page No Language Journalist Frequency

Away Spa (Mar 14) Q Magazine 21 Mar 2014 NEWS 92 Thai N/A Monthly

Color Circulation Readership ArticleSize AdValue PR Value

Full Color 350,000 450,000 278 cm² BHT 35,883 BHT 107,649

AWAY SPA BY พ HOTELS AWAY SPA คือสถานที่ที่จะทำให้คุณได้ปลีกตัว เข้าไปสู่ความเงียบสงบในพื้นที่ของตัวเอง นอกจาก คุณจะได้ดีท็อกช์ร่างกายไปพร้อม ๆ กับการฟ้นตัว จากครคืนอันแสนยาวนานจากการสังสรรค์อัน

แสนสนุกแล้ว ก็ยังได้เติมพลังความสดริ!นให้เกิดขึ้น ใหม่อิกครั้ง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมที กำลังจะตามมาในอนาคต

ก้าวแรกคุณจะได้พบกับโซน WELCOME &

DECOMPRESS พื้นที่สำหรับต้อนรับและเป็นมุมที่ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสปา บรรยากาศนั้น

แสนอบอุ่น แถมยังรื่นรมยไปด้วยเสิยงดนตรีที่ เปีดคลอแบบเบา ๆ ดู่งจะทำให้คุณเสิกผ่อนคลาย นอกจากนั้นยังมีบริการต้อนรบดวยเครื่องดื่ม

สูตรเฉพาะและของว่างเพื่อสุขภาพเอาไว้สำหรับ คุณอีกด้วย โซนต่อมา DELIGHT เป็นพื้นที่สำหรับ

การ*เนตัวของร่างกาย ที่นี่รห้องให้บริการ 3 รูปแบบ ด้วยกัน ได้แก่ ห้อง VIP Double Treatment Suite, Single Treatment Suite และ Single

Treatment Rooms แต่ละห้องถูกตกแต่งด้วย โทนสิกลาง และทุกห้องจะประก'อบด้วย เตียงทรีทเม้นต'แบบพิเศษ สามารถเลิอก -. สืได้ตามอารมณ์ มีทั้งหมด 4 สิ ได้แก่ สิเฃึยว■ ผ่อนคลายและสงบ, สิแดง-เติมพลังงานให้กับ

■ ร่างกายให้คีกค้'ก, สิม่วง-ความสุข และสิชมพู- โรแมนติคและกระตุ้นความรูสิก

■ จากนั้นมาเข้าสู'โซน DETOX ร่ง เหมิอนเป็นการเกิดใหม่ของร่างกาย ที่-นจะ

มีห้องซาวน่า, ห้องอบไอนํ้า, จากุซ^ และห้อง ฮัมม้'ม 1งเป็นบริเวณสำหรับผ่อนคลาย ณโซนนึ้

คุณจะได้รับการดีท็อกร่?ทั้ง่ร่างกายและจิตใจไป พร้อมๆ กัน หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โซน REFUEL สกานทคั้ง : ร้น 6 โรงแรบ ดับเบลยุ กรงเทพ วันแล:เวลาเขดแรการ : ทุกวัน 10.00-22.00 น โทร : 02-344-4000 คอ 4160

อีเชลล : awayspa.wbangkok@whotels.com

ซึ๋งที่ตรงนี้จะเป็นบริเวณสำหรับพักผ่อน•พลังจาก

เข้ารับบริการเรียบร้อยแล้ว เพื่อปอุกจิตใจให้ร ดูวิต?วาอีกครั้ง

Q Magazine (March, 2014)  

AWAY Spa

Advertisement