Page 1

WaypointGame

Edycje: 001- 007

Nr egz.: !!


WaypointGame

Album zawiera zdj!cia z Waypoint贸w od #1 do #39. W dniu jego wydania by"o ich ju# 213...

Zdj!cia wykonane zosta"y przez uczestnik贸w WaypointGame w tym: Kemota, Grze$ka, Kaczora, Dy%ka, Kosu, Ba$k!, Magd!, Adama, Filipa, Czmielka oraz prawdopodobnie wielu innych...


Seria 1 Edycja 1 #1 Wioletta Gurecka Pewnego dnia, podczas jednej z wypraw, natknąłem się na stary, stalowy most kolejowy na trasie Warszawa-Poznań. Na moście widniał charakterystyczny, a zarazem niezbyt uprzejmy napis, który przypomniał mi o starej ideii znajdowania miejsc na podstawie współrzędnych geograficznych. Zapisałem pozycję, spisałem treść grafitti i jeszcze tego samego dnia na Forum Alleypiasta zadałem pytanie o numer telefonu Wioletty Gureckiej. Niespodziewanie, już następnego dnia Kemot podał właściwą odpowiedź. Tym samym stał się pierwszym uczestnikiem WaypointGame....


#1 Wioletta Gurecka

Współrzędne: 52.199301 20.673165 Magiczny poblask z wnętrza mostu

007


#1 Wioletta Gurecka

Współrzędne: 52.199301 20.673165 Ballada kolejowa 007


#1 Wioletta Gurecka

Współrzędne: 52.199301, 20.673165 Pociąg widmo 007


Seria 1 Edycja 2 W tej edycji znalaz"y si! a# 4 waypointy, z czego trzy w okolicach Suchego Lasu. Kody znajdowa"y si! jeszcze na na bia"ych kartkach samoprzylepnych, bez wydruku... #4 by" do$& trudny i wymaga" sporych umiej!tno$ci traperskich. #3 i #2 by"y widoczne z daleka i stosunkowo "atwo by"o do nich dojecha&. #5 by" my$liwsk' ambon' w okolicach Ksi'#enic...


#2 Betonowy Mostek

Współrzędne: 52°09.475ʼN 20°52.346ʼE

007


#3 Drewniana Stodoła

Współrzędne: 52°07.658ʼN 20°51.472E

007


#4 Kładka z dwóch pni

Współrzędne: 52°07.782’N 20°49.855’E Kaczor, Kosu, Dyziek 007


#5 Ambona

Współrzędne: 52°04.416’N 20°43.271’E

007


#5 Ambona

Współrzędne: 52°04.416ʼN 20°43.271ʼE Pustynia Książenicka 007


Seria 1 Edycja 3 W zwi'zku z nieco d"u#sz' przerw' zwi'zan' z Wielkanoc' w tej edycji opublikowanych zosta"o a# 5 nowych waypoint贸w, co jednak, jak pokaza"a przysz"o$&, nie by"o wcale rekordem... #6, #7 oraz #9. by"y "atwe do namierzenia. Troch! problem贸w m贸g" sprawi& #8 - kod zosta" umieszczony w nietypowym miejscu. Bardzo uci'#liwy m贸g" by& za to #10 - wszystko uzale#nione by"o od kierunku najazdu.


#6 Hegele

Współrzędne: 52.171060 20.724730

007


#7 Łuk

Współrzędne: 52.154257 20.889020

007

W tej edycji do Gry weszła Magda. Na zdjęciu razem z Grześkiem


#8 Mostek

Współrzędne: 52.118256 20.790979

007


#9 Pień

Współrzedne: 52.186667 20.803296

007


#10 Skrzyżowanie dróg

Współrzędne: 52.182267 20.685359 Sabotażyści 007


#10 Skrzyżowanie dróg

Współrzędne: 52.182267 20.685359 Nocą wszystko wygląda inaczej 007


#10 Skrzyżowanie dróg

Współrzędne: 52.182267 20.685359 W okolicach waypointu © 007


Edycja 4 Aktywowanych zostało 5 waypointów Nowością w tej edycji były dwa waypointy zaproponowane przez Kemota i Dyźka. #11 - waypoint oznaczony przez Kemota - dość trudny #12 - WP bardzo odległy jednak dość łatwy do namierzenia z dowolną mapą #13 - Bardzo rekreacyjny i user friendly zgłoszony przez Dyźka. #14 - Dla mnie magiczne miejsce. #15 - Punkt łatwy i niezbyt odległy. Jego oryginalność polegała na braku kodu.


#11 Mogiła

Współrzędne: 52.112906 20.760692 Nocą

Kemot


DSCF0140

Współrzędne: 52.046595 20.758356 Kim była Kalixta Rzewuska?

007


#13 Wiata

Współrzędne: 52.132021 20.805716

Dyziek


#14 Ceglany Most

Współrzędne: 52.045208 20.780577

007


#14 Ceglany Most

Współrzędne: 52.045208 20.780577

007


#15 Krzyż przydrożny

Współrzędne: 52.0872129 20.756584

007


Edycja 5 W piątej edycji wśród 4 nowych waypointów dwa były punktami zaproponowanymi przez Kemota oraz Adama. #16 – oznaczenie umieszczone zostało po raz pierwszy, ale nie ostatni we wnętrzu komina :-D #17 – Łysa Góra pod Błoniami - pozostałości średniowiecznego grodziska... #18 - Komentarz Kemota: „A teraz troche o samym waypoincie: Punkt oczywiscie jest w lesie (blisko Kan i Otrebus), ale przy ogromnej "piaskowej polanie", ktora jest bardzo charakterystycznym miejscem. Znajduja sie tam 2 drewniane wiaty - "domki". Karteczke umocowalem w dosc ciekawym miejscu, znajduje sie ....”, no wystarczy! Gdzie została umocowana karteczka zgadnijcie sami :-D #19 - Adam: „Mostek jest jedyną pozostałością po przedwojennej kolejce wąskotorowej do cukrowni w Józefowie. Został on zbudowany poprzez przeniesienie kawałka toru, ponieważ trasa kolejki biegła wzdłuż drogi przez Żuków i dalej w kierunku Czubina."


#16 Wnętrze komina

Współrzędne: 52.251291 20.620568

007


#16 Wnętrze komina

Współrzędne: 52.251291 20.620568

007


#17 Łysa Góra

Współrzędne: 52.208259 20.639198

007


#17 Łysa Góra

Współrzędne: 52.208259 20.639198

007


#18 Domek

Współrzędne: 52.120619 20.772881 Poszukiwania

Kemot


#19 Mostek

Współrzędne: 52.151633 20.653036

Adam


#19 Mostek

Współrzędne: 52.151633 20.653036

Adam


Wyniki Serii 1 1. Kemot 2.Kosu 3. Grzesiek 4. Magda 5. Kaczor 6. Ba$ka 7. Dyziek 8. Adam 9. T.Pietrzyk 10. Mandi 11. Marian 12. Czmielek1 13. Cooler 14. Zosia


Seria 2 Edycja 6 W tej edycji podane zosta"y wsp贸"rz!dne tylko jednego waypointa. Znaleziony na nim kod by" has"em do kolejnych...


#20 Aleja Kasztanowa

Wsp贸"rz!dne: 52.132613 20.691073 #20 i Filip 007


#21 Kapliczka

007


#21 Kapliczka

007


#21 Kapliczka

Stawisko 007


#22 Mostek

007


#23 Skrzy偶owanie Szlak贸w

Wsp贸"rz!dne: 52.092217, 20.863600

Adam


#24 Peron Run贸w

Wsp贸"rz!dne 52.018883 20.934433

Adam


#24 Peron Run贸w

Wsp贸"rz!dne 52.018883 20.934433

Adam


#24 Peron Run贸w

Wsp贸"rz!dne 52.018883 20.934433 Adam


#25 Most Prace Duże

Współrzędne: 51.974433 20.913333 Szczęśliwi Zdobywcy T.Pietrzyk i Magda Adam


#26 Rura

Współrzędne: 52.119470 20.604818

007


#26 Rura

Współrzędne: 52.119470 20.604818

007


Seria 2 Edycja 7 W tej Edycji jako oznaczaj'cy waypointy zadebiutowa" Grzesiek. Jednocze$nie opublikowana zosta"a rekordowa liczba nowych lokalizacji: 14.


#27 Jaskinia Echa

Współrzędne: 52.197640 20.827567 007

#27 Jaskinia Echa

Współrzędne: 52.197640 20.827567 007


#27 Jaskinia Echa

Współrzędne: 52.197640 20.827567 007


#30 Stara Cegielnia

Współrzędne: 52.136411 20.705633

Grzesiek


#30 Stara Cegielnia

Współrzędne: 52.136411 20.705633

Grzesiek


#31 Miejsce Pamięci

Współrzędne: 52.212102301 20.797687769

007


#36 Słup

Współrzędne: 52.069944972 20.811304087

007


#36 Słup #36 Słup

Współrzędne: 52.069944972 20.811304087 007


#37 Ruiny

Współrzędne: 52.232407965 20.785180964

007


#38 Czuwajka

Współrzędne: 52.258414 20.872528

Adam


#39 Trytew

Współrzędne: 52.290172 20.698619

Adam


#39 Trytew

Współrzędne: 52.290172 20.698619

Adam


Ju! wkr贸tce: WaypointGame 2

www.waypointgame.pl Nak"ad: 12 egzemplarzy numerowanych Opracowa": zerozeroseven

Album WPG  
Album WPG  

Dawno, dawno temu, w czasach gdy komputery były na parę, a rowery miały jedno koło większe, zerozeroseven stworzył album, w którym uwieczni...

Advertisement