Page 27

www.tygodnikprogram.com

ZDROWO I SMACZNIE

Rzodkiewka Sezon ogródkowy uwa¿am za otwarty. Wiêkszoœæ pañ ju¿ zadecydowa³a co chce posadziæ na swoich grz¹dkach. A pamiêta³yœcie o rzodkiewce. Jest to prawdziwa wielowitaminowa pigu³ka i nie wymaga zbyt wiele pracy. Rzodkiewkê najlepiej jeœæ od razu. Przechowywana w lodówce, nawet w miseczce z wod¹ traci swoje walory smakowe. A na co jest dobra rzodkiewka? Oto kilka informacji. - wzmacnia serce, - utrudnia przyswajanie t³uszczów i cholesterolu, - poprawia odpornoœæ, - poprawia koncentracjê, - poprawia funkcjonowanie w¹troby, - odtruwa organizm, - pobudza wydzielanie ¿ó³ci, - poprawia apetyt, - wspomaga trawienie t³ustych dañ, - zapobiega niestrawnoœci i zaparciom, - ³agodzi objawy zgagi, - zmniejsza wypadanie w³osów, i pobudza ich wzrost, - zapobiega anemii, - ma w³aœciwoœci moczopêdne.

Pasta ³ososiowa z rzodkiewk¹ Sk³adniki: - 15 dag wêdzonego ³ososia - 4 ³y¿ki œmietany 18% - sok z 1/2 cytryny - szczypta ostrej papryki w proszku - sól, pieprz - 1/2 pêczka rzodkiewki Wêdzonego ³ososia podziel na kawa³ki i prze³ó¿ do miski. Dodaj œmietanê, sok z cytryny, paprykê, sól i pieprz. Wszytko razem zmiksuj. Rzodkiewkê oczyœæ, umyj i zetrzyj w skórce na tarce o du¿ych oczkach. Prze³ó¿ do ³ososia. Wszystko razem wymieszaj i w³ó¿ do lodówki do sch³odzenia. Podawaj z chlebem lub grzankami. UCZ SIÊ Z NAMI

KINO

ANGIELSKI Z WY¯SZEJ PÓ£KI

Legends of Oz: Dorothy's Return

Pandora's box If you open a Pandora's box, something you do causes all sorts of trouble that you hadn't anticipated. Par for the course If something is par for the course, it is what you expected it would be. If it is above par, it is better, and if it is below par, it is worse. Parrot fashion If you learn something parrot fashion, you learn it word for word. A parrot is a bird from South America that can talk.

2013, USA, animacja, familijny, musical Re¿: Will Finn, Dan St. Pierre Obsada: Lea Michele, Kelsey Grammer, Dan Aykroyd Dorotka postanawia powróciæ do krainy Oz, by pomóc swoim przyjacio³om, którzy s¹ w niebezpieczeñstwie.

25

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement