Page 17

NASZE STRONY INFO

www.tygodnikprogram.com

ORGANIZACJE POLONIJNE

LEKARZE

MA-23

Zwi¹zek Klubów Polskich 5835 W Diversey, Chgo, IL 60639 ...........................Tel.: (773) 745-7799

POLSKI OKULISTA A-23 DR ROMUALD KUZA

Zwi¹zek Podhalan w Ameryce 4808 S Archer Ave, Chgo, IL 60632, ...........................Tel.: (773) 523-7632

Klinika oczna i salon optyczny.

Zwi¹zek Polek w Ameryce 6641 N Northwest Hwy, Chcgo IL 60631 ............................Tel.: (847) 384-1200 American Polish Aero Club 7042 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 647-0911 Chicago Society 5944 N Milwaukee Ave, Chcgo, IL 60646 ...........................Tel.: (773) 775-9595

40 lat praktyki.

Medicare, BCBS. Leczenie

Badanie wzroku $29 przy zakupie okularów.

5352 Milwaukee, Chicago, IL 60630 .................Tel.: (773) 777-7444 MA-23

Back Pain Treatments, LTD. Dr Roman Stochmal, D.N.

Krêgos³up, miêœnie, rwa kulszowa, ultrasound, masa¿e. Przystêpne ceny. 7333 N. Waukegan, Niles IL 60714 ..........................Tel.: (847) 588-3444

Lin’s Mandarin Chinese Restaurant

Lutnia 3145 N Central Chicago ................................Tel.: (773) 282-5335

5050 N. Cumberland Norridge IL 60706 ........................Tel.: (708) 452-0888

European Restaurant 6900 W 111th Str, Worth IL 60428 ................................Tel.: (708) 448-1211

Michella Terrace 5215-19 W Irving Park Rd, Chicago ...............................Tel.: (773) 286-6710 Capitol Club 4244 N Milwaukee Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 685-1194 Barbakan 5532 W Belmont Chicago ..............................Tel.: (773) 202--8181

Helen’s Restaurant 339 E Irving Park Rd, Wood Dale, IL ................................Tel.: (630) 616-0450 Victoria Restaurant-Banquets 2080 N Mannheim Rd., Northlake ................................Tel.: (847) 877-0713 New Polonia 6101 W Belmont Chicago ................................Tel.: (773) 237-0571

Chór Im. Fryderyka Chopina 5833 W Diversey, Chgo, IL 60614 ...........................Tel.: (773) 745-7799

Grand Clinic Honorujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ Dar Serca 2502 N. Harlem Ave, Elmwood Park 3860 N 25th Ave, Schiller Park, IL 60176 ...................................Tel.: (708)-452-1220 ............................Tel.: (847) 671-2711 Hand and Plastic Surgery Associates Katyñ - Families Foundation 7460 W College Dr, Palos Heights 5813 Capri Ln, Morton Grove IL 60053 ...................................Tel.: (708) 448-4222 ............................Tel.: (847) 966-0788 Polish American Hunting Club 5835 W Diversey Ave, Chicago, IL 60639 ............................Tel.: (773) 622-0006

RESTAURACJE/ SALE BANKIETOWE

Polski Instytut Naukowy w Ameryce Chateau Ritz 6100 N Cicero, Chicago, IL 60648 9100 N Milwaukee Ave, Niles, IL 60714 .............Tel.: (773) 286-0500 wew. 367 ...............................Tel.: (847) 298-0700 The Kosciuszko Foundation Retro Cafe & Restaurant 1513 W Harrison St, Chicago, IL 60607 3246 N Central Ave Chicago ............................Tel.: (312) 829-1455 ...............................Tel.: (773) 777-7715 Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce 6005 W Irving Park, Chgo, IL 60634 ....................... Tel.: (773) 777-7150 Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego 6434 W Belmont Ave, Chgo, IL 60634 ....................................Tel.: (773) 276-8341 Zwi¹zek Lekarzy Polskich 5512 W Belmont Ave, Chgo, IL 60641 ...........................Tel.: (773) 777-3388 Zrzeszenie Amerykañsko-Polskie 4808 W Berenice, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8555 6276 W Archer, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 767-7773 3834 N Cicero, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8206

Gala Banquets 5639 N Milwaukee Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 792-2262 Jolly Inn 6501 W Irving Park, Chicago ...............................Tel.: (773) 736-7606 Lone Tree Manor 7730 N Milwaukee Ave, Niles ...............................Tel.: (847) 967-0966 Staropolska Restaurant 5247 W Belmont, Chicago ...............................Tel.: (773) 736-5230 Sza³as Restaurant 5214 S Archer Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 582-0300

UWAGA !!!!! Dr Joanna Tylman zaprasza teraz pacjentów do swojej

NOWEJ KLINIKI DENTAL ART w bardzo dogodnej lokalizacji

1512 N. Elmhurst Rd., Mount Prospect, IL 60056

OdwiedŸ nasz¹ stronê internetow¹

www.mydentalart.com

847-590-5200

Kompletna opieka dentystyczna dla dzieci i doros³ych Honorujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ • Akceptujemy ALL KIDS • 20% zni¿ki dla nowych pacjentów JAK ZAWSZE GWARANTOWANA SATYSFAKCJA NASZYCH PACJENTÓW!!!!!!!!!

White Eagle Stowarzyszenie Emigracji Polskiej 6839 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 1135 N Clever #312, Chgo, IL60642 ...............................Tel.: (847) 647-0660 .......................Tel.: (773) 384-0900

15

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement