Page 16

NASZE STRONY INFO

PODATKI

UBEZPIECZENIA MA-21

Tax Services Inc.,

Podatki, ksiêgowoœæ, zak³adanie korporacji, #IRS. Iwona Rogowska 4738 N. Harlem Ave., #1C, Harwood Hts. ................Tel.: (708) 867-9300

Poltax Corp - Ewa Duch 7325 W. Leland Ave., Harwood Hts.,IL 60706

www.tygodnikprogram.com

G-29

......................Tel.: (773) 744-6984

Albert Dyduch MA-26 Farmers Insurance Agency, Inc. Ekskluzywne ubezpieczenia. Auta, domy, biznesy. Ponad 30 programów ubezpieczeniowych na zdrowie i ¿ycie. Najwiêksza iloœæ zni¿ek na rynku. Klienci Allstate - 25% zni¿ki.

...........Tel.: (773) 889-8989

SALONY PIÊKNOŒCI

NIles Beauty Salon 8146 N Milwaukee Ave,Niles, IL 60714 Indywidualne–Spó³ki–Korporacje ...........................Tel.: (847) 518-1740 9950 W Lawrence, pok.101C Schiller Park, IL 60176 ......................Tel.: (847) 233-0520 Inga Hair Studio 7118 W Higgins, Chicago G-21 PERFECT TAX ...........................Tel.: (773) 792-8100 Podatki, korporacje, apostille. TANIO! 6739 W. Belmont, Chicago Anna’s Beauty Salon ......................Tel.: (773) 407-4402 3148 1/2 N Luna, Chgo, IL 60641 ...........................Tel.: (773) 725-7272 J & K Consultants Inc. 4507 W Lawrence Ave #107, Kaya Hair Studio Chicago, IL 60630-2516 ......................Tel.: (773) 604-5220 3234 N Central Ave., Chicago, IL 60634 ..........................Tel.: (773) 725-0370 MDS Financial Services Inc 4403 W Lawrence Ave Suite 208, Maria’s Hair Chicago, IL 60630 5926 S Archer Ave, Chicago, IL 60638 .....................Tel.: (773) 725-4047 ...........................Tel.: (773) 767-6111

JOE’S Taxes

DELIKATESY Alexandra Foods - Pierogi 3304 N. Central, Chicago ...........................Tel.: (773) 282-3820 Andy’s Deli 5442 N Milwaukee, Chicago ...........................Tel.: (773) 6317304 1721 W Division, Chicago ...........................Tel.: (773) 394-3376 4021 W Kinzie, Chicago ...........................Tel.: (773)722-1000 Cicero Deli 3206 N Cicero, Chicago ...........................Tel.: (773) 777-1615

Serenity Hair Design 147 Front St, Wood Dale, IL 60191 ...........................Tel.: (630) 766-6140

Je¿eli chcesz siê z nami og³osiæ, zadzwoñ:

Tel.:

773-286-5990

Pytaj o Magdê, Gra¿ynê lub Gosiê; polishmedia@yahoo.com

www.polishweeklychicago.com DENTYŒCI Belmont-Austin Dental Center Robimy braces 6019 W. Belmont Ave., Chgo, IL 60634 ...........................Tel.: (773) 745-7188

Sugar Hair Care 1737 E Central Rd, Arlington Hts, IL 60005 ............................Tel.: (847) 290-1904 Advantage Dental Care 7300 N western Ave, Chicago ...........................Tel.: (773) 338-8433 Techniques Hair & Skin Care Salon 1 N Northwest Hwy, Park Ridge IL 60068 Avenue Dental Clinic ............................Tel.: (847) 698-0052 Profesjonalne us³ugi dentystyczne. 3518 W Fullerton Ave., Chgo, IL 60647 ............................Tel.: (773) 278-0334 Tete a Tete 7750 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 965-8383 Bertagna Gregory A DDS, 8383 Belmont Ave, River Gr., IL 60171 ...........................Tel.: (708) 452-1200 New Reflection

7750 N Milwaukee Ave, Chicago Big Smile Dental ............................Tel:. (773) 282-8622 2831 N Milwaukee Ave, Chgo, IL 60618 Montrose Deli ..............................Tel.: (773) 772-764 Znakomita jakoœæ, znakomite ceny! European Skin Care Œwie¿e owoce i warzywa. 6305 N Milwaukee, Chicago Bride Small Dental Marina Vitkin D.D.S. Zapraszamy na zakupy! ............................Tel.: (773) 763-6044 5430 N. Milwaukee, Chicago IL 60630 5411 N Montrose, Chicago ............................Tel.: (847) 543-4200 ...............Tel.: (773) 725-6123 XOX Hair Studio 4458 N Milwaukee, Chicago IL 60630 Devon Central Clinic, Ltd., ............................Tel.: (773)-763-6044 6259 N. Milwaukee Ave, Chgo IL 60714 Rich’s Foods ............................Tel.: (773) 631-6607 4747 N Harlem, Harwood Hts ...........................Tel.: (708) 867-6663 Amber Salon & Spa 7633 N Milwaukee, Niles IL 60714 Glamour Dental Care, PC, ............................Tel.: (847) 663-1595 Dr. Monika Tyszkowski DDS, 6825 W. Addison Ave, Chgo IL 60634 ............................Tel.: (773) 736-6610 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

14

Golf Glen Dentistry, Marta Milejczyk, DDS, Dentystyka, kosmetyka, laserowe leczenie chorób i dzi¹se³, implanty, protetyka, leczenie kana³owe, mo¿liwoœæ finansowania. www.golfglendentistry 9301 Golf Rd, Des Plaines, IL 60016 ............................Tel.: (847) 824-7467 Hayes Mary J DDS, 737 N Michigan Ave., Chgo, IL 60611 .............................Tel.:(312) 266-8198 Joyful Dental Care., 6314 N Cicero Ave., Chicago, IL 60646 ............................Tel.: (773) 736-7767 J Kim Dental Ltd., 4044 N Narragansett Ave, Chicago IL 60634 ............................Tel.: (773) 545-4426 Kowalik & Nikolovski DDS, Opieka dentystyczna dla ca³ej rodziny. 6320 W 79th, Burbank, IL 60459 ...........................Tel.: (708) 599-3333 Krinsky Harold J DDS, 4801 W Peterson Ave, Chgo, IL 60646 ............................Tel.: (773) 685-9666 Orland Park Dental 14430 S John Humphrey, Orland Pk ............................Tel.: (708) 364-8900

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement