Page 1

Ocena propozycji wartości skala od 1-5

+

-

Nasze propozycje wartości w pełni odpowiadają potrzebom klienta

Nasze propozycje wartości zupełnie nie odpowiadają potrzebom klienta

Nasze propozycje wartości wywołują silny efekt sieciowy

Nasze propozycje wartości nie wywołują żadnego efektu sieciowego

Między naszymi produktami i usługami występuje silny efekt synergii

Między naszymi produktami i usługami w ogóle nie występuje efekt synergii

Nasi klienci są bardzo zadowoleni

Otrzymujemy wiele skarg od klientów

Ocena kosztów i przychodów skala od 1-5

+ Uzyskujemy bardzo dobre marże

Uzyskujemy słabe marże


Nasze przychody są przewidywalne

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć poziomu przychodów

Mamy stałe strumienie przychodów, a klienci często decydują się na ponowne zakupy

Nasze produkty mają charakter jednorazowy, klienci sporadycznie decydują się na ponowne zakupy

Nasze strumienie przychodów są zdywersyfikowane

Nasza działalność opiera się na jednym strumieniu przychodów

Nasze strumienia przychodów są zrównoważone

Zdolność do generowania przychodów w sposób zrównoważony pozostawia wiele do życzenia

Uzyskujemy przychody jeszcze przed poniesieniem wydatków

Ponosimy wysokie koszty jeszcze zanim pojawią się pierwsze przychody

Pobieramy opłaty za wszystko, za co klient gotowy jest zapłacić

Nie udaje nam się pobierać opłat za niektóre rzeczy, za które klient byłby gotowy zapłacić

Stosujemy mechanizmy cenowe, które umożliwiają nam pełne

Stosujemy mechanizmy cenowe, które uniemożliwiają


wykorzystanie potencjału klientów

nam wykorzystanie pełnego potencjału klientów

Nasze koszty są przewidywalne

Nie jesteśmy w stanie przewidywać kosztów

Nasza struktura kosztów odpowiada charakterowi naszego modelu biznesowego

Nasza struktura kosztów raczej nie odpowiada charakterowi naszego modelu biznesowego

Naszą działalność operacyjną cechuje wydajność

Nasza działalność operacyjna jest niewydajna

Uzyskujemy korzyści skali

Nie uzyskujemy żadnych korzyści skali

Ocena infrastruktury skala od 1-5

+ Konkurenci nie mogą z łatwością pozyskać kluczowych zasobów, z których korzystamy

Konkurenci mogą łatwo pozyskać kluczowe zasoby, z których korzystamy


Nasze zapotrzebowanie na zasoby jest przewidywalne

Nie jesteśmy w stanie przewidywać zapotrzebowania na zasoby

W odpowiednim czasie i miejscu dysponujemy odpowiednimi kluczowymi zasobami

Mamy trudności z udostępnieniem odpowiednich kluczowych zasobów dla danego rodzaju działania

Sprawnie wykonujemy kluczowe działania

Kluczowe działania nie są sprawnie realizowane

Skopiowanie naszych kluczowych działań byłoby trudne

Nasze kluczowe działania łatwo byłoby skopiować.

Jakość wykonania jest wysoka

Jakość wykonania jest niska

Utrzymujemy doskonałą równowagę działań wykonywanych we własnym zakresie i zlecanych na zewnątrz

Zbyt wiele lub zbyt mało działań wykonujemy we własnym zakresie

Zachowujemy koncentrację w działaniu i w razie potrzeby korzystamy ze wsparcia partnerów

Nasze działania nie są skoncentrowane, a współpraca z partnerami pozostawia wiele do życzenia.


Mamy dobre relacje biznesowe z kluczowymi partnerami

Nasze relacje z kluczowymi partnerami cechują ciągłe konflikty


Ocena szans Szanse związane z infrastrukturą

Czy moglibyśmy osiągnąć ten sam rezultat, stosując przy tym mniej kosztowne zasoby?

Które kluczowe zasoby lepiej byłoby pozyskiwać od partnerów?

Które kluczowe zasoby nie są w pełni wykorzystywane?

Czy posiadamy niewykorzystaną własność intelektualną, która dla kogoś innego mogłaby mieć wymierną wartość?

Czy możemy ustandaryzować niektóre spośród naszych kluczowych działań?

Jak moglibyśmy zwiększyć naszą ogólną wydajność?

Czy technologia IT mogłaby się przełożyć na skokowy wzrost wydajności?

Czy pewne zadania możemy zlecać wewnętrznym wykonawcom?

Czy zacieśnienie współpracy z partnerami umożliwiłoby nam pełniejszą koncentrację na naszej podstawowej działalności?

Czy moglibyśmy prowadzić sprzedaż krzyżową we współpracy z partnerami?


Czy moglibyśmy wykorzystać kanały partnerów, by skuteczniej docierać do klientów?

Czy partnerzy mogliby się przyczynić do wzbogacenia naszej propozycji wartości?


Ocena szans Szanse związane z kontaktami z klientem

Jak moglibyśmy wykorzystać to, że rynek się rozrasta?

Czy moglibyśmy obsługiwać nowe segmenty klientów?

Czy gdybyśmy przeprowadzili bardziej szczegółową segmentację, moglibyśmy lepiej obsługiwać naszych klientów?

Jak moglibyśmy podnieść wydajność i skuteczność naszych kanałów?

Czy moglibyśmy pełniej zintegrować nasze kanały?

Czy moglibyśmy zacząć korzystać z komplementarnych kanałów naszych partnerów?

Czy gdybyśmy zaczęli obsługiwać klientów bezpośrednio, moglibyśmy zwiększyć marżę?

Czy moglibyśmy lepiej dopasować kanały do poszczególnych segmentów klientów?


Czy istnieje możliwość udoskonalenia posprzedażnych relacji z klientami?

Jak moglibyśmy zacieśniać nasze związki z klientami?

Czy możemy podnieść poziom indywidualizacji oferty?

Jak moglibyśmy podnieść koszty zmiany?

Czy wskazaliśmy już i wyeliminowaliśmy nierentownych klientów? Jeśli nie, dlaczego? Czy istnieje potrzeba automatyzacji niektórych relacji?

Ocena szans Szanse związane z propozycją wartości

Czy moglibyśmy zapewnić sobie stałe dochody poprzez przekształcenie tych produktów w usługi?


Czy moglibyśmy lepiej zintegrować nasze produkty lub usługi?

Jakie jeszcze potrzeby klientów moglibyśmy zaspokajać?

W jaki sposób moglibyśmy uzupełnić lub poszerzyć naszą propozycję wartości?

Jakie jeszcze zadania moglibyśmy realizować na rzecz naszych klientów?

Czy możemy zastąpić jednorazowe przychody z transakcji przychodami regularnymi?

Za co jeszcze klienci mogliby zechcieć zapłacić?

Czy we własnym zakresie lub we współpracy z partnerami możemy prowadzić sprzedaż krzyżową?

Jakie nowe strumienie przychodów moglibyśmy dodać do naszego modelu lub stworzyć?

Czy możemy podnieść ceny?jak moglibyśmy obniżyć koszty?

Ocena zagrożeń Zagrożenia dla propozycji wartości


Czy klient ma dostęp do produktów lub usług substytucyjnych?

Czy powinniśmy obawiać się konkurentów oferujących lepszą cenę lub wartość?

Zagrożenia dla kosztów i przychodów

Czy konkurenci lub technologia mogą zagrozić naszym marżom?

Czy nie opieramy się na jednym lub kilku strumieniach przychodów w zbyt dużym stopniu?

Który ze strumieni przychodów może zniknąć w przyszłości?

Które koszty mogą przestać być przewidywalne?

Które koszty mogą zacząć rosnąć szybciej niż generowane dzięki nim przychody?


Zagrożenia dla infrastruktury

Czy należy liczyć się z zakłóceniami w dostawie pewnych zasobów?

Czy cokolwiek zagraża, jakości naszych zasobów?

Które z kluczowych działań mogłyby zostać zakłócone?

Czy cokolwiek zagraża, jakości naszych działań?

Czy musimy się liczyć z utratą któregokolwiek z naszych partnerów?

Czy nasi partnerzy mogą zdecydować się na współpracę z konkurencją?

Czy nie jesteśmy w zbyt dużym stopniu zależni od niektórych z naszych partnerów?

Zagrożenia dla kontaktów z klientami

Czy nasz rynek może w niedalekiej przyszłości osiągnąć poziom nasycenia?

Czy konkurenci mogą odebrać nam część udziału w rynku?

Jak duże jest prawdopodobieństwo, że klienci zrezygnują z naszych usług?


W jakim tempie będzie wzrastać natężenie konkurencji na naszym rynku?

Czy konkurenci zagrażają funkcjonowaniu naszych kanałów?

Czy naszym kanałom grozi marginalizacja i utrata zainteresowania ze strony klientów?

Czy którekolwiek z naszych relacji z klientami mogą ulec pogorszeniu?

Ocena szans i zagrożeń  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you